קלס

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Héber

Gyök

קלס

ק־ל־ס א Perfectum Participium Imperfectum Imperativus Infinitivus
Qal -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
Niph'al -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
Hiph'il -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
Huph'al -אין- -אין- -אין- - -
Pi'el קִלֵּס מְקַלֵּס יְקַלֵּס קַלֵּס לְקַלֵּס
Pu'al -אין- -אין- -אין- - -
Hithpa'el הִתְקַלֵּס מִתְקַלֵּס יִתְקַלֵּס הִתְקַלֵּס לְהִתְקַלֵּס
ק־ל־ס ב Perfectum Participium Imperfectum Imperativus Infinitivus
Qal -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
Niph'al -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
Hiph'il -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
Huph'al -אין- -אין- -אין- - -
Pi'el קִלֵּס מְקַלֵּס יְקַלֵּס קַלֵּס לְקַלֵּס
Pu'al קֻלַּס מְקֻלָּס יְקֻלַּס - -
Hithpa'el הִתְקַלֵּס מִתְקַלֵּס יִתְקַלֵּס הִתְקַלֵּס לְהִתְקַלֵּס