अहिंसा

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból

Hindi

अहिंसा (ahinsā)

Kiejtés

IPA: /ə.ɦɪn.sɑː/

Főnév

अहिंसा (ahiṅsānn (Urdu spelling اہنسا‎)

 1. erőszakmentesség

Szanszkrit

अहिंसा (ahiṃsā)

Főnév

अहिंसा (ahiṃsānn

 1. (jóga) erőszakmentesség, ahimsza
  अहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः ॥३०॥
  — Patanjali, Yoga Sutra 2.30
  अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।
  आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह: ॥ ८ ॥
  इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च ।
  जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदर्शनम् ॥ ९ ॥
  असक्तिरनभिष्वङ्ग: पुत्रदारगृहादिषु ।
  नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ १० ॥
  मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
  विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ ११ ॥
  अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
  एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ १२ ॥
  Bhagavad Gíta 13:8-12

Etimológia

अ- (a-) +‎ हिंसा (hiṃsā)