ដប់មួយ

Innen: Wikiszótár
(ដប់‌មួយ szócikkből átirányítva)

Flag of Cambodia.svg Khmer

Számnév

ដប់មួយ

  1. tizenegy