Ugrás a tartalomhoz

Függelék:Héber ábécé

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból

Függelékekא אָ אַ אֶ אֵ אִ אֳ אֲ אֱ אְ אֻ אֹ אּ
ב בָ בַ בֶ בֵ בִ בֳ בֲ בֱ בְ בֻ בֹ בּ בָּ בַּ בֶּ בֵּ בִּ בֳּ בֲּ בֱּ בְּ בֻּ בֹּ
ג גָ גַ גֶ גֵ גִ גֳ גֲ גֱ גְ גֻ גֹ גּ גָּ גַּ גֶּ גֵּ גִּ גֳּ גֲּ גֱּ גְּ גֻּ גֹּ
ד דָ דַ דֶ דֵ דִ דֳ דֲ דֱ דְ דֻ דֹ דּ דָּ דַּ דֶּ דֵּ דִּ דֳּ דֲּ דֱּ דְּ דֻּ דֹּ
ה הָ הַ הֶ הֵ הִ הֳ הֲ הֱ הְ הֻ הֹ הּ הָּ הַּ הֶּ הֵּ הִּ הֳּ הֲּ הֱּ הְּ הֻּ הֹּ
ו וָ וַ וֶ וֵ וִ וֳ וֲ וֱ וְ וֻ וֹ וּ וָּ וַּ וֶּ וֵּ וִּ וֳּ וֲּ וֱּ וְּ וֻּ וֹּ
ז זָ זַ זֶ זֵ זִ זֳ זֲ זֱ זְ זֻ זֹ זּ זָּ זַּ זֶּ זֵּ זִּ זֳּ זֲּ זֱּ זְּ זֻּ זֹּ
ח חָ חַ חֶ חֵ חִ חֳ חֲ חֱ חְ חֻ חֹ
ט טָ טַ טֶ טֵ טִ טֳ טֲ טֱ טְ טֻ טֹ טּ טָּ טַּ טֶּ טֵּ טִּ טֳּ טֲּ טֱּ טְּ טֻּ טֹּ
י יָ יַ יֶ יֵ יִ יֳ יֲ יֱ יְ יֻ יֹ יּ יָּ יַּ יֶּ יֵּ יִּ יֳּ יֲּ יֱּ יְּ יֻּ יֹּ
כ כָ כַ כֶ כֵ כִ כֳ כֲ כֱ כְ כֻ כֹ כּ כָּ כַּ כֶּ כֵּ כִּ כֳּ כֲּ כֱּ כְּ כֻּ כֹּ
ל לָ לַ לֶ לֵ לִ לֳ לֲ לֱ לְ לֻ לֹ לּ לָּ לַּ לֶּ לֵּ לִּ לֳּ לֲּ לֱּ לְּ לֻּ לֹּ
מ מָ מַ מֶ מֵ מִ מֳ מֲ מֱ מְ מֻ מֹ מּ מָּ מַּ מֶּ מֵּ מִּ מֳּ מֲּ מֱּ מְּ מֻּ מֹּ
נ נָ נַ נֶ נֵ נִ נֳ נֲ נֱ נְ נֻ נֹ נּ נָּ נַּ נֶּ נֵּ נִּ נֳּ נֲּ נֱּ נְּ נֻּ נֹּ
ס סָ סַ סֶ סֵ סִ סֳ סֲ סֱ סְ סֻ סֹ סּ סָּ סַּ סֶּ סֵּ סִּ סֳּ סֲּ סֱּ סְּ סֻּ סֹּ
ע עָ עַ עֶ עֵ עִ עֳ עֲ עֱ עְ עֻ עֹ
פ פָ פַ פֶ פֵ פִ פֳ פֲ פֱ פְ פֻ פֹ פּ פָּ פַּ פֶּ פֵּ פִּ פֳּ פֲּ פֱּ פְּ פֻּ פֹּ
צ צָ צַ צֶ צֵ צִ צֳ צֲ צֱ צְ צֻ צֹ צּ צָּ צַּ צֶּ צֵּ צִּ צֳּ צֲּ צֱּ צְּ צֻּ צֹּ
ק קָ קַ קֶ קֵ קִ קֳ קֲ קֱ קְ קֻ קֹ קּ קָּ קַּ קֶּ קֵּ קִּ קֳּ קֲּ קֱּ קְּ קֻּ קֹּ
ר רָ רַ רֶ רֵ רִ רֳ רֲ רֱ רְ רֻ רֹ
ש שָ שַ שֶ שֵ שִ שֳ שֲ שֱ שְ שֻ שֹ שּ שָּ שַּ שֶּ שֵּ שִּ שֳּ שֲּ שֱּ שְּ שֻּ שֹּ
ת תָ תַ תֶ תֵ תִ תֳ תֲ תֱ תְ תֻ תֹ תּ תָּ תַּ תֶּ תֵּ תִּ תֳּ תֲּ תֱּ תְּ תֻּ תֹּ
ך ךָ ךַ ךֶ ךֵ ךִ ךֳ ךֲ ךֱ ךְ ךֻ ךֹ ךּ ךָּ ךַּ ךֶּ ךֵּ ךִּ ךֳּ ךֲּ ךֱּ ךְּ ךֻּ ךֹּ
ם םָ םַ םֶ םֵ םִ םֳ םֲ םֱ םְ םֻ םֹ םּ םָּ םַּ םֶּ םֵּ םִּ םֳּ םֲּ םֱּ םְּ םֻּ םֹּ
ן ןָ ןַ ןֶ ןֵ ןִ ןֳ ןֲ ןֱ ןְ ןֻ ןֹ ןּ ןָּ ןַּ ןֶּ ןֵּ ןִּ ןֳּ ןֲּ ןֱּ ןְּ ןֻּ ןֹּ
ף ףָ ףַ ףֶ ףֵ ףִ ףֳ ףֲ ףֱ ףְ ףֻ ףֹ ףּ ףָּ ףַּ ףֶּ ףֵּ ףִּ ףֳּ ףֲּ ףֱּ ףְּ ףֻּ ףֹּ
ץ ץָ ץַ ץֶ ץֵ ץִ ץֳ ץֲ ץֱ ץְ ץֻ ץֹ ץּ ץָּ ץַּ ץֶּ ץֵּ ץִּ ץֳּ ץֲּ ץֱּ ץְּ ץֻּ ץֹּ


שׂ שָׂ שַׂ שֶׂ שֵׂ שִׂ שֳׂ שֲׂ שֱׂ שְׂ שֻׂ שֹׂ שּׂ שָּׂ שַּׂ שֶּׂ שֵּׂ שִּׂ שֳּׂ שֲּׂ שֱּׂ שְּׂ שֻּׂ שֹּׂ
שׁ שָׁ שַׁ שֶׁ שֵׁ שִׁ שֳׁ שֲׁ שֱׁ שְׁ שֻׁ שֹׁ שּׁ שָּׁ שַּׁ שֶּׁ שֵּׁ שִּׁ שֳּׁ שֲּׁ שֱּׁ שְּׁ שֻּׁ שֹּׁ