Függelékvita:A kjóiku kandzsik listája

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

First grade (80 kanji)[szerkesztés]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
1 1 one ichi, itsu hito-tsu
2 2 two ni, ji futa-tsu
3 3 three san  mit-tsu
4 5 four shi yot-tsu or yon
5 4 five go itsu-tsu
6 4 six roku mut-tsu
7 2 seven shichi nana-tsu
8 2 eight hachi yat-tsu
9 2 nine ku or kyū kokono-tsu
10 2 ten
11 6 hundred hyaku momo
12 3 thousand sen chi
13 3 top ue
14 3 below ka or ge shita,shimo,moto
15 5 left sa hidari
16 5 right u or yū migi
17 4 inside, middle chū,jū naka
18 3 large dai or tai ō-kii
19 3 small shō chii-sai, ko, o
20 4 month; moon gatsu or getsu tsuki
21 4 day; sun nichi or jitsu hi,ka
22 6 year nen toshi
23 6 early sō or satsu haya-i
24 4 tree moku or boku ki
25 8 woods rin hayashi
26 3 mountain san; zan yama
27 3 river sen kawa
28 3 soil do,to tsuchi
29 8 sky sora,a-ku,kara
30 5 rice paddy den da, ta
31 4 heaven ten ame, ama
32 5 life sei or shō i-kiru or u-mu or nama
33 7 flower ka hana
34 9 grass kusa
35 6 insect chū mushi
36 4 dog ken inu
37 2 person jin or nin hito
38 6 name mei or myō na
39 3 female jo or nyo on'na
40 7 male dan or nan otoko
41 3 child shi or su ko
42 5 eye moku me
43 6 ear ji or ni mimi
44 3 mouth kuchi
45 4 hand shu te
46 7 foot soku ashi
47 7 see ken or gen mi-ru
48 9 sound on ne or oto
49 2 power riki or ryoku chikara
50 6 spirit ki or ke
51 4 yen en maru
52 2 enter nyū hai-ru or i-ru
53 5 exit shutsu de-ru
54 5 stand up ritsu ta-tsu
55 6 rest kyū yasu-mu
56 6 previous sen saki
57 3 evening seki
58 5 book hon moto
59 4 text bun or mon fumi
60 6 character ji aza
61 8 study gaku mana-bu
62 10 school
63 7 village son mura
64 7 town chō machi
65 12 forest shin mori
66 5 correct sei or shō tada-shii or masa
67 4 water sui mizu
68 4 fire ka hi
69 5 gem gyoku tama
70 4 king ō
71 5 stone seki or koku ishi
72 6 bamboo chiku take
73 6 thread shi ito
74 7 shellfish kai
75 7 vehicle sha kuruma
76 8 gold kin kane or kana
77 8 rain u ame or ama
78 7 red seki aka
79 8 blue sei or shō ao
80 5 white haku shiro or shira