Index:Angol/w

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
wabble	:: bicegés, habozás, hangrezegtetés, imbolygás, ingadozás, ingás, kalimpálás, lötyögés, támolygás, tétovázás, tremoló 
wacko	:: bolond ember, dilis, flúg, hülye, őrült ember 
wacky	:: bolond, buggyant, dilis, félbolond, félkótya, félnótás, hóbortos, hülye, kiszámíthatatlan, ostoba, őrült, rigolyás, szokatlan 
wad	:: bankjegyköteg, cementabroncs, cementkarika, csomó, csutak, fojtás, grafit, kis puha dugó, kis puha golyó, kóccsomó, oxidált mangán, rongycsomó, szalmacsutak, tampon, tömítőanyag, vatta, vattacsomó 
wadded	:: vatelinezett, vatelinnel bélelt, vattával bélelt, vattázott 
waddle	:: kacsázás 
wader	:: gázlómadár, vízben gázoló ember, vízben járó ember 
waders	:: derékig érő gumicsizma 
wafer	:: ostya, papírpecsét 
waffle	:: édes ostya 
waft	:: foszlány, fuvallat, illatfoszlány, jelzőzászló, lebegés, szárnycsapás, szélfúvás, szellő, széllökés, zászlójelzés 
waftage	:: kereskedelmi hajókaraván, szállítás, szállítási díj 
wafter	:: életlen kard, utasszállító hajó, ventillátor 
wafture	:: intés, legyintés 
wag	:: biccentés, csóválás, farkcsóválás, fejbiccentés, fejcsóválás, iskolakerülő, kópé, vidám fickó 
wage	:: bér, munkabér, munkadíj 
waged	:: fizetett, megvesztegetett 
wager	:: fogadás 
wages	:: kereset, munkabér 
waggery	:: bohóság, bolondozás, móka, mókázás, tréfa, tréfálkozás 
wagging	:: állandóan mozgó 
waggish	:: bohókás, bolondozó, huncut, tréfás, tréfálkozó, viccelő 
waggishness	:: bohóság, bolondozás, móka, mókázás, tréfa, tréfálkozás 
wagon	:: árukihordó autó, árukihordó gépkocsi, kocsi, nyitott vasúti teherkocsi, szekér 
waif	:: bitang jószág, elhagyott ember, elhagyott gyermek, gazdátlan tárgy, hajléktalan ember, lelenc, lelet, talált tárgy 
wail	:: jajveszékelés, sírás 
wainscot	:: faborítás, faburkolat, falábazat, lambéria, mennyezetburkolat 
wainscot-wood	:: borításhoz való fa, burkolathoz való fa 
wainscoting	:: borítás, burkolás, faborítás, faburkolat, falábazat, lambéria, mennyezetburkolat 
waist	:: blúz, derék, elkeskenyedő középrész, hajóközép, ingváll, középső fedélzet, összeszűkülő középrész, ruhaderék, szűkület, tornác 
waistband	:: derékszíj 
waistcoat	:: mellény 
waistline	:: derékbőség, derékvonal 
wait	:: felvonásköz, várakozás 
waiter	:: pincér 
waitress	:: pincérnő 
waits	:: utcai zenész 
waiver	:: jogfeladás, lemondás 
wake	:: ébrenlét, hajósodor, halottvirrasztás, nyomdok, nyomdokvíz, nyomdokvonal, sodor, sodorvíz, templomszentelés, templombúcsú 
wakeful	:: álmatlan, éber, ébren levő, nem álmos 
wakefulness	:: álmatlanság, éberség, ébrenlét, óvatosság 
waker	:: ébredő 
wakes	:: évenként megtartott ünnep 
waking	:: éber, ébredés, fenn lévő 
walk	:: gyaloglás, járás, járásmód, séta, sétány 
walk-on	:: némaszerep, statisztaszerep 
walk-out	:: munkabeszüntetés, sztrájk 
walkie-talkie	:: urh-adó-vevő 
walking	:: gyaloglás, séta 
walkout	:: munkabeszüntetés, sztrájk 
walkway	:: futóléc, járó, kezelőhíd, sétány 
wall	:: fal, közfal, sorfal 
walla	:: alkalmazott, ember, fickó, kereskedő, segéd, szolga, tisztviselő 
wallah	:: alkalmazott, ember, fickó, kereskedő, segéd, szolga, tisztviselő 
wallboard	:: falburkoló lap, farostlemez 
wallet	:: levéltárca, tárca 
walling	:: borító pallózat, falanyag, falazat, falazás, falépítő anyag, kifalazás, körülfalazás 
wallop	:: puffanás, súlyos ütés 
wallow	:: dagonya, fetrengés 
wallpaper	:: tapéta 
walnut	:: dió 
waltz	:: keringő, valcer 
wampum	:: dohány, felfűzött kagylópénz, felfűzött indián kagylópénz, guba, pénz, steksz 
wan	:: halovány, halvány, sápadt 
wand	:: pálca, vessző 
wane	:: apadás, csökkenés, fogyás, hanyatlás, megmunkálatlan szél 
wangle	:: kiügyeskedése vminek, umbulda 
waning	:: apadás, csökkenő, csökkenés, fogyás, fogyó, hanyatlás 
wanly	:: halványan, sápadtan 
want	:: hiány, igény, nélkülözés, nyomor, szűkölködés, szükség, szükséglet 
wanted	:: keresett, kívánatos, kívánt, körözött 
wanting	:: félcédulás, gyenge elméjű, hiányos, hiányzó, hiányában, híján, kivéve, nélkül, nélkülöző, nincstelen, nyomorgó, szűkölködő 
wantingness	:: hiányosság, hiányos jelleg, hiányzó jelleg, nélkülözés, szűkölködés 
wantless	:: igénytelen, kívánság nélküli 
wanton	:: buja, felelőtlen, indokolatlan, játékos, kéjenc, könnyelmű, ledér, ledér , önkényes, szeszélyes 
wantonly	:: buján, féktelenül, indokolatlanul, önkényesen, szeszélyesen, vidáman 
wantonness	:: bujaság, felelőtlenség 
war	:: háború 
warble	:: éneklés, trillázás 
warbler	:: énekes, énekes madár, éneklő madár, forgókondenzátor, költő, poszáta 
ward	:: gyámolt, gyámság, kórterem, őr, őrség, választókerület 
ward-room	:: tiszti étkező, tiszti étkezde 
warden	:: felügyelő, gondnok, igazgató, téli körte 
warder	:: börtönőr 
wardrobe	:: szekrény 
ware	:: áru 
ware!	:: vigyázat!, vigyázz! 
warehouse	:: raktárépület, raktár 
warfare	:: háború 
warhead	:: élesfej, gyújtófej, robbanófej 
warily	:: körültekintően, óvatosan 
wariness	:: óvatosság 
warlike	:: háborús, hadi, harcias 
warm	:: együttérző, élénk, fárasztó, felhevült, felmelegedés, gyengéd, heves, hirtelen, kemény, lelkes, lobbanékony, meleg, melegen érző, melegedés, melegség, nehéz, szerető, szívélyes 
warm-blooded	:: forróvérű, melegvérű 
warm-hearted	:: jóságos, melegszívű, szívélyes 
warmth	:: hév, hevesség, , lelkesedés, meleg, melegség 
warning	:: előzetes értesítés, felszólítás, figyelmeztető, figyelmeztetés, jelzés, megintés, riasztó 
warp	:: elgörbülés, feliszapolással nyert terület, felslankolással nyert terület, hordalékterület, horgonykötél, iszaplerakódás, kikötőkötél, lánc, láncfonat, láncfonál, lápföld, lelki elferdülés, leülepedett iszap, nyüst, nyüstfonál, vászonbetét, vetemedés, vontatókötél, vontatókábel 
warpage	:: meggörbülés, megvetemedés, vetemedés 
warpaint	:: harcra kifestés, kiöltözöttség, teljes dísz, teljes felszerelés 
warpath	:: hadi ösvény 
warped	:: betegesen elfogult, betegesen egyoldalú, meghibbant, megvetemedett 
warrant	:: bizonylat, bizonyítvány, biztosíték, felhatalmazás, garancia, hatósági bizonyítvány, igazolvány, igazolás, jogosultság, jótállás, kezesség, meghatalmazás, okirat, oklevél, parancs, szavatosság, tanúság, végrehajtási parancs, végzés 
warranty	:: garancia, jótállás 
warren	:: bérkaszárnya, kotorék, lakótelep, vadaskert 
warrior	:: harcos, katona 
warship	:: hadihajó 
wart	:: bibircsók, bütyök, csomó, csomor, dudor, ellenszenves ember, furunkulusféle, görcs, görény, hülye, idegesítő ember, kinövés, seggfej, szemölcs 
wartime	:: háborús, hadi 
wary	:: körültekintő, óvatos 
wash	:: folyami hordalék, folyótorkolat, hajósodor, hajvíz, hordalék, hullámverés, hullámzás, kimeszelés, kimosott fehérnemű, lemosás, meszelés, mocsár, mosakodás, mosás, moslék, szájvíz, szemvíz, szennyes, tussal festés, üledék, vízfestékkel festés 
wash-basin	:: mosdókagyló 
wash-bowl	:: mosdókagyló, mosdótál 
wash-day	:: mosási nap 
wash-house	:: mosókonyha 
wash-out	:: balsiker, beomlás, bukás, élhetetlen alak, fiaskó, hasznavehetetlen alak, kimosott hely, kimosás, kimosódás, kiöblítés, krach, kudarc, lecsúszás, leégés, negatív szárnyelcsavarodás, öblítés, pipogya alak, sikertelenség, tehetetlen alak, teljes kudarc, üregesedés, víz okozta pályarongálódás, vízalámosás, vízokozta beomlás 
washbasin	:: mosdókagyló 
washboard	:: hullámos mosólap, hullámléc, rumpli, szegélyléc 
washcloth	:: mosdókesztyű 
washed-out	:: elszíntelenedett, fakó, kimerült, legyengült 
washer	:: csavaralátét 
washing	:: kimosott ruha, mosás 
washing-up	:: mosogatás 
washout	:: kimosott hely, kimosás, kiöblítés 
washrag	:: mosdóruha 
washroom	:: illemhely, mosdóhelyiség, nyilvános vécé 
washstand	:: fali mosdókagyló, mosdóállvány, mosdókagyló 
wasp	:: darázs, gonosz ötlet, ingerlékeny személy, rosszindulatú személy 
waspish	:: csípős, darázsszerű, fullánkos természetű, ingerlékeny, veszekedős, zsémbes 
waspy	:: csípős, darazsaktól hemzsegő, darázsszerű, fullánkos természetű, veszekedős, zsémbes 
wastage	:: hulladék, pazarlás, tékozlás, veszteség 
waste	:: árapasztó zsilip, bányameddő, csökkenés, eldobott, elfecsérelés, elkótyavetyélés, elpocsékolás, elpusztított, elrontott, elvesztegetés, értéktelen, feldúlt, felhasználatlan, fonalhulladék, használatlan, hulladék, kárba veszett, kopás, lefolyócső, levezetőcső, meddő, megműveletlen terület, megrongálódás, parlag, parlagon hagyott, parlagon heverő, parlagon hagyott terület, pazarlás, pocsékolás, puszta, pusztaság, selejt, selejtes, sivatag, szennyvíz, túlcsorduló fölösleg, túlfolyó, túlfolyócső, ugar, ürítőcső, veszteség, vízleeresztő, vízszintszabályzó nyílás 
wastebasket	:: papírkosár 
wasted	:: feldúlt 
wasteful	:: költekező, könnyelmű, pazarló, pusztító 
wastefully	:: könnyelműen, pazarlóan 
wasteland	:: műveletlen föld, nem hatékony cselekvés, tarló 
waster	:: emberiség salakja, emberiség söpredéke, hibás darab, őrülten költekező ember, pazarló ember, pénzpocsékoló ember, selejtgyártó, selejt darab, semmirevaló, semmirekellő, senkiházi, társadalom salakja, társadalom söpredéke, tékozló ember, vakarék 
wastrel	:: otthontalan gyerek, pazarló, selejt, semmirevaló, senkiházi, utcagyerek 
wat	:: nyúl 
watch	:: ébrenlét, éjjeliőr, éjjeli őrség, éjjeli őrjárat, felügyelet, karóra, megfigyelés, négyórás időszak, őr, őrködés, őrség, őrségosztag, őrszemélyzet, őrszem, őrszolgálat, toronyőr, tűzőr, ügyeletes legénység, városi éjszakai rendőrség, vigyázat, virrasztás, zsebóra 
watchdog	:: házőrző kutya 
watcher	:: őr, őrző, virrasztó 
watchful	:: éber, körültekintő, óvatos, szemfüles 
watchfully	:: éberen, körültekintően, óvatosan, szemfülesen 
watchfulness	:: éberség 
watching	:: őrzés 
watchpost	:: őrhely, őrség 
watchtower	:: őrtorony 
watchword	:: jelmondat, jelszó 
water	:: ár, ásványvíz, csapvíz, felhígított részvények, felhígított részvénytőke, gyógyvíz, háztartásban használt víz, ivóvíz, kútvíz, víz, víz-, vízállás, vízi, víztisztaság 
water-carrier	:: vízhordó, vízöntő 
water-color	:: vízfestmény 
water-colour	:: akvarellfesték, akvarell, vízfestmény, vízfesték 
water-coloured	:: akvarell, vízfestékkel festett, vízszínű 
water-colourist	:: akvarellfestő, akvarellista 
water-colours	:: akvarellfestés, akvarellfestészet, vízfestés 
water-conduit	:: vízvezeték 
water-course	:: áramló víz, csatorna, folyó víz, folyómeder, folyóka, kis folyó, meder, patak, vízfolyás 
water-craft	:: vízi jármű 
water-pistol	:: vízipisztoly 
water-proof	:: vízhatlan 
waterbutt	:: esővizes hordó, esővízgyűjtő hordó, vízfogó 
watercolor	:: vízfestmény 
watercourse	:: áramló víz, csatorna, folyó víz, folyómeder, folyóka, kis folyó, meder, patak, vízfolyás 
watercraft	:: vízi jármű, vízi jártasság 
watercress	:: vizitorma, vízitorma 
waterfall	:: vízesés 
waterfowl	:: vízimadár 
waterfront	:: városi tengerpart, városi folyampart, vízpart 
watering-place	:: gyógyfürdő 
waterlogged	:: elfulladt, elmocsarasodott, túl sok vizet beeresztett, vizenyős, vízzel teleivódott, vízzel telített, vízzel átitatott 
waterlogging	:: átnedvesedett 
watermelon	:: görögdinnye 
waterpistol	:: vízipisztoly 
waterproof	:: vízálló, vízhatlan 
watershed	:: vízgyűjtő terület, vízhányó, vízválasztó 
watertight	:: helytálló, kifogástalan, vízálló, vízhatlan, vízmentes, vízzáró 
watertightal	:: vízálló, vízhatlan, vízmentes, vízzáró 
watertightness	:: helytállóság, kifogástalanság, vízállóság, vízhatlanság 
waterway	:: vízi út 
waterworks	:: szökőkút, vízművek 
watery	:: erőtlen, híg, ízetlen, könnyes, nedves, tengeri, víz ízű, vizenyős, vizes, vízi 
watt	:: watt 
wattle	:: ágvessző, akác, akácfa, akadály, bajusz, bőrlebernyeg, bőrszakáll, fonott kerítés, fonott rács, fonott vesszőkerítés, gallyacska, gyékényfonat, mimóza, pötyögő, rakott rőzsemű, rőzsekolbász, sövényfonadék, szakáll, szárítókas, vesszőfonadék-akadály, vesszőfonat 
wave	:: habos minta, hajhullámosítás, hajsütés, hullám, hullámosság, hullámosítás, hullámminta, ingás, intés, lebegtetés, lendítés, lendülés, lengés, lengetés, moarírozás, ondolálás 
waveband	:: hullámsáv 
wavelet	:: hullámocska 
wavering	:: hullámzó, ingadozó 
waves	:: ár, habok, tenger 
wavy	:: hullámos 
wax	:: dühroham, viasz 
wax-free	:: paraffinmentes 
way	:: el, eljárás, irány, messze, mód, módszer, szempont, szokás, távol, távolság, tekintet, út 
way-out	:: bolondos, dilinyós, elvarázsolt, eszméletlen, extrém, furcsa, haláli, , különös, óriási, remek 
wayfarer	:: utas, vándor, vándorló 
wayfaring	:: gyalogos, gyalogszerrel utazó, utazó 
wayout	:: bolondos, dilinyós, elvarázsolt, eszméletlen, extrém, furcsa, haláli, , különös, óriási, remek 
wayside	:: út széle, útmenti, útszéli 
wayward	:: akaratos, bogaras, csökönyös, önfejű 
weak	:: egyes osztályzat, gyarló, gyenge, gyönge, hatástalan, híg 
weak-chested	:: gyenge tüdejű 
weak-eyed	:: gyenge szemű, vaksi 
weak-headed	:: butus, nehéz felfogású 
weak-hearted	:: gyáva 
weak-kneed	:: gyenge jellemű, határozatlan, ijedős 
weak-minded	:: gyengeelméjű, határozatlan 
weakening	:: gyengülő, gyengülés, gyengítés 
weakling	:: nyápic ember, puhány, vékonydongájú ember 
weakly	:: beteges, betegesen, gyenge, gyengén 
weakness	:: gyengeség, gyenge pontja vkinek, gyenge pontja vminek, gyenge oldala vminek, gyenge oldala vkinek, gyengéje vminek, gyengéje vkinek 
weal	:: boldogság, boldogulás, jólét, jószerencse, korbácsütés nyoma, ostorcsapás nyoma 
wealth	:: gazdagság, vagyon 
wealthy	:: gazdag 
weapon	:: fegyver 
weaponless	:: fegyvertelen 
weaponry	:: fegyverzet 
wear	:: használat, kopás, viselet 
wearable	:: hordható, viselhető 
wearer	:: viselő 
wearied	:: fáradt, lankadt 
wearily	:: ernyedten, fáradtan 
weariness	:: fáradtság, kimerültség, türelmetlenség, unalom 
wearisome	:: fárasztó, hosszadalmas, unalmas, untató 
wearisomeness	:: fárasztó jelleg, fárasztóság, hosszadalmas jelleg, hosszadalmasság, unalmas jelleg, unalmasság, untató jelleg 
weary	:: fáradt, fárasztó, kimerítő, kimerült, unalmas 
weasel	:: agyafúrt ember, buzgómócsing, menyét, sunyi ember, túlbuzgó ember 
weasel-faced	:: sunyi arcú 
weather	:: bányalevegő, idő, időjárás, időjárási, meteorológiai, szél irányába néző, széloldali 
weather-gage	:: barométer, légnyomásmérő, légsúlymérő, luvoldal, szélfél, széloldal 
weather-gauge	:: barométer, légnyomásmérő, légsúlymérő, luvoldal, szélfél, széloldal 
weather-strip	:: hézagzáróléc, légszigetelő szalag, légvonatelzáró, tömítőlemez, tömítőnemez, tömítőfilc, tömítő záróléc 
weatherbeaten	:: cserzett arcbőrű, viharvert, viharedzett 
weathered	:: levegőn szétmállott, mállott, megpatinásodott 
weathering	:: elmállás, eresz, fizikai mállás, időjárás hatása, légköri behatás, mállás, pusztulás szabadban 
weathervane	:: szélkakas 
weave	:: szövet, szövés, szövésmód 
weaver	:: takács 
weazened	:: aszott, fonnyadt, kiszáradt, összezsugorodott, pergamenszerű, ráncos 
web	:: háló, penge, pókháló, rotációs henger, szövedék, szövet, toll, úszóhártya, vég 
webbed	:: úszóhártyás 
wed	:: zálog 
wedded	:: egybekelt, férjes, férjezett, házas-, hitvesi-, nős, összeadott, összeesketett 
wedding	:: esküvő 
wedding-present	:: nászajándék 
wedge	:: ék 
wedlock	:: házasság, házasélet 
wedlock-bound	:: házas 
wee	:: parányi, pici 
weed	:: cingár ember, dohány, dudva, gaz, gizgaz, göthös , gyom, kártékony elem, kóros jelenség, köntös, marihuána, rozzant gebe, ruha, ruházat, szivar, tenyészcélokra alkalmatlan állat, vízi növény 
weed-grown	:: elgazosodott 
weed-killer	:: gyomirtó 
weeding	:: gyomlálás 
weedy	:: beteges külsejű, cingár, gazos, gyomos 
week	:: hét 
weekday	:: hétköznap 
weekly	:: heti 
weenie	:: hímvessző, kukac, kuki, virsli 
weeny	:: apróka, icipici, picurka 
weeping	:: csöpögés, csöpögő, gyöngyöző, gyöngyözés, lecsüngő, sírás, síró 
weevil	:: ormányos bogár, zsizsik 
weeviled	:: zsizsikes 
weevilled	:: zsizsikes 
weevilly	:: zsizsikes 
weevily	:: zsizsikes 
weft	:: szövet, vetülék, vetülékfonal 
weigh	:: mérés, mérlegelés, súly 
weighing	:: felmérés 
weight	:: súly 
weight-bridge	:: hídmérleg 
weight-lifter	:: súlyemelő 
weight-lifting	:: súlyemelés 
weighted	:: súlyozott 
weightlifting	:: súlyemelés 
weighty	:: fontos, nyomatékos, nyomós, súlyos 
weir	:: gát, vízduzzasztó 
weird	:: furcsa, hátborzongató, sors, természetfeletti, végzet 
weirdly	:: furcsán, hátborzongatóan 
weirdness	:: furcsaság 
weirdo	:: bolondos ember, dilis alak, dilis fazon, furcsa ember, hangyás alak, hangyás fazon, különc ember 
welcome	:: fogadtatás, kellemes, szívesen látott, üdvözlés 
welcome!	:: isten hozott!, isten hozta! 
weld	:: hegesztés, hegesztés helye 
weldability	:: hegeszthetőség 
weldable	:: hegeszthető 
welder	:: hegesztő 
welfare	:: boldogulás, jólét 
well	:: akna, egészséges, forrás, helyesen, , jól, kút, nagyon, nos, szerencsés, szerencsésen, üreg 
well-behaved	:: illedelmes, magaviseletű, modorú 
well-being	:: egészség, egészség, jólét, kényelem 
well-bred	:: családból való, jól nevelt, pedigrés 
well-endowed	:: anyagiakkal jól ellátott, hozománnyal gazdagon ellátott, képességekkel rendelkező 
well-equipped	:: jól felszerelt 
well-fed	:: jól táplált 
well-head	:: fúrólyuk feje, fúrólyuk szájnyílása 
well-intentioned	:: szándékú, jóindulatú 
well-kept	:: gondosan titkolt, gondosan eltitkolt, helyesen gondozott, jól ápolt, jól gondozott, jól karban tartott, jól őrzött, jól tartott, szépen gondozott 
well-known	:: jól ismert 
well-looked-after	:: jól gondozott 
well-mannered	:: illedelmes, illemtudó, modorú, nevelésű, jól nevelt, jómodorú, udvarias 
well-nigh	:: majdnem 
well-off	:: jómódú 
well-paying	:: jól fizető 
well-poised	:: szép tartású 
well-proportioned	:: arányos, arányosan tagolt 
well-run	:: jól menő 
well-set	:: biztosan elhelyezett, biztosan odaillesztett, biztos, biztosan épített, erős, izmos, jól elhelyezett, jól épített, jól fésült, jól odaillesztett, keménykötésű, szépen foglalt, szépen elrendezett, szolid 
well-set-up	:: arányos testalkatú, formájú, kiállású, testalkatú, tetszetős külsejű 
well-thumbed	:: kopott, összefogdosott, sokat forgatott 
well-to-do	:: gazdag, jómódú, tehetős 
well-trained	:: jól képzett 
well-wisher	:: jóakaró, pártfogó, támogató 
wellies	:: gumicsizma 
wellingtons	:: gumicsizma 
wellnigh	:: majdnem 
welt	:: bélés, csík, felső dupla szél, furda, gurka, korbácsütés nyoma, ostorcsapás nyoma, rand, recés szárrész, szegély, talpbélés, varrat, varrókeret, varróráma, varrótalp-keret 
welter	:: háborgás, hömpölygés, zűrzavar 
weltschmertz	:: világfájdalom 
wen	:: faggyúdaganat, faggyús tömlő, golyva, guga, kelevény, óriásivá növekedett túlzsúfolt város, runikus th betű jele, városrengeteg, zsírdaganat 
wench	:: fiatal lány, fiatal parasztlány, szolgáló 
wenching	:: nők után járás, nőzés 
werewolf	:: farkasember 
west	:: nyugat, nyugat felé, nyugati, nyugati terület, nyugati területek, nyugatra 
west-bound	:: nyugat felé menő, nyugat felé induló, nyugatra tartó, nyugatra utazó, nyugati irányt követő, nyugat felé irányuló, nyugat felé irányított 
westering	:: nyugatra irányuló, nyugati 
westerly	:: nyugati, nyugatra, nyugat felé 
western	:: nyugati, vadnyugati film, western 
westerner	:: nyugati ember 
westernmost	:: legnyugatibb 
wet	:: alkoholtilalom-ellenes, csapadék, eső, esős, ivás, nedves, nedvesség, vizes 
wet-nurse	:: szoptatós dajka 
wetback	:: illegális határátlépő, tiltott határátlépő 
wetland	:: láp, vizenyős terület 
wetness	:: nedvesség 
wetting	:: nedvesítés 
whack	:: megillető rész, nagy adag, ütés 
whacker	:: hajcsár, irtó nagy dolog, irtó nagy ember, oltári hazugság 
whacking	:: eget verő, irtó nagy, kolosszális, óriási, rengeteg, roppant nagy, sok, szörnyű nagy 
whacking-great	:: eget verő, kolosszális, óriási, rengeteg, roppant nagy, sok, szörnyű nagy 
whacko	:: bolond ember, dilis, flúg, hülye, őrült ember 
whacky	:: bolond, buggyant, dilis, félbolond, félkótya, félnótás, hóbortos, hülye, őrült, rigolyás 
whale	:: bálna, cet 
whaler	:: bálnahalász, bálnavadász, bálnahalászhajó, cethalász, cethalászhajó, cetvadász, irtó nagy dolog, irtó nagy ember 
whaling	:: bálnavadászat 
whaling-gun	:: szigonyágyú 
wham	:: flemm, füles, pofon, ütés 
whang	:: puffanás 
wharf	:: rakodópart, rakpart 
wharfage	:: rakpartilleték, rakparthasználat 
wharfinger	:: rakpartőr 
what	:: amely, amelyet, ami, amit, az, ami, az, amit, hány, mennyi, mi, micsoda, milyen, mit 
what-d'ya-call-it	:: hogyishívják, izé 
whatchmacallit	:: hogyishívják, izé 
whatever	:: akármi, akármit, akármilyen, akármilyent, ami csak, amit csak, bármi, bármilyen, bármilyent, bármit, bármit is 
whatnot	:: állvány, apróság, holmi, polc, stelázsi 
whatsit	:: hogyishívják, izé 
whatsoever	:: akármi, akármit, akármilyen, akármilyent, amit csak, bármi, bármit, bármilyen, bármilyent 
whatyamacallit	:: hogyishívják, izé 
wheat	:: búza 
wheatgerm	:: búzacsíra 
wheedling	:: mézesmázos rábeszélés 
wheel	:: forgás, kerék, kerékpár, kocsikerék, kormány 
wheelbarrow	:: talicska 
wheelchair	:: tolószék 
wheeled	:: kerekes 
wheeler	:: kerékgyártó, rudas 
wheeling	:: gurítás, kanyarodás, kerekezés 
wheeze	:: asztmás légzés, zihálás 
wheezing	:: asztmás lélegzés, zihálás 
wheezy	:: lihegő, ziháló 
whelk	:: kürtcsiga 
whelp	:: kölyök 
whence	:: ahonnan 
whencesoever	:: ahonnan csak 
where	:: hol 
whereabout	:: ahol, ami felől, amire, amiről, aztán 
whereabout?	:: hol?, merre?, merrefelé? 
whereabouts	:: ahol, cél, hol, hollét, merre, szándék, tartózkodási hely 
whereabouts?	:: hol?, merre?, merrefelé? 
whereas	:: amíg 
whereat	:: amiért, amin, amire, min 
whereby	:: ami által, amiből, amitől, amivel 
whereby?	:: hogyan?, mi által?, miből? 
wherefore	:: amiért, azért, miért, miért is, ok 
wherein	:: amelyben, amiben 
wherein?	:: mennyiben?, miben? 
whereof	:: akikről, akiről, amiből, amire, amiről, kitől, miből, mire, miről 
whereupon	:: ami után, amire, ennek következtében, erre 
wherever	:: ahol csak, ahova csak, akárhol, akárhova, bárhol, bárhova 
wherewith	:: amivel 
wherewith?	:: mivel? 
wherewithal	:: anyagiak, szükséges összeg 
whet	:: élesítés, étvágygerjesztő, köszörülés 
whether	:: vajon 
whetstone	:: köszörűkő 
whetting	:: élesítés, fenés, köszörülés 
whey	:: savó 
which	:: amely, amelyet, amelyik, amelyiket, ami, amit, az, azt, mely, melyet, melyik, melyiket 
whiff	:: fuvallat, kis szivar, szag 
whiffy	:: büdös, rossz szagú 
while	:: amíg csak, bár, fáradozás, mialatt, míg, noha, rövid idő 
whilst	:: amíg, mialatt, míg 
whim	:: bogár, hóbort, járgányhajtású csörlő, rigolya, szeszély, vesszőparipa 
whimper	:: nyafogás, nyöszörgés 
whimsical	:: fura, furcsa, hóbortos, rigolyás, szeszélyes 
whimsicality	:: bogarasság, furcsaság, szeszélyesség 
whimsy	:: bogarasság, bogár, furcsaság, hóbort, rigolya, szeszély, szeszélyesség, vesszőparipa 
whine	:: nyafogás, siránkozás, szűkölés 
whining	:: jajveszékelő, jajveszékelés, nyafogás, nyafogó, panaszos sivítás, pityergés 
whinny	:: nyerítés 
whinnying	:: nyerítés, röhögés 
whinnyingly	:: nyerítve, röhögve 
whiny	:: nyafogó, siránkozó 
whip	:: felhúzókötél, tojáshab, vadászinas 
whip-lash	:: ostorszíj, ostorzsinór 
whip-saw	:: kanyarító fűrész, kétélű fegyver, nagy kézifűrész, olló, rókafarkú fűrész, szalagfűrész 
whipper	:: ostoros 
whipper-snapper	:: szemtelen kis alak 
whippet	:: könnyű harckocsi, szalonagár 
whipping	:: korbácsolás, vereség, verés 
whipping-boy	:: bűnbak 
whir	:: suhogás 
whirl	:: forgatag, forgás, forgó, megperdítés, megperdülés, örvény, örvénylés, örvénylő keringés, pergés, pörgés, sodró áradat, vad kavargás, zsinórkerék 
whirligig	:: búgócsiga, forgatag, körhinta, örvény, ringlispíl 
whirling	:: dobás, forgás, forgó, kavargó, kavargás, körbenforgás, örvénylő, örvénylés, pergés, pergő, vetés 
whirlpool	:: örvény 
whirlwind	:: forgószél 
whirr	:: suhogás 
whisk	:: habverő, kis seprű, légycsapó, legyintés, suhintás 
whiskbroom	:: kisseprű 
whiskers	:: bajusz, pofaszakáll, szakáll 
whiskery	:: pofaszakállas, szakállas 
whisper	:: csendes mormolás, ellenőrizhetetlen hír, halk hang, halk beszéd, halk moraj, pletyka, súgás, súgás-búgás, sugdosás, susogás, suttogás, suttogó szóbeszéd, titkon ejtett célzás, titkon ejtett célozgatás, zizegés 
whisperer	:: súgó, suttogó 
whispering	:: pletyka, súgás-búgás, suttogó, suttogás 
whist	:: csendes, csend, elcsitult, elcsitulás, nyugalom, nyugodt, whistjáték 
whist!	:: csitt!, pszt! 
whistle	:: fütty, fütyülés, síp 
whit	:: darabka 
white	:: ártalmatlan, ártatlan, áttetsző, becsületes, céltábla szélső köre, feddhetetlen, fehér, fehér emberre jellemző, fehér ember, fehér fajú, fehér fajú ember, fehér festék, fehér hajú, fehér izzásig hevített, fehér ruhájú, fehér ruha, fehér színű, fehér szín, fehér öltözet, fehér-, fehérbe öltözött, fehérizzó , fehérizzó, fehérruhás, fehérség, fehéráru, fehérítőszer, halvány, kommunistaellenes, konzervatív, korrekt, mázatlan porcelán, mellétalálat, nem kommunista, ősz, polírozatlan, sápadt, szeplőtlen, színtelen, tiszta, tiszta fehér állatfajta, tisztességes, üresen maradt, világos, világos sakkfigura 
whitebait	:: apróhal 
whites	:: fehér flanellnadrág, fehérfolyás, nullásliszt, porcelánnadrág 
whitewash	:: mész, meszelés, mészfesték, szerecsenmosdatás 
whitewashed	:: meszelt 
whither	:: ahova, amerre, hova, merre 
whiz	:: fütyülés, jól képzett ember, megkötött alku, menő, okos ember, profi, suhogás, süvítés, szakember, üzlet, zseni, zúgás 
whizz	:: fütyülés, megkötött alku, suhogás, süvítés, üzlet, zúgás 
whoa!	:: !, !, ! 
whoever	:: akárki, aki csak, bárki 
whole	:: az egész, begyógyult, egész, egység, ép, gyógyult, sértetlen, teljes 
wholehearted	:: készséges, lelkes, őszinte, őszinte buzgalomról tanúskodó, szívből jövő, szívből fakadó, szívélyes, teljes mértékű 
wholeheartedly	:: igaz szívvel, szívvel, készséggel, meggyőződéssel, odaadással, örömest, őszinte buzgalommal, szívesen, teljes szívvel 
wholeheartedness	:: készség, odaadás, őszinte buzgalom, őszinte szívélyesség 
wholesale	:: általános, nagybani, nagyban, nagybani eladás, nagykereskedelmi 
wholesaler	:: nagybani vásárló, nagykereskedő, nagykereskedelmi vállalat 
wholesome	:: egészséges, hatékony, üdvös 
wholly	:: egészen, teljesen 
whom	:: akiket, akiknek, akinek, akit 
whom?	:: kicsodát?, kicsodának?, kiket?, kiknek?, kinek?, kit? 
whomever	:: akárkit, akit csak, bárkit 
whomsoever	:: akárkit, akit csak, bárkit 
whoomp	:: durranás, puffanás, robaj 
whoomph	:: durranás, puffanás, robaj 
whoop	:: bagolyhuhogás, bújócska, csatakiáltás, harci kiáltás, hörghurut, hujjogatás, húzás, kiáltás, kurjantás, lelkes érdeklődés jele, lelkes izgalom jele, szamárköhögéssel járó mély belégzés, szamárköhögéssel járó sípoló belégzés 
whoop!	:: !, !, huj!, nosza! 
whoop-de-doo	:: balhé, banzáj, felfordulás, felhajtás, hűhó, lárma, ramazúri, zsivaj 
whoopee!	:: ihaj-csuhaj! 
whooping-cough	:: szamárköhögés, szamárhurut 
whoosh	:: suhanás, süvítés 
whoosis	:: hogyishívják, mianeve 
whop	:: puffanó ütés 
whopper	:: irtó nagy dolog, irtó nagy hazugság 
whopping	:: elpüfölés, legyőzés, óriási 
whore	:: kurva, szajha 
whorehouse	:: kupleráj 
whoremonger	:: kurvahajcsár 
whoreson	:: kurafi 
whoring	:: kurválkodás 
whorl	:: csigafordulat, örv 
whorled	:: csigavonalú, örvös, spirális 
why	:: hát, mi okból, miért, nézd csak, nini, no de, nocsak, nos 
wick	:: bélfonalszövet, -falu, gézcsomó, gyertyabél, kanóc, kanócanyag, kénező kanóc, kenőkanóc, kis folyóhajlat, kis öböl, lámpabél, mécsbél, olajozó kanóc, -tanya, tupfer 
wicked	:: bűnös, csintalan, gonosz, haszontalan, komisz, rossz 
wickedly	:: borzasztóan, roppantul 
wickedness	:: bűn, csintalanság, gonoszság 
wicker	:: fonott, vesszőből font, vesszőfonás 
wickerwork	:: fonott áru, kosáráru 
wicket	:: kiskapu, krikettkapu, krokettkapu, pénztárablak, rácsajtó 
wide	:: , messze, messzire, nagy kiterjedésű, széles, szélesen, széleskörű, szélesre, tág, távol 
wide-brimmed	:: széles karimájú 
wide-flung	:: szélesre tárt 
widespread	:: széleskörű 
widgeon	:: csörgővadkacsa, fütyülőréce, sípolóréce 
widow	:: özvegyasszony 
widowed	:: megözvegyült, özvegységre jutott, özvegyi sorba jutott 
widower	:: özvegyember 
widowhood	:: özvegyi juss, özvegyi sor, özvegyi tulajdon, özvegyi állapot, özvegység 
width	:: szélesség 
wieldy	:: jól forgatható, jól kezelhető, kézhez álló, könnyen forgatható 
wiener	:: bécsi virsli 
wifely	:: asszonyhoz illő 
wig	:: fejmosás, paróka, szidás 
wigged	:: parókás 
wild	:: pusztaság, vad, vadon 
wild-boar	:: vaddisznó, vadkan 
wildebeest	:: gnú 
wilderness	:: pusztaság, vadon 
wildfire	:: futótűz, görögtűz, lidércfény 
wildfowl	:: szárnyas vad, vízi vad 
wildlife	:: vadvilág 
wildly	:: féktelenül, vadul 
wildness	:: vadság 
wile	:: fortély, ravaszság 
wilful	:: akaratos, makacs, önfejű, szándékos 
wilfully	:: makacsul, szándékosan 
wilily	:: ravaszul 
wiliness	:: ravaszság 
will	:: akarat, akarás, kívánság, rendelkezés, szándék, végrendelet 
will-power	:: akaraterő 
willed	:: akaratú 
willful	:: akaratos, makacs, önfejű, szándékos 
willfully	:: makacsul, szándékosan 
willies	:: félelem, félsz, idegesség 
willing	:: akarati, akarás, beleegyező, hajlandó, kész, készséges, önkéntes, szíves, szolgálatkész, végrendeleti rendelkezés 
willingly	:: készségesen, szívesen 
willingness	:: hajlandóság 
willow	:: fűzfa 
willpower	:: akaraterő 
willy	:: farkasoló, fütyi, hímvessző, kuki 
willy-nilly	:: akár tetszik akár nem, akarva nem akarva, ha tetszik ha nem, kelletlenül, kénytelen-kelletlen 
wilt	:: hervadás, szklerotiniás száradás 
wilted	:: hervadt 
wilting	:: hervasztó, hervadó 
wily	:: fortélyos, minden hájjal megkent, ravasz 
wimp	:: félénk ember, gyenge ember, lekvár, nyúlbéla 
wimple	:: apácafátyol, csörgedezés, fejfátyol, fondorlat, fordulat, kanyar, kanyarulat, kígyózás, mellfátyol, ránc, redő 
wimpy	:: félénk, gyenge, mamlasz, nyúl, tehetetlen 
win	:: győzelem, nyeremény 
wince	:: arcrándulás, megrezzenés 
winch	:: csörlő, emelődob, forgattyú, hajtókar, orsó 
wind	:: fuvallat, gázok, lélegzet, szél 
wind-sock	:: szélirányjelző, széliránymutató, szélzsák 
wind-swept	:: pneumatikus etetésű, szeles, szélfútta, széljárta 
windbag	:: fújtató, szófosó, szószátyár, üres fecsegő 
windbreak	:: szélfogó 
windbreaker	:: anorák, széldzseki 
windcheater	:: anorák, széldzseki 
winded	:: kifulladt 
windfall	:: hullott gyümölcs, váratlan szerencse, váratlan ajándék 
winding	:: felhúzás, kanyargós, kanyargás, kanyarodó, kanyarodás 
windings	:: kanyarulatok, tekercselés 
windlass	:: csörlő 
windmill	:: forgószárnyas repülőgép, helikopter, légcsavar üres járata, légvár, papírforgó, pinceváltó, szélkerék, szélmalom, ventillátorszárny, vízemelő szélkerék, vízmerítő szélkerék 
windmill-cap	:: elforgatható tető, elforgatható torony 
windmill-plane	:: forgószárnyas repülőgép, helikopter 
windmilly	:: sok szélmalommal bíró, szélmalmokban gazdag 
window	:: ablak 
window-box	:: ablaktoküreg, ültetőláda, virágláda 
window-frame	:: ablakkeret, ablaktok, ablakbélés 
windowless	:: ablaktalan, ablak nélküli 
windowpane	:: ablaküveg 
windowsill	:: ablakpárkány 
windpipe	:: légcső 
windrow	:: gabonarend, gabonarendek, rend, rendsodrás, szénarend, szénarendek 
windrower	:: rendrakó gép, rendrakó gereblye, rendreforgató gép, rendrakó aratógép 
winds	:: fúvósok 
windscreen	:: szélvédő 
windshield	:: szélvédő 
windsurfer	:: széllovas, szörf, szörföző 
windswept	:: pneumatikus etetésű, szeles, szélfútta, széljárta 
windtorn	:: szélfútta, széltépte 
windup	:: befejezés, felszámolás, lezárás 
windward	:: luvoldal, szél felőli, szél irányában, szél felől, szél felé, szélnek kitett, szélnek, széloldali, széloldal, vidék, ahonnan a szél fúj 
wine	:: bor 
wine-glass	:: borospohár 
wine-glassful	:: borospohárnyi, borospohárnyi, borospohárral, négy evőkanálnyi 
wineskin	:: bortömlő 
wing	:: ágytartó szárny, ajtószárny, állítható fényrekesz, csoport, épületszárny, érdekcsoport, füles csavar, hombár oldalsó része, hordfelület, irányzat, kar, kerékdob feletti fedélzetrész, keresztfurat, klikk, oldal, oldalszárny, oldaltér, oldalépület, páncélöv mögötti folyosó, pilótajelvény, repülés, repülőosztály, sárhányó, sárvédő, szárny, szárnyas csavar, szárnybőr, szélső, toldaléképület, vágóél 
wing-beat	:: szárnycsapás 
wing-case	:: szárnyfedél 
wing-chair	:: füles karosszék, füles fotel 
wing-commander	:: repülőezredes 
wing-flap	:: csűrőlap, fékszárny, segédszárny 
wing-game	:: szárnyas vad 
wing-nut	:: szárnyas anya, szárnyas anyacsavar 
wing-rib	:: hátszínszelet 
wing-screw	:: fülescsavar 
wing-span	:: fesztávolság, szárnyszélesség 
wing-spread	:: fesztávolság, szárnyszélesség 
wing-tip	:: szárnyas cipőorr, szárnyas kapli, szárnyhegy, szárnyvég 
winged	:: gyors, magas röptű, megsebesített, megszárnyazott, szárnyaló, szárnyas, szárnyú 
winger	:: futballszélső, szélső 
wingless	:: szárnyatlan 
wings	:: kasszék, könyökvédő ujjak, kulisszák, színfalak 
wingspan	:: fesztávolság, szárnyszélesség 
wink	:: hunyorítás, kacsintás, pislantás, szempillantás 
winkle	:: parti csiga 
winkle-hawk	:: szögletes szakadás 
winkle-hole	:: szögletes szakadás 
winner	:: bombasiker, elsőnek befutott , győztes, dolog, kasszadarab, kenyérkereső, menő manó, nagy siker, nagy szám, nyerő, nyertes, remek dolog, remek személy, szerző, ütőkártya 
winning	:: győzelem, győztes, megnyerő, megnyerés, nyerés, nyerő, nyertes 
winnower	:: gabonarosta 
winnowing	:: rostálás, válogatás 
wino	:: borissza 
winsome	:: kedves, megnyerő 
winter	:: tél, téli 
winter-time	:: télidő, télvíz ideje 
wintering	:: telelés 
winterly	:: télies 
wintery	:: fagyos, télies 
wintry	:: barátságtalanul hideg, fagyos, téli, télies, zimankós 
wipe-out	:: kioltó interferencia, kitörlés 
wire	:: drót, huzal, sodrony, távirat 
wire-tapper	:: áramtolvaj, illetéktelen lehallgató 
wire-tapping	:: áramlopás, illetéktelen lehallgatás, vezetékmegcsapolás 
wired	:: csupa ideg, dróthálóval borított, drótkerítéssel elkerített, drótozott, drótra tűzött, drótsövénnyel elkerített, ideges, idegroncs, ledrótozott, sodronnyal elkerített, sodronyra feszített, telefonvezetékkel felszerelt 
wireless	:: drót nélküli, drótnélküli távíró, drótnélküli távirat, rádió-, rádió, rádiókészülék, szikratávíró, szikratávirat 
wiry	:: drót-, drótszerű, szívós és izmos 
wisdom	:: bölcsesség 
wise	:: bölcs, okos 
wisecrack	:: aranyköpés 
wiseguy	:: észkombájn, nagyokos, okosjános, okostóni 
wiser	:: bölcsebb, okosabb 
wish	:: kívánság, óhaj, vágy 
wish-bone	:: sarkantyúcsont, villacsont 
wishful	:: kívánó, sóvár, sóvárgó 
wisp	:: csutak, emberke, füstgomolyag, seprűcske, szalmacsomó 
wispily	:: könnyedén, leheletszerűen 
wispy	:: könnyed, leheletszerű, vékony 
wistaria	:: glicínia 
wistful	:: sóvárgó, vágyakozó, vmi után vágyakozó, vmi után sóvárgó 
wistfully	:: sóvárogva, vágyakozva 
wit	:: belátás, bölcsesség, bölcs ember, elmésség, értelem, ész, eszesség, gyors felfogás, gyors észjárás, intelligencia, szellemes ember, szellemesség, szellemes társalgó, sziporkázó ötletesség, sziporkázó ész 
witch	:: boszorkány 
witch-hunter	:: boszorkányüldöző 
witchcraft	:: boszorkányság, boszorkánymesterség, bűbájosság, bűbájolás, bűbáj, bűvölet, fekete mágia, igézet, ördöngösség, varázslat, varázslás, varázserő 
with	:: ellenére, miatt, -nál, -nél, -tól, -től, -val, -vel 
withal	:: amellett, azonkívül, -val, -vel, vele 
withdrawal	:: kivét, visszalépés, visszavonulás 
withdrawn	:: magának élő, nem kollektív hajlamú, visszavonuló, zárkózott 
withdrawnness	:: magának élés, visszavonuló természet, visszavonuló hajlam, zárkózottság 
withered	:: aszott, elhervadt, elszáradt, eltűnt, fonnyadt, hervadt, kiaszott, kísérteties, kókadt, lankadt, letűnt, meghiúsult, ráncos, semmivé lett, semmivé vált 
withering	:: fonnyadó, fonnyasztó, hervadás, hervadó, hervasztó, lesújtó, senyvesztő, sorvasztó, száradó, szárító 
withering-room	:: teaszárító helyiség, teaszárító szoba, teaszárító kamra 
within	:: belül, benn, bent, vmin belül, vminek a belsejében 
without	:: kinn, kívül, künn, nélkül, vmin kívül 
witless	:: ostoba, szellemtelen 
witness	:: szemtanú, tanú, tanúságtétel 
witticism	:: szellemes megjegyzés, szellemeskedés 
witty	:: szellemes 
wizard	:: varázsló 
wizardry	:: varázslás 
wizen	:: aszott, fonnyadt, kiszáradt, összezsugorodott, pergamenszerű, ráncos 
wizen-faced	:: keskeny ráncos arcú 
wizen-hearted	:: érzéketlen, tompa 
wizened	:: aszott, fonnyadt, kiszáradt, összezsugorodott, pergamenszerű, ráncos, töpörödött 
woad	:: festő csülleng, festőfű, kék festék 
wobble	:: bicegés, habozás, hangrezegtetés, imbolygás, ingadozás, ingás, kalimpálás, lötyögés, támolygás, tétovázás, tremoló 
wobbler	:: baka, bizonytalankodó ember, főtt ürücomb, gyalogos, határozatlan ember, hengercsaprózsa, ingadozó ember, kanalas villantó, támolygókorong, tétovázó ember 
wobbliness	:: bizonytalanság, határozatlanság, ingadozás 
wobbling	:: bicegő, bukdácsoló mozgás, frekvenciahintázás, imbolygó, ingadozó, ingadozás, ingó, kézi szivattyúzás, lebegtetés, sánta forgás, támolygó, támolygás, támolygó forgás 
wobbly	:: bizonytalan lábon álló, bizonytalan, határozatlan, ingadozó, ingó, kalimpáló, mekegő, reszketeg, reszkető, roskatag, tétovázó 
woe	:: bánat, szomorúság 
woebegone	:: bánatos, levert, szomorú 
woeful	:: bánatos, bánattól sújtott, búbánatos, elszomorító, lesújtó, nyomorúságos, siralmas, szánalmas, szánalomra méltó, szerencsétlen, szomorú 
woefully	:: bánatosan, bánattól sújtottan, búbánatosan, siralmasan, szánalmasan, szánalomra méltóan, szerencsétlenül, szomorúan 
wog	:: apró szennyeződés, arab, ázsiai bennszülött, bacilus, baktérium, egyiptomi, élősdi 
wok	:: kínai főzőedény 
wolf-dog	:: farkaskutya 
wolf-hound	:: farkaskuvasz, ír óriáskutya 
wolf-whistle	:: füttyentés 
wolfish	:: farkasszerű, kapzsi, kegyetlen 
wolverine	:: rozsomák, torkosborz 
woman's	:: női 
womanhood	:: a nők, asszonyiság, asszonnyá érés, nők 
womanish	:: asszonyos, elnőiesedett, nőies 
womanizer	:: szoknyavadász, szoknyabolond 
womanly	:: gyengéd, női, nőies 
womb	:: méh 
wombat	:: erszényes medve 
women's	:: női 
wonder	:: csoda, csoda-, csodálat, csodálkozás 
wonder-struck	:: bámuló, elcsodálkozott 
wonder-worker	:: csodatévő 
wonderful	:: bámulatos, csodálatos, csodás 
wonderfully	:: csodásan, csodálatosan, remekül 
wondering	:: csodálkozó, csodálkozás, kíváncsi, tűnődés 
wonderingly	:: csodálkozva, meglepetten, tűnődve 
wonderland	:: csodaország, tündérország 
wonderment	:: csodálkozás 
wondrous	:: bámulatos, bámulatosan, csodálatos, csodálatosan, csodás, elképzelhetetlen, hihetetlen, meglepő, meglepően, nagyon, rendkívüli 
wondrously	:: bámulatosan, csodálatosan, meglepően, nagyon 
wont	:: megszokott, szokás, szokott 
wonted	:: megszokott, szokásos, szokott 
wood	:: erdő, fa, liget 
wood-carver	:: fafaragó 
wood-ruff	:: szagos müge 
woodbine	:: jerikói lonc, olcsó cigarettafajta, vadszőlő 
woodchuck	:: amerikai mormota 
woodcraft	:: erdészeti tudomány 
woodcut	:: fametszet 
woodcutter	:: fametsző, favágó 
wooden	:: esetlen, fa-, fából való, merev, ügyetlen 
woodenly	:: esetlenül, ügyetlenül 
woodfibre	:: cellulóz 
woodland	:: erdős vidék, erdőség 
woodpecker	:: fakopáncs, harkály 
woods	:: erdő, liget 
woodwork	:: famunka 
woody	:: dilis, erdei, erdő borította, erdős, fafejű, fás, ostoba, tökéletlen, ütődött 
woof	:: artikulátlan ugatásszerű hang, szövet, vetülék, vetülékfonal 
woofer	:: mélyhangszóró 
wool	:: fonal, gyapjú, lány, muff, , női fanszőrzet 
wool-bearing	:: gyapjas, gyapjút szolgáltató 
woolen	:: gyapjú-, gyapjúanyag, gyapjúszövet 
woolens	:: gyapjúholmi, gyapjúáru 
woollen	:: gyapjú-, gyapjúanyag, gyapjúszövet 
woollies	:: gyapjúholmi 
woolly	:: elmosódó, gyapjas, gyapjú alsóruha, ködös 
woolly-back	:: faragatlan ember, paraszt, vidéki ember 
woolly-headed	:: zavarodott 
woolly-minded	:: zavarodott 
wooly-back	:: faragatlan ember, paraszt, vidéki ember 
woozily	:: bágyadtan, betegesen, gyengéd, kábultan 
woozy	:: bágyadt, beteges, bizonytalan, furcsa, gyenge, kábult, részeg, szédülékeny 
wop	:: digó, macskaevő, olasz bevándorló 
word	:: adott szó, hír, ige, ígéret, jelszó, közmondás, parancs, parancsszó, szentírás, szó, szólás, üzenet 
word-for-word	:: szó szerint, szóról-szóra 
word-play	:: szójáték 
wording	:: szerkesztés 
wordlessly	:: szó nélkül, szótlanul 
wordly	:: anyagias, evilági, földi, világi, világias 
words	:: szerep szövege, szöveg 
wordy	:: bőbeszédű, szavakba foglalt, szóbeli, szóbő, terjengős 
work	:: alkotás, dolog, elfoglaltság, munka, , tevékenység 
work-help	:: segédlet 
workable	:: megvalósítható 
workaholic	:: munkaőrült, munkabuzi 
workbench	:: munkapad 
workbook	:: munkafüzet 
worker	:: munkás 
workhorse	:: igásló 
working	:: megmunkálás, működés 
workload	:: munkaterhelés 
workmanlike	:: hozzáértéssel, hozzáértéssel csinált, hozzáértéssel végzett, hozzáértő, szakavatott, szakszerű, szakszerűen, szakszerűen csinált, szakszerűen végzett 
workmanship	:: kézi munka, kidolgozás, kivitelezés, megmunkálás, munka, műve vkinek, szakszerűség, vkinek a műve 
workplace	:: munkahely 
workroom	:: dolgozószoba 
works	:: erődítmények, erődök, gyár, gyártelep, műtárgyak, -művek, szerkezet, üzem 
worksheet	:: feladatlap, munkalap 
workshop	:: műhely 
workstation	:: munkaállomás 
worktable	:: kézimunkaasztal, varróasztal 
worktop	:: alsó konyhaszekrény 
world	:: világ 
world-class	:: világklasszis 
world-picture	:: szemléletes leírás 
world-wide	:: egész világon elterjedt, egész világra kiterjedő, világméretű, világ- 
worldliness	:: világiasság 
worldling	:: anyagias ember, világias ember 
worldly	:: anyagias, evilági, földi, világi, világias 
worldly-minded	:: anyagias gondolkodású 
worm	:: csavarmenet, csavarmenetes rúd, csigafúró, csigamenet, csőkígyó, ellenszenves ember, féreg, féregnyúlvány, fojtáskivevő, giliszta, hernyó, hitvány féreg, kígyócső, kukac, lyssa, nyű, pondró, utolsó rongy alak, végtelen csavar, veszettségi féreg 
wormgear	:: csigakerék, csigakerékhajtás 
worms	:: makaróni, spagetti 
worn	:: elnyűtt, kopott 
worn-out	:: agyonfáradt, agyonhasznált, elcsépelt, elhasznált, elkopott, elkoptatott, elnyűtt, fáradt, kimerült, kopott, túl sokszor hajtogatott, túl sokszor ismételt, viseltes 
worrier	:: aggályoskodó ember, juhot megtámadó farkas, juhot megtámadó kutya, másokat zaklató ember, másokat gyötrő ember, nyugtalankodó ember, zaklató 
worrisome	:: aggasztó 
worry	:: aggodalom, gond, nyugtalankodás 
worship	:: imádás, istentisztelet, méltóság 
worshipful	:: tiszteletre méltó 
worshipper	:: imádó 
worst	:: legrosszabb, legrosszabbul, legrosszabb dolog 
worsted	:: fésűsgyapjú fonal, fésűsgyapjú szövet, hosszú szálú fésűsgyapjúfonál, kamgarn, kamgarn szövet 
worth	:: érték 
worthless	:: érdemtelen, értéktelen, hitvány 
worthlessness	:: érdemtelenség, értéktelenség, hitványság 
worthwhile	:: érdemes, érdemleges, fáradságot megérő, valamirevaló 
worthy	:: érdemes, kiváló ember, kiválóság, méltó 
would-be	:: leendő 
wound	:: seb, sebesülés, sérelem, sértés 
wow	:: bombasiker, nagy siker, nyávogás, pompás dolog, remek dolog, vonítás 
wow!	:: ejha!, nahát!, pokoli!, pompás!, remek! 
wrack	:: elpusztulás, összetörés, partra vetett hínár, pusztulás, roncs, tönkremenés 
wraith	:: alakmás, kísértet 
wrangle	:: pörlekedés 
wrangler	:: csikós, csordás, veszekedő 
wrap	:: belépő, burkolat, felöltő 
wrapper	:: borítás, borítólap, burkolat, csomagolás, csomagolóanyag, göngyöleg, keresztkötés, köpeny, pongyola 
wrapping	:: borítás, csomagolás, göngyöleg, takarás 
wraps	:: pokrócok, sálak, útitakarók 
wrath	:: harag 
wrathful	:: haragos 
wreath	:: füstcsiga, koszorú 
wreck	:: elpusztulás, hajótörés, összetörés, partra vetett tárgy, pusztulás, roncs, roncskocsi, tönkremenés 
wreckage	:: összeomlás, roncs 
wrecked	:: hajótörött, tönkrejutott 
wrecker	:: autómentő, bontási vállalkozó, hajóroncsrabló, zátonyra juttató 
wrecking	:: bontás, derékba törés, elakadt autó megindítása, elakadt jármű megindítása, kisiklatás, kiszerelés, leszerelés, meghiúsulás, megmentés, megsemmisítés, megsemmisülés, megsemmisítő, megszakadás, mentés, pusztítás, pusztulás, pusztulást okozó, pusztító, rombolás, romboló, romlás, romlást okozó, tönkretétel, tönkremenés, tönkremenést okozó, zátonyra futás, zátonyra futtatás 
wrench	:: csavarkulcs, elválás okozta fájdalom, ficam, franciakulcs, villáskulcs 
wrenched	:: kificamodott 
wrenching	:: csavarás, csavarodás, kiszakítás, kitépés 
wrest	:: elcsavarás, hangolókulcs 
wrestle	:: birkózás 
wrestler	:: birkózó 
wrestling	:: birkózás 
wretch	:: hitvány, nyomorult, szegény ördög 
wretched	:: boldogtalan, nyamvadt, nyomorult, silány, szerencsétlen, vacak 
wretchedly	:: nyomorultan, szerencsétlenül 
wriggle	:: izgés-mozgás, tekergőzés 
wring	:: facsarás, szorítás 
wrinkle	:: bizalmas értesülés, ötlet, ránc, redő, tipp 
wrinkled	:: ráncos 
wrist	:: csukló 
wristlet	:: bilincs, csuklókötő, karkötő, karperec 
wristwatch	:: karkötőóra, karóra 
writ	:: bírói parancs, bírói megkeresés, bírói idézés, hatósági értesítés, hatósági felszólítás, hivatalos okirat, írásban lefektetett dolog, leírt dolog, lordok házának összehívására szolgáló irat, lordok házát összehívó irat 
write-off	:: amortizáció, leírás 
write-up	:: feldicsérő cikk, sajtóbeszámoló, újságcikk 
writer	:: írnok, író, szerző 
writhing	:: gyötrődés, vonaglás 
writing	:: írás, írásmű, írásmód, írásművészet, irat, irodalmi alkotás, kézírás, , szépírás, szerkesztés 
writing-table	:: íróasztal 
writings	:: irodalmi művek, művek 
wrong	:: alaptalanul, alkalmatlan, alkalmatlan módon, alkalmatlanul, célszerűtlenül, fals, félreértett, félrevezetett, gonosz, hamis, hátrány, hátrányos helyzet, helytelen, helytelenül mondó, helytelenül megállapító, helytelenül cselekvő, hiba, hibás, hibát elkövető, igazságtalanság, igazságtól eltérő, igazságtalanul, jogsértő cselekedet, jogtalanul, jogtalan cselekedet, megállapodástól eltérő, megegyezéstől eltérő, megkárosítás, méltatlanság, nem alkalmas, nem célra vezetően, nem helyénvaló, nem időszerű, nem , nem megfelelő, nem megfelelő, pontatlanul, rossz, rosszul, sérelem, tévedés, tévedő, téves 
wrong'un	:: gonosz ember, haszontalan fickó, semmirekellő 
wrong-headed	:: csökönyösen ragaszkodó, elhibázott, fonák gondolkodású, önfejű 
wrong-headedness	:: önfejűség 
wrongdoer	:: bajkeverő, bajszerző, bűnös, jogsértő 
wrongdoing	:: bűn, gaztett, igazságtalanság, méltánytalanság 
wrongful	:: igazságtalan, jogtalan, törvénytelen 
wrongly	:: ártatlanul, gonoszul, helytelenül, tévesen 
wrongous	:: igazságtalan, jogtalan, méltánytalan 
wrought	:: feldolgozott, kidolgozott 
wrung	:: elgörbült, meghajolt, megrepedt, megszakadt, megvetemedett 
wry	:: elfintorított, ferde, kényszeredett 
wryly	:: ferdén, kényszeredetten 
wryneck	:: nyakferdülés, nyaktekercs 
wryness	:: ferdeség, részarányosság hiánya, szabálytalanság, szimmetria hiánya 
wunderkind	:: csodagyerek 
wyvern	:: sárkány 
x-ray	:: röntgenkép, röntgensugár 
xenophobe	:: idegengyűlölő 
xenophobia	:: idegengyűlölet 
xerox	:: xerox-gép 
xylene	:: xilol 
yacht	:: jacht 
yack	:: badarság, blabla, fecsegés, karattyolás, locsogás, szöveg 
yack-yack	:: badarság, blabla, fecsegés, karattyolás, locsogás, szöveg 
yackety-yak	:: badarság, blabla, fecsegés, karattyolás, locsogás, szöveg 
yahoo	:: jehu 
yak	:: jak 
yak-yak	:: badarság, blabla 
yakkety-yak	:: badarság, blabla, fecsegés, karattyolás, locsogás, szöveg 
yakking	:: dumálás, szájtépés, szövegelés 
yakky	:: beszédes, dumás, nagy dumás, szövegelő 
yakty-yak	:: badarság, blabla, fecsegés, karattyolás, locsogás, szöveg 
yam	:: yamgyökér 
yammering	:: jajgatás, nyafogás, óbégatás, siránkozás, sopánkodás 
Yank	:: jenki 
yank	:: jenki, rántás, tépés 
Yankee	:: jenki 
Yankeedom	:: jenkik, jenkivilág 
yankeefied	:: elamerikaiasodott 
yap	:: csaholás 
yard	:: 0.914 méter, 0,914 méter, fallosz, hajóműhely, hímvessző, keresztárboc, kert, kifutókarám, kikötőműhely, műhely, raktár, rendező-pályaudvar, százdolláros, telep, udvar, vitorlarúd 
yardarm	:: szárnyvitorlafa, vitorlarúdvég 
yardbird	:: börtöntöltelék, elítélt, újonc 
yardstick	:: egy yardos mérőrúd 
yarn	:: fonal, fonál, mese, történet 
yaw	:: hirtelen irányváltoztatás, oldalirányú lengés, oldalirányú kitérés, repülőgép függőleges tengely körüli mozgása, szövethiba 
yawing	:: hirtelen irányváltoztatás, oldalirányú lengés, oldalirányú kitérés, repülőgép függőleges tengely körüli mozgása 
yawl	:: kétárbocos kis vitorlás, kis csónak 
yawn	:: ásítás 
yawp	:: ordítás 
ycleped	:: hívott, nevezett, nevezve, úgynevezett 
yclept	:: hívott, nevezett, nevezve, úgynevezett 
yea	:: bizonnyal, igen, sőt 
year	:: esztendő, év, évfolyam 
year-book	:: évkönyv 
year-end	:: év vége, év végi 
year-long	:: egy évig tartó, egyéves 
yearling	:: egyéves állat 
yearly	:: egyszer egy évben, évenkénti, évenként, évente egyszer, minden évben 
yearning	:: epedő, epekedő, epekedés, sóvárgó, sóvárgás, vágyakozás 
yeast	:: élesztő, élesztőgomba, erjedés, erjesztő, hab, hullámtaréj, kovász, tajték 
yellow	:: bánatos, féltékeny, gyanakvó, gyáva, hitvány, irigy, levert, mulatt, sárga, sárga szín, sárga festék, savanyú arcot vágó, tojássárgája 
yellows	:: féltékenység, irigység, rosszkedv, sárgaság, sárga irigység 
yelp	:: csaholás, ugatás 
yeomanly	:: bátor, derék, hűséges, kisbirtokosi, kisgazda-, vitéz 
yeomanry	:: önkéntes lovasság, szabad kisbirtokosság 
yep	:: aha 
yes	:: igen, igenis, sőt 
yesterday	:: tegnap 
yesteryear	:: a múlt évben, múlt esztendő, múlt év, tavaly, tavalyi év 
yet	:: de azért, eddig, már, még, mégis 
yew	:: tiszafa 
yid	:: jiddis, zsidó 
Yiddish	:: jiddis 
yield	:: fémkinyerés, hozam, kihozatal, kitermelés, megereszkedés, meggörbülés, nyúlás, süllyedés, süppedés, teljesítmény, termés, terméseredmény, terméshozam 
yield!	:: elsőbbségadás kötelező! 
yielding	:: engedékeny, hajlékony, könnyen befolyásolható 
yip	:: csaholás, ugatás 
yo-yo	:: jojó 
yob	:: bunkó, buta ember, faragatlan ember, fiú, garázda ember, huligán, krapek, srác, surmó, tahó, tuskó, vagány 
yobbo	:: bunkó, buta ember, faragatlan ember, fiú, garázda ember, huligán, krapek, srác, surmó, tahó, tuskó, vagány 
yodel	:: jódli 
yodelling	:: jódlizás 
yoghourt	:: joghurt 
yoghurt	:: joghurt 
yogurt	:: joghurt 
yoke	:: iga, járom, rabiga, rabszolgaság, szemöldökfa, tejhordó iga, vállrész 
yoke-bone	:: járomcsont 
yoke-fellow	:: házastárs, munkatárs 
yokel	:: falusi, falusi ember, paraszt 
yon	:: ama, amaz, amott, az ott, ottani, ő ott 
yonder	:: amaz, amott, ottani 
young	:: fiatal 
young-making	:: fiatalító, ifjító 
youngster	:: gyerkőc, ifjonc, ifjú, kamasz, siheder 
youth	:: fiatalság, ifjúkor, ifjúság 
youthful	:: fiatal, fiatalkorú, fiatalos, fiatalkori, ifjonti, ifjú, ifjúi, ifjúkori 
yowl	:: csaholás, nyávogás, nyivákolás, nyüszítés, szűkölés, vonítás, vonyítás 
yucca	:: jukka 
yuck	:: ellenszenves ember, genyó, görény, patkány, poén, szar, szemétláda, trutyi, trutymó, utált dolog, vicc 
Yugoslav	:: jugoszláv 
Yugoslavia	:: Jugoszlávia 
Yugoslavian	:: jugoszláv, jugoszláviai 
yuk	:: ellenszenves ember, genyó, görény, patkány, poén, szar, szemétláda, trutyi, trutymó, utált dolog, vicc 
yup	:: aha 
zany	:: bohóc, bohóckodó, bolondos 
zap!	:: hoppá!, hurrá! 
zappy	:: energikus, intenzív 
zeal	:: buzgalom, hév, lelkesedés, mohóság 
zealot	:: fanatikus ember, vakbuzgó ember 
zealous	:: buzgó, fanatikus, lelkes 
zebra	:: zebra 
Zen	:: zen 
zenith	:: csúcspont, tetőpont, zenit 
zenithal	:: zenit-, zeniti 
zeolite	:: zeolit 
zephyr	:: szellő 
zeppelin	:: léghajó, zeppelin 
zero	:: gyenge látási viszonyok, nulla, nullafok, nullapont, nullfok, nullpont, rossz látási viszonyok, semmi, zéró, zérus, zérusfok, zéruspont 
zest	:: étvágygerjesztő íz, kedv, lelkesedés, lendület, pikáns íz, tempó 
zigzag	:: cikcakk vonal, cikcakk, szerpentin, zegzug 
zilch	:: nulla, semmi 
zinc	:: cink, cink klisé, cink nyomólemez, cinkográfiai klisé, horgany 
zing	:: életerő, energia, intenzitás, kakaó, spiritusz 
Zion	:: isten országlása, Jeruzsálem, keresztény egyház, mennyei Jeruzsálem, mennyei város, mennyország, Sion, Sion hegye 
zion	:: isten országlása, kápolna, keresztény egyház, mennyei város, mennyország, nonkomformista kápolna, templom 
Zionism	:: cionizmus 
Zionist	:: cionista 
zip	:: cipzár, energia, erő, fütyülés, lendület, reccsenés, süvítés 
zipper	:: cipzár 
zippy	:: aktív, energikus, gyors, intenzív, lendületes, rámenős, tökös 
zit	:: pattanás 
zodiac	:: állatöv, zodiákus 
zombie	:: boszorkánysággal feltámasztott halott, buta ember, fajankó, mágiával életre keltett hulla, önkéntes tengerész szolgálattól húzódozó újonc, reaktivált ember, tökfej, unalmas ember, varázslattal feltámasztott halott 
zone	:: éghajlati öv, égöv, földöv, körzet, öv, övezet, sáv, zóna 
zoning	:: övezeti rendszer, sávokra osztás 
zonker	:: piás, szeszkazán 
zoo	:: állatkert, börtön, dutyi, fegyház, siti 
zoological	:: állat-, állati, állattani, zoológiai 
zoologist	:: állattan-tudós, zoológus 
zoology	:: állattan, állatvilág, zoológia 
zoom	:: függőleges felrántás, függőleges emelkedés, zúgás 
Zulu	:: hegyes tetejű szalmakalap, zulu 
Zululand	:: Zuluföld 
zygomorphic	:: szabálytalan, zigomorf 
élan	:: elán, hév, lendület 
élite	:: elit