Szerkesztő:LinguisticMystic/ar/arhu/b

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
béke سلم
lazac hal سلمون سمك
békés, csendes سلمي
[[٤ع]عهعاك]]
békésén سلمياً
pacifizmus سلمية مسالمة
mulatság, mulatozás, سلوى
szórakozás, vigasztalás, vigasz
furj madár سلواة ج سلوى طائر
!feledés, سلوان، سلوانة، سلوانة
elfeledkezés vigasztalás,
megkönnyebbülés
talizmán سلوان
mulatság, mulatozás, سلوة
szórakozás
jel, jelzés, jegy, védjegy, سمة
vonás, emberi tulajdonság,
jellemvonás
beutazási vízum سمة الدخول
kiutazási vízum سمة الخروج
undorít سمج
rút, csúnya, undorító, undok سمج
megenged, engedélyez, سمح
felhatalmaz
nagylelkű ember, bőkezű سمح
csonthártya سمحاق
csonthártya- إلتهاب السمحاق
gyulladás
trágyáz سمد
virraszt سمر
szögei سمر
lebarnít, lesüt سمر
bamul سمر
beszélgetés, társalgás, سمر
megbeszélés
bamahajú no, سمراء مذكر أسمر
barna acbőrü 
mese, rege, beszélgetés, سمرة
csevegés
megbocsátás
nemeslelküség, nagy- سماحة
lelkűség, méltóság
trágya سماد
virrasztók سمار ساهرون
asztalterítő سماط ج سمط
hallás, kihallgatás, سماع
meghallgatás
hallgató, fülhallgató سماعة
szívhallgató, سماعة الطبيب
sztetoszkóp
telefonkagyló سماعة الهاتف
hallásra vonatkozó, hallható سماعي
fültanú شاهد سماعي
szomörce rhus növ سماق نبات
porfír سماقي حجر
halárus ساك
támasztókaró سناك
halkereskedés سماكة
tejárus سمان
élelmiszerkereskedő سمان
fürj madár سمانى السلوى طائر
élelmiszerkereskedés سمانة
égi, mennyei سماوي
nyelvhal سمك موسى
bádogos سمكري
megmérgez, mérgez, nagyon سمم
bosszant
hizlal سمن
baromfit töm يسمن الدجاج
vajjal bevon, megken, سمن
megvajaz
hízik, kövéredík سمن
kövér, elhízott سمن
vaj سمن
fenyőrigó madár سمن طائر
kövérség, elhízottság سمن
kövérség, elhízottság سمتة، سمتة
fenyőrigó madár سمتة طائر
szalamandra سمندر
nagyság, fenség, felsobbség, سمو
emelkedettség
nagylelkűség, سمؤ لنفس
nemesszívűség
menyét mustela سمور حيوان
nivalis állat
számum szaha- سموم ريح السموم
rai forró, száraz homokvihar
barna szín سمرة
ügynök, alkusz سمسار
ügynökösködés, ügynöki سمسرة
jutalék
szezam növ سمسم نبات
hallgat, elhallgat سمط، سمط صمت
előad, elmond, elszaval سمع
hall, meghallgat, hallgat سمع
hallgatlak أسنمع لك
engedelmeskedik يسمع له
hallás سمع
hírnév سمعة
 hírnév سمعة جيدة
halló-, hallásra vonatkozó سنعي
hallóideg العصب السمعي
audiovizuális سمعي بصري
hangtan, akusztika علم السمعيات
emel, felemel سمك
vastagít سمك
vastagodik, sűrűsödik سمك
vastagság سمك
hal سمكة ج سمك
folyami hal سمك نهري
édesvízi hal شئ المياه الغدة
kalász سنبلة ج سنابل
év, esztendő سنة جسنون، سنوات
folyó év السنة لحالية
szökőév سنة كبيسة
az évek terhe أغباء السنين
törvény !Szunna سنة
mókus سنجاب
zászló سنجق ج سناحق
felmerül, kínálkozik سنح
ha alkalom إذا سنحت الفرنصة
kínálkozik
feltámaszt, alátámaszt, سند
megtámaszt, rátámaszt
megtámasztja a falat يسنذحائطاً
támaszték, alap, tartó, سند
támasz
okirat, okmány سند
tulajdoni lap سنذ ملكية
üllő سندان
selyem سندس
tölgy, tölgyfa növ سنديان نبات
nyest állat سنسار حيوان
akác, akácfa növ ستط نبات
bádogos ستكري
utálatos, undorító, سميج
visszataszító
nagylelkű, liberális ember سميح
dara سميد
társalgó, barát سمير
vastag, durva, nehézkes سميك
kövér, elhízott, hizlalt سمين
élesít, hegyez سن
alkot, ad ki سن
törvényeket alkot, يسن القوانين
törvényeket hoz
fog ٠س
kor, életkor ٠س
magas kort ér el يصل إلى سن كبير
érett kor سن البلوغ
fénylik, ragyog, világit سنا البرق
megkonnyít سنى
kiválóság سناء
támaszték, gyám, tartó سناد
tevepúp سنام
egypúpú teve جملذو سنام واحد
hegyező, késélesítő سنان
hegy, csúcs سنان ج اسنة
kardhegy سنان السيف
nyíl, nyílvessző سهم
feledés, gondatlanság, سهو
hanyagság, figyelmetlenség
figyelmetlen سهوان
feledés, gondatlanság, سهوة
hanyagság, figyelmetlenség
könnyűség, előnyös helyzet, سهولة
könnyedség, könnyelműség
rendez, elrendez, elintéz سوى
kifizet سوى
elsimít, kiegyenlít, سوى
egyenlővé tesz
földet elsimít يسوي التربة
kivéve, kívül, kivétel سوى
nem egyéb mint ليس سوى
feketeség, gonoszság سواد
karkötő سوار
vezető, gépkocsivezető سواق
fogvájó, fogpiszkáló سواك
rossz, gonosz, سوء، سوء
rosszaság, gonoszság
rossz bánásmód سوء المعاملة
rosszindulat سوء نية
gyanakvás, bizalmatlanság سوء الظن
meghegyez, kihegyez, élesít سنن
macska سنوز
fecske سنونو
egyévi سنوي
évi jövedelem دخل سنوي
évente سنويا
nemes ستي
nemes ember رجل سني
szunnita سني
elfelejt, kifelejt, kihagy, سها
elmulaszt, elhanyagol
álmatlanság سهاد
síkság, sztyepp سهب ج سهوب
álmatlankodik سهد
álmatlanságban szenvedő سهد
álmatlanság سهد، سهاد
virraszt سهر
vigyáz vmire يسنهر على٠
virrasztás, ébrenlét, előest سهر
virrasztó سهران
virrasztás سهرة
megkonnyít سهل
könnyű سهل
síkság سهل
menni fog سوف يذهب
szofista سوفسنطائي
álokoskodás, szofizma سوفسنطائية
árusít, elad, árul, kereskedik سوق
piac, vásár, vásártér, piactér سوق
zsibvásár سوق الخردوات
vezetés, vezérlés, kísérés, سوق
hajtás
közönséges, durva, otromba, سوقي
köz-
közönségesség, durvaság, سوقية
elcsépeltség
fogát tisztítja سوك
félrevezet, megtéveszt, سول
megcsal, elterel, csábít, elcsábít
ér, megér, vmilyen ára, سوي
értéke van
egyenes, igazságos, derék, سوي
szabályos, rendes
búskomorság, mélabús سويداء
kerítés سياج
idegenforgalom, természet- سياحة
járás
idegenforgalmi iroda, مكتب سياحة
gyalázatos viselkedés, سوءة
bujaság, erkölcstelenség
feketít, befeketít سود
megfeketedik, lebarnul, سود
megbámul
néger no, fekete سوداء مذكر أسود
búskomor, szomorú سوداوي
befalaz, elfalaz سور
fal, bástya سور
hevesség szenvedélyesség, سورة
szilajság
a szenvedélyek سورة الأهواء
szilajsága
fejezet Koránból سورة
szuvasodik سوس
édesgyökér, édesfa سوس نبات
glycyrrhiza glabra növ
szú سوسة ج سوس
liliom növ سوسن نبات
ostor, ostorcsapó, korbács سوط
lehetővé tesz, engedélyez, سوغ
megenged
halogat, elodáz, húz-halaszt سوف
fog سوف
nagykés سيخ
úr سيد
úrnő سيدة
elindít, vezet سير
forgalom, közlekedés, سير
haladás, járás
megszűnt a forgalom توقف السير
közlekedés, forgalom حركة السير
közlekedési szabályzat قانون السير
életrajz, életmód, سيرة
meseszövés, viselkedés
önéletrajz سيرة ذاتية
uralkodik, dominál سيطر
uralom, uralkodás, hatalom, سيطرة
föhatalom
uralma alatt تحخت سيطرته
kard سيف
forgatja a kardot يلاعب السيف
kardvirág, سيف الغراب نبات
gladiolusz növ
cigaretta سيكارة
cseppfolyósít, önt, elolvaszt, سيل
megolvaszt, felolvaszt
fémeket olvaszt يسيل معادنا
utazási iroda
idegenforgalmi, utazási, سياحي
természetjáró
felség, föhatalom, uralom, سيادة
uralkodás, nagyméltóság
bolygó سيار
kocsi, autó سيارة
politika سياسة
politikus سياسي
politikai eszmények متل سياسية عليا
hóhér, bakó سياف
hozomány سياق
folyó, folyamat, folyam, سياق
tartam, menet
események folyamata سياق الأخداث
folyós, folyékony سيال
esövízcsatoma, csurgó, سيالة
ereszcsatorna, barázdás
rossz, hitvány, silány, سيئ
gonosz, rosszindulatú
bűn, vétek, gonosztett سيئة
bekerít, elkerít, körülvesz سيج
cseppfolyósít, olvaszt, سيح
megolvaszt
jellegzetesség, külső megjelenés
rendezés سيناريو
mozi, filmszínház سينما
mozi-, mozgófénykép-, سينمائي
film-
cseppfolyós állapot, folyós سيولة
állapot, cseppfolyosság
könnyekre fakaszt يسيل دموعا
áradat, özönvíz سيل
rohanó ár سيل عرام
lávaömlés سيل من الحمم
lefolyás, kifolyás سيلان
különösen, különösen سيما لا سيما
mert, pláne
arckifejezés, arculat, سيماء
fiatal ember إنسان شاب
összegubancol, összekuszál شابك
hasonlít سابة
juh, kecske شاة
esős شاتي
megsért, gyaláz, szidalmaz شاتم
sértő شاتم
sértő beszéd كلام شاتم
szomorú, bánatos, bús شاجي
veszekedik, civódik, ساجز، نشاجر
veszekszik, verekedik
fukarkodik اساخ
vkitol elvitat vmit شاح على فلان
sápadt, fakó شاحب
veszekszik, civódik شاحن
fuvarozó شاحن
megrakott hajó مركب شاحن
teherautó شاحنة
akar, kíván شاء
akár akar, akár nem! !شاء أم أبى
a sors így akarta هكذا شاء المصير
hiba testi, lelki, folt, شائبة
tökéletlenség
népszerű, elterjedt, köz- شائع
mendemonda, híresztelés شائعة
kellemes, tetsző, ízes, ízletes شائق
remek történet حكاية شائقة ممتعة
tüskés, tövises kényes شائك
szögesdrót سلك شائك
kényes dolog, kényes موضوع شائك
kérdés
megbecstelenítő, meg- شائن
szégyenííö, botrányos
megőszül, öregszik شاب
kever, összekever, elegyít ' ساب
fiatal, ifjú شاب ج شباب
törvényhozó شارع ج شرع
részt vesz, közreműködik شارك
osztozom أشارك في أفراحك
örömében
utal, ki nem állhat شازر
óriási, végtelen nagy شاسع
terület, roppant
végtelen síkság سهل شاسع
nagy különbség فرق شاسع
géz شاش
vetítöíábla, vetítővászon, شاشة
mozivászon
számítógép monitor شاشة الحاسوب
éget, kozmásodik, szaga van شاط
part شاطئ شواطئ
a Duna partjain على شواطئ لذانوب
eltaszítja a يبعذ الزورق عن الشأطئ
csónakot a parttól
megosztozik, részt vesz شاطر
osztozik bánatában يشاطره في أحزانه
agyafúrt, leleményes شاطر
elterjed, terjed شاع
költő شاعر ج شعراء
költői tehetség شاعرية
megöregszik, megvénül شاخ
épít, szerkeszt اساد
dicsér, dicsőit شاد
veszekedik شاد
énekes شادي ج شادون
őzike شادن
különös, szokatlan, különc شاذ
különc ember إنسان شاذ الطبع
vevő, vásárló شاري
villámhárító شاري الصواعق
ivó شارب ج شاربون
bajusz شاربجشوارب
jel, jelvény, címer شارة ج شارات
keresztjelvény شارة الصليب
karszalag شارة لذراع
eltévedt, elkallódott, kóbor, شارد
bolyongó, csavargó
megzavart elme ذهن شارد
kóbor kutya كلب شارد
kivétel, szabálytalanság, شاردة
rendellenesség
fogad شارط
feltételt szab شارط
út شارع ج شوارع
hálás شاكر
veszekedik, beleköt vkibe شاكس
hasonlít vkihez شاكل
hasonlat شاكلة ج شواكل
vkihez hasonló على شاكلته
emel, kiemel, felemel, hord شال
sál شال
Szíria شام بلاد الشام، سوريا
lencse arcon, testen شامة
rosszakaratú, rosszindulatú شامت
magas, emelkedett شامخ
gőgös شامخ
napsütötte, napos شامس
egész, teljes, terjedelmes شامل
átfogó hadművelet هجوم شامل
szíriai شامي
megbecstelenít, befeketít, شان
leszól, lebecsül
gyűlölködő شانئ
Sah شاه
sakk-matt مات الشاه في لغبة الشطرنج
észrevesz, lát شاهد
mit látsz? ماذا تشاهد؟
tanú شاهد ج شهود
felkavar, zűrzavart okoz, شاغب
megzavar, zavar
üres, betöltetlen شاغر
üres lakás سكن شاغر
megejtő, csábító, elragadó, شاغف
vonzó
elfoglaló, birtokló, اشاغل شغل
élvező
gond, aggodalom شاغل ج شواغل
egy anya gondjai, anyai شواغل أم
gondok
zuhatag, vízesés شاغور شواغير
gyógyító, gyógyszer شافي
üdvös, döntő شافي
hiányol vkit, kíván vkit, óhajt شاق
nehéz, fáradtságos شاق
kényszermunka أشغال شاقة
függőón شاقول شواقيل
függőleges شاقولي
megszúr, megcsíp شاك
kételkedő, bizonytalan شاك
panaszkodó, nyögő شاكي
panaszt tesz vki ellen, شاكى
panaszt emel vki ellen
alsó شب في لعبة لورق
kártyában
február شباط فبراير
ablak شباك
szellem شبح
gesztikulál شبر
arasz - cm شبر
adomány شبرة
jóllaktat, éhségét lecsillapít شبع
jóllakik شبع
addig eszik míg ياكلحتى يشبع
jóllakik
jóllakott شبعان
züllik, romlik erkölcsileg شبق
bujaság, buja természet, شبق
erotika
érzéki, buja شبق
züllött شيق
buja, érzéki شبقي
összefon, egymásba fon شبك، شبك
osszefonás, összefonódás شبك
háló شبكة ج شباك
oroszlánkolyok شبل
összehasonlít, szembesít شبه
hamis tanú شاهذ زور
sírkő شاهد قبر
magas شاهق
nagyon magas hegy جبل شاهق
vándorsólyom, شاهين طائر
közönséges sólyom madár
tanácsot kér vkitol, szak- شاور
véleményt kér vkitöl
kikéri a bírák يشاور القضاة
véleményét
tea شاي
csatlakozik, vmi mellé áll, شايع
velejár, elkísér
zápor, felhőszakadás شؤبوب
szerencsétlenség, baljós, شؤم
vész, elemi csapás
ügy, dolog شان ج شؤون
családi ügy شان عائلي
belső ügyek شؤون داخلية
, növekszik شب نما
ágaskodik شب حصان
fellángol, kitör شب شبا، شبوباً
kitört a háború شبتنيران الحرب
timso شب حجر الشب
elszórt gondolatok شتى الأفكار
téli álomba merül, hibemál شتا
orv
tél شتاء
téli évszak فصل الشتاء
sértő شتام
különbség, különbözés شتان
szétszór, elfecsérel شتت
ültet, beleplántál, áttelepít شتل
hajtás, palánta شتلة
szid, megsért, sérteget, شتم
szidalmaz
téli شتوي
téli kabát مغطف شتوي
szidalom, szitok, sértés شتيمة
megtör, megsebesít شج جرح، كسر
patakok szelik át تشج سيول السهول
a síkot
szomorít شجا شخوا
szomorúság, gond, شجا شجى
lehangoltság
szél شجاج هواء
verekedés شجار
fatenyésztés شجارة
hasonlóság شبه
majdnem, majd, csaknem, شبه
szinte
félhivatalos بلاغ بيان شبة رسنمي
közlemény
arab félsziget شبه الجزيرة العربية
gyanú, gyanúsítás, sejtés شبهة
gyújtó, gyufa شبوب
elszabadulás, tombolás شبوب
szenvedélyek vihara شبوب العواطف
a tüz szitása, élesztőse شبوب النار
ponty hal شبوط سمك
ifjúság شبيبة
keresztapa, tanú شبين إشبين
házasságkötésné!
hasonló, ilyen شبيه
emberszabású قرد شبية بالإنسان
majom
szétszór شت شتت
szétszórja érzelmeit يشتت مشاعرة
szétszórt, elszórt شت ج أشتات
kitelel شتى
elszórt, szórványos, változó, شتى
különféle
elsápad, sápad, halványul, شحب
fakul
élesít, meghegyez شحذ
kést fen يشحذ سكيناً
koldul ضذ
élesítés, meghegyezés شخذ
feketerigó شخرور
zsíroz, bezsíroz, megken, شحم
megolajoz
háj, zsír شخم
hájas, zsíros, zsír- شخمي
szállít, megrak, megterhel شحن
teher, terhelés, raksúly, شخن
szállítmány, rakomány
harag, gyűlölködés, شحناء
ellenségeskedés
gyűlölködés, شحتة ج شحن
harag, ellenségeskedés
rakomány شختة ج شحن
egy hajó rakomány شخنة سفينة
sápadtság, halványság شحوب
fukar شحيح
vizel شخ
horkol شخر
bátor شجاع ج شجعان
bátorság شجاعة
elítél, helytelenít شجب
megszomorít, elszomorít شجب
elítélés اسحب
szenvedés, gyötrelem, شجب
bánat, szomorúság
fásít, befásít, erdősít, fával شجر
beültet
fa شجرة ج شجر
almafa شجرة التفاح
családfa شجرة العائلة
bátorít, biztat شجع
bátorkodik, merészel, mer شجع
megszomorít, elszomorít شجن
elszomorodik, bánkódik شجن، شجن
gond, szomorúság شجن
szomorú شجي
kis cserje شجيرة
fukarkodik شح
fogy شح
fukarkodás, zsugoriság شح
koldus ثمئاذ
koldulás شحاذة
elképedés شده
ének شذو
madarak csiripelése شذؤ الطيور
szigorú, rideg, zord شديد
kemény, kegyetlen, شديد
intenzív, erős
dermesztő hideg برند شديد حداً
ellenállhatatlan vágy حنين شديد
szerencsétlenség شديدة شدائد
kivételt képez, különbözik شذ
elüt a hagyományoktól يشذعن لتقاليد
illat, parfum شذا
cecelégy شذات
száműzött emberek, törzsek, شذاذ
népcsoportok, számkivetett
hontalanok شذاذ الآفاق
megnyes, lenyes, nyes, metsz, شذب
lemetsz
metszi a يشذب شجرة مثمرة
gyümölcsfát
hóbortos, furcsaság, شذوذ
különbség
erkölcsi züllés شذوذ جنسي
születési hiba شذوذ خلقى
horkolás شخر، شخير
azonosít, megállapít شخص
személy, ember, egyén شخص
egyéni, személyi شخصي
személyesen شخصياً
személyiség, tekintélyes شخصية
jelentős személy شخصية بارزة
horkolás شخير
húz, meghúz, megszorít, شد
vonszol, kiemel
segítette شد أزره
szorosabbra húzza a يشد الحزام
nadrágszíjjat
húzás, szorítás شد
énekel, dalol شدا يشدو، شذوا
erősség, intenzitás شدة ج شدد
hangerősség شدة الصوت
nehézség, شدة ج شدائد
szigorúság
válságos pillanat وقت الشدة
erősít, megerősít, fokoz, sürget شدد
szájszöglet شذق، شذق
nagyszájú شذقاء
elképeszt, elkábít شده
megmagyaráz egy leckét يشرح درسا
felboncol شرح
hullát boncol يشرح جثة
magyarázás, magyarázat, شرح
értelmezés, megfejtés
hasit, széthasít, vág, átvág شرخ
ifjúkor, ifjúság شرخ
hasadás, repedés, hasíték شرخ
csavarog شرد
álmodik, álmodozik يشرد به الفكر
szétoszlat شرد
a rendőrség شردت الشرطة الجمهور
szétoszlatta a tömeget
kiscsoport, kisbanda شرذمة
gyökeret ver, meggyökerezik شرش
durváskodik, csökönyösen شرس
ellenkezik vmivel
durva, csökönyös, شرس، شريس
házsártos, nehéz, hajlithatatlan
házsártos إمزأة شرسة
lepedő شرشف
pinty madár شرشور طائر
halánték شرص
feltételeket szab شرط
baj, rossz, hiba شر
vásárol, vesz سرى
kiütés, bőrkiütés شرى
vásárlás, bevásárlás, vétel شراء
ital شراب
citromlé شراب الليمون
szikra شرارة ج شرار
egy szikrát kibocsát يطلق شرارة
vitorla شراع
vitorlás, vitorlákkal ellátott شراعي
vitorláshajó مركب شراعي
mohóság, falánkság شراهة
itat شرب
iszik شرب
ivás شرب
hashajtó شربة
korty, nyelés شربة
egy korty víz شربة ماء
ciprusfa شربين نبات
fércei, megfércel شرج
végbél, végbélnyílás شرنج
fércelés شرج
beöntés شرجية حقنة
megmagyaráz شرح
békaporonty
megnemesít, megbecsül, شرف
tisztel, megtisztel, kitüntet
becsület, tisztesség شرف
becstelen ember إنسان بلا شرف
erkély, balkon شرفة
megtisztelő, tiszteletet adó, شرفي
tiszteletbeli
tiszteletbeli tag عضو شرفي
becsületesség, tisztesség شرفية
felkel, kel شرق اشرق
a nap تشرق الشمن الساعة السادسة
hat órakor kel
irányul kelet felé شرق
ragyog, csillog شرق
kelet شرق
közel-kelet الشرق الأذنى
közép-kelét الشرق الأونسط
távol-kelet الشرق الأقصى
megfulladás, elfulladás شرقة غضة
keleti شرقي
részt vesz vmiben, شرك شارك
társul vkivel, csatlakozik vmihez
csapda, kelepce, fogó شرك ج شرك
bemetsz, bevág, skarifikál شرط
feltétel شرط ج شروط
feltétel nélkül بذون شرط
azon feltétel alatt بشرط أن
azzal a feltétellel بهذا الشرظ
bemetszés, bevágás, شرط
skarifikácio
rendőrség شرطة
feltételes شرطي
rendőr شرطي
kezd, elkezd, megkezd اشرغ
megkezdi egy يشرعغ في قراءة كتاب
könyv olvasását
törvényt alkot, törvényt hoz فرغ
jog,jogosultság شرع
bíróság, törvényszék دار الشرنع
törvényt alkot, törvényt hoz شرع
törvényes, törvényszerű شرعي
törvényes gyermek ولد شرعي
törvénytelen úton بطريقة غير شرعية
törvényszéki orvostan الطب الشرعي
törvényszerűség, jog- شرعية
szerűség, jogerosség
ebihal, شرغوف فرنخ ضفدع
gonosz, rossz ember شرير، شرير
csökönyös, hazsártos, شريس، شرس
nehéz, hajlíthatatlan
házsártos إمزاة شرسة
drót, kábel, szalag شريط
napi híradás شريط الأخبار
törvény شريعة
nemes, nemesi شريف
nemesi osztály طبقة الأشراف
társ, társnő, partner شريك
élettársnő شريك حياة، شريكة حياة
nagy területekre terjed شسع
távoli, távolabbi, messze شسوع
végtelen nagyság, roppant شسوع
nagy terjedelem terület
horog شص شص الصنارة
tolvaj شص لص
eltávolodik شط
part, partvidék, tengerparti شط
vidék
ügyesség, ravaszság شطارة دهاء
áthúz, kihúz [ شطب، شطب
kitöröl شطب، شطب
egy szót áthúz يشطب كلمة
sokistenhivés, politeizmus شرك
társaság, شركة، شركة ج شركات
vállalat
építöváHalat شركة بناء إغمار
kft: korlátolt شركة مخذودة المسؤولية
felelősségű társaság
tép, széttép شرم
kis öböl széles bejáratú شرم
gubó, selyemgubó شرتقة ج شرانق
mohosodik, mohos lesz شره
mohó, falánk, szertelenül شره
kívánó, kapzsi
pénzre mohon vágyakozó شره للمال
nadrág شروال سروال
iható شروب
csavargás, menekülés شرود
figyelmetlenség شروذ الفكر
ér, artéria شريان ج شرايين
artériás, ütőéri شرياتي
 ívó, nagyivá, iszákos شريب
szelet شريحة لخم
osztály شريحة مجتمع
kóborló, csavargó, hazátlan شريد
kóbor, vándorló
a nemzeti címer الشعار الوطني
jelképes 'شعاري!
heraldikai, címertani شعاري
sugár اضاع
napsugár شعاع الشمس
vektor mat شعاع
ágazik, oszlik, osztódik شعب
ágakra oszt, feloszt شعب
nép شغب
a magyar nép الشغب المجري
az arab nép الشغب العربي
Shaaban nyolcadik شغبان
holdhónap
lágrész, osztály, شغبة ج شعب
ügyosztály, hivatal
hörgö, hörög, tüdöcsö شغبة الصذر
népi, nép٠, népies شغبي
népgyülés مجلس شغبي
hörg٠, hörgőkhöz tartozó شعبي
hörghurut, bronchitisz إلتهاب شعبى
népszerűség, népíesség شغبية
népszerűségnek örvend يتمتع بشغبية
haját felborzol, összekuszál شعث
felborzolodik شعث
vkit egy يشطب إنسانا من القائمة
listáról kitöröl
oszt, eloszt, feloszt, vág شطر، شطر
fele, irány, félsor vers شطر
irány a híd شطر بإتجاه الجسر
sakk شطرنج
jogtalanság, tévedés, شطط
hazugság, igazságtalanság
eltávolodás a helyes شطط السلوك
útról
kiöblít, öblöget شطف
öblögetés, kiöblítés شطف
hasadó شطور شقوف، فلوق
hasadó uránium اورانيوم شطور
szendvics شطيرة
sanyarog, nélkülöz شظف
sanyargatás, شظف، شظاف
keménység
sípcsont شظية ج شظايا
szilánk شظيةجشظايا
üvegszilánk شظية زجاج
szertartások, rítus شعائر
kultusz-, vallási شعائري
jelkép, szimbólum, embléma شعار
heves rajtaütés غارة شعوا ء
bűvészkedik, megtéveszt شغوذ
bűvészkedés, szem- شغزذة
fényvesztés
érzés, érzelem, észlelés, شعور
észrevevés
éhségérzés شعور بالجوع
az az érzésem, hogy شعوري أن
érzelmi, szenvedélyes شعوري
árpa شعير
metélttészta شعيرية، شعيرية
lámpabél, gyertyabél شعيلة
lázító, lázadó, izgató, شغاب، مشاغب
zajongo, lármás
szívburok شغاف
szívburokgyulladás إلتهاب شغاف القلب
megzavar, felkavar, شغب، شغب
izgat, lázit, kihívóan viselkedik
lázadás, rendetlenség, zavar, شغب
zűrzavar
megüresedik شغر
csábít, csábítgat, elcsábít, شغف
meghódít
belebolondul, lelkesedik, شغف
rendetlenség, összevisszaság شعث
felborzolt, borzas haj شعث شعر
érez, észlel, észrevesz 'اسفر
erős fájdalmat érez يشعر بالم شديد
félelmet érez يشعر بالخوق
verset ír شعر
haj شغر
deres haj شعر أشيب
vers شغر
dekadens vers شغر منحط
epikus vers, elbeszélő شغر ملحمى
költészet
szatirikus vers شغر هجائي
szerelmi költészet, شغر غزلى
szerelmes vers
haj-, szőr-, szorzeti-, szőrös شغري
költői شغري
költői stílus اسلوب شغري
sugárzik, kisugárzik شغشع
sugárzik a nap تشغشع الشمس
meggyújt, felgyújt شعل، شعل
fáklya, tüzcsova, láng شعلة
olimpiai fáklya شعلة الأولمبياد
heves elterjedt, kiterjedt شغوا ء
közbenjárás, közbelépés, شفاعة
közvetítő lépés, védnökség,
oltalom
átlátszó, áttetsző شفاف
átlátszóság, áttetszőség شفافية
egy eljárás átlátszósága شفافية إجراء
ajak شفة ج شفاه
fintorít, duzzog, شفتر بوز
felhúzza az orrát
ajakbiggyesztés, fintor, شفترة
duzzogás, fintorítás
penge شفرة
jel, rejtjel, kód, kódex, شفرة
betükodex, sifrírozott sürgöny
közbenjár, közbelép, közvetít شفع
páros szám شفع
szánakozik, sajnál, szive شفق
megesik vkin, megszán vkit
szürkület شفق غسق
esti szürkület شفق غسق المساء
hajnali szürkület شفق غسق الصباح
irgalmas, könyörületes شفق، شفيق
szánakozó
irgalom, könyöríílet, شفقة
rajong
belebolondul vkibe يشنغف بحب إنسان
szeretet, szerelem, szenvedély شغف
elfoglal, betolt, ellát شغل
hivatalt ellát يشغل منصباً
foglalkoztat, alkalmaz, شغل
munkát ad
elméjét foglalkoztatja يشغل عقله
foglalt, elfoglalt, شغل
foglalkoztatott
foglalkozás, munka, شغل
elfoglaltság
átlátszik اشفاً
iszik شف الماء
meggyógyít, gyógyít, شفى
kigyógyít
bosszúját tölti vkin شفى غليله
vég, szél, szegély شفا ج أشفاء
a szakadék يقف على شفاً الهاوية
szélén áll
gyógyulás, lábadozás, شفاء
meggyógyulás
teljes gyógyulás شفاء تام
gyógyító, orvosi, gyógy- شفائي
elszakít, széttép, tép, شقق
szétszakít, hasit, széthasít
ekével felhasítja يشقق التربة بالمخراث
a földet
felborít, feldönt, megbuktat شقلب
bukfenc felbukás شقلبة
nyomorult, boldogtalan, شقي
szerencsétlen
testvér شقيق
átszúr, átdöf اسلئ
kételkedik, gyanakszik شك
kételkedés, kétség, gyanú شك
kétségkívül, kétségtelenül بدون شك
panaszkodik شكا
panasz, nyögés, panaszkodás شكاة
mogorvaság, agresszivitás, شكاسة
zsémbesség, zsörtölödés
kételkedő, szkeptikus شكاك
panaszkodás, panasz, nyögés شكاية
megköszön شكر
megkoszonés, köszönet شكر
hála, háládatosság شكران
zsörtölődik, nyügösködík, شكس
érzékenykedik
szánalom
irgalmatlan, könyörtelen, عديم الشفقة
kíméletlen
szóbeli شفهي
szóbeli vizsga إمتحان شفهي
szóbelileg, élőszóval شفهيا
perem, szél, szegély شفير
szakadék széle شفير شفا الهاوية
közbenjáró شفيع
irgalmas, könyörületes شفيق
elszakít, széttép, tép, شق
szétszakít, hasit, széthasít
széttépés, repedés, szakadás شق
nyomor, nyomorúság, ínség شقاء
kökörcsin növ شقانق النغمان نبات
viszály, viszálykodás شقاق
viszályt szít يبذر بذور الشقاق
nyomor, ínség nyomorúság, شقاوة
szerencsétlenség
lakás, lakosztály شقة
távolság, táv شقة،شقةجشقق
fele rész, fél شقة ج شقق
szőkül, megszokül, sárgul شقر، شقر
szőke شقراء
bénulás شلل
maradvány, شلو،شلى ج اشلاء
maradék, roncs
megszagol, szaglász, شم
megszaglász
szaglás شم
orr a szaglás szerve الأنف عضنو الشم
büszke, شماء مذكر أشم ج شم
dolyfos
kevély, büszke, gőgös شماخ
magas, hatalmas شماخ
ánizskapor növ شمار نبات
gyertyaöntő, gyertyaárus شماع
észak شمال
bal اسمال ج شمائل
baloldal جهة الشمال
jellem, karakter شمال ج شمائل
északi شمالي
sárgadinnye شمام بطيخ أصفر
tubák, tubákolás شمة
örül vkinek balsikerén, شمت
emelkedik, felemelkedik شمخ
felülemelkedik, büszkélkedik
felgyür, felemel, felhajt شمر
zsörtölődő, nyűgösködö, شكس
érzékenykedő
kételkedik, gyanít, sejt شكك
sejt vmit يشكك فى شيء
megformál, alakit, kialakít, شكل]
képez, kiképez
pártot alakit يشكل حزباً
magánhangzósít شكل في لنخو
alak, forma, alakzat شكل
formálisjelképes, شكلي
szimbolikus
panasz, nyögés شكوى ج شكاوي
panaszkodás
fájdalom, panasz شكوة ج شكاء
hálás شكور
kételkedés, szkepticizmus شكوكية
megbénít, tehetetlenné tesz شل
megbénul شل
vízesés, zuhatag شلأل ج شلألات
csoport شئة
fonálperec, pászma, شلة
végfonál, fonat
levetkőzik شلح
kard شلحا ء، شلحى ج شلح
répa شمندر بنجر
cukorrépa شمندر سكري
északi szél شغول
totális, korlátlan شمولي
egyetemesség, összesség, شمولية
teljesség
illatos, beparfümözött شموم
szagló شمي
jellem, karakter شميلة ج شمائل
szaglász شميم
megtámad, ráront, شن هجوما
az ellenségre يشن هجوماً على العذو
támad
gyűlölet شنآن
gyűlölködő شنآن
csúnyaság, csúfság, rútság شناعة
a bűn rútsága شناعة الجريمة
összehúz, összevon شنج
összehúzódík, osszevonodik, شنج
rángatodzik
csúnyít, csúnyává tesz شنع
rossz hírbe kever, rágalmaz شنع
megcsúnyul شنع شناعة
megcsúnyult az arca شنع وجهه
feltüri ruhája ujját يشمرعن ذراعيه
ánizskapor növ شمرة نبات
kitesz a napra شمس
napos, napfényes, napsütötte شمس
nap شمس
a nap تشرق الشمن الساعة الخامسة
-kor kel
nap- شمسي
a naprendszer النظام لشمني
ernyő, napernyő, esernyő شمسية
viaszoz, viasszal kifényesít, شمع
viasszal von be
viasz شنع
gyertya, viaszgyertya شمعة
karos gyertyatartó شمعدان
magában foglal, tartalmaz, شمل
egybefoglal
mit tartalmaz a ماذا كطلت الررناله؟
levél?
egység, egyezség, összetartás, شمل
gyülekezet, gyűlés
talár, tóga شملة ج شملات
megszagol, szaglász, شمم
megszaglász
méz شهد عسل
nyilvánosságra hoz, kibeszél, شهر
terjeszt
rágalmaz, rossz hírbe kever, شهر
megbecstelenit
hónap, شهر ج شهور
mézeshetek شهر العسل
folyó الشهر الجاري الحالي
hímév, híresség شهزة
hímévre jut وصل الى الشهرة
havi شهري
havi jelentés تقرير شهري
belélegzik, levegőt szív شهق
magasodik شهق الجبل
magasodnak a hegyek تشهق الجبال
számárról شهق، شهق نهق
ordít
belélegzés, zokogás شهقة
szamárhumt, شهقة مرض
szamárköhögés
kékszemü شهلاء
kéjvágyó, érzéki, شهوان، شهواني
kéjenc, mohon vágyakozó,
szertelenül kívánó
megundorodik, شنع شنعا
undorodik, megcsömörlik
csúnya, rút, csúf شنع، شنيع
akaszt, felakaszt شنق
felakasztotta magát شنق نفسه
akasztás شنق
csúnya, csúf شنيع
kíván, óhajt megkíván شها، شهي
vmit, sóvárog vmi után
vonz, csábít شهى
meteor, üstökös شهاب
bizonyítvány, tanúsítvány, شهادة
bizonylat
erkölcsi شهادة حسن السلوك
bizonyítvány
tanúskodás, tanúvallomás, شهادة
tanúzás
hamis tanúzás شهادة زوز
szamárhurut, شهاق مرض
szamárköhögés
hősiesség, bátorság, vitézség شهامة
szürkésbama شهباء
szürkésbama szín, szürke szín شهبة
tanúskodik, tanúvallomást tesz شهد
összezavar, összekavar, شوش
felkavar, megzavar
kancsalit شوص
kancsal شوص
lcél, célpont félidő sor, شوط
sorrend, menet, forduló
nagyon halad قطع شوطاً كبيراً
nem ö van soron ليس شوطه دوره
borona شواف
zab növ شوفان نبات
vágy, szenvedély, شوق ج أشواق
szenvedélyes érzés, megkívánás
tüskés, tövises شوك
tüske, tövis شوك ج أشواك
csokoládé شوكولاته
gerinc- شوكي
gerincvelő نخاع شوكى
tüskésbőrűek állat شوكيات حيوان
torzít, elferdít شوه
torzítja az igazságot يشوه الحقيقة
torzulás, eltorzulás شوه
sült, pirított شوي
dolog, valami شيء
ennyi az egész هذا كل شيء
bujaság, élvezés, شهوانية
érzékiség, kéj
óhaj, kívánság, شهوة ج شهوات
vágy, vágyakozás
vágyakozik vki után, óhajt, شهي
kíván, megkíván
kívánatos, ízletes, سمة
étvágygerjesztő
bájos, vonzó شهي
kívánás, megkívánás اسبية
étvágy شهية
 étvágyát! !شهيةطيبة
mártír, vértanú شهيد
híres, ismert, tudott شهير
ismert színész ممتل شهير
roston süt, pirít, perzsel شوى
egy bifszteket süt يشوي شريحة لحم
roston sütő شواء
rostonsütés, rostonstilt hús شواء
Sawwal tizedik holdhónap شوال
sütő شواية
rúd شوبق
egerészölyv madár شوحة طائر
leves شوربة
siita Mohamedán شيعي
felekezet tagja
titkos írásjel, rejtjel, شيفرة
sifrírozás
vonzó شيق
csekk, bankutalvány شيك
rozs növ شيلم نبات
természet, modor, شيمة ج شيم
vérmérséklet
csúnyaság, csúfság, rútság شين
tarajos sül, sün állat شيهم حيوان
szétterjesztés, szétszóródás, شيوع
terjedés
kommunista شيوعي
kommunizmus شيوعية
teacserje növ شيي نبات
öszülés شيب
üröm artemisia növ شيح نبات
aggastyán شيخ
öregség, öregkor, aggkor شيخوخة
épít, szerkeszt شيد
leéget, perzsel, megperzsel شيط
sátán, ördög شيطان
sátáni, ördögi شيطاني
ördöngösség, ördögi شيطنة
varázslat, csintalanság
kísér, elkísér شيع
szekta شيعة
siita Mohamedán شيعة
felekezet
szektárius, szektáns, شيعي
eretnek
passzátszelek صابيات
passzátszél, صابية ج صواب رياح
északkeleti szél
kiabál, kiált صات
rikácsol صات
kiált, szólít, ordít صاح
felébredt, szemfüles صاحي
barátkozik صاحب
kísér, elkísér صاحب
barát, társ اصاحب
birtokos, tulajdonos صاحب
földtulajdonos صاحب اراض
rekedt, érdes صاحل
rekedt hang صوت صاحل
zajongo, lármás, viharos صاخب
viharos ülés جلسة صاخبة
vadászik, üldöz صاد
éneklő, énekes, dallamos صادح
csiripelő, csipogó صائي مزقزق
igazságos, helyes, jogos, صائب
találó
igazságos ítélet حكم صائب
kiáltozó, kikiáltó صائح
árverési kikiáltó صائح المزاد العلني
vadász صائد صياد
aranyműves, ötvös, صائغ
kézműves
böjtölő صائم
oltalmazó, védő صائن
omlik, esik 'اصاب
eltalál, beletalál صاب
kiáll, tart, elbír, kibír, eltűr صابر
türelmes, béketűrő, kitartó صابر
nehezék, holtsúly صابورة ثقل
hajon
szappan صابون
égbekiáltó ظلم صارخ
igazságtalanság
metsző, éles صارد
metsző hideg برذ صارد
birkózik صارع
szigorú, kemény صارم
rakéta صاروخ
mér a vékával صاع
véka - liter صاع
egy véka búza صاغ قمح
emelkedő صاعد
ezentúl, mostantól من الآن فصاعداً
fogva
sztalagmit صاعدة ج صواعد
lesújtó, megsemmisítő صاعق
villámcsapás, صاعقة
mennykocsapás
megformál, megmunkál صاغ
megszövegez, meg- صاغ
fogalmaz, kiképez
ítéletet megszövegez يصيغ حكماً
megvető, megalázó صاغر
nyaral صاف
Balatonon nyaral يصوف في البلطون
éneklő madarak طيور صادحة
elkoboz, rekvirál صادر
lovakat rekviráltak صادروا لخيول
eredő, szármázó صادر
export, kivitel صادرات
export-import صادرات وواردات
összetalálkozik, egybeesik, صادف
ütközik időben
barátkozik اصادق
hitelesít, igazol صادق
a kérés jogosságát يصادق على طلب
igazolja
őszinte, igazmondó صادق
őszinte beszéd كلام صادق
összeütközik, nekiütközik صادم
vmivé válik, vmivé lesz صار
árboc صاري السفينة ج صوار
tengerész, صاري ج صراء
matróz
őszintén beszél, bevall, صارح
megvall, elismer
őszintén bevallja يصارح باخطائه
hibáit
kiabáló, égbekiáltó صارخ
nyerítő صاهل حصان
csipog, nyafog صاى
nyafogás صئي
önt, tolt صب
olvasztás, fémöntés صب
vonzódik vkihez, törekszik صبا
vmire, vágyik
vágyik a dicsőségre يصبو إلى المجد
szél, szellő, enyhe صبا ج أصنباء
szél
ifjúkor, ifjúság صبا
ifjúkori barát صديق لصبا
heves vágy صبا
szelep صباب
szenvedélyes vágy, tüzes صبابة
szerelem
reggel صباح
 reggelt! !صباح الخير
reggelenként كل صباح
reggeli صباحي
kaktusz növ صبار نبات
kaktuszfélék növ صباريات نبات
festő صباغ ج صباغون
festék صباغ
sorakozik, felsorakozik, صاف
gyülekezik
tiszta, deriis, világos صافي
kezet fog vkivel صافح
tolvaj, rabló صافر
atlaszfényezö munkás صاقل
támad صال
medencecsont اطانب
magas láz, erős láz صالب
megbékít, kibékít صالح
megfelel اطابح
erényes, illedelmes صالح
böjtöl صام
csendes, halk, néma صامت
némafilm فيلم صامت
ellenálló, kitartó صامد
megvéd, védelmez, véd, صان
megment
védelmezi a várat يصون القلعة
megmentette az صان حياتي
életemet
munkás-, dolgozó صانع
fegyverkovács صانع أسلحة
sogorságbajut صاهر
fiú صبي
gyermeki, gyermekes, صبياني
gyermekies
kisleány صبية
sugárzó, bájos صبيح
reggel, délelőtt صبيحة ج صبائح
kaktusz növ صبير نبات
meggyógyul صح
beigazolódik, való lesz صح
a hír megerősítést nyer يصح الخبر
felébred صحا
öntudatra ébred يصنحو لنفسه
kíséret, kísérők صحابة
újságárus صحاف
sajtó صحافة
újságíró صحافي
elkísér صحب
társaság صحبة
rossz társaság صخبة سيئة
egészség صحة
egészségedre! !فيصحتك
egészségtan علم الصحة
igazság صحة
egy szerződés صحة عقد
kelmefestő mesterség, صباغة
kelmefestő műhely
szappangyártó صبان
virradat, hajnal صبح
türelemmel van, kitart, tűr, صبر
eltűr, elvisel
kezességet vállal vkiért صبر به
türelemre int, türelemre hív صبر
bebalzsamoz صبر
mirha, gyanta صبر عصارة نبات
türelem, kitartás صبر
elfogyott a türelme نفذ صبره
kijön a béketürésből يفقذ الصبر
aloé növ صبر نبات
fest, színez صبغ
festék صبغ
kromoszóma صبغي
sejtmag festoállománya, صبغية
kromatin
lelkesedés, passzió, صبوة
kedvtelés
reggeli, reggelizés صبوح
sugárzó arc وجة صبوح
türelmes, kitartó صبور
visszhangzás, visszaverődés
énekes, éneklő صداح
mellény, mentőöv صدار
méltóságteljesség, صدارة مقام رفيع
tekintély kiemelkedő hely
fejfájás صداع
barátság صداقة
ütközés, összeütközés صدام
érdekellentét صدام المصالح
megrozsdásodik, صدأ، صدى
oxidálódik
rozsda, oxidáció صدأ
rozsdás, megrozsdásodott صدئ
rozsdás vas حديد صدى
énekel, dalol صدح
megjelenik, származik, ered صدر
a hírek الأنباء تصندر عن مصادر موثوقة
megbízható forrásból származnak
exportál صدر
mell, mellkas صذر
mellény صذرة
mellkasi, mell- صذري
hörghurut, bronchitis نزتلة صنرية
mellkas قفص صذري
ervenyessege
helyesbít, kijavít, صحح
helyreigazít
sivatag صحراء
sivatagi صخراوي
tapsi, tányér صحن
egészséges, higiénikus صحي
higiénia, egészségesség صحية
valódi, való, igaz, صحيح
egészséges
újság, lap صحيفة
esti hírlap صحيفة المساء
zűrzavart kelt صخب
zűrzavar, zajlás, háborgás, صخب
felfordulás
lármás, zsivajgo, rikító صخب
szikla, kőzet صخر، صخرة
sziklás, szirtes صخري
sziklás tengerpart شاطى صخري
ordító, kiabáló, lármás صخوب
visszaszorít, visszaver صد
tapsol, megtapsol صدا
szomjúság, szomj صدى
visszhang, صدى ج أصنداء
alamizsna مندقة
ütközik, ütödik صدم
összeütközés, صذمة ج صدمات
összeütödés, ütödés, lökés
idegroham صذمة عصبية
megjelenés صدور
genny صديد
gennyes صديدي
barát صديق
becsomagol, bebugyolál صر
csikorgat, csikorog صر
hideg صر، صرة
nagyon hideg szél ريح صر
őszinteség صراحة
kiabálás, kiáltás صراخ
ösvény, kis út صراط جصرط
az egyenes út الصراط المستقيم
küzdelem, küszködés, harc, صراع
ellentét
osztályellentét صراع الطبقات
pénzváltó صراف
pénzváltás صرافة
szigorúság صرامة
csomag صرة
szívgörcs, angina ذبحة صذرية
pectoris
melltartó اصرة
mellény صذرية
mentőöv صذرية نجاه
megrepeszt, széthasít, kitör صدع
behasogat صدع
repedés, hasadás صدع
edény repedés صدع إناء
halánték صذغ ج أصداغ
halánték-, halántékcsont صدغي
félrefordul, elfordul vkitol, صدف
eltávolodik, eltér
kagylóhéj, csigahéj صدف
véletlen, véletlenség صذفة صدف
véletlen találkoztunk صذفة تقابلنا
puhatestü állat صدفيات
igazat mond صدق
hisz, elhisz, helyesel صدق
nem hisz a لايصدقما ترى عيناه
szemének
jóváhagy, hitelesít صدق على
őszinteség, igazság, صدق
egyenesség
baj, balsors, صروف الدهر
szerencsétlenség
őszinte, nyílt صريح
csikorgás, csikorgatás صرير
leolt, levert, földhöz صريع
csapódott
epileptikus صريع
nehezít, komplikál, صعب
nehezebbé tesz
nehezedik, nehéz lesz صعب
nehezemre esik azt يصنعب علي القول
mondani
nehéz, fáradságos صغب
nagyon nehéz, fene صغب جداً
nehéz
kakukkfű növ صعتر نبات
fokoz, emel, megerősít, صعد
felerősít
felmegy, fellép, felszáll, صعد
felemelkedik
szenvedés, gyötrelem صعداء
sóhajtás صعداء
arcát elfordítja szégyentől صعر
V büszkeségtől
deklarál, kijelent, bejelent, صرح
bevall
szándékát bejelenti يصرح بقصنده
építmény, épület صرح
kiált, kiáltozik, kiabál صرخ
kiáltás صرخة ج صرخات
tiszta صرد
tiszta szerelem حب صرد
gébics lanius madár صرد طائر
nagyon hideg صرصر
cincér صرصور
agyonüt, leüt, megöl صرع
epilepszia صرع
elkölt, kiad, ráfordít, صرف
pazarol elküld, elbocsát
felvált pénz صرف
lalagcsovez elad, áruba صرف
bocsát leráz vkit a nyakáról
ragoz igét صرف الفعل في لنحو
!elküldés elbocsátás صرف
ragozás صرق الأفعال
igeragozás
nyelvtani, nyelvtan- صرفي
nőtlen, agglegény صرور
kisebbedik, kevesbedik صغر
összemegy, csökken
kiskorúság, kicsinység صغر
kisebb nőnemű صغرى
kicsi, kicsiny صغير
apróság, csépelt, صغيرة ج صغائر
értéktelen dolog, közönséges,
csekélység
sorol, rendez, elrendez صف
sor, osztály صف
!megszűr, átszűr, صفى
megtisztít finomít
kiegyenlít صفى
adósságot kiegyenlít يصفي حساباً
kitisztul, megtisztul صفا
derültség, átlátszóság, صفاء
világosság
kötelék, póráz, kötél, bilincs صفاد
sárgaság صفار
tojássárgája صقار البيض
fütyülő, sziréna صفارة
sárgarigó madár صفارية طائر
hashártya صفاق
hashártyagyulladás إلتهاب الصفاق
nyakmerevedés, صعر
nyakferdülés, ferde nyak
lesújt, agyonsújt, صعق
megdöbbent
lesújtja a hír يصنعقة لخبر
meghal صعق
lesújtás, megsemmisítés, صعق
halai
kiáltás صعق
csavargó, صعلوك ج صعاليك
csapongó, kóborló, bandita,
zsivány
nehézség صعوبة ج صعوبات
kezdeti nehézségek صعوبات أولية
felemelkedés, emelkedés صعود
sík, tér صعيد
a hivatalos síkon علىصعيد رسمي
Dél-Egyiptom صعيد مصر
figyel, meghallgat صغى
megaláztatás, megalázás, صغار
képtelenség
kicsinység, kicsiség, صغارة
alacsonylelkuség, alantasság
kicsinyít, kisebbít صغر
üreskéz صفر اليدين
arany, sárgaréz صفر
nulla صفر ج أصقار
epe صفراء
koleszterol ذهن الصفراء شخم المرارة
sárga صفراء مذكر اصنقر
epés, epe-, sárgás صفراوي
sárgarigó, málíngó صفراية طائر
madár
sápadtság, sárga szín صفرة
fűzfa صفصاف
pofon üt, pofoz, megpofoz صفع
pofon صفعة
elcsattanó pofon صفعة قوية
rendbe hoz, egyenes vonalba صفف
helyez
üt, megüt ver, megcsap, صفق
csapkod
tapsol صفق
szemtelenkedik, صفق
arcátlankodik
ügylet, tranzakció, üzlet صفقة
elit, nemes, java vminek صفوة
lemez صفيحة
szemtelenség صفاقة
tulajdonság, صفة ج صفات
sajátosság, különösség
szerzett tulajdonság صفات مكتسبة
etnikai tulajdonságok صفات عرقية
melléknévi jelző صفة نحو
nyelvtan
megbocsát, elnéz, irgalmaz صفح
megbocsátottam neked صفخت عنك
páncéloz, vértez صفح
bocsánat, bünbocsánat, صفح
megbocsátás
oldal صفحة
megláncol, bilincsbe ver صفد
bilincs, lánc صفد ج أصنقاد
fütyül صفر، صفر
sárgít, sárgára fest صفر
megüresedik, kiürül صفر
a terem kiürült صفرت لقاعة
Szafar második hold- صفر
hónap
sárgaság صفر يرقان مرض
betegség, bőr sárga színe
üres, betöltetlen صفر، صفر
ima, imádság صلاة
ljóság, minőség صلاح
helyzet, állapot
hatáskor اصلاحية
ez nem tartozik هذاليسمنصلاحيتي
a hatáskörömbe
érvényesség صلاحية
érvényességi idő مدة الصلاحية
keresztre feszit, kínoz, صلب
gyötör
keresztre feszit صلب]
szilárdít, megszilárdít, صلب
keményít
megkeményedik صلب
keresztrefeszítés صلب
acél صلب
a dolog في صلب المونضوع
lényegében
kapcsolat, viszony صلة
kötője! صلة الوصل
rokonság صلة الرخم
kijavít, helyrehoz, jovátesz صلح
megjavul صلح
békesség صلح
fütyülés صفير
arcátlan, arrogáns, صفيق
szemtelen
csiszolómunkás, köszörűgép صقال
állványozás, állványzat صقالة
sólyom madár صقر طائر
megfagy, befagy, nagyon صقع
fázik
vidék, tájék صقع ج أصقاع
fényesít, csiszol, lecsiszol صقل
csiszolás, íényesítés صقل
zúzmara, fagy صقيع
bever, benyom, becsuk, اصلغاً
bezár
felbukik, tántorog léptekkel متلياً
okmány, okirat صك
közjegyző صكاك
kígyó, vipera صل
megsüt, megéget, eléget, صلى
perzsel, leperzsel, pörköl
imádkozik صلى صلاتا
süt, megsüt, megmelegít صلى
szilárdság, keménység, صلابة
keményedés
endokrin mirigyek الغذد الصماء
szelep صمام
vérrög, صمامة سدة وريدية
véredény-e!dugu!ás
elhallgat صمت
elhallgattat, elnémít, صمت
hallgatásra bír vkit
csend, hallgatás صمت
dugó صمة
ellenáll, kitart, bír صمد
elindul vkihez, irányul صمد إليه
vki felé
ellenállt a rohamnak صمد لهجوم
örökkévaló, örökké tartó, صمد
végtelen
ragaszt صمغ
ragasztó صمغ
eldönt, határoz, dönt صمم
tervez صمم
ruhát tervez يصمم ثياباً
süketség, nagyothallás صمم
szűkszavú, hallgatag صموت
hallgatás, csend صموت
ellenállás, kitartás صمود
békeszerződés معاهدة صلح
egyezségi, békítő صلحي
süketség, nagyothallás صلخ
agyag صلصال
csörög, zörög, csörömpöl صلصل
kopaszodik صلع
kopaszság صلع
kopasz صلعاء مذكر أصلع
nagyképüskodik, صلف
eldicsekszik
dörög az ég صلف صلفت السماء
szájhősködés, dicsekvés, صلف
nagyzolás
nagyzolo, dicsekvő صلف ج صلفاء
kereszt صليب
vöröskereszt الصليب الأحمر
keresztes صليبي
csörgés, csörömpölés صليل
a kardok csörgésé صليل السيوف
bedug صم
fülét bedugja يصم اذنيه
tompít, süketté tesz صم
oroszlán صم
süket صماء مذكر أصم ج صم
gyártás, előállítás, munka, صنع
megmunkálás
Szanaa صنعاء
mesterség, foglalkozás صنعة
műszaki صنعي
osztályoz, klasszifikál صنف
fajta, -féle, faj صنف ج اصنتاف
felhőféle صنف من الغيوم
bálvány صنم
testvér, vkinek mása, vkihez صنو
hasonló, képmás
fenyő erdei صنوبر
fenyőmandula, piniadio حبة صنوبر
cselekvés, tett, cselekedet صنيع
hallgasd! !صة
magma صهارة
nyerítés صهال
megvörösödík, megbámul صهب
megolvaszt, elolvaszt, önt صهر
megolvasztás صهر
sógor صهز
tartály صهريج
nyerít صهل الحصان
lóhát صهوة
szive, melye vkinek, صميم
vminek
a dolgok ينخل فى صميم الموضوع
melyére hatol
a szive mélyéből من صميم قلبه
cintányéros صناج
kampó, horog صنارة
ipar صناعة
ipari, iparos, , صناعي
mesterséges
műhold, mesterséges قمر صناعي
hold
csap صنبور
cintányér صتج
szantálfa növ صندل نبات
szandál صندل
láda صندوق جصناديق
levélláda صندوق الرسائل
kassza, pénztár صنذوق النقود
pénztáros أمين الصندوق
bátor, vitéz صتديد
meggyárt, gyárt, alkot, صتع
előállít, megmunkál
iparosit صنع
kürt صور
belefúj a kürtbe ينفخ في الصور
fénykép, festmény, ábra صورة
csibe صوص
alakítás, képzés, szervezés صوغ
gyapjú هتوف
gyapjas صوفي
misztikus, titkos, صوفي
titokzatos
miszticizmus, rejtelmesség, صوفية
titokzatosság
lanolin صوفين
hatás, befolyás, erősség صولة
roham, támadás صولة
jogar, püspök ا صوجان
pásztorbotja
ütő صولجان
böjtölés صوم
remetelak صومعة
megvédés, megóvás صون
kiáltás, kiabálás, kiáltozás صياح
vadász صياد
aranyművesség, صياغة
ötvösség, ékszerészet
hegytaraj صهوة
olvadó, olvadékony صهور
nyerítés صهيل الخيل
cionista صهيوني
cionizmus صهيونية
tudat, öntudat ا صواب
egyenesség, becsületség, صواب
igazság
megáll az eszem افقن صوابي
észre térít يعيده إلى الصواب
gyapjúkereskedö صواف
kovakő صوان
ruhaszekrény صوان ج أصنونة
helyesel صوب
céloz, célba vesz صوب
oldal صوب
szavaz, megszavaz صوت
hang صوت
hallási, akusztikai صوتي
szóda صودا
nátrium صوديوم
fényképez, lerajzol, صور
ábrázol
leír, lefest, mázol صور
valamilyenné tesz صير
szardella, ajoka hal صير سمك
pénzváltó صيرف، صيرفي
kötötü صيصة
sarkantyú صيصة
formula, képlet, minta صيغة
nyaral صيف
nyár صيف
nyári صيفي
nyári szezon صيفية
tálca صينية
pavilon, különálló épület صيوان
megformálás, képzés, صياغة
megmunkálás
böjtölés, koplalás صيام
fenntartás, karbantartás صيانة
hírnév صيت
kiáltás, kiabálás, kiáltozás صيحة
csatakiáltás صيحة المعركة
vadászat, vadhús صيد
gyógyszerész صيدلابي صيدلي
gyógyszertan صيدلة
gyógyszerész صيدلي صيداني
gyógyszertár صيدلية
kömyék, ضاحية ج ضواحي
külváros, peremváros
Budapest környéké ضواحي بودابست
szemben áll, szembeszáll, ضاد
ellenez, ellenáll
árt, kárt okoz ضار
káros, ártalmas, kártékony ضار
kártékony rovar حشرات ضارة
ragadozó, vad ضاري
spekulál, üzérkedik, ضارب
játszik a tőzsdén
fölér vmivel, egyenlővé ضارع
válik, hasonlít vkihez
elvész, eltűnik ضاع
megdupláz, megkétszerez ضاعف
őrző, őr, felügyelő, védő ضاغط
összenyomó, kompresszor ضاغط
prés, sajtoló ضاغطة آلة
kicsinység, szűkösség, ضآلة
sekélyesség
megvilágít, kivilágít, ضاء
fényt derít vmire ragyog
eltévedt, megtévedt, ضائع
elvesztett, elkallódott, eltűnt
eltévedt bárány حمل خروف ضائع
válság, krízis ضائقة
pénzügyi válság ضائقة مالية
gazdasági válság ضائقة إقتصادية
tiszt, katonatiszt, ضابط ج ضباط
tábornok
fék ضابطة جضوابط
közösül, lefekszik vkivel ضاجع
lefekszik egy növel يضاجع إمزأة
tréfálkozik, viccel ضاحك
nevető, mosolygó ضاحك
első zápfog, premoláris ضاحكة
vmivel, hasonlít
szorít, gyötör, zavar ضايق
kisebbedik, sekélyedik ضأل
juhfélek ضان
kicsinyes, nagyon kicsi, ضئيل
egészen kevés, jelentéktelen
tüskésfarkú gyík uromastyx ضب
állat
köd ضباب
csaholás, ugatás róka, ضباح
kutya, rikácsolás, makogás
nyúlé
dosszié ضبارة إضنبارة
kilincs ضبة مزتلاج الباب ج ضباب
megigazít, elrendez, ضبط،ضبط
rendbe hoz
órát beigazít يضنبط ساغة
fegyelmezi magát يضنبط نفسه
elkoboz ضبط
rendezés, uralkodás ضبط
hiéna ضبع
foltos hiéna ضنع مبقع
hónalj ضبن
kiáltozik, kiabál, lármát csinál ضج
gyűlölködő, haragtartó ضاغن
rémkép, gyötrő, ضاغوط كابوس
lidércnyomás
vendégeskedik ضاف
hozzáad, hozzátesz, ضاف
hozzáilleszt
cukrot ad hozzá يضيف سكراً الى
vmihez
észrevételeket fűz يضيف ملاحظات
vmihez
segít, támogat ضافر
összeszűkül, összeszorul ضاق
nincs hozzá türelme يضيق صنزة
eltévedt, ضال ج ضالون
eltévelyedet, megtévedt
eltévedt utas مسافر ضنال
cél, kitűzött cél, ضالة جضوال
célpont
rosszat tesz, igazságtalanságot ضام
követ اه
vékonyka, sovány ضامر
kezes, jótálló ضامن
gyengít, legyengít, elgyengít ضاتى
egyenlővé válik, fölér ضاهى
víz a tóból
csekély ضحل
áldozat ضحية ج ضحايا
a háború áldozatai ضحايا الحرب
áldozatul esik يقع ضحية ٠
szivattyúz, pumpál ضخ
vizet szivattyúz يضخ الماء
szivattyúzás, pumpálás ضخ
szivattyútelep محطة ضخ
nagyság, roppant ضخامة
terjedelem
nagyit, kíbövít, túloz ضخم
nagyítja a hírt ضخم خبراً
testes, óriási ضخم
ellen, ellenes, ellentétes, ضد
ellenkező, szemben
rákellenes ضد السرطان
fogamzásgátló ضد الحبل
árt, kárt okoz ضر
megvakul ضر عمي
íöbbnejűség ضر
balszerencse ضراء
a legjobb és a السراء والضراء
legrosszabb
lárma, felfordulás ضجة
nagy port ver fel يثير ضجة
unatkozik, beleun, belefárad ضجر
unalom ضجر
unatkozó, kedvét vesztett, ضجر
elkedvetlenedett
oldalon fekszik ضجع إضنطجع
zajlás, zűrzavar, felfordulás, ضجيج
kavarodás
feláldoz, áldoz ضحى
életét يضحي بحياته من أجل وطنه
áldozza hazájáért
reggel, délelőtt, matiné ضحى
nevet, kinevet ضحك
nevetés ضحك
akaratlanul nevetés نوبة ضحك
elneveti magát ينفجر من الضحك
nevetés, kacagás ضحكة
gúny, gúnyolás, csúfolás, ضحكة
gúny tárgya
kiszárad, kiürül, ضحل الماء
csekélyesedik
kiszáradt a kút ضحل البنر
kiszáradt a ضحلت المياه من البحيرة
felingerül, dühöng ضرم
ég a tűz تضنرم لنار
felgyújt, megéget ضرم
a tüzet szítja يضرم النار
szükség, szükséglet, sürgős ضرورة
szükség esetén عند الضرورة
sürgős esetben في حالة الضرورة
szükséges, ضروري
nélkülözhetetlen
életbe vágó ضروري حداً
heves, halálos, pusztító ضروس
pusztító háború حرب ضروس
adó, illeték ضريبة
jövedelemadó ضريبة دخل
fényűzési adó ضريبة كماليات
adót kivet valamire يفرض ضريبة
adót fizet valami يدعع ضريبة على
után
sir ضريح جضرائح
vak ضرير
tengeri moszat ضريع
alázatosság, alacsonyabb ضعة
helyzet
lerombol, feldúl ضغضع
elégés, felgyújtás ضرام
kegyetlenség, agresszivitás ضراوة
megüt, ver, üt ضرب
ütés, megüíés, csapás ضربة
büntetörúgás ضربة جزاء
pofon ضربة كف
kár, károsodás, ضرر ج أضرار
veszteség
kárt okoz يسبب ضررا
zápfog ضرس
fing ضرط
könyörgés, esdeklés ضراعة
közeledik, közelebb ضرع، ضرع
megy
hasonlít ضرع
könyörög, kérve kér, ضرع
megalázkodik, lealázkodik
gyengül, meggyengül ضرع
gyenge, erőtlen, gyáva ضرع
tőgy ضرع جضروع
emlosállatok ضرعيات
emlősök tana علم الضر عيات
oroszlán ضرغام
ég, elég ضرم
megfon, befon ضفر، ضفر
hajfonat, fonat, fonadék ضفيرة
téved, eltéved, megtéved, ضل
eltévelyedik
eltévelyedés, tévelygés, ضل، ضلل
megtévedés, eltévedés
részt vesz, része van vmiben ضلع
erősség, eröteljesség ضلع
lehajlás, meghajlás ضلع
borda ضنع ج أضنلاع
birkaborda ضلع خروف
oldal ضلع ج أضنلاع
egyenlő oldalú متساوي الأضنلاع
háromszög
félrevezet, tévedésbe ejt, ضلل
tévútra vezet, bűnre csábít
jártas, járatos, erős ضليع
járatos a ضليع في السياسة
politikában
hozzácsatol, hozzátesz, ضم
összeköt, csatol, mellékel
csatolás, hozzácsatolás ضم
kötés, kötözőpólya, kötszer, ضماد
sebkötés
lerombolás, összeomlás, ضعضعة
felfordulás
gyengít, elgyengít ضعف
dupláz, megdupláz, kettőz, ضعف
kétszerez
gyengül ضعف
elgyengülés, erövesztés ضعف
dupla, kétszeres ضغف ج أضعاف
gyenge, erőtlen ضعيف
összefüggéstelen ضغث ج أضنغاث
szavak, bizonytalan, homályos
gyötrő álom, أضنغاث أخلام
lidércnyomás
összenyom, elnyom, ضغط
megszorít, összeszorít
nyomás, feszültség ضغط
magas feszültség ضغط عال
vérnyomás ضغط الدم
gyűlöl, haragszik, neheztel ضغن
gyűlölködés, ضغن ج أضغان
gyűlölet, neheztelés
haragtartó, gyűlölködő ضغن
part, partvidék ضفة
béka ضفدعة
fukarkodik ضن
vézna, beteges, gyenge, ضن، ضتى
erőtlen, kimerült
vézna gyermek طفل ضن
sajátos, saját ضن
véznaság, ضتى الضنى، الضنى
nagyfokú gyengeség, erőtlenség,
kimerültség
gyermekek ضنى، ضنو
nátha ضناك، ضنكة
szegénység, szorultság ضناكة
fukarság, zsugoriság ضنانة
gyengül ضتك
benáthásodik ضنك
szegénység, szorultság ضنك
gyermekek ضنو،ضتى
betegeskedik, gyengül ضني
zsugori, fukar ضنين
havibaj megszűnése, klimax, ضهى
kritikus kor
hegycsúcs, ضهر جضهور
hegyfok
teknősbéka ضهر جضهور
terméketlen föld ضهياء أرض
csipesz, csípő, csípteto, ضمام
szorító
biztosíték, biztosítás, ضمان
óvadék, garancia
társadalombiztosítás ضمان إجتماعي
bekötöz ضمد، صد
jogtalanság, igazságtalanság ضمد
szerető, udvarló ضمد
megsoványodik, lefogy ضمر، ضمر
beletesz, mellékel, ضمن
belemellékel
egy feljegyzést يضمن رسالتة ملاحظة
belemellékel a levelébe
garantál, kezeskedik, jótáll ضمن
vmiért
belül, között, közepében ضمن
bezárólag ضمناً
hallgatólagos ضمني
hallgató- رضاء ضمني موافقة ضمنية
lagos beleegyezés
hallgatólagosan ضمنيا
lelkiismeret, ضمير ج ضمائر
lelkiismeret-furdalás تأنيب الضمير
névmás ضمير ج ضمائرأنا، أنت
elveszít, elveszt ضيع
elveszít egy könyvet يضيع كتاباً
falu ضيعة
oroszlán ضيغم ج ضياغم
vendégül lát ضيف
vendég, látogató ضيق
elmaradhatatlan vendég ضيق مداوم
megszűkít, keskenyít, ضيق
megkeskenyít, elszűkít
szorosság, szűkös helyzet, ضيق
korlátoltság, szorongás, szorultság
pénzzavar, szűkös helyzet ضيقة
bánat, fájdalom ضيم
elnyomás, leígázás ضيم
hegy, hegyoldal ضيم
kornyék, külváros, ضواحي
peremváros
ragadozók ضوار ي
fény ضوء
fényt vet valamireيلقي الضوء على
világító, fényes, fény- ضوئي
éhség, beteges éhség, bulimia ضور
zűrzavar, felfordulás, ضوضاء
lárma
megsoványodik, lefogy ضوي
világosság, fény, fényesség ضياء
elvesztés, vesztesség, ضياع
pusztulás
a látás elvesztése ضياع البصر
vendéglátás, vendégszeretet ضيافة
felekezeti مذرسة طائفية مذهبية
iskola
felekezetieskedés, طائفية
szektárizmus
jelentékeny, tekintélyes, igen طائل
nagy, jelentős
jelentékeny vagyon ثرأوةطائلة
ez semmire se لا طائل منه
finomul, javul طاب
 éjszakát! طابت ليلتك
felépült a beteg طاب المريض
örömmel يطيب لي أن أشكرك
köszönöm meg neked
labda اطابة
bor طابة
bélyeg bélyegzö, طابع، طابع
pecsét
bélyegalbum ألبوم طوابع
madár طائر طير
vándormadár طائر مهاجر
fácán طائر التدرج
repülőgép طائرة
szeleburdi, gondatlan, طائش
eltékozolt, elpazarolt,
figyelmetlen
szeleburdi kölyök طفل طائش
elfecsérelt élet حياة طائشة
engedelmes, szófogadó, طائع
alázatos, meghódított
őr, őrző vándor, mozgó طائف
házaló árus بائع طائف متجول
szekta, felekezet, csoport, طائفة
közösség
szektás, felekezeti طائفي
felekezeti بذون تمييزطائفي
különbség nélkül
elrepül, elszáll طار
váratlan, rendkívüli, طارئ، طارئة
kivételes
rendkívüli állapot حالة الطوارى
esemény, közbejött eset, طارئة
történés
abroncs, karika طارة
üldöz, kerget, zaklat طارد
ábrándokat kerget يطارد الأوهام
új javak طارف
esti látogató اطرق
hajnali csillag طارق
Gibraltár جبل طارق
baj, csapás, balsors, طارقة
szerencsétlenség
friss, új طازج
friss kenyér خبز طازج
fémpohár طاس
léha lesz, figyelmetlen lesz طاش
engedelmeskedik طاع
engedelmeskedik a يطيع زوجته
feleségének
engedelmesség, szófogadás طاعة
vak engedelmesség طاعة عمياء
bélyegzővel lát يضع الطابععلى
ه vmit
nyomdász طابع
jellem, vonás, természet, طابع
karakter
egyeztet, egybeesik طابق
emelet, szint طابق
földszint طابق أرضي
tizedik emelet طابق عاشر
zászlóalj طابور
esik, elesik, leesik طاح طوحا
a toll kiesik يطوح القلم من يده
a kézéből
eltéved, megtéved, طاح طوحا
eltévelyedik e!hal, gyengül
molnár اطاحن
heves, erős طاحن
öldöklő küzdelem مغركة طاحنة
zápfog طاحنة
malom, daráló طاحون ج طواحين
kézídaráló طاحون يدوي
diódaráló طاحون الجوز
malom طاحونة ج طواحين
szélmalom طاحونة الهواء
újhold طالعجطوالع
horoszkóp طالع ج طوالع
elvált طالق
amíg, ameddig طالما
balsors, szerencsétlenség, طامة
baj, csapás
az ítélet napja الطامة الكبرى
nagy csapás طامة كبرى
menstruáló no طامث إمرأة
nagyravágyó, becsvágyó, طامح
nagyratörö
kapzsi, mohó, másét kívánja, طامع
irigy
lap, levél طامور
szakács طاهي طباخ
az ügyes الطاهي الطباخ الماهر
szakács
tiszta طاهر
szakácsnő طاهية
engedelmeskedik, hallgat طاوع
kontorfalaz, kertel, طاول تطاول
vetekedik, vetekszik
asztal طاولة
dobókockajáték طاولة
igen idős, hajlott korú طاعن
pestis, dögvész طاعون
zsarnok, elnyomó طاغي ج طغاة
elnyomó hatalom حكم طاغ
bitorló, zsarnok, kényúr طاغية
cirkál, bejár, végigjár, طاف
körüljár, megkerül
úszó, lebegő, lobogó طافي
kicsorduló, kiáradó, túláradó طافح
bója طافية
eltűr, elvisel, kibír, elbír طاق
tűrhetetlen, kibírhatatlan لا يطاق
energia, erő, képesség طاقة
személyzet, legénység طاقم
hajólegénység طاقم باخرة
megnyúlik, elnyúlik, meg- طال
hosszabbodik, eltart vmeddig
kér, követel, visszakövetel طالب
jogokat követel يطالب بحقوقه
diák طالب
egyetemi hallgató طالب جامعي
nemtelen, betyár, becstelen طالح
olvas, átfut طالع
átfut egy könyvön يطالع كتاباً
szoktat, megszoktat, طبع
hozzászoktat
természet, jellem, طنع ج طباع
jellemző vonás jelleg
habozó jellem طبع متردد
piszok, szenny طبع، طنع ج أطباع
rozsda طبع، طنع ج أطباع
bujálkodo, romlott, parázna, طبع
erkölcstelen
természetesen طبعاً
kiadás طبعة
alkalmaz طبق
törvényt alkalmaz يطبق القانون
rárak, egymásra rak طبق
összehajt, hajtogat
tányér طبق
teríték طبق
egyező, megfelelő طبق
az eredetivel صورةطبق لأصل
egyező másolat
szerint, -hoz képest طبقاً ل
rendelkezéséhez képest طبقاً لأوامره
törvényszerűen, طبقا للقانون
jogszerűen, törvényesen
páva madár طاووس طائر
lehajlik, meghajol, طاطاً الرأس
meghajlik
gyógyít, kezel, ápol طب
orvostudomány, طب علم لطب
orvostan
fogászat طب الأسنان
gyermekgyógyászat طب الأطفال
szemészet طب العيون
állatorvostan طب بيطري
betegség kezelés طبابة
szakács طباخ طاه
könyvnyomtató, nyomdász, طباع
nyomdatulajdonos
nyomtatás طباعة ج طبع
nyomtatás alatt van تخت الطباعة
megfelelő, egyező طباق
tamburindobos طبال
meggyógyít, kezel, ápol طبب
helyrehoz, kijavít ،طبب
fejsze طبر
kréta طبشورة ج طباشير
nyomtat, kinyomtat طبع
nyomot hagy
nyoges
vérhas طحار
lép طحال
lépgyulladás إلتهاب الطحال
lépfene طحال
lép-, léphez tartozó طحالي
molnár طحان
molnárság, molnármesterség طحانة
sóhajtozik, felsohajt, nyög, طحر
nyogdécsel
porfelhő طخرور
moha طحلب ج طحالب
mohák طحلبيات
megőröl, őröl, zúz, darál طحن
kávét darál يطحن القهوة
őrlés, megorlés طخن
szétmorzsolás, porrátorés, طخن
osszezúzás
liszt طحين
szezámolaj طحينة
lisztes, lisztszerü طحيني
hajt, kihajt, no, növekszik, ٠طر
csírázik, kicsírázik
növekszik a haja يطره شغره
kívánsága szerint طبقا لرغبته
réteg, zárt társadalmi طبقة
osztály
homokréteg طبقة رمل
dobol طبل، طبل
dob طبل
térképészeti, helyrajzi طبوغرافي
helyrajzi leírás وصق طبوغرافي
topográfia, helyrajz, طبوغرافية
tereprajz
orvosi طبي
orvos طبيب
gyerekorvos, طييب أطقال
gyermekgyógyász
fogorvos, fogász طبيب أستان
nőgyógyász, طبيب الأمزاض النسائية
ginekologus
természet طبيعة
a természet erői قوة الطبيعة
a természeti قوانين الطبيعة
törvények
makacs természet طبيعة عنيدة
természeti طبيعي
jajgatás, sóhaj, sóhajtás, طحار]
kalap طربوش
dob, kidob, hajit, طرح،طرح
kihajít, eldob
földhöz vág يطرح أرضاً
feltesz طرح
kérdést tesz fel يطرح سؤالاً
elvon, kivon طرح
kivon egy يطرح عدداً من آخر
számot egy másikból
abortál طرحت
magzatelhajtást követ el طرح
kivonás, elvonás طرح
koraszülött طرح
fátyol, lepel طرحة
tárkony, tárkony- طرخون نبات
üröm artemisia dracunculus növ
elűz, kiutasít, eltávolít, kizár طرد
kiutasítás, kiűzés, kitiltás, طرد
kizárás
csomag طرد
hímez, kihímez, kidíszít طرز
befest falat, bemázol, طرش
mázol, meszel, bemeszel
süketül, megsüketül طرش
vág, metsz, tép, hasit طر
fénylik, ragyog, csillog طر
élesít طر
kést élesít يطر سكينا
elküld, visszaküld, eltávolít طر
elbocsát egy bérest يطر مستخدماً
vég, határ طر
egész, minden طراً
lágyít طرى
cirkáló طراد
típus, divat, minta طراز
hímzés, kídíszítés طرازة
kovács طراق
aranyverö طراق ذهب
rugalmasság, ruganyosság, طراوة
hajlékonyság
történik, váratlanul طراً حدث
bekövetkezik
örül, örvend, élvez, elbűvöl طرب
élvezés, élvezet, elragadtatás طرب
hangszer, zeneszerszám آلة طرب
elragadtatott, örömtől طرب
áthatott, boldog
Tripoli طرابلس
üt, megüt, ver, megcsap طرق
ütés, verés طرق
vidám, víg, jókedvű طروب
vidám nóta لخن طروب
távollátó طروح
messze lévő hely, مكان طروح
messzi hely
kovácsolható, kalapálható, طروق
nyújtható
kovácsolható fém مغدن طروق
puhul, megpuhul, meglágyul طري
puha, lágy طري
feldöntött, felborult, طريح
felborított
fekvőbeteg طريح الفراش
vörös morgóhal طريخ سمك
kizárt, kiutasított طريد
vadászzsákmány طريدة
új, szellemes طريف
szellemes طريفة ج طرائف
mondás, adoma, anekdota
út, útvonal, útirány طريق
felfedező út طريق ريادة أو إستكشاف
módszer, mód, eljárás طريقة
süketség, nagyothallas طرش
falfesték, habarcs, máz طرش
süket, siket طرش مؤنث طرشاء
mártás, szósz طرطور تابل
karcsú termet ember طرطور]
fejrevalo, fejkötő, طرطور
fejviselet
pislog, hunyorgat طرف
vég, végződés, طرف ج أطراف
szél, perem, szegély
a Szahara széle طرف الصخزاء
tag طرف ج أطراف
a végtagok أطراف الجسنم
fél felek طرف
részemről من طرفي
a hadviselő felek الأطراف المتحاربة
magánvádló الطرف المدعي
sértett fél الطرف المظلوم
tamariszkcserje طرفة، طرفاء نبات
tamarix növ
szemhunyoritás, طرفة
szempillantás
szellemes mondás, طرفة ج طرف
adoma, újdonság, anekdota
lesz
megsebesült طعن
döfés طعن،طعنة
fellebbezés طغن
semmisségi panasz طغن بالنقض
kiárad, kiönt, kicsordul, طغا
kiömlik, kimagaslik
elnyom, eligáz طغى
zsarnokoskodik طغي
zsarnokság, kegyetlen طغيان
kényuralom, elnyomás
fennmarad, úszik a vizen طفا
kiütés, bőrkiütés طفاحة طفح
áradat, áradás طفاحة طفح
kiárad, kiönt, kicsordul, طفح
kiömlik
a folyó kiáradt طفح النهر
túlárad benne az öröm يطفح سروراً
betelt a mérték, betelt a طفح الكيل
pohár
kiáradás, kiömlés طفح
bőrkiütés طفح حلدي مرض
bőrkíütéses طفحي
felugrik, szokik, ugrik طفر
használati utasítás طريقة الإستغمال
étel, fogás, táplálék, élelem, طعام
ennivaló
etet طعم أطعم
eteti a babát يطعم الرضيع
beolt طعم يلقاح
szemez, olt, átültét طعم
rózsafát szemez يطعم شجرة الورد
íz, ízlés طغم
oltóanyag اطغم
csalétek طغم
oltvány طغم
döf, átszúr, beleszúr, طعن
átlyukaszt
szíven döf vkit يطعن قلب أحد
hátúiról ledöf يطعن من الخلف
megöregszik طعن في السن
fellebbez, megsért, sérteget, طعن
kifogásol, megcáfol
egy véleményt يطعن في رأي
megcáfol
kifogásolja a يطعن في قول شاهد
tanú vallomását
pestises lesz, pestisbeteg طعن
szertartás, طقس جطقوس شعائر
rítus
recseg, ropog طقطق
recsegés, ropogás طقطقة
öltöny طقم
készlet طقم
étkészlet طقم طاولة الطعام
teáskészlet طقم شاي
megjelenik, mutatkozik, طله
feltűnik, felbukkan
benedvesít, megnedvesít, طل
locsol, áztat
harmat طل ندى
kígyó طل أفعى
beken, bevon طلى
valamit arannyal يطلى بالذهب
vakolat, bevonat, kenőréteg, طلاء
réteg
igényes, követelő طلاب
törlőruha, törlőrongy طلاسة
válás طلاق
bőbeszédűség طلاقة
vidámság, öröm, jókedv, طلاقة
derű, vígság
kezd, megkezd, طفق، طفق
belekezd
tolakodik, élösködik طفل، تطفل
gyermekkor, gyermekévek, طفل
gyermekség
szürkület, sötétség طفل
hajnali szürkület طفل الغداة
alkonyi szürkület طفل العشي
gyerek, gyermek طفل ج أطفال
elhagyott gyermekek أطفال مهملة
úszás tárgyé a víz felszínén, طفو
felbukkanás, felmerülés
kiömlés, kiáradás طفوح
gyermekkor, gyermekévek طفولة
gyermekesség
jelentéktelen, kicsi طفيف
csekély összeg مبلغ طفيف
élősködő, élősdi, parazita طفيلي
élősdi növény نبات طفيلي
élősködők, paraziták طفيليات
élősdíek tana, علم الطفيليات
parazitológia
élősdi irtószer مبيذ الطفيليات
időjárás طقس جطقوس
kimegy, elhagy طلع
elhagyja hazáját يطلع من بلده
elküld, elkerget, kidob, kizár طلع
kihoz
egy elítéltet يطلع سجيناً من السجن
kihoz a börtönéből
virágpor, طنع غبار الطلع في النبات
hímpor
arc, kép طلعة
megszabadít, tehermentesít طلق
elválik, válik طلق
szabad, mentes طلق
a szabad levegő الهواء الطلق
gyors beszédű طلق اللسان
vajúdás, طلق مخاض: لم لولادة
szülési fájdalmak
lövés طنفة
rom, romok, طلل ج اطلال
romhalmaz, omladék,
maradvány
emelkedés, felszállás طلوع
bárányka طلي ج طليان خروف
borkő طليان قلح الأسنان
előőrs, elocsapat, طليعة ج طلائع
kér, követel طلب
bocsánatot kér يطلب العفو
egy leányt megkér يطلب يد فتاة
rendel طلب
kérés, kérelem, kérvény طلب
árurendelés طلب بضاعة
kívánság, kérés طلبة
rendelés, árurendelés طلبية
rosszalkodik, romlik, veszít طلح
az erkölcsi értékéből
akác, akácfa, gumiakác طلحة نبات
növ
papírlap طلحية طرحية
töröl, kitöröl, radíroz طلس
látását elveszti طلس البصر
törlés, kitörlés طلس
talizmán طلسم ج طلاسم
ínycsap, nyelvcsap طنطلة
felmegy, fellép, طلع
felemelkedik
felmegy a يطلع إلى الطابق لثاني
második emeletre
felkel, felszáll, emelkedik طلع
a nap felkel يطلع النهار
kora ifjúság طمرة
eltávolodik, eltér اشراً طموسا
rejt, rejteget, takar طمس طمسا
egy ügyet elfojt يطمس موضوعاً
felhő takarta el طمست الغيوم الشمس
a napot
elhomályosítás, eltörlés طمس
nyílt tenger طمطام
sóvárog, óhajt, kíván, طمع
vágyakozik
kapzsiság, mohóság, طمع
falánkság
mohó, sóvár طمع، طماع
tészta طمل
nagyravágyó طموح
nagyravágyás, ambíció طموح
iszap, agyag, lerakodás طني
cseng, zümmög طن
a legyek zümmögnék يطن الذباب
tonna lOOOkg طن
hangzó, zümmögő طنان
poszméh طنانة حشرة
felállít, felemel طنب
sátrat üt állít fel يطنب خيمة
élcsapat, élenjáró
szabad, mentes vmitöl طليق
ékesen szóló طليق اللسان
eltölt, feltolt elönt, eláraszt طم
eltemet, elborít
felduzzad, megtelik, طمى، طما
megdagad
nagyravágyó, طماح طموح
becsvágyó, igyekvő
paradicsom طماطم بندورة
kapzsi, mohó, pénzsóvár طماع
megnyugtat, biztat طمان
biztonság, nyugalom طمانينة
biztonságban érzi يشعر بالطمانينة
magát
menstruáció طمث حيض
megromlás, elromlás طمث
törekszik vmire, ambicionál, طمح
sóvárog vmi után, megkíván
eltemet, elás, elrejt طمر
elásás, beásás, betemetés طمر
tudatlanság طمر
rongy طمر ج أطمار
egy koldus rongyai أطمار متسول
beleegyezés
önként, jószántából, عن طواعية
akaratából
körutazás, körforgás, طواف
körmenet, szertartásos
vándorló személy طواف
folyamán, egészen át, alatt طوال
utópisztikus, álmodozó, طوباوي
utópia, lehetetlenség, طوباوية
légvár
tégla طوبة جطوب
vet, hajit, dob طوح
magas hegy طود
kifejleszt, fejleszt طور
fellendíti az ipart يطور المصانع
időszak, korszak, طور ج أطوار
fejlődési fok, szakasz, fázis
hegy طور
hold طوس
totem طوطم
totemre vonatkozó, طوطمي
totemisztikus
totemizmus, totemekkel طوظمية
foglalkozó tudomány
sátorzsinór طنب ج أطناب
kétkerekű kordely طنبر
lant طنبور
fazék, lábas طنجرة
cseng, kong, zeng, zümmög طنطن
csengés طنطتة
kiugró rész, párkányzat, طنف
mennyezetpárkány
félrever harangot, cseng, طنن
csengorázással jelez
süt, főz طها
tisztaság, tisztesség طهارة
főzés طهاية طهو
sterilizál, fertőtlenít, طهر
megtisztít
körülmeté! طهر ختن
megtisztul طهر
tisztesség, tisztaság, طهز
szüzesség
puha, lágy طهف
körülmetélés طهور
összehajt, hajt, hajtogat طوى
téglás طواب
engedelmesség, طواعية
pilóta طيار قائد الطائرة
illanó, elpárolgó طيار
ÍÓ kenőcs مرهم طيار
meggondolatlanság طياشة
megillatosít, bebalzsamoz طيب
, finom طيب
 étvágyát! !شهيةطيبة
illat, illatszer, parfum طيب
szerecsendió جوز الطيب
finomság طيبات
jóság, szívesség طيبة
behajtás, ránc, hajlat طية
leejt, veszít, elveszít, elveszt, طيح
veszt
repít طير
madár طير طائر ج طيور
repülés, !éghajózás, légi طيران
közlekedés
repüléstan, aeronautika علم الطيران
meggondolatlanság, léhaság طيش
engedelmes, tanulékony, طيع
szófogadó
fantom, szellem, kísértét, طيف
spektrum, káprázat
leigáz, megzaboláz طوع
önkéntes طوعي
gumicsónak, طوف زورق
tutaj, mentötutaj
ör, éjjeli őr طوف عسس
vízözön, ár, áradat, özön طوفان
vízözöni طوفاني
felhőszakadás مطر طوفاني
körülvesz, bekerít طوق
abroncsoz طوق
nyaklánc, öv طوق
hosszabbít, meghosszabbít, طول
kinyújt
hosszúság طول]
a Nílus طول نهر النيل كم
hosszúsága kilométer
egész طول
egész nap طول طوال النهار
egész élete طول طوال حياته
éhezik, koplal طوي
lelkiismeret, szándék طوية
hosszú طويل
hajtás, behajtás, hajtogatás طي
osszehajtogatás
természet طينة
nyírfajd lyrurus طيهوج طائر
tetrix madár
bevakol, bemázol, mázol طين
sár, habarcs, malter, iszap, طين
agyag
összetétel طينة
antilop állat ظبي جظباء
suta állat ظبية ج ظباء
ordít, üvölt ظج
kegyelem, kegy, jóindulat, ظرافة
kedvezés, szívesség, kellem, báj
kova, kovakő ظر ج ظران
görény állat ظربان حيوان
kedveskedik ظرف
boríték ظرف
helyzet, ظرق ج ظروف
körülmény
egyenlő feltételek تخت نفس الظروف
mellet
anyagi helyzet ظرق مادي
határozó ظرف
helyhatározó ظرق مكان فى النخ
ídőhatározó ظرق زمان في النخو
határozói ظرفي
elutazó, utas, távozó ظاعن
győztes, győzedelmes ظافر
sánta ظالع
vádlott, vádolva ظالع
gyilkossággal ظالع في جريمة
vádolva
zsarnok, bitorló, trónbitorló, ظالم
kényúr, elnyomó
szomjas ظامئ ج ظماء
!átható, szembetűnő, ظاهر
szemmel !átható, nyilvánvaló
jelenség, látszat, ظاهرة ج ظواهر
tünemény
légköri jelenség ظاهرة جوية
természeti tünemény ظاهرة طبيعية
tüneményes, jelenségi ظاهري
felületi, felszíni ظاهري
felületesen ظاهريا
maradi, műveltségellenes, ظلامي
tudatlan
maradiság, haladás- ظلامية
ellenesség, műveltségellenesség
sántíkál, sántít ظلع
bicegés, sántítás ظلع، ظلع
sántító, sántikáló ظلع
pata ظلف
árnyékol, árnyal, beárnyékol, ظلل
vonalkáz
zsarnokoskodik, elnyom, ظلم
leigáz
elsötétedik, elhomályosul ظلم
igazságtalanság, zsarnokság, ظلم
hatalombitorlás, elnyomás
sötétség, ظلمة ج ظلمات
vaksötétség
az éjszaka sötétje ظلمة لليل
árnyékos, árnyas ظليل
szomjas ظمآن
szomjazik ظماً، ظمئ
szomjas ظمى
szomjúság, szomj ظماً، ظماء
elhisz, hisz, sejt, vél, ظن
körülményes, alkalmi, ظرفي
körülmény-
kedves, bájos, kellemes, ظريف
szívélyes
győz, legyőz ظفر
győzelem, diadal, siker ظفر
győztes, győző, ظفر
győzedelmes
köröm ظفر،ظفر ج أظفار
karom állati
marad, megmarad, folytat, ظل
kitart
árnyék ظلاً
afaámyéka ظل الشجرة
szellem ظل
tangens ظل في الرياضيات
sötétség, vaksöíétség, ظلام، ظلماء
homály
az éjszaka sötétje ظلام الليل
az éj leple alatt تخت جنح الخئلآم
korán alkonyodik يحل الظلآم مبكراً
zsarnok, bitorló, kényúr, ظام
trónbitorló, elnyomó
igazságtalanság ظلامة
gyanús ember إنسان ظنين متهم
megjelenik, feltűnik, ظهر
felbukkan, mutatkozik
feltűnt nekem ظهر لي
hát, hátoldal ظهر
dél, órakor ظهر
megjelenés, jelenés, ظهور
megnyilvánulás
hátvéd ظهير
segítő, kisegítő, segéd- ظهير
dél, órakor ظهيرة جظهائر
tüneményes, a jelenségek ظواهري
világa
feno- ظواهرية علم وصف الظواهر
menologia
gyanakszik
sejtés, gyanakvás, vélemény, ظن
nézet, feltevés, gyanú, gyanúsítás
gyanakvó, bizalmatlan ظنان
gyanakvás, bizalmatlanság ظنانة
sípcsont ظنبوب
gyanú, sejtés, gyanúsítás ظنة
gyanakvó, bizalmatlan ظنون
feltevésszerü, feltevéseken ظني
alapuló, törvényesnek vélt
törvényesnek hitt زواج ظني
házasság
törvényesnek vélt ولدمن زواج ظني
gyermek
gyanús, kétes ظنين
akadálytalanul وصل بدون عائق
odaért
fenntartó, családfenntartó عائل
család, família عائلة
nagy család عائلة كبيرة
együtt a családjával بصخبة عائلته
családi عائلي
családi kör وسط عائلي
úszó عائم
hajóhíd, pontonhíd جسر عائم
rokkant, megrokkant, عائه
munkaképtelen
helytelenít, kifogásol عاب
léha személy, elpiszmogó عابث
imádó عابد
átutazó, átvonuló, járókelő عابر
óceánjáró hajó عابرة المحيطات
átutazó عابر سبيل
megszégyenítő, عائب معيب
megbecstelenítő
megszégyenítő سلوكعائب معيب
viselkedés
hibás, tökéletlen غائب
visszatérő, عائد ج عواد، عود
visszajövő
bevétel, عائد ج عوائد، عائدات دخل
jövedelem, hozam
állandó jövedelem عوائد مستمرة
vámjövedék, عائدات الجمارك
bevételi vám
kötőhártya-gyulladás, عائر
trachoma
szegény, nyomorgó, عائز
szűkölködő
élő, eleven, jólétben عائش
akadály عائق، عائقة ج عوائق
sürgős dolog أمز عاجل
azonnali segítség مساعدة عاجلة
azonnal عاجلا
megpróbál, megvizsgál عاجم
fog عاجمة ج عواجم
visszatér, visszajön, újra eljön عاد
ellenséges عادي عدائي
ellenségeskedik عادى
szokás, meg- عادة ج عادات
szokottság
szokás szerint حسب العادة
begyökeresedett عادات متاصلة
szokás
renkívülí فوق العادة
egyenlővé válik عادل
kiegyenlít, egyenlővé tesz عادل
méretez, arányosít, arányba hoz
a csapat عادل الفريق المباراة
egyenlített
igazságos, helyes, méltányos عادل
megszokott, szabályszerű, عادي
szokásos, rendes, rendszeres
támadó عادية ج عاديات، عواد
az idő vasfoga عاديات الزمن
múló, múlandó, múlékony عابر
titkos pillantás نظرة عابرة
morcos arc, savanyú arc, عابس
mogorva, barátságtalan
illatos عابق
illatos rét مرنج عابق
erőteljes, heves, zsarnok, عاتي
erőszakoskodó
heves vihar رياح عاتية
szemrehányást tesz, szemére عاتب
vet vkinek vmit, kifogásol,
helytelenít
váll عاتق
magára vállal ياخذ على عاتقه
feldúl, tönkretesz, elpusztít عاث
tönkretesz يعيث في الأرنض فساذا
mindent, pusztításokat végez
elefántcsont عاج
Elefántcsontpart ساحل لعاج
tehetetlen, béna, impotens, عاجز
rokkant
siet, igyekszik, szorong, عاجل
tolong
sürgős, siető, sebes, gyors عاجل
heves, erős, erőteljes, عارم
hatalmas
 vágy رغبة عارمة
oroszlán عارن
nélkülöz, szükségéi عاز
nőtlen, agglegény, عازب ج عزاب
hajadon
zenész عازف
szigetelő عازل
elszánt, meghatározott, عازم
elhatározott
éjjeli őr عاس ج عسس، عساس
durváskodik عاسر
jótevő عاسل
farkas عاسل ذنب
él عاش
lfíievöfüves عاشب
gyakran jár vkihez, عاشر
barátkozik
tizedik عاشر
szerető, szerelmes عاشق
Ashura: Muharram عاشور٢ء
holdhónap tizedike
nehezedik, komplikálodik, عاص
régiség, régi tárgy عادية ج عاديات
menekül عاذ
megbocsátó عاذر
sebhely, forradás عاذر
szemrehányást tesz, bírál, عاذل
megbírál
elítélő غاذل
szégyen, gyalázat, becstelenség عار
meztelen, csupasz, عاري
levetkőzött
kölcsön, kölcsönzés, előleg عارة
ellenez, ellenáll, szembe- عارض
helyezkedik, szembeszáll
ellenezte a házasságot عارض الزواج
bemutató, kiállító عارض
próbakisasszony عارضة ازياء
akadály, baleset, عارض
szerencsétlen
orca, arc, kép عارضة
gerenda, tartó, támasz عارضة
keresztrúd, keresztgerenda
szakértő, szakember عارف
harcol, küzd, viaskodik, عارك
verekszik, verekedik
szentimentális
szentimentalizmus عاطفية
munkanélküli munkás عاطل
tüsszentopor, tubák عاطوس
undorodik, megutál عاف
megbocsátó عاف ي
meggyógyít, kigyógyít عافى
brávó عافاك
egészség عافية ج عواف
megakadályoz, gátol عاق
akadályozza a يعوق التطور
haladást
hálátlan, engedetlen عاق
megbüntet عاقب
következmény, vég عاقبة
szerződő عاقد متعاقد
ráadja magát vmire عاقر
ivásra adja a fejét يعاقر الخمر
meddő عاقر
illedelmes, bölcs, józan, عاقل
higgadt, értelmes
ellenez, szemben áll, عاكس
akadályoz
reflektor, fényvisszaverő عاكس
bonyolulttá válik
engedetlen, عاصي ج عصاة
fellázadt
fellázad عاصى
egyidejűleg létezik, kortársa عاصر
vkinek
préselő, sajtoló عاصر
préselő, ványolo, kallózó عاصرة
szolotaposo عاصرة العنب
viharos, háborgó عاصف
viharos éjszaka ليل عاصف
vihar عاصفة ج عواصف
elcsendesedett a vihar هدأت العاصفة
hófúvás عاصفة تلحية
főváros عاصمة ج عواصم
helyettesit, pótol عاض
harap, megharap عاض
harapós عاض
harapós vadak حيونات برية عاضة
támogat, segít, gyámoht عاضد
•szánakozó, irgalmas, عاطف
gyöngéd
érzelem, érzés, érzeleg عاطفة
érzelmes, érzelgős, érzelmi, عاطفي
közvélemény, általános رأي عام
vélemény
általános vita تنافثته عاته
közsegély إسعاف عام
általános elszegényedés فقر عام
általános műveltség ثقافة عامة
általános szabály قاعدة عامة
összesség, egésze vminek, عامة
többség
népes, sűrűn lakott عامر
bánik vkivel, viselkedik عامل
emberies يعامل باسلوب إنساني
bánásmódban részesít
munkás, dolgozó, عامل
alkalmazott
tényező, faktor غامل
közönséges, köz- عامي
szenved, elszenved, bír, عانى
elvisel
fan, fanszor عانة
szamárkanca عانة
ellenáll عاند
öregleány, nem ment férjhez عانس
megölel, megcsókol, körülfog عانق
szívvel-lélekkel csatlakozik عاكف
kitartó, szorgalmas عاكف
eltart, megtart, fenntart, عال
gondoskodik vkirol
magas, emelt, felemelt عالي
felsőfokú oktatás التعليم العالى
magas feszültség توتر عال
nyűg عالة
nyűg az emberen عالة على إنسان
ápol, orvosol, gyógyít عالج
függő, felfüggesztett, عالق
szünetelő
elhalasztott munkálatok أغمال عالقة
világ عالم
a mai világ عالم اليوم
az állatok világa عالم الحيوان
a világ végén في نهاية العالم بعيد حدا
tudós, szakember, szakértő عالم
egyetemes, univerzális عالمي
világháború حرنب عالمية
úszik عام
év, esztendő عام
tavaly العام الماضي
általános, köz- عام
istentisztelet, imádás, mély عبادة
tisztelet, imádat, vallásgyakorlat,
hódolat
szabad vallásgyakorlat حرية لعبادة
bálványimádás عبادة الأوثان
vallási عبادي
pallohíd, hajópalló عبارة
kifejezés, szólás, عبارة تغبير
szólásmód
más szóval بعبارة أخرى
törődik vkivel, vmivel, عباً
foglalkozik vkivel, vmivel
nem törődik vele لم يغبا به
ltölt, megtolt, töm اقأ
?becsomagol
elkészít عباً
teher, terhelés, súly عبء
az évek terhe عباء أعباء السنين
szöszmötö!, elbabrál, عبث
elpiszmog
semmiség, semmittevés, عبث
szöszmötölés, ostobaság
hiába, haszontalanul عبثاً
imád عبد
rokkantság, testi عاهة
fogyatékosság
megígér, ígér, szövetkezik عاهد
züllö, züllött, elzüllötí عاهر فاجر
prostituált عاهرة مومس
uralkodó, felséges عاهل ج عهل
szegény gyenge عاهن
újra jön, visszatér, visszajön عاود
kártalanít, kárpótol عاوض
segít, támogat, gyámolíí عاون
ünnepel, ünnepet ül عايد
adagol, kimér عاير
dicsekszik, büszkélkedik عاير
együttél عايش
megszemlél, megvizsgál, عاين
felülvizsgál, átvizsgál
beszív, kiszív, szippant, عب
felszippant
bumusz, köpeny, عباءة
felsokabát
ár, áradat, áradás, özön عباب
szavak özöne عباب الكلام
hullámok dühe عباب البخر
napraforgó növ عبان الشمس نبات
illatot kiáraszt, áraszt عبق، عيق
illat عبق
illatos عبق
zseniális, lángeszű عبقري
zsenialitás, !ángelméjűség, عبقرية
tehetség
gránit عبلاء
testes, dundi, kövér عبلة
rabszolgaság, szolgaság, عبودية
rabság
átkelés, átvonulás, átjárás عبور
a hídon való átjárás عبور الجسر
morcos arc, bosszús arc, عبوس
barátságtalan
homlok osszeráncolása, عبوس
rossz kedv, kedvetlenség
illat, illatszer, parfum عبير
szemrehányás عتاب
felszerelés, anyag عتاد
hadianyag عتاد حربي
felszabadítás [[[عتاقة]]
rabszolgák felszabadítása عتاقة العبيد
régiség عتاقة
hordár, teherhordó, hordozó عتال
burkol, kövez, káírányoz عبد
ember عبد ج عباد
cseléd, szolga, عبد ج عبيد
rabszolga
rabszolgakereskedö تاجر العبيد
rabszolga عبدي
átmegy, keresztülmegy, átkel, عبر
átrepül, átjár
átmegy az úton يعبر الطريق
kifejez, megfogalmaz, عبر
megszövegez
kinyilvánította عبر عن رغبته الأخيرة
a végakaratát
sir, könnyezik, könnyeket عبر
hullat
át, keresztül عبر
a határon át عبر الحدود
a folyón át عبز النهر
a réten keresztül عبر المرج المرعى
héber عبراني
könnycsepp عبرة ج عبرات
lecke, példa عبرة
szemöldököt ráncol عبس
a szemöldök ráncolása عبس
antik, régi عتيق
kígyó عث ج عثاث
moly عثة ج عث
molyirtó مبيذ العث
megbotlik, عثر،عثر، عثر
felbukik, elakad
talál, lel عثر
botlás, akadály عثرة ج عثرات
fürt عثقول،عثكول
furt banán عتقول قرط موز
fürt datolya عثكول تمز
füst, por عثن ج أعثان
felfedezés, megtalálás عثور
bőg, ordít, bömböl, elbömböl, عج
hemzseg, nyüzsög
a nép nyüzsög يعج الشغب في لشارع
az utcán
csodálatos, bámulatos, عجاب
csodálatra méltó
fust, por عجاج
ostoba, buta a nép عجاج
söpredéke, a nép alja, köznép
datolyamag عجام
csodálkozik, megdöbben, عجب
őrültség, őrület, bolondság عتاهة
kifogásol, helytelenít, عتب
hibáztat, okol
küszöb عتبة
eredet, keletkezés عتر
család, szülők, ősök ٠خة
majoránna növ عترة نبات
elavul عتق، عتق
érlelődik عتق، عتق
felszabadít عتق
érlel bort عتق
avulás, elavulás, عتق، عتق قدم
öregedés
felszabadítás, عتق،عتق
megszabadítás
terhet hord عتل
emelő, kétkarú emelő, عتلة
emeltyű
elsötétít, elhomályosít عتم
félhomály عتمة
meghülyül عته
kegyetlen, zsarnok, erőszakos عتي
tekintélyes, befolyásos عتيد
tekintélyes párt حزاب عتيد
foka عجل البحر فقمة
kerék عجلة ج عجلات
sietés, sürgölödés عجلة
üsző عجلة ج عجل
megpróbál, kipróbál, عجم
kitapogat
kéíértelmüség عجمة، عجمة
idegen, külföldi عجمي
gyúr, dagaszt عجن
öreg, vén, megöregedett عجوز
sebes, gyors عجول
csodálatos, عجيب ج عجائب
bámulatos, csodás
csoda, csodála- عجيبة ج عجائب
tos, csodás
a világ hét csodája العجائب السبع
csodákat művel يصنتع عجائب
csodák csodája عجب العجائب
sovány, عجيف مؤنثعجقاء
terméketlen
tészta عجين، عجينة
megszámol, számol, عد
megszámlál, elöszámlá!
számlálja a pénzét يعد دراهمه
bámul
csodálkozás, bámulat, عجب
megdöbbenés
omlett, rántotta عجة
pokhendiség, dolyf, dac عجرفة
képtelenné válik, عجز
cselekvőképtelenné lesz
képtelenné tesz, عجز
cselekvőképtelenné tesz
megöregszik, megvénül عجز
képtelenség, tehetetlenség, عجز
rokkantság
keresztcsont عجز
lefogy, megsoványodik عجف
erőtlenség, soványság, عجف
vékonyság
sovány, عجف عجيف، أغجف
vékony
sovány, عجفاء مذكر أعجف
vékony
siet, igyekszik, elhamarkodik, عجل
siettet, meggyorsít, sürget
sietés, sürgölődés, siettetés عجل
borjú عجل
szerinti
lencse növ عدس نبات
igazságosan ítél, igazságot عدل
szolgáltat
eltér emond عدل
lemond az utazásról يغذل عن السفر
megváltoztatja عدل عن رأيه
véleményét
kiegyenesít, megigazít عدل
módosít, rendbe hoz, elrendez عدل
ajánlatát módosítja يعدل إقتراحه
igazság jogosság, igazságügy عدل
igazságügyminiszter وزير العدل
igazságosjogos عدل
hasonló, ilyen, عدل ج عدول
egyforma
nagy zacskó عدل
bírói, bírósági عدلي
igazság, igazságügy عذلية عدل
szegénység, semmi, semmiség عدم
összeférhetetlenség عدم التوافق
képtelenség عدم المقدرة
meg nem támadás عدم إعتداء
szegény, szegénysorsú عدم
megszámlálás, számítás, عد
elszámolás, elöszámlálás
akné, zsírtüsző- عد حب الشباب
gyulladás
ellenségek عدى
fot, szalad, rohan عدا
kivétel, kivéve عدا
egyet kivéve عدا واحدا
futó عداء
számláló, mérőóra عداد
számlálókészülék
árammérő عداذ التيار الكهربائي
igazságjogosság, igazságügy عدالة
gyűlölködés, ellenségeskedés عداوة
előkészületek عدة
szerszám, felszerelés, عدة
berendezés
több, néhány عدة
többször عدة مرات
előszámlá!, felsorol عدد
szám, létszám, állomány عدد
páros szám عدد زوجي
egyjegyű szám عدد ذو رقم واحد
szám-, számbeli, szám عددي
elfogad egy mentséget يقبل العذر
szűz عذراء
eszményi, tiszta, platói عذري
eszményi szerelem حبا عذري
ügyes, leleményes عذق
édes illat طيب عذق
pálmafa عذق
furt, kis ág عذق
megszid, megdorgál, عذل، عذل
megró, megfedd, rosszall
kellemesség, édesség, عذوبة
hízelgés
egészséges, tiszta عذي
mezítelenre vetköztet, عرى
lemeztelenít, levetkőztet,
lefoszt
szabadtéri عراء
szabad levegőn, szabad في العراء
ég alatt
keresztapa عراب
keresztanya عرابة
jós, jósló, jövendőmondó عراف
gondolatolvasás, jövendölés, عرافة
tenyérjóslás, chiromancia
futás, rohanás, vágíatás عذو
ellenség عدو ج عدى
esküdt ellenség عدو" لدود
fertőzés, megfertőzés, عذوى
ragadósság
agresszió, támadás عدذوان
agresszív, támadó غذواني
természetű
agresszivitás, عذوانية
ellenségeskedés
számos, nagyszámú عديد
sógor عديل
azonos, hasonló عديل
vmitol megfosztott, nélküli عديم
értéktelen, nincs értéke عديم القيمة
kin, szenvedés, tortúra عذاب
kellemes ízű, édes عذب
édesvíz ماء عذب
 hangzású beszéd كلام عذب
kínoz, megkínoz, gyötör, bánt عذب
megbocsát, elnéz vmit, ment عذر
kifogás, ürügy, mentség عذر
üres kifogás عذر تافة
elfogadható mentség عذر مقبول
udvar عرصة
kirak, kitesz, kiállít, kínál عرض
kiállít egy képet يغرض لوحة
nyújt, átnyújt, benyújt, عرض
elömutat, felmutat, ajánl,
megmutat
mutogatja magát يعرض قوته
kockáztat, kitesz عرض
kiteszi magát يعرض نفسة للخطر
a veszélynek
szélesít, kíbövít, kitágít عرض
szélesedik, kiszélesedik, عرض
bővül, kibővül, tágul
múló, múlandó, عرض ج أعراض
tünet, előjel, عرض ج أعراض
szimptoma
szélesség عرض
ajánlás, ajánlat, fel- عرض
ajánlás, kínálat, bemutatás,
kiállítás, kitevés
ajánlatot tesz يقدم عرضاً
akrobata mutatvány عرض بهلواني
oldal, hegylejtő عرض
hegyoldal عرض الجبل
eső عراق
tengerpart, tengermellék عراق
udvar عراق
nemesség عراقة
harc, csata, veszekedés عراك
arab, arabok عرب
arabbá tesz عرب
arab lesz عرب
kocsi, autó عربة
tivomyázik, dorbézol, dozsol عربد
kígyó, vipera عربد
tivornya, dorbézolás, orgia عربدة
előlegez عربن
foglaló, előleg عربون
arab عربي
veszekedős, zsivajgo, عربيد
mulatós, lump
sántít, sántíkál, biceg عرج
sánta, hibás عرجاء
hiéna عرجاء ضبع
kis ág datolya عرجون جعراجين
lakodalom, esküvő عرس
trón عرش
trónörökös ولي العرش
szokásos, szokásszerű, عرفي
megegyezésszerinti
hadi, háborús عرقي
haditörvényszék محكمة عرفية
izzad, kiizzad, verejtékez عرق
izzadság, verejték عرق
faj, fajiság, etnikum عرق
sárga faj عرق أصقر
fekete faj عرق أسود
ér, erezet, ütőér, artéria, عرق
véna
ülőideg عرق النسا
gyökér, gyökérzet عرق
édesgyökér عرق السوس
gátol, akadályoz, eltorlaszol, عرقل
elzár
akadály, elakadás عرقلة ج عراقيل
térdhajlat, íérdgörbület عرقوب
eres, vénás, véredény- عرقي
fajvédő عرقي
fajvédő politika, fajelmélet عرقية
dörzsöl, megdörzsöl, عراك
összedörzsöl, dörgöl
verekedik, küzd, verekszik عرك
nyílt tenger عرض البخر
becsület, عرض ج أغراض
dicsőség, tisztelet
célpont عرضة
hajlamos, fogékony عرضة
váratlan, véletlen, عرضي
lényegtelen
boróka növ عرعر نبات
tud, ismer, megismer, عرف
megismerkedik, megtud,
értésül, felismer
értesít, tudósit, tájékoztat, عرف
felvilágosít, meghatároz
szokásos, عرف ج أعراف
megszokott
hagyományok és أعراف وعادات
szokások
társadalmi szabályok أعغراف إجتماعية
taraj, taréj عرف
kakascímer növ عرق الذيك نبات
szent hegy عرفات جبل
hála, beismerés عرفان
szél عرفة
magaslat, domb عرفة
szőlő, lugasszölö, عريشة
szőlőlugas
szeles, عريض
kérelem, kérvény, عريضة
folyamodvány, beadvány
tizedes, káplár عريف
fajtiszta, előkelő, tiszteletre عريق
méltó
természetjellem عريكة
ravasz عريم
barlang عرين ج عرن
az oroszlán barlangja عرين الأسد
búvóhely, barlang عرينة ج عرائن
vadállaté
drágul عز
ritkul, megritkul عز
erősödik عز
dicsőség, dicsfény, ragyogás عز
tulajdonit, vmire عزا، عزى
vonatkoztat, vkire ráfog
a kedvező يغزو إلى الظروف الجيدة
körülményeknek tulajdonítja
vigasztal, megvigasztal عزى
vigasztalás, vigasz, عزاء
keverés, osszekavarás عرك
csata, ütközet, harc عركة
harcos, küzdő عركي
halászó, halász- عرمة
rakás, halom عرمة
egy rakás fa عرنمة خشب
egy halom könyv عرنمة كتب
nagyszámú, számos عرمرم
nagy létszámú hadsereg جيش عرمرم
arabizmus, arabság عروبة
csomó, hurok, عروة ج عرى
kötés fogó, fogantyú, vminek a
fiile
kötelék عروة ج عرى
rokoni kötelék عرى القرابة
menyasszony عروس
csábnö, szirén عروس البحر
múzsa عروس الشغر
prozodia, verstan عروض
meztelenkedik عري
meztelenség عري
meztelen عريان
nudizmus عريانية مذهب العري
vőlegény عريس
elkülöníti يعزل نفسه عن الآخرين
magát a többiektől
elmozdít hivatalnokot, عزل
megfoszt, felment állástól
felmentik a يغزلوا السفيرمن منصبه
nagykövetet
elmozdítás, elbocsátás عزل
állásból
elkülönítés, szigetelés, عزل
elszigetelés
fegyvertelen, عزل ج أعزال
lefegyverzett, tehetetlen
fegyver nélkül عزلاء مذكر أعزل
elvonultság, elzárkózódás, عزلة
elszigetelődés, elszigetelés
eldönt, határoz, elhatároz عزم
határozat, döntés, eltökéltség, عزم
elszántság, meghatározás
határozottan بكل عزم
szándék, elszántság, عزمة
elhatározás, eltökéltség
undorodás, megunás عزوف عن
idegenkedés
drága, kedves عزيز
vigasztalodás
nőtlen, agglegény عزب
hajadon عزباء
nőtlenség عزبة
gazdaság, tanya, major عزبة
büszkeség, gőg, hetykeség, ءزة
dolyf
uralom عزة
szemrehányást tesz, szemére عزر
vet, felhánytorgat
felhánytorgatja يعزره على أخطائه
vkinek hibáit
erősít, megerősít, عزز
megszilárdít
támogat, ellenállóvá tesz عزز
zenél عزف
eltávolodik vkitol, عزف عن
vmitol megun vkit, vmit ráun
zenélés عزف
kapál, ás, felás عزق
kigyomlálás, kapálás, عزق
talajforgatás, felásás
anyacsavar عزقة
elkülönít, szigetel, elszigetel عزل
zsarnokoskodik
elnyomás, leigázás, عسف
zsarnokság, kegyetlenség
gumó növ عسنقل درنة نبات
gumós عسقلي
gumós gyökér جذرعسقلي درني
táboroz, tábort üt عسكر
katonaság, haderő, hadsereg عسكر
katonai, hadi عسكري
fegyveres beavatkozás تذخل عسكري
édesít mézzel عسل
méz عسل
mézeshetek شهر العسل
mézes, édes, mézszínű عسلي
zsarnok, elnyomó عسوف
nehéz, nehézkes, kínos عسير
fészek عش
gyengén lát ?vacsorát ad عشا
vacsora عشاء
est, este, estély عشاء
törzsi عشائري
törzsi szervezet عشائرية
gyógyfűkereskedő, عشاب
gyógyfűárus
kedves barátom صديقي العزيز
elszántság, akaraterő, عزيمة
elhatározás, határozottság
őrködik عس
vastagodik, عسا النبات
keményedik, megkeményedik
megöregszik, عسا الإنسان
megvénül
talán tán lehet bárcsak عسى
meglehet, hogy feltéve, hogy
talán holnap عسى أن نلتقيغدا
fogunk találkozni
őr عساس
éjjeli őr عساس ليلي
zsarnok, elnyomó عساف
méhkas, kas, kaptár عسالة
arany عسجد
nehézséggel jár عسر
nehezít, akadályoz عسر
nehéz, nyers, rideg عسر
nehézség, akadály, baj عسر
emésztési zavar عسر الهضم
balkezes عسراء إمرأة
leigáz, elnyom, عسف
meggondolatlan خبط عشواء
viselkedés, tapogatózva
füves عشيب
este, est عشية
tegnap este عشية أمس
társ, barát عشير
népcsoport, törzs, néptörzs عشيرة
szerető, udvarló, szerelmes عشيق
lázad, nem engedelmeskedik عصى
bot, pálca, vessző, fütykös عصا
idegbaj, idegbetegség عصاب
szalag, kötözőpólya, kötés, عصاب
gézpólya
banda, csoport عصابة ج عصابات
gerillaharc حرب عصابات
homlokszalag عصابة
idegbajos عصابي
ideggyengeség عصابية
nedv, عصار، عصارة
növénynedv عصارة النبات
citromlé عصارة الليمون
centrifuga, szárítógép عصارة
magától tanult, önképzési, عصامي
autodidaktikus
tízszög, tízszögü عشاري
fuvesedik عشب
fuvesedik a kert تعشب الحديقة
füves عشب
gyom, , gaz عشب ج أعشاب
aszott fii أعشاب جافة
fűnemű, füves, füfélék عشبي
növénygyűjtemény مجموعة عشبية
pázsítfűfélék, gramineák عشبيات
családja
tized, tizedik, tizedrész, عشر
dézsma
tíz عشرة
tíz leány عشر بنات
tíz férfi عشرة رجال
társaság, gyakori találkozás عشرة
húsz عشرون
tizes, tizedes عشري
tizedes szám عدد عشري
fészket épít عشش
szeret, beleszeret عشق
szenvedélyes szerelem عشق
vak, világtalan, sötétség, عشواء
vaksötéíség
farkcsíkcsont عصعص، عصنعوص
erősen viharosan fuj عصف
szélroham عصفة
pórsáfrány carthamus عصقر نبات
tinctorius növ
veréb عصقور
megóv, megvéd عصم
kutya nyakörve عصمة
tévedhetetlenség, mentesség, عصمة
csalhatatlanság, mentelmi jog
erős szél عصوف
engedetlen, szofogadatlan, عصي
bacilus, baktérium, pálcika عصي
lázadás, felkelés, عصيان
makacsság, dacosság
fegyveres felkelés عصيان مسلح
nehéz, nehézkes عصيب
nehéz nap يوام عصيب
pép, pempo, püré عصيدة
 عصير
gyümölcslé عصير فواكه
harap, megharap, mar, عض
beleharap
megharapja a nyelvét يعض لسانه
beköt, összeköt, عصب، عصب
összekötöz
ideg عصب ج أعغصاب
ideggyógyászat, علم الأغصاب
neurológia
csoport عصبة
ideges, ingerlékeny, عصبي
idegbajos
sovinizmus, szektaszellem, عصيية
szektárizmus
présel, kiprésel, összenyom, عصر
összeszorít
citromot facsar يغصر ليمونا
kiprésel, kisajtol عصر
modernizál, újszerűén عصر
átalakít
kipréselés, sajtolás, عصر
nyomás, szárítás
kor, idő, korszak, időpont عصر
újkor العصنر لحديث
délután عصر
új, modem, mai, újszerű, عصري
újabbkori
modernizálás, korszerűsítés عصرتة
izom- عضلي
izomfájás الم عضلي
tag عضو، عضو ج أغضاء
szakszervezeti tag عضنو نقابة
szerv عضو، عضو ج أغضاء
a látás szerve عضنو البصر العين
nemi szerv عضنو التناسل
szerves, szervi عضوي
szerves kémia كيمياء عضنوية
tagság عضوية
tagsági díj رسم العضنوية
odaadás, adás, adomány, عطاء
adományozás, ajándék
illatszerárus, illatszerkészitö, عطار
fuszerkereskedö
illatszerbolt عطارة
Merkúr égitest عطارد نجم
tüsszentés عطاس
szomj, szomjúság عطاش
romlik, tönkremegy عطب
károsodás, romlás, عطب
tonkremenés
törékeny سريع العطب
illatosít, megillatosít, illatossá عطر
harapás عض
búza, árpa, száraz fii عض
gonosz, rosszlelkü, عض
rosszindulatú, vad, fukar,
zsugori
kísérő, velejáró عضادة
félpillér, pilaszter عضادة
gyógyíthatatlan, krónikus, عضال
idült
gyógyíthatatlan مرض عضال
betegség
kard عضب
harapás, marás عضة
segít, támogat, gyámoht عضد
erősség, eröteljesség عضد
támasz, támaszték, fenntartó عضد
kar عضد
felkarcsont عظم العضد
izmossá tesz, megizmosít عضل
a gyakorlat التمارين تعضل الأطراف
izmosítja a végtagokat
izmos, erős عضل
izom عضلة ج عضلات
szívizom عضلة القلب
meghibásodás عطل
vakáció, szünet, szünidő, عطلة
szünetelés, munkaszünet
munkaszüneti nap يوم عطلة
kicserez عطن الجلد
megrothad, megrohad, عطن
rothadt, rothadásos, poshadt عطن
poshadt víz ماء عطن
irgalmas, szánakozó, szives, عطوف
szerető, gyöngéd
adomány, adományozás عطية
gyik عظاءة ج عظاء
gyík عظاية
szentbeszéd, عظة ج عظات
egyházi szónoklat, prédikáció
dicsőit, magasztal, dicsér, عظم
megdicsőít
nagyobbodik, nagy lesz عظم
csont عظم ج عظام
sipcsont عظم الساق
felség, fenség, nagyság عظمة
Őfelsége صاحب العظمة
nagyzási hóbort, جنون العظمة
nagyzolás
tesz, beparfümöz
illatossá válik عطر
aromás, illatos عطر، عطري
illat, illatszer, parfüm, illatos عطر
anyag
tüsszent عطس
tüsszentés عطسة
szomjazik عطش
szomjúság عطش
szomjas, megszomjazott عطش
együtt érez, hajlik عطف
meghajt, lehajt عطف
fehérneműt hajtogat يغطف لثياب
szulák növ عطف نبات
jóindulat jóakarat, hajlás, عطف
kegyesség, rokonszenv, részvét
lehajlás, meghajlás عطف
kötőszó حرف عطف و، ف، ثم، او
munka nélkül van, nem عطل
dolgozik
elront, megbénít عطل
megszünteti a يعطل عن العمل
munkát, munkát beszüntet
elromlik, megromlik عطل
megront
megrothad, elrothad, عفن
megpenészedik, penészesedik
penész, rothadás, korhadás, عفن
bomlás, poshadtság
rothadt, korhadt, romlott, عفن
penészes, dohos
megbocsátás, közkegyelem, عفو
amnesztia
általános amnesztia عفو عام
bocsánatot kérek! !عفوا
ösztönszerű, ösztönös, عفوي
akaratlan, akaraton kívül,
spontán
önként, spontán عفويا
önként tesz يقدمتنازلأ بشكلعفويا
engedményt
közvetlenség, عفوية
önközvetlenség
szűzies, tiszta عفيف
nem engedelmeskedik, nem عق]
hallgat meg, megsért
hasit, széthasít, vág, عق
szaggat, tép
csontos, csont- عظمي
hatalmas, óriási, szömyű عظيم
óriási vagyon ترأوة عظيمة
nagy عظيمة ج عظائم
szerencsétlenség
kis csont عظيمة
tartózkodik vmitöl, tisztán él عف]
elenged عف عن
megbocsát, kímél, irgalmaz عفا
töröl, kitöröl, húz, kihúz عفا
por, föld عفاء
haszontalan ember عفاشة
erély, erényesség, erény, عفاف
erkölcsösség, tisztaság
tisztaság, szüzesség عفة
por عفر، عفر ج أعفار
disznó عفر ج عفار
gazella عفراء مذكر أعقر
cselszövés, ravaszság عفرتة
ördög عفريت
kitép عفص
tölgyfa növ عفص نبات
tuja növ عفصية نبات
elrothaszt, elkorhaszt, عفن
magyaráz, magyarázó عقب
jegyzetekkel ellát,
megjegyzéseket fiiz
sarok lábé عقب ج أعقاب
összevissza hányva رأساً على عقب
utódok, ivadékok عقب ج أعقاب
gyermek, unoka
végeredmény, következmény, عقبى
következésképpen
akadály, nehézség عقبة ج عقبات
dűlöút, ösvény عقبة
megköt, csomót köt, عقد
összekötöz
eldönt, elhatároz, szerződik عقد
szerződést köt يعقد إتفاقا
eltartási szerződés عقذ إعالة
komplikál, nehezít عقد
szerződés, okmány, okirat عقد]
szerződést felbont يفسخ العقد
házassági szerződés عقذ زواج
csúcsív ٠غ قوس
csúcsíves ajtó باب ذو عقد قوس
nyaklánc, nyakék عقد
csomó, kötés, bog عقدة
tiszteletien, engedetlenség, عق
szófogadatlanság
ideológiai, dogmatikus عقائدي
eszmetan, ideológia عقائدية
sas عقاب ج عقبان
büntetés, fenyítés عقاب
büntető, büntetöügyí عقابي
rövidárus, rőfös- عقاد عقد
kereskedő, bazáros
ingatlan عقار ج عقارات
gyógyszer, orvosság عقار ج عقاقير
bor عقار
földbirtokos عقاري
gyógyszerész عقاقيري
kampó, horog عقافة
kötél عقال ج عقل
meddő عقام
meddő no إمرأة عقام
gonosz, rossz عقام
szömyű nap يوم عقام
követ, felvált, utána megy, عقب
kísér, következik
a nappalra الليل يعقب لنهار
következik az éjszaka
bilincs, kötél, csomó, عقلة ج عقل
kötés, csomózás
ésszerűsít عقلن
ésszerűsítés, racionalizálás عقلنة
észbeli, értelmi, szellemi عقلى
gondolkozásmód, mentalitás عقلية
észbeli képesség قوى عقلية
meddővé válik عقم، عقم
sterilizál, terméketlenné tesz, عقم
pasztőröz
meddőség, terméketlenség عقم
büntetés, عقوبة ج عقوبات
szenvedés, gyötrelem
elmaradhatatlan عقوبة لاتختمل تاخراً
büntetés
büntetőtörvénykönyv قانون الغقوبات
enyhe büntetés عقوبة سخففة
vemhes kanca عقوق ج عقق
hálátlanság عقوق
következő عقيب
ezredes عقيد
hit, közhit, néphit, عقيدة جعقائد
dogma
hajfonat عقيصة
bonyodalom, nehézség عقدة
megsebez, megsebesít عقر
meddővé عقرت، عقرت، ععزوت
válik 
meddőség عقر
lakás, lakóhely, otthon, عقر
szülőföld
skorpió عقرب
szarka madár عقعق طائر
begörbít, teker, csavar, sodor, عقف
kicsavar, kiteker
gorbeség, gc ار ülés, hajlat عقف
hajlott, ív alakú, عقفاء مذكر أعقف
görbe, hajlított
köt, leköt, megkötöz, عقل
megköt
ért, megért, felfog, belát ١ عقل
nem értem, لم أعقل أفهم ماذا يقولى
mit akar mondani
ész, elme, szellem, عقل
ítélőképesség
magához tér يرجع إلى عقله
elment az esze فقد عقله
ésszerű, értelmes عقلاني
-ba, -be
öt órakor على الساعة الخامسة
botra támaszkodik يتكا على العصا
a földön على الأرض
gyermeke fölé hajol تنحني على إبنها
magasít, magasabbra emel, على
felemel, fölver
nagyság, méltóság, nemesség على
nagyság, nemesség, علاء على
előkelőség, emelkedettség
orvosság, orvosszer, علاج
gyógyszer, gyógyító szer
a baj orvosol- المشكل لايمكن علاجه
hatatlan
gyógykezelés, terápia علاجي
kapcsolat, viszony علاقة
baráti viszony علآقة صداقة
bizalmas viszony علاقات حميمة
diplomáciai قظع العلاقات الذبلوماسية
kapcsolatok megszakítása
miért, miről علام
jel, jelzés, jelkép علامة
tudós, bölcs, nagy tudású, علأمة
tudományos
agát achát عقيق
feleség, hitves عقيلة
meddő, terméketlen, عقيم
hiábavaló, haszontalan
mankó عكاز
felkavar, zavarossá tesz, عكر
megzavar, háborgat, felráz
zavaros, borús عكر
megfordít, visszaver, عكس
visszatükröz
sugarat visszaver يغكس الأشعة
ellenkező, ellentétes, عكس
fordított, -ellenes, ellen-
ellenkező esetben في حالة العكس
az ellenkezője igaz عكسة صحيح
ellenkezőleg بالعكس
ellentétes, ellenkező عكسي
hozzáfog, nekilát, folytat عكف
talán tán meglehet, hogy عل لعل
megbetegszik عل
emelkedik, felemelkedik, علا
növekedik
-on, -en, -ön, -kor, -ra, -re, على
fölött, fölé, felé, -ban, -ben,
kapaszkodik, ragaszkodik
pióca علقة
sártök cucumis عنقم حنظل نبات
colocynthis növ
rág, megrág, rágcsál علك
rágás علك
megmagyaráz علل]
megokol, indokol, علل
megindokol
tanít, oktat, megtanít [[[علم]]
megjelöl, jellel ellát, jelet علم
tesz vmire
tud, megtud, ismer, megismer, علم
felismer, értésül
zászló, lobogó علم
félárbocra eresztett lobogó علم منكس
híres ember, nagy ember علم
tulajdonnév إسم علم
világítótorony علم
tudomány, tudás, علم ج علوم
megismerés, ismeret, tudomás
régészét, archeológia علم الآثار
szociológia علم الإجتماع
etnológia علم الأجناس البشرية
köztudomás, közhír, hír علانية
jutalom, prémium, pótlék, علاوة
jutalmazás
többlet, kiegészítés علاوة
azonkívül, egyébként علاوة على ذلك
dobozol, becsomagol علب
doboz, skatulya, tok علبة
betegség علة
ürügy, kifogás, ok عثة
úgy, ahogy volt على علآته
szamár, barom علج ج علوج
embertelen, علج ج علوج
kegyelet nélküli
takarmányoz علف
takarmány علف
felakaszt, megakaszt علق]
egy képet a علق لوحةعلى لحائط
falra akaszt
felfüggeszt علق
a tárgyalást يعلق الإجتماع
felfüggeszti
megjegyzéseket fuz علق
beleakaszkodik, megakasz- علق
kodik, fennakad, megkapaszkodik
szeizmológia
demográfia علم السكان
méregtan علم السموم
geológia, talajtan علمطبقات الأرض
repüléstan, aeronautika علم الطيران
madártan, ornitológia علم الطيور
csillagászat, asztronómia علم الفلك
teológia, hittudomány علم اللاهوت
nyelvészet علم اللغة
éghajlattan, klimatológia علم المناخ
immunológia علم المناعة
víztan, hidrológia علم المياه
botanika, növénytan علم النبات
genetika, örökléstan علم الوراثة
fiziológia, élettan علم وظائف الأغضاء
tudomásom szerint حسب علمي
természettudományok علوم طبيعية
laikus علماني
laikus személy شخص علماني
laikus állam دولة علمانية
laikus világi jellegű تذريس علماني
oktatás
világi jelleg علمانية
világivá tesz, elvilágiasít, علمن
statisztika علم الإخصاء
biológia علم الأحياء
erkölcstan علم الأخلاق
gyógyszertan علم الأذوية
meteorológia علم الأرنصاد الجوية
mitológia علم الأساطير
neurológia علم الأعغصاب
közgazdaságtan علم الإفتصاد
patológia, kortan علم