Szerkesztő:LinguisticMystic/eo/eo-hu

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
a
1) á <hang, betű és betűnév>
abako
1) ép abakusz, fejlemez
abandono
gazd átengedés <biztosítónak>, abandon
abato
kr apát
abatiso
kat fatorlasz
abazio
orv járásképtelenség, abasia
abdiki
1) tr lemond <uralkodói tisztéről>
abdomeno
1) anat altest
abdukcio
anat távolítás <a test középvonalától>, abductio
abduktoro
anat távolító izom, abductor
abenako
fn abenaki, abnaki <indián törzs tagja>
aberacio
1) pszi rendellenesség, eltévelyedés, aberráció,
abevilio
tört abbevillien <alsó paleolitikus kultúra>
abĥazo
fn abház
aboco
1) isk ábécé szin alfabeto
aboli
1) tr jog eltöröl
abiogenezo
biol ősnemzés, abiogenezis
abiseno
fn abesszin
abomaso
áll valódi v. mirigyes v. oltógyomor, abomasum
abismo
1) bibl mélység
abomeni
tr utál
aboni
1) tr előfizet, rendel <újság, folyóirat>
abituro
isk ritk érettségi bizonyítvány
abituriento
fn isk érettségizett diák
abĵuri
1) tr megtagad <nem ismer el>
ablacio
1) orv leválasztás <szervé, szöveté>, leoperálás,
ablativo
1) nyt ablativus, távolító eset szin lokkazo 2
abnegacio
önmegtagadás, lemondás, áldozatkészség
aborigeno
1) <ausztráliai> őslakos v. bennszülött, aborigin
aborti
1) ntr orv elvetél, abortál
abrakadabro
1) abrakadabra <varázsige>
abrazio
1) geo abrázió <tenger eróziós munkája>
abrikoto
növ kajszibarack, sárgabarack
abrogi
tr jog hatályon kívül helyez, eltöröl <törvényt,
abrupta
1) hirtelen, váratlan
absceso
orv tályog, gennygyülem, abscessus
absciso
mat abszcissza, vízszintes koordináta szin xkoordinato
absido
ép apszis, templomfő
absoluta
1) pol abszolút, korlátlan
absolutivo
nyt absolutivus
absolvi
1) tr jog felment szin malkondamni
absorbi
1) tr átv leköt, lefoglal, elfoglal <pl. munka>
abstini
1) ntr tartózkodik vmitől <de>
abstrahi
tr fil elvon
abstrakta
1) fil absztrakt, elvonatkoztatott, gondolati
absurda
1) képtelen, abszurd, lehetetlen, józan ész ellen való
abulio
pszi akarathiány, abulia
abunda
1) bő, bőséges, kiadós
abutmento
1) ép szárnyfal, támfal
acerba
1) fanyar, savanykás
acetabulo
anat csípőízületi vápa, ízvápa, acetabulum
acetono
kém aceton
acido
kém sav
acikla
tud nem ciklusos, aciklikus
acino
anat mirigybogyó, végkamra, acinus
aĉeŭleo
tört acheuléen, acheuli kultúra <alsó paleolitikus
aĉakaturo
zene rövid előke, acciaccatura
adaĝo
fn zene adagio
aĉeti
1) tr vesz, megvesz, vásárol, megvásárol
adamantino
anat fogzománc, enamelum szin emajlo 3,
adapti
1) tr alkalmaz, hozzáigazít, adaptál vmihez <al>
adekvata
1) fil adekvát, megfelelő, a lényeget pontosan
adeno
orv mirigy-, adenoadenito: orv mirigygyulladás, adenitis
adenino
kém adenin
adenozilo
kém biol adenoziladenozino kém adenozin
adepto
1) alkimista, alkímiába beavatott
adheri
ntr tapad, rátapad, hozzátapad
adiabata
fiz tech adiabatikus
adiaŭ
isten veled, isten veletek, isten önnel, isten önökkel
adicii
tr mat összead, hozzáad
adipo
tud zsír vö. steato
adjekto
nyt határozó szin cirkonstanca komplemento
adjektivo
nyt melléknév szin a-vorto
adjudanto
törzsőrmester
adjudiki
tr gazd <pályázati kiírás keretében> megpályáztat,
adjunkto
adjunktus, helyettes
adjutanto
kat segédtiszt, hadsegéd, adjutáns
administri
1) tr <ügyet> intéz, visz, <vagyont> kezel,
admiri
tr csodál, bámul
admiralo
hajó tengernagy, admirális szin ŝiparestro
admiralitato
1) hajó admiralitás, tengernagyi kar
admitanco
vill látszólagos vezetőképesség, reciprok
admoni
1) tr buzdít vmire <al>
adobo
ép vályogtégla szin sunsekigita briko
adoleski
ntr kamaszodik
adolto
fn biol felnőtt, felnőtt egyed szin plenkreskulo
adopti
1) tr jog örökbe fogad, fiává v. lányává fogad
adori
1) tr vall imád, istenként tisztel
adrenalino
kém biol átv is adrenalin szin epinefrino
adreso
1) cím, lakcím
adstringi
tr orv összehúz <szövetet>
adukcio
anat közelítés, adductio <ízületi és izommozgás>
aduktoro
anat közelítő izom, adductor szin adukcia muskolo
adulario
ásv adulár
adulti
1> ntr bibl paráználkodik, házasságtörést követ el
adulteri
tr felvizez <pl. bort>, hamisít <idegen anyag
advekcio
met vízszintes légáramlás, légmozgás, advekció vö. plenaera: szabadtéri
adventico
1) anat érfal külső rétege, adventitia, tunica
adventiva
növ járulékos, adventív vö. adventiva burĝono,
adverbo
nyt határozószó szin e-vorto
adversa
ellentétes, szembenálló, ellenaerdefenda bazo: kat légvédelmi bázis
advokato
1) jog ügyvéd
adzo
ácsbárd, kádárbárd
aedo
1) ir <ógörög> énekmondó, dalnok, aoidosz
aero
1) levegő, lég
aerolito
csill kőmeteorit, meteorkő, aerolit szin aerŝtono
aerologo
met magaslégkör-kutató, aerológus
aerometro
fiz légsűrűségmérő, aerométer
aeronaŭto
rep léghajós, aeronauta
aeroplano
ex rep aeroplán, repülőgép
aerosolo
kém aeroszol
aerostato
rep léghajó, irányítható léggömb szin aerŝipo vö.
aerostatiko
fiz aerosztatika
afabla
1) szívélyes, nyájas, kedves, szíves, előzékeny
afaro
fn afar
aerbatiko
rep légi akrobatika, műrepülés
afazio
orv pszi beszédképtelenség, afázia, aphasia
aerobia
biol aerob, levegőt v. oxigént igénylő szin aerbezona, afekcii 1) tr fil érint, hatást gyakorol <lelkiállapotra>
aerobiko
sp aerobik
aerodino
rep repülőeszköz, repülőszerkezet <léghajó
afekti
1) tr pej affektál, tettet, megjátszik vmit, úgy tesz,
aerodromo
közl rep repülőtér
aerofagio
orv levegőnyelés, aerofágia, aerophagia
aeroforo
légző-mentőkészülék, aerofor
aeroframo
rep repülőgépsárkány, repülőgépváz
aerogramo
1) légipostai levél, aerogram
afelio
csill naptávol, afélium
afero
1) dolog szin aĵo
aferezo
nyt szóelőcsonkulás, aferézis
afgano
fn afgán
afidavito
gazd kezeslevél, hivatalos nyilatkozat, affidavit
afikso
nyt képző, szóképző, toldalék, affixum szin derivilo
afina
1) ált affin, hasonelvű, rokonlelkű, közelálló, vonzódó
afinacii
tr koh finomít, tisztít, színít
afiŝo
1) plakát, falragasz, hirdetmény
aflikti
tr elkeserít, elszomorít, letör, <érzelmileg> bánt
afonio
orv hangvesztés, hangtalanság, afónia
aforismo
ir aforizma
afranki
tr bérmentesít, felbélyegez <küldeményt>
afrikanso
nyt afrikaans <af>
afrikato
nyt zár-rés hang, affrikáta szin eksplode frota
afrobito
zene afrobeat
afrodizio
pszi nemi inger, szerelmi gyönyör, afrodízia
afto
1) orv szájfekély, afta, aphtha
afusto
kat ágyútalp, lövegtalp, lafetta
agao
tört aga
agaco
kellemetlen, idegesítő érzés, idegesség, bosszúság
agamia
1) biol ivartalanul szaporodó
agapo
kr szeretetlakoma, agapé
agaragaro
kém agar-agar <kocsonyásító anyag> szin gelozo
agato
ásv achát
agendo
előjegyzési naptár v. napló, határidőnapló
agento
1) fn megbízott, ügynök
agenturo
gazd jog <kereskedelmi> képviseleti jog
agi
1) ntr tesz, cselekszik
agiti
1) tr pol agitál, izgat, mozgósít, ágál, korteskedik
aglikono
kém aglikon
aglomeri
tr ip összetömörít, összeprésel, agglomerál
aglutini
1) tr biol agglutinál, összeragaszt
agnato
jog apaági rokon, férfiági leszármazott, agnatus
agnoski
tr elismer szin rekoni 2
agnostika
mn fil agnosztikus
agnozio
orv agnózia, agnosia <felismerés zavara>
agonii
1) ntr orv haldoklik, agonizál szin mortadi
agoro
tört agora <piactér, vásártér, népgyűlések helye>
agordi
1) tr zene hangol, felhangol, összehangol
agro
agr szántóföld, megművelt föld
agrabla
kellemes
agrafi
tr összekapcsol, <kapoccsal> bekapcsol, összefűz <pl.
agrafio
orv pszi írásképtelenség, agráfia
agregi
tr fiz ip tömörít, összeprésel, aggregál
agresi
tr <agresszíven> megtámad, rátámad vkire <n>,
agrikulturo
agr gazd mezőgazdaság vö. agrokulturo
agronomo
agr mezőgazdász, agronómus
aĝaro
fn adzsar
aĝio
gazd árfolyam-különbözet, ázsió
aĝioti
ntr üzérkedik, spekulál <árváltozásra>
aha!
isz aha! <hirtelen észrevevés, felismerés>
aĝo
1) életkor
ahismo
bud ahinszá, nemártás <erőszakmentesség>
aĥ!
isz ó!, ah! <erős meglepetés, sajnálat>
ajmaro
fn ajmara
ajkido
sp aikido
aj!
isz jaj! <éles fájdalom>
ajnuo
fn ajnu
ajatolo
iszl ajatollah
ajgeno
mat sajátérték, karakterisztikus érték
ajino
knyv ajin <héber ’a’ betű>
ajuto
tech szórófej, fúvóka
aĵuro
tex azsúr, áttört minta v. díszítés
akaĉaturo
zene felütés, accacciatura
akademio
1) tud akadémia, tudós társaság
akaĵuo
kesudió, akazsudió szin akaĵunukso
akana
mn nyt akan <ak>
akantocefaloj
áll buzogányfejűek, buzogányfejű férgek
akapari
1) tr gazd <spekulációsan> felvásárol, <árut>
akcento
1) nyt hangsúly, nyomaték
akceli
1) tr fiz gyorsít
akcepti
1) tr elfogad, elvesz
akcio
gazd részvény <tőkerész és értékpapír>
akcidenco
fil akcidencia, accidentia, esetleges, nem lényegi
akcizo
gazd fogyasztási adó szin elspezimposto
akĉeo
akcse, akcsa <pénznem>
akĉento
nyt akcentus, idegenes kiejtés v. kiejtésmód
akeno
növ kaszat, kaszattermés, achaenium
akcesora
járulékos, kiegészítő, mellékes
akinezio
orv akinézia, akinesia, akinézis, akinesis,
akmeo
1) orv betegség csúcspontja v. tetőfoka, acme
akiri
1) tr szerez, megszerez, beszerez
akneo
orv pattanás, pörsenés, mitesszer, acne
akolio
orv epeelválasztás hiánya, acholia szin sengaleco
akomodi
1) tr alkalmaz vmit vmihez <al>, hozzáigazít
akompani
1) tr kísér, elkísér
aklami
1) tr megéljenez, éltet
akordiono
zene harmonika, tangóharmonika, akkordeon szin
akra
1) éles
akrobato
artista, akrobata
akreo
agr hold
akrediti
1) tr jog elismer, hitelesít, megbízólevéllel ellát,
akrocefala
orv csúcsos fejű, acrocephal
akrocianozo
orv végtagszederjesség, acrocyanosis
akromegalio
orv acromegalia
akromio
anat vállcsúcs, acromion
akronimo
nyt mozaikszó, betűszó, akronima
akropolo
ép kat akropolisz, fellegvár
akrostiko
ir bibl akrosztichon szin alfabeta komponaĵo
akrotero
ép oromdísz, oromfigura, akrotérion
akreditivo
gazd akkreditív, okmányos meghitelezés szin
akso
1) tech tengely
akrilo
kém akril
akselo
1) anat hónalj, fossa axillaris
aksiologio
fil értékelmélet
aksiomo
1) tud alapigazság, sarkigazság, axióma
aksiometro
hajó axiométer
aksiso
anat második nyakcsigolya, forgócsigolya, axis szin
akslo
sp axel
aksono
anat idegnyúlvány, axon
aksonometrio
mat axonometria
aksungo
1) gysz háj, zsír
akto
1) ir felvonás
aktina
fot kém aktinikus, fotokémiai hatású
aktino
biol kém aktin, izomfehérje
aktinolito
ásv aktinolit, sugárkő szin radiŝtono
aktiva
1) tevékeny, aktív, munkaképes
aktoro
műv színész, színművész
aktuala
1) időszerű, aktuális
aktuario
biztosítási matematikus v. statisztikus szin asekura
akumuli
1) tr halmoz, felhalmoz, összegyűjt, akkumulál
akumulatoro
vill akkumulátor szin akumulilo
akupresuro
orv akupresszúra
akupunkturo
orv akupunktúra szin pikmasaĝo
akurata
<időben, ígéreteiben> pontos, akkurátus,
akustiko
fiz akusztika, hangtan
akuŝi
1) tr szül, megszül
akuta
1) mat hegyes <szög>
akuzi
tr jog vádol, megvádol vmivel <pri>
akuzativo
nyt tárgyeset, accusativus
akvo
1) víz
akvaforto
1) műv rézlemez <rézkarchoz>
akvamarino
ásv akvamarin szin marblua smeraldo
akvarelo
műv vízfestmény, akvarell
akvario
akvárium
akvatinto
műv akvatinta, foltmarás, acquatinta, aquatinta
akvedukto
ép tört <római> vízvezeték, aquaeductus
akvifolio
közönséges magyalfa, szúrós magyalfa, téli
akvitano
fn aquitániai
al
1) -hoz, -hez, -höz, felé <közeledés iránya, célja>
alo
1) ált szárny <tárgyé>
alabastro
ásv alabástrom
alambiko
kém lepárlókészülék, desztillálókészülék szin
alano
fn tört alán
alanino
kém alanin, amino-propionsav
alantoido
anat húgyhártya, húgytömlő, allantois
alarmi
1) tr kat riaszt, riadóztat
alburno
növ szijács, fafehérje, alburnum szin sukligno
alburno
áll szélhajtó küsz, fehérhal, ökle, szélkeszeg,
alcedo
áll jégmadár, halászmadár, vízi király, kék halász
alavito
iszl alavita, nuszajrita
albo
kr miseing, alba
aldo
1) zene mélyhegedű, brácsa szin aldviolono
albano
fn albán
albedo
fiz albedo, sugárzásvisszaverő-képesség
aldehido
kém aldehid
aldosterono
biol aldoszteron
albergo
ritk vendéglő, vendégfogadó
aldoksimo
kém aldoxim
albigenso
kr tört albigens
aleo
1) <fasorral szegélyezett> sétány, sétaút
albino
biol albínó <pigmenthiányos egyed>
aleatora
mat inf véletlen, random
albito
ásv albit
alef
1) knyv alef <héber ’a’ v. ’e’ betű>
albugo
orv fehér folt <a szaruhártyán>, albugo
albugineo
anat rostos hüvely, fehér színű kötőszöveti tok,
alegorio
1) ir műv allegória
albumo
1) album, emlékkönyv
albumeno
növ magfehérje, dajkaszövet, albumen
alegro
fn zene allegro
albumino
biol kém albumin
albumozo
biol kém albumóz
aleksio
orv alexia, olvasási zavar
alelo
biol allél
alemano
fn tört alemann
aleno
tech ár <szerszám> szin kudrilego
alero
ép kaputető, előtető, védőtető <kapu fölött>
alergio
orv allergia, túlérzékenység
alerono
rep csűrőkormány, csűrőlap szin kromklapo
aleuto
fn aleut
alezi
tr tech dörzsáraz
alfa
knyv alfa <görög ’a’ betű> szin alfo
alfabeto
isk nyt ábécé, alfabétum
algebro
mat algebra, betűszámtan
alginito
ásv alginit
algoritmo
inf mat algoritmus
alĝebro
mat lineáris algebra
alĥemio
alkímia, aranycsinálás
alia
1) más, másik
alianco
pol szövetség
alibio
jog alibi, mentség
alicikla
kém aliciklusos, cikloalifás szin alifatcikla
alidado
csill geo alhidáde <skála mutató>
alieni
tr jog elidegenít szin aliproprigi
alifata
kém alifás
alikvanto
mat nemosztó szám, maradék nélkül nem osztható
alikvoto
mat maradék nélkül osztható rész v. szám
alilo
kém allilcsoport
alimento
1) jog eltartási kötelezettség
alineo
1) knyv bekezdés
aliteracio
ir alliteráció, élrím, betűrím
alizo
növ lisztes berkenye, süvöltény <bogyó>
alizarino
kém alizarin
alizeo
met passzát, passzátszél
alkoholaturo
kém alkoholos oldat, alkoholos kivonat szin
alkovo
ép benyíló, alvófülke, alkóv
almo
tech gerinc, gerinclemez <profilon>
almanako
knyv évkönyv, almanach
almandino
ásv almandin
almeo
almeh <egyiptomi énekes és táncosnő>
almenaŭ
1) legalább <az a legkevesebb>
alkaloj
kém alkáliák
almozo
alamizsna, könyöradomány
alkaloido
kém alkaloid
alkoholo
1) kém alkohol
alodo
gazd tört allódium, major, majorság, szabad birtok vö.
alofono
nyt fonémaváltozat, fonémavariáns, allofón szin
alografo
nyt allográf
alojo
koh ötvözet
aloktono
ásv allochton kőzet, nem helyben keletkezett kőzet
alomorfo
nyt morfémaváltozat, morfémavariáns, allomorf
alonĝo
1) gazd toldalék, allonzs <váltón forgatmányok
alopato
orv ellenszenvi gyógyító, allopata
alopecio
orv kopaszság, alopecia
aloritmio
orv szívritmuszavar, alloritmia szin misritmo
alostera
biol kém alloszterikus
alotigena
ásv allotigén
alotrofio
orv allotrófia
alotropa
kém allotrop, több módosulatban előforduló
alpoj
geo magashegység, havasok
alparo
gazd paritás, egyenértékűség, pariérték, paritásos
alta
1) magas
altano
1) ép tetőterasz, altana szin teraso 3
altaro
vall oltár
alteracio
ásv kőzetátalakulás
alteregoo
pszi alteregó
alterni
1) ntr váltakozik, cserélődik
alunito
ásv alunit
aluvio
1) geo folyami hordalék, áradmány, lerakódás,
alveolo
1) anat kicsi üreg, meder, alveolus szin ĉeleto
alternanco
fiz félperiódus
alternativo
1) választási lehetőség, alternatíva <két lehetőség alveolus pulmonis
alveolaro
nyt fogmederhang, elülső foghang, alveoláris szin
alvuso
agr halivadék
alzano
sárga ló, szamár
altitudo
1) geo átlagos tengerszint feletti magasság szin
ami
1) tr szeret <szerelemmel>
altrozo
kém altróz
altruismo
önzetlenség, áldozatkészség, altruizmus
altruisto
önzetlen, áldozatkész ember, altruista
aludi
x céloz vmire <n>, utal vmire <n>
alumeto
gyufa, gyufaszál
alumino
kém timföld, alumínium-oxid szin aluna tero
aluno
kém timsó, kálitimsó
amalgamo
kém amalgám, foncsor
amando
1) növ mandula <mag>
amara
1) keserű
amaranto
ir aszklepiadészi sor
amaso
1) rakás, halom, kupac
amatoro
1) műgyűjtő
amaŭrozo
orv vakság, amaurosis szin blindeco
amazono
1) mit amazon
ambasado
pol nagykövetség <intézmény>
ambasadoro
pol nagykövet
ambaŭ
mindkettő
ambicio
1) törekvés, érvényesülési vágy, ambíció
ambigua
kétes jelentésű, kétértelmű, kétarcú
ambivalenco
pszi érzelmi kettősség, ambivalencia
ambli
1) ntr poroszkál <ló járásmódja>
ambliopa
orv gyengén látó
ambono
ép kr ambó, <lépcsőpárral ellátott> szószék
amboso
1) üllő
amenoreo
orv amenorrhoea <menstruáció elmaradása>
amento
növ barka, amentum
ambro
kém ámbra <illatanyag>
ambrozio
1) mit ambrózia, istenek eledele
ambulakro
áll ambulacrum
ambulanco
1) kat orv mozgó hadikórház
ambulatorio
1) ép kerengő, körfolyosó szin klostro 1
ametisto
ásv ametiszt
ametropa
orv hibás fénytörésű, ametrop
amfetamino
kém amfetamin
amfiartrozo
anat feszes ízület, amphiarthrosis szin
amfibolo
ásv amfibol
amelo
1) ált keményítő
amfibolito
ásv amfibolit
amfibologio
ir amfibólia, kétértelműség szin dusenceco,
amfibrako
ir amfibrachisz <u–u>
amfineŭroj
áll párosidegűek, őspuhatestűek
amfipodoj
áll felemáslábú rákok, oldalúszó rákok,
amfiteatro
1) ép amfiteátrum, körszínház
amen
1) isz bizony, úgy legyen
amfotera
kém amfoter
amforo
tört amfora
amfotera
kém amfoter, kettős vegyi jellemű
amharo
fn amhara
amendi
1) tr jog módosít
amido
kém amid
amiko
1) barát <vki barátja>
amikto
kr vállkendő, amictus, humerale
amino
kém amin
amiotrofio
orv izomsorvadás, amyotrophia, myatrophia szin
amiŝo
kr amish
amitozo
biol közvetlen sejtmagosztódás, amitózis
amnezio
orv amnézia, emlékezetvesztés szin memorperdo
amnio
anat magzating, belső magzatburok, amnion
amoko
pszi ámokfutás
amonio
kém ammóniumgyök
amoniako
kém ammónia
amoro
testi szerelem
amplifi
tr fiz erősít <rezgést, áramot>
amorido
fn bibl emóri, emoreus
amorfa
fiz alaktalan, amorf, nem kristályos szin nekristala
amorika
geo amorikai
amplitudo
fiz amplitúdó, kilengés, kitérés <pl. mutatóé>
amortizi
1) tr gazd törleszt <részletet>
amputi
tr orv levág, csonkol, amputál
ampicilino
gysz ampicillin
amuleto
amulett
amplekso
1) <fizikai> terjedelem, nagyság
anagramo
betűhelycsere, anagramma
anakinezio
orv mozgásrehabilitáció
anakoluto
nyt szerkezetszakadás, következetlen
anakoreto
vall <magányban élő> szerzetes, anakhoréta,
anakronismo
anakronizmus, kortévesztés
anakruzo
1) ir ütemelőző, anakruzis
analeptiko
gysz analeptikum, analepticum
analfabeto
fn írástudatlan, analfabéta
analgezio
orv fájdalomérzés hiánya, analgesia
analgeziko
gysz fájdalomcsillapító, analgetikum,
anao
anna <rúpia váltópénze>
anabaptisto
kr anabaptista
analitiko
mat matematikai analízis
anabiozo
biol anabiózis, lappangó élet, látens élet
anabolo
biol építő anyagcsere, anabolizmus
analizi
tr tud elemez, analizál
anaerobia
biol anaerob, levegőt v. oxigént nem igénylő szin analizo: tud elemzés, analízis
anafazo
biol anafázis
anafilaksio
orv anafilaxia, anaphylaxia
anaforo
ir nyt anafora, visszautalás <szövegben>
anaglifo
1) műv anaglifosz, lapos dombormű
analoga
mn analóg, hasonló jellegű
anamorfozo
fot műv anamorfot, torzított ábrázolás
anapesto
ir anapesztus <uu–>
anarĥio
1) fil hatalommentesség, anarchia pol anarchia,
anasarko
orv bőr alatti vizenyő, anasarca
anastigmata
fiz anasztigmatikus
anastomozo
anat szájadzás, összeszájadzás, egybeszájadzás,
anatekso
ásv anatexis
anateksito
ásv anatexit, anatektikus kőzet
anatemo
1) vall átok, elkülönítés, herem <felajánlás
anatoksino
gysz anatoxin
anatomo
anat anatómus, boncnok szin anatomiisto
anatomio
anat anatómia, bonctan
anĉo
zene nyelv <hangszer>
anĉovo
1) gaszt szardellakonzerv, sprotnikonzerv
andaluzo
fn andalúz
andanto
fn zene andante
andezito
ásv andezit
androceo
növ porzótáj, androeceum szin stamenaro vö.
androgeno
biol androgén <férfihormon>
androgino
1) növ hímnős, kétivarú virágzat
androido
android <szintetikus előlény, robot>
andromedo
növ tőzegrozmaring, láprozmaring
androsterono
biol androszteron
andujo
gaszt disznósajt
anekdoto
anekdota, adoma
aneksi
1) tr pol annektál, bekebelez, hozzácsatol
anemio
orv vérszegénység, vértelenség, anaemia
anemogramo
met anemogram, szélerősség-regisztráló papír,
anemometro
met szélmérő, légsebességmérő, anemométer
aneroida
fiz met aneroid, folyadékmentes
anestezi
tr orv érzéstelenít szin senestezigi
anetolo
kém anetol
aneŭploida
1) biol aneuploid, eltérő kromoszómaszámú
aneŭrismo
orv verőértágulat, artériatágulat, aneurizma,
anfrakto
geo tekervényes bemélyedés
angio
1) anat ér
angino
orv torokgyulladás, angina szin gorĝinflamo
angiotensino
biol kém angiotenzin hormon
anglo
fn angol
anglezo
1) zene angol tánc, anglaise
anglikano
fn kr anglikán
angoro
1) orv szorító érzés, szorító fájdalom, szorongásos
angosturo
1) növ angosztura, angoszturafa
angulo
1) mat szög
anĝeluso
1) kr úrangyala, angelus <imádság>
anheli
ntr liheg, szuszog
anhidrito
ásv anhidrit, kalcium-szulfát
anihili
ntr fiz annihiliál, sugárzással megsemmisül
anilido
kém anilid
anilino
kém anilin, fenil-amin
animo
1) vall lélek
animacio
film animáció
animalo
élőlény <ember és állat>
animeo
film mozgókép, animáció szin movbildo
anizo
1) növ ánizs, közönséges ánizs, illatos ánizs
anizokorio
orv anisocoria <a két pupilla nagyságának
anizometropio
orv anisometropia <a két szem fénytörésének
anizosfigmio
orv anisosphygmia <kétoldali pulzus
anjono
fiz kém anion
ankaŭ
is, szintén
ankilostomo
áll horgasféreg, horgasfejű v. kampósfejű féreg,
ankilozo
orv ízületi merevség, ankylosis
ankoneo
anat kampóizom, könyökfeszítő izom, musculus
ankoraŭ
1) még, eddig
anonci
1) tr bejelent, tudat
ankro
1) hajó horgony, vasmacska
anksio
pszi szorongás
anonima
anonim, névtelen
anno
gaszt anno <japán édesség>
anopsio
orv látásvesztés, anopsia, anopia
anorako
anorák
anodo
vill anód
anoreksio
orv kóros étvágytalanság, anorexia
anortito
ásv anortit
anosmio
orv szaglóérzék elvesztése, anosmia
anoksio
orv anoxia, szövet oxigénszegénysége
anso
1) fül, fogó, fogantyú
anomalio
1) anomália, szabálytalanság, rendellenesség
antagonismo
antagonizmus, szembenállás, ellentét
anstataŭ
1) vki v. vmi helyett, helyébe, helyében
antaŭ
1) előtt <hely>
antecedentoj
1) jog előélet, antecedenciák, előtörténet
antefikso
ép zárócserépdísz, antefix
antemo
zene anthem <kóruszene>
anteno
1) áll tapogató, csáp
antero
növ portok, porzótok
anteridio
növ spóratok, antheridium
anterozoido
növ hímivarsejt
anthelio
csill vaknap, ellennap, anthelion
antibiotiko
gysz antibiotikum
anticipi
1) tr <időben> előbbre hoz, idő előtt megtesz v.
antidoto
gysz ellenszer, ellenméreg szin kontraŭveneno
antifono
zene kr antifóna, keretvers
antifrazo
ir antifrázis
antigeno
biol gysz antigén, fn ellenanyagképző
antiklinalo
geo redőboltozat, antiklinális
antikorpo
biol orv antitest, ellenanyag
antikrezo
jog használati v. haszonélvezeti zálog, antichresis
antikva
1) ősi, ősrégi
antilopo
áll antilop
antimonito
ásv antimonit, stibnit
antinomio
1) fil antinómia, önellentmondás
antipatio
ellenszenv, antipátia, unszimpátia szin malsimpatio
antipirino
gysz antipirin
antisemito
fn zsidógyűlölő, antiszemita
antistrofo
ir antistrófa, ellenversszak
antitezo
1) ir ellentét, antitézis
antociano
kém antocián, virágkék
anurio
orv vizeletrekedés, anuria
antologio
ir antológia
anuso
anat végbélnyílás, anus
antonimo
nyt ellentétes értelmű szó, antonima szin mal-vorto közösülés
antonomazio
ir antonomázia <jellegzetességével való
aoristo
nyt aorisztosz
antro
1) üreg, barlang szin kaverno
aorto
anat főverőér, főütőér, aorta
antraceno
kém antracén
antracito
ásv antracit
antrakinono
kém antrakinon
antrakozo
bányásztüdő, antrakózis, anthracosis
apaĉo
1) fn apacs <indián>
antrakso
1) áll orv lépfene, anthrax
apanaĝo
1) tört életre szóló birtokadomány, apanázs
antropo
tud ember, antropus
aparato
1) tech készülék, berendezés, eszköz
antropofago
tud emberevő, antropofág szin hommanĝulo,
antropomorfa
antropomorf, ember alakú
antrotoponimo
nyt emberi helynév, antrotoponíma
antropozofio
fil antropozófia
antropozoiko
geo antropozoikum
aparta
1) különálló, egyes
anuitato
gazd éves törlesztőrészlet
apatio
fásultság, egykedvűség, apátia
apatito
ásv apatit
apekso
1) anat csúcs, hegy, apex
apelo
kat sorakozó, parancskihirdetés, névsorolvasás
apelacii
1) ntr jog fellebbez
apenaŭ
1) alig
apartamento
ép lakosztás, többszobás lakás, apartman
aparteni
1) ntr tartozik vkihez v. vmihez <al>, vki v. vmi
apendico
1) knyv függelék
apendikularioj
áll farkos zsákállatok, házváltók,
apepsio
orv emésztési zavar, apepszia
aperi
1) ntr váratlanul megjelenik, felbukkan, feltűnik vhol
apercepto
fil tudatos észlelés, világos észlelés, felfogás,
aperitivo
1) gaszt aperitif, étvágygerjesztő ital
aperta
nyílt, nyitott, szabadon hozzáférhető szin malferma,
aperturo
1) nyílás
apetenco
pszi megkívánás
apetito
étvágy
apiolo
kém apiol
apika
meredek
aplanata
fot képhibamentes, aplanát, aplanatikus
aplaŭdi
1) tr tapsol vkinek <n>, megtapsol vkit <n>
apleto
inf kisalkalmazás, applet
apliki
1) tr alkalmaz <elméletet a gyakorlatban>
aplito
ásv aplit
aplombo
1) magabiztosság, biztos fellépés
apneo
orv légzéskimaradás, apnoe
apo
távk mobilalkalmazás, ap
apogeo
1) csill földtávol, apogeum vö. perigeo, zenito,
apoĝaturo
zene appoggiatura, előke
apokalipso
végítélet, világvége, apokalipszis
apofizo
1) anat csontkinövés, csontnyúlvány, apofízis,
apokopo
nyt szócsonkítás, apokopé
apokrifa
1) bibl apokrif, nem hiteles, nem hitelesíthető
apogi
1) tr alátámaszt, alulról megtámaszt
apologo
ir tanmese
apologetiko
kr hitvédelemtan, apologetika
apologio
ir védőbeszéd, védőirat, apológia
apomikso
biol apomixis, megtermékenyítés nélküli
aponeŭrozo
orv bőnye, aponeurózis
apopleksio
orv gutaütés, szélhűdés, apoplexia
aposiopezo
ir elhallgatás, félbeszakítás, aposiopesis,
apostato
1) kr hitehagyott, aposztata
aposteriora
fil nyt a posteriori, tapasztalat utáni,
apostolo
1) kr apostol
apostrofo
1) knyv hiányjel, aposztróf <’>
apotecio
növ tömlőtányér, apotécium
apoteko
gysz gyógyszertár, patika
apotemo
mat oldalmagasság, apotéma <szabályos sokszögé>
apoteozo
1) vall istenné emelés, felmagasztalás, apoteózis
apozicio
nyt hátravetett jelző, értelmező jelző, utójelző,
apreti
tr tex kikészít, csinoz, appretál vö. apreturo
apreturo
tex kikészítőszer, appretálószer, csinozóanyag vö.
aprezi
tr becsül, értékel, elismer
apriora
1) fil a priori, tapasztalattól független
aprobi
1) tr helyesel, jónak talál
aproksimi
tr mat közelít, approximál
apsido
csill apszispont <legtávolabbi v. legközelebbi pont a
apud
mellett
apunto
apró, aprópénz, váltópénz vö. monero
aragonito
ásv aragonit vö. pizoŝtono
arahanto
bud arhat, arahat, arahant <magas szintet elért
arako
gaszt arrak <arab pálinka>
araknoido
anat pókhálóhártya, arachnoidea
arameo
fn arámi, arameus
aro
ár <100 m2>
arabo
fn arab
aranĝi
1) tr rendez, elrendez
araŭkano
fn araukán
arbo
1) növ fa vö. arbusto
arbalesto
kat számszeríj, nyílpuska
arbitra
önkényes, önhatalmú, szeszélyes
arbitracio
1) jog választottbírósági döntés, döntőbírósági
arbitraĝo
gazd arbitrázs <árfolyam-különbözetre
arbreŝo
arberes <olaszországi albán telepes>
arbusto
növ cserje, bokor vö. arbeto, staŭdo, vepro
arĉo
1) zene vonó
ardi
1) ntr izzik
ardezo
1) ásv pala
areo
1) föld, földterület
areno
1) küzdőtér, aréna, porond
areolo
1) anat kis terület v. felület <pont körül>, udvar,
areometro
kém sűrűségmérő, areométer <folyadékoknál>
areopago
1) jog tört areopág <legfelső törvényszék az ókori
arepo
gaszt arépa <kukoricapogácsa>
aresti
tr jog letartóztat, őrizetbe vesz
argano
1) ip fúrótorony
argilo
ásv agyag <kőzet és üledék>
arginino
kém arginin
argonaŭtoj
mit argonauták
argumenti
tr érvel, argumentál vmivel <n>
arĝentano
kém alpakka, újezüst, argentán szin alfenido,
arĝirolo
kém gysz ezüstkollod, kolloid ezüst
arhato
bud arhat <legmagasabb fokozatot elért szent>
arĥeologo
tört régész, archeológus
arĥitekto
ép építész
arĥitekturo
1) ép építészet, architektúra
arĥitravo
ép gerendapárkány, architráv
arĥivo
1) levéltár, irattár, okmánytár, archívum szin ĉartejo
ario
1) zene énekdallam
arida
1) met száraz, aszályos, kopár
ariero
1) kat utóhad, fedezet
arilo
növ magköpeny, maglepel, arillus
arilo
kém arilcsoport
aristo
1) áll csápsörte
aristokrato
arisztokrata, főnemes
aristokratio
1) pol arisztokrácia <rendszer>
aritenoido
anat kannaporc, aryporc, cartilago arytenoidea
aritmetiko
mat számtan, aritmetika
aritmio
orv aritmia, ritmuszavar
arjo
1) árja <indoeurópai>
arkaa
archaikus, régies, elavult szin arĥaika
arkeano
geo archaeozoikum, archaikum
arkegonio
növ archegónium <szaporítószerv>
arketipo
1) fil ősminta, archetípus
arkivolto
ép homlokív, ívpárkány, boltöv, archivolt
arko
1) mat ív, körív
arkado
ép árkád
arkano
1) vall titkos tan v. rítus
arkebuzo
kat szakállas puska, állványos puska
arkimandrito
kr <görögkeleti> főapát, archimandrita
arkivolto
ép archivolt
arkonto
tört arkhón
arkozo
ásv arkóza
arkta
geo északi-sarkvidéki
arktostafilo
növ medveszőlő, medveáfonya
arlekeno
bohóc
armi
1) tr kat felfegyverez
armadelo
1) áll páncélöves állat
armanjako
armagnac, francia borpárlat
armaturo
1) ép tech armatúra, <erősítő> fémváz, erősítés,
armeo
1) kat had, sereg, hadsereg, katonaság szin militistaro
armeno
fn örmény
armistico
kat pol fegyverszünet szin militpaŭzo
arogi
tr pej követel, vindikál magának, követelőzik, merészel
aroki
ntr sp sáncol, rosál <sakk>
aromo
aroma, illat, buké
aromata
kém aromás
aroruto
1) növ bermudai nyílgyökér, bemudai maranta
arpeĝo
zene tört hangzat, tört akkord, arpeggio
arsacetino
gysz arzacetin
arseniko
kém egérkő, arzénikum, arzén-trioxid
arsino
kém arzin
arto
1) mesterség, tudás
arterio
1) anat ütőér, verőér, vivőér, artéria
artiklo
gazd árucikk, árutétel
artikolo
1) nyt névelő
artifiko
mesterkedés, ügyeskedés, csel, fortély, fogás, trükk, artikolisto: cikkíró
artikulacio
nyt hangképzés, artikuláció
artilerio
kat tüzérség
artiko
1) anat ízület, articulatio, íz
ascito
orv hasvízkór, ascites
asdiko
hajó hangradar
arumano
fn aromán, arumén, makedoromán
asembli
tr inf assemblál, gépi nyelvre fordít, összerak
aso
1) jték ász
asembleo
pol közgyűlés, országgyűlés, politikai tanácskozó
asalto
sp csörte, asszó
asbesto
kém azbeszt
asaro
tört as <római mértékegység és pénz> szin aso 3
ascendi
ntr felmegy, felszáll, felfelé irányul
asepso
orv aszepszis <kórokozok távol tartása>
ascensio
csill emelkedés, aszcenzió
aserti
tr állít vmit, kijelent
asimili
1) tr biol asszimilál
asesoro
jog ülnök, asszesszor
asfalto
kém aszfalt
asfiksio
orv fulladás, asphyxia
asidua
rendszeresen, szorgosan látogató, kitartó, állhatatos,
asimptoto
mat aszimptota
asindeto
ir nyt aszindeton, kötőszó elhagyása
asisti
x segédkezik, asszisztál
asigni
1) tr kiutal <eszközöket>
asistolio
orv asystole, a szív tökéletlen összehúzódása
asizo
1) jog esküdtszéki tárgyalás
asko
növ spóratömlő, ascus
asketo
vall aszkéta
asklepiado
ir aszklépiádészi mérték
asocio
1) társaság, szövetség, egyesület
asonanco
ir asszonánc
asparto
kém aszpargingyök
aspekti
ntr látszik, kinéz vhogyan, fest, tűnik vmilyennek v.
astenio
orv erőtlenség, gyengeség, aszténia, asthenia
astenosfero
geo asztenoszféra vö. litosfero, magmo
aspergi
1) tr vall meghint <pl. szentelt vízzel>
asterisko
knyv csillag, csillagjel <▶> szin steleto
asteroido
csill kisbolygó, aszteroida szin planedeto
astigmata
fiz orv asztigmatikus
aspido
1) áll ureuszkígyó, áspiskígyó, egyiptomi szemüveges astigmatismo: orv astigmia, astigmatismus
astmo
orv asztma
aspiko
gaszt aszpik
aspiri
x vágyik, aspirál, pályázik vmire <n v. al v. pri>
astro
csill égitest, átv csillag
aspiracio
nyt hehezet, aspiráció
aspiratoro
1) tech folyadékelszívó, aspirátor
astragalo
1) növ csüdfű, bóka, héjaköröm, lencseköröm
aspirino
gysz aszpirin
aspra
érdes, rögös, durva
astrakano
asztrahán, asztrakán <prém>
astrolabo
hajó csill asztrolábium
astronomo
csill csillagász, asztronómus szin astronomiisto
as-tempo
nyt jelen idő szin prezenco
aŝkenazo
askenázi zsidó
aŝramo
vall asrám <indiai remetetelep>
atabasko
fn atapaszka
ataki
1) tr kat támad, megtámad
ataksio
orv ataxia <mozgáskoordináció hiánya>
ataraksio
1) fil szenvedélymentesség, szenvtelenség, ataraxia
ataŝeo
1) attasé <nagykövet szakmai segítője>
atavismo
1) biol visszaütés, atavizmus
ateologio
fil ateizmustan, ateológia
ateismo
fil ateizmus, istentagadás
ateisto
fil ateista, istentagadó
ateliero
1) műv műterem
atenci
tr jog merényletet követ el vki ellen <n>, rátámad
atendi
1) tr vár, megvár
atenti
1) tr figyel, koncentrál vmire
atenui
tr vill csillapít, gyengít <amplitúdót>
ateromo
orv kásadaganat, faggyúciszta, atheroma szin
aterosklerozo
orv érelmeszesedés, ateroszklerózis,
atesti
1) tr igazol, bizonyít, tanúsít
atiko
1) ép attika, pártafal
atingi
1) tr elér vmit <ami távolabb van>, utolér, jut, kerül
atlanto
1) ép atlasz
atlaso
1) geo isk <földrajzi> atlasz
atleto
1) sp atléta
atmo
fil önvaló, egyéni én, atma, átman
atmofila
kém atmofil vö. atmofila elemento
atmometro
met párolgásmérő, atmométer
atrabilo
orv tört feketeepéjűség
atmosfero
1) met csill légkör, levegőöv, atmoszféra
atrakcio
attrakció, mutatvány
atrebato
tört atrebát <néptörzs>
atrepsio
orv kóros lesoványodás <gyermek>, athrepsia,
atrezio
anat atresia <testüregnyílás hiánya>
atrio
ép átrium, belső oszlopos udvar
atolo
geo korallzátony, atoll
atribui
1) tr odaítél, jutalmul ad
atomo
1) tört atom <képzelt legkisebb anyagrészecske>
atributo
1) fil attribútum, lényegi tulajdonság
atricio
1) kr tökéletlen bánat
atrofio
biol orv sorvadás, atrophia
atropo
növ nadragulya
atroposo
áll halálfejes lepke, ordaspille, méhfarkas
atuto
1) jték átv is ütőkártya, adu
1) vagy, avagy <választás két lehetőség közül>
aŭ!
1) au!, jaj! <hirtelen fájdalom> vö. huj!, oj!, aj!
aŭbado
zene hajnali dal, hajnali szerenád, aubade
aŭdi
tr hall, meghall
aŭdaca
vakmerő, merész
aŭro
1) orv <roham előtti> előjel, aura
aŭdienco
<hivatalos> fogadás, audiencia, meghallgatás
aŭditoro
1) kat jog hadbíró
aŭditorio
1) isk auditórium, előadóterem
aŭreolo
1) műv kr dicsfény, fénykoszorú, aureola
aŭgito
ásv augit
aŭgmentativo
nyt nagyítóképzős alak, szó, aumentatívum
aŭreomicino
gysz aureomicin
aŭgmento
nyt augmentum, múltidő-előképző
aŭrignacio
geo aŭrignacien
aŭriko
hajó hosszvitorla, élvitorla
aŭguro
1) <jó v. rossz> előjel, jósjel
aŭriklo
1) anat fülkagyló, auricula
aŭroro
1) pirkadat, hajnalpír
aŭskulti
1) tr hallgat, meghallgat
aŭkcio
gazd árverezés, aukció
aŭksino
növ kém auxin <növényi hormon>
aŭksotrofa
biol auxotróf vö. prototrofa, aŭtotrofa, heterotrofa aŭskultilo: 1) hallgatókészülék <fülhallgató, fejhallgató,
aŭlo
isk ép aula, díszterem
aŭloso
zene diaulosz, kettős fuvola
aŭspicio
1) <jó v. rossz> előjel
aŭstera
ritk ir rideg, barátságtalan, zord
aŭstro
fn osztrák
aŭstrala
geo csill déli, ausztrál
aŭstronezia
geo ausztronéziai
aŭto
jm autó, személykocsi szin aŭtomobilo
aŭtarcio
gazd önellátás, autarkia
aŭtarkio
pol politikai függetlenség, autarkia
aŭtenta
1) jog hiteles, hites
aŭtigena
ásv autigén, helyben keletkezett
aŭtismo
pszi autizmus
aŭtobiografio
önéletrajz, autobiográfia szin membiografio
aŭtobuso
jm autóbusz szin buso 1
aŭtodafeo
kr jog eretnekégetés, autodafé
aŭtodidakto
fn autodidakta szin memlerninto, meminstruisto
aŭtogamio
biol önmegtermékenyítés, önmegtermékenyülés,
aŭtogena
1) kém autogén
aŭtogiro
rep girokopter, forgószárnyas repülőgép
aŭtografo
saját kezű írás, kézírás, autográf
aŭtografio
knyv autográfia, autográf-sokszorosítás
aŭtoĥtona
geo autochtón, helyben keletkezett
aŭtokatalizo
kém önkatalízis, autokatalízis szin memkatalizo
aŭtoklavo
kém gysz autokláv
aŭtokrato
fn pol egyeduralkodó, autokrata
aŭtolizo
biol önbomlás, autolízis
aŭtomato
1) automata, robot, önmozgó szerkezet
aŭtomobilo
jm automobil, személygépkocsi szin aŭto
aŭtomorfa
1) mat automorf
aŭtonoma
1) független, öntörvényű, autonóm
aŭtoro
1) szerző, író, alkotó
aŭtoritato
1) tekintély, presztízs
aŭtotipo
fot knyv autotípia-klisé
aŭtotrofa
biol autotróf vö. aŭksotrofa, heterotrofa, prototrofa
aŭtuno
ősz
avo
nagyapa, nagypapa
avalo
gazd váltókezesség, váltókezes aláírása
avalokiteŝvaro
bud avalókitésvara, csenreszig <kegyesen
avano
1) kat előhad
avanci
1) ntr kat előrenyomul, előretör
avantaĝo
előny
avara
pej fukar, fösvény, szűkmarkú, zsugori
avareo
tört avar
avataro
1) vall avatára, alászállás, megtestesülés, inkarnáció
avelo
növ mogyoró
aventuro
kaland, viszontagság
aventurino
ásv aventurin
avenuo
közl sugárút
averaĝo
1) átlag, középérték szin mezumo, meznombro,
averio
1) hajó gazd hajókár
avida
pej kapzsi, sóvár, mohó
averso
<lapos tárgy> színe, előlapja
averti
1) tr előre figyelmeztet, óv vmitől
aviso
kat hajó parancsvivő hajó, avizóhajó
avizo
1) közlemény, hirdetmény, utasítás
aviado
1) rep repülés, aviatika
avokado
növ avokádó
azatioprino
gysz azatioprin
azelo
kém azelaingyök
azepino
kém azepin
azeotropo
kém azeotrop elegy
azido
kém azid
azidotimidino
gysz azidotimidin
azilo
1) tört menedék <üldöztetés elől>
azimuto
geo azimut, oldalirányszög
azoa
1) biol azoikus <élőlény nélküli>
azoiko
1) ex geo azoikum, archaikum, őskor vö. arĥeano
azoksio
kém azoxigyök
azolo
növ moszatpáfrány, békalencsepáfrány, kacsagyom
azoto
kém nitrogén szin nitrogeno
azteko
fn azték
azuleĥo
műv azulejo
b
1) b <hang és betű>
ba!
isz <könnyelműen> ah!, eh!, ugyan!
babao
gaszt baba <rumos v. mazsolás kuglóf> szin potkuko
babili
1) ntr cseveg, beszélget
babordo
hajó bal oldal vö. tribordo
babuŝo
papucs <sarkatlan, hátsó rész nélküli lábbeli> vö.
bac!
hgut csatt! <két nehéz tárgy összeütközésekor keletkező
baco
tört batka <német pénzérme>
baf!
isz pff!, ugyan!, dehogyis!, szamárság!
bagaĝo
útipoggyász
bagatelo
semmiség, kicsiség, csekélység, bagatell dolog v.
bagno
jog fegyház, fegyintézet szin punlaborejo
bagro
tech kotrógép
bahaza
indonezia mn nyt bahása indonéz <id> szin
bahto
baht <pénznem>
baj
hgut tente
bajadero
vall bajadér <hindu táncosnő>
bajoneto
kat szurony, bajonett
bajzo
baiza <pénznem>
baki
1) tr kiéget <kemencében>
bakalaŭro
1) isk baccalaureus <legalacsonyabb egyetemi
bakango
zene backang
bakarato
jték bakkara, baccarat <kártyajáték>
bakelito
kém bakelit
baklavo
gaszt baklava
bakŝiŝo
baksis, kenőpénz szin ŝmirmono
bakterio
bakt baktérium
balo
bál
balai
1) tr söpör, seper
balado
ir zene ballada
balafono
zene balafon
balalajko
zene balalajka
balano
1) áll tengeri makk szin marglano
balanci
1) tr ingat, ringat, lenget, lóbál
balancelo
hajó balancelle <egyárbócos hajó>
balanciero
1) tech órabillegő, billegőkerék, balanszkerék
balasto
1) tech holtsúly, ballaszt, nehezék
balboo
balboa <pénznem>
balbuti
1) ntr pszi dadog
balcento
tört cím gonfalon baucent <templomosok zászlaja>
baldakeno
1) díszmennyezet, dísztető, baldachin
baldaŭ
hamar, hamarosan, nemsokára
baleno
1) áll ált cethal
balenoptero
áll barázdás bálna, hátúszós bálna
baleto
1) műv balett
balgo
1) tech harmonika <redőzött összekötő anyag két
balisto
kat tört hajítógép, balliszta
balko
fn ép tartó, tartóelem
balkono
ép erkély, balkon
balono
1) rep léggömb, léghajó
baloti
ntr pol szavaz, választ
balto
fn balti <ember>
balteo
1) kat kardszíj <vállon>
baluno
vill balun, szimmetrizáló transzformátor
balustro
ép mellvédbáb, korlátláb, baluszter
balustrado
1) ép bábos mellvéd, balusztrád szin balustraro
balzo
1) balsafa <könnyű faanyag>
balzamo
1) kém gysz vall balzsam
balzamino
növ kerti nenyúljhozzám, kerti fájvirág,
bambo
zene bamba <ének és tánc>
bambaro
fn bambara
bambuo
1) növ ált bambusz
bani
1) tr fürdet, füröszt
bandaĝo
gysz kötszer, sebpólya, kötés, bandázs szin
banderolo
1) <postai> keresztkötés
bandio
sp jéglabda, bandy
bandito
útonálló, bandita
bandonio
zene bandonion, bandoneon vö. akordiono
bandurio
zene bandurria
bangalo
ép bungaló, nyári lak
banala
banális, szokványos, elcsépelt, közönséges
banano
növ banán <gyümölcs>
banĝo
zene bendzsó
bando
1) <együtt tevékenykedő> csapat, csoport
banĝolino
zene mandolinbendzsó
banĝulelo
zene ukulelebendzsó
banko
1) gazd bank
bankedo
bankett, díszvacsora, díszebéd
bankiero
1) bankár
bankizo
geo jégmező szin glacikampo
bankroti
1) ntr gazd csődbe jut, csődöt mond
banto
hajszalag, masni, szalagcsokor
bantamo
áll bantam, törpebaromfi
bantuo
fn bantu
banuso
tört pol bán
bapti
1) tr vall megkeresztel
baptisterio
ép kr keresztelőkápolna <templomon kívül>,
bari
1) tr eltorlaszol, elkerít
baro
fiz bar
barako
barakk
barakti
1) ntr vergődik, kapálódzik
baraterio
jog hajó barratéria <hajóskapitány v. legénység
barbo
szakáll
barbadeno
1) növ óriás golgotavirág, óriás granadijja
barbakano
kat kapuerőd, barbakán
barbaro
1) tört pej barbár <nem hellén, nem római>
barbedo
kat ágyúmellvéd, barbette
barbekuo
gaszt barbecue
barbio
áll márna szin barbofiŝo
barbiro
1) borbély szin barbisto, razisto
barbitono
zene barbiton
barbituro
kém barbitursav szin barbitura acido
barĉo
gaszt borscs <leves>
bardo
1) zene bárd <kelta énekmondó>
bareĝo
tex barége <kelmefajta>
barelo
1) hordó
baremo
gazd számítási táblázat, számtáblázat szin
barĝo
hajó uszály, bárka szin platŝipo
bariero
1) sorompó
barikado
pol barikád, úttorlasz
bariono
fiz barion
barito
1) ásv barit, súlypát, bárium-szulfát szin peza spato,
baritono
zene bariton <hang>
barko
1) hajó sajka, bárka
barkano
geo sarlós dűne, barkán
barkarolo
zene bárkadal, barcarola szin boata kanto
bar-micvo
vall bar-micva
baroko
1) ép barokk
barono
1) tört főúr, főnemes, országbáró
barto
1) áll halcsontlemez, szila szin balenaĵo
barzojo
áll orosz agár szin rusa leporhundo
basa
1) alacsony, alsó
basbalo
sp baseball szin bazopilko
baseno
1) medence
basetkorno
zene basszetkürt
basiero
gazd besszre játszó, besszre spekuláló, besszista vö.
basineto
kat tört velencei sisak
basko
tex ruhaszárny, kabátszárny
baskulo
1) fiz kétkarú emelő
baspa
röv blankula-angla-saksa-protestanta
basto
1) növ háncs, phloem szin floemo
bastardo
1) jog törvénytelen gyermek
bastiono
1) kat bástya
bastono
bot, pálca
baŝo
jm ponyva, védőponyva
baŝibozuko
tört basibozuk, martalóc
baŝkiro
fn baskír, baskort
bati
1) tr ver, üt, megver, megüt, megcsap
bato
bibl bát <űrmérték kb. 22 l>
batako
fn batak
batali
ntr kat harcol, csatázik
bataliono
kat zászlóalj
batavo
1) fn tört batavus
baterio
1) kat üteg
batiala
geo batiális
batiko
tex batikolás <textilfestési eljárás>
batisfero
hajó mélytengeri kutatógömb, kutatójármű,
batisto
tex batiszt <finom lenvászon>
batoĥroma
kém batokróm
batolito
ásv batolit
batometro
geo vízmélységmérő, batométer
batuo
hajtóvadászat
baŭo
hajó fedélzettartó keresztgerenda
baŭdruĉo
tech aranyverőhártya, boudruche
baŭksito
ásv bauxit
baŭmi
1) ntr ágaskodik <pl. ló>
bavo
áll nyál
bavaro
fn bajor
bavuro
tech koh sorja, fánc
bazo
1) alap, bázis, láb <tárgyé>
bazalto
ásv bazalt
bazamento
1) ép alapzat szin fundamento
bazaro
1) piac, bazár <hely>
bazidio
növ bazídium, basidium szin sporklabo
bazilio
növ bazsalikom, királyfű, németbors, kerti
bazilisko
1) mit baziliszkusz
bazuko
kat páncélököl, rakétavető, bazooka
be!
1) isz ő-ő!, ó! <zavar kifejezése>
beo
zene bé
bearnezo
gaszt béarni mártás
beata
1) kr boldog, boldogságos, üdvözült
bebo
baba, bébi, csecsemő, kisgyermek
bedo
agr ágyás
bedaŭri
1) tr sajnál, sajnálkozik, visszasír <veszteség>
bedelio
bibl bdelliom, bdellium <illatos gyanta>
bedueno
beduin
begamo
bégum <maharadzsa felesége>
begino
kr begina
behaviorismo
pszi behaviorizmus
bejo
tört bég, bej
beja
pej <lószín>
bejlo
sp keresztléc <krikett>
beko
1) áll csőr
beko
bibl beka <súlymérték, pénznem>
bekabungo
növ ártéri veronika, deréceveronika
bekeŝo
tört tex lengyel bunda, bekecsköpeny
bela
szép
beloruso
fn fehérorosz, belorusz, belarusz szin blankruso
beloto
jték alsós <kártyajáték>
beluĉo
fn beludzs
belvedero
ép belvedere, kilátó szin belvidejo
bembo
fn bemba
bemolo
zene leszállítójel, bé
beni
tr vall áld, megáld
beletro
ir szépirodalom szin bela literaturo
belfrido
1) kat ép belfried, őrtorony vö. gardoturo, gvatoturo ▶ĉetabla beno: asztali áldás
belgo
1) fn tört belga <kelta törzs tagja>
benigna
orv jóindulatú, benignus
benjeto
töltött fánk, pirog szin fritkuko
benko
1) pad, lóca
bendo
1) szalag, sáv
bento
biol fenékvízi élővilág, bentosz
bentonito
ásv bentonit
benzeno
kém benzol
benzidino
kém benzidin szin diamina bifenilo
benzilo
kém benzilgyök
benzino
kém benzin
benefico
1) gazd egyházi javadalom, benefícium
bengalo
fn bengáli
benzoo
kém benzoegyanta
benzolo
kém benzol
beoto
fn tört boiót
bero
1) növ bogyótermés
berbero
fn berber szin tamaziĥto
bereto
svájcisapka
beribero
orv beriberi
berilio
ásv berill
bermo
víz rézsűpadka
berni
tr pokrócban meghajít <négy sarkán fogott ponyvával
berserko
mit dühödt skandináv harcos
bertoletio
növ brazildió, juviadió, paradió, amerikai dió,
besto
1) áll állat
bestio
1) áll vadállat szin sovaĝbesto
beŝamelo
gaszt besamel <mártás>
bet
knyv bet <héber ’b’ v. ’v’ betű>
beta
knyv béta <görög ’b’ betű> szin beto2
betatrono
fiz betatron, indukciós gyorsító
betio
fn bete
biaso
1) elfogultság, előítélet
betono
ép beton
biatlono
sp sílövészet, biatlon
bevelo
1) tech ferde él, leélezés, élszalag
bezoni
tr szüksége van, rászorul vmire <n>, kell neki vmi
bibliobuso
jm könyvtárbusz
bibliofilo
fn könyvbarát, könyvgyűjtő, bibliofil
bibliografo
1) knyv bibliográfus, bibliográfia-szerző
biblioteko
1) könyvtár <könyvgyűjtemény>
bicepso
anat kétfejű izom, bicepsz, musculus biceps
biciklo
jm kerékpár, bicikli szin duciklo, durada ciklo
bido
1) felfűzhető golyó, gyöngy, szem
bideo
ülőmosdó, bidé
bidermajro
műv biedermeier stílus
bielo
tech hajtórúd, hajtókar szin turnostango 2
bieno
agr gazd birtok, földbirtok
bienalo
műv biennále
biero
sör
bifaco
tört bifaciális eszköz
bifida
biol orv kettéhasadt, nyitott, bifidus
bifsteko
gaszt bifsztek, sült marhaszelet
bigamio
jog kettős házasság, bigámia
bigarelo
növ ropogós cseresznye
biglo
áll beagle <vadásztacskó>
bigoto
fn vall pej bigott, vakbuzgó ember
biĵuterio
bizsukészítés, bizsugyártás
bikino
tex bikini
bikolo
fn bikol
bikso
növ orleánfa, anatto, annato
bikŝuo
bud biksu <szerzetes>
bilo
gazd értékpapír
bilabialo
nyt bilabiális szin dulipsono
bilanco
gazd átv mérleg
bilardo
1) jték biliárd
bilboko
jték bilboquet <golyófogó játék>
bildo
1) kép, látvány <vminek a külső megjelenése>
bileto
1) jegy <vmilyen szolgáltatásra jogosító>
bilĝo
hajó hajóalj, hajófenék, hajó medre
biliono
billió <1012> szin duiliono
bilio
bhili <indiai nép tagja>
bilirubino
kém orv bilirubin
biliverdino
kém orv biliverdin
binara
1) tud kettős, bináris, biner
bindi
1) tr knyv köt, beköt
bingo
jték bingó <sorsjáték>
binoklo
<kétcsöves> távcső, látcső, binokulár
binomo
mat kéttagú kifejezés, binom szin dutermo
biocenozo
biol élőlénytársulás, életközösség, bizcönózis szin
biocido
fn biol biocid <élő szervezetet károsító anyag>
biografo
életrajzíró, biográfus
biologo
biol biológus, élettanos
biomo
biol makrobiocönózis, biom vö. biocenozo szin
biometrio
biol mat biometria
bioniko
biol inf bionika
bionto
biol élőlény szin vivulo
biopsio
orv próbakimetszés, biopszia
biosfero
geo biol életöv, bioszféra szin biozono
biotekto
ép környezetbarát építész, bioépítész szin
biotekturo
ép környezetbarát építészet, bioépítészet szin
biotito
ásv biotit szin nigra glimo
biotopo
biol élettér, biotóp szin ĉirkaŭumo, vivloko
biplano
rep kétfedelű repülőgép, biplán
bip-bip
hgut pipp-pipp
biri
tr geo közl betájol, helyzetet meghatároz
biro
birr <pénznem>
birdo
1) áll madár
bireto
kr papi föveg, birétum
birgo
áll pálmatolvajrák
bis!
1) isz újra!, hogy volt?!
bisino
tex bisszus, byssus, kagylóselyem
biskoto
gaszt kétszersült
biskvito
1) gaszt szárazsütemény, piskóta szin spongokuko
bistro
kém mangánbarna, biszter, barnalakk <színezőanyag>
bisturio
gysz szike, sebészkés, bistouri
bito
hajó kötélbak
bito
1) mat bit <információtartalom mértékegysége>
bitero
gaszt gyomorkeserű
bitino
tört bithün, bithynus
bitumo
kém bitumen
biureto
kém biuret vö. biureta reakcio
bivako
1) kat éjszakai pihenő
bizo
met hideg északi szél
bizanto
tört bizantinus <pénznem>
bizara
bizarr, különös, furcsa, torz
blabla!
hgut blabla!
blagi
ntr lódít, tréfál, mókázik, bolondozik, viccel
blamanĝo
gaszt blancmanger <édesség>, kocsonyázott
blanka
1) fehér <színű>
blanketo
1) gazd biankó aláírás
blanketo
gaszt becsinált
blasfemi
tr káromkodik, káromol, szentségel, istenel vö.
blasto
biol blaszt, csíra
blastemo
biol blasztéma
blastulo
biol hólyagcsíra, blasztula
blazo
orv hólyag, vízhólyag <a bőrön>
blazero
tex blézer
blazono
1) cím címer szin armorio
blefarito
orv szemhéjbőrgyulladás, blepharitis
bleki
1) ntr áll bőg, rikolt <állat vmilyen hangot ad ki>
blendo
1) kat páncélzat
blenoreo
orv váladékfolyás, blennorhoea
blezi
ntr selypít, pöszéz
blino
gaszt orosz lepény, blin vö. flano
blinda
1) vak, világtalan
blinko
tech villogó fény, fényvillogás
blizardo
met hóvihar szin neĝoŝtormo
blogo
inf blog, hálónapló, webnapló szin reta taglibro
bloko
1) (anyag)tömb, blokk
blokhaŭso
1) kat blokkház, kiserőd, erődház
blovi
1) tr fúj, fú
blua
1) kék
blufi
1) ntr jték blöfföl
bluĝino
tex farmeranyag vö. ĝinzo
blugraso
zene bluegrass
blunderbuzo
kat öblös puska, mordály
bluso
zene blues <zenefajta és zeneszám>
bluti
tr szitál, rostál <malomban>
bluzo
1) tex blúz, zubbony
boao
boa <nyakprém>
boardi
ntr hajó ferdéz, lavíroz szin luvi, taki 2
boato
hajó csónak, ladik
bobo
sp bob vö. skeletono
bobelo
buborék, légbuborék szin aerglobeto
bobeno
1) orsó, cséve, spulni szin bobenkerno
bodio
bud bódhi <megvilágosodás>
bodisatvo
1) bud bódhiszattva, megvilágosodásra törő
boksero
áll boxer <kutyafajta>
boli
1) ntr fiz forr
boĝio
jm forgóváz
boĝpura
mn nyt bhódzspuri <hindi nyelvjárás>
bohemo
tört cseh
boji
1) ntr ugat
bojaro
tört bojár
bolardo
hajó kikötőbak, kikötőcölöp, hajócövek vö. bito
bojkoti
tr bojkottál
boleo
gaszt bólé szin vinkonfitaĵo
bolero
zene boleró <tánc és zene>
boko
1) áll bak
bolido
csill tűzgömb, bolida
bolivaro
bolívar <pénznem>
boksi
ntr sp bokszol
bolometro
1) fiz csill bolométer, sugárzásmérő
bolŝeviko
tört bolsevik
bolto
tech csavarkötés <csavar és anya>
boluso
1) ásv gysz bolus, agyag <agyagszerű kaolin>
bombo
1) kat bomba, tüzérségi lövedék, pokolgép
bombardi
1) tr kat ágyúval lő, ágyúz
bombardono
zene bombardon
bombasto
pej dagályos beszéd, dagályosság szin ŝvelparolo
bombazino
tex bombasin
bombikso
áll selyemlepke, eperfa-selyemlepke, selyembogár
bombono
gaszt bonbon, cukorka
bona
1) jó <alkalmas, megfelelő>
bonazio
áll császármadár, császárfajd, mogyorótyúk
bonedo
hajó toldalékvitorla
bongo
zene bongó
bonifiko
1) gazd felár, prémium
bonito
áll bonitó, bonitó-hal
bonsajo
növ bonszai
bonzo
bud bonc
bopo
zene bop
bori
1) tr fúr, kifúr <anyag>
borakso
ásv bórax
borborigmo
orv bélkorgás, borborygmus vö. stomakgrumblo
bordo
part, vízpart
bordelo
bordély, bordélyház, nyilvánosház, kupleráj
borderi
1) tr tex beszeg, felszeg, szegélyez
borduno
zene bordun <harang, húr, síp>
boreala
geo boreális, északi <félgömb>, északi félgömbi
borso
gazd tőzsde, börze
boso
1) ép kváderpúp, kváderdomborítás
bosanovo
zene bossa nova <zene és tánc>
bosko
liget, pagony
bosno
fn bosnyák
boŝmano
busman
boto
csizma
botaniko
növ növénytan, botanika szin plantologio
botargo
gaszt szárított kaviár
botelo
palack
boŭdeno
tech bovden szin gainkablo
boŭlo
sp bowling szin dekkegla ludo
bovlo
csupor, tálka, ivócsésze, szilke
br!
isz brr!, hu! <hideg, rémület>
braceleto
karkötő, karperec szin brakringo, ĉirkaŭmano
braĉo
tört tex braie <régi gall nadrág>
bradikardio
orv ritka szívverés, lassult szívverés,
bradipepsio
orv kórosan lassú emésztés, bradypepsia
braĝo
1) parázs
brahmano
vall brahman, brahmin <papi kaszt tagja>
braĥicefalo
fn orv rövidfejű, brachycephal szin larĝkraniulo
braĥiuroj
áll rövidfarkú rákok <alrend>, rövidfarkúak,
brahua
mn nyt brahui
brajli
tr hajó bevon <vitorlát>
brako
1) anat felkar, brachium
brakteo
növ murvalevél, előlevél, bractea
brakteato
lemezpénz, bracteata
bramo
hajó sudárrész
bramano
vall bráhmana, hindu pap
brano
növ korpa
branĉo
1) növ ág
brando
gaszt pálinka
branko
áll tud kopoltyú
brankardo
orv hordágy
brankiopodoj
áll csupasz levéllábú rákok, héjatlan levéllábú
braso
hajó fordítókötél <vitorlarúd>
breĉio
ásv breccsa
braŭningo
kat browning
bredi
tr agr tenyészt, nevel, <tenyésztésre> tart <állatot>
brava
1) kiváló, ügyes, remek, vitéz, bátor
bregmo
anat fejtető, koponyatető, bregma
brekekeks
hgut brekeke <béka>
bravuro
zene bravúr, virtuóz játék, mesteri előadásmód,
breloko
fityegő, mütyürke
bremso
1) jm tech fék
brazi
tr tech keményen forraszt szin hardluti
breco
gaszt sósperec
breĉo
1) kat falrés, repedés, lyuk <várfal>
breto
1) ip deszka
bretono
fn breton
brevo
kr jog pápai levél, breve
breveto
tört jog kinevezési okirat, kiváltságlevél
breviero
1) kr papi zsolozsmáskönyv, breviárium
brezi
tr gaszt csőben süt, gratiníroz
brido
1) kantár
brigo
hajó brigg
brigado
1) kat dandár
briĝo
jték bridzs
briko
1) ép tégla
brikabrako
zsibáru, limlom, alkalmi áruk
brikoli
tr barkácsol
brili
1) ntr fénylik, süt <pl. nap>
brilianto
briliáns
brindzo
gaszt brindza <túró>
brioĉo
gaszt briós
brisuro
cím címertörés
brito
1) fn tört brit, briton szin britono
britono
fn tört brit, briton szin brito 1
brizo
met enyhe tengerparti szél, szellő
broĉo
bross, brosstű, melltű
brodi
tr hímez, kihímez
brogi
1) tr gaszt forráz, leforráz, előfőz, abál, köveszt
broki
tr tex brokátszerűen sző, fémszálakkal átsző
brokanti
ntr használt cikkel kereskedik, használt cikket árul
brokatelo
ásv brocatell <márvány>
bromoformo
kém gysz bromoform
bronĥo
anat hörgő, bronchus
bronzo
bronz
broso
1) kefe
broŝuro
knyv brosúra, <nyomtatott> füzet
brovo
anat szemöldök, supercilium
brui
1) ntr zúg, zajong, lármázik, zajos
brucino
kém brucin
bruli
1) ntr ég
brunjono
növ <nem magbaváló> kopaszbarack, meztelen
bruska
hirtelen modorú, nyers modorú, udvariatlan, goromba
brusto
1) anat mell
brumo
met gyenge köd, párásság vö. nebulo
brumero
tört brumaire, köd hava <okt. 22–nov. 21.>
bruna
barna
bruto
1) agr marha, lábasjószág, barom
brutalo
pej brutális, durva, erőszakos ember, átv vadállat
buo
hajó bója, úszó szin naĝbarelo
bubo
1) kölyök, nebuló, fickó szin knabaĉo
bubono
orv nyirokcsomó-gyulladás, bubo
buceroto
áll szarvascsőrű madár, orrszarvú madár
buĉi
1) tr vall <áldozati állatot> levág
budo
ép bódé, <vásáros> sátor
budeno
gaszt véres hurka szin sangokolbaso
budho
bud buddha <megvilágosult ember>
buduaro
budoár, női öltözőszoba
bufedo
1) gaszt büféasztal, svédasztal
bufono
1) tört udvari bolond
bufro
1) vsút ütköző
bugio
zene bugi-vugi, boogie-woogie
buglo
zene szárnykürt, jelzőkürt
bugri
tr durv seggbe baszik, fenékbe kúr szin anuskoiti,
buĝeto
gazd költségvetés, büdzsé
buĝio
gysz vékony katéter, buzsi, bougie
buĥto
1) gaszt bukta
bujabeso
gaszt bouillabaisse <provance-i halászlé>
buko
csat
bukano
gaszt füstölt hús, hal
bukcino
1) zene tört buccina, római csigakürt
bukcinatoro
anat trombitásizom, musculus buccinator
bukedo
1) virágcsokor
buklo
1) göndör hajfürt, lokni, hajtincs
bukoliko
ir pásztorköltemény, bukolika
bulo
1) golyó, gombóc, galacsin, gombolyag
bulbo
1) növ hagyma <termés>
bulbilo
növ sarjhagyma, hagymarügy, hónaljhagyma,
buldogo
áll buldog
buldozo
tech buldózer, földtológép
buleo
kr bulla <pápai ügyirat>
buleno
hajó vitorlafeszítő kötél
bulgaro
fn bolgár, bulgár
bulimio
orv bulimia, kóros falánkság
buljono
1) gaszt erőleves
bulko
gaszt zsemle, zsömle
bulteno
knyv értesítő, közlöny, bulletin
bulvardo
1) vársétány
bum
hgut bumm!, puff! <hirtelen esés>
bumo
hajó bumfa, tatfa, öregfa
bumerango
átv is bumeráng
bunjevaco
bunyevác <dél-magyarországi horvát>
bunkro
1) beton óvóhely
bunrako
ir bunraku <japán bábszínház>
bunta
tarka, sokszínű, színes szin multkolora
bupi
tr vkinek <n> a szájába ejakulál
buro
fn búr vö. afrikanso
burasko
met fergeteg, vihar, zivatar
bureo
zene bourrée
bureto
1) kém büretta
burgo
kat tört vár, erődített várkastély
burgundo
fn tört burgund
burĝo
1) tört <városi> polgár
burĝono
1) növ rügy, csíra, bimbó
burjato
fn burját
burĥo
iszl tex burka <női viselet>
burleska
burleszk, kacagtató
burnuso
tex burnusz
buroo
1) iroda, részleg, osztály <rendelkező szerv>
burokrato
1) közhivatalnok, állami hivatalnok
burso
1) tarsoly, erszény, pénzes zacskó
buso
1) jm busz, autóbusz szin aŭtobuso
busprito
hajó orrárbóc, ormányárbóc, homlokárbóc, orrfa
busto
1) anat felsőtest
buŝo
1) száj szin stomato
buŝelo
agr véka <űrmérték>
buti
tr agr töltöget, takar <földdel növény alját>
buteo
tech ütköző
butero
gaszt vaj
butiko
gazd bolt, üzlet
cebuana
mn nyt szebuan, szebuánó <ceb>
ceceo
áll ált cecelégy szin glosino
butono
1) tex gomb
cedi
1) ntr enged, hagy <nem áll ellen>, alábbhagy
buzuko
zene buzuki
c
1) c <hang és betű>
cadi
knyv cadi <héber ’c’ betű>
caro
tört cár
cedio
cedi <pénznem>
cedilo
knyv cédille szin subhoko, subkomo
cedrato
1) növ keserű citrom, citronátcitrom, cedrátcitrom
cefalo
anat fej
cefalopodoj
áll lábasfejűek szin kapopieduloj
ceko
anat vakbél, caecum
celo
1) cél <eltalálandó céltárgy>
celebri
tr vall celebrál, <szertartást> végez
celentero
áll űrbél, testbélüreg
celesto
zene cseleszta
celestito
ásv celesztit
celiaka
orv hasi, hasüregi
celobiozo
kém diszacharid
celofano
celofán
celoidino
kém celloidin
celomo
anat testüreg, coeloma
celulo
anat sejtecske, cellula
celuloido
kém celluloid
celulozo
kém cellulóz
cemento
1) ép cement
cementito
kém cementit
cendo
cent <váltópénz>
cenobito
vall <közösségben élő> szerzetes, cönobita vö.
cenocito
biol többmagvú sejt, cönocita, coenocyta
cenologo
biol cönológus, társulástanos
cenomano
tört cenomán <néptörzs tagja>
cenomano
geo cenoman <réteg>
cenotafo
kenotáfium, jelképes síremlék
cenozo
biol társulás, cönózis
censo
1) tört vagyonösszeírás, cenzus
cent
száz
centaŭro
mit kentaur szin ĉevalviro
centavo
centavo <váltópénz>
centezimo
centesimo <váltópénz>
centezimala
tech százas beosztású, százfokozatú,
centifolio
növ százlevelű rózsa, hollandiai rózsa,
centimo
centimo, centime <váltópénz>
centipelio
áll recésgyomor, centipellio szin retostomako vö.
centro
1) mat középpont
centralo
1) központi iroda, szervezeti központ
centralizi
tr központosít, centralizál
centrifuga
1) fiz centrifugális szin centrofuĝa, decentra,
centriolo
biol sejtközpont, centriolum
centripeta
1) fiz centripetális szin alcentra, centrocela
centromero
biol centromer, centromeron
centrosomo
biol centroszóma, centriolum, vezértestecske
centurio
tört pol kat <római> század, centuria
cenzuri
tr pol cenzúráz
ceramiko
agyagművesség, fazekasság, keramika
ceratopogonedoj
áll törpeszúnyogok, szakállas szúnyogok
cerbatano
fúvócső <vadászat> szin blovpafilo
cerealoj
növ gabonanövények, gabonafélék, cereáliák
cerebelo
anat kisagy, cerebellum szin cerbeto
cerebro
anat nagyagy, cerebrum szin cerbo 2
cerebrozido
biol kém cerebrozid
ceremonio
1) szertartás, ceremónia
cerezino
ásv cerezin
cerkario
áll cerkária, mételylárva
certa
1) biztos <vki vmiben>
ceza
mn nyt cez, dido, cunti
cerumeno
anat fülzsír, cerumen
ceruzo
kém ólomfehér, velencei fehér, görögfehér,
ceruzito
ásv cerusszit, fehérólomérc
cezuro
1) ir sormetszet, cezúra
cervelaso
gaszt szafaládé
cerviko
anat nyak <szerv>, cervix
cesto
tört sp cestus, ökölvívó kesztyű <bőrszíjakból>
cestodoj
áll galandférgek, szalagférgek, pántlikagiliszták
ciano
kém ciángyök
cetera
egyéb, többi, maradék
cianuro
kém cianurgyök
cetilo
kém cetilgyök
cibeto
kém cibet <illatanyag>
ciborio
kr áldoztatókehely, cibórium szin hostiujo, hostivazo
cico
anat mellbimbó, csecsbimbó, emlőbimbó
cicero
1) knyv ciceró <4, 5112 mm betűméret>
cigaro
szivar
cidaro
1) vall <zsidó> főpapi süveg vö. mitro, tiaro
cigaredo
cigaretta, szivarka
cidro
gaszt almabor szin pomvino
cifero
mat számjegy
cifoskoliozo
orv kyphoskoliosis <egyfajta púposság>
cikatro
orv növ heg, sebhely, forradás
cifozo
orv púposság, kyphosis vö. lordozo
cigano
cigány szin romao
ciklo
1) ciklus, körfolyamat
ciklono
1) met ciklon, viharos forgószél szin kirloŝtormo
ciklopo
mit küklopsz, cyclops
ciklosporino
gysz ciclosporin
ciklostili
tr knyv stencilez szin mimeografi
ciklostomoj
áll körszájúak, körszájú halak
ciklotimio
pszi mániás-depressziós betegség, bipólusos
cilio
1) áll csilló, csillangó
ciliaro
anat sugártest, corpus ciliare
cilindro
1) mat hengerfelület
cimatio
1) ép vízorr, szima, kima, küma
cimbalo
1) zene cintányér
cimbro
tört cimber <germán törzs>
cimitaro
tört kat handzsár
cinabro
ásv cinóber
cinamo
gaszt fahéj
cindro
1) hamu
cingulo
anat övpálya, cingulum
cinika
1) fil cinikus
cinko
zene görbecink, fekete cink
cintro
ép mintaív, boltozóállvány
cinturo
anat öv szin zono 6
cipo
1) tört cippus, jelzőkő, határkő, mérföldkő
ciro
cipőkenőcs, cipőkrém
cirkonferenco
mat kerület <köré>
cirkonstanco
körülmény
cirkonvalacio
kat ostromsánc, cirkonvalláció szin
cirko
1) tört ép <ókori> cirkusz
cirkuli
1) ntr cirkulál, kering
cirkelo
mat isk körző szin cirklilo
cirklo
ált kör
cirozo
orv cirrózis, szövetközi gyulladás
cirkulero
körlevél szin cirkulaĵo, rondletero
cirkumcidi
tr vall orv körülmetél
cirkumflekso
knyv kúpos ékezet, kalapos ékezet, accent
cirkvito
1) vill áramkör szin flurondo
cis
vmin innen szin maltrans
cisto
anat hólyag, ciszta, cysta szin veziko
cisoido
mat cisszoid
cisteino
kém cisztein
cisterno
1) víztároló, vízgyűjtő tartály, ciszterna
cistino
kém cisztin
cistocelo
orv hólyagsérv, cystokele
cistrono
biol cisztron <gén>
citi
1) tr <szó szerint> idéz
citozino
kém citozin
citrono
növ citrom
civeto
áll ált cibetmacska szin cibetkato
citadelo
1) kat fellegvár, citadella
civila
1) civil, polgári, nem politikai
civilizi
tr civilizál
civilizacio
civilizáció szin civilizo 2
civito
1) tört városállam
cizeli
1) tr műv cizellál, finoman megmunkál
colo
col, hüvelyk, digitus <mértékegység>
conga
mn nyt conga <ts>
cucugamuŝio
orv csucsugamusi, japán folyami láz
cumo
növ bogas virágzat, cyma
cunamo
met szökőár, cunami szin marondego
cvano
fn csvana
ĉ
cs <hang és betű>
ĉabrako
nyeregtakaró, lótakaró, csótár, sabrák
ĉaĉao
zene csacsacsa <zene és tánc>
ĉadoro
iszl tex csador <iráni női viselet>
ĉagreni
1) tr bosszant, bánt, elkeserít
ĉako
kat tex csákó
ĉakono
zene chaconne
ĉakro
csakra <testi erőközpont>
ĉaledo
hegyi faház, erdei kunyhó szin ĉaleto
ĉambelano
tört kamarás
ĉambro
1) ép szoba, helyiség
ĉamora
mn nyt csamorro <ch>
ĉampano
gaszt <champagne-i> pezsgő, francia pezsgő
ĉampinjono
növ termesztett csiperkegomba, sampinyon
ĉampiono
1) sp bajnok
ĉano
1) kat kakas, sárkány <lőfegyver>
ĉantaĝi
tr jog zsarol
ĉanto
kr zene <vallásos> ének
ĉapelo
1) tex kalap
ĉapitro
knyv fejezet
ĉapo
1) tex sapka
ĉardo
csárda
ĉarelo
jm villás targonca, emelőtargonca szin levĉaro
ĉarlatano
1) kuruzsló, csodadoktor, <vásári> csodaszerárus
ĉarlestono
zene charleston <zene és tánc>
ĉarma
bájos, aranyos, elbűvölő
ĉar
1) <mellérendelő> mert, mivelhogy, ugyanis
ĉarniro
1) tech csuklópánt, zsanér, sarokvas szin kardino
ĉaro
1) tört kat harci szekér
ĉarpenti
1) tr ex <rönkből> kifarag
ĉarpio
gysz tépés
ĉarto
1) tört jog oklevél, levél, diploma
ĉasi
1) tr <vadat> űz, hajt, vadászik vmire <n>
ĉasio
1) jm alváz
ĉasta
1) erényes, szűzies
ĉastuŝko
ir csasztuska, röpdal
ĉatelperonio
tört műv chatelperoni műveltség
ĉaŭĉaŭo
áll csau-csau <kutya>
ĉe
1) -nál, -nél <hely>
ĉebureko
gaszt cseburek
ĉeĉeno
fn csecsen
ĉeĥo
fn cseh
ĉeko
gazd csekk
ĉelo
1) kr cella <kolostor>
ĉemento
1) anat fogcement
ĉemizo
1) tex ing
ĉenilo
tex zsenília <selyembársonyból készült paszomány>
ĉentono
ir centovers <más szerzők soraiból összeállított
ĉeno
1) lánc
ĉerizo
növ cseresznye
ĉervonco
gazd cservonyec <pénznem>
ĉesi
1) ntr megszűnik, abbamarad, befejeződik, megáll,
ĉerko
koporsó szin mortokesto
ĉerkeso
fn cserkesz
ĉernozio
agr csernozjom
ĉeroko
fn cseroki
ĉerpi
1) tr <folyadékot> mer
ĉetniko
pol csetnik
ĉetrumo
csetrum, chetrum <váltópénz>
ĉevioto
1) agr seviot juh
ĉevro
ép fedélszék, tetőszék
ĉevrono
1) ép szarufa
ĉi
1) itt szin ĉi tie
ĉia
mindenféle, mindenfajta, bármilyen
ĉial
1) mindenképpen, mindenért
ĉiam
mindig, mindenkor
ĉibuko
csibuk, török pipa, hosszúszárú pipa
ĉiĉerono
idegenvezető szin fremdulgvidanto
ĉiĉeva
mn nyt cseva <ny>
ĉie
mindenhol, mindenütt
ĉiel
mindenképpen, mindenhogyan szin ĉiumaniere
ĉielo
1) ég, égbolt szin firmamento
ĉifi
tr gyűr, összegyűr, meggyűr
ĉifono
1) rongydarab, tisztítórongy
ĉifro
1) titkosírás-ábécé, rejtjelábécé
ĉigongo
sp orv csi-kung, qigong
ĉikani
1) tr zaklat, piszkál, bosszant, molesztál
ĉiklo
kém zapotafatej, chicle
ĉilo
biol nyiroknedv, tápnyirok, tápnedv, chylus
ĉiom
mindannyi, összes <mennyiség>, mindahány
ĉimo
biol gyomorpép, chymus
ĉip-ĉip!
hgut pi-pi-pi!
ĉipa
ritk olcsó szin malmultekosta
ĉino
fn kínai vö. hano
ĉipsoj
gaszt burgonyaszirom, chips
ĉiro
1) növ kacs, cirrhus
ĉirimeno
tex sirimen, csirimen <japán selyemszövet>
ĉirkaŭ
1) körül <helyben>
ĉintaro
qindarka <pénznem>
ĉio
minden
ĉirpi
1) ntr ciripel
ĉistero
sp pelotaütő
ĉit!
isz csitt!, pszt! szin ŝŝ!, ts!
ĉitarono
zene chitarrone
ĉiu
1) minden, minden egyes
ĉiuaŭo
áll csivava
ĉizi
tr tech vés
ĉizojo
tech lemezolló, lemezvágó
ĉokolado
1) gaszt csokoládé
ĉopero
1) tört szakóca, marokkő, ökölkő
ĉu
1) vajon, -e <kérdő névmás nélküli kérdő mondatokban>
ĉuko
tech tokmány
ĉukĉo
fn csukcs
ĉuro
biz geci, trutyi <ondó> vö. spermo
ĉuvaŝo
fn csuvas
d
1) d <hang és betű>
da
-nyi <részeltető viszonyszó, vmennyi vmiből>
dabi
tr pamacsol, ütöget, nyomogat, törölget
dabingo
gaszt kínai pogácsa
dacito
ásv dácit
daĉo
ép dácsa, orosz nyaralóépület
dadaismo
műv dadaizmus
dadaisto
műv dadaista
dafodilo
növ csupros nárcisz, sárga nárcisz, trombitanárcisz
dago
kat dákos, hosszú tőr
dagerotipo
fot dagerrotíp fénykép
dajmono
vall démon <jó v. gonosz szellem>
dako
fn tört dák
dakotao
fn dakota <indián>
dakrioadenito
orv könnymirigygyulladás, dacryoadenitis
dakriocisto
anat könnytömlő, dacryocysta
daktilo
növ datolya
daktilo
ir daktilus <–uu>
daktilografi
tr gépel, géppel ír, gépír szin maŝinskribi, tajpi
daktiloskopio
daktiloszkópia, azonosítás ujjlenyomat alapján
dalaso
dalasi <pénznem>
dalet
knyv dalet <héber ’d’ betű>
dalmato
fn dalmát
dalmatiko
1) tört tex dalmatika <tunikaszerű felső ruha>
dampi
tr tech <rezgést> csillapít, <hangot> tompít
damo
1) tört úrnő, dáma, előkelő hölgy <nemesasszony>
dano
fn dán
danci
1) ntr táncol
damaĝi
tr árt vkinek v. vminek <n>, kárt okoz vmiben <n>, ▶danci laŭ fremda muziko: úgy táncol, ahogy fütyülnek neki
damaskeni
tr tech damaszkol, damaszkoz
damni
tr kr elkárhoztat, kárhozatra ítél
dando
pej piperkőc, ficsúr, dendi, divathős
daneo
sp dan <fokozat>
danĝero
vész, veszély
danki
1) tr megköszön vkinek <n v. al> vmit <por v. pro>
daria
mn nyt dari
dariolo
gaszt <édes> derelye, barátfüle
darkemono
tört dareikosz <pénznem>
darmo
1) dharma <minden létezőt uraló kozmikus elv a
dartro
orv sömör
dato
kelt, kelet, dátum
datagramo
inf datagram, adatgram
dativo
nyt részes eset, részeshatározó eset, dativus
datumo
1) adottság <ami adott> szin donitaĵo
daŭo
hajó dau, dav, baggala <arab vitorlás hajó>
daŭbo
1) donga szin bareltabulo
daŭfeno
tört dauphin, francia trónörökös
daŭri
1) ntr tart, eltart <egy bizonyos ideig>
davano
dawan, davan
davito
hajó csónakdaru, csónakemelő
de
1) -nak a, -nek a <birtokviszony>
debato
<rendezett> vita
debeto
gazd tartozás, terhelés, számlaterhelés
debila
1) orv erőtlen, legyengült
debito
gazd kereslet, kelendőség, kelet
debuti
1) ntr műv <közönség előtt> bemutatkozik, debütál
deci
ntr illik vmihez, megillet vkit <al>, kijár vkinek
decemviro
tört decemvir
decidi
1) tr határoz, elhatároz
decidua
1) biol lehulló, nem állandó szin (de)falema
deĉifri
1) tr megfejt <kód, titkosírás>, dekódol, desifríroz
dediĉi
1) tr vall ajánl, felajánl, szentel
dedukti
tr fil következtet, <általánosból> levezet, dedukál
defaŭlta
inf alapértelmezett, default szin implica 3
defendi
tr ált kat jog véd, megvéd
defensi
tr agr legelés ellen véd
defensivo
kat átv defenzíva, védekezés vö. ofensivo
deferenta
anat ondóvezetékhez tartozó, deferentialis
defeti
ntr ige kishitű, sötéten lát
deficito
gazd deficit, hiány vö. suficito
defii
1) tr kihív <erők összemérése>, kihív maga ellen, dacol
defili
1) ntr kat felvonul, elvonul <rendezett sorokban>
definitiva
végleges, végérvényes
deflacio
1) gazd defláció, pénzszűkítés
deflori
tr jog deflorál, átszakítja a szűzhártyáját vö.
degeli
ntr met olvad, elolvad, felolvad <jég, hó>
degeneri
1) ntr biol degenerálódik, elfajul, elkorcsosul
degni
ntr pej méltóztatik, szíveskedik, leereszkedik
degradi
tr kat megfoszt a rangjától, lefokoz, degradál
dehiski
ntr növ kifakad, felnyílik, kipattan <rügy, termés>
deikto
nyt rámutatás, rámutató szó, deiktikus szó, deixis
deĵori
ntr szolgálatban van, ügyeletet tart, ügyel
dek
tíz
dekadenco
hanyatlás, dekadencia
dekado
dekád, tíz nap szin tagdeko
dekalino
kém dekalin
dekalogo
kr tízparancsolat szin dek diroj, dek ordonoj
dekano
1) kr esperes szin ĉefparoĥestro
dekano
kém dekán
dekanti
tr leönt <üledékről>, lefölöz, lefejt <bor>, derít,
dekati
tr tex avat, dekatál <szövetet> szin malkatizi
dekatlono
sp tízpróba, dekatlon
deklami
tr ir szaval, <verset> mond
deklari
1) tr kijelent, kinyilvánít
deklaracio
nyilatkozat, kinyilvánítás szin deklaro
deklinacio
1) nyt névszóragozás, deklináció
deklivo
1) geo lejtő, lanka, lejtés, fn ereszkedő, fn emelkedő
dekokti
tr kifőz <növényt>, főzetet készít
dekolti
tr dekoltál, kivág <ruhát>
dekoracio
1) dísz, díszítmény, dekoráció szin dekoro
dekreto
jog pol rendelet, határozat, dekrétum
dekstra
jobb <jobb oldalon levő>
dekstrino
kém dextrin, keményítőgumi szin amelgumo
dekubito
orv fekvő helyzet
dekura
növ lefutó, nyélrefutó, szárrafutó, decurrens ld.
delegacio
küldöttség szin delegitaro
delegi
tr jog pol <képviselőnek> küld, delegál szin elsendi 2
delekti
tr ritk gyönyörködtet
delico
<érzéki> gyönyör, mennyei élvezet
delikata
1) finom, jó minőségű, minőségi
delikto
jog vétség, kihágás, jogsértés
deliri
ntr orv félrebeszél, delirál, átmeneti tudatzavarban
delkredero
gazd bizományos kezesség, hitelszavatosság, del
delta
knyv š, delta <görög ’d’ betű> szin delto 2
deltaplano
sp sárkányrepülő
delto
1) geo deltatorkolat, deltavidék
deltoido
1) anat deltaizom, vállizom, musculus deltoideus
demagogo
fn pol demagóg, populista
demandi
tr kérdez, megkérdez vkit <n> vmiről <pri>
demarkacio
pol kat határmegvonás, határkijelölés,
demarŝo
pol diplomáciai lépés v. kezdeményezés, demars
demenco
pszi elbutulás, szellemi leépülés, demencia
demisii
ntr lemond, leköszön <hivatal>
demiurgo
mit demiurgosz, világteremtő szellem
demografo
demográfus
demokrato
1) fn pol demokrata
demono
1) vall démon <gonosz szellem> vö. dajmono, ĝino
demonstri
1) tr bemutat, ismertet, elmagyaráz, demonstrál
demonstrativo
nyt mutató névmás, mutató határozószó,
demoralizi
tr kat demoralizál, bomlaszt, zülleszt
demotika
nyt demotikus <hieroglifa, görög nyelv>
denaro
1) dénár, denarius <pénznem>
dendrito
1) ásv dendrit
dendrokronologo
tört dendrokronológus
dendrologo
agr dendrológus, faszakértő szin arbologiisto
dengo
orv dengue-láz
denominatoro
mat nevező szin nomanto
denotacio
nyt jel-tárgy viszony, denotáció vö. konotacio
densa
1) sűrű
dento
1) anat fog
dentalo
nyt foghang, dentális szin denta konsonanto,
denunci
1) tr jog feljelent, felad <elkövetőt>
deontologio
deontológia, kötelességetika, hivatásetika
departemento
1) ügyosztály <minisztérium, intézmény>
depeŝo
távk sürgöny, sürgős értesítés
deploji
tr kat felvonultat, felfejlődtet, kibontakoztat,
deponi
1) tr letétbe helyez, megőrzésre átad <értéket>
deporti
1) tr jog pol kitelepít, száműz
depoto
kat helyőrségi tartalék, pótkeret
depozicio
jog tanúvallomás
depravacio
orv leromlás, rosszabbodás, elsatnyulás
depreci
tr gazd leértékel, értékét csökkenti
depresio
1) gazd depresszió, pangás, konjunktúra visszaesése dermatomycosis
dermo
anat irha, dermis, kötőszöveti bőr
deprimi
tr nyomaszt, elkedvetlenít, lever, lehangol, deprimál endodermo: 1) áll belső csíralemez, endoderma, entoderma
deputi
tr pol <parlamenti képviselőként> delegál, az
derviŝo
iszl dervis
des
partikula
derivi
1) tr nyt <szót> képez
desaponti
tr kiábrándít, csalódást okoz vkinek <n>,
descendi
ntr ritk leereszkedik, leszáll, lemegy vö. ascendi
desegni
1) tr rajzol, megrajzol
destrojero
fn kat hajó torpedónaszád-romboló,
detalo
részlet, rész
deserto
gaszt desszert, csemege
desfili
tr kat fedezékbe von, fedez vö. enfili
desino
tex minta <szövet> szin desegno 3
deskarboksilazo
kém dekarboxiláz
desmosomo
biol desmosoma, macula adherens
despero
ritk ir reményvesztettség, búbánat, kétségbeesés
despoto
1) tört despota
destino
1) végzet, eleve elrendelés
detekti
1) tr vill detektál <elektromágneses hullámokat>
detektivo
nyomozó, detektív szin kriminalisto
detergi
tr kém tisztít <oldva v. szuszpendálva>
determini
tr meghatároz, megszab <vmi bizonytalant>,
detonacii
ntr kém robban, felrobban, durran, dörren, eldördül
detrito
ásv törmelék, málladék, detritusz
detrui
1) tr lerombol, lebont, leront
deŭterokanona
bibl másodkánoni, deuterokanonikus
devaluto
gazd devalváció, valutaleértékelés
devanci
tr közl előz, megelőz
devi
1) ntr kell, köteles <vmit csinálni>, köteles <-ni>
devii
1) ntr kitér, eltér <a rendes iránytól, helyzettől>
devizo
1) cím címerfelirat
devonio
geo devon
devota
vall ájtatos, áhítatos
dezajno
tervezett forma, design
dezerto
1) geo sivatag
deziri
1) tr óhajt, kíván
dio
1) mit vall fil isten
diabazo
ásv diabáz
diablo
1) vall ördög, fellázadt angyal szin demono 2
diagonalo
1) mat átló, főátló
diako
vill diak, kétirányú dióda
diakilo
gysz ólomtapasz, deákflastrom, diachylon
diaklazo
geo kőzethasadék, diaklázis
diakono
1) kr tört diakónus <betegek, szegények segítője
diabolo
1) jték diaboló szin ruldisketo
diademo
1) tört diadém, abroncskorona
diakrita
1) nyt ékezetes, mellékjeles, diakritikus
diafana
áttetsző
diafizo
anat csontközép, diaphysis vö. epifizo
diafonio
távk áthallás, diafónia
diafragmo
1) anat rekeszizom, diaphragma
dialefo
nyt ir dialéfa vö. sinalefo
dialekto
nyt tájszólás, tájnyelv, dialektus
dialektiko
fil dialektika
diagenezo
geo kőzetté válás, diagenezis
diagnozo
1) orv kórmeghatározás, kórisme, diagnózis
dializi
1) tr kém dializál
dialogo
párbeszéd, dialógus
diamagneta
fiz diamágneses, diamagnetikus
diamanto
ásv gyémánt
diametro
mat átmérő
dianozio
kém diazónium
diapaŭzo
áll diapauza
diapazono
1) zene hangterjedelem, diapazon
diapedezo
biol diapedesis <vérátszivárgás>
diapozitivo
fot diapozitív szin lumbildo
diareo
orv hasmenés, diaré, diarrhoea szin lakso
diartrozo
anat szabadon mozgó ízület, valódi ízület,
diaskopo
fot diavetítő, diaszkóp
diasporo
1) szórvány, diaszpóra
diastolo
biol orv diasztolé, szívelernyedés vö. sistolo
diaterma
fiz hőáteresztő, diatermán, diatermikus
diatermio
orv hőkezeléses gyógymód, diatermia, diatermiás
diatezo
1) orv tünetcsoport
diatomito
ásv kovaföld, diatomit, diatomaföld szin kiselguro,
diatona
zene diatonikus vö. kromata
diazonio
kém diazónium
diboĉi
ntr duhajkodik, züllik, tivornyázik, dőzsöl, dorbézol
didaktiko
isk didaktika, oktatástan
didaskalio
1) knyv magyarázó jegyzet
dido
fn dido
didimo
kém didim, didímium
dielektriko
vill dielektromos közeg, dielektrikum
dieno
kém dién, diolefin
diencefalo
anat köztiagy, diencephalon
dierezo
1) nyt kettőshangzó külön ejtése, dierézis
dieso
1) zene kereszt <#> szin iso
dieto
orv diéta, kímélő étrend
difekti
1) tr elront, tönkretesz, megrongál
difenbakio
növ buzogányvirág, némítónád, diffenbachia
difeomorfa
mat diffeomorf
diferenci
ntr különbözik vmitől <de> vmiben <en>
diferencialo
1) mat differenciál
difini
tr meghatároz, definiál, megszab
difrakti
tr fiz elhajlít, eltérít <hullám>
difterio
orv torokgyík, diftéria, diphteria
diftongo
nyt kettőshangzó, diftongus
difuzi
tr fiz szétszór, szétsugároz, szétterjeszt, szétáraszt,
digo
1) víz gát, védőgát, töltés
digesti
1) tr biol emészt, megemészt
digitoksino
kém digitoxin
digitopunkturo
orv digitopunktúra
diglosio
nyt kétnyelvűség, diglosszia szin dulingveco
digno
1) méltóság, önérzet szin dignosento
digramo
nyt kettős betű, kétjegyű betű, digramma szin
digresio
eltérő, kitérő, elkalandozás <tárgytól, témától> szin
diĝeriduo
zene didzseridu <ausztrál fúvóshangszer>
diĝesto
knyv tömör kivonat, digest
dika
1) vastag, kövér
dikcio
ritk kifejezésmód, nyelvezet, beszédmodor
dikotoma
1) növ villás elágazású
dikroa
ásv dikroikus, két színben játszó, kettős színű
diksilando
zene dixieland
dikti
1) tr isk tollba mond, diktál
diktafono
diktafon szin diktilo
diktamno
1) növ nagyezerjófű, erősfű, kőrislevelű ezerjófű
diktatoro
1) tört dictator
diktaturo
pol diktatúra, egyeduralom
diktiosomo
biol diktioszóma, dyctiosoma
dilo
ép palló, padlódeszka
dilati
1) tr fiz kitágít, dilatál
dildo
ritk műpénisz, műfasz
dilemo
1) fil dilemma
diletanto
fn műv tud dilettáns, műkedvelő
diligenta
szorgalmas, szorgos, serény
diliĝenco
közl gyorskocsi, gyorsposta, delizsánsz
dilui
tr kém hígít
diluvo
1) bibl vízözön, özönvíz
dimagneta
vill dimágneses
dimanĉo
vasárnap
dimensio
1) méret, kiterjedés
diminui
1) tr fot knyv kicsinyít <kép méreteit>
diminuendo
fn zene diminuendo, halkító ütem
diminutivo
nyt kicsinyítőképzős alak, diminutívum szin etvorto
dino
fiz dyn vö. neŭtono
dinamo
vill dinamó, egyenáramú áramfejlesztő
dinamiko
fiz átv dinamika vö. statiko
dinamismo
1) fil dinamizmus
dinamito
kat ip dinamit
dinamometro
1) fiz erőmérő, dinamométer
dinamotoro
vill motorgenerátor
dinaro
dinár <pénznem>
dinastio
tört uralkodóház, dinasztia
dinko
fn dinka
diodo
vill dióda
dioksano
kém dioxán
dioksino
kém dioxin
diolo
kém diol
diopsido
ásv diopszid
dioptro
fiz dioptra, diopter
diplomato
1) pol diplomata
dioptrio
fiz dioptria <dtp>
dioramo
1) műv dioráma <átlátszó kép>
diorito
ásv diorit
diploo
anat csontbél, szivacsos csontállomány, diploe
dipleksa
1) távk diplex, duplex
diporto
gazd kölcsöndíj, deporttétel
diplomo
1) oklevél, okirat
dipsomanio
pszi időszakos ivási kényszer, időszaki
diptiko
műv kétszárnyú oltárkép, diptichon vö. triptiko
diri
tr mond, elmond, közöl, szól <mond>, vélekedik
direkcio
1) cégvezetés, főnökség, igazgatóság
direkto
1) irány
direkterono
rep oldalkormány
direktivo
1) útmutatás, követendő irányelv
direktoro
igazgató, intézményvezető
direktorio
tört pol direktórium
dirigento
zene karmester szin direktisto
dirhamo
dirham, dirhem <súlymérték és pénznem>
dirko
tolvajkulcs, álkulcs szin falsa ŝlosilo, ŝloshoko
dirlididi
isz lári-fári, ugyan már, mesebeszéd
dirndlo
tex dirndli <ruha>
dirta
ritk ir szennyes, piszkos, mocskos, szutykos
disaĝio
gazd diszázsió
disciplino
1) fegyelem
disĉiplo
1) isk tanuló, tanítvány
disdegni
tr megvet, lenéz
disenterio
orv vérhas, dizentéria, dysenteria
diserti
ntr isk értekezik, értekezést ír vmiről <pri>
disidento
1) pol disszidens, másképp gondolkodó
disipi
tr pazarol, tékozol, elfecsérel, elveszteget szin malŝpari diskofloro: növ csöves virág szin tubetfloro
disjunkcio
fil diszjunkció, logikai vagy vö. ekvivalento,
diskanto
zene diszkant, szoprán szin soprano
disko
1) sp diszkosz
diskoo
zene diszkózene
diskonti
tr gazd leszámítol, diszkontál szin diskontepreni
diskordanco
geo diszkordancia
diskrecio
jog szabad belátás, szabad mérlegelés, szabad
diskrediti
tr vki hitelét rontja, lejárat, diszkreditál szin
diskreta
1) diszkrét, titoktartó
diskriminacio
jog pol hátrányos megkülönböztetés,
diskrimini
1) tr megkülönböztet <egymástól>, különbséget
diskursiva
fil következtető, bizonyítva kifejtő, fogalomról
diskurso
pol szónoklat, beszéd
diskuti
1) ntr vitatkozik, beszélget vmilyen témáról
disleksio
pszi olvasási zavar, diszlexia, dyslexia
dismenoreo
orv fájdalmas havivérzés, dysmenorrhoea
dismo
tört gazd tized, dézsma szin dekonaĵo
disocii
tr kém disszociál, szétbont
disonanco
1) zene disszonancia, széthangzás
dispensario
orv ingyenes, nyilvános beteggondozó
dispepsio
orv emésztési zavar, dispepsia
dispersi
1) tr fiz szétszór <fény>
dispneo
orv nehézlégzés, dyspnoe
disponi
1) ntr rendelkezik vmiről <döntési joga van vmi v.
dispraksio
orv diszpraxia
disputi
1) ntr vitázik, <veszekedve> vitatkozik vö. kvereli
distanco
távolság, táv
dispozicio
1) elrendezés, beosztás <részek egymáshoz
distopio
disztópia, negatív utópia, antiutópia, ellenutópia
distordo
fiz torzítás <jel>
disteno
ásv disztén, cianit
distiko
ir disztichon
distri
1) tr <figyelmet> elvon, elterel, kikapcsol
distili
tr kém lepárol, desztillál
distingi
1) tr megkülönböztet vmit vmitől
distribui
1) tr eloszt, szétoszt
diverĝi
1) ntr ált fiz széttart, távolodik <vonal, sugár>, eltér,
distribucio
mat disztribúció, általánosított függvény
distrikto
kerület <közigazgatás>
diverĝenco
mat divergencia
disurio
orv vizelési zavar, nehéz vizelés, diszúria, dysuria
ditirambo
1) ir dicshimnusz, ditirambus
diversa
különböző, különféle
ditografio
knyv téves betűismétlés, szóismétlés,
diurezo
orv bő vizeletkiválasztás, diuresis
diurno
nap-éj, éjjel és nappal, 24 óra szin plentago, tagnokto ▶biologia diverseco: biodiverzitás, biológiai diverzitás szin
divano
heverő, kerevet, dívány
diveni
1) tr kitalál, rájön vmire <n>
divertikulo
anat tasak, gurdély, diverticulum
dividi
1) tr kettéoszt, <több részre> oszt, tagol, elválaszt,
divizio
1) kat hadosztály, divízió
divorco
jog válás <házastárstól> szin eksedziĝo
dizelo
tech dízelmotor
dizerti
ntr kat megszökik, dezertál
djano
bud dhjána <meditálás>
do
1) tehát
do
zene dó
dobermano
áll dobermann
dobro
dobra <pénznem>
docento
isk docens
docetismo
kr doketizmus
dodekafona
zene tizenkét fokú, dodekafon
dividendo
gazd osztalék
dodoico
zene japán népdal
dogo
áll dog
dogano
1) gazd vám, vámilleték szin limimposto
dogero
geo dogger
dogmo
1) vall fil dogma
doĝo
tört dózse
dojeno
doyen, rangidős
doko
1) hajó dokk, kikötőmedence, hajókiemelő
doksografo
fil tört doxográfus
doksologio
kr doxológia, istendicsőítés
dokta
tanult, művelt, mn tudós
doktoro
1) vall törvénytudó, írástudó szin leĝisto,
doktrino
tan, doktrína, tanítás <elvekről>
dokumento
dokumentum, okmány
dolo
jog <bűnös> szándék
dolaro
dollár <pénznem>
dolĉa
1) édes <ízű>
dolĉamaro
növ piros ebszőlő, cserjés csucsor, keserű csucsor
dolio
1) tech görgős kocsi
dolikocefalo
fn orv hosszúfejű, dolichocephal szin
dolino
geo töbör, dolina
dolmano
tex dolmány
dolmeno
tört ép dolmen
dolomito
ásv dolomit
dolori
1) tr orv fáj vkinek <n> vmi
domo
1) ép ház
domaĝo
sajnálatos dolog, baj
domanio
biol világ, domén, dominium, supraregnum vö.
domajno
inf domain, tartomány szin retregiono
domeno
tex dominó <csuklyás köpeny, körgallérszerű
domicilo
lakhely, lakóhely szin loĝadejo
domini
tr dominál, túlsúlyban, fölényben van, uralkodik,
dominio
pol domínium
domro
zene domra
doni
1) tr ad, odaad, átnyújt <vki birtokába ad>
donaci
tr ajándékoz vmit, megajándékoz vkit <al> vmivel
donacio
jog pénzadomány, donáció
donako
növ óriás olasznád, óriásnád, spanyolnád, perzsanád
dongo
dong <pénznem>
dopi
tr orv sp doppingol
dopamino
biol dopamin
dorika
műv dór vö. ionika, korintika
doriso
hajó ladik
dorloti
tr kényeztet, dédelget, átv melenget
dormi
ntr alszik
dorno
1) növ tövis, spina
dorso
1) anat hát
doso
gaszt italosdoboz
dosiero
1) iratcsomó, aktacsomó, dosszié
doto
jog hozomány
dozo
1) gysz gyógyszeradag, dózis
dragi
tr víz kotor <pl. medret>
dragomano
keleti tolmács, dragomán
dragono
kat dragonyos
draĝeo
1) gaszt drazsé <cukorka>
draĥmo
1) tört drachma <súlyegység és ezüstpénz>
drajvi
1) tr sp pörget <labdát> <tenisz>
draĵo
növ gyökérhajtás, gyökérsarj
drako
1) mit sárkány
drakocefalo
növ sárkányfű, sárkányfőfű, pofóka
dramo
1) ir dráma
dramo
dram <pénznem>
dramaturgo
ir dramaturg
drapo
tex posztó
drapiri
1) tr tex drapériával díszít, drapíroz
drasta
1) gysz erős hatású, drasztikus
draŝi
1) tr agr csépel, nyomtat
drato
tech vill huzal, fémszál, drót, ér
dravido
dravida
dreliko
tex zsákszövet, zsákvászon
dreni
1) tr agr alagcsövez, dréncsövez, lecsapol
dresi
tr idomít, betanít, dresszíroz <állatot>
drezino
vsút hajtány, drezina
driado
1) mit erdei nimfa, driád vö. hamadriado
dribli
ntr sp cselez, dribliz <labdarúgás>
drilo
tech pergőfúró
drinki
1) tr iszik <alkoholt>
drivi
1) ntr sodródik, <iránytól> elcsúszik
drizlas
met szitál, szemerkél az eső
drogo
1) kém gysz ex vegyszer, gyógyszer, drog
drola
mulatságos, mókás, jópofa
dromo
1) sp versenypálya szin kurejo
droni
1) ntr fuldoklik, vízbe fúl
droneo
rep drón szin spavo
dropso
gaszt savanyúcukorka, dropsz
droso
hajó kormánylánc, kormánykötél
droŝko
jm bérkocsi, konflis, droske
druido
vall druida <kelta pap>
druka
mn nyt druk, dzongkha
drumo
zene dobkészlet, ütőhangszerek, drum kit <dzsessz,
drumenbaso
zene drum and bass
drupo
növ csonthéjas termés, csonthéjas gyümölcs, drupa
druzo
1) növ drúza
druzo
drúz <népnév>
du
két, kettő
duala
1) fil duális, kettős
duaro
duár <nomád arab sátortábor>
dubi
x kételkedik vmiben <n v. pri>
dubelo
tech tipli
dubli
1) tr beugrik vki helyett <n>, vki helyett <n> játszik
dubleo
dublé <aranyozott tárgy>
dublono
doblón <aranypénz>
duelo
párbaj
duenjo
duenna, kísérőnő, társalkodónő, gardedám
duko
tört herceg vö. princo
dukato
dukát <aranypénz>
dukdalbo
hajó cölöpgúla, cölöppillér, kikötőpillér,
dukho
bud dukkha <szenvedés, elégedetlenség>
dukto
1) anat vezeték, cső, kivezetőcső, járat
duktila
fiz ip alakítható, nyújtható, duktilis szin etendebla
dulcitono
zene adiaphon
dum
1) vmi alatt, vmi közben <időtartam>
dumduma
kat dumdum <lövedék>
dumpingo
gazd dömping
duno
geo homokbucka, fövenyhalom, dűne
dungi
tr gazd jog alkalmaz, foglalkoztat, <állásba> felvesz
duodeno
anat nyombél, patkóbél, duodenum
duolo
zene duola
duopolo
gazd duopólium
duopsonio
gazd duopszónium <két vevő versengése a
dupo
pej balek
dupleksa
távk kétirányú, duplex szin ambaŭdirekta
duplikato
másodpéldány, másolat, duplikátum
dura
1) kemény szin malmola
duro
duro <pénznem>
duralumino
kém dúralumínium
duramatro
anat kemény hártya, dura mater
durativo
nyt folyamatos igeszemlélet, folyamatos aspektus
duŝo
zuhanyozás, zuhany
duzo
1) koh fúvóka
dzonko
mn nyt dzongkha, druka <dzo>
e
1) e <hang, betű és betűnév>
ebena
1) mn sík, lapos, sima
ebolo
bakt ebola <vírus>
ebono
1) ébenfa <faanyag>
ebonito
kém keménygumi, ebonit
ebria
1) részeg, ittas
edo
fn edo
edafono
biol edafon <talajban élő növény és állati
edemo
orv vizenyő, ödéma szin akvoŝvelo
edifi
tr <erkölcsileg> jobbít, nevel, nemesít, építő hatással
edikto
1) tört jog edictum <prétori v. császári rendelet>
ebulioskopo
fiz ebullioszkóp, forráspontemelkedés-mérő
eburo
elefántcsont szin elefantosto
edinolo
kém edinol
editoro
knyv könyvszerkesztő
editoralo
knyv vezércikk, szerkesztőségi cikk
eburono
tört eburón <germán törzs tagja>
edro
mat lap, síklap, éder
ecidio
növ aecidium <rozsdagombák szaporodási szerve>
sőt, <hangsúlyozott> még, akár, még... is
eduki
1) tr nevel
edzo
férj
efemeridoj
csill efemeridák <bolygónaptár>
eferveski
ntr pezseg, forr, habzik
efiki
1) ntr hat, hatással van <hatást vált ki>
efo
bibl efa <36,4 l>
efebo
tört efebosz <18-20 év közötti ifjú>
efekto
hatás, effektus
efelido
orv szeplő, ephelis szin lentugo 1
efemera
múlékony, futó, pillanatnyi, efemer
efloreski
ntr ásv kém kivirágzik, elmállik, kiválik <só>
efluvo
1) vill gázkisülés, parázskisülés, glimmkisülés
efodo
bibl efod <papi köntös>
efrito
iszl ifrít <ravasz dzsinn>
egala
1) egyforma, ugyanolyan, azonos szin identa
egipto
1) fn tört egyiptomi
eglanterio
növ rozsdás rózsa, ragyás rózsa, sövényrózsa
egoo
fn pszi én, ego
egreto
1) áll tollbokréta, bóbita szin plumtufo 1
eĝo
1) mat él <poliéder, gráf>
ehe!
isz aha! <megértés>
eĥo
1) visszhang
eĥolalio
pszi visszhangbeszéd, echolália
ej!
isz ej! <kétely, helytelenítés>
ejakuli
ntr áll ondót lövell, kilövell, ejakulál szin spermelĵeti
ejektivo
nyt ejektíva vö. injektivo
ekarto
1) mat közelítési hiba, approximációs hiba, hibahatár
ekdisono
áll vedlési hormon, ecdyson
ekimozo
orv véraláfutás, diffúz bőrvérzés, ecchymosis szin
ekipi
tr felszerel, felszereléssel ellát
eklampsio
orv terhességi rángógörcs, eclampsia
eklektika
1) fil eklektikus
eklezio
1) kr őskeresztény gyülekezet
eklipso
csill fogyatkozás, eklipszis <égitest>
ekliptiko
1) csill földpályasík, ekliptika
eklogo
ir pásztorköltemény, pásztorvers, ekloga
ekologo
öko környezetkutató, ökológus szin mediologo
ekonomo
gazd jószágigazgató, tiszttartó, főintéző vö.
ekonometriko
gazd mat gazdasági matematika,
ekonomio
1) gazd gazdaság, gazdasági rendszer
ekonomiko
gazd pol közgazdaságtan, gazdaságtan szin
ekrano
1) kályhaellenző szin fajroŝirmilo
ekscelenco
excellenciás úr, kegyelmes úr, nagyméltóságú úr 2) fiz gerjeszthető
ekscentriko
tech körhagyó tárcsa, excenter szin ekscentra
ekscepcio
jog kifogás, óvás, ellenvetés, exceptio
eksceso
1) szélsőség, túlkapás, kilengés, túlság
ekscitono
fiz elektronlyukpár, exciton
ekscizi
tr orv kivág, kimetsz
eksklamacio
ir felkiáltás
eksciti
1) tr biol ingerel
ekskluziva
1) kizárólagos, egyedüli, exkluzív, zártkörű, szűk
ekspedi
1) tr elküld, felad <levelet, csomagot>
ekskomuniki
1) tr kr kiközösít <egyházból>
ekspedicio
1) kat hadjárat
ekskorii
tr orv lehorzsol, felhorzsol, kimar <bőrt>
ekspekto
mat várható érték <statisztika>
ekskrecio
biol kiválasztás, exkréció
ekspektori
ntr orv köpetet ürít
ekskremento
1) biol ritk kiválasztott anyag
eksperimento
kísérlet
ekskurso
1) kirándulás, túra
ekskuzi
tr kiment, menteget szin senkulpigi 2
ekspertizi
tr szakvéleményez, szakértői véleményt készít
ekslibriso
knyv ex libris
ekspandro
sp expander szin brustofortigilo
ekspansio
1) pol terjeszkedés, expanzió <befolyás, hatalom> eksplici tr világosan megmond, részletesen elmagyaráz,
ekspliki
tr elmagyaráz, kifejt, ismertet
eksplodi
1) ntr robban, felrobban, szétrobban
ekspluati
tr gazd kiaknáz, művel, hasznosít, üzemeltet
eksponi
1) tr kiállít, bemutat szin ekspozicii
eksponencialo
fn mat exponenciális
eksponento
mat kitevő, hatványkitevő, exponens szin
eksporti
tr gazd exportál, kivisz szin elporti 3
ekspozicio
kiállítás szin ekspono 1
ekspreso
gyorsfutár
ekspresionismo
műv expresszionalizmus vö. impresionismo eksteriĝi: ntr kijut, kikerül, kimegy, kiszáll <vhonnan>
ekspresionisto
műv expresszionista
ekstazo
kr eksztázis, elragadtatás, elrévülés
ekstazio
extasy-tabletta
ekstemporalo
isk röpdolgozat szin isk rapidtesto
ekstensi
anat feszít, nyújt <izom>
ekstra
külön, extra, plusz vö. kroma, plia, aldona
ekster
1) vmin kívül <hely>
ekstradicii
tr jog kiad <másik államnak>
ekstradoso
1) ép ívhát, boltívhát
ekstrakto
1) kém kivonat, extraktum
ekstravaganco
különcködés, hóbort, extravagancia
ekstravertita
pszi extravertált, extrovertált, kifelé forduló
ekstrema
1) szélső <legvégén levő>
eksudi
ntr orv izzadmányként kiválik, exszudál
eksvoto
kr fogadalmi tárgy, fogadalmi ajándék
ektazio
orv kitágulás, tágulat, ectasia
ektomio
orv műtéti eltávolítás, kivágás, ectomia
ektopio
orv szerv rendellenes helyzete, ectopia
ektropio
orv kifordulás, ectropium
ekumena
1) kr egyetemes
ekuo
tört ecu <pénznem>
ekvacio
1) mat egyenlet
ekvalizi
ntr zene eltr hangszínt szabályoz
ekvatoro
1) geo egyenlítő
ekvatorialo
csill ekvatoriális távcső
ekvilibro
ált fiz egyensúly
ekvinokso
csill nap-éj egyenlőség, equinoctium szin
ekvipolenta
1) mat egyenértékű, ekvipollens <szakaszok,
ekvipotenciala
fiz egyenlő feszültségű, egyenlő potenciálú,
ekvivalento
1) tud egyenérték, fn ekvivalens szin egalvaloro
ekzakta
<tudományosan v. szigorúan> pontos, szabatos,
ekzalti
tr fellelkesít, elragadtat, magával ragad, egzaltál
ekzameni
1) tr vizsgál, megvizsgál
ekzantemo
orv bőrkiütés, exanthema
ekzarko
1) tört exarcha <bizánci tartományi kormányzó>
ekzegezo
1) tud szövegmagyarázat <tudományos
ekzekucio
jog végrehajtás
ekzekuti
tr jog kivégez
ekzekutivo
pol végrehajtó hatalom
ekzekvi
tr jog elárverez
ekzekvaturo
1) jog végrehajtási engedély <külföldi ítélet>,
ekzemo
orv ekcéma, ekzema
ekzemplo
1) <követendő> példa, minta
ekzemplero
1) knyv példány
ekzerci
tr gyakoroltat, gyakorlatoztat, képez, edz
ekzergo
1) érem felirati része
ekzibi
tr pszi mutogat
ekzili
tr jog száműz vö. proskribi
ekzisti
ntr létezik, van <valóban létezik>
ekzoftalmio
orv szemkidülledés, exophthalmus ld.
ekzogamio
1) exogámia <törzsön kívüli házasodás> vö.
ekzogena
biol geo exogén, külső eredetű, kívülről fejlődő vö.
ekzokrina
biol külső elválasztású, exocrin, exokrin <mirigy,
ekzono
biol exon
ekzorci
tr vall ördögöt űz, rossz szellemet űz
ekzota
egzotikus, különleges, távoli, idegen
ekzotera
exoterikus, <kívülállók számára> közérthető,
ekzoterma
fiz exoterm, hőtermelő, hőfejlesztő szin
el
1) -ból, -ből <vhonnan kifelé>
elo
gaszt ale <angol világos sör>
elano
lendület, elán, nekifutás
elasta
1) rugalmas, ruganyos
elastano
kém tex elasztán
elastino
kém biol elasztin
elaterio
növ uborkás magrugó, lövőuborka vö. ekbalio
elefanto
áll elefánt
elefantiazo
orv elefántkór, elefantiázis, elephantiasis
eleganta
elegáns, választékos, csinos
elegio
ir zene elégia
elekti
1) tr választ, kiválaszt, megválaszt, kijelöl
elektro
1) fiz elektromosság, villamosság
elektrofono
zene lemezjátszó, villamos gramofon, elektrofon
elektroforo
vill dörzsvillamos gép, elektrofor
elektroforezo
kém ip elektroforézis
elektrokuti
tr vill halálos áramütést mér vkire <n>
elektrolito
vill elektrolit
elektrono
fiz eltr elektron
elektrumo
kém elektrum <arany-ezüst ötvözet>
elektuario
gysz elektuárium, electuarium, liktárium, szirupos
elemento
1) fil lételem <pl. tűz, víz>
elektreto
vill elektrét
elektrodo
vill elektród, elektróda
elfo
1) mit tündér, manó, kobold, elf <skandináv légi tündér>
eliksiro
1) gysz elixír, elixirium <aromás szesz>
elimini
1) tr kiküszöböl, eltávolít, kitöröl
elipso
1) mat ellipszis
elito
elit, átv krém
elitro
áll szárnyfedő, elytrum
elizio
nyt hangkiesés, hangkivetés, elízió
elokucio
1) ir szónoklástan <retorika>
elokventa
1) ékesszóló
elui
1) tr kém eluál, kiold, kimos <adszorbeált anyagokat>
eluvio
geo eluvium <kimosott talajréteg>
elzeviro
1) knyv elzevír <könyv>
emajlo
1) műv ip zománc<bevonat>
emani
1) ntr fil emanál, kiáramlik
emancipi
1) tr jog nagykorúsít
embaraso
1) zavar, baj, nehézség, kényelmetlenség
embargi
1) tr hajó vesztegzár alá helyez, kifutási tilalmat
emblemo
1) jelkép, szimbólum, jelvény, embléma
embolo
orv érdugasz, érelzáró rög, embólus, embolus
emerituro
nyugdíj szin emerita salajro, pensio
emersio
csill kilépés, előtűnés <csillagárnyékból>
emetiko
1) ex gysz hánytató borkő, tartarus emeticus
embrazuro
1) ép ablakrézsű, ajtórézsű
emetino
kém gysz emetin
emfazo
1) hangsúly, nyomaték, kiemelés
embrio
1) biol csíra, embrió, embryo vö. feto
emfizemo
orv kóros levegőgyülem, emphysema <szövetben
emigri
ntr pol emigrál <politikai okok miatt>
embrokacio
1) orv bedörzsölés, borogatás, embrocatio
embusko
1) ált kat lesvetés, lesállás
eminenco
1) kr eminencia, eminenciás úr <bíborosok
emerĝi
1) ntr felmerül, felszínre bukkan, kiemelkedik
eminenta
1) kiváló, kitűnő, kiemelkedő <személy>
emerito
fn nyugállományú, nyugállományba vonult,
emiro
iszl pol emír
emisii
1) tr gazd kibocsát, kiad
emocii
tr meghat, <érzelmileg> megindít, érint
empatio
pszi beleélés, empátia
empeno
rep farokrész, farokfelület
empenerono
rep hajó magassági kormány
empiemo
orv gennygyülem, empyema
empiro
műv empire <stílus>
empireo
mit tűzég, empireum
empirio
1) fil empíria, megfigyeléssel szerzett tapasztalás
emporio
gazd tört kereskedőtelep, emporion, empórium
emulsio
1) kém emulzió, fejet
en
1) -ban, -ben <hely>
eno
jen <pénznem>
enalago
ir enallagé, felcserélés
enantemo
orv nyálkahártya-kiütés, enanthema
enantiomorfa
fiz kém tükörszimmetrikus, enantiomorf
enantiotropa
kém enantiotrop
encefalo
anat agyvelő, encephalon szin cerbo
encikliko
kr pápai körlevél, enciklika
enciklopedio
knyv tudománytár, enciklopédia
endemio
orv endémia <fertőző betegségek rendszeres és
endogamio
1) endogámia <törzsön belüli házasodás> vö.
endogena
biol geo endogén, belső eredetű, önmagából
endokarpo
növ belső termésfal, endocarpium vö. epikarpo,
endokrina
biol belső elválasztású, endokrin, endocrin
endorfino
biol endorfin <hormon>
endosi
tr gazd forgat, forgatmányoz, hátirattal ellát, láttamoz
endoskopo
gysz endoszkóp
endospermo
növ endospermium
endotelio
anat endotélium, endothelium
endoterma
fiz endoterm, hőfogyasztó vö. ekzoterma
enduro
sp kitartássport
eneco
fn enyec
energetiko
ip energetika
energio
1) fiz energia
enfili
tr kat oldalazó tűz alá vesz, <lövéssorozattal>
engaĝi
1) tr szerződtet <művészt>
englo
tört angol <germán törzs tagja>
enharmonaj
zene enharmonikus
enigmo
1) rejtvény, találós kérdés, enigma
enkaŭstiko
1) műv viaszfestés, enkausztika <technika>
enketo
1) jog nyomozás, vizsgálat
enklavo
geo pol enkláve
enklizo
nyt szó előre simulása, enklízis
enorma
rendkívüli, roppant, óriási, szerfeletti
ensemblo
1) műv zene együttes
ento
1) fil létező, entitás szin ekzistaĵo
entablemento
ép párkányzat szin surkolonaĵo
entalpio
fiz entalpia
entelekio
fil entelekheia, entelechia
entero
tud anat bél szin intesto
enteropneŭstoj
áll béllégzetűek, béllel-lélegzők
entimemo
fil enthüméma, entiméma
entjero
fn mat egész szám
entomologo
áll entomológus, rovartudós, rovartanos
entomostrakoj
áll alsórendű, alacsonyabb rendű rákok
entreo
gaszt entrée <előétel utáni fogás>, középfogás,
entrepreno
1) vállalás, kezdeményezés
entropio
orv szemhéjbefordulás, entropium
entropio
1) fiz entrópia
entuziasmo
lelkesedés
enui
ntr unatkozik
enuklei
tr orv kihámoz, eltávolít, enukleál <daganatot,
enumeracio
ir felsorolás, elősorolás, enumeráció
enurezo
orv ágyba vizelés, vizeletcsepegés, enuresis szin
envelopo
mat burkológörbe szin envolvaĵo 2
enverguro
1) hajó vitorlaszélesség
envii
1) tr elkíván, irigyel vkitől <al> vmit <n>
envulti
1) tr megront, megbabonáz
enzimo
biol kém enzim
eoceno
geo eocén
eono
1) fil aión, eón <ősszellem>
eonotemo
geo eonotéma <időrétegtani egység>
eosto
ritk geo kelet szin oriento vö. uesto
eozino
kém eozin
epakto
csill epakta <az óév utolsó újholdja és az újév közötti
epanortozo
ir visszavonás <retorika>
eparĥio
kr eparchia <görögkeleti püspökség>
epeirogenezo
geo szárazulatképző mozgás, epirogenezis
epentezo
nyt hangbetoldás, szótagbetoldás, epentézis
eperlano
áll viaszlazac, eperlán-lazac, stint
epicentro
geo földrengésközpont, epicentrum, felszíni
epicikloido
mat epiciklois
epikondilo
anat külső könyökdudor, epicondylus lateralis
epikrizo
orv epikrízis, epicrisis
epidemio
orv járvány, ragály, epidémia
epidermo
1) anat felhám, bőrhám, epidermisz
epidiaskopo
fot epidiaszkóp, írásvetítő szin retroprojekciilo, epilepsio orv epilepszia, eskór, nehézkór, nyavalyatörés szin
epididimo
anat mellékhere, epididymis
epidoto
ásv epidot, pisztácit
epifenomeno
fil mellékes körülmény, kísérő jelenség,
epifito
növ fánlakó növény, fennlakó növény, epifiton
epilogo
1) ir epilógus
epifizo
anat ízületi vég, epifízis vö. diafizo
epinefrino
kém biol epinefrin, adrenalin szin adrenalino
epifonemo
ir epifonéma
epiforo
orv kóros könnycsorgás, epiphora
epigastro
anat gyomortáj, epigastrium, regio epigastrica
epigenezo
1) biol epigenezis
epipaleolitiko
geo epipaleolitikum
epigloto
anat gégefedő, epiglottis
epiploo
anat cseplesz, epiploon, omentum
epigono
ir epigon, utánzó
epigrafo
1) ép műv felirat <épületen, szobron, érmén>
epirogenezo
geo epirogenezis vö. orogenezo
episkopo
kr püspök
epigramo
1) ir epigramma
epiko
ir epika, elbeszélő költészet
epikanto
anat mongolredő, belső szemzugredő, epicanthus
epikarpo
növ külső termésfal, epicarpium
episomo
biol episzóma
epispastika
orv hólyaghúzó
epistakso
orv orrvérzés, epistaxis szin nazosangado
epistata
biol episztatikus vö. hipostata
epistemologio
fil ismeretelmélet, episztemológia szin
epistolo
1) ir költői levél, verses levél, episztola
epitafo
sírfelirat
epitaksio
1) ásv ránövés, epitaxia <kristály>
epitalamo
ir nászének, nászdal, epithalamium
epitelio
anat hám, hámréteg, fedőhám, epithelium
epiteto
nyt jelző, epitheton
epitomo
ir epitomé, foglalat, kivonatos mű
epitroĥoido
mat epitrochoid
epizodo
1) ir átv mellékcselekmény, epizód
epizootio
áll orv állatjárvány, állatvész, epizootia
epodo
1) ir utóének <antik görög kórusban a strófa és
epoko
1) kor, korszak
epokopo
nyt szóvégrövidülés
epoksio
kém epoxid
epoleto
kat vállbojt, vállrojt, váll-lap, epolett
epopeo
ir eposz, hősköltemény szin heroa poemo
eposo
ir elbeszélő költemény
epsilon
knyv ›, epszilon <görög rövid ’e’ betű> szin epsilono
epuliso
orv fogíny rostos daganata, epulis
erao
1) időszámítás
erari
1) ntr ex eltéved
eratemo
geo időtéma, ératéma <rétegtani egység>
eratumo
knyv hibajegyzék, erratum szin erarlisto
erbino
kém erbinföld, erbiumoxid
erco
ásv érc
erekta
biol merev, merevedő, felálló, duzzadt, erectilis
erepsino
biol kém erepszin
eretismo
orv kóros érzékenység, erethismus
ergo
fiz erg <az energia egysége>
ergativo
nyt ergativus
ergino
biol kém ergin
ergografo
gysz ergográf
ergokornino
kém ergokornin
ergokristino
kém ergokrisztin
ergometrino
kém ergometrin
ergonomio
tech ergonómia
ergosino
kém ergozin
ergosterolo
biol kém ergoszterin szin ergotosterolo
ergoto
1) áll sarkantyú szin krurungo
erinjo
anat sebterpesz
eritemo
orv bőrpír, eritéma
eritroblasto
anat eritroblaszt, erythroblast
eritrocito
anat vörösvérsejt, erythrocyta szin ruĝa globulo,
eritropoezo
biol vörösvérsejt-képződés, erythropoesis szin
eritrozo
1) kém eritróz
eritrozino
kém eritrozin
erizipelo
orv orbánc, erysipelas
ermeno
1) áll hermelin, északi menyét, hölgymenyét
ermito
1) kr remete
erodi
1) tr elkoptat, elhasznál, kidörzsöl vö. erozii
eroto
pszi erósz, érzéki vágy
erotika
1) ex ir szerelmes
erozio
geo erózió, lekopás
erpi
tr agr boronál
erudi
tr kiművel, alaposan kiképez
erudicio
tanultság, tudományos képzettség, nagy tudás
erupcio
1) geo vulkánkitörés, lávakitörés
esameno
áll méhraj szin abelaro, abelsvarmo
escepti
tr kivesz, kizár, kihagy, nem számít bele, nem vesz
eskadro
1) hajó kat hajóraj
eskalono
kat lépcső
eskapi
1) ntr megszökik, elmenekül vhonnan
esceto
knyv eszcet, tizenhármas sz, scharfes s
eseo
ir esszé, tanulmány
eseno
kr esszénus, esszéus
esenco
1) ált lényeg
eskaro
orv szövetelhalás, pörk, üszkös var, kéregpörk
eskarpo
kat belső sáncárokfal, belső rézsű, belső lejtő
eskatologio
vall eszkatológia
eskimo
fn eszkimó
eskirmo
ritk kat csetepaté
eskorto
1) kat fegyveres kíséret, katonai kíséret
eskudo
escudo <pénznem>
eskulo
növ vadgesztenyefa, lógesztenye, bokrétafa
eskviro
1) tört fegyvernök, fegyverhordozó
eskvizita
1) remek, felséges, pompás, finom, különleges
esotera
ezoterikus, titkos értelmű, rejtett értelmű, csak a
espanjoleto
ép spanyolzár <ablakkilincs>, espagnolettazár
esparto
növ eszpartófű, rostfű
esperi
tr remél, reménykedik, bizakodik
esplanado
1) kat előtér, felvonulási tér, eszplanád <erőd,
esplori
1) tr kutat, fürkész
espreso
gaszt presszókávé
esprimi
1) tr kifejez, kinyilvánít
esti
ntr van, létezik
establi
tr létesít, létrehoz, megalakít, megalapít
estero
kém észter
estetiko
1) fil esztétika
estezo
biol érzékenység, érzőképesség, esztézia, aesthesia
estiel
mint <vmilyen minőségben>
estimi
tr tisztel, becsül
estingi
1) tr elolt <tűz>
eŝafodo
jog vesztőhely, vérpad
estivacio
növ borulás, aestivatio vö. vernacio
estono
fn észt
eta
knyv ž, éta <görög ’e’ betű> szin eto
etaĝo
1) ép emelet, szint
estuaro
geo tölcsértorkolat, esztuárium
etaĝero
falipolc <bútor> szin murbretaro
etalono
1) ip etalon, hiteles mérték
etapo
1) kat pihenő, állomás
etato
kimutatás, lajstrom, jegyzék, összesítő táblázat,
etendi
1) tr kiegyenesít, kinyújt
etero
1) éter <tiszta ég>
eterna
1) örökkévaló, öröktől fogva létező
etiko
fil etika, erkölcstan
etikedo
1) címke, cédula
etiketo
1) etikett, illemszabályok
etimo
nyt etimon
etiola
növ elsárgult, elszíntelenedett, etiolált
etiologo
orv kórokkutató, etiológus
etiopo
fn etióp
etmoido
anat rostacsont, os ethmoidale
etno
nép, etnikum, etnosz
etnografo
néprajzkutató, etnográfus
etologo
áll magatartáskutató, viselkedéstanos, etológus
etoso
<szellemi> légkör, hangulat, szellemiség, lelkület
etrioskopo
fiz űrsugárzásmérő, etrioszkóp
etrusko
fn tört etruszk
etudo
1) zene etűd
etuvo
gysz <hővel működő> sterilizáló készülék, fertőtlenítő
eŭdajmonismo
fil eudémonizmus, eudaimonizmus
eŭdiometro
kém gázcsőmérő, gázmérő edény, eudiométer
eŭfemismo
1) ir szépítő körülírás, eufemizmus
eŭfonio
nyt jóhangzás, széphangzás, eufónia
eŭforio
pszi eufória, felhangoltság, felhangolt kedélyállapot
eŭgeniko
biol fajegészségtan, eugenetika, eugenika
eŭkariotoj
biol eukarióták <valódi sejtmagvas szervezetek>
eŭkaristio
1) kr oltáriszentség, miseáldozat, eucharisztia
eŭmetropa
orv normális látású, emmetrop
eŭnuko
tört eunuch, fn herélt, fn kasztrált <pl. énekes>
eŭpepsio
orv jó emésztés, eupepsia
eŭploida
biol euploid
eŭpneo
orv normális légzés, eupnoe
eŭro
euró <pénznem>
eŭritmo
orv szabályos érverés, eurhythmia
eŭrokrato
pol eurokrata szin eŭropokrato
eŭrokrato
pol eurokrata
eŭrologo
pol eurológus
eŭsko
fn baszk
eŭtanazio
orv kegyes halál, eutanázia
eŭtekto
kém eutektikum
eŭtrofa
biol eutróf, tápanyagokban gazdag <víz>
evakui
1) tr kat kiürít, evakuál
evalui
tr ritk kiértékel
evangelio
1) bibl evangélium
evangelizi
tr kr <az evangéliumot hirdetve> térít, hirdeti az
evaporito
ásv sókőzet, evaporit
eveo
fn eve
evenko
fn evenki
evento
esemény, rendezvény, történés
eventuala
esetleges, lehető, lehetséges
evidenta
nyilvánvaló, kétségtelen, világos, evidens
evikcii
tr jog <perrel> megfoszt, kiforgat, kisemmiz>
evipano
gysz evipan
eviti
1) tr kerül vkit
evolui
1) ntr fejlődik
evoluto
mat evolúta, lefejlő vonal szin elvolvato
evolvento
mat evolvens szin elvolvanto
ezofago
anat nyelőcső, oesophagus
f
1) f <hang és betű>
fa
zene fa
fabelo
1) ir mese
fablo
ir állatmese, tanmese, fabula
fabriko
ip gyár, üzem
fabulo
ir ritk mű tartalma
faco
mat tech <geometria alakzat által határolt> lap, sík
facio
1) anat arc, facies
facila
1) könnyű
fado
1) távk elhalkulás, hangerő-ingadozás, fading <rádiójel>
fadeno
1) tex fonal, fonál, cérna, szál
fagoto
zene fagott
fajo
tex erős selyemszövet, faille
fajenco
1) ásv fajansz <agyag>
fajfi
1) ntr fütyül, fütyöl
fajli
1) tr tech reszel, ráspolyoz
faduo
zene fado <portugál melankolikus népdal>
faetono
jm faeton <félfödeles együléses, négykerekű hintó> fajlado: tech reszelés, ráspolyozás
fagocito
biol falósejt, fagocita, phagocyta
fajna
1) finom <minőség, anyag>
fagopiro
növ pohánka, hajdina <növény és termés>
fajro
1) tűz
fako
1) rekesz, fakk
fakiro
vall fakír, kolduló szentember
fakso
távk fax, távmásolat szin telefakso, telekopio
faksimilo
fakszimile, hasonmás, hű másolat
fakto
tény, faktum
faktiso
kém faktisz
faktitivo
nyt műveltető igenem, factitivum szin faktitiva voĉo
faktoro
1) gazd ügynök, bizományos szin alkonsignito
faktorio
gazd külföldi kereskedelmi kirendeltség <távoli
faktorialo
mat faktoriális
faktoto
mindenes, vki jobbkeze, tótumfaktum, faktótum
fakturo
gazd <kereskedelmi> számla, áruszámla
fakulto
pszi szellemi képesség v. adottság
fakultato
isk kar, fakultás
fakultativa
isk fakultatív, választható
fali
1) ntr esik, leesik, lehull, leereszkedik <magasból>
falango
1) kat falanx <hellén hadrend>
falanstero
fil falanszter szin falangejo
falaŝo
vall etiópiai zsidó, néger zsidó, falasa
falbalo
tex szegélyfodor
falĉi
1) tr agr kaszál, lekaszál
faldi
tr behajt, összehajt
faleristiko
cím falerisztika
faliska
mn nyt tört faliszk, faliscus
falokrato
pej átv nagy kan, fallokrata
falsi
tr hamisít, meghamisít
falseto
zene fejhang, falzett, falsetto
falto
1) anat bőrredő, ránc
faluno
geo kagylóföld, mészréteg, falun
faluso
1) fallosz, hímvessző <termékenység, férfiasság
falva
fakó <állatszín>
famo
1) hír, szóbeszéd, hallomás
familio
1) család <apa, anya, gyermekek>
familiara
családias, meghitt, közvetlen, fesztelen, familiáris,
fano
1) fn zene rajongó <pl. énekesé> szin fanatikulo 2
fanarioto
tört fanarióta szin fanarioto
fanatika
elvakult, fanatikus
fandi
1) tr ált olvaszt, megolvaszt
fandango
zene fandangó <spanyol tánc és zene>
fanero
anat bőrszármazék
fanerozoiko
geo fanerozoikum
fanfaro
1) zene rézfúvósok, rézfúvószenekar, rezesbanda
fanfaroni
ntr pej kérkedik, dicsekszik
fango
geo mocsáriszap, fertő
fanono
áll csüdszőrzet
fanto
jték alsó, bubi <kártya> szin bubo 2
fantasio
arab lovas parádé, lovas ünnepély
fantasmo
pszi képzelődés, fantáziálás, ábrándkép
fantasmagorio
szemfényvesztés, káprázat, fantazmagória
fantasto
ir fantasztikum, fantasztikus műfaj
fantazio
1) képzelőerő, fantázia
fantomo
1) kísértet, szellem, jelenés, árny, fantom
fari
1) tr csinál, készít, előállít, teremt <vmit vmiből>
farĉo
gaszt töltelék
faringo
anat garat, pharynx
fariseo
1) bibl farizeus
farmi
tr agr haszonbérbe vesz, bérel <földet>
farmacio
gysz gyógyszerészet
farandolo
zene farandole <délfrancia tánc>
faraono
1) tört fáraó
farbo
1) festék
farmakologo
gysz farmakológus
farmakopeo
gysz gyógyszerkönyv, farmakopea szin farmacia
farniento
ritk henyélés, semmittevés, far niente szin
farso
1) ir bohózat
farti
ntr <jól v. rosszul> érzi magát
faruno
1) liszt
fasado
1) ép főhomlokzat
fascio
anat izompólya, fascia
fascini
1) tr áll bűvöl <kígyó>
fasĉino
rőzsenyaláb, rőzseköteg
fasko
1) nyaláb, csokor, köteg
fasono
1) tex szabás, szabásmód, fazon <ruha>
fasti
1) ntr vall böjtöl
faŝismo
pol fasizmus
faŝisto
fn pol fasiszta
fatalo
sors, végzet, fátum
fatraso
ócska holmi, limlom, kacat
faŭcio
anat torok, fauces
faŭko
1) áll <állati> torok
faŭli
ntr sp szabálytalankodik
faŭlto
geo vető
faŭno
1) mit faun
faŭvismo
műv fauvizmus
favo
1) orv kosz, lépvar, favus
favelo
ép pej bádogváros
favora
1) kegyes, jóindulatú, pártoló
fazo
1) szakasz, fázis, stádium <idő>
feo
mit tündér
feako
mit phaiák
febla
1) ritk gyenge szin malforta
febro
1) orv láz
feĉo
1) seprő, folyadék alja, üledék, zacc
federi
tr szövetségbe tömörít, szövetségben egyesít,
federacio
1) szövetség, föderáció
feko
ürülék, szar
fekunda
1) biol termékeny <jól szaporodó és termőképes>
felo
áll állatbőr, gerezna, állat bundája
feldspato
ásv földpát
feliĉa
1) boldog <vki>
felietono
knyv tárca <sajtó>
felpo
tex félbársony, hosszú szőrű plüss, gubancbársony
felsito
ásv felzit
felto
tex nemez, filc
feluko
hajó felukka <kétárbócos gyors vitorlás>
femalo
biol nőstény, nőnemű egyed vö. masklo
femino
ritk nő szin virino
femuro
anat comb, femur
feno
1) met főn <meleg alpesi szél>
fenacetino
kém gysz fenacetin
fenantreno
kém fenantrén
fenciklidino
kém gysz fenilciklidin
fendo
rés, hézag, hasadék, hasíték
fendro
kandallórács szin kamenkrado
fenestro
1) ép ablak
fenetolo
kém fenetol szin etoksibenzeno
fenico
fn tört föníciai
fenikso
1) mit főnix, tűzmadár szin flambirdo
fenomeno
1) fil a megjelenő, a jelenség, fenomen
fenotiazino
pszi gysz fenotiazin
fenotipo
biol fenotípus vö. genotipo
fenugreko
növ görögszéna, görög lepkeszeg, fenőgrék
feofitino
kém feofitin
ferdeko
hajó fedélzet
ferio
szabadnap, szünnap
ferito
kém vill ferrit
ferli
tr hajó <vitorlát> rögzít, rúdhoz köt
fermi
1) tr becsuk
fermano
tört fermán
fermato
zene korona, fermata
fermento
1) biol erjesztő<anyag>, élesztő, fermentum
fermiono
fiz fermion
feroo
fn feröeri
feroca
vad, kegyetlen, durva
feromono
áll feromono
ferotipio
fot gyorsfényképezés, ferrotípia
feruti
tr vsút <kamiont> szállít <vasúton>
fervoro
1) buzgalom, szorgalom, szorgoskodás
festi
tr ünnepel, megünnepel, <ünnepet> megül, celebrál
festeni
ntr bankettezik, lakomázik, díszebéden, lakomán vesz
festivalo
1) műv fesztivál, ünnepi játékok
festono
1) lombfüzér, virágfüzér
feto
biol magzat, fetus, foetus, főtusz
fetiĉo
1) vall fétis <természetfeletti erővel rendelkező tárgy>
fetoro
<iszonyatos> bűz, rothadásszag vö. haladzo, miasmo,
feŭdo
gazd tört hűbér, feudális birtok, feudum vö. alodo,
fiasko
kudarc, balsiker, felsülés, fiaskó
fezo
tex fez
fi!
pfuj!, piha! <megvetés, utálat>
fibro
1) anat biol szál, rost, fonál, fibra
fi
knyv fí <görög ’f’ betű> szin fio
fiakro
közl fiakker <kétlovas> bérkocsi
fianĉo
vőlegény, jegyes, mátka <férfi>
fibrili
ntr orv fibrillál
fibroino
kém fibroin
fibulo
anat szárkapocs, szárkapocscsont, lábszárcsont, fibula
fidi
1) x megbízik vkiben <n v. al v. je>
fideikomiso
jog hitbizomány, fidei commissum
fidela
1) hű, hűséges
fidro
1) vill tápvezeték, tápkábel szin nutra konduktilo
fiera
1) büszke
fifro
zene harántsíp, pikoló, kisfuvola, oktávfuvola, ottavino figureto: műv szobrocska, apró figura, kisplasztika
figo
növ füge
figuro
1) alak
fiki
x biz kefél, dug, megkefél, megdug
fikcio
1) kitalálás, képzelt dolog, képzelet szüleménye, fikció
fiksi
1) tr lerögzít, odaerősít, tűz, fixál
fiktiva
nem létező, fiktív szin fikcia
filo
1) fiú <vkinek a fia>
filakterio
vall imaszíj, filaktéria, phülaktéria
filamento
1) vill izzószál, fűtőszál
filandro
áll ökörnyál
filantropo
emberbarát, filantróp
filatelo
bélyeggyűjtés, filatélia
fileo
1) gaszt hússzelet, filé
filero
fillér <váltópénz>
filharmonio
zene filharmónia, filharmóniai társaság
filio
1) gazd fiók, kirendeltség <intézmény, társaság>
filigrano
1) műv filigrán
filiko
növ ált páfrány
filipiko
1) tört ir filippika
filistro
1) tört filiszter <se nem diák, se nem katona>
filiŝto
bibl filiszteus
filito
ásv filit
filmo
1) film film <filmszalag>
filodio
növ állevél <levélszerű nyél>, phyllodium
filogenio
biol törzsfejlődéstan, filogénia
filologo
nyt filológus, bölcsész
filosemito
zsidóbarát, filoszemita
filozofo
1) fil filozófus, bölcselő
filtri
1) tr szűr, megszűr, átszűr
filtrumo
anat ajakbarázda, philtrum
filumo
1) biol törzs, phylum, divisio
fimbrio
anat bojt, rojt, fimbria
fimozo
orv fitymaszűkület, phimosis
fini
1) tr abbahagy, befejez <vmilyen cselekvést>
finalo
1) zene zárótétel, zárójelenet <opera>, befejező rész,
financo
1) gazd pénzeszköz
fineso
1) rep kormányérzékenység, felhajtóerő-ellenállás
fingro
1) anat ujj, digitus vö. montrofingro, ringofingro
finia
mat véges
finialo
ép oromdísz, oromvirág, keresztrózsa, <oromzati>
finiŝo
sp hajrá, finis, végküzdelem szin finspurto, antaŭcelo
finitivo
nyt határozott ige, személyragos ige, ragváltós ige,
finno
fn finn
finto
1) kat hadicsel
fiolo
fiola, üvegcse
firma
1) szilárd, ellenálló
firmo
gazd cég szin firmao
firmao
gazd cég szin firmo
firmamento
égbolt, mennybolt szin ĉielvolbo, firmaĵo 2
firmvaro
inf firmware szin mikroprogramaro, integrita
firno
met oromhó, firn, csonthó, jéggé fagyott hó vö. nevajo ▶peklita fiŝo: sózott hal
firsto
1) ép tetőgerinc, tetőtaréj
fisio
fiz maghasadás szin nukleofendado, kernofendado vö.
fisko
1) gazd államkincstár, állampénztár
fistulo
orv sipoly, fisztula
fiŝo
1) áll hal
fitingo
tech csőidom, csőszerelvény, fitting szin juntopeco
fitokromo
növ kém fitokróm
fizalio
áll hólyagmedúza, tengeri hólyag, szélvitorlás
fiziko
fiz fizika
fiziognomiko
fiziognómia <arcberendezés vizsgálata>
fiziokrato
gazd fiziokrata
fiziologo
biol fiziológus, élettanos
fizionomio
1) arckifejezés, ábrázat, fiziognómia, fizimiska
fjordo
geo fjord
flago
1) hajó hajózászló, jelzőzászló
flagelo
biol ostor, flagellum
flagelanto
kr flagelláns, önostorozó
flagri
1) ntr lobog <tűz>, villódzik, villog <fény>
flaĝoleto
zene flageolet, szopraninó blockflőte
flako
pocsolya, tócsa
flakono
1) kölnisüveg, orvosságosüveg vö. fiolo, karafo
flamo
1) láng
flambergo
kat flamberzs <hullámos pengéjű kard>
flamenko
zene flamenco <zene és tánc>
flamerio
gaszt flammerie <édesség>
flano
gaszt lepény
flandro
fn flamand vö. valono
flanelo
tex flanel
flanĝo
1) tech karima, perem
flanko
1) oldal <vmi v. vki jobb v. bal oldala>
flari
1) tr szagol, megszagol, érez <az orrával>
flasko
fonott üveg, demizson
flati
1) x hízeleg, bókol vkinek <n v. al>
flaŭno
gaszt flan, francia puding
flaŭro
1) növ növényvilág, flóra
flava
1) sárga
flavono
kém flavon
flebito
orv visszérgyulladás, phlebitis
flegi
1) tr orv ápol, beteget ápol
flegmazio
orv <belső> gyulladás, phlegmasia
flegmono
orv kötőszövet-gyulladás, phlegmone
fleksi
1) tr meghajlít, behajlít, meggörbít
fleksio
nyt flexió, hajlítás, ragozás vö. infleksio
fleksoro
anat hajlítóizom, flexor szin fleksanto
flebotomio
orv érvágás <vénán>, venasectio, phlebotomia
fliki
1) tr foltoz, megfoltoz, befoltoz
flikteno
orv hólyag, pörsenés, phlyctaena
flinto
ólomüveg, flintüveg
flipo
sp flip
flirti
1) ntr repdes, lobog <pl. zászló>
fliŝo
geo flis <üledékes tengeri rétegsor>
floemo
növ háncstest, háncs, phloem szin basto
flogistono
kém tört flogiszton <alkímiai folyadék>
floko
pehely, pihe, pihőke
floro
1) ált virág <virágos növény>
florealo
tört floréal, virágzás hava <ápr. 20–május 19.>
floreno
gazd tört florin, firenzei forint <pénznem>
floroglucinolo
kém floroglucin
floso
1) úsztatott farönkök
floto
hajó flotta
flui
1) ntr folyik <folyadék>
flugi
1) ntr repül, száll <szárnyakkal>
fluido
1) fiz fluidum <folyadékok és gázok gyűjtőneve>
fluto
zene fuvola
flukso
1) mat fluxus
flutero
orv flutter <szapora pitvar-összehúzódás
fobio
pszi iszony, fóbia
fluktui
1) ntr anat ide-oda hullámzik, lüktet, fluktuál
foceno
áll barnadelfin, tengeri disznó szin marporko
foiro
gazd vásár vö. bazaro
fojo
alkalom, íz vö. okazo
fluoresceino
kém fluoreszcein, rezorcinftalein
fluoreski
ntr fiz fluoreszkál
fluorito
ásv fluorit
fluso
hajó víz dagály, magasvíz vö. tajdo, altmaro
flustri
1) tr súg, suttog
fojero
előcsarnok, foyer <színházban, szállodában>
fojno
agr széna
foksteriero
áll foxterrier szin vulpa terhundo
fokstroto
zene foxtrott <zene és tánc>
fokuso
1) fiz fot gyújtópont, fókusz
fola
bolondos, bohókás
foldo
1) tech horony, falc, vájat
folio
1) növ levél
folianto
1) knyv fólió, ívrétalak
foliklo
1) növ tüsző, folliculus
foliolo
növ levélke, foliolum szin foliero
folkloro
1) tud szellemi néprajz, folklorisztika
fomenti
tr orv melegen borogat, meleg borogatást alkalmaz
fono
1) ált háttér
fono
fiz fon <hangerősség>
fono
fn fon
fondi
1) tr ép alapoz <épületet>
fonduo
gaszt fondü <mártás>
fonduso
gazd alap, pénzalap, tőkealap
fonemo
nyt fonéma vö. alofono
fonendoskopo
gysz fonendoszkóp, phonendoscop
fonetiko
1) nyt fonetika, hangtan szin sonscienco
fonetismo
nyt hangrendszer, hangkészlet, fonetizmus szin
fonetisto
nyt fonetista, a fonematikus írás híve
fonoforo
gysz nagyothalló-készülék
fonografo
zene fonográf
fonogramo
távk telefontávirat, fonogramm
fonolito
ásv fonolit
fonologio
1) nyt fonológia, nyelvi hangtan
fonometro
tech hangerőmérő, fonmérő, fonométer
fonono
fiz fonon, hangkvantum
fonoskopo
tech fonoszkóp
fonoteko
hangtár
fonto
1) geo víz forrás
fontano
ép műv szökőkút, díszkút
fontanelo
1) anat kutacs, fontanella
for
1) el, tova, félre
foraminiferoj
fn áll likacsoshéjúak, likacsosházúak,
forbeo
zene phorbeia <szájbandázs auloszjátékos fején>
forci
tr agr üvegházban nevel, melegházban termeszt
forcepso
1) gysz szülészeti fogó, forceps szin akuŝilo
forgesi
1) tr felejt, elfelejt <kiesik az emlékezetéből>
forĝi
1) tr tech kovácsol
forinto
forint
forko
1) villa
formo
1) alak, forma <külső konkrét megjelenés>
formacio
1) kat felállás, alakzat, kötelék
formala
1) alaki, forma szerinti, alak szerinti, formát érintő,
formato
1) knyv formátum, méretek
formingo
zene forminx, phorminx <ógörög húros hangszer>
formolo
kém formalin szin formalino
formulo
1) tud képlet, formula
forno
1) kályha, kemence szin hejtoforno, stovo
fornelo
konyhai tűzhely, sparherd szin kuirforno
fornikso
anat boltozat
forsitio
1) növ aranyfa, aranycserje, forzítia
forsto
agr <művelés alatt álló> erdő
forta
1) <testileg> erős, izmos
fortepiano
zene fortepiano, kalapácszongora vö. piano
fortika
1) erős, tartós, szilárd, robusztus <anyag>
fosi
1) tr ás
fortreso
kat erődítmény
foruo
ex jog helyi szokásjog, helyi kiváltságok, helyi
forumo
1) tört fórum <köztér>
fosfatido
kém foszfatid
fosfeno
orv foszfén, fénypont
fosfino
kém foszfin, foszfor-hidrogén szin hidrogena fosfido
fosfonio
kém foszfóniumgyök
fosforeski
ntr foszforeszkál
fosforito
ásv foszforit
fosgeno
kém foszgén
fosilio
ásv kövület, ősmaradvány, fosszília
fosto
1) ép cölöp, dúc, pózna
foto
fot fénykép, fotó, fotográfia, fényképfelvétel szin
fotelo
karosszék, fotel szin brakseĝo
fotografi
tr fot fényképez, fotografál
fotogrametrio
fot geo fényképmérés, fotogrammetria
fotogravuro
fot knyv fotogravűr
fotoĥromio
fot színes fényképezés, fotokrómia
fotoĵurnalisto
fotóriporter
fotometro
fot fénymérő, fotométer, megvilágításmérő szin
fotono
fiz foton, fénykvantum, sugárzási kvantum
fotosfero
geo fotoszféra
fotostato
fot tech fénymásoló
fototipo
knyv fénynyomó klisé
fotri
tr durv seggbe dug, seggbe baszik
foveo
anat gödör, kerek bemélyedés, fovea szin kaveto
fr!
isz hess! <madárriasztás>
frago
növ eper, szamóca <gyümölcs>
fragila
1) fiz rideg <anyag>
fragmento
1) töredék, letörött darab, cserép
frajo
áll ikra
frajti
tr gazd bérel <szállítóeszközt>
frako
tex frakk
frakasi
1) tr széttör, összetör, betör, szétzúz, darabokra zúz
frakcio
1) mat tört, törtszám szin nombrono
fraksinelo
növ nagyezerjófű, erősfű, kőrislevelű ezerjófű
frakto
mat fraktál
frakturo
1) orv csonttörés, fractura szin ostorompiĝo
framo
tech váz, tartókeret, káva, ráma
framasono
szabadkőműves
frambo
növ málna
frameo
kat tört frank hajítódárda
franco
fn francia
francisko
kat frank harci bárd
franĉizo
gazd biztosítási önrészesedés, franchise
frandi
tr nyalakodik, nassol, ínyenckedik
frandzi
tr durv kinyalja a picsáját vkinek <n> szin piĉleki vö.
franĝo
1) tex rojt
franĝipano
1) gaszt illatos mandulakrém
franko
1) fn tört frank
frapi
1) tr üt, ver, csap
frato
1) fivér, fiútestvér
fratrio
tört vall frátria szin kunfrataro vö. kurio 1
fraŭdi
tr gazd jog sikkaszt, síbol, megcsal, megkárosít,
fraŭlo
1) legény, nőtlen férfi
frazo
1) nyt mondat
frazeologio
nyt frazeológia
fregato
1) hajó kat fregatt <háromárbócos vitorlás>
frekvenco
1) fiz frekvencia, rezgésszám, periódusszám
frekventi
tr gyakran jár vhova <n>, gyakran látogat szin
fremda
1) idegen, ismeretlen
freneza
1) pszi őrült, bolond <mentálisan>
frenologo
frenológus
frenulo
anat kis fék, frenulum
freono
kém freon
fresko
műv freskó
freŝa
1) friss, üde
freto
1) ép meander
frezi
tr tech mar, marással megmunkál
fri
1) gazd fizetve, <árba> beleértve
frida
1) ritk hideg szin malvarma
frigo
fn tört fríg
frivola
1) komolytalan, haszontalan <vmi>
friganeo
áll nagy pozdorján, nagy tegzes, nagy csíkostegzes 2) léha, könnyelmű, frivol, ledér <vki>
frigida
orv frigid
frizi
tr bodorít, fodorít, göndörít, becsavar <hajat>
frikadelo
gaszt sült húsgombóc, frikadell
frikando
gaszt frikandó, fricandeau <szalonnával tűzdelt
frikasi
tr gaszt becsinál <mártásban főz>
frikativo
nyt réshang, frikatíva, spiráns szin frota konsonanto frizilo: sütővas, kolnizóvas
frimero
tört frimaire, dér hava <nov. 21– dec. 20.>
fripono
gazember, gazfickó
frogo
vsút keresztezési csúcs
froko
tex csuha, barátruha
fromaĝo
gaszt sajt
friso
fn fríz
friso
1) ép fríz, képszék
friska
ritk hűvös szin malvarmeta
friti
tr gaszt süt <zsírban, olajban>
frondo
növ lombos ág, lomb
fronto
1) kat harcvonal, első vonal, front
frontala
anat frontális, homlok-, homloki
frontispico
1) ép főhomlokzat
frontono
ép oromzat, oromfal
frosto
1) met fagy
frue
hsz korán
froti
tr súrol, dörzsöl, dörgöl
frukto
1) növ termés
fruktidoro
tört fructidor, gyümölcs hava <aug. 18–szept.
frunto
1) anat homlok, fruns
frustri
tr pszi frusztrál, kudarcérzetet kelt vkiben <n>
ftiro
áll lapostetű, szeméremtetű, fantetű szin publaŭso
ftizo
orv gümőkór, tuberkulózis, tbc, tüdőbaj, tüdővész
fu!
1) isz hi! <visszatartott nevetés>
fuelo
tech hajtóanyag, fűtőanyag, tüzelőanyag, üzemanyag
fugo
zene fúga
fuĝi
ntr menekül, elmenekül, megszökik vhonnan <el, de,
fuksino
kém fuxin <festékanyag>
fuli
tex ványol, kallóz szin densigi drapon
fulo
fuláni
fulardo
1) tex foulard, könnyű selyemkelme
fulereno
kém fullerén
fulgo
kém korom
fulmo
1) met villám
fulmini
ntr fiz durran, robban, fellobban <durran
fumo
1) füst
fumarolo
geo fumarola <vulkán gázforrása>
fumigacio
orv fertőtlenítő füstölés, fumigáció, fumigatio
fundo
1) <üreg, tárgy> feneke, alja
funebro
1) gyász <érzés>
fundamento
1) ép alap, alapozás
funelo
1) tölcsér
fungo
gaszt gomba
funguso
anat gomba, gomba alakú képződmény, fungus
funiklo
1) növ magzsinór, magrügy-köldökzsinór,
funikularo
jm sikló szin kablotramo
funko
zene funk
funkcio
1) feladat, szerep, funkció, tevékenységi terület
funkcionalo
fn mat funkcionál
funto
1) font <súlymérték>
fuorto
kat erőd, várerőd
furaĝo
1) növ agr <szálas> takarmány
furalo
kém furfurol
furano
kém furán
furgono
jm <motor nélküli> teherkocsi
furiero
kat szállásmester, élelmezési altiszt, hadtápos
furioza
1) őrjöngő, dühöngő, tomboló
furnituro
tex varrókészlet, szabókészlet, cubehőr
furoro
bombasiker, átütő siker, sláger, top
furzi
1) ntr fingik, büdösít
funkciala
mat függvényt tartalmazó
fusilo
kat puska szin pafilo 2
fusto
1) ép oszloptörzs
fusteno
tex barhent <szövet>
fuŝi
tr elront, elfuserál, elpuskáz, eltol, kontár módon csinál
futo
láb <hosszmérték, kb. 0,3 m>
futbalo
sp labdarúgás, futball szin piedpilko
futuro
1) nyt jövő idő
fuzi
ntr sistereg, lobog, serceg <robbanás nélkül ég>
fuzeo
fn kat gyújtó, gyújtószerkezet
fuzelo
1) kém kozmaolaj, kozmás olaj, fuzli
fuzelaĝo
rep repülőgéptörzs
fuzio
1) fiz fúzió, egyesülés szin nuklesintezo vö. fisio
fuziliero
kat lövész, puskás
g
1) g <hang és betű>
gabaro
hajó rakodódereglye, rakodóbárka
gabardino
tex gabardin
gabio
kat sánckas, sánckosár szin terkorbo
gablo
1) ép oromfal szin pinjono 2
gabro
ásv gabbró
gado
1) gaszt szárított hal <tőkehalféle>
gadĝeto
elmés szerkezet, szerkentyű
gadmeso
műpénisz, műfasz
gaelo
fn gael
gafo
hajó csonkarúd, csonkafa, ágfa, gaff
gago
geg, bemondás, komikus gesztus
gagato
ásv gagát, fekete borostyán, jet
gagaŭzo
fn gagauz
gageo
növ tyúktaréj szin orstelo
gaĝo
gazd zálog, kézizálog, biztosíték
gaĝo
fn gádzsó, nem cigány
gaino
1) tex princesszruha
gaja
1) vidám, víg, jókedvű <vki>
gajlo
növ gubacs
gajni
1) tr jték nyer <nyereményt>
gaki
ntr gágog
galo
1) anat epe, bilis, chole
galaktitolo
kém galaktitol
galaktozo
kém galaktóz
galanta
gáláns, könnyedén udvarló
galanterio
díszműáruk, kiegészítők, finom divatholmik,
galantino
gaszt kocsonya szin gelatenaĵo 1
galato
tört bibl galata
galbo
műv kidomborodás, domborív
galbano
kém galbanum, gumigyanta
galeo
knyv hajó <nyomdászat!>
galeaso
hajó kat galeasz <háromárbócos evezős hadihajó>
galeno
1) ásv galenit
galero
hajó gálya szin remŝipo
galerio
1) ép tornác, fedett folyosó, körfolyosó, árkádos
galikana
kr gallikán
galimatio
zagyvaság, badarság, összevissza beszéd,
galiono
hajó galeon
galioto
1) hajó könnyű kis gálya, galiot
galjardo
zene gagliarda
galjono
gallon <űrmérték>
galono
1) tex paszomány, szegélydísz
galopi
1) ntr vágtat <pl. ló>
galoŝo
1) sárcipő, kalocsni
galuso
jm versenygumi <kerékpáron>
gama
knyv ™, gamma <görög ’g’ betű> szin gamo 2
gamaŝo
tex lábszárvédő, kamásli
gambo
anat alsó végtag, láb <comb, lábszár, lábfej>
gambito
sp nyitócsel, gyalogáldozat, gambit <sakk>
gamelo
kat csajka
gamelano
zene gamelán
gameto
biol ivarsejt, gaméta
gamo
1) zene hangsor, skála, tonális skála
gando
fn ganda
ganglio
anat idegdúc, ganglion
gangliono
anat ne nyirokmirigy, nyirokcsomó szin
gangreno
1) orv üszök, üszkösödés, gangréna
gangstero
gengszter
ganto
kesztyű
gantro
tech keretállvány, portál, tartóhíd, kilövőállvány
gapi
ntr bámul vkire v. vmire <al>
garaĝo
garázs
garantii
1) ntr garanciát vállal, kezeskedik, jótáll, felel
garbo
1) agr kéve
gardi
1) tr őriz vkit, vigyáz vkire <n>
garderobo
ruhatár szin vestejo, vestgardejo
gareno
áll nyúlkert
gargari
1) tr öblít
gargojlo
ép vízköpő szin vomtubo
garigo
1) geo mészplató, mészfennsík
garni
1) tr <erősítés, védelem céljából> felszerel, ellát
garnituro
garnitúra, készlet
garnizono
1) kat helyőrség, garnizon
gaso
1) fiz gáz
gaskono
1) fn gascogne-i
gasogeno
fn ip gázfejlesztő <készülék>, gázgenerátor
gasojlo
kém tech gázolaj, dízelolaj szin gasoleo, dizeloleo,
gasto
vendég
gastro
anat tud gyomor, gaster vö. stomako
gastroknemio
anat lábikraizom, gastrocnemius
gastronomo
gaszt mesterszakács
gastrulo
biol bélcsíra, gastrula
gatjo
tex gatya szin gambjupo
gaŭĉo
gaucho, dél-amerikai marhapásztor vö. vakero
gaŭĝo
1) tech űrmérték, űrmérce
gaŭlo
fn tört gall
gaŭlterio
növ fajdbogyó, mirtuszhanga, tőzegmirtusz
gavoto
zene gavotte <zene és tánc>
gazo
1) tex fátyolszövet, szitaszövet
gazalo
ir gázel
gazeto
1) knyv közlöny
gazono
gyep, pázsit
gega
nyt geg vö. toska
gebro
vall tűzimádó, mazdaista, géber
gejo
meleg férfi <homoszexuális férfi> szin samseksemulo
gejsero
geo gejzír
gelateno
zselatin
gelfo
tört guelf <pápapárti> vö. gibelino
gelozo
kém agar-agar <kocsonyásító anyag> szin agaragaro
gemo
1) ásv gemma, drágakő, ékkő szin juvelŝtono
gemuta
ritk kedélyes, kellemes
generacio
1) generáció, nemzedék
geno
biol gén
generalo
kat tábornok, generális
generalisimo
kat generalisszimusz
generatoro
1) vill áramfejlesztő, generátor
genealogo
családfakutató, genealógus
generi
1) tr biol nemz szin naskigi
genetiko
biol örökléstan, genetika
genezo
1) biol genezis, keletkezés
genuo
1) anat térd, genu
genio
1) mit nemtő, védőszellem, genius
genitivo
nyt birtokos eset, genitivus
genocido
népirtás, tömeges kiirtás, genocídium szin
genoto
áll petymeg, északi petymeg, közönséges petymeg
genotipo
biol genotípus vö. fenotipo
genro
1) nyt <nyelvtani> nem
geocentra
1) fil geocentrikus <világnézet> vö. heliocentra
gento
1) nemzetség, néptörzs
geodo
ásv geoda, kristályodú vö. druzo
geodezio
geo földméréstan, geodézia
geodinamiko
geo geodinamika szin dinamika geologio
geoelektro
geo vill geoelektromosság
geofagio
vall pszi földevés, geofágia
geofiziko
geo fiz földfizika, geofizika
geofono
geo rezgésmérő, földhangjelző, geofon
geografo
geo földrajztudós, geográfus
geoido
geo geoid
geokemio
geo kém földvegytan, geokémia
geokronologio
geo geokronológia
geolingvistiko
geo nyt nyelvföldrajz, geolingvisztika
geologo
geo geológus, földtantudós
geomancio
földjóslás
geometro
1) mat mértantudós geométer
geomagneta
geo fiz földmágneses
geomatematiko
geo mat földmatematika, geomatematika
geomorfologio
geo geomorfológia
geonomio
geo földismerettan, talajismerettan, geonómia
geopolitiko
pol geopolitika
georgiko
ir georgikon <tanköltemény a földművelésről>
geosfero
geo földöv, geoszféra szin geoŝelo, geozono
geosinklinalo
geo geoszinklinális
geotekniko
geo ép geotechnika
geotermo
geo földhő
gero
bibl géra <0,6 g>
geri
tr tech gérez
geriatro
orv geriáter
gerilo
kat gerillaharc
gerleno
hajó horgonykötél, kikötőkötél
germano
fn német
gerundio
1) nyt gerundium
gesto
gesztus, taglejtés, mozdulat, intés
geto
tört pol gettó, elzárt zsidónegyed
getao
geta, japán fapapucs
geŭzo
tört „tengeri koldus”, geus <lázadó a spanyol
gibi
tr hajó átvág, visszásra fordít <vitorlát, vitorlarudat
gibelino
tört ghibellin <császárpárti> vö. gelfo
giberelino
növ gibberellin
gibsito
ásv gibbsit, hidrargillit
giĉeto
pénztárablak, kiszolgálóablak szin fenestreto 2
gigo
hajó gig <nyitott palánkos csónak>
giganto
1) mit gigász, óriás vö. koloso, titano
gik-gak
hgut háp-háp
gilbabo
tex iszl dzsilbáb <iszlám női viselet>
gildo
gazd tört céh, gilde
giling-gilang
hgut giling-galang szin ging-gang
giloŝi
tr műv gillosál, gillosmintával díszít
gilotino
jog nyaktiló, guillotine
gimbapo
gaszt kimbap <koreai étel>
gimel
gimel <héber ’g’ betű>
gimnasio
tört isk gümnaszion, gymnasion
gimnasto
sp tornász
gimnazio
isk gimnázium vö. liceo, mezlernejo
gineceo
1) tört asszonyház <az ókori görögöknél>
ginekologo
orv nőgyógyász, ginekológus szin virinkuracisto
ging-gang
hgut giling-galang szin giling-gilang
gingivo
anat fogíny, gingiva szin dentokarno
ginostemo
növ bibeoszlop, gynostemium
gipso
1) ásv gipsz
gipuro
tex guipure <egyfajta vert csipke>
giri
ntr kering, köröz, kört ír le
girlando
műv füzérdísz, girland
giroskopo
közl giroszkóp
giso
koh öntöttvas
gisto
1) növ élesztő
gitaro
zene gitár
glabelo
anat szemöldökköz, glabella
glaco
1) ip tükörüveg
glacea
fényezett, glaszé <pl. bőr, papír>
glacio
1) jég
glaciso
1) kat tört vársík, vármező, síkozat, glacis
glaĉero
geo gleccser, jégár
gladi
tr tex vasal <pl. ruhát>
gladiatoro
tört gladiátor
glagolico
nyt glagolita ábécé, glagolica vö. cirila alfabeto
glano
1) növ makk, makktermés, glans
glando
1) anat mirigy, glandula
glaso
1) üvegpohár
glasnosto
pol glasznoszty
glata
1) sima
glatiso
met tükörjég
glaŭka
tud kékeszöld szin bluverda
glaŭkomo
orv zöld hályog, glaukóma, glaucoma
glaŭkonito
ásv glaukonit
glavo
kat kard
glazuro
1) ip máz, fénymáz
glebo
göröngy, rög szin terbulo
glekti
tr tréf figyelembe vesz, ügyel vmire <n>
gliadino
biol kém gliadin
glio
zene glee <többszólamú dal férfihangra>
glio
anat glia <idegrendszeri támasztószövet>
glicero
kém glicergyök
glifosato
kém glifozát
glikogeno
kém glikogén
glikokaliko
biol glikokálix, glycocalix <glikoproteidréteg>
glikolo
1) kém etilénglikol, glikol
glimo
ásv csillám
glioksalo
kém glioxál, oxaldehid
gliptiko
műv drágakővésés, gliptika
gliptoteko
műv gliptotéka, vésettdrágakő-gyűjtemény,
glisi
ntr <levegőben> siklik
gliti
1) ntr csúszik, siklik
globo
1) gömb, golyó
globulo
1) anat vértest, vérsejt szin sangoĉelo, sangoglobeto
globulino
biol kém globulin
globuso
geo isk földgömb, glóbusz <térkép>
glomerulo
1) anat érgomolyag, gloremulus
glori
1) tr dicsőít, magasztal
gloso
magyarázó jegyzet, szójegyzet, glossza
glosektomio
orv nyelv műtéti eltávolítása, glossectomia
glosematiko
nyt glosszematika
glosito
orv nyelvgyulladás, glossitis
glosofaringa
anat nyelvhez és garathoz tartozó,
glosolalio
1) kr nyelveken szólás, glosszolália
gloto
anat hangrés, glottis
glototopio
ritk nyt nyelvterület szin lingvoareo, lingvejo
glotozofio
ritk nyt fil nyelvfilozófia szin lingvofilozofio
gluo
ragasztó
glucido
kém glucid szin sukero 2
glu-glu
hgut glu-glu
gluko
kém biol glukóz <szóösszetételekben>
glukagono
biol glukagon
glukozo
kém glükóz, dextróz, szőlőcukor
glumo
növ pelyva, polyva, pelyvalevél, ocsú, gluma
glumelo
növ toklász, virágpelyva, glumella szin glumeto
gluono
fiz gluon <térkvantum>
gluti
1) tr nyel, lenyel
glutamo
kém glutamátgyök
glutaro
kém glutárgyök
glutationo
kém glutation
gluteo
anat farpofa, fenék, regio glutealis
gluteno
biol kém sikér, glutén
gnejso
ásv gneisz
gnomo
mit törpe, manó, gnóm szin minkoboldo, terkoboldo
gnomo
ir szállóige, közmondás, gnóma
gnomono
1) árnyékvető oszlop, gnómon <a nap állásának
gnostiko
1) kr fil gnózis
goo
jték gó <táblajáték> szin vejĉio
gobango
jték gomoku, gobango
gobelino
tex műv falikárpit, gobelin
goetito
ásv goethit
gofero
bibl növ góferfa
gofri
1) tr tech gofríroz <mintát nyom>
gojo
goj, nem zsidó szin necirkumcidito
golo
sp gól, találat
golfo
geo tengeröböl
golfo
sp golf
goliardo
vándordiák, goliárd
gombo
1) növ gombó, bámia, okra, kimbombó
gomenolo
gysz gomenol <illóolaj>
gonado
biol ivarmirigy, csíramirigy, gonád
gonda
mn nyt gondi
gondolo
1) hajó gondola
gongo
zene gong
gonidio
növ gonidium
goniometro
1) geo goniométer <nagy pontosságú szögmérő> gosoterno agr haut-sauternes-i (fehér)bor
gospelo
zene gospel
goto
fn tört gót
gonoreo
orv kankó, tripper, gonorrhoea
gopako
zene gopak, hopak <tánc>
gotika
1) ép műv gótikus
gorĝo
1) torok
grabeno
geo tektonikai árok
gracia
1) kecses, bájos, könnyed mozgású
gracila
1) vézna, sovány, cingár, törékeny
grado
1) mat fok <szög, egytagú kifejezés, polinóm>
gradacio
ir fokozás <szókép>
gradiento
1) mat gradiens
gradualo
kr zene graduále, graduál
graduso
1) mat gon, újfok
grafo
gróf vö. markizo
grafeo
mat gráf
grafemo
nyt graféma
grafeno
kém grafén
grafiko
1) műv grafika, rajzművészet szin desegnarto
grafismo
nyt betűrendszer, betűállomány, grafikai rendszer
grafito
ásv grafit
grafitio
1) tört graffiti <falra karcolt régi írás, rajz>
grafologo
írásszakértő, grafológus
grafoskopo
írásvetítő
grajlo
met jégdara szin hajleto
grajno
1) növ gabonaszem, gabonamag
grajpo
hajó orrtőkepipa
graki
1) ntr károg
gramo
gramm <g>
gramatiko
1) nyt nyelvtan, grammatika
gramatomo
kém grammatom
grammolekulo
kém gramm-molekula, mól
gramofono
gramofon, lemezjátszó vö. fonografo
grano
gran <0,06 g>
granato
növ gránátalma, pomagránát
granda
1) nagy <méret>
grandioza
nagyszerű, pompás, grandiózus, nagyszabású
granito
ásv gránit
granodiorito
ásv granodiorit
granulo
1) anat szemcse, granula
granulocito
anat szemcsés fehérvérsejt, granulocita
grapfrukto
növ grépfruit, grépfrút, citrancs <gyümölcs>
graplo
1) hajó kisebb sokágú vasmacska
grapolo
1) növ fürt szin beraro
graso
1) anat zsír
grati
1) tr kapar
grateni
tr gaszt csőben v. sütőben süt, gratiníroz
gratitiki
tr jutalmaz, díjaz, premizál
graveda
1) állapotos, terhes
gratuli
tr gratulál vkinek <n> vmiért <pro>
graŭli
1) ntr morog <kutya>
graŭvako
ásv grauvacke, grauwacke
grava
1) fontos
gravetio
tört gravettien kultúra, gravetti kultúra
gravimetro
kém fajsúlymérő műszer, graviméter
graviti
1) ntr fiz csill gravitál, gravitációs mozgást végez
gravitono
fiz graviton
gravuri
1) tr műv gravíroz, bevés
greno
1) növ gabona <növény>
grefti
1) tr növ beolt, oltással nemesít, szemez vö. inokuli,
grenado
kat kézigránát
grego
1) agr gulya, nyáj, csorda
grenadilo
1) növ ehető golgotavirág, passiógyümölcs,
grenato
ásv gránát
grejhundo
áll angol agár szin griza hundo, angla leporhundo, ▶ruĝa grenato: pirop, vörös gránát
grejso
1) ásv greizen
greko
fn görög
greso
agr kaszálófű, takarmányfű
grio
gaszt dara, gríz
grifo
1) mit griffmadár
grifelo
1) tört íróvessző, stylus
grifono
áll griffon <francia kutyafajta>
grimaco
grimasz, fintor
grimpi
1) ntr felmászik, felkúszik
grinci
ntr csikorog, nyikorog <súrlódáskor éles, kellemetlen
grioto
növ meggy szin acida ĉerizo
gripo
orv influenza
grivo
gaszt tepertő, töpörtyű szin lardoŝrumpaĵo
griza
1) szürke
grizajlo
műv grisaille <szürke árnyalás>
grizuo
kém sújtólég, bányalég szin mingaso
groba
ritk durva
groco
gazd nagytucat <144 db>
grogo
gaszt grog
gropo
1) áll far
groŝo
garas, groschen, grosz <váltópénz>
groto
1) geo barlang
groteska
groteszk, furcsa, különös, torz
grujero
gaszt gróji <sajt>
grumo
1) istállófiú, lovászgyerek szin stalknabo
grumbli
ntr morgolódik, dohog, füstölög, zsémbel, dünnyög,
grumelo
csomó, összecsomósodás <folyadékban>
grumiŝamo
1) növ brazil cseresznyemirtusz, grumiháma
grundo
1) agr ásv talaj
grunti
ntr röfög szin porkobleki
grupo
1) csoport <dolgoké, embereké>
gruto
gaszt írópor
gruzo
1) ép murva, kavics, durva homok
guano
áll kém guanó
guaŝo
1) műv gouache, guas <fedő vízfesték>
gubernio
pol kormányzóság, tartomány
gudro
kém kátrány, szurok
guglo
mat tíz a századikon <10100>, száznullás számjegy
guĝo
tech homorúvéső, horonyvéső, kupás véső
guĝarato
fn gudzsaráti
gujdako
áll bársonykagyló
gŭaranio
1) fn guaraní <ember>
gulaŝo
gaszt gulyás
guldeno
1) tört holland forint, gulden <pénznem>
gumo
1) növ gumi, mézga
gumiguto
mézgasárga, gumigutti
guno
áll üsző
gunzibo
fn gunzib
gurdo
zene verkli, kintorna, sípláda
gurko
gurka, magashegyi vezető
guruo
vall guru, mester, hindu lelki vezető
gusto
1) íz <a szájban>
guŝo
növ hüvely szin legumo
guto
1) csepp, csöpp <folyadék>
gutaperko
kém gutta
guverni
tr isk tanít <házitanítóként>, házitanítóskodik
guzlo
zene guszla, guzlica
gvaranio
fn: 1) guarani <indián>
gvardio
kat gárda, testőrgárda, testőrség
gvati
1) tr les, kémlel
gveo
ngewee <pénznem>
gvidi
1) tr vezet, kalauzol <mutatja az utat>
ĝ
dzs <betű és hang>
ĝaino
vall dzsaina, a dzsainizmus híve szin ĝinano
ĝalabijo
tex dzsellaba <egyiptomi hosszú ing>
ĝangalo
dzsungel, őserdő
ĝardeno
1) kert
ĝartero
tex térdszalag, térdfix szin krurzono
ĝelo
kém gél
ĝemi
ntr nyög
ĝemelo
1) ikertestvér szin dunaskito
ĝemina
anat orv iker, kettős
ĝeni
1) tr zavar, akadályoz
ĝenro
1) ir műfaj
ĝentila
udvarias, előzékeny, jó modorú, készséges, lovagias
ĝendarmo
csendőr
ĝentlemano
úriember, gentleman
ĝermo
1) növ áll csíra
ĝermano
fn germán
ĝermeno
anat csíra, germen
ĝerminalo
tört germinal, sarjadás hava <márc. 21–ápr. 19.>
ĝesto
ir vitézi ének, hősköltemény
ĝeto
hajó kikötőgát, révgát
ĝi
ő, az <egyes szám
ĝibo
1) áll púp <állaté>
ĝigolo
pej selyemfiú, dzsigoló
ĝihado
iszl dzsihád, szent háború
ĝimkano
sp sportünnepély, ügyességi verseny
ĝino
vall dzsinn
ĝino
gaszt borókapálinka, gin
ĝinzo
tex farmernadrág szin ĵinso
ĝiri
1) tr gazd átutal <összeget>
ĝis
1) -ig <idő>
ĝonko
hajó dzsunka
ĝui
1) tr élvez
ĝungaro
fn dzsungár
ĝuanga
mn nyt dzsuang <zha>
ĝusta
1) helyes, megfelelő, korrekt
habitato
öko lelőhely, termőhely, habitat
habutajo
tex habutai, japán selyem
haĉi
1) tr vonalkáz, satíroz szin strekumi
hadeano
geo hadaikum <a földtörténet első eonja>
hadrono
fiz hadron
h
1) h <hang és betű>
ha!
isz ó!, oh!, ah!, ejha! <csodálkozás, meglepetés>
hagiografo
1) bibl szent író, sugalmazott szerző
hagiso
gaszt haggis <aprólékkal és zabliszttel töltött
haĝo
iszl hádzs, mekkai zarándoklat
hajdo
fn haida
habano
fn habán
hajduko
1) tört kat hajdú
hajko
ir haiku <japán versforma>
habiliti
tr tud habilitál <tudományos fokozatra emel>
hajlo
met jégeső
haki
1) tr <ütve> vág, <vágva> csap
hakamo
tex hakama <bő japán nadrág>
halo
1) ép csarnok
haladzo
1) mérges kigőzölgés, bűzös kipárolgás, miazma
halaĝo
fn haladzs
halalo
hallala <pénznem>
halanĝo
halandzsa
halebardo
kat alabárd
haleluja!
isz kr alleluja!, halleluja!
halfo
sp fedezet, összekötő, half
haliĥero
áll kúpos fóka, gömbölyűfejű fóka, szürke fóka
halito
ásv halit, kősó szin minsalo
halmao
jték halma <táblajáték>
halo!
isz halló!
haloo
1) csill fényudvar, fénygyűrű, halo
halogeno
kém halogén
halso
hajó szarvkötél
halti
ntr megáll
haltero
1) sp súlyzó
halucino
pszi hallucinálás, hallucináció, érzékcsalódás,
halukso
anat öregujj, nagy lábujj, hallux szin pieda dikfingro
halvao
gaszt halva
hamadriado
1) hamadriád, erdei nimfa
hamako
függőágy szin pendlito
hamamelido
növ csodamogyoró, varázsmogyoró
hamburgero
gaszt hamburger szin burgero
hano
fn han <kínai nemzetség>
hanapo
műv serleg, kupa <fedeles, talpas ivóedény>
hancio
knyv hanzi, kínai írásjegy
handikapo
1) sp hendikep, <az esélyesebbet sújtó> hátrány
handspeko
emelőrúd, feszítővas <nehéz terhekhez> szin
hangaro
1) rep hangár
hanti
tr kísért <szellem>, szellemként látogat vö. fantomi
haomo
vall haoma <szent ital>
hapakso
nyt hapax legomenon, egyszer előforduló szó
haplografio
knyv haplográfia <ismétlődő szótag egyszeri
haro
1) anat szőr, szőrszál, hajszál, pilus
harakiri
ntr harakirit követ el
hardi
1) tr tech megedz
hardkoro
zene hardcore
haremo
1) iszl hárem, női lakosztály
hariso
gaszt harissa <csípős mártás kuszkuszhoz>
harmono
fiz felharmonikus, felhang szin kromtono
harmonio
1) zene összhang, harmónia
harmoniko
1) zene ált harmonika
harmoniumo
zene harmónium
harmonizi
zene harmonizál
harneso
tex nyüst
harniso
ritk lószerszám szin jungilaro
harpo
zene hárfa
harpio
1) mit hárpia
harpuno
szigony
haruspekso
tört béljós, haruspex
haspelo
1) tex motolla, gombolyító, matringoló, cséve
hasti
ntr siet, lohol, igyekszik
haŝio
gaszt <japán> evőpálcika szin kvajzo, manĝbastoneto
haŝiŝo
hasis
hati
ritk gyűlöl szin malamegi
haŭbizo
kat mozsárágyú, tarack, haubic
haŭli
1) tr <kötelet> húz
haŭ-ruk!
isz hórukk!
haŭso
fn hausza
haŭso
gazd hossz, növekvő konjunktúra szin alta
haŭsero
hajó hajókötél
haŭsiero
gazd hosszra játszó, hosszra spekuláló, hosszista vö.
haŭstorio
1) növ szívóka, szívószerv, haustorium szin
haŭto
1) anat áll bőr
havi
1) tr bír, van neki
hebeta
pszi bárgyú, elbutult, eltompult
haveno
1) hajó kikötő
hedonismo
1) fil hedonizmus
hedonisto
1) fil hedonista
hazardo
1) fn a véletlen
hegemonio
pol uralmi fölény, vezető szerep, hegemónia
hegumeno
kr <ortodox> apát
heĝo
növ élő sövény, sövénykerítés
hej!
isz hej! <bátorítás, buzdítás, vidámítás>
he
he <héber ’h’ betű>
he!
1) isz hé! <figyelemfelhívás>
hejmo
1) otthon
hebefrenio
pszi serdülőkori elmezavar, hebefrénia
hejti
1) tr befűt, tüzel
hekatombo
vall tömegáldozat, hekatomba
hekelfono
zene baritonoboa, heckelphon
heksametro
1) ir hexaméter
hektaro
hektár <ha> szin hektoaro
hektika
orv sorvadásos, hektikás
hektografo
1) sokszorosítógép, hektográf
hela
1) világos, fényes, derült
heleboro
1) tört orv helleborus <téboly elleni fű>
heleno
fn hellén, ógörög, ókori görög
helero
tört heller <német váltópénz>
heliantemo
növ tetemoldó, tetemtoldó, napvirág
helico
1) mat csavarvonal, csigavonal
helikonio
növ hamisbanán, papagájbanán, rákollóvirág,
helikoptero
rep helikopter
helikso
anat fülkarima, fülléc, fülszegély, helix
heliocentra
csill heliocentrikus vö. geocentra
heliografo
1) kat távk naptávíró, tükörtávíró
heliogravuro
knyv fénynyomatkészítés, rakolnyomás,
heliosfero
csill helioszféra
helioskopo
csill naptávcső, helioszkóp
heliostato
csill napállító, heliosztát
helmo
tört kat cím sisak
helminto
áll orv bélféreg
heloto
tört helóta, spártai rabszolga
helpi
1) tr segít vkinek <n v. al>
helveto
fn helvét
hemostazo
orv vérzéscsillapítás, haemostasis
heni
ntr nyerít
hemo
kém hem
hemaglutinino
orv hemagglutinin, haemagglutinin
henao
henna <festék>
hemato
orv biol hemato-, vér
hendiado
ir hendiadioin, hendiadisz
henoteismo
vall henoteizmus <többistenhit egy főistennel>
hematemezo
orv vérhányás, haematemesis
hematito
ásv vörösvasérc, hematit szin ruĝa fererco
heparino
biol kém heparin
hepato
anat máj, hepar
hematozo
orv vérképződés, haematosis
hemianopsido
orv hemianopsia, hemianopia <szem fél
hemicelulozo
kém hemicellulóz, fapolióz
hemiĥordo
áll félgerinchúr
hemimorfito
ásv hemimorfit, kalamin, kovagálma
hemistiĥo
ir félsor, hemistichion <vers>
hemofilio
orv vérzékenység, haemofilia
hemoptizo
orv vérköpés, haemoptysis, haemoptoe
hemoragio
orv vérzés, haemorrhagia
hemoroido
orv aranyér, haemorrhoida
heraldiko
cím címertan, heraldika
herbo
1) növ ált fű <lágyszárú növény>
herbario
növ isk herbárium, növénygyűjtemény szin
hercinia
geo herciniai, variszkuszi
hercinito
ásv hercinit
herdo
áll vadcsorda
heredi
1) tr jog örököl
hermunduro
fn tört hermundur
herera
mn nyt herero <hz>
heroo
1) mit hérosz
herezo
1) vall eretnekség, tévtan, tévhit szin miskredo
heroido
ir hőslevél, heroida
heroldo
1) tört hírnök, kikiáltó, herold
hermeneŭtiko
1) bibl írásmagyarázat, szentírás-magyarázat 3) átv hírnök
hermeta
1) tech légmentes, légmentesen zárt, hermetikus,
herpeto
orv herpesz
herso
tech ép felhúzható kapu, felhúzható zárólemez
heso
fn hesseni
hetajro
tört hetéra
hida
ritk csúf, ijesztő, rémítő, irtózatos, förtelmes,
hidalgo
tört hidalgó, spanyol köznemes
heterodino
vill keverőberendezés, heterodin oszcillátor,
heterodoksa
mn kr heterodox, nem hithű, elhajló <eretnek> ▶oktahidrato: oktahidrát
heterogameta
biol heterogamétikus
heterogena
tud heterogén, különnemű, eltérő eredetű
heteronimo
nyt heteroníma <eltérő alakú, de azonos
heteronomio
pol heteronómia <külső hatalomnak v. erkölcsi hidronio: kém hidrónium
hidro
1) mit hidra, vízikígyó, víziszörny
heterosomo
biol ivari kromoszóma, nemi kromoszóma,
heterotrofa
biol heterotróf vö. aŭksotrofa, aŭtotrofa,
heterozido
kém heterozid
heterozigoto
biol heterozigóta
hetmano
tört hetman, atamán, kozákvezér szin atamano
heŭristiko
tud fil heurisztika
heziti
ntr habozik, bizonytalankodik, hezitál
hidranto
tűzcsap
hiato
1) nyt hanghézag, hiátus
hidrato
kém hidrát
hibaĉo
hibacsi <japán parázsüst> vö. braĝujo
hibakuŝo
atomcsapás túlélője, hibakusa
hiberno
fn tört ir ír
hibrido
fn biol hibrid
hidrazino
kém hidrazin, diamid
hidrazono
kém hidrazon
hidrocefalo
orv vízfejűség, agykamratágulat, hidrocefália
hidrodinamiko
fiz hidrodinamika vö. elektrostatiko
hidroelektro
vill ip hidroelektromos energia
hidrofila
1) kém hidrofil, vízfelszívó, nedvességtartó szin
hidrofoba
kém víztaszító, nedvességtaszító, hidrofób szin
hidrofobio
pszi víziszony, hidrofóbia szin akvofobio
hidrofono
tech hidrofon, víz alatti mikrofon
hidrogeologo
geo víz hidrogeológus, vízföldtanos
hidrografo
geo víz hidrográfus
hidroksio
kém hidroxigyök
hidroksilo
kém hidroxilgyök
hidrolizi
kém hidrolizál, <vízzel> bont
hidrometro
1) víz vízsebességmérő, hidrométer
hidroplano
rep hidroplán, vízi repülőgép szin flugboato,
hidropso
orv folyadékgyülem, vízibetegség, vízkór, hydrops
hidroreo
orv vízfolyás, váladékfolyás, hydrorrhea
hidrosfero
geo vízöv, hidroszféra
hidrostatiko
fiz folyadékstatika, hidrosztatika vö.
hidrotekniko
víz ép vízépítészet, vízműtan, hidrotechika
hidroterapio
orv vízgyógyászat, hidroterápia szin
hierarĥo
vall főpap, hierarcha szin ĉefpastro
hierarĥio
hierarchia, rangsor
hieratika
1) vall hieratikus, szent, papi
hieraŭ
1) hsz tegnap <a tegnapi napon>
hierodulo
vall tört hierodulosz, hierodul, templomszolga
hierofanto
vall tört hierophantész <misztériumot vezető
hierogamio
vall tört hierogámia <kultikus szexuális
hieroglifo
1) nyt hieroglifa, fogalomírás
hifo
növ hifa, gombafonal, sejtfonal, hypha
higieno
orv egészségmegőrzés, egészségügy, higiénia
higrografo
met légnedvességíró <műszer>
higrometro
met légnedvességmérő, higrométer
higroskopo
met légnedvességjelző, higroszkóp
higumeno
kr <ortodox> apát
hiĝabo
iszl hidzsáb <női viselet>
hihi!
hgut hihi! <halk nevetés>
hik!
hgut hukk! <csuklás>
hiksoso
fn tört hikszosz
hilo
áll zöld levelibéka, leveli béka, zöldbéka, esőbéka
hinduo
fn vall hindu
hilozoismo
fil hilozoizmus
hiligajnono
fn hiligajnon
hiogloso
anat nyelvcsont-nyelvizom, musculus hyoglossus
hioido
anat nyelvcsont, os hyoideum
hilumo
1) anat nyílás, bemélyedés, kapu, hilus, hilum
hipalago
nyt ir szerkezetkeverés, hipallagé
himatio
tört himation <hellén felső ruha>
hiperbato
ir inverzió, hiperbaton
himeno
anat szűzhártya, hymen
hiperbolo
1) mat hiperbola
himenio
növ termőréteg, hymenium <gomba>
hiperboreo
mit hiperboreó <mítikus északi nép tagja>
hiperemio
orv vérbőség, vértolulás, bővérűség, hiperémia,
himno
ir zene himnusz
hipergonaro
film hypergonar <technika>
hino
áll lóöszvér <lócsődör és szamárkanca utóda> vö. mulo ▶trapunkta hiperiko: közönséges orbáncfű, lyukaslevelű
hino
bibl hin <kb. 6 l>
hipermetropa
orv távollátó, messzelátó
hindo
fn indiai
hiperono
fiz hiperon
hiphopo
zene hip-hop
hipio
hippi
hipnoto
pszi hipnózis
hipo
agr gallyazókés
hipospadio
orv hypospadiasis, húgycső-rendellenesség
hipofagio
lóhúsevés
hipostata
biol hiposztatikus
hipostazo
1) fil hiposztázis <tulajdonság önálló létezőként
hipofizo
anat agyalapi mirigy, agyfüggelék, hipofízis,
hipostilo
ép tört hüposztülion, hypostylion, oszlopterem
hipotakso
nyt alárendelés, hypotaxis szin subordigo 2 vö.
hipotalo
növ hipotallusz, hypothallus
hipotalamo
anat hipotalamusz, hypothalamus
hipogeo
tört <föld alatti> sírkamra, halotti kamra, kripta,
hipoteko
gazd jog jelzálog
hipogina
1) növ termő alatti, magház alatti
hipotenaro
anat kisujjpárna, hypothenar
hipotenuzo
mat átfogó
hipotezo
1) tud fil hipotézis
hipogrifo
mit szárnyas ló, hippogriff
hipotroĥoido
mat hipotrochoid
hipokampo
1) mit tengeri ló szin marĉevalo
hipsokroma
fiz hipszokróm, színemelő
hipsometro
geo magasságmérő, hipszométer
hipokastano
1) ex lógesztenye, vadgesztenye, bokrétafa
hipokaŭsto
1) tört hypocaustum <padló alatti fűtőhelyiség> hiraganao nyt hiragana <japán szótagírás>
hipokondro
anat hypochondrium <borda alatti tájék, a
hiri-motuo
fn hiri-motu
hipokondrio
pszi képzelt betegség, hipochondria
hirta
1) felálló, egyenesen álló <pl. szőr>
hipokrepido
növ heverő patkóhere, heverő patkófű, ernyős
hipokriti
tr pej színlel, álszenteskedik, kétszínűsködik
hisi
tr <kötéllel> felvon, felhúz, kifeszít
hisopo
1) bibl izsóp
hispano
fn spanyol
histo
anat szövet
histamino
kém biol hisztamin
histerezo
fiz hiszterézis
histerio
pszi orv hisztéria
histidino
kém biol hisztidin
histogramo
mat gyakorisági oszlopdiagram, hisztogram
histono
kém biol hiszton
historio
1) tört történettudomány
historiografo
tört történetíró vö. historiisto
histriono
1) tört histrio, mulattató
hitito
fn tört hettita
hm!
1) isz hm! <megfontolás, ellenkezés>
ho!
1) isz ó!, oh!, ah! <erős érzés>
hobio
kedvtelés, hobbi szin ŝatokupo
hobojo
zene oboa
hodiaŭ
1) hsz ma <a mai napon>
hodogo
gaszt hot dog szin kolbasbulko
hodografo
fiz hodográf, menetíró
hodometro
hodométer, menetútmérő
hoj!
isz halló! <messziről hívás>
hojo
agr kapa szin hakfosilo
hojli
ntr vonít szin tirboji
hoko
1) horog, kampó
hokeo
sp hoki, gyeplabda
hokuspokus
hgut hókusz-pókusz
hola!
isz hahó! halló! <hívás messziről>
holandezo
gaszt holland mártás, holland öntet
holdo
hajó hajóűr, rakodótér, hajóraktér, hajótér, hajófenék
holdingo
gazd holding, vállalatcsoport
holmo
ritk domb, halom szin altaĵo, monteto
holoceno
geo holocén, jelenkor
holoedro
ásv holoéder
holografo
jog saját kézzel írott végrendelet
holografio
fot holográfia
hologramo
fot hologramm, térhatású fénykép
holokaŭsto
vall égőáldozat szin brulofero
holokinetika
tud holokinetikus
homeopato
orv homeopata, hasonszervi gyógymóddal
homeostato
biol öko egyensúlyi állapot, homeosztázis
homeota
biol homeotikus
homeoteleŭto
ir hasonló végződésű szavak halmozása
homeoterma
tud áll melegvérű szin varmsanga
homilio
kr homília <bibliai ihletésű szentbeszéd>
homofono
fn nyt homofon, azonos alakú morféma
homogena
1) egynemű, homogén
homografa
mn nyt homográf, homografikus
homokromio
áll homokrómia, homokromizmus
homojoterma
áll melegvérű, homoioterm
homologa
1) mat homologikus
homonimo
nyt azonos alakú szó, homonima
homopteroj
áll egyfélszárnyúak, egyformaszárnyúak,
homoteta
mat középpontosan hasonló, homotetikus
homotopa
mat homotóp
homozigoto
biol homozigóta
homunkulo
homunkulusz, homunculus, lombikember
honesta
1) tisztességes, becsületes <vki>
honori
1) tr becsül, tisztel
honorario
honorárium, tiszteletdíj vö. tantiemo
honti
1) ntr szégyenkezik, szégyelli magát
hop!
isz hopp! <biztatás ugrásra>
hopio
fn hopi, moqui
hoplito
tört kat hoplita
horo
1) óra <60 perc>
hordo
1) horda, nomád törzs
hordeolo
orv árpa, hordeolum szin hordegrajno
horizonto
1) látóhatár, horizont
horizontala
vízszintes, horizontális
horloĝo
tech óra <időmérő>
hormono
biol hormon
hororo
iszonyat, rémület, horror
horoskopo
horoszkóp
horso
biz heroin
horsto
geo sasbérc, vetődéses hegy, horszt
horto
fn agr gyümölcsös, gyümölcsöskert
hortensio
növ kerti hortenzia, nagylevelű hortenzia
hortikulturo
agr kertművelés, hortikultúra szin
hoso
tömlő, slag
hosana!
isz hozsánna!
hospico
kr kolostori vendégfogadó
hospitalo
orv kórház szin malsanulejo
hostio
kr ostya
hot!
hoto! isz gyí!, gyí te!
hotelo
1) szálloda, hotel
hotentoto
fn hottentotta
hrivno
hrivna <pénznem>
hu!
isz hú!, húh!, jaj! <ijedtség>
hubo
agr telek <12-15 ha>
hufo
áll pata
hugenoto
kr hugenotta
huj!
isz hú!, jaj! aj! au! <hirtelen fájdalom>
hulo
1) erős hullámzás szin ŝvelondo
huligano
huligán
humo
geo agr humusz, televény
humana
emberséges, emberies, humánus
humero
anat felkarcsont, humerus, os brachii
humida
nedves, nyirkos, párás szin malseketa
humila
alázatos
humoro
1) kedv, kedély, kedélyállapot, hangulat
humoresko
zene humoreszk, capriccio
humuro
humor
huno
1) fn hun
hungaro
fn magyar
hupo
jm autóduda, autókürt, jelzőkürt szin aŭtokorno
hupo
áll szőrpamacs, bóbita
hura!
isz hurrá!
hurdo
1) lésza, szárítórács
hurio
1) iszl huri
hurli
ntr üvölt, vonít <mint a farkas>
hurono
fn huron
husaro
kat huszár
huŝ!
isz huss!, hess!
hutuo
fn hutu
hu-u-u!
hgut hú-ú-ú! <erős szél>
ĥ
ch <hang és betű>
ĥakaso
fn hakasz
ĥaldeo
fn tört kaldeus, káldeus
ĥalko
kém réz, fém <összetételekben>
ĥamsino
met hamszin, khamszin <forró déli tavaszi szél
ĥano
tört kán
ĥanto
hanti, osztják
ĥaoso
1) mit őskáosz
ĥasido
vall haszid
ĥato
ép szalmatetős ház
ĥazaro
fn tört kazár
ĥedero
isk chéder, zsidó elemi iskola
ĥelicero
áll csáprágó, chelicera
ĥet
het <héber ’ch’ betű>
ĥetido
bibl tört hettita
ĥetognatoj
ketognatoj
ĥi
khí <görög ’kh’ és ’ch’ betű> szin ĥio
ĥirala
fiz kém királis
ĥitono
1) tört tex khitón
ĥivido
fn bibl hivvi, khivveus
ĥlamido
tört khlamisz <rövid köpeny>
ĥmero
fn khmer
ĥolero
orv kolera, cholera
ĥomero
bibl homer, kor <gabonamérték, 201,2 l>
ĥoro
1) ir kar <görög tragédiában>
ia
valamilyen, valamiféle
iai
ntr iázik
io
valami
ial
valamiért, valami miatt
ĥoralo
zene korál
ĥordo
áll gerinchúr, chorda dorsalis
iam
valamikor, egykor
ĥoreo
orv vitustánc, chorea
ĥorijambo
ir chorijambus
ĥoto
zene jota <spanyol tánc>
ĥrono
geo kron <földtörténeti egység>
iatrokemio
gysz kém iatrokémia
i
1) i <hang, betű és betűnév>
ibero
fn tört ibér
ibibo
fn ibibó
ideo
1) fil eszme, idea
idealo
1) ideál, eszmény <a legnagyobb tökéletesség>
idempotenta
mat idempotens
identa
azonos, megegyező
ideografio
nyt fogalomírás, ideográfia
ideogramo
nyt ideogramma szin ideografiaĵo
ideozofio
fil ideozófia
idilio
1) ir idill, pásztorköltemény
idiomo
nyt idióma, nyelv, rétegnyelv
idiopatio
orv idiopátia, idiopátiás <más betegségre vissza
idiosinkrazio
1) vérmérséklet, sajátos alkat v. jelleg, lelki v.
idioto
1) fn pszi gyengeelméjű, idióta
idli
1) ntr tech szabadon fut
idiolekto
nyt egyedi nyelvhasználat, idiolektus
idiomorfa
tud idiomorf, saját formát tartó, önalakú
idolo
1) vall bálvány, bálványkép, bálványszobor, idol
iduso
áll jászkeszeg, szenni, fekete jász, ónkeszeg, jászkó
ie
valahol
iel
valahogyan, valamiképpen
ies
valakinek a, valaminek a
igbo
fn igbo, ibo
iglo
iglu, hókunyhó, eszkimókunyhó
ignamo
növ jamgumó, jamgyökér
ignimbrito
ásv ignimbrit, hegedt tufa, tufaláva
ignori
tr semmibe vesz, mellőz, nem vesz róla <n> tudomást,
ikonografio
műv ikonográfia
ikonoklasto
1) kr képromboló, ikonoklaszta szin
ikonoskopo
eltr ikonoszkóp, képtároló cső
igumeno
kr <görögkeleti> apát
ikonostazo
kr ikonosztáz, ikonosztázion, képfal szin
ikonsepto
kr ikonosztáz, képfal szin ikonostazo
ikso
x, iksz <betűnév>
iĥoro
orv gennyes sebváladék, ichor
iĥtiologo
áll haltudós, halszakember, ichthyológus
iktero
orv sárgaság, icterus szin flavmalsano
iĥtiozo
orv halpikkelybőrűség, pikkelybetegség,
ikono
1) kr műv ikon
ileo
anat csípőbél, ileum
ili
ők
ilio
1) anat csípőcsont, os illium szin iliako, koksosto
iliro
fn tört illír
iliumo
anat csípő, ilium
ilmenito
ásv ilmenit
iloko
fn iloko
ilumini
1) tr kivilágít, ünnepien megvilágít
ilustri
1) tr knyv illusztrál, képekkel szemléltet
iluzio
1) pszi érzékcsalódás, látszat, illúzió
imagi
1) tr elképzel, maga elé képzel, felidéz magában <vmi
imagino
áll imágó <a rovar kialakult formája>
imaginara
1) mat képzetes, imaginárius
imamo
1) iszl tört imám, egyházi és világi fejedelem
imanenta
fil immanens, benne rejlő
imbecilo
fn pszi imbecillis, gyengeelméjű
imbrico
ép barátcserép vö. kalipetro
imersio
csill belépés, bemerülés <égitest árnyékába>,
imino
kém imin, iminocsoport
imisio
öko immisszió, légszennyezettség
imiti
1) tr utánoz, imitál
imortelo
növ szalmavirág
impedanco
vill látszólagos ellenállás, váltóáramú ellenállás,
imperativo
1) nyt parancsoló mód, imperativus vö. volitivo
imperatoro
kat tört imperátor <cím>
imperfekto
nyt elbeszélő múlt, imperfektum
imperfektivo
nyt befejezetlen igeszemlélet, befejezetlen
imperio
1) tört birodalom, császárság
imperialo
1) jm imperiál, felső emelet
imperiumo
tört főhatalom, legfőbb hatalom, imperium
impertinenta
szemtelen, arcátlan, szemérmetlen
impeti
1) ntr nekiiramodik, nekilendül
impetigo
orv ótvar, impetigo
implici
tr <logikailag> magában foglal, magában rejt, vmivel
impliki
1) tr belegabalyít, beleakaszt, összegubancol
implodi
ntr fiz összeroppan, beroppan, implodál <külső
implozivo
nyt implozíva, belső glottális zárhang <zárhang fel
imponi
ntr bámulatot kelt, imponál, tekintélyt parancsol,
importi
1) tr gazd behoz, importál szin enporti 2
imposto
gazd adó, illeték
impoŝto
1) ép boltváll, vállkő, boltszék
impotenta
orv impotens, közösülésképtelen
impozi
tr knyv kilő, oldaloz <szedett oldalakat>
impregni
tr tech tex impregnál, átitat
impreso
1) benyomás, hatás, érzés, impresszió
impresario
impresszárió
impresionismo
műv impresszionizmus vö. ekspresionismo
impresionisto
műv impresszionista festő
imprimaturo
1) knyv nyomási engedély, imprimatúra
improvizi
tr rögtönöz, improvizál
impulsi
1) tr fiz lök, taszít
imputi
1) tr gazd beszámít vmibe <sur>, ráterhel vmire
imuna
1) orv biol védett, immúnis, ellenállóképes <pl.
inanicio
orv kiéhezettség, <elgyengülés hiányos táplálkozás
inaŭguri
tr megnyit, felavat, felszentel, leleplez <alkotást>
incendio
tűzvész szin brulego
incenso
tömjén szin odorfumaĵo
incesto
vall jog vérfertőzés szin sangadulto
incidi
fiz beesik <pl. fénysugár>
incidento
incidens, közbejött esemény szin interokazaĵo
inciti
1) tr ingerel, felingerel, felmérgesít, felbosszant, hergel
incizi
orv bemetsz, bevág
incizivo
anat metszőfog, dens incisivus szin tranĉodento
incizuro
anat öböl, behúzódás, barázda, incisura
indefinito
nyt határozatlan névmás szin nedifina pronomo
indekso
1) knyv index, mutató <lista>
indeno
kém indén
indico
1) ált vminek a jele, mutatója
indieno
tex indiai karton, nyomottáru
indiferenta
1) közömbös, érdektelen <vmi>
indigo
kém indigó <festékanyag>
indigni
ntr háborog, fel van háborodva, méltatlankodik vmi
indiĝeno
1) fn bennszülött, őslakó
indiki
1) tr jelez, jelöl, mutat
indolo
kém indol, benzopirrol
induko
vill indukció, gerjesztés
indukti
1) tr fil mat indukál, egyediből általánosra
indikativo
nyt kijelentő mód
individuo
1) egyén, individuum
induktoro
távk <mágneses> induktor szin magnetinduktoro nutraĵindustrio, petrolindustrio, porcelanindustrio,
indulgi
1) tr elnéz vkinek <al> vmit <n>, irgalmaz vkinek
inercio
1) tunyaság, renyheség, tehetetlenség szin inerteco 2
inerta
1) fiz tehetetlen, saját mozgás nélküli
indulgenco
kr bűnbocsánat, búcsú
indulto
kr indultum <különleges pápai engedély>
industrio
1) gazd mesterség, ipar
infamio
becstelenség, gyalázat, aljasság
infano
1) vkinek a gyermeke
infanterio
kat gyalogság
infarkto
orv infarctus
infekti
1) tr orv megfertőz
infero
1) alvilág
inferenco
fil következtetés <igaz állításból>
infesti
1) tr eláraszt, ellep, megrohan <kártevők, férgek>
influki
tr vill elektromosan megoszt
infikso
nyt infixum, szó belsejében levő formáns vö. afikso, induko, indukelektro
informi
tr tájékoztat, felvilágosít, informál
infiltri
tr orv beszivárogtat, bejuttat, inflirtál <sejtekbe,
infimo
mat alsó határ, infimum
infinito
1) fil a végtelen, végtelenség, infinitum
infinitezimo
1) mat végtelenül kis mennyiség, infinitezimális ▶ricevi informon: tájékoztatást kap
infinitivo
nyt főnévi igenév, infinitivus szin i-modalo
inflacio
1) gazd infláció, pénzromlás, pénzhígulás
inflamo
orv gyulladás szin brulumo
infleksio
nyt tőhangváltás, tőhangcsere, inflexió, ablaut,
infloresko
növ virágzat, inflorescentia
influi
tr befolyásol, hat vkire v. vmire <n>
informacio
mat információmennyiség <statisztika>
infruktesko
tud növ termés szin frukto
infundiblo
anat tölcsér, tölcsér alakú szervrész,
infuzi
tr leforráz, <leforrázással> főz
ngbando
fn ngbandi
ingesti
tr áll <táplálékot> felvesz
ingoto
koh fémtuskó, öntecs, buga, fémtömb
ingro
fn izsór, inkeri
ingredienco
összetevő, alkotóelem, hozzávaló szin
ingveno
anat lágyék, lágyékhajlat, inguen
inguŝo
fn ingus
inĝenia
1) eszes, leleményes, találékony <vki>
inĝeniero
tech mérnök
inhali
tr orv inhalál, belélegez
inhibi
tr biol kém gátol, késleltet, megakadályoz
inici
tr bevezet, beavat, <titokba, tudásba, vallásba>
inicialo
knyv <díszes> kezdőbetű, iniciálé szin ĉeflitero
iniciati
1) tr kezdeményez
inkao
tört inka <népnév>
inklina
hajlamos, hajlandó vmire <al>
injekti
1) tr orv befecskendez, injektál <pl. vakcinát>
injektivo
nyt implozíva, belső glottális zárhang <zárhang fel inkliniĝi: ntr hajlamossá válik, kezd hajlani vmire <al>,
injektoro
1) tech befecskendezőfúvóka
inko
1) tinta
inklinacio
fiz elhajlás <a vízszintestől>, inklináció
inkluziva
magában foglaló, tartalmazó, inkluzív
inkognito
fn álnéven utazó, rangrejtve utazó,
inkoativo
nyt kezdő igeszemlélet, kezdő aspektus szin
inkrusti
tr műv <fával> berak, berakással díszít, inkrusztál
inkubo
1) vall hím ördög, incubus
inkubacio
orv lappangás
inkubatoro
1) agr tud keltetőgép, inkubátor szin kovilo 1
inkudo
anat üllőcsont, incus szin amboso 2
inkunablo
1) knyv ősnyomtatvány, inkunábulum <1500-ig>
inkvizicio
1) kr tört inkvizíció
inkvizitoro
kr tört inkvizitor
inokuli
1) tr ex beolt, szemez szin grefti 1
inplano
knyv in-plan könyv <teljes ívméretű könyv>
insekto
áll rovar
inserti
1) tr növ beilleszt, betold, beültet, inszertál <növényi
insidi
x ármánykodik, áskálódik vki ellen <n v. kontraŭ>,
insigno
jelvény
insili
tr agr silóz, silóba rak szin ensiligi
insinui
1) tr ravaszul sugall, sejtet, elültet <gondolatot>
insisti
1) ntr hangsúlyoz vmit <pri>, ragaszkodik vmihez,
insolacio
orv napszúrás, insolatio szin sunfrapo, suna ikto
insolenta
ritk arcátlan, szemtelen, pimasz
inspekti
tr felügyel, ellenőriz, inspiciál
inspektoro
1) felügyelő, ellenőr, inspektor szin inspektisto
inspiri
1) tr sugall
instali
1) tr létesít, telepít, felállít, elhelyez, beszerel,
instanco
1) jog fok, jogi fórum
instepo
anat lábhát, rüszt, dorsum pedis szin pieddorso
instigi
tr ösztönöz, biztat, ösztökél, sarkall, buzdít, bátorít
instinkto
áll átv is ösztön
institucio
1) intézmény <rendszer>
instituto
intézet
instrui
1) tr isk tanít, oktat
instrukcio
1) utasítás, eligazítás, instrukció
instruktoro
kat kiképző
instrumento
1) eszköz, szerszám, eszköz, műszer, készülék
instrumentalo
nyt eszközhatározó eset, eszközeset,
insuficienco
orv elégtelenség
insulo
1) geo sziget
insulino
orv biol inzulin
insulti
1) ntr szitkozódik, káromkodik, szentségel
insurekcio
pol népfölkelés szin popolribelo
insurgento
pol népfölkelő szin insurekciano
intajlo
műv intagilo <homorúan vésett gemma>
integra
1) <önmagában> teljes, hiánytalan, érintetlen,
integralo
fn mat integrál
intelekto
ész, értelem, felfogóképesség, intellektus
inteligenta
értelmes, okos, intelligens
intenci
tr szándékozik, szándékában áll
intendanto
1) gazd intéző, tiszttartó <birtok, ingatlan>
intensa
1) erős, erőteljes
inter
1) között, közé <tér>
interdikto
kr egyházi tilalom, interdictum
interesi
1) tr érdekli, izgatja <kíváncsi rá>
interezo
gazd kamat szin rentumo
interfero
1) fiz interferencia
interferono
biol interferon
interfono
távk házi telefon
interioro
műv enteriőr
interjekcio
nyt indulatszó szin ekkria vorteto
interleŭkino
biol interleukin
intermezo
1) zene intermezzo, közjáték <felvonásközi balett,
intermiti
1) ntr <időben> váltakozik
interogativo
nyt kérdő névmás, kérdőszó szin demanda
interonimo
nyt nemzetközi szó
interpelacii
tr pol interpellál vkihez <n>
interpoli
tr utólag beszúr vö. poli
interpozitivo
nyt közbevetett viszonyszós eset
interpreti
1) tr tolmácsol
interpunkcio
nyt központozás, interpunkció
interstico
anat szövetköz, interstitium
intertrigo
orv kipállás, intertrigo
interuptoro
1) vill automata megszakító, áramszaggató szin
intervalo
1) zene hangköz
intervjuo
interjú
intesto
anat bél, intestinum szin entero
intio
inti <pénznem>
intifado
pol intifáda
intonacio
nyt hanglejtés, mondatdallam, intonáció szin
intradoso
1) ép boltívbelső, ívbéllet
intrigi
ntr mesterkedik, fondorkodik, intrikál, áskálódik
intrinseka
tud fil belső, belülről fakadó, lényegéből
introno
biol intron
introspekto
pszi önmegfigyelés, önvizsgálat, befelé nézés,
introvertita
pszi befelé forduló <természetű>, introvertált vö.
intruziva
geo benyomulásos, intruzív, intrúziós
intuo
fil ösztönös megérzés, intuíció szin intuicio
intumeska
orv duzzadt, intumescens
inuito
fn inuit
inundi
1) tr víz eláraszt, elönt
inupiaka
mn nyt alaszkai eszkimó <ik>
invadi
1) tr kat megszáll, lerohan, elfoglal
invalido
orv rokkant
invaro
tech invar <vas-nikkel ötvözet>
invarianto
fn mat invariáns
invencio
1) ir invencióelmélet <retorika>
inventi
tr tech feltalál, kigondol <találmány> szin eltrovi
inventaro
leltár
inversa
1) fordított, ellentétes, ellenkező
inversio
nyt fordított szórend
inverti
1) tr kém invertál <cukrot>
investi
1) tr beiktat <hivatalába>
investituro
1) tört hűbéres beiktatása
inviti
1) tr meghív <kéri, hogy jöjjön>
iono
fn tört ión, jón
ionika
műv jón vö. dorika, korintika
invoki
tr jog <felmentően> hivatkozik
involucio
mat involúció
involukro
növ gallér <virágé>
iom
1) valamennyi v. valamennyit, egy kicsi, v. egy kicsit
ipomeo
növ hajnalka, csodahajnalka, csillaghajnalka
ipsilono
1) knyv üpszilon <görög ’ü’ betű>
iri
1) ntr megy, jár <mozog vmely irányban>
iredenta
pol irredenta <idegen uralom alatt levő>
irigacio
agr öntözés
iriso
anat szivárványhártya, iris
iriti
1) tr ingerel, bosszant, idegesít, irritál
irizi
tr szivárványszerűvé tesz, irizál
irokezo
fn irokéz
ironio
1) ir irónia
isĥemio
orv iszkémia, ischaemia
iskio
anat ülőcsont, os iscii
iskiato
anat ülőideg, nervus ischiadicus szin iskia nervo
islamo
iszl iszlám
istmo
1) geo földszoros, isztmosz szin terkolo
italo
fn olasz
italika
mn nyt italikus
iteracio
1) ir szóismétlés, iteráció
iterativo
nyt gyakorító igeszemlélet, gyakorító aspektus szin
itinero
1) útvonal, útirány szin kurso 2, raŭto
iu
1) valaki
izentropa
fiz izentropikus, izentrópiás
izobaro
1) fiz kém izobár <elem>
izobato
geo mélységvonal, izobát
izocela
mat egyenlő szárú <háromszög> szin egallatera
izodinamo
fiz egyenlő térerősségű v. izodinamikus görbe
izoelektra
vill izoelektromos, izovillamos
izogloso
nyt izoglossza
izogono
geo fiz izogónvonal, izogona, izogonális görbe
izohelo
met izohel
izohipso
geo fiz magassági szintvonal, izohipsza
izoklino
geo fiz izoklina, izoklinális vonal
izokrona
tud egyidejű, izokrón
izoli
1) tr elszigetel, elkülönít
izomero
fn kém izomer
izometra
mat izometrikus, egyenlő mértékű v. méretű
izopreno
kém izoprén
izotermo
fiz izoterma, izoterm vonal v. görbe
izospino
fiz izospin, izotópspin
izotona
fiz kém izotóniás, izotonikus, azonos ozmotikus
izotopo
kém izotóp
izostazo
geo izosztázia
izotropa
fiz izotrop, izotropikus
j
j <hang és betű>
ja
1) hiszen, bizony, hát <ténylegesség hangsúlyozása>
jacinto
ásv hiacint, jácintkő
jado
ásv jadekő, zsédkő
jadeito
ásv jadeit
jadeitito
ásv jadeitit
jaĥto
1) hajó jacht <üdülés>
jako
tex zakó, kiskabát
jakobeno
1) tört jakobinus
jakuto
fn jakut
jakvo
növ dzsekfrút, jákafa gyümölcse
jam
már
jambo
ir jambus
jango
fil jang vö. jino
janiĉaro
tört kat janicsár
jankio
pej jenki
japano
fn japán
jaro
év
jardo
1) hajó keresztvitorlarúd, árbócfa, vitorlafa
jarlo
jarl <skandináv törzsfő, vezér>
jaspo
ásv jáspis
jaŝiro
vall ép sintoista templom
jatagano
kat jatagán
jatrokemio
kém gysz jatrokémia
jaŭo
fn jao
jazigo
tört jazig
je
1) <határozatlan jelentéssel, melléknévi bővítmény>
jejuno
anat éhbél, jejunum
jekcio
mat leképezés szin ĵeto 3
jelpi
ntr vakkant
jembo
fn embu
jen
1) íme!, lám!, nini!, nesze!, tessék! hát
jeniŝo
jenis <cigány népcsoport tagja>
jeralaŝo
jték orosz whist
jes
1) igen
jesaulo
tört kozákkapitány
jeŝivo
vall jesiva, jesiba, talmudi főiskola
jeto
rep sugárhajtású v. lökhajtásos repülőgép szin
jetio
jeti <majomember>
jezuito
1) fn kr jezsuita <szerzetes>
jio
fn ji, loló
jino
fil jin vö. jango
jod
jod <héber ’i’ v. ’j’ betű>
jodli
ntr zene jódlizik
jodoformo
gysz jodoform
jogo
jóga
jogurto
gaszt joghurt
jokano
gaszt jokan
jokozuno
sp jokozuna <szumóbirkozó legmagasabb rangja>
jonio
vall jóni <teremtőerő jelképe> vö. lingamo
juano
jüan <pénznem>
jubeo
kr ép szentélyrekesztő, jubé
jonosfero
csill fiz ionoszféra
jubili
ntr ujjong, örvend, örvendezik
jubileo
1) vall kürtölés esztendeje, örömünnep
joro
jm hajó rep farolás, hirtelen irányváltoztatás
judo
fn zsidó
jorubo
fn joruba
jota
knyv ióta <görög ’i’ betű> szin joto
judaizi
ntr vall judaizál
joviala
kedélyes, joviális szin gajema
ju
partikula
jugo
1) járom, iga szin jungarko
jugoslavo
fn tört jugoszláv
jugularo
anat nyaki visszér, jugularis interna
juĝi
1) tr jog ítél, elítél, ítélkezik, bíráskodik
jujubo
növ zsidótövis <bogyó>, jujuba <datolya>
juki
tr viszket
julo
hajó kormányevező, farevező, scull szin postremilo
julepo
gysz üdítő v. nyugtató szirupos lé, julep
juna
fiatal, ifjú
jungi
1) tr befog, felszerszámoz <igavonó állatot>
junto
1) tech hézag, ereszték, fuga
jupo
tex szoknya
jupiko
fn jupik
juro
jog jog
jurisdikcio
1) jog joghatóság, bíráskodási jog szin juĝpovo,
jurisprudenco
1) jog tud jogtudomány, jogbölcselet,
jurto
ép jurta
justa
1) igazságos
justico
jog igazságügy
juto
tex juta
juvelo
1) ékszer
ĵ
zs <hang és betű>
ĵaboto
tex ingfodor, mellfodor, zsabó szin brustumo
ĵako
vill jackhüvely, kapcsolóhüvely, dugaszhüvely
ĵakardo
tex tech jacquard <mintaszövő mechanizmus>
ĵaketo
1) tex zsakett
ĵaluza
1) vmilyét féltő, vmilyére kényes
ĵaluzio
ép reluxa
ĵami
tr távk zavar <adás>
ĵamboreo
cserkész-világtalálkozó, dzsembori
ĵaro
<tárolásra szolgáló> kőkorsó v. agyagkorsó
ĵargono
1) nyt keveréknyelv, zsargon
ĵartelo
tex harisnyatartó pántja
ĵaŭdo
csütörtök
ĵazo
zene dzsessz
ĵeleo
gaszt zselé, gyümölcskocsonya
ĵerzo
1) tex dzsörzé, jersey
ĵeti
1) tr dob, hajít
ĵetono
1) jték zseton
ĵibo
hajó orrvitorla
ĵigo
1) zene gigue, zsig <zene és tánc>
ĵinglo
távk zene jingle, szignál, bevezető zene, reklámzene
ĵipo
jm dzsip
ĵokeo
zsoké
ĵokero
1) jték dzsóker
ĵongli
1) ntr zsonglőrmutatvány végez, zsonglőrködik
ĵoruro
ir dzsóruri <japán melodráma>
ĵosi
tr növ agr leföldel
ĵudo
sp cselgáncs, dzsúdó
ĵuĵicuo
kat sp dzsúdzsucu
ĵuĵuo
1) zene juju
ĵuri
1) ntr esküszik, megesküszik vkire <per> v. vmire <sur>
ĵurasio
geo jura
ĵurio
jog esküdtszék
ĵurnalo
1) knyv újság, napilap szin taggazeto
ĵus
hsz éppen most, pont most, az imént
k
k <hang és betű>
kabo
geo fok, földfok szin terkapo
kabo
bibl kab <kb. 2,5 l>
kabalo
1) vall fil kabbala
kabano
ép kunyhó, faház
kabardo
fn kabard
kabareto
1) műv műsoros vendéglő, zenés kávéház, kabaré
kabilo
fn kabil
kabineto
1) dolgozószoba
kablo
1) kötél, drótkötél
kablogramo
távk kábeltávirat, kablogram, „kábel” szin
kabrioleto
1) jm kabriolet <kétkerekű kocsi>
kabuko
ir kabuki <japán színház>
kaco
durv fasz, farok <pénisz>
kaciko
1) kacika, indián törzsfő, indiánfőnök
kaĉo
1) gaszt kása
kaĉino
fn kacsin
kaĉuo
gaszt kasucukorka, kasupasztilla
kadavro
holttest, hulla, tetem
kadenco
1) zene kadencia, zárlat
kadenzo
zene kadencia <koncertáló szólam zárlat előtti
kadeto
kat isk hadapród, kadét, tiszti növendék
kadio
iszl kádi, bíró
kadiso
tex cadis <serzfajta gyapjúszövet>
kadiŝo
vall kaddis <zsidó ima>
kadro
1) keret, ráma, foglalat
kadrato
knyv kvadrát, térkitöltő négyzet
kaduceo
1) mit kaduceus, kígyós bot, merkúrbot
kaduka
1) rozzant, rozoga, düledező, roskadozó, omladozó
kaf
kaf v. khaf <héber ’k’ v. ’kh’ betű>
kafo
1) kávészem, kávébab szin kafograjno
kafeino
kém koffein szin kofeino
kafeterio
büfé, önkiszolgáló étterem
kafiro
iszl káfir <nem muszlim>
kaftano
tex kaftán
kaguango
áll repülőmaki szin galeopiteko
kaĝo
1) kalitka, kalicka, ketrec <aprómarhának>
kahelo
ép csempe, mázas cserép
kaĥeksio
orv senyvesség, cachexia
kaido
jog gazd káid
kaiko
hajó kaik <török vitorlás csónak>
kainito
ásv kainit
kairno
1) cairn, kő sírhalom
kaj
és, meg <kötőszó>
kajo
1) hajó rakpart
kajako
1) hajó eszkimó csónak
kajero
1) isk füzet
kajto
1) jték papírsárkány szin flugdrako
kajuto
jm fülke, kajüt
kaĵoli
tr hízeleg, gazsulál
kaki
ntr biz kakál szin feki
kakao
1) növ kakaószem, kakaóbab szin kakaofabo
kakia
khaki, khakiszínű
kakinoko
1) növ ázsiai kakiszilva, ázsiai datolyaszilva
kakofonio
kakofónia, rossz hangzás
kakografio
csúnya írás, hibás írás, kakográfia
kakosmio
pszi kóros szagérzet, cacosmia
kakuminalo
nyt kakuminális hang szin retrofleksa sono
kalo
1) orv bőrkeményedés, kérgesedés, callositas
kala-azaro
orv dumdumláz, kala-azar, trópusi leishmaniózis
kalandri
tr tex knyv simít, fényesít, mercerizál, mángorol,
kalazo
1) áll köldökfolt, jégzsinór, chalaza
kalazio
orv jégárpa, chalazeon
kalcedono
ásv kalcedon
kalciferolo
biol kém kalciferol
kalcini
kém izzít, kalcinál, kiéget
kalcito
ásv kalcit, mészpát
kalcitri
ntr kirúg, hátrarúg <ló két hátsó lábával>
kaldrono
1) gaszt bogrács, üst, kondér
kalefakcio
fiz kalefakció <forró fémlapra hullatott
kalejdoskopo
jték kaleidoszkóp
kalemburo
szójáték <morfémahatár eltolásával> szin
kalendaro
naptár
kalenturo
orv trópusi láz
kaleŝo
1) jm hintó
kalfatri
tr hajó dugaroz, tapaszt, kalafál <hajófalat>
kalibro
1) tech űrméret, belső átmérő, kaliber, öb
kalifo
iszl tört kalifa
kaligrafo
kalligráfus szin belskribisto
kaligramo
ir képvers, kalligramma
kaliko
1) vall kehely, pohár <áldozás>
kalikoto
tex pamutvászon, kalikószövet, molinó
kalipetro
ép apácacserép vö. imbrico
kalipso
zene calypso <tánc és zenei stílus>
kalisteno
műv mozdulatművészet
kalko
kém ép mész
kalkano
1) anat sarok
kalkaneo
anat sarokcsont, calcaneum szin kalkanosto
kalkuli
1) tr számol, elszámol vmeddig <ĝis> <sorolja a
kalkuluso
orv kő, calculus
kalmo
met szélcsend szin senvento
kalmodulino
biol kém kalmodulin
kalmuko
fn kalmük
kalomelo
kém kalomel
kalorio
fiz kalória, kiskalória <cal>
kaloto
mat gömbsüveg
kalozo
anat agyereszték, kéregtest, agyvelőhíd, corpus
kalpako
tex kalpag, prémsüveg, kucsma
kalsono
tex alsónadrág, bugyogó
kalumeto
békepipa szin pacpipo
kalumnii
tr rágalmaz
kaluno
növ csarab, erika, hanga, télizöld, angyalmetélt
kaluso
1) orv csontforradás, csontheg, callus
kalva
1) kopasz, tar szin senhara
kalvadoso
gaszt calvados <ital>
kalvilo
növ kalvil, eperalma, csörgőalma
kamo
tech bütyök, görbetárcsa
kamaboko
gaszt kamabokó, haltészta szin fiŝkuko
kamajo
1) műv camaieu <egy szín különböző árnyalataival
kamarado
1) pajtás, bajtárs, társ, haver
kamarilo
pol pej kamarilla
kambo
fn kamba
kambio
gazd <saját> váltó
kambiumo
növ kambium, gyarapítószövet
kambrio
tört geo kambrium
kameo
műv kámea
kamemberto
gaszt camembert <sajtféleség>
kameno
1) kandalló
kamero
1) ép kamra, kamora
kamerao
film kamera, filmezőgép
kamerlingo
kr bíboros kamarás, camerlegno
kamforo
kém kámfor
kamikazo
1) rep kamikazegép
kamiono
jm teherautó, kamion szin ŝarĝaŭto
kamizardo
kr kamizárd, camisard
kamizolo
1) tex zubbony, zeke
kamloto
tex kamelot, teveszőrszövet
kampo
1) agr termőföld, <művelhető> föld
kampano
fn campaniai
kampaneto
zene harangjáték
kampanilo
ép harangtorony, campanile szin sonorilturo
kampanjo
1) kat hadjárat
kamufli
1) tr kat álcáz szin maski 2
kano
1) növ nád, nádszál vö. fragmito
kanao
nyt kana, japán szótaírás
kanajlo
gazember, bitang, gazfickó, csirkefogó
kanako
fn kanak
kanalo
1) közl csatorna <vízi út>
kanapo
1) kanapé vö. sofo, divano
kanaro
fn kannada, kannara
kanario
áll kanári
kancelario
1) kancellária, kancellári hivatal
kanceliero
1) tört kancellár
kancero
1) orv rák, rákbetegség
kanelonoj
gaszt canelloni <hússal töltött csőtészta>
kanguruo
áll kenguru
kanibalo
emberevő, kannibál szin antropofago, hommanĝulo
kando
gaszt kandiscukor, jegescukor
kanino
anat szemfog, kutyafog, dens caninus szin
kandelo
1) gyertya
kanistro
1) fémdoboz
kanjono
geo kanyon, szurdokvölgy
kanĵio
knyv kandzsi
kankano
zene kánkán <zene és tánc>
kankro
áll rák
kandelabro
kandeláber, díszes gyertyatartó
kandidato
<tisztségre, állásra> jelölt, kandidátus
kannado
fn kannada, kannara
kanono
1) kat ágyú, löveg szin pafilego
kandombleo
vall kandomblé
kaneforo
műv kanephora, kosárvivő <szobor>
kanelo
1) ép barázda, vájat, kannelúra
kanono
1.a kr bibl szentírási kánon <sugalmazott könyvek
kanoniero
kat tüzér szin kanonisto
kanoniko
kr kanonok
kanopo
műv tört kanopusz
kanopeo
növ lombkoronaszint
kanoto
1) hajó csónak
kanti
1) tr zene énekel, dalol
kantabro
fn kantábriai, cantaber
kaolino
ásv porcelánföld, kaolin
kaolinito
ásv kaolinit
kantaro
tört ivóedény, cantharus
kaono
fiz kaon
kapa
knyv ˘, kappa <görög ’k’ betű> szin kapo 2
kapabla
1) képes vmire <je, por>
kantato
zene kantáta
kantiko
kr zene canticum, dicsérő ének, <egyházzenei>
kantileno
1) ir cantilena, kantiléna
kantilevra
tech karos, túlnyúló, szabadonhordó
kantino
üzemi étkezde, kantin, menza, vállalati büfé
kantonmento
kat szálláskörlet, kvártély
kantoro
kr kántor
kantrio
zene country
kanuo
1) hajó indiánkenu szin kanada kanuo
kanulo
gysz kanül szin vejna katetero
kanuro
fn kanuri
kanvaso
1) tex kanavász, hímzővászon
kapacito
1) űrtartalom, befogadóképesség, kapacitás
kanzono
1) ir canzone, dal
kapei
ntr hajó <rossz időben> minimális vitorlázattal halad
kapelo
1) kr ép kápolna
kaperi
1) tr hajó elfog, hatalmába kerít <ellenség hajóját>
kapilaro
anat hajszálér, hajszálcső, kapilláris, capillaris
kapitalo
1) gazd tőke <pénz, termelőeszközök>
kapitano
1) kat tört kapitány
kapitato
anat fejes csont, capitatum
kapitelo
ép oszlopfő, oszlopfej
kapitulo
1) kr káptalan szin kanonikaro
kapitulo
növ gombvirágzat, capitulum szin kapeto 3
kapitulaci
1) ntr kat megadja magát, kapitulál
kapo
1) anat fej, fő
kapoejro
műv capoeira <harcművészeti tánc>
kapoko
növ kapok <szálasanyag>
kapolo
ásv <gömbölydeden> csiszolt drágakő
kapono
1) áll kappan
kaponiero
kat harántmű
kaporalo
kat őrvezető
kapotasto
zene húrnyereg, capotasto, capodastro
kapoto
1) tex csuklyás köpeny
kaprico
1) szeszély
kapriĉo
zene capriccio
kapriolo
1) bakugrás, szökellés, ugrándozás
kaprono
kém kapron <műanyag>
kapsido
bakt kapszid
kapstano
1) hajó gugora
kapsulo
1) kupak, zárókupak
kapti
1) tr elkap, megragad
kapuĉino
gaszt kapucsínó, capuccino
kapuso
hajó irány, hajóorr iránya
kaputa
biz ócska, rozzant, tönkrement, sérült, elfuserált
kara
1) kedves
kapuceno
kr kapucinus szerzetes, csuklyás barát
kapuĉo
1) tex csuklya, kapucni
karabeno
kat karabély, rövid csövű puska
karaĉajo
fn karacsáj
karafo
gaszt <asztali> vizespalack v. borospalack
karako
hajó caraque
karakalpako
fn karakalpak
karakoli
ntr körben táncol v. forog <ló>
karaktero
1) biol jelleg
karakteristiko
mat karakterisztika
karakterizi
tr jellemez, karakterizál
karakulo
áll karakül, karakul <juh>
karamboli
1) ntr jték karambolt csinál <biliárd>
karamelo
gaszt karamell, égetett cukor
karaokeo
zene karaoke
karapaco
áll páncél
karato
1) karát <205 mg ékkő>
karateo
sp karate
karavano
1) közl karaván
karavelo
hajó karavella
karbo
1) szén
karbazo
kém karbazgyök
karbazolo
kém karbazol
karbeno
kém karbéngyök
karbinolo
kém karbinolgyök
karboksilo
kém karboxilcsoport
karbolineo
kém karbolíneum
karbonado
1) gaszt parázson sült hús, sült rostélyos
karbonaro
tört pol karbonári, carbonari
karbonio
geo tört karbon, karbon időszak
karborundo
kém karborundum, szilicium-karbid
karbunklo
1) orv darázsfészek, karbunkulus carbunculus
karbunkolo
ex karbunkulus <drágakő>
karburi
1) tr koh felszenít, cementál
karcero
1) jog zárka, sötétzárka
karcinomo
orv rák <hámé>, karcinóma, carcinoma
karbamo
kém karbamingyök
kardo
növ bogáncs
kardamomo
1) növ malabári kardamom, kis kardamómum
kardio
anat szív-, kardio-, cardiokardiografio: orv kardiográfia, cardiographia <szívmozgás
kardigano
tex kardigán szin trikjako, trikita jako
kardinalo
kr bíboros, kardinális
kardinalo
mat tőszám szin povo 4
kardioido
mat szívgörbe, kardioid
kardjo
anat gyomorszáj, ostium cardiacum
kareo
gaszt curry <fűszer>
karelo
fn karjalai
kareno
1) hajó hajófenék <hajó vízvonal alatti része>
karesi
1) tr simogat, megcirógat
kario
orv csontszú, fogszú, caries
kariatido
ép műv kariatida
karibo
fn karib
karibuo
áll karibu
kariero
életpálya, pályafutás, karrier
karikaturo
műv gúnyraj, gúnykép, karikatúra
kargo
rakomány
kariljono
zene harangjáték, campanelli, carillon
karino
1) áll szegycsonttaraj, szegycsonttaréj, carina
kariokaro
növ peki v. piki gyümölcse
kariolo
1) jm kordé, taliga, talyiga
kariopso
növ tud szemtermés, caryopsis szin grajno 2
karioplasmo
biol magnedv, karioplazma, kariolimfa
kariotipo
1) biol fot kariotípus
karismo
1) kr karizma, kegyelmi ajándék
karitato
kr felebaráti szeretet, emberbarátság, karitász
karmo
vall karma
karmanjolo
zene carmagnole <ének és tánc>
karnalito
ásv karnalit
karnavalo
1) farsang, farsangi időszak
karmezina
karmazsin, liláspiros
karneolo
ásv karneol
karmino
fn kármin, bíborvörös festék vö. karmezino,
karnuto
tört carnutus
karoo
jték káró <kártyaszín>
karminativa
gysz szélhajtó
karno
1) <élő> hús
karobo
növ szentjánoskenyér
karolo
kr zene carol, <karácsonyi v. húsvéti> örömének,
karoserio
jm kocsiszekrény, karosszéria
karotido
anat nyak-fejverőér, nyaki-feji verőér, carotis
karpo
1) anat kéztő, carpus szin pojno
karpelo
növ termőlevél, carpellum
karsto
geo karszt
karto
1) lap <posta>
kartavi
ntr raccsol
kartelo
1) tört párbajra hívó levél, kihívó levél
kartilago
anat porc
kartoĉo
1) kat töltény
kartografo
geo térképész, kartográfus
kartono
1) karton, keménypapír, papírlemez
kartuno
műv viccrajz, karikatúra
kartuzio
kr karthauzi kolostor, certosa
kartvelo
fn grúz
karunklo
anat szemölcs, kis hús, caruncula
karuselo
1) lovas parádé, lovas játék, karusszel
kaso
1) pénzes láda, pénzszekrény
kasacio
jog megsemmisítés, pertörlés, érvénytelenítés,
kasavo
1) gaszt maniókaliszt
kasedo
kazetta
kaserolo
gaszt lábas
kasiso
gaszt feketeribiszke-likőr, feketeribizli-likőr
kasiterito
ásv ónkő, kassziterit
kasko
1) sisak
kaskado
1) geo lépcsős vízesés, zuhatag
kaskarilo
növ kaszkarillacserje, aranylevelű kaszkarilla
kaskedo
tex tányérsapka vö. kepo
kasono
1) ép süllyesztőszekrény, keszon, búvárkeszon
kasto
1) kaszt
kastanjeto
zene kasztanyetta szin klakileto
kastelo
1) tört kat <középkori> vár, várkastély
kastoreo
gysz hódpézsma, castoreum
kastoreno
tex castorine <hódszőrrel kevert gyapjúszövet>
kastri
tr kiherél, miskárol, ivartalanít, kasztrál
kastrumo
tört castrum
kasuleto
gaszt cassoulet <sólethez hasonló egytálétel>
kaŝi
1) tr elrejt, eldug <vki szeme elől>
kaŝaso
gaszt cukornádpálinka, fehér rum, cachaça
kaŝbuo
tört kasbu <2 óra>
kaŝtano
1) növ gesztenye <termés>
kaŝubo
fn kasub
katabolo
biol lebontás, lebontó anyagcsere, katabolizmus vö.
katadioptriko
fiz katadioptrika
katafalko
ravatal
kataforo
nyt előreutalás <szövegben>, katafora
kataforezo
1) kém kataforézis
katagenezo
geo katagenezis
kataifo
gaszt kataifi
katakanao
nyt katakana
kataklismo
geo természeti katasztrófa, kataklizma
katakombo
kr ép katakomba
katakrezo
nyt katakrézis, lexikalizált metafora, közhelyes
katalaŭno
tört catalaunus, katalaun
katalekta
ir csonka <versmérték>, katalektikus
katalepsio
pszi orv kóros merevség, dermedtség, katalepszia
katalizi
1) tr kém katalizál, felgyorsít
katalogo
1) katalógus
kataluno
fn katalán
katamarano
1) hajó katamarán, kéttörzsű hajó
kataplasmo
gysz pépes borogatás, kataplazma
katapulto
1) kat hajítógép, katapulta
kataro
orv hurut, catarrhus
kataro
kr tört katar
katarakto
orv szürke hályog
katarakto
geo vízesés szin akvofalo, kaskadego
katarso
pszi ir katarso
katastro
gazd telekkönyv
katastrofo
katasztrófa, (tömeg)szerencsétlenség
katatonio
pszi katatónia
kateĉuo
1) kém kasu, katehu, katechu szin akacia kateĉuo
katedro
1) isk katedra <professzori szék és állás>
katedralo
kr ép székesegyház, katedrális, dóm
kategorio
1) fil kategória
kateĥismo
1) kr katekizmus, hittankönyv, káté
kateĥino
kém katechin
kateĥizi
tr kr katekizál, hittant tanít, hitre tanít
kateĥolo
kém katechol
kateĥumeno
1) kr tört hitújonc, hittanuló, kathekumen
kateno
1) bilincs, béklyó, rablánc
katenario
vsút felsővezeték
kateto
mat befogó
katetero
gysz katéter
katetometro
geo katetométer, szintkülönbségmérő
katguto
1) gysz catgut, „macskabél”, felszívódó varrófonal
katizo
tex csinozás, fényezés
katjono
fiz kém kation
katoblepo
mit catoblepas, katobleposz <lehorgasztott fővel
katodo
vill katód
katoliko
fn kr katolikus
katolikoso
kr katolikosz
katoptriko
fiz fényvisszaverődés-tan, katoptrika
katuno
tex karton, pamutszövet
kaŭcio
jog óvadék, kaució
kaŭĉuko
kém kaucsuk, természetes gumi
kaŭri
1) ntr guggol
kaŭsalgio
orv causalgia <égető érzés>
kaŭstika
1) biol kém maró, égető, kausztikus
kaŭtero
gysz égetővas, kauter, cauter
kaŭzo
1) fil ok, causa
kavo
1) üreg, verem, odú
kavao
1) növ káva szin ebriiga pipero, kavaopiprujo
kavalerio
1) kat lovasság
kavaliero
kat ágyúdomb, magas ágyúállás, fokerőd,
kavaliro
1) tört lovag
kavalkado
1) lovas felvonulás
kavatino
zene kavatína, cavatina
kaverno
1) geo barlang
kaviaro
gaszt kaviár szin frajaĵo
kazo
1) nyt eset
kazaĥo
fn kazah
kazako
1) tex <bő ujjú> útiköpeny, kazak
kazeo
gaszt túró
kazemato
kat kazamata
kazerno
kat laktanya, kaszárnya szin soldatejo
kazimiro
tech kazimír <sűrű posztóanyag>
kazino
kaszinó
kazuo
kr <kazuisztikai> eset, példaeset
kazublo
kr miseruha, kazula
ke
hogy <alárendelő kötőszó>: 1) ne estas bone, ke vi ne
kebabo
gaszt kebab, törökös nyársonsült
kebraĉo
kvebracsófa <faanyag>
keĉapo
gaszt ketchup
keĉo
hajó ketch <kétárbócos gyors vitorlás hajó>
keĉuo
fn kecsua
kedivo
pol tört kedive <egyiptomi török alkirály>
kefiro
gaszt kefír
keglo
jték tekebábu, kugli
kejlo
1) tech csap, faszeg, ék
kekso
gaszt teasütemény, aprósütemény, keksz
kelo
1) ép pince
kelato
kém kelát, chelat
keliferoj
áll tojókampósok, sáskaalkatúak, sáskaszabásúak,
kelka
1) némi, egy kis, bizonyos
kelnero
gaszt pincér, felszolgáló
keloido
orv hegdaganat, keloid
kelto
fn kelta
kemio
kém vegytan, kémia
keno
gyantás fa, világítószilánk, fokla
kendo
sp kendó
kenotrono
eltr kenotron, vákuum-egyenirányító cső
kenozoiko
geo tört földtörténeti újkor, újidő, kainozoikum,
kento
él <tárgy keskenyebbik felülete>
kepo
kat tex <hengeres formájú> ellenzős egyensapka
kepro
tex sávoly, köpper
kero
jték kőr <kártya>
keratelo
áll lábatlan kerekesféreg, kanálalakú kerekesféreg,
kerigmo
1) tört hirdetmény
kermeso
1) kr <templomi> búcsú
kermesito
ásv kermezit
kerno
1) növ csonthéj, kőmag, putamen, „mag”
keroseno
kém kerozin, fűtőpetróleum, világítópetróleum szin
kerubo
1) bibl kerub <angyal>
kesto
láda
keto
áll serte, sörte, chaetae
ketono
kém keton <vegyületcsoport>
kia
1) milyen?, miféle? <kérdő névmás>
kibico
kibic
kiĉo
műv giccs
kiĉeo
fn kicsé
kial
1) miért?, mi okból? <kérdő névmás>
kie
1) hol? <kérdő határozószó>
kiel
1) hogy?, hogyan?, miként? <kérdő névmás>
kiam
1) mikor? <kérdő névmás>
kiasmo
1) ir chiazmus, kereszteződő alakzat
kibernetiko
tud inf kibernetika
kiki
tr ritk rúg szin piedbati
kikero
1) növ csicseriborsó, bagolyborsó, kávéborsó,
kikeriko
hgut kukurikú szin kokeriko
kikujo
fn kikuju
kilo
1) hajó hajógerinc, hajótő, csónakgerinc
kies
1) kinek a?, kiknek a?, minek a?, miknek a? <kérdő
kilsono
hajó rep fenék-hosszmerevítő, belső hajógerinc
kilto
tex skót szoknya
kimbundo
fn kimbundu
kimono
1) tex kimonó
kimro
fn kymri, walesi
kino
film filmművészet, mozi szin filmarto, kinematografia
kino
kina <pénznem>
kinazo
biol kém kináz
kinematiko
fiz mozgástan, kinematika
kinematografo
film mozigép, filmvetítő gép, kinematográf
kinestezo
biol mozgásérzékelés, kinesztézia
kineta
fiz mozgás-, kinetikus
kinezo
orv mozgás, kinézis, kinesis
kineskopo
eltr képcső, kineszkóp szin bildotubo
kinhidrono
kém kinhidron
kinino
kém kinin
kinolino
kém kinolin
kinono
kém kinon
kinologo
áll kinológus, kutyaszakértő
kio
1) mi? <kérdő névmás>
kiom
1) mennyi?, hány? <kérdő névmás>
kipo
kip <pénznem>
kipĉako
fn kipcsak
kiro
gaszt kir <aperitif fehér borból és feketeribiszkemennyit kellett szenvednie
kiraso
1) kat tört vért
kirgizo
fn kirgiz
kirko
1) kr ritk templom
kirli
tr kever, kavar, felver
kiosko
1) ép kioszk, kerti pavilon
kirmeso
1) karmazsinfesték
kirmesito
ásv kermezit
kiromancio
tenyérjóslás, kézjóslás, kiromancia
kironekto
áll vízi oposszum, erszényes vidra, erszényes
kiropraktiko
orv kiropraktika
kirŝo
gaszt cseresznyepálinka, cherry brandy
kirurgo
orv sebész, kirurgus
kisi
1) tr puszil, csókol, csókot nyom vkire v. vmire <n>
kiselguro
ásv kovaföld, diatomaföld, diatomit szin diatomito
kisto
orv tömlős daganat, kóros tömlő, cysta
kiŝo
gaszt quiche, húsos lepény
kitaro
zene tört kithara
kitelo
munkaköpeny
kitido
bibl kitteus, kitti
kitino
kém kitin
kiu
1.a ki?, kicsoda? <kérdő névmás>
kivo
kivi <gyümölcs> szin aktinidibero
klabo
1) fütykös, bunkó, bunkósbot
klaĉi
ntr pletykál
klado
1) áll ágazat, cladus
kladodio
növ levélszerű szár, kladódium, cladodium szin
klafto
öl <hosszmérték, kb. 2 m>
klaki
1) ntr hgut kattan, csattan, csetten, koppan, kerepel
klami
ntr ritk kiáltozik
klamido
tört tex chlamisz <görög köpeny>
klano
1) klán, nemzetség
klapo
1) csapófedél, csapószárny, csapóajtó, leffentyű, fül
klara
1) tiszta, átlátszó <nem zavaros>
klareto
gaszt siller <bor>
klariono
kat zene cink, kürt
klarneto
zene klarinét
klaso
1) pol tört osztály
klasifiki
1) tr rendszerez, osztályoz, kategorizál, szortíroz
klasika
1) ir klasszikus <ókori irodalmi>
klasto
1) ásv törmelék, klaszt
klaŭno
<cirkuszi> bohóc, klaun
klaŭzo
jog záradék, kikötés
klavo
billentyű
klaveo
zene rumbaütő
klaviceno
zene csembaló, clavecin
klaviklo
anat kulcscsont, clavicula szin ŝlosilosto
klavikordo
zene klavichord
kleo
zene kulcs
klejstogama
növ kleisztogám <zárt virágban önporzó>
klemo
vill kapocs szin borno
klementino
növ mag nélküli mandarin, klementin
klepsidro
vízóra, klepszidra szin akvohorloĝo
kleptomanio
pszi kleptománia
klera
művelt, kiművelt, felvilágosult
kleriko
kr egyházi v. papi személy, klerikus szin ekleziulo
klerikala
pol klerikális, papságpárti
klerodendro
növ végzetcserje, végzetfa, sorsfa
kleŝo
bud klésa <szenvedés oka>
klevo
tech csavarkulcs szin ŝraŭbŝlosilo
klezmera
mn zene klezmer
kliento
1) tört kliens, pártfogolt
klifo
geo szirtfal
kliko
1) tech kilincs, csappantyú, racsni
kliko
pol klikk
klimakso
1) tetőpont, csúcs, top
klimaktero
orv változókor, klimaktérium, klimax
klimato
1) met éghajlat, klíma
klinĉo
1) sp közelharc, átkarolás <ökölvívás>
klini
1) tr megdönt, meghajt, előre dönt
klingo
penge
kliniko
1) orv isk klinikai oktatás szin klinika instruado
klinko
1) kallantyú, retesz
klinkero
1) ép klinker
klingono
film klingon
klipo
1) klipsz
klipero
1) hajó klipper, gyorsvitorlás
klistero
orv beöntés, klistér, klistély
klistrono
fiz klisztron, sebességvezérelt cső
kliŝi
ntr klisét készít, klisíroz
klitoro
anat csikló, klitorisz, clitoris
klivi
tr ásv tech hasít
kloako
1) víz szennyvízcsatorna, kanális
kloasmo
orv májfolt, chloasma szin hepata efelido
klono
1) biol klón, klónozott egyed
klonuso
biol orv rángás, clonus
klopodi
1) ntr gondot csinál magának, aggódik, töri magát
kloralo
kém klorál, klorál-hidrát szin klorala hidrato
kloramfenikolo
gysz klóramfenikol
klorito
ásv klorit
klorofillo
növ bakt klorofill, levélzöld
kloroformo
kém gysz kloroform
kloroplasto
biol kloroplasztisz szin klorofillplastido
kloropreno
kém kloroprén
klorozo
1) orv sápkór, chlorosis
klostro
1) kr ép kerengő
klostrofobio
pszi klausztrofóbia, zárttéri szorongás
kloŝo
1) búra, védőbúra, harang
klozeto
angolvécé, vízöblítéses vécé
klozoneo
műv rekeszzománc szin ĉelemajlo
klubo
1) klub, társas kör, egyesület
kluĉi
tr tech kuplungol, kapcsol <tengelyeket>
kluki
ntr kotkodácsol
klupo
tech menetmetsző fej
kluso
1) hajó láncrés, kábelnyílás
kluzo
1) víz zsilip
kmero
fn khmer
knabo
1) fiú <hímnemű gyermek>
knajpo
ritk biz eo büfé, kocsma <találkozókon>
knuto
kancsuka, szíjostor
knali
ntr csattan, durran, dörren
koadjutoro
kr koadjutor
koaguli
tr kém koagulál, megalvaszt, kocsonyásít, zselésít
knari
1) ntr ropog, recseg, nyikorog, serceg <száraz hangot szin ĝeligi
koakso
koksz
knedi
1) tr gyúr, dagaszt, <gyúrással> formáz, masszíroz
koalicio
pol koalíció, szövetség
koano
anat hátsó orrüregnyílás, choana
knedliko
gaszt gombóc, knédli szin pastobulo
knelo
gaszt húsgombóc, halgombóc
knido
áll csalánsejt, cnidocyta, nematocyta
kniki
ntr tech elhajlik, meghajlik <axiális terhelés>
koboldo
1) mit manó, kobold
knoto
hajó csomó <sebesség> szin nodo 10
kodeino
kém gysz kodein
kodekso
1) knyv kódex
kodranto
tört quadrans <pénznem>
koeficiento
1) mat együttható
koĉenilo
kosenil, kokcsinella <bíborfesték>
koĉero
kocsis, bérkocsis szin kaleŝisto
kodo
1) jog törvénykönyv, jogszabálygyűjtemény, kódex
kof
kuf <héber ’k’ betű>
kofero
bibl ciprusfürt vö. lavsonio
koferdamo
víz ép jászolgát
kofro
koffer, utazóláda
kogo
hajó kogge
kogni
tr fil megismer
kognato
jog anyaági rokon, cognatus, anyaági leszármazott
koheno
vall kohén
koheri
1) ntr fiz összetart, ige koherens
kodako
fot kodak <filmkazettás fényképezőgép>
kohobi
tr kém többször újradesztillál, többszörösen lepárol
kohorto
1) tört kat cohors <légió tizede>
koincidi
1) ntr egybeesik, egybevág, egyezik
koiti
ntr közösül vkivel <kun>
kojlo
anat vastagbél, colon szin dika intesto
kojno
1) tech ék <hasítás>
kojneo
1) nyt koiné <a hellenisztikus kor görög köznyelve>
kojono
biz tök, tojás, mogyoró <here> vö. testiko
kokardo
1) kokárda
kokcidioj
áll sejtélősködő gyöngyállatocskák, mag alakú
kokcigo
anat farkcsont, farokcsont, coccyx
kokeriko
kakaskukorékolás
koketa
kacér, kokett, tetszeni vágyó
kokilo
koh kokilla, fém öntőforma szin fandokonko
kokleo
anat fülcsiga, hallócsiga, csigajárat, cochlea szin
kokluŝo
orv szamárköhögés, szamárhurut, pertussis
kokono
áll gubó, kokon
kokotraŭsto
áll meggyvágó, meggymagtörő, kosorrú veréb,
kokri
tr megcsal, felszarvaz
kokso
anat csípő
koktelo
gaszt koktél
kolo
1) anat nyak
kolageno
biol kém kollagén
kolaĝo
műv kollázs
kolapso
1) orv ájulás, összeesés, hirtelen gyengeség,
kolargolo
kém gysz kolloid ezüst
kolatitudo
csill kiegészítő szélesség
kolazioni
tr ritk uzsonnázik
kolbo
kat puskatus, puskaagy, pisztolyagy szin pafilkapo
kolbaso
1) gaszt kolbász
koldkremo
arckrém, arcápoló krém, cold cream
koleo
kém anat epe, kól▶koleata acido: kém kólsav
koleagoga
orv epehajtó
koledoko
anat közös epevezeték, ductus choledochus
kolego
1) kolléga, munkatárs
kolegio
1) vall kollégium, testület
kolegiato
kr egyházi alapítvány, apátság
kolekti
1) tr gyűjt, összegyűjt, összeszed, beszed
kolektiva
1) kollektív, közös
kolelitiazo
orv epekőbetegség, cholelithiasis
kolemboloj
áll ugróvillások, ugróvillás rovarok, farkonugrók
kolendi
ntr kr betlehemez, csobánoz, kolindál
kolenkimo
növ kollenhima
koleopteroj
áll bogarak, fedelesszárnyúak <rend>
koleoptilo
növ rügyhüvely, csírahüvely, coleoptile,
koleorizo
növ gyökérhüvely, coleorrhiza szin radikingo
koleri
x haragszik
kolerika
pszi kolerikus, lobbanékony, ingerlékeny
kolĥozo
agr tört kolhoz vö. sovĥozo
kolio
áll skót juhászkutya szin skota ŝafhundo
koliero
nyaklánc szin kolĉeno 1, ĉirkaŭkolo 1
koliko
orv hascsikarás, hasi görcs, colica
kolimati
tr fiz <fényt> párhuzamosít, kollimál
kolino
kém kolin
kolirio
gysz szemcsepp, szemvíz, collyrium szin okulakvo
kolizii
1) ntr ütközik, összeütközik
kolkotaro
kém vörösvasoxid, kolkotar, caput mortuum
kolobomo
orv szemhasadék, coloboma
kolodio
kém kollódium, gyapotmáz
kolofono
kém zene vonógyanta, hegedűgyanta szin rezinaĵo
kolofono
knyv kolofon, impresszum, zárócím
koloido
fn kém fiz kolloid
kolokinto
növ takarmánydinnye, sártök, keserű sártök
kolokvo
tudományos tanácskozás, szimpózium, szakmai
kolono
1) ép oszlop
kolonelo
kat ezredes
kolonio
1) tört kolónia, külországi település
koloro
1) szín
koloraturo
zene koloratúra, díszítés <ének>
koloso
1) ép műv kolosszus <szobor>
kolostro
előtej, colostrum
kolporti
tr gazd házal vmivel <n>
koltro
agr csoroszlya
kolumbario
kolumbárium
kolumelo
1) növ kolumella, columella <gombáknál>
kolumno
1) hasáb, rovat, rubrika, oszlop
koluro
csill kolúr <a napéjegyenlőségi és a napfordulói
kolutorio
gysz ínyedző, collutorium
koluzio
jog összejátszás, lepaktálás, cinkosság, collusio
komo
1) vessző <írásjel>
komao
zene komma
komandi
1) tr kat vezényel, irányít, parancsnokol
komasacio
agr tagosítás szin reparceligo
komato
orv kóma, coma
kombajno
agr aratócséplőgép, kombájn
kombeo
geo combe <szűk eróziós völgy>
kombini
1) tr összeállít, összeválogat, egybeszerkeszt,
komandito
1) gazd betéti rendszer
komandoro
1) kr kommendátor, kontur, praeceptor
kombinato
ip kombinát
kombinatoriko
mat kombinatorika, kapcsolástan
kombineo
1) tex ingnadrág, body
kombuo
növ kombu <ehető moszat>
kombuĉo
növ kombucha <gomba>
komedio
1) ir vígjáték, komédia
komedono
orv mitesszer
komenci
tr kezd, elkezd, megkezd szin ekigi
komenti
tr kommentál, megjegyzésekkel lát el,
komentarii
tr magyarázó jegyzetekkel lát el, kommentál,
komerci
ntr gazd kereskedik vmivel <per>
kometo
csill üstökös
komforto
kényelem, komfort
komio
fn komi, zürjén
komika
komikus, mulatságos vö. tragika
komikso
ir képregény szin bildrakonto vö. bildstrio
komisaro
1) pol biztos, megbízott, ideiglenes teendőkkel
komisariato
biztosság <hivatal>, biztosi hivatal,
komisii
1) tr vmit <n> vkire <al> bíz, megbíz vkit <al>
komisiono
bizottság
komisuro
1) anat áll összeköttetés, commissura
komitato
<választott> bizottság, választmány
komizo
1) kereskedősegéd, bolti eladó
komocio
orv rázkódás, commotio
komodo
komód, fiókos szekrény, sublót
komondoro
áll komondor
kompakta
1) tömör, sűrű, kompakt
kompano
pajtás, cimbora, haver
kompanio
1) gazd társaság
kompari
1) tr összehasonlít, összevet <kun>
komparacio
nyt fokozás
komparativo
nyt középfok szin meza grado
kompaso
iránytű, tájoló
kompati
tr szán, sajnál, megszán, megsajnál, megkönyörül
kompendio
kivonat, vezérfonal, kézikönyv, összefoglalás,
kompili
tr összeállít, kompilál
kompensi
1) tr ellensúlyoz, kiegyenlít
kompleksa
1) összetett, komplex
kompleksio
ex alkat <testalkat, temperamentum>
komplemento
1) kiegészítés, pótlás, komplementum szin
kompetenta
hozzáértő, illetékes, kompetens
kompleta
1) teljes, egész, komplett
kompletorio
kr completoria, kompletórium <befejező papi
komplezo
szívesség, kedvesség
komplico
jog bűntárs, bűnrészes, cinkostárs
kompliki
tr bonyolít, komplikál
komplimento
1) bók
komploto
összejátszás, összeszövetkezés, összeesküvés,
komponi
1) tr műv alkot, ír
komposti
tr knyv szed <nyomda>
kompoŝto
agr komposzt
kompoto
gaszt kompót
kompozita
1) ép kompozit
kompreni
1) tr ért, megért, felfog
komputi
1) tr inf számít, kiszámít <algoritmussal>, <adatot>
kompreso
orv borogatás
kompresoro
tech kompresszor szin kunpremilo
kompromiso
kompromisszum, kölcsönös egyezség,
kompromiti
tr kompromittál, lejárat, hírbe hoz, meghurcol
kompulsi
tr jog kényszerít, kötelez
kompulso
pszi kényszerneurózis, kényszeres megbetegedés, 2) ex mérőóra
kompunda
tech kompaund, összetett, szendvicskomputilisto: inf számítástechnikus szin komputikisto 2,
kompti
tech mér, számlál
komtango
gaszt komtang, koreai erőleves
komuna
1) közös <közös többeknek>
komunii
tr kr áldoztat, megáldoztat
komuniki
tr közöl, tudat, értesít, kommunikál <vki>
komuti
1) tr vill átkapcsol
koni
tr ismer
koncentri
1) tr összpontosít, összevon, koncentrál
koncepto
1) fil fogalom
koncedi
1) tr megenged, elismer, elfogad
koncerni
tr érint, illet, vmire v. vkire <n> tartozik
koncerto
zene hangverseny, koncert
koncertino
zene koncertina
koncesii
tr gazd jog engedményez, <jogot> átenged,
koncilio
kr zsinat
koncipi
tr <gyermeket> fogan szin embriigi
konciza
tömör, magvas
konĉerto
zene versenymű, concerto
konciliacio
jog békéltetés, békéltető egyeztetés
kondamni
1) tr jog ítél, elítél, elmarasztal
kondensi
1) tr fiz kém sűrít, cseppfolyósít, kondenzál
kondicionalo
nyt feltételes mód szin imaga modo, kondiĉa
kondiĉo
1) feltétel
kondilo
anat ízületfej, csontbütyök, condylus
kondilomo
orv függöly, condyloma
kondimento
gaszt fűszer, ízesítő
kondolenci
tr részvétet nyilvánít vkinek <n>, kondoleál
kondomo
gysz gumióvszer, kondom, koton
kondoro
áll kondorkeselyű
kondotiero
ritk kat condottiere, zsoldosvezér
kondrito
ásv kondrit, chondrit
kondrosteoj
áll porcos-vérteshalak, porcos ganoidok
konduki
1) tr vezet <vki>
konduktoro
kalauz, jegykezelő
konduti
ntr viselkedik
kondukti
tr fiz vezet <energia>
koneksa
1) vmivel összefüggő, kapcsolatos
konekti
1) tr vill eltr csatlakoztat, összekapcsol, csatol,
konektivo
1) anat kötőszövet, tela conjunctiva szin kuniga
konestablo
tört kat fővezér <a királyi sereg vezére>
konfederacio
1) pol államszövetség, konföderáció
konfekcio
tex konfekció
konferenco
konferencia, tanácskozás
konfervo
növ békanyál<moszat> szin fadenalgo
konfesi
1) tr megvall, bevall, beismer
konfesio
vall hitvallás, felekezet
konfidenco
bizalmas közlés, bizalmasság <vmi bizalmas>
konfetoj
konfetti
konfirmi
1) tr megerősít, igazol, visszaigazol
konfirmacio
kr bérmálás, konfirmálás <szentség>
konfiski
1) tr jog lefoglal, elkoboz, konfiskál
konfiti
tr gaszt befőz
konflagracio
fil átv világégés
konflikto
1) <társadalmi> konfliktus
konforma
1) megegyező, azonos
konfronti
1) tr jog szembesít
konfuzi
1) tr összekuszál, összezavar, összekever
kongeli
tr gaszt fagyaszt
kongesti
tr orv vértolulást okoz
kongregacio
1) kr kongregáció <szerzetesi közösség>
kongreso
1) kongresszus
kongrui
1) ntr egybevág, egyezik, megegyezik
konidio
növ konídium, conidium <gombák ivartalan
konidioforo
növ konídiumtartó, conidiophorum szin
koniferoj
növ toboztermők, tobozos nyitvatermők
koniino
kém koniin
koniko
mat kúpszelet
koniozo
orv porártalom, coniosis
konjako
gaszt konyak, borpárlat
konjekti
tr sejt, gyanít, gyanakszik
konjugi
1) tr nyt <igét> ragoz szin konjugacii
konjugacii
tr nyt <igét> ragoz
konjunkcio
1) nyt mellérendelő kötőszó szin kunordigilo,
konjunktivo
anat kötőhártya, szemkötőhártya, conjunktiva
konjunkturo
gazd konjunktúra, fellendülés
konko
1) áll kagylóhéj
konkoido
mat kagylógörbe, konchois, konchoid
konkordo
1) egyetértés, összhang
konkana
mn nyt konkani <kok>
konkordanco
knyv szómutató, konkordancia
konkeri
1) tr kat hódít, meghódít
konkordato
1) pol kr konkordátum
konkrecio
ásv kiválás, konkréció
konkremento
orv kőképződmény, konkrementum,
konkreta
konkrét, kézzelfogható, érzékelhető
konklavo
kr konklávé, pápaválasztó gyűlés
konkubo
férfi élettárs
konkludi
1) tr következtet
konkuri
ntr versenyez, verseng, vetélkedik
konkurenco
gazd verseny, konkurencia
konkurso
1) sp verseny
konoido
mat konoid
konosamento
gazd hajóraklevél, hajófuvarlevél szin
konotacio
nyt ir jelentésárnyalat, mellékjelentés, konnotáció
konscii
1) ntr tudatánál van
konscienco
lelkiismeret
konsekri
1) tr vall <istennek> szentel, megszentel, felszentel
konsekvenco
1) következmény
konsenti
1) ntr egyetért vkivel <kun> vmiben <pri v. en>
konservi
1) tr megőriz, megtart
konservativa
konzervatív
konservatorio
zene zenei főiskola, konzervatórium
konsideri
1) tr megfontol, mérlegel, átgondol
konsigni
1) tr gazd bizományba ad v. szállít, konszignál
konsili
tr tanácsol
konsilio
jog tanács <testület>
konsisti
ntr áll, összetevődik vmiből <el>
konsistorio
1) kr konzisztórium, consistorium <bíborosok
konskripcio
kat sorozás
konskripto
fn kat sorköteles, hadköteles
konsoli
tr vigasztal
konsomeo
gaszt sűrített erőleves, consommé
konsonanco
1) zene összhang, konszonancia
konsonanto
nyt mássalhangzó
konsorcio
gazd konzorcium
konspiri
1) ntr pol összeesküszik, szervezkedik,
konspiracio
ne konspiro
konstanta
1) állandó, változatlan, konstans, stabil
konstantano
tech konstantán <réz-nikkel ötvözet>
konstati
1) tr megállapít
konstelacio
csill csillagkép, csillagzat, konstelláció szin
konsterni
tr megdöbbent, megrendít
konstipi
tr orv szorulást v. székrekedést okoz vkinek <n>
konstitui
tr képez, alkot, létrehoz szin konsistigi 2
konstitucio
1) jog alkotmány, alaptörvény
konstrikti
biol összehúz szin maldilati 2
konstrui
1) tr ép épít, felépít, megépít
konstrukcii
tr tech tervez, szerkeszt, konstruál
konstrukto
tech szerkezet, konstrukció
konsulo
1) tört konzul
konsulti
tr megkérdez vkit vmiről, konzultál vkivel <n>
konsumi
1) tr fogyaszt, elfogyaszt
konto
1) gazd számla
kontaĝi
1) tr orv fertőz, <betegséget> terjeszt vö. infekti,
kontakto
1) érintkezés
kontanta
gazd készpénz-, készpénzes, készpénzben
kontempli
1) ntr vall szemlélődik, elmélkedik, kontemplál
kontenero
közl konténer
kontenta
elégedett vmivel <pri v. per v. pro v. je>
kontinua
1) folyamatos, folytonos, szakadatlan szin senĉesa
kontesti
tr vitat, kétségbe von
kontinento
geo földrész, kontinens, szárazföld
kontoido
nyt contoid vö. vokoido
kontoro
iroda, irodahelyiség
kontingenca
fil esetleges, járulékos, véletlen
kontingento
1) kontingens, kötelező rész, beszolgáltatandó
kontrabando
gazd jog csempészet
kontrabaso
zene nagybőgő, gordon, kontrabasszus
kontrakti
x jog szerződik, szerződést köt, szerződésbe foglal
kontrakturo
orv izomrövidülés, izomzsugorodás,
kontralto
zene alt
kontramarko
1) gazd második jelzet, ellenjelzés <árun>
kontraposto
műv kontraposzt
kontrapunkto
zene ellenpont, kontrapunkt
kontrasto
kontraszt, éles ellentét, szembetűnő különbség
kontratenoro
zene kontratenor
kontraŭ
1) vmivel szemben <hely>
kontreo
zene country
kontribui
1) ntr hozzájárul, közrejátszik
kontribucio
kat gazd háborús jóvátétel, reparáció
kontricio
kr tökéletes bűnbánat, megbánás, töredelem,
kontroli
tr ellenőriz
kontumaco
jog <bíróság előtti> meg nem jelenés, távollét,
konturo
körvonal, kontúr
kontuzi
tr orv lezúz, összezúz, zúzódást okoz
konuklo
tex guzsaly szin ŝpinbastono
konuso
1) mat kúp
konvalesko
orv lábadozás, convalescencia
konvekcio
met tech függőleges légáramlás, konvekció vö.
konveksa
1) domború, konvex szin malkava
konvekti
tr fiz <hőt> áramoltat, hőt szállít, konvektál
konveni
ntr megfelel vminek, illik vmihez, odaillik, passzol
konvencio
1) bevett szokás, hagyomány, kölcsönös
konvento
1) konvent <szerzetesi közösség>
konverĝi
1) ntr fiz ált konvergál, összetart
konversacio
1) társalgás
konverti
1) tr vall visszatérít, a jó útra térít
konvertoro
1) vill átalakító
konvikti
tr jog rábizonyít vkire <n> vmit <pri>
konvinki
tr meggyőz vkit vmiről
konvojo
kat hajó konvoj, hajókaraván védőkísérettel
konvulsio
orv rángógörcs, görcsös vonaglás, rángatózás,
konzerno
gazd konszern
konzolo
1) ép falikar, kiugró gyámkő v. tartó, konzol
koopera
gazd szövetkezeti
kooperativo
gazd szövetkezet, szövetkezeti társulás
koopti
tr beválaszt, kooptál
koordinato
mat geo koordináta
kopaivo
kém kopaiva
kopalo
kém kopál, kopálgyanta
kopeko
kopek, kopejka <váltópénz>
kopii
1) tr másol
koplo
1) ir kuplé, párvers
kopro
kopra
kopriso
áll holdszarvú bogár, tülkös ganajtúró bogár
koprofagio
áll pszi bélsárevés, trágyaevés, koprofágia
koprolalio
pszi obszcén szavak hajtogatása, koprolália
koprolito
ősl fosszilis ürülék, koprolit
kopso
agr sarjerdő, sarjúerdő
kopto
fn kopt
kopuli
1) ntr biol párosodik, közösül, párzik
kopulo
nyt kötőige, kopula szin rilatigverbo
kopulativo
nyt állítmánynéveset, copulativus
koro
1) anat szív, cor
koro
bibl kór <kb. 364 l>
koraklo
hajó gyékénycsónak szin korboboato
koralo
1) korall, korallváz
korazio
geo szélmarás, korrázió szin eola erozio
korbo
kosár
korbelo
ép falkiszögellés
kordo
1) zene húr
kordeliero
1) kr ferences barát szin franciskano
kordialo
gaszt szíverősítő <ital>
kordito
kat kordit, füst nélküli lőpor
kordono
1) tex díszzsinór, sujtás
kordovo
córdoba <pénznem>
kordurojo
tex kordbársony
koreo
1) orv chorea
koreo
fn koreai
koregrafo
műv koreográfus
korekti
tr kijavít, helyesbít, korrigál
korelacio
1) viszonylagosság, kölcsönös megfelelés v.
korelativa
korrelatív, viszonylagos, kölcsönösen összefüggő,
korespondi
1) ntr levelez
korio
1) anat bárányhártya, külső magzatburok, korion,
koridoro
1) ép folyosó
korifeo
1) ir karvezető, korifeus <ókori drámában>
korimbo
növ sátorvirágzat, corymbus
korintika
ép korinthoszi vö. dorika, ionika
korizo
orv nátha szin akuta rinito, nazkataro
korko
1) agr parafa
kormo
növ hajtás <szár és levél>, cormus
korno
1) áll szarv, tülök, szaru
korneo
anat szaruhártya, cornea
kornedo
kr tex kétágú apácafőkötő
kornedo
kat lovaszászlós, kornétás
kornemuzo
zene duda szin sakfluto, sakŝalmo
korneto
1) zene cink
kornico
1) ép párkány
korodi
1) tr kém korrodál, oxidál, kimar
koroido
anat szem érhártyája, choroidea
korolo
növ párta, corolla szin petalaro
korolario
fil mat folyomány, egyenes következmény,
korono
csill napkorona
koronaria
anat koszorús, koszorúszerű
korozo
növényelefántcsont, növényi elefántcsont szin
korpo
1) anat test
korporacio
1) jog szakmai testület, ipartestület, kamara
korporalo
kr korporále, ostyaabrosz, misekendő
korpulenta
testes, nagytestű, korpulens
korpuso
1) kat hadtest, seregtest
kortekso
anat agyi kéreg, cortex
korso
korzó, sétány
korsaĵo
tex ruhaderék <női ruha felső része>
korteza
ritk ir udvari
korsaro
kat hajó kalóz <állami jóváhagyással>
korseto
tex fűző, corset, míder
kortiko
1) anat kéreg, cortex
korto
ép udvar
kortikosterono
biol kortikoszteron, corticosteron
kortizolo
biol kém hidrokortizon, kortizol szin
kortizono
biol kém kortizon
korundo
ásv korund
korupti
1) tr pej megront, megveszteget, megvásárol,
korveto
1) kat hajó korvett
kosmo
csill kozmosz, világűr
kosmetiko
kozmetika, szépségápolás
kosmogonio
csill kozmogónia
kosmografo
ex tud kozmográfus
kosmonaŭto
csill rep űrhajós, kozmonauta, asztronauta szin
kosmopolito
világpolgár, kozmopolita
kosti
tr gazd vmibe <n> kerül
kostumo
tex viselet, öltözet, kosztüm, jelmez
koŝo
1) kötélszem, kötélszív, csatszem
koŝera
vall kóser
koŝmaro
lidérces álom, rémálom szin inkubsonĝo,
koto
1) sár
koterio
klikk, érdekszövetség, kotéria
kotiledono
1) növ sziklevél, kotiledon szin ĝermofolio
kotiljono
zene kotillon, füzértánc
kotizi
ntr <saját részt> befizet, díjat v. illetéket v. járulékot
kotleto
gaszt bordaszelet, karaj, kotlett
kotono
növ tex gyapot, pamut
kotorno
tört koturnus <magas színházi cipő>
koŭtoŭi
ntr ritk arcra borul
kovi
1) tr áll kotlik, költ, kikölt
kovalenta
fiz kém kovalens
kovarda
ritk gyáva, meghunyászkodó, hitvány
koverto
boríték
kovri
1) tr befed, betakar, letakar, beburkol
kozo
1) ritk fil dolog
kozako
1) tört kozák, szabad jobbágy
krabo
1) ált áll rák
krabli
ntr araszol, araszolva megy
kraĉi
1) ntr köp
krado
1) rács, rostély
krajono
ceruza
kraki
ntr hgut reccsen, roppan, csattan
krano
csap
krangono
áll homoki garnéla, közönséges garnéla
kranio
anat koponya, cranium
krakeno
gaszt perec
kralo
agr karám, cserény, gazdasági udvar
kramfo
orv izomgörcs
krampo
1) ép ácskapocs, kapocsvas, vaskapocs
kranko
tech forgattyú, forgatókar, kurbli
kraŝi
1) ntr rep lezuhan
kratero
1) tört vegyítő edény
kreatino
kém kreatin
kratono
geo kraton
kraŭlo
gyorsúszás szin rampnaĝo
kraŭno
fot koronaüveg
kravato
tex nyakkendő
kredi
1) ntr vall hisz vmiben <je>
krazo
1) nyt hangösszevonás
krei
1) tr vall <isten> teremt, megteremt
kredenco
1) pohárszék, tálalószekrény, kredenc
kredito
1) hitel, bizalom, szavahihetőség
krementi
tr tud adott értékkel módosít
kreno
1) növ torma szin kampara armoracio
krenelo
kat ép lőrés szin embrazuro 2, paftruo
kreditoro
fn gazd hitelező szin kreditodonanto
kreolo
kreol
krejcero
krajcár <váltópénz>
kreozolo
kém kreozol
kreozoto
kém fakátrány, kreozot
kreko
geo kis öböl, halászkikötő
krepo
tex krepp
kremo
1) gaszt tejszín
krepiti
ntr hgut pattog, serceg, sistereg szin kraketi
krepusko
1) alkony, szürkület, derengés
kremacio
halotthamvasztás, halottégetés, hullaégetés
kreso
növ zsázsa, pórmustár
krescento
tech félhold v. sarló <alakú tárgy>, félkör
kreski
1) ntr biol nő, növekszik, megnő
krespo
gaszt palacsinta
kresto
1) áll taraj, taréj
krezolo
kém krezol
krii
1) ntr kiált
krestomatio
isk ir szöveggyűjtemény, kresztomátia
kreŝendo
fn zene crescendo
kreto
1) ásv kréta
kretaceo
geo tört kréta időszak
kreteno
1) pszi kretén
kretono
tex kreton, karton
krevi
1) ntr hasad, szakad, reped, megreped, kipukkan
krio
nyt krio
kribri
1) tr szitál, rostál
kriĉi
1) ntr vijjog, rikolt <madár>
krifo
áll karom
kriko
tech emelő, kocsiemelő szin radlevilo
kriketo
sp krikett
krikrii
ntr hgut ciripel
krikoido
anat gyűrűporc, cartilago cricoidea
krilo
áll krill
krimo
jog bűncselekmény, bűntett, bűntény
kriminala
jog bűnügyi, büntető-, bűnvádi szin krimjura
krino
áll sörényszőr, farokszőr
kringo
gaszt karikafánk, cukros perec
krinolino
tex abroncsszoknya, krinolin
krioforo
fiz kriofor
kriogeniko
fiz kriogenika, mélyhőmérséklettan
kriolito
ásv kriolit
kriometrio
fiz kriometria
krioskopio
fiz kém krioszkópia
kriostato
fiz kriosztát
kripo
1) jászol
kripla
1) orv nyomorék, rokkant
kripto
1) ép altemplom, <föld alatti> sírkápolna
kriptogamoj
növ virágtalanok, virágtalan v. kriptogám
kriptogramo
titkosírás
kriptonimo
álnév szin kaŝnomo, pseŭdonimo
kriso
maláj tőr, risz szin malaja ponardo
krismo
kr kenet, szentelt olaj, krizma szin sanktoleo
krisolo
koh olvasztótégely, öntőüst szin fandujo, fandvazo
krispo
1) tex nyakfodor
kristalo
1) ásv kristály
kristalino
anat szemlencse, lens crystallina szin okullenso
kristaloido
fiz kém krisztalloid, kristályszerű anyag
kristianio
sp krisztiánia <síelés>
kristobalito
ásv krisztobalit
krita
tud kritikus
kriterio
ismérv, mérce, kritérium szin versigno
kritiki
1) tr tud műv kritizál vö. recenzi
kriviĉo
tört krivics <szláv törzs tagja>
krizo
1) orv krízis, válságos állapot
krizalido
1) áll báb, chrysalis
krizantemo
1) növ margitvirág, margaréta, aranyvirág
krizokalo
kém tombak, hamisarany
krizolito
ásv krizolit
kroĉeti
tr horgol szin kroĉtriki
krizoprazo
ásv krizoprász
krokanto
gaszt grillázs
krizotilo
ásv krizotil
kroato
fn horvát
krokedo
gaszt krokett
kroketo
sp krokett
krokizi
tr műv felvázol, leskiccel
kroĉi
1) tr felakaszt <kampóra, horogra>
krom
vmin v. vkin kívül <kizáró értelemben>
kromata
1) fiz kromatikus, szín-, színes
kromatido
biol kromatid, kromatida
kromatino
biol kém kromatin
kromatografio
kém kromatográfia
kromistoj
növ növényszerűek, színes moszatok, kromiszták
kromito
ásv kromit
kromleĥo
tört kromlech <megalitikus emlékhely>
kromofora
kém színhordozó, kromofor
kromofotografio
fot színes fényképezés
kromolitografio
knyv színes kőnyomás, kromolitográfia
kromoplasto
növ kromoplasztisz szin karotenplastido
kromosfero
csill kromoszféra
kromosomo
biol kromoszóma
kromotipio
knyv kromotípia
krono
1) koszorú
kronaksio
ex biol chronaxia
kroniko
1) tört krónika
kronika
orv idült, krónikus
kronografo
fiz kronográf, időíró, időregisztráló készülék
kronologio
tört kronológia, időrend
kronometro
1) hajó kronométer
kronostratigrafio
ásv időrétegtan, kronosztratigráfia
kropo
1) áll begy, ingluvies
krozi
1) ntr kat hajó cirkál, járőrözik
kruco
1) vall kereszt <a négy égtáj szimbóluma>
krucifikso
kr feszület
kruĉo
korsó, kancsó, kanna
kruda
1) nyers <megmunkálatlan, feldolgozatlan>
kruela
kegyetlen, kíméletlen
kruoro
biol véralvadék, coagulatum szin sangokoagulaĵo
krupo
orv diftériás torokgyulladás v. gégelob, krupp szin
krupiero
jték krupié
krupuko
gaszt krupuk, indonéz rákchips v. rákszirom
kruro
1) láb <végtag>
krusto
1) gaszt héj, bevonat
kruta
meredek
kruzado
cruzado <pénznem>
kruzejro
ex cruseiro <pénznem>
ks-ks!
hgut cicic!
ksantelasmo
orv xanthelasma
ksantino
kém xantin
ksantofilo
kém xantofil
ksantoproteino
kém xantoprotein
ksantomo
orv xanthoma
ksenofobo
fn idegengyűlölő, xenofób
kserodermo
orv száraz bőr, xeroderma
kseroftalmio
orv xerophthalmia
kserografio
knyv xerográfia, elektrofotográfia
ksi
knyv ¦ , kszi <görög 'x' betű> szin ksio
ksifoido
anat kardnyúlvány, kardporc, processus xyphoideus
ksilo
kém xilgyök
ksilemo
növ farész, xilem, xylema
ksileno
kém xilén, xilol <kereskedelem>
ksilofono
zene xilofon, facimbalom
ksilografo
műv fametsző, xilográfus
ksoso
fn xhosza, xhosa
kŝatrio
tört ksatrija, harcos <harcosok kasztjába tartozó>
kuo
knyv q <betű>
kubo
1) mat kocka, szabályos hatlap szin regula sesedro
kubuto
1) anat könyök, cubitus
kudri
tr varr vö. stebi
kuduo
áll kudu
kufo
1) tex főkötő, fejkötő, fityula
kuglo
kat golyó, lövedék
kuiri
tr gaszt <ételt> készít, főz, süt
kuko
1) gaszt sütemény
kukui
ntr hgut kakukkol
kulako
agr pol kulák
kulaso
1) kat zárszerkezet, závár, závárzat
kulero
kanál
kulio
kuli
kulinara
konyhai, kulináris
kuliso
1) színfal, kulissza
kulmo
növ gabonaszár, szalmaszál szin pajlero, ŝalmo 4
kulmino
1) vminek a teteje, tetőpontja, csúcsa, legmagasabb
kuloto
1) tex térdnadrág, halásznadrág
kulpa
hibás, vétkes, bűnös
kulto
1) vall vallásos tisztelet, kultusz
kultivi
1) tr agr termeszt, növeszt
kultivaro
agr termesztett változat szin kultivoformo
kulturi
1) tr agr művel, gondoz, kezel <termőterület>
kulverto
víz vízátvezető, áteresz, csatornahíd
kumeno
kém kumol
kumano
fn kun, polovec
kumiso
gaszt kumisz
kumuli
jog halmoz <funkció, mandátum>
kun
1) -val, -vel <társhatározó>
kupolo
1) ép kupola
kupono
1) szelvény, kupon, jegy
kunao
kuna <pénznem>
kungfuo
sp orv kungfu, gongfu szin uŝuo
kupo
1) gysz köpöly
kupeo
jm vsút szakasz, kupé, fülke
kupeo
jm kupé <csapott végű autó>
kupeli
koh kiolvaszt, színít, <nemesfémről> leűz, leválaszt
kuperozo
orv rosacea, borbetegség
kupli
1) tr fiz tech kapcsol, összekapcsol
kupreso
növ tud ciprus, ciprusfa, valódi cinerária
kuprito
ásv kuprit
kupulo
növ kupacs, csésze, cupula szin glaningo
kuri
1) ntr fut, szalad
kuraci
tr orv gyógyít, gyógykezel, orvosol
kuracao
gaszt curaçao, küraszó-likőr
kuraĝa
bátor
kuraro
kém gysz nyílméreg, kuráreméreg
kuratoro
1) jog gyám, gondnok
kurba
görbe
kureto
gysz kaparókanál, küret
kurfo
ritk pol kijárási tilalom szin elirmalpermeso
kurio
1) vall tört curia <családok vallási csoportosulása> vö.
kurdo
fn kurd
kurento
vill villanyáram szin elektro, elektra fluo
kuriero
1) távk hírnök, küldönc, kézbesítő szin mesaĝisto
kurioza
érdekes, furcsa, sajátságos, különös, különleges
kurkulio
áll makkormányos, mogyorófúró ormányos
kurlingo
sp curling
kurmo
növ süvölténykörte, barkóca
kurso
1) isk tanfolyam, kurzus
kursivo
1) dőlt betűs írás, kurzív írás
kursoro
inf helyőr, kurzor szin tajpmontrilo 2 vö.
kurta
ritk vill rövid szin mallonga
kurtaĝo
gazd alkuszdíj, ügynöki jutalék
kurteno
1) függöny
kurtino
kat kötőgát, kötőfal, középfal, kortina
kuruŝo
kurus <váltópénz>
kurvimetro
geo hosszúságmérő <műszer>
kurzo
gazd árfolyam
kuseno
1) vánkos, párna
kusineto
tech csapágypersely
kuskuso
1) gaszt párolt dara, darakása
kuspi
tr feltűr, visszahajt, felborzol
kuspido
anat csúcs, hegy, cuspis
kustardo
gaszt tejsodó
kuŝi
1) ntr fekszik
kuto
tört kat <vértezet fölött viselt> zubbony
kutiklo
növ áll kutikula, cuticula
kutimi
1) ntr szokott vmit csinálni, az a szokása
kutino
kém kutin
kutireakcio
orv bőrreakció, cutireactio
kutro
hajó kutter <egyárbócos vitorlás hajó>
kuvo
kád, dézsa
kuvaso
áll kuvasz
kuzo
unokatestvér, unokafivér
kŭaks-kŭaks
hgut kutykurutty
kŭanzo
kwanza <pénznem>
kvaĉo
kwacha <pénznem>
kvadro
mat téglatest szin orta paralelepipedo, ortepipedo,
kvadranto
mat kvadráns
kvadrato
1) mat négyzet, négyszög <alakzat>
kvadraturo
mat négyszögesítés, kvadratúra
kvadrigo
kat quadriga, négylovas harci szekér
kvadriko
mat másodrendű görbe
kvadrilo
francia négyes, quadrille <tánc>
kvadriremo
tört hajó négy evezősoros hajó, quadriremis
kvajzo
gaszt <kínai> evőpálcika szin haŝio, manĝbastoneto
kvakero
kr kvéker
kvak-kvak
hgut kutykurutty
kvalifiki
1) tr minősít, kategóriába v. osztályba sorol,
kvalito
1) minőség, tulajdonság, sajátosság
kvanjamo
fn kvanjama
kvankam
habár, jóllehet, ámbár, ugyan, noha, pedig
kvanto
1) mennyiség
kvantumo
fiz kvantum
kvar
négy
kvaranteno
1) orv vesztegzár, karantén
kvarco
1) ásv kvarc
kvarcito
ásv kvarcit
kvarko
fiz kvark
kvarolo
zene kvartola
kvarto
1) knyv negyedrét ív, kvart
kvartalo
ép lakónegyed, városrész
kvartana
orv negyednapos, quartan
kveri
1) ntr áll turbékol szin kolombumi 1, rukuli
kvarterono
negyedvérű férfi <fehér és mulatt utóda> vö.
kvereli
ntr veszekszik, civakodik
kvartirmastro
kat hajó negyedes <alsó rendfokozat a francia ▶mi ne volas kvereli kun vi: nem akarok veszekedni veled
kvaso
gaszt kvasz
kvasto
tex bojt
kvaternaro
1) geo tört negyedidőszak, negyedkor, kvarter
kvazaro
csill kvazár, csillagszerű rádióforrás szin
kvazaŭ
1) mintha <látszat>
kvesti
ntr vall <adományt> gyűjt
kvestoro
1) tört quaestor, kincstárnok
kvia
áll <élettanilag> nyugvó
kvieta
1) nyugodt, nyugvó, csendes, háborítatlan <vmi>
kvin
öt
kvintalo
1) métermázsa <100 kg>
kvintesenco
1) kvintesszencia <alkímia>
kviritoj
tört quirites <fegyverviselő római férfiak>
kvita
1) adósságtól mentes, kvitt
l
l <hang és betű>
la
a, az <névelő>
la
zene la
labelo
növ mézajak, labellum
labio
1) növ ajak, labium
kvitanci
tr nyugtáz
labialo
nyt ajakhang, labiális szin lipsono, lipa konsonanto
labila
ingatag, labilis szin malstabila
labioskizo
orv nyúlajak, labioschisis
labirinto
1) labirintus, útvesztő
kvivit!
hgut csirip
kvizo
jték vetélkedő, tudáspróba, kvíz szin sciokonkurso
kvociento
mat hányados, kvóciens
kvodlibeto
zene egyveleg, quodlibet
kvorumo
határozatképesség, kvórum
labori
1) ntr dolgozik, munkálkodik
kvoto
1) gazd hányad, részesedés, járandóság, saját rész,
laboratorio
tech tud laboratórium
laca
1) fáradt
laĉo
fűző <zsinór, szalag>, cipőfűző
lado
tech bádog, pléh vö. ferlado
ladano
növ ladángyanta, szuhargyanta, ladanum
ladino
nyt ladino <lad> szin judhispana lingvo
lafo
ásv láva
lago
geo tó
lagenario
növ lopótök, kabaktök, szívótök, nyakastök
lagoftalmo
orv lagophthalmus, a szem tökéletlen záródása
lagro
tech csapágy
laguno
1) geo lagúna
laiko
1) kr világi hívő, laikus
lajko
áll lajka <kutyafajta>
lako
1) növ lakk <gyanta>
lakeo
1) lakáj
lakmuso
kém lakmusz
lakolito
ásv lakkolit
lakono
tört lakón
lakso
orv hasmenés, diarrhoea szin diareo, ventrofluo
lakto
1) tej
laktono
kém lakton
laktukario
gysz lactucarium
lakuno
anat növ bemélyedés, rés, gödör, üreg, lacuna
lala!
hgut la-la-la <gyermek gügyögése>
lama
1) sánta
lamenti
ntr siránkozik, kesereg, lamentál
lamao
bud láma
lamini
tr tech hengerel, laminál
lambado
zene lambada <tánc>
lambda
knyv λ, lambda <görög ’l’ betű> szin lambdo 1
laminario
növ mannalevél, szíjmoszat, lemezmoszat
lambelo
cím tornagallér
lampo
1) tört lámpa <kanócos>
lambliozo
orv bélfertőzés, lambliasis
lambrekino
ép lambrequin, oromdísz <nyílászáró felett>
lamed
knyv lamed <héber ’l’ betű>
lamelo
növ lemez <gomba>
lameno
1) tech lemez, lap
lanceto
orv lancetta
lancini
ntr orv hasogat, szaggat
lanĉi
1) tr használatra átad, vízre bocsát, fellő, útjára bocsát
lampiono
lampion, papírlámpa szin paperlanterno
lano
1) áll gyapjú
lando
1) vidék, föld, táj
lanco
1) kat lándzsa
landaŭo
közl landau, landauer <négyüléses, fedeles hintó>
landskneĥto
kat tört landsknecht, német zsoldoskatona
lango
1) anat nyelv, lingua
langusto
áll languszta
langvoro
bágyadtság, ernyedtség, lankadtság
lanolino
kém lanolin, gyapjúzsír, gyapjúviasz szin langraso
lanta
ritk lassú szin malrapida
lanterno
1) lámpás, lámpa
lanugo
1) áll pehelytoll, pihetoll
lapidara
1) kőbe vésett
lapiezo
ásv mészkőbarázda, karr
lapilo
ásv lapilli
lapiso
kém pokolkő <ezüstnitrát> szin infera ŝtono
lapito
mit lapitha
lapono
fn lapp, számi szin sameo
lardo
gaszt szalonna
large
hajó hátfélszél v. háromnegyedszél helyzetben
largo
zene largo
larĝa
1) széles
larvo
áll lárva
lasi
1) tr vmit vhol otthagy
lario
lari <pénznem>
laringo
anat gége, gégefő, torok, larynx
laringalo
nyt gégehang, laringális szin laringa konsonanto
larmo
1) könny, könnycsepp
lasanjoj
gaszt lasagna, széles metélt
lasciva
ritk buja, érzéki, kéjsóvár, kéjvágyó
lasero
tech lézer
lasta
utolsó <helyben és időben>
lastekso
tex lasztex
laŝto
hajó laszt <kb. 2 t>
lato
léc
latekso
növ kém növénytej, gumitej, kaucsuktej, latex szin
latenta
1) orv lappangó, látens
latero
1) oldal <sokszög>
lateralo
nyt oldalsó hang, laterális
laterito
ásv vörös agyag, laterit
latgalo
fn latgal
latifundio
gazd nagybirtok, latifundium
latiso
1) lécrács, apácarács, rácsozat, drótháló
latisimo
anat széles hátizom, musculus latissimus dorsi
latitudo
1) geo szélesség, szélességi fok vö. meridiano
latrino
latrina, árnyékszék, parasztvécé
latrono
lator, útonálló
latuno
kém sárgaréz szin flava kupro
latvo
fn lett
laŭ
1) mentén <irány>
laŭo
fn laó
laŭbo
lugas <folyosószerű>
laŭdi
tr dicsér, megdicsér
laŭdacio
ritk tud laudáció, méltatás szin laŭdparolado
laŭdano
gysz laudanum
laŭreato
fn díjazott, kitüntetett
laŭrentio
geo tört archaikum
laŭso
áll tetű
laŭta
1) hangos
lavi
1) tr mos, kimos, elmos
lavango
1) geo lavina, hócsuszamlás
lavro
kr lavra, főkolostor, nagykolostor
lazo
lasszó szin kaptoŝnuro
lazareto
1) orv hajó kórházhajó, vesztegzárhajó
lazarono
ritk lazzarone <kéregető, alkalmi munkából élő>
lazuro
1) fn égszínkék, azúr
lazurito
ásv lazúrkő, lazurit, lapis lazuli szin lazurŝtono
leo
hajó szélárnyékos oldal, szélárnyék, leeoldal
leceburga
mn nyt luxemburgi, letzëbuergesch <lb>
leciono
1) isk lecke, feladat
lecitino
biol kém lecitin
leĉo
lecsó
ledo
<kikészített> bőr
legi
1) tr olvas, elolvas
legaco
jog hagyomány, legatum <a hagyaték meghatározott
legacio
1) követség, misszió, képviselet <diplomácia>
legalizi
tr jog törvényesít, legalizál szin leĝigi
legato
1) tört legátus <teljhatalmú megbízott>
legato
fn zene legato, kötött előadásmód
legendo
legenda, monda
legio
1) kat tört légió
legislativo
ritk jog törvényhozó hatalom szin leĝdona povo
legitimi
1) tr jog igazol <pl. azonosságot, jogosultságot>
legomo
növ zöldség
legumo
növ tud hüvely, hüvelytermés, legumen szin guŝo
leĝo
1) jog törvény
leĝera
könnyű, könnyed, lezser, laza
lejŝmanio
bakt leishmania
leki
1) tr nyal
leko
lek <pénznem>
lekanto
növ margaréta, margitvirág, papvirág szin ordinara
lekcio
isk <egyetemi v. tudományos> előadás
leksemo
nyt lexéma, szemantéma
leksiko
nyt morfémakészlet, szókészlet, szókincs, lexika
leksikografo
nyt szótáríró, szótárkészítő, lexikográfus szin
leksikono
1) ir <írói> szótár
lekto
tört lectum, pamlag
lektino
kém lektin
lektoro
1) ex isk középiskolai tanár
lemo
mat segédtétel, lemma
lemo
növ toklász, lemma
lemnisko
anat szalag, hurok, lemniscus
lemniskato
mat lemniszkáta
lempiro
lempira <pénznem>
lemuro
1) mit lemur <kísértet, szellem>
leno
sp pályasáv
lenso
fiz fot lencse
lenticelo
növ paraszemölcs, lenticella
lentugo
1) anat szeplő, ephelis szin efelido
leontodo
növ pongyolapitypang, gyermekláncfű, kákics
leponto
fn lepontus
lepro
orv lepra
lepto
lepta <pénznem>
leptono
fiz lepton
lerni
1) tr isk tanul
lerta
1) ügyes <vki>
lesivo
1) mosólúg
letala
orv halálos, letális
letargio
1) pszi letargia
letero
<postai> levél
letroj
ritk humán tudományok, bölcsészettudomány
leŭo
lej <pénznem>
leŭcino
kém leucin
leŭgo
mérföld <kb. 4 km>
leŭkomaino
biol kém leukomain
leŭkoplasto
gysz leukoplaszt
leŭso
ásv lösz
leŭtenanto
kat hadnagy
levi
1) tr emel, felemel
levo
leva <pénznem>
levanteno
fn tört levantei
levirato
vall sógórházasság, levirátus
levitacio
vall lebegés, levitáció
levitrono
jték levitron, lebegő csiga
levrelo
áll agár szin kurhundo, leporhundo
lezo
1) orv sérülés, laesio
lezgo
1) fn lezg
li
ő <hímnemre utaló személyes névmás>
lio
li <kínai hosszmérték, kb. fél km>
liano
növ lián
liaso
geo tört liász
libelo
áll szitakötő szin odonato
libera
1) szabad <vki>
liberala
1) ált szabad szellemű, toleráns
libertino
1) felszabadított rabszolga, libertinus
libido
pszi libidó
libro
1) knyv könyv
lici
ntr ritk szabad, megengedett <vmit csinál> szin estas
licenco
1) jog <állami> engedély
licencio
isk licenciátus, egyetemi végzettség
lido
fn tört lüd, lid
lido
zene ir lied <német népies dal, költemény>
lido
litas <pénznem>
lidaro
eltr lézerlokátor, lidar
lieno
anat lép, lien
lienterio
orv hasmenés <emésztetlen széklettel>, lienteria
lifto
1) lift, felvonó
ligi
1) tr köt, megköt, összeköt, kötöz
ligamento
anat szalag, ínszalag, ligamentum
ligaturo
1.a orv lekötés, ligatúra, ligatura 1.b orv lekötöző
ligno
1) növ fa <növény fás része>
lignito
ásv lignit
ligulo
1) növ levélhártya, ligula
liguro
fn tört ligur
ligurito
ásv ligurit
liĥeno
orv lichen
liki
1) ntr szivárog, ereszt, folyat
likeno
1) növ zuzmó
likida
gazd folyósítható, likvid
liktoro
tört lictor
likvo
fiz folyadék szin fluaĵo 2
likveski
tr fiz kém elmállik, elfolyósodik <nedvszívás
likvidi
1) tr gazd kiegyenlít, kifizet, rendez
likvido
nyt folyékony hang, likvida szin flua konsonanto
likvoro
gaszt likőr
lila
lila szin siringkolora
lilako
növ orgona, orgonabokor szin siringo
lilangenio
lilangeni <pénznem>
limo
1) agr földhatár, parcellahatár, telekhatár
limbo
1) lemez, limbus <levél, szirom> vö. foliplato,
limeo
1) növ savanyú citrom, trópusi citrom, zöld citrom
limeriko
ir limerick
limeso
1) tört kat limes
limfo
anat nyirok, lympha
limfata
pszi limfatikus, flegmatikus <alkat>
limino
pszi érzékelési küszöb, ingerküszöb
limonado
gaszt limonádé
limonito
ásv barnavasérc, barnavaskő, limonit
limuzino
jm limuzin
linalolo
kém linalool
linĉi
tr jog lincsel, meglincsel
linda
helyes, bájos, csinos
lineo
1) párizsi vonal <2,25 mm>
lineara
mat lineáris
lingalo
fn lingala, bangala, ngala
lingamo
vall lingam, phallosz, phallus <teremtőerő
lingono
tört lingonus
lingvo
1) nyt nyelv
lingvafrankao
nyt lingua franca
linio
1) mat vonal, egyenes
linimento
gysz <olajos v. zsíros kenőcs
linotipo
knyv sorszedőgép
lintelo
ép szemöldökfa, kiváltó gerenda, tokfej
liofilizi
biol tech liofilizál, liofilez
lipo
1) anat ajak, labia oris
lipido
biol kém lipid
lipotimio
orv múló eszméletvesztés, lipothymia
liro
zene lüra, lyra <görög pengetőhangszer>
liro
tört líra <pénznem>
liriko
1) tört zene líra <lürával előadott ének>
lirli
ntr csörgedezik
liso
tex nyüstszem, nyústgyűrű
lisento
lisente <pénznem>
lispi
ntr pöszéz, selypít
listo
1) jegyzék, lista, lajstrom, összeírás
listelo
1) ép pálcatag, díszítőléc
lito
1) ágy
litanio
1) kr litánia
litargiro
kém ólomglét, lithargyrum, ólom-oxid
litero
knyv betű
literalo
inf címbetű, címszó
literaturo
ir irodalom, literatúra
litiazo
orv kőképződés lithiasis szin gruzmalsano,
litino
kém lítium-hidroxid
litofacio
ásv litofacies
litografi
tr knyv kőre nyomtat, litografál
litologio
ásv kőzettan, litológia
litopono
kém zománcfehér, emailfehér, litopon
litosfero
ásv kőzetöv, litoszféra, földkéreg
litoklazo
ásv kőzethasadék, litoklázis
litoralo
ásv tengerparti üledékzóna
litoskopo
gysz litoszkóp
litostratigrafio
ásv kőzetrétegtan, litosztratigráfia
litoto
ir túlzó kicsinyítés, litotész
litotomio
orv kőkivágás, lithotomia, lithectomia
litotricio
orv kőzúzás, lithotritia, lithotripsia
litovo
fn litván
litro
liter <l>
litrono
tört icce <kb. 8 dl>
liturgio
1) tört közszolgálat, leiturgia
liuto
zene lant
liva
ritk bal, baloldali szin maldekstra
liveri
1) tr gazd szállít, szolgáltat
livio
áll szirti galamb szin rokkolombo
livida
szederjes, kékesvörös, hullafoltos
livono
fn lív
livreo
tex libéria, lakájruha, inasruha
lizo
biol kém bontás, feloldás, lebontás, lízis
lizergo
kém lizerggyök
lizino
biol kém lizin
lizozimo
biol kém lizozim, lysozyme
lobo
1) anat lebeny, cimpa
lobio
pol lobbi szin premgrupo
lodo
1) lat <kb 15 g>
lodiklo
növ pikkelylevél, lodicula
lofi
tr hajó szélirányba fordít, luvol
logi
1) tr csalogat
logo
hajó sebességmérő, mérőorsó, log
logo
bibl log <kb. 3-5 dl>
logaritmo
mat logaritmus
logatomo
távk logatom
logiko
1) fil logika
logogrifo
1) jték szórejtvény, betűrejtvény, logogrif
loĝi
1) ntr lakik, él
loĝio
1) páholy <színház>
loĝistiko
1) kat hadtáp
logopedo
pszi logopédus, beszédterapeuta
logotipo
logó, embléma
lojala
1) lojális, hű, hűséges
loko
1) hely <a térben>
lokalo
helyiség
lokalizi
tr lokalizál, helyet v. helyzetet meghatároz
lokativo
nyt helyhatározó eset, locativus
lokaŭto
gazd pol gyárbezárás, munkáskizárás, lock out szin
lokio
orv gyermekágyi folyás, lochia
lokomobilo
agr tech önjáró gőzgép, lokomobil
lokomotivo
vsút mozdony
lokra
zene lokriszi
loksodromio
mat hajó loxodroma, loxodromikus ív
lokucio
ir állandósult szókapcsolat, fordulat, szólásmód,
lokuso
ir érvforrás, locus, toposz
lomo
1) geo agr agyagos talaj, vályogtalaj
lombardi
tr gazd zálogba tesz, elzálogosít, zaciba ad
lombardo
1) tört longobárd szin longobardo
longa
1) hosszú <térben>
longerono
rep főtartó, hossztartó
longisimo
anat hosszú izom, musculus longissimus
longitudo
geo földrajzi hosszúság, hosszúsági fok
longobardo
fn tört longobárd
lonĝo
pányva
lontana
ritk távoli szin malproksima, fora
looko
gysz szirupos orvosság, linctus, linctura
lopo
rep sp bukfenc, loop <műrepülés>
lordozo
orv lordosis vö. cifozo
lorno
távcső, messzelátó, monokulár
loti
ntr sorsol, sorsot húz
loterio
1) jték lottó
luo
fn luo
lovara
mn nyt lovári
loza
1) laza
lozanĝo
1) cím ruta
lubo
fn luba
lui
tr bérel, kibérel, bérbe vesz, kivesz szin lupreni
lubriki
tr tech ken, lubrifikál <olajoz, zsíroz stb.> szin
lucerno
1) vall függőlámpa, kr örökmécses
lucida
pszi épelméjű, világosfejű, tiszta gondolkodású
ludi
1) tr jték játszik
lugro
hajó lugger
lugubra
ritk nyomasztó szin animprema
luĝo
sp sportszánkó, ródli
luhjo
fn luhja
luko
1) ép padlásablak, tetőablak, világítóablak szin lumluko
lukano
tört lucanus
lukarno
ép padlásablak, tetőablak
lukri
tr keres
lukso
1) fényűzés, luxus
lukso
fiz lux
luksacio
orv ficam, luxatio szin elartikiĝo
lukti
1) ntr sp birkózik
lukumo
gaszt törökméz
luli
1) tr ringat, elringat
lumo
1) fiz fény
lumbo
1) anat ágyék
lumeno
fiz lumen
luminalo
gysz luminál
lumineski
ntr fiz lumineszkál <izzás nélkül világít>
lunacio
csill holdhónap, lunáció szin lunmonato
lunato
anat holdcsont, holdascsont, os lunatum
lunĉo
gaszt löncs, villásreggeli
lundo
hétfő
lunedo
tech állóbáb, lünetta <eszterga>
lupeo
fn nagyító, górcső szin grandiga vitro
lupuso
orv bőrfarkas
luro
zene lúr, bronzkürt
luzitano
tört luzitán
lustro
csillár
lvejo
lwei <pénznem>
lustracio
1) vall megtisztulási szertartás
m
m <hang és betű>
luti
tr tech forraszt vö. veldi
m
metro
maato
hajó első tiszt, másodkapitány
maco
1) vall gaszt laska, macesz, pászka szin platpano
maciso
gaszt szerecsendió-virág, macisz, macidis flos
maceri
1) tr gysz kém beáztat <alkoholban, ecetben stb.>
luto
loti <pénznem>
luteo
anat sárgatest, corpus luteum <petefészek> szin flava
maĉi
tr rág, megrág
maĉeto
bozótvágó kés, macséta
luco
sp lutz
madamo
hölgy, madám
madjaro
fn ritk magyar
madraso
iszl isk medresz
madrigalo
1) ir madrigál, gáláns költemény
madzo
1) kat buzogány
mafio
jog maffia
mafino
gaszt muffin
mago
1) tört vall mágus <zoroasztrikus pap>
magazeno
1) raktár, tárház
magazino
képes folyóirat, képes újság, magazin
magdalenio
tört magdaléni kultúra, magdalénien
magio
1) mágia, varázslat
magistro
isk magiszter <egyetemi fokozat>, egyetemi
magistrato
pol városi tanács, városi hatóság, községi
maglevo
vsút mágnesvonat, maglev szin glistrajno,
magmo
ásv magma, kőzetolvadék
magnato
1) tört főnemes, főúr, báró
magneto
1) mágnesvasérc, mágnesvaskó, magnetit szin
magnetito
ásv magnetit
magnetofono
eltr magnetofon, magnó szin sonbendilo,
magnetono
fiz magneton
magnetosfero
geo fiz magnetoszféra
magnetoskopo
eltr videomagnetofon, videomagnó szin
magnetrono
eltr magnetron
magnezo
kém magnézia, magnézium-oxid
magnezito
ásv magnezit
magnitudo
1) csill magnitúdó, fényrend <fényesség>
magra
1) sovány szin malgrasa
maĝango
jték madzsong <kínai társasjáték>
maĝori
tr gazd túljegyez
mahuto
elefántgondozó, elefántvezető
maĥinacio
machináció, mesterkedés, fondorlat, cselszövés
majao
fn maja
majesta
felséges, fenséges, magasztos
majoliko
majolika, ónmázas cserép
majonezo
majonéz
majoro
kat őrnagy
majorato
jog elsőszülöttségi jog, majoratus
majŝo
agr cefre
majordomo
tört háznagy, majordomus
majoritato
1) többség szin plimulto
majusklo
knyv nagybetű szin ĉeflitero 2, grandlitero vö.
majstro
1) mester, mesterember
majtila
mn nyt maithili <mai>
makaronioj
gaszt csőtészta, makaróni
makartiismo
pol mccarthyzmus
makartiismo
pol mccartizmus
makasaro
fn makaszar
makedono
1) fn tört makedón
maketo
1) műv szobormakett
makiso
1) bozót, bozótos vidék
makleri
ntr gazd üzletet közvetít, ügynökösködik
makolio
gaszt makoli, koreai rizsbor
makondo
fn makonde
makramo
tex makramé
makroo
inf makró
makrolido
biol gysz makrolid
makroskopa
1) szabad szemmel látható, makroszkopikus,
maksilo
1) anat felső állcsont, felső állkapocs, maxilla
maksimo
életelv, erkölcsi szabály, vezérige, maxima
maksimumo
1) maximum, a legtöbb
makuo
fn makua
makulo
1) folt
malakito
ásv malachit
malakostrakoj
áll felsőrendű rákok, magasabb rendű rákok,
malario
orv malária, forróláz szin marĉa febro
makulaturo
1) knyv makulatúra, hibás ív
maleo
1) fakalapács, kétfejű kalapács
makumbo
vall makumba
makzelo
1) anat állkapocs, állcsont
maleo
kém maleingyök
maleolo
1) anat boka, malleolus
malgraŭ
vmi ellenére, vmi dacára
malo
kém alma▶malica stifpatrino: gonosz mostoha
malagaso
fn malgas
maligna
1) orv rosszindulatú, malignus vö. beningna
malajo
fn maláj
malajalo
fn malajálam
malinko
fn mandinka, malinke
malmio
geo tört malm
malono
kém malongyök
malstromo
geo malström, tengerörvény
malto
maláta
malvazio
gaszt malvázia <szőlő és bor>
malversacio
jog sikkasztás
mamo
anat emlő, csecs, tőgy, mamma
mambo
zene mambó <zene és tánc>
mamluko
tört mameluk
mano
1) anat átv kéz
mandolo
zene mandola, mandora
mandolino
zene mandolin
mandorlo
kr <mandula alakú> dicsfény, mandorla
mandreno
1) tech főorsó, esztergaorsó, forgótengely
maneĝo
1) műlovaglás, lovaglóművészet, lovaglóiskola
manekeno
1) műv műtermi bábu <pózoláshoz>
manao
1) bibl manna
manao
vall mana <természetfeletti erő>
manesoj
vall manes, ősök lelkei, házi istenek
manaĝi
tr gazd menedzsel, irányít
mangao
film manga, <japán> képregény vö. bildrakonto
manganito
ásv manganit, barnamangánérc
mangostano
növ ázsiai mangosztánfa, ázsiai mangusztán
manĉuro
fn mandzsu
mangrovo
növ mangroveerdő
manĝi
1) tr eszik, <ételt> fogyaszt
mandareno
tört mandarin <kínai hivatalnok>
mandarino
növ mandarin
mandato
1) megbízás, felhatalmazás, mandátum
mandiblo
1) anat alsó állkapocs, mandibula
manĝangi
ntr sp mandzsongozik
manio
1) pszi téveszme, mánia
maniero
mód, módozat, vminek a hogyanja szin kielo
manifesto
kiáltvány, ünnepélyes nyilatkozat, manifesztum
manifestacio
pol tüntetés, megmozdulás
maniko
1) tex ruhaujj
manikuri
tr manikűröz, vki <n> kezét v. körmét ápolja szin
maniplo
kat tört manipulus
manipuli
1) tr kezel szin manumi, manuzi
manĵuo
gaszt manju <japán párolt édesség>
manki
ntr hiányzik
mankso
fn manx
manometro
tech feszmérő, nyomásmérő, manométer
manovri
1) ntr kat hadgyakorlatot hajt végre, gyakorlatozik
manso
fn manysi, vogul
mansardo
1) ép manzárdtető, francia tető
mantelo
1) tex <ujjatlan> köpeny, palást
mantilo
tex mantilla, csipkés vállkendő
mantiso
mat inf mantissza
mantro
1) vall mantra
manufakturo
gazd manufaktúra
manuskripto
1) tört kézirat, kézzel írt könyv, okirat
maorio
fn maori
maozio
vietnami szalmakalap
mapo
1) geo csill térkép szin karto 6
mapuĉo
mapuche <indián törzs tagja>
maro
1) geo tenger
marabuto
iszl remete
marako
zene rumbatök szin rumba raslilo
maraskino
gaszt marascino, meggylikőr
marasmo
1) orv elgyengülés, elsorvadás, leromlás,
marato
fn maráthi
maravedo
maravédi <pénznem>
marcipano
gaszt marcipán
marĉo
1) mocsár
marĉandi
1) ntr alkudozik <vételár>
mardo
kedd
margarino
gaszt margarin
margrafo
tört őrgróf szin markiestro
marĝeno
1) knyv lapszél, margó
mario
fn mari, cseremisz
mariaĝo
jték máriás <kártya>
mariĥuano
marihuána
marimbo
zene marimba
marini
tr gaszt sóban áztat, pácol, mariníroz
maringoto
jm cirkuszi kocsi, mutatványos kocsi
marioneto
1) báb, bábu, marionett <bábszínház>
marko
1) jel, jelölés, ismertetőjegy, ismertetőjel
marko
1) márka <fél font>
markazito
ásv markazit
marketri
tr műv <eltérő anyagú> berakással díszít
markezo
ép előtető, eresztető, védőtető, sátortető, napellenző
markio
tört geo határvidék, határtartomány, őrgrófság, mark
markizo
márki
markomano
tört markomann
markoto
1) növ bujtvány
marmelado
gaszt lekvár, marmelád
marmito
gaszt fazék szin kuirpoto
marmoro
ásv ép műv márvány
marno
ásv márga
marŝalo
1) tört lovászmester szin stalmastro
marodi
tr jog dézsmál, lopkod
marokeno
szattyánbőr, marokkóbőr, maroken
marono
gaszt gesztenye, maróni
martelo
1) kalapács
maronito
fn kr maronita, maronita keresztény
maroto
kedvenc téma, vesszőparipa
marsko
geo mars, tengermelléki lápvidék
marsupio
áll erszény
marŝi
1) ntr menetel, masíroz
martingalo
1) segédszár, segédgyeplő, martingale <ló
martiro
1) kr vértanú, mártír
maso
1) tömeg, rakás, halmaz, massza <anyag>
masaĝo
masszázs, masszírozás, gyúrás
masajo
fn maszai
masakri
tr lemészárol, vérfürdőt rendez
masero
fiz távk mézer
masetero
anat rágóizom, masseter
masiva
tömör, masszív, zömök
masko
1) álarc, maszk
maskareto
geo dagályhullám
maskerado
álarcosbál, álarcos mulatság, maskarádé
masklo
biol hím, kan, hímnemű egyed vö. femalo
maskoto
1) ritk kabalatárgy, szerencsetárgy
masoni
tr ép épít, emel, falaz
masoro
vall tud maszóra
masto
1) hajó árbóc
mastifo
áll masztiff
mastiko
1) masztix <gyanta>
mastoido
anat csecsnyúlvány, processus mastoideus
mastro
1) gazda, házigazda, birtokgazda
masturbi
tr maszturbál
maŝo
1) tex szem, csomó, hurok
maŝino
1) tech gép
mato
gyékény<szőnyeg>, lábszőnyeg, vesszőfonat
mato
matt <sakk>
matadoro
1) matador, fn bikaölő <bikaviadal>
matĉo
sp mérkőzés, meccs, játék
matabelo
fn ndebele
matematiko
1) mat matematika
mateno
reggel, délelőtt
materio
fiz fil anyag
materialo
1) anyag <amelyből vmi készül>
matineo
film nappali előadás, matiné <mozi>
matraco
matrac, ágyzsák
matriarka
jog anyajogú, matriarchális vö. patriarka
matrico
1) tech minta, matrica, süllyeszték <öntés, verés,
matrikulo
1) törzskönyv, lajstrom
matrjoŝko
matrjoska
matrono
1) tört matrona
matroso
hajó matróz
matura
1) biol érett, felnőtt
matutino
kr matutinum, hajnali zsolozsma
maŭro
fn mór, szerecsen
mava
ritk rossz szin malbona
mazurko
zene mazurka <zene és tánc>
mazuto
kém fűtőolaj, pakura, mazut
meandro
kanyargók, kanyargós szakasz
meato
anat járat, meatus
meblo
bútor
mecenato
műv ir tud mecénás, műpártoló
meĉo
1) kanóc, lámpabél, mécsbél, gyertyabél
medo
gaszt mézsör, méhsör, márc szin mielakvo
medo
tört méd
medalo
érem, érdemérem, emlékérem, medália
medaliono
1) medalion <ékszer>
medalono
plakett
medio
környezet, közeg, miliő
mediacio
jog pol közvetítés, mediáció, jószolgálat
medialo
nyt visszaható igenem, mediális igenem szin mediala
mediano
1) mat súlyvonal
medianto
zene mediáns, középhang
mediastino
anat gátor, gátorüreg, mediastinum
mediato
ritk távk tömegtájékoztatási eszköz, média, médium
medicino
orv orvostan, gyógyászat, medicina
medikamento
gysz gyógyszer szin farmaciaĵo, kuracilo,
megafono
tech hangosbemondó, hangosbeszélő, megafon
megalito
ép tört megalit vö. dolmeno, kromleĥo, menhiro
megalopolo
geo megalopolisz <nagyvárosok halmaza>
mediokra
ritk középszerű
meharo
mehari, gyorsteve szin kurdromedaro
mediti
ntr elmélkedik, elgondolkodik, töpreng, meditál,
mejlo
geo mérföld
mediumo
médium
medolo
1) anat velő, medulla
mejozo
biol számcsökkentő sejtmagosztódás, meiózis
meki
ntr mekeg
mekaniko
1) fiz mechanika
melankolio
1) pszi kedélybetegség, búskomorság,
melaso
melasz <cukorgyártás>
melbo
gaszt melba <édesség>
melduo
növ levélpenész szin foliŝimo, farunroso
mekatroniko
eltr tech mechatronika
mekanismo
1) tech szerkezet, gépezet, mechanizmus
mekanizi
tr tech gépesít
mekanografo
inf lyukkártyás v. lyukszalagos adatfeldolgozó, meleno orv szurokszéklet, melaena
melitokokozo
orv máltai láz, brucellózis, febris melitensis
melki
1) tr fej, megfej
melafiro
ásv melafir
melano
összetételekben
melodio
1) zene dallam, melódia, kellemes hangzat
melodramo
1) ir zenés dráma, zenés színdarab, melodráma ▶lia mema mono perdiĝis vane: az ő saját pénze veszett kárba
mem
knyv mem <héber ’m’ betű>
membro
1) anat végtag
melomano
fn zene zenerajongó, melomán
melongeno
növ padlizsán, törökparadicsom, tojásgyümölcs
melopeo
zene énekbeszéd, melopea
melopsitako
áll hullámos papagáj, babapapagáj,
mem
1) maga <nem másvalaki>
membrano
1) anat hártya, lemez, membrán
memeo
tud mém <kulturális információs csomag>
memori
tr emlékezik, emlékszik vmire v. vkire <n>
memorando
1) memorandum, emlékeztető <diplomácia>
memuaro
értekezés, dolgozat
menado
mit <megrészegült> bacchánsnő
menaĝerio
1) magánállatkert, állatsereglet, állatgyűjtemény
mencii
tr említ, megemlít
mendi
tr rendel, megrendel
mendeo
fn mende
menestrelo
ir zene lovagköltő, minnesänger, dalnok,
menhiro
ép tört menhir
meningo
anat agyhártya, gerincvelőhártya, meninx
menisko
1) fiz meniszkusz, folyadékgörbület
menonito
kr mennonita
menopaŭzo
orv változókor, menopauza
menso
ész
mensogi
ntr hazudik
menstruo
havivérzés, havibaj, menstruáció szin monataĵo,
menŝeviko
tört mensevik
mentono
anat áll, mentum
menuo
1) gaszt étrend, menü
menueto
zene menüett <zene és tánc>
meridiano
1) csill délkör, meridián vö. longitudo
menuvero
szürkemókusprém, mókusprém
mero
kém mer <gyök>
merino
áll merinó juh
meringo
gaszt habcsók, habos sütemény
meristemo
növ osztódószövet, képzőszövet, meristema szin
meriti
tr megérdemel, kiérdemel
merbromino
gysz merbromin, merkurokróm
mercero
tex rövidáru
merdo
1) biz szar
meretrico
pej metresz, kéjnő, szerető
mergi
tr bemerít, lemerít <közegbe>
merizo
növ vadcseresznye, madárcseresznye szin sovaĝa
merkantilismo
gazd merkantilizmus
merkantilisto
gazd merkantilista
merkato
gazd piac vö. bazaro
merostomoj
áll rákszabásúak
meso
kr zene mise
merkino
műpina
merkredo
szerda
mesaĝo
üzenet
merleno
hajó islég <három ágból font, kátrányozott zsineg> mesaĝi: tr üzen
mesidoro
tört messidor, aratás hava <jún. 19.–júl. 18.
meskalino
biol kém meszkalin
mestizo
mesztic vö. kvarterono, mulato
meti
1) tr helyez, rak, tesz vhova
metabolo
biol anyagcsere, metabolizmus
metacentro
fiz metacentrum
metadono
gysz metadon
metafazo
biol metafázis
metafonio
nyt metafónia, umlaut
metaforo
ir metafora, szókép, képes beszéd
metakarpo
anat kézfej, kézközép, metacarpus
metalo
1) kém fém
metaldehido
kém metaldehid
metalepso
ir metalepszis
metalografio
fiz kém metallográfia
metalurgio
ip fémkohászat, fémipar
metamero
1) áll szelvény, szegmens szin segmento 3
metamorfa
ásv átalakult, metamorf
metamorfozo
1) átváltozás, metamorfózis
metasomatozo
ásv metaszomatózis
metastabila
tud metastabil szin duonstabila
metastazo
orv áttét, metastasis
metatarso
anat lábközép, metatarsus
metatezo
nyt hangátvetés, metatézis
meteo
met időjárási jelenség
meteko
tört metoikosz <polgársággal nem rendelkező
metempsikozo
vall lélekvándorlás, metempszichózis szin
metencefalo
anat hátsó agy felső része, metencephalon
meteoro
csill meteor, hullócsillag szin falstelo
metonimio
ir metonímia, névátvitel
meteorito
csill meteorit
metopo
ép metopé
meteoroido
csill meteoroid
metro
1) méter <m>
meteorismo
orv haspuffadás, bélfelfúvódás, meteorismus
metio
mesterség, kézművesség, kisipar
metikalo
metical <pénznem>
metionino
biol kém metionin
metodo
módszer, eljárásmód
metroo
közl metró, földalatti szin metropoliteno
metronomo
zene ütemjelző, metronóm
metropolo
1) geo anyaország
metropolito
1) kr tört metropolita <tartományi fővárosi
mezo
közép, vminek a közepe
mezalianco
rangon aluli házasság, mésalliance
mezanino
ép félemelet, mezzanin
mezenkimo
anat alapszövet, embrionális kötőszövet,
mezokarpo
növ középső termésfal, mesocarpium vö.
mezolitiko
tört középső kőkorszak, átmeneti kőkorszak,
mezono
fiz mezon
mezosfero
csill köztes öv, mezoszféra
mezostiko
ir mezostichon vö. akrostiko, telestiko
mezotinto
műv hántoló modor, fekete modorú rézmetszés,
mezozoiko
geo tört földtörténeti középkor, középidő,
mezuri
1) tr mér, megmér, lemér
mi
1) én <személyes névmás>
mi
zene mi
miastenio
orv izomgyengeség, myasthenia
miito
orv izomgyulladás, myitis, myositis szin muskolinflamo
miasmo
miazma, fertőző kipárolgás
miaŭ
hgut miau
micelo
fiz kém micella, kolloid molekulagranulátum
micelio
növ gombafonal-szövedék, micélium, mycelium
midriazo
orv pupillatágulat, mydriasis
midŝipmano
hajó tengerészhadapród, tengerészkadét
midzi
tr durv leszopja vkinek a <n> faszát szin kacosuĉi vö.
mielo
méz
mieno
1) ábrázat, kép, arckifejezés, fizimiska
migdalo
növ gaszt mandula
migmatito
ásv migmatit
migri
1) ntr vándorol
migreno
orv féloldali fejfájás, migrén, hemicrania szin
mihrabo
iszl ép mihrab, imafülke szin ĥorniĉo
mijozo
orv légylárvabetegség, myasis
mikado
tört mikádó <japán császár> vö. tennoo
mikologo
növ gombaszakértő, gombász, mikológus szin
mikozo
orv gombás megbetegedés, mikózis, mycosis szin
mikrobo
bakt mikroba
mikrofono
vill mikrofon
mikrolito
1) tört mikrolit <kőeszköz>
mikrotomo
biol kismetsző, metszetvágó, mikrotom
miksi
1) tr kever, vegyít, elegyít, belekever
miksedemo
orv myxoedema
miksomo
orv kocsonyás daganat, myxoma
miksturo
gysz mixtúra, keverék
mil
ezer
milda
1) enyhe, lágy
milenio
1) millennium, ezer év, ezer éves fennállás, ezredik
miliardo
milliárd <109.
milico
kat nemzetőrség, milícia
miliono
millió, milliom <106.
militi
ntr háborúzik, hadakozik, hadat visel
militario
sp military, lovastusa
militarismo
pol militarizmus szin militemismo
militaristo
pol militarista szin militemisto
milonito
ásv milonit
mimo
műv pantomimművész
mimeografo
knyv tech stencilgép szin ciklostililo
mimetismo
áll mimikri, alakutánzás
mino
1) bánya, lelőhely, fejtés
mino
1) bibl mina <súlyegység, 50 sékel>
minao
áll majna
minaci
1) tr fenyeget <vki>
ministerio
pol ép minisztérium szin ministrejo
minankabaŭo
fn minangkabau
minareto
iszl ép minaret
ministro
pol miniszter
minbaro
iszl minbar, mimbar, szószék
minca
ritk vékony, sovány
mineralo
ásv ásvány
minestrono
gaszt minestrone <lombard leves>
minio
kém mínium
miniaturo
1) műv miniatűr, miniatúra
minimumo
minimum, a lehető legkevesebb vö. maksimumo subministro, vicministro: pol miniszterhelyettes
minoritato
1) kisebbség, minoritás szin malplimulto
minorito
fn kr minorita <szerzetes>
minus
1) mat mínusz <kivonás>
minusklo
knyv kisbetű szin etlitero vö. majusklo
minuto
1) perc
mioceno
geo tört miocén
miopa
1) orv rövidlátó, közellátó, myopicus
miozo
orv pupillaszűkület, miosis
miozino
biol kém miozin
miri
ntr csodálkozik
miraĝo
met délibáb szin fatamorgano
miraklo
1) vall csoda
misio
1) misszió, megbízás, kiküldetés, küldetés, képviselet
mirho
növ mirha <gyanta>
miriado
miriád, számtalan, rengeteg, tengernyi
miringo
anat dobhártya, myrinx, membrana tympani
misilo
kat rakéta, rakétalövedék
mirlitono
zene nádsíp
mirmidono
mit mürmidón
mirobolano
növ mirobolán
mirtelo
növ fekete áfonya <termés>
misoo
gaszt miso <erjesztett szójababpaszta>
mistero
1) vall titkos tan v. szertartás, misztérium
misterio
ir misztériumjáték
mistifiki
tr beugrat, félrevezet, rászed, bolondozik vkivel
mistika
1) vall misztikus, misztikummal kapcsolatos
mistralo
met misztrál <észak-nyugati szél>
miŝmaŝo
ritk zagyvaság, zagyvalék, kuszaság
mito
1) mit mítosz, rege
mitingo
pol nagygyűlés, politikai gyűlés
mitokondrio
biol mitokondrium, kondrioszóma
mitozo
biol számtartó sejtmagosztódás, mitózis
mitro
kr püspöksüveg, mitra, infula vö. cidaro, tiaro
mitrajlo
kat kartács
mitralo
kat géppuska
mizantropo
mizantróp, emberkerülő, embergyűlölő vö.
mizero
nyomor, nyomorúság, szükség, mizéria
mizerikordo
irgalom, szánalom, megbocsátás
mizogino
fn nőgyűlölő vö. mizantropo
mjaŭo
fn miao
mjelo
anat gerincvelő, gerincagy, csontvelő, myelon,
mks
röv metro, kilogramo, sekundo
mnemoniko
mnemonika, mnemotechnika, emlékezés
mobilo
műv mobile <szélcsengőszerű installáció> vö. stabilo
mobilizi
1) tr kat mozgósít, mobilizál, háborúra előkészít
mocarelo
gaszt mozarella <olasz sajtféleség>
mocio
pol előterjesztés, indítvány
moĉio
rizspuding, rizsfelfújt
modo
1) divat
modalo
1) fil modus <szubstancia megjelenési formája>
modelo
1) minta, mintadarab
moderna
korszerű, modern
modesta
1) szerény <vki>
modifi
tr módosít, modifikál
modemo
inf modem
modera
1) mértékletes, mértéktartó
modiliono
ép párkánykonzol, gyámfej
modli
tr gyúr, mintáz, formáz, alakít <gyúrható anyagból>
modluro
ép tagozat
moduli
1) tr zene modulál, hangszínt változtat
modulo
1) abszolút érték
mogolo
tört mogul, mughal <indiai császári cím>
mohajro
tex moher, moherszövet
mohikano
fn mohikán
mojosa
biz klassz, tök jó
moki
tr gúnyol, kigúnyol, csúfol
mokao
gaszt mokkakávé <kávébab és ital>
mokaseno
mokaszin
mokedo
padlószőnyeg szin tapiŝplanko
mokso
gysz moxa, izzó gyógyfű
mokŝo
fn moksa
mola
1) puha, lágy
molo
kém mól, grammolekula <mol> szin grammolekulo
molaro
anat zápfog, nagy őrlőfog, dens molaris szin
molaso
ásv molasz
moldavo
fn moldvai, moldáv, moldován
moldaviko
növ moldvai sárkányfű v. pofóka, kerti sárkányfű
moleo
1) hajó móló
molekulo
kém molekula
molesti
tr zaklat, molesztál, bánt
molibdenito
ásv molibdenit
moloso
áll tört molosszus <pásztorkutya>
molusko
áll puhatestű állat
momanto
1) fiz nyomaték, momentum
momento
pillanat
mono
gazd pénz
mono
fn mon
monado
fil monád
monaĥo
vall szerzetes, <szerzetes> barát vö. anakoreto,
monarĥo
pol uralkodó, monarcha
monato
1) csill csillagászati hónap
monazito
ásv monacit
mondo
1) világ, világegyetem
monelo
tech monel
mongolo
fn mongol
monismo
1) fil monizmus vö. gazd monismo
monisto
fil monista
monitoro
1) isk monitor, oktató diák
monofizito
kr monofizita
monoftongo
nyt monoftongus, egyelemű magánhangzó
monogamio
monogámia, egyférjűség, egynejűség
monografio
tud ir monográfia, értekezés
monogramo
monogram, kézjegy, kézjel
monoido
mat monoid
monoika
növ egylaki vö. dioika
monoklo
monokli, félszemüveg
monolito
ép monolit, egy kőből készült faragvány
monologo
1) ir monológ, magánbeszéd, magánszám
monomo
mat monom, egytagú kifejezés
monoplano
rep egyfedelű repülőgép, monoplán
monopolo
1) gazd monopólium, egyedáruság
monoteismo
vall egyistenhit, monoteizmus szin unudiismo
monoteisto
vall egyistenhívő, monoteista szin unudiisto
monotipo
knyv monó szedőgép
monotona
1) egyhangú, egy hangon szóló, monoton szin
monsinjoro
kr monsignore, monseigneur <főpap
monstro
1) torzszülött, torzalak, szörny, szörnyeteg,
monstranco
kr úrmutató, szentségtartó, monstrancia
monto
1) geo hegy
montri
1) tr mutat, megmutat <láttat>
monumento
1) ép műv emlékmű, műemlék
moratorio
1) gazd fizetési haladék, türelmi idő, moratórium
mopedo
jm kismotor, segédmotor, segédmotoros kerékpár
mopso
áll mopsz, mopszli, carlin
moro
közerkölcs, szokáserkölcs, szokás
morbo
orv tud kór, betegség, morbus
morbilo
orv kanyaró, morbilli
morao
nyt ir mora <rövid időegység>
morao
jték mora, ujjmutogatósdi
moralo
1) fil erkölcstan, erkölcsi elvek
mordvo
fn mordvin
mordeledoj
áll marókák, bukfencező virágbogarak
mordento
zene mordent, alparányzó
moreloj
tűzikutyák, kandallórács szin fajrohundoj
moreno
geo ásv moréna
morfo
tud alak szin formo
morfemo
nyt morféma, szóelem szin monemo, vortero,
morfino
kém gysz morfin, morfium
morfogenezo
biol alakképződés, morfogenezis
morfologio
1) biol alaktan, morfológia
morfometrio
tud morfometria, alakmérés
morganata
jog morganatikus, rangon aluli <házasság>
morgaŭ
1) hsz holnap
moriono
ritk kat könnyű karimás sisak
moritato
zene képmutogató ének
morna
ritk borús, komor
moroza
ritk morcos, morózus, mogorva
morti
1) ntr orv meghal
mortadelo
gaszt mortadella
mortalo
fn ritk halandó szin mortemulo, mortontulo
mortero
ép habarcs, malter
mortezo
tech horony, beeresztés, csapfészek szin tenoningo
moruo
áll atlanti tőkehal, közönséges tőkehal, aranyos
morulo
biol szedercsíra, morula
mosio
fn moszi
mosko
kém pézsma, mósusz
moskatelo
gaszt muskotály szin muskavino
moskeo
iszl ép mecset
moskito
áll moszkitó vö. kulo
mosto
agr gaszt must
moŝto
úr, nagyúr
moto
jelige, mottó, jelmondat
moteo
áll moly szin tineedoj
motelo
motel szin motorhotelo
moteto
zene motetta
motivo
1) indíték, indítóok, indok
motoro
1) tech motor
movi
1) tr mozgat
movimento
1) ir rész <hosszabb mű része>
mozaiko
1) műv mozaik
mozarabo
fn mozarab
mu
μ, mű <görög 'm' betű> szin muo
muari
tr tech tex márványoz, moaréz
mucida
1) dohos, penészszagú, áporodott
mucilago
1) növ nyálka, nyák, mucilage
mudo
áll vedlés, vetkezés, ecdysis
mueli
1) tr agr őröl
muestro
minta <statisztika> vö. samplo
muezino
iszl müezzin
mufo
1) tex muff
muflo
tech tűzálló agyagtégely, tok, muffola, muffel
muftio
iszl jog mufti, törvénytudó
mugeto
orv szájpenész, soor
muĝi
ntr áll bőg