Szerkesztő:LinguisticMystic/ro-novum

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
a hang la
ábécé alfabet
ábécéskönyv abecedar
ablak fereastră
ablakpárkány pervaz
ablaküveg geam
abnormális anomal
abortusz avort
ábrázol reda reprezenta reproduce
ábrázolás reprezentare
acél otel
acélöntöde otelârie
ács dulgher
ad da
adag doză
adag portie
adagol doza
adakozó darnic
adalék adaos
adás dare
ádáz feroce înverșunat năprasnic
adjunktus lector
adományoz dărui dona
adós dator datora
adósság datorie
adu atu
afa tva
affektál fițe
affinitás afinitate
áfonya afină
afrikai african
ág ramură
ágas-bogas stufos
aggastyán mosneag
aggasztó alarmant îngrijorâtor
agglegény burlac celibatar holtei
aggodalom îngrijorare
aggódik teme
aggódó îngrijorat preocupat
agrár agrar
agresszió agresiune
agy creier
ágy pat
agyafurt viclean
agyag argilă humă lut
agyagos argilos
agyalapi mirigy hipofiză
agyar colt
ágyás pat
ágynemű asternut
agyrém himeră
ágyú tun
ágyúgolyó ghiulea
ahány cât
aids sida
ajak buză
ajándék cadou dar
ajándékoz dârui
ajánl dedica oferi recomanda
ajánlás dedicatie
ajánlat ofertă
ajánlott recomandat
ajt ușă
ájult leșinat
akác salcâm
akadály barieră blocaj obstacol piedica
akadályoz împiedica
akademia academie
akadémiai academic
akadémikus academician
akar vrea
akarat vointă
akaratgyenge molâu
akárhogy oricum
akárki fiecine oricine
akármelyik oricare
akármennyi oricât
akármi orice
akármikor oricând
akarva-akaratlan vrănd-nevrând
akasztó ruhân agátătoare
akasztófa spănzurâtoare
aki care
akkor atunci
akkord acord
akrobata acrobat
akt nud
aktuális actual
akvárium acvariu
ál fictiv
aláaknáz mina
alábbvaló prejos
alábecsül subestima
alacsony jos scund
alacsony vérnyomâs hipotensiune
alagsor demisol subsol
alagút tunel
aláhúz sublinia
aláír semna
aláírás semnâtură
alak figură formă
alaki formal
alakit constitui forma
alaktalan amorf diform
alakzat formație
alámeril plonja
alamizsna pomană
alany nyelvt subiect
alanyeset nominativ
alap bază
alap fond
alap fundație
alap temelie
alapító fondator
alapítvány fundatie
alapos temeinic
alaposan îndeaproape
alapoz vmire baza
alapreteg substrat
alapszabály statut
alapvető fundamental
alapvető elementar
alapvető cardinal
álarc mască
álarcos mascat
alárendel subordona
alatt sub
alázat umilintă
alázatosság smerenie
alázatos smerit
alázatos umil
albán albanez
album album
álcáz camufia masca
alcim subtitlu
áldozat jertfă sacrificiu victimă
alegyscg subunitate
alelnök vicepreședinte
alfăld câmpie
alga algă
algebra algebră
alig abia
alighogy de-abia
aligator aligator
alj fund
aljas josnic mărsav mișel nemernic ticâlos
aljasság josnicie miselie
alkalmas apt nimerit oportun prielnic
alkalmatlan nepotrivit
alkalmaz aplica angaja
alkalmaz vmihez adapta
alkalmazás aplicație
alkalmazkodik acomoda conforma
alkalmazkodó acomodabil
alkalmazott angajat
alkalmilag ad-hoc
alkalom ocazie prilej
alkalom kedvező oportunitate
alkat fizic
alkatrész componentă
alkohol alcool
alkoholista alcoolic
alkoholos alcoolic
alkony apus
alkonyat amurg înserare
alkot alcâtui crea
alkotás compunere creatie operă
alkotmány constitutie
alkotmányellenes anticonstitutional
alkudozás negociere tocmeală
áll sta
áll testrész bârbie
állam stat
államosít nationaliza
állampolgár cetâtean
állampolgárság cetâtenie
államszövetség confederatie
államtitkár subsecretar
állandó constant permanent stabil
állandóság stabilitate
állapotos  gravidă însărcinată
allás post slujbă
állat animal
állatmese fabulă
állatorvos veterinar
állatszelídítő imblânzitor
állattan zoologie
állattenyésztő crescâtor
állatvilág faună
allegória alegorie
allergia alergie
állhatatos statornic perseverent persistent
állhatatosság perseverentă
állítás afirmatie spusă
állítmány nyelvt predicat
állítólag cică
állj stop
állkapocs falcă
álló stătâtor
állomás statiune
állomásozik stationa
állott stâtut
állványzat schelă
alma mâr
almabor cidru
almafa mâr
álmodozik visa
álmodozó visâtor vizionar
álmos somnoros
álnév pseudonim
álnok perfid viclean
álnokság viclenie
álom somn vis
alpesi alpin
álruhába öltöztet deghiza
alszik dormi odihni
alt énekhang alto
általános general universal
általánosít generaliza
altatószer narcotic somnifer
alternatíva alternativă
altiszt subofiter
alul dedesubt
alul jos
alulírott subsemnat
alumínium aluminiu
alvajáró somnambul
amatőr amator
amelyik care
ámen amin
amerikai american
ami care
amíg cât
amíg până
amint cum precum
amnézia amnezie
amonnan dintr-acolo
amott dincolo
amper amper
ananász növény és gyümölcs ananus
anarchia anarhie
anatómia anatomie
angol englez
angolszász anglosaxon
angyal înger
angyali angelic
annyira încât
anorák canadiană hanorac
antenna antenă
antibiotikum antibiotic
antikvárium anticariat
antilop antilopă
antiszociális antisocial
antologia antologie
antropológia antropologie
anya mama
anyag materie material substanță
anyagcsere metabolism
anyagi material
anyai matern
anyajegy aluniță
anyameh pântece
anyás mămos
anyaság maternitate
anyós mamâ-soacră
anyós soacră
aorta aortă
apa tată
apáca călugârită soră
apály reflux
apó taică
ápolatlan neîngrijit
ápolt îngrijit
apos socru
apostol apostol
apránkent câte
ápnilis aprilie
aprit toca
apro mărunt
apród paj
aprolekosan meticulos
apropenz mărunt
apróság bagatelă mâruntis
apuka tâtic
ár pret
ár ar
arab arab
arab nyelv arabă
áradat puhoi șiroi șuvoi
áram curent
áramátalakite transformator
áramkör circuit
áramvonalas aerodinamic
arany aur
arány raport
aranypenz galben
aranyer hemoroizi
aránylag relativ
aránylik raporta
aranymuves aurar
arányos armonic proporționat proporțional
aranyos auriu
aránytalan disproporționat
árapály maree
áraszt degaja emana
arat culege
arat secera
aratás recoltă seceriș
aratogep secerătoare
árboc catarg
arc chip față figură obraz
arcátlan neobrăzat
arcfestek fard
archaikus arhaic
arcjátek mimică
arckep portret
arckifejezes fizionomie mină
arcszin ten
ária arie
arisztokrata aristocrat
arkangyal arhanghel
árnyalat nuanță
árnyék umbră
árnyékszék latrină
árok groapă sant
aroma aromă
aromás aromatic
árpa orz
árt vătâma
ártatlan nevinovat
ártatlanság nevinovâtie
árucikk articol marfă
árucsere troc
áruház magazin
árulás trâdare
áruló trădâtor
áruminta mostră
árusítás vânzare
árusítópult tarabă
árva orfan
árvácska toporaș
árvaház leagăn orfelinat
árveres licitație
árverez licita
arzen arsen
ás săpa
ásít câsca
ásítás câscat
ásó cazma hârlet
asszony muiere
ásványi mineral
ász as
ásvány mineral
aszály secetă
aszályos secetos
aszfalt asfalt
aszfaltoz asfalta
aszimmetria asimetrie
aszimmetrikus asimetric
aszpirin aspirină
asztal masă
asztalitenisz ping-pong
asztalkend șervet
asztalos tâmplar
asztalosmihely tâmplărie
asztrológia astrologie
asztrológus astrolog
át prin via
átad preda transmite
átadás pasă transmisiune
átadható transmisibil
átalakít converti transforma
átalakulás metamorfoză
átdolgoz prelucra
ateizmus ateism
átellenes opus
átértékel reconsidera
átfog cuprinde
átfogó global
átfúr perfora
áthág încălca viola
áthaladás treacăt trecere
áthat penetra
átható pătrunzător penetrant
áthato tekintet săgetător
áthelyez transfera
áthelyezés transfer
átismétel recapitula
átitat îmbiba
átjáró gang pasaj trecătoare
átkarol înlănțui
átkel trece
átkepzes recalificare
átlag medie
átlagos mediu
átlapoz răsfoi
atlasz atlas
átlátszó transparent
átlátszóság transparentă
atléta atlet
atlétatrikó maiou
atlétika atletism
átló diagonală
átlós transversal
átlósan de-a curmezisul
átlyuggat ciurui
átmegy traversa
átmérő diametru
átmenet tranzitie
átok blestem
atom- nuclear
atommag nucleu
atommaghasadás fisiune
átszervez reorganiza
átszur filtra
áttetel metastază
átultet transplanta
átutalás transfer virament
átvesz prelua
átvetel primire
átvitt figurat
átvizsgál revizui
atya părinte
atyai patern
augusztus august
ausztráliai australian
autó auto masină
autóbusz autobuz
autóbusz tăvolsâgi autocar
autóbusz-pályaudvar autogară
autodidakta autodidact
autogram autograf
autópálya autostradă
autóstop autostop
autóstoppos autostopist
avas rânced
az acel acela
az ăla
az cel cela
azért ca
azonban ci
azonnal numaidecât
azonnali prompt
azonos alakú szó omonim
azóta de atunci
ázsiai asiatic
áztat uda
azték aztec
azután apoi
báb marionetă
baba bebe pâpusă
bába moasă
babér laur
bábjátékos pâpusar
babona superstitie
babonás superstitios
bacilus bacil
bácsi bade nea nene
bácsika bădică
bádog tinichea
bagatell bagatelă
bagoly buhă
bagoly huhurez
bágyadtság moleșeală
baj bai bucluc necaz pacoste păcat
báj farmec grație șarm
bajnok campion
bajnokság campionat
bájos adorabil drăgălaș drăguț grațios
bajtárs camarad
bak tap
bakancs bocanc
bakfis adolescentă fetiscană
baklövés boacână gafă
baktérium bacterie
bál bal
bal stâng
bal lăb stângul
balerina balerină
baleset accident
balesetet okoz accidenta
balett balet
balett-táncos balerin
balkezes stângaci
ballada baladă
bálna balenă
balszerencse adversitate ghinion nenoroc
balta baltag secure
balzsam balsam
bambusznád bambus
bámészkodó gură-cască
bámul holba
bán câi
banán banană
bánásmód tratament
bánat bánat jale măhnire of supârare
bánáti bănâtean
bánáti  bănâteancă
bánatos afectat supârat
banda bandă
bandita bandit
bani a lej szâzadrésze ban
bank bancă
bankár bancher
bankett banchet
bankjegy bancnotă
bántalmaz maltrata
bántalom afectiune
banya babă
bánya mină
bányarab ocnaș
bányász miner
bányászati minier
bár bar
barakk baracă
barangol colinda
bárány miel mioară
bárányhimlő varicelă
barát amic prieten
barátnő amică prietenă
barátság amicitie prietenie
barátságos amical prietenos
barázda brazdă
barázdál brâzda
barbár barbar
bárgyú bleg mototol
bárhol oriunde
barikád baricadă
baritonista bariton
barka mâtisor
barkó favorit perciune [[]]
barlang bârlog grotă pesteră
bármely fiece
barna maro
barna sötét brun
barnaszén lignit
báró baron
barokk baroc
barom dobitoc
barométer barometru
baromfi pasâre
baromfitenyésztés avicultură
bárónő baroneasă
bársony catifea
bársonyos catifelat
basszista basist
basszus hang bas
bástya bastion
bástya sakkbâb tură
bâtor brav curajos viteaz
bátorit îmbărbăta încuraja
bátorság curaj
bátya unchi
bazár bazar
băzis bază
bazsarozsa bujor
beletesz băga
bead orvossâgot administra
beárnyekol umbri
beavatkozik vâri
bebizonyít demonstra
beborit împânzi
bebugyolál cocoloși înfofoli
beburkol învălui
beburkolt învăluit
becs viena
becsap înșela
becsavaroz înșuruba
becsi vienez
bécsi szelet snitel
becsípett pilit
becslés apreciere
becsmérel defâima
becsomagol ambala împacheta
becsuk închide
becsiil cinsti
becsiilet cinste omenie
becsiiletes cinstit corect onest
becsiiletesscg onestitate
becsvágy ambiție
bedug vâri
befagy îngheța
befal înfuleca
befalaz zidi
befed acoperi
befejez finaliza încheia sfârși terminu
befejezes final încheiere urmă
befeketit înnegri
befest vopsi
befogad adăposti
befottesiiveg borcan
befuttatott poleit
beget behăie
begombol încheia
begöngyöl înfășura
begy gușă
behajtás acces
behatol pătrunde
behatolás pătrundere
behavaz înzăpezi
beheged cicatriza
beigazolódik adeveri
beiktat tisztségbe învesti
beillatosít parfuma
beilleszt încadra încorpora
beirat înscrie
beismeres confesiune
bejár străbate
beka broască
bekap ételt imbuca
béke pace
bekeretez înrăma
bekerit împrejmui îngrădi
bekes pașnic
békétlen neîmpâcat
bekezdés alineat paragraf
bekötöz bandaja pansa
bél mat miez
beléakaszkodik crampona
beleegyezés consimtământ
beleegyezik incuviinta
bélel câptusi
beleszúr înfige
belevág trâsni
belezsufol înghesui
beliil înăuntrul
belyeg timbru
belyeggyujtes filatelie
bélyeggyűjtő filatelist
bemárt înmuia
bemaszatol mânji
bemetsz încresta
bemutat prezenta
bemutatás demonstrație
bemutatkozás művészé
bemutató premieră debut
bemutató személy prezentator
bent înăuntru
bentrol dinăuntru
benulás paralizie
benzin benzină
benzinkut benzinărie
beolt altoi vaccina
beoltás altoire
bepărásit aburi
beporoz poleniza
ber chirie
berbeadás închiriere
berbevetel închiriere
berek dumbravă
berendez amenaja
berendezés amenajare dispozitiv utilaj
béres rândas
bérlő chirias
besoroz înrola
besötétedik întuneca
besurran strecura
beszámol raporta
beszéd discurs grai limbă vorbire
beszed pénzt încasa
beszéd rövid alocutiune
beszédes vorbâret
beszeg tivi
beszél vorbi
beszélget discuta
beszélgetés conversatie convorbire discutie
beszélt vorbit
beszennyez pâta
beszív aspira
beszívás aspiratie
beszúrt înfipt
betakar înveli
beteg bolnav
betegesség morbiditate
betegség betesug boală maladie
betölt detine
betölt kort împlini
betöm astupa
beton beton
betörő spărgâtor
betű literă
betűrendes alfabetic
betűszó siglă
betyár haiduc pandur
beugratás păcâleală
beültet sâdi
bevádolás pâră
bevall confesa mârturisi recunoaste
bevezetés prolog
bevonalkáz hasura
bezár închide
bezár kulccsal încuia
bezárt încuiat
bézs bej
biblia biblie
bibliai biblic
bíboros cardinal
bicikli bicicletă
bicska briceag
bika taur
bikaborjú mânzat
bikini bikini
bilincs câtuse fiare
billentyű clapă
billentyűzet claviatură
bimbó boboc
bimbózik imboboci
biológia biologie
biológus biolog
birkózás luptă trântă
birkózó luptâtor
bíró judecâtor magistrat
birodalom împărâtie
bíróság judecâtorie tribunal
birsalma gutuie
birsalmafa gutui
birtok domeniu
birtokol detine stăpâni
birtokos posesor
birtokos nyelvt posesiv
birtokos eset genitiv
bivaly bivol
bizalmas confidential
bizalmatlanság neîncredere
bizalom credință încredere nădejde
bizalomteljes încrezător
bizánci bizantin
bizarr bizar
bizik vkiben baza
bizomány consignațție
bizony zău
bizonyit dovedi
bizonyitek dovadă
bizonyitvány adeverință certificat
bizonyos anumit
bizonyosság evidență siguranță
bizonytalan nesigur
bizonytalanság nesiguranță
bizottság comisie comitet
biztonság securitate siguranță
bizsereg furnica
biztos cert sigur
biztosit asigura
biztositás asigurare
biztositek garanție
blöffölés bluf
bluz női bluză
 larg
bóbiskol motâi
bóbita mot
bóbitás motat
bocsánat pardon
bocsánatkérés scuză
bocsánatot kér scuza
bocskor opincă
bódé chiosc
bódít buimâci
bodza soc
böfög răgâi
bőg âllat mugi
bogáncs ciulin scai
bogár gândac găză
bőgés âllaté muget
boglya câpită
bögre cană
bogyótermés boabă
bohém boem
bohóc bufon clovn
bohózat farsă
bojár boier
bojler boiler
bojt ciucure pompon
böjt post
bók compliment
bök ghionti
boka gleznă
bökés ghiont
bőkezű generos
bőkezűség dârnicie
bokor tufă
bokszoló boxer
bölcs intelept
bölcsesség intelepciune
bölcső leagân
bölcsőde eresă
boldog fericit
boldogság fericire
boldogtalan nefericit
bölény bizon zimbru
bolgár bulgar
bolha purice
bolond nebun
bolondokhăza balamuc
bolt prăvălie
boltiv boltă
bolygó- planetar
bolygó planetă
bolyhos pufos
bolyong rătâci
bomba bombă
bombáz bombarda
boncol diseca
bonyolódik complica
bonyolult complicat
bőr piele
bor vin
borbély bârbier frizer
borbélyüzlet frizerie
borda coastă
bőrdíszművesség marochinârie
bordó bordo
boríték plic
borjú vitel
bőrkeményedés bătâtură
borogatás compresă
bőrönd geamantan valiză
borostyánkő chihlimbar
borotva brici
borotvál bârbieri rade
borotválás ras
borozó cramă
borravaló bacsis
bors piper
borsos piperat
börtön închisoare penitenciar pușcărie temniță
borulátás pesimism
borz bursuc viezure
borzalmas fioros monstruos oribil
borzas vălvoi zbârlit
borzasztó erunt înfiorător îngrozitor
bőség abundentă belșug îmbelșugare
bőséges abundent copios imbelsugat
bőségesen gârlă
bosszant supâra
bosszantó supărâtor
bosszú râzbunare
bosszúság belea ciudă necaz pofidă supărare
bosszút áll râzbuna
bősz furibund
boszorkány mama-pâdurii
bot baston bât
botrány scandal
botrányos șocant
bővelkedik abunda
bőven berechet
bozontos pletos tufos
bozót hâtis
brácsa violă
bravúr bravură
brigád brigadă
briliáns briliant
brit britanic
bronz bronz
bross brosă
brosúra brosură
bruttó brut
buborék bulă
búbos banka pupâză
bucka movilă
búcsú adio
búcsú vall hram
buddhizmus budism
büfé bar bufet
bugyi chiloti
bugyog bolborosi gălgâi
bukfenc tumbă
bükkfa fag
bükkmakk jir
bűn pâcat
bűnbánó pocâit
bunda blană
bundáskenyér frigânea
bűnös delincvent păcâtos
bűnöző criminal
büntetés pedeapsă
büntető penal
büntetőrúgás penalti
bűntett crimă
burkolat învelis
büszke mândru
büszkeség mândrie
buta prost
bútor mobilă
butorzat mobilier
butorozott mobilat
buvár scafandru
buvesz magician scamator
buveszkedes scamatorie
buválet fascinație
buvás fermecător magic
bűz duhoare putoare
buza grâu
buzdít însufleți
buzditás îndemn
buzgó asiduu
buzgóság zel
bűzlő împutit
buzogány buzdugan
cápa rechin
cár tar
cédrusfa cedru
cédula biletel fituică
cégtábla firmă
cél scop tel
cella celulă
cellulóz celuloză
celofán celofan
céloz ochi tinti
céltábla tintă
céltalanul haihui
célvonal sosire
celzás aluzie subînțeles
cement ciment
centimáter centimetru
centrifuga centrifugă
centrifugál centrifuga
cenzúra cenzură
cérna ată
cérnaguriga papiotă
ceruza creion
ceruzabei mină
ceruzahegyezo ascuțitoare
charta cartă
cica pisicuță
cifrázás înfloritură
cigány țigan
cigányasszony tigancă
cigányság tigânie
cigányzenekar taraf
cigányzenész lâutar
cigaretta tigară
cikcakk zigzag
ciklus ciclu
cilinder joben
cim adresă
cimbalom țambal
cimer blazon stemă
címer érmén pajură
címertan heraldică
címez adresa
címke etichetă
cimpa lob
cimzett adresant destinatar
cinikus cinic
cinizmus cinism
cink zinc
cipesz pantofar
cipő pantof
cipő magas szârú gheată
cipőfűző siret
cipősarok toc
cipzár fermoar
cirkusz circ
cirogatás mângâiere
citrom lămâie
citromfa lămâi
citrusfelek citrice
civakodás gâlceavă harță
civakodik ciondăni
civil civil
civilizáció civilizație
cókmók catrafuse
col tol
comb coapsă
comb âllaté pulpă
copf coadă
csábító ademenitor
csak doar numai
csákány tărnâcop
csákó coif
csal însela trisa
család familie
családi casnic familial
családias familiar
csalafinta személy smecher
csalán urzică
csalás înșelăciune
csali momeală
csaló amâgitor înșelător
csalogat momi
csámcsog plescâi
csángó ceangâu
csap lovi
csap robinet
csapadék precipitatie
csapágy rulment
csapás dezastru lovitură napastă scurtătură
csapat ceată echipă stol
csapda capcană cursă laț
csapkod plesni
csapódás șoc
csapszék tavernă
csarnok hală
császár împărat
császárhús caizer kaizer
császárnő împărăteasă
csat cataramă
csata bătâlie
csatlakozás conexiune
csatlakozás vill contact
csatlakozik alâtura
csatlakozó priză
csatorna canal
csatorna eső burlan
csatornázás canalizare
csattan bufni
csattanó viccé poantă
csavar șurub
csavaranya piuliță
csavargó golan vagabond
csavarhuzó șurubelniță
csavarog hoinări
cseh ceh
csekélység putin
csekk cec
cselédlány slujitoare
cselekedet act fapt
cselekvés act actiune
cselló violoncel
csemege delicatese
csempészet contrabandă
csend liniște tăcere
csendes liniștit molcom pacific tăcut
csendár jandarm
csendárseg jandarmerie
csenevész pipernicit
csenget suna
csengő clopotel sonerie
csepeg picura tărâi
cséplés treierat
csepp pic picâtură strop
cseppfolyósít lichefia
cseppfolyósság fluiditate
cseppkő âlló stalagmită
cseppkő függő stalactită
cserfa cer
csere schimb
cserebogár cărăbuș
cserel schimba
cserép ciob
cserépedény strachină
cseresznye cireasă
cseresznyefa cireș
cserje arbust
cserkesz cercetaș
csermely gârlă
csésze cească
csibe pui
csibész ștrengar
csicseriborsó nâut
csiga melc
csigák gastropode
csigavonal spirală
csigolya vertebră
csik dungă fâșie
csikk chiștoc
csikó mânz
csíkos vârgat
csíkozott dungat
csilingelés clinchet
csillag astru luceafâr stea
csillagászat astronomie
csillagkép zodie
csillagocska stelută
csillagzat constelatie
csillapit astâmpăra domoli potoli ușura
csillapitó calmant
csillár candelabru
csillog selipi
csillogás luciu
csillogó selipitor
csimpánz cimpanzeu
csinál face
csinosít gâti
csintalan neastămpârat
csíny farsă ghidusie poznă
csip cip
csíp ciupi pisca ustura
csipeget ciuguli
csípés ciupitură piscâtură
csipesz pensetă
csipke dantelă
csipkebogyó mâceasă
csípő sold
csipog piui
csíra germen
csiripel ciripi
csiszol șlefui
csiszolópapir șmirghel
csizma cizmă
cső tub țeavă
csobog clipoci
csőcselék gloată
csőd faliment
csoda minune minunâtie miracol
csodál admira
csodálat admiratie
csodálatos admirabil minunat
csodálkozik mira
csodálkozó mirat
csodás miraculos
csodatevés názdrăvânie
csődbe ment falimentar
csók sârut
csökken descreste scâdea
csökkent diminua micsora reduce
csökkentés scâdere
csökkentett scâzut
csókol sâruta
csokoládé ciocolată
csökönyös îndărătnic
csokor buchet
csomag colet pachet
csomagolás ambalaj
csomagtartó portbagaj
csombor cimbru
csomó mânunchi
csomó nod
csónak barcă
csonk ciot
csonka ciung
csont ciolan os
csont- osos
csontváz schelet
csoport grup grupă
csoportosit grupa
csár cioc plisc
csorba știrb
csorda cireadă
csorgó cismea
csúcs creștet pisc vârf
csucs vminek a csucsa culme
csúcsos tuguiat
csuka stiucă
csuklás sughit
csuklik sughita
csuklópánt balama
csuklya capison glugă
csukott închis
csúnya urât
csupasz golas
csur șură
csuromvizes leoarcă
csuszásgátlo antiderapant
csuszda tobogan
csuszik aluneca luneca
csúszka ghetus
csúszós alunecos lunecos
csutka cocean
csütörtök joi
csütörtökönként joia
cuclisüveg biberon
cukor zahâr
cukorbaj diabet
cukorbeteg diabetic
cukorka bomboană
cukrász cofetar
cukrászda cofetârie patiserie
d hang re
dadog bălbâi
dagály flux
daganat tumoare
dagaszt frământa
dajka dâdacă doică
dallam melodie
dallamos armonios melodios
dáma kărtyâban damă
dán danez
dara griș
darab bucată piesă
darabka bucățică petic
daráló râsnită
darázs viespe
daru macara
daru madâr cocor
darukezelő macaragiu
datolya curmală
dátum dată
dauer permanent
de ba
de ci
de dar
de însă
december decembrie
dédanya străbunică
dédapa strâbunic
dédunoka strânepot
defekt pană
deformál deforma
dekád decadă
dékán decan
dél amiază amiezi
dél miazâzi
dél prânz
dél sud
dél-afrikai sud-african
dél-amerikai sud-american
delfin delfin
déli meridional
déli sudic
délibáb miraj
déli-sarki antarctic
déli-sarki austral
délkelet sud-est
délnyugat sud-vest
délután după-amiază dupâ-masă
demokrácia democratie
demokratikus democratic
démon demon
denevér lilac
dér polei
derék brâu mijloc sale talie
derék ember cumsecade
derült senin
desszert desert
deszka scândură
dezodor dezodorizant
diadal triumf
diadaloszlop columnă
diagnózis diagnostic
diák elev
diák- studentesc
dicsekvő lăudâros
dicsér lâuda
dicséret laudă
dicséret isk mentiune
dicsőség glorie
dicsőség slavă
dicsőséges glorios
didergo înfrigurat
didergő zgribulit
diéta regim
differenciál mat diferentia
díj premiu
díjaz premia
díjnyertes premiant
díjszabás tarif
díjtalan liber
diktál dicta
diktatúra dictatură
dinamikus dinamic
dinamit dinamită
dinamó dinam
dinasztia dinastie
dinnye pepene
dinsztel căli
dió nucă
diofa nuc
diplomăácia diplomație
diplomás licențiat
diplomata diplomat
disz- gală
disz podoabă
diszdoboz casetă
diszit decora garnisi împodobi
diszites ornament
diszkiscret escortă
diszkó discotecă
diszkret discret
diszlet decor
diszlettervezd scenograf
disznó porc
disznóól cocină
disznóság porcârie
disznósajt tobă
díszszeg tintă
diszszemle paradă
diszterem aulă
divány divan
divat modă
dob arunca azvârii
dob hangszer tobă
dobás aruncare
dobhártya timpan
dobog tropoti
dobogó podium
dobókocka zar
dobos tobosar
doboz cutie
docens conferentiar
dög hoit les
dogma dogmă
dohány tutun
dohányos fumâtor
dohányzás fumat
dohányzik fuma
dohányzó helyiség fumoar
dohog bodogâni
dokk doc
doktori cim doctorat
dokumentációs documentar
dokumentál documenta
dolgozat lucrare teză
dolgozik lucra
dolgozó salariat
dolgozószoba birou
dollár dolar
dolog lucru treabă
dölyfös infumurat
dóm dom
domb colină deal
domború convex
domborzat relief
dominó domino
dongó bondar
donor donator
dönt hotâri
döntés decizie hotărâre
dántetlen sp egalitate
dántd decisiv finală
döntős finalist
dörgés bubuit tunet
dörmög medve mormâi
dörög bubui
dorombol macska toarce
dorombolás tors
dörzsöl freca
dörzsölés frecus
drága scump
drágakő nestemată
drágít scumpi
dráma dramă
drámai dramatic
dramatizál dramatiza
drog drog
dromedár dromader
drót sârmă
drótkötélpálya teleferic
dublőr dublură
dübörög dudui
duda cimpoi
duda gépkocsi claxon
dudál claxona
dudás cimpoier
dudor umflătură
dugattyu piston
dughagyma arpagic
dugó dop
dugóhúzó tirbuson
düh furie mânie
dühös furios mânios
dülöngél împletici
dundi rotofei
dűne dună
dunyha pilotă
dúr skâla zene major
durva aspru crud grosolan
dúvad bestie fiară
duzzog bosumfla
duzzogó îmbufnat
dzsem gem
dzsessz jaz
dzsinn gin
dzsungel junglă
ebéd dejun prânz
ebédlő sufragerie
ebédlőszekrény bufet
ébenfa abanos
éber neadormit treaz
ebihal mormoloc
ébreszt trezi
ecet otet
ecset pensulă
éden eden rai
edény vas
edény cserép blid
édes dulce
édesít indulci
edesitett îndulcit
edesseg iz dulceață
edessegek dulciuri
edz antrena
edz megedz căli
edzes antrenament
edző antrenor
ép cer văzduh
ég ige arde
égbolt boltă
eger șoarece
eperfa arin
epes ardere arsură
egész întreg tot
egészség sănâtate
egészséges sănâtos
egészségtelen nesănâtos
egészségügyi sanitar
égett ars
éghajlat climat
égi celest ceresc
égő aprins
egresbokor agris
égszínkék azur azuriu
egy o unu
egy egyik un una
egyáltalán nem deloc
egybe laolaltă
egybeesik coincide suprapune
egybefon împleti
egybehangol sincroniza
egybevágó congruent
egybevet potrivi
egyedi particular
egyedi példâny unicat
egyedül singur
egyedülálló singur solitar unic
egyeduralkodó monarh
egyelőre deocamdată
egyenes direct drept
egyenes mat dreaptă
egyenesen de-a dreptul
egyenetlenség denivelare
egyéniség personalitate
egyenlet ecuatie
egyenlítő ecuator
egyenlő egal
egyenlő értékű echivalent
egyenlőség egalitate
egyenruha uniformă
egyensúly echilibru
egyensúlyát elveszti dezechilibra
egyensúlyhiány dezechilibru
egyensúlyoz balansa
egyes unu
egyes szâm nyelvt
egyesek unii singular
egyesit alia contopi reuni uni
egyesites unire
egyesiil împreuna
egyesiilet asociație
egyesült unit
egyetem universitate
egyetemes universal
egyetemista student
egyetemista lâny studentă
egyetértés consens
egyetlen unic
egyezés concordantă
egyezmény acord pact
egyezményes conventional
egyezscg înțelegere
egyforma uniform
egyformán deopotrivă
egyhangú monoton uniform
egyhangúság monotonie unanimitate
egyház biserică
egyházi bisericesc clerical ecleziastic
egyházmegye dieceză
egyidejűleg concomitent simultan
egyik unul
egyiptomi egiptean
egyistenhit monoteism
egyistenhívő monoteist
egykedvű apatic
egy-kettő tac-pac
egykor odinioară
egykori de altâdată
egymásba illeszt fogaskereket angrenn
egyöntetűvé tesz omogeniza
egység unitate
egységes unit
egyszer odată
egyszeriben dintr-o dată
egyszerű simplu
egyszerűség naivitate
egyszerűsít simplifica
együtt cu împreună laolaltă
együtt él convietui
együttélés convietuire
együttes ansamblu formatie
együttműködés colaborare
együttműködik colabora coopera
egzotikus exotic
éhes flămând
ehető comestibil
éhezik flămânzi
éhező nemâncat
éheztet infometa
éhgyomorra nemâncat
éhínség foamete
éhség foame
ej ei hei
ejha ha
éjjel noaptea
éjjel múlt astâ-noapte
éjjeliszekrény noptieră
ejnye mâi
éjszaka noapte
éjszakai nocturn
éjszakázik innopta
ejtőernyő parasută
ék pană
eke plug
ékezet accent
ékszer bijuterie giuvaer
ékszerész bijutier
él trâi
él vminek muchie
él vminek tăis
elad vinde
eladó vănzâtor
eladott vândut
elágazás ramificatie
elágazik ramifica
elájul lesina
elalszik adormi
elámít amâgi
eláraszt năpâdi
elárul destâinui
elavul demoda învechi
elavult învechit
elbeszélés naratiune povestire
elbeszélő narator povestitor
elbóbiskol atipi
elbocsát concedia
elbujdosik pribegi
elbűvöl fermeca
elbűvölő fermecâtor
elbűvölő seducâtor
elcsábít ademeni
elcsábít seduce
elcsen sterpeli
elcsügged descuraja
elcsüggeszt demoraliza
eldugul infunda
elefánt elefant
elefántcsont fildes
elég destul
elegancia elegantă
elegáns elegant
elégedetlen nemultumit
elégedetlenség nemultumire
elegend îndeajuns suficient
eléggé cam
elegyenget nivela
elejt scâpa
elektromosság electricitate
elektron electron
élelem aliment hrană
élelmes descurcâret
élelmiszerüzlet alimentară
elem baterie element pilă
elemez analiza
elemi csapâs cataclism
elemzés analiză
elemző analitic
elenged învoi
élénk animat
élénk vioi viu
eler ajunge
elerzekenyiiles înduioșare
éles ascuțit tăios
élesít ascuti
éléskamra câmară
élesség acuitate
élesztő drojdie
élet trai viată
életképes viabil
életlen neascutit tocit
életrajz biografie
elettelen neînsuflețit
eleven însuflețit
elevenség vigoare
elferdit deforma
elferdiil strâmba
elfogad accepta admite
elfoglal ocupa
elfogulatlan nepărtinitor
elfogultság subiectivitate
elpázol călca
elgondolkoztat îngăndura
elgyengül slăbi
elhagy părăsi
elhagy szemelyt abandona
elhalálozik deceda
elhalványodik pâli
elhatárol delimita
elhatározăás hotărâre
elhelyez situa
elhelyezes așezare
elhervad ofili veșteji
elhesseget hâșșâi
elhivatottság vocație
elhizás kóros obezitate
elismer admite
eliteles condamnare
elitelt condamnat
eljár proceda
eljárás procedeu tehnică
eljegyez logodi
eljegyzés logodnă
éljen ura
éljenez aclama
elkábít ameti
elkényeztet răsfâta
elképedt uimit
elképzel inchipui
elkepzelhetetlen neînchipuit
elkeriil evita
elkeseredett necăjit
elkeserit exaspera
elkeszitett făcut
elkoboz confisca
elkált cheltui
elkoptat toci
elkávet autor
elkiild expedia
ellát aproviziona
ellen contra împotrivă
ellenáll împotrivi rezista
ellenállás rezistență
ellencre împotriva
ellenérték contravaloare
ellenfél adversar
ellenhatás reactie
ellenkezőleg dimpotrivă
ellenőriz controla
ellenőriz verifica
ellenőrzés control
ellenpont contrapunct
ellenség dusman vrâjmas
ellenséges ostil potrivnic
ellenségeskedés dusmânie ostilitate
ellenszenv antipatie
ellenszenves antipatic
ellentámadás contraatac
ellentét contrariu opozitie
ellentétes contrar opus
ellentmond contrazice
ellentmondás contradictie
ellentmondásos contradictoriu
ellenzék opozitie
ellipszis elipsă
elmaradott înapoiat
elmegy pleca
elmegyógyintézet ospiciu
elmélet teorie
elméleti teoretic
elmelkedes meditație reflecție reflea le
elmelkedik medita reflecta
elmelyit aprofunda
elmenekiil refugia
elmenetel ducă
elmeriil cufunda scufunda
elmessl povesti
elmozdul deplasa
elmulaszt omite
elnevez denumi
elnéző tolerant
elnsk președinte
elnökség președinție
elnyom înăbuși reprima
elnyűtt jerpelit
élő viu
előad recita relata
előad isk preda
előadás isk prelegere
előadás szînh spectacol
előadó referent
előadóterem auditoriu
előállít fabrica prepara
előbbi antecedent anterior dinainte
előcsarnok foaier
előd înaintaș predecesor
elodánto semifinală
elgest vminek ajun
elofizet abona
elgfizetes abonament
elofizetett abonat
elofizet abonat
elofordul întâmpla
elohely habitat
eloir prescrie
elgirás normă prescripție
elgitelet prejudecată
elokeszit pregăti prepara
előkészít tanulót medita
elöl înainte
előleg avans
élőlény vietuitoare
előléptet avansa promova
elöljáró nyelvt prepozitie
elolt stinge
eloltás stingere
előny avantaj
előny sp handicap
előny térben időben avans
előnyben részesît prefera
előnyben részesîtés preferintă
előnyös avantajos profitabil
előnyös ruha avantaja
előre înainte
előre lâtható previzibil
előrehaladott avansat
előszó prefată
előszoba anticameră
eloszt diviza
eloter antreu
elott înaintea
elővigyázatos precaut
előzetes értesîtés preaviz
előzetesen anticipat
előzmény precedent
előzmények antecedente
előző precedent
elpárolog vaporiza
elpirul înroși
elpuhult moale
elpusztit devasta distruge
elrabol răpi
elragadó râpitor
elragadtat încânta
elraktároz stoca
elrejt ascunde
elrejt piti
elrendez ordona
elrendezés aranjament
elrendezett ordonat
elromlik altera
elront strica
elsajátit asimila
elseje întâi
első dintâi întâi prim
elsőbbség întâietate prioritate
elsődleges primar
elsőrendű extrafin primordial
elsősegély prim-ajutor
elsötétít intuneca
elsüllyeszt afunda scufunda
elszállásol caza
elszánt îndârjit
elszenved pâtimi
elszívó berendezés aspirator
elszomorít întrista mâhni
eltakar masca
eltalál nimeri
eltart dura
eltávolít depărta indepârta înlătura
eltávolodik distanta
eltemet îngropa
eltemet înmormânta
elter devia
elterel vmitől distrage
elterjedt răspândit
elterd diferit
elteriil lungi
eltéved rătâci
eltéveszt rata
eltitkol tâinui
eltol térben időben decala
eltölt időt petrece
eltm înfunda
eltár testreszt fractura
eltorlaszol bara baricada
eltorzit desfigura
eltulajdonit apropria înstrăina
eltuloz exagera
eltinés dispariție
eltűr îndura
elülső dinainte
elültet planta
elutasit respinge
elv principiu
elválaszt despărți separa
elválik divorța separa
elvarázsol fermeca
elvégez efectua sfârsi
elvégez tanulmânyokat absolvi
elveszett pierdut
elveszít pierde
elvet magot însământa
elvetél avorta
élvez gusta
elvisel râbda suporta
elviselhető suportabil
elvonatkoztatás abstractie
elvont abstract
elvtárs tovarâs
elzálogosít amaneta
elzár bloca
ember fiintă om
embergyűlölő mizantrop
emberi omenesc uman
emberiség omenire umanitate
emberke omulet
emberség omenie
emberséges uman umanitar
emberszabású majmok antropoide
embertelenség neomenie
emel înâlta ridica
emelet etaj
emelkedő ascendent suiș urcuș
emelő pârghie
emelveny tribună
émelygés greață
émelyítő gretos
ementáli sajt svaiter
emészt digera mistui
emésztő mistuitor
emez âstâlalt
emitt dincoace
emleget pomeni
emlék suvenir
emlektárgy amintire
emlekezes amintire
emlckezet memorie pomină
emlckezetes memorabil
emlekeztet aminti reaminti
emlckirat memorial
emlekmu monument
emlő mamelă
emlősállat mamifer
én eu
ének cântec
ének- vocal
énekel cânta
énekes căntâret
énekesnő căntâreată
éneklés cântat
energia energie
enged ceda
engedékeny îngăduitor
engedelmes ascultător docil supus
engedelmeskedés supunere
engedelmeskedik supune
engedély autorizatie învoire permis permisiune voie
engedély hatósâgi licentă
engedélyez acorda
engedetlen neascultâtor
engedetlenség nesupunere
engedmény concesie
ennyi atâta
enyém meu
enyhe domaol usor
enyhít alina atenua
enyhítés atenuare
enyv clei
enyves cleios
epe bilă fiere
epekedő gales
eperfa dud
épít clâdi
épít construi
építészet arhitectură
építkezés constructie
építkezés santier
építmény constructie
építő constructor
éppen chiar taman tocmai
épület edificiu
ér valora
érc minereu
érctelep zácământ
erdeifenyő pin
érdekesség curiozitate
érdekfeszítő palpitant
érdektelen dezinteresat
érdektelenség dezinteres
erdélyi ardelean ardelenesc transilvănean
érdem merit
érdemel merita
érdes înâsprit
erdészet silvicultură
erdő codru pâdure
erdőmérnök silvicultor
erdőőr pâdurar
erdősít impâduri
ered proveni
eredet provenientă
eredeti original
eredetiseg originalitate
eredmeny rezultat scor
ereklye moaște relicvă
erélyes drastic energic
érem medalie
éremtan numismatică
eresz streașină
ereszcsatorna jgheab
éretlen necopt
eretnek eretic
érett copt matur
éretté vâlik maturiza
érettség maturitate
érettségi bacalaureat
érez simți
érint afecta
érint atinge
érintés atingere
érintetlen neatins virgin
erjedt acru
erkely balcon
érkezés sosire
érkezik sosi
erkölcs morală moravuri
erkölcscsősz moralist
erkölcsi etic moral
erkölcsösség moralitate
erkölcstan etică
érme monedă
ernyő umbrelă
erő fortă putere târie vlagă
erőd fort fortâreată
erőfeszítés trudă
erőkifejtés efort
erőlködik sforta
erős tare voinic zdravân
erőszakos agresiv violent
erőszakos nemi közösülés viol
erőszakosság violentă
erőteljes puternic viguros
érsek arhiepiscop mitropolit
érsekség arhiepiscopie
erszény portmoneu
ért intelege
ért vmihez pricepe
érték valoare
értékel aprecia categorisi evalua
értékelés személyről referintă
értékes pretios valoros
értelem înțeles judecată rațiune rost tălc
ertelmes luminat rațional rezonabil
értelmetlenség nonsens
értelmetlenül nestire
értelmez comenta
értelmi mintal
értesít instiinta
értesítés aviz instiintare
ertetlen neînțelegător
érv argument
érvel argumenta
érvényes valabil
érvényesség valabilitate validitate
ervenytelenit anula
érzék simț
erzekeles percepție
érzékelés senzatie
érzékelhető perceptibil
érzékeny sensibil senzitiv
erzekenyseg sensibilitate
érzéketlenség nesimțire
érzéki erotic senzual
erzekiscg senzualitate
erzelmi sentimental
érzés sentiment
erzestelenit anestezia
erzestelenites anestezie
érzéstelenítőszer analgezic anestezic
és si
és fordîtva viceversa
esedékes scadent
esély sansă
esemény eveniment intâmplare
esés cádere căzâtură
eset caz
esetleg eventual
esett leesett elesett câzut
esik câdea pica ploua
eskü jurământ
esküdt jurat
esküdtszék juriu
esküszik jura
esküvő cununie nuntă
esküvői tanú naș
esküvői tanú  nașă
eső ploaie
esőkabát fâs
esszé eseu
este seară
esti seral
ész minte
észak miazânoapte nord
észak-amerikai nord-american
északi nordic
északi-sarki arctic
északkelet nord-est
északnyugat nord-vest
eszencia esentă
eszik mânca
eszkimó eschimos
eszköz mijloc resursă unealtă
eszmélet cunostintă
észre térît cuminti dezmetici
észrevétlen neobservat
észt eston
esztelen nebun
esztena stână
esztétikus estetic
étek fel
étel bucate mâncare
étkezde cantină
étkezés masă mâncare
étrend meniu
étvágy poftă
étvágygerjesztő apetisant
európai european
év an
évad stagiune
evangélium evanghelie
evez vâsli
evezés canotaj
evezőlapát vâslă
évezred mileniu
évfolyam promotie
évforduló jubileu aniversare
évfordulót ünnepel aniversa
évi anual
évkönyv anuar
evőeszköz tacâm
évszak anotimp
évszázados centenar
évtized deceniu
expedíció expeditie
export export
exportál exporta
expressz expres
ez acesta ăsta
ezer mie
ezred regiment
ezredes colonel
ezüst argint
ezüstös argintiu
ezüstpapír staniol
fa lemn
fa élő arbore copac
faág cracă creangă
fácán fazan
faeper dudă
fagott fagot
fagy ger îngheț
fagyásgátlo antigel
fagyaszt congela
fagyaszto congelator
fagylalt inghetată
fagyöngy vâsc
fahéj scortisoară
fáj durea
faj rasă specie
fajankó nătâflet
fajansz faiantă
fájdalom durere
fájdalomcsillapító antinevralgic
fájó dureros
fajta gen soi
fajvédő rasist
fáklya fâclie tortă
fakó spălâcit
fal perete
fal zid
falánkság lâcomie
falat bucâtică
flalatozó bodegă
falitábla panou
falka haită
falmélyedés nisă
faltörmelék moloz
falu sat
falubeli consâtean
falusi rural rustic sâtean
falusi  sâteancă
fametszet xilografie
fánk gogoasă
fantasztikus fantastic
fantázia fantezie
far bucă fesă
fláradhatatlan neobosit neostenit
fáradt obosit
fáradtság oboseală
faragatlan bădăran mojic necioplit
faragatlan ember mitocan
faragatlanság mitocănie mojicie
faragó cioplitor
fárad faraon
fáraszto obositor
farkas lup
farm fermă
farmer fermier
farmernadrág blugi
farok coadă
farsang carnaval
fás lemnos
fasírt chiftea
fasiszta fascist
fasizmus fascism
fásult blazat
faszén mangal
fátyol vâl voal
fazék oală
fazekas olar
fazekasság olârie
fázis fază
fázós friguros
február februarie
fecseg flecári trăncâni
fecsegés flecáreală pálăvrâgeală
fecsegő guraliv
fecske rândunea
fecskendő seringă
fedélzet bord
fedetlen neacoperit
fedő capac
fegyelem disciplină
fegyelmez disciplina
fegyenc puscârias
fegyver armă
fegyverszünet armistitiu
fegyverzet armament
fehér alb
fehéres albicios
fehérít albi înălbi
fehcritett înălbit
feherje proteină
fehernemu lenjerie
fej cap
fejadag ratie
fejedelem principe voievod
fejedelemség principat voievodat
fejés muls
fejetlenség derută
fejezet capitol
fejkendő nâframă
fejléc antet
fejleszt dezvolta imbunătâti
fejlődés evolutie
fejlődik evolua
fejsze topor
fejtető erestet
fék frână
fekély ulcer
fekete negru
feketehimlő variolă
feketerigó mierlă
fékez frâna
féktelen nepotolit
fél jumâtate
fel sus
felad abandona
feladás abandon
feladó expeditor
felakaszt agâta
felakaszt spânzura
feláldoz sacrifica
feláll scula
felbecsül estima
félbeszakít întrerupe
felbomlik descompune
felbont palackot destupa
felborzol burzului
felbőszít înversuna
felbukkan răsâri
felderit depista explora însenina
felderítő cercetas
felderiil lumina
feldánt răsturna
feldiihit înfuria mânia
feldiihádik cătrăni
feldul răscoli
fele către
fele înspre
fele spre
felescg fel
felebreszt scula
feledékeny uituc
félegyenes mat semidreaptă
felejt uita
felejthetetlen neuitat
felel râspunde
félelem frică teamă
felélénkít anima
felelenkites animare
feléleszt însufleți
felelet csattanós replică
félelmetes grozav
felelmetes înfricoșător înspăimântător temut
felelős responsabil
felelősség responsabilitate
felemelet mezanin
felemelkedes ascensiune
felenk timid
felenkscg timiditate
felépítés test constituție
feler vmivel echivala
feleség sotie
feleségül kér peti
felesleg prisos
féleszű tăcânit
felett deasupra
félév semestru
félévi semestrial
felfedez descoperi
felfedezés descoperire
felfedező descoperitor
felfegyverez înarma
felfeslett descusut
felfog pricepe
felfogás concepție pricepere
felfoghatatlan nepriceput
felfordulás harababură
felforgat deranja râscoli
felforr fiert
felforrosodik înfierbânta
felfrissit recrea
felfiigpeszt suspenda
felfiiggesztes suspensie
felfuj umfla
felfujt umflat
felfuvalkodik îngâmfa
felháborit revolta
felháborodott revoltat
felhajtó rampă
félhang semiton
felhasznál utiliza
felhatalmaz autoriza împuternici
felhivás apel
felhő nor
felhőkarcoló zgârie-nori
félhold semilună
felhomály semiîntuneric
felhős înnorat noros
felhuz vkire lâbbelit încălța
felidez retrăi
felindultság înfrigurare
felingerel enerva
felir prescrie
felitat tampona
feljegyez însemna
felkapaszkodik cățăra
felkavar tulbura
felkel csill răsări
felkesz prefabricat
felkiált exclama
felkiáltás exclamatie
félkör semicerc
felkuporodik cocota
fellázít revolta
fellebbezés contestatie
fellegvár citadelă
fellelkesít entuziasma
fellelkesiil avânta
felmászik sui
felmegy urca
felmelegit reîncălzi
felment absolvi achita
felnőtt adult
felnyit deschide
felől dinspre
felold dizolva
felöltöztet îmbrăca
felolvaszt dezgheța
félpanzió demipensiune
felpofoz pălmui
felpuffad balona
felráz agita
félre deoparte
félrebeszél aiura
félreeső retras
félresikerült ratat
félrevezet deruta dezinforma
felséges étel delicios
felsőbb superior
felsőfok superlativ
felsorol enumera înșira
felsiil frige
felszabadit elibera
felszabadít vmi alól degaja
felszáll decola
felszáll sui
felszáll közl urca
felszámol lichida
félszemű chior
felszerel echipa
felszerelés echipament
félsziget peninsulă
felszín fată
felszolgáló ospâtar
felszólítás somatie
félt teme
feltálal servi
feltámad învia reînvia
feltár dezvălui
féltékeny gelos
féltékenység gelozie
feltátel condiție
feltátel nélküli neconditionat
feltételes conditional
feltételes-óhajtó mód conditional-optativul
feltetelez presupune
feltetleniil neapărat negreșit numaidecăt
feltált încărca reîncărca
feliidit răcori
feliigyel supraveghea
feliigyelo supraveghetor
felujit renova
feliilet arie suprafață
feliilet lapos platformă
feliiletes superficial
feliilmul întrece
feliilmulhatatlan neîntrecut
feliilmul presus
felvágott mezeluri
felvázol schița
felvesz tâvk înregistra
felvetel admitere
felvidit înveseli
felvonás act
felvonó ascensor lift
felvonul defila
fem metal
femes metalic
fene naiba
fenék fund
fenevad jivină
fennsik plai
fennsik platou
fenntart menține rezerva susține
fenség maiestate
fenséges maiestuos sublim
fent sus
fentnevezett sus-numit
feny lumină
fenyepetes amenințare
fenyes lucios
fenyesit lustrui
fenyev an-lumină
fenykep fotografie poză
fenykepesz fotograf
fenykepez fotografia
fénylik luci
fénylő luminos
fénymásol xeroxa
fénymásolat fotocopie xerografie
fenyőfa brad
fényszóró reflector
fénytan optică
fénytörés refractie
fényűzés lux pompă
fényűző fastuos pompos
fer încăpea
ferde oblic
ferden cruciș
ferences franciscan
ferfi bărbat bărbătesc om
ferfias bărbătesc
ferfiasság masculinitate
ferj bărbat sot
ferjes căsătorită
ferjezett măritată
ferjhez ad mărita
fertőtlenít dezinfecta steriliza
fertőtlenítő antiseptic
fertőzésgátló antiinfectios
fertőző contagios molipsitor
fest picta
fest falat zugrâvi
festék vopsea
festett üvegablak vitraliu
festmény pictură tablou
festőállvány sevalet
festőecset penel
festői pitoresc
festőművész pictor
fésű pieptene
fésül pieptâna
fészek cuib
feszélyez jena
feszélyező helyzet ügy jenant
feszer șopron
feszes întins
feszitorud rang
feszkelodik foi
fesztávolság anvergură
fesztivál festival
feszült încordat
feszültség tensiune voltaj
fiatal tănâr
fiatal lány  tănâră
fiatalember tănâr
fiatalos juvenil
fiatalság a tineret
ficam luxatie
ficánkol fătâi zburda
figyelem atentie luare-aminte
figyelmes atent grijuliu
figyelmetlen neatent
figyelmetlenség neatentie
figyelmeztet avertiza
fikció fictiune
filigrán filigran
film film peliculă
filmez filma
filmművészet cinematografie
filmoperatőr operator
filológia filologie
filológus filolog
filozófia filozofie
filozófus filozof
finanszíroz finanta
finanszírozás finantare
finn finlandez
finnország finlanda
finom fain fin
finomító üzem rafinârie
finomított rafinat
fiók sertar
fiók ker sucursală
fióka pui puisor
fiola fiolă
firkál măzgâli
fitogtat etala
fiú băiat
fiú vkinek a fia fiu
fivér frate
fizet plâti
fizetés plată salariu
fizika fizică
fizikai fizic
flegmatikus flegmatic
flört flirt
flörtöl flirta
flotta flotă
 general major
fő- principal
 ige fierbe
födém planseu
föderáció federatie
fodrász coafor
fodrásznő coafeză
fodros eret
főember mai-marele
fog szerv dinte
fog prinde ține
fogad întâmpina
fogad paria
fopadás pariu prinsoare rămășag
fogadás ünnepélyes receptie
fogadós hangiu
fogalma sincs róla habar
fogalmazás compunere
fogalom notiune
fogamzás conceptie
fogamzásgátló anticonceptional
fogantyú manetă mâner
fogas cui
fogászat stomatologie
fogat atelaj
fogékony receptiv
foglalat dulie
foglalatosság îndeletnicire
foglalkozás ocupatie
foglalt asztal rezervat
fogó pensă
fogorvos dentist stomatolog
fogsor dantură
fogtömés plombă
fogvájó scobitoare
fogy scâdea
fogyaszt consuma
fogyasztás consumatie
fogyasztó consumator
fogyatkozás eclipsă
főiskolai academic
fojtó sufocant
fojtogat sufoca
fojtogató înecăcios
fok grad
fok tűé ureche
fóka focă
fokhagyma usturoi
fokhagymamártás mujdei
főkör mat meridian
főkötő bonetă
főkötő scufie
fokoz mâri
fokozat gradatie
fokozatos treptat
föl tejé caimac
föld- funciar
föld pámánt tărână
föld alatti subteran
földbirtokos mosier
földi pământean
földi- terestru
földieper căpsun
földieper gyümölcs câpsună
földigiliszta râmă
földműves agricultor
földöntúli nepământean
földrajz geografie
földrajztudós geograf
földrengés cutremur seism
földrengésbiztos antiseismic
földszint parter
fölé deasupra
fólia folie
folklór folclor
fölött asupra
folt pată petic
foltoz cârpi
folyadék fluid lichid
folyam fluviu
folyamat proces
folyamatos continuu succesiv
folyami fluvial
folyás curs
folyékony fluid lichid
folyik curge
folyó curent
folyó râu
folyóirat revistă
folyosó coridor
folyosó culoar
folytat continua
folytat urma
folytat foglalkozâst profesa
fon toarce
fonák dos
fonás tors
fonat împletitură
fonemesseg aristocrație
fonev substantiv
fonoda filatură
főnök șef ștab
font súlymérték livră
font sterling liră
fontolgat chibzui
fordítás traducere
fordító traducâtor
fordulat întorsătură
forgalmas frecventat umblat
forgalmaz comercializa
forgalom circulație trafic
forgat învârti roti
forgatag valvârtej
forgatókönyv scenariu
forgatókönyvíró scenarist
forgó rotitor
formális formal
formaság formalitate
forr clocoti fierbe
forradalmár revolutionar
forradalom revolutie
forralt fiert
forrás sursă
forrasztás sudură
forró fierbinte infierbântat
forrongő clocotitor
forroság văpaie
förtelmes hăd
fortély artificiu spil truc
fösvény avar zgârcit
főszékesegyház mitropolie
foszfor fosfor
foszforeszkáló fosforescent
fotel fotoliu
fotogén fotogenic
fotoriport fotoreportaj
fotoriporter fotoreporter
főtt fiert
főútvonal arteră
főváros capitală
főz gâti
főzés fiert
főzőlap plită
francia francez frantuzesc
franciaország franta
frekvencia frecventă
freskó frescă
fricska bobârnac
friss proaspăt
frissensiiltek minuturi
frissesseg prospețime
frissit împrospăta
fröccs șpriț
fröcsköl stropi
front front
frottir- plușat
frufru breton
füge smochină
fügefa smochin
függ vkitől vmitől depinde
függelék apendice
függő dependent
függőágy hamac
függőleges vertical
függöny perdea
függöny szînhâzi cortină
függőség dependentă
függvény mat functie
fúj sufla
fúj szél bate
fújtat pufni
fül ureche
fül târgyé toartă
fülbevaló cercel
fülemüle privighetoare
fülke boxă cabină
fülke vasúti cupeu
fulladás vîzbe înec
fúr fora
furcsa ciudat nâstrusnic neobisnuit
furcsaság ciudâtenie
fürdet scâlda
fürdő baie
fürdőhely statiune
fűrész ferăstrâu
fűrészáru cherestea
fűrészpor rumegus
furfang șmecherie
fürge ager agil
fürge sprinten
fürgén repejor
fürgeség agerime agilitate
furgon dubă
fürj prepelită
furkósbot ciomag
furnér furnir
fúró burghiu
fürtök plete
furulya fluier
fust fum
fuistkád smog
füstöl fumega
füstölt hús afumătură
füstszínű fumuriu
fűszer condiment mirodenie
fűszeres îz szag picant
füszerez condimenta
fut alerga fugi
fut încălzi
futár curier
futás alergare fugă
futes încălzire
futo fugitiv
futo sakkban nebun
fűtőtest calorifer
fütyül fluiera suiera
fütyülés fluierat
fuvallat boare
fuvola flaut
fuvolás flautist
fűz salcie
füzér ghirlandă sirag
füzet caiet
fúzió fuziune
fuzionál fuziona
fűzőgép capsator
gabonafélék cereale
galacsin cocolos
galamb porumbel
galéria galerie
gallér guler
gallium galiu
galuska gâluscă
galvánoz galvaniza
gálya galeră
garas ban
garat gâtlej
garázs garaj
gargarizálás gargară
garmadával nemiluita
garnitúra garnitură
garzonlakás garsonieră
gasztronómia gastronomie
gát baraj
gáter gater
gáz gaz
gazda stăpân
gazdag bogat
gazdagít îmbogăți
gazdagság bogâtie
gazdálkodó gospodar
gazdaság economie gospodârie
gazdasági economic
gazdaságos economic
gazdasszony gospodină
gazella gazelă
gazember afurisit nemernic
gáznemű gazos
gázolaj motorină
gázpedál accelerator
gaztett fărâdelege
gáztűzhely aragaz
gebe gloabă mârtoagă
gégefő laringe
gejzír gheizer
gén genă
genealógia genealogie
genetika genetică
genny puroi
geológia geologie
geológus geolog
gép masină
gépezet masinârie
gepárd ghepard
gépész mecanic
gépezet mecanism
gépi mecanic
gépiesít automatiza
gépjármű autovehicul
gépkezelő operator
gépkocsi automobil
gépkocsivezető sofer
géppuska mitralieră
gereblye greblă
gerenda bârnă grindă
gerle turturea
gésa gheisă
gesztenye castană
gesztenyefa castan
gesztenyebarna șaten
gesztenyeszinu castaniu
gesztus gest
getto ghetou
géz tifon
giccs kitsch
gimnázium liceu
gin gin
gipsz ghips
gitár chitară
gitt chit
gleccser ghetar
glória aureolă
glossza glosă
gödör groapă
gőg orgoliu trufie
gőgicsél gânguri
gőgös orgolios trufas
gőgösség infumurare
gól gol
golf golf
gólya barză
golyó bilă bulgâre
golyóstoll pix
golyva gusă
gömb glob sferă
gomb nasture
gomb tűn gămâlie
gomba burete ciupercă
gomblyuk butonieră
gombolyag ghem scul
gomolya ghemotoc
gond grijă
gondolat gând
gondolkodásmód mentalitate
gondolkodó gânditor
gondolkozik gândi
göndör cârliontat cret
gondosan minutios
gondoskodás îngrijire
gondosság seamă
gondoz îngriji
gondozott aranjat
gondviselés providentă
gong gong
gonosz afurisit hain
gonoszság râu
gonosztevo răufăcător
görbe curb strâmb sucit
görcs cârcel crampă
görcsoldó antispasmodic
görcsös convulsiv
görcsös fa noduros
görény dihor
gorilla gorilă
görnyedezik gârbovi
görög grec
görög katolikus greco-catolic
Görogország grecia
gótikus gotic
gőz abur vapori
gőzhajó vapor
grafika grafică
grafikai grafic
grafikon grafic
grafikus grafician
grafologia grafologie
grafologus grafolog
gramm gram
gránát grenadă
gránátalma rodie
gránit granit
grapefruit grepfrut
gratuláció felicitare
gratulál felicita
gravitáció gravitate
grilisiito rotisor
grof conte
grofnő contesă
groteszk grotesc
gula piramidă
gulyás gulaș
gumi cauciuc gumă
gumiabroncs pneu
gumo tubercul
gunár gâscan
gunyirat pamflet
gúnyos sarcastic
gurít rostogoli
gurulva de-a dura
gyakori des frecvent
gyakoriság frecventă
gyakorlat exercitiu practică
gyakorlati practic
gyakorlóéves stagiar
gyakorol exersa repeta
gyakran adesea adeseori deseori
gyalog sakkban pion
gyalogos pieton
gyalogtúra drumetie
gyám tutore
gyámoltalan neajutorat
gyámság tutelă
gyanakvó suspicios
gyanít bânui
gyanta râsină
gyanú bânuială
gyanús dubios suspect
gyanúsít suspecta
gyapjú lână
gyapot bumbac
gyár fabrică
gyarapít înmulți
gyarapodás spor
gyarmat colonie
gyarmatosító colonialist
gyáros fabricant
gyárt produce
gyász doliu
gyászoló îndoliat
gyászos sinistru
gyaur ghiaur
gyáva fricos las
gyékény papură rogojină
gyémánt diamant
gyenge debil slab
gyengéd delicat
gyengéd duios gingas
gyengédség duiosie
gyengeség slâbiciune
gyeplő hât
gyér rar
gyermek copil
gyerekkocsi cărucior
gyermekbénulás poliomielită
gyermekgondozónő bonă
gyermekkor copilărie
gyertya lumânare
gyerünk hai haide
gyi hi
gyik sopârlă
gyilkos asasin ucigas
gyilkosság asasinat homicid omor omucidere
gyógy- medicinal
gyógyír leac remediu
gyógykezelés terapie
gyógynövénybolt plafar
gyógyszer medicament
gyógyszerész farmacist
gyógyszertár farmacie
gyógyulás însănâtosire
gyök radical
gyökér rădâcină
gyom bălârie buruiană
gyömbér ghimber
gyomlál plivi
gyomor- gastric
gyomor stomac
gyónás confesiune
gyöngéd afectuos tandru
gyöngédség tandrete
gyöngy mărgea
gyöngyház sidef
gyöngyházfényű sidefiu
gyöngyszem perlă
gyöngytyúk bibilică
gyöngyvirág lăcrimioară
gyönyörködtet delecta desfâta
gyors expres rapid repezit
gyorsan repede
gyorsaság promptitudine rapiditate
gyorsaság viteză
gyorsit accelera
gyorsito accelerator
gyorsulăs accelerație
gyorsvonat rapid
gyötrő obsedant
gyötrődő frământat
győzedelmeskedik triumfa
győzelem învingere victorie
győztes cástigător invingâtor victorios
gyufa chibrit
gyújt aprinde
gyűjt colecta colectiona strânge
gyűjtemény colectie
gyűjtés colectare strângere
gyűjtő colectionar
gyújtógyertya műsz bujie
gyújtópont focar
gyűlés sedintă dusmâni
gyűlöl uri
gyűlölet ură
gyiimálcs fruct poamă rod
gyümölcsfa pom
gyümölcsös lepény tartă
gyümölcsőskert livadă
gyümölcsöstál fructieră
gyümölcsöző fructuos
gyümölcstermelés pomicultură
gyűszű degetar
ha dacă de
hab spumă
hab feketekâvén caimac
háborgat deranja
háborgatás deranj
háború râzboi
háború előtti antebelic
habos înspumat
hadnagy locotenent
hadonászik gesticula
hadsereg armată
hagy lâsa
hagyma ceapă
hagyomány traditie
hagyományos traditional
hahota hohot
hahotázik hohoti
háj grăsime
haj păr
hajadon necăsătorită nemăritată
hajfürt buclă mot
hajfürt göndör cârliont
hajít zvârli
hajlam înclinatie tendintă
hajlamos predispus
hajlandó dispus
hajlat cot
hajlék sâlas
hajlékony flexibil mlâdios
hajlékonyság fluiditate
hajlik apleca
hajnal zori
hajnalpir auroră
hajó navă
hajó vitorlâs corabie
hajóra szâll imbarca
hajórakpart chei
hajóroncs epavă
hajótörés naufragiu
hajótörést szenved naufragia
hajótörött naufragiat
hajózási nautic
hajózik naviga
hajsza vănâtoare
hajszesz lotiune
hajszol hâitui
hajszolt hârtuit
hajtás mliâdită
hajthatatlan neînduplecat
hajtincs șuviță
hajviselet coafură
hajviselet férfié freză
hal pește
hála gratitudine recunoștință
halad avansa înainta progresa
haladás parcurs progres
halál deces moarte
halál rég petrecanie
halálos mortal
haláltusa agonie
halandóság mortalitate
halánték tâmplă
halántékcsont temporal
hálás recunoscâtor
halastó elesteu helesteu
halász pescar
halászat pescuit
halászik pescui
halaszt amâna
hálátlan nerecunoscâtor
halhatatlan nemuritor
halk încet
hall auzi
hall ige hol
hallás auz auzit
hallatlan neauzit nemaipomenit
hallgat asculta tăcea
hallgatás ascultare tăcere
halló alo
hallucináció halucinatie
hallucinál halucina
halmazállapot stare
háló plasă retea
halogat tárăgâna
halom dâmb
hálószoba dormitor
halott mort
halotti tor praznic
halvány pal șters
hám ham
hamar degrabă
hamarosan curând
hamis fals neadevărat
hamisit falsifica
hamisitás fals
hamisító falsificator
hámoz coji
hamu cenușă scrum
hamutartó scrumieră
hancúrozik hârjoni
hanem ci
hang glas sunet voce
hangnem ton tonalitate
hangos sonor
hangsuly accent
hangsulyoz accentua
hangszóró difuzor
hangulat chef toană
hangverseny audiție concert recital
hangya furnică
hangyaboly furnicar
hangzik râsuna suna
hány orv voma
hányad cotă
hányados cât
hanyag neglijent
hanyagság neglijentă
hányás vomă
hanyatlás decadentă
hapci hapciu
haragos supârat
harang clopot
harangláb clopotniță
harapófogó clește
harc luptă
harckocsi tanc
harcol lupta
harcos luptător militant războinic
harcsa somn
hárem harem
hárfa harpă
harisnya ciorap
harisnyanadrág ciorap-pantalon
harkály ciocânitoare
harmad treime
hármas trio
harmat rouă
harminc treizeci
harmonika acordeon armonică
harmonikás acordeonist
harmonikus armonic armonios
három trei
háromlábú szék trepied
háromszínű tricolor
háromszög triunghi
háromszoros triplu
hárpia harpie
hársfa tei
harsona trombon
hártya membrană pielită
has burtă pântece
hasáb prismă
hasad crâpa
hasadék crăpâtură fisură
hasgörcs colică
hashajtó laxativ
hasít despica fisura
hasmenés diaree
hasonlít asemăna semâna
hasonló asemenea leit similar
hasonlóság asemânare
használ folosi
használat folosintă intrebuintare
használt uzat
hasznos folositor util
hasznot huz vmiből profita
haszon beneficiu folos profit scofală
haszonélvező beneficiar
haszontalan nevrednic
hát dos spate spinare
hát pâi
hat sase
hát még darâmite
hát de
hatalmas enorm
hatály vigoare
hatálytalanítás anulare
határ frontieră granită hotar
határ nem földrajzi limită
határidő soroc
határidő termen
határol mârgini
határőr grânicer
határőrség pichet
határos mârginas
határoz decide
határozatlan nedefinit nehotărât vag
határozó adverb
határozott hotărât
határtalan netârmurit
hatás efect
hatáskör atributie
hatástalanít neutraliza
hatékony eficace
hatékonyság operativitate
hátgerinc șira spinării
hátizsák raniță rucsac
hátlap revers verso
hatod șesime
hatodik șaselea
hatóság autoritate organ
hátra înapoi
hátralék restantă
hátrány dezavantaj handicap
hátrányos defavorabil dezavantajos
hátsó posterior
hatszög hexagon
hatszögű hexagonal
háttér fundal
hattyú lebâdă
hátul dinapoi înapoi
hátulsó dinapoi
hatvan șaizeci
hatvanadik șaizecilea
hatvány mat putere
hatványoz ridica
hátved fundaș
havas eső lapovită
havasalföld tara românească
havazás ninsoare
havazik ninge
havi lunar
havi vérzés menstruatie
ház casă
haza patrie
hazafias patriotic
hazafiság patriotism
hazai autohton
házasélet câsnicie
házasodik căsâtori
házasság căsâtorie mariaj
házassági matrimonial
házi domestic
háziasszony stăpână
házigazda gazdă
házikó câsută
házkutatás perchezitie
háztartársi menajer
háztartás menaj
háztartásbeli casnică
háztartási casnic
háztömb bloc
hazudozik minti
hazudós mincinos
hazugság gogoasă minciună
házvezetőnő menajeră
 bre 
héber ebraic
hegedű vioară
hegemónia hegemonie
hegeszt suda
hegye vminek vârf
hegyes ascutit colturos
hegyi montan
hegymászó alpinist
hegyoldal versant
hegység masiv
héj coajă
hej ehei
héja uliu
hektár hectar
hektoliter hectolitru
helikopter elicopter
hélium heliu
hely loc
helybeli localnic
helyenként pe alocuri
helyes corect drept
helyesbít corecta
helyesírás ortografie
helyettes adjunct înlocuitor locțiitor
helyettesit substitui
helyi local
helyiscg încăpere
helyőrség garnizoană
helyrajz topografie
helyreáll reface
helyrehoz îndrepta
helytelenit dezaproba
helyzet poziție situație stare
hematit hematit
hemoglobin hemoglobină
hemperget tăvăli
henger cilindru
hengeres cilindric
henyceles huzur
herceg duce prinț
hercegnd ducesă
here testicul
here méh trântor
hering hering
hermelin hermină
hernyó omidă vierme
heroin heroină
herpesz herpes
hervadt ofilit uscat vested
hess has
hét sáptămână
hét sapte
heted szâm septime
hetedik saptelea
hétfőn luni
hétfőnként lunea
heti sáptămânal
hétvége week-end
hetven șaptezeci
hetvenedik saptezecilea
hetyke tantos
heveny acut
hever zâcea
heverészik tolâni
heves aprig focos încins înfierbântat năvalnic vehement violent
hiába degeaba zadar
hiábavaló zadarnic
hiány carență lipsă minus
hiányosság deficiență
hiányzás absență
hiányzik absenta lipsi
hiányzó absent
hiba defect eroare vină greș hibă neajuns
hibajegyzek erată
hibás defect greșit
hibrid hibrid
hid pod
hideg frig rece
hidegrázás friguri
hidegvér cumpât
hidraulikus hidraulic
hidrofor hidrofor
hidrogén hidrogen
hidrogén-peroxid perhidrol
hiéna hienă sacal
hieroglifa hieroglifă
higany argint-viu mercur
hihetetlen necrezut
hihető plauzibil
hím mascul
himbál bălăbăni
himez broda
himnem nyelvt masculin
himnemu masculin
hindu hindus
hinta leagăn
hintaszek balansoar
hintázik huta legăna
hintőpor talc
hiperbola hiperbolă
hipnotikus hipnotic
hipnotizál hipnotiza
hipnózis hipnoză
hir știre veste
hirdetmeny afiș anunț
hirdetőtábla afisier
hires celebru faimos renumit vestit
hiresztel zvoni
híresztelés zvon
hírlap gazetă
hírnév faimă renume
hirtelen brusc deodată subit tamnisam
hírül ad vesti
hisz crede
hisz gândi
hit credință
hitel credit
hitelesit autentifica
hitetlen necredincios
hitvány prăpădit
hiuz linx râs
hiv chema
hivatal oficiu
hivatalos oficial
hivatalosság oficialitate
hivatásos profesionist
hivatlan neinvitat nepoftit
hivő credincios
hizeleg flata linguși măguli
hízelgés mâgulire
hízelgő lingușitor
hizik îngrășa
 ninsoare zăpadă
hő- termic
hód castor
hőerőmű termocentrală
hőfokszabályozó termostat
hófúvás viscolire
hogy 
hogyan cum
hóhér călâu
hokedli taburet
hoki hochei
hol unde
hold- lunar
hold lună
hold bolygó satelit
hálgy damă doamnă
hollandi olandez
hollandia olanda
holl corb
holnap mâine
holnapután poimâine
holttest cadavru
hólyag bășică vezică
homályos difuz neclar obscur opac
homero termometru
homerseklet temperatură
homlok frunte
homlokzat fațadă
homogen omogen
homok nisip
homokkő gresie
homokos nisipos
homoru concav
homoszexuális homosexual
hónalj subsuoară
honap lună
honnan dincotro
honosit naturaliza
hopp hop
hörcsög hârciog
hord câra
horda hoardă
hordágy targă
hordár hamal
hordó butoi
horgászbot undită
hörgés hărâială
hörghurut bronsită
horgol eroseta
horkol sforăi
horog cârlig
horvát croat
horzsolás julitură
hős erou
hőség arsită nâduseală zapuseală
hőség lankasztó dogoare
hősies eroic
hősiesség eroism
hősnő eroină
hosszuság lungime
hosszabbito prelungitor
hosszadalmas îndelungat
hosszanti longitudinal
hosszu lung
hosszukás alungit
hosszuság longitudine
hőszigetelő termoizolant
hová încotro
hova unde
hóvihar vifor viscol
hóvirág ghiocel
hoz aduce
hozomány zestre
hozzáad adăuga
hozzácrtás pricepere
hozzártd cunoscător
hozzáférés acces
hozzáférhető accesibil
hozzájárulás contributie
hozzátartozik apartine
hűbéres vasal
hűbéri feudal
hűbériség feudalism
hűlés râceală
hulladék ciuruc
hullaház morgă
hullám undă val
hullám div ondulatie
hüllő reptilă
hullócsillag meteor
hülye tâmpit
humor umor
humusz humus
húr coardă
hurka mâjas caltabos
hurok lat [[]]
hurrikán uragan
hús carne
hűs râcoros
hús gyümölcsé pulpă
hűség fidelitate
hűséges fidel
hűsít râcori
húsos cârnos
húsvét pasti
húsz douâzeci
huszadik douâzecilea
hűtlen necredincios
hűtő- frigorific
hűtőszekrény frigider refrigerator
húz trage
húzás tragere
huzat husă
huzat levegő curent
húzódozik sovâi
húzott tras
ibolya violetă
ibolyántúli ultraviolet
ide încoace
ideg nerv
idegen străin
idegengyűlölet xenofobie
idegenvezető călâuză ghid
ideges nervos
idegesség nerv nervozitate
ideggyógyász neurolog
ideggyógyászat neurologie
idegi nervos
ideiglenes provizoriu temporar
ideiglenes lakos
ideny sezon
ideny- sezonier
idez cita
idezet citat
idő timp vreme
időbeli temporal flotant
időhatározói nyelvt temporal
időjárás vreme
idom figură
idomár dresor
idomít dresa îmblânzi
időszak perioadă vreme
időszakos periodic
időszerűség actualitate
időtartam durată
időtöltés petrecere
időzik zâbovi
ifjúkor tinerete
iga jug
igaz adevârat
igazgat administra
igazgató director
igazgatónő directoare
igazgyöngy mărgâritar
igazolás adeverintă certificat confirmare
igazolvány buletin
igazolvány személyi legitimatie
igazság adevâr
igazságosság dreptate
igazságszolgáltatás justitie
igazságtalan nedrept
ige verb
igei verbal
igen da
igény cerintă pretentie
igényes exigent pretentios
ígér făgâdui
igeragozás conjugare
ígéret promisiune
így astfel asa
igyekezet silintă
igyekezet vrednicie
igyekszik câzni
iható potabil
íj arc
íjász arcas
ijedtség sperietură
iker geamân
illat mireasmă
illatos mirositor
illedelmes cuviincios decent
illegális clandestin
illem cuviință
illemhely toaletă
illendőség bunâ-cuviintă
illeszt adapta
illeték taxă
illetékes competent
illetlen necuviincios urât
illető respectiv
illik vmihez asorta
illó volatil
ima rugăciune
imád adora
imádkozik ruga
iment adineauri
in tendon
inas ucenic
inda vrej
indíték mobil
inditek motiv
inditokar manivelă
indok pricină
indokol motiva
indul porni
indulás plecare
indulatosság violență
induló zene marș
ing cămașă
inga pendul
ingadozás fluctuație
ingadozik oscila
ingajárat navetă
ingázó navetist
ingerkedés hârjoană
ingyen gratis
ingyenes gratuit
inkább mai
inog clâtina
iny gingie
inyenc gurmand
iparos meseriaș
ir scrie
irány direcție sens
irányában către
irányit dirija îndruma orienta
iránytu busolă compas
irányzat curent tendință
irás scriere
irattár arhivă
irattarto biblioraft dosar mapă
irgalmas milos
irhabunda cojoc
író scriitor
irgasztal birou
iroda cancelarie
irodalmi literar
irodalom literatură
ironő scriitoare
iroszerek rechizite
is si
iskola scoală
iskolai scolar
iskolaköteles kor előtti prescolar
iskolás scolar
iskolatáska ghiozdan
ismer cunoaste sti
ismeret cunoaștere știință
ismeretlen necunoscut
ismert cunoscut
ismét tot
ismétel repeta
ismétlés repetitie
istálló grajd
isten domnul dumnezeu
isten fizesse meg bogdaproste
istenscg zeu
istenem doamne
isteni divin dumnezeiesc
istennő zeită
istenség zeitate
istentisztelet slujbă
iszap măl nâmol
iszik bea
iszonyú cumplit
ital bâutură
ital finom licoare
itat ăllatot adâpa
ítél judeca
ítélet verdict
ítélőképesség judecată
itt aici
ittas băut
itthon acasă
ív arc
ivartalanít castra
ivás bâut
ível arcui
íz gust
ízben oară
izgalmas pasionant
izgalom emotie
ízlel gusta savura
ízlelés gustare
ízletes gustos
izmos vânjos
ízület incheietură
izzad asuda transpira
izzadás asudare transpiratie
izzó bec
jácint zambilă
jade jad
jaguár jaguar
jaj au of uf vai
jajgat vâita
jajveszékel boci
japán japonez
jár merge umbla
járadék pensie
járat cursă mers
járatlan ut necălcat
járda trotuar
járhato ut practicabil
jármu vehicul
jártas umblat
járvány epidemie
játek joacă joc
játékmackó ursulet
játékos jucător jucâus
játekszer jucărie
játekvezető arbitru
játszik juca
játszma set partidă
javak bunuri
javaslat propunere sugestie
javasol propune
javasolt propus
javít ameliora corecta repara
javitás reparație
jeg gheață
jégcsap sloi turtur
jeges glacial
jégeső grindină
jégpálya patinoar
jegy bilet tichet
jegyespár miri
jegyez nota
jegygyűrű verighetă
jegyszedő plasator
jegyzet notă notită
jegyzetfüzet maculator
jegyzettömb bloc
jegyzőség notariat
jel semn semnal
jelzés marcaj
jelen id nyelvt prezent
jelen prezent
jelenet scenă
jelenleg actual
jelenlét prezentă
jelenség fenomen
jelent vmit însemna
jelentékeny remarcabil
jelentektelen neînsemnat
jelentes accepție raport referat semnificație sens
jelentestani semantic
jelentos apreciabil considerabil însemnat notabil semnificativ
jelentőség gravitate însemnătate
jelez semnala
jelige moto
jelkép emblemă simbol
jelképes figurativ simbolic
jelképesen alegoric
jelképez simboliza
jelleg natură
jellem caracter
jellemzes caracterizare
jellemző caracteristic tipic
jelmagyarázat legendă
jelmondat deviză
jelölt candidat
jelszó parolă slogan
jelző atribut epitet
jelzőlámpa semafor stop
jenki yankeu
 bine bun
jobb drept
jobb kéz oldal dreapta
jobb lâb dreptul
jog drept
jogász jurist
jogi juridic
jógi yoghist
jogos just
jogtalan abuziv
jogtalanul abuziv
jóhiszeműség bunâ-credintă
jóindulat bunâvointă
jóindulatú binevoitor
jóképű chipes
jókívánság urare
jól bine
jólét bunâstare
jóllakat sâtura
jóllakott sâtul
jómódú înstărit
jön veni
jóság bunâtate
jóslás predictie
jóslat profetie
jósnő ghicitoare
jósol ghici
jótékony benefic caritabil
jótékonykodás caritate
jótétemény binefacere
jóváhagy aproba
jövedelem câstig venit
jövedelmező bânos
jövés-menés du-te-vino
jövő viitor
jövő idő nyelvt viitor
józan lucid
józan ész bun-simt
juh oaie
juhar paltin
juharfa artar
juhász cioban
juj auleu
jutalom râsplată recompensă
kabalababa mascotă
kábel cablu
kabin cabină
kabinet cabinet
kábító narcotic
kábítószerezik droga
kábult buimac nâuc
kacat boarfe
kacér cochet
kacérkodik cocheta
kacsa rată
kád cadă vană
kagyló scoică
kajak caiac
kajla bleg pleostit
kajszibarack caisă cais
kakaó cacao
kakas cocos
kaktusz cactus
kakukk cuc
kalács colac cozonac
kaláka clacă
kaland aventură
kalandos aventuros
kalap pălârie
kalapács ciocan
kalarábé gulie
kalász spic
kalauz conductor
kalauzol călâuzi
kalcium calciu
kaliba magherniță
kaliber calibru
kalitka colivie
kálium kaliu potasiu
kalória calorie
kalóz pirat
kálvinizmus calvinism
kályha sobă
kályhacső burlan
kamara cameră
kamasz adolescent băietan
kamat dobândă
kamáleon cameleon
kamelia camelie
kampány campanie
kampó cârlig
kán han
kanadai canadian
kanál lingură
kanape canapea
kanári canar
kanász porcar
kancsal sasiu
kancsó cană
kandúr cotoi motan
kánikula caniculă
kankalin ciubotica-cucului
kanna bidon
kanna benzinnek tejnek canistră
kannibál canibal
kanóc fitil
kántál colinda
kantár frâu
kanyar curbă
kanyarulat cotitură
kanyaró pojar rujeolă
kanyarodás viraj
kanyon canion
káosz haos
kap căpâta primi
kapa sapă
kapál prâsi
kapcsolat contact
kapcsolat legâtură relatie
kapcsoló întrerupător
kapitalista capitalist
kapitalizmus capitalism
kapitány câpitan
kapkodó pripit repezit
kapocs agrafă capsă clamă
kápolna capelă
kapor mârar
kapóra tanc
káposzta varză
káprázatos splendid
kaptafa calapod
kaptató povârnis
kapu poartă
kapus portar
kapzsi hrăpâret
kar brat
kár daună pagubă
kar isk facultate
karácsony crâciun
karaj cotlet
karaj sertésé antricot
karám tarc
karamella caramelă
karát carat
karaván caravană
karbantart întreține
karbantartás întreținere
karcol zgâria
karcolás zgârietură
karcsú zvelt
kard sabie spadă
kardigán jachetă
kardvirág gladiolă
karfiol conopidă
karika szemnél cearcân
karikatúra caricatură
karkötő brâtară
karmester dirijor
karmol zgâria
karó par prăjină țărușș țeapă
károg cărâi
kárókatona cormoran
karom gheară
káromkodás înjurătură
káromkodik înjura
káros dăunâtor nociv
káros szenvedély viciu
karosszéria caroserie
károsult pâgubas
kárpitozás tapiserie
karrier carieră
karszalag banderolă
kártalanít despâgubi
kartográfia cartografie
karton carton
kártya carte
karzat balcon galerie
kasmíríszövet casmir
kassza casă
kastély castel
kasza coasă
kaszál cosi
kaszáló fâneată
kaszinó cazinou
kaszkadőr cascador
katalógus catalog
katapultál catapulta
katasztrófa catastrofă
katedra catedră
kategória categorie
katicabogár buburuză
katód catod
katolikus catolic
katona militar ostean ostas soldat
katonai militar
kátrány catran gudron
kattog tăcâni
kattogás tăcânit
kávé cafea
kávébarna cafeniu
kávéház cafenea
kávézacc zat
kavics pietris
kazán cazan
kazetta casetă
kebel sân
kecsegtető promitâtor
kecske capră
kedden marti
keddenként martea
kedv plac
kedvenc favorit preferat
kedves amabil drag drâgut gentil nostim
kedvesen amabil
kedvezés hatâr
kedvező favorabil propice
kedvezőtlen nefavorabil neprielnic
kedvtelés plâcere
kefe perie
kefir chefir
kegyelem har milă
kegyetlenség cruzime
kegyvesztés dizgratie
kehely cupă
kehely potir
kék albastru
keksz biscuit
kékül-zöldül învineti
kelekótya aiurit ticnit zevzec
kelepce plasă
kelés bubă furuncul
kelet est orient răsârit
keleti estic
keleti személy oriental
kell trebui
kellék accesoriu
kellemes agreabil plâcut
kellemetlenség neplâcere
kelt prilejui
keltez data
kém spion
kemence cuptor
kemény dur tare
kémény horn
keménység duritate
kéményseprő cosar hornar
kémia chimie
kémkedik spiona
kemping camping
kén sulf
ken unge
kender cânepă
kendő basma
kénes sulfuros
kenet mir
kenguru cangur
kenőanyag lubrifiant
kenőcs alifie
kenu canoe
kényelem comoditate
kényelmes comod
kényelmes confortabil indemână
kenyér pâine
kenyér kerek lapos lipie
kenyértészta aluat cocă
kényeskedés nazuri
kényeskedő răsfâtat
kényeztet alinta
kényeztetés alintare
kenyszerit forța sili
kenyszerkepzet obsesie
kép tablou
képes vmire putea ști capabil
kepesit califica
kepesitett calificat
kepeslap vedere
képesség teljesîtő capacitate
képesség aptitudine facultate
képez forma
képlékeny maleabil plastic
képlet formulă
képmutató prefâcut
képsor secventă
képtelen absurd
képtelenség absurd
képvisel reprezenta
képviselet reprezentare
képviselő deputat reprezentant
képzetlen necalificat
képző nyelvt sufix
kér cere ruga vrea
kerámia ceramică
kerdes întrebare
kerdez întreba
kérdőív chestionar
kéreg coajă scoarță
kerek roată
kerek rotund
kerekit rotunji
kerékpáros biciclist ciclist
kerékpározás ciclism
keréktárcsa jantă
keréktáv ecartament
kérelem rugâminte
kérelmez solicita
kereplő moriscă
keres câuta
kérés cerere
keresés câutare
kereskedelem comert
kereskedelem negot
kereskedelmi comercial
kereskedik negocia
kereskedő comerciant negustor
kereszt cruce
kereszt zene diez
keresztanya nașă
keresztapa naș
keresztbe tesz încrucișa
keresztbe tett încrucișat
keresztel boteza
keresztelő botez
kereszteny creștin
keresztenyscg creștinism
keresztes hadjârat cruciadă
keresztezodik încrucișa
keresztfiu fin
keresztlány fină
kereszinev prenume
keresztiilhatol străbate
keret cadru chenar ramă
kérges scorțos
kerget alunga goni
keringő vals
kerites gard
kerlel conjura
kérő petitor
kérődzik rumega
kert grâdină
kertész grâdinar horticultor
kertészeti horticol
kertészkedik grădinâri
kertművészet horticultură
kerül vmennyibe costa
kerület district perimetru sector
kerület a köré circumferintă
kerülő ocol ocolis ocolit
kérvény cerere petitie
kérvényez petitiona
kés cutit
keselyű vultur
kesernyés amârui
keserű amar
keserűség amărâciune
késés intârziere
kesik întârzia
keskeny îngust
keskenyit îngusta
kesői târziu
kész gata
készítmény preparat
készlet provizie set trusă
készpénz numerar
készruha confectie
kesztyű mânusă
készülék aparat
készülődés pregâtire
kétbalkezes îincurcâ-lume
kétéltű amfibiu
kétely dubiu
kétértelmű ambiguu
kétes echivoc
kétévenkénti bienal
kétkedő sceptic
kétoldali bilateral
ketrec cuscă
kétség îindoială
kétségbeesett desperat
kétségtelen neindoios
ketszeres dublu îndoit
ketteágazik bifurca
ketted doime
kettő doi
kettős zene duet
kettősség dualitate
ketyegés tic-tac
kéve snop
kevély fudul
kever amesteca
keverék amestec amestecâtură mixtură
kevés putin
kéz mână
kezbesit înmâna
kezbesito curier
kezdet început
kezdetleges rudimentar
kezdő începător
kezdődik începe porni
kezel manevra manipula
kezel vkit trata
kezeles tratament
kezeslábas salopetă
kézi manual
kézikosár paner
kézilabda handbal
kézirat manuscris
kezmuves artizan
kezmuvesseg artizanat manufactură
kézügyesség dexteritate
kézzelfogható tangibil
khakiszinu kaki
ki cine
kiabál striga
kiábrándit decepționa dezamăgi deziluziona
kiad tipări
kiad művet edita
kiadás cheltuială
kiadás editie
kiadó nyomdai editor
kiadovállalat editură
kiadós consistent
kiadvány publicație
kialakult format
kiállhatatlan nesuferit
kiállit expune
kiállítás expozitie
kialszik stinge
kiált striga
kiáltás strigât
kiáltó tipâtor
kiáltvány proclamatie
kialvatlanv nedormit
kiás excava
kibekit împăca
kiberel închiria
kibetűz descifra
kibir suporta
kibocsát emite lansa
kibogoz descurca
kibont descoase desface
kibont hajat despleti
kibovit lărgi
kicsavar stoarce strâmba
kicserél înlocui
kicsike mititel
kicsinyes meschin
kicsirázás germinare
kicsomagol despacheta
kicsufolás zeflemea
kidugaszol desfunda
kidiilleszt bomba
kiegeszită adițional complementar suplimentar
kiegyenesit îndrepta
kiegyenlit egaliza
kiegyensulyoz echilibra
kichezett hămesit înfometat lihnit
kiejt pronunța
kielcgit satisface
kielegit satisfăcător
kiemel sublinia
kiemelkedő dominant marcant proeminent
kieszel scorni
kietlen pustiu
kifakul decolora șterge
kifarag szobrot sculpta
kifecseg divulga
kifejez exprima
kifejezés expresie
kifejező expresiv
kifest arcot farda
kificamít disloca luxa scrânti
kifinomult subtil
kifizet achita
kifizetődő rentabil
kifli corn
kifolyat scurge
kifüggeszt hirdetést afisa
kigombol descheia
kigunyol satiriza
kigunyolás batjocură
kigyó șarpe
kígyózik șerpui
kihantol dezgropa
kihivó provocator
kihul răci
kihuz scoate
kihuzás extracție
kijavit reface
kijelent afirma
kijeldl desemna
kikerdez chestiona
kikiált proclama
kiköszörül toci
kikötő port
kikiildetes delegație
kikutat cerceta
kilakoltat evacua
kilenc nouă
kilencven nouăzeci
kilengss oscilație
kilincs clantă
kilogramm kilogram
kilométer kilometru
kilométerkő bornă
kilométeróra kilometraj
kilyukaszt perfora
kímél cruta menaja
kíméletlen brutal drastic necrutâtor
kimerít epuiza slei
kimeríthetetlen nesecat
kimerül osteni
kimerült ostenit
kimozdít disloca
kiművel civiliza
kínai chinez
kincs comoară odor
kincstár trezorerie
kínlódás chin
kínos penibil
kínoz câzni chinui
kint afară
kinyilatkoztatás revelatie
kinyilvánit manifesta
kinyit deschide
kinyit kulccsal descuia
kinyujt întinde
kinzás tortură
kiold dezlega deznoda
kioltás extincție
kiolvaszt fagyasztott anyagot decongela
kiönt vârsa
kioszk chiosc
kipárolgás abur
kipirul îmbujora
kipufogó esapament
kirak descârca
kirakat vitrină
király rege
királyi regal regesc
királynő regină
királyság regat
kirándulás excursie
kiránduló excursionist
kiránt smuci
kirendel delega
kirobbant dezlântui
kirügyezik inmuguri
kis mic
kis hîjân mai-mai
kisagy cerebel
kisajátít monopoliza
kisasszony conită domnisoară
kisebbít micsora
kisebbítendő mat descâzut
kisebbség minoritate
kísér însoți
kísér hangszeren acompania
kisérlet experientă experiment
kísérleti experimental
kísérő însoțitor
kísért tenta
kísértet fantomă stafie
kisgyerek prunc
kisgyermek mic
kisipari mestesugâresc
kiskacsa boboc râtuscă
kiskanál lingurită
kiskapu portită
kiskorú minor
kislány copilă
kisliba boboc
kisolló forfecută
kispárna pernită puisor
kissé nitel
kistányér farfurioară
kisugárzás jet
kitagad dezmoșteni
kitágit dilata
kitakar dezveli
kitalál ghici născoci
kitalálás nâscocire
kitapint palpa
kitapintható palpabil
kitát câsca
kitep smulge
kiter feri
kiterit desfășura despături
kiterjedt amplu întins vast
kiterjeszt extinde
kiterjesztes extensiune
kitermel exploata
kitermelés extracție
kitérő evazîv
kitesz expune
kitisztul limpezi
kitölt rovatot completa
kitöltés împlinire
kitör stârni
kitör tâsni
kitörés eruptie
kitüntetés decoratie
kitüntetett laureat
kitűz zâszlót arbora
kiürít descârca goli
kiütés orv eruptie
kivág decupa
kivágás decolteu
kivágja magât descurca
kiválaszt selecta
kiváló distins eminent excelent grozav
kivált declansa
kivált fogságból răscumpâra
kiváltképp indeosebi
kiváltságos privilegiat
kíván pofti
kiváncsi curios
kkiváncsiság curiozitate
kivándorló emigrant
kivándorol emigra
kivánság dorință
kived para
kivágez executa
kivesz scoate
kivátel excepție
kivételes exceptional
kivonandó mat scăzâtor
kivonás mat scâdere
kivonat extras
kívül în afară
kizár elimina exclude
kizár sp descalifica
kizárólagos exclusiv
kizöldül infrunzi înverzi
kizsákmányol exploata
kizsebel buzunâri
klán clan
klarinét clarinet
klasszicista neoclasic
klasszicizmus elasicism
klasszikus clasic
klikk clică gașcă
klima climă
klinika clinică
klinikai clinic
klór clor
klub club
 piatră
kőbánya carieră
kobra cobră
kóc câlți
koca scroafă
koccint ciocni
kocka cub
kockás carou
kockázat risc
kockáztat hazarda risca
kocsi trăsură
kocsiajtó portieră
kocsiponyva prelată
kocsis vizitiu
kocsma cărciumă crâsmă
kocsmáros cârciumar
kocsonya râcituri
kocsonyás gelatinos
köd ceată negură pâclă
kód cifru cod
ködös încetosat
ködszitálás burnita
koffer cufâr
kohászat metalurgie
köhög tusi
köhögés tuse
koksz cocs
koktél cocteil
kókusz cocos
kolap dală lespede
kolbász cârnat
kölcsön imprumut
kölcsönad împrumuta
kölcsönös reciproc
kölcsönvesz imprumuta
köldök buric ombilic
koldul cersi
koldus cersetor
kolera holeră
köles mei
kolinda colindă
kollega coleg
kollegium colegiu
kolostor mănăstire
kolostor remete schit
költemény poem
költő poet
költöző madâr migrator
költség cheltuială cost
kăltseges costisitor
költségvetés buget
kölyök pusti tânc
komaasszony cumâtră
kömény chimion
köménymag chimen
komfort confort
komikus comic
komló hamei
kommunikál vkivel comunica
kommunista comunist
kommunizmus comunism
komód comodă
komoly grav serios
komor încruntat
komor sumbru
komp feribot
kompót compot
kompromisszum compromis
kőműves zidar
kőműveskanál câus
konferencia conferintă
kongresszus congres
konkrét concret
konnektor conector
könny lacrimă
könnyed fluent
könnyelmű usuratic
könnyen lesne
könnyezik lâcrima
könnyít usura
könnyű facil lejer usor
konstans constantă
konténer container
kontinens continent
kontraszt contrast
konty coc
konyak coniac
konyha bucătârie
könyök cot
könyörtelen neîndurător nemilos
könyörület îndurare
könyv carte
könyvelő contabil
könyvesbolt librârie
könyvespolc bibliotecă
könyvkötészet legâtorie
könyvtár bibliotecă
könyvtáros bibliotecar
konzerv conservă
konzervativ conservator
konzervatárium conservator
konzul consul
konzulátus consulat
konzultáció iskolai consultatie
kőolaj petrol titei
kőolaj- petrolier
köp scuipa
kopás uzură
kopasz chel pleșuv ras
kopaszság chelie
köpeny halat
kopog ciocâni
kopogás batere
kopogtatás bâtaie
köpöly ventuză
koponya cápătână craniu
köpönyeg manta
koporsó cosciug sicriu
kopott ros tocit
kor an ev vârstă
kör cerc sferă
kor- circular
kőr kârtyaszin cupă
korszak veac
korai prematur timpuriu
korall coral
korán devreme
koraszilátt prematur
korcsolya patină
korcsolyázik patina
korcsolyázó patinator
koreai coreean
koreográfia coregrafie
köret garnitură
körforgalom giratoriu
kórház spital
körhinta carusel
korlát parapet
korlátlan nelimiîtat
korlátoz limita
korlátozás restricție
korlátozott limitat mărginit redus restrăns
körlevél circulară
kormány cârmă guvern guvernamental
kormány kerékpâr ghidon
kormányellenes antiguvernamental
kormányos cărmaci
kormányoz cârmui guverna
kormányozható léghajó dirijabil
kormányzó guvernator
környék jur preajmă
környezet ambiantă mediu
környezet tărsasâgi anturaj
környezetszennyező poluant
környezetszennyeződés poluare
környezetvédő ecologist
környező ambiant înconjurător
korom funingine
köröm unghie
körömszakadtáig mortis
korona coroană
korong disc roată
kóros morbid patologic
körös-körül jur-imprejur
köröz roti
korpa tărâte
korpa haj mâtreată
korrepetálás meditatie
korrupció coruptie
korszak epocă eră
korszerűsít moderniza
körtánc horă
kortárs contemporan
körte pară
körtefa pâr
kórterem salon
korty înghititură
körül împrejur
körülbelül aproximativ cam circa
körülmény circumstantă imprejurare
körülmetélés circumcizie
körültekintő avizat circumspect
körülvesz înconjura
kórus cor
körvonal contur
körvonalaz contura trasa
körzet cîrcumscriptie sector
kos berbec
kosár cos
kosárfonó cosar
kosárlabda baschet
kosárlabdázó baschetbalist
kóstoló gustare
kőszén huilă
köszönhetően datorită
koszorú coroană cunună jerbă
köszörűs tocilar
koszos jegos
kosztüm costum
köszvény gută
köt lega tricota
köteg legâtură smoc
kötekedő cârcotas
kötél frânghie funie
köteles obligat
kötelesség obligatie
kötelez obliga
kötelezettség angajament
kötelező obligatoriu
kötény sort
kötényszoknya catrintă
kötés legâtură
kötés sebre bandaj
kötet volum
kotkodácsol cotcodâci
kotlik eloci
kotlós closcă
kotnyeles băgâret
kőtömb pietroi
kötőmód nyelvt subjonctiv
kotorász scotoci
kotorászik scormoni
kötőszó conjunctie
kötőtű andrea
kötszer pansament
kótyagos zăpâcit
kovács fierar
kövér gras
kövérkés grâsut
követ sol urma urmâri
követelés revendicare
követelmény cerintă
következetesség consecventă
következik rezulta urma
következmény consecintă
következő urmâtor
következtetés concluzie rationament
közeg mediu
közel aproape
közelség apropiere
közép- mediu
közép mijloc
középiskola liceu
középiskolai tanuló licean
középkori medieval
középpont centru
középső median mijlociu
középszerű mediocru
kőzet rocă
közgazdász economist
közhely banalitate cliseu platitudine
közigazgatási administrativ
közjegyző notar
közlekedési dugó ambuteiaj
közlekedik circulă
közlemény anunt comunicat
közlöny buletin
kozmetika cosmetică
kozmetikusnő cosmeticiană
kozmikus cosmic
közmondás proverb zicală
kozmosz cosmos
közöl comunica
közömbös nepăsâtor
közömbösség nepâsare
közönség public
közönséges comun obisnuit ordinar trivial vulgar
közös colectiv
közös comun
közösség colectiv comunitate
között între printre
központ centrală centru
központi central
központosit centraliza
központozás nyelvt punctuație
kozség comună
köztársaság republică
közül dintre
közúti rutier
közvetít media transmite
közvetítés transmisiune
közvetítő mediator mijlocitor
közvetlen direct nemijlocit sociabil
közzétesz anunta
kráter crater
krém cremă
kreta cretă
kripton kripton
kristály cleștar cristal
kristálycukor zahăr tos
kristálytiszta limpede
kritika critică
kritikus critic
krokodil crocodil
krom crom
kronika cronică
kronikus cronic
krumpli cartof
kubai cubanez
kucsma cușmă
kudarc eșec nereușită
kugli popic
kukac vierme
kukorica cucuruz porumb
kukoricacső știulete
kukoricaliszt mâlai
kuktafazék oalâ-minune
kulacs ploscă
kulcs cheie
kiild trimite
kiildetes misiune
kiildánc mesager
kiildátt delegat trimis
kiildáttseg delegație
külföld străinătate
kullancs câpusă
külön aparte
különálló separat
különben altminteri
különböző deosebit
különbség diferentă
különbség mat rest
különc extravagant
különféle divers
különleges deosebit special
különlegesség grozâvie
különös straniu
különösen mai ales
külső extern exterior
kultúra cultură
külváros mahala
kuncog chicoti
kunyhó bordei colibă
kúp con
kup orv supozitor
kúra cură
kurd kurd
kurjantás chiot
kiurt corn goarnă trâmbită
küszöb prag
kúszva tărâs
kút făntână put
kutatás cercetare
kutató cercetâtor explorator
kutya câine
kutya- canin
kutyakölyök câtel
küzd milita
kvarc cuart
kvartett cvartet
láb labă picior
lábas cratiță
lábbeli încălțăminte
labda minge
labdarugás fotbal
labdarugó fotbalist
lábikra pulpă
labirintus labirint
laboratárium laborator
lábszár gambă
lábszárvedő jambieră
lábtörlő preș ștergătoare
láda ladă
ladik luntre
lágy lin moale
laikus laic
lajhár leneș
lakás apartament locuință
lakat lacăt
lakatos lăcâtus
lakik locui
lakk lac
lakkoz lâcui
lakó locatar
lakó vhol domiciliat
lakodalom nuntă
lakóhely domiciliu
lakókocsi rulotă
lakos locuitor
lakosság populatie
lakott populat
laktanya cazarmă
láma âll lamă
lámpa lampă
lámpaernyő abajur
lámpaláz trac
lámpás felinar
lánc lant
láncszem verigă
lándzsa sulită
láng flacáră pară văpaie lâny fată
langyos câldut
lankadt molesit
láp baltă
lap coală fată filă foaie pagină
lapát lopată
lapocka omoplat scapulă
lapos plat
lapoz frunzări
lapp lapon
lárma gălăgie tărăboi zarvă
lárva larvă
lassan agale încet
lassit domoli încetini
lassu domol lent
lasszó lasou
lát vedea
látás vâz vedere
láthatár zare
láthatatlan nevăzut
láthatá vizibil
látnok vizionar
látogatás vizită
látogató vizitator
látóhatár orizont
látomás nâlucă viziune
látott vâzut
látszat aparentă
látszólag aparent
látvány priveliste
látványosság atractie
latyak flească
láva lavă
lavina avalansă
láz febră temperatură
lazac somon
lázadás răscoală revoltă
lázadó răsculat rebel revoltat
lázálom delir
lázas febril
lázcsillapító antipiretic
lazít relaxa
le jos
 zeamă
leánygyermek fiică
lebarnul bronza
lebecsiil deprecia desconsidera minimaliza
lebeg pluti
lebeny lob
lebont demola
lecke lecție
lecsapódik condensa
lecsendesít linisti
lecsó ghîveci
ledönt dobori
leereszkedő condescent
leereszt felfujt târgy dezumfla
lefegyverez dezarma
lefejt deșira
lefektet culca
lefoglal rezerva
lefogy slăbi
lefolyik decurge
leforrăz opări
lefrăcsktl împroșca
legalább barem măcar minimum
légcsavar elice
légcső trahee
legel paste
legelő pâsune
legenda legendă
legendás legendar mitic
legény băiat fecior flăcău
legenyes fecioresc
legénység echipaj
legfeljebb maximum
legfiatalabb testvér mezin
legfőbb suprem
léggömb balon
léghajó aeronavă
légierő aviatie
legkedvezőbb optim
legkisebb minim
légkör atmosferă
légköri nyomâs atmosferă
légüres vid
legyengültség astenie
legyező evantai
legyőz bate birui învinge
legyőzött învins
légzés respiratie
lehajlít pleca
lehet poate
lehetőség posibilitate putintă
lehetséges posibil
lehorgonyoz ancora
lehorzsol juli
lehurrog huidui
lehúz lăbbelit descâlta
leigáz asupri supune
leigázás supunere
leir descrie
leírhatatlan nedescris
lej leu
lejár expira
lejtő pantă
lekefél peria
lekătelezett îndatorat
lektor lector
lekvár marmeladă
lélegzés suflare
lélegzet suflu răsuflare respiratie suflare
lélegzik respira
lélek duh spirit suflet
lélektan psihologie
leleplez demasca descoperi dezveli
lelkesedés entuziasm
lelkesen însufletit
lelkész protestâns pastor
lelki psihic sufletesc
lelkiállapot moral
lelkiatya pârinte
lelkiismeretes constiincios
lelkiismeretfurdalás remuscare
lemegy cobori
lemeszárol masacra
lemez placă
lemez musz tablă
lemond contramanda demisiona
lemond vmiről renunța
lemondás abandon demisie
lemosó lotiune
lencse linte
lencse fiz lentilă
lendít avânta
lendület avânt elan
lenéz dispretui
leng fălfâi
lengedez szél adia
lenget flutura legăna
lengyel polonez
lengyel nyelv poloneză
lengyelország polonia
lent jos
lény fiintă
lenyalt lins
lényeg esentă
lényeges capital substantial
lenyomat amprentă
lenyűgöz captiva
lenyugszik égitest asfinti apune
lenyúz jupui
leomlik nărui prâbusi
leopárd leopard
lép călca pâsi splină
lép méh fagure
lépcső scară
lépcsőfok treaptă
lepecsétel pecetlui stampila
lepedő cearceaf
lepény plâcintă
lépés pas
lepke fluture
lepra lepră
leprás lepros
lerakat magazie
leráz scutura
lerombol dărâma
lerövidít prescurta
les pândă
les vkire paste
lesiklópálya pârtie
lesújt coplesi deprima
lesújtott indurerat
leszáll ateriza cobori
leszállás coborâre
leszármazás descendentă
leszoktat vmiről dezobisnui
lét existentă
letartóztatás arest
leteker derula
leterdel îngenunchea
letesz depune
létezik exista viețui
létező existent
létfontosságú vital
létra scară
létrehoz genera înființa realiza stabili
lett leton
levág reteza
leválaszt detașa
levegő aer
levél foaie frunză scrisoare
levelez coresponda
levelezés corespondentă
levendula lavandă levântică
leves supă
levet lepâda
levet ruhăt dezbrâca
lexikon lexicon
lezajlás evolutie
lézer laser
lián liană
liba gâscă
licitál licita
liga ligă
likor lichior
lila violet
liliom crin
liliputi liliputan
limitál plafona
limonáde citronadă limonadă
lira liră
lista listă
liszt făină
lter litru
litium litiu
lturgia liturghie
litván lituanian
 cal
lobbanékony coleric
lobogăs vâlvătaie
lobogó steag
lóca laviță
loccs pleosc
locsogás palavră
lóerő cal-putere
lóg atârna
lóg bliccel ehiuli
logaritmus logaritm
logika logică
logikus logic
logopédus logoped
lógós chiulangiu
lóháton câlare
lóhere trifoi
lojális loial
lojalitás loialitate
lökdösődik îmbulzi
lökésgátló antisoc
lombos foios
lomtár debara
london londra
lop fura
lopakodik furisa
lopás furat furt hotie
lopásgátló antifurt
lopva furis tiptil
lóra ül încăleca
lóról leszăll descâleca
lottó loterie loto
lovag cavaler
lovaglás călârie echitatie
lovagol călâri
lovas călâret hipic
lovas katona cavalerist
lovasság cavalerie
lovász grâjdar
lóversenypálya hipodrom
lövészárok transee
lubickol bălâci
lucfenyő molid
lúg bază
lúgos alcalin
lüktet palpita pulsa zvâcni
lüktet szîv bate
lüktetés bâtaie
lusta lenes
lustálkodik lenevi
lustaság lene
luxus luxos
lyuk gaură
lyukas spart
lyukaszt găuri
lyukasztó perforator
ma astăzi
ma este deseară
macska mâță pisică
macskagyökér valeriană
macskaszem ochi-de-pisică
madár pasâre
madárijesztő momâie sperietoare
madárka păsărică
maffia mafie
mag sămânță sâmbure
magtermes grăunte
maga dumneata mata
maga ő însuși
magad te însuți
magam însumi
magán particular
magán- privat
magának sie
magánhangzó vocală
magány singurătate retras
magányos singuratic
magas înalt
magas hang acut
magas vernyomâs hipertensiune
magaslat înălțime ridicătură
magasság înălțime
magatartás atitudine conduită
magatok îi înșivă
máglya rug
mágnes magnet
mágneses magnetic
magnzium magneziu
magol toci
magoló isk tocilar
magtár hambar
maguk ők înșiși
magunk mi înșine
mágus mag
magyar maghiar ungur unguresc
magyar  unguroaică
magyaráz explic
magyarázat comentariu explicatie
magyarország ungaria
magyarul ungureste
magzat embrion odraslă
mahagóni acaju
maharadzsa maharajah
maholnap azi-mâine mâine-poimâine
máj ficat
majdnem aproape
majom maimuță
majoránna maghiran
május mai
mák mac
makacs încăpățânat
makacskodik încăpățâna
makaróni macaroane
makk ghindă
makrancos nărăvaș
makrancosság nărav
malac purcel
maláta malt
málna zmeură
malom moară
malter mortar
mályvaszínű mov
mamut mamut
mancs labă
mandarin mandarin
mandarin gyümölcs mandarină
mandolin mandolină
mandula migdală
mandula szerv amigdală
mandulafa migdal
mandulagyulladás amigdalită
mandzsetta mansetă
mánia manie
mániákus maniac
manikűr manichiură
mankó cârjă
manna mană
manó gnom
manöken manechin
már deja
mar roade
marad rămâne
maradék rest
marcipán martipan
március martie
margaréta margaretă
margarin margarină
marha vită
marketing marketing
márki marchiz
márkinő marchiză
markolat mâner
maró caustic corosiv
marslakó martian
mártás sos
márvány marmură
más alt altceva
másívalaki altul
máshol aiurea altundeva
másik celălalt âlalalt
másképp altcumva altfel
máskor altâdată
másnapos mahmur
második doilea secund
másodlagos secundar
másodpéldány duplicat
másodperc secundă
másodpercmutató secundar
másol copia
másolat copie
másológép copiator
mássalhangzó consoană
masszázs masaj
masszíroz masa
masszőr masor
másvalaki altcineva
matematika matematică
matematikai matematic
matrac saltea
matrica abtibild
matt mat
maximális maxim
maximum maxim
mazsola stafidă
mechanika mecanică
mécses candelă opait
mecset moschee
medence bazin
mediterrán mediteranean
medúza meduză
medve urs
medvebocs ursuleț
meg încă mai
meg plus și
megadás capitulare
megalapit fonda
megaláz înjosi umili
megalázó înjositor
megalázott umilit
megáld binecuvânta
megállít opri
megállapít constata
megállapodás învoială
megállás oprire
megálló statie
megátkoz blestema
megázott plouat
megbán regreta
megbánás căintă
megbánt râni
megbarátkozik vmivel familiariza
megbecsülhetetlen nepretuit
megbecsült apreciat
megbénít paraliza
megbetegszik îmbolnăvi
megbirságol amenda penaliza
megbíz vkit vmivel însărcina
megbízatás sarcină
megbízik încrede
megbocsát scuza
megbotlik împiedica poticni
megbotránkoztat șoca
megbuktat pica
megbüntet pedepsi sancționa
megcsavar răsuci
megcsinál meșteri
megcsókol pupa
megdermed împietri înlemni
megdermedt încremenit
megdöbbenés uimire
megdorpál certa
megegyezés convenție
megegyezik corespunde
megegyező analog
megelégedés satisfactie
megelőz depâsi intrece preveni
megemlékezik vkiről vmiről comemora
megemlít mentiona
megengedett permis
megenyhül înmuia
megenyhült potolit
megerősít confirma consolida întări
megerősítés confirmare consolidare
megerőszakol viola
megértés întelegere
megértő intelegâtor
megesket cununa
megfagy degera
megfej mulge
megfejt descifra
megfelelő convenabil potrivit
megfeneklik eșua împotmoli
megfenyeget amenința
megfertőz contamina molipsi
megfiatalodik întineri
megfigyel observa
megfigyelés observatie
megfigyelő observator
megfog apuca
megfogalmaz formula
megfojt asfixia gâtui sugruma
megfontol considera
megfontoltság chibzuială
megfullad sufoca
megfüstöl afuma
meggazdagodott procopsit
meggondolatlan nechibzuit
meggondolatlanság nebunie
meggondolja magát răzgândi
meggy visină
meggyfa visin
meggylikőr visinată
meggyógyít vindeca
meggyógyul însănătoși
meggyón mârturisi
meggyőz convinge
meggyőző convingâtor
meggyszínű visiniu
meghajlás plecâciune
meghajlít înclina îndoi
meghallgat előadâst audia
megháromszoroz tripla
meghat emotiona
meghatalmazás autorizatie
meghatalmazott împuternicit
meghatároz defini determina
meghatároz pontosan preciza
meghatározás definitie
meghatározó dominant
megható induiosător miscâtor
meghazudtol dezminti
meghodit cuceri
meghökkent perplex
meghonosít aclimatiza inrădâcina
meghosszabbít alungi prelungi
meghűl râci
megígér promite
megigéz deochea vrâji
megigézés vrajă
megijed speria
megijeszt speria
megingat zdruncina
mégis totusi
megjárja pâti
megjegyzés mentiune observatie remarcă
megjelenés aparitie aspect infâtisare
megjelenik apârea
megjelöl marca
megjutalmaz răsplâti
megkárosít frustra
megkegyelmez gratia
megkel teszta crește
megkeriil înconjura ocoli
megkesel înjunghia
megkeserit amări
megkettoz dubla
megkezdetlen neînceput
megkánnyit facilita
megkönyörül milui
megkopaszt jumuli
megkoronáz încorona
megkülönböztet deslusi diferentia distinge
megkülönböztetés discriminare distinctie
megkülönböztető distinctiv
meglátogat vizita
meglazítás destindere
meglazul slâbi
meglep surprinde
meglepetés surpriză
meglepő surprinzător
meglepődés mirare
meglő împusca
megmászik escalada
megmenekül scâpa
megment salva
megmentés salvare
megmerevedik întepeni
megmérgez otrâvi
megmozdít clinti
megműt opera
megnehezit îngreuna
megnémul amuți
megnéz filmet viziona
megnott crescut
meenyilvánulás manifestare
megnyitó kiâllitâsc vernisaj
megnyugtat liniști
megöl omori ucide
megold rezolva soluționa
megoldás rezolvare
megoldatlan nerezolvat
megdlel îmbrățișa
megöregszik imbătrâni
megőrül innebuni
megörvendeztet bucura
megosziil încărunți
megóv conserva
megpillant zâri
megpirít rumeni
megráz cutremura
megrémít îngrozi inspăimânta
megrendít zgudui
megreped plesni
megreszegit îmbăta
megrohamoz asalta
megromlik acri
megrongál avaria defecta deteriora
megsárgul îngălbeni
megsebez răni vătăma
megsejt presimți
megsemmisit rade
megsemmisiil dărăpăna
megscrt jigni ofensa
megsirat jeli
megsiiketit asurzi
megsüketül asurzi surzi
megsült copt
megszakított discontinuu
megszáll poposi
megszállás ocupație
megszálló ocupant
megszegyenites batjocură
megszelidit îmblânzi
megszemelyesit personifica
megszentel sfinți
megszépít infrumuseta
megszeret îndrăgi
megszerez achiziționa obține
megszilárdul solidifica
megszimatol adulmeca
megszökik evada
megszokott obisnuit
megszólító eset nyelvt vocativ
megszorítás strângere
megszukit îngusta
megszunik înceta
megszur împunge înțepa
megszur strecura
megtakarit economisi
megtanul kîvülről memoriza
megtapint pipâi
megtart pâstra
megterhel încărca
megtermkenyit fecunda
megteveszt dezorienta
megtisztit purifica
megtorlás represalii revanșă
megtud afla
megujit regenera reînnoi
megujul înnoi
megvakul chiori orbi
megvalósít concretiza realiza
megvalósul împlini
megváltás mântuire
megváltó mântuitor
megváltoztat transforma
megvert bâtut
megvész turba
megvetés dispret
megvilágított luminat
megvizsgál cerceta
megy merge
megye judet
megyei judetean
megzavar nedumeri perturba zăpâci
méh albină
méh biol uter
méhész apicultor
méhészet apicultură
méhkas stup
méhlepény placentă
mekeg behâie
mélabú melancolie
mélabús melancolic
mélabúsan duios
meleg cald câldură
meleg- termal
melegágy râsadnită
melegen câlduros
melegház seră
melegit încălzi
mell sân
mellé alături lângă
mellek lateral
mellckel anexa atașa
mellekfolyó afluent
mellékhelyiség dependintă
melléklet anexă supliment
melleknev adjectiv
melléknévi igencv participiu
mellény vestă
mellett lângă
mellkas torace
melltartó sutien
mellúszás bras
mellvért platosă
méltányos echitabil
meltányos âr rezonabil
máltatlan nevrednic
méltó demn vrednic
meltoság demnitate
mely gros profund
mély hang grav
mélység adânc
mélyedés scobitură
mélység abis hâu profunzime
membrán membrană
memória szâmîtógépé memorie
mén armâsar
menedék adâpost
menedék azil
menedék refugiu
menedzselés management
menedzser manager
menekült refugiat
ménes herghelie mér másura căntâri
menés mers
menet convoi
meneteles marș
menhely azil
mennydörög tuna
mennyezet plafon tavan
mennyi cât
mennyire cât
mennyiscg cantitate
mennyisgi cantitativ
menta mentă
mentesit scuti
mentoauto ambulanță
mentőkocsi salvare
mentség scuză
meny noră
menyasszony logodnică mireasă
menyét nevâstuică
meredek abrupt
méreg otravă venin
méregtelenít detoxifica
merész indrâznet
mereszel cuteza îndrăzni
merészség cutezantă tupeu
méret calibru dimensiune format
márime mâsură
meret div talie
merev fix rigid scorțos țeapăn
mérföld milă
mérgezett otrâvit
mérgező otrâvitor toxic veninos
mérhetetlen nemâsurat
meridián meridian
mérkőzés meci
mérleg balantă căntar cumpână
mérleg gazdasâgi bilant
merőkanál polonic
merőleges perpendicular
merőleges egyenes mat perpendicularü
mérőszalag centimetru ruletă
mérsékelt temperat
mérséklés moderatie
mert fiindcă
mértan geometrie
mérték mâsură
mese poveste
mesés fabulos
messiás mesia
messze departe
mester maistru mester
mesterember mestesugar
mesteri tökély mâiestrie
mesterség meserie mestesug
mesterséges artificial
mész var
mészárlás mâcel
mészáros mâcelar
mészárszék măcelârie
meszes calcaros
meszesedes scleroză
meszko calcar piatră-de-var
mesztic metis
metafora metaforă
metán metan
metelt tăiței
metclt teszta fidea
meteorologia meteorologie
meteorológus meteorolog
máter metru
metodista vallâs metodism
metró metrou
metszés gravură
metszet plansă sectiune
mexikói mexican
méz miere
mez tricou
mezei câmpenesc
mézesmázos mieros
mezítlábas descâltat
mező câmp
mezőgazdaság agricultură
mezőgazdasági agricol
mezőgazdaságtan agronomie
meztelen dezbrâcat dezgolit gol
meztelenség goliciune
mi ce
mi noi
miatt nyelvt pentru
miénk nosîru
migrén migrenă
mikor când
mikroba microb
mikrobusz microbuz
mikrofon microfon
mikrométer micrometru
mikron micron
mikroprocesszor microprocesor
mikroszkóp microscop
militarizmus militarism
milliárd miliard
milliárdos miliardar
milligramm miligram
milliméter milimetru
millió milion
milliomos milionar
mimóza mimoză
mind tot
mindegy totuna
mindegyik fiecare
minden tot
mindenevő omnivor polifag
mindenki fiecare
mindennapi cotidian uzual
mindenütt pretutindeni
mindig întotdeauna mereu totdeauna
mindketten amândoi
mindkett ambii
mindorokre de-a pururi pururi
miniatur miniatură
minimum minim
miniszter ministru
miniszterelnök premier prim-ministru
minisztérium minister
minőség calitate
minősítés calificativ
mint ca căt decât
minta model
minta öntött mulaj
mintáz modela
mínusz minus
mirigy glandă
misszió misiune
misszionárius misionar
miszlikre aprît vkit vmit harcea-parcea
misztikus mistic
mitológia mitologie
mítosz mit
mivel câci
mivel deoarece
mocsár mlaștină mocirlă
mocskos nespălat
mocsok jeg mizerie
mód cale mijloc mod
modell élő személy model
modern modern
modor manieră
módosít modifica
módszer metodă
módszeres metodic sistematic
módszertan metodică
mogyoró alună
mogyoróbokor alun
mohamedán mahomedan
mohó lacom pofticios
mókamester pâcală
mókus veverită
moldvai moldovean moldovenesc
molekula moleculă
moll hangsor zene minor
molnár morar
molnárkodás morârit
moly molie
monarchia monarhie
mond rosti spune zice frază propoziție
mondattan sintaxă
mongol mongol
monitor monitor
monográfia monografie
monogram monogramă
monokli monoclu
monológ monolog
monologizál monologa
monopólium monopol
moped motoretă
morcos morocânos
morog bombâni
morog âllat mârâi
morzsa fărâmă firimitură
morzsol fărâmita
morzsoló piuă
mos spâla
mosás spâlat
mosdás spâlat
mosdókagyló chiuvetă
mosdótál lighean
mosható lavabil
mosoda spălâtorie
mosoly surăs zâmbet
mosolygó zâmbitor
mosolyog surâde
mosolyog zâmbi
most acum
mostani recent
mostoha vitreg
mostohaanya masteră
motívum motiv
motor motor
motorcsónak salupă
motorkerékpár motocicletă
motoros motociclist
motyog găngâvi
mozaik mozaic
mozdít misca
mozdony locomotivă
mozdulat gest
mozdulatlan fix
mozdulatlan neclintit nemiscat
mozgalmasság animatie
mozgás miscare
mozgató motor
mozgckonyság mobilitate
mozgó miscâtor mobil
mozgólépcső escalator
mozi cinema
mozog misca
mozsár mojar
 lucrare
műegyetem politehnică
műépítész arhitect
műhely atelier
működés actiune
működik activa functiona lucra opera
működtet actiona
mulasztás omisiune
mulat chefui petrece
mulatozás chef
mulatságos hazliu
mulatt mulatru
múlt trecut
múlva după
mumpsz oreion
mumus baubau
munka lucrare
munka kézi manoperă
munkáltató patron
munkanélküli somer
munkanélküliség somaj
munkapad banc
munkás lucrâtor
munkatárs colaborator
műszak tură
műszaki tehnic
mutat arâta
mutató órán műszeren arătâtor
mutatóujj arătâtor
műterem atelier
műtét operatie
mütyürke zorzoane
művégtag proteză
művel földet cultiva
művelés cultură
művelet manevră operatie
művelődési cultural
művelt cult invâtat
művelt olvasott citit
művész artist maestru
művészet artă
művészi tökéletesség virtuozitate
művészi művész- artistic
náci nazist
nácizmus nazism
nád stuf trestie
nadrág nâdrag pantalon
nadrágszár crac
nadrágtarto bretele
nádsip nai
naftalin naftalină
nagy mare
nagyanya bunică mamâ-mare
nagyapa bunic tatâ-mare
nagybácsi unchi
nagyban angro
nagybetű majusculă
nagybirtok mosie
nagybőgő bas contrabas
nagybőgős basist
nagyító lupă
nagykorú major
nagykorúság majorat
nagykövet ambasador
nagykövetség ambasadă
nagylelkű generos mârinimos
nagylelkűség generozitate mârinimie
nagymama mamaie
nagynéni mâtusă
nagyon foarte prea
nagyság mârime
nagyszabású monumental
nagyszülők bunici
naiv naiv
nap soare
nap- solar
nap zi
napfelkelte răsârit
napfényes însorit
napforduló solstitiu
napi zilnic
napidíj diurnă
napilap cotidian
napló jurnal
napló nyilvăntartâsi registru
naplopó haimana pierde-vară
nápolyi szelet napolitană
napszámos zilier
naptár calendar
narancs portocală
narancsfa portocal
narancsszínű portocaliu
nárcisz narcisă
nátha gripă guturai
nátrium natriu sodiu
ne nu
nedv sevă zeamă
nedvdús zemos
nedves ud umed
nedvesít umezi
nedvesség umezeală umiditate
nedvszívó hidrofil
nefelejcs nu-mâ-uita
negatív negativ
néger negru
négy patru
negyed pâtrime sfert
negyedév trimestru
negyedévi trimestrial
négyszög patrulater pâtrat
negyven patruzeci
négyzet pâtrat
néha câteodată uneori
néhány câtva
nehéz dificil greu
nehezen anevoios
nehézkes greoi
nehézség dificultate greu nevoie
neheztelés resentiment
nejlon nailon
nekem îmi
nekik lor
nekiütődik lovi
nektár nectar
nektek vouă
nekünk nouă
nélkül fâră
nem nu
nem biol sex
nem nyelvt gen
nem hivatalos neoficial
nem vârt nebănuit
nemdohányzó nefumător
nemes nobil
nemesscg nobilime
német german neamt
nemez fetru pâslă
nemi genital sexual
némi niște oarecare
nemiség sexualitate
nemtetszés displăcea
nemzedék generatie
nemzet natiune
nemzeti national
nemzetiség nationalitate
néni tanti
neon neon
nép neam popor
népes numeros
népi etnic popular
népirtás genocid holocaust
néprajz etnografie
néprajztudós etnograf
népszámlálás recensământ
népszavazás referendum
népszerű popular
népszerűség popularitate
népszerűtlen nepopular
nesze na
nettó net
név nume
nevel educa
nevelés educatie
névelő