Vita:koreai

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
자연
시각
시간을 말하는
몇 달과 몇 년
일 및 주
날씨
색상, 도형, 숫자
그림 물감
도형
기수
서수
분수
화학 및 물리학
동물
포유류
먹이의 짐승
가축
조류
물새
조류학
파충류와 양서류
물고기
해양 동물 상
곤충
식물
나무의 부분들
나무
식물의 일부
초원 식물
정원 식물
옥수수
과일
야채
향료
마른 땅
자연 재해
암석 및 광물
보석
인간의 몸
머리
트렁크
사지
내부 기관
질병의 증상
질병
사회
음식과 음료
식사
고기와 생선
고기가 많은 식사
채식 식사
해물
반찬
과일
야채
향료
음료수
과자
조리
의류
의복 부분
부속품
신발류
주택
거실과 침실
부엌
화장실
정원
학교
학교 과목
언어
교실
필기 도구
텍스트의 일부
사회
가족
어린이
직업
상점들
식당과 호텔
취미
인쇄물
문화
악기
음악가
음악 작곡
음악 용어
댄스
극장
극장 건물
극장 직원
필름
라디오와 텔레비전
문학
스포츠
스포츠
게임 및 연습
운동장
스포츠기구
동계 스포츠
수상 스포츠
스포츠맨
계략
도구들
작업장 도구
원예 도구
기구
가정 용품
컴퓨터들
수송
수송 수단
항공기
배들
자전거 및 오토바이
도로
교통
여행
주 및 법률
정부 체제
범죄
정의
법적 절차
무기와 무기류
육군

Megbeszélés indítása a(z) koreai lapról

Megbeszélés indítása