Vita:logikai

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Abel-csoport
Cantor-tétel
Descartes-szorzat
elemi ítélet
Euler-formula
halmaz által generált csoport
Hasse-diagram
Venn-diagram
zárt séta
zárt út
algebrai struktúra
algebra
antiszimmetrikus
asszociatív
azonos
bijekció
bijektív leképezés
blokk
ciklikus csoport
ciklus
csoport rendje
csoport
de Moivre formula
dichotom
direkt szorzat
diszjunkció
diszjunkt
diszjunktív normálforma
egyenlő
egységelemes félcsoport
egységelem
egzisztenciális kvantor
ekvivalencia
ekvivalenciaosztály
ekvivalenciareláció
ekvivalens
elem rendje
elem
exponenciális alak
fedi
felcserélhető
félcsoport
függvény
generátorrendszer
gyűrű
halmaz számossága kisebb egyenlő
halmazok számossága azonos
halmaz
hatványhalmaz
hatvány
homomorf kép
homomorfizmus
hurokél
háromszög-egyenlőtlenség
idegen ciklusok
identikus leképezés
igazságtáblázat
implikáció
individuumtartomány
indulási halmaz
injekció
injektív leképezés
inverz
irányított gráf
irányított séta
irányított út
izomorfizmus
izomorf
kezdőpont
kibővítés
kielégíthető
kiterjesztés
kiválasztási függvény
kommutatív csoport
kommutatív félcsoport
kommutatív gyűrű
kommutatív
komplementer
komplex konjugáltja
komplex szám abszolút értéke
komplex számok
komplex sík
konjunkció
konjunktív normálforma
konklúzió
képzetes tengely
kép
kölcsönösen egyértelmű leképezés
kölcsönösen egyértelmű ráképezés
kör
különbség
legkisebb elem
legnagyobb elem
leképezés
lexikografikus szorzat
logikai formula
logikai következmény
logikailag ekvivalens
mag
maximális elem
megfeleltetés
megszámlálhatóan végtelen számosság
metszet
minimális elem
mozgat
mozgatott elemek halmaza
n-edik egységgyök
n-elemű
n-változós művelet
negáció
nyitott séta
nyitott út
nyíldiagram
osztály
osztályozás
parciális leképezés
permutáció hatványa
permutáció
pont
predikátumkalkulus
predikátum
premissza
reflexív
reláció
rendezett elem n-es
rendezett elempár
rendezés
ráképezés
részbenrendezett halmaz
részbenrendezés
részcsoport
részformula
részfélcsoport
részhalmaz
szimmetrikus különbség
szimmetrikus
szorzat
szürjekció
szürjektív leképezés
séta
tagadás
tautológia
teljes diszjunktív normálforma
teljes konjunktív normálforma
test
transzpozíció
tranzitív lezárt
tranzitív
univerzális kvantor
unió
vagy
valódi részhalmaz
valós tengely
véges sorozat
véges
végpont
végtelen sorozat
végtelen
zéruselem
élei
érkezési halmaz
értelmezési tartomány
értékkészlet
és
ítéletváltozó
ítélet
önmagára való identikus megfeleltetés
összehasonlítható
összetett ítélet
út
üres halmaz
ős

Megbeszélés indítása a(z) logikai lapról

Megbeszélés indítása