Vita:matematika

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Abel tétele abszcisszatengely abszolút konvergens abszolút konvergens függvénysor abszolút konvergens sor abszolút maximum abszolút maximumhely abszolút minimum abszolút minimumhely adatok átlaga adatok átlagos abszolút eltérése adatok empirikus szórása adatok mediánja adatok módusza adatok relatív szórása adatok számtani közepe adatok terjedelme addíciós tételek additív csoport additivitás adjungált alakzat vetülete alapfüggvény alapmátrix alapsík algebrai alak algebrai bővítés algebrai elem algebrai független halmaz algebrailag független halmaz algebrai testbővítés algebrai tört állandó együtthatós állandó hosszúságú kód állapotidősor állapot-valószínűség alsó-háromszögmátrix alsó korlát alsó közelítő összeg alsó kvartilis általános helyzetű által generált altér alternáló csoport alternáló út alternatív hipotézis alulról korlátos alulról korlátos halmaz alulról korlátos sorozat a posteriori eloszlás a posteriori sűrűségfüggvény a posteriori valószínűség a priori eloszlás a priori sűrűségfüggvény a priori valószínűség áreafüggvény área koszinusz hiperbolikusz área kotangens hiperbolikusz área szinusz hiperbolikusz área tangens hiperbolikusz arkhimédészi axióma árkuszfüggvény árkusz koszinusz árkusz koszinusz függvény árkusz kotangens árkusz szinusz árkusz szinusz függvény árkusz tangens asszociált asszociált elemek asszociatív művelet aszimptotikus torzítatlan átlagos abszolút eltérés átrendezés átviteli elv határértékekre autonóm differenciálegyenlet axonometrikus képsík axonometrikus vetület balnézet bal oldali derivált bal oldali egységelem bal oldali inverz balrendszer báziscsere átmenetmátrixa bázisviszonyszám BCH-kódok becslés hatásos be-fok beírt töröttvonal belső függvény belső pont belső szorzat beta-eloszlás bicentrális ábrázolás bináris kód binomiális eloszlás Boole-gyűrű Caratheodory tétele Cardano-képlet Catalan-féle számok Cauchy-Bunyakovszkij-Schwarz-egyenlőtlenség Cauchy-eloszlás karakterisztikus függvénye Cauchy-feladatok Cauchy-féle gyökkritérium Cauchy-féle konvergenciakritérium Cauchy-féle középértéktétel Cauchy-formula Cauchy-formula Jordan tartományon Cauchy-formula több határú tartományon Cauchy-Riemann-féle parciális egyenletek Cauchy-sorozat Cauchy-szorzat centrális ábrázolás centrális határeloszlás-tétel centrális vetítés centralizátor ciklikus kód ciklikus modulus ciklometrikus ciklusmutató polinom Cramer-féle kontingenciaegyüttható csavarmozgás Csebisev-típusú kvadratúraformulák csendőrelv csoport centruma csoportok direkt szorzata csoport rendje csúcsmátrix csúcsok kapacitásai Dabroux-féle alsó integrál Dabroux-féle felső integrál D'Alembert-féle hányadoskritérium Dandelin-gömbök Darboux-féle alsó integrál Darboux-féle felső integrál Darboux tétele Darboux-tulajdonság De Morgan-szabályok derékszögű koordináta-rendszer deriválható deriválható függvény deriváltakra vonatkozó Cauchy-formula derivált függvény derivált mátrix Descartes-féle szorzat Descartes tétele determinánskifejtés diagonális mátrix diagonalizálható differenciahányados függvény differenciálegyenlet általános megoldása differenciálegyenlet klasszikus megoldása differenciálegyenlet megoldása differenciálegyenlet partikuláris megoldása differenciálegyenlet rendje differenciálható differenciálható függvény Diffie-Hellman-eljárás diofantikus egyenlet direkt összeg direktrix Dirichlet tétele diszkrét egyenletes eloszlás diszkrét ismérvek diszkrét logaritmus indexe disztributív háló disztributív művelet divergens sor divergens számsorozat duplán sztochasztikus mátrix egészfüggvény egyállású szög egybevágósági transzformáció egyenes első vetülete egyenes iránypontja egyenes iránytangense egyenes irányvektora egyenes irányvektoros egyenlete egyenes lejtiránya egyenes második vetülete egyenes meredeksége egyenes normálvektora egyenes nyompontja egyenes szög egyenes vonalú csavarfelület egyenletes eloszlás egyenletes eloszlás karakterisztikus függvény egyenletes eloszlású egyenletesen folytonos egyenletesen folytonos függvény egyenletesen konvergens függvénysor egyenletrendszer általános megoldása egyenletrendszer együtthatómátrixa egyenletrendszer homogén egyenletrendszer kibővített együtthatómátrixa egyenletrendszer megoldása egyenlőtlenségek egyértelműen felbontható egyértelmű felbontási tartomány egymásba skatulyázott intervallumsorozat egymintás t-próba egymintás u-próba egyoldali próba egységelemes egységelemes gyűrű egységelemes háló egységgyök egységmátrix egységpolinom egységpont egyszeresen összefüggő tartomány egyszerű bővítés egyszerű gráf egyszerű gráf komplementere egyszerű gyűrű egyszerű testbővítés egyszerű véletlen minta együttes eloszlásfüggvény együttes sűrűségfüggvény együtthatóbecslés egzakt differenciálegyenlet ekvidisztáns alappontrendszer elem foka elemi átalakítás elemi bázistranszformáció elemi esemény elemi események elemi szimmetrikus polinom elemi üzenet elem rendje elfajuló véges geometria élfüggetlen elhelyezési probléma eljárás heurisztikus, vizuális háttere él kapacitása ellenőrző polinom ellentett ellipszis vezérsugára elliptikus egyenlet elliptikus paraboloid élmódszer elnyelő állapot elnyelő lánc előjeles aldetermináns eloszlásfüggvény eloszlás paraméter elsőfajú Stirling-féle számok elsőfajú Stirling-számok elsőfokú egyenlet elsőfokú függvény első nyompont első regressziós egyenes első rendező elsőrendű állandó együtthatós homogén differenciálegyenlet elsőrendű khi2-eloszlás elsőrendű lineáris differenciálegyenlet első változó szerint parciálisan differenciálható első vetítőegyenes eltolt eltűnési sík elvágó él elvágó pont empirikus eloszlásfüggvény empirikus szórás eratoszthenészi szita erdő gráfban Erdős-Rényi-féle véletlen gráf Erdős-Szekeres-sejtés Erdős-Szekeres-tétel érintő egyenlete érintőformula érintősík érintőszárú kerületi szög erősen összefüggő eseménytér esemény-valószínűség esésvonalak euklideszi gyűrű euklideszi szerkesztés Euler-egyenes Euler-féle függvény Euler-féle gráf Euler-Fermat-tétel Euler-formula Euler-körvonal Euler poliédertétele Euler-tétel Euler-vonal Euler-vonala explicit közönséges differenciálegyenlet exponenciális egyenlet exponenciális eloszlás karakterisztikus függvénye exponenciális regresszió extrém gráf ezrelékes lejtés fagráf faktor csoport faktorcsoport faktorgyűrű faktorstruktúra faváz fedőegyenesek fedőpont fejlődés átlagos mértéke fejlődés átlagos üteme felbontási test felbonthatatlan elem felbonthatatlan polinom felbontható felbontható kód félháló féloldali derivált feloldható F-eloszlás felső-háromszögmátrix felső korlát felső közelítő összeg felső kvartilis feltételes eloszlásfüggvény feltételesen konvergens sor feltételes valószínűség feltételes várható érték felületi integrál felület képhatára felület paralel körei felület tengelye felülről korlátos felülről korlátos halmaz felülről korlátos sorozat ferdén szimmetrikus ferdén szimmetrikus bilineáris függvény ferdén szimmetrikus mátrix ferdeszögű axonometria ferdetest ferde vetítés Fermat-egyenlet Fermat-prímszám Fermat-számok Fermat-tétel feszítőerdő Feuerbach-kör Fibonacci-sorozat fixpont főegyüttható folyam értéke folyam költsége folytonosan differenciálható folytonosan differenciálható függvény folytonosan differenciálható függvények folytonos függvény x halmazon folytonos függvény x pontban folytonos ismérv folytonos paraméterezett görbe főpont Ford-Fulkerson-tétel forgásellipszoid forgáshiperboloid forgásparaboloid főszintsíkok Fourier-együttható fővonal F-próba frontális perspektíva független események függetlenségvizsgálat függvény abszolút maximumhelye függvény abszolút minimumhelye függvény által alkotott összetett függvény függvény bal oldali határértéke függvény derivált függvénye függvény differenciahányados függvénye függvény Dirichlet-szorzata függvényegyenlet függvényegyenlőség függvényérték függvény folytonosságra vonatkozó átviteli elv függvény grafikonja függvény határozatlan integrálja függvény helyettesítési értéke függvény infimuma függvény jobb oldali határértéke függvény kiterjesztés függvény klasszikus megoldása függvény kompozíció függvény leszűkítés függvény lokális maximumhelye függvény lokális minimumhelye függvény maximuma függvény minimuma függvény pontbeli deriváltja függvény pontbeli differenciálhányadosa függvény primitív függvénye függvénysor függvénysor egyenletesen konvergens függvénysor k-adik részletösszege függvénysor konvergenciatartománya függvénysor n-edik maradékösszege függvénysor összegfüggvénye függvénysor tagjai függvény szuprémuma függvény véges határértéke függvény zérushelye Galois-bővítés Galois-csoport gamma-eloszlás Gauss-féle Gauss-kritérium Gauss-típusú kvadratúraformulák generált altér generált ideál generált részcsoport generált résztest generátormátrix geometriai eloszlás geometriai közép geometriai valószínűség Gilbert-Varshamov-korlát Gini-együttható Glivenko tétele globális alak Golay-kód Goldbach-sejtés gömbcikk gömb főköre gömbgerezd gömbháromszög gömbi koszinusztétel gömbi szinusztétel gömböv gömbréteg gömbsüveg görbe hossz-szelvénye görbe kezdőpontja görbe lejtése görbe rézsűje Goursat-lemma gradiens graduálás gráf átmérője gráf csúcsmátrixa gráf csúcspontjai gráf duálisa gráf élei gráf Euler-vonala gráf karakterisztikus polinomja gráf komplementere gráf komponense gráf pontjainak fokszáma gráf részgráfja Gram-Schmidt-ortogonalizáció Green-formula gyakoriságeloszlás ferdesége gyakorisági eloszlás gyakorisági táblázat gyöktényezős alak gyűrű egységeleme gyűrűk direkt szorzata halmaz alsó korlátja halmaz bal oldali torlódási pontja halmaz belső pontja halmaz boxdimenziója halmaz felső korlátja halmazfüggvény halmaz határpontja halmaz hatványhalmaza halmaz izolált pontja halmaz jobb oldali torlódási pontja halmaz komplementere halmazok direkt szorzata halmazok metszete halmazok uniója halmazon konvergens halmaz permutációja halmaz számossága halmaz torlódási pontja hálóhomomorfizmus Hamilton-féle gráf Hamilton-rendszer Hamming-kód Hamming-korlát Hamming-távolság hányadosfüggvény hányadosgyűrű hányadostest harmadik Pascal-háromszög harmadik rendező harmonikus közép három ház és három kút gráf háromszög magasságpontja háromszög magasságvonala háromszögmódszer háromszög súlypontja háromszög súlyvonala hasáb alkotói hasonlósági leképezés határpont határtalanul nagyítható faág hatásosabb becslés hatványpont hatványsorba fejtés hatványsor együtthatói hatványsor konvergenciasugara hatványsorokra vonatkozó együtthatóformula hatványvonal Hausdorff-távolság Heine tétele Helly tétele helyettesítéses integrálás elve helyettesítéses integrálás Riemann-integrálra helyettesítési érték helyi érték helyvektor koordinátái Hensel-lemma Héron-képlet Hesse-mátrix hexaéder hibajavító hibakörnyezet hídél hiperbola fókuszpontja hiperbolikus egyenlet hiperbolikus paraboloid hipergeometriai eloszlás hisztogram homogén differenciálegyenlet homogenitásvizsgálat homogén lineáris parciális differenciálegyenlet homogén polinom horizontvonal Horner-elrendezés hővezetési egyenlet Huffman-algoritmus Huffman-kódok hullámegyenlet ideális térelemek idempotens elem identikus leképezés identitásleképezés IFS attraktora IFS invariáns halmaza IFS-modell illeszkedési mátrix impropriusan integrálható improprius integrál indefinit indefinit kvadratikus alak inflexiós érintő inhomogén inhomogén differenciálegyenlet inhomogén/kvázi lineáris parciális differenciálegyenlet inhomogén lineáris helyettesítés inhomogén parciális differenciálegyenlet integrál Dabroux-féle definíciója integrálfüggvény integrálható integrálszámítás középértéktétele integráltranszformáció integritási tartomány interpolációs alappont interpolációs alappontok interpolációs polinom interpolációs típusú intervallum felosztása intervallumon differenciálható függvény invertálható invertálható mátrix inverz elem inverz hiperbolikusz inverzió inverziós formula inverz Laplace-transzformált irányított él irányított körséta irányított körvonal irányított séta irányított utak irányított utakat lefogó élhalmaz irányított utakat lefogó ponthalmaz irányított vonal iránysugár irányvektor irreducibilis elem ismérvek ismétléses kód ismétléses permutáció ismétléses variáció iterált logaritmus ívhossz szerinti integrál izogonális pont izolált pont izolált pont gráfban izolált szingularitás izomorf gráf Jacobi-mátrix Jacobi-szimbólum járadékszámítás javító út javító utak jobbnézet jobb oldali derivált jobb oldali egységelem jobb oldali határérték jobb oldali inverz jobb oldalú explicit közönséges differenciálegyenlet megoldása jobbrendszer jobbsodrású derékszögű koordináta-rendszer jobbsodrású rendszer kamatoskamat-számítás kapacitásfüggvény karakterisztika karakterisztikus függvény karakterisztikus görbék karakterisztikus polinom karakterisztikus rendszer karakterisztikus rendszer első integrálja karakterisztikus valószínűségi változó kartogram képkontúr képsík képsíkrendszer képsík-transzformáció kerekítés kerületi szög két egyenes láthatósági viszonya kétmintás t-próba kétmintás u-próba kétoldali próba két ponthalmaz távolsága két pont távolsága gráfban kétszer differenciálható kettősviszony kétváltozós regresszió kezdeti feltétel kicserélési tétel kis Fermat-tétel kiterjesztés kiugró adat klaszterminta klinogonális axonometria Koch-görbe kockakettőzés kódábécé kölcsönösen egyértelmű költségmátrix kommutatív csoport kommutatív gyűrűn kommutatív művelet kompakt halmaz komplementum komplementumos háló komplex együtthatós polinomok komplex logaritmus komplex szám abszolút értéke komplex szám algebrai alakja komplex szám argumentuma komplex szám exponenciális alakja komplex szám irányszöge komplex szám képzetes része komplex szám konjugáltja komplex szám trigonometrikus alakja komplex szám valós része komplex vonalintegrál kompozíciófüggvény kondenzációs kritérium konform automorfizmus konform ekvivalens tartományok konform leképezés konform leképezés alaptétele kongruenciaosztály kongruenciareláció konjugált elemek konjugáltsági osztály konkáv poliéder konstans számsorozat konstansszoros függvény konstans tag kontraktív leképezés kontrapozíció kontúrgörbe konvergenciaintervallum konvergenciakritérium konvergenciasugár konvergenciatartomány konvergens sor konvergens sorozat konvex poliéder koordináta-transzformáció kördiagram kör gráfban körív hossza korlátos korlátos függvény korlátos halmaz korlátos sorozat körlemez kör négyszögesítése körosztási polinom korrelációs mátrix korrelálatlan körre vonatkozó hatvány korrigált kontingenciaegyüttható koszinusz hiperbolikusz kóta kotangensfüggvény kotangens hiperbolikusz függvény kótás ábrázolás közelítő megoldás középérték-tulajdonság középpontos hasonlóság középpontos tükrözés középvonal közönséges csavarvonal Kraft-egyenlőtlenség kronologikus átlag különbségfüggvény különbségi hányados függvény különbségi háromszög külsőszög kvadratikus alak kvadratikus maradék kvadratikus nem maradék kvadratikus reciprocitás kvadratikus reciprocitás törvénye kvadratúra kvartilis kvázilineáris parciális differenciálegyenlet kvóciens Lagrange-féle alappolinom Lagrange-féle alappolinomok Lagrange-féle interpolációs polinom Lagrange-féle maradéktag Lagrange-középértéktétel Lagrange tétele láncviszonyszám Laplace-transzformált inverze lapmódszer Laurent-sor Laurent-sorba fejtés lefogó ponthalmaz Legendre-szimbólum legjobb becslés Leibniz-típusú sor lejtszög lejtvonalak lényeges szingularitás leszűkítés l'Hospital-szabály likelihood-egyenlet limesz inferior limesz szuperior lineárisan független lineárisan független vektorok lineárisan összefüggő lineárisan összefüggő vektorok lineáris differenciálegyenlet lineáris egyenletrendszer közelítő megoldása lineáris excentricitás lineáris kód lineáris törtfüggvény lineáris transzformáció lineáris transzformáció adjungáltja lineáris transzformáció karakterisztikus polinomja lineáris transzformáció minimálpolinomja logaritmikus egyenlet logaritmikus regresszió logaritmus főértéke logikai formula lognormális eloszlás lokálisan integrálható lokális maximum lokális maximumhely lokális minimum lokális minimumhely lokális szélsőérték lokális szélsőértékhely Lorenz-görbe MacLaurin-sor MacMillan-egyenlőtlenség magasabb rendű parciális derivált magasságpontj magasságtétel magasságvonal magyar módszer maradékos osztás maradékrendszer másodfajú Stirling-féle szám másodfokú regresszió második derivált második nyompont második regressziós egyenes második rendező másodikváltozó szerinti parciális derivált második vetítőegyenes másodrendű felületek másodrendű lineáris parciális differenciálegyenlet mátrix determinánsa mátrix determinánsrangja mátrix karakterisztikus polinomja mátrix lépcsős alakja mátrix minimálpolinomja mátrix oszloprangja mátrix redukált lépcsős alakja mátrix sorrangja mátrix transzponáltja maximálisan összefüggő maximális ideál maximuma maximumelv maximumhely MDS kódok MDS-kódok medián megszüntethető szingularitás mellékosztály mellékszög Mercator-térkép méréses ismérv méréses ismérvek meridiángörbék meridiánsíkok mérlegelv merőleges affinitás merőleges affinitás térben merőleges altér merőleges axonometria meromorf Mersenne-prímszám mértani sor Mertens tétele minimális költség minimálpolinom minimuma minimumhely Minkovski-dimenzió minősítéses ismérv minősítéses ismérvek minta tapasztalati eloszlásfüggvénye minta terjedelme Möbius-függvény moduláris háló módusz Moivre képlete Monge-féle kétképsíkos ábrázolás Monge-féle kétképsíkos ábrázolás első képsíkja Monge-féle kétképsíkos ábrázolás második képsíkja monoton csökkenő monoton csökkenő számsorozat monoton fogyó monoton növekvő számsorozat monoton növő mozgás nagysága multiindex multinomiális eloszlás multiplikatív csoport nabla nagy számok erős törvénye nagy számok gyenge törvénye nagy számok törvénye Napóleon-háromszög n-edik szelet n-edrendű explicit közönséges differenciálegyenlet n-edrendű közönséges differenciálegyenlet negatív definit negatív definit kvadratikus alak negatív szemidefinit negatív szemidefinit kvadratikus alak negyedfokú egyenlet négyzetes hasáb négyzetes közép nem valódi osztó neutrális elem nevezetes közepek nevezetes szorzatok Newton-Girard-formulák nilpotens elem Noether-gyűrű normális eloszlás normális eloszlás karakterisztikus függvénye normális eloszlású normális mátrix normális részcsoport normális testbővítés normálosztó normált normáltartomány normált polinom normáltranszverzális normálvektor n szabadsági fokú khi2-eloszlás n szám pozitív osztóinak összege nullhipotézis nullhomotóp görbe nullmátrix nullosztó nullosztómentes nullosztómentes gyűrű nullvektor numerikus excentricitás nyílt leképezés tétele nyomháromszög objektív valószínűség oldalfelező merőleges önaffin halmaz önhasonló halmaz önmagában eltolható görbe ordinátatengely ortogonális axonometria ortogonális bázis ortogonális mátrix ortogonális vektorok ortogonális vektorrendszer ortonormált vektorrendszer összefésülés összefüggő gráf összegfüggvény összegzési függvény összehasonlító kritérium összetételhatás indexe összetételhatás-különbség összetett számok összetett trapézszabály oszcillációs összeg oszcilláló oszlopdiagram oszloprang osztályközös gyakoriság osztóköz osztópont koordinátái osztópontok osztópontvektor osztóviszony ötszín-tétel parabola fókuszpontja parabola vezéregyenese parabolikus parabolikus egyenlet paralelogrammamódszer paraméterérték paraméteres próba paraméterezett felület paraméterezett görbe paramétertér parciálisan differenciálható függvény parciális derivált parciális derivált függvény parciális differenciálegyenlet rendje parciális integrálás parciális integrálás Riemann-integrálra párhuzamos vetítés páronként független páronként független események partikuláris megoldás Pascal háromszög Pearson-féle lineáris korrelációs együttható p-edik kvantilis Pell-egyenlet Pepin-teszt peremeloszlás-függvény peremsűrűség-függvény perfekt kód permutáció inverziószáma perspektívaszerkesztés pitagoraszi számhármasok planáris kód Plotkin-korlát Plotkin-korlátok Pohlke tétele Poincaré tétele Poisson-formula polárkoordináták polártranszformáció poliéderek áthatása poliéderek síkmetszete poliéder élszögei poliéderfelület síkba fejtése poliédertétel polinom deriváltja polinom diszkriminánsa polinom főegyütthatója polinom foka polinomfüggvény polinom gyöktényezős alakja polinomiális-tétel polinominterpolációs feladat polinom normáltja polinomok jellemzése polinom rezultánsa Pólya-féle leszámolási módszer pontban konvergens pontbeli deriváltja pontfüggetlen ponthalmazok távolsága pont körre vonatkozó hatványa pont körüli elforgatás pontsorozat pozitív definit pozitív definit kvadratikus alak pozitív szemidefinit pozitív szemidefinit kvadratikus alak pozitív tagú sor prefix kódok prefix kódolás primer ideál primitív függvény primitív gyök primitív n-edik egységgyök primitív polinom prímszámtétel prímteszt próba terjedelme profilegyenes Prüfer-kód Ptolemaiosz racionális törtfüggvények primitív függvénye racionális törtüggvény radardiagram Ramsey-számok reciprok egyenlet reciprok polinom redukált maradékrendszer Reed-Solomon-kódok Regiomontanus reguláris függvény reguláris gráf rekonstrukció rektifikálható rektifikálható görbe rekurzívan megadott sorozat relatív gyakoriság relatív szórás rendezett ferdeség rendezhető minősítéses ismérv rendezőegyenes részátlagindex részgráfja részgyűrű részháló részhatáskülönbség részletösszeg részmodulus részmodulusok részsorozat részstruktúra résztest rétegzett minta retifikálható görbe reziduum reziduum kiszámítása reziduumtétel rézsűfelület rézsűkúp rezultáns Riemann-alaptétel Riemann-féle átrendezési tétel Riemann-gömb Riemann-integrálható Riemann-közelítőösszeg Rolle racionális gyöktesztje Rolle tétele római számok Rouché tétele RSA-séma sávdiagram Scheffé módszere Schönemann-Eisenstein-kritérium Schwarz-Christoffel-formula Schwarz-lemma Scott-probléma séta gráfban Shannon tétele Sierpinski-háromszög síkba rajzolható síkba rajzolható gráf síkba rajzolható gráf duálisa síkbeli alakzat egyenlete síkbeli polártranszformáció sík első és második fővonala síkgörbe sík irányvonala sík képsíkba forgatása sík lejtőszöge sík nyomvonala sík osztóköze sík rézsűje Simpson-formula Simpson-paradoxon Simson-egyenes Singleton-korlát skaláris mennyiség skaláris szorzat skalármező skalármező gradiense sodrófadiagram sokaság részhalmaza sorba fejthető sorok összege sor összege sorozat átrendezése sorozat határértéke sorozat limesz inferior sorozat limesz szuperior sorozatok hányadosa sorozatok összefésülése sorozatok összege sorozatok szorzata sorrang Spearman-féle rangkorrelációs együttható speciális axonometria stacionárius hővezetés stacionárius pontok standard alakú standardizálás módszere standard normális eloszlás statisztikai próba statisztikai próbá statisztikai sokaság mérete Student-eloszlás Student-próba Sturm-módszer sűrűségfüggvény Sylow p-részcsoport Sylvester-féle tehetetlenségi törvény szabad változó szabályos gúla szabályos tetraéder szállítási feladat számelméleti függvény számozott fá számozott fagráf számpartíciók számsorozat számsorozat határértéke számsorozat limesze százalékérték százalékláb százalékos lejtés szélsőérték-probléma szemmagasság szeparábilis szeparábilis elem szeparábilis polinom szeparábilis testbővítés szétválasztható változójú differenciálegyenlet szigma-algebra szignifikáns szignifikáns eredmény szigorúan konkáv szigorúan konkáv függvény szigorúan konvex szigorúan konvex függvény szigorúan monoton szigorúan monoton csökkenő szigorúan monoton csökkenő számsorozat szigorúan monoton fogyó szigorúan monoton növekvő számsorozat szigorúan monoton növő szigorú lokális maximum szigorú lokális maximum elégséges feltétele szigorú lokális maximumhely szigorú lokális minimum szigorú lokális minimum elégséges feltétele szigorú lokális minimumhely szimedián-egyenes szimmetriatengely szimmetrikus bilineáris függvény szimmetrikus csoport szimmetrikus egyenlet szimmetrikus lineáris transzformáció szimmetrikus mátrix szimmetrikus polinom szimmetrikus polinomok alaptétele szindróma vektora szinguláris szinguláris függvény szintetikus osztás szintpontok szintvonalas térkép szinusztétel szisztematikus minta szögfüggvények szögharmadolás szögmásodperc szögperc szórásmátrix szóródási együttható szorzatfüggvény sztereografikus projekció sztochasztikusan konvergál sztochasztikus konvergencia sztochasztikus mátrix szubjektív szuprémum szürjektív függvény talpponti háromszög talpvonal tangensfüggvény tangens hiperbolikusz függvény tapasztalati szórás tartamidősor Taylor-formula Taylor-polinom teljes derivált módszer teljesen független teljesen független események teljes eseményrendszer teljes gráf teljes maradékrendszer teljes ötszög teljes páros gráf teljesszög teljes valószínűség tétele t-eloszlás tengelyes affinitás tengelyes tükrözés tengelykereszt térbeli koordináta-rendszer térbeli polártranszformáció terepfelület testbővítés testbővítés foka test karakterisztikája tetraéder súlyvonala tiszta illeszkedés tiszta illeszkedés vizsgálat tiszta transzcendens testbővítés tizedes tört tizedes törtek többmóduszú sokaság többszörös él többszörös élek többszörös gyök többszörös zérushely többváltozós polinom topológiailag összefüggő halmaz topologikusan izomorf törlesztőrészlet-számítás Torricelli-pont tóruszfelület torzítatlan torzítatlan becslés totálisan független totálisan független események transzcendens elem transzcendens testbővítés transzponált trapézformula tükrözés tükrözési elv unicitástétel utakat lefogó élhalmaz utakat lefogó ponthalmaz út gráfban vágás kapacitása vágáson felvett érték valós függvény valós mátrix valós szám abszolút értéke valós számok kibővített sorozat-a valós számsorozat valós vektortér valószínűség-algebra valószínűségi változó valószínűségi változó eloszlása valószínűségi változó eloszlásfüggvénye valószínűségi változó feltételes várható értéke valószínűségi változó generátorfüggvénye valószínűségi változó karakterisztikus függvénye valószínűségi változók konvolúciója valószínűségi változók korrelációja valószínűségi változó sűrűségfüggvénye valószínűségi változó szórása valószínűségi változó várható értéke várható érték Varshamov-korlát véges Abel-csoportok alaptétele véges bővítés végesen generált véges geometriák véges határérték végpontja vegyes szorzat vektor abszolút értéke vektor divergenciája vektor hossza vektormező vektor normája vektorok lineáris kombinációi vektorok vegyes szorzata vektor rotációja vektorsorozat vektortér dimenziója véletlen gráf vetítés centruma vetítőegyenes vetítősíkok vetítősugarak Viète-formulák vonaldiagram vonal gráfban vonalintegrál Waring-probléma Weierstrass-féle konvergenciakritérium Weierstrass-kritérium Weierstrass tétele x-tengelymetszet y-tengelymetszet zéruselemes zéruselemes háló