Wikiszótár-vita:Társalgó/dán8

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

8[szerkesztés]

tur (en -e)  (spadseretur) walk,  (kortere, magelig) stroll;  (vandretur) walking tour, tramp, hike;  (udflugt) outing,  F excursion (til to),  (rundtur) tour (i of);  (rejse) trip,  (især længere) journey (til to),  (rundtur) tour (i of, fx France);  (flyvetur) flight;  (til søs) voyage,  (med turistskib) cruise,  (overfart) passage,  (T, oftest kortere) crossing;  (sejltur) sail,  (rotur) row;  (køretur, som passager) ride ( fx in (el. on) a bus (, train); he gave me a ride in his car);  (i privat køretøj) drive ( fx we went for a drive in his car),  (kort) run,  (længere) trip ( fx to Paris),  (rundtur) tour (i of, fx France);  (cykeltur) (bicycle) ride,  (større) bicycling tour;  (ridetur) ride;  (postbuds) rounds pl; [(om taxichauffør:) få tur] get a fare;  (se også II. tur);  [ med vb:]  [cykle en tur] go for a ride (on one's bicycle);  [gå en tur] go for a walk, take a walk (, stroll);  [gå tur med hunden] take the dog for a walk;  [pengene er gået sig en tur] the money is gone;  [løbe en tur] go for a run;  [ride en tur] go for a ride (on horseback);  [ro en tur] go for a row;  [sejle en tur] go for a sail,  (i robåd) go for a row;  [tage en tur i skoven (, på landet)] go for an outing in the woods (, in the country);  [hun tog den store tur] she went into hysterics; she went off the deep end; she went through the roof;  [ med præp & adv:]  [en tur i karussel (, bus)] a ride on a merry-go-round (, in (el. on) a bus);  [en tur (rundt) i Jylland] a tour of Jutland;  [en tur i skoven] an outing in the woods;  [en tur med bussen] a ride in (el. on) a bus, a bus ride;  [på turen] on the trip (, journey, voyage etc),  (ofte =) on the way;  [på hele turen] during the whole trip;  [han har været turen rundt]  (fig) he has been the rounds;  [han er vant til turen] he has been through it before. 
tur (en -e)  (til at gøre noget) turn,  (i spil, T) go ( fx it's my go),  (i skak: til at trække) move,  (i spil med terninger: til at slå) throw;  (i dans) figure;  (anfald) fit ( fx a crying fit; a coughing fit);  (af smerte) attack of pain;  (omdrejning) turn; [nu blev det min tur] now it was my turn; now my turn came;  [efter tur] in turn ( fx I will visit you all in turn), in rotation (  fx each becomes chairman in rotation; committee members retire in rotation);  (i hold) in relays ( fx the pupils have their meals in relays);  (skiftevis) by turns ( fx we worked by turns);  [stå for tur] be next (in turn) (til for);  [stå for tur til at blive forfremmet] be in line for promotion;  [da turen kom til ham] when his turn came; when it was his turn;  [din tur kommer også] your turn will come,  (i en uvis fremtid) it will be your turn some day,  (til at lede, nyde livet etc) you'll get your day;  [du må vente på (at det bliver) din tur] your must wait your turn;  [nu var det min tur til at blive vred] it was now my turn to be angry;  [det er din tur til at slå]  (i boldspil) it is your turn to bat,  (i terningspil) it is your throw;  [det er din tur til at trække]  (i brætspil) it is your move. 
turban (en -er) turban; [falde i ens turban]  (svarer til) fall (el. drop) into one's lap;  [en appelsin i ens turban] a plum. 
turbine (en -r) turbine. 
turdans figure dance;  (med to rækker dansende) country dance. 
turde vb (tør, turde, turdet) dare; [tør jeg spørge] may I ask;  [han tør godt gøre det] he is not afraid to do it;  [han tør ikke gøre det] he is afraid to do it; he doesn't have the courage to do it; he daren't do it; he does not dare (to) do it;  [det tør jeg ikke] I daren't (do it);  [jeg tør ikke tænke på hvad der kunne være sket] I shudder to think what might have happened;  [det tør jeg svagt antyde], se antyde;  [det turde være en selvfølge] that goes without saying. 
ture vb: [ture rundt]  (dvs rejse) go about, travel about,  (dvs føjte om) gad about;  [de turede rundt på beværtninger i fire timer] they went on a pub-crawl for four hours. 
turisme (en) tourism. 
turist (en -er) tourist,  (som "gør" seværdigheder) sight-seer. 
turistagtig adj  (neds) touristy. 
turistattraktion tourist attraction, sight. 
turistbil (sight-seeing) coach. 
turistbrochure tourist brochure, travel folder. 
turistbureau tourist agency (el. bureau);  (rejsearrangør også) travel company, tour operator. 
turistchef director of tourism. 
turistforening tourist association. 
turistklasse tourist class. 
turistkort touring map. 
turistland tourist country. 
turistminister tourism minister. 
turistplakat travel poster. 
turistpropaganda tourist propaganda. 
turiststed tourist resort, tourist centre. 
turistsæson tourist season. 
turistvisum tourist visa. 
turistværelse room available for tourists;  (med morgenmad) bed and breakfast. 
Turkestan Turkestan. 
turkis (en -er) turquoise. 
turn‚ (en, turneer) tour; [på turn‚] on tour;  [være på turn‚ i provinsen] tour the provinces. 
turnere vb  (være på turn‚) tour;  (forme) turn ( fx a compliment);  (deltage i ridderturnering) joust, tilt. 
turnering (en -er) tournament. 
turnips (en -) turnip. 
turnus (en) rotation;  (med.) house year, pre-registration year. 
turnuskandidat (svarer til) houseman,  (am) intern. 
tur-retur adv there and back;  sb (billet) return (ticket),  (am) round trip (ticket). 
turteldue (en -r)  zo turtle dove;  (fig om person) love bird ( fx a pair of love birds). 
tusch (et)  (farvestof) Indian ink. 
tuschere draw in Indian ink. 
tuschpen pen for Indian ink;  (til skrift) lettering pen. 
tusind(e) (et, -(e)r el. - & num) a thousand ( fx a thousand times easier); [et tusind(e)] one thousand;  [to tusind(e)] two thousand;  [flere tusind(e) mennesker] several thousand people;  [mange tusind(e) mennesker] many thousand people;  [tusinder af mennesker] thousands of people;  [‚n af tusind(e)] one in a thousand;  [Tusind og ‚n Nat] the Arabian Nights; the Thousand and One Nights;  [tusind tak] thank you so much,  T thanks a lot,  F a thousand thanks. 
tusindben (et -)  zo millipede, myriapod. 
tusinde se tusind;  (ordenstal) thousandth. 
tusindedel thousandth ( fx three thousandths). 
tusindfold thousandfold, a thousand times. 
tusindfoldig adj thousandfold. 
tusindfryd (en)  (bot) daisy. 
tusindkunstner jack of all trades. 
tusindtal : [i tusindtal], se (i) tusindvis. 
tusindtallig adj numbering thousands. 
tusindvis : [i tusindvis] in (their) thousands ( fx people turned up in their thousands), by the thousand ( fx there were books by the thousand). 
tusindårig adj a thousand years old. 
tusindårsriget the millennium. 
tuske vb barter. 
tuskhandel barter;  (enkelt) barter deal. 
tusmørke twilight,  (mørkere) dusk. 
tusse (en -r)  T a thousand kroner note, a thou;  (se også tusser). 
tusse vb, se II. trisse. 
tusser pl fibre-tip pens, markers. 
tut (en -ter)  (fingertut) fingerstall;  (rulle) roll ( fx a roll of coins). 
tuttenuttet adj cute;  (om stil) sugary, saccharine. 
TV , se fjernsyn. 
tvandt præt af tvinde. 
tvang (en) compulsion ( fx he did it under compulsion),  F constraint ( fx act under constraint);  (især urimelig, ved magtmisbrug etc) coercion;  (hindrende) restraint ( fx he had to impose some restraint on himself); [retsstridig tvang, ulovlig tvang]  (jur) duress ( fx the company refused to negotiate under duress);  [moralsk tvang] moral pressure. 
tvang præt af tvinge. 
tvangfri adj  (om person, tilværelse) relaxed, free and easy;  (om påklædning, selskab etc) informal ( fx gathering);  (se også påklædning). 
tvangsarbejde forced labour;  (som straf) hard labour. 
tvangsauktion sale by order of the court, forced (el. compulsory) sale,  (på grund af manglende terminsbetaling også) foreclosure auction. 
tvangsfodre vb feed forcibly, force-feed. 
tvangsfodring forcible feeding. 
tvangsforanstaltning coercive measure. 
tvangsforestilling obsession. 
tvangsindlægge vb: [tvangsindlægge en på sindssygehospital] commit somebody to a mental hospital;  [være tvangsindlagt] be compulsorily detained in hospital;  [blive tvangsindlagt til]  (fig) be forced to go to ( fx a lecture, a party). 
tvangsindlæggelse compulsory hospitalization; commitment to a mental hospital. 
tvangslån forced loan. 
tvangsmiddel means of compulsion. 
tvangssalg forced (el. compulsory) sale. 
tvangssituation situation that leaves one no choice;  (ofte =) emergency; [sætte ham i en tvangssituation]  (dvs tvinge ham til at handle) force his hand. 
tvangstanke obsession. 
TV-avis television news. 
TV-avisoplæser newsreader. 
TV-båndoptager video tape recorder. 
tvebak (en -ker) rusk;  (lommeur) turnip. 
tvebo adj  (bot) dioecious. 
tvedelt adj divided into two (parts),  F bipartite,  (kløftet) forked,  F bifurcated. 
tvedragt (en) dissension, discord. 
tvekamp single combat;  (duel) duel. 
tvekønnet adj hermaphrodite, bisexual. 
tvekønnethed (en) hermaphroditism, bisexuality. 
tvelyd diphthong. 
tvende two; [de tvende] the twain. 
Tveskæg : [Svend Tveskæg] Swein Forkbeard. 
tvetunget adj double-tongued, double-faced. 
tvetydig adj ambiguous,  F equivocal;  (tvivlsom) equivocal ( fx situation), dubious;  (sjofel) improper,  F risqu‚. 
tvetydighed (en -er) ambiguity,  (sjofelhed) double entendre; [tvetydigheder] risqu‚ stories (etc). 
tveægget adj double-edged, two-edged ( fx sword); [det er et tveægget sværd]  (fig) it is a two-edged sword; it cuts both ways. 
tvilling (en -er) twin; [tvillingerne]  (astr) Gemini. 
tvillingbroder twin brother. 
tvillingfødsel twin delivery. 
tvillingpar pair of twins. 
tvillingskrue (en -r) twin screw. 
tvinde vb (tvandt, tvundet) twist,  F twine. 
tvinge (en -r)  (skruetvinge) clamp. 
tvinge vb (tvang, tvunget) force,  (svagere, mere F) compel;  F constrain ( fx be (el. feel) constrained to do something),  (stærkere, især ved magtmisbrug etc) coerce; [ med præp & adv:]  [tvinge en i knæ] bring somebody to his knees;  [tvinge maden i sig] force down the food;  [tvinge noget igennem] force something through,  (stærkere) steamroller something through;  [tvinge sin vilje igennem] carry one's point;  [tvinge låget op] force the lid open;  [tvinge en til at] force (, compel) somebody to, force somebody into -ing  ( fx he was forced into leaving the country);  [tvinge sig til at le (, smile)] force a laugh (, a smile);  (se også tvingende, tvungen). 
tvingende adj cogent ( fx reason), compelling; [tvingende nødvendig] absolutely necessary. 
tvist (en, tvistigheder)  (uenighed) dispute (om over, about). 
tvist (et)  (bomuldsaffald) cotton waste;  (bomuldsgarn) twist. 
tvistes vb dispute (om about, over). 
tvivl (en) doubt; [jeg har mine tvivl] I have my doubts;  [drage i tvivl] question,  F call in question;  [lade tvivlen komme ham til gode] give him the benefit of the doubt;  [der er ingen tvivl om det] there is no doubt (el. question) about it;  [ingen tvivl om det!] no question about it!  [nære tvivl om] doubt; have one's doubts about (el. as to);  [nære tvivl om at] doubt that; have one's doubts as to whether;  [jeg nærer ingen tvivl om at, jeg er ikke i tvivl om at] I have no doubts that;  [uden tvivl] without (a) doubt, undoubtedly,  (sandsynligvis) no doubt,  F doubtless;  (se også hæve(t over), nage(t af), III. rejse, II. stille). 
tvivle vb doubt; [tvivle om, tvivle på] doubt;  [jeg tvivler om at (el. på om) han har ret] I doubt whether (el. if) he is right;  [jeg tvivler på at han har ret] I doubt that he is right;  [jeg tvivler ikke om (el. på) at han har ret] I don't doubt that he is right;  [det tvivler jeg ikke om] I have no doubt about that. 
tvivlende adj doubting;  (som føler tvivl også) doubtful,  F dubious (med hensyn til about, fx I am doubtful (, dubious) about the wisdom of this decision);  (som udtrykker tvivl) doubtful ( fx in a doubtful tone); [stille sig tvivlende over for] be doubtful about (el. of), have one's doubts about (el. as to). 
tvivler (en -e) doubter, sceptic. 
tvivlrådig adj in doubt, doubtful, irresolute. 
tvivlrådighed (en) irresolution. 
tvivlsom adj doubtful ( fx it is doubtful whether he will come), open to doubt (el. question);  (neds) doubtful ( fx pleasure; of doubtful value), questionable ( fx  procedure, treatment),  F dubious ( fx compliment),  T shady ( fx transaction); [et tvivlsomt foretagende] a doubtful proposition. 
tvivlsspørgsmål matter of dispute, disputed point, moot point. 
tvivlstilfælde : [i tvivlstilfælde] in case of doubt. 
TV-program etc, se fjernsyns-. 
TV-spil television play;  (legetøj) video game. 
tvundet perf part af tvinde. 
tvungen perf part af II. tvinge, adj forced, compelled,  F constrained;  (pligtig, påbudt) compulsory ( fx military service; wearing of seat belts),  F (især efter vb) obligatory ( fx attendance is obligatory);  (påtvungen) enforced ( fx silence);  (unaturlig) forced ( fx laugh),  F constrained ( fx manner); [tvungen skolegang] compulsory school attendance. 
tvær adj sullen,  (surmulende) sulky. 
tværbane cross line. 
tværbjælke crossbeam. 
tværdal cross valley. 
tværdeling transverse partition. 
tværdrager (i bro) cross girder. 
tværdriver (en -e)  (stædig person) pighead,  (gnaven) sourpuss. 
tvære vb: [tvære ud]  (mase) mash, crush;  (smøre ud) smear,  (blæk, farve etc) smudge;  (gøre langtrukken) spin out, drag out;  [lad være med at tvære det ud]  (om bebrejdelse etc) T don't rub it in; don't make a meal (out) of it. 
tværfaglig adj interdisciplinary. 
tværfløjte (en) transverse flute. 
tværgade cross street. 
tværgående adj transverse, cross ( fx cross traffic). 
tværhed (en) sullenness, sulkiness. 
tværkulturel adj cross-cultural. 
tværlinie cross line;  (mat.) transversal (line). 
tværmål diameter; [3 tommer i tværmål] 3 inches across. 
tværnational adj cross-national. 
tværpolitisk adj cutting across party lines, cross-party. 
tværs adv: [få vinden tværs]  (mar) get the wind abeam;  [tværs af]  (mar) abeam of;  [agten for tværs]  (mar) abaft the beam;  [foran for tværs]  (mar) before the beam;  [tværs for]  (mar) across;  [tværs igennem] right through;  [tværs om bagbord]  (mar) on the port beam;  [tværs over] across ( fx the street),  (i to stykker) in two ( fx break in two);  [ med på:]  [på tværs] across;  [komme ‚n på tværs] get at cross purposes with somebody,  (forstyrre hans planer) put a spoke in somebody's wheel, upset somebody's apple cart;  [noget er kommet ham på tværs] something has upset him;  [han er altid på tværs]  T he is bloody-minded;  [på tværs af] across,  (F el. fagligt) transversely to,  (fig) contrary to, in opposition to;  [gå på tværs af] run across, run transversely to,  (fig) cut across ( fx this cuts across all party lines). 
tværskib (i kirke) transept. 
tværskibs adj  (mar) transverse;  adv athwartships. 
tværsnit cross section; [vise noget i tværsnit] show a cross section of something. 
tværstang cross bar. 
tværstreg cross line;  (gennem bogstav) cross. 
tværstribe (en -r) transverse stripe, cross stripe. 
tværstribet adj cross-striped; [tværstribet muskel] striated muscle. 
tværstykke cross piece. 
tværsum sum of the digits. 
tværsæk (over ryggen på lastdyr) pannier. 
tværsø (mar) beam sea. 
tvært adv: [tvært imod] contrary to. 
tværtimod adv on the contrary;  T anything but. 
tværvej crossroad. 
tvætte vb wash; [tvætte ren] wash clean;  [tvætte sig] perform one's ablutions. 
ty vb: [ty til en] turn to somebody,  F have recourse to somebody;  [ty til noget] resort to ( fx force; lying), have recourse (el. resort) to;  [ty hen til, ty ind i]  (sted, havn) take refuge in. 
Tycho Brahes dag [day when everything goes wrong], unlucky day,  T one of those days; [det er en Tycho Brahes dag for mig i dag] this is one of my unlucky days  (el. one of those days). 
tyd (en -) meaning, sense. 
tyde vb  (fortolke) interpret;  (skrift) make out,  F decipher; [det tyder ikke godt] it is a bad sign;  [det tyder ikke godt for] it bodes ill for ( fx his future);  [hans opførsel blev tydet som svaghed] his behaviour was put down to (, F: interpreted as) weakness;  [ med præp:]  [det tyder i samme retning] it points in the same direction;  [tyde på] suggest ( fx his attitude suggested that he wasn't really interested), seem to show,  F indicate, be indicative of ( fx a change of policy);  [alt (el. alle tegn) tyder på] everything points to, all the signs point to ( fx an early election);  [alt tyder på at] everything seems to show that,  F there is every indication that. 
tydelig adj  (let at se el. høre) clear,  (stærkere) distinct ( fx voice, handwriting, difference, outlines; I have a distinct recollection that he was there);  (om skrift også: læselig) legible;  (om fremstilling etc: klar) clear ( fx explanation),  (let forståelig) plain ( fx answer),  F lucid,  (bestemt) distinct, explicit ( fx instructions, orders);  (ikke til at tage fejl af) distinct, unmistakable ( fx smell, sound; coldness in his manner);  (udpræget) distinct, marked ( fx change, improvement);  (indlysende, åbenbar) evident,  (stærkere) obvious ( fx improvement, lie; it was evident (, obvious) that he was lying),  (kun efter vb også, svagere) plain,  F apparent ( fx his guilt was plain (, apparent); it was plain (, apparent) that he was not listening); [han har tydelig nok uret] he is obviously wrong;  [han var tydeligt nok (dvs synligt) nervøs] he was visibly nervous;  [ med sb & vb:]  [skriv tydelig adresse] write the address clearly;  [tydeligt bevis] clear proof;  [jeg husker tydeligt] I distinctly remember;  [læse (, tale) tydeligt] read (, speak) distinctly;  [jeg så tydeligt at jeg havde uret] I clearly saw that I was wrong;  [et tydeligt tegn] a clear indication;  [et tydeligt vink] a broad hint. 
tydeliggøre vb make plain,  F elucidate. 
tydelighed (en) (se tydelig)  clearness, distinctness, plainness; obviousness;  (se også ønskelig). 
tydeligvis adv clearly, plainly,  (umiskendeligt, åbenbart) evidently,  (stærkere) obviously. 
tydning (en) interpretation;  (af skrift) deciphering, reading. 
tyende (et) servant;  (som gruppe) (staff of) servants, domestic servants. 
tyfon (en -er) typhoon. 
tyfus (en) typhoid fever. 
tyfusepidemi typhoid epidemic. 
tygge vb chew,  (fagligt) masticate; [tygge af munden] finish chewing;  [tyg af munden!] empty your mouth!  [tygge på] chew (at el. on) ( fx he was chewing a toffee; he was chewing on (el. at) a cigar);  (grunde over) chew on ( fx the offer); chew over ( fx the offer; chew the matter over);  [nu kan du tygge på den]  (fig) now think about that one,  (grovere) put that in your pipe and smoke it. 
tyggeflade masticating surface. 
tyggegummi chewing gum. 
tyggeredskab masticatory organ. 
tygning (en) chewing,  (fagligt) mastication. 
tyk adj thick ( fx wall, paper, slice, arms, lips, rope, sauce);  (om lag også) deep ( fx mud);  (om person) stout,  (fed) fat;  (opsvulmet) swollen; [blive tyk]  (om mælk) curdle;  (om person) grow stout, get fat;  [tyk bog] thick (el. bulky) book,  T fat book;  [den er for tyk!] that's a bit tall!  [gøre hende tyk]  T get her in the family way;  [i tykt og tyndt] through thick and thin;  [tykke kinder] plump cheeks,  (især om barn) chubby cheeks;  [en tyk løgn] a patent (el. blatant) lie;  [snavset lå tykt] the dirt was lying thick;  [tjene tykt] make big money, make a packet;  [tyk tåge] dense fog;  [tyk uvidenhed] crass ignorance;  (se også I. mave, II. smøre). 
tykhalset adj thick-necked. 
tykhovedet adj thick-headed, thick-skulled, fat-headed; [tykhovedet person] fathead. 
tykhud (en -er)  zo pachyderm. 
tykhudet adj pachydermatous;  (fig) thick-skinned; [være tykhudet]  (også) have a thick skin. 
tykhudethed (en)  (også fig) thickness of hide. 
tykke (et): [efter eget tykke] at one's discretion. 
tykkelse (en -r) thickness;  (af lag også) depth;  (diameter) diameter ( fx of a tree);  (persons) stoutness,  (om livet) girth. 
tykkes vb: [det tykkes mig]  (glds) methinks. 
tykmavet adj pot-bellied,  (stærkere) paunchy;  (om flaske) fat. 
tykmælk (omtr =) junket. 
tykning (en -er)  (skovtykning) thicket. 
tykpandet adj thick-skulled,  T thick. 
tyksak (en -ke(r)) podge, dumpling. 
tykskallet adj thick-shelled;  (om korn) thick-husked. 
tyksteg (omtr =) porterhouse steak. 
tyksålet adj thick-soled. 
tyktarm large intestine. 
tyktflydende adj viscid, thick. 
tyl (et) tulle. 
tylle vb pour; [tylle noget i en] pour something down somebody's throat;  [tylle i sig, tylle sig med] swill (down), swallow;  (om øl, spiritus også) knock back. 
tynd adj thin ( fx wall, paper, rope, clothes, grass, hair, soup, air);  (om person etc: mager) thin ( fx arms, legs; he was thin and pale after his illness),  (stærkere) skinny;  (om befolkning, vegetation etc) scattered,  (mere F) sparse;  (om te, kaffe, opløsning etc) weak;  (indholdsløs etc), se tyndbenet; [tyndt befolket] sparsely populated;  [sejle vandet tyndt] plough the seas;  [skære noget tyndt] cut something thin;  [tyndt øl] thin (el. weak) beer;  (se også besat, mave, te). 
tyndbenet adj thin-legged;  (om te etc) weak;  (indholdsløs, ikke fyldig) thin ( fx book, report), slight ( fx book, play),  F meagre ( fx result);  (ikke overbevisende) thin,  (stærkere) feeble ( fx excuse);  (uden saft og kraft) milk-and-water ( fx novel, painting). 
tynde vb: [tynde ud] thin (out);  [tynde ud i] thin (out);  [det tynder ud i deres rækker] their ranks are thinning. 
tyndhudet adj  (også fig) thin-skinned. 
tyndhåret adj thin-haired,  T thin on top. 
tyndslidt adj (worn) thin,  (også fig) threadbare ( fx joke); [blive tyndslidt] wear thin;  [tyndslidte nerver] frayed nerves. 
tyndtarm small intestine. 
tyndtflydende adj thin. 
tyngde (en) heaviness ( fx the heaviness of the metal),  (også fig) weight ( fx he felt the weight of his responsibility);  (især i fysik) gravity. 
tyngdefelt gravitational field. 
tyngdekraft gravitation;  (tyngdekraftens virkning) gravitational pull. 
tyngdelov law of gravity. 
tyngdepunkt centre of gravity;  (hovedpunkt) chief point, central point,  (i anklage) gravamen. 
tynge vb be heavy, weigh heavy;  (med objekt) weigh down,  (fig) weigh on ( fx his new responsibilities weigh (heavily) on him  (el. on his mind)), lie heavy on ( fx one's conscience),  F oppress ( fx the thought of leaving her oppressed him); [tynget af]  (fig) oppressed by (el. with) ( fx worry),  (stærkere) weighed down with ( fx grief), loaded down with ( fx  guilt, responsibility, sorrow);  [han er ikke tynget af sin lærdom] he wears his learning lightly;  [alderen tynger ham ikke] his years sit lightly on him;  [der er noget der tynger ham] he has got something on his mind. 
tyngende adj heavy,  F onerous ( fx task);  (stærkere) oppressive ( fx taxes). 
type (en -r) type ( fx men of his type; the type of house I like best; he is the perfect type of a gentleman);  (typ) type; [trykt med store typer] printed in large type;  [han er ikke min type] he is not my type. 
typehus standard house. 
typisk adj typical (for of). 
typograf (en -er) typographer, printer,  (sætter) compositor. 
typografforbund printing union. 
typografi (en) typography. 
typografisk adj typographical. 
typotekniker (en -e) compositor. 
tyr (en -e) bull;  S (seksuelt aktiv mand) stud,  (prostituerets kunde) punter; [tyren]  (astr) Taurus;  [tage tyren ved hornene] take the bull by the horns;  [det virker som en rød klud på en tyr] it is like a red rag to a bull. 
tyran (en -ner) tyrant. 
tyranni (et) tyranny. 
tyrannisere vb tyrannize (over), bully. 
tyrannisk adj tyrannical. 
tyre vb  (slide med) grind away at. 
tyrefægter bullfighter. 
tyrefægtning bullfighting;  (enkelt kamp) bullfight. 
tyrehals bull neck; [med tyrehals] bull-necked. 
tyrekalv bull calf. 
tyrenakke se tyrehals. 
tyrk (en -er) turk;  (se også III. bande). 
tyrkerdue zo (Indian) ring dove. 
tyrkertro (fig) implicit faith (på in). 
Tyrkiet Turkey; [Det asiatiske Tyrki] Turkey in Asia. 
tyrkisk (et & adj) Turkish; [tyrkisk bad] Turkish bath;  [tyrkisk tæppe] Turkey carpet. 
Tyrol the Tyrol. 
tyroler (en -e) Tyrolese, Tyrolean. 
tyrolerhat Tyrolese (el. Tyrolean) hat. 
tyrolsk adj Tyrolese, Tyrolean. 
tys interj hush! 
tysk (et & adj) German; [på tysk] in German. 
tysker (en -e) German; [så gal som en tysker] as angry as a bear with a sore head. 
tyskerhad anti-German feeling. 
tyskfjendtlig adj anti-German. 
tyskhed (en) Germanism;  (det at være tysk) Germanness. 
Tyskland Germany. 
tyskvenlig adj pro-German. 
tysse vb shush; [tysse på en] tell somebody to be quiet. 
tyst adj hushed,  (også: tavs) quiet, silent;  adv quietly, silently. 
tys-tys sb, adj hush-hush. 
tyttebær (bot) cowberry. 
tyv (en -e) thief (pl thieves);  (indbrudstyv) burglar;  (i et lys) snuff; [de små tyve hænger man, de store lader man løbe] little thieves are hanged, but great ones escape;  [stop tyven!] stop thief!  (se også lejlighed). 
tyvagtig adj thievish; [Den tyvagtige Skade]  (opera) The Thieving Magpie. 
tyvagtighed (en) thievishness. 
tyve num twenty; [en og tyve] twenty-one;  [i tyverne] in the twenties,  (om person) in his (, her) twenties. 
tyvebande (en -r) gang of thieves. 
tyveknægt thief; [enarmet tyveknægt]  (dvs spilleautomat) one-armed bandit. 
tyvekoster pl stolen goods, stolen property,  T swag. 
tyvende adj twentieth. 
tyvendedel twentieth (part). 
tyveri (et -er) theft;  (indbrudstyveri) burglary. 
tyverialarm burglar alarm. 
tyverianmeldelse charge of theft; [indgive tyverianmeldelse] notify the police of a theft. 
tyveriforsikring insurance against theft (, burglary). 
tyvesprog thieves' slang, thieves' cant. 
tyveværktøj housebreaking (el. burglar's) tools. 
tyveårs adj  (om alder) twenty-year-old, of twenty;  (om varighed) twenty years' ( fx war). 
tyvstart false start. 
tyvstarte vb start too early,  (også fig) jump the gun. 
tyvstjæle vb steal,  (uden objekt) thieve. 
tyvte vb: [tyvte ‚n] accuse somebody of theft. 
tæer pl af tå. 
tæft (en) flair,  (i jægersprog) scent; [få tæften af noget] scent something. 
tæge (en -r)  zo (insektgruppe) bug;  (flåt) tick; [hage sig fast som en tæge]  (fig) cling (el. stick) like a leech. 
tække vb roof;  (med strå) thatch. 
tækkelig adj  (anstændig, om påklædning) decent, neat,  (om person) proper, neat,  (køn) comely. 
tækkemand (en, tækkemænd) thatcher. 
tækkes vb please; [prøve at tækkes ‚n] try to please somebody,  (neds) make up to somebody. 
tækning (en) roofing; thatching. 
tælle (en) tallow. 
tælle vb (talte, talt) count ( fx can you count?);  (optælle) count (up);  (udgøre) number ( fx the army numbers 40,000); [det tæller ikke] that doesn't count;  [hans dage er talte] his days are numbered;  [ med præp, adv:]  [tælle ‚n blandt sine venner] number (el. count) somebody among one's friends;  [tælle `efter] re-count, count over again;  [tælle noget `fra] deduct something, take something away;  [tælle `med]  (medregne) count (in), include,  T reckon in;  [han tæller ikke med] he does not count;  [ikke tælle ‚n med] leave somebody out of account;  [tælle på fingrene] count on one's fingers;  (se også I. knap);  [tælle sammen] add up,  T tot up;  (om stemmer) count;  [tælle til ti] count (up to) ten;  (se også tre);  [tælle ‚n ud]  (i boksekamp) count somebody out. 
tælleapparat (ved indgang) turnstile. 
tællelys (et -) tallow candle. 
tæller (en -e)  (i brøk) numerator;  (tlf etc) meter, counter. 
tælleremse counting-out rhyme. 
tælling (en -er) counting;  (folketælling) census; [på tælling] to numbers ( fx do exercises to numbers), by numbers,  (på kommando) at the word of command ( fx they cheered at the word of command);  [tage tælling]  (om bokser) take the count. 
tæmme vb tame,  (gøre til husdyr) domesticate;  (lidenskaber etc) control, curb;  (modstander etc) tame, subdue, bring to heel. 
tæmning (en) (se tæmme)  taming, domestication; curbing. 
tænde * light;  (elektrisk lys) put on, switch on, turn on;  (uden objekt) put (el. switch) on the light(s);  (med ild) light the lamp(s) (, the candle);  (om motor) spark, fire,  (tekn) ignite;  (se også tændt); [tænde bål] light a fire;  [tænde for] turn on, switch on ( fx the radio, the television, the heater); put on;  [tænde for gassen] light the gas;  [tænde ild i noget] set fire to something, set something on fire;  [lygten tændes kl. fem] lighting-up time is five o'clock;  [stjernerne tændes] the stars come out;  [tænde en tændstik] strike a match;  [tænde op] light a (, the) fire;  [tænde under noget] light the gas (, a fire etc) under something. 
tænder (en -e)  (cigarettænder) lighter. 
tænder pl af tand. 
tænderklaprende adj with chattering teeth. 
tænderskærende adj gnashing one's teeth. 
tænding (en) lighting;  (i motor) ignition; [høj tænding] advanced ignition;  [lav tænding] retarded ignition;  [slå tændingen fra] switch off the ignition. 
tændingsnøgle ignition key. 
tændingstid (for lygter) lighting-up time. 
tændladning primer, detonator. 
tændrør sparking plug,  (især am) spark plug. 
tændsats priming composition,  (på tændstik) friction composition,  (ofte =) head. 
tændsnor fuse. 
tændstik (en -ker) match ( fx strike a match);  (uden satsen) matchstick. 
tændstikfabrikant match manufacturer. 
tændstikfigur stick figure. 
tændstikstativ match holder. 
tændstikæske matchbox. 
tændt perf part af tænde, adj lit ( fx the candle is lit),  (om elekt apparat) on ( fx the television is on; leave the light on);  (foran sb) lighted ( fx a lighted candle (, match)); switched-on ( fx  a switched-on television can be dangerous if forgotten); [der stod et tændt fjernsyn i stuen] there was a television (switched) on in the room. 
tændvæske (til cigarettænder) lighter fuel. 
tænger pl af tang. 
tænke * think ( fx he can't think; think great thoughts);  (tro, formode) think ( fx I don't think he'll come),  (mere F) believe;  (have i sinde) intend (at to, fx I don't know what he intends to do about it);  (se også tænkende, tænkt); [tænk at] to think that ( fx (and) to think that he is only 20 (, that I nearly forgot to tell you)!); fancy,  (+ -ing, fx fancy meeting you here! fancy her doing a thing like that!);  [tænk bare! tænk engang!] fancy that! just fancy! only think! just imagine!  [tænk hvad der kunne være sket] just think what might have happened;  [tænk hvis (el. om)] what if; suppose;  [det tænker jeg] I think (el. imagine) so;  [det tænkte jeg nok, tænkte jeg det ikke nok!] I thought so (el. as much);  [som du kan tænke] as you can imagine;  [det kan (godt) tænkes]  T (it) could be;  F it is (quite) conceivable;  [som tænkes kan] imaginable ( fx the finest thing imaginable);  [så fattig som tænkes kan] as poor as poor can be;  [tænke sit], se sin;  [ med sig:]  [tænke sig] imagine,  T fancy (+ -ing),  (antage) suppose;  [at tænke sig at], se ovf: tænk at;  [det var det jeg havde tænkt mig] that was what I had in mind,  (dvs ventet) that was what I had expected;  [jeg kunne tænke mig]  (dvs have lyst til) I wouldn't mind ( fx a holiday); I could do with  ( fx a drink);  T I fancy ( fx a holiday, a cup of tea);  [jeg kunne godt tænke mig at gå derhen] I have a good mind to go there;  [du kan ikke tænke dig] you can't imagine;  [tænke sig til] guess, imagine;  [ med præp & adv:]  [tænke efter] consider, reflect;  [tænke højt] think aloud, think out loud;  [tænke noget igennem] think something over;  [`tænke om] think of ( fx I would not have thought it of him);  [tænke om igen], se II. tro (om igen);  [tænke sig om] reflect, consider;  [tænke sig godt om før ...] think carefully (el. twice) before ...;  [tænke over] think about, consider ( fx the matter, his proposal, what to do; I'll think about it),  (grundigere) think over ( fx think the matter over; I need more time to think it over);  [nu da jeg tænker nærmere over det] come to think of it;  [tænke på] think of (el. about) ( fx what are you thinking of (el.  about)? he'll never think of that; I wouldn't think of doing it; that will give them something to think about),  (have planer om) think of (el. about) ( fx buying a house, getting married),  (alvorligt) contemplate ( fx going to America; suicide),  (have til hensigt) intend ( fx to do it);  (mindes) think of, remember;  (sigte til) think of, mean, refer to ( fx I don't know what you are referring to);  (tage hensyn til) consider ( fx the feelings of others);  (finde på) think of ( fx can you think of a good way to do it?); [give dem noget at tænke på]  (også) give them food for thought;  [du må tænke på din familie først] you must put your family first;  [hvad tænker du dog på!] what `are you thinking of!  [dette får mig til at tænke på] this reminds me of;  [jeg kommer til at tænke på at] it occurs to me that;  [tænke på et tal] think of a number;  [tænke på sig selv] think of oneself;  [tænke tilbage] look back, cast one's mind back;  [tænke tilbage på] recollect, recall, call to mind;  [tænke ved sig selv] think to oneself. 
tænkeboks isolation booth; [gå i tænkeboks]  (fig) put one's thinking cap on. 
tænkeevne (en) capacity for thinking;  (intelligens) intelligence, reasoning power. 
tænkefrihed freedom of thought. 
tænkelig adj imaginable ( fx there are courses in every imaginable subject);  F conceivable ( fx it is hardly conceivable that he will do it);  (mulig) possible ( fx an analysis of the worst possible release of radioactivity from the power plant). 
tænkemåde way of thinking, mentality. 
tænkende adj: [tænkende mennesker] thoughtful (el. intelligent) people;  [et tænkende væsen] a rational (el. thinking) being. 
tænker (en -e) thinker. 
tænkning (en) thinking, thought. 
tænksom adj thoughtful, reflective. 
tænksomhed (en) thoughtfulness, reflectiveness. 
tænkt adj imaginary ( fx an imaginary line); [et blot tænkt tilfælde] a purely hypothetical case;  [bogen er tænkt som lærebog] the book is intended as a textbook. 
tæppe (et -r)  (gulvtæppe) carpet,  (lille og tykt) rug;  (måtte) mat;  (bordtæppe) table cover;  (uldtæppe til at tage om sig) blanket;  (plaid) (travelling) rug;  (se også sengetæppe, vægtæppe);  (teat: fortæppe) curtain;  (fig) carpet ( fx of snow, of moss); [ægte tæppe] (hand-made) Oriental carpet (, rug);  (se også vatteret, åben);  [ med vb:]  [tæppet falder (el. går ned)] the curtain falls (el. comes down);  [tæppet går op] the curtain rises (el. goes up);  [lade tæppet gå ned (, op)]  (teat & fig) ring the curtain down (, up) (for on, fx the last  performance; this epoch);  [trække tæppet væk under ‚n]  (også fig) pull the carpet (el. rug) (out) from under somebody;  (se også feje (ind under), knytte). 
tæppe vb : [tæppe af] remove the bedspread. 
tæppebanker (en -e) carpet beater. 
tæppebelagt adj carpeted. 
tæppefejemaskine carpet sweeper. 
tæppeflise carpet square. 
tære vb  (metal) corrode; [søluften tærer] the sea air gives you an appetite (el. whets your appetite);  [tæres hen] waste away ( fx he was wasting away for lack of food),  (især af sorg) pine away;  [tære på sin kapital (, sine reserver)] eat into one's capital (, one's reserves);  [tære på ‚ns kræfter] tax somebody's health (el. energy);  [tærende sygdom] wasting disease. 
tæring (en)  (af metal) corrosion;  (tuberkulose) consumption; [sætte tæring efter næring] cut one's coat according to one's cloth. 
tærsk pl a thrashing; [mange tærsk] a sound beating, a good hiding. 
tærske vb thresh;  (prygle) thrash; [tærske i klaveret] thump (el. pound) the piano;  [de sidder altid og tærsker i kortene] they have always got their heads buried in cards;  [tærske et stof igennem]  (fig) (selv) swot up a subject;  (med elever) drill a subject into the pupils;  (se også langhalm). 
tærskel (en, tærskler) threshold;  (psyk) threshold ( fx of consciousness); [på dødens tærskel] at death's door;  [stå på tærskelen til]  (fig) be on the threshold of;  [på livets tærskel] on the threshold of life. 
tærskelpris (merk) threshold price. 
tærskelværdi threshold limiting value;  (se også grænseværdi). 
tærskemaskine threshing machine. 
tærsker (en -e) thresher; [æde som en tærsker] eat like a horse. 
tærskeværk threshing machine. 
tærskning (en) threshing. 
tærte (en -r) tart,  (am oftest) pie. 
tæske , se tærsk, tærske. 
tæt adj  (nær) close ( fx contact, co-operation);  (mods spredt etc) close ( fx formation, handwriting, print, thicket, weave), thick ( fx cluster, corn, forest, hair, hedge, mass, swarm),  (stærkere) dense ( fx clouds, crowd, fog, foliage, forest, fur, mass of people, population, thicket, wood);  (om nedbør) heavy;  (om person) stocky, thickset;  (fig: indholdsmættet) dense ( fx language, writing); [tæt is] closely packed ice;  [tæt mørke] impenetrable darkness;  (mods utæt) tight,  (vandtæt) watertight, waterproof,  (lufttæt) airtight;  adv close ( fx behind, together), closely ( fx packed, written, woven, veiled), thickly ( fx to sow thickly); densely ( fx populated), heavily ( fx the rain was falling heavily); tightly, tight ( fx  tightly packed (, shut); packed (, shut) tight); [ med vb:]  [tæt besat]  (med mennesker) crowded, packed,  (med ædelstene etc) studded ( fx with rubies);  [tæt bebygget, tæt befolket], se tætbebygget etc;  [drikke tæt] drink heavily;  [gå tæt på], se ndf;  [holde tæt] keep tight,  (fig) keep one's mouth shut;  [holde tæt med noget] keep quiet about something, keep something dark;  [tæt klippet], se tætklippet;  [ med præp & adv:]  [tæt forbi] close by;  [tæt herved], se ndf: tæt ved;  [tæt op ad] close to;  [tæt på] close to ( fx close to, he looks old);  [det var tæt på]  (fig: nær ved at gå galt) it was a near (el. close) thing,  T it was a close call (el. shave);  [gå tæt på]  (fig: undersøge nøje) go (deeply) into; probe (into);  [gå tæt på en]  (fig) question somebody closely;  [tæt sammen] close (together);  [tæt (hen, ind, op) til] close to;  [tæt uden for byen] just outside the town;  [tæt under land] close to the shore;  [tæt ved] nearby ( fx he lives nearby),  (nærmere) close at hand, close by;  (med styrelse) near, close to ( fx he lives near (, close to) the school). 
tætbebygget adj densely built-up. 
tætbefolket adj densely populated. 
tætbygget adj  (om person) stocky, thickset. 
tæthed (en) (se tæt)  closeness, thickness, density;  (mods utæthed) tightness,  (for vand) watertightness,  (uigennemtrængelighed, F) imperviousness. 
tætklippet adj  (om hår) close-cropped,  (karseklippet) crew-cut;  (om græs etc) close-cut ( fx lawn). 
tætne vb  (gøre tæt), se tætte;  (blive tættere) thicken, become denser. 
tætning (en) (se tætte)  tightening; sealing (up); stopping. 
tætningsliste (en -r) weather strip, draught strip, draught excluder. 
tætpakket adj closely packed, crammed. 
tætsiddende adj close-set ( fx eyes, teeth); closely spaced ( fx  windows). 
tætskreven adj closely written. 
tætsluttende adj tight-fitting, close-fitting. 
tætte vb make tight, tighten,  (lukke helt til) seal up ( fx a hole in a wall; cracks in a window);  (en læk) stop. 
tættekam fine-toothed comb. 
tættrykt adj closely printed. 
tæv pl a beating, a walloping. 
tæve (en -r)  (hunhund, også fig) bitch. 
tæve sb T: [få på tæven] get a beating;  [få en på tæven] get a sock on the jaw. 
tæve vb thrash, wallop,  (sønder og sammen) beat up; [tæve i klaveret], se tærske. 
 (en) thaw ( fx a thaw is setting in). 
 vb thaw; [tø op]  (uden objekt) thaw ( fx the ice began to thaw),  (om frosne madvarer) thaw (out),  (fig, T) thaw out ( fx let me thaw out in front of the fire; after a couple of glasses he began to thaw out),  F thaw;  (med objekt, også fig) thaw out ( fx a frozen water pipe, the  guests),  (om madvarer) thaw (out), defrost, unfreeze;  [det tør] it is thawing. 
tøbrud (et) (sudden) thaw, break in the frost;  (fig) thaw ( fx in East-West relations). 
tøddel (en) jot, tittle; [ikke en tøddel] not one jot or tittle. 
tøf interj puff-puff, chug-chug. 
tøffe vb  (om tog) puff,  (om bil, motorbåd) chug. 
tøffel (en, tøfler)  (morgensko) slipper; [være under tøffelen] be henpecked. 
tøffeldyr zo slipper animalcule,  (fagligt) paramoecium. 
tøffelhelt (en -e) henpecked husband. 
tøfle vb: [tøfle af] shuffle off. 
tøj (et -er)  (klæder) clothes pl ( fx new (, old, warm) clothes; put on (, take off) one's clothes),  (F, ofte i sms) clothing ( fx warm clothing; winter clothing);  (overtøj) (outdoor) things ( fx let me take your things);  (stof) fabric, material ( fx buy material for a dress),  (klæde) cloth; [et stykke tøj] a piece of material (, cloth),  (beklædningsstykke) an article of clothing;  [et sæt tøj] a suit (of clothes);  [være i tøjet] be dressed;  [komme i tøjet] get dressed;  [lægge tøjet]  (overtøj) take off one's (outdoor) things, take off one's (hat and) coat,  (alt tøjet) take off one's clothes, undress;  [tage sit gode tøj og gå] clear out, walk out; pack up and leave. 
tøjeri (et) tommy-rot, stuff and nonsense. 
tøjhus (mil.) armoury; [Tøjhuset, Tøjhusmuseet]  (i København) [museum of arms and uniforms],  (omtr =) War Museum. 
tøjindustrien the clothing industry,  T the rag trade. 
tøjklemme (en -r) clothes-peg. 
tøjkurv clothes-basket, laundry basket. 
tøjle (en -r) rein; [give ‚n frie tøjler] give somebody a free hand;  [give sin fantasi frie tøjler] give free rein to one's imagination;  [gribe tøjlerne]  (dvs magten) seize the reins of power (el. of government);  [slappe tøjler] a slack (el. loose) rein ( fx ride with a slack (el.  loose) rein; keep a slack (el. loose) rein on the children);  [slappe tøjlerne] relax (el. slacken) the reins;  [slippe (el. smide) tøjlerne] drop (el. let go) the reins;  [køre en i stramme tøjler]  (fig) keep a tight rein on somebody;  [stramme tøjlerne] tighten (el. shorten) the reins. 
tøjle vb  (om hest) control, bring under control, put the bridle on;  (fig) control,  F curb ( fx one's anger, one's passions), bridle ( fx one's  passions, one's tongue). 
tøjlesløs adj unrestrained, unbridled ( fx passion);  (udsvævende) dissolute ( fx life), licentious. 
tøjlesløshed (en) lack of restraint; licentiousness. 
tøjr (et -) tether; [slå sig i tøjret]  (fig) strain at the leash. 
tøjre vb tether;  (binde fast også) hitch ( fx one's horse to a post). 
tøjrekølle mallet (for tethering cattle). 
tøjrenseri dry-cleaners pl. 
tøjrensning dry-cleaning. 
tøjrepæl stake, picket. 
tøjreslag : [give ham et større tøjreslag]  (fig) give him more rope. 
tøjsko carpet slipper. 
tøjsnor clothes-line, washing line. 
tøjstativ (fig, neds) clothes-horse. 
tøjte (en -r) hussy,  (prostitueret) tart. 
tølper (en -e) boor, churl. 
tølperagtig adj boorish, churlish. 
tømme (en -r) rein; [holde i tømme]  (fig) keep under control, check,  F curb ( fx one's anger). 
tømme * empty ( fx a drawer, a dustbin, a room, one's pockets),  (tømme fuldstændigt, rydde) empty out ( fx a drawer, one's pockets, a room);  (for væske) empty ( fx a bottle, one's glass),  (tømme fuldstændigt) drain ( fx one's glass), drain off ( fx he drained off the whole bottle);  (losse) unload ( fx a car);  (postkasse) clear; [tømmes]  (blive tom) empty ( fx the hall gradually emptied);  [postkassen tømmes fire gange daglig] there are four collections a day;  [postkassen tømmes kl. 4] next collection 4 p.m.;  [ med adv:]  [tømme over i] empty into ( fx empty the water into a bucket);  [tømme ud] empty out,  (om væske også) drain out, drain off. 
tømmer (et) timber,  (især am) lumber; [der er godt tømmer i ham] he is made of the right stuff. 
tømmerflåde (en -r) raft. 
tømmerhandler (en -e) timber merchant. 
tømmermand carpenter. 
tømmermænd (fig) a hangover;  (NB ofte tales om the morning after (the night before); a morning-after feeling (, headache)); [have tømmermænd]  (også, T) be hung over;  [have moralske tømmermænd] have misgivings (, F: qualms). 
tømmerplads timberyard. 
tømmerstabel pile of timber, woodpile. 
tømning (en) emptying;  (postkasses & om afhentning af skrald) collection. 
tømningstid (for postkasse) time of collection. 
tømre vb carpenter, do carpentry;  (med objekt) make, build,  F construct; [tømre sammen]  (også, T: groft, i en fart) knock together;  (fig) put together;  [tømre et forlig sammen]  (dvs efter lange forhandlinger) hammer out an agreement. 
tømrer (en -e) carpenter. 
tømrerhåndværk carpentry. 
tømrermester master carpenter. 
tømrersvend journeyman carpenter. 
tønde (en -r) barrel ( fx of beer, of herrings),  (stor) butt ( fx for collecting rain water);  (især vintønde) cask ( fx of rum);  (lille) keg ( fx of powder);  (af jern etc) drum ( fx of oil);  (træbalje) tub ( fx a brine tub for salting meat; a rain water tub; Diogenes lived in a tub);  (latrintønde) soil tub;  (sømærke) buoy; [en tønde land] [measure of land equal to about 1.363 acres];  (se også sild, tom). 
tøndebånd hoop. 
tøndehvælving barrel vault. 
tønder (et)  (i fyrtøj) tinder; [fænge som tønder] burn like tinder. 
tøndestav barrel stave. 
tør præs af turde. 
tør adj dry ( fx air, climate, weather, clothes; style, lecture, humour, facts);  (mods sød) dry ( fx sherry);  (ikke iblandet vand) neat,  (am) straight ( fx whisky); [tørt adv] dryly, drily;  [han er ikke tør bag ørerne]  (T: uerfaren) he is still wet (el. not dry) behind the ears;  [tørt brød]  (uden smør etc) dry bread,  (gammelt) stale bread;  [give et barn tørt på] change a baby's nappie (, am: diaper);  [give ‚n tørt på]  (fig) give somebody a dressing-down;  [være tør i halsen] have a dry throat,  (være tørstig) feel like a drink, be thirsty;  [han kan ikke ligge tør] he cannot sleep without wetting the bed;  [løbe tør] run dry;  [løbe tør for] run out of;  [have sit på det tørre] have nothing to worry about; be all right;  [det kom på et tørt sted] it was very welcome; it was a godsend;  [tørre tal] dry figures;  (sikre) hard figures ( fx he substantiated his assertion with hard figures);  (se også tåre). 
tørdok (mar) dry dock. 
tørelement dry cell,  (batteri) dry battery. 
tørgær dry yeast. 
tørhed (en) dryness. 
tørkage [cake without cream]. 
tørke (en) drought. 
tørkeramt adj drought-stricken. 
tørklæde (et -r)  (hovedtørklæde) headscarf;  (halstørklæde) scarf. 
tørkost (en)  (svarer til) sandwiches pl. 
tørlagt perf part af tørlægge, adj drained ( fx pond);  (indvundet) reclaimed ( fx marsh);  (under spiritusforbud) dry ( fx town; I have been dry for over a month now). 
tørlast dry cargo. 
tørlastskib bulk carrier. 
tørlægge vb drain ( fx a pond);  (for at indvinde land) reclaim ( fx a marsh);  (ved spiritusforbud) make dry;  (se også tørlagt). 
tørlægning (en) (se tørlægge)  draining; reclamation; making dry, introduction of prohibition. 
tørmælk dried milk, powdered milk. 
tørn (en) turn;  (arbejdstørn også) spell; [en hård tørn] a tough job; quite a job;  [tage en tørn]  (dvs arbejde hårdt) make an extra effort, put one's shoulder to the wheel,  (skændes) have an argument (med with);  [tage en tørn med en]  (også: gøre modstand) take somebody on,  (ikke lade sig kue) stand up to somebody,  (få talt ud) have it out with somebody;  [tage sin tørn] take one's turn;  [tage den værste tørn] have the toughest job;  F bear the brunt of the work (, the fight etc). 
tørne vb: [tørne imod] hit, run into, collide with,  (voldsomt) crash into,  (mar også) foul, strike;  [tørne ind]  (gå til køjs) turn in;  [tørne sammen] collide. 
tørre sb: [hænge vasketøj til tørre] hang (el. put) the washing out to dry;  [tøj som er hængt til tørre] clothes hung out to dry. 
tørre vb  (gøre tør) dry ( fx wet clothes; fish);  (aftørre) dry ( fx the dishes), wipe ( fx a glass, one's nose, a baby's bottom, one's shoes on a mat);  (T: snyde) do;  (blive tør) dry,  (ved at vandet løber fra) drain (dry) ( fx let the dishes drain  (dry)); [tørret] dried ( fx cod, fruit);  [ med adv & præp:]  [tørre af] wipe, dry,  (fjerne) wipe off,  (service etc, ved opvask) dry (el. wipe) the dishes, dry (el. wipe) up;  [tørre sveden af panden] mop one's brow;  (se også støv);  [tørre ind] dry up, dry out;  [tørre op] mop up, wipe up;  [tørre hænderne i et håndklæde] wipe one's hands on (el. with) a towel;  [tørre ud] dry out, dry up;  [ med sig:]  [tørre sig]  (ved toiletbesøg) wipe oneself;  [tørre sig i ansigtet] wipe one's face, dry one's face;  [tørre sig i enden] wipe one's bottom;  [tørre sig med (el. i) et håndklæde] dry (el. wipe) oneself with (el. on) a towel;  [tørre sig om munden] wipe one's mouth. 
tørreapparat drier. 
tørrehjelm (rigid hood) hairdrier, drying helmet,  T drier. 
tørreloft (til vasketøj) [loft used for drying washing]. 
tørrelse (en)  (i maling etc) siccative, drier. 
tørreovn kiln. 
tørreplads drying ground, drying yard,  (til vasketøj) clothes-yard. 
tørreskab drying cupboard. 
tørresnor clothes-line. 
tørrestativ (sammenklappeligt etc) clothes-drier, drying rack, clothes-horse;  (stolper til tøjsnore) clothes-posts pl;  (til opvask og fot) drying rack,  (opvaskestativ også) dish drainer. 
tørrestue drying room. 
tørretumbler (en -) tumbler drier. 
tørring (en) drying;  (se også I. tørre). 
tørskoet adj dry-shod. 
tørsprit methylated spirit tablets pl. 
tørst (en) thirst (efter for); [jeg er ved at dø af tørst]  T I'm parched;  (se også tår). 
tørste vb be thirsty; [tørste efter] thirst for ( fx a cold beer; knowledge, revenge);  [tørste efter at gøre det] thirst to do it. 
tørstetræ (bot) alder buckthorn. 
tørstig adj thirsty. 
tørstighed (en) thirstiness. 
tørstof dry matter. 
tørstrygejern dry iron. 
tørv (en -) peat ( fx put some peats on the fire; burn peat);  (græstørv) turf; [skære tørv] cut peat. 
tørvegas peat gas. 
tørvegraver (en -e) peat cutter. 
tørvejord peat soil. 
tørvejr dry weather; [det blev tørvejr] the rain stopped; it stopped raining;  [komme i tørvejr] get under cover;  (inde) get in out of the rain. 
tørvemos (et)  (bot) bog moss. 
tørvemose (en -r) peat bog. 
tørverøg peat smoke. 
tørveskæring peat cutting. 
tørvestrøelse peat litter;  (til jordforbedring) peat mull. 
tørvetriller (en -e)  (fig) dry stick. 
tøs (en -e) girl, lass;  (neds) hussy;  (umoralsk) tart. 
tøseagtig adj  (om pige) coltish, schoolgirlish,  (om dreng) soft, sissyish. 
tøsedreng (forkælet) mother's darling,  (svag) softy, wimp,  (tøseagtig) cissy, sissy. 
tøset = tøseagtig. 
tøsjap slush. 
tøsne melting snow;  (regnblandet) sleet. 
tøve vb hesitate;  (give tøvende svar) falter;  (dvæle) linger; [tøv lidt!] wait a bit!  [tøve med] hesitate with ( fx the answer);  [tøve med at gøre noget] hesitate to do something,  (opsætte det) put off doing something. 
tøvejr thaw. 
tøven (en) hesitation,  (opsættelse) delay; [uden tøven] unhesitatingly; without delay. 
 (en, tæer) toe; [let på tå] light-footed;  [gå på tæerne] walk on tiptoe, tiptoe;  [stå på tæerne] stand on tiptoe;  [være på tæerne]  (i aktivitet) be on the move,  (trænge sig frem) push oneself forward;  (se også top, træde). 
tåbe (en -r) fool, simpleton. 
tåbelig adj foolish,  (fjollet) silly ( fx it was silly of you),  (ubegavet) stupid,  T daft; [tåbeligt adv] -ly;  [bære sig tåbeligt ad] make a fool of oneself;  [det tåbelige i] the stupidity (, F: folly) of ( fx an action). 
tåbelighed (en -er) (se tåbelig)  foolishness,  F folly; silliness, stupidity,  T daftness;  (tåbelig handling) (act of) stupidity,  F (act of) folly,  (bemærkning) stupid remark. 
tåg : [gå i tåget] be wool-gathering;  [snakke hen i tåget] talk at random;  [svare hen i tåget] answer at random. 
tåge (en -r)  (tæt) fog,  (tågedis) mist,  (lettere) haze;  (røgblandet tåge) smog;  (røgfyldt gul tåge, T) pea-souper; [kunstig tåge]  (mil.) smokescreen;  [tåge for øjnene] mist (el. haze) before the eyes;  [det fortabte sig i tåge]  (fig) it faded into mist;  [et skud i tågen]  (fig: gætning) a shot in the dark;  (forsøg i blinde) a leap in the dark. 
tågebanke (en -r) fog bank. 
tågebøje (en -r) fog buoy. 
tågedis mist,  (lettere) haze. 
tågehorn foghorn; [han er et tågehorn] he is a muddled thinker. 
tågekammer (i atomfysik) cloud chamber. 
tågesignal fog signal. 
tågeslør veil of mist. 
tågesnak T waffle;  F nebulous talk, vapourings pl. 
tåget adj foggy,  (lettere) misty, hazy;  (sløret) misty ( fx idea, memory, outline),  (uklar) dim, vague ( fx feeling, idea, memory, outline, shape),  F nebulous ( fx idea, shape, plans);  (forvirret) hazy ( fx account; idea); [tågede hjerner] woolly brains. 
tågænger (en -e)  zo digitigrade. 
tål : [slå sig til tåls] resign oneself;  [slå sig til tåls med] resign oneself to, be content with. 
tåle *  (lide, underkaste sig) bear ( fx bear pain without flinching), suffer,  F endure;  (finde sig i) put up with ( fx I won't put up with his insolence any longer), take ( fx he will take no nonsense),  F tolerate, suffer; [han var kun tålt der] he was there on sufferance;  (kunne tåle: udholde) stand, bear ( fx I can't stand (el. bear) him; I can't stand (el. bear) the sight of him; I can't bear to see him suffer),  T stick ( fx I can't stick him),  (stærkere, F) endure ( fx I can't endure that noise any longer);  (kunne tåle: ikke tage skade af) stand ( fx I can stand any amount of cold), take ( fx he cannot take very much alcohol; I can take any amount),  (om medicindosis) tolerate;  (især om ting) stand up to ( fx high temperatures, rough treatment, wear and tear); [han kan ikke tåle hummer (, kaffe, etc)] lobster (, coffee, etc) does not agree with him;  [de kan ikke tåle det]  (dvs det er usundt) it is not good for them ( fx to have everything they want; to be spoilt);  [kan ikke tåle]  (dvs udholde), se ovf;  [han tåler ikke spøg] he cannot take a joke;  [frugten tåler ikke at gemmes] the fruit won't keep;  [det tåler ikke at blive gentaget] it won't bear repeating;  [ikke tåle opsættelse]  F admit of no delay, brook no delay. 
tålelig adj  (udholdelig) bearable,  F endurable;  (middelmådig) passable,  F tolerable,  T so-so;  adv passably, tolerably. 
tålmod (et) patience. 
tålmodig adj patient. 
tålmodighed (en) patience; [en engels tålmodighed] the patience of a saint;  [det satte min tålmodighed på en hård prøve] my patience was severely tried,  T it was enough to try the patience of a saint;  [tabe tålmodigheden] lose patience;  (se også briste). 
tålsom adj  (tolerant) tolerant;  (overbærende) forbearing, indulgent. 
tålsomhed (en) tolerance; forbearance, indulgence. 
tåløs adj  (om sko) peep-toe, open-toe. 
tånegl toe nail. 
tånæse toe cap. 
tår (en) drop; [en tår kaffe] a cup of coffee;  [drikke en tår over tørsten] have a drop too much. 
tåre (en -r) tear; [hun fik tårer i øjnene] her eyes filled with tears;  [græde tørre tårer over noget] look dry-eyed at something;  (se også II. fælde, knuse, let (til), modig, svømme). 
tåreblændet adj tear-dimmed. 
tårefyldt adj tearful. 
tåregas tear gas. 
tårekanal lachrymal canal, lachrymal duct. 
tårekirtel lachrymal gland. 
tårepersende adj tearful; [tårepersende film (, bog etc)] tear-jerker. 
tårestrøm flood of tears. 
tåresæk (anat) lachrymal sac. 
tårevædet adj tear-stained,  (om øjne) tearful. 
tårn (et -e) tower;  (spidst kirketårn) steeple;  (klokketårn) belfry;  (mindre, også mil.) turret;  (kommandotårn, mar) conning tower;  (fangetårn) keep, donjon;  (i skak) castle, rook;  (se også skæv). 
tårnbygning (det at bygge) building of towers;  (= tårn) tower;  (bygning med tårn(e)) turreted building. 
tårne vb: [tårne op] pile up, heap up;  [tårne sig op] pile up. 
tårnfalk zo kestrel. 
tårnhøj adj towering,  (fig) sky-high, soaring ( fx prices); [det tårnhøje helvede] the towering inferno. 
tårnskib turret ship. 
tårnur tower clock, turret clock. 
tårnvogn tower wagon. 
tårnvægter watchman (on a tower). 
tåspids (en -er) tip of the toe; [på tåspidserne] on tiptoe. 
tåspidsdans toe dancing. 
tåspidsdanser(inde) toe dancer. 

U[szerkesztés]

u (et -'er) U, u. 
u- un- ( fx uninterrupted), in- ( fx inseparable), il- (foran l, fx  illegal), im- (foran b, m, p, fx impossible), ir- (foran r, fx  irregular); non- ( fx non-professional);  (NB findes det søgte ord ikke under u, henvises man til det usammensatte  ord). 
uadskillelig adj inseparable; [være en uadskillelig del af] be an integral part of,  T be part and parcel of;  [de er uadskillelige]  (også, T) they are as thick as thieves. 
uafbarket adj unbarked. 
uafbrudt adj  (uden afbrydelse) uninterrupted ( fx rain, an uninterrupted series of victories);  (især foran sb også) continuous ( fx rain),  (støt) steady ( fx progress);  (stadig gentaget) continual ( fx showers, losses);  (uophørlig) incessant,  (mere F) unceasing, ceaseless;  adv -ly, without a break, on end ( fx work for 6 hours on end); [uafbrudt forestilling] non-stop (el. continuous) performance. 
uaffekteret adj unaffected. 
uafgjort adj unsettled, undecided;  (genstand for forhandling) pending ( fx the matter is still pending);  (om sportskamp) drawn; [uafgjort kamp] draw, tie;  [kampen endte uafgjort] the game ended in a draw;  [de spillede uafgjort 2-2] they drew 2-2. 
uafhentet adj unclaimed ( fx letters, prizes, tickets). 
uafhjælpelig adj irremediable, irreparable, irretrievable ( fx loss). 
uafhændelig adj inalienable ( fx property). 
uafhængig adj independent ( fx observer, conclusion; she is very independent);  (selvstyrende) independent, self-governing,  F autonomous; [uafhængig af] independent of. 
uafhængighed (en) independence. 
uafhængighedserklæring declaration of independence. 
uafhængighedskrig war of independence. 
uafklaret adj unclarified; [situationen er endnu uafklaret] the situation is not yet clarified (el.  is still confused);  [han er endnu uafklaret i sine synspunkter] he is not yet quite settled in his views. 
uafkortet adj unabridged;  adv in full. 
uafladelig adj incessant,  (stadig gentaget) continual ( fx interruptions),  (evindelig) perpetual;  adv -ly. 
uaflåset adj unlocked. 
uafsat adj  (ikke solgt) unsold;  (ikke gift) unmarried. 
uafsluttet adj unfinished, not concluded,  (etc, se afsluttet). 
uafsættelig adj  (usælgelig) unsaleable, unmarketable;  (fra embede) irremovable. 
uaftvættelig adj indelible ( fx shame). 
uafvendelig adj inevitable, unavoidable; [uafvendelig skæbne] inexorable fate. 
uafvidende adv unwittingly; [mig (, dig, etc) uafvidende] unknown to me (, you, etc), without my (, your, etc) knowledge. 
uafviselig adj imperative, not to be refused, (, rejected); [det er min uafviselige pligt at] I am in duty bound to. 
uagtet conj although, notwithstanding (that);  præp in spite of, notwithstanding. 
uagtsom adj  (forsømmelig) negligent;  (ikke med vilje) inadvertent; [uagtsomt manddrab] [negligent homicide],  (omtr =) manslaughter. 
uagtsomhed (en) (se uagtsom)  negligence, inadvertence; [grov uagtsomhed] gross negligence;  [af uagtsomhed] by an oversight, inadvertently, through negligence. 
ualmindelig adj unusual, uncommon,  (stærkere) extraordinary, exceptional,  (fremragende) outstanding,  F eminent;  adv -ly. 
uamerikansk adj un-American ( fx activities). 
uanet adj undreamt of ( fx possibilities). 
uanfægtet adj  (upåvirket) unmoved, unaffected (af by),  (ikke nervøs også) unconcerned. 
uangribelig adj  (udadlelig) blameless,  F irreproachable ( fx conduct);  (om police) indisputable. 
uanmeldt adj unannounced; [uanmeldt besøg]  (også) surprise visit. 
uanselig adj unimpressive, insignificant. 
uanselighed (en) unimpressiveness, insignificance. 
uanset præp regardless of ( fx expense), irrespective of ( fx age, rank);  (til trods for) in spite of ( fx their protests),  F notwithstanding; [uanset hvad (, hvem, hvor, hvordan)] no matter what (, who, where, how). 
uanstændig adj indecent,  (svagere) improper;  (oprørende) shocking, outrageous. 
uanstændighed (en -er) indecency; [uanstændigheder]  (i bog) improper passages. 
uansvarlig adj  (letsindig etc) irresponsible. 
uansvarlighed (en) irresponsibility. 
uantagelig adj unacceptable. 
uantagelighed (en) unacceptability. 
uantastet adj unchallenged. 
uanvendelig adj  (ubrugelig) useless ( fx tool),  (om person også) unemployable,  T no good;  (som ikke passer etc) inapplicable (i, til to, fx the rule is  inapplicable to this case), unfit (til for, fx the house is unfit for human habitation). 
uanvendelighed (en) uselessness; inapplicability, unfitness. 
uappetitlig adj unappetizing,  (stærkere) disgusting, unsavoury; [uappetitlig person] disgusting person, unsavoury chap. 
uarbejdsdygtig adj unfit for work, disabled. 
uarbejdsdygtighed (en) unfitness for work, disablement. 
uartig adj naughty (mod to), bad;  (uhøflig) rude (mod to);  (sjofel, fræk) naughty ( fx story, girl),  (stærkere) dirty ( fx story); [uartigt ord]  (også fig) dirty word ( fx discipline is a dirty word nowadays). 
uartighed (en) naughtiness; rudeness; dirtiness. 
uartikuleret adj inarticulate ( fx sound). 
uautoriseret adj unauthorized, unlicensed. 
ubalance (en) imbalance. 
ubanet adj untrodden ( fx path). 
ubarberet adj unshaven ( fx an unshaven chin),  (efter vb) unshaved ( fx he is unshaved). 
ubarmhjertig adj merciless ( fx the merciless glare of the sun), pitiless  ( fx tormentor),  (stærkere) ruthless ( fx in one's criticism). 
ubarmhjertighed mercilessness, pitilessness, ruthlessness. 
ubearbejdet adj  (om råstof) raw, unmanufactured;  (om tømmer) undressed. 
ubeboelig adj uninhabitable. 
ubeboet adj uninhabited,  (om hus etc også) unoccupied;  (øde) desert ( fx island). 
ubebygget adj undeveloped ( fx site), unbuilt (on) ( fx a plot of unbuilt ground), not built on. 
ubedragelig adj unmistakable, sure ( fx sign). 
ubefrugtet adj unfertilized. 
ubefærdet adj: [ubefærdet vej] road with little traffic,  (ofte =) quiet road,  (øde vej) deserted road. 
ubefæstet adj unfortified, open ( fx town); [ubefæstede sjæle] the weaker brethren,  (bibelsk) unstable souls. 
ubeføjet adj, se uberettiget. 
ubegavet adj unintelligent,  (ofte =) dull. 
ubegribelig adj incomprehensible ( fx mysteries; it is incomprehensible to me why he did it). 
ubegrundet adj groundless, unfounded ( fx fear, rumour, suspicion). 
ubegrænset adj unlimited ( fx accommodation, freedom, means, powers, resources),  (især fig) boundless ( fx appetite, energy, wealth),  F unbounded ( fx confidence, courage, freedom);  (uendelig) infinite ( fx duration, possibilities); [et ubegrænset antal gange]  (også) any number of times. 
ubehag (et)  (legemlig) discomfort ( fx this remedy relieves discomfort);  (afsmag) dislike (ved of), distaste (ved for); [føle ubehag]  (dvs åndeligt) have an uneasy feeling;  (let kvalme) feel queasy,  T have a queer feeling in the stomach. 
ubehagelig adj unpleasant,  (stærkere) disagreeable,  T nasty; [han blev ubehagelig] he became unpleasant (el. rude),  T he got nasty;  [en ubehagelig fornemmelse] an uneasy feeling;  [ubehagelig til mode] ill at ease;  [være ubehagelig mod ‚n] be unpleasant (, nasty) to somebody, behave unpleasantly to somebody;  [ubehageligt nær] uncomfortably close, too close for comfort. 
ubehagelighed (en -er) (se ubehagelig)  unpleasantness, disagreeableness, nastiness; [ubehageligheder] trouble, annoyance,  (svagere) inconvenience;  [få ubehageligheder] get into trouble;  [sige ham ubehageligheder] give him the rough side of one's tongue,  (ubehagelige sandheder) tell him a few home truths. 
ubehandlet adj untreated;  (om tømmer) undressed;  (om træ, fx til møbler) in the white. 
ubehersket adj uncontrolled ( fx laughter, rage),  F intemperate ( fx behaviour, language);  (om person) having no self-control; [blive ubehersket] lose one's self-control. 
ubeherskethed (en) lack of self-control. 
ubehjælpsom adj awkward,  (stærkere) clumsy;  (om tale etc) halting ( fx in halting English). 
ubehjælpsomhed (en) awkwardness, clumsiness. 
ubehæftet adj unencumbered. 
ubehændig adj clumsy,  F maladroit;  (stærkere) blundering;  T ham-fisted. 
ubehøvlet adj ill-bred, ill-mannered, rude,  (stærkere) boorish; [ubehøvlet person]  (også) boor. 
ubehøvlethed (en) rudeness. 
ubekendt adj unknown;  (ikke berømt) obscure;  sb (mat.) unknown quantity; [ligning med to ubekendte] equation with two unknown quantities (el. two unknowns);  [ubekendt med] unacquainted with, ignorant of. 
ubekræftet adj unconfirmed, unsubstantiated ( fx rumour);  (jur) uncorroborated ( fx evidence); [ubekræftede forlydender] unconfirmed reports. 
ubekvem adj  (umagelig) uncomfortable;  (ubelejlig) inconvenient;  (ubehagelig) awkward; [ubekvem arbejdstid] unsocial hours pl. 
ubekymret adj unconcerned ( fx mine air), carefree ( fx existence);  (uden tanke for følgerne) cheerful ( fx disregard for the consequences),  (stærkere) reckless. 
ubelejlig adj inconvenient (for to), inopportune (for for); unwelcome ( fx  unwelcome visitors). 
ubemandet adj unmanned ( fx spacecraft). 
ubemidlet adj without means (of support),  F necessitous. 
ubemærket adj unnoticed, unobserved; [føre en ubemærket tilværelse] live in obscurity;  [han gik ubemærket ud] he stole out of the room;  [han kiggede ubemærket på papirerne] he stole a glance at the documents. 
ubemærkethed (en) obscurity. 
ubenyttet adj unused, not used;  (om kapital) idle; [lade en lejlighed gå ubenyttet hen] miss an opportunity. 
ubenævnt adj  (mat.) abstract ( fx number). 
uberegnelig adj incalculable ( fx loss);  (ikke til at forudsige) unpredictable ( fx consequences); erratic ( fx  person); [han er uberegnelig]  (også) you never know where you have got him. 
uberegnelighed (en) incalculability; unpredictability; erratic nature. 
uberettiget adj unjustified ( fx criticism),  F unwarranted ( fx accusation, anger, claim, suspicion);  (ubegrundet) baseless, unfounded, groundless ( fx suspicion);  (overdreven) undue ( fx optimism);  (uden tilstrækkeligt motiv) gratuitous ( fx insult); [uberettiget afskedigelse] wrongful dismissal;  [uberettiget til at gøre det] unjustified in doing it. 
uberigtiget adj uncorrected;  (ikke betalt) unsettled, unpaid. 
uberygtet adj of unblemished reputation. 
uberørt adj  (upåvirket) unaffected (af by);  (jomfruelig) virgin ( fx snow, forest); [uberørt kvinde] virgin;  [det lod mig uberørt] it left me cold;  [uberørt natur] unspoilt (, virgin) nature (, scenery). 
ubesat adj vacant;  (mil., om land) unoccupied; [ubesat embede] vacancy. 
ubesejret adj undefeated ( fx team, army). 
ubeset adj unseen, unexamined; [acceptere det ubeset] take it at its face value, take it on trust;  [købe det ubeset] buy it without seeing it first; buy it sight unseen. 
ubesindig adj thoughtless, rash,  (stærkere) reckless. 
ubesindighed (en -er) thoughtlessness, rashness,  (stærkere) recklessness; [en ubesindighed] a piece of recklessness, a thoughtless action. 
ubeskadiget adj undamaged, intact. 
ubeskeden adj forward, pushing;  (om krav, F) immoderate; [ville det være ubeskedent hvis jeg bad Dem komme igen] would it be asking too much if I asked you to come again. 
ubeskedenhed (en) forwardness, lack of moderation. 
ubeskreven adj blank; [et ubeskrevet blad] a blank page,  (om person) an unknown quantity. 
ubeskrivelig adj indescribable ( fx horrors; an indescribable feeling),  F inexpressible, unutterable ( fx joy),  (især neds) unspeakable ( fx stupidity; the hotels there are unspeakable);  adv indescribably ( fx happy),  F beyond description; unspeakably ( fx dirty); [ubeskrivelig komisk] excruciatingly funny,  T too funny for words. 
ubeskyttet adj unprotected ( fx they were left unprotected); unsheltered;  (ubefæstet) unfortified, open; [en ubeskyttet tilværelse] an insecure existence. 
ubeskæftiget adj unoccupied, idle;  (arbejdsløs) unemployed, out of work. 
ubeskåret adj uncut;  (uforkortet) unabridged ( fx novel); [få beløbet ubeskåret] get the whole amount. 
ubeslutsom adj irresolute,  (vaklende) wavering,  (tøvende) hesitating. 
ubeslutsomhed (en) irresolution,  (tøven) hesitation. 
ubesmittet adj unblemished, immaculate; [den ubesmittede undfangelse] the Immaculate Conception. 
ubesmykket adj: [den ubesmykkede sandhed] the unvarnished truth. 
ubestandig adj inconstant, fickle;  (kem) unstable. 
ubestemmelig adj indeterminable, indefinable;  (om person, F, især neds) nondescript; [af ubestemmelig alder] of uncertain age. 
ubestemmelighed (en) indeterminable character. 
ubestemt adj  (også gram.) indefinite;  (vag, svævende) vague ( fx promises), indefinite ( fx reply);  (mat.) indeterminate; [på ubestemt tid] indefinitely ( fx postpone the matter indefinitely); for an indefinite period (el. time);  [orlov på ubestemt tid] indefinite leave ( fx he had to take indefinite leave). 
ubestemthed (en) indefiniteness; vagueness. 
ubestikkelig adj incorruptible, unbribable;  (redelig) uncompromising, upright; [ubestikkelig ærlighed] uncompromising honesty. 
ubestikkelighed incorruptibility; uprightness. 
ubestridelig adj indisputable, incontestable, incontrovertible ( fx  evidence, fact, proof; his incontestable genius), unquestionable ( fx  authority, evidence, proof, right); [det er ubestrideligt]  (også) it is beyond dispute (el. question). 
ubestridt adj undisputed, unchallenged ( fx leader), uncontested ( fx  superiority). 
ubesvaret adj unanswered ( fx many questions remain unanswered);  (uigengældt) unrequited ( fx love). 
ubesværet adj  (let) effortless ( fx style, movements); [let og ubesværet]  (adv) with effortless ease. 
ubesørget adj not carried out, undone;  (om forsendelse) undelivered; [ubesørgede breve]  (også) dead letters. 
ubetalelig adj priceless;  (fig: ubetalelig morsom) priceless. 
ubetalt adj unpaid. 
ubetimelig adj inopportune, ill-timed. 
ubetinget adj unconditional ( fx surrender, consent); absolute ( fx  necessity, truth);  (F: om noget negativt) unmitigated ( fx disaster, evil);  (uforbeholden) unqualified ( fx praise, support), wholehearted ( fx  approval),  (F: blind) implicit ( fx faith, trust, obedience);  adv unconditionally; absolutely ( fx necessary); without qualifications  ( fx condemn something without qualifications);  (F: blindt) implicitly; [ubetinget afslag] flat refusal;  [en ubetinget nødvendighed] an absolute necessity,  F a sine qua non;  T a must. 
ubetonet adj unaccented. 
ubetrådt adj untrodden ( fx path). 
ubetvingelig adj indomitable ( fx courage, will), irrepressible ( fx  curiosity);  (som ikke kan besejres) unconquerable ( fx nation); [ubetvingelig lyst] irrepressible desire (til for, til at to). 
ubetydelig adj  (uden betydning, ringe, lille) insignificant ( fx person, sum, town),  (ligegyldig) trivial ( fx affair, details, matter, objections, problems),  (stærkere) trifling ( fx details, matter, objections, sum);  (lille også) slight ( fx difference, improvement),  (stærkere) negligible ( fx amount, damage, quantity, results);  adv insignificantly; sligthly; [ikke ubetydelig] not inconsiderable ( fx difficulties);  [en ubetydelig person]  (også) a mere nobody,  F a nonentity. 
ubetydelighed (en -er) (se ubetydelig)  insignificance; triviality; [en ubetydelighed] a trifle, a negligible factor,  (en lille smule) a trifle, a negligible quantity,  T a touch,  (F el. spøg.) a suspicion ( fx a touch (, suspicion) of salt in  the soup);  (om person) a mere nobody,  F a nonentity. 
ubetænksom adj  (uden omtanke) thoughtless ( fx words; he is very thoughtless), inconsiderate ( fx it was very inconsiderate of you),  (især foran sb) unthinking ( fx words, people);  (ikke vel betænkt) injudicious, imprudent ( fx act); [i et ubetænksomt øjeblik] in an unthinking moment. 
ubetænksomhed (en) thoughtlessness. 
ubevidst adj unconscious;  (instinktiv) instinctive. 
ubevislig adj unprovable, incapable of proof. 
ubevogtet adj unguarded; [ubevogtet jernbaneoverskæring] ungated level crossing;  (på færdselsskilt står: Crossing No Gates);  [i et ubevogtet øjeblik] in an unguarded moment. 
ubevæbnet adj unarmed. 
ubevægelig adj immovable;  (som ikke bevæger sig i øjeblikket) motionless;  (ubøjelig) inflexible. 
ubevægelighed immobility; inflexibility. 
ubillig adj unfair, unjust. 
ublandet adj unmixed,  (uforfalsket) pure, unadulterated;  (om metal) unalloyed;  (fig) unmixed ( fx pleasure), unqualified ( fx admiration),  F unalloyed ( fx happiness). 
ubleget adj unbleached. 
ublid adj rough ( fx treatment, weather); [ublid skæbne] hard (el. unkind) fate. 
ublodig adj bloodless ( fx coup, revolution, victory). 
ublu adj extravagant ( fx demands);  (om pris etc) T stiff,  F exorbitant,  (stærkere) extortionate; [forlange ublu priser af dem] overcharge them,  T rip them off. 
ublufærdig adj immodest;  (om skildring) (too) explicit ( fx description of their private life). 
ublufærdighed (en) immodesty. 
ubodelig adj: [ubodelig skade] irreparable damage ( fx he has done irreparable damage to our cause). 
ubrudt adj unbroken ( fx seal);  (uafbrudt) uninterrupted ( fx an uninterrupted series of victories). 
ubrugelig adj unfit for use, useless,  T no good. 
ubrugt adj unused;  (om tøj også) unworn. 
ubrydelig adj inviolable, sacred ( fx promise), unswerving ( fx  fidelity); [ubrydeligt sammenhold] firm solidarity;  [ubrydeligt venskab] indissoluble friendship. 
ubrændt adj unburnt;  (om kaffe) unroasted;  (om keramik etc) unfired. 
ubrødelig = ubrydelig. 
ubuden adj uninvited, unbidden; [ubuden gæst] uninvited guest, intruder;  T gate-crasher. 
ubunden adj  (tvangfri) free, independent ( fx life); [ubunden form]  (af pronomen etc) absolute form;  [ubunden stil] prose. 
ubundethed (en) freedom, independence. 
ubændig adj indomitable ( fx strength), uncontrollable ( fx desire, rage), irrepressible ( fx desire). 
ubøjelig adj  (fig) inflexible ( fx determination, will), unbending ( fx attitude), unyielding ( fx determination);  (ikke til at overtale) inflexible ( fx he was inflexible),  F adamant,  (stædig) obdurate;  (stiv) stiff,  F rigid;  (gram.) indeclinable, having no inflexions. 
ubøjelighed (en) inflexibility, rigidity. 
ubønhørlig adj inexorable ( fx fate, logic);  (ubarmhjertig) relentless. 
u-båd (en -e) submarine. 
u-bådsangreb submarine attack. 
u-bådsjager submarine chaser. 
u-bådskrig submarine war (, warfare). 
uciviliseret adj uncivilized,  (stærkere) barbarous;  adv in an uncivilized manner; barbarously. 
ud adv out;  (i sceneanvisning) exit (, pl: exeunt) ( fx exit Hamlet); he goes (, they go) out;  (= færdig: udtrykkes ofte ved:) finish ( fx tale ud finish (speaking),  drikke ud finish one's tea (, the wine etc));  (se også drikke); [læse bogen ud] finish the book, read the book to the end;  [måneden (, ugen) ud] the rest of the month (, the week), till the end of the month (, the week);  [år ud år ind] year in year out;  (se også de verber, hvormed ud forbindes);  [ med præp & adv:]  [ud ad] out at ( fx in at one ear and out at the other), out of ( fx  the door, the window);  [ud ad vejen] along the road;  (se også udad);  [ud af] out of ( fx the house); from among ( fx choose one from among ten applicants);  [bringe ham ud af det]  (dvs gøre nervøs etc) put him out, rattle him, upset him;  [komme ud af det] get put out (el. rattled el. upset);  (se også komme);  [ud for]  (i højde med) on a level with,  (mar) off;  (ved) opposite ( fx stop opposite number 10),  (i tekst også) against ( fx there was a cross against his name);  [ud fra] from ( fx from what I heard);  [ud fra den forudsætning (, det princip) at] on the assumption (, the principle) that;  [kom her ud] come (out) here;  [ud og hjem (el. tilbage)] there and back;  [ud imod], se vende;  [ud eller ind], se vide;  [ud og ind] se III. kende;  [ud med det!] out with it!  [ud med dig!] out you go! get out!  [ud med ham!] out with him! throw him out!  [han måtte ud med 10 kr.] he had to pay (, T: fork out) 10 kroner;  [ud over] (out) over,  (på den anden side af) beyond;  (foruden) in addition to ( fx what I have mentioned),  F over and above ( fx your normal duties, your wages),  (overstigende) over ( fx numbers over a hundred),  F in excess of ( fx the average, the agreed limits);  (undtagen) except, but ( fx I do nothing except (el. but) eat and drink);  [ud på isen] out on the ice;  [ud på landet] (out) into the country;  [ud på natten] late in the night;  (se også nat);  [ud på vinteren] late in (the) winter. 
udad adv outwards; [gå udad på fødderne] turn one's toes outwards. 
udadlelig adj blameless, irreproachable;  (om tøj) immaculate. 
udadtil adv outwardly;  (over for udlandet) abroad;  (om udenrigspolitik etc) externally. 
udadvendt adj turned outwards, out-turned;  (om person) outgoing, extrovert. 
udannet adj uneducated,  (ubehøvlet) ill-bred, rude. 
udannethed (en) lack of education; rudeness, bad manners. 
udansk un-Danish. 
udarbejde vb prepare; draw up ( fx a report; rules), work out ( fx plans, a programme);  (meget detaljeret, F) elaborate;  (en liste, ordbog etc) compile;  (en tale etc) compose. 
udarbejdelse (en) (se udarbejde)  preparation; elaboration; compilation; composition; [under udarbejdelse] in (course of) preparation, being prepared. 
udarte vb degenerate (til into, fx the discussion degenerated into a quarrel);  (forringes) deteriorate; [hvis det ikke udarter]  (også) if it does not get out of control. 
udaset adj worn out,  T done in, fagged out, dead beat. 
udateret adj undated. 
udbasunere vb trumpet (el. blazon) abroad, proclaim from the housetops. 
udbede vb: [udbede sig] ask for;  F request ( fx we request the pleasure of ...);  [jeg udbeder mig tilbud på] please send me your quotation(s) for;  [svar udbedes]  (fk s.u.) R.S.V.P. (fk r‚pondez s'il vous plaŒt), please reply. 
udbedre vb repair;  (især om mindre udbedring) mend,  (gennemgribende) recondition. 
udbedring (en) repair, repairing, mending; reconditioning. 
udbene vb bone ( fx herrings). 
udbetale * pay (out);  (om check etc) cash; [som kan (el. skal) udbetales] payable;  [udbetale en prioritet] pay off (el. redeem) a mortgage. 
udbetaling (en -er) payment;  (som del af større beløb) down payment; deposit; [udbetaling œ100 og resten i rater] œ100 down and the balance by instalments;  [anvise et beløb til udbetaling] order an amount to be paid out;  [forfalde til udbetaling] fall due;  [give œ100 i udbetaling] pay œ100 down. 
udbetalingsdag date of payment. 
udbetalingskort (til giro) (Giro) payment order. 
udblik (et -) view (over of),  (glimt) glimpse, peep (over of). 
udblokke vb  (om fodtøj) tree, stretch. 
udblæse *  (en kedel) blow down (el. off el. out). 
udblæsning (en -er)  (af kedel) blowing off;  (motors) exhaust; [fri udblæsning] open exhaust;  [for fuld udblæsning] at full throttle,  (fig også) full blast ( fx a radio going full blast). 
udblæsningsrør (i motor) exhaust pipe. 
udbløde * soak, steep, macerate. 
udbombe vb bomb out. 
udbore vb bore (out),  (bilmotor) rebore;  (udvide) widen. 
udboring (en -er)  (det at) boring (out);  (hullet) bore;  (af bilmotor) rebore ( fx the car has had a rebore). 
udbrede * spread out ( fx a map, one's arms; the bird spread out its wings);  (fig) spread ( fx terror, rumours),  F disseminate ( fx knowledge), propagate ( fx ideas, the faith), diffuse ( fx knowledge),  T put about ( fx rumours); [udbrede sig] spread ( fx the valley spread before our eyes);  [udbrede sig om (el. over)] speak at length about,  F expatiate upon;  (se også udbredt). 
udbredelse (en) (se udbrede)  spread(ing), dissemination, propagation, diffusion;  (forekomst) distribution ( fx of plants, of birds),  (almindelighed, F) prevalence ( fx estimates on the prevalence of the use of drugs),  (om sygdom) incidence;  (om avis, tidskrift) circulation; [vinde udbredelse] spread;  (se også antagelse). 
udbredelsesområde area of distribution. 
udbredt adj spread ( fx the English language is spread all over the world);  (almindelig) widespread ( fx belief, opinion), widely distributed,  (fremherskende, F) prevalent,  (neds: som breder sig) pervasive ( fx the pervasive influence of television);  (om avis) widely-read; [ligge udbredt] spread ( fx the prairie spreads on every side), stretch, extend ( fx the prairie stretched (el. extended) before us). 
udbringe vb  (breve, varer etc) deliver ( fx meals to elderly people);  (se også I. leve; skål). 
udbringning (en -er) delivery. 
udbrud (et -)  (begyndelse) outbreak ( fx of disease, of war),  (vulkansk) eruption;  (anfald) outburst ( fx of rage);  (udråb) exclamation, cry ( fx with a cry of surprise);  (i fodbold, cykelløb) breakaway; [komme til udbrud] break out. 
udbryde vb break out;  (sige pludseligt) burst out ( fx "Don't", he burst out),  F exclaim;  (højt) cry out; [der udbrød ild (, krig)] a fire (, a war) broke out. 
udbryder (en -e)  (fra fængsel) gaol-breaker; escaped convict;  (i politik) politician who has broken away from his party;  (i cykelløb) breakaway; [udbrydere]  (fra parti etc) breakaway group (el. faction). 
udbryderkonge escape artist. 
udbrænde * burn out;  (rense ved brænding) cleanse by burning;  (sår) cauterize; [huset udbrændte] the house was burnt out (el. gutted). 
udbrænding (en) cleansing by burning,  (med.) cauterization. 
udbrændt adj burnt-out ( fx building, poet) gutted ( fx house); [udbrændt vulkan] extinct volcano. 
udbud (et -)  (af varer) supply; [udbud og efterspørgsel] supply and demand. 
udbulning (en -er) bulge. 
udbyde vb offer ( fx offer something for sale); [udbyde i licitation] invite tenders for;  [udbyde et lån] invite subscriptions for a loan. 
udbygge vb  (udvide) enlarge, extend;  (udforme nærmere) work out,  F elaborate ( fx a theory);  (forbedre (yderligere)) develop, improve. 
udbygning (en -er) annexe, addition;  (udhus) outhouse;  (fremspring) projection;  (cf udbygge);  (udvidelse) enlargement, extension;  (nærmere udformning) working out,  F elaboration;  ((yderligere) forbedring) development, improvement. 
udbytning (en) exploitation;  (af arbejdskraft) sweating. 
udbytte (et -r)  (høstudbytte etc) yield;  (provenu) proceeds pl,  (fortjeneste) return(s), profit(s),  (aktieudbytte) dividend;  (jagtudbytte) bag;  (af tyveri) haul, loot,  T take,  F proceeds pl;  (fordel) profit,  (gavn) benefit; [have udbytte af] profit (, benefit) by (el. from),  F derive profit (, benefit) from;  [med udbytte] at a profit ( fx sell something at a profit); with profit  ( fx read a book with profit). 
udbytte vb exploit;  (give sulteløn) sweat. 
udbyttedeling profit-sharing. 
udbyttekupon dividend warrant. 
udbytter (en -e) exploiter;  (af arbejdskraft) sweater. 
udbytterig adj profitable ( fx journey); rewarding ( fx experience, discussion). 
udbytteskat [withholding tax on dividends]. 
uddanne vb train (til for, to be, fx train the soldiers for guerilla warfare; train them for jobs in industry; she was trained to be a doctor  (, lawyer); som as, fx she has been trained as a teacher (, nurse));  (om boglig, almen uddannelse, oftest i forbindelse med uddannelsesstedet) educate ( fx she was educated at a school in France (, at Oxford); he wants to be educated); [ med præp & sig:]  [uddanne en i noget] train somebody in something,  (undervise) instruct somebody in something;  [uddanne sig] be trained, be educated;  [uddanne sig i] learn ( fx a subject, a trade), study ( fx a  language);  [uddanne sig som] train as,  (tage eksamen) qualify as ( fx a doctor, a teacher);  [uddanne sig til] train to be ( fx a research scientist),  (til stilling) qualify for ( fx a job);  (se også uddannet). 
uddannelse (en) training ( fx all women ought to have a training of some kind),  (især boglig og almen) education ( fx she has a good education; his plans for an education; lack of education);  (kursus etc) course ( fx introduce new courses; at the end of the course),  (ved universitet etc også) degree ( fx he took a degree in biology);  (undervisning) instruction; [få sin uddannelse] receive one's training (, education), be trained (, educated);  [særlig uddannelse] special training;  [du må tage dig en uddannelse] you must get yourself trained for something; you must go in for a career. 
uddannelsescenter education (, training) centre. 
uddannelsesforløb course;  (uddannelse) education. 
uddannelseskløft education gap. 
uddannelsesløn student wage. 
uddannelsesstilling training post. 
uddannelsesstøtte educational aid from public funds; study (el. student) grant; [statens uddannelsesstøtte] [the State Education Fund]. 
uddannelsessøgende student (following a course of (further) education). 
uddannelsesvæsen education system. 
uddannet adj trained ( fx nurses), qualified; [uddannet til at] qualified to ( fx teach English);  [fuldt uddannet] fully trained, fully qualified. 
uddata pl  (i edb) output. 
uddebatteret vb exhausted ( fx that subject has been exhausted). 
uddele *  (udlevere, give) distribute ( fx gifts), serve out ( fx rifles), deal out ( fx gifts, blows), give ( fx orders), give away ( fx  prizes),  T dish out ( fx medals, rifles, praise),  (i sparsomme portioner) dole out ( fx money, food);  (dele rundt) distribute, hand out, give out ( fx leaflets, examination papers),  T dish out ( fx examination papers); [uddele en præmie (, pris)] award a prize ( fx the Nobel Prize); give away a prize ( fx at a school);  [uddele rollerne i et stykke] cast a play;  (se også legat). 
uddeler (en -e)  (i brugsforening) manager of a cooperative store. 
uddeling (en -er) (se uddele)  distribution, serving out, dealing out, giving away; dishing out; doling out; handing out, giving out; [uddeling af roller] casting. 
uddifferentiere vb differentiate. 
uddrag (et -) extract,  (længere) excerpt;  (sammendrag) summary,  F abstract. 
uddrage vb extract (af from, fx the most important passages from a book);  (udlede) deduce (af from);  (mat.) extract; [uddrage roden af et tal] find (el. extract) the root of a number;  [uddrage en lære (, morale) af] draw (el. point) a moral from;  [uddrage en slutning af] draw a conclusion from. 
uddrive vb drive out,  F expel;  (ond ånd) exorcise;  (kem) drive off. 
uddrivelse (en) driving out, expulsion; exorcism; driving off; [uddrivelsen af paradiset] the expulsion from Paradise. 
uddunstning (en -er) exhalation, emanation. 
uddybe vb deepen,  (opmudre også) dredge;  (fig) go more thoroughly into ( fx a question), go into details about  ( fx one's plans), develop ( fx could you develop that point  further?),  F enlarge on ( fx one's plans, a proposal, a question, a statement), elaborate (on) ( fx a description, a question); [uddybe sit kendskab til] improve one's knowledge of;  [det har uddybet kløften mellem dem]  (fig) it has widened the gap between them. 
uddybning (en -er) (se uddybe)  deepening; dredging; elaboration. 
uddykke vb, se dykke (ud). 
uddø vb die out, become extinct;  (om sted: blive øde) become deserted. 
uddød adj extinct;  (folketom) deserted. 
ude adv out,  (udenfor også) outside;  (i fri luft) in the open (air), out (of doors);  (i udlandet) abroad;  (forbi) at an end ( fx all hope is at an end), up ( fx (the) time is up); [spillet er ude] the game is up;  [han er helt ude af det] he is beside himself;  [være ude af sig selv] be beside oneself ( fx with joy, with rage);  (stærkere) be out of one's mind,  F be distracted,  T be unhinged;  (se også I. stand, syn);  [han er ude at gå en tur] he has gone for a walk;  [ude at rejse] travelling, on a journey, away,  (i udlandet også) abroad;  [ude at tjene] in service;  (se også svømme);  [der ude] out there;  [være ude efter]  (ville have) be out for ( fx fun, money, a good time, compliments, somebody's blood), be after ( fx a job),  (neds) be after ( fx somebody's job, somebody's wife), have  designs on ( fx somebody's money);  (se også ndf: ude på);  [han var hele tiden ude efter mig]  (dvs kom med skoser etc) he was getting at me all the time;  [være ude for] meet with ( fx an accident; I never met with anything so awful as this), be involved in ( fx an accident);  [det er ude med ham] it is all up with him, he is done for;  [han var selv ude om det] he only got what he had asked for; he was asking for it; he brought it on himself;  [være ude over sin første ungdom] be past one's first youth;  [nyheden er ude over hele byen] the news is all over the town;  [være ude på (el. efter) at] be out to ( fx get him);  [være ude på (el. efter) ballade] be looking for trouble;  [hvad er han ude på?]  (dvs jeg forstår ham ikke) what's he at?  (neds: om skumle planer) what's he up to? what's his (little) game?  [ude på havet] (out) at sea;  [ude på landet] (out) in the country;  [være ude til middag] dine out; be dining out. 
udearbejde (et)  (udendørs) outdoor work;  (uden for hjemmet) work outside the home, outside work. 
udearbejdende adj with a job outside the home; [udearbejdende husmor] housewife working outside the (el. away from) home; working mother, working wife. 
udebane away ground; [spille på udebane] play away;  [kamp på udebane] away match. 
udeblive vb stay away, fail to appear (el. come, turn up);  (jur) fail to appear in court, default;  (ikke ske) not come off, not take place ( fx the demonstration did not come off (el. take place)),  F not materialize ( fx the expected effect (, the result) did not materialize);  (ikke komme til ventet tid) be overdue ( fx the mail was overdue); [de udeblevne] those absent, those who did not turn up. 
udeblivelse (en) absence, failure to appear, non-arrival, non-attendance;  (fra retten) default. 
udeblivelsesdom judgment by default. 
udefinerbar adj indefinable. 
udefra adv from without, from (the) outside ( fx no light could be seen from outside; I only saw the house from the outside);  (fra udlandet) from abroad; [hjælp udefra]  (også) outside help. 
udefter adv outwards, out;  (mar) off from the land. 
udehold visiting team. 
udekamp (i fodbold) away match. 
udelade vb (udelod, udeladt) leave out,  F omit; [udeladt]  (om telefonnummer) ex-directory,  (am) unlisted. 
udeladelse (en -r) omission. 
udelelig adj indivisible. 
udelelighed (en) indivisibility. 
udelikat adj unsavoury. 
udelt adj undivided ( fx remain undivided in somebody's possession; undivided attention),  (fig også) unqualified ( fx admiration), wholehearted ( fx  approval), unreserved;  (enstemmig) unanimous ( fx approval);  (i skole: mods kursusdelt) mixed-ability ( fx class); [udelt skole]  (svarer til) comprehensive school. 
udeltagende adj indifferent, cold;  adv -ly. 
udelukke vb  (fysisk) shut out ( fx air, the light, the noise; fra of),  F exclude (fra from);  (nægte adgang etc) shut out (fra of, fx shut their fishermen out of our waters; shut all thought of it out of one's mind),  F exclude (fra from, fx pupils from school, women from priesthood), bar (fra from, fx somebody from a club (, a competition));  (udvise) expel (fra from, fx somebody from a club);  (forhindre) prevent,  F preclude ( fx all doubts, misunderstandings, mistakes);  (se bort fra) exclude ( fx the possibility that ...),  (betragte som umulig) rule out ( fx the possibility that ...); [de to ting udelukker ikke hinanden] the two things are not mutually exclusive;  (se også udelukkende; udelukket). 
udelukkelse (en) exclusion;  (udvisning) expulsion. 
udelukkende adv exclusively,  F solely. 
udelukket adj: [det er udelukket] it is out of the question, it is impossible,  T it's not on;  [udelukket fra] shut out of (etc, se udelukke). 
udemiljø outdoor environment. 
udemokratisk adj undemocratic. 
uden præp without;  (gengives ofte ved) -less ( fx he went hatless; a sleeveless dress);  (undtagen) except, but ( fx no one but he);  (ikke iberegnet) not including, exclusive of ( fx a dinner exclusive of wine); [være uden interesse] be of no interest;  [ingen uden] none but, nobody but;  [intet uden] nothing but;  [uden at vide det] without knowing it;  [uden at blive set] unseen;  [uden at lade sig forstyrre af] undisturbed by;  [uden at jeg vidste det] without my knowing it, unknown to me;  [ med præp:]  [uden for] outside ( fx the town, the door, his competence), out of (  fx England, danger, reach; keep out of it),  (foran) in front of ( fx the house);  [uden om] round;  [gå (, komme) uden om], se gå, komme;  [uden på] on the outside of,  (om overtøj etc) over ( fx he wore a mackintosh over his  greatcoat);  [uden videre], se videre. 
udenad adv by heart ( fx I know it by heart),  (især neds) by rote. 
udenadlært adj learnt by heart;  (neds) learnt by rote; [det han sagde var kun en udenadlært lektie] he was only saying his piece. 
udenadslæren (en)  (neds) rote learning. 
udenbords adv  (mar) outboard;  (over bord) overboard. 
udenbys adj out of town; non-resident, non-local;  adv outside the town, out of town; [udenbys telefonopringning] national call, long-distance call. 
udendørs adj outdoor ( fx life, games);  adv out (of doors) ( fx sit out of doors). 
udendørsarbejde outdoor work. 
udendørsoptagelse (fot) outdoor shot. 
udenfor adv outside ( fx outside in the garden; go outside),  (fig: ikke med) out of it ( fx he is old, he is out of it); [føle sig udenfor] feel out of it (el. of things), feel left out,  (fordi man er anderledes) feel odd man out;  [holde ham udenfor] leave him out;  [holde sig udenfor] keep out of it,  (ikke ville mænge sig) stand aloof;  [sætte ‚n udenfor]  (i skole) send somebody out of the room (el. outside). 
udenforstående adj outside;  sb outsider,  (upartisk) detached spectator, third party. 
udenlands adv abroad. 
udenlandsk adj foreign. 
udenlandsrejse (en -r) journey abroad; [tage på en udenlandsrejse] go abroad. 
udenom adv round;  (se også gå, II. knibe, komme, vej & uden (om)). 
udenomsbekvemmeligheder pl offices;  (toilet) convenience. 
udenomsparlamentarisk extraparliamentarian. 
udenomssnak irrelevant talk; [komme med udenomssnak] beat about the bush,  F prevaricate. 
udenpå adv outside, on the outside;  (se også uden (på)). 
udenretslig adj: [udenretsligt forlig] out-of-court settlement. 
udenrigsfart foreign trade; [sejle i udenrigsfart] be in the foreign trade. 
udenrigshandel foreign trade. 
udenrigsk adj foreign. 
udenrigskorrespondent foreign correspondent. 
udenrigsminister Foreign Minister, Minister of Foreign Affairs;  (i Engl) Foreign Secretary, Secretary of State for Foreign Affairs;  (i USA) Secretary of State. 
udenrigsministerium Ministry of Foreign Affairs;  (i Engl) Foreign Office;  (i USA) State Department. 
udenrigspolitik (en) foreign politics (, policy),  (cf politik);  (ofte =) foreign affairs (fx interested in foreign affairs). 
udenrigspolitisk adj relating to foreign politics, foreign-policy; foreign; [udenrigspolitisk nævn] foreign-policy committee. 
udenrigstjeneste foreign service. 
udensogns adj extra-parochial;  adv -ly. 
udenværk outwork(s). 
udeoptagelse (en -r)  (af film) location shooting;  (enkelt optagelse) location shot. 
udesejr (i fodbold) away win. 
udestue (omtr =) patio. 
udestående (et)  (strid) quarrel; an old score (el. an account) to settle (med with);  (krav) claim. 
udestående adj: [udestående fordringer] outstanding (el. book) debts. 
udfald (et -)  (resultat) result, outcome,  T upshot;  (mil., fra belejret sted) sortie;  (i fægtning og gymnastik) lunge;  (angreb i ord) attack;  (det at falde ud) falling out; [dårligt udfald] failure;  [heldigt udfald] success;  [få et heldigt udfald] turn out well, prove a success, be successful;  [få et andet udfald] turn out differently. 
udfaldsport sally-port;  (fig) gateway ( fx Bristol was the gateway to the Atlantic). 
udfaldsvej radial road. 
udfaldsvinkel angle of reflection. 
udfinde vb  (finde ud af) find (out), make out;  (se også udtænke). 
udfletning (af trafik) weaving;  (af vej) interchange. 
udfletningsanlæg (ved motorvej) approach system. 
udflippet adj  T flipped out. 
udflugt (en -er)  (tur) outing ( fx a Sunday school outing), trip,  F excursion;  (med madkurv) picnic;  (undvigende svar) evasion, evasive answer; quibble; [komme med udflugter] quibble, beat about the bush,  F prevaricate. 
udflugtsområde recreational area. 
udflugtssted resort. 
udflugtstog excursion train. 
udflydende adj flowing out,  (udvisket) blurred. 
udflyttergård outlying farm. 
udflåd (et) discharge,  (med.) flux. 
udfolde vb, se folde (ud);  (fig: udvise) show ( fx great courage),  F display ( fx skill, great activity (, courage));  (bruge, sætte ind) use,  F deploy ( fx all one's skill to achieve something); [udfolde store anstrengelser for at] make great efforts to;  [udfolde sin charme] turn on the charm;  [udfolde sig], se folde (sig ud);  [lade ham få lov til at udfolde sig]  (dvs stille ham frit) give him a free hand,  (lade ham vise hvad han duer til) let him show what he can do,  (lade ham more sig for en tid) let him have his fling. 
udfoldelse (en)  (fig) display ( fx of skill);  (udvikling) development; [bringe til udfoldelse] develop, bring out;  [under udfoldelse af] displaying, with a display of,  (ofte =) with ( fx with great splendour). 
udfoldelsesmuligheder pl opportunities for development (, self-realization). 
udfordre vb challenge (til to); [udfordre skæbnen] tempt providence; court disaster;  [det er at udfordre skæbnen]  (også) that is asking for trouble. 
udfordrende adj provocative ( fx speech; dress);  (trodsig) defiant. 
udfordring (en -er) challenge. 
udforme vb  (udarbejde) work out ( fx a theory);  (formulere, opstille) draw up ( fx a letter, a list, a plan),  F frame ( fx a theory, a reply);  (udforme nærmere) elaborate,  (give bedre form) improve; [udforme en skitse til] draft. 
udformning (en) (se udforme)  working out, drawing up; elaboration, improvement;  (udgave) version ( fx the first version of the portrait; a modern version of an antique lamp). 
udforske vb  (gå (, rejse) på opdagelse i) explore;  (fig: undersøge) look into ( fx the consequences, the mystery), examine,  F explore ( fx the possibilities). 
udforskning (en) exploration. 
udfragt outward freight. 
udfri vb set free, release,  F liberate,  (glds) deliver ( fx from slavery);  (redde) rescue; [døden udfriede ham af hans lidelser] death released him from his sufferings. 
udfrielse (en) release,  F liberation,  (glds) deliverance ( fx from slavery);  (redning) rescue. 
udfritte vb question closely,  T pump. 
udfylde *  (hulrum) fill up, fill in;  (blanket etc) fill in, complete,  (am også) fill out;  (plads, embede) fill;  (tid) fill (in) ( fx a pause);  (det manglende) complement; [i udfyldt stand]  (om blanket) duly filled in (el. completed). 
udfyldning (en) filling up, filling in; complementing. 
udfyldningsopgave filling-in exercise; completion test. 
udfælde vb: [udfælde sig] precipitate. 
udfældning (en) precipitation. 
udfærdige vb  (affatte) draw up ( fx a document, a list, a letter, a report), make out  ( fx a bill, a cheque);  (udstede) issue. 
udfærdigelse (en) drawing up;  (udstedelse) issue. 
udføre *  (udføre i praksis) carry out ( fx an enterprise, his instructions, a mission, an order, a plan, a threat),  F execute ( fx an order, a piece of work);  (om pligt) carry out ( fx one's obligations), perform,  F discharge;  (om hverv) perform,  (F: fuldføre) accomplish;  (om kunstværk) do,  F execute ( fx the statue was done (el. executed) in marble; the sonata was badly executed); [udføre en rolle] execute (el. sustain) a part;  (foretage) do ( fx one's work, repairs), make ( fx alterations, experiments, a movement, repairs),  F perform ( fx an experiment, a feat, an operation, a dance, a  ritual, a trick); [udføre magi] practise magic. 
udføre vb  (eksportere) export. 
udførelse (en -r) carrying out, performance, execution, accomplishment;  (om arbejdes kvalitet) workmanship ( fx the workmanship in this furniture is very good); [varen fås i flere udførelser] several versions (el. qualities) of the article are available;  [bringe til udførelse] carry out, carry into effect;  [det arbejde som er under udførelse] the work in progress (el. in hand);  [under udførelsen af] in the execution of ( fx obstruct the police in the execution of their duty). 
udførlig adj  (fyldig) full ( fx account, information),  (detaljeret) detailed ( fx account, description),  F elaborate ( fx description, plans); [udførligt adv] fully ( fx I shall reply more fully when I get time), at length; in detail ( fx describe it in detail);  [temmelig udførlig] at some length, in some detail. 
udførlighed (en) fullness, length,  F elaborateness. 
udførsel (en) exportation, export;  (varerne) exports pl ( fx our exports exceed our imports). 
udførselsforbud embargo, export prohibition. 
udførselsoverskud export surplus. 
udførselstilladelse export licence. 
udgang (en -e)  (dør etc) exit, way out;  (udløb om tid) expiration, end ( fx at the end of the month);  (resultat) outcome,  F issue,  (slutning) ending;  (typ) break;  (af verselinie) ending;  (i bridge) game; [få dødelig udgang] end fatally; end in death;  [værelse med udgang til haven] a room opening out on the garden. 
udgangsbillet : [tage udgangsbillet]  T clear out, hop it, slip away. 
udgangsdør exit. 
udgangsforbud curfew ( fx impose (, lift) a curfew). 
udgangshastighed (af projektil) muzzle velocity. 
udgangslinie (mil.) line of departure. 
udgangspunkt starting point ( fx return to one's starting point),  T jumping-off point (el. place),  (mat.) point of origin;  (fig) starting point, point of departure ( fx take something as one's starting point (el. point of departure)), basis ( fx of a theory),  (for beregning også) point of reference, benchmark; [med udgangspunkt i] starting from;  [med udgangspunkt i dette citat] in the light of this quotation; taking this quotation as one's point of departure. 
udgangsstilling starting (el. initial) position;  (mil., for angreb) attack position, forming-up place. 
udgangstilladelse leave;  (til besøg i hjemmet) home leave; [få udgangstilladelse]  (også) be allowed out ( fx they were allowed out at weekends). 
udgangsøg (et) jade, hack. 
udgave (en -r) edition;  (ikke om bog) version ( fx a cheap (, improved, modern) version of something). 
udgift (en -er)  (omkostning) expense ( fx don't worry about the expense); [udgifter]  (dvs omkostninger) expenses ( fx pay his travelling expenses);  (også = det der gives ud) spending,  F expenditure ( fx cut down public spending (, expenditure); defence spending (, expenditure); limit one's expenditure);  [indtægter og udgifter] receipts and expenditure;  [diverse udgifter] incidental expenses, incidentals;  [få sine udgifter dækket] get (el. have) one's expenses paid;  [faste udgifter]  (på privat budget) regular outlays (el. outgoings),  (merk) overhead expenses;  [ med præp:]  [sætte sig i udgift] put oneself to expense;  [udgifter til] expenses for ( fx books),  F expenditure on;  [udgifter til husholdning] household expenses;  [uden udgift for Dem] without expense to you, free of charge (to you);  [udgifterne ved (at)] the cost of (-ing). 
udgiftsbilag credit voucher. 
udgiftskonto expense account. 
udgiftspost item of expenditure. 
udgiftsside debit side. 
udgive vb  (bog etc) publish, issue,  (besørge en udgave af, være redaktør af) edit; [udgive noget for] pass something off as ( fx he passed the stone off as a diamond);  [udgive sig for]  (dvs sige at man er) (try to) pass oneself off as, give oneself out to be ( fx he gave himself out to be an officer),  (optræde som, lade som om man er) pretend to be, pose as ( fx a  film crew posing as tourists; he posed as a doctor),  (spille, maskere sig som) impersonate ( fx he was caught  impersonating a police officer);  (om ting, F) purport to be ( fx translations - or what purported to be translations - from the Gaelic). 
udgivelse (en) publication. 
udgiver (en -e) publisher;  (redaktør) editor. 
udglatte vb, se glatte (ud). 
udglattende adj soothing ( fx remark),  F placating ( fx 'It'll pass,' I said placating(ly)). 
udgløde vb anneal;  (noget usmelteligt) calcine. 
udgrave vb dig out,  F excavate;  (grave frem) dig up,  F unearth. 
udgravning (en -er) excavation;  (arkæol også, T) dig;  (hul i jorden) pit,  (lang, smal) trench. 
udgrunde vb fathom ( fx the mystery). 
udgyde vb pour out; [udgyde tårer (, blod)] shed tears (, blood);  [udgyde sit hjerte] pour one's heart out, unbosom oneself (for to). 
udgydelse (en -r)  (fig) effusion ( fx poetic effusions), outpouring ( fx outpourings of feeling);  (lang, kedelig, skriftlig) screed; [hans udgydelser i pressen] his lengthy contributions to the newspapers. 
udgøre vb  (om det noget er sammensat af) make ( fx two halves make a whole), make up ( fx the individuals that make up the nation),  F constitute ( fx 52 cards constitute (el. make up) a pack), form (  fx a whole);  (være) be ( fx a minority),  F constitute ( fx a serious risk), form ( fx this forms the basis of our decision);  (repræsentere) make up, account for ( fx half the expenditure);  (beløbe sig til) be, amount to, come to ( fx the total debt was (el.  amounted to el. came to) œ5000); make; [udgøre en del af] form part of;  [udgøre i alt] total, make a total of. 
udgå vb  (udelades) be left out,  F be omitted;  (blive strøget) be cut out ( fx the scene was cut out),  (blive slettet) be struck out,  F be deleted; [linie 4 udgår]  (i bogtryk) delete line 4;  [punkt 3 udgår af dagsordenen] item 3 is withdrawn from the agenda;  [han (, hesten) udgik af løbet]  (dvs startede ikke) he (, the horse) was scratched,  (faldt fra under løbet) he (, the horse) dropped out of the race;  [lade udgå] leave out,  F omit;  (se også udgået). 
udgå vb (komme ud): [udgå fra]  (blive udsendt af) be sent out by,  (F, især officielt) be issued by ( fx orders sent out (el. issued) by them);  (udstrømme fra) emanate from ( fx their power emanates from the people; a sickening smell emanated from the dead animal);  (stråle ud fra) radiate from ( fx roads radiating from the town),  (om forgrening) branch off from ( fx the main road);  (hidrøre fra) come from,  F originate from;  [han er udgået fra en berømt skole] he has been educated at a famous school;  [lade udgå]  (dvs udsende) send out, publish,  F issue;  (se også udgående). 
udgående sb: [for udgående]  (mar) outward bound;  (om person) about to leave, just leaving. 
udgående adj outgoing;  (mar) outward-bound. 
udgået adj  (om plante) dead;  (om vare) no longer in stock; out of stock;  (af spisekort) off; [være udgået for noget] have run out of something, be out of something. 
udhale vb  (mar: udruste) fit out; [udhalet]  (i fint tøj) dressed up (to the nines),  (især om kvinde) be all dolled up (el. decked out). 
udhaler (en -e)  (mar: tov) outhaul;  (udsvævende person) libertine,  (laps) fop. 
udhamre vb hammer out;  (hamre jævn) beat smooth, planish; [som kan udhamres] malleable. 
udholde vb bear, stand,  F endure,  (se holde (ud)). 
udholdende adj  (stædig) persevering; dogged; [være udholdende]  (i fysisk henseende) have staying power, be capable of a sustained effort. 
udholdenhed (en)  (fysisk) staying power,  F stamina;  (moralsk) perseverance. 
udholdenhedsprøve endurance test. 
udhugge vb hew (out), cut (out),  (i sten, marmor) carve;  (med huller, til pynt) punch out;  (skov) thin. 
udhule vb hollow (out),  (med skovl, ske etc) scoop out;  (fig) erode ( fx purchasing power). 
udhulning (en) (se udhule)  hollowing (out), scooping out;  (fig) erosion ( fx of purchasing power);  (hulning) hollow;  (hulrum) cavity;  (rille) groove. 
udhungret adj starved. 
udhus outhouse; [udhusene]  (også) the offices. 
udhvilet adj rested, refreshed. 
udhæng (et)  (af tag) eaves pl. 
udhængende adj hanging out, overhanging. 
udhængsark (typ) sheet from the machine, specimen sheet, clean sheet. 
udhængsskab showcase. 
udhæve vb  (med kursivskrift) italicize;  (med fede typer) print in bold type;  (fremhæve) emphasize; [de udhævede ord] the words in italics (, in bold type);  [udhævet af os] our italics. 
udhævelse (en -r): [udhævelserne er af os] our italics. 
udiplomatisk adj undiplomatic. 
udisciplineret adj undisciplined. 
udjævne vb  (glatte) smooth;  (udglatte) smooth out ( fx a crease);  (planere) level;  (udligne) equalize ( fx incomes),  (mindske) reduce ( fx the difference);  (bilægge) settle ( fx they settled their differences), straighten out. 
udjævning (en) smoothing; levelling; equalization; reduction; settlement. 
udkald (et -) call; [sidste udkald] final call;  (fig) the last chance. 
udkant (en -er) outskirts pl, border, fringe; [i udkanten af byen] on the outskirts of the town;  [i udkanten af skoven]  (også) on the fringes of the forest. 
udkast (et -) (rough) draft, sketch (til of);  (i boldspil) throw-out. 
udkaste vb throw out;  (kaste overbord) jettison; [udkaste bomber] drop bombs;  [udkaste en plan] form (el. suggest) a plan;  [udkaste en tanke] throw out a suggestion. 
udkig (et) lookout,  F observation;  (udsigt) view (over of),  (glimt) glimpse, peep (over of); [holde (skarpt) udkig] keep a (sharp) lookout;  [holde udkig efter, være på udkig efter] be on the lookout for, be looking out for ( fx a job). 
udkig (en)  (mar) lookout (man). 
udkigsmand lookout (man). 
udkigspost lookout (post), observation post. 
udkigstønde (mar) crow's nest. 
udkigstårn (på bygning) turret;  (se også udsigtstårn). 
udklip (et -) cutting,  (også am) clipping; [udklip af aviser] press cuttings,  (am) (newspaper) clippings. 
udklipsbureau press-cutting agency,  (am) clipping bureau. 
udklædning (en)  (det at klæde sig ud) dressing up;  (dragt) get-up. 
udklædt adj dressed up,  T got up (som as);  (i maskeradedragt) in fancy dress ( fx people in fancy dress). 
udklække vb hatch (out);  (fig) turn out ( fx new students),  (udspekulere) hatch ( fx a plot),  F concoct. 
udklækning (en) hatching. 
udklækningsanstalt hatchery;  (fig) nursery ( fx of young rebels). 
udklækningsapparat incubator. 
udkoble vb, se koble (ud); [køre med udkoblet motor] coast. 
udkobling (en) declutching. 
udkog (et) decoction. 
udkommandere vb call out ( fx a force of police was called out);  (mil., mar, om enkeltperson) appoint; [blive udkommanderet med] be appointed to ( fx a gunboat). 
udkomme (et) livelihood, living; [have sit gode (el. rigelige) udkomme] be comfortably off, suffer no want;  [tjene til udkommet] earn one's living. 
udkomme vb  (om bog etc) appear, be published, come out; [lige udkommet] just out, just published. 
udkonkurrere vb  (fortrænge) oust. 
udkrads (et) scrapings pl,  (klump) dottle. 
udkradse vb scrape (out). 
udkrystallisere vb, [udkrystallisere sig] crystallize. 
udkræve vb call for, require. 
udkæmpe vb fight ( fx a battle, a boxing match);  (i boldspil) play ( fx a match). 
udkørsel (en)  (det at køre noget ud) carting out;  (i edb) run;  (afgang) starting,  F departure;  (sted) way out, exit,  (vej) drive. 
udkørselssignal starting signal. 
udkørt adj  (træt) worn out, exhausted,  (nervøs) run down;  T dead beat, all in, done in, washed out. 
udkåre vb choose, elect; [hendes udkårne] the object of her choice;  [hans udkårne]  (også) the bride of his choice. 
udlade vb (udladede, udladet)  (elekt) discharge;  (mar), se losse. 
udladning (en -er)  (elekt) discharge;  (mar), se losning;  (fig) outlet; [han skældte ud fordi han trængte til udladning] he scolded just to let off steam. 
udlandet foreign countries pl;  (om Europa minus De britiske Øer, ofte:) the Continent; [det øvrige udland] other places abroad;  [i udlandet] abroad;  [fra udlandet] from abroad ( fx return from abroad), foreign ( fx  foreign goods);  [handel med udlandet] foreign trade;  [rejse (, sende) til udlandet] go (, send) abroad;  [et brev til udlandet] a letter with a foreign destination;  [samtaler til udlandet]  (tlf) international calls. 
udlandsdansker Dane living abroad, Danish expatriate. 
udle vb laugh at, laugh to scorn. 
udlede *  (om spildevand, olie etc) discharge ( fx radioactive waste into the sea);  (slutte) deduce (af from); [udlede en morale af] draw a moral from. 
udledning (en -er)  (af spildevand etc) discharge. 
udleje vb let out, hire out;  (hus, jord) let; [værelse udlejes] room to let. 
udlejer (en -e) hirer out, letter;  (af film) distributor;  (af både) boat keeper. 
udlejning (en) letting (out), hiring out. 
udlejningsbil (self-drive) hire car. 
udlejningsejendom block of flats,  (am) apartment house (el. block el. building). 
udlejningsforretning hire shop, hire service. 
udlejningskontor (ved nybygning) letting office;  (for lejligheder, svarer til) estate agency;  (for værelser: kan gengives) apartments agency. 
udlevere vb  (aflevere) give up,  F surrender,  (overgive også) hand over,  F deliver over;  (fordele) serve out, issue ( fx guns to the men);  (om apotek) dispense;  (tilbagegive) hand back, return,  F restore;  (forbryder til andet land) extradite;  (fig: til latter) expose to ridicule; [planer udleveres på forlangende] plans may be had on demand;  [få noget udleveret] be supplied (el. served el. issued) with something;  [udlevere sig]  (dvs røbe sig) give oneself away,  (kompromittere sig) compromise oneself. 
udlevering (en) delivery,  F surrender;  (uddeling) issue, serving out;  (fra apotek) dispensing;  (tilbagelevering) return,  F restoration, restitution;  (mellemstatlig: af forbrydere) extradition. 
udleveringstraktat extradition treaty. 
udlevet adj decrepit ( fx a decrepit old man);  (fig) effete ( fx an effete aristocracy, civilization). 
udligger (en -e)  (på kran etc) jib, boom;  (mar) outrigger. 
udligne vb  (forskel) equalize;  (opveje) set off, offset ( fx a loss);  (merk) settle, balance;  (i boldspil) equalize; [udlignende mål (, point)] equalizer. 
udligning (en) equalization;  (betaling) settlement, payment; [til udligning af en regning] in settlement of an account;  [til udligning af tabet] to set off the loss. 
udligningstold countervailing duty. 
udlodde vb  (udparcellere) parcel out;  (i bo) distribute. 
udlodning (en) parcelling out;  (i bo) distribution. 
udlove vb offer ( fx a reward). 
udlufte vb air ( fx a bed, a room). 
udluftning (en) airing. 
udlyd final sound; [i udlyd] in a final position. 
udlydende adj  (i udlyd) final. 
udlæg (et -) outlay; expenses, costs pl;  (jur: eksekution) distraint, execution; [kontante udlæg] out-of-pocket expenses, disbursements;  [foretage udlæg hos en] distrain upon somebody's goods; levy execution upon somebody's property;  [få sit udlæg dækket] recover one's outlay;  [gøre udlæg i] distrain upon, levy execution on. 
udlægge vb lay out ( fx cables, money);  (en bøje; rottegift) put down;  (en sav) set;  (jord) lay out;  (fortolke) interpret ( fx a dream, a poem),  (opfatte) interpret ( fx his silence as a refusal),  F construe ( fx his silence was construed as a refusal; construe his remarks wrongly), read ( fx I read this to mean that ...);  (forklare) explain,  (F: grundigt) expound ( fx a text from the Bible); [den udlagte barnefader] the alleged father;  [udlægge en som barnefader] father the child on somebody;  [udlægge miner] lay mines,  (landminer) put out mines;  [udlægge miner i havnen] mine the harbour;  [mine udlagte penge] my outlay;  [udlægge alting til det bedste] put the best construction on everything. 
udlægning (en)  (af kabler) laying (out);  (af rottegift, bøjer) putting down;  (af sav) setting;  (fortolkning) interpretation,  F construction, reading,  (af Bibelen) exegesis; [udlægning af miner] mine-laying;  [hans udlægning af rollen] his interpretation (, F: reading) of the part. 
udlændighed (en) exile. 
udlænding (en -e) foreigner,  (F & jur) foreign subject; alien. 
udlænge (en -r) outbuilding. 
udlængsel (en) longing to go abroad, the urge to travel. 
udlært adj: [være udlært] have served one's apprenticeship;  [en udlært grovsmed] a skilled blacksmith. 
udløb (et -)  (vands el. anden væskes) outflow, discharge;  (afløbshul) plug hole;  (rør) outlet (tube),  (kloaks etc) outfall;  (flodmunding) mouth, outfall;  (af tid, police, patent etc) expiration,  (af år etc) end. 
udløb præt af udløbe. 
udløbe vb  (om frist, police etc) run out,  F expire;  (ophøre) end,  F terminate; [være udløbet] have expired; be at an end,  T be up;  [udløben distance]  (mar) distance run. 
udløber (en -e)  (bot) offshoot, runner,  (underjordisk) sucker;  (af bjerg) spur;  (af lavtryk) trough;  (fig, fx af en sag) offshoot; [udløbere]  (forgreninger) ramifications. 
udløse *  (maskindel etc) release, disconnect, throw out of gear;  (fremkalde, vække) provoke ( fx demonstrations, laughter),  F call forth ( fx admiration),  (sætte i gang også, især om voldsomheder) trigger off, spark off, touch off ( fx a strike; a wave of terrorism); [udløse en bombe] release a bomb;  [udløse sig i] find vent in;  [udløse spændingen]  (fig) relieve the tension;  (se også indfri, løskøbe). 
udløser (en -e) release;  (mil.) trigger. 
udløsning (en) release, disconnecting;  (afløb for følelser etc) outlet; [få udløsning] let (el. blow) off steam;  (seksuelt) be satisfied, have an orgasm;  [få udløsning i] find vent in;  [hans følelser fik udløsning i et raserianfald] his feelings vented themselves in a burst of rage;  [finde (el. få) udløsning for] find vent for. 
udlån (et -) loan, advance;  (af bøger fra bibliotek) issuing, lending;  (udlånsafdeling) (i bank) loan department,  (i bibliotek) lending department,  (am) circulation department; [udlån mod pant (, kaution, sikkerhed)] loan against (el. on) security. 
udlåne * lend, advance,  (am) loan; [udlåne penge mod rente] lend money at (el. on) interest;  [udlåne mod sikkerhed (el. pant)] lend against (el. on) security;  (se også rente);  [bogen er udlånt] the book is out (on loan). 
udlånsafdeling se udlån. 
udlånsdag (i bibliotek) day of issue. 
udlånsrente interest on loans, lending rate. 
udmajet adj bedizened, dressed up,  T dolled up. 
udmale vb  (beskrive) paint a picture of, give a vivid description of,  F depict;  (korn) grind, mill; [udmale sig] picture to oneself;  [udmale rædslerne]  (spøg., T) pile on the agony. 
udmalingsprocent extraction rate. 
udmarch (en) march out, departure. 
udmarvet adj wasted, enervated. 
udmatte vb tire out,  (stærkere) exhaust,  F fatigue; [udmattet], se udkørt. 
udmattelse (en) exhaustion,  F fatigue. 
udmattelseskrig war of attrition. 
udmelde *  (af skole) take out (af of), withdraw, remove (af from, fx a child from school);  (beskikke) appoint; [udmelde sig] withdraw one's name, resign (membership);  [udmelde sig af EF] withdraw (, F: secede) from the EEC;  [udmelde sig af foreningen] resign from the club. 
udmeldelse (en -r) withdrawal (af from, fx the EEC); resignation (af  from). 
udmunde vb: [udmunde i], se munde (ud i). 
udmunding (en) mouth ( fx of a river). 
udmærke vb  (hædre) honour;  (kendetegne) be characteristic of, characterize;  (forst) mark; [udmærke sig] distinguish oneself, gain distinction, make one's mark;  [udmærke sig ved] distinguish oneself by,  (være ejendommelig ved) be characterized by, be distinguished by, be remarkable for. 
udmærkelse (en -r) distinction ( fx academic distinctions; the highest distinction ever given; a special distinction);  (ved eksamen: svarer til) first class with distinction,  (am) summa (cum laude). 
udmærket adj very good, fine,  (stærkere) excellent,  T first-rate, super;  adv very well; excellently; [udmærket!]  (dvs svar på forslag) all right! fine!  T super!  (dvs det er rimeligt nok) fair enough!  [det er altsammen udmærket men] that is all very well but;  [udmærket begavet] very gifted;  [udmærket godt] very well indeed;  [det forstår jeg udmærket (godt)] I quite understand;  [det forstår (, ved) jeg udmærket (godt) men] I understand (, know) that perfectly well but. 
udmønstre vb  (mar) sign on. 
udmønte vb coin;  (fig) utilize; [udmønte sig i] produce. 
udmåle *  (uddele etc) mete out ( fx punishment);  (sparsomt) dole out ( fx rations). 
udmåling (en) (se udmåle)  measuring; gauging; meting out, doling out. 
udnytte vb  (nyttiggøre) make use of ( fx one's abilities),  F utilize ( fx one's abilities, one's opportunities, the resources), exploit ( fx one's abilities, nuclear energy, the oil, the  resources, water power),  (til energiproduktion også) harness ( fx solar energy, water power);  (fig) make use of ( fx don't let him make use of you),  (misbruge) exploit ( fx workers, one's friends, somebody's good nature), take advantage of ( fx her youth and inexperience);  (skaffe sig uretmæssig fordel) capitalize on ( fx he tried to capitalize on his acquaintance with the President); [udnytte det bedst muligt] make the best possible use of it, make the most of it;  [udnytte hans erfaring (, viden)] draw on his experience (, knowledge);  [udnytte tiden (godt)] make good use of one's time, make the most of one's time. 
udnyttelse (en) utilization, exploitation ( fx of nuclear energy);  (misbrug) exploitation ( fx the exploitation of man by man). 
udnævne * appoint;  (forfremme) promote;  (peers) create; [udnævne en til noget] appoint somebody (to be el. as) something ( fx he was appointed manager (, ambassador, professor)),  (forfremme) promote somebody (to) something ( fx he was promoted  (to) lecturer; he was promoted (to the rank of el. to) colonel);  (se også udpege);  [udnævne en til general (, professor)] make somebody a general (, professor);  [udnævne en til ridder] make somebody a knight, knight somebody,  F confer a knighthood on somebody. 
udnævnelse (en -r) appointment (som as); nomination;  (forfremmelse) promotion;  (af peers) creation; [få sin udnævnelse] be appointed. 
udogmatisk adj undogmatic. 
udover adv  (mar) offshore,  (søværts) seaward;  (se også ud). 
udpakning (en) unpacking. 
udpante vb distrain upon; [den udpantede] the distrainee;  [han blev udpantet for skat] distress was levied on his goods for non-payment of taxes. 
udpantning (en -er) distress. 
udparcellere vb parcel out. 
udpege vb point out ( fx can you point out the boy who did it?);  (udvælge) select ( fx somebody for special duties; a good place for the picnic);  (udnævne) appoint, nominate (til et embede to a post, fx to the chairmanship; nominate members to a committee);  (udpege på forhånd) spot ( fx the winner; the murderer in a detective story). 
udpensle vb: [udpensle noget] describe (, explain) something in detail, go into detail(s) about something, spell something out;  [der er ingen grund til at udpensle det]  (også, F) there is no need to labour the point;  [udpenslet]  (om billede) finicky;  (om skildring) unnecessarily detailed. 
udpine *  (jord) exhaust, impoverish. 
udplacere vb manoeuvre out of position. 
udplante vb plant out, set out. 
udplantning (en) planting out. 
udplantningsplanter pl  (til blomster) flower plants. 
udpluk (et) (random) extract(s), (random) selection(s). 
udplukke vb select at random. 
udplyndre vb  (person) rob (for of),  (for penge også, T) fleece;  (by, hus) loot. 
udplyndring (en -er) robbing, fleecing; looting. 
udposning (en -er) bulge; bag;  (under øjnene) pouch, bag. 
udpræget adj marked, distinct ( fx difference, improvement), pronounced (  fx accent, taste, smell; his stammer (, limp, accent) has become more pronounced);  (typisk) typical ( fx aristocrat);  (gennemført) thorough ( fx scoundrel);  adv -ly. 
udpumpe vb  (også om mave) pump out. 
udpumpet adj  (træt) knocked up, done in. 
udpumpning (en -er): [han fik en udpumpning] he was pumped out. 
udpønse vb think out, invent,  F devise,  T think up. 
udramatisk adj undramatic. 
udrangere vb scrap ( fx machinery),  F discard ( fx old clothes). 
udrede vb  (bringe rede i) unravel ( fx the tangled threads of the affair),  F disentangle ( fx the reasons);  (opklare) clear up ( fx a misunderstanding, a mystery),  (finde ud af) find out ( fx the reasons);  (forklare) explain,  F elucidate ( fx the reasons),  (gøre rede for) give an account of;  (betale) pay,  F defray ( fx the cost, the expenses). 
udredning (en) (se udrede)  unravelling; clearing up; explanation, elucidation,  (redegørelse også) account, statement;  (af penge) paying, payment. 
udregne vb work out, calculate,  F compute. 
udregning (en -er) calculation,  F computation. 
udrejse (en -r) outward journey,  (mar) outward passage;  (af land) departure; [på udrejse]  (mar) outward bound. 
udrejsetilladelse exit permit. 
udrejsevisum exit visa. 
udrense vb, se rense (ud);  (fig, fx politisk parti) purge;  (fjendtlig stilling) mop up;  (tekst) expurgate;  (fjerne, om person) purge ( fx the people who were purged between 1934 and 1938). 
udrensning (en -er) (se rense (ud))  cleaning,  F cleansing;  (i skov) weeding, cleaning;  (ved afføring) purgation; purge; mopping-up (operations); expurgation; purging;  (se også udrense). 
udrensningsproces purge trial. 
udretning (en) straightening (out). 
udrette vb  (gøre) do ( fx there's nothing we can do here; do a good job; do  wonders; see what kind words will do),  F perform ( fx an errand, wonders; we can't perform miracles);  (opnå, fuldføre) achieve ( fx he achieved what he set out to do; he did not achieve anything);  (rette ud) straighten (out). 
udrigger (en -e)  (udrigget båd) outrigger. 
udrikkelig adj undrinkable, not fit to drink. 
udrinde vb  (om tid) expire. 
udringe vb enlarge ( fx an arm hole);  (gøre nedringet) cut low at the neck; [udringet]  (om sko) low-cut;  (se også nedringet). 
udruge vb hatch (out);  (kunstigt) incubate. 
udrugning (en) hatching;  (kunstig) incubation. 
udruste vb  (udstyre) equip, fit out ( fx an expedition);  (mil.: bevæbne) arm; [udruste med] equip with, fit up with,  (mil.) arm with;  (om persons evner) endow with ( fx nature had endowed him with great talents);  [dårligt udrustet] badly equipped,  (med evner) poorly endowed by nature,  (biol, om dyr etc) unfit. 
udrustning (en -er)  (det at udruste) equipping, fitting out;  (mil.) arming;  (tingene) outfit, equipment,  T rig-out. 
udrydde vb wipe out ( fx crime, disease, injustice, poverty; the whole race; all life on earth),  F exterminate ( fx a tribe; rats; an evil);  (om et onde også) root out ( fx an evil, weeds, inefficiency),  F eradicate ( fx insect pests, superstitions, a disease). 
udryddelse (en) (se udrydde)  wiping out, extermination; rooting out, eradication. 
udryddelseskrig war of extermination. 
udryddelseslejr extermination camp. 
udrykning (en -er) turn-out; [foretage en udrykning] turn out;  [brandvæsenet foretog 5 udrykninger] the fire brigade turned out five times;  [hurtig udrykning] quick turn-out;  [ambulancen kørte med udrykning] the ambulance had the sirens on;  [der var stor udrykning] a large force of fire fighters (, police etc) turned out. 
udrykningshorn hooter,  (sirene) siren. 
udrykningssignal hooter signal. 
udrykningsvogn (ambulance) ambulance;  (politibil) police car;  (brandbil) fire engine. 
udrøj adj  (lidet nærende) unsubstantial;  (uden forslag i) uneconomical. 
udrøre *: [udrøre i] mix with ( fx mix flour with water); stir into ( fx stir sugar (, milk) into the mixture; stir thinner into the paint). 
udråb (et -) exclamation;  (råb) shout, cry. 
udråbe * cry, proclaim; [udråbe ‚n til konge] proclaim somebody king. 
udråber (en -e) town crier,  (på marked etc) barker. 
udråbsord interjection. 
udråbstegn exclamation mark. 
udsagn (et -) statement,  (påstand) assertion; [ifølge hans udsagn]  (også) according to what he said. 
udsagnsled (et -) sentence verb. 
udsagnsord verb. 
udsalg (et -) sale;  (butik) shop,  (am) store; [holde udsalg af (el. på)]  (fig) sell out ( fx one's principles). 
udsalgspris retail price;  (nedsat) bargain (el. sale) price. 
udsalgssted shop,  (am) store;  (merk) (retail) outlet. 
udsalgstid : [i udsalgstiden] while the sales are on, during the sales. 
udsaneret adj displaced through slum clearance. 
udsat adj  (ubeskyttet) exposed ( fx one of the most exposed countries; we are aware of our exposed position; he is in an exposed position),  (sårbar) vulnerable ( fx the most vulnerable section of the  community; be in a vulnerable position);  (i fare) in danger; [en udsat post] an exposed position;  [den udsatte præmie] the prize (offered);  (se også udsætte);  [ med for:]  [udsat for]  (dvs ubeskyttet mod) exposed to ( fx infection; the enemy's fire);  (mus.) arranged for ( fx arranged for piano);  [udsat for at]  (dvs i fare for at) in danger of -ing ( fx of losing one's life);  [blive udsat for] be exposed to ( fx direct sunlight, ridicule, a lot of unpleasantness), be subjected to ( fx severe criticism,  ill-treatment), be the object of ( fx severe criticism, torture), come in for ( fx a great deal of attention, severe criticism);  (især om forbrydelse) be (, become) a prey to ( fx abusive telephone calls), be the victim of ( fx an assassination attempt, a  robbery);  [han blev udsat for et attentat]  (også) there was an attempt on his life. 
udse vb pick out, choose; [udse sig] select, pick out;  [udset af skæbnen til at] destined to. 
udseende (et) appearance ( fx have a noble (, dirty, an unhealthy) appearance), look ( fx the town (, he) had a foreign look; I don't like the look of him),  (om persons hele udseende også, T) looks pl ( fx she is proud of her looks; I don't like his looks); [ med præp:]  [af et fremmedartet udseende] foreign-looking;  [give det udseende af at] make it appear that, make it look as if;  [give det udseende af at man arbejder] make a pretence of working;  [give sig udseende af at være] pretend to be;  [jeg kender ham af udseende] I know him by sight;  [dømme efter udseendet] go (el. judge) by appearances;  [(be)dømme folk efter deres udseende] judge people by their looks;  [efter hans udseende at dømme] judging from his appearance,  T by the looks of him;  [han har sit udseende imod sig] his appearance is (, his looks are) against him. 
udsejling (en -er)  (sted) exit; [under udsejlingen]  (mar) on her way out, when leaving the port. 
udsende *  (afsende) send out ( fx invitations; missionaries),  (som udsending) delegate;  (lys, røg, varme etc) send out,  F emit,  (lugt etc) give off,  F emit;  (udgive) publish, bring out ( fx a novel),  (offentliggøre) put out ( fx an official statement, a report),  (mere F) issue ( fx a communiqu‚, an official statement);  (i radio) send out ( fx SOS signals),  (også TV) transmit,  (til publikum) put out, broadcast,  (i TV også) televise;  (merk: bringe på markedet) bring out ( fx a new model); [udsende en film] release a film;  [fra vor udsendte medarbejder] from our special correspondent;  [udsende regnskab] publish the accounts;  [udsende et signalement] put out (el. issue) a description ( fx of the wanted man). 
udsendelse (en -r) (se udsende)  sending out; delegation; emission; publication, issue, issuing;  (radio-, TV-) broadcasting,  (enkelt) programme, transmission, broadcast. 
udsending (en -e)  (diplomatisk) envoy;  (især hemmelig) emissary;  (delegeret) delegate. 
udsigt (en -er) view,  F prospect;  (fig) prospect, chance (til of),  (se ndf);  (vejrudsigt) (weather) forecast; [nyde udsigten] enjoy (el. admire) the view (el. the scenery);  [udsigter]  (fig) prospects ( fx gloomy prospects; his prospects are good (, poor)), outlook ( fx a bright (, gloomy) outlook for trade; the outlook is none too promising), chance(s) ( fx he has no chance of success);  [det har lange udsigter] that may not be for a long time yet;  [ med præp:]  [udsigterne for høsten] the harvest prospects;  [udsigten for de nærmeste dage]  (dvs vejr) further outlook ( fx further outlook: dry and sunny);  [der er god udsigt fra tårnet] there is a good view from the tower;  [stille ‚n noget i udsigt] hold out a prospect (el. prospects) of something to somebody;  [udsigt over] a view of (el. over) ( fx from my window there is a view of (el. over) the park);  [udsigt til]  (fra vindue) a view of;  [der er udsigt til nattefrost] ground frost may be expected;  [have udsigt til at] have a chance (el. prospect) of -ing;  [en plan der har udsigt til at lykkes] a plan likely to succeed;  [der er al mulig udsigt til at] there is every chance (el. prospect) that, the chances are that;  [et hotel med udsigt til havet] a hotel with a sea view;  [ved udsigten til (at)] at the prospect of (-ing). 
udsigtsløs hopeless. 
udsigtspunkt [point from which there is a view],  (ofte =) vantage point. 
udsigtstårn [tower commanding a wide view],  (ofte =) gazebo. 
udsivning (en -er)  (af væske) leaking; leakage;  (langsom) seepage. 
udskejelser pl excesses. 
udskejende adj dissolute, debauched ( fx life). 
udskibe vb  (losse) discharge ( fx a cargo);  (landsætte) land ( fx troops),  F disembark ( fx passengers). 
udskibning (en -er) (se udskibe)  discharaging; landing,  F disembarkation. 
udskibningssted place of disembarkation. 
udskifte vb replace ( fx the manager, a broken lock, the light bulbs), change ( fx the light bulbs),  (forny) renew ( fx a tyre, the water in the swimming pool);  (i sport) substitute ( fx a player); [udskifte det med noget andet] replace it with (el. by) something else (  fx replace the old textbooks with (el. by) new ones), substitute something else for it;  [han (, det) er blevet udskiftet med] he (, it) has been replaced by. 
udskiftelig adj replaceable, renewable;  (indbyrdes) interchangeable. 
udskiftning (en -er) replacement, change,  (fornyelse) renewal;  (i sport) substitution;  (af arbejdskraft, personale) turnover (of labour, of staff) ( fx labour turnover is high); ["udskiftningen"]  (hist.) (svarer til) the enclosure movement. 
udskiftningsbænk : [sidde på udskiftningsbænken] be on the substitutes' (, T: subs') bench. 
udskiftningsspiller substitute,  T sub. 
udskille *  (frasortere) sort out (fra from, fx the good ones from the bad ones), separate (out) (fra from);  (fjerne) remove,  T get rid of, weed out ( fx incompetent persons; unsuitable  candidates),  (F & i sport) eliminate ( fx some names from the list; he was  eliminated in the first round (, in the preliminary heats));  (isolere) isolate ( fx the important factors); segregate ( fx  undesirable elements);  (afsondre) secrete;  (kem) liberate, set free,  (bundfælde) precipitate;  (affaldsprodukter fra organismen) excrete;  (radio) cut out ( fx unwanted stations); [udskille sig]  (bundfældes) precipitate out, be precipitated;  [udskille sig fra], se skille (sig ud fra). 
udskillelse (en) (se udskille)  sorting out, separation; removal, elimination; isolation; segregation; secretion; liberation, precipitation; excretion; cutting out. 
udskilningsløb elimination race. 
udskrabning (en -er)  (med.) curettage. 
udskreget adj  (opreklameret) much-advertised,  (kun efter vb) boosted; cried up. 
udskrift (en -er)  (afskrift) transcript (af from, fx a transcript from the register), copy;  (uddrag) extract (af from, fx the minutes);  (på brev) address. 
udskrive vb  (afskrive) transcribe, copy;  (skrive, udfærdige) write out, make out ( fx a bill);  (skatter etc) levy, impose;  (soldater etc) conscript ( fx labour, troops), levy ( fx troops), raise ( fx an army),  (am om tropper) draft;  (fra hospitalet) discharge; [udskrive en konkurrence] arrange a competition;  [udskrive valg] call an election, appeal (el. go) to the country;  [udskrive valg på spørgsmålet] call an election on the issue, take the issue to the country;  [den forfatter er udskrevet] that author has written himself out. 
udskrivning (en -er) (se udskrive)  transcription; writing out; levy(ing), imposition; conscription, levy(ing),  (am af tropper) draft;  (fra hospital) discharge;  (udgift) expense. 
udskrivningschef director of conscription. 
udskrivningskontor conscription office. 
udskud (et)  (person) outcast, pariah;  (pak) scum, riff-raff; dregs pl ( fx the dregs of society). 
udskudsvarer pl rejects,  (smudskede) shop-soiled goods. 
udskyde vb  (opsætte) put off ( fx the decision, the meeting), postpone ( fx the meeting),  F defer ( fx the decision, military service; deferred tax),  (se også opsætte);  (med skydevåben) fire,  (om missil, geværgranat) launch;  (vrage) reject,  T scrap;  (ikke tage med) drop ( fx three of the articles),  (fjerne) remove,  F eliminate ( fx some names from the list),  (stryge) cut out ( fx a word, a sentence, a paragraph; a scene of a play),  (slette) strike out,  F delete; [udskudt på grund af pladsmangel] crowded out. 
udskydelse (en)  (afvisning) rejection;  (sletning) striking out,  F deletion;  (opsættelse) putting off, postponement. 
udskydning (en -er)  (affyring) firing,  (af missil etc) launching. 
udskydningsrampe (til missil) launching pad. 
udskydningsrør (til torpedo) launching tube. 
udskylle vb wash out;  (med.) irrigate,  (med sprøjte) syringe ( fx an ear). 
udskylning (en -er) washing (out);  (i wc) flushing;  (med.) irrigation. 
udskylningsapparat irrigator. 
udskældning (en) scolding; [en udskældning] a scolding, a dressing-down. 
udskældt adj severely criticized,  F vilified. 
udskænke vb  (om beværter) serve ( fx beer) (on the premises). 
udskænkning (en) serving. 
udskære vb cut out;  (kunstnerisk også) carve. 
udskæring (en -er) cutting out,  (kunstnerisk) carving;  (med.) excision;  (udskåret kød) cut;  (rille) slot, cut;  (hak) notch;  (halsudskæring) neck opening; [kjole med dyb udskæring] low-cut dress. 
udskåren adj carved;  (nedringet) low-necked, low-cut. 
udslag (et -)  (vægts) turn;  (penduls) swing,  (af viser) deflection;  (virkning, resultat) effect ( fx one of the effects of his meanness), result,  (svagere) reflection (af of);  (tegn) manifestation, symptom (af of);  (eksempel) instance (af of); [give sig udslag i] be reflected in,  (tydeligere) show (, F: manifest) itself in;  (resultere i) result in;  [gøre udslaget] be the decisive factor, decide the matter, turn the scale;  [være et udslag af] be the result of. 
udslagen adj: [hele den udslagne dag] all day long, the livelong day. 
udslaggivende adj decisive. 
udslette vb  (tilintetgøre) wipe out ( fx a town by bombing, a whole regiment, the entire population),  (om by etc også) destroy,  F obliterate,  (stærkere) annihilate;  (viske ud) wipe out ( fx the memory of something),  F efface ( fx something from one's memory); [udslette ethvert spor af noget] remove (, F: obliterate) every trace of something. 
udslettelse (en) (se udslette)  wiping out, destruction, obliteration, annihilation. 
udslidt adj worn out. 
udslip (et -) escape ( fx an escape of radioactive material from the power plant; an escape of gas), leak ( fx a gas leak), release ( fx the worst possible release of radioactivity); spill ( fx oil spills have affected the populations of sea birds). 
udslukt adj extinct ( fx volcano);  (om øjne) glazed;  (træt) worn out,  T washed out. 
udslusningshjem (fra institution) halfway house. 
udslutte vb  (typ) justify. 
udslynge vb hurl;  (aske, damp etc) eject;  (fig) throw (, voldsommere: fling) out (el. off) ( fx an assertion, a remark), hurl ( fx reproaches (, threats) at somebody),  (udstøde) rap out ( fx a command, curses, an oath). 
udslæt (et -) rash, skin eruption. 
udslået adj  (om hår) flowing; [med udslået hår]  (også) with one's hair let down. 
udsmelte vb  (malm) smelt ( fx copper);  (fedt) render. 
udsmider (en -e) chucker-out, bouncer. 
udsmidning (en -er) chucking out;  (af skole) expulsion;  (af lejlighed) eviction. 
udsmugle vb smuggle out. 
udsmugling (en) smuggling out. 
udsmykke vb  (pynte op) decorate ( fx a street with flags, a room with flowers),  (let glds) deck;  F adorn ( fx the room was adorned with tapestries),  (især rigt el. kunstnerisk) embellish;  (om varig udsmykning) ornament ( fx the hall was richly ornamented). 
udsmykning (en) (se udsmykke)  decoration, ornamentation, adornment;  (pynt) decoration(s), ornament(s). 
udsnit (et -)  (uddrag) extract;  (afsnit) section ( fx of the population);  (cirkeludsnit) sector; [et udsnit af livet] a slice of life;  (se også udskæring). 
udsolgt adj sold out;  (om bog) out of print; [alt udsolgt]  (i teater) full house, house full;  [have udsolgt]  T be sold out;  [have udsolgt af] be out of;  [der er udsolgt (til forestillingen (, kampen))] all the tickets (for the performance (, match)) are sold. 
udsondre vb  (fysiologisk) secrete;  (skille ud) single out; separate. 
udsone vb atone for, expiate ( fx a sin); [udsone sig med ‚n] become reconciled with somebody, make it up with somebody. 
udsoning (en) expiation;  (forsoning) reconciliation. 
udsortere vb sort out. 
udsovet adj: [være udsovet] have slept enough, have had one's sleep out;  [få udsovet] have one's sleep out. 
udspalte vb cleave off; [udspalte sig] split (i into). 
udspare vb leave open, leave free. 
udspark (i fodbold) goal kick. 
udspejde vb spy on. 
udspekuleret adj  (om person) artful, crafty,  (snu, listig) sly; [en udspekuleret rad] a sly fox. 
udspekulerthed (en) artfulness, cunning, slyness. 
udspil (et)  (i kortspil) lead;  (fig) initiative ( fx a new American initiative is expected), overture,  (forslag) proposal,  (tilbud) offer; [du har udspillet] it is your lead;  (fig) the next move is up to you,  T the ball is in your court;  [komme med et udspil] take the (, a fresh) initiative, make overtures; make (el. come up with) a proposal (, an offer),  (forhandlingsoplæg) present one's case. 
udspile vb stretch ( fx a skin),  F distend ( fx one's cheeks; the sail was distended), dilate ( fx  the lungs; dilated nostrils);  (ved at puste luft i) blow up,  F inflate; [udspilede fingre (, kløer)] spread fingers (, claws). 
udspiling (en) (se udspile)  distension; dilation; blowing up, inflation; spreading. 
udspille vb  (i boldspil) outplay; [udspilles, udspille sig] take place ( fx the events took place in London); be played out ( fx the place where the episode (, scene, drama) had been played out);  [have udspillet sin rolle] have had one's day;  [stykket er endnu ikke udspillet] the play is still drawing well. 
udspinde vb: [udspinde sig] take place,  (følge, F) ensue. 
udspionere vb spy on. 
udsprede * spread (out);  (rygter) circulate, spread,  T put about. 
udspredning (en) spreading; circulation. 
udspring (et -)  (flods) source, spring, head;  (i vandet) dive ( fx a forward (, back) dive), plunge,  (som sportsgren) diving;  (faldskærmsudspring) (parachute) jump, (parachute) descent;  (blomsts) opening,  (træers) bursting into leaf;  (oprindelse) origin, source; [have sit udspring i]  (fig), se udspringe (af). 
udspringe vb  (om flod) rise; [udspringe af]  (fig) stem from, originate in (el. from). 
udsprungen adj  (om blomst) out, full-blown;  (om træ) in (full) leaf. 
udspy vb belch out,  F disgorge ( fx smoke), vomit ( fx the chimney (, the volcano)  vomited smoke). 
udspænde vb stretch ( fx a skin; a rope between two posts). 
udspørge vb question,  (T: udfritte) pump;  (forhøre) interrogate. 
udstaffere vb dress up, deck out,  T rig out. 
udstaffering (en) trappings pl,  T rig-out. 
udstanse vb stamp, punch (out). 
udstationere vb station. 
udsted (et -er)  (på Grønland) trading station. 
udstede * issue ( fx a decree, a passport, shares, banknotes); [udstede en check (, en regning)] make (el. write) out a cheque (, a bill)  (til to);  [udstede en check på] draw a cheque on;  [checks bedes udstedt til J. Brown Ltd.] cheques should be made payable to J. Brown Ltd;  [udstede en veksel] draw a bill (på on). 
udstedelse (en) (se udstede)  issue; making out; drawing. 
udstedelsesdag day of issue. 
udsteder (en -e) (se udstede)  issuer; drawer. 
udstene vb stone,  (kirsebær, fersken etc) pit. 
udstigning (en) alighting; [udstigning bag i vognen] exit at rear of bus; passengers alight at rear of bus. 
udstikke vb  (afmærke) mark out, peg out;  (udskære) cut out ( fx dough); [udstikke en kurs]  (fig) plot a course. 
udstille vb  (vise) show,  (især: mere omhyggeligt arrangeret) display ( fx goods in a shop window),  (især: på udstilling) exhibit ( fx paintings, flowers, cars);  (vagter) post ( fx sentries);  (fig: stille til skue) display ( fx one's ignorance, one's poverty),  (se også I. skue);  (uden objekt) exhibit ( fx he has not yet exhibited); [udstille til salg] display (, exhibit) for sale;  [være udstillet] be on view, be on show (, display). 
udstiller (en -e) exhibitor. 
udstilling (en -er)  (ofte om konkurrenceudstilling) show ( fx a flower (, dog) show; a motor show),  (større, af kunst, varer, museumsudstilling) exhibition ( fx a Picasso (, trade) exhibition),  (am også) exhibit;  (købestævne etc) fair;  (i butik etc) display ( fx of books);  (af vagt) posting; [på en udstilling] at an exhibition (, a show, a fair);  [han har tre billeder med på udstillingen] he has three pictures in the exhibition. 
udstillingsgenstand exhibit. 
udstillingslokale showroom. 
udstillingsmontre showcase,  (i museum) exhibition case. 
udstillingsvindue show window. 
udstopning (en -er) stuffing. 
udstoppe vb stuff. 
udstopper (en -e) taxidermist. 
udstrakt adj  (strakt ud) outstretched ( fx hand, arms);  (stor, også fig) extensive ( fx fields, knowledge, powers), wide ( fx  experience, influence, interests, knowledge, powers); [gøre udstrakt brug af] use extensively;  [i udstrakt grad] extensively, widely, to a great extent;  [ligge udstrakt]  (om landskab) stretch, spread;  (om person) lie (out)stretched ( fx on the ground). 
udstregning (en -er) deletion. 
udstrække vb stretch out;  (fig) extend. 
udstrækning (en)  (omfang) extent ( fx the full extent of the desert),  (areal) area;  (fig) extent ( fx the full extent of the damage (, of the disaster)); [i hvilken udstrækning] to what extent;  [i stor (el. vid) udstrækning] widely, extensively, to a great extent. 
udstrømme vb: [udstrømme fra] flow (, stærkt: pour) out of,  (F, også fig) emanate from. 
udstrømmende adj outflowing,  (ved utæthed) escaping;  (om mennesker) outgoing, pouring out. 
udstrømning (en) outflow(ing), discharge,  (ved utæthed) escape, leak. 
udstråle vb radiate ( fx heat, happiness);  (lys også) emit. 
udstråling (en -er) radiation ( fx of heat, light),  (af lys også) emission;  (hos person: positiv udstråling) (great) charm, (personal) magnetism,  (personlighed) force of personality;  (F: især hos leder) charisma;  (neutral, omtr) aura ( fx the personal aura of each individual). 
udstykke vb  (jord) parcel out,  (am) subdivide; [udstykke en ejendom]  (til ejerlejligheder) divide up a block of flats for sale as individual units. 
udstykning (en) parcelling out (of land into small holdings),  (am) subdivision; [udstykning til byggegrunde] development. 
udstyr (et) equipment;  (personligt) outfit, kit;  (tilbehør) accessories pl;  (bogs etc) get-up;  (sceneudstyr) d‚cor;  (brudeudstyr) trousseau,  (sammensparet, T) bottom drawer;  (se også babyudstyr). 
udstyre vb equip, fit (out) (med with);  (bog etc) get up;  (forsyne) provide,  F furnish (med with);  (med evner etc) endow (med with) ( fx nature has endowed him with great talents). 
udstyrsfilm spectacle, spectacular. 
udstyrsstykke spectacular. 
udstøde *  (fjerne, bortvise) expel;  (udspy) belch out,  F disgorge ( fx smoke);  (fremkomme med) utter ( fx a cry, an oath, threats), give ( fx a sigh),  (hastigt) rap out ( fx curses, an oath, orders);  (af samfundet) ostracize; [udstøde et suk]  (også) heave a sigh;  [en udstødt] an outcast. 
udstødelse (en)  (bortvisning) expulsion. 
udstødning (en)  (af forbrændingsgas, også på bil) exhaust;  (af transplanteret organ) rejection. 
udstødsrør exhaust pipe. 
udstå vb  (gennemgå) suffer, go through,  F endure, undergo;  (læretid, straf) serve ( fx one's apprenticeship, one's sentence); [jeg kan ikke udstå] I can't bear, I can't stand, I hate,  T I can't stick ( fx him; seeing him; waiting). 
udstående adj projecting; protruding ( fx eyes, ears, teeth); prominent (  fx cheek bones, teeth); [udstående tænder]  (også, T) buckteeth. 
udsuge vb suck out;  (luft, damp, støv) extract; exhaust;  (fig) extort money from, bleed (white); [udsuget af skatter]  (dvs om befolkning) ground down by taxation. 
udsugning (en) sucking out;  (af luft etc) extraction; exhaustion;  (fig) extortion. 
udsugningsanlæg exhaust. 
udsulte vb starve out,  (om belejret by også) starve into surrender; [(fig:) udsulte dem økonomisk] starve them of resources. 
udsultning (en) starving out. 
udsvede * sweat,  F exude. 
udsving (et -)  (af pendul) swing,  (fagligt) oscillation;  (af viser) deflection;  (i priser etc) movement,  (hyppige udsving, F) fluctuation. 
udsvævelser pl  F debauchery, dissipation; excesses pl. 
udsvævende adj debauched, dissolute. 
udsyn (et) outlook, view;  (fig) vision ( fx he lacks vision);  (oversigt) survey (over of). 
udsæd (en)  (sæd) seed;  (såning) sowing. 
udsælge vb sell off,  (fuldstændigt) sell out, clear off;  (se også udsolgt). 
udsætte vb  (opsætte) put off ( fx the decision; put off the meeting until tomorrow), postpone ( fx the meeting),  F defer ( fx the decision);  (om møde: afbryde og udsætte) adjourn,  (se også opsætte);  (belønning, præmie) offer;  (mus.) arrange, score (for for);  (anbringe) set ( fx a snare);  (om vagt) post ( fx sentries);  (om båd: sætte i søen) put out;  (lejer) evict;  (nyfødt barn) expose;  (se også udsat); [ med præp:]  [udsætte for fare (, for solen etc)] expose to danger (, to the sun, etc);  [udsætte for fare]  (også, F) endanger ( fx one's health, the lives of others), put at risk;  [udsætte sig for] lay oneself open to ( fx suspicion), expose oneself to  ( fx danger);  [udsætte sig for at] run the risk of -ing ( fx of falling, of being criticized);  [have noget at udsætte på ‚n] find fault with somebody;  [har du noget at udsætte på det?] have you any objections? 
udsættelse (en -r) (se udsætte)  (opsættelse) postponement ( fx of the decision; ask for a postponement of payment),  F (også om militærtjeneste) deferment;  (jur: af fuldbyrdelse) stay of execution;  (forlængelse af frist) respite ( fx ask for a respite);  (afbrydelse og udsættelse af møde) adjournment;  (af præmie) offer;  (mus.) arrangement;  (af vagter) posting;  (af lejer etc) eviction;  (af nyfødt barn) exposure; [bede om udsættelse med betalingen]  (også) ask for a delay, ask for permission to postpone (el. delay) payment. 
udsættelsesforretning eviction. 
udsætter (en -e)  (ved tænding i motor) misfire. 
udsøge *, [udsøge sig] pick (out),  F select. 
udsøgt adj  (omhyggeligt udvalgt) picked ( fx men),  F select ( fx company);  (meget fin) choice ( fx food, wines), exquisite ( fx dress, food, taste);  (især neds: (for) bevidst) studied ( fx elegance, insult, insolence). 
udså vb sow. 
udså præt af udse. 
udtage vb take out, remove,  (af bank) draw, withdraw;  (mandskab til særligt hverv) tell off,  (især mil.) detail;  (udvælge) choose,  (mere omhyggeligt) pick out, single out,  (F & om sportshold) select;  (nævninge) empanel; [udtage prøver] take samples;  [udtage stævning mod] take out a writ (, summons) against. 
udtagelig adj  (om maskindel etc) detachable. 
udtagelse (en)  (fjernelse) removal;  (mil.) detailing;  (udvælgelse) selection. 
udtagelseskamp trial (game). 
udtagelseskomit‚ selection board, selectors pl. 
udtale (en -r) pronunciation. 
udtale *  (sige) say,  (offentligt, bestemt) declare,  F state;  (udtrykke) express ( fx one's thanks, a wish);  (om måden noget udtales på) pronounce ( fx how is this word  pronounced?); [p'et udtales ikke] the p is not sounded, the p is silent;  [udtale forkert] mispronounce;  [ med sig:]  [udtale sig] express oneself ( fx in guarded terms), speak ( fx speak freely); make a statement ( fx he would make no statement to the Press);  (om vidne) give evidence;  [udtale sig for] speak in favour of, recommend;  [udtale sig nærmere] go into details;  [udtale sig om] speak about,  F give an opinion on, pronounce on;  (se også udtalt). 
udtalebetegnelse phonetic transcription,  (tegnsystem) (system of) phonetic notation. 
udtalelse (en -r)  (officiel erklæring) statement ( fx to the Press),  F pronouncement;  (vurdering) opinion;  (bemærkning) remark; [fremsætte en udtalelse] make a statement (, pronouncement) (om about); give an opinion (om on). 
udtaleordbog pronouncing dictionary. 
udtaleøvelser pronunciation exercises. 
udtalt perf part af II. udtale;  (adj) (tydelig) noticeable ( fx it has become more noticeable),  (stærkere) conspicuous;  (udpræget) pronounced,  (især foran sb) marked,  (se også udpræget);  (adv) -ly;  (NB noticeably). 
udtjent adj having served one's (, its) time;  (udslidt) worn-out. 
udtog (et -)  (uddrag) extract,  (sammendrag) summary,  F abstract,  (forkortet udgave) abridged version;  (af musik) selections, excerpts pl (af from). 
udtog præt af udtage. 
udtryk (et -)  (ansigtsudtryk) expression, look (on one's face) ( fx a discontented expression (el. look on one's face); with an angry look on his face; he wore an expression of discontent);  (tegn, bevis) token (for of, fx a token of one's respect (,  affection)), mark ( fx of gratitude), expression; [som et udtryk for] as a token (el. mark) of,  F in token of;  (ord, vending) expression ( fx a polite (, slang) expression; there is no better expression for it),  (især fagudtryk) term ( fx a legal (, medical, technical) term),  (ord også) word ( fx something which for want of a better word (el.  term) we can call ...);  (talemåde) expression, phrase ( fx a colloquial (, fixed) phrase (el.  expression)),  F locution;  pl (også) terms ( fx in flattering terms); [billedligt udtryk] figure of speech, metaphor;  [tilsvarende udtryk] equivalent ( fx there is no English equivalent);  [ med vb:]  [give udtryk for] give expression to,  F voice ( fx one's dissatisfaction);  [give sig udtryk i] find expression in,  (afspejle sig) be reflected in,  (vise sig) show (, F: manifest) itself in;  [have et overrasket udtryk i ansigtet] have a surprised expression (el.  look on one's face);  [have et bedrøvet udtryk i øjnene] have a mournful expression (el. look) in one's eyes;  [komme til udtryk] express itself, find expression (i in),  (vise sig) show (, F: manifest) itself (i in);  [være et udtryk for] express, reflect,  F be expressive of. 
udtrykke *  (om person: give udtryk for) express,  F voice ( fx one's dissatisfaction);  (mht ordvalg) put ( fx I don't know how to put it; let me put it this way),  (formulere) phrase ( fx phrase it in simple language);  (bibringe forestilling om) express ( fx words cannot express my surprise),  F convey ( fx words that convey nothing);  (udvise, om blik etc) show ( fx surprise), express,  F be expressive of ( fx a gesture expressive of impatience); [udtrykke sig] express oneself,  (om formulering) put it ( fx I don't know how to put it);  [udtrykke sig tydeligt] make oneself clear;  (se også udtrykt). 
udtrykkelig adj express ( fx command, intention), definite, explicit ( fx  promise);  adv -ly ( fx he had expressly ordered a pudding). 
udtryksevne (en) fluency, command of language;  (formuleringsevne) articulateness. 
udtryksform mode of expression. 
udtryksfuld adj expressive ( fx face, silence);  (ofte =) sensitive ( fx face). 
udtryksløs adj expressionless,  (om ansigt også, F) impassive,  (om blik også) vacant, blank. 
udtryksløshed (en) lack of expression. 
udtryksmiddel means of expression. 
udtryksmåde way of expressing oneself, style,  (mundtlig også) way of speaking, delivery;  (forfatters) diction;  (talemåde) phrase. 
udtrykt adj: [sin faders udtrykte billede] the very (el. living) image,  T the spitting image of his father. 
udtræde vb  (trække sig tilbage) resign (af from, fx a committee, a club); withdraw,  F secede (af from, fx the UN, the EEC). 
udtræden (en) resignation; withdrawal, secession (af from). 
udtræk (et -)  (på bord) extension,  (på trækbasun) slide,  (i orgel) stop;  (ekstrakt) extract,  (i kogende vand) infusion ( fx of camomile);  (pengeudtræk af bank) withdrawal; [kikkert med udtræk] sliding telescope. 
udtrække vb  (penge af bank) withdraw;  (obligationer; gevinst) draw;  (se også trække (ud)). 
udtrækning (en -er) drawing;  (af tand, F) extraction;  (af obligationer) drawing. 
udtrækningssyning drawn-thread embroidery. 
udtræksbord extension (el. extending) table. 
udtræksseng extension bed. 
udtrådt adj  (om sko) down-at-heel;  (fortærsket) worn-out, hackneyed; [udtrådte medlemmer] former members, members who have left,  (udbrydere) a breakaway group. 
udtur outward journey;  (mar) outward passage. 
udtværet adj  (uden rene linjer) blurred;  (ordrig) wordy. 
udtynde vb thin (out). 
udtynding (en -er) thinning (out);  (fig) dilution. 
udtænke * invent ( fx an excuse),  T think up;  F devise ( fx a method, a system);  (gennemtænke) think out ( fx a plan). 
udtæret adj wasted,  F emaciated,  (om ansigt) gaunt, haggard. 
udtømme * empty;  (med.) evacuate;  (om spildevand) discharge, drain ( fx drain radioactive waste into the sea);  (fig) exhaust ( fx a subject, one's resources, one's strength);  (se også udtømmende). 
udtømmelse (en -r) emptying;  (med.) evacuation; [udtømmelser]  (ekskrementer) evacuations, faeces. 
udtømmende adj  (grundig) thorough, full,  F exhaustive;  adv -ly;  (NB fully). 
udtømning (en -er)  (af spildevand) discharge;  (se også udtømmelse). 
udtørre vb dry; [udtørres]  (blive tør) dry up, become dry, run dry. 
udtørret adj dried-up, dry ( fx river bed);  (stærkere, F) arid ( fx region, soil). 
udtørring (en) drying (up). 
uduelig adj incapable, incompetent;  T useless; [uduelig til] unfit for. 
uduelighed (en) incapability, incompetence,  T uselessness. 
udvalg (et -)  (noget der er udvalgt) selection ( fx a selection of poems);  (noget at vælge imellem) choice,  F selection ( fx the shop has a large choice (, selection) of wines);  (personer; nedsat ud af større forsamling) committee;  (udpeget til særlig opgave) commission; [nedsætte et udvalg] set up (el. appoint) a committee;  [henvise et lovforslag til et udvalg] send a Bill into committee, refer a Bill to a committee;  [sidde i et udvalg] sit (el. be) on a committee (, commission);  [Shelley i udvalg] selections from Shelley. 
udvalgsmøde committee meeting. 
udvalgt adj chosen (af, blandt from),  F selected;  (særlig udvalgt) picked ( fx men),  F select ( fx company),  (udsøgt) choice;  (bibelsk) chosen, elect; [de (få) udvalgte] the chosen few;  (se også kreds);  [hans udvalgte] the bride of his choice;  [Guds udvalgte folk] the Chosen People. 
udvalse vb roll out. 
udvalsning (en) rolling out. 
udvande vb  (fig) water down;  (afsalte) steep; [udvandet]  (fig) watered-down ( fx version). 
udvanding (en) watering down; steeping. 
udvandre vb emigrate;  (fig) walk out ( fx they walked out of the assembly in protest). 
udvandrer (en -e) emigrant. 
udvandrerskib emigrant ship. 
udvandring (en) emigration;  (opbrud, F el. spøg.) exodus ( fx the exodus from the cities; there was a general exodus from the room);  (som demonstration) walk-out. 
udvandrings- emigration ( fx office). 
udvaske vb wash (out); [udvaske guld] wash out (el. pan) gold. 
udvej (en -e)  (middel) way ( fx I see no way of helping you); means ( fx find (a) means to help him);  (bekvem udvej) expedient;  (til at slippe ud af noget) way out ( fx take the easy way out; there must be a way out); way of escape;  (udrejse) outward journey,  (mar) outward passage; [ingen anden udvej] no other way out, no alternative;  [en mand som altid kan finde på udveje] a resourceful man;  [gøre udvej for penge] raise (el. find) money;  [min sidste (el. eneste) udvej] my last resource;  [som sidste udvej] as a last resort. 
udveksle vb exchange ( fx letters, ideas, prisoners);  (indbyrdes) interchange,  (se også udskifte); [udveksle indtryk] compare notes. 
udveksling (en -er) exchange; interchange;  (i maskine) gear. 
udvendig adj exterior ( fx door, painting), outside ( fx pockets, repairs, shutters, work), outer ( fx covering, layer),  (kun ydre, især F) external ( fx purely external beauty);  (overfladisk) superficial ( fx knowledge);  adv (on the) outside; externally; superficially; [det udvendige] the exterior;  [udvendig side] outer side, out-side;  [til udvendig brug], se II. udvortes. 
udvendigfra adv from outside ( fx seen from outside). 
udvide vb  (gøre større) enlarge (fx a cavity, the pores, the mind), extend ( fx a house, the boundaries of a park, foreign trade, the meaning of a word, one's power, one's operations to wider circles, the franchise); expand  ( fx one's activities; a short story into a novel);  (forøge) increase ( fx one's capital; production), expand ( fx  production);  (gøre bredere) widen ( fx a ditch, the gulf between them, a road, one's intellectual horizon), broaden ( fx a road, one's horizon);  (organ i legemet) dilate;  (sko, handske etc) stretch;  (gøre udførligere, F) amplify ( fx a statement); [udvide sine kundskaber] extend (el. improve) one's knowledge;  [udvide sig] expand ( fx water expands with heat); widen,  F dilate ( fx the pupils of his eyes dilated);  [i udvidet betydning] in a wider sense;  [udvidet kursus] advanced course;  [udvidet tid]  (gram.) progressive tense;  [udvidet udgave] enlarged edition. 
udvidelig adj expansible, extensible;  (elastisk) elastic. 
udvidelse (en -r) (se udvide)  enlargement, extension; expansion; widening; dilation; stretching; amplification;  (det at noget udvider sig) expansion. 
udvikle vb  (forbedre, styrke) develop ( fx a method, one's muscles), improve ( fx  a method, the technique);  (frembringe) generate ( fx heat, steam);  (forklare) explain, set out,  F set forth ( fx one's reasons); [udvikle en teori om] evolve a theory about;  [ med sig:]  [udvikle sig] develop (til into),  (blive større) grow, increase;  [begivenhederne udviklede sig hurtigt] events moved rapidly;  [udvikle sig af]  (dvs opstå af) grow out of,  F evolve from. 
udviklende adj  (fig) improving;  (stimulerende) stimulating. 
udviklet adj developed; [fuldt udviklet] full-grown, fully developed;  [højt udviklet] highly developed ( fx civilization), highly civilized  ( fx people);  [tidlig udviklet] precocious;  [han er sent udviklet] he is a late developer. 
udvikling (en -er) development;  (biol) evolution;  (af røg, varme etc) generation;  (fremgang) advance, progress ( fx of civilization);  (forklaring) explanation, exposition;  (tendens, retning) trend ( fx I don't like the trend of events);  (ny udvikling) developments pl ( fx the latest developments in the affair; future developments in the field of education); [han har gennemgået en udvikling] he has developed;  [være i udvikling] be developing,  (dvs i fremgang) be progressing;  [udviklingen]  ...);  (biol) evolution;  [følge udviklingen] follow developments ( fx we will follow developments closely), watch the trend of affairs;  [følge med udviklingen] keep up (el. keep pace) with (the latest) developments; keep up with the times. 
udviklingshjælp development aid. 
udviklingshæmmet adj suffering from arrested development; [psykisk udviklingshæmmet] mentally deficient, mentally handicapped. 
udviklingsland developing country. 
udviklingslære (en) evolutionism; [udviklingslæren]  (også) Evolution;  [tilhænger af udviklingslæren] evolutionist. 
udviklingsmulighed potentiality. 
udviklingsområde development area. 
udviklingsproces process of evolution, process of development. 
udviklingspsykologi developmental psychology. 
udviklingsteori se udviklingslære. 
udviklingstrin stage of development. 
udvinde vb extract ( fx oil from shale), win. 
udvinding (en) extraction, winning. 
udvirke vb obtain ( fx somebody's pardon, somebody's appointment), bring about ( fx a reconciliation); [udvirke at] contrive (el. bring about) that,  T work it that;  [udvirke noget hos en] obtain something from somebody. 
udvise *  (jage ud) send out,  (af en skole) expel;  (af landet) deport, expel;  (ved sportskamp) send off, order off,  (i håndbold: for 2 minutter) suspend,  (diskvalificere) disqualify;  (vise) show ( fx the accounts show a profit of œ1000);  (lægge for dagen) show,  F display ( fx courage),  (stærkere) manifest. 
udvisende (et): [kontoens udvisende] the state of the account, the balance;  [efter kontoens udvisende] according to the account. 
udviske vb  (gøre utydelig, også fig) blur ( fx the outlines);  (slette) blot out,  F obliterate ( fx the memory of something);  (se også viske (ud)). 
udvisket adj blurred,  (utydelig) indistinct. 
udvisning (en -er) (se udvise)  expulsion;  (ved sportskamp) sending-off; suspension; disqualification. 
udvisningsordre expulsion (el. deportation) order. 
udvokset adj full-grown,  (om menneske også) grown-up,  (mere F) adult. 
udvortes (et) appearance,  F exterior. 
udvortes adj, se udvendig, II. ydre; [til udvortes brug] for external use only; not to be taken. 
udvækst (en -er) excrescence. 
udvælge vb choose,  (mere omhyggeligt) pick out,  F select;  (slå ned på) pick on; [udvælge en blandt dem] choose (, select) one from among them. 
udvælgelse (en) choice,  (mere omhyggeligt, F) selection. 
udygtig adj incompetent, inefficient,  T useless; [udygtig til] unfit for. 
udygtighed (en) incompetence, inefficiency,  T uselessness; [udygtighed til] unfitness for. 
udyr (et -) brute;  (se også I. uhyre). 
udyrket adj, se uopdyrket. 
udækket adj  (uden værn) uncovered, unprotected;  (om behov) unsatisfied;  (ikke betalt) unpaid. 
udæske vb provoke,  (til kamp) challenge. 
udæskende adj provocative, aggressive. 
udødelig adj immortal;  (om ry) undying. 
udødelighed (en) immortality. 
udørken (en -er) desert ( fx a cultural desert), wilderness; [bo i en udørk]  (fig) live at the back of beyond, live in the middle of nowhere. 
udøse * pour out; [udøse sit hjerte for ‚n] pour out one's heart to somebody;  [udøse sin vrede over ‚n] vent one's anger on somebody. 
udøve vb exercise ( fx authority);  (udføre etc) practise ( fx one's trade; magic);  (hverv) perform,  F discharge ( fx certain functions);  (anvende) use ( fx force, compulsion),  F exert ( fx an influence on somebody, pressure on somebody);  (sport) go in for; do ( fx does he do much sport?); [udøve sit erhverv]  (også) follow one's trade. 
udøvende adj: [udøvende musiker] practising musician;  (se også magt). 
udåd (en)  (forbrydelse) crime,  F misdeed;  (skændselsdåd) outrage, atrocity. 
udånde vb  (dø) breathe one's last, expire. 
udånding (en -er) expiration. 
udåndingsprøve (spiritusprøve) breath test. 
ueffen adj: [ikke ueffen] not bad. 
uefterrettelig adj negligent, careless. 
uegennytte (en) unselfishness,  (stærkere) selflessness. 
uegennyttig adj unselfish,  (stærkere) selfless. 
uegentlig adj figurative ( fx sense);  adv -ly. 
uegnet adj unfit, unqualified (til for, til at to). 
uegnethed (en) unfitness (til for, til at to). 
uelastisk adj inelastic;  (om system etc) rigid. 
uelegant adj inelegant;  adv -ly. 
uelskværdig adj unkind, ungracious,  F disobliging;  (om ‚ns hele væsen) unpleasant. 
uendelig adj infinite ( fx distance, number, time, patience, kindness),  (uden grænser) boundless ( fx desert, ocean, energy, optimism);  (som aldrig får ende) unending, endless,  F interminable ( fx discussions);  sb (mat.) infinity;  adv infinitely; [i det uendelige] indefinitely ( fx it may be prolonged indefinitely),  (neds) for ever ( fx it seemed to last for ever), for ages ( fx  we waited for ages); perpetually, eternally ( fx they were  eternally postponing it);  [han beklager sig i det uendelige] he is always complaining;  [uendelig lille] infinitesimal;  [uendelig mange] an infinite number of, countless,  T any amount of;  [uendelig stor] infinite, infinitely great. 
uendelighed (en) (se uendelig)  infinity, boundlessness, endlessness; [en uendelighed af]  T any number (, amount) of; unending ( fx complaints);  [i ‚n uendelighed] for ever, perpetually. 
uengelsk adj un-English. 
uenig adj: [blive uenige] fall out, quarrel;  [være uenige] disagree,  F differ (in opinion);  [være uenig i] disagree with ( fx the scheme);  [være uenig med ‚n] disagree with somebody,  F differ from somebody (om about, on, over);  [være uenig med sig selv om] be in two minds about. 
uenighed (en) disagreement,  F difference (of opinion);  (strid) disagreement,  F dispute. 
uens adj unlike, different;  adv differently. 
uensartet adj heterogeneous. 
uensartethed (en) heterogeneity. 
uerfaren adj inexperienced;  (ung og uskyldig også) unsophisticated;  ("grøn") green; [han er ganske uerfaren i de dele] he is a child in such matters. 
uerfarenhed (en) inexperience; unsophisticatedness; greenness. 
uerstattelig adj irreplaceable ( fx treasure), irreparable ( fx loss). 
uf interj ugh!  T yuk! 
ufaglært adj unskilled ( fx worker). 
ufarbar adj impassable;  (mar) unnavigable. 
ufarlig adj not dangerous; harmless ( fx snake), safe ( fx procedure; the pills are not safe for children). 
ufarvet adj plain, undyed;  (fig) uncoloured, unbias(s)ed ( fx account);  (om træ, fx til møbler) in the white. 
ufattelig adj incomprehensible ( fx it is incomprehensible to me why he did it),  (utrolig) incredible ( fx stupidity). 
ufejlbarlig adj infallible,  (om middel også) unfailing. 
ufejlbarlighed (en) infallibility. 
ufestlig adj drab. 
ufiks adj  (uklædelig) unbecoming ( fx dress);  (klodset) clumsy, heavy-handed. 
ufin adj coarse, tactless; [ufine metoder] shady methods. 
ufo (en -er)  (fk uidentificeret flyvende objekt) UFO (fk unidentified flying object). 
uforanderlig adj  (som ikke kan forandres) unchangeable ( fx principles), unalterable (  fx laws); irreversible ( fx decision);  (som ikke forandrer sig) unchanging ( fx traditions), constant. 
uforandret adj unchanged, unaltered. 
uforarbejdet adj unmanufactured; rough ( fx boards, timber); raw ( fx  cotton). 
uforbederlig adj incorrigible ( fx liar; he is incorrigible); inveterate  ( fx optimist);  T hopeless. 
uforbeholden adj unreserved ( fx approval), unqualified ( fx approval, praise), open ( fx admiration);  (åbenhjertig) candid ( fx opinion); outspoken, frank; [en uforbeholden undskyldning] an unreserved apology. 
uforbeholdenhed (en) unreservedness, openness, candour, frankness. 
uforberedt adj unprepared;  adv without any preparation,  F extempore,  T off the cuff; [han mødte uforberedt]  (i skole) he had not done his homework. 
uforbindende adj non-committal ( fx reply); not binding;  (merk) without obligation; [uforbindende drøftelser] informal talks. 
uforbrændt adj unburned. 
ufordelagtig adj unfavourable ( fx impression);  F disadvantageous ( fx arrangement);  (om handel etc) unprofitable;  (= nedsættende) disparaging ( fx remarks);  (om udseende) unprepossessing; [det ufordelagtige ved det] the disadvantage of it;  [gøre sig ufordelagtigt bemærket] attract unfavourable attention. 
ufordragelig adj intolerant;  (stridbar) truculent. 
ufordragelighed (en) intolerance; truculence. 
ufordærvet adj  (fig) unspoiled, innocent. 
ufordøjelig adj indigestible. 
ufordøjelighed (en) indigestibility. 
ufordøjet adj  (også fig) undigested. 
uforenelig adj  (som ikke passer sammen) incompatible ( fx activities incompatible with his diplomatic status; their natures are incompatible);  (som logisk strider mod (hinanden)) inconsistent (med with, fx his theory; inconsistent principles);  (stærkere) irreconcilable (med with). 
uforenelighed (en) incompatibility; inconsistency. 
uforet adj unlined. 
uforfalsket adj genuine, unadulterated, pure;  (fig), se uforstilt. 
uforfærdet adj intrepid,  (som ikke lader sig skræmme) undaunted,  (især spøg., også adv) nothing daunted. 
uforfærdethed (en) intrepidity; dauntlessness. 
uforglemmelig adj unforgettable. 
uforgribelig adj: [hans uforgribelige mening] his frank and considered opinion;  [udtale som sin uforgribelige mening at]  (spøg.) opine that;  [udtale sin uforgribelige mening om] lay down the law about. 
uforgængelig adj indestructible ( fx made of indestructible material),  (især fig) imperishable ( fx monument, fame). 
uforgængelighed (en) imperishableness. 
uforholdsmæssig adj disproportionate;  adv -ly; [uforholdsmæssig høj pris] exorbitant price;  [være uforholdsmæssig stor (, lille) i sammenligning med] be out of all proportion to. 
uforklarlig adj inexplicable, unaccountable; [det er uforklarligt]  (også) I cannot account for it. 
uforknyt adj undismayed, undaunted;  (især spøg.; også adv) nothing daunted. 
uforkortet adj entire, whole;  (om bog etc) unabridged, complete. 
uforkrænkelig adj incorruptible. 
uforligelig adj incompatible. 
uforlignelig adj incomparable,  F matchless ( fx beauty), unequalled, unrivalled ( fx ability, master, skill);  (uefterlignelig, kun foran sb) inimitable ( fx style). 
uforlovet adj unengaged. 
uformel adj informal,  (om påklædning også) casual ( fx clothes); [uformelt adv] informally, casually ( fx dressed). 
uformelig adj shapeless, formless;  (vanskabt) misshapen;  (meget fed) enormously fat, gross. 
U-formet adj U-shaped. 
uformindsket adj undiminished ( fx with undiminished violence), unreduced  ( fx with unreduced speed),  F unabated ( fx enthusiasm, fury). 
uformodet adj unexpected;  adv -ly. 
uformuende adj without private means;  (fattig) impecunious. 
ufornuft (en) unreasonableness; foolishness. 
ufornuftig adj unreasonable, unwise,  F injudicious;  (stærkere) foolish, senseless. 
ufornøden adj unnecessary. 
uforpligtende adj, se uforbindende. 
uforrettet adj: [med uforrettet sag] without having accomplished one's object, without  (any) success. 
uforsagt se uforknyt. 
uforsigtig adj incautious,  (ubetænksom) imprudent ( fx remark), unguarded ( fx in an unguarded moment);  (overilet) rash ( fx promise);  (om ytring også) indiscreet. 
uforsigtighed (en) (se uforsigtig)  incautiousness, imprudence; rashness; indiscretion. 
uforskammet adj  (respektløs) impudent,  (svagere) impertinent ( fx girl, remark; over for to),  T cheeky;  (udfordrende) insolent ( fx behaviour, smile, stare);  (grov) rude ( fx remark; over for to);  adv -ly;  (NB cheekily); [en uforskammet (dvs åbenlys) løgn] a barefaced lie;  [en uforskammet pris], se ublu;  [være uforskammet heldig] have the devil's own luck. 
uforskammethed (en) (se uforskammet)  impudence, impertinence; cheek; insolence; rudeness; [en uforskammethed] a piece of impudence (, rudeness);  (om udtalelse) an impudent (, a rude) remark; an insult. 
uforskyldt adj undeserved,  F unmerited;  (uprovokeret) unprovoked;  adv undeservedly, through no fault of one's own. 
uforsonlig adj implacable, irreconcilable;  (ubøjelig) uncompromising ( fx attitude);  (mht politik) intransigent. 
uforsonlighed (en) implacability;  (i politik) intransigence. 
uforstand (en) foolishness,  F folly;  (ubetænksomhed) imprudence, rashness. 
uforstandig adj foolish;  (ubetænksom) imprudent, injudicious,  (overilet) rash. 
uforstilt adj undisguised ( fx admiration),  F unfeigned ( fx enthusiasm, joy);  (oprigtig) sincere, genuine. 
uforstyrrelig adj  (ikke til at bringe ud af fatning) imperturbable,  T unflappable;  (uforstyrret) unruffled ( fx calm; he remained unruffled),  T cool;  (aldrig svigtende) unfailing ( fx good spirits). 
uforstyrrelighed (en) imperturbability. 
uforstyrret adj undisturbed ( fx peace), unruffled ( fx calm);  (uafbrudt) uninterrupted ( fx happiness). 
uforståelig adj unintelligible ( fx words, speech);  (ubegribelig) incomprehensible ( fx it is incomprehensible to me why he did it). 
uforstående adj  (ikke velvilligt indstillet) unsympathetic (over for towards);  (som ikke forstår) uncomprehending; [se uforstående ud] look blank;  [han står uforstående over for det] he is unable to understand it, he cannot account for it; he is at a (complete) loss about it. 
uforsvarlig adj  (utilgivelig) inexcusable;  (ansvarsløs) irresponsible ( fx conduct; it is irresponsible to leave the children alone in the house); [uforsvarlig kørsel] reckless driving. 
uforsætlig adj unintentional. 
uforsøgt adj untried; [ikke lade noget uforsøgt] leave no stone unturned. 
uforsørget adj unprovided for ( fx he left three children unprovided for), dependant ( fx women with dependant children). 
ufortalt adj with all due respect to, without disparagement to; with ( fx  with all his good qualities he is hardly the man for the post). 
ufortjent adj undeserved,  F unmerited;  adv undeservedly. 
ufortoldet adj uncustomed; [ufortoldede varer]  (også) goods on which duty has not been paid. 
ufortrøden adj undaunted;  (utrættelig) persevering, indefatigable;  (støt) steady. 
ufortøvet adv without delay, unhesitatingly,  (straks) immediately, promptly,  F forthwith. 
uforudseende adj improvident. 
uforudselig adj unforeseeable. 
uforudset adj unforeseen. 
uforudsigelig adj unpredictable. 
uforvansket adj uncorrupted. 
uforvarende adv  (ikke med vilje) inadvertently;  (uden at lægge mærke til det) unawares ( fx I must have dropped it unawares). 
ufrankeret adj unstamped. 
ufravendt adj intent, fixed;  adv -ly. 
ufravigelig adj invariable ( fx rule), unchangeable, fixed ( fx  principle);  (uundgåelig) indispensable ( fx condition, duty);  adv invariably, absolutely. 
ufred (en)  (uenighed) dissension, discord;  (skænderier etc) quarrels pl;  (strid, F) strife;  (politisk el. social) trouble, unrest;  (krig) war; [stifte ufred] stir up strife, sow discord. 
ufredelig adj troubled ( fx times);  (om person) quarrelsome. 
ufremkommelig adj impassable ( fx road). 
ufri adj not free,  F in bondage;  (forlegen) constrained,  (hæmmet) inhibited. 
ufrivillig adj involuntary ( fx movement);  (ikke tilsigtet) unintentional ( fx comic effect);  adv involuntarily; unintentionally ( fx unintentionally funny); against one's will; [ufrivillig vandladning] involuntary discharge of urine,  T bed-wetting,  (fagligt) enuresis. 
ufrugtbar adj barren ( fx soil);  (om kvinde, dyr også) sterile,  (fig også) unprofitable ( fx discussion). 
ufrugtbarhed (en) barrenness; sterility. 
ufuldbyrdet adj unaccomplished;  (om ægteskab, voldtægt) unconsummated. 
ufuldbåren adj embryonic. 
ufuldendt adj unfinished; [Den ufuldendte]  (mus.) the Unfinished Symphony. 
ufuldkommen adj imperfect,  (mangelfuld) defective. 
ufuldkommenhed (en -er) imperfection, defectiveness;  (fejl) imperfection, shortcoming. 
ufuldstændig adj  (mangelfuld) incomplete, imperfect,  (stærkere) defective;  (ufuldendt) unfinished;  (fragmentarisk) fragmentary; [ufuldstændigt verbum] defective verb. 
ufuldstændighed (en) incompleteness, defectiveness, imperfection. 
ufyldestgjort adj, se panthaver. 
ufyldestgørende adj unsatisfactory. 
ufærdig adj unfinished;  (fig) incomplete, rough;  (om ideer etc, T) half-baked;  (om person: umoden) immature. 
ufødt adj unborn; [ufødte slægter] unborn generations. 
ufølsom adj insensitive (over for to, fx cold, pain);  (fig) insensitive ( fx to their sufferings),  (stærkere: hårdhjertet) unfeeling,  (mere neds) callous. 
ufølsomhed (en) insensitiveness, callousness. 
uføre (et) mess; [komme ud i uføret]  (fig: moralsk) go astray,  T get into trouble. 
ugalant adj discourteous, unchivalrous;  (uopmærksom) inattentive. 
ugarvet adj untanned, raw ( fx hides). 
uge (en -r) week; [i dag for en uge siden] a week ago today;  [i denne uge] this week;  [i næste uge] next week;  [om en uge] in a week;  [i dag om en uge] a week today, today week,  F this day week;  [to gange om ugen] twice a week, twice weekly;  [ugen ud] (for) the rest of the week;  (se også forrige). 
ugeavis weekly (paper). 
ugeblad weekly (magazine). 
ugedag day of the week. 
ugejournal se ugerevy. 
ugeløn weekly wage (, pay). 
ugelønnet adj paid by the week. 
ugenert adj  (utvungen) free-and-easy ( fx manner),  (uhøjtidelig) unceremonious, offhand,  (fræk) cool;  (uforstyrret) undisturbed ( fx here we can be undisturbed);  adv unceremoniously; coolly; undisturbedly, without being disturbed. 
ugenerthed (en)  (utvungenhed) free-and-easy manner;  (frækhed) coolness. 
ugennem se uigennem-. 
ugentlig adj & adv weekly. 
ugepenge weekly allowance. 
ugeregning weekly bill. 
ugerevy (film.) newsreel;  (blad etc) weekly. 
ugerne adv unwillingly, reluctantly. 
ugerning (en -er) crime,  F misdeed;  (skændselsgerning) outrage, atrocity. 
ugeskrift (et -er) weekly. 
ugevis adj by the week; [i ugevis] for weeks. 
ugidelig adj lazy,  F indolent. 
ugidelighed (en) laziness,  F indolence. 
ugift adj unmarried, single; [ugift kvinde]  (også, jur el. neds) spinster;  [ugift mand]  (også) bachelor. 
ugjort adj undone; [gøre ugjort] undo. 
ugle (en -r)  zo owl;  (kritiserende tilskuer ved kortspil etc) kibitzer; [der er ugler i mosen] there is mischief brewing (el. trouble afoot);  [fange en ugle]  (i roning) catch a crab. 
ugle vb: [ugle ‚ns hår] rumple (el. tousle el. ruffle) somebody's hair;  [ugle ud] trick out;  [ugle sig ud] dress (el. trick) oneself out. 
uglegylp cast,  (kugleformet) pellet. 
ugleset adj unpopular; disapproved of; looked askance at. 
ugleskrig hoot. 
uglet adj rumpled, tousled, ruffled ( fx hair). 
uglittet adj not calendered, uncalendered. 
ugraciøs adj ungraceful, awkward. 
ugrammatisk adj ungrammatical; [det er ugrammatisk] it is bad grammar. 
ugrundet adj, se ubegrundet. 
ugræs se ukrudt. 
ugudelig impious, ungodly; [en ugudelig masse] an enormous lot;  [hvorfor skal de ugudelige have al lammestegen]  (omtr =) why should the devil have all the best tunes;  [en ugudelig krop] a hellhound. 
ugudelighed (en) impiety, ungodliness. 
ugunst (en): [til ugunst for ham] to his disadvantage;  (se også skæbne). 
ugunstig adj unfavourable,  F disadvantageous (for to),  (kun foran sb) adverse ( fx balance of payments); [ugunstig skæbne] adverse fate,  T bad luck;  [under meget ugunstige vilkår] against heavy odds. 
ugyldig adj invalid ( fx passport, vote),  (F el. jur) (null and) void;  (om penge) not legal tender, not current; [erklære ugyldig] declare invalid, declare null and void. 
ugyldighed (en) invalidity,  (F el. jur) nullity. 
ugæret adj unfermented. 
ugæstfri adj inhospitable. 
ugæstfrihed (en) inhospitality, inhospitableness. 
ugørlig adj impossible,  F unfeasible, not feasible. 
uh interj  (forskrækkelse, behag) oh;  (væmmelse) ugh;  (smerte) ouch. 
uha interj  (forskrækkelse) oh; dear me ( fx dear me, what a mess);  (væmmelse) ugh. 
uhand(l)elig adj, se uhåndterlig. 
uharmonisk adj disharmonious, discordant;  (om ægteskab) unhappy,  F ill-assorted. 
uhelbredelig adj incurable ( fx disease, illness). 
uheld (et -) bad luck ( fx it has brought me nothing but bad luck), ill-luck,  (alvorligere, F) misfortune,  (ubetydeligt) mishap ( fx it passed without mishap);  (enkelt uheld) stroke of bad luck ( fx it was (, I had) a stroke of bad luck);  (uheldig tildragelse) unfortunate occurrence,  F misadventure,  (ubetydeligt) mishap ( fx a day seldom passed without some mishap or another);  (færdselsuheld etc) accident;  (skade, havari) breakdown;  (som volder forsinkelse) hitch;  (se også ulykke); [ med adv, præp:]  [være forfulgt af uheld] be dogged by ill-luck (, misfortune);  [held i uheld] a blessing in disguise;  [have uheld i kærlighed] be crossed in love, be unlucky in love;  [uheld i spil, held i kærlighed] unlucky at cards, lucky in love;  [sidde i uheld] have a run of bad luck; be out of luck;  [have uheld med] have no luck with;  [til uheld for] unfortunately for;  [til alt uheld] as ill-luck would have it, unfortunately;  [hvis uheldet er ude] if our luck runs out;  [ved et uheld] by (an) accident, by a stroke of bad luck, by an unlucky chance,  F by mischance. 
uheldig adj  (som ikke har held med sig) unlucky, unsuccessful,  F unfortunate;  (ugunstig) unfavourable ( fx circumstances, impression, position),  F disadvantageous,  (kun foran sb) adverse ( fx circumstances);  (som bringer uheld) unlucky ( fx day);  (mislykket) unsuccessful ( fx attempt);  (dårlig, skadelig) bad ( fx beginning, decision; have a bad influence on somebody);  (ubelejlig) inopportune ( fx moment), untimely ( fx remarks);  (upassende, beklagelig) unfortunate ( fx remark, speech),  (stærkere) deplorable ( fx scene);  (irriterende, ubehagelig) awkward ( fx be in a very awkward position); [uheldig i kærlighed] unlucky in love;  [uheldig i spil] unlucky at cards;  [det traf sig så uheldigt at han mødte hende] unluckily he met her, as ill-luck would have it he met her;  [få et uheldigt udfald] fail, meet with an unfavourable result, be unsuccessful;  [være uheldig med] fail in, have no luck with;  [et uheldigt ydre] an unprepossessing appearance;  (se også stjerne). 
uheldigvis adv unfortunately, unluckily. 
uheldvarslende adj ominous, sinister. 
uhensigtsmæssig adj inexpedient. 
uhildet adj impartial, unbias(s)ed, unprejudiced;  adv impartially, with an unbias(s)ed mind. 
uhindret adj unhindered,  F unimpeded; [uhindret adgang] unimpeded (el. free) access. 
uhistorisk adj unhistorical. 
uhjælpelig adj hopeless;  adv -ly; [uhjælpelig fortabt] irretrievably lost,  T past praying for;  [blive uhjælpelig til grin] make a hopeless fool of oneself. 
uhm interj num! ah! yum-yum! 
uholdbar adj  (mil.) untenable, indefensible ( fx position);  (fig: som ikke holder stik) untenable ( fx theory), indefensible ( fx  legal position);  (prekær) precarious ( fx situation); [teorien er uholdbar]  (også) the theory will not hold water. 
uhu (uglens tuden) tu-whoo;  (gråd) boohoo. 
uhumsk adj filthy, foul;  T grotty ( fx house, place, room). 
uhumskhed (en -er) filthiness; [uhumskheder]  (snavs) filth. 
uhygge (en)  (mangel på hygge) discomfort;  (urolig stemning) uneasiness, uneasy feeling;  (skummel stemning) sinister atmosphere,  (ofte: overnaturlig) weirdness, eeriness, uncanniness;  (trist stemning) dismal atmosphere;  (gru) horror, ghastliness, grimness;  (se også brede (sig)). 
uhyggelig adj  (uden hygge) comfortless, cheerless ( fx room);  (foruroligende) uncomfortable,  (skræmmende) alarming ( fx prospect),  T scary,  (ildevarslende) sinister, ominous ( fx silence);  (som får ‚n til at gyse etc) ghastly, grim, horrifying ( fx sight),  (overnaturlig) weird, eerie, uncanny ( fx calm, feeling, noise, sight), unearthly ( fx cry, sight); [føle sig uhyggelig til mode] feel uneasy, feel uncomfortable. 
uhyggestemning se uhygge. 
uhygiejnisk adj unhygienic, insanitary. 
uhyre (et -r) monster;  (om person også) beast; [Skønheden og Uhyret] Beauty and the Beast. 
uhyre adj huge ( fx size), enormous ( fx quantity), vast ( fx  extent),  (mere F) immense ( fx number);  adv extremely ( fx dangerous, difficult, easy),  F exceedingly ( fx dangerous, difficult), immensely ( fx proud). 
uhyrlig adj monstrous, outrageous. 
uhyrlighed (en) monstrosity, monstrousness, outrageousness;  (uhyrlig handling) enormity. 
uhæderlig adj dishonest. 
uhæderlighed (en) dishonesty. 
uhæmmet adj unhampered (af by);  (hæmningsløs) unrestrained;  (hensynsløs) reckless ( fx extravagance);  (psyk) uninhibited. 
uhævnet adj unrevenged,  F unavenged. 
uhøflig adj impolite,  F discourteous, uncivil;  (grov, uopdragen) rude ( fx it is rude to stare). 
uhøflighed (en -er) impoliteness,  F discourtesy, incivility;  (grovere) rudeness; [en uhøflighed] an act of discourtesy (, rudeness); an incivility;  (ytring) a rude remark. 
uhøjtidelig adj unceremonious, unpretentious,  (ligefrem) straightforward, free and easy (, foran sb: free-and-easy). 
uhørlig adj inaudible. 
uhørt adj unheard ( fx no one is condemned unheard);  (enestående) unheard of,  F unprecedented;  adv exceptionally, extremely; [en uhørt pris] an exorbitant price. 
uhøvisk adj indecent, improper. 
uhøviskhed (en) indecency, impropriety. 
uhøvlet adj undressed, rough. 
uhåndgribelig adj intangible. 
uhåndterlig adj unwieldy, awkward to handle;  (for stor) bulky. 
uidentificeret adj unidentified ( fx an unidentified flying object). 
uigendrivelig adj irrefutable, unanswerable ( fx argument). 
uigengivelig adj  (dvs for groft) unrepeatable,  (på tryk) unprintable. 
uigenkaldelig adj irrevocable ( fx decision);  adv irrevocably; [uigenkaldelig sidste opførelse] positively the last performance;  [uigenkaldelig tabt] irretrievably lost. 
uigennemførlig adj impracticable, unfeasible. 
uigennemførlighed (en) impracticability. 
uigennemsigtig adj opaque. 
uigennemsigtighed (en) opaqueness. 
uigennemskuelig adj impenetrable ( fx mystery); inscrutable ( fx person); obscure ( fx motives). 
uigennemtrængelig adj impenetrable ( fx forest, mystery); impervious (for  to, fx to gas, to the sun's rays, to water). 
uigennemtrængelighed (en) impenetrability; imperviousness. 
uigennemtænkt adj inconsiderate, rash. 
uimodsagt adj uncontradicted,  F unchallenged; [lade det være uimodsagt] leave it unchallenged. 
uimodsigelig adj undeniable, beyond question. 
uimodståelig adj irresistible. 
uimodståelighed (en) irresistibility. 
uimodtagelig adj: [uimodtagelig for] proof against ( fx flattery, his arguments),  F insusceptible to ( fx flattery), impervious to ( fx foreign influence; reason);  (med.) immune to;  [uimodtagelig for fornuft]  (også) inaccessible to reason. 
uimodtagelighed (en) imperviousness, insusceptibility;  (med.) immunity. 
uimponeret adj unimpressed. 
uindbudt adj uninvited; [uindbudt gæst]  T gatecrasher. 
uindbunden adj unbound. 
uinddrivelig adj irrecoverable. 
uindfattet adj: [uindfattede briller] rimless spectacles. 
uindfriet adj unredeemed ( fx promise). 
uindhegnet adj unfenced. 
uindløselig adj  (om pengeseddel) inconvertible. 
uindløst adj unpaid;  (om pant) unredeemed;  (om check) uncashed. 
uindpakket adj not wrapped up, unwrapped, unpacked. 
uindskrænket adj unrestricted ( fx liberty, power), absolute ( fx master, power, ruler), unlimited ( fx powers);  adv absolutely. 
uindskrænkethed (en) absoluteness. 
uindtagelig adj impregnable. 
uindtagelighed (en) impregnability. 
uindviet adj unconsecrated ( fx ground);  (i en lære, en hemmelighed) uninitiated. 
uinteressant adj uninteresting. 
uinteresseret adj uninterested (i in). 
ujævn adj  (ikke plan) uneven ( fx surface, ground), irregular ( fx surface), rough ( fx ground, road, terrain),  (stærkere) rugged ( fx landscape, path, road, terrain);  (bulet) bumpy ( fx road, landing ground); [ujævnt terræn]  (også) broken ground;  (ikke lige el. ret) uneven ( fx line), rough ( fx edge, outline), rugged ( fx outline);  (skiftende, ikke regelmæssig) uneven ( fx motion, performance, progress, style, temper), irregular ( fx breathing, pulse, action of a machine), variable ( fx motion);  (om konsistens: klumpet) lumpy. 
ujævnhed (en -er) (se ujævn)  unevenness, irregularity, roughness, ruggedness, bumpiness; [ujævnheder]  (i terræn etc) irregularities,  (i vejoverflade) bumps;  [ujævnheder i terrænet]  (også) broken ground. 
ukaldet adj  (uønsket) uncalled-for; unwarranted ( fx interference); [komme ukaldet]  (trænge sig på) intrude. 
ukammeratlig adj unsporting,  (illoyal) disloyal. 
ukampdygtig adj disabled, out of action, neutralized,  (om skib også) crippled; [gøre ukampdygtig] disable, put out of action, neutralize. 
ukendelig adj unrecognizable, unidentifiable;  (ikke til at skelne) indistinguishable ( fx an indistinguishable mass of bruises); [forandret så han er helt ukendelig] changed beyond (el. out of all) recognition;  [gøre ukendelig] disguise. 
ukendelighed (en) unrecognizability; [forandret indtil ukendelighed] altered beyond (el. out of all) recognition. 
ukendskab (et) ignorance (til of). 
ukendt adj unknown ( fx country, person, quantity);  (som man ikke er fortrolig med) unfamiliar ( fx surroundings);  (ikke berømt) obscure ( fx writer); [ukendt af sin samtid] unknown to one's contemporaries;  [det ukendte] the unknown;  [den ukendte soldat] the Unknown Warrior;  [hidtil ukendt] hitherto unknown;  (uovertruffen etc) unprecedented, unheard of;  [ukendt med] unacquainted with, unfamiliar with;  (uvidende om) ignorant of. 
uklar adj  (utydelig) indistinct, blurred ( fx outlines);  (diset) hazy;  (om væske) muddy, cloudy,  F turbid;  (om glas, lys) dim;  (om lydgengivelse) muzzy, muddy; [gøre uklar] blur, dim,  (om væske) muddy, make cloudy;  (fig: vag) vague, dim ( fx feeling, idea, memory; a vague expression (, reply));  (svær at forstå) obscure,  (forvirret) confused ( fx idea, situation, speech), muddled ( fx  thinking);  (flertydig) ambiguous ( fx answer, expression, statement);  (usikker) uncertain ( fx it is uncertain whether he has returned); [han er uklar på dette punkt] he is not very clear about this;  (om person: forvirret) confused,  (på grund af feber) light-headed, delirious;  (om bokser) groggy, punch-drunk; [ mar:]  [uklart anker] foul anchor;  (se også I. rage). 
uklareret adj uncleared. 
uklarhed (en -er) (se uklar)  indistinctness; haziness; muddiness, cloudiness, turbidity; dimness; muzziness; vagueness, obscurity; confusion, muddle-headedness; ambiguousness, ambiguity ( fx there are several ambiguities in his statement); uncertainty; light-headedness, delirium; grogginess. 
uklassificeret adj  (også om dokument) unclassified. 
uklippet adj uncut;  (om hæk) untrimmed;  (om får) unshorn;  (om billet) unpunched. 
uklog adj unwise,  (som ikke viser omtanke) imprudent,  (svagere: mindre vel betænkt) injudicious, ill-advised. 
uklogskab (en) imprudence, injudiciousness. 
uklædelig adj unbecoming. 
ukollegial adj disloyal. 
ukomplet adj incomplete, defective. 
ukompliceret adj simple, uncomplicated;  (med.) non-complicated. 
ukoncentreret adj unconcentrated; [han var ukoncentreret] he was not concentrating. 
ukonfirmeret adj not (yet) confirmed. 
ukorrekt adj incorrect ( fx statement, behaviour);  (ureglementeret) irregular ( fx procedure);  adv -ly. 
Ukraine the Ukraine. 
ukrainsk adj Ukrainian. 
ukrigerisk adj unwarlike ( fx people); peaceable ( fx person). 
ukristelig adj unchristian;  adv awfully ( fx stupid); [være en ukristelig tid om at gøre noget] take an unconscionable time doing something;  [på dette ukristelige tidspunkt] at this ungodly (el. unearthly) hour;  [noget så ukristeligt]  T something awful. 
ukritisk adj uncritical. 
ukronet adj uncrowned. 
ukrudt (et)  (plante) weed,  (kollektivt) weeds pl ( fx the garden is overgrown with weeds); [rense for ukrudt] weed;  [ukrudt forgår ikke så let]  (omtr =) ill weeds grow apace. 
ukrudtsmiddel weed-killer,  F herbicide. 
ukrudtsplante (en -r) weed. 
ukrænkelig adj inviolable. 
ukrænkelighed (en) inviolability. 
ukuelig adj indomitable ( fx courage); [ukueligt humør] unfailing good spirits pl. 
ukulele (en -r) ukulele. 
ukultiveret adj  (uopdragen) ill-mannered, ill-bred;  (uden kundskaber) uneducated. 
ukunstlet adj unaffected,  F artless;  (ofte =) unsophisticated. 
ukunstlethed (en) artlessness. 
ukunstnerisk adj inartistic. 
ukurant adj  (om penge) not current;  (om vare) unsaleable, unmarketable. 
ukvalificeret adj unqualified (til for; til at gøre noget to do something). 
ukvemsord (et -) term of abuse;  pl abuse, abusive language. 
ukvindelig adj unwomanly. 
ukvindelighed (en) unwomanliness. 
ukvitteret adj unreceipted. 
ukyndig adj ignorant (i of), unskilled (i in). 
ukyndighed (en) ignorance (i of), lack of skill. 
ukysk adj unchaste. 
ukyskhed (en) unchastity. 
ukærlig adj unkind; uncharitable. 
ukønnet adj asexual ( fx reproduction). 
uladsiggørlig adj T: [det er uladsiggørligt] it can't be done. 
ulan (en -er) uhlan. 
u-land developing country. 
u-landsfrivillig sb  (svarer til) VSO-worker (fk Voluntary Service Overseas). 
u-landshjælp aid to developing countries. 
ulastelig adj faultless, immaculate ( fx evening dress), blameless ( fx  life), impeccable ( fx behaviour, dress), irreproachable ( fx  conduct). 
ulastelighed (en) (se ulastelig)  faultlessness, immaculateness, blamelessness, impeccability. 
ulave (en): [i ulave]  (uordentlig) in disorder,  (ude af funktion) out of order;  [bringe i ulave] put out of order, upset, disarrange;  [komme i ulave] be upset, be disarranged. 
uld (en) wool. 
uldagtig adj woolly. 
ulden adj woollen;  (fig: uklar) ambiguous ( fx answer, statement), vague ( fx expression, reply);  (upålidelig) unreliable,  (lusket) furtive. 
ulder pl lint, fluff. 
uldgarn woollen yarn, wool, worsted. 
uldhåndskrabbe zo mitten crab. 
uldhår woolly hair. 
uldmarked wool market. 
uldproducent wool producer. 
uldspinder wool spinner. 
uldstrømpe woollen stocking. 
uldtrøje (undertrøje) (woollen) vest. 
uldtæppe (woollen) blanket. 
uldtøj woollens pl,  T woollies pl. 
uldvarer pl woollen goods, woollens. 
uledende adj  (elekt etc) non-conductive. 
ulegemlig adj incorporeal. 
ulejlige vb trouble ( fx I won't trouble you with all the details; may I trouble you for (el. to pass) the salt?),  F inconvenience ( fx please excuse me for inconveniencing you),  T put out ( fx I hope I haven't put you out); [ulejlige sig] trouble ( fx you needn't trouble),  T put oneself out ( fx don't put yourself out for me);  [ulejlige sig med at] take the trouble to;  [må jeg bede Dem ulejlige Dem herind] may I trouble you to come in here. 
ulejlighed (en) trouble,  F inconvenience; [det er spildt ulejlighed] it is a waste of time (and trouble), it is a waste of energy,  T it is no use;  (se også II. værd);  [ med vb:]  [gøre ulejlighed] give trouble,  F cause inconvenience;  [gøre en ulejlighed] give somebody trouble,  T put somebody out,  F cause somebody inconvenience, inconvenience somebody;  [gøre sig ulejlighed] trouble,  T put oneself out (med at to);  [gør dig ingen ulejlighed!] don't trouble (el. bother) (med at svare to answer);  [gør dig ingen ulejlighed for min skyld!] don't put yourself out for me!  [gøre sig den ulejlighed at] take the trouble to,  T put oneself out to;  [han har kun haft ulejlighed af det] he has had nothing but trouble out of it; he has got nothing for his pains;  [det har man for sin ulejlighed!] that's what you get for your trouble  (el. pains)!  [komme til ulejlighed] come at an unfortunate time,  F come at an inopportune moment;  [jeg håber ikke jeg kommer til ulejlighed] I hope I am not intruding;  [være til ulejlighed] give trouble, be inconvenient,  (om person) be in the way. 
ulempe (en -r) drawback,  F disadvantage (ved to),  (gene også) inconvenience. 
ulempetillæg extra payment for inconvenience, dirt or danger. 
ulidelig adj unbearable,  F insufferable, insupportable ( fx pain). 
ulig adj unlike ( fx his method is not unlike mine). 
ulige adj unequal;  (om tal) odd, uneven ( fx numbers);  adv unequally, unevenly; [ulige datoer] odd days ( fx No Waiting (parkering) this Side on Odd Days);  [ulige fordelt] unevenly distributed;  [ulige lange] of unequal length;  [lige eller ulige] odd or even;  [ulige numre] odd numbers;  [med ulige numre] odd-numbered ( fx houses);  [ulige store] unequal, of unequal size;  [ulige større (, bedre etc)] far greater (, better, etc). 
uligesidet adj unequal-sided, with unequal sides; [uligesidet trekant] scalene triangle. 
uligevægt lack of balance,  (om sindet) mental unbalance (el. instability). 
uligevægtig adj unbalanced. 
ulighed (en -er) difference ( fx difference in age, the difference between the children),  F dissimilarity;  (større) disparity ( fx in (el. of) age, of income);  (mangel på ligestilling) inequality ( fx social inequalities),  F imbalance ( fx social imbalance in school attainment),  (større) disparity ( fx between rich and poor). 
ulinieret adj unruled ( fx paper). 
ulk (en -e)  zo father-lasher;  (se også søulk). 
ulme vb  (også fig) smoulder. 
ulmen (en) smouldering. 
ulogisk adj illogical;  adv -ly. 
ulovlig adj unlawful ( fx act), illegal ( fx parking), illicit ( fx  sale of alcohol, traffic in drugs);  (mod reglerne, fx i sport) illegal; [det er ulovligt at]  (også) it is an offence to;  [ulovlig strejke] illegal strike;  [ulovlig svangerskabsafbrydelse] criminal abortion. 
ulovlighed (en) unlawfulness, illegality, illicitness; [ulovligheder] unlawful acts. 
ultimativ adj having the character of an ultimatum; [ultimativt krav] final demand. 
ultimatum (et -er) ultimatum. 
ultimo : [ultimo april] on April 30th, at the end of April;  [ultimo maj] on May 31st, at the end of May;  [veksler pr. ultimo maj] bills due end of May. 
ultra- ultra- ( fx ultraconservative, ultramicroscope, ultrared, ultraviolet rays). 
ultralyd ultrasound. 
ultramarinblå adj ultramarine. 
ulv (en -e) wolf (pl wolves);  (se også fåreklæder, tude). 
ulveagtig adj wolfish. 
ulveflok pack of wolves;  (spejdere) pack. 
ulvefod (en -)  (bot) club moss. 
ulvehund wolf dog. 
ulvejagt wolf-hunt(ing). 
ulvesaks wolf trap. 
ulvespids (schæferhund) alsatian. 
ulvetid hard times pl. 
ulveunge (zo og om spejder) wolf cub. 
ulvinde (en -r) she-wolf. 
ulydig adj disobedient (mod to); [være ulydig mod]  (også) disobey. 
ulydighed disobedience. 
ulykke (en -r)  (ulykkestilfælde) accident ( fx he has had an accident; he was killed in an accident),  (sammenstød, flynedstyrtning) crash;  (større) disaster,  (mere omfattende) catastrophe,  (F el. spøg.) calamity ( fx the murder of the President was a public calamity; it would be a calamity if I lost it);  (mere generelt, F) misfortune ( fx it was his misfortune to marry the wrong woman; the early loss of his parents was a great misfortune);  (modgang) trouble,  F adversity ( fx show courage in adversity);  (nød) distress,  (elendighed, sorg) misery;  (skade) harm ( fx I see no harm in that; where is the harm in that);  (uheld) bad luck ( fx it has brought me nothing but bad luck); [ulykken er at] the trouble is that, the unfortunate thing is that;  [det betyder ulykke] it is bad luck ( fx to break a mirror), it brings one bad luck ( fx breaking a mirror brings one seven years' bad luck);  [gid du må få al landsens ulykker] confound you!  [grim som en ulykke] ugly as sin;  [gøre en ulykke på sig selv] do away with oneself;  [det blev hans ulykke] it ruined him (el. his life);  [det har været hans ulykke] that has been his misfortune;  [bringe ‚n i ulykke] get somebody into trouble;  [komme i ulykke] get into trouble;  [en ulykke kommer sjældent alene] misfortunes rarely (, oftest dog: never) come singly;  [lave ulykker] do harm,  (om barn) make mischief;  [ulykken er ikke så stor] there is no great harm done;  [til al ulykke] as ill-luck would have it, unfortunately. 
ulykkelig adj  (som føler sig ulykkelig) unhappy,  (stærkere) miserable,  F wretched,  (ude af sig selv) distracted;  (om begivenhed, forhold) unfortunate ( fx circumstances), unhappy ( fx  marriage),  (stærkere) disastrous ( fx war),  (forudbestemt til et ulykkeligt udfald) ill-fated, ill-starred ( fx  expedition, marriage);  (beklagelig) unfortunate,  (stærkere) deplorable ( fx mistake);  (elendigt stillet) miserable,  F wretched; [den ulykkelige] the miserable man (, woman),  T the poor creature,  F the wretch;  [ulykkeligt forelsket] hopelessly in love;  [ulykkelig hændelse] (unfortunate) accident;  [komme ulykkeligt af dage] come to a sad end,  (ved et ulykkestilfælde) be killed in an accident;  [ulykkelig kærlighed] an unhappy love affair,  F unrequited love;  [ulykkeligt stillet] unfortunate,  (nødstedt) distressed. 
ulykkeligvis adv unfortunately. 
ulykkesbil : [ulykkesbilen] the ill-fated car. 
ulykkesbudskab tragic news, sad news sg. 
ulykkesforsikret adj insured against accident. 
ulykkesforsikring accident insurance; [lovpligtig ulykkesforsikring] compulsory employers' liability assurance. 
ulykkesfugl bird of ill omen;  (person der bringer ulykke) Jonah;  (person der ofte kommer ud for ulykker) accident-prone (person). 
ulykkesprofet prophet of doom,  F alarmist. 
ulykkessted scene of an accident (, a disaster). 
ulykkestilfælde accident,  (større) disaster,  (mere omfattende) catastrophe. 
ulyksalig adj unhappy,  (stærkere) disastrous,  (svagere) unfortunate ( fx his unfortunate propensity for getting into debt);  (besværlig etc) confounded. 
ulyst (en) dislike (til of);  F distaste (til for),  (svagere) disinclination (til for),  (stærkere) aversion, repugnance (til to); [med ulyst] reluctantly;  [føle ulyst ved at gøre noget] dislike doing something. 
ulægelig adj incurable. 
ulægt adj unhealed. 
ulækker adj unappetizing,  (stærkere) repulsive;  (fig) unsavoury ( fx affair);  T (dvs væmmelig etc) grotty; yukky. 
ulærd adj unlettered; [jeg er en ulærd mand] I am not a scholar. 
ulæselig adj  (vanskelig at læse) illegible;  (ikke læseværdig) unreadable. 
ulæselighed (en) illegibility; unreadableness. 
ulæsket adj unslaked; [ulæsket kalk] quicklime. 
ulæst adj unread; [ulæst tekst]  (ved eksamen) unseen text. 
ulønnet adj unpaid ( fx person, post), unsalaried ( fx person),  (om officielt hverv) honorary ( fx secretary, duties). 
uløselig adj insoluble ( fx problem); inextricable ( fx knot, difficulty); [være uløseligt knyttet til] be inextricably bound up with. 
uløselighed (en) insolubleness, inextricability. 
uløst adj unsolved; unresolved ( fx conflict, problem). 
umage (en) trouble,  F pains pl; [gøre sig umage] make an effort;  [gøre sig (meget el. stor) umage for at] take (great) trouble to, go out of one's way to ( fx please him), go to great lengths to,  F take (great) pains to;  (bestræbe sig på) endeavour to ( fx endeavour to look unconcerned);  [gøre sig al mulig umage] work hard,  T put one's back into it,  F spare no pains;  [gøre sig meget umage med noget] take a lot of trouble over something,  F take great pains over something;  (se også II. værd). 
umage vb: [umage sig med at] trouble to, take the trouble to. 
umage adj odd ( fx glove, shoe). 
umagelig adj uncomfortable. 
umagnetisk adj non-magnetic. 
umalet adj unpainted ( fx table); unground ( fx coffee). 
umandig unmanly,  F effeminate;  (fej) cowardly. 
umandighed (en) unmanliness,  F effeminacy; cowardliness. 
umanerlig adj  (ustyrlig) unmanageable;  adv immensely ( fx rich); terribly ( fx bad). 
umbra (en)  (farve) umber. 
umbrakonøgle Allen key, hexagonal socket wrench. 
umeddelsom adj incommunicative. 
umedgørlig adj  (stædig) stubborn,  (besværlig) difficult to get on with,  F unaccommodating,  (stærkere) intractable. 
umedgørlighed (en) stubbornness; intractableness. 
umelodisk adj unmelodious;  adv -ly. 
umenneske (et -r) brute, monster. 
umenneskelig adj inhuman ( fx treatment; he was subjected to inhuman pressures); [det er umenneskeligt]  (dvs ikke til at udholde) it is more than flesh and blood can stand;  [det er umenneskeligt at forlange at han skal gøre det] you simply can't expect him to do it;  [et umenneskeligt tidspunkt]  T an unearthly (el. ungodly) hour. 
umenneskeliggøre vb dehumanize. 
umenneskelighed (en) inhumanity. 
umetodisk adj unmethodical. 
umiddelbar adj immediate, direct;  (om naturel) unsophisticated, spontaneous; [i umiddelbar nærhed af] in the immediate vicinity of;  [umiddelbart]  (dvs straks) immediately ( fx immediately after this);  (for en umiddelbar betragtning) at first; on the face of it ( fx on the face of it this seems reasonable, but ...);  [umiddelbart forståelig] immediately intelligible. 
umiddelbarhed (en)  (om naturel) spontaneity, unsophisticatedness. 
umindelig adj: [i umindelige tider]  T for donkey's years,  F time out of mind, from time immemorial;  [det er umindelige tider siden jeg har set ham] it is ages since I saw him last,  T I haven't seen him for donkey's years. 
umiskendelig adj unmistakable,  (åbenbar) obvious. 
umistelig adj inalienable ( fx rights). 
umoden adj unripe ( fx fruit);  (fig) immature ( fx literary work; he is immature); crude ( fx  theories). 
umodenhed (en) unripeness; immaturity, crudeness. 
umoderne adj out of date ( fx her dress is out of date; an out-of-date dress),  (ikke (længere) på mode) out of fashion ( fx miniskirts are out of fashion);  (gammeldags) outdated ( fx dress; ideas, methods), old-fashioned. 
umoral (en) immorality. 
umoralsk adj immoral,  F unprincipled;  adv immorally. 
umotiveret adj unprovoked ( fx attack, insult), uncalled for ( fx  remark),  F gratuitous ( fx insult, lie),  (stærkere) wanton ( fx cruelty, destruction);  (ubegrundet) groundless ( fx suspicion);  adv without a motive, without provocation ( fx attack somebody without provocation), without any reason,  F gratuitously ( fx lie gratuitously), wantonly ( fx destroy something wantonly); groundlessly;  (uden sammenhæng med andet) apropos of nothing ( fx say something apropos of nothing). 
umulig adj impossible; [umuligt adv] not possibly ( fx you cannot possibly do it);  [alle mulige og umulige steder] here, there and everywhere; in all sorts of places;  [det er mig umuligt at gøre det] I cannot possibly do it; it is impossible for me to do it;  [det er umuligt at vide] there is no knowing,  T it is anybody's guess;  [intet er umuligt for ham] nothing is impossible to him;  [forsøge det umulige] attempt the impossible (el. impossibilities);  [gøre sig umulig] make oneself impossible;  [han er umulig til stavning] he is hopeless at spelling; his spelling is hopeless;  (se også næsten). 
umuliggøre vb render (el. make) impossible. 
umulighed (en) impossibility; [det er en umulighed] it is impossible, it is out of the question. 
umulius (en -'er) impossible person,  T dead loss, dud. 
umusikalsk adj unmusical; [være umusikalsk] have no ear for music. 
umyndig adj under age;  sb a minor; [umyndiges midler] funds held in trust for minors, trust funds;  [gøre ‚n umyndig], se umyndiggøre;  [hør de umyndiges røst!]  (svarer til) "out of the mouth of babes and sucklings". 
umyndiggøre vb: [umyndiggøre ‚n] declare somebody (, have somebody declared) incapable of managing his (, her) own affairs;  (fig) not allow somebody to decide any thing for himself (, herself). 
umælende adj dumb ( fx creatures);  (fig) inarticulate ( fx in the hospital he was treated as an  inarticulate being). 
umærkelig adj imperceptible ( fx change);  adv imperceptibly. 
umættelig adj insatiable;  (kem) unsaturable. 
umættelighed (en) insatiability. 
umættet adj unsatisfied;  (kem) unsaturated. 
umøbleret adj unfurnished. 
umøntet adj uncoined; [umøntet guld] bullion. 
umådeholden adj immoderate ( fx demands), intemperate ( fx habits), excessive ( fx drinking); [umådeholdent adv] -ly, to excess ( fx drink to excess). 
umådeholdenhed (en) intemperance, excess, lack of moderation. 
umådelig adj huge, tremendous, enormous,  (mere F) immense;  adv -ly; [umådelig ked af det] extremely (el. awfully) sorry;  [umådelig mange (el. en umådelig masse) bøger etc] an enormous (el. a vast) number of books etc,  T an awful lot of books etc;  [umådelig stor] huge, enormous;  [umådelig sød]  (etc) T too sweet (etc) for words. 
umålelig adj immeasurable. 
unational adj unpatriotic ( fx conduct); antinational. 
unatur se unaturlighed. 
unaturlig adj unnatural ( fx crime, father);  (affekteret) affected;  (tvungen) forced ( fx smile, style), unnatural ( fx laugh), stiff (  fx manner); [det er unaturligt for ham] it is foreign to his nature. 
unaturlighed (en) unnaturalness; affectation. 
unavngiven adj anonymous, unnamed. 
unddrage vb: [unddrage ‚n noget]  (dvs fratage) deprive somebody of something,  (ikke lade få) withhold something from somebody;  [unddrage sig]  (dvs prøve at undgå) evade ( fx a duty, paying income tax),  (slippe uden om) escape;  F elude ( fx it eludes analysis);  [unddrage sig forfølgelse] baffle pursuit;  [unddrage sig opmærksomheden] escape notice. 
unde *  (forunde) give ( fx somebody a rest); grant;  (ønske) wish;  (ikke misunde) be pleased about; [jeg under ham hans held] I am pleased about his good fortune;  [jeg under ham alt muligt godt] I wish him every success;  [jeg under ham den stilling] I am delighted for him that he got that job;  [det under jeg ham]  (dvs det har han rigtig godt af) serves him right!  [ikke unde] grudge ( fx grudge him even his food), begrudge;  [han undte sig ingen hvile] he gave himself no rest;  [det er dig vel undt] you are welcome to it. 
under (et -e) wonder ( fx it is a wonder that he escaped),  (stærkere) marvel ( fx the marvels of nature; a marvel of beauty);  (mirakel) miracle ( fx it is a miracle that he escaped); [et Guds under] a miracle;  [det er intet under] that is no wonder;  [ved et under] by a miracle. 
under (en -e)  (af krydder etc) bottom (part). 
under præp  a) (dækket af, bevægende sig under, underkastet) under ( fx the bed, a tree, the water; wear a sweater under one's jacket; hide something under a pillow; the river flows under a bridge; England under the Tudors; under control; he has 50 men under him);  (dækket af, også) underneath ( fx the bed; one's jacket);  b) (neden for, lavere nede end) below ( fx below the level of the sea; the sun sank below the horizon; below them in the valley; wounded below the knee; hit him below the belt);  c) (lavere i værdi, dygtighed etc end) below ( fx below me in  intelligence; below the average; below par),  (i rang) under, below ( fx nobody under (el. below) the rank of captain; a colonel is under (el. below) a general in rank);  d) (mindre end) under ( fx children under six years of age; I won't do it under œ5; I can't do it in under 2 hours), below ( fx below six years of age), less than ( fx in less than two hours);  e) (om tid: i løbet af) during ( fx during my stay in London; during the war);  f) (F: ved datobetegnelse) bearing the date of ( fx a decree bearing the date of April 12);  g) (genstand for behandling etc) under ( fx under repair; under construction), in process of;  h) (omgivet af) amid(st) ( fx he sat down amidst a painful silence, amid cheers);  i) (ved rubrikbetegnelse) under ( fx this is dealt with under the head of chemistry; the book is listed under biology);  j) [ Udtryk]  [under dronning Victorias regering] during (el. in) the reign of Queen Victoria;  [under dronning Victoria] under Queen Victoria;  (se også de ord hvormed "under" forbindes). 
IV. under adv, [neden under] below, underneath;  (se også de verber, hvormed "under" forbindes). 
underafdeling subdivision, subsection;  (zo og bot) subclass;  (filial) (sub)branch. 
underafkøle supercool. 
underagent sub-agent. 
underagentur subagency. 
underansigt lower part of the face. 
underarm forearm. 
underart subspecies. 
underbalance deficit. 
underbefragtning subcharter. 
underbegavet adj not very bright;  (fagligt) subnormal. 
underbeklædning underwear. 
underbelyse * underexpose. 
underbelysning underexposure. 
underbemandet adj short-handed; understaffed;  (også mar) undermanned. 
underbenklæder , se underbukser. 
underbetale * underpay; [underbetalt arbejdskraft] sweated labour. 
underbevidst adj subconscious. 
underbevidsthed subconsciousness, subconscious mind. 
underbibliotekar assistant librarian. 
underbid (et -) underhung jaw; [have underbid] have an underhung jaw. 
underbinde vb  (med.) ligate. 
underbinding ligation, ligature. 
underbo (en -er) person living in the flat below. 
underbukser pl  (herreunderbukser) (under)pants,  (korte) trunks,  (trusser) briefs;  (dameunderbukser) (lange) knickers,  (kortere) panties,  (trusser) briefs; [lange underbukser]  (herreunderbukser) long pants,  T long johns. 
underbyde vb undercut,  F undersell;  (ved licitation) underbid;  (om arbejdsgiver) underpay. 
underbygge vb  (fig) support ( fx a theory, a statement, med with);  (godtgøre) substantiate ( fx substantiate an assertion with hard figures); [slet underbygget] ill-founded;  [videnskabeligt underbygget] with a scientific basis (el. foundation), scientifically based. 
underbygning substantiation;  (fundament) substructure. 
underdanig adj submissive (over for to, fx be submissive to one's parents);  (ydmyg) humble;  (krybende) servile,  (stærkere) obsequious; [gøre sig noget underdanig] subdue something,  (mere F) subjugate something. 
underdanighed (en) submissiveness; humility; servility, obsequiousness. 
underdejlig adj divine, divinely beautiful. 
underdel lower part;  (af vogn) chassis, undercarriage. 
underdrejet adj  (mar) hove-to. 
underdyne featherbed. 
underdæk (mar) lower deck. 
underdønning (mar) ground swell.. 
undereksponere vb underexpose. 
undereksponering (en -er) underexposure. 
underekstremiteter pl  (med.) lower extremities. 
underentreprenør subcontractor. 
underentreprise subcontract. 
underernæret adj underfed,  F undernourished. 
underernæring undernourishment;  (fagligt) malnutrition. 
underforsikret adj underinsured. 
underforstå vb understand, imply. 
underforsyne vb undersupply; [egnen er underforsynet med teatre] the area is short of theatres. 
underfuld adj wonderful, marvellous, miraculous. 
underfundig adj subtle ( fx humour);  (snedig) cunning. 
underfundighed (en -er)  (også om bemærkning) subtlety;  (snedighed) cunning. 
underføring (en -er)  (vejunderføring) underpass. 
undergang (en) end ( fx the end of the world (, of civilization));  (ødelæggelse) destruction, ruin;  (fald) fall ( fx the fall of the Roman Empire);  (forlis) loss; [gå sin undergang i møde] be heading for ruin (, disaster). 
undergive vb: [være undergivet] be subject to;  [undergive sig] submit to. 
undergiven (en, undergivne) subordinate. 
underglasur underglaze. 
undergrave vb undermine;  (fig) undermine ( fx one's health),  F erode ( fx his credibility), sap ( fx his energy, his strength, his will to live, their morale), subvert ( fx the morale of the troops); [undergravende] subversive ( fx activities, propaganda). 
undergravning (en) (se undergrave)  undermining; erosion; sapping; subversion. 
undergrund (en)  (især fig) underground;  (geol) subsurface,  (landbrug) subsoil; [retten til (udnyttelse af) undergrunden] the drilling rights, the mineral rights pl;  [i undergrunden] below the surface, below (el. under) ground ( fx carry on drilling operations below (el. under) ground in Denmark);  [dybt nede i undergrunden] deep under ground. 
undergrundsbane underground (railway) ( fx go by underground),  T tube,  (am) subway. 
undergrundsbevægelse underground movement; [undergrundsbevægelsen]  (også) the Resistance. 
undergrundsøkonomi underground economy, black economy. 
undergruppe subgroup. 
undergæret adj: [undergæret øl] bottom fermentation beer. 
undergæring bottom fermentation. 
undergørende adj miraculous. 
undergå vb undergo ( fx a change), go through. 
underhandle , se forhandle. 
underhold (et)  (forsørgelse) support,  (især jur) maintenance ( fx pay for her maintenance; pay a sum towards the maintenance of the children);  (udkomme) living, livelihood,  F subsistence; [tjene til familiens underhold] support one's family;  [tjene til sit underhold] earn one's living, support oneself. 
underholde vb  (more) amuse, entertain;  (samtale med) talk to, entertain,  F converse with;  (forsørge), se ernære; [underholde med] entertain the guests (etc) with ( fx a song, conjuring tricks);  [underholde sig med ‚n] talk to (el. with) somebody,  F converse with somebody. 
underholdende adj entertaining, amusing. 
underholdning (en)  (optræden etc) entertainment;  (adspredelse også) amusement. 
underholdningsindustri entertainment industry. 
underholdningslitteratur light literature, light reading. 
underholdningsmusik light music. 
underholdningsroman light novel. 
underholdsbidrag maintenance,  (til hustru også) alimony. 
underhus (parl) lower house; [underhuset]  (i Engl) the House of Commons. 
underhånden adv privately ( fx sell privately),  (om salg også) by private arrangement (el. contract);  (fortroligt) confidentially,  T on the quiet ( fx tell somebody something on the quiet),  (hemmeligt) secretly,  F clandestinely,  T on the quiet ( fx he sold his car on the quiet); [tale med ham underhånden] have a private (, secret) talk with him. 
underhåndsaftale private (, secret) agreement. 
underhåndsforhandling private (, secret) negotiation (el. talk). 
underhåndsmeddelelse confidential communication. 
underhåndssalg sale by private contract,  (ulovligt) surreptitious sale. 
underjordisk adj underground,  F subterranean ( fx cave, passage);  (fig) underground ( fx movement). 
underkant lower edge; [i underkanten]  (fig) a bit on the low side. 
underkaste vb subject to ( fx subject somebody (, something) to an examination, subject somebody to torture), put through ( fx put somebody through an examination); [være underkastet svingninger] be subject to fluctuation;  [ med sig:]  [underkaste sig]  (give efter) give in,  F submit;  (med objekt: give efter for) submit to ( fx his decision), subject oneself to ( fx that kind of treatment),  (undertvinge) subdue, bring into subjection,  (mere F) subjugate,  (erobre) conquer;  [underkaste sig en eksamen] present oneself for (, skriftlig: sit for, sit) an examination;  [underkaste sig en operation] undergo an operation. 
underkastelse (en) submission,  (undertvingelse) subjection,  (mere F) subjugation. 
underkende *  (omstøde) overrule, set aside ( fx a decision);  (miskende) fail to appreciate,  (undervurdere) devalue ( fx his work), underrate,  (tale nedsættende om) disparage ( fx his achievements); [underkende en dom]  (i straffesag) quash a conviction,  (i civilsag) reverse a judgment. 
underkendelse (en) (se underkende)  setting aside; failure to appreciate; underrating; disparagement;  (af en dom, i straffesag) quashing,  (i civilsag) reversal. 
underkjole slip; [din underkjole hænger forneden] your slip is showing. 
underklasse underclass; [underklassen]  (også) the lower classes. 
underkop saucer. 
underkorporal lance corporal,  (am) private first class. 
underkrop lower part of the body. 
underkue vb subdue,  (mere F) subjugate. 
underkuelse (en) subjugation. 
underkuet adj downtrodden,  F suppressed;  (især åndeligt) cowed,  (af sin kone, T) henpecked. 
underkurs discount; [til underkurs] at a discount. 
underkvalificeret adj  (om person) underqualified; [underkvalificeret arbejde] work one is overqualified for. 
underkæbe lower jaw,  (fagligt) mandible. 
underkøbe * suborn. 
underkøje lower bunk;  (på passagerskib) lower berth. 
underlag (et -)  (støtte, fundament) support, foundation, bed;  (måtte etc) mat, pad;  (skriveunderlag) blotting pad;  (under gulvtæppe) underlay;  (teltunderlag) ground sheet;  (dybere liggende lag) substratum;  (af maling) undercoat(ing). 
underlagen (et -er) bottom sheet. 
underlagt perf part, adj, se underlægge. 
underlegen adj inferior; [være ‚n underlegen] be inferior to somebody, be somebody's inferior. 
underlegenhed (en) inferiority. 
underlig adj strange,  (F, især foran sb) singular ( fx experience),  (besynderlig, sær) odd ( fx behaviour), curious, queer,  T funny,  (oftest misbilligende) peculiar ( fx smell, taste, behaviour); [en underlig ‚n] a queer fish;  [tegn og underlige gerninger] signs and wonders;  [underlig i hovedet] queer in the head;  [underligt nok] strange to say, oddly enough;  [føle sig underlig]  (dvs syg) feel queer, fell peculiar;  [det er ikke så underligt] (it is) no wonder, it is not to be wondered at. 
underliggende adj underlying. 
underliv abdomen;  (klædningsstykke) camisole, bodice. 
underlivs- abdominal ( fx disease, muscle, operation). 
underlivsbetændelse (med.) inflammation of the internal female sexual organs. 
underlæbe (en -r) lower lip, underlip. 
underlæge (mil.) sergeant M.C.;  (mar) surgeon petty officer. 
underlægge vb  (mil.: en anden kommando, midlertidigt) attach to,  (permanent) assign to; [underlægge sig]  (dvs erobre) conquer,  (undertvinge) subdue,  (mere F) subjugate;  [være underlagt en] be placed under somebody, be subordinate to somebody;  (midlertidigt) be attached to somebody;  [underlagt musik] background music. 
underlægningsmusik background music. 
underlødig adj substandard, worthless;  (om litteratur også) trashy; [underlødig litteratur]  (også) trash. 
underminere vb undermine;  (se også undergrave). 
underminering (en) undermining. 
undermund lower part of the mouth,  (protese) lower denture. 
undermåler (en -e) undersized man;  (fig) nonentity;  (tåbe) moron. 
underneden adv  (på undersiden) underneath ( fx the kettle is black underneath);  (på en lavere etage) downstairs, below. 
underofficer (en -er)  (mil., glds) non-commissioned officer;  (mar) petty officer,  (dæksofficer) warrant officer. 
underordne vb subordinate (under to); [underordne sig] submit;  [underordne sig noget] submit to something;  [underordnende bindeord] subordinating conjunction. 
underordnet adj subordinate, inferior ( fx a captain is subordinate (el.  inferior) to a colonel);  (uvigtig) unimportant,  (foran sb også) minor, secondary ( fx considerations),  (efter vb også, F) immaterial ( fx that is immaterial); [underordnet sætning]  (gram.) dependent (el. subordinate) clause. 
underordnet sb subordinate ( fx his subordinates),  (især neds) inferior. 
underordning (også gram.) subordination. 
underpant mortgage. 
underpris cut price; [sælge til underpris] sell at a loss. 
underpriviligeret adj underprivileged. 
underpræsterende adj: [underpræsterende elev] underachiever. 
underret lower court. 
underretning (en) information;  (NB uden pl); [få underretning om at] be informed that, learn that;  [give ‚n underretning om noget] inform somebody of something;  [nærmere underretning] further particulars pl;  [skaffe sig underretning om] get information about;  [til underretning for Dem] for your information. 
underretsdommer judge of a lower court. 
underrette vb inform (en om noget somebody of something),  (F, især offentlig myndighed) notify (om of);  (merk også) advise; [holde ‚n underrettet] keep somebody informed (el. posted);  [underrette ‚n om at] inform somebody that,  T let somebody know that,  F notify (, advise) somebody that;  [forkert underrettet] misinformed. 
undersejl (mar) lower sail, course. 
underside underside,  T underneath ( fx the underneath of the bridge (, the plate)). 
underskab lower cupboard;  (i elementkøkken) unit base. 
underskole (omtr =) primary school. 
underskov underwood, undergrowth. 
underskrift (en -er) signature;  (det at underskrive) signing; [uden underskrift] without (a) signature, unsigned;  [sætte sin underskrift under] = underskrive. 
underskrive vb sign, put (, F: affix) one's signature to;  (bifalde) endorse, subscribe to; [underskrive sig] sign oneself. 
underskriver (en -e) signer,  (af traktat, henvendelse etc) signatory. 
underskud (et -) deficit ( fx a deficit of œ200);  (om noget der ikke når op til det forventede el. fornødne) shortfall (  fx students make up shortfalls in their grants by working in their vacations); [dække underskuddet] make up the deficit;  [give underskud] result in a deficit,  (om selskab, hotel etc) lose money, be run at a loss;  [køre med underskud] = give underskud. 
underskudsforretning losing concern. 
underskøn adj divinely beautiful. 
underskørt underskirt; waist slip. 
underskål saucer. 
underslæb (et) embezzlement,  (med betroede midler) fraudulent conversion; [begå underslæb] embezzle. 
underslå vb  (mar) bend ( fx a flag, a sail). 
underspille vb  (om rolle) underact; [(fig:) underspille betydningen af] play down. 
underst adj lowest, bottom;  (af to) lower;  adv at the bottom; [den underste] the bottom one. 
understatssekretær under-secretary (of state). 
understel underframe,  (flyv.) undercarriage;  (på bil) chassis. 
understemme (en -r) lower part. 
understik (i bridge) undertrick. 
understrege vb underline;  (fig: fremhæve) emphasize, stress ( fx he stressed the importance of stern measures),  (gøre tydelig) underline ( fx this underlines the need to cultivate their friendship), underscore. 
understregning (en) underlining; stressing. 
understryge vb  (tegl) point. 
understrøm (også fig) undercurrent. 
understyret adj understeered. 
understøtning (en) support;  (afstivning) propping up. 
understøtte vb support;  (afstive) prop up ( fx the roof with a post);  (fig) support, assist, back (up);  (med offentlige midler) aid, subsidize. 
understøttelse (en -r)  (hjælp) support, assistance, aid;  (fra det offentlige: social understøttelse) (social) benefit ( fx it costs the state a considerable amount a year in benefits),  (am) relief;  (arbejdsløshedsunderstøttelse) unemployment benefit,  T the dole ( fx be (, go) on the dole);  (studiestøtte) grant;  (statstilskud) grant (in aid) ( fx to research projects), subsidy ( fx  subsidies to shipyards (, to farmers)),  F subvention;  (periodisk pengehjælp til enkeltperson) allowance ( fx his parents give him a monthly allowance);  (på finanslov) civil list pension. 
understøttelsesflade supporting surface. 
understøttelsesfond relief fund. 
understøttelsesforening benevolent society. 
understå vb: [understå sig i at] dare (to);  [hvor tør du understå dig i at gøre det?] how dare you (do it)?  [du kan understå dig i at røre mig!] don't you dare (to) touch me! 
undersædig adj  (bot) hypogynous. 
undersælge vb undercut,  F undersell. 
undersænke vb countersink. 
undersætsig adj stocky, thickset. 
undersætsighed (en) stockiness. 
undersøge * examine ( fx examine something in (el. through el. with) a microscope; examine a revolver for fingerprints; the doctor examined him; our luggage was examined),  (se nøje på også) go over, look over;  (for at se om det er i orden også) inspect ( fx a house before buying it),  (nøjere, F) scrutinize ( fx a bank note, a document);  (prøve) test ( fx his qualifications; have one's eyes tested; test the water for toxic chemicals);  (gennemsøge) go over, go through,  (grundigere) search;  (sag, teori etc) examine;  (mere systematisk) investigate ( fx a complaint; the possibilities; the police are investigating the murder),  (svagere, T) look (el. go) into,  F inquire into ( fx the police are looking (, inquiring) into the matter; they went thoroughly into his story);  (kontrollere) check up on ( fx the truth of a statement),  (for at se om der er noget galt) probe into ( fx his activities; his conduct of the affair; his financial transactions);  (om officiel undersøgelse) set up (el. hold, make) an inquiry into,  F conduct an inquiry into ( fx the causes of road accidents, the sinking of the ship),  (også om videnskabelig undersøgelse) carry out (, conduct) a study of  (el. into) ( fx BBC reporting; the social effects of something; the incidence of leukaemia), carry out (, conduct) a survey of, investigate,  (kun om videnskabelig undersøgelse også) research into, make researches into ( fx the effect of chemicals on the human brain). 
undersøgelse (en -r) (se undersøge)  examination ( fx a medical (, microscopic) examination); inspection;  (nøje) scrutiny;  (prøve) testing (af of), test ( fx a psychological test);  (gennemsøgning) search;  (af sag, teori etc) examination (af of); investigation (af of, into), inquiry (af into),  (kontrol) check-up (af on), probe (af into);  (officiel undersøgelse) inquiry (af into, fx the policy of the previous government; the conduct of the war); study (af of, into, fx the effects of the legislation, police work, BBC reporting), survey (af of,  fx voters' attitude to something),  (meningsmåling) poll;  (videnskabelig undersøgelse) study (af of, into, fx the incidence of leukaemia), survey (af of, fx methods of testing children for hearing defects; the survey was intended as a pilot study),  investigation (af of, into), research (af on, into); [anstille undersøgelser] make inquiries, carry on investigations,  (videnskabelige) carry on researches;  [anstille undersøgelser angående, foretage en undersøgelse af], se  undersøge;  [mikroskopisk undersøgelse]  (også) microscopy;  [ved nærmere undersøgelse] on closer inspection (el. examination el.  investigation);  [retslig undersøgelse] a judicial (el. legal) inquiry. 
undersøgelsesdommer examining magistrate. 
undersøgelseskommission (der skal opklare en sag) court (el. commission) of inquiry. 
undersøger (en -e) investigator, examiner. 
undersøisk adj submarine ( fx cable), submerged ( fx reef). 
undersåt (en -ter) subject. 
undersåtlig adj: [mine undersåtlige pligter] my duties as a subject. 
undertal : [være i undertal] be in the minority. 
undertallig adj insufficient; [have undertallig besætning]  (mar) be undermanned. 
undertand lower tooth. 
undertandlæge (mil.) sergeant (Dental Corps);  (mar) surgeon petty officer (dentist). 
undertegne vb sign; [undertegnede] the undersigned ( fx I the undersigned declare that), the writer ( fx the writer of this letter);  (spøg., T = jeg) yours truly ( fx no one knows it better than yours truly). 
undertegnelse (en) signing. 
undertekst (til film) subtitle; [forsyne med undertekster] subtitle. 
undertiden adv sometimes, now and then. 
undertitel subtitle. 
undertone (en -r)  (mus.) subharmonic;  (fig) undertone ( fx of bitterness). 
undertryk low pressure, partial vacuum. 
undertrykke *  (slå ned) put down,  (stærkere) crush (down),  F suppress ( fx a rebellion);  (underkue, holde nede) repress,  (stærkere) oppress ( fx a people);  (holde tilbage) fight back ( fx one's tears, one's laughter), fight down  ( fx one's doubts, one's fear, a desire to do something), stifle (  fx a yawn),  F repress ( fx a desire to do something, one's laughter, one's tears), suppress ( fx a yawn, a laugh). 
undertrykkelse (se undertrykke)  suppression; oppression; repression. 
undertrykker (en -e) oppressor. 
undertræk (et -)  (i bridge) undertrick. 
undertrøje (en -r) vest,  (am) undershirt. 
undertvinge vb subdue,  (mere F) subjugate;  (overvinde) conquer. 
undertvingelse (en) subjugation. 
undertøj underwear, underclothes pl;  F underclothing, undergarments pl;  (dameundertøj også) lingerie,  T undies pl;  (se også sæt). 
underudvalg subcommittee. 
underudviklet adj underdeveloped. 
undervands- submarine;  (rev etc) submerged. 
undervandsarkæologi underwater archaeology. 
undervandsbåd submarine;  (tysk) U-boat. 
undervandsskær (et -) sunken rock. 
undervejs adv on the (el. its, one's) way,  F en route;  (om varer) in transit; [gøre ophold undervejs]  (om rejsende) stop on the way, break the journey;  (om flyrejse & am) stop over;  [undervejs til]  (om skib) bound for;  [være undervejs]  (dvs under forberedelse også) be in the pipeline. 
underverden (også forbryderverden) underworld. 
undervise * teach,  (F: i bestemt fag el. færdighed) instruct ( fx instruct them in biology (, in how to use a computer));  (uden objekt) teach,  (privat) give lessons,  (i skole, am) teach school; [undervise i engelsk] teach English;  [undervise ham i engelsk] teach him English,  (privat) give him lessons in English, give him English lessons;  [han underviser klassen i engelsk] he takes the class in English. 
underviser (en -e) teacher; instructor. 
undervisning (en)  (undervisning som man giver) teaching ( fx he is going in for teaching; thanks to his teaching I learnt it very quickly; teaching in and through the immigrants' home language),  F (også om undervisning man får) instruction ( fx instruction in biology; the instruction provided by the school), tuition ( fx  tuition is free);  (privat) lessons pl ( fx give (, take) lessons),  F tuition;  (mere generelt: uddannelse etc) education ( fx compulsory education; he got no education); training; [ med adj:]  [elementær undervisning] elementary instruction (, education);  [fælles undervisning]  (for begge køn) co-education;  [højere undervisning]  (ved gymnasiet etc) secondary education,  (ved universiteter etc) higher (el. tertiary) education;  [individuel undervisning] individual tuition;  [privat undervisning] private lessons pl,  F private tuition;  [ med vb:]  [deltage i (el. følge) undervisningen]  (i skole) be present in classes, attend classes,  (i højere undervisning) attend lectures;  [han forstyrrer undervisningen] he is a nuisance in class;  [forsømme undervisningen]  (om børn i skole) neglect classes, miss school;  [give undervisning] teach,  F give instruction,  (privat) give lessons;  [give undervisning i engelsk] teach English,  (privat) give lessons in English, give English lessons,  F give tuition in English;  [tage undervisning i engelsk] take lessons in English. 
undervisningsanstalt college, school, educational establishment. 
undervisningsbrug : [til undervisningsbrug] for use in schools, for educational purposes. 
undervisningsfag subject (taught). 
undervisningsfrihed freedom in the choice of teaching methods;  (orlov) leave of absence. 
undervisningsfærdighed teaching proficiency. 
undervisningslokale classroom. 
undervisningslære theory of teaching. 
undervisningsmaskine teaching machine. 
undervisningsmateriale teaching material(s). 
undervisningsmidler pl educational material, teaching aids. 
undervisningsminister Minister of Education;  (i Engl) Secretary of State for Education and Science. 
undervisningsministerium Ministry of Education;  (i Engl) Department of Education and Science. 
undervisningsplan (en -er)  (læseplan) curriculum, plan of instruction;  (program) syllabus. 
undervisningspligt (elevs) compulsory education; [lektorer har 4 timers undervisningspligt] lecturers must teach for a minimum of four hours a week. 
undervisningssystem educational system. 
undervisningsteknologi instructional technology. 
undervisningstid class hours pl;  (mellem ferier) term (time). 
undervisningstime lesson,  (lærers) teaching lesson (, hour),  (i skole også) class (hour). 
undervisningsvæsen education; system of education;  (myndighed) education authority. 
undervognsbehandling : [give undervognsbehandling] underseal. 
undervurdere vb  (ansætte for lav en værdi for) undervalue ( fx the pound sterling was undervalued);  (anslå for lavt) underestimate ( fx their strength);  (nære for ringe tanker om) devalue ( fx his work), underrate ( fx an underrated writer). 
undervurdering (en) (se undervurdere)  undervaluation; underestimation, underestimate; underrating. 
undervægt (en) underweight;  (mht varer) short weight. 
undervægtig adj underweight ( fx child);  (om vare) short in weight,  (om mønt) light. 
underværk wonder ( fx the seven wonders of the world); [gøre underværker] work (el. do) wonders. 
undfange vb conceive ( fx a child, a plan). 
undfangelse (en) conception;  (se også ubesmittet). 
undfly vb escape (from). 
undgælde vb pay, suffer (for for); [lade ham undgælde]  (dvs for noget andre også har gjort) victimize him. 
undgå vb avoid ( fx somebody, a misunderstanding, an accident, his glance; doing something, being seen),  (stærkere, F) shun ( fx somebody; being seen);  (slippe fra, slippe for) escape ( fx danger, death; being run over, being infected with something);  (ved behændighed, F) evade ( fx a danger, one's pursuers),  (ved en hurtig bevægelse) dodge ( fx a blow, an approaching car, a snowball);  (afværge) prevent,  F avert ( fx a strike; by his courage he averted a catastrophe);  (neds: unddrage sig) evade,  T dodge ( fx military service); [jeg kunne ikke undgå at] I could not help -ing ( fx hearing what you said; noticing it);  [det kan ikke undgå at, det kan ikke undgås at det vil] it is certain (el.  bound) to ( fx annoy him; have serious consequences);  [ikke hvis jeg kan undgå det] not if I can help it;  [ med sb:]  [undgå ‚ns opmærksomhed] escape somebody's attention, escape somebody;  [ingen undgår sin skæbne] there is no striving against fate;  (se også II. nød). 
undkomme vb escape. 
undlade vb (undlod, undladt): [undlade noget] leave something undone,  (bevidst, F) omit something;  [undlade at gøre det]  (dvs ikke gøre det) not do it, fail to do it ( fx he did not (el. he failed to) lock the door; he failed to inform them that ...),  (af glemsomhed etc) neglect to do (el. doing) it ( fx to lock (, locking) the door),  F (bevidst) omit to do it,  (afholde sig fra det) refrain from doing it ( fx they refrained from making speeches);  [han undlod at låse døren]  (også) he left the door unlocked;  [jeg undlader ikke at påpege] I must not omit to point out;  [undlade at stemme] abstain (from voting). 
undladelse (en -r) failure (af at to, fx failure to do so will result in your being dismissed);  (bevidst) omission (af at to). 
undladelsessynd sin of omission. 
undløben adj escaped, runaway ( fx slave). 
undre vb surprise,  (stærkere) astonish; [det undrer mig at] I am surprised (, astonished) that, I wonder that (  fx I wonder that he should have done such a stupid thing);  [det undrer mig at se dig] I am surprised to see you;  [det skulle ikke undre mig] I shouldn't wonder (el. be surprised);  [undres over, undre sig over] wonder at, be surprised at,  (stærkt) marvel at. 
undren (en) surprise, wonder,  (stærkere) astonishment. 
undrende adj wondering,  (stærkere) astonished;  adv wonderingly, in wonder ( fx she looked at him in wonder), in astonishment. 
undse vb: [undse sig for at] be ashamed to;  [han undså sig ikke for at] he did not hesitate (, F: scruple) to,  F he had the effrontery to. 
undseelse (en)  (generthed) bashfulness,  (beskedenhed) modesty. 
undselig adj  (genert) bashful,  (tilbageholdende) shy. 
undselighed (en) bashfulness, shyness. 
undsige vb  (true) threaten;  (erklære fjendskab) throw down the gauntlet to;  (opsige troskab) renounce allegiance to. 
undskylde * excuse ( fx I will excuse you this time; nothing can excuse such conduct);  (bede om undskyldning for) apologize for ( fx he apologized for his mistake); [undskyld!]  (om forladelse) (I'm) sorry;  (tillader De?) excuse me; thank you;  (am) pardon me;  (indledende spørgsmål, afbrydelse, indvending; undskyldning for gaben  etc) excuse me,  (am) pardon me;  [undskyld at jeg siger det, men ...] excuse (el. forgive el. pardon) me for saying so, but ...;  [undskyld at jeg beholder handsken på] excuse my glove;  [undskyld at jeg kommer for sent] excuse my (el. me for) being late;  T sorry I'm late;  [undskyld hvis jeg] excuse (el. forgive) me if I;  [undskyld men det er ikke rigtigt] I'm sorry (el. pardon me) but that is not correct;  [bede ‚n undskylde] apologize;  [bede ‚n undskylde noget] apologize to somebody for something, ask somebody to excuse something;  [vi beder Dem undskylde forsinkelsen] please excuse the delay;  [bede sig undskyldt]  (ved afslag) excuse oneself;  [du må have mig undskyldt]  (dvs jeg kan ikke komme) I'm so sorry I can't accept your kind  invitation,  (jeg må gå) I'm afraid I must be going now;  [du må (meget) undskylde] I am (very) sorry;  [næh, nu må du meget undskylde!] really now!  [hun undskyldte det over for sig selv med at] she made the excuse to herself that;  [undskylde sig] apologize, make excuses,  (bede sig fri) excuse oneself (over for to);  [undskylde sig med at] plead that, excuse oneself on the plea that;  [være lovlig undskyldt] have a valid excuse. 
undskyldelig adj excusable. 
undskyldende adj apologetic ( fx smile);  (formildende) extenuating ( fx circumstances);  adv apologetically. 
undskyldning (en -er)  (det at sige undskyld) apology ( fx you owe me an apology; offer (, accept) an apology; he refused to make an apology);  (forklaring; påskud; formildende omstændighed) excuse ( fx he stammered out some excuse; a poor (el. thin) excuse; find an excuse for  something; ignorance of the law is no excuse); [gøre ‚n en undskyldning] apologize to somebody;  [gøre mange undskyldninger] be full of apologies, be very apologetic;  (se også anføre, tjene (til)). 
undslippe vb escape; [undslippe med nød og næppe] escape by the skin of one's teeth, have a narrow escape;  [undslippe fra] escape (from) ( fx a danger);  [det undslap mig]  (= det undgik min opmærksomhed) I missed it;  [der undslap ham en bemærkning] he let slip a remark. 
undsluppen adj escaped, runaway. 
undslå vb: [undslå sig] decline (for at to), excuse oneself (for at from, fx  excuse oneself from coming). 
undsætning (en) relief ( fx of a besieged town), rescue;  (tropper etc) reinforcements pl, relieving force; [komme til undsætning] come to the (el. somebody's) rescue. 
undsætte vb relieve ( fx a besieged town),  (redde) rescue. 
undtage vb except; [når man (lige) undtager, når undtages] except for;  [når undtages at] except that; apart from the fact that. 
undtagelse (en -r) exception; [undtagelsen bekræfter regelen] the exception proves the rule;  [danne en undtagelse] be an exception;  [han danner ingen undtagelse] he is no exception;  [ med præp:]  [med undtagelse af] with the exception of, apart from, except,  F excepting,  (glds) save;  [en undtagelse fra regelen] an exception to the rule;  [på nogle få undtagelser nær] with a few exceptions;  [høre til undtagelserne] be exceptional; be an exception;  [uden undtagelse] without exception;  [ingen regel uden undtagelse] there is an exception to every rule;  (se også hæderlig). 
undtagelseslov emergency measure. 
undtagelsesløs adj without (any) exception. 
undtagelsestilfælde exceptional case ( fx in exceptional cases). 
undtagelsestilstand state of emergency ( fx declare a state of emergency);  (militær undtagelsestilstand) martial law; [byen blev erklæret i (militær) undtagelsestilstand] the town was proclaimed (el. placed) under martial law. 
undtagelsesvis adv exceptionally, as an exception; [ganske undtagelsesvis] quite exceptionally, as a rare exception, in a few exceptional cases. 
undtagen præp except,  F excepting,  T bar, barring,  (glds) save;  (efter ubestemt pron også) but ( fx everyone but he (el. him), no one but I (el. me)); [undtagen hvis] unless. 
undulat (en -er) budgerigar,  T budgie. 
undvegen adj escaped, runaway. 
undvige vb escape ( fx from prison);  (søge at undgå) evade ( fx one's pursuers),  (ved en hurtig bevægelse) dodge ( fx a blow). 
undvigelse (en) escape; evasion. 
undvigemanøvre evasive action; [foretage en undvigemanøvre] take evasive action. 
undvigende adj evasive ( fx answer);  adv -ly. 
undvære vb  (klare sig uden) do without ( fx I cannot do without tobacco),  (også = ikke få) go without ( fx he had to go without supper),  (F, også = skaffe sig af med) dispense with ( fx can we dispense with their support? I shall have to dispense with the car (, my  secretary));  (afse) spare ( fx can you spare me a cigarette?); [jeg ville ikke have undværet det for guld] I would not have missed it for anything;  [han kan dårligt undværes] we (, they etc) cannot very well do without him; he cannot very well be spared;  [jeg ville hellere undvære det] I would rather be without it. 
undværlig adj dispensable. 
ung adj (yngre, yngst) young; [de unge] the young, young people ( fx young people today have a lot of problems);  [man er kun ung ‚n gang] you are only young once;  [i mine unge dage] when I was young,  F in my youth;  [ung mand] young man,  (ganske ung) young boy,  (undertiden neds) youth;  [ung pige] girl,  (ganske ung) young girl,  (tjenestepige) maid,  (til at passe børn) mother's help;  [ungt selskab] party for young people;  [ung af sind] youthful in mind; young in his (, her) ways;  [som ung] as a young man (, girl), when young;  [i hans unge år] in his early years,  F in his youth. 
ungarer (en -e) Hungarian. 
Ungarn Hungary. 
ungarsk (et & adj) Hungarian. 
ungdom (en) youth;  (unge mennesker) young people ( fx young people of today), youth ( fx  today's youth, the youth of today, modern youth); [ungdommen] the young; young people ( fx young people today have a lot of problems);  [i min ungdom] when I was young, in my early years,  F in my youth;  [i ungdommens vår] in the first flush of youth;  [hun er ude over den første ungdom] she is past her first youth,  T she is no chicken;  (se også grøn). 
ungdommelig adj youthful ( fx appearance, figure, optimism),  (især neds) juvenile ( fx behaviour),  (umoden) immature; [i ungdommeligt letsind] in youthful exuberance;  [se ungdommelig ud] look young;  [det giver hende et ungdommeligt udseende] it makes her look younger. 
ungdommelighed (en) youthfulness. 
ungdomsarbejde (udført i ‚ns ungdom) early (el. juvenile) work;  (blandt de unge) youth work. 
ungdomsarbejdsløse pl young people out of work. 
ungdomsarbejdsløshed youth unemployment; [ungdomsarbejdsløsheden]  (dvs procentvis) the youth unemployment rate. 
ungdomsbande juvenile gang. 
ungdomsbevægelse youth movement. 
ungdomsbillede : [et ungdomsbillede af ham] a picture of him as a young man. 
ungdomscenter youth centre. 
ungdomsdage pl youthful days, youth. 
ungdomsdigt early (el. juvenile) poem. 
ungdomselskede : [hans ungdomselskede] an old love of his,  F the love of his youth. 
ungdomserindringer pl: [mine ungdomserindringer] the memories of my youth. 
ungdomsforbryder young offender,  F juvenile delinquent. 
ungdomsforelskelse early love. 
ungdomsfængsel (svarer til) detention centre. 
ungdomsgård youth centre. 
ungdomsherberg youth hostel. 
ungdomshjem (omtr =) community home. 
ungdomsklub youth club. 
ungdomskraft youthful vigour. 
ungdomskriminalitet juvenile delinquency. 
ungdomsoprør young people's revolt, youth rebellion. 
ungdomsoprører young rebel. 
ungdomsorganisation youth organization. 
ungdomspension [hostel for young people]. 
ungdomsskole continuation school. 
ungdomssløvsind dementia praecox. 
ungdomstid se ungdomsår. 
ungdomsven early friend,  F friend of one's youth; [en ungdomsven]  (ofte =) an old friend. 
ungdomsydelse (omtr) maintenance grant. 
ungdomsår early years, adolescence,  F youth, youthful years. 
unge (en -r) young one (pl young ones el. young);  (af bjørn, ræv, ulv også) cub;  (af løve, tiger også) whelp, cub;  (barn) kid, kiddie,  (neds: uvorn unge) brat; [få unger] have young, produce young;  [føde levende unger] give birth to live young,  (fagligt) be viviparous. 
unge young ... ( fx fugleunge young bird). 
ungersvend youth, lad. 
ungkarl bachelor. 
ungkarlelejlighed bachelor flat,  F (bachelor) chambers pl. 
ungkarleliv single life. 
ungkarleskat tax on bachelors. 
ungkvæg young cattle. 
ungpigeagtig adj girlish. 
ungpigebog book for young girls, girl's book. 
ungpigekjole teenage dress. 
ungpigekulør schoolgirl complexion. 
ungskov young growth. 
ungtjener junior waiter. 
uniform (en -er & adj) uniform. 
uniformere vb dress (el. put) in uniform(s);  (gøre ens) make uniform, standardize. 
uniformeret adj uniformed, in uniform. 
uniformitet (en) uniformity. 
uniformsfrakke tunic. 
uniformskasket (peaked) cap. 
uniformsskrædder military tailor, army and navy tailor. 
unikum (et, unika) unique specimen; [være et unikum] be unique;  [han er et unikum af lærdom] he is a prodigy of learning. 
union (en -er) union. 
unionsflag union flag;  (britisk) Union Jack. 
unisex unisex. 
unison adj unisonant, unisonous; [unisont adv] in unison. 
unitarisk adj Unitarian. 
univers (et -er) universe. 
universal adj universal. 
universalarving residuary legatee. 
universalgeni universal genius. 
universalmiddel panacea. 
universalmodtager (radio) all mains receiver. 
universalnøgle (skruenøgle) universal screw spanner;  (til låse) master key. 
universaltang combination pliers pl. 
universel adj universal. 
universitet (et -er) university; [forlade universitetet] leave the university, go down;  [gå på universitetet, studere ved universitetet] study at the university, be at university,  (am oftest) be at college;  [stilling ved universitetet] university post. 
universitetsadjunkt lecturer,  (am) assistant professor. 
universitetsbibliotek university library. 
universitetsby university town. 
universitetscenter university centre. 
universitetsgrad university degree. 
universitetslektor senior lecturer,  (am) associate professor. 
universitetslærer university teacher. 
universitetspædagogik university teaching methods pl. 
universitetstid time spent at the university, student days, undergraduate days; [i min universitetstid] when I was at university (, am oftest: at college). 
universitetsuddannelse university education (el. training). 
unoder pl bad habits. 
unormal adj abnormal;  (ikke efter reglerne etc) anomalous ( fx procedure). 
unoteret adj  (på børs) unquoted ( fx securities). 
unse (en -r) ounce. 
unuanceret adj undifferentiated ( fx statistics), unvaried ( fx style); uniform ( fx colour);  (som ikke skelner) undiscriminating ( fx condemnation, generalization, radicalism);  (ensidig) one-sided ( fx description, judgment, view);  (om system etc) rigid, hard-and-fast ( fx rules). 
unytte (en) uselessness; [til unytte] to no purpose. 
unyttig adj useless ( fx thing), unprofitable ( fx discussion). 
unægtelig adv of course ( fx of course he is stupid, but ...), no question  ( fx no question it is a difficult case),  F undeniably. 
unævnelig adj unmentionable ( fx crimes, horrors); [unævnelige]  (= benklæder) unmentionables. 
unødvendig adj unnecessary,  (F: kun foran sb) needless ( fx work), undue ( fx haste, risk,  severity);  (om grusomhed etc) wanton ( fx cruelty, destruction). 
unøjagtig adj inaccurate ( fx translation), inexact ( fx description). 
unøjagtighed (en -er) inaccuracy, inexactitude. 
unåde (en) disfavour,  (stærkere) disgrace; [falde i unåde] fall into disfavour (, disgrace) (hos with);  [være i unåde] be in disfavour (, disgrace) (hos with);  [overgivelse på nåde og unåde] unconditional surrender. 
unådig adj ungracious; [tage det unådigt op] take it ill, take it in bad part,  T take it the wrong way. 
uofficiel adj unofficial,  (om besøg også) informal. 
uomgængelig adj  (svær at omgås) unsociable;  (uundgåelig) unavoidable; [uomgængelig nødvendig] absolutely necessary. 
uomgængelighed unsociableness; unavoidability. 
uomstødelig adj irrefutable, incontestable ( fx evidence, proof). 
uomtalt adj unmentioned ( fx leave it unmentioned). 
uomtvistelig adj incontestable, incontrovertible. 
uopdaget adj undiscovered ( fx country), undetected ( fx crime). 
uopdragen adj ill-bred, ill-mannered; badly behaved;  F unmannerly;  (uhøflig, uforskammet) rude ( fx don't stare, it's rude). 
uopdragenhed (en) bad manners pl, rudeness. 
uopdrivelig adj unobtainable, not to be had for love or money. 
uopdyrket adj uncultivated,  (aldrig (før) dyrket) unreclaimed; [uopdyrket jord]  (dvs ny) virgin soil. 
uopfindsom adj uninventive, unimaginative,  (uoriginal) unoriginal ( fx it was rather unoriginal of you to give him a tie). 
uopfordret adj uninvited;  adv without being asked; on one's own initiative. 
uopfyldelig unrealizable, impossible. 
uopfyldt (om ønske etc) unfulfilled; unrealized. 
uopholdelig adv without delay,  F forthwith. 
uophørlig adj incessant,  (mere F) unceasing, ceaseless;  adv incessantly, ceaselessly. 
uopklaret adj unsolved ( fx crime, mystery). 
uopklæbet adj unmounted. 
uoplagt not in form, out of sorts,  (sløj) seedy. 
uoplagthed indisposition, seediness. 
uoplyst adj  (mørk) unlighted, unlit;  (uvidende) uneducated, ignorant,  (glds el. spøg.) benighted ( fx in this benighted country);  (uopklaret) not cleared up. 
uopløselig adj insoluble ( fx salt), indissoluble ( fx marriage, bond). 
uopløselighed (en) insolubility, indissolubility. 
uopløst adj undissolved. 
uopmærksom adj inattentive. 
uopmærksomhed (en) inattention. 
uopnåelig adj unattainable. 
uoprettelig adj irreparable ( fx damage, loss), irremediable, irretrievable  ( fx loss). 
uoprigtig adj insincere. 
uopsagt adj not under notice. 
uopsigelig adj  (om overenskomst) irrevocable;  (om lån etc) irredeemable;  (om embedsmand) irremovable; with tenure. 
uopsigelighed (se uopsigelig)  irrevocability; irredeemability; irremovability; (security of) tenure;  (lejers) security of tenure. 
uopskåren adj  (om bog) uncut; [uopskåren mekka] uncut moquette. 
uopslidelig adj impossible to wear out, which will wear forever,  F imperishable;  (som stadig vender tilbage) perennial ( fx subject, joke); [uopslideligt humør] unfailing good spirits. 
uopsættelig adj urgent, pressing,  (stærkere, F) admitting of no delay. 
uopsættelighed (en) urgency. 
uorden disorder; [i uorden] in disorder, disarranged,  T in a mess;  (sammenfiltret) tangled,  (om hår) rumpled, ruffled,  F dishevelled;  (om maskine) out of order,  T on the blink;  [bringe i uorden, bringe uorden i] throw into disorder, disarrange, disorganize,  T mix up ( fx his papers);  (maskine) put out of order;  [i vild uorden] in wild confusion;  F in (complete) disarray. 
uordentlig adj disorderly, disarranged, disorganized;  (om livsførelse) irregular;  (uryddelig) untidy;  (sjusket) slovenly; [uordentlig flugt, uordentligt tilbagetog] rout, disorderly retreat. 
uorganiseret adj unorganized,  (om arbejder også) non-union; [uorganiseret arbejdskraft] non-union labour. 
uorganisk adj inorganic. 
uortodoks adj unorthodox ( fx views, methods). 
uoverensstemmelse (en) discrepancy ( fx between two statements); inconsistency;  (uenighed) disagreement,  (lille, T) tiff ( fx he has had a tiff with his girl friend); [gemytternes uoverensstemmelse] incompatibility (of temper). 
uoverensstemmende adj inconsistent, conflicting; [være uoverensstemmende]  (også) disagree. 
uoverkommelig adj impossible ( fx it is impossible to read all that);  (uoverkommelig stor) overwhelming ( fx an overwhelming mass of material);  (om pris) prohibitive. 
uoverlagt adj rash ( fx act);  (ikke planlagt) unpremeditated ( fx crime). 
uoverskuelig adj  (umådelig) enormous ( fx damage),  F untold ( fx costs, sufferings);  (i udstrækning) boundless,  (i tid) interminable,  (om antal) countless;  (ikke til at beregne) incalculable ( fx effects, consequences);  (uklar) confused ( fx situation). 
uoverstigelig adj insurmountable ( fx barrier), insuperable ( fx  difficulty). 
uoversættelig adj untranslatable. 
uovertruffen adj unsurpassed. 
uovertræffelig adj unsurpassable. 
uovervejet adj rash, inconsiderate. 
uovervindelig adj invincible;  (om hindring etc) insuperable. 
uparlamentarisk adj unparliamentary. 
uparret adj  (bot, zo) unpaired. 
upartisk adj impartial, disinterested. 
upartiskhed (en) impartiality, disinterestedness. 
upasselig adj indisposed, unwell. 
upasselighed (en) indisposition. 
upassende adj improper;  (ilde anbragt) ill-timed ( fx remark, joke); misplaced ( fx laughter). 
upersonlig adj impersonal. 
upersonlighed (en) impersonality. 
uplejet adj uncared for;  (forsømt) neglected. 
uplettet adj  (om dyr) immaculate;  (fig) spotless,  F immaculate; [uplettet rygte] unblemished character. 
upoetisk adj unpoetical, prosaic. 
upoleret adj  (også fig) unpolished ( fx style). 
upolitisk adj unpolitical, non-party. 
upopularitet (en) unpopularity. 
upopulær adj unpopular (hos, blandt with). 
upraktisk adj unpractical ( fx person);  (om ting) awkward ( fx an awkward tool to handle). 
uprivilegeret adj unprivileged;  (jur) general ( fx debt, creditor). 
uproduktiv adj unproductive. 
upræcis adj  (mht tid) unpunctual;  (unøjagtig) inexact ( fx description), inaccurate ( fx translation),  F imprecise ( fx definition, description). 
uprøvet adj untried, untested;  (fig) inexperienced;  (mil.) raw ( fx troops). 
upåagtet adj unnoticed,  F unheeded,  (lidet kendt) obscure ( fx writer); [gå upåagtet hen] pass unnoticed;  [lade (gå) upåagtet (hen)] let pass unnoticed,  F disregard. 
upåklagelig adj irreproachable ( fx conduct), (completely) satisfactory. 
upåklædt adj undressed;  (nøgen) naked. 
upåkrævet adj uncalled for, gratuitous, unnecessary. 
upålidelig adj unreliable, untrustworthy, undependable;  (om karakter etc også) shifty;  (om vejr) unsettled. 
upålidelighed (en) (se upålidelig)  unreliability, untrustworthiness; shiftiness; [vejrets upålidelighed] the unsettled weather conditions. 
upåtalt adj unchallenged; [lade noget gå upåtalt hen] allow something to pass unchallenged, connive at something. 
upåvirkelig adj indifferent (af to);  (sløv) stolid;  (om dommer etc) not subject to outside influence; [upåvirkelig af]  (også) proof against ( fx flattery),  F impervious to ( fx threats). 
upåvirket adj unaffected, uninfluenced (af by). 
upåviselig adj undemonstrable; [af upåviselige årsager] for unknown reasons, for no apparent reason. 
ur (et -e) clock;  (som man bærer på sig) watch; [uret går præcist (, dårligt)] the watch (, clock) keeps good (, bad) time;  [mit ur går for stærkt] my watch is fast (el. gains);  [mit ur går ti minutter for stærkt (, sagte)] my watch is ten minutes fast  (, slow);  [har du ur på?] have you got a watch on you?  [han havde ur på] he was wearing a watch;  [med uret]  (om omdrejning) clockwise;  [mod uret] anti-clockwise,  (am) counter-clockwise;  [hvad er klokken på dit ur?] what time do you make it?  [den er 5 på (el. efter) mit ur] it is five by my watch;  (se også IV. stille). 
ur (en -er)  (geol) scree. 
ur- (oprindelig) primitive;  F primeval. 
uraffineret adj unrefined, crude. 
urafstemning (en -er) ballot (among the members); [foretage urafstemning] ballot the members. 
Uralbjergene pl  (geogr) the Ural Mountains. 
uran (et) uranium. 
uranmalm uranium ore. 
uransagelig adj inscrutable ( fx the inscrutable ways of Providence); [Herrens veje er uransagelige]  (svarer til) the ways of the Lord are past understanding. 
urationel adj  (uhensigtsmæssig) unsuitable. 
urban adj urbane. 
urbanitet (en) urbanity. 
urbefolkning , se urfolk. 
urede sb: [bringe i urede] tangle (up) ( fx threads), mix up ( fx papers), mess up;  [bringe ‚ns hår i urede] rumple (el. ruffle) somebody's hair,  (især am) muss up somebody's hair;  [være i urede] be tangled up, be mixed up, be in a mess. 
uredelig adj dishonest;  (svigagtig) fraudulent. 
uredelighed (en) dishonesty; fraudulence. 
uredt adj  (om hår) tousled, rumpled, ruffled;  (om seng) unmade. 
ureel adj unfair, dishonest; [ureelt kød]  (svarer til) gristly meat. 
uregelmæssig adj irregular;  (om blomst) asymmetric. 
uregelmæssighed (en -er) irregularity; [begå uregelmæssigheder] commit irregularities,  (stærkere, F) be guilty of malpractices. 
uregerlig adj ungovernable ( fx temper); unruly ( fx children, hair),  F intractable ( fx temper, children). 
uregerlighed (en) unruliness, intractability. 
ureglementeret adj irregular ( fx procedure); non-regulation ( fx  uniform);  (i sport) foul ( fx play, stroke). 
uren adj unclean,  (snavset også) dirty;  (ikke ublandet; umoralsk) impure ( fx blood, thoughts);  (om tone) out of tune; [uren teint] muddy complexion;  (se også trav). 
urenhed (en -er) uncleanness, impurity; [urenheder] impurities. 
urenlig adj uncleanly,  (om hund) not housetrained,  (am) not housebroken;  (om person: mht afføring etc) incontinent. 
urenlighed uncleanliness; [urenlighed forbydes!] commit no nuisance! 
urenset adj not cleaned, not purified (etc, se rense);  (ikke filtreret) unfiltered;  (om spildevand) untreated. 
urentabel adj unprofitable,  (kun efter vb) not paying ( fx the farm is not paying). 
uret (en) wrong, injustice; [gøre uret] do wrong;  [gøre uret mod ‚n, gøre ‚n uret] do wrong to somebody, do somebody wrong, wrong somebody; do somebody an injustice;  [gøre en uret god igen] right (, F: redress) a wrong, put right a wrong;  [have uret] be wrong, be in the wrong;  [lide uret] suffer wrongs, be wronged; suffer (an) injustice;  [med urette] wrongly, unjustly,  (fejlagtigt) mistakenly;  (se også II. ret). 
uret adj wrong; [handle uret] act wrongly; do wrong;  [hans urette mammon] his ill-gotten gains. 
uretfærdig adj unjust (imod to). 
uretfærdighed (en -er) injustice. 
uretmæssig adj unlawful, wrongful. 
urettet adj uncorrected;  (om opgaver) unmarked. 
urfabrikant clock-and-watch maker. 
urfjeder watch (, clock) spring, mainspring (of a watch (, a clock)). 
urfjeld Archaean rock. 
urfolk autochthonous population; aborigines pl. 
urform original (el. primitive) form, prototype. 
urfugl zo black grouse. 
urgermansk primitive Germanic. 
urglas watch glass,  (am) crystal. 
urhane blackcock. 
urhøne grey hen. 
Urias Uriah. 
uriaspost dangerous post, exposed position. 
urigtig adj incorrect ( fx answer, assumption, behaviour), false,  F erroneous ( fx belief, statement);  (usandfærdig) untrue;  (unøjagtig) inaccurate;  (moralsk forkastelig) wrong; [urigtig anvendelse] wrong use,  F misapplication;  [anvende urigtigt] make wrong use of,  F misapply;  [urigtig opfattelse] misapprehension. 
urigtighed (en -er) (se urigtig)  incorrectness; inaccuracy. 
urimelig adj  (uretfærdig) unfair ( fx treatment);  (meningsløs) unreasonable ( fx behaviour), irrational ( fx fear, procedure),  (stærkere) absurd ( fx conclusion, suggestion),  F preposterous ( fx assertion, explanation, question);  (overdreven) unreasonable ( fx demand),  F undue ( fx caution, haste),  (stærkere) absurd,  F preposterous ( fx demand), exorbitant ( fx demands, price, profits);  (vanskelig at omgås) unreasonable, hard to please. 
urimelighed (en) (se urimelig)  unfairness, unreasonableness, absurdity, preposterousness; [forlange urimeligheder] make unreasonable demands. 
urimet adj unrhymed. 
urin (en) urine. 
urinal (et -s) urinal. 
urinblære urinary bladder. 
urinere vb urinate, pass urine, pass water. 
uringlas urinal. 
urinprøve (en -r) specimen of urine;  (urinprøveundersøgelse) examination of the urine,  (fagligt) uroscopy. 
urinrør urethra. 
urinsyre uric acid. 
urinvejene the urinary system. 
urkapsel watch case. 
urkasse clock case. 
urkomisk adj uproariously funny,  F hilarious. 
urkraft primitive force. 
urkæde watch chain,  (af andet end metal) watchguard. 
urlomme watch pocket;  (i bukselinning) fob. 
urmager (en -e) (clock-and-)watchmaker. 
urmenneske primitive man. 
urne (en -r) urn;  (valgurne) ballot box. 
urnegrav urn grave. 
urnehal columbarium. 
urnordisk (et & adj) Primitive Norse. 
urnøgle watch (, clock) key. 
uro (en)  (hos person: rastløshed) restlessness;  (nervøsitet, utilpashed) uneasiness,  (bekymring) worry (for about);  (ængstelse) anxiety (for for),  F concern (for for, fx her safety; there is no cause for concern; it gives rise to concern),  (stærkere) alarm;  (røre, politisk uro etc) unrest,  (se også uroligheder);  (fx i forsamling) stir,  (stærkere) commotion;  (larm) noise;  (travlhed) bustle; [der er uro i luften] there is a storm brewing,  (fig) there is trouble brewing;  [skabe uro om skolen] expose the school to criticism. 
uro (en -er)  (til pynt) mobile;  (i ur) balance. 
urocentrum centre of disturbance, storm centre. 
urokkelig adj unshakable ( fx conviction, faith, resolution), immovable (  fx he was immovable), unyielding ( fx determination); unwavering, unswerving ( fx loyalty);  (uforstyrrelig) imperturbable,  T unflappable. 
urokkelighed (en) immovability, firmness; imperturbability,  T unflappability. 
urokket adj unshaken, firm. 
urokse zo aurochs. 
urolig adj troubled ( fx sleep, times),  (stærkere, F) turbulent ( fx period);  (om hav, vejr) rough,  (stærkere, F) turbulent,  (om vejr også) stormy,  (ustadigt) unsettled;  (støjende) noisy,  (stærkere, F) tumultuous ( fx meeting), turbulent ( fx crowd);  (om person: rastløs) restless ( fx child), fidgety;  (bekymret) worried (for about),  (ængstelig) uneasy, anxious (for about),  F concerned (for for),  (stærkere) alarmed; [være urolig for (el. over)]  (også) worry about;  [gøre dem urolige] worry them, make them uneasy; alarm them;  [sove uroligt] be restless in one's sleep;  [ med sb:]  [urolige drømme] troubled dreams;  [den urolige gang]  (på hospital) the violent ward;  [Europas urolige hjørne] the storm centre of Europe;  [en urolig nat] a restless (el. disturbed) night;  [urolig søvn] broken sleep;  (se også hoved). 
uroligheder pl disturbances, violence,  (især som formildende udtryk) troubles ( fx the troubles in Northern Ireland);  F unrest ( fx political unrest; industrial unrest);  (optøjer) riots. 
uropatrulje (omtr) riot squad, trouble spotters pl. 
uropførelse first (el. original) performance. 
uropoliti riot police. 
urosignal (mar) gale warning signal. 
urostifter troublemaker. 
urovarsel gale warning. 
urovækkende adj alarming. 
urpremiere first (el. original) performance. 
urrem watch strap. 
urskive dial, face of a watch (, of a clock). 
urskov primeval (el. virgin) forest;  (vildsom urskov) jungle. 
ursprog primitive language. 
urt (en -er)  (bot) herb;  (ølurt) wort; [urter] herbs;  (køkkenurter) vegetables,  (til suppe) potherbs. 
urteagtig adj herbaceous. 
urtekramvarer pl groceries. 
urtekræmmer (en -e) grocer; [hos urtekræmmeren] at the grocer's. 
urtemedicin herbal medicine. 
urtepotte flowerpot. 
urtesuppe vegetable soup. 
urtete herbal tea. 
urtiden the earliest times, prehistoric times pl;  (geologisk) the Archaean era. 
urtilstand primitive condition (el. state). 
urviser (en -e) hand of a watch (, of a clock). 
urværk (i ur) works of a clock (, of a watch);  (om lignende mekanisme) clockwork; [regelmæssig som et urværk]  (fig) as regular as clockwork;  [han er præcis som et urværk] he is always on time. 
uryddelig adj untidy, littered. 
urygelig adj unsmokable. 
urørlig adj  (ubevægelig) motionless;  (som ikke må berøres) untouchable;  (fig) sacrosanct;  (om rettigheder etc) inviolable; [han er urørlig]  (dvs uovervindelig) there is no one to touch him; he is a sure winner;  [urørlig ejendom] (real) property, real estate. 
urørt adj untouched, intact. 
uråd sb: [ane uråd] suspect (el. have a feeling) that something is wrong, have one's suspicions,  T smell a rat;  [ikke ane uråd] suspect nothing;  [uden at ane uråd] without suspecting anything. 
USA the USA, the U.S.A., the US, the U.S., the United States of America. 
usadlet adj unsaddled; [ride på en usadlet hest] ride bareback. 
usaglig adj  (ikke objektiv) not objective, subjective ( fx argument),  (ofte =) emotional ( fx discussion);  (som ikke vedrører sagen) irrelevant ( fx argument, remark);  (personlig) personal ( fx now you are being personal). 
usagt adj unsaid; [det skal jeg lade være usagt] I cannot say. 
usalig adj unfortunate; ill-starred;  (ærgerlig) confounded. 
usaltet adj unsalted. 
usammenhængende adj  (som ikke hænger sammen, forvirret, uforståelig) incoherent ( fx  account, explanation, remarks; he became quite incoherent);  (som ikke er forbundet) disconnected ( fx sentences, remarks; the incidents in the book are oddly disconnected),  F disjointed ( fx sentences, remarks). 
usammensat adj simple; [usammensat ord] simplex. 
usance (en) trade custom. 
usand adj untrue, false. 
usandfærdig adj  (om person) untruthful;  (usand) untrue, false. 
usandhed (en -er)  (løgn) untruth, falsehood;  (beretnings etc) falsity. 
usandsynlig adj improbable, unlikely; [usandsynlig doven] incredibly lazy. 
usandsynlighed (en) improbability. 
uselskabelig adj unsociable. 
uselskabelighed (en) unsociableness, unsociability. 
uselvisk adj unselfish ( fx motives),  F altruistic;  (stærkere) selfless. 
uselviskhed (en) unselfishness, altruism; selflessness. 
uselvstændig adj  (om person) dependent on others,  (ofte =) weak;  (om arbejde) unoriginal. 
uselvstændighed (en) dependency on others; lack of originality. 
usentimental adj unsentimental,  (nøgtern også) hard-headed. 
useriøs adj frivolous. 
uset adj unseen, without being seen, unobserved. 
usigelig adj inexpressible, unutterable ( fx delight, joy, horror, sorrow),  (især negativt) unspeakable ( fx horror);  (stærkere) ineffable ( fx beauty, joy, disgust; with ineffable tenderness);  adv inexpressibly (etc);  T too ( fx funny, awful, silly etc) for words. 
usigtbar adj thick, foggy. 
usigtbarhed (en) low visibility, fogginess. 
usikker adj  (tvivlsom) doubtful ( fx the result is doubtful), uncertain ( fx our plans are still uncertain);  (ikke pålidelig) uncertain, unreliable ( fx memory);  (som let kan mistes etc) insecure ( fx hope, position),  (stærkere) precarious ( fx hold, income, position);  (ikke stabil) unsteady ( fx foothold),  F insecure,  T (også fig) shaky ( fx chair; his English is rather shaky);  (farlig, som let kan bryde sammen etc) not safe ( fx the bridge is not safe), unsafe ( fx position),  (risikabel) risky ( fx undertaking);  (om person: tvivlrådig) doubtful, uncertain ( fx I was uncertain what to do),  (usikker på sig selv) insecure ( fx I felt insecure; he is a very insecure person), ill at ease ( fx he made me feel ill at ease);  (tilbageholdende) diffident;  (famlende, tøvende) hesitating,  (også om stemme) faltering;  (som mangler kundskaber, T) shaky ( fx he's a bit shaky at English); [et usikkert blik] an uncertain (, unsteady, a hesitant) look,  (neds: flakkende) a shifty look;  [de usikre forhold i Europa] the unsettled state of Europe;  [røverne gjorde vejene usikre] the roads were infested with highwaymen;  [isen er usikker] the ice is not safe;  (på skilt) danger! thin ice;  [usikker på benene] unsteady on one's feet. 
usikkerhed (en) (se usikker)  doubtfulness; uncertainty; unreliability; insecurity, precariousness; unsteadiness; shakiness; unsafeness; riskiness; diffidence; hesitation. 
usikkerhedsmoment uncertain factor; element of uncertainty. 
uskadelig adj harmless, inoffensive,  F innocuous. 
uskadeliggøre vb render harmless,  (mil.: nedkæmpe) neutralize;  (afvæbne) disarm. 
uskadelighed (en) harmlessness. 
uskadt adj unharmed, safe,  T in one piece;  (ikke såret, ikke kommet til skade) unhurt, uninjured. 
uskarp adj  (om fotografi etc) blurred; out of focus. 
usket adj not having occurred; [sket kan ikke gøres usket] what is done cannot be undone. 
uskiftet adj undivided; [(hen)sidde i uskiftet bo] retain undivided possession of the estate. 
uskik (en) bad habit;  (irriterende) nuisance, objectionable practice. 
uskikket adj unfit, unqualified (til for). 
uskolet adj untrained ( fx voice); unschooled, untaught. 
uskreven adj unwritten ( fx code, law). 
uskrømtet adj, se uforstilt. 
uskyld (en) innocence;  (kyskhed) chastity, purity; [miste sin uskyld]  (om pige) lose one's virginity. 
uskyldig adj innocent;  (ren, uberørt) chaste, pure; [uskyldig dømt] wrongfully convicted;  [uskyldig i] innocent of, not guilty of ( fx a crime);  [jeg er ganske uskyldig i det] it is not my fault at all;  [en uskyldig fornøjelse] an innocent (el. harmless) pleasure. 
uskyldighed (en) innocence; [i al uskyldighed] in all innocence, innocently;  [en forfulgt uskyldighed] an innocent victim;  [med en mine som en forfulgt uskyldighed] with an air of persecuted (el.  injured) innocence. 
uskyldsren adj pure (and innocent),  (især ironisk) lily-white. 
uskøn adj ungraceful,  F ungainly ( fx movements);  (hæslig) ugly. 
usleben adj unground;  (om ædelsten) uncut, rough ( fx diamond);  (fig) rough,  F uncouth ( fx manners). 
usling (en -e) wretch,  T dirty dog. 
usmagelig adj  (fig: ulækker) unsavoury;  (plat) tasteless ( fx joke), in bad taste;  (snagende) morbid ( fx curiosity). 
usmeltelig adj infusible. 
usmeltet adj unmelted. 
usmidig adj  (klodset) clumsy;  (stiv, om person) stiff,  (om system etc) rigid. 
usminket adj unpainted; [den usminkede sandhed] the naked (el. unvarnished) truth. 
usnerpet adj broadminded. 
usnobbet adj unsnobbish. 
usocial adj anti-social, unsocial. 
usoigneret adj untidy,  (stærkere) slovenly. 
usolgt adj unsold. 
usolid adj unsafe, shaky,  (om møbler også) rickety;  (upålidelig) unreliable; [usolidt firma] unsubstantial firm, firm which is not sound;  [usolid debitor] bad debtor;  [usolide kunder]  (omtr =) risks. 
usorteret adj unsorted. 
uspiselig adj uneatable,  F inedible;  (fig) unacceptable ( fx proposal). 
uspoleret adj unspoiled. 
usporlig adj untraceable. 
ussel adj  (meget dårlig) poor ( fx health, soil, speaker, wine),  (stærkere) miserable ( fx food, life, surroundings),  F wretched;  (meget lille) measly ( fx salary, sum, present; a measly 100 dollars),  F paltry ( fx salary, sum);  (nedrig, lav) low, mean,  F base ( fx motives),  (foragtelig) despicable ( fx behaviour),  (fej) dastardly; [en ussel karl, et usselt kryb] a wretch;  (se også vinding). 
usselhed (en) miserableness,  F wretchedness,  (nedrighed) meanness, lowness. 
usselryg wretch, dastard. 
USSR the USSR (fk Union of Soviet Socialist Republics). 
ustabil adj unstable;  (om markedet) fluctuating. 
ustadig adj unstable ( fx person, temperament), unsteady,  (skiftende) changeable;  (om person også, F) fickle, inconstant;  (om markedet) fluctuating;  (om vejret) unsettled, changeable; ["ustadigt"]  (på barometer) Change. 
ustadighed (en) (se ustadig)  instability, unsteadiness, changeableness; fickleness, inconstancy; fluctuation. 
ustandselig adj  (uophørlig) incessant ( fx noise),  (mere F) unceasing, ceaseless;  (stadig gentaget) continual ( fx interruptions),  (evindelig) perpetual,  T everlasting ( fx complaints);  adv incessantly, ceaselessly; continually; perpetually. 
ustemplet adj unstamped;  (om frimærke) uncancelled,  (ubrugt) unused,  (ubrugt og fejlfrit) mint. 
ustemt adj  (om sproglyd) voiceless;  (mus.) untuned. 
ustraffet adj unpunished;  adv with impunity ( fx they will not be allowed to do it with impunity). 
ustuderet adj: [han er ustuderet] he has not had a university education;  [jeg er en ustuderet mand men ...]  T I am not a scholar but ... 
ustyrlig adj ungovernable ( fx rage, temper, child); unruly, unmanageable  ( fx child, horse); [blive ustyrlig]  (også) get out of hand;  [ustyrlig komisk] screamingly funny,  F hilarious. 
usund adj unhealthy ( fx occupation, climate, district, complexion), 
usundhed unhealthiness, unwholesomeness, sickliness. 
usurpator (en -er) usurper. 
usurpere vb usurp. 
usvigelig adj never failing, unfailing ( fx loyalty), unerring ( fx  instinct). 
usvækket adj undiminished ( fx energy, interest),  F unabated ( fx enthusiam, interest), unimpaired ( fx health, strength; with all his faculties unimpaired). 
usymmetrisk adj unsymmetrical. 
usympatisk adj unpleasant, unattractive,  (ubehagelig) disagreeable,  (frastødende, F) repellent;  (ikke velvillig stemt) unsympathetic; [han er mig usympatisk]  (også) I do not like him. 
usynlig adj invisible; [gøre sig usynlig]  (dvs stikke af) T make oneself scarce, do one's disappearing act, do a bunk. 
usynlighed (en) invisibility. 
usyret adj unleavened. 
usædelig adj immoral. 
usædelighed (en) immorality, loose morals pl. 
usædvanlig adj unusual, uncommon,  (stærkere) exceptional;  (mærkelig) extraordinary. 
usælgelig adj unsaleable;  (om vare også, T) a drug on the market. 
usødet adj unsweetened;  (se også III. rå). 
usødygtig adj unseaworthy; [erklære et skib usødygtigt] detain a ship as unseaworthy. 
usømmelig adj improper ( fx behaviour),  F unseemly ( fx conduct),  (grovere) indecent ( fx with indecent (, F: unseemly) haste). 
usømmelighed (en) impropriety, unseemliness,  (grovere) indecency. 
usønlig adj unfilial. 
usåret adj unwounded, unhurt. 
usårlig adj invulnerable. 
usårlighed (en) invulnerability. 
utak (en) ingratitude; [utak er verdens løn] ingratitude is the way of the world, there is no gratitude in the world. 
utakket adj  (om frimærke) imperforate. 
utaknem(me)lig adj ungrateful (mod to, towards);  (om arbejde) thankless ( fx job, task). 
utaknem(me)lighed (en) ingratitude; thanklessness. 
utal (et): [et utal af] a vast number of, countless ( fx visitors),  T any number of ( fx I have told you any number of times not to do  that). 
utallig adj countless,  F innumerable;  (se også utal). 
utalt adj  (fig) untold ( fx wealth). 
uterlig adj indecent. 
uterlighed (en) indecency. 
utid sb: [i utide] at the wrong moment,  (for tidligt) prematurely;  [i tide og utide] in season and out of season;  [han snakkede om det i tide og utide]  (også, T) he was always on about it. 
utidig adj  (ilde anbragt) ill-timed ( fx remark), misplaced ( fx laughter);  (uoplagt) out of sorts, seedy,  (om barn) fretful; [utidig nysgerrighed] undue curiosity. 
utidighed (en) (se utidig)  seediness; fretfulness. 
utidssvarende adj outdated ( fx methods),  (neds) antiquated. 
utilbøjelig adj disinclined (til at to),  (stærkere) averse (til at to -ing); [jeg er ikke utilbøjelig til at tro at] I am inclined to believe that. 
utilbøjelighed (en) disinclination,  (stærkere) aversion. 
utilbørlig adj improper ( fx behaviour),  F unseemly ( fx conduct; with unseemly haste); [utilbørligt adv] improperly. 
utilbørlighed (en) impropriety. 
utilfreds adj dissatisfied, discontented,  (svagere) displeased. 
utilfredshed (en) dissatisfaction (med, over with),  (svagere) displeasure (med, over at);  (politisk etc) discontent ( fx there was considerable discontent among the immigrants). 
utilfredsstillende adj unsatisfactory. 
utilfredsstillet adj unsatisfied ( fx need). 
utilgivelig adj unforgivable ( fx sin),  F unpardonable;  (uundskyldelig) inexcusable ( fx behaviour, carelessness, mistake). 
utilgængelig adj inaccessible ( fx fortress);  (se også utilnærmelig); [utilgængelig for], se uimodtagelig. 
utilgængelighed (en) inaccessibility. 
utilhugget adj rough. 
utilhyllet adj unveiled. 
utilitarisme (en) utilitarianism. 
utilitarist (en -er) utilitarian. 
utilitaristisk adj utilitarian. 
utilladelig adj  (som ikke kan tillades) inadmissible;  (skammelig) disgraceful ( fx behaviour),  (stærkere) outrageous;  (graverende) gross ( fx carelessness),  F flagrant; [utilladelig dårlig] beneath criticism. 
utilnærmelig adj unapproachable,  T stand-offish. 
utilnærmelighed (en) unapproachableness,  T stand-offishness. 
utilpas adj  (sløj) unwell,  F indisposed,  T out of sorts;  (ilde til mode) ill at ease; uneasy (ved about). 
utilpashed (en) indisposition; uneasiness. 
utilregnelig adj insane, not accountable for one's actions,  (jur) non compos (mentis);  T out of one's senses;  (som ikke kan tilskrives ‚n) not attributable to ( fx a fault not attributable to him);  (som man ikke er herre over) beyond one's control. 
utilregnelighed (en) insanity. 
utilsigtet adj unintended ( fx consequence); unintentional. 
utilsløret adj unveiled;  (fig også) undisguised ( fx admiration, hostility), open ( fx  hostility). 
utilstedelig adj inadmissible. 
utilstrækkelig adj insufficient ( fx evidence, funds),  (også: ikke fyldestgørende) inadequate ( fx protection, evidence; he felt inadequate); [utilstrækkeligt adv] -ly;  [utilstrækkeligt frankeret] insufficiently stamped. 
utilstrækkelighed (en) insufficiency, inadequacy. 
utiltalende adj unattractive, unpleasant;  (frastødende) repulsive, repellent. 
uting (en): [en uting] a nuisance. 
utjenstdygtig adj unfit for service;  (ved uheld etc) disabled; [gøre utjenstdygtig] disable. 
utjenstdygtighed unfitness for service. 
utjenstvillig adj disobliging. 
utjenstvillighed (en) disobligingness. 
utopi (en -er) Utopia;  (fig) Utopian idea, pipe dream ( fx complete equality was considered a Utopian idea (el. a pipe dream)). 
utopisk adj Utopian. 
utraditionel adj untraditional;  (ofte =) unconventional ( fx building methods, procedure); unorthodox. 
utro adj unfaithful (mod to); [være sin mand (, kone) utro] be unfaithful to one's husband (, wife). 
utrolig adj incredible;  (forbløffende) unbelievable; [utroligt adv] incredibly;  [så utroligt det lyder] incredible as it may sound. 
utroskab (en) unfaithfulness,  F infidelity,  (ægteskabelig også) adultery, (matrimonial) misconduct. 
utroværdig adj unreliable, untrustworthy ( fx witness);  (usandsynlig) incredible ( fx story). 
utryg adj insecure; [jeg er utryg ved det] I am not quite happy about it. 
utryghed (en) insecurity. 
utrættelig adj untiring,  F tireless ( fx efforts, energy; in one's work for others),  indefatigable ( fx he was indefatigable); unflagging ( fx  energy), unremitting ( fx care, efforts); [utrætteligt adv] -ly ( fx we will strive unremittingly to ...);  (NB indefatigably). 
utrættelighed (en) indefatigableness, perseverance. 
utrættet adj unwearied. 
utrøstelig adj inconsolable,  (fortvivlet) disconsolate. 
utugt (en)  (erhverv) prostitution; [drive utugt] be a prostitute. 
utugtig adj  (person) immoral;  (litteratur) obscene. 
utugtighed (en) immorality, obscenity. 
utvetydig adj unambiguous ( fx answer),  (tydelig) unequivocal ( fx promise),  (åben, klar) plain; [i utvetydige vendinger] in no uncertain terms. 
utvivlsom adj undoubted, unquestionable; [utvivlsomt adv] undoubtedly,  (sandsynligvis) no doubt,  F doubtless. 
utvungen adj  (fri) free, unrestrained;  (spontan, naturlig) unforced, spontaneous;  (ugenert, frejdig) free and easy (, foran sb: free-and-easy), relaxed,  F unconstrained;  (uaffekteret) unaffected. 
utvungenhed (en) absence of restraint (el. of constraint); spontaneity; ease, free and easy (el. relaxed) manner. 
utydelig adj indistinct, dim,  (om billede: uskarpt) blurred. 
utydelighed (en) indistinctness, dimness. 
utyske (et -r) monster; [lille utyske] little mischief (el. imp). 
utæmmelig adj  (fig) indomitable ( fx courage); [utæmmelig energi], se utrættelig. 
utæmmet adj untamed. 
utænkelig adj unthinkable. 
utæt adj  (med hul(ler) i) leaky;  (som ikke slutter tæt) not tight ( fx the lid is not tight). 
utæthed (en -er) leakiness;  (hul) leak, leakage. 
utøj (et) vermin; [befængt med utøj] infested with vermin, verminous. 
utålelig adj unbearable,  F intolerable, insufferable, beyond endurance; [utåleligt adv] unberably (etc). 
utålmodig adj impatient (over at; efter at to). 
utålmodighed (en) impatience. 
uudforsket adj unexplored. 
uudgrundelig adj inscrutable ( fx expression, face, mystery). 
uudholdelig adj unbearable ( fx heat, pain),  F intolerable ( fx noise, stench); unendurable, beyond endurance. 
uudnyttet adj unexploited, unutilized. 
uudryddelig adj ineradicable,  (indgroet) inveterate. 
uudsigelig adj, se usigelig. 
uudslettelig adj indelible ( fx it made an indelible impression on me). 
uudslukkelig adj inextinguishable ( fx fire); unquenchable ( fx hatred, thirst). 
uudsprungen adj unopened. 
uudtømmelig adj inexhaustible. 
uudviklet adj undeveloped;  (om organ etc) rudimentary. 
uundgåelig adj  (helt sikker) inevitable ( fx he saw that war was inevitable);  (ved en bestemt lejlighed) unavoidable ( fx the clash between them was unavoidable). 
uundskyldelig adj inexcusable. 
uundværlig adj indispensable. 
uundværlighed (en) indispensability. 
uvan adj mad. 
uvane (en -r) bad habit. 
uvant adj unaccustomed, unused (med to);  (om arbejde) unaccustomed, unusual; [uvant med]  (også) new to ( fx he is new to the job). 
uvasket adj unwashed. 
uvederhæftig adj unreliable, untrustworthy;  (i argumentation etc) disingenuous;  (som kommer med løs snak etc) irresponsible. 
uvederhæftighed (en) unreliableness, untrustworthiness; disingenuousness; irresponsibleness. 
uvedkommende adj  (dvs sagen uvedkommende) irrelevant;  (om person) unauthorized;  sb, pl unauthorized persons,  (fremmede) strangers,  (indtrængende) intruders; [det er mig uvedkommende] it is no business (el. concern) of mine;  [adgang forbydes uvedkommende], se adgang;  [det er sagen uvedkommende] that is beside the point, that is irrelevant. 
uvejr (et -) storm; [det blev uvejr] a storm came on;  [det er uvejr] it is stormy. 
uvejrsnat stormy night. 
uvejrssky storm cloud. 
uvejsom adj trackless, pathless,  (ufremkommelig) impassable. 
uvelkommen adj unwelcome. 
uven (en -ner) enemy; [blive uvenner] quarrel, fall out (med with);  [være uvenner] be on bad terms (med with). 
uvenlig adj unfriendly, unkind (mod to); [uvenlig stemt] unfavourably disposed (mod towards). 
uvenlighed (en) unfriendliness, unkindness. 
uvenskab (et -er) enmity. 
uventet adj unexpected ( fx attack, meeting, result, visit, visitor),  F unlooked-for ( fx success);  adv unexpectedly ( fx unexpectedly strong opposition); [uventet angreb (, besøg)]  (også) surprise attack (, visit). 
uvidende adj ignorant (om of). 
uvidenhed (en) ignorance (om of); [holde ham i uvidenhed] keep him in the dark (om as to),  T keep him guessing (om about);  (se også lykkelig, tyk). 
uvidenskabelig adj unscientific;  (inden for åndsvidenskaberne) unscholarly. 
uvigtig adj insignificant, unimportant. 
uvildig adj impartial. 
uvilje (en)  (ulyst) reluctance,  (stærkere, F) aversion;  (mishag) displeasure;  (modvilje) dislike (mod of),  (stærkere, F) aversion (mod to);  (på grund af krænkelse) resentment (mod against, over at). 
uvilkårlig adj involuntary ( fx movement, reaction), instinctive ( fx  reaction), automatic; [uvilkårligt adv] involuntarily, instinctively, automatically;  [man må uvilkårligt smile] one cannot help smiling. 
uvillig adj unwilling;  (modstræbende) reluctant;  (utjenstvillig) disobliging. 
uvillighed (en) unwillingness; reluctance; disobligingness. 
uvirkelig adj unreal;  (uvirkelig og skræmmende) surreal ( fx there was something surreal about it). 
uvirkelighed (en) unreality. 
uvirksom adj  (ubeskæftiget) idle;  (virkningsløs) ineffective. 
uvirksomhed (en) idleness; ineffectiveness. 
uvis adj uncertain, doubtful; [begive sig ud i det uvisse] take a leap in the dark;  [det står hen i det uvisse] it is still all in the air, it hangs in the balance, it is as yet undecided;  [uvist af hvilken grund] for some unknown reason. 
uvished (en) uncertainty;  (spænding) suspense; [holde en i uvished] keep somebody in suspense. 
uvisnelig adj undying, unfading ( fx glory). 
uvittig adj not witty; [ikke uvittig] rather witty. 
uvorn adj naughty; [uvorn unge] brat. 
uvurderlig adj invaluable, inestimable. 
uvægerlig adj invariable, inevitable;  adv (altid) invariably;  (uundgåeligt) inevitably. 
uværdig adj unworthy (til of, fx I feel unworthy of this great honour);  (som ikke fortjener) undeserving (til of, fx confidence; the undeserving poor);  (lav, ussel) abject ( fx flattery, slavery);  (usømmelig) disgraceful ( fx behaviour); [behandle en uværdigt] subject somebody to indignities;  [en uværdig (dvs ydmygende) behandling] a humiliating treatment. 
uvæsen (et) nuisance, odious practice; [sørøverne drev deres uvæsen langs kysterne] the pirates infested the coasts. 
uvæsentlig adj unimportant ( fx details);  (efter vb også) not essential,  F immaterial. 
uædel adj ignoble, base. 
uægte adj  (kunstig) artificial, imitation ( fx diamond, pearl),  (forfalsket) false ( fx diamond), fake ( fx jewellery, painting),  (neds: klodset) bogus ( fx document),  (F: især fagligt) spurious ( fx painting);  (forstilt) sham ( fx piety),  (mere neds) bogus ( fx accent, cordiality, sentiment),  F spurious ( fx sentiment);  (unaturlig) artificial ( fx manner), affected; [uægte barn] illegitimate child;  [uægte brøk] improper fraction;  [uægte kniplinger] machine-made lace. 
uændret adj unchanged, unaltered. 
uænset adj disregarded; [lade uænset] disregard. 
uærbødig adj disrespectful,  (over for det hellige) irreverent. 
uærlig adj dishonest; [uærligt spil] cheating. 
uærlighed (en) dishonesty. 
uæstetisk adj unpleasant,  (uappetitlig) unsavoury. 
uøkonomisk adj  (ødsel etc) uneconomical, wasteful ( fx housewife);  (som ikke betaler sig) uneconomic ( fx method). 
uønsket adj unwanted ( fx child);  (ofte =) undesirable ( fx effect); [uønskede personer]  (fx udlændinge) undesirable persons;  [han blev erklæret for uønsket]  (om diplomat) he was declared persona non grata. 
uøvet adj unpractised, untrained;  (uerfaren) inexperienced ( fx drivers). 
uøvethed (en) want of practice (el. training). 
u. å. (fk uden år (dvs trykkeår)) n. d. (fk no date). 
uåbnet adj unopened. 

V[szerkesztés]

v (et -'er) V, v. 
V. (fk Vest) W (fk West). 
vable (en -r) blister. 
vaccination (en -er) vaccination (imod against),  (fagligt) immunization. 
vaccinationsattest vaccination certificate. 
vaccine (en) vaccine. 
vaccinere vb vaccinate (imod against),  (fagligt) immunize. 
vade vb wade; [vade i penge] be rolling (el. wallowing) in money;  [vade over en flod] wade across a river, ford a river. 
vadebukser pl waders. 
vadefugl wading bird, wader. 
vadehav tidal area. 
vadested ford; [skifte heste midt i vadestedet] change horses in midstream. 
vadmel (et) homespun. 
vadsæk carpet bag, valise. 
vaffel (en, vafler)  (kræmmerhus, til is) cone, cornet;  (slags biscuit) wafer;  (bagt i vaffeljern) waffle. 
vaffeljern waffle iron. 
vaffelsyning honeycomb stitch. 
vaflet adj honeycomb(-weave). 
vag adj vague. 
vagabond (en -er) tramp,  T bum,  (jur) vagrant,  (især glds neds) vagabond. 
vagabondere vb go (, be) on the tramp,  T be on the bum,  (rejse rundt) knock about;  (flakke om, om bortløben) wander. 
vager (en -e)  (mar) buoy. 
vagervæsen buoy service;  (se også fyrvæsen). 
vaghed (en) vagueness. 
vagt (en -er) watch, guard;  (mar) watch;  (tjeneste) duty;  (skildvagt) sentry;  (strejkevagt) picket;  (vagtmandskab) guard,  (mar) watch;  (lokale) guardroom, guardhouse; [have vagt]  (om læge, sygeplejerske, lærer) be on duty,  (mar) have the watch;  [holde vagt] keep watch (el. guard),  (mil.) mount guard,  (mar) watch;  [stå på vagt]  (mil.) be on guard,  (skildvagt) be on sentry duty (el. sentry-go);  (mar) be on watch;  [være på vagt]  (dvs være årvågen) be on the alert;  (være forsigtig, passe på) be on one's guard;  [være på vagt over for] be on one's guard against,  F be wary of ( fx that kind of people);  [sætte vagt ved døren] post (el. set) a guard at the door. 
vagtafløsning relief. 
vagtbål watch fire. 
vagtel (en, vagtler) quail. 
vagtelkonge zo corncrake. 
vagthavende on duty ( fx the doctor, (, the officer) on duty);  (mar) on watch. 
vagthund watchdog, guard dog. 
vagtlokale (mil.) guardroom. 
vagtlæge (natlæge) doctor from the emergency service. 
vagtlægeordning emergency service. 
vagtmandskab guard,  (mar) watch crew. 
vagtmester (i fængsel, omtr) principal officer. 
vagtparade (omtr =) changing of the guard. 
vagtpost guard,  (skildvagt) sentry. 
vagtselskab (omtr =) security firm. 
vagtskema duty roster. 
vagtskib guard ship. 
vagtskifte changing of the guard,  (mar) changing of the watch;  (fig) change of guard. 
vagtskud watch gun. 
vagtsom adj watchful, vigilant. 
vagtsomhed (en) watchfulness, vigilance. 
vagtstue guardroom. 
vagttjeneste guard duty,  (skildvagt) sentry duty;  (mar) watch duty. 
vagttårn watch tower. 
vajd (bot) woad. 
vaje vb fly, wave; [vajende faner] flying colours. 
vajsenhus orphanage. 
vakance (en -r) vacancy. 
vakker adj pretty, comely, winsome. 
vakle vb  (gå usikkert) stagger ( fx he staggered sleepily up the stairs);  (især om gamle el. børn: stavre) totter;  (af fuldskab, svimmelhed) reel ( fx he reeled from the blow (, the shock));  (tungt, klodset) lurch ( fx he lurched up to the bar);  (om ting: ryste, være ved at falde) totter,  T wobble ( fx the ladder was tottering (, wobbling)),  (fig) totter ( fx the throne was tottering); [knæene vaklede under ham] his knees grew weak (, T: wobbly);  (være tvivlrådig, tøve) falter,  (vakle frem og tilbage) waver,  F vacillate; [vakle mellem to muligheder] hesitate (el. waver, vacillate) between two possibilities. 
vaklen (en) (se vakle)  stagger(ing), tottering; reeling; lurch(ing); faltering, wavering, vacillation; [der var ingen vaklen i geledderne] they presented a united front. 
vaklende adj (se vakle)  staggering (etc); wavering;  (om helbred) precarious,  (som gradvis svækkes) declining. 
vaklevorn adj rickety,  T wobbly;  (ved at falde fra hinanden) ramshackle ( fx cottage),  T wonky. 
vaks adj  T wide awake, bright, quick on the uptake. 
vakte perf part og præt af vække. 
vakuum (et) vacuum. 
vakuumbremse vacuum brake. 
vakuumpakket adj vacuum-packed. 
vakuumpakning vacuum pack. 
val (en) (battle)field ( fx be left on the field); [kæmpe til en af parterne ligger på valen] fight to the death. 
valdhorn French horn. 
valen adj numb, numbed (with cold);  (fig) half-hearted, lukewarm ( fx support). 
valens (en -er) valency,  (også am) valence. 
valfart pilgrimage. 
valfarte vb go on (el. make) a pilgrimage; [valfarte til et sted]  (fig) flock to a place. 
valfartssted place of pilgrimage,  (ofte =) shrine;  (fig) Mecca ( fx a Mecca of tourists). 
valg (et -) choice ( fx we are faced with a difficult choice; it was a happy (heldigt) choice);  (mere F, også = ret el. frihed til at vælge) option ( fx if I had the choice (el. option); there is no choice (el. option));  (især mellem to ting) alternative ( fx there is no alternative (el.  choice));  (omhyggeligt valg, udvælgelse, udsøgning) selection;  (ved afstemning, folketingsvalg, parlamentsvalg, valg af fyrste) election  ( fx a general election),  (valghandling) poll ( fx the date fixed for the poll); [afholde valg] hold an election,  (i samtlige kredse) hold elections, hold a general election;  (NB general election bruges ikke om USA);  [frie valg] free elections;  [hemmeligt valg] (voting by) ballot, secret vote;  [være på valg] come up for election;  [gå til valg] go to the polls;  [gå til valg på spørgsmålet] call an election on the issue, take the issue to the country;  [udskrive valg] call an election, go (el. appeal) to the country;  [ med vb:]  [afholde valg], se forrige afsnit;  [valget faldt på ham] he was chosen,  T the choice fell on him;  [give ham frit valg] give (el. allow) him a free choice;  [jeg har intet valg]  (dvs ingen mulighed for at vælge) I have no option (el. choice),  (ingen anden mulighed) I have no alternative (el. choice) ( fx but to leave);  [du har valget mellem at betale eller blive smidt ud] you have the alternative (el. a choice) of paying up or being thrown out;  [valget står mellem] the choice lies between;  [træffe sit valg] make one's choice;  [udskrive valg], se forrige afsnit. 
valgagitation electioneering,  (ved husbesøg) canvassing (for votes). 
valgavis (svarer til) election pamphlet. 
valgbar adj eligible. 
valgbarhed (en) eligibility. 
valgbestyrelse election committee; [formand for valgbestyrelsen] returning officer. 
valgbrev election return; [prøvelse af valgbreve] scrutiny. 
valgbureau election office. 
valgdag election day, polling day; [før (, på) valgdagen] before (, on) election day. 
valgdeltagelse poll; election turnout; [ringe (, stor) valgdeltagelse] light (, heavy) poll, small (, big) turnout. 
valgekspert psephologist. 
valgfag optional subject,  (især am) elective subject. 
valgflæsk electoral promises pl,  (mere neds) electoral bribes pl, a sop to the electors;  (ofte =) pie-in-the-sky. 
valgfri adj optional,  (især am) elective ( fx course, subject). 
valggeometri (neds) gerrymandering. 
valghandling poll ( fx the poll opens at 7 a.m. and closes at 9 p.m.); polling, election. 
valgkampagne election campaign;  (den enkelte kandidats) electioneering; [føre valgkamp]  (også) be on the hustings. 
valgkandidat (election) candidate. 
valgkort poll card. 
valgkreds constituency,  (am) district;  (for kommunevalg) ward. 
valgliste (en -r) electoral register. 
valglokale polling station. 
valglov electoral law. 
valgløfte election pledge (el. promise), campaign pledge. 
valgmand elector. 
valgmandskollegium (am) electoral college. 
valgmulighed option; alternative. 
valgmøde , se vælgermøde. 
valgmåde (en -r) manner of election. 
valgnederlag election defeat, defeat at the polls. 
valgperiode election period. 
valgplakat election poster. 
valgresultat (af hele valget) result of the election;  (også om enkeltresultat) election result; [meddelelse af valgresultatet] declaration of the poll. 
valgret franchise, suffrage; [almindelig valgret] universal suffrage;  (se også stemmeret). 
valgretsalder electoral age. 
valgsejr election victory. 
valgsprog motto. 
valgsted polling station. 
valgsvindel ballot rigging; election rigging; election (el. electoral) fraud. 
valgte perf part og præt af vælge. 
valgtale (en -r) election address (, speech). 
valgtryk intimidation of electors; [øve valgtryk på] intimidate. 
valgudgifter pl election expenses. 
valgurne ballot box. 
Valhal Valhalla. 
valk (en -e) hair pad. 
valke vb full. 
valkning (en) fulling. 
valkyrie (en -r) valkyrie. 
vallak (en -ker) gelding. 
valle (en) whey. 
valm (en -e)  (skråtag på gavl) hip roof. 
valmue (en -r) poppy. 
valmuefrø (et -) poppy seed. 
valnød walnut. 
valnøddetræ walnut tree;  (ved) walnut wood. 
valplads (battle)field ( fx they were left on the field). 
vals (en -e) waltz; [give ham en vals] give him a dressing-down;  [gå på valsen] travel;  (se også slinger). 
valse (en -r) cylinder, roller,  (på skrivemaskine) platen. 
valse vb roll. 
valse vb  (danse vals) waltz. 
valseformet adj cylindrical. 
valsetakt waltz time. 
valseværk rolling mill. 
valsning (en) rolling. 
valte se skalte. 
valuta (en -er)  (værdi) value ( fx get value for one's money);  (pengesort) currency ( fx Denmark linked her currency to sterling; pay in British currency), money;  (betalingsmiddel i forhold til udlandet) (foreign) exchange ( fx exports provide the exchange by which imports are paid for); [fremmed valuta] foreign currency (el. money); foreign exchange;  [handle med valuta] deal in foreign exchange;  [hård valuta] hard currency;  [valuta modtaget] value received;  [valuta i regning] value in account;  [stabilisering af valutaen] currency stabilization. 
valutaafdeling foreign exchange department. 
valutaarbitrage exchange arbitrage. 
valutaattest exchange certificate. 
valutacentral exchange control office. 
valutahandler currency broker; foreign-exchange dealer. 
valutakrise foreign exchange crisis, monetary crisis. 
valutakurs (rate of) exchange; [valutakurser] foreign exchange quotations. 
valutareform monetary reform; currency reform. 
valutareserve (foreign) currency reserve(s) ( fx the foreign currency reserves have declined by œ150 million). 
valutarestriktion exchange (, currency) restriction,  (se valuta). 
valutaslangen the (currency) snake. 
valutastærk : [valutastærke lande] hard-currency countries. 
valutasvag : [valutasvage lande] weak-currency countries. 
valutaunion monetary union. 
valutaværn currency defence. 
valør (en -er) value. 
vammel adj sickly ( fx smell, taste; sentiment),  (stærkere) sickening,  F nauseous; [blive vammel ved noget] feel sick at something. 
vammelhed (en) sickliness, nauseousness. 
vammelsød adj sickly sweet. 
vamp (en -e el. -s) vamp. 
vampyr (en -er) vampire. 
vams (en -e) doublet. 
vanartet adj  (uartig) naughty,  (stærkere) vicious ( fx child). 
vand (et -e) water; [det er det bare vand imod] it is nothing to;  [blødt (, hårdt) vand] soft (, hard) water;  [vand og brød] bread and water;  [dagligt vande] mean sea level;  [snavset vand] dirty water;  [man skal ikke hælde det snavsede vand ud før man har det rene] don't throw out your dirty water until you get in fresh;  (se også de ord, hvormed vand forbindes, fx dansk, dråbe, holde, ild,  kold, II. lade, II. ren, rørt, II. stille, strand, sætte (over),  træde, trække, vise);  [ med præp:]  [hælde vandet fra kartoflerne, lade vandet løbe fra kartoflerne] drain the potatoes;  [gå i vandet] go bathing, go swimming, go for a swim, bathe;  (fig) be taken in, fall into a trap,  T be led up the garden path;  [løbe i vand], se tand, øje;  [sætte blomster i vand] put flowers in water;  [sætte en båd i vandet] launch a boat,  (fra et skib også) lower a boat;  [vand i hovedet] water on the brain,  (fagligt) hydrocephalus;  [vand i knæet] water (el. fluid) on the knee;  [oven vande] above water, afloat;  [holde sig oven vande]  (fig) keep one's head above water;  [hun svævede over vandene] she made her presence felt in the background;  [det er som at slå vand på en gås] it is like water off a duck's back;  [på 10 meter vand] in 10 metres of water;  [det er vand på hans mølle] that suits him (down to the ground), that is grist to his mill;  [til vands] by water, by sea ( fx travel by sea);  [ride hestene til vands] water the horses;  [stå under vand] be under water, be flooded, be submerged;  [sætte under vand] flood;  [byen ligger ved vandet] the town is situated by the sea. 
vandagtig adj watery,  (fagligt) aqueous. 
vandal (en -er)  (hist.) Vandal,  (fig) vandal. 
vandalisme (en) vandalism. 
vandanker (mar: til drikkevand) water cask,  (i redningsbåd) breaker. 
vandbad (kem) water bath. 
vandbalje water tub. 
vandballast water ballast. 
vandbassin se bassin. 
vandbeholder tank,  (til regnvand) cistern. 
vandbygning hydraulic engineering,  (som videnskab) hydraulics. 
vandbygningsvæsen Department of Hydraulic Engineering. 
vandbærer water carrier;  (fig) waterboy. 
vandcykel water cycle. 
vanddamp water vapour,  (fys) aqueous vapour,  (over kogepunktet) steam. 
vanddråbe drop of water. 
vanddybde depth of water. 
vande vb  (give at drikke) water ( fx cattle);  (planter, jord) water ( fx a garden),  (overrisle) irrigate;  (se også høns). 
vandel (en) conduct, course of life;  (se også handel). 
vandelsattest certificate of good conduct. 
vandet adj watery;  (om vittighed) feeble, thin. 
vandfad wash basin,  (am også) washbowl. 
vandfald waterfall,  (især om Nilens og poet.) cataract;  (mindre) cascade,  (strømfald) rapid(s); [hun taler som et vandfald] she talks nineeteen to the dozen; she can talk the hind leg off a donkey. 
vandfarve watercolour; [male med vandfarve] paint in watercolour. 
vandfattig adj dry; [meget vandfattig] arid. 
vandfilter water filter. 
vandflade (overflade) surface of the water;  (sø etc) sheet of water. 
vandflyvemaskine seaplane. 
vandforbrug water consumption. 
vandforsyning water supply. 
vandforurening water pollution. 
vandfugl aquatic (el. water) bird. 
vandfyldning watering. 
vandførende water-bearing ( fx stratum). 
vandgang (mar) waterline;  (bommert) blunder;  (skuffelse, fiasko) sell, flop. 
vandglas (glas) tumbler;  (kem, stof) water glass. 
vandhane tap,  (am) faucet;  (i gaden, til brandslukning etc) hydrant. 
vandholdig adj watery ( fx clouds),  (fagligt) aqueous,  (kem) hydrous. 
vandhul (et -ler) pool, small pond. 
vandhund zo water dog; [han er en vandhund]  (fig) he takes to water like a duck. 
vandig adj aqueous. 
vanding (en) watering;  (overrisling) irrigation. 
vandkalv zo water beetle. 
vandkalvelarve zo water tiger. 
vandkande (til blomstervanding) watering can,  (am især) sprinkling can;  (til servante) water jug, ewer,  (am) pitcher. 
vandkanon (til brandslukning) monitor;  (brugt mod demonstranter) water cannon. 
vandkanten the water's edge, the waterline. 
vandkappe (til kølevand) water jacket. 
vandkaraffel water bottle. 
vandkarse (en)  (bot) (bitter karse) large bittercress;  (brøndkarse) watercress. 
vandklar adj limpid. 
vandkloset water closet, w.c. 
vandkraft water power, hydroelectric power, hydropower. 
vandkraftanlæg hydro-electric power station. 
vandkur water cure. 
vandkuranstalt hydropathic (establishment), hydro. 
vandkæmmet adj combed with a wet comb; with one's hair plastered down with water. 
vandkøling water cooling. 
vandladning (en) urination. 
vandledning (en -er)  (hovedvandledning) water main,  (vandrør i hus) water pipe,  (fagligt) conduit;  (romersk vandledning, akvædukt) aqueduct. 
vandlinie (mar) waterline. 
vandløb stream, watercourse. 
vandlås (siphon) trap. 
vandmand zo jellyfish; [vandmanden]  (stjernebillede) the Water Carrier, Aquarius. 
vandmangel water shortage, shortage of water. 
vandmasser pl waters, flood. 
vandmelon (bot) water melon. 
vandmærke (et -r)  (i papir) watermark. 
vandmølle water mill. 
vandmåler (en -e) water gauge,  (i hus) water meter. 
vandondulation water-waving; [en vandondulation] a water wave. 
vandonduleret adj water-waved. 
vandopløselig adj soluble in water, water-soluble. 
vandorgel water organ. 
vandoverflade water level, surface of the water. 
vandpest (bot) water thyme. 
vandpibe (en -r) hookah. 
vandpistol water pistol. 
vandplante (en -r)  (bot) aquatic plant,  (fagligt) hydrophyte. 
vandpleje water conservation. 
vandpolo water polo. 
vandpost pump;  (vandhane) tap,  (am) faucet. 
vandpyt puddle. 
vandpøs (mar) water bucket. 
vandre vb  (gå) walk;  (langsomt, ubekymret) stroll;  (gå vandretur) walk, hike;  (uden mål og med) wander,  (om længere tur) ramble,  F roam;  (om dyr) migrate;  (blive sendt) go, be sent; [vandre fra hånd til hånd] pass from hand to hand;  [vandre frem og tilbage] walk (, stroll) back and forth;  [vandre heden] depart this life;  (se også vandrende). 
vandrebibliotek travelling library. 
vandrebølge (en -r)  (elekt) surge. 
vandrefalk zo peregrine falcon. 
vandrefugl (ung vandrer) hiker. 
vandregræshoppe zo migratory locust. 
vandrehal lounge, lobby. 
vandrehjem youth hostel. 
vandreklit migrating dune. 
vandrelav (et -) Youth Hostel Association, (fk YHA). 
vandrelærer itinerant teacher. 
vandrende adj travelling,  F itinerant ( fx journeyman);  (se også omvandrende, pind, ridder). 
vandrensning water treatment. 
vandrepokal challenge cup. 
vandrer (en -e) wanderer, rambler, walker;  ("vandrefugl") hiker. 
vandrerhjem se vandre-. 
vandrerkort YHA membership card. 
vandrerlav se vandre-. 
vandreservoir (et -er) reservoir. 
vandresko walking shoe, hiking shoe. 
vandret adj horizontal, level;  (i krydsordsopgave) across; [ligge vandret i luften]  (dvs af travlhed) be rushed off one's feet. 
vandretur walking tour, ramble,  T hike. 
vandreudstilling travelling exhibition. 
vandrig adj abounding in water. 
vandring (en -er)  (kort) walk;  (om dyr) migration;  (se også vandretur); [være på vandring] be travelling; be migrating. 
vandringsmand wanderer, traveller. 
vandringsstav (pilgrim's) staff. 
vandrotte zo water rat, water vole. 
vandrutschebane water chute,  (am) water shoot. 
vandrør water pipe;  (i kedel) water tube. 
vandseng water bed. 
vandskade (en -r) damage by water. 
vandskel watershed. 
vandski water ski; [stå på vandski] water-ski. 
vandskorpen the surface of the water; [i vandskorpen]  (også) awash ( fx a vessel with her deck awash);  [han hænger med enden i vandskorpenn]  (dvs er i knibe) he is in a tight corner (el. squeeze),  (økonomisk også) he is on his beam ends,  (ved eksamen) it is touch and go with him;  [ligge og lure i vandskorpen]  (fig) be on the look-out. 
vandskræk (sygdom) hydrophobia; [have vandskræk]  (= være bange for at gå i vandet) be a water funk. 
vandskyende adj water-repellent, non-absorbent. 
vandslange (til sprøjtning) water hose, hosepipe,  (haveslange) garden hose;  (på køkkenhane) rubber nozzle. 
vandspand (en -e) (water) pail. 
vandspild waste of water. 
vandstand water level; [høj vandstand] high water;  [lav vandstand] low water. 
vandstandsglas water gauge. 
vandstandslinie water level. 
vandstråle (en -r) jet (, tynd: squirt) of water. 
vandstøvler pl waterproof boots,  (fiskers) hip boots, waders. 
vandsugende adj absorbent. 
vandt præt af vinde. 
vandtrug watering trough. 
vandtæt adj waterproof ( fx watch; material),  (også fig) watertight ( fx compartment, alibi); [vandtæt regnfrakke] waterproof. 
vandtårn water tower. 
vandvarmer water heater. 
vandvej waterway; [ad vandvejen] by water. 
vandvogn (til vanding) water(ing) cart,  (lastvogn) water truck; [være på vandvognen]  (fig: afholdsmand) be on the wagon. 
vandværk waterworks sg. 
vandvæsen water supply (services); [vandvæsenet]  (svarer til) the Water Board. 
vane (en -r)  (især ubevidst) habit ( fx bad (, good) habits);  (især bevidst, skik, F) practice ( fx he went to bed early, as was his usual practice); custom ( fx it was his custom to go to bed early); [på grund af vanens magt] from force of habit;  [ med præp & adv:]  [af gammel vane] habitually, from habit;  [have for vane at] be in the habit of -ing;  [det er en vane hos ham] it is a habit with him;  [komme i vane med at ryge] get into the habit of smoking;  [blive til en vane] grow into a habit;  [gøre det til en vane] make a habit (, practice) of it;  [lægge sig en vane til, tillægge sig en vane] develop (el. acquire) a habit;  [komme ud af vanen] get out of the habit. 
vanedranker habitual drunkard. 
vaneforbryder habitual offender (el. criminal). 
vanekristen conventional Christian. 
vanemenneske person of fixed habits, creature of habit. 
vanemæssig adj habitual. 
vanesag matter of habit. 
vanfør adj crippled, disabled;  sb cripple, disabled person. 
vanførehjem home for the disabled. 
vanførhed (en) disablement. 
vang (en -e) field. 
vange (en -r)  (på trappe) string,  (på stige) sidepiece;  (på bils chassis) side member;  (på drejebænk) bed. 
vanheld (et -) misfortune ( fx dogged by misfortune), ill-luck. 
vanhellige vb profane,  (stærkere) desecrate. 
vanhelligelse (en) profanation; desecration. 
vanille (en) vanilla. 
vanilleis vanilla ice. 
vanillestang vanilla pod. 
vanke vb: [der vanker god mad og drikke] you can look forward to a treat;  [der vanker ikke noget i dag] you won't get anything today;  [du kan tro der vanker]  (dvs klø) you'll catch it (good and proper); you'll be for it;  [vanke om]  (poet.) wander about. 
vankelmodig adj fickle,  (ubeslutsom) irresolute. 
vankelmodighed (en) fickleness. 
vankundig adj ignorant. 
vankundighed (en) ignorance. 
vanlig adj, se II. vant & sædvanlig. 
vanry (et) bad (el. ill) repute, disrepute; [bringe (, komme) i vanry] bring (, fall) into bad repute. 
vanrøgt (en) neglect. 
vanrøgte vb neglect. 
vansire vb disfigure. 
vanskabning deformed person (, animal), freak (of nature), monstrosity. 
vanskabt adj deformed;  (fig, spøg.) misbegotten. 
vanskelig adj difficult,  (mere T) hard ( fx task; for for),  (ubehagelig også) T sticky ( fx situation, time);  (om person) difficult (to get on with), hard to please,  T sticky,  (kræsen etc) particular ( fx about one's food),  T faddy;  adv with difficulty, not easily; hardly; [den vanskelige alder] the awkward age;  [han har vanskelige fødder] his feet are hard to fit;  [gøre sig vanskelig] make difficulties,  F be refractory;  [vanskelige tider] hard times;  [lægge noget hen til vanskelige tider] put something by for (el. provide against) a rainy day;  [have vanskeligt ved at gøre noget] have (some) difficulty in doing something, find it difficult (el. hard) to do something. 
vanskeliggøre vb render difficult, complicate,  (hæmme) impede. 
vanskelighed (en -er) difficulty;  (besvær) trouble;  (problem) problem,  T hitch; [disciplinære vanskeligheder] disciplinary troubles;  [vanskeligheden ved] the difficulty of;  [gøre vanskeligheder] make difficulties, make trouble;  [komme i vanskeligheder] get into difficulties (, trouble);  [have vanskelighed med] have difficulties with;  [have vanskelighed ved at gøre noget] have some difficulty in doing something, find it difficult to do something. 
vanskæbne (en) misfortune. 
vanslægte vb degenerate. 
vansmægte vb feel faint ( fx with thirst);  (sygne hen, F) languish ( fx in prison); [vansmægte efter] pine (, F: languish) for. 
vant (et -)  (mar) shroud;  (bestående af 2 el. flere tove) shrouds pl. 
vant adj  (sædvanlig) usual ( fx in his usual surroundings);  F accustomed ( fx his accustomed cheerfulness);  (som er blevet til en vane) customary ( fx their customary way of life),  (stærkere) habitual ( fx he had his habitual (, customary) glass of wine); [livet gik sin vante gang] life took its normal course, life went on as usual;  [indtage sin vante plads] take one's usual (, accustomed, customary, habitual) seat;  [han er bedre vant] he is used to better things;  [han er ikke for godt vant] he is not used to much luxury;  [vant til] used to,  F accustomed to;  [vant til at gøre det] used to doing it,  F accustomed to doing it;  (se også I. tur). 
vante (en -r)  (fingervante) woollen glove,  (bælgvante) mitten, mitt;  (fig) spineless individual,  T wimp; [på med vanten!] get down to it! 
vantreven adj stunted. 
vantrives vb: [han vantrives] he doesn't thrive;  (befinder sig ikke godt) he is not happy. 
vantrivning (en -er) stunted person (, animal), runt. 
vantro (en) disbelief ( fx listen to somebody with disbelief),  (rel) unbelief. 
vantro adj incredulous;  (rel: uden tro) unbelieving,  (med falsk tro) infidel;  sb unbeliever; infidel; [den vantro Thomas] St. Thomas the Doubter;  [en vantro Thomas] a doubting Thomas. 
vanvare : [af vanvare] inadvertently,  (ved en fejltagelse) by mistake. 
vanvid (et) madness, insanity,  F lunacy; [drive en til vanvid] drive somebody mad (, F: distracted),  T drive somebody up the wall (el. round the bend);  [elske til vanvid] be madly in love with,  F love to distraction;  [på vanviddets rand]  (fig) nearly crazy;  [det er det glade vanvid] it is sheer madness,  T it is bloody stupid. 
vanvittig adj mad, insane,  F lunatic,  T crazy,  S barmy;  (ude af sig selv, F) distracted;  (om priser, krav: for høje) exorbitant, preposterous; [være vanvittig forelsket i en] be madly in love with somebody,  F love somebody to distraction;  [gøre vanvittig], se (drive til) vanvid;  [vanvittig irriterende] maddening,  F infuriating;  [vanvittig sjovt] screamingly funny;  [som en vanvittig] like a madman, like mad;  [jeg har vanvittig travlt]  (dvs må skynde mig) I am in an awful hurry,  (har meget at bestille) I am awfully busy. 
vanære (en) disgrace ( fx you are a disgrace to your school),  F (svagere) dishonour,  (stærkere) ignominy,  (dyb vanære, skændsel) infamy; [bringe vanære over], se II. vanære. 
vanære vb disgrace,  (svagere, F) dishonour; [vanære ‚n]  (også) bring disgrace (, dishonour) on somebody. 
vanærende adj  (de følgende oversættelser betegner en stigning) discreditable, dishonourable, disgraceful,  F ignominious, infamous. 
var præt af være. 
var adj: [blive var] become aware of, perceive, see. 
varde (en -r)  (mar) beacon;  (af sten) cairn. 
vare (en -r)  (handelsvare) article,  (især uforarbejdet, fx korn, kul) commodity;  (om nummer på liste) item; [varer] goods,  F merchandise; articles; commodities;  (let glds om detailvarer man sælger) wares ( fx sellling his wares from door to door);  [tage for gode varer] accept (at its face value), swallow,  T buy;  [han tog det ikke for gode varer]  (også) it did not go down with him;  [beskadigede varer] damaged goods;  [en sjælden vare]  (fig) a rare thing;  [de våde varer] drink, liquor;  [den ægte vare] the real thing, the genuine article,  T the real McCoy (el. Mackay). 
vare sb (påpasselighed): [tage sig i vare for] beware of, be on one's guard against;  [tage vare på] take care of, attend to, look after;  [han har nok at tage vare på] he has got his hands full;  [tag vare på din mund] mind what you say. 
vare vb: [vare ad] warn;  [vare sig] take care;  [vare sig for] beware of;  [vare sig for at] take care (el. be careful) not to. 
IV. vare vb  (vedvare) last,  F endure;  (holde) last, wear;  (tage, udkræve) take ( fx the job will take three months; the crossing takes an hour),  (med efterfølgende "før") be,  (se ndf); [vare længe] take (, last) a long time,  (negativt el. spørgende) take (, last) long ( fx will it take  long? it won't take long);  [gældende så længe krigen varer] valid for the duration of the war;  [det vil vare længe før vi ser ham igen] it will be a long time before we see him again;  [det vil ikke vare længe før] it won't be long before;  [det skal vare længe før jeg besøger ham igen]  T I won't visit him again in a hurry;  [vare ved] go on, continue. 
vareautomat slot machine. 
varebeholdning , se varelager. 
varebetegnelse description of goods; [falsk varebetegnelse] misleading trade description. 
varebil delivery van. 
varedeklaration informative label. 
vareelevator goods lift. 
varefetichisme the fetishism of commodities. 
varegruppe line ( fx there were good sales of lines such as tinned fruit),  (økon) commodity group. 
varehus (stormagasin) department store. 
varekundskab (merk) knowledge of commodities. 
varelager stock (of goods). 
varemangel shortage of supplies. 
varemægler broker. 
varemærke (et -r) trade mark; [indregistreret varemærke] registered trade mark. 
vareparti lot, quantity,  (forsendelse) consignment. 
vareprøve (en -r) sample. 
varesending consignment, shipment. 
varetage vb look after, take care of ( fx their interests), manage, handle  ( fx their affairs),  F attend to ( fx one's duties). 
varetagelse (en) management, handling (af of),  F attention (af to). 
varetægt (en) care; [have i sin varetægt] be in charge of;  [overgive i hans varetægt] give into his charge;  [tage i sin varetægt] take charge of. 
varetægtsfængsel : [sidde i varetægtsfængsel] be in custody. 
varetægtsfængslet perf part: [blive varetægtsfængslet] be remanded in custody. 
vareudveksling interchange of goods. 
varevogn (delivery) van,  (lille, åben) pick-up. 
vareåger profiteering. 
variabel sb, adj variable. 
variant (en -er) variant. 
variation (en -er) variation;  (afveksling) variety ( fx I need variety; there is no variety in his job). 
variere vb vary; [variere mellem ti og tyve] vary between ten and twenty, vary (el. range) from ten to twenty. 
varieret adj varied; diversified ( fx programme). 
variet‚ (en, varieteer) music hall, variety theatre,  (am) vaudeville theater. 
varietet (en -er) variety ( fx of a plant). 
varig adj lasting ( fx influence); permanent ( fx appointment);  (se også I. men). 
varighed (en) duration ( fx of short duration);  (maskines) life;  (forsikrings) term;  (det at noget varer for stedse) permanence. 
varlig adj = varsom. 
varm adj  (især behageligt varm) warm ( fx bath, clothes, milk, summer, sunshine, weather; the dress is too warm for me),  (stærkere, ofte ubehageligt varm) hot ( fx bath, meal, milk, oven; summer, weather; the tea is too hot);  (fig: positivt) warm ( fx colour, feelings, friendship, smile, supporter, welcome, thanks),  (stærkere) ardent ( fx admirer, supporter),  F fervent ( fx supporter, wish);  (farlig, frisk & S: stjålen) hot ( fx issue; news; property); [ med sb:]  [gå som varmt brød] sell like hot cakes;  [en varm kartoffel]  (også fig) a hot potato;  [de varme lande] the tropics;  [varm linie]  (tlf) hot line;  [varmt vand] hot water;  [ andre forb:]  [løbe (sig) varm, tale sig varm], se II. løbe, II. tale;  [blive varm på]  T take a fancy to;  [være varm på ‚n]  T have a crush on somebody;  [klæde sig varmt på] put on something warm;  [det er varmt i dag] it is hot today; hot day (isn't it?). 
varmblodet adj warm-blooded;  (fig også) hot-blooded. 
varme (en)  (som fysisk begreb) heat ( fx measure the heat of the water; metals are good conductors of heat; the heat of the blood);  (stærk varme) heat ( fx the heat of the sun; the heat from the fire),  (mild varme) warmth ( fx the warmth of the sun (, the room, his  hand));  (opvarmning) heating ( fx inclusive of light and heating);  (fig) warmth ( fx the warmth of his welcome),  (stærkere, F) fervour ( fx speak with great fervour); [5 graders varme] 5 degrees above freezing point;  [komme (, lukke) ind i varmen] come (, bring) in out of (el. in from) the cold;  [lukke op for varmen] turn on the heat;  [holde på varmen] keep out the cold. 
varme vb  (cf I. varme) heat ( fx some water), warm ( fx one's hands, oneself); [varme hans ører] box his ears;  [ovnen varmer godt] the stove gives a good heat;  [varme op]  (mad, motor, publikum) warm up,  (rum) heat (el. warm) up;  (om sportsmand) warm up, limber up. 
varmeanlæg central heating installation. 
varmeapparat radiator;  (i bil) heater; [elektrisk varmeapparat]  (i stue) electric heater. 
varmebehandling (med.) heat treatment,  (fagligt) thermotherapy. 
varmebestandig adj heat-resistant. 
varmebølge heat wave. 
varmedunk hot-water bottle. 
varmeenhed heat unit. 
varmefast = varmebestandig. 
varmeflade heating surface. 
varmefylde (en)  (fys) specific heat. 
varmegivende adj heat-producing, calorific. 
varmegrad degree above freezing point; temperature ( fx at high temperatures). 
varmekanal heating duct. 
varmeleder conductor of heat; [dårlig varmeleder] bad conductor (of heat). 
varmelegeme heating element. 
varmemester boilerman;  (vicevært) janitor. 
varmemåler calorimeter;  (til radiator) radiator meter. 
varmeovn heater ( fx electric heater). 
varmepude : [elektrisk varmepude] small electric blanket. 
varmepumpe heat pump. 
varmeregning heating bill. 
varmerør heating pipe. 
varmeskab (i køkken) heating cupboard. 
varmeskjold (på rumskib) heat shield. 
varmespreder (tekn) baffle plate. 
varmetab loss of heat, heat loss. 
varmetekniker central heating engineer. 
varmetæppe electric blanket. 
varmeudstråling radiation of heat. 
varmeveksler (en -e) heat exchanger. 
varmfront warm front. 
varmhjertet adj warm-hearted. 
varmluft hot air. 
varmlufts- hot-air. 
varmluftsblæser fan heater. 
varmtfølende adj warm-hearted. 
varmtfølt adj heartfelt. 
varmtvandsanlæg hot-water heating system. 
varmtvandsbeholder hot-water tank. 
varmtvandshane hot(-water) tap. 
varmtvandsrør hot-water pipe. 
varp (et -) warp. 
varpanker kedge (anchor). 
varpe vb warp;  (ved hjælp af varpanker) kedge;  (T: kaste) chuck. 
varsel (et, varsler)  (opsigelsesvarsel etc) notice;  (advarsel) warning;  (forudsigelse, tegn) omen ( fx believe in omens; an omen of success),  (F el. spøg.) portent; [med et øjebliks varsel] at a moment's notice;  [tage varsel af det] see it as a sign;  [tage varsler af] read signs from,  F take auguries from;  [uden varsel] without notice; without warning ( fx shoot without warning). 
varselsskrig warning cry. 
varsko (et) warning;  (praj) notice ( fx give me notice when you are getting short of tobacco). 
varsko vb warn (om of), give notice; [varsko styrmanden] pass the word for the mate;  [varsko!] look out! 
varsle vb notify, give notice of;  (varsle om, give forvarsel om) portend, bode, augur ( fx well (, ill) for the future). 
varslingssystem early warning system. 
varsom adj  (forsigtig) cautious;  (blid, nænsom) gentle; [varsomt adv] cautiously,  (stærkere) gingerly ( fx to walk gingerly);  (nænsomt) gently;  [fortælle hende det varsomt] break it gently to her;  [være varsom med at] be careful of -ing;  [træde varsomt]  (fig) tread cautiously (el. T softly), watch one's step. 
varsomhed (en) cautiousness. 
varte vb: [varte op] wait, serve;  [varte ‚n op] wait on somebody,  F attend on somebody;  (servere for) serve somebody;  [varte ham op i alle ender og kanter] wait on him hand and foot;  [varte op ved bordet] wait at table,  (am) wait on table. 
vartegn landmark. 
varulv (en -e) werewolf. 
vasal (en -ler) vassal. 
vasalstat satellite (state);  (hist.) vassal state. 
vase (en -r) vase. 
vaseline (en) vaseline. 
vaselinolie vaseline oil. 
vask (en)  (det at vaske) washing,  (som erhverv også) laundrywork;  (tøj til vask) washing, laundry; [gå af i vask] wash off;  [som tåler vask] washable;  [sende til vask] send to the laundry (el. to the wash). 
vask (en -e)  (køkkenvask) sink; [gå i vasken]  (ikke blive til noget) come to nothing; go by the board ( fx our plan went by the board);  (mislykkes) fall through;  [hælde det i vasken] pour it down the sink. 
vaskbar adj washable. 
vaske vb wash ( fx wash clothes; we are washing today);  (hår) shampoo;  (vaske (og stryge) tøj, F) launder;  (T: blande kort) shuffle; [vaske hænder] wash one's hands,  (am også: ansigt og hænder) wash up, clean (oneself) up;  [jeg vasker mine hænder]  (fig) I wash my hands of it;  [den ene hånd vasker den anden] one hand washes the other;  [vaske hår] shampoo one's hair, give one's hair a shampoo;  [vaske sorte penge hvide] launder black money;  [vaske noget rent] wash something clean;  [vaske ‚n ren]  (fig, neds: dække over) whitewash somebody;  [vaske ren for], se ndf;  [som kan vaskes] washable;  [ med præp, adj & sig:]  [vaske af] wash ( fx the dishes),  (overflade) wash down ( fx the walls),  (snavs etc) wash off ( fx the dirt; a stain);  [vaske for folk] take in washing;  [vaske ‚n ren for en beskyldning] clear somebody of a charge;  [vaske om ham] do his washing;  [vaske op] wash up,  (am) do (el. wash) the dishes,  (generelt) wash dishes ( fx I don't like washing dishes);  [vaske sig] wash,  (am også: ansigt og hænder) wash up, clean (oneself) up;  [som har vasket sig]  (dvs storartet, stor) whacking;  [det er noget der har vasket sig!] that's something like! 
vaskeanvisning (på tøj) care label. 
vaskeautomat (til bil) carwash. 
vaskebalje wash tub. 
vaskebjørn zo racoon. 
vaskebræt washboard. 
vaskebørste (til bil) brush,  (med gennemløb) hose brush. 
vaskedag washing day. 
vaskefad = vandfad. 
vaskehus wash house. 
vaskekedel wash boiler. 
vaskeklud face flannel, facecloth,  (am) washcloth. 
vaskekone washerwoman,  F laundress. 
vaskekumme wash(-hand) basin,  (am) washbowl;  (i fagsprog) lavatory (basin). 
vaskemaskine washing machine. 
vaskemiddel (et, -midler) detergent. 
vaskeprogram washing programme. 
vaskepulver washing (el. soap) powder. 
vaskeregning laundry bill. 
vaskeri (et -er) laundry. 
vaskerimaskiner pl laundry machinery. 
vaskerum (til tøjvask, i etagehus) laundry;  (til at vaske sig i) washroom. 
vaskeseddel laundry list. 
vaskesilke washing silk. 
vaskeskab (i køkken) sink unit. 
vaskeskind wash leather. 
vaskeskindshandsker wash-leather gloves. 
vaskesuger plunger. 
vaskesvamp sponge. 
vasketøj washing, laundry. 
vaskevand wash water;  (snavset) slops pl. 
vaskeægte (om farve) fast;  (fig) out-and-out, thorough-going ( fx fool, villain). 
vat (et) cotton wool, cotton,  (am) absorbent cotton;  (pladevat) wadding; [pakke ‚n ind i vat]  (fig) wrap somebody up in cotton wool. 
vater : [i vater] level;  [stille i vater] level. 
vaterpas (et -ser) (spirit) level. 
Vatikanet the Vatican. 
Vatikanstaten the Vatican State. 
vatnisse (fig, T) wet. 
vatpind swab (stick);  (til at rense ører etc med) cotton bud. 
vatret adj watered, moir‚. 
vatskulder padded shoulder. 
vattere vb wad;  (tæppe etc) quilt; [vatteret jakke] quilted jacket;  [vatteret tæppe] quilt. 
vattering (en) wadding;  (med stikninger) quilting. 
vattersot (en) dropsy. 
vattersotig adj dropsical. 
vattet adj  T (holdningsløs) spineless, weak-kneed;  (tåget, uklar) woolly;  (om lyd) muffled. 
vattæppe quilt. 
vaudeville (en -r) vaudeville;  (på am er den alm tyd af vaudeville: variet‚). 
ve (en -er)  (fødselsve) (labour) pain ( fx with the next labour pain the baby was expelled); [veer] (labour) pains, labour;  [have veer] be in labour. 
ve (et): [hans ve og vel] his welfare. 
ve interj alas! [ak og ve!] alas!  [ve ham!] woe betide him! woe be to him!  [ve mig!] woe is me!  [ve de besejrede!] woe to the vanquished! vae victis! 
ved (et) wood; [bære ved til bålet]  (fig) add fuel to the fire. 
ved præp  a) (om sted) at ( fx at the end of the street, at the next station),  (ved siden af, henne ved) by ( fx he sat at his writing table by  the window; sit by the fire; he lives by the sea (, the river);  by the roadside);  (nær ved) near ( fx he lives near the castle),  (nærmere) close to;  b) (om beliggenhed ved flod, kyst etc) on ( fx the towns on the Thames  (, on the Channel); their house is right on the sea (, road); on the Scottish border),  (se også I. grænse);  c) (om tid) at ( fx at dawn, at breakfast; at his death, at midnight, at the outbreak of the war, at the sight of her);  (NB ofte omskrives til bisætning, fx ved krigens udbrud when the war broke out; ved synet af hende when he saw her);  (lige efter) on ( fx on (el. at) our arrival in London);  (omtrent ved) about, around ( fx about (el. around) this time tomorrow; about (el. around) five o'clock);  (= senest ved el. om resultat af en udvikling) by ( fx you must be here by five; by the end of the war the country was almost  bankrupt);  d) (om lejlighed) at ( fx at the concert, at the funeral, at the party);  (da noget foregik: omskrives til bisætning, fx ved fjernelsen af låget  when the lid was removed);  e) (om ansættelse, arbejdssted) at ( fx teacher at a school, professor at a university (, at Oxford), physician at a hospital; he is at the Royal Theatre), on ( fx a job on the railway (, on a newspaper), he is on the stage), in ( fx he is in the Army (, the Navy), he is in  agriculture, professor in a university);  [rektor ved en skole] headmaster of a school;  f) (om middel) by ( fx powered by electricity, read by lamplight, vote by show of hands; take (, seize, grasp) him by the collar; live by writing), through ( fx through their influence);  [ved at gøre dette] by doing this, when you (, they etc) do (, did) this;  g) (om egenskab) about ( fx there is something funny about him; what is so special (, wonderful etc) about that?);  [der er noget godt ved ham] he has his good points;  [der er noget farligt ved det] it has its dangers;  [det er det sjove (, vanskelige) ved det], se ndf: j;  h) (i færd med) at ( fx he was at his work);  (i færd med at nyde) over ( fx discuss it over a glass of beer (, a cup of coffee); sit over one's coffee);  i) [ Udtryk]  [ med være:]  [være ved]  (dvs tilstå) admit ( fx he would not admit that he did not know  anything about it);  [ham (, det) er der ikke meget ved] he (, that) is not much good (el.  not up to much);  [ham (, det) er der ikke noget ved] he (, that) is no good;  [enhver lærer der er noget ved kan gøre det] any teacher worth his salt can do it;  [være ved at]  (dvs begynde at; være i færd med at) be -ing ( fx they were getting tired (, hungry); he is washing the car);  [være (lige) ved at]  (dvs skulle til at) be (just) about to ( fx leave), be on the point of -ing ( fx of leaving);  [(dvs men ikke gøre det:) han var lige ved at falde] he nearly fell, he almost fell,  (stærkere) he very nearly fell, he all but fell;  [det var lige ved at han slog mig] he very nearly struck me;  j) [ Udtryk]  [ med det:]  [mens du er ved det] while you are at it;  [det er det sjove (, vanskelige) ved det] that is the funny (,  difficult) thing about it, that is the funny (, difficult) part of  (el. about) it;  [det er det sjove ved det]  (også) that is where the fun comes in;  (se også de ord hvormed "ved" forbindes, fx hjælp, side, slag, sætte,  sværge). 
ved adv: [tæt (el. lige) ved]  (med styrelse) near (to), close to,  (uden styrelse) near by, nearby, close by, close at hand;  [blive ved], se vedblive;  [komme ved], se vedkomme;  (se i øvrigt de verber, som forbindes med "ved"). 
IV. ved præs af vide. 
vedbend (en)  (bot) ivy. 
vedblive vb continue,  (mere T) go on, keep on; [vedblive (med) at arbejde] keep (el. keep on el. go on) working, continue to work;  [vedblive at være venner] remain friends;  [vedblive med arbejdet] continue the work. 
vedblivende adv still. 
vederfares vb (vederfaredes, vederfaret) happen to,  F befall; [lade ‚n vederfares retfærdighed] do somebody justice;  [lade middagen vederfares retfærdighed] do justice to the dinner. 
vederhæftig adj reliable, trustworthy. 
vederhæftighed (en) reliability, trustworthiness. 
vederkvæge vb refresh. 
vederkvægelse (en) refreshment; [en vederkvægelse for øjnene] a feast for the eyes. 
vederlag (et) compensation, consideration; [til vederlag for] in compensation for, in consideration of, in return for;  [uden vederlag] free of charge, gratis. 
vederlagsfri adj free. 
vederlagsfrit adv free of charge, gratis. 
vederstyggelig adj abominable. 
vederstyggelighed (en) abomination. 
vedet (en -ter)  (mil.) picket,  (bereden) vedette. 
vedføje vb add,  F append. 
vedgå vb admit ( fx one's guilt, one's mistake; he admitted (to) having  (el. that he had) stolen the money), own up to ( fx one's faults; having stolen the money),  F own ( fx he owned that he was wrong);  (tilstå, bekende) confess ( fx he confessed that he had stolen the money; I confess (el. admit) that I was scared); [vedgå arv og gæld] accept the inheritance with the assets and liabilities. 
vedgåelse (en) admission. 
vedholdende adj  (ihærdig) persistent ( fx attacks, attempts, endeavours), persevering;  (vedvarende) prolonged ( fx applause),  F sustained ( fx applause, attack, efforts, fire). 
vedholdenhed (en) perseverance. 
vedhæfte vb attach. 
vedhæng (et -) appendage;  (smykke) pendant;  (til armlænke) charm. 
vedhængen (en) adherence ( fx to old customs). 
ved-ikker pl  (ved rundspørge) don't-knows. 
vedkende *: [vedkende sig] acknowledge ( fx one's mistake; a child, one's signature); admit ( fx responsibility for something), own up to (  fx one's faults);  [ikke ville vedkende sig] disown ( fx one's son), disclaim ( fx (the) responsibility for it; the authorship of the book);  [jeg må vedkende mig] I have to admit (el. confess) to ( fx a dislike of rock music). 
vedkomme vb concern; [vedkomme sagen] be relevant;  [ikke vedkomme sagen] be irrelevant;  [det vedkommer ikke dig] it's no business of yours, it's none of your business. 
vedkommende (et): [for mit vedkommende] for my part, as far as I am concerned, personally;  [for Danmarks vedkommende] in the case of Denmark. 
vedkommende adj concerned ( fx the firm concerned), in question ( fx  the person in question);  sb the person (, persons) concerned, the interested party, he (, him), she  (, her), they (, them); [henvend Dem hos rette vedkommende] apply in the proper quarter. 
vedkommende præp concerning, relating to; [de sagen vedkommende oplysninger] the information concerning the matter, the relevant information. 
vedligeholde vb  (kundskab, færdighed) keep up ( fx one's English, one's singing, one's tennis);  (fortsætte) keep up ( fx the attack, a friendship, a tradition),  F maintain ( fx the attack, a friendship);  (om bygning etc) keep up, keep in repair,  F maintain ( fx a road); [godt vedligeholdt] in good repair, well preserved;  [dårligt vedligeholdt] badly maintained ( fx flat). 
vedligeholdelse (en) upkeep ( fx it costs a lot in upkeep),  F maintenance. 
vedligeholdelsesomkostninger pl costs of maintenance, maintenance costs. 
vedlægge vb  (i brev) enclose; [vedlagte] the enclosed;  [vedlagt fremsendes] enclosed I (, we) send. 
vedmasse volume of wood. 
vedplante (bot) woody plant. 
vedrøre * concern ( fx it does not concern you),  F touch ( fx something that touches our relationship),  (om sag) have a bearing on. 
vedrørende præp concerning ( fx he wrote to me concerning a delicate matter);  (under henvisning til) referring to,  (merk, jur også) re ( fx your remarks re interest);  ...). 
vedstå vb abide by ( fx an agreement, a promise), stand by,  T stick to; [vedstå et tilbud] abide by an offer. 
vedtage vb agree to;  (lov, beslutning) pass, adopt ( fx a resolution);  (om selve afstemningen) carry ( fx the resolution was carried unanimously (enstemmigt)); [vedtage at gøre noget] agree to do something;  [de vedtagne former] conventions;  [vedtaget med 30 stemmer mod 5] passed (el. carried) with (el. by) 30 votes to (el. against) 5. 
vedtagelse (en) carrying, passing ( fx the passing of a resolution);  (beslutning) decision;  (se også indstille (til)). 
vedtegning (marginal) note. 
vedtægt (en -er)  (skik og brug) convention, custom,  (gældende regler) rules, regulations pl,  (et aktieselskabs) articles (of association),  (vedtaget af byråd etc) by-law,  (am) ordinance. 
vedtægtsmæssig adj  (foreskreven) regular, in accordance with the regulations (, articles, by-laws);  (efter skik og brug) conventional, customary, established by custom. 
vedvare vb continue, last. 
vedvarende adj continued ( fx bombings, protests), continuous ( fx  noise),  (stadig gentaget; også = evindelig) continual ( fx interruptions);  (ihærdig) persistent ( fx attacks, attempts);  adv continuously,  (stadig) still; [vedvarende energi] renewable energy sources pl. 
veg adj weak, yielding. 
veget præt og perf part af vige. 
vegetabilsk adj vegetable. 
vegetarianer (en -e) vegetarian. 
vegetarianisme (en) vegetarianism. 
vegetarisk adj vegetarian. 
vegetarrestaurant vegetarian restaurant. 
vegetation (en -er) vegetation. 
vegetativ adj vegetative. 
vegetere vb vegetate. 
vegeteren (en) vegetating. 
veghed (en) weakness. 
vegne : [alle vegne] everywhere;  [alle vegne fra] from everywhere, from all over;  [han kommer ingen vegne] he is not getting anywhere, he is making no progress;  [det kommer du ingen vegne med] that will get you nowhere;  [på embeds vegne] in one's official capacity; on official business;  [på mine (, hans, deres) vegne] on my (, his, their) behalf;  [på min vens vegne] on behalf of my friend. 
vej (en -e)  (anlagt vej, landevej) road;  (strækning, retning) way ( fx part of the way; which way? look the other way);  (afstand) way ( fx a long way), distance;  (rute) way, route;  (se også II. bane); [finde vej] find one's way (til to);  [vejen fører til Hull] the road leads to Hull;  [herfra fører ingen vej videre]  (fig) we are at the end of the road;  [gå sin vej] go, go away,  (især når man er uønsket) take oneself off;  (se også egen);  [gå den juridiske vej] go in for law;  [hele vejen] all the way, all along;  [der er ingen vej tilbage]  (fig) there is no turning back; we are at the point of no return;  [der er ingen vej udenom] there is no getting round it; we have got to face it;  [lang vej] a long way ( fx it is a long way to Tipperary),  (i negative og spørgende udtryk) far ( fx is it far to Hull?);  [der er lang vej igen] there is a long way to go yet;  [en (engelsk) mils vej] about a mile;  [gå samme vej som]  (også fig) go the same way as;  [han rejser samme vej (som jeg)] he is travelling my way;  [et stykke vej], se I. stykke;  [vise vej] show the way,  (gå foran) lead the way;  [vise ‚n vej] show somebody the way;  (se også berede, bred, lægge (om));  [ med præp:]  [ad den vej] (by) that way;  [erfare ad anden vej] learn through some other channel;  [ad fredelig vej] by peaceful means;  [ad officiel vej] through official channels;  [hen ad vejen] along (, up, down) the road;  (fig) as we (, you etc) go along;  [af vejen] out of the way;  [det var ikke af vejen] it would not be a bad thing,  F it would not be (el. come) amiss;  [gå af vejen] get out of the way;  [gå af vejen for]  (fig) avoid,  (stærkere, F) shun,  (noget godt) refuse;  [gå af vejen for ‚n] get out of somebody's way;  [han går ikke af vejen for noget]  (dvs er uden skrupler) he sticks at nothing;  (se også rydde, skaffe);  [hjælpe (el. sætte) ham i vej] give him a start in life;  [være i vejen] be in the way;  [hvad er der i vejen?] what is the matter? what is wrong?  T what's up?  [hvis der kommer noget i vejen] if anything should happen (to prevent it);  [komme i vejen for ‚n] get in somebody's way;  [stå i vejen for ‚n (, noget)] stand in somebody's way (, in the way of something);  [være i vejen for ‚n] be in somebody's way;  [der er intet i vejen for at jeg kan gøre det] there is nothing to prevent me from doing it;  [hvad er der i vejen med ham (, det)?] what is the matter (el. wrong) with him (, that)?  [på vejen] on the road ( fx a dead hedgehog was lying on the road), in the road ( fx I left the bicycle in the road; he lives in our road);  (undervejs) on the way, as we (, they etc) go (, went) along;  (se også IV. ret);  [give ham et godt råd med på vejen] provide him with some good advice;  [bilen ligger godt på vejen] the car has good road-holding qualities, the car holds the road well;  [tage på veje] take on, make a fuss;  [være på vej] be on one's (el. the) way ( fx to England; the package is on the way),  (mar også) be bound for ( fx we were bound for India),  (om barn) be on the way;  (fig) be on the way ( fx to becoming mad),  (dvs under forberedelse, også) be in the pipeline ( fx reforms are in the pipeline);  [på vejen til] on one's (el. the) way to ( fx he died on his way to hospital),  (mar) on her passage to;  [et skib på vej til Indien] a ship bound for India;  [være godt på vej til at] be well on the way to -ing, be in a fair way to -ing;  [på vej ud] on one's (, its) way out;  [vi har (, tjener) kun til dagen og vejen] we can just make (both) ends meet; we just manage to scratch a living;  [lige tjene til dagen og vejen] scratch a bare living;  [vejen til] the road to ( fx London),  (fig) the way to ( fx fame; the way to a man's heart is through  his stomach);  [er dette vejen til London?] are we right for London?  [ved vejen] at (el. by) the roadside;  [en kro ved vejen] a roadside inn. 
vejanlæg road (system). 
vejarbejde (et -r) roadmaking, road mending;  (på advarselsskilt står:) Road Up el. Road under Repair. 
vejarbejder roadmender,  (undertiden neds) navvy. 
vejballast road metal. 
vejbane roadway. 
vejbeliggenhed (en bils) road-holding qualities pl. 
vejbelægning road surface. 
vejbred (en)  (bot) plantain. 
vejbygning roadmaking, road construction. 
veje vb weigh ( fx how much do you weigh? the parcel weighs two pounds; he weighed the parcel);  (fig) carry weight, weigh ( fx these interests don't weigh in the matter); [veje sine ord] weigh one's words;  [vejet og fundet for let] weighed and found wanting;  [ med præp & adv:]  [veje af] weigh out ( fx rations);  [veje ind] weigh in;  [veje op imod] counterbalance; balance;  [veje de to ting op mod hinanden] weigh the two things against each other;  [det kan ikke vejes op med guld] it is worth its weight in gold;  [det vejer godt til] it is rather heavy;  [dette argument vejer tungt] this argument carries great weight. 
vejer (en -e) weigher. 
vejerbod (en -er) weigh-house. 
vejeseddel weight slip. 
vejfarende adj travelling,  (glds) wayfaring;  sb traveller,  (glds) wayfarer;  (trafikant) road user. 
vejfond road fund. 
vejgaffel fork (of a road). 
vejgreb : [bilen har et godt vejgreb] the car holds the road well, the car has good road-holding qualities. 
vejgrus road gravel;  (til islagte veje) road grit. 
vejgrøft roadside ditch. 
vejhøvl road scraper. 
vejkant roadside. 
vejkryds crossroads;  (NB a crossroads). 
vejlede vb  (rådgive) guide,  (lærerkandidat) supervise;  (undervise) instruct. 
vejledende adj: [bestemmelserne skal kun være vejledende] the rules are only intended as a guide;  [vejledende folkeafstemning] consultative (el. advisory) referendum;  [vejledende pris] recommended price. 
vejleder (en -e)  (rådgiver) guide,  (for lærerkandidat) supervisor;  (underviser) instructor. 
vejledning (en -er) guidance;  (instruktion) instruction;  (bog) guide (i to);  (brugsanvisning) directions pl; handbook; [et ord til vejledning] a word of instruction;  [råd og vejledning] guidance;  [til vejledning for] for the guidance of. 
vejledningslærer guidance teacher,  (am) counsellor. 
vejlængde distance. 
vejmand roadmender. 
vejmelding road report. 
vejnet network (el. system) of roads, road system, road network. 
vejning (en -er) weighing. 
vejpatrulje road patrol. 
vejr (et) weather,  (svarer ofte til) day, morning etc ( fx it was a fine day); [vejr og vind] wind and weather;  [dårligt vejr] bad weather;  [godt vejr] fine weather, a fine day;  [hvis vejret tillader det] weather permitting;  [i al slags vejr] in all weathers;  [ med vb:]  [jeg kan næsten ikke få vejret] I can hardly breathe;  [få vejret igen] recover one's breath;  [holde vejret] hold one's breath;  [tabe vejret] lose one's breath, get out of breath;  [det tager vejret fra en] it makes you lose your breath,  T it puffs you out ( fx the climb puffed me out),  (fig) it takes your breath away;  [trække vejret] breathe;  [ med præp:]  [i vejret] up; up in the air;  (se også bund, næse);  [gå i vejret]  (om pris) rise, go up;  [hen i vejret]  (uden mening) nonsense ( fx talk nonsense), ridiculous ( fx it is ridiculous);  (på må og få) at random;  [løbe (el. ryge, skyde) i vejret] spring up, shoot up;  [det er varmt i vejret] the weather is hot, it is a hot day;  [bede om godt vejr]  (fig) cry (for) mercy;  [til vejrs] up, into the air,  (mar) aloft;  [gå til vejrs] go up,  F ascend;  [komme under vejr med] get wind of;  (se også hive, snappe). 
vejrberetning se vejrmelding. 
vejrbestandig adj weatherproof. 
vejrbidt adj weather-beaten. 
vejre vb  (få færten af) scent,  (snuse) sniff; [vejres bort] vanish, be dissipated. 
vejrfløj weathercock, (weather) vane. 
vejrforandring change of (el. in the) weather. 
vejrforhold pl weather conditions. 
vejrguderne (spøg., svarer til) the Clerk of the Weather. 
vejrhane weathercock. 
vejrkort (et -) weather chart. 
vejrlig (et) weather,  (klima) climate. 
vejrmelding weather report;  (vejrudsigt) weather forecast. 
vejrmølle windmill; [slå vejrmøller] turn cartwheels;  [slås med vejrmøller] fight (el. tilt at) windmills. 
vejrprofet weather prophet. 
vejrstation weather station. 
vejrtjeneste weather (el. meteorological) service. 
vejrtrækning breathing,  F respiration. 
vejrudsigt weather forecast. 
vejskilt road sign. 
vejspærring road block. 
vejstrækning stretch of road. 
vejsving bend, curve. 
vejtromle road roller. 
vejtræ roadside tree. 
vejviser (en -e)  (bog) directory;  (fører) guide;  (pæl) signpost, road sign; [kikke i vejviseren efter]  (fig) whistle for. 
vejvæsenet the Highway Authority. 
veksel (en, veksler)  (merk) bill (of exchange);  (vildtsti) track; [betale en veksel] pay (el. honour) a bill;  [dække en veksel] pay a bill;  [falsk veksel] forged bill;  [indenlandsk (, udenlandsk) veksel] inland (, foreign) bill;  [trasseret veksel] draft;  [trække en veksel på] draw a bill on;  [trække (store) veksler på]  (fig) draw (heavily) on;  [trække veksler på fremtiden]  (fig) discount the future;  [trække for store veksler på]  (fig) make too great demands upon ( fx somebody's hospitality), overtax ( fx somebody's patience);  (se også ride (på), udbetale). 
vekselaccept acceptance of a bill (of exchange). 
vekselarbitrage arbitrage. 
vekselautomat coin changer. 
vekselbeløb amount of a bill. 
vekseldrift rotation of crops. 
vekselerer (en -e) stockbroker. 
vekselererkontor stockbroker's office. 
vekselfalsk forging of bills. 
vekselkiosk bureau de change; change booth. 
vekselkonto bill account. 
vekselkontor se vekselkiosk. 
vekselkurs rate of exchange. 
vekselkurtage bill brokerage. 
vekselmægler bill broker. 
vekselomløb circulation of bills (of exchange). 
vekselprotest protest. 
vekselregning (over modtagne veksler) account of bills received. 
vekselrytter kite-flyer. 
vekselrytteri kite-flying; [drive vekselrytteri] fly kites. 
vekselsang antiphony. 
vekselstempel bill stamp. 
vekselstrøm (elekt) alternating current, A.C. 
vekselstrømsgenerator (elekt) alternator. 
vekselstrømsmotor alternating-current motor. 
vekseludsteder drawer of a bill. 
vekselvirkning reciprocal action, interaction. 
vekselvis adj alternately, in turns. 
veksle vb  (ombytte) change ( fx money);  (udveksle) exchange ( fx glances, letters); [kan du veksle et pund?] can you change a pound for me? can you give me change for a pound?  (uden objekt) (skifte) change ( fx the weather seemed to change from day to day),  (variere) vary ( fx in size, in quality; prices vary from place to place),  (skiftes) alternate ( fx rain and sunshine alternated); [ med præp:]  [veksle med] alternate with ( fx sunshine alternating with rain);  [veksle mellem] alternate between ( fx hope and fear);  [veksle sedlen til (el. i) pennystykker] change the note into pennies;  [veksle sine penge til fransk valuta] change one's money into French currency. 
veksling (en) change ( fx of money);  (skiften) alternation ( fx the alternation of seasons). 
vel (et) welfare,  (interesser) interests; [det almene vel] the common good;  [hvis du vil dit eget vel] if you know what is good for you;  [jeg vil dit vel] I wish you well;  (se også II. ve). 
vel adj & adv well;  (dvs formodentlig) I suppose,  F presumably;  (forhåbentlig) I hope ( fx I hope you received the letter?); surely (  fx surely you don't mean that!);  (ganske vist) certainly, it is true ( fx he is certainly clever, but ...; it is true that he is clever, but ...);  (lidt for, lovlig) rather ( fx he is rather young for a headmaster), almost too; [du holder ikke af ham, vel?] you don't care for him, do you?  [du har ikke gjort det, vel?] you haven't done it, have you?  [du rejser ikke, vel?] you are not going, are you?  [synes du vel?] don't you agree?  [vel aldrig], se aldrig;  [jeg kunne vel ikke få et glas vand?] could I have a glass of water?  [du kunne vel ikke låne mig œ10?]  (også, mere forsigtigt) I don't suppose you could lend me œ10, could you?  [du skulle vel ikke have en cigaret?] you haven't got a cigarette by any chance?  [han er ikke rigtig vel]  (om helbred) he doesn't feel very well,  (om åndsevner, T) he is not all there;  [han kan (, kunne) vel være fyrre] he may (, might) be forty;  [han er vel nok stor!] isn't he big!  [det var vel nok pænt af dig!] how kind of you!  [det er vel nok en bil]  T that is some car!  [gid det var så vel!] that would be good news; I wish he (etc) would;  [vel gjorde (, kunne etc) jeg så!] of course I did (, could etc)!  T I did (, could etc) too!  [da de var vel ude af byen] once (they were) out of town;  [ville en det vel] wish somebody well;  (se også de andre ord hvormed "vel" forbindes, fx II. al, befinde  (sig), leve, I. mod, II. møde etc). 
velafbalanceret (well-)balanced. 
velafrettet adj  (om hund) well-trained;  (fig) disciplined. 
velan well! well then! 
velanbragt adj well-placed,  (bemærkning, F) apposite. 
velanskrevet se anskreven. 
velanstændig adj decent, proper. 
velanstændighed (en) decency, propriety, decorum. 
velanvendt adj  (om penge, tid) well-spent. 
velartikuleret adj well-articulated ( fx sounds);  (om person: som kan udtrykke sig) articulate. 
velassorteret adj well-stocked. 
velbefindende (et) well-being; [i bedste velbefindende] in the best of health, in perfect health,  (uskadt) safe and sound. 
velbegavet adj intelligent,  (stærkere) gifted. 
velbegrundet adj well-founded. 
velbehag : [finde velbehag i] enjoy,  (stærkere) take delight in;  [med velbehag] with relish ( fx drink (, eat, smoke etc) with great relish),  T with gusto ( fx he told us about it with great gusto). 
velbehagelig adj pleasing, agreeable;  adv luxuriously; [velbehagelig gysen] frisson. 
velbeholden adj safe and sound. 
velbekendt adj well-known, familiar. 
velbekomme! (ironisk) much good may it do you! I wish you joy of it!  (NB ved måltider bruges ikke noget tilsvarende i England). 
velberåd adj: [med velberåd hu] deliberately, purposely, on purpose. 
velbesat adj well-filled. 
velbeslået adj  T well-heeled; [være velbeslået]  (også) be in funds, be flush (with money). 
velbetænkt adj well-advised. 
velbevandret adj familiar (i with),  F well versed (i in). 
velbjærget adj comfortably off,  F affluent. 
velbårenhed : [Deres velbårenhed] Your Honour. 
veldisponeret adj  (om skriftligt arbejde) well set-out. 
veldrejet adj shapely ( fx figure, legs); well-turned ( fx compliment). 
veldrevet adj  (fx om restaurant) well-run. 
veldædig adj beneficent; [veldædig dame] Lady Bountiful. 
veldækket adj: [et veldækket bord] a well-provided table. 
velegnet adj very suitable;  (kvalificeret) well qualified (til et hverv for a task; til at gøre noget  to do something). 
velformet adj shapely ( fx legs); well-formed ( fx sentence). 
velformuleret adj well-formulated; well-turned ( fx phrase);  (om person) articulate. 
velfornøjet adj pleased (as Punch). 
velforsynet adj well-supplied ( fx ship),  (med stort lager) well-stocked (med with),  (med stort udvalg af varer) well-assorted; [tak, jeg er velforsynet]  (dvs mæt) I have done very well. 
velfortjent adj well-earned, hard-earned ( fx money, sleep), well-deserved; [få sin velfortjente straf] get one's deserts. 
velfunderet adj solid ( fx firm), sound;  (velbegrundet) well-founded ( fx accusation);  (belæst) well-read, well-grounded; [velfunderet i emnet] well up in the subject. 
velfærd welfare, well-being. 
velfærdsstat Welfare State. 
velgerning kindness; [det var en velgerning]  (fig: dejligt) it was a blessing (el. boon) ( fx to have him here). 
velgjort well done. 
velgørende adj  (behagelig) pleasant, refreshing ( fx informality);  (godgørende) charitable; [velgørende organisation (, selskab etc)] charitable organization, charity;  [i velgørende øjemed] for charitable (el. benevolent) purposes;  [bal i velgørende øjemed] charity ball. 
velgørenhed (en) charity. 
velgørenhedsbal charity ball. 
velgørenhedsselskab charitable organization, charity. 
velgører (en -e) benefactor; [en menneskehedens velgører] a public benefactor. 
velgående (et): [i bedste velgående] in the best of health;  [han lever stadig i bedste velgående] he is still going strong;  [drikke på ‚ns velgående] drink somebody's health. 
velhavende adj well-to-do ( fx he was born, not of rich parents but of well-to-do parents), in easy circumstances,  T well-off;  (rig) rich;  (om solid velstand) wealthy ( fx he was not wealthy, but well-off);  (som også forbruger meget, F) affluent ( fx society);  (succesrig) prosperous ( fx businessman). 
velhaver (en -e) well-to-do man; [velhavere] well-to-do people. 
velholdt adj well-kept ( fx garden), well-preserved ( fx building), well-maintained ( fx car, house). 
velin (et) vellum paper. 
velinformeret adj well-informed. 
velkendt adj well-known; familiar; [velkendt fra] well known from. 
velklang harmony; melodiousness. 
velklingende adj harmonious, melodious. 
velkommen adj welcome ( fx change, gift, guest; you're welcome to use our house);  (om gave også) acceptable; [velkommen!] welcome ( fx welcome back! welcome to Denmark!),  (sagt til private gæster) it is nice (el. good) to see you! I'm glad you could come!  [byde (el. hilse) ‚n velkommen] welcome somebody, bid somebody welcome;  (med ord el. handling) greet somebody ( fx with a kiss). 
velkomst (en) welcome; [en varm velkomst]  (også ironisk) a warm welcome (el. reception). 
velkomstbæger cup of welcome. 
velkomsthilsen welcome. 
velkomsttale speech of welcome. 
velkonserveret well-preserved. 
velkvalificeret well qualified (til for, fx the post). 
vellagret adj well-seasoned, matured. 
vellevned luxurious living, luxury, self-indulgence. 
vellidt adj  (afholdt) (generally) liked, popular. 
vellignende adj lifelike ( fx portrait). 
vellugt scent,  F fragrance. 
vellugtende adj sweet-scented,  F fragrant,  (parfumeret) perfumed. 
vellyd se velklang. 
vellykket adj successful ( fx a successful attempt); [det var meget vellykket] it was a great success. 
vellyst (en)  (kødelig lyst) lust, sensual pleasure. 
vellystig adj sensual,  (stærkere, F) voluptuous,  (liderlig) lascivious. 
vellystning (en -e) sensualist,  F voluptuary. 
vellønnet adj well-paid. 
velmagtsdage pl: [i hans velmagtsdage] in his prime;  (dvs da han var rig) in his days of prosperity. 
velmenende adj well-intentioned,  (neds) well-meaning. 
velment adj well-intentioned,  (neds) well-meant. 
velnok , se II. vel. 
velnæret adj well-fed, well-nourished. 
velocipede (en -r) velocipede. 
velopdragen adj well-bred, well-mannered,  (artig) well-behaved; [det er ikke velopdragent at] it is not good form to ( fx reach across the table). 
velopdragenhed (en) good manners pl. 
veloplagt in (good) form, at the top of one's form, fit; [være veloplagt til] be in good form for. 
velordnet adj well-ordered, well-regulated. 
velour (et) velours. 
velovervejet adj well-considered, deliberate. 
velplejet adj well-cared-for ( fx hands, nails), trim ( fx moustache);  (om person) well-groomed. 
velproportioneret adj well-proportioned. 
velrenommeret adj well-reputed, with a (el. of) good reputation; reputable  ( fx college, firm). 
velrettet adj well-directed. 
velsagtens adv I dare say; I suppose; probably. 
velset adj welcome ( fx visitor), popular. 
velsiddende adj well-fitting. 
velsigne vb bless; [Gud velsigne Dem!] God bless you! 
velsignelse (en -r) blessing;  (rel også) benediction ( fx the Apostolic benediction);  (billigelse) sanction, approval,  T blessing; [give sin velsignelse til] give one's blessing to;  [en Guds velsignelse af] an abundance of ( fx food). 
velsignelsesrig adj beneficial. 
velsitueret adj, se velhavende. 
velskabt well-shaped; shapely. 
velskabthed (en) shapeliness. 
velsmag tastiness, agreeable taste,  F savour. 
velsmagende adj tasty,  F palatable. 
velspækket : [en velspækket tegnebog] a fat (el. well-lined) notecase. 
velstand (en) wealth, prosperity;  F affluence. 
velstandskløft wealth gap. 
velstandssamfundet the Affluent Society. 
velstandsudligning redistribution of wealth. 
velstående adj, se velhavende. 
veltalende eloquent. 
veltalenhed (en) eloquence, (power of) oratory,  (kunst) rhetoric. 
veltilfreds adj, se tilfreds. 
veltillavet adj: [veltillavet mad] well-cooked food. 
veltilpas adj comfortable,  (rask) fit; [være veltilpas] be at ease; be fit. 
veltjent adj  (dvs som er godt brugt) well-worn. 
veludrustet adj well-equipped; [veludrustet fra naturens hånd] naturally gifted. 
veludviklet adj well-developed ( fx child);  (se også velvoksen). 
velunderrettet adj well-informed ( fx it is learned from usually well-informed sources). 
velvalgt well-chosen ( fx in a few well-chosen words); appropriate ( fx  name, word);  F apposite; [et velvalgt udtryk] a happy phrase. 
velvilje kindness, good will ( fx show good will towards somebody); [med velvilje] favourably ( fx look favourably on the proposal);  [forslaget blev modtaget med velvilje] the proposal was favourably received. 
velvillig adj  (venlig) kind ( fx reception),  F benevolent;  (positiv) favourable ( fx reception);  (forstående) sympathetic (over for towards, fx new ideas);  (ikke fordømmende) charitable ( fx the most charitable explanation I could come up with was that he was ill);  adv kindly, favourably ( fx look favourably on the proposal), sympathetically; charitably ( fx their interest in the subject can be most charitably described as low). 
velvoksen adj good-sized, big. 
velvære (et) well-being, comfort. 
velynder patron. 
velærværdig adj reverend. 
velærværdighed : [Hans Velærværdighed pastor Smith] the Reverend John Smith. 
vemod (en el. et) sadness;  F melancholy. 
vemodig adj sad ( fx in a sad mood),  F melancholy;  (vemodig og længselsfuld) wistful. 
vemodighed (en), se vemod. 
ven (en -ner) friend; [en ven af mig] a friend of mine;  [en ven af min fader] a friend of my father's;  [en ven af Danmark] a friend of Denmark;  [en gammel ven af huset] an old friend of the family, an old family friend;  [dele som venner] share and share alike;  [gode venner] (great) friends;  [blive gode venner med] make friends with;  [holde sig gode venner med] keep on good terms with;  [være gode venner med] be good (el. great) friends with;  [hvad betyder nogle få hundrede kroner mellem venner?] what is a few hundred kroner between friends?  [en nær ven] a close friend ( fx he was a close friend of my father). 
vend (et -): [gå et vend ud i haven]  (let glds) take a turn in the garden. 
vendbar adj reversible ( fx coat, carpet). 
vende * turn;  (blad) turn over; [vend!]  (nederst på en side) (please) turn over, P.T.O.;  [vende og dreje en sag] turn over a matter in one's mind;  [vende og dreje sig] twist and turn;  [vende og dreje hver øre]  (fig) turn (el. look twice at el. watch) every penny;  [få et sæt tøj vendt] have a suit turned;  [vende en ryggen]  (også fig) turn one's back on somebody,  (se også ndf: vende ... til);  [vende en udvikling] reverse a trend;  [vend ansigtet denne vej!] turn your face this way!  [ med sig:]  [vende sig] turn,  (om vind) come round, shift,  (om paraply) turn (el. blow) inside out;  [bladet har vendt sig]  (fig) the tables are turned;  [stemningen har vendt sig] there has been a revulsion of feeling;  [jeg ved ikke, hvorhen jeg skal vende mig] I don't know where to turn;  [det får det til at vende sig i mig] it turns my stomach, my stomach turns at it; it makes me (feel) sick;  (se også grav);  [vende sig om] turn around;  (pludseligt) turn on one's heel;  [vende sig (om) imod] turn to, turn towards,  (fjendtligt) turn on, turn against;  [vende sig til Gud] turn to God;  [ med præp & adv:]  [vende hjem] return home;  [vende imod] direct to ( fx direct one's attention (, glance) to something);  [vende imod nord (, syd etc)] face (the) north (, south etc),  (se også ndf: vende ud imod);  [vende om] turn back;  [vende om på rækkefølgen] reverse the order;  [vende op]  (et kort) turn up;  [den forkerte side vender opad] the wrong side is up;  [vende op og ned på noget] turn something upside down,  (fig også, T) turn something topsy-turvey;  [spørgsmålet var oppe og vende] the question was touched on;  [vende rundt] turn around;  (op og ned) turn upside down,  (om båd også) turn turtle;  [vende den anden kind til] turn the other cheek;  [vende ryggen til] turn one's back towards (, on) them (, him etc);  [så snart jeg havde vendt ryggen til] as soon as my back was turned;  [vende tilbage] return, come (, go) back,  (fig, F) recur ( fx the problem kept recurring);  [vende tilbage til] return to,  (et emne også, F) revert to, recur to;  [vende ud], se lådden, II. vrang;  [vende ud og ind på noget] turn something inside out;  [disse vinduer vender ud imod (el. ud til) gaden] these windows face (el.  overlook el. look onto el. look out on el. give onto el. on) the street. 
vendediameter (bils) turning-circle (diameter). 
vendefrakke reversible coat. 
vendekreds tropic; [den nordlige (, sydlige) vendekreds] the Tropic of Cancer (, Capricorn). 
vendekåbe turncoat. 
vendepunkt turning point ( fx in his career);  (fig også) watershed ( fx this event became a watershed). 
vender (en -)  (hist.) Wend. 
vendetæppe reversible carpet (, rug). 
vendetå zo versatile toe. 
vending (en -er)  (drejning) turning;  (forandring) turn;  (udtryksmåde) phrase; [give samtalen en anden vending] give a new turn to the conversation;  [gå en vending]  (dvs lille tur) take a stroll,  (let glds) take a turn ( fx in the garden);  [rask i vendingen] quick,  T quick off the mark,  (åndeligt) quick on the uptake;  [sen i vendingen] slow,  T slow off the mark,  (åndeligt) slow on the uptake;  [i en snæver vending] at a pinch;  [tage en gunstig vending] take a favourable turn;  [en vending til det bedre] a turn for the better;  (se også stående). 
vendisk adj  (hist.) Wendish. 
vene (en -r)  (anat) vein. 
veneblod venous blood. 
Venedig Venice. 
veneration (en) veneration; [have veneration for ‚n] venerate somebody, hold somebody in veneration. 
venerisk adj venereal; [venerisk sygdom] venereal disease. 
venetiansk adj Venetian. 
veninde (en -r) girl friend,  F lady friend. 
venlig adj kind ( fx action, thought, word, person; it was very kind of you),  (svagere: venskabelig) friendly ( fx neighbour, nod, welcome; a piece of friendly advice);  (som har (, vidner om) en venlig natur) kindly ( fx person, heart; smile, thought, tone);  (om landskab, værelse) pleasant;  adv kindly, with kindness; [ med være:]  [vær så venlig at underrette mig] please inform me;  [vil du være så venlig at] please ( fx could you show me the way, please?), would you mind -ing ( fx would you mind shutting that door?),  (let irriteret) would you kindly ( fx stop that noise!),  (skarpere:) will you be kind enough to; will you be so kind as to;  [ andre forb:]  [det var venligt af dig at komme] it was so kind of you to come;  [være ‚n venligt stemt] be kindly (el. well) disposed towards somebody;  [sende ham en venlig tanke] think kindly of him,  (dvs taknemligt) remember him gratefully. 
venlighed (en -er)  (cf venlig) kindness, friendliness;  (venlig handling) kindness ( fx do (el. show) him a kindness; his many kindnesses to me); [det har man for sin venlighed!] that is all the return one gets for one's kindness! 
venligsindet adj friendly ( fx power). 
vennekreds circle of friends. 
vennelag : [i vennelag] among friends. 
venneløs adj friendless. 
venneråd friendly advice; [et venneråd] a piece of friendly advice. 
vennesæl adj  (venlig) kind, friendly;  (selskabelig) sociable. 
vennetjeneste act of friendship, friendly turn. 
venskab (et -er) friendship;  (F: især mellem stater) amity; [for gammelt venskabs skyld] for old times' sake;  [slutte (el. knytte) venskab med] form a friendship with, make friends with. 
venskabelig adj friendly ( fx we had a friendly argument);  F amicable ( fx relations, settlement); [stå på en venskabelig fod med] be on friendly terms with. 
venskabelighed (en) (se venskabelig)  friendliness;  F amicability. 
venskabsbevis proof (el. mark) of friendship. 
venskabsby twin town; [være venskabsby med] be twinned with. 
venskabsbånd tie of friendship. 
venskabsforhold friendly relations pl. 
venstre (et)  (parti) [a Danish Liberal political party];  (en) (venstre hånd) the left; [en lige venstre]  (i boksning) a straight left. 
venstre adj left; [på venstre hånd]  (dvs på venstre side) on one's left, to the left;  (bogstaveligt, fx om handske) on one's left hand;  [hustru til venstre hånd] morganatic wife;  [venstre om!] left about turn!  [til venstre] to the left ( fx look to the left),  (på venstre side) on the left ( fx the church is on the left);  [holde til venstre] keep to the left,  (vige ud) pull out to the left;  [til venstre for] to the left of. 
venstredrejet adj  (fig) left-wing. 
venstredrejning , se venstresving;  (om lys) laevorotation. 
venstrefløj left wing. 
venstrehåndsarbejde inferior work,  (lavet for at tjene penge) potboiler. 
venstrehåndsslag left-hand blow. 
venstreintellektuel sb left-wing intellectual. 
venstrekørsel traffic on the left; keeping to the left; [England har venstrekørsel] in England traffic keeps (el. you keep) to the left. 
venstreorienteret adj left-wing ( fx politician), leftish, with leftish views. 
venstreskåren adj left-handed ( fx screw). 
venstrestyring (af bil) left-hand drive. 
venstresving left-hand turn; left turn;  (også fig) swing to the left; [venstresving forbudt] no left turn. 
venstrevendt adj  (fig) left-wing; leftist ( fx views);  (fagligt) sinistral. 
vente : [være i vente] be to be expected ( fx great events are to be expected),  (umiddelbart forestående, især om noget truende) be imminent;  [han har skuffelser i vente] he has disappointments coming to him, there are disappointments in store for him. 
vente vb  (uden objekt) wait ( fx wait and see! wait here till I come; it will have to wait till tomorrow);  T hold on, hang on;  (tlf) wait, hold the line, hold on ( fx will you hold on or would you like him to call you back?);  (med objekt) (forvente, imødese) expect ( fx we expect his arrival any minute);  (være i vente for) be in store for ( fx there are disappointments in store for him),  F await ( fx a hearty welcome awaits you),  (se også ndf: der venter ham);  (om gravid) be expecting ( fx she is expecting a baby); be pregnant with  ( fx she was pregnant with our first child at that time); [han ventes om få timer] he is expected to arrive in a few hours;  [det kan næppe ventes] it is hardly to be expected;  [skibet ventes i aften] the ship is due (to arrive) this evening;  [vente at han vil gøre det] expect him to do it, expect that he will do it;  [vente at enhver gør sin pligt] expect everyone to do his duty;  [den skæbne der venter ham] the fate in store for him;  [der venter ham en ubehagelig overraskelse] he is in for a nasty surprise; he has got a nasty surprise coming to him;  [det kan vente] that can wait, there is no hurry about that;  [vi kan vente godt vejr i dag] we are in for a fine day;  [lade ham vente] keep him waiting; let him wait;  [ med præp & sig:]  [vente noget af en] expect something of (el. from) somebody ( fx it is just what I expected of him; expect too much from somebody);  [vente med]  (dvs opsætte) delay, put off;  [vente med at sende] put off sending;  [vente på] wait for;  (afvente også, F) await ( fx instructions);  [vente på at uret skal slå] wait for the clock to strike;  [vente på ham med middagsmaden] wait dinner for him;  [de lader vente på sig] they are long in coming, they keep us (, me etc) waiting;  [vente sig noget] expect something;  [du kan vente dig!] you'll catch it!  [hun venter sig (et barn)] she is expecting;  [han kan vente sig en overraskelse], se ovf: der venter ham;  [en forsmag på hvad man kan vente sig] a foretaste of what is to come;  [vente sig noget af], se ovf: vente noget af. 
venteafdeling (i hospital) [ward for patients awaiting transfer]. 
ventekjole maternity dress. 
ventelig adj: [som venteligt var] as might have been expected. 
venteliste waiting list. 
venten (en) waiting, wait. 
ventepatient [patient waiting for a place in a home]. 
ventepenge [compensation to an official during temporary unemployment]. 
venteposition : [holde sig i venteposition] play a waiting game; mark time; bide one's time;  [være i venteposition] be waiting (one's turn). 
ventesal waiting room. 
ventetid waiting time; wait ( fx how long a wait will there be?). 
venteværelse waiting room. 
ventil (en -er)  (også på musikinstrument) valve;  (luftventil) air hole, vent hole; [holde en ventil åben]  (fig) leave a loophole. 
ventilation (en) ventilation. 
ventilationsanlæg ventilating (el. ventilation) plant. 
ventilationsrude ventilator. 
ventilator (en -er) ventilator;  (roterende vifte) fan;  (køkkenventilator) extractor fan. 
ventilere vb  (også fig) ventilate. 
ventrikel (en, ventrikler) ventricle ( fx of the heart, of the brain);  (mavesæk også) stomach. 
Venus Venus. 
venushår (bot) maidenhair. 
venusvogn (bot) monkshood. 
venøs adj venous. 
veranda (en -er) veranda(h),  (am) porch. 
verbal adj verbal. 
verbaladjektiv verbal adjective. 
verbalbøjning verbal inflexion. 
verbalinjurie slander. 
verbalsubstantiv verbal noun. 
verbum (et, verber) verb. 
verden (en -er) world ( fx travel round the world; is there life on other worlds? the literary world); [verdens]  (+ sup) in the world ( fx the richest man in the world; it is the  easiest thing in the world), on earth;  [verdens ende]  (stedligt) the end of the earth,  (tidsmæssigt) the end of the world;  [det er verdens gang] that's the way of the world;  [til ingen verdens nytte] (of) no earthly use;  [al verdens rigdom] all the riches in the world;  [ingen verdens ting] no earthly thing, not a thing;  [ med adj & vb:]  [den anden verden] the other (el. the next) world,  (se også ndf: af, i);  [den fine verden] the fashionable world, Society;  [den gamle (, nye) verden] The Old (, New) World;  [hele verden] all the world, the whole world;  [så længe verden har stået] since the beginning of time;  [så længe verden står] till the end of time;  [nu står verden ikke længere!] well, I never! good Lord!  [tage verden som den er] take the world as it is;  [ med præp:]  [af verden]  (+ sup), se ovf: verdens;  [det bedste menneske af verden] the best man alive, the best of men;  [en verden af] a world of;  [en succes af den anden verden] a tremendous success,  (let glds) no end of a success;  [ikke for alt i verden] not for (anything in) the world; not for worlds;  [hvad i al verden] what on earth? what in the world?  [han lever i en anden verden] he moves in a world of his own (el. a world apart);  [intet i verden] nothing in the world;  [han elskede dette sted over alt i verden] he loved this spot more than anything in the world;  [overalt i verden] all over the world, the (whole) world over;  [sætte børn i verden] bring children into the world;  [over hele verden] = overalt i verden;  [komme til verden] be born,  (fig) see the light (of day). 
verdensaltet the universe. 
verdensanskuelse philosophy of life, view of the world. 
verdensbanken the World Bank. 
verdensbarn worldling. 
verdensbegivenhed great historic event. 
verdensberømmelse world-wide fame; [vinde verdensberømmelse]  (også) achieve (el. win, gain) an international reputation. 
verdensberømt adj world-famous. 
verdensberømthed (en -er) world-famous person. 
verdensbillede picture of the world (el. of the universe). 
verdensborger citizen of the world; [en lille ny verdensborger]  (nyfødt barn) a little stranger. 
verdensdame woman of the world. 
verdensdel continent, part of the world. 
verdenserfaring experience (el. knowledge) of the world, worldly wisdom. 
verdensfjern adj secluded;  (upraktisk) starry-eyed ( fx idealist), unrealistic ( fx theory). 
verdensformat : [i verdensformat] of world-wide importance; on a world-wide scale. 
verdensfred world peace. 
verdenshandel world trade, international trade. 
verdenshav ocean. 
verdensherredømme world supremacy, world hegemony. 
verdenshistorie history of the world, world history. 
verdenshistorisk adj world-historical, in the history of the world; [verdenshistorisk begivenhed] historic event. 
verdenshjørne : [de fire verdenshjørner] the four points of the compass;  [fra alle verdenshjørner] from all the four corners of the earth, from the four quarters of the globe. 
verdenskendt adj world-famous. 
verdensklasse : [i verdensklasse] ranking among the best in the world. 
verdensklog adj worldly wise. 
verdensklogskab knowledge of the world, worldly wisdom. 
verdenskongres world congress. 
verdenskort map of the world. 
verdenskrig world war; [verdenskrigen]  (1914-18) the Great War, the First World War, World War I;  (1939-45) the Second World War, World War II. 
verdenskrise world crisis. 
verdenslitteratur world literature. 
verdensmagt world power. 
verdensmand man of the world. 
verdensmarked world market. 
verdensmester world champion; [verdensmesteren i sværvægt] the world heavy-weight champion. 
verdensmesterskab world championship; [verdensmesterskabet i roning] the world rowing championship. 
verdensomsejler round-the-world sailor,  F circumnavigator of the globe. 
verdensomsejling round-the-world sail,  F circumnavigation of the globe. 
verdensomspændende adj world-wide; global ( fx catastrophe). 
verdensorden world order; [en ny økonomisk verdensorden] a new world (el. international) economic order. 
verdenspostforeningen the Postal Union. 
verdenspressen the international (el. world) press. 
verdensproduktion world production. 
verdensrekord world record (i for);  (NB the world water speed record). 
verdensrevolution world revolution. 
verdensrige empire; [det britiske verdensrige] the British Commonwealth (of Nations). 
verdensrummet space. 
verdenssprog world language ( fx English is a world language);  (til brug for hele verden) universal language. 
verdensudstilling world exhibition. 
verdensur astronomical clock. 
verdslig adj temporal ( fx power);  (mods kirkelig) secular ( fx music, affairs);  (om sind, interesser etc) worldly; [den verdslige magt] the secular power. 
verdsliggøre secularize. 
verdsliggørelse (en) secularization. 
verdslighed (en) worldliness. 
verdsligsindet adj worldly-minded. 
verfe vb: [verfe ud] chuck out. 
verificerbar adj verifiable. 
verificere vb verify. 
verificering (en) verification. 
veritabel adj  (F el. spøg.) veritable;  T regular ( fx he is a regular thief). 
vermut (en) vermouth. 
veronal (en) reg varem veronal. 
vers (et -)  (gruppe af linier) stanza ( fx the Spenserian stanza consists of nine lines), verse ( fx let us sing the first verse);  (metrisk linie) verse ( fx an iambic verse); [på vers] in verse;  [det synger på sit sidste vers] it is nearly over; it is on its last legs;  [han synger på sit sidste vers]  (dvs er døende) he won't last long. 
Versaillestraktaten the Treaty of Versailles. 
versal (en el. et, -er el. -ier) capital (letter). 
versefod (metrical) foot. 
versemål metre. 
versere vb go round ( fx the story that is going round), circulate,  F be abroad ( fx there is a rumour abroad (to the effect) that ...);  (om retssag) be pending. 
versificere vb versify. 
version (en -er) version;  (oversættelse til modersmålet) translation; [latinsk version] translation from Latin. 
verskunst (art of) versification. 
verslinie line, verse. 
verslære (en) prosody. 
vertikal adj vertical. 
verve (en) verve, zest. 
vesir (en -er)  (tyrkisk minister) vizier. 
vesper (en) vespers pl. 
vesperklokke vesper bell. 
vest (en -e)  (klædningsstykke) waistcoat,  (i butikssprog samt am) vest;  (damevest) vest; [stikke et glas under vesten]  (dvs drikke) put away a glass or two. 
vest (sb & adv) (verdenshjørne) west; [vest for] (to the) west of;  [fra vest] from the west,  (om vind også) westerly;  [i vest] (in the) west;  [mod vest] west, westwards (, især am: westward), to(wards) the west (  fx it lies far to the west),  (vendende mod vest) facing west,  (ved den vestlige grænse etc) on the west,  (i den vestlige del af landet etc) in the west;  [vest til nord] west by north. 
vest- west, western ( fx side);  (med stednavne) Western, the West of ( fx France),  (om afgrænset område) West ( fx Berlin). 
Vestafrika West Africa. 
vestalinde (en -r) vestal (virgin). 
Vestaustralien Western Australia. 
Vestberlin West Berlin. 
Vestblokken the Western Bloc. 
vestelomme waistcoat (, vest) pocket. 
vesten adv: [vesten for] westward of. 
Vestengland the West of England, the West Country. 
vestenvind west wind. 
Vesterhavet the North Sea. 
Vesterland the Occident. 
vesterlandsk western,  F occidental. 
vesterlænding (en -e) Westerner,  F Occidental. 
Vesteuropa Western Europe. 
vesteuropæisk adj West European, Western European. 
vestfra from the west. 
vestfronten the Western Front. 
vestgoterne the Visigoths. 
vestgrænse (en -r) western limit (, frontier, boundary),  (se I. grænse). 
vestgående (strøm) westerly;  (skib, tog) westbound; [være for vestgående] be westbound, be going west. 
vesthimmel western sky. 
vestibule (en -r) entrance hall, vestibule,  (i hotel) lounge. 
Vestindien the West Indies pl; the Caribbean. 
vestindisk West-Indian, West India. 
vestkyst west coast. 
vestlig adj western; west;  (om vind) west, westerly;  (i retning mod vest) westerly ( fx in a westerly direction), westward  ( fx on the westward slope); [i det vestlige Danmark] in the west of Denmark. 
vestligere adj more westerly, further west; [vestligere end] further west than, to the west of, westward of;  [vinden er vestligere] the wind is in the west. 
vestligst adj westernmost. 
vestmagterne pl the Western Powers. 
vestorienteret adj  (politisk) pro-Western. 
vestpå adv west, westwards (, især am: westward), towards the west,  (i vestlige egne) in the west,  (i vestligere egne) further west;  (ved den vestlige grænse) on the west; [langt vestpå] far to the west. 
vestre adj western, west. 
vestromersk Western Roman ( fx Empire). 
vestside west side. 
vesttysk West German. 
Vesttyskland West Germany. 
Vesuv (Mount) Vesuvius. 
veteran (en -er) veteran. 
veteranbane preserved (railway) line. 
veteranbil vintage car, veteran car. 
veteranfly vintage aircraft. 
veteranlokomotiv preserved locomotive. 
veterinær (en -er) veterinary (surgeon);  adj veterinary. 
veterinærskole veterinary college. 
veto (et -er) veto (pl vetoes); [nedlægge veto] interpose one's veto;  [nedlægge veto imod noget] veto something;  [opsættende veto] suspensive veto. 
vetoret (en) (right of) veto. 
vi pron we; [vi alle] all of us;  [alle vi] all we ( fx an opinion which all we of the bourgeoisie share);  [vi ved alle] we all know, all of us know. 
vi vb, se vie. 
via præp via, by, through. 
viadukt (en -er) viaduct. 
vibe (en -r) lapwing, peewit. 
vibefedt (en)  (bot) butterwort. 
vibeæg (et -) lapwing's egg;  (en -) (bot) fritillary. 
vibration (en -er) vibration. 
vibrationsdæmper vibration damper. 
vibrationsfri adj vibrationless. 
vibrationsmassage vibratory massage. 
vibrator (en -er) vibrator. 
vibrere vb vibrate. 
vibreren (en) vibration. 
vibrerende adj vibrating. 
vice- vice-, deputy-. 
viceadmiral vice-admiral. 
viceformand vice-chairman; deputy chairman; vice-president. 
vicekonge viceroy. 
vicekonsul vice-consul. 
vicepræsident vice-president. 
vice versa vice versa. 
vicevært caretaker,  (især am) janitor. 
vid (et) wit; [skræmme ‚n fra vid og sans] frighten (, T: scare) somebody out of his wits. 
vid adj wide,  (om tøj også) ample, loose, full; [et vidt begreb] a broad (el. vague) concept; a vague term;  [døren står på vid gab] the door is wide open;  [i vide kredse] widely;  [en vid udsigt] an extensive view, a wide view;  [den vide verden] the wide world;  (se også horisont & videre, videst, vidt). 
vidde (en -r) width; [de store vidder] the wide open spaces. 
vide vb (ved, vidste, vidst) know; [jeg gør det ikke, at du ved det!] I tell you I won't do it, so now you know!  [han ved ikke bedre] he does not know any better;  [ med hvad & sig:]  [ved du hvad?] I'll tell you what;  [nej, ved du nu hvad!] really now! that's a bit thick! I like that!  (= vist ikke nej) oh dear, no!  [og jeg ved ikke hvad]  (efter en opregning) and what not ( fx diamonds and rubies and what not); and what have you; and I don't know what all;  [hvad ved jeg!]  (dvs det må du ikke spørge mig om) I couldn't tell; how should I know;  T search me! ask me another!  [man ved hvad man har ...], se II. have;  [vide sig sikker] know that one is safe;  [han ved sig aldrig sikker] he never feels safe;  [ med vb:]  [få at vide] be told, hear, learn,  (skaffe sig at vide) get to know ( fx I'll soon get to know what  he is up to);  [jeg gad vide], se gide;  [man kan ikke (el. aldrig) vide] you never know, you never can tell, there is no knowing,  T it's hard to tell;  [lade en vide] let somebody know, inform somebody,  (om bebrejdelse) give somebody to understand (at that);  [du skulle vel ikke vide] do you by any chance know;  [Gud skal vide at] God knows that;  [hvis du absolut skal (el. vil) vide det] if you must know;  [man vil vide at]  (dvs det hedder sig) it is said (, F: reported) that;  [andre ville vide at] others would have it that;  [som man vil vide] as is well known;  [ med præp & adv:]  [vide af at] be aware that, know that ( fx are you aware that your friends are here? I did not know that he had any relatives);  [jeg vil ikke vide af det] I won't have it,  F I will have none of it;  [ikke det jeg ved af] not that I know (of);  [vide af erfaring] know from experience;  [hvoraf ved du det?] how do you know that?  [han vil ikke vide af sin søn] he has disowned his son;  (se også ord);  [det ved du lige så godt som jeg] you know as well as I do;  [det er ikke godt at vide], se ovf: man kan ikke vide;  [det ved jeg nu ikke rigtig] I don't know about that;  [jeg ved nu ikke rigtig (dvs er ikke sikker på) om det er en fordel] I don't know that it is an advantage;  [jeg ved med mig selv at] I know that, I am conscious that;  [den mand du ved nok som var her] you know, the man who was here;  [det du ved nok] you know what ( fx did you bring, you know what?);  [vide om] know of (el. about);  [hverken vide ud eller ind]  (dvs forvirret) be all at sea,  (stærkere: fortvivlet) be at one's wits' end;  [så vidt jeg ved], se vidt. 
vide vb: [vide ud], se udvide. 
videbegær (et), se videbegærlighed. 
videbegærlig adj curious, eager to learn,  (mere F) inquiring. 
videbegærlighed (en) curiosity, thirst for knowledge; an inquiring mind. 
viden (en) knowledge. 
viden adv: [viden om] far (and wide). 
vidende (et) knowledge; [med fuldt vidende] deliberately;  [med mit vidende og vilje] with my knowledge and consent;  [mod bedre vidende] in spite of his (, her etc) knowledge to the contrary;  [handle mod bedre vidende] act in bad faith;  [uden mit vidende] without my knowledge. 
vidende adj knowledgeable,  (velinformeret) well-informed,  (belæst) well-read;  (medvidende) knowing ( fx smile); [være vidende om] know (of), be aware of. 
videnskab (en -er)  (især naturvidenskab) science,  (specielt åndsvidenskab) branch of scholarship, branch of learning; [de humanistiske videnskaber] the humanities;  [videnskabernes selskab]  (i Engl) the Royal Society,  (i Danmark) the Royal Danish Society of Sciences and Letters. 
videnskabelig adj  (især naturvidenskabelig) scientific,  (åndsvidenskabelig) scholarly ( fx a scholarly treatment of the subject);  adv scientifically; in a scholarly way; [udføre videnskabeligt arbejde] do research. 
videnskabelighed (en) scientific (, scholarly) character (el. spirit). 
videnskabsmand scientist;  (åndsvidenskabsmand) scholar. 
videnskabsteori theory of science. 
videobar (en -er) videobar. 
videobåndoptager video tape recorder. 
videokassette video cassette. 
videoplade video disc. 
videospil video game. 
videotekst view data. 
videre adj, adv  (komp af vid, vidt) (mere rummelig) wider, ampler;  (yderligere) further ( fx delay, explanation);  adv (længere frem, ind, etc) farther, further ( fx I can go no farther);  (ved verber for at udtrykke fortsættelse) on ( fx drive on, go on, march on), go on -ing, keep on -ing, continue -ing ( fx he went on (el.  kept on el. continued) working); [videre!]  (dvs fortsæt) go on!  [ikke videre] not very, not particularly ( fx it is not very (el.  particularly) pleasant), not over- ( fx he was not over-pleased);  [ forb med vb:]  [bringe videre], se ndf: lade gå videre;  [føre videre] carry on, continue;  [give videre] pass on (til to);  [give videre til]  (dvs henvise til) refer to ( fx refer complaints to the complaints board);  [gå videre] walk on,  F proceed (further),  (fortsætte) go on,  F proceed;  [lade gå videre] pass on; pass along;  [lad det ikke gå videre!]  (dvs fortæl det ikke til nogen!) let it go no further!  [komme videre] get on, make headway,  (blive fortalt til andre) go further;  [toget kører ikke videre] the train terminates here;  [læse videre] read on,  (studere) go (on) to a university (etc), study;  [rejse videre], se II. rejse;  [sende videre] send on,  F forward;  (med skib) transship;  [sige det videre] pass it on;  [ministeren sagde videre at] the Minister went on to say that;  [sælge videre] resell, sell again;  [var der videre?] anything else (I can do for you), sir (, madam)?  [ andre forb:]  [i videre betydning] in a wider sense;  [videre frem] on, onward;  [indtil videre] until further notice, for the present, so far;  [med videre] et cetera, and so on;  [noget videre]  (dvs meget) much ( fx do you see much of one another?);  [ikke noget videre] not much, nothing much ( fx there is nothing much the matter with him; there is not much to be seen here);  [og så videre] and so on, et cetera, etc;  [og så videre og så videre] and so on and so forth;  [uden videre] without (any) further ceremony, as a matter of course,  F without further ado,  T just like that;  (straks) at once;  F out of hand ( fx it was rejected (, he was dismissed, they were shot) out of hand). 
videre- (+ vb), se videre;  (fx videreføre: se (føre) videre). 
videreforhandler (en -e) reseller. 
videreforhandling (en -er)  (videresalg) resale. 
videreforsendelse reforwarding. 
videregående adj further, more extensive; [videregående studier] more advanced studies. 
viderekommen adj advanced; [for viderekomne] for advanced students. 
viderværdigheder pl troubles,  F tribulations. 
videst adj, adv (sup af vid) widest;  (af vidt) farthest, most widely; [i videste forstand] in the widest sense;  [videst muligt] as far as possible. 
vidje (en -r) withy, osier. 
vidjefletning wickerwork. 
vidjekurv wicker basket. 
vidne (et -r)  (person) witness; [afhøre vidner] take evidence, examine (el. question) witnesses;  [bære vidne om], se II. vidne (om);  [føre vidner] call (el. produce) witnesses;  [føre ham som vidne] put him in the box,  (am) put him on the stand;  [det har han vidner på] he can produce witnesses to that;  [indkalde ‚n som vidne] summon(s) somebody as a witness, subpoena somebody;  [kalde til vidne] call to witness (på at that);  [møde som vidne] appear as witness, go in the box,  (am) take the stand;  [være vidne til] witness ( fx an accident, a ceremony, a curious scene),  (være til stede ved) be present at ( fx the ceremony, the  execution). 
vidne vb  (i retten) give evidence,  (under ed) depose;  (rel) witness; [vidne til fordel for] testify for;  [vidne imod] testify against ( fx several witnesses testified against him);  [vidne om]  (vise) show,  (F: tyde på) indicate ( fx a broken lock showed (, indicated) that the house had been broken into);  (bevidne, F) testify to, attest to ( fx his writings attest to his wide reading), bear witness to ( fx terrible scars bore witness to the torture he had been subjected to). 
vidneafhøring examination of witnesses. 
vidneansvar : [under vidneansvar]  (svarer til) on oath. 
vidnefast adj proved by evidence. 
vidneforklaring evidence,  (især skriftlig) deposition. 
vidneførsel (en) calling (, examination) of witnesses. 
vidnegodtgørelse compensation to witnesses;  (især rejsepenge) conduct money. 
vidnepligt duty of giving evidence. 
vidnesbyrd (et -)  (udsagn) testimony;  (jur) evidence,  (tegn, bevis også) mark, proof;  (attest) testimonial, certificate, attestation;  (fra skolen) (school) report; [aflægge vidnesbyrd]  (rel) witness, make one's witness;  [aflægge vidnesbyrd om] bear testimony to, testify to;  [bære vidnesbyrd om], se II. vidne (om). 
vidneskranke witness box,  (am) witness stand. 
vidneudsagn evidence,  (især skriftligt) deposition. 
vidste perf part og præt af vide. 
vidsyn farsightedness. 
vidt adv far, wide,  (fig) widely ( fx widely different); [vidt og bredt] far and wide,  (vidtløftigt) at great length ( fx talk at great length about something);  [det ville føre for vidt] that would carry (el. take) us too far;  [gå for vidt] go too far, overstep the mark;  [for så vidt] as far as it goes ( fx that is all right, as far as it goes),  (egentlig) really ( fx it does not matter, really),  (på en måde) in a way ( fx in a way you are right, but ...);  [for så vidt som] in so far as ( fx in so far as you are interested),  (dvs forudsat) provided that;  [hvor vidt] how far,  (dvs om) whether;  [så er vi lige vidt] then we are back again where we started,  T then we are back to square one;  [så vidt jeg kan se] as far as I can see;  [så vidt jeg husker] as far as I (can) remember, to the best of my recollection;  [ikke så vidt jeg husker] not that I remember;  [så vidt jeg ved] for all I know, as far as I know;  [ikke så vidt jeg ved] not that I know (of);  (se også skønne);  [så vidt hr. Brown]  (ved citat) thus Mr Brown;  [så vidt om hans tidligere liv] so much for his earlier life;  (se også bringe). 
vidtberejst adj widely travelled. 
vidtberømt adj far-famed. 
vidtforgrenet adj extensive,  F widely ramified. 
vidtgående adj extensive ( fx preparations);  (alt for vidtgående) excessive. 
vidtløftig adj  (omstændelig) detailed,  F circumstantial,  (langstrakt) long-winded,  F diffuse;  (udsvævende) dissipated,  (løs på tråden, T) fast. 
vidtløftighed (en) circumstantiality, diffuseness; [vidtløftigheder]  (udsvævelser) escapades; dissipation. 
vidtrækkende adj far-reaching. 
vidtskuende adj far-sighted. 
vidtspændende adj wide-ranging ( fx interests), extensive ( fx powers), comprehensive ( fx organization), far-reaching ( fx influence). 
vidtstrakt adj extensive,  F far-flung ( fx empire). 
vidunder (et -e) wonder,  (stærkere) marvel ( fx the marvels of nature; a marvel of beauty),  F prodigy. 
vidunderbarn infant prodigy;  (fig) wunderkind. 
vidunderland wonderland. 
vidunderlig adj wonderful,  (stærkere) marvellous;  adv -ly. 
vie vb  (ægtevie) marry ( fx the vicar married them; they were married in the local church); [vie til]  (rel) dedicate to ( fx a temple dedicated to the worship of Zeus), consecrate to ( fx God);  (fig) devote to ( fx devote one's life to art (, to working for  peace); devote one's efforts to something),  F dedicate to ( fx dedicate one's life to God (, to work, to  working for peace)), consecrate to;  [vie en til præst] ordain somebody;  [vie sig til] devote oneself to, give oneself up to. 
vielse (en -r) wedding (ceremony),  (mere F) marriage. 
vielsesattest marriage certificate. 
vielsesring wedding ring. 
vielsesritual marriage ritual;  (i kirke) marriage service. 
Vietnam Vietnam. 
vietnam(esi)sk (et & adj) Vietnamese. 
vievand holy water. 
vievandskar holy water stoup, aspersorium. 
vievandskost aspergillum. 
vifte (en -r) fan; [en bred vifte af]  (fig) a wide range of ( fx activities, possibilities); a wide spectrum of ( fx opinions). 
vifte vb wave,  (hurtigere) flutter;  (om vind) blow gently;  (med vifte) fan; [vifte ‚n af]  (fig) snub somebody,  T give somebody the go-by;  (ryste af) brush somebody off, give somebody the brush-off;  [vifte med hånden] wave one's hand;  [vifte med et lommetørklæde] wave a handkerchief;  [vifte sig] fan oneself;  [vifte en flue væk] wave away a fly,  (brat) whisk a fly away. 
vifteformet adj fan-shaped; [brede sig vifteformet ud] fan out. 
viftepalme fan palm. 
vig (en -e) creek,  (afsides) cove;  (større) inlet. 
vige vb (veg, veget)  (gå tilbage) fall back ( fx the enemy fell back), retreat;  (give efter) give way, yield; [han veg ikke af stedet] he refused to budge;  (se også sæde, tomme);  [ med præp & adv:]  [vig bort, Satan!] get thee hence, Satan!  [blodet veg bort fra hendes kinder] the blood drained from her cheeks;  [vige for] give way to ( fx traffic from the right);  (fig) give place to ( fx a younger man),  (ved valg) stand down in favour of;  (blive erstattet af) give way to ( fx his fear gave way to anger), give place to,  (om noget forældet også) be superseded by ( fx the stagecoaches were superseded by (el. gave way el. place to) the railway);  [vige for fjenden] retreat before the enemy;  [vige pladsen for], se ovf: vige for;  [han veg ikke fra hende(s side)] he did not leave her (side);  [vige tilbage] draw back ( fx they drew back to let him pass; he drew back in horror),  (af frygt også) shrink back (for from),  (pludseligt) recoil (for from);  [vige tilbage for]  (fig) shrink from ( fx the responsibility; doing something);  [han viger ikke tilbage for noget] he sticks (el. stops) at nothing. 
vigende adj  (biol) recessive; [vigende hage] receding chin;  [vigende kurser (, priser)] falling prices;  [vigende tendens]  (merk) declining tendency. 
vigeplads (på vej) passing place. 
vigepligt [duty to give way to approaching traffic]; [A har vigepligt for B] B has the right of way over A. 
vigespor side-track, siding. 
vignet (en -ter) vignette. 
vigte vb: [vigte sig] give oneself airs, put on airs,  (vise sig) show off;  (ved at kommandere rundt med andre, T) throw one's weight about;  [vigte sig med] show off, parade ( fx parade one's jewels),  (spøg.) sport. 
vigtig adj  (betydningsfuld) important (for to, for);  (indbildsk) conceited,  T stuck-up; [gøre sig vigtig] show off;  (se også vigtigst). 
vigtighed (en) importance;  (indbildskhed) conceit, self-importance; [af største vigtighed] of the greatest (el. of vital) importance,  F momentous. 
vigtigper (en) stuck-up fellow,  (skolesprog) swankpot. 
vigtigst (sup af vigtig) most important,  (foran sb også) chief,  F principal;  (om ting også) main ( fx cause); [det vigtigste] the most important (el. main) thing,  F the principal thing; what is most important. 
vigør (en): [i fuld vigør] in good (el. fine) form;  [ikke i vigør] out of form, not in form,  T off colour;  [stadig i fuld vigør] still active; still going strong. 
viis adj  (viist, pl vise) wise,  (stærkere, F, kun foran sb) sage ( fx counsel råd); [de vises sten] the philosophers' stone;  [jeg har ikke fundet de vises sten] I haven't got the final answer. 
vikar (en -er) substitute;  (for læge el. præst) locum (tenens);  (lærer) substitute, supply teacher;  (kontorvikar) temporary typist (, secretary etc),  T temp. 
vikarbureau temporary employment agency,  T temp agency. 
vikariat (et -er)  (for læge el. præst) locum-tenancy;  (om lærer) supply job; [han fik et vikariat]  (også) he got a job as a substitute. 
vikariere vb act as a substitute; [vikariere for] substitute for ( fx a teacher who is ill), replace (  fx a colleague who is absent),  (F: fungere som stedfortræder) deputize for ( fx the chairman). 
viking (en -er) Viking;  (vinterbader) winter swimmer. 
vikingefærd Viking raid, Viking expedition. 
vikingeskib Viking ship. 
vikingetiden the Viking Age. 
vikingetog = vikingefærd. 
vikke (en -r)  (bot) vetch. 
vikkel (en, vikler) bunch (el. core) of a cigar. 
vikle vb: [vikle af] unwind,  (af spole) unreel;  [vikle fri (el. løs)] disentangle (af from);  [vikle ind i]  (dvs pakke ind) wrap up in ( fx wrap something up in paper),  (filtre ind i) entangle in;  [vikle sig ind i] wrap oneself up in ( fx blankets),  (filtre ind) become (el. get) entangled in ( fx the line got  entangled in the branches);  [vikle sig ind i selvmodsigelser] get tied up in contradictions,  F entangle oneself in contradictions;  [vikle om]  (dvs pakke om) wrap round ( fx a scarf round one's neck),  (sno om) twist round, wind round ( fx wind a thread round  something; wind a bandage round his wrist),  (se også lillefinger);  [vikle sig om] twist (el. wind) itself round ( fx the rope had twisted  (el. wound) itself round the propeller);  [vikle sig ud af] unwrap oneself from ( fx the blankets),  (når man har siddet fast) get oneself out of,  F disentangle oneself from ( fx a net), extricate oneself from,  (fig) get oneself out of,  F extricate oneself from ( fx one's difficulties). 
viklebatik tie-and-dye. 
viklers pl puttees. 
vikse vb wax. 
viktoriansk adj Victorian. 
viktualiehandel delicatessen (shop). 
viktualiehandler (en -e) man who keeps a delicatessen shop;  (omtr =) pork butcher. 
viktualierum larder. 
vil præs af ville. 
vild adj wild ( fx flower, rage, guess, scheme, enthusiasm, exaggeration);  (glds: uciviliseret) savage ( fx tribes);  (grum) fierce ( fx the dog looks fierce),  (stærkere) ferocious ( fx tiger),  (rasende) savage; [vilde]  (dvs mennesker) savages;  [vildt adv] wildly ( fx behave wildly; wildly exaggerated), fiercely, ferociously, savagely;  [ med vb:]  [fare (el. gå) vild] lose one's way, get lost;  [føre (el. lede) ‚n vild] make somebody lose his way,  (fig) lead somebody astray;  [vokse vildt] grow wild;  [ med sb:]  [vilde dyr] wild animals,  (løver, tigre etc) wild beasts;  [ikke i min vildeste fantasi] not even in my wildest dreams;  [i (el. på) vild flugt] in a mad scramble, in full (el. headlong) flight,  (mil., F) in a rout;  [i vild forvirring] in confusion,  (roderi også) in a shambles;  [ikke ti (el. syv) vilde heste kunne få slæbt ham derhen] wild horses couldn't (el. wouldn't) drag him there;  [et vildt liv] a wild (, F: dissolute) life;  [vild strejke] wildcat strike;  (se også jagt, I. sky);  [ med præp:]  [vild af raseri] wild (el. mad) with rage;  [være vild efter] be mad about (el. after el. for el. on), be wild (el.  crazy) about;  [være vild efter at] be wild to ( fx he was wild to meet her);  [være vild med] be wild (el. mad el. crazy) about ( fx old furniture);  [være helt vild på den (el. på kareten)], se karet. 
vildand zo wild duck, mallard. 
vildbasse madcap, daredevil. 
vilddyr wild beast. 
vildelse (en) delirium; [han taler i vildelse] he is delirious, his mind is wandering. 
vildfarelse (en -r) error,  F delusion; [svæve i vildfarelse] be under a delusion;  [bringe ud af vildfarelsen] undeceive,  (især ironisk) disabuse. 
vildfarende adj  (moralsk) erring ( fx his erring daughter); [en vildfarende kugle] a stray bullet. 
vildfremmed adj quite strange; [en vildfremmed] a complete stranger. 
vildgås (grågås) grey lag goose. 
vildkat zo wild cat;  (fig om pige) tomboy. 
vildlede * mislead. 
vildledende adj misleading. 
vildmand savage;  (fig) a mare's nest. 
vildmandsskæg hirsute beard. 
vildmark wilderness. 
vildnis (et)  (uigennemtrængeligt krat) tangle ( fx the garden was a tangle of ugly shrubs);  (vildmark) wilderness;  (fig) jungle-growth ( fx the jungle-growth of legal procedure), chaos. 
vildrede sb: [i vildrede]  (rådvild) puzzled, all at sea, at a loss ( fx I am at a loss what to do);  (i uorden) in disorder, in a tangle;  [bringe noget i vildrede] mess something up;  [komme i vildrede]  (dvs i uorden) get tangled up, get messed up,  (blive rådvild) get confused. 
vildskab (en) wildness,  (stærkere) savagery. 
vildskud (et -)  (bot) sucker;  (fig) aberration. 
vildsom adj pathless, trackless ( fx forest). 
vildspor sb: [på vildspor] on a false scent, on the wrong track, off the track;  [lede dem på vildspor] throw them off the scent; put them on the wrong track;  (ved en afledningsmanøvre) draw a red herring across the track (el.  trail);  [være på vildspor]  (også) be barking up the wrong tree. 
vildsvin zo wild boar. 
vildt (et) game;  (dyrekød) venison; [20 stykker vildt] 20 head of game;  [et ædelt vildt] a noble quarry. 
vildtbiolog game biologist. 
vildthandler (en -e) game dealer, poulterer. 
vildtreservat game preserve. 
vildtskind deer skin. 
vildtsmag flavour of game; [som har vildtsmag] gamy. 
vildttyv poacher. 
vildttyveri poaching. 
vildtvoksende adj (growing) wild. 
vildvin (bot) Virginia creeper. 
Vilhelm (hist.) William; [Vilhelm Erobreren] William the Conqueror. 
vilje (en -r) will;  (i filosofi også) volition; [få sin vilje] have one's (own) way;  (se også II. ske, sætte (igennem));  [ med adj:]  [jeg kan ikke med min bedste vilje (el. selv med den bedste vilje af  verden) se hvad] with the best will in the world I can't see what;  [den frie vilje] free will;  [af egen fri vilje] of one's own free will;  [det har man for sin gode vilje] that's what comes of trying to help people;  [ikke med min gode vilje] not if I can help it;  [med lidt god vilje kan man godt forstå det] if you stretch your imagination you can understand it;  [til trods for hans gode vilje] in spite of his good intentions;  [hvis alle viser god vilje] if everybody shows good will, with a bit of good will on all sides ( fx we can reach an agreement);  [vise sin gode vilje] give proof of one's good intentions;  [han gjorde det ikke af ond vilje] he meant no harm;  [hans sidste vilje] his last will and testament;  [ med præp:]  [af fri (, ond) vilje], se ovf;  [med vilje] on purpose ( fx he did it on purpose), purposely; by design  ( fx by accident rather than by design);  [med min bedste (, gode) vilje], se ovf;  [mod sin vilje] against one's will, in spite of oneself, involuntarily;  [uden min vilje] without my consent. 
viljefast adj determined, strong-willed, firm. 
viljekraft willpower. 
viljeløs adj weak-willed, unresisting; [et viljeløst bytte for] a helpless prey to;  [et viljeløst redskab for] a passive tool in the hands of. 
viljeløshed (en) lack of willpower. 
viljesag : [det er en viljesag] it is a question of will (power). 
viljesanspændelse effort of will. 
viljestyrke willpower. 
viljestærk adj strong-willed. 
viljesvag adj weak-willed. 
viljesvaghed weakness of will. 
vilkår (et -)  (betingelse) condition; pl conditions, terms,  (omstændigheder) circumstances; [på disse vilkår] on these conditions (el. terms);  [på lige vilkår] on equal terms;  [ikke på vilkår!] certainly not! I should think not!  T no fear! not likely! not on your life! no way! 
vilkårlig adj  (fremgået af frit valg) arbitrary ( fx choice);  (egenmægtig) arbitrary ( fx decision), high-handed ( fx treatment of others);  (tilfældig) random ( fx choice, example);  (hvilken som helst) any ( fx point, number); [en linie der går igennem tre vilkårlige punkter] a line passing through three arbitrary points (el. any three points). 
vilkårlighed (en -er) (se vilkårlig)  arbitrariness; high-handedness; capriciousness; haphazardness. 
villa (en -er) house;  (især større) villa;  (mindre) cottage;  (romersk) villa. 
villaby garden city. 
villakvarter residential neighbourhood. 
villatelt cottage tent. 
villaværn suburban protection unit. 
ville vb (vil, ville, villet)  a) (hjælpeverbum til at betegne ren fremtid: vil, 1. person) shall, will,  (2. & 3. person) will;  (præt: ville, 1. person) should, would,  (2. & 3. person) would;  [han vil snart være her] he'll soon be here;  b) (vilje, forsæt, hensigt: vil) will;  (præt: ville) would;  [jeg vil gå hen og besøge ham] I'll go and see him;  [jeg vil ikke gå] I will not go, I won't go;  [farven vil ikke gå af] the colour won't come off;  [jeg vil (ikke) have], se II. have;  [man kan hvad man vil] where there's a will there's a way;  [jeg vil påstå at] I would maintain that,  (se også d);  c) (højtideligt sprog) will;  [som Gud vil] as God wills;  [han ville det anderledes] he willed otherwise;  d) (ønske) want (to),  (svagere) would like (to),  F wish (to);  [han har villet hjælpe] he has wanted to help;  [hvad vil du?] what do you want?  [hvad vil du mig?] what do you want of me?  [han ved hvad han vil] he knows his own mind;  [vil du have at jeg skal gå?] do you want me to go?  [som du vil] as you please (el. like);  [gør som I vil]  (dvs ofte let irriteret) please yourselves;  e) (villighed) be willing (to);  [jeg vil gerne gøre det] I am willing to do it,  (se også gerne);  [vil du være så venlig at], se venlig;  f) [ Udtryk]  [ mulighed:]  [lad det være, hvad det være vil] be that as it may;  [ske hvad der vil] come what may;  [ med præp & adv:]  [han vil af] he wants to get off;  [han vil af med den] he wants to get rid of it;  [han vil ikke af med bogen] he will not part with the book;  [enten han vil eller ej] whether he wants it or not; whether he likes it or not;  [jeg vil gerne (, hellere)], se gerne, hellere;  [hvor vil han hen?] where is he going?  (fig) what is he driving (el. getting) at?  [jeg vil hjem] I want to go home,  (dvs jeg går nu) I'm going home;  [vil du ikke nok], se nok;  [vil du med?] are you coming too? would you like to come with us (, go with them etc)? would you like to join us (, them etc)?  [hvad vil du med det?] what do you want it for? what do you want to do with it?  [jeg vil ned] I want to get down;  [han vil til England] he wants to go (el. intends to go el. is going) to England;  [han vil til at gå] he is about to go;  [uden at ville det] unintentionally. 
villet perf part af ville. 
villet adj deliberate,  F studied ( fx impertinence). 
villig adj willing, ready (til at to); [lad det gå lidt villigt!] be quick!  T get a move on!  [jeg skal villigt indrømme at] I don't mind admitting that. 
villighed (en) willingness, readiness. 
vilter adj giddy, wild; [viltre lokker] unruly locks, rebellious curls. 
vimpel (en, vimpler) streamer;  (mar) pennant. 
vimre vb: [hunden vimrede med halen] the dog waggled its tail;  [kaninen vimrede med snuden] the rabbit quivered its nose. 
vims adj  (væver) nimble,  (hurtig) quick,  (aktiv) active. 
vimse vb bustle, fuss; [vimse om]  (dvs travlt) bustle about;  (hurtigt) scuttle about. 
vin (en -e) wine;  (bot) vine. 
vinavler (en -e) winegrower. 
vinbjerg vineyard. 
vinbjergsnegl zo edible snail. 
vind (en -e) wind; [vinde]  (tarmluft) wind,  (med.) flatus;  [blæser vinden fra den kant?]  (fig) so that's the way the wind is blowing?  [mærke hvad vej vinden blæser]  (fig) find out which way the wind is blowing;  [vinden bærer mod land] the wind is inshore;  [for vinden]  (mar) before the wind;  [sprede for alle vinde] scatter to the (four) winds;  [hun løber altid med en halv vind]  (fig) she always gets hold of the wrong end of the stick;  [få vind i sejlene] catch the wind,  (fig) prosper, have success;  [give bevægelsen vind i sejlene] give an impetus to the movement;  [vinden går om i nord] the wind is shifting to the north;  [han havde vinden i ryggen] the wind was behind him;  [være i vinden] be highly popular, be the hero of the day;  [med vinden] with the wind, down the wind;  [med vindens hast] swift as the wind;  [slippe en vind] break wind;  [dreje til vinden]  (mar) haul the wind;  [det tog vinden ud af hans sejl] it took the wind out of his sails. 
vind adj: [vind og skæv] crooked. 
vindblæst adj wind-swept. 
vindbyge squall. 
vindbøjtel (en, -bøjtler) windbag. 
vinddrejning shift of the wind. 
vinde (en -r)  (hejseværk) windlass, winch;  (garnvinde) reel. 
vinde vb (vandt, vundet) win ( fx a prize, a battle, a war, a race);  (opnå, især ved anstrengelse) win ( fx somebody's respect, admiration, friendship), gain ( fx he has nothing to gain in the matter),  (sluttelig opnå) achieve ( fx fame, an international reputation);  (sejre) win,  F be victorious (over over);  (spare) gain ( fx an hour), save;  (om ur) gain;  (se også vindende); [ med sb:]  [vinde anerkendelse] win (, gain, achieve) recognition;  [vinde (almindeligt) bifald] win (el. meet with) (general) approval;  [vinde hendes hjerte] win her heart;  [han har vundet sin sag] he has won his case;  [vinde sejr], se sejr;  [for at vinde tid] to gain time;  [søge at vinde tid] play for time;  [vinde venner] win friends;  [ med præp, adv:]  [vinde ham for sin sag (el. for sig)] win him over;  [vinde frem] advance, make progress;  [vinde i kortspil] win at cards;  [vinde i lotteriet] win a prize in the lottery;  [når jeg engang vinder i lotteriet]  (fig) when my (lucky) number comes up; when my boat (el. ship) comes in;  (se også tipning);  [vinde ind på en] gain on somebody;  [vinde `med] keep up with the others;  [vinde med 3 stemmer (, mål)] win by three votes (, goals);  [vinde over dem] beat them; defeat them;  [vinde på et straffespark] win from a penalty;  [det er der intet vundet ved] there is nothing to be gained by that,  T that does not get us anywhere;  [han vinder ved nærmere bekendtskab] he improves on acquaintance. 
vinde vb (vandt, vundet)  (sno, vikle) wind. 
vindebro drawbridge. 
vindeltrappe winding (el. spiral) staircase. 
vindende adj winning;  (fig også) prepossessing, engaging; [have et vindende væsen] have winning manners. 
vinder (en -e) winner;  (se også sikker). 
vindfang (foran dør: åbent) windbreak,  (lukket) weather porch;  (i ærme) storm cuff. 
vindfløj (weather) vane. 
vindfælde (en -r) windfall. 
vinding (en)  (indtægt) gain, profit; [for ussel vindings skyld] for the sake of filthy lucre. 
vinding (en -er)  (snoning) winding;  (af spiral, tråd etc) turn;  (i skrue) thread. 
vindjakke wind jacket, windcheater. 
vindkraft windpower. 
vindmotor windmill, wind wheel. 
vindmølle windmill. 
vindmåler anemometer. 
vindpose (en -r)  (vindretningsviser) wind sock. 
vindpust breath of air, puff. 
vindretning direction of (the) wind. 
vindrose (kompasrose) compass card;  (meteorologisk) wind rose. 
vindrue grape. 
vindrueklase bunch of grapes. 
vindsel (et, vindsler)  (af pap) card;  (trisse) reel; [et vindsel garn] a card of wool. 
vindside (mar) windward (side). 
vindskede barge board. 
vindskibelig adj industrious, thrifty. 
vindskibelighed (en) industry, thrift. 
vindskærm = vindspejl. 
vindskæv adj wry,  (om træ) warped,  (mat.) skew. 
vindspejl windscreen,  (am) windshield. 
vindspejlsvasker windscreen (, am: windshield) washer. 
vindspejlsvisker windscreen (, am: windshield) wiper. 
vindstille calm. 
vindstyrke wind force, force of the wind; [vindstyrke 10 (etc)] force 10 (etc). 
vindstød gust of wind,  (stærkere) blast of wind. 
vindtæt adj wind-tight. 
vindtør adj very dry, parched,  (indskrumpet) shrivelled, wizened. 
vindtørret adj air-dried. 
vindue (et -r) window;  (sidehængt) casement (window);  (til at skyde op) sash (window); [sove for åbne vinduer] sleep with the windows open;  [ind ad vinduet] in through the window;  [ud ad vinduet] out of the window;  [det er at smide penge ud ad vinduet]  (fig) that is money down the drain. 
vinduesbelysning shop-window lighting. 
vinduesdekoration shop window dressing. 
vinduesfordybning window recess. 
vinduesglas window glass;  (fx til butiksruder) plate glass. 
vindueskarm window frame;  (den nederste side deraf) windowsill; [i vindueskarmen] on the windowsill. 
vindueskasse (med blomster) windowbox. 
vindueskigger voyeur,  T peeping Tom. 
vindueskuvert window envelope. 
vinduesplads window seat. 
vinduespudser (en -e) window cleaner. 
vinduespynt (også fig) window dressing. 
vinduesramme (omkring hele vinduet) window frame;  (om sidehængt vindue) casement,  (om skydevindue) sash. 
vinduesrude window pane. 
vinduesskilt (merk) showcard. 
vinduessprosse crossbar. 
vinduesudstilling (shop) window display. 
vinduesvisker (en -e) windscreen (, am: windshield) wiper. 
vindæg (et -) wind egg. 
vindøjet adj squinting (outward). 
vinfad wine cask. 
vinflaske wine bottle. 
vinge (en -r) wing;  (på vindmølle) arm;  (propelvinge etc) blade;  (signalvinge) arm;  (på bil: afviser) direction indicator; [slå vingen ind]  (på bil) drop (el. lower) the indicator;  [fuglen slog med vingerne] the bird flapped its wings;  [gå på vingerne]  (om flyver) take off;  [slå vingen ud]  (på bil) put the indicator out;  [tage en under sine vinger]  (fig) take somebody under one's wing. 
vingeben : [tage ham ved vingebenet] take him by the scruff of the neck, collar him. 
vingefang wing span. 
vingeskudt adj winged. 
vingeslag stroke of the wing(s). 
vingespids (en -er) wing tip. 
vingesus the whirr of wings. 
vinget adj winged. 
vinglas wineglass. 
vingud god of wine. 
vingummi wine gum; fruit gum. 
vingård vineyard. 
vinhandel wine trade;  (butik) wine shop. 
vinhandler (en -e) wine merchant. 
vinhøst vintage. 
vink (et -)  (antydning) hint (om at that),  (om at + inf to),  F intimation;  (tegn med hånden) sign, signal; [forstå vinket] get the hint (el. the message);  [følge et vink] take a hint;  [give en et vink] give (el. drop) somebody a hint,  (advare, T) tip somebody off, give somebody the tip;  [lade et vink falde] drop a hint;  [han er parat til at lystre (el. adlyde) mit mindste vink] he is at my beck and call. 
vinka (en -er)  (bot) periwinkle. 
vinke vb  (til hilsen) wave (one's hand);  (gøre tegn til) motion ( fx motion (to) somebody to come nearer),  (vinke nærmere også) beckon; [vinke farvel] wave goodbye;  [ med præp & adv:]  [vinke ad en]  (dvs om at komme nærmere) beckon somebody;  [der er vinket af]  T nothing doing;  [vinke med hånden til en] wave one's hand at somebody;  [vinke til en] wave to somebody;  [vinke en bil ind til siden]  (for at standse den) wave (el. flag) down a car ( fx the police waved  (el. flagged) down suspect cars; flag down a taxi);  [vinke en væk] wave (el. motion) somebody away (el. aside), wave somebody off. 
vinkel (en, vinkler) angle;  (redskab) square;  (fig: synspunkt) angle (på on, fx there is another angle on this problem); [den er i vinkel]  T that's O.K.;  [i ret vinkel med] at right angles to; perpendicular to;  (se også II. død, IV. ret, II. spids, II. stump). 
vinkelben side of an angle. 
vinkelformet adj angular; L-shaped. 
vinkelhage (typ) composing stick. 
vinkelhus L-shaped house. 
vinkeljern angle iron. 
vinkelmåler protractor. 
vinkelret adj: [nedfælde (, oprejse) den vinkelrette på en linie] drop (, raise) the perpendicular on a line;  [vinkelret på] at right angles to; perpendicular to. 
vinkelskriver (glds) pettifogger,  (am) shyster. 
vinkelskruetrækker right-angled screwdriver. 
vinkelstue L-shaped room. 
vinkender connoisseur of wine. 
vinkort wine list. 
vinkyper (en -e) cellarman,  (tjener) wine waiter. 
vinkælder wine cellar. 
vinkøler wine cooler. 
vinlager stock of wines. 
vinland wine-growing country. 
vinløv vine leaves pl. 
vinranke (en -r) vine. 
vinsmag winy (el. vinous) taste. 
vinsten tartar; [renset vinsten] cream of tartar. 
vinstok vine. 
vinstue (omtr =) wine bar. 
vinsyre tartaric acid. 
vintapper (en -e) tapster. 
vinter (en, vintre) winter; [i vinter] this winter,  (= sidste vinter) last winter;  [om vinteren] in (el. during the) winter;  [til vinter] next winter. 
vinteraften winter evening. 
vinterbolig winter residence (etc, se bolig). 
vinterbrug : [til vinterbrug] for use in (the) winter,  (om tøj etc) for winter wear. 
vinterdag winter day, winter's day. 
vinterdvale (en) hibernation; [ligge i vinterdvale] hibernate. 
vinterdæk winter tyre. 
vinterferie winter holiday. 
vinterforråd winter supply. 
vinterfrakke winter coat. 
vintergrøn (en)  (bot) wintergreen. 
vintergrønt = vinka. 
vintergæk (bot) snowdrop. 
vinterhave winter garden, conservatory. 
vinterhavn winter harbour. 
vinterhi winter lair; [gå (, ligge) i vinterhi] hibernate. 
vinterkulde winter cold, cold of winter. 
vinterkvarter winter quarters pl. 
vinterlandskab wintry scene. 
vinterlig adj wintry. 
vinternat winter('s) night. 
vintersolhverv winter solstice. 
vintersport winter sport(s). 
vintersportssted winter sports resort. 
vintersæd (bot) winter corn, winter crop(s). 
vintersæson winter season. 
vintersøvn winter sleep, hibernation. 
vintertid winter time. 
vintertøj winter clothes pl. 
vintervej : [vise ‚n vintervejen] send somebody about his business. 
vintervejr wintry weather. 
vinteræble winter apple. 
vinyl (et -er) vinyl. 
vinylflise vinyl tile. 
vinånd spirit of wine. 
viol (en -er)  (bot) violet;  (se også II. bly). 
violblå adj violet. 
violduft smell of violets. 
violet adj  (blålig violet) violet;  (rødlig violet) purple,  (lysere) mauve. 
violin (en -er) violin,  T fiddle; [første (, anden) violin] first (, second) violin;  [spille anden violin]  (fig) play second fiddle. 
violinbue violin bow. 
violinbygger (en -e) violin maker. 
violinhals neck of a violin. 
violinist (en -er) violinist. 
violinkasse violin case. 
violinnøgle violin clef. 
violinspiller (en -e) violinist. 
violinstol bridge of a violin. 
violinvirtuos (en -er) virtuoso on the violin. 
violoncel (en -ler) cello. 
violoncellist (en -er) cellist. 
vippe (en -r)  (til leg) seesaw;  (til udspring) springboard, diving board;  (aks) ear; [han står lige på vippen] it is touch and go with him;  [det var lige på vippen] it was touch and go. 
vippe vb  (lege med en vippe) seesaw;  (vippe op og ned) bob up and down,  (op og ned el. fra side til side) rock ( fx the boat rocked);  (om skib) roll, toss;  (med objekt) rock ( fx a boat, a stone),  (tippe) tip, tilt ( fx he tilted his chair back),  (T: om person = vippe af pinden), se ndf; [ med præp & adv:]  [vippe ham af pinden]  (dvs afskedige) give him the push,  (styrte) topple him,  (pille ned) knock him off his perch;  [fuglen vippede med halen] the bird wagged its tail;  [flyet vippede med vingerne] the plane wagged (el. rocked) its wings;  [vippe over til siden] tip, tilt;  [vippe på stolen] tilt one's chair. 
vippearm rocker arm. 
vippebræt teeterboard. 
vippebrønd well with a sweep. 
vippelad (et -) dump body; [vogn med vippelad] tipper truck, tip-up lorry, dump truck. 
vippevindue pivot window, tilt window. 
vips interj hey presto! pop! 
vipstjært (en -er)  zo wagtail. 
virak (en) frankincense;  (fig) homage ( fx the homage he received on his birthday). 
viril adj virile. 
virke (et) work; activity; activities, efforts pl. 
virke vb  (fungere) work ( fx they couldn't make the machine (, system) work),  F operate ( fx the machine is not operating properly; the law  operates to their advantage);  (gøre virkning) have (its) effect, be effective, take effect ( fx the brake (, the drug) began to take effect), tell ( fx the propaganda is beginning to tell);  (se også virkende);  (synes) look, seem, appear ( fx small, tired),  (lyde) sound ( fx her voice sounded affected),  (ofte =) be ( fx it is surprising); [hvordan virkede han?] how did he seem to you?  [ med præp, adv, som:]  [virke gavnligt] have a beneficial effect;  [bremsen virkede ikke] the brake failed (to act);  [det virker mod hensigten] it is counterproductive;  [virke på] influence, affect; act on ( fx the medicine acts on the liver; the words acted on me like a knock on the head);  [virke skadeligt] have a harmful effect;  [virke som læge] work as a doctor, be a doctor;  (fungere som) act as a doctor ( fx he is medically qualified but he does not act as a doctor);  [virke tilbage på] react on. 
virkeevne (en) efficacy. 
virkefelt (et -er) field of activity, sphere of operation, province. 
virkekraft power of action, active power. 
virkekreds sphere of action. 
virkelig adj  (mods tilsyneladende) real ( fx who is the real manager? what is the real reason? that is not his real name),  (mods mulig; faktisk) actual ( fx an actual (el. real) event; what is the actual amount (, result)? these are the actual figures, not an estimate);  (ikke af navn, men af gavn) virtual ( fx he is the virtual head of the school); [det virkelige liv] real life. 
virkelig adv really, actually ( fx she really (el. actually) dit it),  (stærkere) indeed ( fx he is indeed a great man); [virkelig?] really?  [han kom virkelig] he really came; he did come;  [hun havde vist sig som hun virkelig var] she had shown herself as she really was (el. in her true colours). 
virkeliggøre vb realize. 
virkeliggørelse (en) realization. 
virkelighed (en) reality; [virkeligheden]  (i alm) reality ( fx bring him back to reality), facts ( fx based on facts),  (i bestemt sammenhæng) the reality ( fx his account was rather different from the reality), the facts,  (det virkelige liv) real life ( fx the film was not at all like  real life);  [i virkeligheden]  (dvs i det virkelige liv) in real life ( fx the villain in the play was in real life a policeman),  (mods tilsyneladende) in reality, really, in fact;  [blive til virkelighed] be realized,  F become a reality, materialize,  (gå i opfyldelse) come true;  [gøre til virkelighed] realize. 
virkelighedsfjern adj detached from reality, unrealistic ( fx scheme),  (om person også) starry-eyed ( fx idealists). 
virkelighedsflugt escape (from reality);  (som begreb) escapism. 
virkelighedspræg stamp of reality ( fx bear the stamp of reality), reality  ( fx the film showed life in the slums with great reality). 
virkelighedssans realism. 
virkelighedstro adj realistic. 
virkelyst (en) energy, enterprise. 
virkelysten adj energetic, enterprising. 
virkemiddel agent, means; [et virkemiddel] an agent, a means;  [kunstneriske virkemidler] artistic effects;  [poetisk virkemiddel] poetic device. 
virkemåde mode of operation. 
virken (en) activities pl, working. 
virkende adj active; [kraftigt virkende] very effective, strong;  [langsomt virkende] slow(-acting). 
virketrang (en) urge for action;  (se også virkelyst). 
virkning (en -er) effect ( fx cause and effect) (på on, fx the effect of the drought on the vegetation),  (kraftig indvirkning) impact ( fx the impact of the cutbacks; the political impact of the scandal; the speech had a powerful impact;  på on);  (følge) consequence ( fx the consequences of this decision); [ med vb:]  [få virkninger for] affect ( fx decisions that affect our daily life);  [gøre virkning] have an (el. its) effect, take effect, tell ( fx the propaganda is beginning to tell);  [have den modsatte virkning] have the opposite effect, be  counterproductive ( fx attempts to put pressure on him will be counterproductive);  [have den ønskede virkning] have the desired effect. 
virkningsfuld adj effective ( fx speech, measures), telling ( fx blow, argument, speech),  F effectual ( fx remedy, argument, measures);  (som gør indtryk) impressive. 
virkningsgrad efficiency. 
virkningsløs adj of no effect, ineffective, ineffectual. 
virksom adj  (om lægemiddel) efficacious, effectual;  (aktiv) active ( fx an active volcano; lead an active life); [tage virksom del i] take an active part in. 
virksomhed (en -er) activity;  (virken) activities pl ( fx un-American activities, political activities);  (arbejde) work,  (beskæftigelse) occupation;  (firma) firm,  (handelsvirksomhed) business,  (foretagende, F) concern, establishment;  (fabrik) factory; [i (fuld) virksomhed] in (full) action,  T in full swing;  [træde i virksomhed] commence operations;  [sætte ud af virksomhed] put out of action;  [vulkansk virksomhed] volcanic activity. 
virksomhedsdemokrati industrial democracy. 
virksomhedsledelse management;  (som fag) management studies. 
virksomhedsnævn works committee. 
virksomhedsspil management (el. business) game. 
virre vb: [virre med hovedet] shake one's head. 
virtuos (en -er) virtuoso. 
virtuos adj = virtuosmæssig. 
virtuositet (en) virtuosity, eminent skill. 
virtuosmæssig adj brilliant;  adv brilliantly, with virtuosity. 
virulens (en) virulence. 
virulent adj virulent. 
virus (et el. en, pl vira el. virus) virus. 
virussygdom virus disease. 
virvar (et) confusion, mess,  (stærkere, T) shambles. 
vis (en)  (måde) way,  (mere F) manner; [på sin vis] in his (, her, etc) own way,  (på en måde) in a way. 
vis adj  (klog) se viis. 
vis adj  (sikker) certain, sure (på of, på at that); [en vis dr. N] a (certain) Dr N, one Dr N;  [det er ganske vist] it's perfectly true;  [det er både vist og sandt]  (dvs det har du ret i) how right you are;  [være vis i sin sag] be quite sure;  (se også vist);  [ med sb:]  [den visse død] certain death;  [visse folk] certain (el. some) people;  [en vis interesse] some interest;  [en vis mand]  (om fanden) Old Harry, Old Nick;  [med en vis ret] with some justice;  [et vist sted] the toilet, the loo;  [han er gået et vist sted hen]  (dvs på wc) he has gone to spend a penny;  [i visse tilfælde] in some (el. certain) cases;  (se også grad, måde). 
vis-á-vis adv vis-á-vis, facing one another;  præp opposite, facing. 
visdom (en) wisdom. 
visdomsord word of wisdom. 
visdomstand wisdom tooth. 
vise (en -r) song,  (spøg.) ditty;  (folkevise, gadevise) ballad; [den gamle vise]  (fig) the same old story;  [den vise kender jeg] I've heard that story before. 
vise * show ( fx show me the book (, the way); show somebody how to write; show one's ticket; he showed me kindness; show mercy (, joy, anger, contempt));  (automatisk angive) show, indicate ( fx the temperature, the pressure);  (bevise) show ( fx this shows how false the tale was), prove ( fx this proves that I was right),  F demonstrate ( fx the need for something; the truth of something);  (fortælle) tell ( fx the letter tells something about the way his mind works; the episode tells a lot about people's attitude to immigrants);  (lægge for dagen) show,  F display ( fx courage, one's ignorance; tact), exhibit ( fx  courage, signs of guilt),  (tydeligt) manifest ( fx a desire, dislike, interest);  (pege) point; [ med sb & num:]  [vise ‚n døren] show somebody the door;  [vise flaget] show the flag;  [termometret viser 10ø] the thermometer indicates (el. registers el.  stands at) 10ø;  [uret viste 9] the clock stood at (el. pointed to) 9;  [vise vand] dowse;  (se også klo, omhu, opmærksomhed, sparsommelighed, tand, tid, tjeneste,  vej);  [ med præp & adv:]  [vise af]  (i trafikken) signal;  [vise ham af] turn him off;  [vise bort], se bortvise;  [vise fra sig]  (tilbud) decline,  (tanke) dismiss;  [vise frem] show,  (mere F) exhibit,  (pralende) parade;  [vise hen til] refer to;  [vise ‚n ind] show somebody in;  [vise ‚n rundt (el. om) i huset] show (el. take) somebody over the house;  [vise ‚n til rette], se II. ret & tilrettevise;  [vise et angreb tilbage] repel an attack;  [vise tilbage til]  (gram.) refer to;  [vise ‚n ud]  (følge til dørs) see (el. show) somebody out,  (smide ud) show somebody the door; turn somebody out,  F expel somebody ( fx from the country);  (se også udvise);  [vise træer ud]  (forst) mark (el. blaze) trees for cutting;  [ med sig:]  [vise sig]  (komme til syne) appear, show,  (om person: komme til stede, ved møde etc) make one's appearance, put in an appearance,  (indfinde sig, især efter forsinkelse) turn up;  (vise sig offentligt) show oneself, show one's face ( fx he dare not show his face there);  (vigte sig) show off;  [det viser sig at] it appears that,  (overraskende) it turns out that;  [vise sig at være] prove (to be),  (overraskende) turn out (to be);  [det vil vise sig] we shall see, it remains to be seen;  [vise sig for ‚n] appear to somebody;  [vise sig fra sin bedste side], se side;  [vise sig i horisonten] appear on the horizon,  (om noget truende) loom on the horizon;  [han viste sig som en sand ven] he proved (himself) a true friend. 
visedigter song writer, writer of popular lyrics. 
viselig adv wisely. 
viser (en -e)  (på instrument) pointer, needle,  (på ur) hand; [den store viser] the minute hand;  [den lille viser] the hour hand. 
vis‚r (et -er)  (sigteredskab) back sight; [indstille vis‚ret] set the sight. 
visere vb visa ( fx a passport). 
visering (en) visaing. 
visesanger singer. 
vished (en) certainty; [vide med vished] know for certain;  [få vished] find out for certain;  [få vished for] have confirmation (, proof) of;  [skaffe sig vished] make sure (om of, om at that);  [en til vished grænsende sandsynlighed] a probability amounting almost to certainty, a moral certainty. 
visibel adj: [jeg er ikke visibel] I cannot see anyone, I am not at home;  (ikke påklædt) I am not presentable. 
vision (en -er) vision. 
visionær adj visionary. 
visir (et -er)  (på hjelm) visor; [med åbent visir] with one's visor up. 
visit (en -ter) call, visit; [aflægge visit] call, pay a call, pay a visit;  [aflægge visit hos ‚n] call on somebody, pay somebody a visit;  [fransk visit] flying visit. 
visitation (en -er)  (gennemsøgning) search;  (toldvisitation) examination;  (kropsvisitation) body search,  T frisking;  (mil.: af belægningsstuer etc) inspection. 
visitator (en -er)  (med.) [medical officer in charge of the distribution of patients among hospitals];  (apotekvisitator) [inspector of dispensaries]. 
visitats (en -er) visitation. 
visitere vb  (gennemsøge) search,  (toldvisitere) examine,  (kropsvisitere) search,  T frisk;  (mil.: inspicere) inspect;  (med., om patienter: henvise) refer (til to). 
visitering (en), se visitation. 
visitkort (visiting) card,  (am også) calling card;  (fig: hunds) visiting card. 
visitkortbillede (fot) carte-de-visite. 
visitkortskål tray for visiting cards. 
visk (en -e)  (halmvisk) wisp of straw;  (se også suppevisk). 
viske vb wipe;  (med viskelæder) rub; [viske en tåre bort] brush a tear away;  [viske ud] wipe out,  (med svamp) sponge out,  (med viskelæder) rub out,  F erase;  [viske ud på tavlen] wipe (el. clean) the blackboard;  [viske noget ud på tavlen] wipe (, sponge) something off the blackboard;  (se også udviske). 
viskelæder (india)rubber, eraser. 
visker (en -e) wiper. 
viskeskjold (ved maskinskrivning etc) erasing shield. 
viskestok (mil.) cleaning rod. 
viskestykke tea towel. 
viskose (en) viscose. 
viskositet (en) viscosity. 
vismand wise man,  F sage; [en gammel vismand] a wise old man. 
vismut (en) bismuth. 
visne vb wither,  (gå ud) die; [visne bort (el. hen)] wither away;  [visne ned]  (om plante) die down. 
visnen (en) withering, dying. 
visse (en -r)  (bot) (farvevisse) dyer's greenweed. 
visse (en -r)  (seng) cot, cradle; [nu skal du i vissen] now you are going to bye-bye. 
visse vb: [visse et barn i søvn] lull a child to sleep. 
visselig adv assuredly. 
visselulle (en -r) se II. visse;  interj lullaby! hushaby! 
vissen adj withered ( fx flower, leaf, arm), dead ( fx leaf); [en lille vissen mand] a small wizened man. 
vissengrøn adj faded green. 
vist adv  (sikkert) certainly;  (formodentlig) probably, I suppose,  T I dare say,  F no doubt; [du vidste det vist ikke] you did not know I suppose;  [vist ikke nej] by no means, certainly not;  [se vist på en] send somebody a meaning look; look hard at somebody;  [vist så!] certainly!  [vist har vi så!] of course we have! we certainly have!  (se også I. ganske, ja, I. jo). 
vistnok adv I suppose,  T I dare say,  F no doubt. 
visuel adj visual. 
visum (et) visa. 
visvas (et) nonsense, rubbish,  (let glds) fiddlesticks. 
vital adj vital. 
vitalitet (en) vitality. 
vitamin (et -er) vitamin; [A vitamin] vitamin A. 
vitaminfattig adj vitamin-deficient. 
vitaminholdig adj vitamin-containing. 
vitaminisere vb vitaminize. 
vitaminmangel vitamin deficiency. 
vitaminrig adj rich in vitamins. 
vitamintilskud vitamin supplement. 
vitrine (en -r) showcase, glass case;  (skab) display cabinet. 
vitriol (en -er) vitriol. 
vits (en -er) joke,  (ofte neds, T) wisecrack,  (søgt, F) witticism. 
vitterlig adj notorious;  adv (åbenlyst) notoriously, obviously;  (faktisk) actually ( fx he is actually a millionaire); [gøre vitterligt] proclaim, make known;  [det er vitterligt for alle at] it is notorious that. 
vitterlighed : [underskrive til vitterlighed] witness the signature. 
vitterlighedsvidne (et -r) witness to the signature. 
vittig adj witty. 
vittighed (en -er)  (vits) joke, witty remark,  (søgt) witticism;  (det at være vittig) wit, wittiness; [en dårlig vittighed] a poor (el. feeble) joke;  (stærkere) a bad joke ( fx the whole affair is simply a bad joke);  (se også II. rive (af)). 
vittighedsblad humorous paper. 
vittighedstegner cartoonist. 
vittighedstegning cartoon. 
viv (en) wife,  F spouse. 
vivisekere vb vivisect. 
vivisektion (en) vivisection. 
vlies : [den gyldne vlies] the Golden Fleece. 
Vlissingen (geogr) Flushing. 
vod (et -)  (fiskegarn) dragnet, seine; [fiske med vod] seine;  [de trak vod i dammen for at finde liget] they dragged the pond for the body. 
voddragning (en) seining;  (fx efter lig) dragging (operations). 
vodka (en) vodka. 
Vogeserne pl  (geogr) the Vosges. 
vogn (en -e)  (hestevogn) carriage;  (karet) coach;  (firhjulet arbejdsvogn) wagon;  (stor overdækket transportvogn) van;  (blokvogn, lille transportvogn) truck;  (tohjulet arbejdsvogn) cart;  (bryggervogn) dray;  (diligence, postvogn) coach;  (stridsvogn; poet.) chariot; [heste og vogn] carriage and horses;  (håndtrukken) truck, cart,  (indkøbsvogn, bagagevogn) trolley;  (bil) car,  (am) automobile;  (hyrevogn) taxi(cab), cab;  (lastbil: tung) lorry,  (let) truck,  (am) truck;  (lukket varevogn) van;  (jernbanevogn, passagervogn) coach, carriage,  (am) car;  (godsvogn) goods wagon, truck,  (am) freight car;  (til bagage) luggage van,  (am) baggage car;  (sporvejsvogn) car;  (se også sovevogn, spisevogn); [ med præp:]  [han er ikke tabt bag af en vogn] he is no fool; there are no flies on him;  [hoppe (el. springe) på vognen]  (fig) jump (el. climb) on the (band) wagon;  (se også skubbe (til)). 
vognbane (på motorvej etc) traffic lane. 
vognborg corral;  (hist.) ring of chariots. 
vogndæk car deck. 
vogndør carriage door. 
vognfading body of a carriage. 
vognfjeder carriage spring. 
vognfuld (en -e) carriage load. 
vognhjul carriage (, cart etc) wheel. 
vognladning wagon load, cartload, lorry load, truck load, van load, carload,  (cf vogn). 
vognlygte carriage lamp. 
vognlæs se vognladning. 
vognmager (en -e) coach builder, carriage builder. 
vognmand haulage contractor;  (med personbil) taxicab owner;  (fragtmand) carrier. 
vognmandsforretning haulage contractor business;  (taxi-) taxi firm (el. business);  (fragtmands-) road delivery business. 
vognmandshest cart horse, cab horse. 
vognmandskusk carman, coachman. 
vognpark fleet of cars. 
vognport coach house. 
vognrummel rumble of carriages. 
vognskur cart shed. 
vognsmørelse cart grease. 
vognstang pole of a wagon (, carriage). 
vognstyrer (en -e)  (på sporvogn) (tram)driver;  (især am) motorman. 
vogntog procession (el. cortege) of cars (, carriages);  (am: af biler) motorcade. 
vognvask car wash(ing). 
vogte vb guard ( fx the prisoners);  (kvæg) herd; [vogte på]  (iagttage) watch,  (beskytte også) guard, take care of,  (gunstig lejlighed etc) watch for;  [vogte sig for] beware of ( fx imitations),  (være på vagt over for) be on one's guard against ( fx his  tricks);  [vogte sig for at] take care not to;  [vogt dig!] beware! 
vogter (en -e) keeper;  (af kvæg) herdsman, cowherd;  (af får) shepherd;  (fig) custodian, guardian. 
vogterdreng shepherd boy. 
vogterhund shepherd's dog. 
voile (et) voile. 
vokal (en -er) vowel. 
vokal adj vocal. 
vokalforandring vowel change. 
vokalise (en -r) vocalise, vocalizzo. 
vokalisere vb vocalize. 
vokalisering (en -er) vocalization. 
vokalisk adj vowel. 
vokallyd vowel sound. 
vokalmusik vocal music. 
vokativ (en -er) the vocative. 
voks (et) wax; [han var som voks i hendes hænder] he was wax (el. putty) in her hands;  [overtrække med voks] wax, coat with wax. 
voksafstøbning wax cast. 
voksaftryk wax impression. 
voksagtig adj waxy. 
voksbatik batik. 
voksbleg adj waxen, pallid. 
voksbønne wax bean. 
voksdug oilcloth. 
vokse vb grow;  (tiltage) grow, increase;  (om måne) wax; [lade skægget vokse] let one's beard grow, grow a beard;  [vokse sig stor] grow big;  [hun har vokset sig køn] she has grown into a pretty girl;  [vokse stærkere end] outgrow;  [ med præp & adv:]  [vokse fra] outgrow, grow out of (fx a habit, one's clothes);  (vokse væk fra) grow away from ( fx one's parents);  [vokse fra hinanden] grow away from each other, grow apart;  [vokse frem] sprout up ( fx plants (, new firms, new towns) are sprouting up),  (pludseligt) spring up;  (fig også) mushroom;  [vokse med] increase by ( fx the population has increased by 100,000);  [han voksede med opgaven] he increased in stature when he got the job;  (ved enkelt lejlighed) he rose to the occasion;  [vokse op] grow up;  (se også ovf: vokse frem);  [vokse en over hovedet] outgrow somebody;  (fig: om foretagende etc) get beyond somebody's control;  [arbejdet er vokset ham over hovedet] he is overwhelmed (el. snowed under) with work;  [vokse sammen] grow together ( fx the two trees (, towns) have grown together),  (om øjenbryn) meet,  (om sår) heal (over);  [vokse til] grow,  (blive voksen) grow up. 
vokse vb  (komme voks på) wax. 
voksealder (en) growing age. 
voksen adj grown(-)up ( fx my children are all grown up; I have a grown-up daughter); full-grown ( fx lion);  (kun foran sb) adult ( fx person, lion),  (= voksen og fornuftig, kun + man, woman) grown ( fx remember you're a grown woman, not a little girl; they're both grown men so they ought to know);  sb grown-up, adult; [de voksne] the grown-ups, the adults;  [blive voksen]  (også fig) grow up ( fx he'll never grow up!);  [når jeg bliver voksen]  (også) when I am a man (, a woman);  [være en opgave voksen] be equal to a task;  (se også situation). 
voksenpædagogik the teaching of adults. 
voksenundervisning adult education;  (kursus) adult education classes pl. 
voksested habitat. 
vokseværk growing pains pl. 
voksfigur wax figure. 
vokskabinet waxwork show. 
vokskage honeycomb. 
vokslys wax candle,  (mindre) wax taper. 
voksmannequin wax dummy. 
voksmaske wax mask. 
vokspapir waxed paper. 
voksplade (til lydoptagelse) wax disc. 
vokstavle (til biavl) honeycomb;  (hist.: skrivetavle) wax tablet. 
vokstråd waxed thread. 
voksværk growing pains pl. 
volant (en -er el. -s) flounce. 
volapyk (et) Volapk;  (fig) gibberish; [det er det rene volapyk for mig] it is double Dutch (el. all Greek) to me. 
vold (en)  (voldsomhed) violence;  (magt) force;  (jur) assault and battery; [bruge vold] use violence; use force;  [gøre vold på] do violence to;  [gøre vold på sig selv] do violence to one's feelings;  [i ‚ns vold] in somebody's power; at the mercy of somebody;  [give sig Gud i vold] commend oneself to God;  [pokker i vold], se pokker;  [med vold] by force, forcibly;  [han vil med vold og magt have den] he is determined to get it at all costs;  T he is dead set on (having) it; he must have it by hook or by crook;  [vold mod sagesløs] unprovoked violence;  [øve vold] use violence; use force;  [øve vold mod noget]  (dvs hærværk) vandalise something;  [øve vold mod ‚n] use force against somebody, assault somebody,  (voldtage) rape (, F: violate) somebody,  (i avissprog) commit an offence against somebody. 
vold (en -e)  (jordvold) bank;  (langs flod etc) embankment,  (fæstningsvold) rampart, earthwork. 
volde *  (forårsage) cause ( fx somebody's death, damage, difficulties), do (  fx harm), give ( fx trouble, pain); [volde ‚n besvær] cause (el. give) somebody trouble;  [volde ‚n skade] do harm to somebody, injure somebody. 
voldelig adj violent ( fx demonstrations);  (F, især jur) forcible ( fx resistance); [voldeligt adv] by violence, violently, by force;  F forcibly. 
voldføre vb  (tyrannisere) tyrannize;  (voldtage) rape. 
voldgift arbitration; [faglig voldgift] industrial arbitration;  [afgøre ved voldgift] settle by arbitration;  [lade afgøre ved voldgift] refer (el. submit) to arbitration. 
voldgiftsdommer (en -e) arbitrator. 
voldgiftsdomstol se voldgiftsret. 
voldgiftskendelse (arbitration el. arbitral) award. 
voldgiftsmand arbitrator. 
voldgiftsret court of arbitration. 
voldgrav moat. 
voldsforbrydelse crime of violence;  (voldtægt) rape. 
voldsforbryder violent criminal,  T thug. 
voldshandling act of violence,  (stærkere) outrage. 
voldsherredømme tyranny. 
voldsmand (voldsforbryder) violent criminal,  T thug;  (i det enkelte tilfælde) assaulter, assailant. 
voldsmetoder pl violent means (el. methods),  T strong-arm methods. 
voldsom adj violent ( fx attack, collision, death, pain, temper, effort),  (heftig) intense ( fx desire, heat, hatred),  F vehement ( fx desire, protest, storm, fire);  (meget stor, gevaldig) tremendous ( fx appetite, effort, energy, explosion, improvement);  (om stigning el. fald: voldsom og brat) steep ( fx rise in prices; drop in temperature); [voldsomt adv] violently etc; steeply ( fx consumption rose steeply);  [det sneede voldsomt] it snowed hard;  [ med sb:]  [voldsom fart] a tremendous (el. furious, terrific) speed (, pace);  [gøre et voldsomt indtryk på] make a profound (, stærkere: shattering) impression on;  [voldsomme kampe] heavy fighting;  [voldsomt slag] heavy (el. powerful, violent) blow;  [voldsomt snefald] heavy snowfall. 
voldsomhed (en -er) (se voldsom)  violence, intensity, vehemence; steepness; [voldsomheder] violence ( fx we don't want any violence). 
voldsramt adj battered ( fx wives). 
voldtage vb rape,  F violate. 
voldtægt (en) rape,  F violation; [øve voldtægt] commit rape (mod on). 
Volga the Volga. 
voliere (en -r) aviary. 
volontør (en -er)  (elev) (unpaid) apprentice; [være volontør]  (om medicinsk student) do ward work. 
volt (en -)  (elekt) volt; [500 volt] 500 volts. 
voltasøjle voltaic pile. 
volte (en -r)  (ridning, fægtning) volt;  (i kortkunster) pass, volta;  (kovending) volte-face. 
voltigere vb vault. 
voltmeter (et, voltmetre) voltmeter. 
volumen (et, volumina) volume. 
volumenkontrol (radio) volume control. 
voluminøs adj voluminous, bulky. 
volut (en -ter)  (arkit) volute. 
vom (en -me) belly ( fx fill one's belly),  (tyk mave) paunch ( fx he has developed a paunch). 
vor (vort, pl vore) our,  (stående alene) ours ( fx the house is ours); [vi skal gøre vort] we will do our share (el. part). 
vorde vb  (glds: blive) become, be. 
vorden sb: [i sin vorden] in the making,  F in embryo. 
vordende adj to be ( fx my son-in-law to be), future; [vordende lærere] intending teachers;  [vordende mødre (, fædre)] expectant mothers (, fathers). 
vores , se vor. 
Vorherre God; the Lord;  (om Jesus) our Lord; [Vorherre bevares!] good Lord!  [nej Vorherre bevares] good Lord no;  [han hører ikke til Vorherres bedste børn] he is no better than he should be. 
vorte (en -r) wart;  (brystvorte) nipple. 
vorteagtig adj warty. 
vortemælk (bot) spurge. 
vorterod (en -)  (bot) pilewort. 
vortesvin zo wart hog. 
votere vb vote;  (om dommere) consider the judgment,  (om nævninge) consider their verdict. 
votiv- votive ( fx offering, tablet). 
votum (et, vota) vote,  (jur) opinion. 
vov interj  (hunds gøen) bow-wow! woof-woof! 
vove (en -r)  (poet. for bølge) billow, wave. 
vove vb  (turde) dare ( fx he wouldn't dare (to) say that);  (F: driste sig til) venture ( fx he ventured to address her);  (sætte på spil) risk,  F venture ( fx one's life, all one's money), hazard ( fx one's  life); [hvo intet vover intet vinder] nothing venture, nothing win;  [hvor vover du!] how dare you!  [vove pelsen] risk one's skin;  [vove det ene øje]  T stick one's neck out;  (se også spring & vovet);  [ med at, på, sig:]  [jeg vover at påstå] I venture to assert;  [vove at gætte] hazard a guess;  [vove på at] dare to;  [du kan lige vove på at] don't you dare to;  [det kan du lige vove på!] you dare! just you try!  [vove sig] dare to go,  F venture ( fx into the house, out of doors);  [vove sig for langt ud] venture too far,  (fig også) go too far, get out of one's depth;  (se også is). 
vovehals daredevil. 
vovelig adj  (dristig) bold, daring;  (risikabel) risky,  F hazardous. 
vovemod daring. 
vovestykke (daring) venture. 
vovet adj daring ( fx film),  F risqu‚,  T spicy ( fx story). 
vovse (en -r)  T doggie, bow-wow. 
vovvov interj bow-wow! 
vrag (et -)  (også fig) wreck ( fx the wreck of a ship; he is driving round in an old wreck; he is a complete wreck);  (se også bilvrag); [bilen var et fuldstændigt vrag] the car was a write-off;  [herreløst vrag]  (mar) derelict (vessel);  [kaste vrag på] spurn. 
vragdele pl wreckage. 
vrage vb  (forkaste) reject; [vælge og vrage] pick and choose. 
vraggods wreckage; [flydende vraggods]  (også) flotsam. 
vragstump piece of wreckage; [vragrester] wreckage, debris. 
vragtømmer (et) (piece of) wreckage. 
vragtønde (mar) wreck buoy. 
vralte vb waddle. 
vralten (en) waddling, waddle. 
vrang (en)  (vrangside) wrong side; reverse side; [på vrangen] on the wrong side;  [vende vrangen ud] turn the wrong side out,  (fig) cut up rough;  [vende vrangen ud på noget] turn something ( fx a stocking) inside out. 
vrang adj  (forkert) wrong; [ret og vrang]  (i strikning) ribbed knitting, ribbing;  [strikke vrang] purl;  [strik to ret og to vrang] knit two, purl two. 
vrangforestilling delusion. 
vranglære false doctrine(s), heterodoxy. 
vrangmaske purl. 
vrangpind purl row. 
vrangside wrong side, reverse side;  (fig) seamy side. 
vrangstrikning purl knitting. 
vrangvendt adj turned inside out. 
vrangvillig adj  (kontrær) contrary,  (tvær) sullen. 
vranten adj surly, sulky, morose,  (vranten og indesluttet) sullen,  (vranten og klynkende) peevish. 
vrantenhed (en) surliness, sulkiness, moroseness; sullenness; peevishness. 
vred adj angry;  (vred og krænket) resentful; [blive vred over noget] get angry at something; resent something;  [blive vred på ‚n] get angry with somebody. 
vred præt af vride. 
vrede (en) anger (over at),  (over krænkelse) resentment (over at);  (stærk vrede) rage (over at);  (poet. & bibelsk) wrath; [give sin vrede luft] vent one's anger;  (se også skål). 
vredes vb become angry. 
vredesudbrud burst of anger (, rage). 
vredet perf part af vride. 
vredladen adj hot-tempered,  F irascible;  (barsk) stern. 
vridbor gimlet,  (stort) auger. 
vride vb (vred, vredet) twist,  (pludseligt, voldsomt) wrench;  (vride og presse, fx vådt tøj) wring; [vride sin hjerne] rack one's brain(s);  [vride sine hænder] wring one's hands;  [ med præp & adv:]  [vride af] twist (, wrench) off;  [vride vandet af] wring the water from;  [vride af led] put out of joint,  (F el. fagligt) dislocate;  [han var ved at vride halsen af led]  (dvs for at se) he was craning his neck;  [vride armen om på en]  (også fig) twist somebody's arm;  [vride halsen om på en] wring somebody's neck;  [vride karkluden op] wring out the dishcloth;  [ med sig:]  [vride sig] writhe,  (af forlegenhed) squirm;  [vride sig af latter] be convulsed (with laughter);  [vride sig som en orm (el. ål)] writhe (el. wriggle) like a worm; twist and turn;  [vride sig ved at gøre noget] boggle (el. jib) at doing something;  [vride og vende sig] twist and turn;  (fig: ikke kunne bestemme sig) hum and haw. 
vrideklemme twist tie. 
vridemaskine wringer. 
vridning (en -er) (se vride)  twisting; wrench; wringing;  (tekn) torsion. 
vrikke vb wriggle;  (med åre) scull; [vrikke løs] work loose;  [vrikke med] wriggle, wiggle ( fx one's ears, one's hips, one's toes);  [vrikke om på foden] twist one's ankle. 
vrikken (en) wriggling, wriggle;  (med åre) sculling. 
vrikkevorn adj shaky,  T wobbly. 
vrikkeåre scull. 
vrimle vb: [vrimle af]  (om noget der er i bevægelse) swarm with, be swarming with ( fx  tourists; flies); be crawling with ( fx insects);  (være fuld af) teem with, be teeming with ( fx the river teemed with fish, his head teemed with ideas; the book is teeming with errors);  [vrimle ind (, ud)] swarm (el. crowd, flock, troop) in (, out);  [det vrimler med røvere i bjergene] the mountains are swarming with brigands;  [vrimlende fuld af] swarming (, crawling, teeming) with; bristling with  ( fx errors). 
vrimmel (en) swarm. 
vrinske vb neigh;  (dæmpet, venligt) whinny. 
vrinsken (en) neighing; whinnying;  (enkelt) whinny; neigh. 
vrippen adj testy. 
vrippenhed (en) testiness. 
vrisse vb snap (ad at). 
vrissen adj grumpy. 
vrist (en -e(r)) instep. 
vriste vb: [vriste noget fra ‚n] wring something from somebody;  (med et hurtigt, kraftigt tag) wrench something from somebody;  (møjsommeligt) wrest something from somebody;  (fig) wring (, wrest) something from somebody;  [vriste op] prize open. 
vræl (et -)  (råb) bawl,  (hyl) yell,  (spøg.) squawk ( fx of pain);  (om baby) squall. 
vræle vb  (råbe) bawl,  (hyle) yell,  (spøg.) squawk;  (om baby) squall. 
vrængbillede caricature. 
vrænge vb  (spotte) sneer (ad at),  (lave grimasser) make faces (ad at). 
vrøvl (et)  (sludder og vrøvl) nonsense, rubbish,  T drivel, rot;  (ubehageligheder, besvær) trouble, bother; [han er et gammelt vrøvl] he is an old fool;  [det er noget vrøvl] that is all nonsense;  [gøre vrøvl]  (protestere) protest (over about);  (beklage sig) complain,  (mukke) grumble (over about);  (lave postyr) make a fuss (over about). 
vrøvle vb talk nonsense (el. rubbish),  T drivel, talk rot,  S talk daft; [vrøvle om]  T drivel about, babble about. 
vrøvlehoved : [han er et vrøvlehoved] he talks a lot of nonsense (el. rubbish);  [dit vrøvlehoved!] you are talking a lot of nonsense (el. rubbish)! 
vrøvlet adj  (dum) stupid,  T daft;  (om barn: klynkende) fretful, grizzly; [han er vrøvlet] he talks a lot of nonsense. 
vrå (en -er)  (krog) corner,  F nook. 
vue (et -r)  (udsigt) view (over of);  (langt smalt perspektiv) vista; [tage et vue over noget] survey something. 
vugge (en -r) cradle. 
vugge vb rock; [vugge i søvn] rock to sleep;  [vugge i hofterne] sway;  [gå hjem og vug]  T go and jump in the lake. 
vuggedød cot death. 
vuggegave : [han havde fået denne evne i vuggegave] he had been born with this gift. 
vuggesang lullaby, cradle song. 
vuggestue day nursery, crŠche. 
vuggevise se vuggesang. 
vulgær adj vulgar. 
vulkan (en -er) volcano (pl -es) ( fx an active (, extinct) volcano); [vi lever på en vulkan]  (fig) we are living on (the edge of) a volcano. 
vulkanfiber vulcanized fibre. 
vulkanisere vb vulcanize;  (bildæk) retread. 
vulkanisering (en) vulcanization;  (af dæk) tyre retreading. 
vulkansk adj volcanic. 
vulkanudbrud volcanic eruption. 
vulkanø volcanic island. 
vulst (en -er)  (på dæk) bead;  (på jern) bulb. 
vulstdæk beaded tyre. 
vulstjern bulb iron. 
vundet perf part af vinde. 
vupti interj hey presto! pop! 
vurdere vb  (skønne) estimate (til at, fx estimate the cost at œ4,000; estimate the distance (, the effect, the value of something));  (fastsætte værdien af, prisen på) value (til at, fx value the property at œ30,000),  (især om sagkyndig vurdering, F) appraise ( fx a pearl necklace, a collection of paintings);  (ansætte, også til skat) assess (til at, fx assess the property at œ30,000; assess the damages at œ1000);  (fig: bedømme værdien af, også: give karakter for) evaluate ( fx the answers, the evidence, his performance), assess ( fx pupils, their ability, their work, his performance), appraise ( fx literature, his suitability for the job),  (i forhold til en rangfølge) rate ( fx rate something very highly; he is rated above most authors of his time; rate him as very capable);  (afveje) assess ( fx his chances, the importance of the news, the seriousness of the situation, the safety of this procedure),  (løsere: skønne om) estimate ( fx his chances, the effect, the importance of the news),  T size up ( fx his chances, the situation);  (sætte pris på) value ( fx I value him highly),  (forstå at vurdere) appreciate ( fx he knows how to appreciate good wine); [vurdere efter fortjeneste] do justice to. 
vurdering (en) (se vurdere)  estimate, valuation, appraisal, assessment; evaluation;  (ved auktion) estimate. 
vurderingsmand valuer;  (mht lån i fast ejendom) surveyor. 
vurderingssum appraised value, valuation price;  (ved auktion) estimate. 
VVS-installatør plumber,  F heating and sanitary engineer. 
væbne vb arm; [væbne sig] arm (oneself), take arms;  [væbne sig med tålmodighed] arm oneself with patience;  [væbnet] armed ( fx resistance, neutrality, forces). 
væbner (en -e)  (hist.) esquire. 
væbning (en) arming;  (milits) militia. 
vædde vb bet; [vædde œ5 med ‚n] bet somebody œ5 (om at that);  [vædde om det] (have a) bet on it;  [jeg vil (el. tør) vædde hvad som helst på at han ikke kommer] I'll bet you anything you like that he won't come;  [hvad skal vi vædde?] what will you bet? 
væddekamp match, competition. 
væddeløb race, footrace;  (hestevæddeløb) horserace;  (bilvæddeløb) motor race. 
væddeløbsbane racing track;  (hestevæddeløbsbane) racecourse. 
væddeløbsbil racing car, racer. 
væddeløbscykel racer (bike). 
væddeløbshest racehorse, racer. 
væddeløbskørsel racing driving. 
væddemål bet. 
vædder (en -e)  (også mil.) ram; [vædderen]  (astr) the Ram, Aries. 
vædderhorn ram's horn. 
væde (en) wet, moisture. 
væde vb wet ( fx a cloth; something with one's tears),  (fugte) moisten ( fx one's lips); [vædet af hans blod] stained with his blood. 
vædre vb ram;  (køre imod) run into. 
væg (en -ge) wall; [inden for vore egne fire vægge] within our own four walls;  [hvid som en kalket væg] as white as chalk (el. as a sheet);  [han maler altid fanden på væggen]  (omtr) he always looks on the dark side;  [sætte ‚n til vægs] get the better of somebody, floor somebody. 
vægavis wall poster, wall newspaper. 
væge (en -r) wick. 
vægelsindet adj fickle;  (ubeslutsom) irresolute. 
vægfast adj fixed to the wall. 
vægflade wall surface, wall space. 
vægflise wall tile. 
væggelus bedbug. 
væggetøj bedbugs pl. 
vægkort wall map. 
væglampe wall lamp. 
vægmaleri mural (painting). 
vægplads wall space. 
vægplakat wall poster. 
vægplanche wallsheet. 
vægre vb: [vægre sig] refuse,  (høfligere) decline (ved at gøre noget to do something). 
vægring (en)  (nægtelse) refusal (ved at to);  (modstand) resistance. 
vægskab wall cabinet, wall cupboard. 
vægspejl wall mirror. 
vægstykke (fx vævet) wall hanging; tapestry. 
vægt (en -e)  (tyngde, hvad noget vejer; lod etc) weight;  (apparat til at veje på) balance, (pair of) scales,  (personvægt) scales,  (vognvægt) weighbridge;  (betydning) weight, importance; [Vægten]  (stjernebillede) the Scales, Libra;  [ med præp & adv:]  [sælge efter vægt] sell by weight;  [i løs vægt] in bulk,  (mods i pakning, æske etc) loose ( fx the chocolates are œ4 a  pound loose), by weight ( fx sell by weight), by the pound;  [tage på i vægt] put on weight;  [snyde med (el. på) vægten] give short weight;  [holde sin vægt nede] keep one's weight down;  [lægge vægt på noget] attach importance (el. weight) to something, set great store by;  (se også levende, nøgen). 
vægtafgift [tax on motor vehicles according to weight]. 
vægtavle blackboard. 
vægte vb weight. 
vægtenhed unit of weight. 
vægter (en -e) night watchman. 
vægtergang (watchman's) gallery. 
vægtervers watchman's song. 
vægtforøgelse increase in weight. 
vægtfylde (en) specific gravity. 
vægtig adj weighty ( fx argument, reason). 
vægtighed (en) weightiness. 
vægtklasse class, weight;  (om æg) grade ( fx grade 1 eggs). 
vægtløftning weight-lifting. 
vægtløs weightless. 
vægtløshed weightlessness; zero gravity. 
vægtning (en) weighting. 
vægtskål scale, pan;  (se også II. lod, I. tunge). 
vægtstang lever,  (på vægt) beam. 
vægttab loss of weight. 
vægttold specific duty. 
vægtæppe tapestry. 
vægur wall clock. 
væk adv  (borte) away, gone;  (bort) away, off;  (ved vb, = så meget du vil) away ( fx 'I'll report you,' 'Report away!'); [snak væk] fire away;  [blive `væk] disappear; be lost ( fx the little boy was lost);  T go missing;  [`blive væk] stay away;  [gå væk] go away; disappear;  (om smerte etc) pass off;  [åh gå væk!] go on! get along (el. away) with you!  [i ‚t væk]  T on and on,  F incessantly;  [være helt væk i]  (fig) be completely gone on;  [langt væk] far away, far off, a long way off,  (i det fjerne) in the distance;  [han er langt væk] he is far away,  (fig) his mind is elsewhere;  [han ville løbe langt væk hvis han så mig]  (fig) he would run a mile if he saw me;  [væk med dig!] get away!  [væk med fingrene!] hands off!  [alt skal væk]  (ved udsalg) all stocks must be cleared. 
vække vb  (vækkede, vækket; (fig også) vakte, vakt) wake,  T wake up ( fx the noise woke me (up)),  F awaken,  (voldsomt) rouse;  (efter aftale) call ( fx call me at eight o'clock);  (fig) cause ( fx anxiety, laughter, a scandal, surprise, sorrow), raise  ( fx doubt, hopes, a laugh, fears),  F excite ( fx admiration, affection, anger, hatred), give rise to (  fx doubts, hopes), awaken ( fx a desire, hopes, somebody's  interest, somebody's suspicion), arouse ( fx somebody's curiosity; feelings, interest, sympathy),  (stærkere) rouse ( fx discontent, evil passions, suspicion, somebody to action);  (kalde frem) evoke ( fx memories, admiration, surprise);  (se også I. røre, sensation); [blive vakt]  (rel) be saved;  [blive vækket af] be woken (el. wakened) by,  F be awakened by;  [vække forestillinger om] suggest;  [vække op fra de døde] wake from the dead;  [vække til eftertanke] give food for thought;  [vække til live]  (fig) arouse, make ( fx somebody, a memory) come alive. 
vækkelse (en)  (rel) revival. 
vækkelsesmøde revivalist meeting. 
vækkelsesprædikant revivalist (preacher). 
vækkeur alarm clock; [vækkeuret ringede] the alarm clock rang (el. went off);  [han satte vækkeuret til at ringe kl. 7] he set the alarm for 7 o'clock. 
vækning (en) calling; call;  (telefonvækning) alarm call; [bestille vækning]  (tlf) book an alarm call;  (på hotel) order an early call. 
vækst (en -er)  (plante) plant;  (det at vokse) growth;  (højde, skikkelse) stature; [høj af vækst] tall;  [i vækst] growing. 
vækstbetingelser pl conditions of growth; [give gode vækstbetingelser for]  (fig) be a good breeding ground for ( fx racism). 
væksthus greenhouse, hothouse. 
vækstindustri growth industry. 
vækstlag (bot) cambium. 
vækstperiode period of growth. 
vækstrate growth rate. 
væksttid growing season. 
væld (et -)  (kilde) spring;  (stor mængde) wealth ( fx of details, of information),  (strøm) flood ( fx of tears, of words, of letters),  (rivende strøm) torrent ( fx of words). 
vælde (en)  (magt) power; [i al sin vælde] in all his (, its etc) might. 
vælde vb: [vælde frem, vælde ud] gush forth (el. out);  [vælde ud af] gush from,  F issue from. 
vældig adj  (meget stor) huge ( fx crowd, success), enormous ( fx appetite, difference, improvement), tremendous ( fx effort, explosion, victory),  (især positivt) immense ( fx amount, number, improvement,  satisfaction);  (stærk) mighty ( fx king); [vældig(t) adv] awfully ( fx good), hugely ( fx I hugely enjoyed it), enormously ( fx pround, strong), tremendously ( fx interesting, strong), immensely ( fx proud, strong). 
vælge vb (valgte, valgt) choose,  (mere T) pick;  (omhyggeligt: udsøge) F select,  T pick out (af from);  (ved afstemning) elect;  (til parlament, folketing) elect, return; [vælge selv!] choose for yourself (, yourselves)!  [øjeblikket er uheldigt valgt] the moment is unfortunate;  [vælge og vrage] pick and choose;  [ med præp, adv, sig:]  [vælge imellem] choose between;  [der er ikke meget at vælge imellem] there is not much choice;  [vælge sig noget] choose something,  T pick out something,  F select something;  [vælge ‚n til konge] elect somebody king;  [vælge ud] choose,  T pick out,  F select (af from),  (slå ned på) pick on ( fx why does he always pick on me?);  [vælge ‚n ud blandt dem] choose one from among them. 
vælger (en -e) elector, voter,  (til parlamentet også) constituent. 
vælgerforening political club;  (svarer i Engl til) constituency association (el. organization). 
vælgermøde meeting of electors, election meeting. 
vælig adj fiery, high-mettled, high-spirited. 
vælling (en) gruel. 
vælskbind half-binding; [i vælskbind] half-bound. 
vælte vb  (med objekt) overturn,  (mere F) upset,  (mere T) knock over ( fx a bucket, a chair, one's glass), knock down, tip over;  (om noget ustabilt) topple over ( fx a pile of books);  (dvs rulle) roll ( fx roll the stone away);  (dvs hælde) tumble ( fx potatoes out of (, into) a box);  (fig: styrte) bring down, overthrow ( fx the Government),  (forstyrre) upset ( fx one's calculations, a plan);  (uden objekt) overturn ( fx the car overturned), be upset, tip (, topple) over ( fx the glass tipped (, toppled) over),  (især: klodset, tungt, rodet) tumble (over) ( fx a heavy jar tumbled over; he tumbled into bed; the children tumbled into (, out of) the car);  (komme væltende, fx om vand, menneskemængde) pour ( fx water was pouring out; smoke was pouring out of the chimney; the crowd poured through the gates; the enemy poured into the country); stream;  (mase) pile ( fx they piled into (, out of) the car); [ med sb:]  [vælte byen]  (fig) go on a rampage;  [børnene var ved at vælte huset]  (dvs larmede) the children nearly brought the roof down;  [publikum var ved at vælte huset af begejstring (over ham (, dem etc))] he  (, they etc) brought the house down; they raised the roof;  [vælte spillet]  (fig) upset the applecart;  [ med præp, adv, sig:]  [han væltede med vognen] his carriage (, car) (was) overturned;  [han væltede med cyklen] he had a fall with his bicycle;  [vælte ned] fall (, tumble) down;  [regnen væltede ned] the rain was pouring down;  [sneen væltede ned] snow was falling thickly;  [vælte et skab ned over ‚n] push a wardrobe (over) on somebody;  [vælte ansvaret over på en anden] shift (el. push) the responsibility on to somebody else,  T shove the responsibility on to somebody else;  [vinden havde væltet træet ud over skinnerne] the wind had brought down the tree on the tracks;  [vælte sig] roll, wallow ( fx in the mud),  (kaste sig frem og tilbage) toss ( fx on one's bed);  [han vælter sig i penge] he is rolling (el. wallowing) in money. 
vælten sb: [være i vælten] be in fashion, be highly popular;  [han er rigtig i vælten] he is the man of the moment. 
væltepeter (en -e)  (velocipede) penny-farthing;  (skærveknuser) boneshaker. 
væmmelig adj nasty,  (stærkere) disgusting,  (F el. spøg.) loathsome. 
væmmelse (en) disgust (ved at),  (stærkere, F) loathing;  (kvalme) nausea. 
væmmes vb be disgusted (ved at, with); [jeg væmmes ved det]  (også) it disgusts me. 
vænge (et -r) enclosed field. 
vænne vb: [vænne ham af med det] break him of that habit; wean him from it ( fx  from a bad habit; from playing video games);  [vænne ham af med at ryge] teach him to stop smoking;  [vænne sig af med det] break off the habit;  [vænne et barn fra (brystet)] wean a child;  [vænne ‚n til noget] accustom somebody to something;  [vænne ‚n til at gøre noget] accustom somebody to do(ing) something;  [vænne sig til noget] get used to something,  F get accustomed to something;  [vænne sig til at gøre noget] get used to doing something, get into the habit of doing something,  F accustom oneself to do(ing) something. 
værd (et) worth ( fx know his true worth; he knows his own worth); [det vil vi lade stå ved sit værd] we will take that for what it is worth. 
værd adj worth ( fx the ring is worth œ1,000; it is not worth the price; the place is well worth a visit; it is worth a try); [det er ulejligheden (el. umagen) værd] it is worth while (at prøve  trying);  (se også tjeneste, I. ære);  [det er værd at gøre] it is worth doing ( fx the place is worth  visiting);  [det er ikke værd at tale om] it is not worth mentioning;  [der var ikke så mange penge at det var værd at tale om] there was no money to speak of;  [det er ikke værd at du går derhen] you had better not go there;  [er det værd at ...?]  (dvs tilrådeligt) ought I (, we etc) to ( fx tell him?);  [det er ikke bedre værd] it does not deserve better;  [arbejderen er sin løn værd]  (bibl) the labourer is worthy of his hire;  [han er sin løn værd] he is worth his pay (, T: his salt);  [den er meget værd] it is worth a lot of money, it is very valuable;  [han (, det) er ikke meget værd] he (, it) is not up to much;  [ti gange så meget værd som han] worth ten of him;  [mere værd end] worth more than;  [tror du den er noget værd?] do you think it is worth anything?  [enhver lærer der er noget værd kunne gøre det] any teacher worth the name  (, T: worth his salt) could do it. 
værdi (en -er)  (pengeværdi) value ( fx estimate the value of the property);  (fig: nytteværdi, målelig værdi) value ( fx the value of learning English; a discovery of great value to mankind; artistic value),  (indre værdi) worth ( fx he knows his own worth; a book of real  worth),  (litterær også) merit ( fx poetic merit); [værdier] valuable property, sums (of money),  (papirer) securities,  (aktiver) assets ( fx of a company, of an estate);  (fig) values ( fx moral values);  [ med præp:]  [til en værdi af] to the value of;  [tabe i værdi] depreciate;  (se også II. stige);  [prøve uden værdi] sample of no value. 
værdiangivelse indication of value. 
værdibrev (svarer til) insured letter. 
værdidom value judgment. 
værdifast adj stable;  (som følger med pristallet) index-linked. 
værdiforringelse decrease in value, depreciation. 
værdiforøgelse increase in value, appreciation. 
værdifri adj value-free. 
værdifuld adj valuable, of great value. 
værdig adj worthy;  (om væsen) dignified; [værdigt adv] with dignity;  [som var en bedre sag værdig] worthy of a better cause;  [værdig til] worthy of;  [de værdige trængende]  (glds el. ironisk) the deserving poor. 
værdige vb deign; [han værdigede mig ikke et svar] he did not deign (el. condescend) to answer me;  [han værdigede mig ikke et blik] he did not deign to look at me. 
værdigenstand article of value; [værdigenstande]  (også) valuables. 
værdiges vb: [værdiges at gøre noget] deign to do something. 
værdighed (en) dignity;  (det at være værdig til noget) worthiness; [holde på værdigheden] stand on one's dignity;  [under min værdighed] beneath my dignity, beneath me. 
værdikupon (som tilgift til vare) trading stamp. 
værdiladet adj value-laden ( fx discuss such value-laden questions as the arts and the social sciences);  (med en skjult forudsætning) loaded ( fx word, term, question). 
værdiløs adj valueless, of no value, worthless;  (ubrugelig, unyttig) worthless ( fx advice). 
værdimåler standard of value. 
værdipakke insured parcel. 
værdipapirer pl securities. 
værdisager pl valuables. 
værdisikret adj, se værdifast. 
værdistigning increase in value. 
værditold ad valorem duty. 
værdsætte vb  (sætte pris på) value ( fx his friendship; he valued her skill as a nurse); appreciate ( fx I appreciate your help; he was not properly appreciated; know how to appreciate good wine); [han blev ikke værdsat efter fortjeneste] he did not meet with the appreciation he deserved. 
værdsættelse (en) appreciation. 
være vb (er, var, været) be;  (som hjælpeverbum ved bevægelsesverber etc) have ( fx has he come? he has gone; he has been killed); [at være eller ikke være] to be or not to be;  [af en dreng at være] for a boy;  [hvad er der at gøre?] what is to be done?  [han er og bliver dum] he is and always will be stupid;  [det er ham (, hende, mig etc)] it is him (, her, me etc),  F it is he (, she, I etc);  [det var ham (etc) der gjorde det] he (etc) did it; it was he (etc) who did it;  [det er min søster], se det;  [det er det sjove ved det], se ved j;  [hvis han ikke havde været (el. hvis det ikke havde været for ham), ville  jeg være blevet dræbt] if it had not been for him (el. without him el.  but for him) I should have been killed;  [det kan (godt) være at han ikke kommer] he may not come;  [det kan nok være at], se nok;  [hvor kan det være at], se hvor;  [kan være i], se ndf;  [lade være], se II. lade;  [ingen, det være sig gammel eller ung] nobody, whether old or young;  [skulle være], se skulle;  [vær så god, værsgo], se værsgo;  [ med præp & adv:]  [hvad er den af?] what's the big idea?  [bordet er af træ] the table is made of wood;  [stykket er af Shaw] the play is by Shaw;  [være af med] be rid of;  [være efter ‚n]  (dvs hakke på) be on at somebody, go on at somebody, be getting at somebody,  (være ude efter) be down on somebody;  (se også politi);  [der kan være 300 mennesker i salen] the hall will hold 300 people;  [alle de ting kan ikke være i kufferten] these things won't all go into the suitcase;  (se også noget);  [være imod], se imod;  [være med], se III. med;  [være ... om], se om g & alene, II. længe, noget;  [bogen er på 300 sider] the book has 300 pages; the book is 300 pages long;  [han er på den]  T he is in the soup (el. in a spot);  [være `til] exist, be;  [hvad er den dims til?] what is that gadget for?  [være ude om (, på, til)], se ude;  [være ved], se II. ved. 
værelse (et -r) room,  (F: især i annoncer om udlejning) apartment ( fx a well-furnished apartment); [værelse med morgenmad]  (svarer til) bed and breakfast;  [på hans værelse] in his room;  [en tre værelses lejlighed] a three-room(ed) flat,  (am) a four-room(ed) apartment;  (NB i USA tælles køkkenet i reglen med). 
værelseanvisning (for turister) accommodation service;  (se også boliganvisning). 
væremåde manner. 
værft (et -er) shipbuilding yard, shipyard, dockyard. 
værftsarbejder shipbuilder, shipyard worker. 
værge (en -r)  (for mindreårig) guardian;  (for sindssyg) committee. 
værge (et -r)  (våben) weapon; sword;  (forvaring) custody ( fx have something in (one's) custody). 
værge vb  (forsvare) defend; [værge sig] defend oneself (imod against);  [værge for sig] try to ward off the blow,  (fig) defend oneself. 
værgeløs adj defenceless. 
værgeløshed (en) defencelessness. 
værgemål guardianship. 
værgeråd (et -)  (glds) child-welfare committee. 
værk (et -er)  (bog, kunstværk etc) work ( fx a new work on modern music; an early work of Rembrandt; two piano works of Mozart; the works of Shakespeare (, Mozart));  (noget man har lavet) work ( fx that chair is my work),  (neds) work, doing ( fx this is the work of a madman; it is your  doing); [gå til værks] go about it,  F proceed ( fx I don't know how to go about it (, proceed));  [gå forsigtigt til værks] proceed with caution;  (se også I. krone, samlet, skride (til)). 
værk (et -er)  (i ur) works pl,  (fagligt) movement;  (fabrik etc, især i sms) works ( fx a steelworks; a gasworks). 
værk (et)  (tovværk) oakum. 
IV. værk (et el. en)  (smerte) ache ( fx have an ache in one's back);  (over det hele) aches and pains pl. 
værkbruden adj palsied. 
værke vb  (smerte) ache; [det værker i mit hoved] my head is aching;  [det værker i hele kroppen på mig] I'm aching all over. 
værkfører (en -e) foreman,  F supervisor. 
værksted workshop; [pædagogisk værksted] educational media centre;  [på et værksted] in a workshop. 
værkstedssamtale [interview with writer at work]. 
værkstedsskib repair ship. 
værkstedsteater theatre workshop. 
værktøj (et -er) tool,  (som samlet mængde) tools ( fx take good care of one's tools; a bad workman blames his tools);  (fig) tool ( fx he was a willing tool in the hand of the tyrant); [et stykke værktøj] a tool;  [meget værktøj] a lot of tools;  [et sæt værktøj] a set of tools. 
værktøjskasse tool box, tool chest. 
værktøjsmager (en -e) tool maker. 
værktøjsmaskine machine tool. 
værktøjsskab tool locker. 
værktøjstaske tool bag. 
værling (en -er)  zo bunting. 
værn (et -)  (forsvar) defence;  (beskyttelse) protection, safeguard;  (mil.: forsvarsgren) service; [til værn mod] as a safeguard (el. protection) against. 
værne vb  (forsvare) defend (imod against);  (beskytte) protect (imod from, against), safeguard; [værne om] protect ( fx one's good name, one's privacy), safeguard (  fx one's rights),  (minde etc) cherish ( fx old traditions). 
værnemager (en -e)  (hist.) collaborationist. 
værnemagten the Wehrmacht. 
værnepligt compulsory (military) service; [almindelig værnepligt] conscription, national service;  (se også aftjene). 
værnepligtig adj liable for military service; [en værnepligtig] a conscript,  (i Engl) a national serviceman,  (am) a draftee. 
værneting (et -)  (jur) venue. 
værnschef (mil.) service chief. 
værre adj (komp af slem) worse; [den var værre!] that's pretty bad! that's a blow!  [det bliver værre og værre] it is getting worse and worse; it goes from bad to worse;  [han er et værre fjols] he is a stupid fool;  [jeg ved ikke noget værre end lange taler] long speeches are my pet aversion. 
værsgo (i mange tilfælde bruges der intet tilsvarende på engelsk; bemærk dog: når  man rækker noget, kan siges, for at vække modtagerens opmærksomhed:) here you are, sir (, madam),  (tjener siger:) thank you;  (opfordring til at komme ind til bordet) dinner (, breakfast etc) is ready;  (til gæster også) would you like to come in to dinner (etc)?  (opfordring til at forsyne sig) do help yourself;  (når man giver lov til noget) you are welcome; all right,  (dvs ja endelig) by all means;  (kom ind) (please) come in; [værsgo at tage plads] please (el. do) sit down,  (mere F) please take a seat. 
værst adj (sup af slem) worst; [i værste fald (el. tilfælde)] at worst, if the worst comes to the worst;  [det er ikke værst]  T it is not at all bad;  [hun er såmænd ikke værst]  (dvs mht udseende) she would pass in a crowd;  [det er ikke det værste du kan gøre] you could do worse;  [det får det værste op i ham] it brings the worst out in him;  [værst tænkelig] worst possible;  [ med præp:]  [det bliver værst for ham selv] it will be worst for `him;  [han er værst mod sig selv] he is his own worst enemy;  [han er over det værste] he has turned the corner; he is over the worst;  [han går med på den værste] he is game for (el. to do) anything;  [det værste ved det er at] the worst thing about it is that. 
vært (en -er)  (i kro) landlord, innkeeper;  (husejer) landlord;  (i selskab) host;  (se også hotelvært, regning). 
værtinde (en -r)  (ejerinde, kroværtinde) landlady;  (i selskab) hostess. 
værtsfolk pl landlord and landlady;  (i selskab) host and hostess. 
værtshus public house,  T pub. 
værtshusholder (en -e) publican. 
værtskab (et): [overtage værtskabet] act as host. 
værtsland host country. 
værtspar , se værtsfolk. 
værtsplante host plant. 
værtssamfund host community. 
væsel (en, væsler)  zo weasel;  (hermelin) stoat. 
væsen (et -er)  (skabning) being ( fx a human being), creature, thing,  (om person, også, T) soul ( fx a dear old soul; poor soul);  (tings virkelige natur) essence, substance;  (persons) nature,  (ydre optræden) manner ( fx he has a frank (, reserved) manner), manners pl ( fx charming (, pleasant, stiff) manners),  F bearing ( fx a modest bearing);  (etat, system) department, service, system; [gøre stort væsen af] make a fuss about. 
væsensforskel (en) essential (el. basic) difference. 
væsensforskellig adj essentially (el. basically) different. 
væsentlig adj essential,  (betydelig) considerable ( fx part), substantial ( fx improvement); [af væsentlig betydning] essential;  [i alt væsentligt] in all essentials, in essence;  [i det væsentlige] essentially;  [skelne mellem væsentligt og uvæsentligt] distinguish between essentials and unessentials;  (se også grad). 
væsentlig adv essentially, materially;  (for største delen) chiefly, mostly;  (så godt som) practically ( fx it is practically the same);  (meget) much ( fx it is much better). 
væske (en -r) liquid;  (fagligt el. med.) fluid ( fx a cleaning fluid; cerobrospinal fluid; he has got fluid on the knee);  (i planter) juice;  (i sår) pus, matter. 
væske vb  (om sår) run,  (fagligt) suppurate. 
væskeansamling (med.) oedema. 
væskeform liquid state. 
væskeformig adj liquid. 
vættelys (et -) thunderstone,  (geol) belemnite. 
væv (en -e) loom. 
væv (et -) web;  (anat) tissue;  (løs snak) rubbish; [et væv af løgne] a tissue (el. tangle) of lies. 
væve vb weave;  (fig) ramble on; [væve om]  T waffle (on) about. 
vævebom beam (of a loom). 
væver (en -e) weaver. 
væver adj nimble, agile. 
væverfugl zo weaver bird. 
væveri (et -er)  (håndværk) weaving (trade);  (fabrik) textile factory, weaving mill;  (se også vævestue). 
væverske (en -r) weaver. 
væveskyttel weaver's shuttle. 
vævespjæld rigid heddle. 
vævestol loom. 
vævestue weaving workshop (el. shed), weave shed. 
vævning (en) weaving;  (struktur) texture ( fx a firm (, loose, uneven) texture). 
vævsdannelse (biol) tissue formation. 
vævskultur tissue culture. 
vævstype tissue type. 
våben (et -) weapon ( fx swords and other weapons; a political weapon; tears were her best weapon);  (pl: om krigsvåben og især håndvåben) arms;  (våbenart) arm ( fx the air arm);  (her.) arms, coat of arms,  (skjold) escutcheon,  (am) shield;  (anvendt ved dødsfald) hatchment; [bekæmpe (, slå) ham med hans egne våben] beat him at his own game; use his own weapons against him;  [bære våben] carry (, F: bear) arms;  [gribe til våben] take up arms;  [kalde til våben] call to arms;  [nedlægge våbnene] lay down (one's) arms;  [under våben] under arms. 
våbenart arm. 
våbenbegrænsning arms reduction. 
våbenbroder brother (el. companion) in arms. 
våbenbroderskab (et) brotherhood in arms. 
våbenbrug (en) the use of arms, arms usage. 
våbendrager (en -e) armour-bearer;  (fig) supporter,  (neds) henchman. 
våbenfabrik armament (el. arms) factory. 
våbenfabrikant armament manufacturer. 
våbenfrakke tunic. 
våbenfør adj capable of bearing arms, physically fit. 
våbengny din of battle. 
våbenhandler arms dealer. 
våbenhus (ved kirkeindgang) porch. 
våbenhvile (oftest midlertidig) ceasefire;  (se også våbenstilstand). 
våbenkammer armoury. 
våbenkapløb arms race, armament(s) race. 
våbenkontrol arms control. 
våbenløs adj unarmed. 
våbenmagt military power (el. force); [med våbenmagt] by force of arms;  (om enkelt person) at gunpoint ( fx he forced her at gunpoint to leave the house). 
våbenmekaniker gunsmith. 
våbenmærke (et -r) device. 
våbensamling collection of arms. 
våbenskjold coat of arms, escutcheon,  (am) shield. 
våbensmugler gunrunner. 
våbensmugling gunrunning. 
våbenstilstand armistice, truce;  (oftest midlertidig) ceasefire; [slutte våbenstilstand] conclude an armistice; agree on a ceasefire. 
våbenstilstandsdagen Armistice Day. 
våd adj wet (af with, fx with perspiration); [han er våd bag ørerne endnu]  (fig) he is still wet behind the ears;  [blive våd om fødderne] get one's feet wet;  [gøre sig våd] wet oneself; wet one's pants (, the bed);  [få en våd trøje] get a wetting;  [han havde hverken fået vådt eller tørt] he had had nothing to eat or drink;  (se også drivende, drukne(t mus), kineser, skind, I. vare). 
våddragt (til svømmedykker etc) wet suit. 
vådeskud accidental shot. 
vådligger (en -e) bedwetter. 
vådserviet towelette. 
våge (en -r) opening (el. hole) in the ice. 
våge vb  (være vågen) be awake,  F wake ( fx whether he sleeps or wakes);  (holde vagt) watch; [våge hos en] sit up with somebody, watch by somebody;  [våge over]  (dvs passe på) watch over ( fx their safety; their interests),  (vogte skinsygt over,