prise

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Francia

Kiejtés

 • IPA: /pʁiz/

Főnév

prise nn (többes [nincs megadva])

 1. fogás
 2. elfogás (hadászati szaknyelvben)
 3. egyszeri adag (orvosi szaknyelvben)
 4. bevétel, elfoglalás
 5. civódás, civakodás, feleselés, veszekedés
 6. fogás, zsákmány; elfogás, foglyul ejtés
 7. alvadás, összefutás [tejé]
 8. kötés [cementé]
 9. ütés; megütés; elfogás
 10. fogás [tornában]
 11. fagy, fagyás; beállás [folyóé]
 12. lefoglalt hajó
 13. hajó lefoglalása
achever sa prise
megkeményedik [beton]
appareil de prises de son
hangfelvevő készülék
avoir prise
jó fogása van
prise d’aplomb
függélyezés
contrat de prise en charge
részvények szindikalizálására vonatkozó megállapodás
donner prise aux reproches
szemrehányásra okot, alkalmat ad
donner prise à la critique
okot, alkalmat szolgáltat a bírálatra, magára vonja a kritikát
décret/ordonnance de prise de corps
bírói elfogatóparancs
faire prise
összeáll; összemegy; megcsomósodik
faire une prise
fog; megfog
faire une prise
zsákmányol, zsákmányt ejt
attestation de prise en charge
berakásról átvételi elismervény
prise d’échantillons
földtani mintavételezés
prise d’armes
fegyverfogás, fegyverbeállás; díszszemle, katonai parádé; fegyverszemle
la prise de Rome
Róma elfoglalása
le sous-marin a effectué sa prise de plongée
a tengeralattjáró lemerült
lâcher prise
elenged; átv abbahagyja
matériel de prise de vues
filmfelvevő felszerelés
mettre aux prises
szembeállít, összeveszít, egymásra uszít, vitába kever
mettre en prise
ütésbe állít
ne pas trouver de prise
nem tudja hol megfogni
n’offrir aucune prise
nem lehet megfogni; átv megtámadhatatlan, nem lehet beleakaszkodni
part de prise
a legénység részesedése a hadizsákmányból
prise au secteur
hálózati kapcsoló
prise croisée
keresztezett fogás
prise cubitale
fordított kéztartás
prise de bec
madarak veszekedése, madárpárbaj; átv összeszólalkozás, összeveszés [különösen nőké]
prise de conscience
öntudatra ébredés
prise de contact
kapcsolatfelvétel; (meg)ismerkedés
prise de corps
letartóztatás
prise de cou
nyakfogás
prise de courant
konnektor, fali kapcsoló
prise de force du pouvoir
a hatalom erőszakos megszerzése
prise de générateur d’impulsions pour l’enregistrement sonore
impulzusátadó csatlakozás
prise de notes
jegyzetelés
prise de parole
(i) felszólalás (ii) röpgyűlés
prise de parti/position
állásfoglalás
prise de possession
birtokbavétel
prise de sang
vérvétel, vérvizsgálat
prise de signal de synchronisation
mérőhang csatlakozás
prise de son
hangfelvétel
prise de terre
föld, földelés, földkapcsolás
prise de torture
fájdalmas fogás
prise de tête avec prise sous l’aisselle
fejfogás karfűzéssel
prise de vapeur
gőzvezeték
prise de vue et d’enregistrement sonore à double bande
kétsávos film- és hangfelvétel
prise de vue(s)
felvétel
prise de vues
a film felvétele
prise de/du pouvoir (par qqn)
hatalomra jutás
prise directe
direktbe kapcsolás
prise dorsale felső
fogás
prise du déclencheur à distance
távkioldó csatlakozója
prise d’air
szellőztetőnyílás
prise d’air valable
változtatható keresztmetszetű levegő-betömő nyílás
prise d’antenne
antennacsatlakozás
prise d’armes générale
általános fegyveres felkelés
prise d’eau
vízfelfogó rendszer
prise d’eau
vízierő felhasználása, felhasználható vízierő; vízcső; vízcsap; vízelvezetés
prise d’empreinte
lenyomatvétel
prise d’un greffon
oltás megeredése
prise en avant
előrefogás
prise en charge
(i) átvétel [pl épületé hatóság által] (ii) alapdíj [taxinál]
prise en considération
mérlegelés
prise en dessus
föléfogás
prise en passant
menet közbeni ütés
prise en remorque
vontatás
prise femelle
csatlakozóaljzat
prise mixte
vegyes fogás
prise mâle
dugós csatlakozó
prise non réglementaire
szabálytalan fogás
prise palmaire
alsó fogás
prise à l’essai
próbaidőre alkalmazás
prise à partie
bíró ellen indított kártérítési per
réussir une prise
jó fogást csinál
se libérer d’une prise
fogást bont
une bonne prise
jó fogás
une prise
egy felvétel [egy csapó]
prise d’habit, de voile
beöltözés szerzetesnek, belépés szerzetes-/apácarendbe
avoir prise sur qqn
tud hatni vkire, befolyása, hatalma van vki felett
cela est de bonne prise
ez engem jogosan megillet
être aux prises avec la mort
küzd a halállal
être aux prises avec qqn
küzd, harcol, viaskodik vkivel
être en prise
ütésben áll [sakkfigura]
être hors de prise
nincs a keze ügyében, nem tudja megfogni; elérhetetlen
être hors de prise
nincs veszélyben
(dispositif de) prise de courant
áramszedő
prise (de tabac)
tubákolás
prise de charge
(i) indulási tarifa (ii) utasszállítás