Ugrás a tartalomhoz

宿

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból

 • 宿 - Szótár.net (zh-hu) 宿+
 • 宿 - adys.org
 • 宿 - Tangorin
 • 宿 - Jisho
 • 宿 - Jardic (ja-ru)
 • 宿 - Google (ja-en)
 • 宿 - Яндекс (ja-ru)
 • 宿 - Wikidata
 • 宿 - Wikipédia (japán)

egyszerűsített és hagyományos
宿

Ige

宿 (pinjin: )

 1. megszáll vhol, éjszakázik

Főnév

宿 (pinjin: xiu)

 1. holdház, csillagkép, konstelláció
Four Symbols
(四象)
Mansion (宿)
Number Name (pinyin) Translation Determinative star
Azure Dragon
of the East
(東方青龍)
Spring
1 (Jiăo) Horn α Vir
2 (Kàng) Neck κ Vir
3 (Dĭ) Root α Lib
4 (Fáng) Room π Sco
5 (Xīn) Heart σ Sco
6 (Wěi) Tail μ Sco
7 (Jī) Winnowing Basket γ Sgr
Black Tortoise
of the North
(北方玄武)
Winter
8 (Dǒu) (Southern) Dipper φ Sgr
9 (Niú) Ox β Cap
10 (Nǚ) Girl ε Aqr
11 (Xū) Emptiness β Aqr
12 (Wēi) Rooftop α Aqr
13 (Shì) Encampment α Peg
14 (Bì) Wall γ Peg
White Tiger
of the West
(西方白虎)
Fall
15 (Kuí) Legs η And
16 (Lóu) Bond β Ari
17 (Wèi) Stomach 35 Ari
18 (Mǎo) Hairy Head 17 Tau
19 (Bì) Net ε Tau
20 (Zī) Turtle Beak λ Ori
21 (Shēn) Three Stars ζ Ori
Vermilion Bird
of the South
(南方朱雀)
Summer
22 (Jǐng) Well μ Gem
23 (Guǐ) Ghost θ Cnc
24 (Liǔ) Willow δ Hya
25 (Xīng) Star α Hya
26 (Zhāng) Extended Net υ¹ Hya
27 (Yì) Wings α Crt
28 (Zhěn) Chariot γ Crv
 • 宿 - Szótár.net (zh-hu)
 • 宿 - Chdict
 • 宿 - Baidu Baike
 • 宿 - MDBG
 • 宿 - BKRS
 • 宿 - DeepL (zh-en)
 • 宿 - Google (zh-en)
 • 宿 - Яндекс (zh-ru)
 • 宿 - Wikidata
 • 宿 - Wikipédia (kínai)

Lásd még

 • 宿 írásjeggyel kezdődő szavak
 • 宿 írásjegyet tartalmazó szavak
 • szótaggal kezdődő szavak