Függelék:Latin számok

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Függelékek


Number Numeral tőszámnév sorszámnév határozói szorzó disztributív tört
1 I ūnus prīmus semel simplex, simplus singulī
2 II duo secundus bis duplex, duplus bīnī dīmidius, sēmis
3 III trēs tertius ter triplex, triplus ternī triens
4 IV quattuor quārtus quater quadruplex, quadruplus quadrīnī, quaternī quadrans, teruncius
5 V quīnque, *cīnque quīntus quīnquiēs quīnquiplus, quīnquiplex, quintuplus, quintuplex quīnī quintans
6 VI sex sextus sexiēs sexuplus, sexuplex, sextuplus, seplex sēnī sextāns
7 VII septem septimus septiēs septimplus, septemplus, septimplex, septemplex, septuplus, septuplex septēnī septāns
8 VIII octō octāvus octiēs octuplus, octuplex, octoplus octōnī octāns
9 IX novem nōnus noviēs novemplus, novemplex, nonuplus, nonuplex, noncuplus, noncuplex, novemcuplus, novemcuplex novēnī nōnus
10 X decem decimus deciēns decuplus, decuplex, decemplus, decemplex dēnī decima, decimus
11 XI ūndecim ūndecimus ūndeciēs undecuplus, undecuplex, undecimplus, undecimplex, undecemplus, undecemplex undēnī ūndecimus
12 XII duodecim duodecimus duodeciēs duodecuplus, duodecuplex, duodecimplus, duodecimplex, duodecemplus, duodecemplex duodēnī ū̆ncia
13 XIII tredecim tertiusdecimus, tertius decimus terdeciēs terdecuplus, terdecuplex terdēnī tertius decimus, tertiusdecimus
14 XIV quattuordecim quārtus decimus, quārtusdecimus
15 XV quīndecim quīntus decimus, quīntusdecimus
16 XVI sēdecim sextus decimus, sextus decimus
17 XVII septendecim septimus decimus, septimusdecimus
18 XVIII duodēvīgintī, octōdecim duodēvīcēsimus, octōdecimus
19 XIX ūndēvīgintī, novemdecim, novendecim ūndēvīcēsimus, novemdecimus, novendecimus
20 XX vīgintī vīcēsimus, vīgēsimus, vīcēnsimus, vīgēnsimus, vīcēsimes, vīgēsimes, vīcēnsimes, vīgēnsimes, vīcēnsumus vīciēs, vīciēns vīcēnī, vīgēnī vīcēsimus, vīgēsimus, vīcēnsimus, vīgēnsimus, vīcēsimes, vīgēsimes, vīcēnsimes, vīgēnsimes, vīcēnsumus
21 XXI vīgintī ūnus
22 XXII vīgintī duo
23 XXIII vīgintī trēs
24 XXIV vīgintī quattuor
25 XXV vīgintī quīnque
26 XXVI vīgintī sex
27 XXVII vīgintī septem
28 XXVIII duodētrīgintā
29 XXIX ūndētrīgintā
30 XXX trīgintā trīcēsimus trīciēns, trīciēs trīcēnī
31 XXXI trīgintā ūnus
32 XXXII trīgintā duo
33 XXXIII trīgintā trēs
34 XXXIV trīgintā quattuor
35 XXXV trīgintā quīnque
36 XXXVI trīgintā sex
37 XXXVII trīgintā septem
38 XXXVIII duodēquadrāgintā
39 XXXIX ūndēquadrāgintā ūndēquadrāgēsimus
40 XL quadrāgintā quadrāgēsimus quadrāgiēns, quadrāgiēs quādrāgēnī
41 XLI quadrāgintā ūnus ūnus et quadrāgēsimus quādrāgēnī singulī
42 XLII quadrāgintā duo
43 XLIII quadrāgintā trēs
44 XLIV quadrāgintā quattuor
45 XLV quadrāgintā quīnque
46 XLVI quadrāgintā sex
47 XLVII quadrāgintā septem
48 XLVIII duodēquīnquāgintā duodēquīnquāgēsimus
49 XLIX ūndēquīnquāgintā ūndēquīnquāgēsimus
50 L quīnquāgintā, *cīnquāgintā quīnquāgēsimus quinquāgiēns quinquāgēnī
51 LI quīnquāgintā ūnus
52 LII quīnquāgintā duo
53 LIII quīnquāgintā trēs
54 LIV quīnquāgintā quattuor
55 LV quīnquāgintā quīnque
56 LVI quīnquāgintā sex
57 LVII quīnquāgintā septem
58 LVIII duodēsexāgintā
59 LIX ūndēsexāgintā
60 LX sexāgintā sexāgēsimus sexāgiēns, sexāgiēs sexāgēnī
61 LXI sexāgintā ūnus
62 LXII sexāgintā duo
63 LXIII sexāgintā trēs
64 LXIV sexāgintā quattuor
65 LXV sexāgintā quīnque
66 LXVI sexāgintā sex
67 LXVII sexāgintā septem
68 LXVIII duodēseptuāgintā
69 LXIX ūndēseptuāgintā
70 LXX septuāgintā septuāgēsimus septuāgiēs septuāgēnī
71 LXXI septuāgintā ūnus
72 LXXII septuāgintā duo
73 LXXIII septuāgintā trēs
74 LXXIV septuāgintā quattuor
75 LXXV septuāgintā quīnque
76 LXXVI septuāgintā sex
77 LXXVII septuāgintā septem
78 LXXVIII duodēoctōgintā
79 LXXIX ūndēoctōgintā
80 LXXX octōgintā, octāgintā octōgēsimus octōgiēns, octōgiēs octōgēnī
81 LXXXI octōgintā ūnus
82 LXXXII octōgintā duo
83 LXXXIII octōgintā trēs
84 LXXXIV octōgintā quattuor
85 LXXXV octōgintā quīnque
86 LXXXVI octōgintā sex
87 LXXXVII octōgintā septem
88 LXXXVIII duodēnōnāgintā
89 LXXXIX ūndēnōnāgintā
90 XC nōnāgintā, *nōvāgintā nōnāgēsimus nōnāgiēns nōnāgēnī
91 XCI nōnāgintā ūnus
92 XCII nōnāgintā duo
93 XCIII nōnāgintā trēs
94 XCIV nōnāgintā quattuor
95 XCV nōnāgintā quīnque
96 XCVI nōnāgintā sex
97 XCVII nōnāgintā septem
98 XCVIII nōnāgintā octō, octō et nōnāgintā, duodēcentum nōnāgēsimus octāvus, duodēcentēsimus
99 XCIX nōnāgintā novem, novem et nōnāgintā, ūndēcentum nōnāgēsimus nōnus, ūndēcentēsimus
100 C centum centēsimus centiēs, centiēns centūplus, centuplex, centumgeminus centēnī centēsimus
200 CC ducentī ducentēsimus ducēnī
300 CCC trecentī, trecentum trecentēsimus trecēnī
400 CD quadringentī quadringentēsimus quadringēnī
500 D quīngentī quīngentēsimus quingēnī, quingentēnī
600 DC sescentī, sexcentī sescentēsimus sescēnī
700 DCC septingentī septingentēsimus septingēnī
800 DCCC octingentī octingentēsimus octingēnī
900 CM nōngentī nōngentēsimus nongēnī
1000 M mīlle mīllēsimus mīlliēns, mīlliēs mīllenī