Index:Angol/f

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
f-clef	:: f-kulcs 
fable	:: állatmese, mese, mesebeszéd, mesevilág, mítosz, tanmese, valótlanság 
fabled	:: legendás, mesebeli 
fabric	:: ruhaanyag, szerkezet 
fabrication	:: gyártás, készítés, kitalálás, koholmány 
fabulous	:: legendás, mesés 
fabulously	:: mesésen 
facade	:: arculat, épülethomlokzat, homlokzat, külső, külszín, látszat, megtévesztő külső 
face	:: ábrázat, arc, betűfej, betűkép, betűtest, él, előlap, elölnézet, elülső oldal, fej, fejoldal, fejtési felület, fejtési front, felszín, felület, homlokzat, jobb oldal, képe vkinek, külszín, lap, látszat, mintás oldal, munkahely, működési felület, működő felület, nyomófelület, oldallap, rágófelület, síktárcsa, számlap, szín, színoldal, ütőfelület, vágóél 
face-centered	:: felületen középpontos, lapközpontos 
face-piece	:: gázálarc 
facecloth	:: mosdókesztyű 
faceless	:: ismeretlen, névtelen 
facet	:: csiszolt felület, csiszolt lap, csiszolt él, fazetta, oldal, oszlopborda 
facetious	:: bohókás, humoros, malackodóan vicces, malackodóan mókás, mulatságosan pikáns, szellemes, tréfás 
facile	:: alkalmazkodó, engedékeny, gyors, gyors és felületes, könnyű, ügyes 
facilitation	:: könnyítés, megkönnyítés 
facilities	:: berendezés, felszerelés, lehetőségek, létesítmények 
facility	:: adottság, képesség, könnyedség, könnyűség, tehetség 
facing	:: megmunkálás 
facsimile	:: fakszimile, hasonmás 
fact	:: tény 
fact-finding	:: adatgyűjtés 
faction	:: frakció, klikk, párt, pártviszály 
factor	:: alkotóelem, bizományos, együttható, szorzótényező, tényező, ügynök 
factory	:: gyár 
factotum	:: mindenes, tótumfaktum 
factual	:: tényeket tartalmazó, tényleges, valóságos 
facultative	:: fakultatív 
faculty	:: egyetemi kar, fakultás, kar, képesség, rátermettség, tantestület, tehetség, ügyesség 
fad	:: hóbort, vesszőparipa 
faeces	:: fekáliák, ürülék 
fag	:: bagó, bláz, buzi, cigaretta, cigi, ellenszenves férfi, fárasztó unalmas munka, homokos, homoszexuális férfi, meleg, staub, toszakodás 
fag-end	:: csikk 
faggot	:: buzi, ellenszenves férfi, görény, homokos, homoszexuális férfi, kötegelt vas, kötegelt vasrudak, meleg, rőzse, rőzsenyaláb, vesszőköteg 
fail-safe	:: hibamentes 
failing	:: bukásra álló, bukott, gyarlóság, gyengülő, gyenge, gyengeség, hanyatló, hiányában, hiba, kihagyó, kudarcot valló, kudarcot vallott, romló, tökéletlenség 
failure	:: balsiker, bukás, csőd, elégtelenség, elmulasztás, elromlás, hiány, hiba, kudarc, leromlás, megbukás, meghibásodás, mulasztás, pályatévesztett ember, romlás, szervi elégtelenség 
faint	:: ájulás, ájultság, aléltság, alig látható, alig hallható, alig észrevehető, alig érezhető, alig érzékelhető, bágyadt, bátortalan, bizonytalan, elhaló, elmosódott, enyhe, erőtlen, eszméletvesztés, eszméletlenség, félénk, gyenge, halk, halovány, halvány, kényszeredett, ködös, lagymatag, langyos, lankadt 
faint-hearted	:: bátortalan, félénk 
faintness	:: ájulás, gyengeség 
faints	:: szesz eleje, szesz utója 
fair	:: becsületes, elég , helyesen, , jól, kedvező, korrekt, korrektül, közepes osztályzat, meglehetős, pártatlan, pontosan, szép, szépséges, szőke, tetszetős, tisztességes, tisztességesen, vásár, világos 
fair-minded	:: elfogulatlan, igazságos, pártatlan 
fair-skinned	:: világos bőrű 
fairly	:: becsületesen, egész, egészen, elég, eléggé, korrektül, meglehetősen, méltányosan 
fairness	:: becsületesség, korrektség, méltányosság, pártatlanság, szépség, tökéletesség 
fairway	:: golfpálya ápolt pázsitos sima része, hajók rendes útvonala, hajózható csatorna, hajózható átjáró, hajózó csatorna, teniszpálya közepe 
fairy	:: tündér, tündér-, tündéri 
fairy-land	:: tündérország 
fairy-tale	:: tündérmese 
fairytale	:: tündérmese 
faith	:: becsület, bizalom, hit, hitvallás, hűség, ígéret 
faithful	:: , hűséges, pontos 
faithfully	:: hűségesen, pontosan 
faithless	:: hűtlen 
faithlessness	:: hűtlenség 
fake	:: bűvészkellék, bűvészláda, csalás, csaló, csel, értéktelen utánzat, hamisítvány, koholmány, koholás, kötélgyűrű, meghamisítás, szédelgés, szédelgő, szélhámosság, szélhámos, utánzat 
faker	:: csaló, hamisító, szédelgő 
fakir	:: fakír 
falcon	:: sólyom 
fall	:: bukás, bűnbeesés, csapadék, csapadék mennyisége, csökkenés, elbukás, esés, hullás, leesés, lehullás, ősz, tönkrejutás, veszte vkinek, vkinek a veszte 
fall-off	:: csökkenés, hanyatlás, hirtelen lelassulás, lankadás, lelassulás 
fall-out	:: atomcsapadék, kicsapódás, kiválás, következmény, radioaktív poreső, radioaktív csapadék, radioaktív hamueső 
fallacious	:: csalóka, félrevezető, megtévesztő 
fallacy	:: megtévesztés, téves következtetés 
fallback	:: atomrobbanás után lehulló szennyező anyag, lehulló szennyező anyag, lemaradás, tartalék, visszaesés 
fallibility	:: esendőség, gyarlóság, téves voltának lehetősége vminek 
fallible	:: esendő, gyarló, nem csalhatatlan, nem tévedhetetlen 
falling	:: ereszkedő, esés, eső, hulló, zuhanás 
falls	:: vízesés 
false	:: ál-, álnok, csalárd, csalfa, félrevezető, hamis, hamisított, helytelen, hibás, hűtlen, kétszínű, megtévesztő, mű-, nem igaz, nem valódi, pontatlan, színlelt, tettetett, téves, utánzott, valóságnak meg nem felelő, valótlan 
falsetto	:: fejhang 
falsification	:: hamisítás 
falsified	:: hamisított 
falsity	:: csalárdság, hamisság 
faltering	:: bizonytalan, habozó, tétovázó 
fame	:: hír, hírnév 
famed	:: híres, nevezetes 
familiar	:: bizalmas, családias, fesztelenül bizalmaskodó, gyakori, intim, ismert, ismerős, közvetlen stílusú, meghitt, megszokott 
familiarities	:: bizalmaskodás 
familiarity	:: bizalmasság, bizalmaskodás, jártasság, meghittség 
familiarization	:: hozzászoktatás, megismertetés 
family	:: család, családi, család-, előkelő család, előkelő származás, házi, család, nemesi származás, régi család 
family-planning	:: születésszabályozás 
famine	:: éhínség, éhség 
famished	:: kiéhezett 
famous	:: híres 
fan	:: drukker, gabonarosta, legyező, rajongó, szellőztető készülék, szurkoló, ventillátor 
fan-tail	:: ausztráliai legyezős galamb, legyezős galamb, legyező alakú szerkezeti rész, legyező alakú gázégő, pávafark-égő, pávagalamb, szárny, vitorla 
fanatic	:: fanatikus, rajongó 
fanatical	:: fanatikus, rajongó 
fanaticism	:: fanatizmus 
fanciful	:: bogaras, fantáziaszülte, furcsa, hóbortos, irreális, képzeletszőtte, különös, szeszélyes 
fancy	:: ábránd, díszes, elképzelés, extra, kedv, képzelet, képzeletbeli, különleges, luxus, szeszély, tarka, tetszés 
fancy-dress	:: jelmez 
fandom	:: rajongók, szurkolók 
fanfare	:: fanfár, harsonaszó 
fang	:: agyar, karom, méregfog, tépőfog 
fanny	:: fenék, hüvely, popsi, segg, tiszti étkező, tiszti asztal, ülep 
fantasia	:: ábránd, arab ünnepi lovasmutatvány, fantázia 
fantasist	:: képzeletből alkotó művész 
fantassin	:: gyalogos, gyalogos katona 
fantast	:: álmodozó, fantaszta 
fantastic	:: abszurd, bizarr, bogaras, fantasztikus, furcsa, groteszk, hóbortos, irreális, képzelt, képzeletbeli, különös, látomásszerű, rendkívüli, sajátságos, szélsőséges, szertelen, szeszélyes, szokatlan 
fantastically	:: fantasztikusan 
fantasy	:: ábránd, agyrém, agyszülemény, bizarr rajz, bizarr minta, bizarr díszítés, bizarr műalkotás, csapongó képzelet, fantázia, fantazmagória, furcsa rajz, furcsa minta, furcsa díszítés, furcsa műalkotás, groteszk rajz, groteszk minta, groteszk díszítés, groteszk műalkotás, hallucináció, káprázat, képzelet, képzelőerő, képzelődés, képzelőtehetség, látomás, szertelen gondolat, szertelen ötlet, szeszély 
fanzine	:: amatőr magazin 
far	:: erősen, jóval, messze, messzebb eső, messzebb fekvő, messzebbi, messzi, messzire, nagy távolságban, nagyon, sokkal, távol, távol fekvő, távol-, távolabbi, távoli, túlsó 
far-fetched	:: erőltetett, túlzott 
far-flung	:: hatalmas, messze szétágazó, messze szétterjedő, messzenyúló, nagy kiterjedésű, nagyvonalú, széleskörű 
far-reaching	:: messzeható, messzemenő 
farad	:: farad 
faraday	:: faraday 
faradic	:: farádos 
faradism	:: villanyozás 
faradization	:: faradizálás, villanyozás 
faradmeter	:: kapacitásmérő 
faradometer	:: kapacitásmérő 
faraway	:: ismeretlen, messzi, messzi háttér, távoli, távol fekvő, távolról felvett kép 
farce	:: komédia 
fare	:: ellátás, étel, koszt, utas, útiköltség, viteldíj 
farewell	:: búcsú, istenhozzád 
farfetched	:: erőltetett, túlzott 
farm	:: farm, gazdaság, kisbirtok, major, tanya 
farm-boy	:: kisbéres 
farmer	:: farmer, gazda, gazdálkodó, paraszt 
farmhand	:: mezőgazdasági munkás 
farmhouse	:: farmház, parasztház 
farming	:: gazdálkodás 
farmland	:: gazdaság 
farmyard	:: gazdasági udvar 
faro	:: fáraó 
farout	:: avantgárd, avantgard, haladó, kísérleti 
farseeing	:: előrelátó, körültekintő, messzire látó, távolba látó 
farsighted	:: messzire látó, távolba látó, távollátó 
fart	:: fing, szellentés 
farthest	:: legszélső 
farthing	:: fitying 
fascinating	:: elbűvölő, elragadó, magával ragadó, megragadó, nagyon érdekes 
fascination	:: elragadtatás, megbűvölés, megigézés, varázs, vonzerő 
fascism	:: fasizmus 
fascist	:: fasiszta 
fashion	:: divat, fazon, mód, szabás, szokás 
fashion-conscious	:: divatrajongó 
fashionable	:: divatos, elegáns 
fashioning	:: megmunkálás 
fast	:: bezárt, böjt, erős, erősen, gyors, gyorsan, igaz, kicsapongó, könnyűvérű, megbízható, rögzített, sebes, szilárd, szilárdan, színtartó, tartós, zárt 
fastener	:: csat, kallantyú, kapocs, retesz, tolózár 
fastening	:: gombolás, kapcsolás, leszorítás, odaerősítés, retesz, rögzítés, tolózár, zár 
fastidious	:: finnyás, kényes, válogatós 
fastidiousness	:: finnyásság, kényesség, válogatósság 
fastness	:: -állóság, ellenállóság, ellenálló képesség, erőd, erősség, gyorsaság, könnyűvérűség, rögzítettség, szabadosság, szilárdság, színtartóság, szorosság, tartósság, valódiság, vár, védőbástya 
fat	:: bőséges, dús, elhízott, előnyös, előnyös vállalkozás, előnyös munka, fekete üröm, gazdag, gyantás, háj, hájas, hatásos szerep, hatásos sorok, hízlalt, hízott, java vminek, jól felszerelt, kenőanyag, kiadós, kifizetődő vállalkozás, kifizetődő munka, kövér, kövérje, pásztortáska, tapadós, termékeny, testes, tömött, vadspenót, vaskos, vastag, vminek a java, ziccer, zsír, zsiradék, zsíros 
fat-back	:: hátszalonna, menhaden hal 
fatal	:: fatális, halálos, halált okozó, végzetes 
fatalism	:: fatalizmus 
fatalist	:: fatalista 
fatalistic	:: fatalista 
fatalities	:: halálos 
fatality	:: balsors, balvégzet, haláleset, halálos végű szerencsétlenség 
fatally	:: halálosan, tragikusan 
fate	:: elmúlás, halál, pusztulás, sors, vég, végzet 
fated	:: elkerülhetetlen, kijelölt, pusztulásra ítélt, rendelt, végzetes 
fateful	:: életbevágó, végzetes 
fates	:: párkák, sors istennői 
father	:: apa, atya, páter 
father-in-law	:: após 
fatherhood	:: apaság 
fatherless	:: apátlan 
fatherly	:: apához illő, apai, atyai, atyai módon, atyailag 
fathom	:: 182,9 cm, öl 
fathomless	:: feneketlen, megfejthetetlen, mérhetetlen 
fatigue	:: büntetésül kiszabott munka, elfáradás, fáradság, fáradtság, fáradt, kifáradás, kimerültség, soros munka, strapa, szolgálatban felmerülő munka, vesződség 
fatigue-clothes	:: gyakorlóruha 
fatigue-coat	:: rövid munkazubbony 
fatigue-dress	:: katonai gyakorlóruha 
fatigue-duty	:: soros munka 
fatigue-fever	:: agyonhajszoltság, izomláz, kimerültség 
fatigue-jacket	:: munkazubbony 
fatigue-products	:: kifáradási termék 
fatigue-uniform	:: gyakorlóruha, katonai gyakorlóruha 
fatigued	:: fáradt 
fatigueless	:: fáradhatatlan 
fatiguing	:: fárasztó, kimerítő 
fatness	:: kövérség, termékenység, zsírosság 
fats	:: hízott marha, zsír, zsiradék 
fatted	:: hizlalt, hízlalt, hízott 
fattening	:: hízás, hizlaló, hízlalás, hízlaló 
fatty	:: dagadt, dagi, gömböc, hájas, pufi, zsíros 
fatuity	:: butaság, ostobaság 
fatuous	:: buta, ostobán önelégült 
faucet	:: csap 
fault	:: botlás, fogyatékosság, hiányosság, hiba, mulasztás, szabálytalan adogatás, törés, vető, vetődés, vétség 
fault-finder	:: hibakereső, szőrszálhasogató 
fault-finding	:: kicsinyes, kicsinyesség, szőrszálhasogató, szőrszálhasogatás 
faulty	:: hibás 
fauna	:: állatvilág, fauna 
favor	:: csokor, jelvény, jóindulat, kedvezés, kegy, pártfogás, részrehajlás, szívesség, támogatás 
favorable	:: előnyös, kedvező 
favorably	:: kedvezően, szerencsésen 
favoritism	:: kivételezés, protekcionizmus, részrehajlás 
favour	:: csokor, jelvény, jóindulat, kedvezés, kegy, pártfogás, részrehajlás, szívesség, támogatás 
favourable	:: előnyös, kedvező 
favourably	:: kedvezően, szerencsésen 
favourite	:: kedvenc 
favouritism	:: kivételezés, protekcionizmus, részrehajlás 
fawn	:: fiatal őz, őzbarna, őzborjú, sárgásbarna, szarvasborjú 
fawning	:: hízelgő, talpnyaló 
fawningly	:: hízelegve 
fazed	:: ideges, izgatott 
fealty	:: hőség, hűbéreskü, lojalitás 
fear	:: aggodalom, félelem, rettegés, tisztelet, törvénytisztelet 
fearless	:: bátor, rettenthetetlen 
fearlessness	:: bátorság 
fearsome	:: ijesztő, rémséges 
feasibility	:: megvalósíthatóság, valószínűség 
feasible	:: alkalmas, keresztülvihető, lehetséges, megvalósítható, valószínű 
feast	:: lakoma, ünnep, ünnepség, vendégség 
feast-day	:: ünnepnap 
feaster	:: ínyenc, lakmározó, vendég, vendéglátó, vendéglátó gazda 
feasting	:: dőzsölés, lakmározás 
feat	:: hőstett, mutatvány, tett 
feather	:: madártoll, tollazat 
featherbrain	:: mamlasz, szeleburdi, szeles, üresfejű 
featherbrained	:: hebehurgya, kelekótya, ostoba, szeleburdi, szeles 
featherweight	:: pehelysúly, pehelysúlyú 
feathery	:: elütő színű szőrcsomó, hajladozó, lebegő, pehelyszerű, pehelykönnyű, pelyhes, puha, ringó, tollas, tollszerű 
feature	:: arcvonás, attrakció, jellegzetesség, jellemvonás, sajátság, vonás 
featureless	:: jellegtelen, mástól megkülönböztethetetlen 
features	:: tagoltság 
feces	:: ürülék 
fecund	:: termékeny 
fecundation	:: megtermékenyítés 
fecundity	:: termékenység 
fed	:: szövetségi ügynök, szövetségi hivatalnok 
federal	:: államszövetségi, központi, szövetségi 
federalism	:: föderalizmus, szövetségi államrendszer 
federate	:: szövetséges, szövetségi, szövetséges társ 
fee	:: fizetés, honorárium, hűbér, hűbérbirtok, illetmény, illeték 
feeble	:: erőtlen, gyarló, gyenge 
feeble-minded	:: gyengeelméjű 
feebleness	:: gyöngeség 
feebly	:: erőtlenül, gyöngén 
feed	:: abrak, díjazott, eleség, előtolás, etetés, evés, takarmány, táplálkozás, táplálás, táplálék 
feedback	:: visszacsatolás 
feeder	:: adagoló, cuclisüveg, előke, etető, evő, mellékfolyó, partedli, szárnyvonal, tápláló, tápvezeték, töltögető 
feeding	:: élelmezés, előtolás, etetés, evés, takarmányozás, táplálkozás, táplálás, zabálás 
feeding-bottle	:: cuclisüveg 
feedline	:: tápvezeték 
feedstock	:: betáplált alapanyag, betáplált nyersanyag 
feel	:: érzék, érzékelés, érzet, fogás, hangulat, tapintás 
feeler	:: csáp, tapogató, tapogatózás, tapogatódzás 
feeling	:: érzékelés, érzelem, érzés, érzet, érző, hangulat, tapintás, tapintóérzék 
feigned	:: erőltetett, kitalált, színlelt, tettetett 
feint	:: csel, cselfogás, megtévesztő támadás, színlelt támadás, színlelés 
feldspar	:: földpát 
feldspathic	:: földpát tartalmú 
felicific	:: boldogító 
felicitate	:: boldog, boldoggá tett 
felicitation	:: gratuláció, jókívánság, szerencsekívánat 
felicitous	:: boldog, helyesen alkalmazott, helyesen választott, illő, szerencsés, találó, vidám 
felicity	:: boldogság, öröm, szerencse, szerencsés kifejezés, szerencsés szó, szerencsés volta vminek, szerencsésség, találó kifejezés, találó szó, találó volta vminek 
feline	:: macska-, macskaféle, macskaszerű, macskatermészetű 
fell	:: bőr, kegyetlen, kopár hegyoldal, könyörtelen, nyersbőr, szőrme, vad 
fella	:: férfi, fickó, manus, pacák, pasas, pasi, szivar, udvarló 
fellatio	:: felláció, pénisz érintése szájjal 
feller	:: férfi, fickó, manus, pacák, pajtás, pasas, pasi, szivar, udvarló 
fellow	:: fickó, kutató ösztöndíjas, pajtás, párja vminek, pasas, tag, társ, vminek a párja 
fellowship	:: barátság, baráti társaság, diákság, egyesület, egyetemi ösztöndíj, hallgatóság, közösség, ösztöndíj, szövetség, tagság, társaság 
felon	:: aljas, álnok, bűntettes, gonosz, gonosztevő, kegyetlen, körömméreg, körömágy-gyulladás 
felonious	:: bűnös, büntetendő, gonosz 
felony	:: bűn, bűncselekmény, bűntett 
felt	:: filc, nemez 
female	:: női, nőstény 
feminine	:: nőies, nőnemű 
feminist	:: feminista 
femoral	:: combcsonti 
femur	:: combcsont 
fen	:: láp, mocsár 
fence	:: kerítés 
fencer	:: vívó 
fencing	:: vívás 
fender	:: sárhányó, sárvédő 
feral	:: állati, állatias, elvadult, nyers, vad, vadállati, vadon 
ferine	:: rosszindulatú, vad 
ferment	:: erjedés, erjesztő, erjesztő anyag, forrongás, izgalom, kovász, nyugtalanság, zavargás 
fermentation	:: erjedés, erjesztés, felizgatás, forrás, forrongás, izgalom, izgatás, zavar, zavargás 
fermented	:: erjesztett 
fern	:: páfrány 
ferocious	:: kegyetlen, vad, vérengző 
ferocity	:: kegyetlenség, vadság 
ferret	:: vadászmenyét 
ferry	:: komp, rév 
ferryboat	:: komp, komphajó 
fertile	:: termékeny 
fertilizer	:: trágya 
fervent	:: buzgó, forró, heves 
fervently	:: hevesen 
fervid	:: buzgó, forró, heves 
fervor	:: buzgalom, forróság, szenvedély 
fervour	:: buzgalom, forróság, szenvedély 
fess	:: címerpólya 
fesse	:: címerpólya 
fester	:: daganat, fekély, gennyedés, kelés 
festering	:: fekélyesedés, fekélyes, feloszlás, gennyedés, gennyedő, gyűlés, korhadás, korhadó, oszlás, oszló, rothadás, rothadó, üszkös, üszkösödő 
festive	:: pityókás, spicces, ünnepi, ünnepies, ünnepélyes, ünnepi hangulatú, vidám 
festively	:: ünnepélyesen, ünnepien, vidáman 
festivity	:: ünnep, ünnepség, vidámság 
festoon	:: füzérdíszítés, girland 
fetal	:: magzati 
fetch	:: csel, távolság, trükk 
fetching	:: elbájoló, elragadó 
fetchingly	:: elbájolóan, elragadóan 
fetid	:: büdös, rossz szagú 
fetidity	:: büdösség, bűzösség 
fetish	:: bálvány, fétis 
fetishism	:: fetisizmus, fetisizálás, fétiskultusz 
fetishist	:: bálványimádó, fetisizáló 
fetishistic	:: fétis jellegű, fétis-, fétises, fétisszerű 
fetlock	:: bokaszőr, bokaszőrzet, csüdszőrzet 
fetter	:: béklyó, lábbilincs 
fettuccine	:: vékony lapos tésztaféle 
fettucine	:: vékony lapos tésztaféle 
fettucini	:: vékony lapos tésztaféle 
fetus	:: magzat 
feud	:: családi viszály, ellenségeskedés, hűbérbirtok, viszály 
feudal	:: feudális, hűbéri 
fever	:: felajzottság, hév, hőemelkedés, izgalom, izgatottság, láz 
fevered	:: lázas 
feverfew	:: kerti székfű 
feverish	:: heves, lázas 
feverishly	:: hevesen, lázasan 
fey	:: a vég közeledtét érző, bolondos, elátkozott, elvarázsolt, euforiás, halálra szánt, halált váró, haldokló, kótyagos, megbabonázott, szerencsétlen, túlvilági, vég közeledtét érző, végzetes, vizionáló 
fiancé	:: vőlegény 
fiancée	:: menyasszony 
fiasco	:: fiaskó, kudarc 
fib	:: füllentés, ütés 
fiber	:: elemi szál, idegrost, izomrost, rost, rostanyag 
fiberglass	:: üveggyapot 
fibre	:: elemi szál, idegrost, izomrost, rost, rostanyag 
fibreglass	:: üvegfonál, üveggyapot 
fibrillation	:: fibrillálás, rostosodás 
fiction	:: képzelgés, kitalálás, koholmány, regényirodalom, regényműfaj, széppróza, valótlanság 
fictional	:: képzelt, koholt, költött, regényes, regény jellegű, regény-, színlelt 
fictitious	:: alaptalan, képzelt, kitalált, koholt, költött 
fiddle	:: edényszárító, egy kis ravaszság, evőeszköztartó, evőeszköz- és tányérrögzítő, hegedű, hegedűs, kárttisztító, köcsögszárító, mesebeszéd, ostobaság, ravasz fogás, trükk, üvegszárító 
fiddler	:: hegedűs 
fiddling	:: babráló, elbabráló, haszontalan, hegedülő, hegedűn játszó, hegedülgető, hegedűt nyekergető, hegedű nyekergetés, hiábavaló, jelentéktelen, nyekergetés, pepecselő 
fidelity	:: hanghűség, hűség, pontosság, valószerűség 
fidget	:: nyugtalan ember 
fidgety	:: ideges, nyugtalan, türelmetlen 
fie!	:: ejnye-ejnye!, no-no!, pfuj!, szégyelld magad! 
fief	:: hűbérbirtok 
fiefdom	:: hűbérbirtok 
field	:: csatatér, erőtér, háttér, képmező, mező, mezőny, pálya, szántóföld, tér, terep, terület 
field-work	:: földmunka, gyakorlat, iskolai gyakorlat, kiszállás, külső munka, terepmunka 
fiend	:: gonosz lélek, megszállottja vminek, ördög, rabja vminek, vminek a megszállottja, vminek a rabja 
fiendish	:: ördögien gonosz, pokoli 
fierce	:: ádáz, heves, szenvedélyes, tüzes, vad 
fierceness	:: ádázság, hevesség, vadság 
fiery	:: gyúlékony, heves, robbanékony, szenvedélyes, tüzes 
fife	:: kisfuvola, síp 
fifteen	:: tizenöt 
fifth	:: ötödik 
fiftieth	:: ötvenedik 
fifty	:: ötven 
fig	:: csipisz, füge, fügefa 
fight	:: bokszmérkőzés, harc, harcképesség, küzdelem, küzdeni akarás, ütközet, verekedés 
fighter	:: bokszoló, harcos, vadászrepülőgép, verekedő 
fighter-bomber	:: vadászbombázó 
figment	:: képzelt dolog, koholmány 
figurative	:: átvitt, jelképes, képletes 
figure	:: ábra, alak, alakzat, diagram, illusztráció, megjelenés, számjegy, termet 
figurehead	:: névleges vezető, orrszobor 
figures	:: számolás, számtan 
figurine	:: szobrocska 
filament	:: elemi szál, fűtőszál, izzószál, műselyemszál, rost, szál 
filamentary	:: rostos, szálas 
filamentous	:: rostos, szálas 
filch	:: kampósbot, lopás, lopott jószág, tolvaj, tolvajlás, zsákmány 
file	:: adatállomány, akta, iratcsomó, iratgyűjtő, iratrendező, kartoték, oszlop, ráspoly, reszelő, sor 
file-closer	:: sereghajtó 
filial	:: gyermeki 
filibuster	:: obstrukcionista, obstrukció 
filiform	:: fonalszerű, fonalas 
filigree	:: áttört ötvösmunka, finom fémmunka 
filing	:: reszelék 
Filipina	:: fülöp-szigeti 
Filipino	:: fülöp-szigeti férfi, fülöp-szigeti 
fill	:: bőség vmiből, elég vmiből, feltöltés 
fille	:: hajadon, lány, nővér 
filler	:: alapozó, betét, fabetét, gumibetét, hézagkiöntő anyag, rakodócsillés, robbanótöltet, sámfa, spatulyázó anyag, többrétegű karton belső rétege, tölcsér, töltő, töltő szerkezet, töltő anyag, töltőnyak, töltőnyílás, tömedékelő, tömítő 
fillet	:: filé, hajlekötő szalag, hajlekötő pánt, szelet 
filling	:: betöltés, feltöltés, fogtömés, kitöltés, laktató, töltelék, töltés, tömés, vetülékfonal 
fillip	:: apróság, bagatell, enyhe izgatószer, fricska, hiábavalóság, ösztönzés, pattintás, semmiség 
filly	:: fruska, kancacsikó 
film	:: film, hártya, vékony réteg 
filmy	:: áttetsző, fátyolos, fátyolszerű, hályoggal borított, hályogos, hártyás, hártyával borított, könnyű, leheletvékony 
filter	:: füstszűrő, szűrő 
filter-tip	:: füstszűrős 
filter-tipped	:: füstszűrős 
filth	:: csúf beszéd, erkölcstelenség, erkölcstelen látvány, erkölcstelen élet, korrupció, ocsmány beszéd, ocsmányság, piszok, szenny, trágár beszéd, trágárság, züllöttség 
filthy	:: erkölcstelen, mocskos, piszkos, szennyes 
fin	:: öntésforradás, öntésvarrat, pracli, sorja, taraj, úszó, uszony, úszószárny, ventillátorszárny, vezérsík 
final	:: utolsó, végső 
finale	:: befejezés, finálé 
finality	:: véglegesség, visszavonhatatlanság 
finally	:: végül 
finance	:: pénzügy 
financer	:: pénzember 
finances	:: államháztartás, pénzügyek 
financial	:: anyagi, pénzügyi 
financier	:: bankár, pénzember, tőkéstárs 
find	:: felfedezés, lelet, talált tárgy 
finder	:: iránymutató irányvevő, kereső, lelőhely felfedezője, megtaláló, találó 
finding	:: felfedezés, lelet, megtalálás, talált tárgy 
findings	:: hozzávalók, megállapítások, ténymegállapítás 
finds	:: megállapítások 
fine	:: apró, apróra, bérlet-meghosszabbítási illeték, bírság, bravúrosan, cifra, csodálatos, derült, díszes, divatos, egészséges, elegáns, elegánsan, éles, előkelő, finom, finomra, finomított, finoman, hegyes, hűbérúrnak fizetendő kárpótlás, , jól, karcsú, kártalanítás, kellemes, kicsinosított, kitűnő, kiváló minőségű, legkiválóbb merinó gyapjú, nagyszerű, nagyszerűen, nemes, nyúlánk, pompás, pontosan, remek, remekül, ritka, száraz, szennyeződésektől mentes, szép, szépen, szín-, tiszta, üdítő, vég, vékony 
finery	:: cicoma, pipere, pompa 
fines	:: magas fémtartalmú érc 
finesse	:: finesz, finomság, fortély, impassz, ravaszság, szépség 
finger	:: besúgó, index, kallantyú, nyíl, óramutató, retesz, rudacska, tolóka, ujj, vamzer 
fingernail	:: köröm 
fingerprint	:: ujjlenyomat 
fingers	:: ujjak 
fingertip	:: ujjbegy 
finical	:: kényes, szőrszálhasogató, válogatós 
finicking	:: kényes, szőrszálhasogató, válogatós 
finicky	:: kényes, szőrszálhasogató, válogatós 
finish	:: befejezés, felület, hajrá, kidolgozás, kivitelezés, kikészítés, megmunkálás, simaság, vég 
finished	:: befejezett, kidolgozott, kikészített, kiváló, tökéletes 
finisher	:: kegyelemdöfés, kikészítő, útegyengető gép 
finishing	:: befejező, befejezés, bevégzés, kidolgozás, kikészítő, kikészítés, megmunkálás, végső 
finishing-school	:: leányiskola 
finite	:: befejezett, elhatárolt, véges 
fink	:: besúgó, ellenszenves ember, link, megbízhatatlan ember, simlis, spicli, spion, sztrájktörő 
fir	:: erdei fenyő, fenyő 
fir-apple	:: fenyőtoboz 
fir-cone	:: fenyőtoboz 
fire	:: hév, szenvedély, tűz, tüzelés, tűzeset, tűzkár, tűzvész 
fire-brigade	:: tűzoltók 
fire-crack	:: repedés, repedezés 
fire-eater	:: demagóg, hencegő, izgága ember, soviniszta uszító, szájhős, tűzevő, tűznyelő 
fire-guard	:: kályhaellenző 
fire-raiser	:: gyújtogató 
fire-raising	:: gyújtogatás 
firearm	:: lőfegyver 
firebug	:: gyújtogató, szentjánosbogár 
firecracker	:: durranó cukorka, pisztoly, rakétacukorka, revolver 
firefight	:: tűzharc 
firefly	:: szentjánosbogár, világító bogár 
firehouse	:: tűzoltóság 
firelighter	:: gyújtós 
fireman	:: tűzoltó 
fireplace	:: kandalló 
fireproof	:: tűzálló, tűzbiztos 
firestorm	:: tűzvész 
firewater	:: pálinka, tüzes víz 
firewood	:: tüzelőfa, tűzifa 
firework	:: tűzijáték 
fireworks	:: arénázás, cécó, cirkusz, cirkuszolás, dühkitörés, felhajtás, hiszti, hisztizés, izgalom, sziporkázás 
firing	:: égetés, elsülés, fűtés, fűtőanyag, gyújtás, kauterizálás, kiégetés, lövés, robbantás, tűz, tüzelés, tüzelőanyag 
firing-tape	:: gyújtózsinór 
firing-tools	:: piszkavas, tűzkaparó 
firm	:: biztos, cég, erős, határozott, határozottan, kemény, szilárd, szilárdan, vállalat 
firmly	:: erősen, határozottan, keményen 
firmness	:: határozottság, keménység, szilárdság 
first	:: -egyedik, eleinte, először, elseje, első, első alkalommal, első sebesség, első ízben, elsőként, elsőnek, inkább, kezdetben, kezdet, ötös osztályzat 
first-born	:: elsőszülött 
first-rate	:: első osztályú, elsőrendű 
firstborn	:: elsőszülött 
firsthand	:: első kézből való 
firsts	:: legjobb minőségű áruk 
firth	:: folyótorkolat, keskeny tengeröböl, keskeny tengerág 
fiscal	:: főállamügyész, jogtanácsos, kincstári 
fish	:: árboctámasztó, átkelő bárka, csap, csatlakozó lemez, ék, hal, halak, illesztett sínheveder, játékpénz, kötőlap, peca, sínheveder, tehetetlen ember, torpedó, ütközési heveder, vitorlarúd-szilárdító 
fish-fork	:: halászszigony, halvilla, szigony 
fish-tail	:: halfarok 
fishbowl	:: gömbölyű akvárium 
fisher	:: halász 
fishery	:: halászat, halászati jog, halászterület 
fishes	:: halfajták 
fishing	:: halászat 
fishing-line	:: horgászzsinór 
fishline	:: horgászzsinór 
fishnet	:: halászháló 
fishwife	:: halaskofa 
fishy	:: gyanús, hal-, halszerű, kétes 
fissure	:: hasadás, hasadék, repedés, rés 
fist	:: ököl 
fisty	:: bokszolási, zsugori 
fit	:: alkalmas, egészséges, fitt, görcs, illendő, illő, megfelelő, roham, szeszély 
fitful	:: görcsös, rapszodikus, szeszélyes 
fitfully	:: görcsösen, rapszodikusan, szeszélyesen 
fitly	:: illően, megfelelően 
fitment	:: berendezés, felszerelés, montírozás, szerelék 
fitness	:: alkalmasság, állóképesség, használhatóság, megfelelés 
fitter	:: géplakatos, szabász, szerelő 
fitting	:: alkalmas, berendezés, felszerelés, illesztés, illő, megfelelő, próba, szerelvény, testhezálló 
fittingly	:: alkalmasan, megfelelően 
fittingness	:: alkalmasság 
fittings	:: alkatrészek, felszerelési cikkek, kellékek, szerelvények 
five	:: öt 
five-pounder	:: ötfontos 
fiver	:: ötdolláros, ötfontos, ötös bankjegy 
fix	:: bunda, bütykölés, gyógyír, hajóhely-meghatározás, helyzetpont-meghatározás, helyzetpont-bemérés, helyzetpont, igazítás, javítás, kábítószer-injekció, kellemetlenség, kenőpénz, megfigyelt hajóhelyzet, megvesztegetési pénz, nehéz helyzet, orvosság, öntecstisztítás, szorultság 
fixation	:: fixáció, lelki komplexus, megállapítás, rögzítés, tartósítás 
fixative	:: fixáló, rögzítőszer 
fixed	:: állandó, fix, mozdulatlan, rögzített, szilárd, változatlan 
fixer	:: ezermester, fixáló, kábítószerárus, rendőrségi kijáró, rögzítőszer 
fixing	:: elintézés, fixálás, fixáló, leszorítás, megállapítás, rögzítés, rögzítő 
fixings	:: hozzávalók, kellékek 
fixity	:: szilárdság 
fixture	:: alkatrész, hozzávaló, kellék, mérkőzés, öreg motoros, tartozék, verseny 
fixtures	:: berendezési tárgyak, felszerelési tárgyak 
fizz	:: pezsgő, sistergés 
fizzle	:: kudarc, pezsgés, sistergés 
fizzy	:: pezsgő, szénsavas 
fjord	:: fjord 
flabbergasted	:: döbbent, meghökkent 
flabbergasting	:: megdöbbentő, meghökkentő 
flabby	:: elpuhult, ernyedt, gyenge, petyhüdt 
flaccid	:: ernyedt, petyhüdt 
flacon	:: flakon 
flag	:: aranyzab, elsárgult levél, gatya, hiányjelző kartonnyelv, hosszúszőrű angol vizsla farka, írisz, járdakő, jelzőzászló, korhadt ág, kőkocka, kőlap, levél, lobogó, macskakő, másodrendű evezőtoll, nőszirom, száraz levél, széles levelű gyékény, tipegőkő, zászló 
flag-flaying	:: mentés 
flagpole	:: zászlórúd 
flagrancy	:: botrányos volta vminek, égés, gyulladás, izzás, visszataszító volta vminek 
flagrant	:: botrányos, égbekiáltó, égő, égő vörös, felháborító, gyulladt, heves, hírhedt, , izzó, kiáltó, kirívó, ordító, vérlázító 
flagship	:: parancsnoki hajó, tengernagyi hajó, zászlóshajó 
flagstaff	:: zászlórúd 
flagstone	:: járdakő, kőlap, tipegőkő 
flail	:: aknataposó harckocsi, csép, cséphadaró, láncos buzogányhoz hasonló ütőfegyver 
flair	:: szimat 
flak	:: kritika, légelhárító tűz, légelhárító tüzérség, légvédelmi tűz, légvédelmi tüzérség, letolás, panasz, panaszelhárító tisztviselő 
flake	:: forgács, függőkosár, hópehely, hópihe, kovácsreve, lemez, lemezke, pehely, pihe, pikkely, repedés, réteg, szárítóállvány, szikra, sziporka, vékony réteg 
flaky	:: pelyhes, réteges 
flamboyant	:: késői gót, lángszerű, rikító, színpompás 
flamboyantly	:: rikítóan, színpompásan 
flame	:: fényesség, láng, lángolás, ragyogás, szenvedély, szerelme vkinek, szerelmese vkinek, szerint 
flame-thrower	:: lángszóró 
flameout	:: hajtóműleállás, lángkicsapódás, tűzkicsapódás 
flamethrower	:: lángszóró 
flaming	:: heves, kiszínezett, kitörő, lángokban álló, lángolás, lángoló, lobogás, lobogó, nyavalyás, rikító, rohadt, túl díszített, vacak 
flamingo	:: flamingó 
flammability	:: gyúlékonyság, tűzveszélyesség 
flammable	:: gyúlékony, tűzveszélyes 
flan	:: gyümölccsel töltött vajastészta-kosárka, lapka 
flange	:: karima, perem 
flank	:: dolgozó felület, épület oldalszárnya, hadsereg szárnya, hegyoldal, horpasz, lágyék, oldalszárny, oldal, oldalsánc, szárny 
flanker	:: oldalbástya, oldalozás, oldalozó támadás, oldalozó tüzet leadó támadás, oldalba támadás, oldalvéd, oldalozó erődítés, oldalrész 
flannel	:: gyapjúkasa, kasa, mosdókesztyű, padlóruha, porhintés, porrongy, portörlő, szemfényvesztés 
flannels	:: flanell alsóruha, flanellnadrág, kasanadrág, tenisznadrág 
flap	:: boríték ragasztós hátrésze, csapkodás, csapódeszka, csappantyú, fejvesztettség, fékezőszerkezet, fékszárny, felhajtható lap, felhajtható lemez, fül, hajtóka, izgalom, kalapkarima, karima, kopoltyúfedő, lámpaláz, lebeny, leffentyű, leszállólap, libegés, meglegyintés, nyakleves, redőnyzár, segédszárny, szárnycsapkodás, szárny, zsebfedő, zűrzavar 
flapper	:: bakfis, csattogtató, cséphadaró, csitri, farkvég, fiatal fogoly madár, fiatal lány, idei vadkacsa, kereplő, kéz, légycsapó, mancs, pelyhes madárfióka, serdülő lány, úszóláb, uszony, úszószárny 
flapper-bracket-seat	:: motokerékpár-pótülés 
flapperdom	:: serdülő kor 
flappers	:: fül, fülek 
flappy	:: csapkodó, lebegő 
flare	:: bővülés, csillogás, csőtok, fellobbanás, fényjelzés, harisnyaszegély, jelzőfény, kihajtott bőrnyelv, kihasasodás, kiöblösödés, kiszélesedés, kitágulás, kúposan tágított csővég, kúposodás, kúposság, lobogó láng, nyomcsatorna, tölcsér, világító fáklya, világítórakéta 
flares	:: trapéznadrág 
flash	:: csiricsáré, fellobbanás, feltűnő, felvillanás, felvillanó fény, fényjelzés, hadosztályjelvény, jelzőfény, mutatós, pillanat, rikító, vaku, villanás, villanófény, zseblámpa 
flash-house	:: borbély 
flash-point	:: gyulladáspont 
flashback	:: átütés, lángvisszacsapás, visszaugrás, visszapillantás, visszagyújtás 
flashbulb	:: villanólámpa 
flasher	:: exhibicionista, felületes hencegő alak, felvillanó szerkezet, fényreklám 
flashgun	:: vaku 
flashily	:: cifrán, rikítóan 
flashlight	:: elemlámpa, fényjelzés, jelzőfény, vaku, villanófény, zseblámpa 
flashly	:: feltűnő, mutatós, rikító 
flashy	:: csiricsáré, feltűnő, mutatós, rikító 
flask	:: flaska, lombik, üveg 
flat	:: alföld, állódíszlet, állott, , egyenes, egyenletes, egyhangú, fakó, félhanggal leszállított, gumidefekt, határozott, határozottan, homokzátony, kereken, kifejezett, lakás, lap, lapály, lapjával, lapos, lapos felület, laposan, nyílt, nyíltan, sekélyes, sík, síkság, sima, sziklazátony, színfal, szürke, tompa, unalmas 
flat-mate	:: lakótárs 
flatcar	:: pőrekocsi 
flatfish	:: lepényhal 
flatfoot	:: detektív, hekus, lúdtalp, rendőr, zsaru 
flatly	:: határozottan, kereken, laposan 
flatness	:: egyhangúság, laposság 
flatterer	:: hízelgő 
flattering	:: hízelgő 
flattery	:: hízelgés 
flattop	:: repülőgép-anyahajó 
flatulence	:: dagályosság, kiad, szélszorulás 
flatulent	:: dagályos, felfúvódott 
flatulently	:: dagályosan 
flaunt	:: fitogtatás, lengetés, lobogtatás 
flaunting	:: hencegő, kérkedő, kihívó, lebegő, lengő, lobogó, rikító 
flaunty	:: hencegő, kérkedő, kihívó, rikító 
flavor	:: aroma, illat, illatosító anyag, íz, ízesítő anyag, jellemző tulajdonság, különleges tulajdonság, légkör, sajátosság, zamat 
flavored	:: ízesített 
flavoring	:: ízesítés, ízesítő anyag 
flavorless	:: ízetlen 
flavour	:: aroma, illat, íz, ízesítő anyag, jellemző tulajdonság, különleges tulajdonság, légkör, renonszot csinál, sajátosság, zamat 
flavoured	:: ízesített 
flavouring	:: fűszerez, ízesítés 
flavourless	:: ízetlen 
flaw	:: alaki hiba, folt, folytonossági hiány, hasadás, hasadék, hézag, hiányosság, hiba, jellembeli fogyatékosság, öntvényhólyag, repedés, repesz, széllökés, szélroham, szenvedélyes érzelmi kitörés, szépséghiba, szilánk, tévedés, törés 
flawed	:: hibás, repedezett, repedt, selejtes, törékeny 
flawful	:: hibás, selejtes 
flawless	:: hibátlan, makulátlan, tökéletes 
flawlessly	:: hibátlanul, makulátlanul, tökéletesen 
flawlessness	:: makulátlanság, szeplőtlenség, tökéletesség 
flawy	:: foltos, hibás, selejtes, viharos 
flax	:: len 
flaxen	:: len-, lenszőke, szöszke 
flay-flint	:: uzsorás 
flayer	:: dögnyúzó, gyepmester, nyúzó, sintér 
flaying-house	:: gyepmesteri telep, sintértelep 
flea	:: bolha 
fleck	:: darabka, petty, pötty, szeplő 
fledged	:: kinőtt tollú, repülni tudó 
fledgeling	:: fiatal madár, kezdő, zöldfülű 
fledgling	:: fiatal madár, kezdő, zöldfülű 
fleece	:: báránybunda, gyapjú 
fleecy	:: fodros, gyapjas, pelyhes 
fleet	:: flotta, fürge, gyors, hajóhad, hajóraj, szapora 
fleeting	:: elröppenő, múlandó, múló 
fleetingly	:: kis ideig, múlandóan 
Flemish	:: flamand, flamand nyelv 
flenge	:: karima, perem 
flesh	:: emberi test, hús, húsétel, húsoldal, test 
fleshy	:: húsos, húsban levő, molett 
flews	:: lelógó ajak, lelógó pofa, lelógó száj 
flex	:: szigetelt huzal, telefonzsinór, zsinór 
flexibility	:: hajlékonyság, hajlíthatóság 
flexible	:: hajlékony, hajlítható, rugalmas 
flick	:: csettintés, fricska, legyintés, meglegyintés, pattintás, pöccintés 
flicker	:: lebegés, lobbanás 
flickering	:: lebegő, pislákoló, vibráló 
flickery	:: bizonytalan, remegő, reszkető 
flies	:: cipzár, slicc, zsinórpadlás 
flight	:: emelet, láncos csúszda vonszolója, lépcsőforduló, lépcsőköz, megfutamodás, menekülés, repülés, repülőjárat, terelőlapát, vonszoló, vonszolótag 
flightless	:: röpképtelen 
flighty	:: állhatatlan, csapodár, felületes, gyors, hebehurgya, ingatag, könnyelmű, léha, röpke, szeles, szeleburdi 
flimsiness	:: gyengeség, könnyűség 
flimsy	:: gyarló, gyenge, könnyű, laza, másolópapír, selyempapír, vékony 
fling	:: csipkelődő megjegyzés, csípős megjegyzés, csúfolódó megjegyzés, dobás, gúnyos megjegyzés, gúnyolódó megjegyzés, hajítás, hirtelen heves mozdulat, kiruccanás, kirúgás, kísérlet, kitombolás, kötekedő megjegyzés, lendítés, lumpolás, mulatozás, próbálkozás, skót táncfajta, szórakozás, szúrós megjegyzés, vetés 
flint	:: kova, kovakő, kvarckavics, tűzkő 
flint-lock	:: kovás puska 
flinty	:: kemény, kovás 
flip	:: feldobás, flegma, fricska, lezser, pattintás 
flippancy	:: komolytalanság, nyegleség 
flippant	:: komolytalan, nyegle 
flippantly	:: komolytalanul, nyeglén 
flipper	:: úszóláb 
flippers	:: békaláb, békatalp 
flirt	:: kacér 
flirtation	:: flört, kacérkodás 
flirtatious	:: csélcsap, flörtölős, flörtös, udvarlós 
flirting	:: flörtölés 
flit	:: buzi, elhurcolkodás, elköltözködés, elköltözés, homokos, homoszexuális férfi, költözködés, költözés, lakásváltoztatás 
float	:: kerekeken vontatott dobogó, kikötőhíd, rivaldafény, stráfkocsi, tutaj, úszó, úszógömb 
float-board	:: keréklapát 
floating	:: lebegő 
floc	:: iszappehely, pehely 
flocculation	:: csomósítás, flokkuláció, pehelykiválás, pehelykicsapódás, pelyheződés, pelyhesedés, pelyhesítés 
floccule	:: pehely 
flock	:: csapat, falka, gyapjú, nyáj, pehely, pihe, sereg 
floe	:: úszó jégtábla 
flogger	:: korbácsoló, lovaglóostor, megfenyítő 
flogging	:: faerezés utánzása, fenyíték, flóderozás, megkorbácsolás, megostorozás, megvesszőzés, testi fenyítés 
flood	:: ár, árvíz, dagály 
flood-control	:: árvízvédelem 
flood-prevention	:: árvízvédelem 
floodlight	:: díszkivilágítás, reflektorfény 
floodlit	:: kivilágított 
floodplain	:: ártér, árvízjárta terület, hullámtér 
floor	:: dobogó, emelet, fenék, hajófenék, legalacsonyabb ár, padló, szint, talp, tengerfenék, ülésterem 
floor-board	:: padlódeszka 
floor-cloth	:: felmosórongy 
floor-polish	:: padlófénymáz 
floor-tile	:: padlóburkoló lap, padlóburkoló mozaiklap 
floor-walker	:: áruházi felügyelő 
floorboard	:: padlódeszka 
flooring	:: földhöz vágás, leterítés, padló, padlóburkolat, padlózás, padlózat 
floorspace	:: alapterület, állás-alapterület, födémterület, gép-alapterület, lakóterület, padlóterület, pályaváz-szerkezet 
floosie	:: cafka, kétes erkölcsű lány, ribi 
floosy	:: cafka, kétes erkölcsű lány, ribi 
floozie	:: cafka, kétes erkölcsű lány, ribi 
floozy	:: cafka, kétes erkölcsű lány, ribi 
flop	:: esés, pottyanás, puffanás 
floppy	:: elhanyagolt külsejű, ernyedt, gondatlan, lagymatag, laza, lecsüngő, lelógó, lógó, lötyögő, petyhüdt, pongyola, slampos, teddide-teddoda, tutyi-mutyi 
flora	:: flóra, növényvilág 
floral	:: virág-, virágos 
florid	:: pirospozsgás, túl díszes, virágdíszes 
florin	:: forint, kétshillinges, kétshillinges ezüstérme 
florist	:: virágárus 
floss	:: füstgázcsatorna, hernyóselyem, kukoricahaj, pehely, pihe, salaknyílás, szőrcsomó, üveges salak 
floss-hole	:: füstgázcsatorna, salaknyílás 
flossy	:: cicababa, csinos fruska, elegáns, fess, pihés, puha, selymes, selymes tapintású 
flounce	:: csapkodás, ficánkolás, fickándozás, fodor, hánykolódás, hirtelen gyors mozdulat, hirtelen mozdulat, küszködés, ugrándozás 
flounder	:: lepényhal 
flour	:: liszt 
flourish	:: cifrázat, cikornya, egészség, ékítés, erő, feltűnő fitogtatás, feltűnő csillogtatás, fioritúra, hadonászás, harsonaszó, határozott tollvonás, jólét, kacskaringó, kihívó fitogtatás, kihívó csillogtatás, körben forgatás, lebegtetés, lendületes tollvonás, lendületes mozdulat, lengetés, lóbálás, lobogtatás, merész tollvonás, sallang, suhogtatás, széles mozdulat, szóvirág, trombitaszó, tus, villogtatás, virágzás, virulás 
flout	:: csúfolódás, gúnyolódás, megvetés, semmibevevés, sértés, sértő beszéd, sértő viselkedés 
flouter	:: csúfolódó, gúnyoló 
flouting-stock	:: gúny tárgya, nevetség tárgya 
flow	:: ár, áradat, áramlás, dagály, folyás, ömlés 
flowchart	:: folyamatábra 
flower	:: virág 
flowerbed	:: ágyás, virágágy 
flowered	:: virágos 
flowerpot	:: virágcserép 
flowery	:: faágmintával díszített, sallangos, szóvirágokkal ékes, virágmintával díszített, virágokkal borított, virágokkal díszített, virágos, virágzó 
flowsheet	:: folyamatábra 
flu	:: influenza 
flub-up	:: baki, baklövés, ballépés, hiba 
fluctuation	:: hullámzás, ingadozás, változás 
flue	:: füstcsatorna, füstcső, kémény, kürtő, pehely, pihe 
fluency	:: folyékonyság, gördülékenység, könnyedség, tárgyalóképesség 
fluent	:: folyékony, gördülékeny, kecses, könnyed 
fluff	:: pehely, pihe 
fluffy	:: bolyhos, pelyhes, pihés, vattaszerű 
fluid	:: cseppfolyós, cseppfolyós közeg, folyadék, folyékony, lyukfolyadék 
fluidity	:: fluiditás, folyási jelenség, folyékonyság, folyóképesség, hígfolyósság, mozgékonyság, önthetőség 
fluidization	:: fluidizálás 
fluidizing	:: fluidizáció, megfolyósodás 
fluke	:: farkuszony, horgonyhegy, horogkarom, lepényhal, mázli, métely, szerencse 
flume	:: beömlő akna, csatorna, falazott csatorna, folyó, hegyszoros vízfolyással, iszapcsatorna, iszapkanális, malomárok, úsztató csatorna 
flummery	:: halandzsa, sületlenség, tejkrém, tojáskrém, zabkása 
flunkey	:: lakáj 
flunky	:: lakáj 
fluorescence	:: fluoreszkálás, fluoreszcencia 
fluorescent	:: fluoreszkáló 
fluoride	:: fluorid 
flurry	:: izgalom, izgatottság, széllökés, szélroham 
flush	:: áradat, áradás, bőséges, bővelkedő, csordultig telt, egy szinten levő, egy síkban levő, egy vonalban levő, elvörösödés, felhevülés, fellobbanás, felriasztott madárcsapat, felvert madárcsapat, flöss, kicsorduló, kipirulás, öblítés, pír, pirulás, tisztítás, túláradó 
flushed	:: felhevült, kipirult 
fluster	:: izgalom, nyugtalanság 
flustered	:: ideges, izgatott, zavart 
flute	:: furulya 
flutter	:: aggodalom, csattogás, csörgés, felületrezgés, fogadás, gyors szívdobogás, gyors érverés, idegesség, ide-oda röpködés, ingadozás, izgalom, izgatottság, kisebbfajta spekuláció, lázas izgalom, lebegés, lebegtetés, lengés, lengetés, libegés, lobogás, lobogtatás, nyugtalanság, pislogás, pulzálás, rebbenés, remegés, röpdösés, röpködés, szabálytalan szívdobogás, szabálytalan érverés, szárnycsapkodás, szárnyrezegtetés, szárnyverdesés, szemrebbenés, szorongás, torzulás, tőzsdézés kis tételekben, vibrálás 
fluttery	:: izgulékony 
fluvial	:: folyami, folyó-, folyóvízi 
fluviatile	:: folyóvízi 
flux	:: állandó mozgás, állandó változás, áradat, áramlás, fluxus, folyadékmozgás, folyás, folyósító szer, keringés, özön, salakosító adalékanyag 
fly	:: agyafúrt, billegő, egylovas kocsi, fortélyos, gomblyukfedő lebeny, gombolás, hasíték, himba, konflis, légy, sátorlap, slicc, szabályozó kar 
fly-agaric	:: légyölő galóca 
fly-swatter	:: légycsapó 
fly-wheel	:: lendítőkerék, lendkerék 
flyboy	:: dörzsölt fickó, pilóta, rafinált ember, ravasz ember 
flying	:: aviatika, eliramodás, elrepülés, felröppenés, futó, gyors, kibontás, kifüggesztés, kitűzés, lebegő, levegőben úszó, libegő, lobogó, menekülő, menekülés, múlás, repülő, repülés, robbantás, rohanó, röpke, rövid, sziporkázás, szökés, szökő, útnak indítás 
flyover	:: felüljáró 
flyspeck	:: légyköpés, légypiszok 
foal	:: csikó 
foam	:: hab, tajték 
fob	:: költségmentesen hajóra rakva, órazseb 
focal	:: gyújtóponti 
focuse	:: fókusz, gócpont, gyújtópont, középpont 
fodder	:: abrak, takarmány 
foe	:: ellenfél, ellenség 
foetal	:: magzati 
foetus	:: magzat 
fog	:: köd 
fog-horn	:: ködkürt, ködsziréna 
foggy	:: elmosódott, homályos, ködös 
fogyish	:: elavult, régimódi 
foil	:: ellentét, fólia, folpack, kontraszt, nyom, vadcsapás, vívótőr 
fold	:: akol, gyűrődés, karám, nyáj, ránc, redő, -szeres, talajegyenetlenség 
foldaway	:: felhajtható, összecsukható 
folder	:: dosszié, irattartó 
folderol	:: értelem nélküli énekrefrén, tralala 
foliage	:: lomb, lombozat 
folk	:: emberek, nép, népi 
folk-tale	:: népmese 
folks	:: család, hozzátartozók 
folksy	:: barátkozó, közvetlen modorú, népieskedő, népies, népszerű, népszerűbb igényeket kiszolgáló, társas 
follow-through	:: labda átkísérése, lendületes ütés, lendületes ütés befejező szakasza, ütés átkísérése 
follow-up	:: követés, második, második prospektus, utókezelés, utólagos, üldözés, vmit követő 
follower	:: bizalmas embere vkinek, embere vkinek, kísérő, követő, tanítvány, tisztelő 
following	:: alábbi, hívek, kíséret, következő, követés, követők, párthívek, utána következő, üldözés 
folly	:: butaság, könnyelműség, ostobaság 
fomentation	:: borogatás, elősegítés, meleg borogatás, ösztönzés, szítás 
fond	:: dédelgetett, engedékeny, gyengéd, kedvenc, szerető 
fondling	:: becéző, becézés, dédelgető, dédelgetés 
fondly	:: hiszékenyen, naivan, szeretettel, szeretően 
fondness	:: elfogultság, előszeretet, gyengédség, kényeztető szeretet, szeretet 
fondu	:: fondü 
fondue	:: fondü 
font	:: betűfaj, betűkészlet, forrás, keresztelő medence, keresztkút, olajtartály, öntés, öntvény, szenteltvíz tartó 
food	:: élelem, élelmiszer, ennivaló, étel, táplálék 
foodstuff	:: élelmiszer 
fool	:: bolond ember, együgyű, gyümölcskrém, udvari bohóc 
fool-proof	:: igen egyszerű, könnyen kezelhető, üzembiztos 
foolery	:: bohóckodás, bolondozás 
foolhardy	:: merész, vakmerő 
foolish	:: bolond, buta, esztelen, nevetséges 
foolishly	:: bután, nevetségesen 
foolproof	:: üzembiztos 
foolscap	:: bohócsapka, csörgősipka, fogalmazópapír, fólió alakú írópapír, kockás papír, nyomópapír szabványméret, szamársüveg, vonalzott papír 
foot	:: láb, lerakódás 
foot-gear	:: cipő, lábbeli 
foot-race	:: futóverseny, síkfutás 
foot-stool	:: zsámoly 
footage	:: hosszúság, terjedelem 
football	:: amerikai futball, foci, futball-labda 
footballer	:: futballista, futballjátékos, labdarúgó 
footbridge	:: gyalogos felüljáró, gyaloghíd, palló 
footfall	:: lépés, lépés hangja 
foothills	:: alacsony dombok, előhegység, kifutó dombok 
foothold	:: talpalatnyi hely 
footing	:: alap, alapzat, állapot, belépés, felvétel, helyzet, körülmények, lábazat, lábtartás, talpalatnyi hely, viszonyok 
footlocker	:: katonaláda 
footman	:: inas, lakáj, szolga 
footnote	:: lábjegyzet 
footpad	:: szegénylegény, útonálló 
footpath	:: gyalogút, ösvény 
footprint	:: lábnyom 
footrest	:: lábtartó 
footsoldier	:: baka, gyalogos, gyalogos katona 
footsore	:: fájós lábú, lábfájós 
footstool	:: zsámoly 
footwear	:: cipő, lábbeli 
footwork	:: lábmunka 
fop	:: jampec, piperkőc 
forage	:: abrak, takarmány, takarmányozás 
foray	:: fosztogató behatolás 
forbear	:: előd, ős 
forbearance	:: béketűrés, elnézés, türelem 
forbearing	:: béketűrő, elnéző, türelmes 
forbidden	:: tiltott 
forbidding	:: betiltás, eltiltás, félelmetes, fenyegető, letiltás, megtiltás, vészjósló, visszataszító 
force	:: energia, erő, erőfeszítés, erőkifejtés, erősség, erőszak, érvény, érvényesség, hatalom, kényszer, kényszerítés 
forced	:: erőltetett 
forceful	:: energikus, erélyes, erős, erőteljes 
forcefully	:: erélyesen, erősen, erőteljesen 
forcefulness	:: erély 
forceps	:: csipesz, fogó 
forcible	:: energikus, erőteljes, hathatós, kierőszakolt 
forcibly	:: erőteljesen, kierőszakoltan 
ford	:: gázló 
fore	:: elöl, elöl levő, előre, első, elülső, hajó orra 
fore-and-aft	:: elejétől végig, hosszanti, hosszirányú, teljes hosszában 
forearm	:: alkar 
forebear	:: előd, ős 
foreboding	:: előre megsejtés, rossz előjel, rossz előérzet 
forebrain	:: előagy 
forebreast	:: fejtési front, munkahely 
forecast	:: előrejelzés, előrelátás, jóslat, jóslás, megsejtés, prognózis 
forecaster	:: előrejelző 
forecastle	:: előfedélzet felépítménye, emelt előrész, fedetlen sétafedélzet, legénységi kabin, orrkabin, személyzeti szállás 
foreclosure	:: ingatlanárverés 
forecourt	:: előudvar 
forefather	:: előd, ős, ősapa 
forefinger	:: mutatóujj 
forefront	:: eleje vminek, előtér, vminek az eleje 
foregoing	:: előbb említett, megelőző 
foreground	:: előtér 
forehead	:: homlok 
foreign	:: külföldi 
forelock	:: üstök 
foreman	:: brigádvezető, csoportvezető, előmunkás, esküdtszék elnöke, művezető, pallér 
foremost	:: elsőként, elsőnek, legelső 
forename	:: keresztnév, utónév 
forenoon	:: délelőtt 
forensic	:: törvényszéki 
foreordained	:: előre elrendelt 
foreplay	:: előjáték, nemi előjáték 
forerunner	:: előfutár, előhírnök, előjel, hírnök 
foreseeable	:: előre látható, megjósolható 
foreshow	:: előjel, előre jelzés 
foresight	:: célgömb, előrelátás, gondoskodás, jövőbe látás, körültekintés 
forest	:: erdő, erdőség 
forestalling	:: felvásárlás, megelőzés 
forester	:: erdész 
forestry	:: erdészet, erdészeti, erdőgazdaság, erdőművelés, erdőség 
foretaste	:: ízelítő 
forethought	:: előre megfontolt szándék, előrelátás, gondoskodás 
foretoken	:: előjel 
forevermore	:: mindörökké 
foreword	:: előszó 
forfeit	:: bánatpénz, bírság, büntetés, eljátszott, eljátszás, elkobzott, elkobzás, elvesztés, zálog 
forfeiture	:: eljátszás, elkobzás, elvesztés 
forge	:: kohó, kovácsműhely, kovácstűzhely, vasgyár 
forger	:: bankjegyhamisító, kovács, kovácsoló 
forgery	:: hamis okirat, hamisítás, hamisítvány, koholmány 
forget-me-not	:: nefelejcs 
forgetful	:: feledékeny, figyelmetlen, hanyag 
forgetfulness	:: feledékenység, hanyagság 
forgivable	:: bocsánatos, megbocsátható 
forgiveness	:: bocsánat, elengedés, elnéző jóindulat, megbocsátás 
forgiving	:: elnéző, engedékeny, megbocsátó 
fork	:: elágazás, vasvilla, villa 
fork-lift	:: emelővilla, villástargonca 
forklift	:: emelővilla 
forkload	:: villányi 
forlorn	:: elhagyatott, elhanyagolt, kétségbeesett, szánalmas 
forlornly	:: elhagyatottan, elhanyagoltan, kétségbeesetten, szánalmasan 
form	:: alak, forma, osztály 
formal	:: előírásos, formai, hivatalos, szabályszerű 
formaldehyde	:: formaldehid 
formality	:: alakiság, ceremónia, formaság, külsőség, szertartásosság 
formalization	:: formálissá tétel, szertartásoskodás 
formally	:: előírásosan, formailag, hivatalosan 
formamide	:: formamid, hangyasavamid 
format	:: alak, formátum, ívnagyság 
formation	:: alakulat, alapítás, harcrend, keletkezés, képződés, képződmény, kialakulás, létrehozás, megalakítás 
formative	:: alakító, fejlődésképes, formáló, képző, képzőelem, kialakító 
former	:: korábbi 
formerly	:: korábban, régebben 
formic	:: hangyasavas 
formica	:: rétegelt hőálló műanyag 
formidable	:: félelmetes, ijesztő, rettentő 
forming	:: képző, megmunkálás 
formless	:: alaktalan, formátlan 
formlessness	:: alaktalanság 
formol	:: formaldehid 
formulation	:: kifejezésre juttatás, megszövegezés, szabályokba foglalás 
fornication	:: fajtalankodás, paráználkodás 
forsaken	:: cserbenhagyott, elhagyott 
forsooth	:: csakugyan, igazán, valóban 
forswearer	:: eskü alatt tagadó, hamisan esküvő 
forswearing	:: elvetés, hamis eskü, megtagadás 
forsworn	:: hamisan esküvő 
forth	:: előre, ki, tovább 
forthcoming	:: bekövetkező, készséges, következő, közeledő, közelgő, rendelkezésre álló 
forthright	:: azonnal, egyenes, kereken, nyílt, nyíltan, nyomban, őszinte, őszintén, tüstént 
forthrightly	:: egyenesen, nyíltan, őszintén 
forthrightness	:: egyenesség, nyíltság, őszinteség 
forthwith	:: azonnal, haladéktalanul 
fortification	:: erőd, erődítmény, erősítés, sánc 
fortitude	:: állhatatosság, bátorság, erő, lelkierő 
fortnight	:: két hét 
fortress	:: erőd, erődítmény 
fortuitous	:: esetleges, váratlan, véletlen 
fortuitously	:: váratlanul, véletlenül 
fortuity	:: vakeset, véletlenség 
fortunate	:: kedvező, szerencsés 
fortunately	:: szerencsére 
fortune	:: sors, szerencse, vagyon, végzet 
fortune-teller	:: jós, jósnő, jövendőmondó 
fortune-telling	:: jövendőmondó, jövendőmondás 
forty	:: negyven 
forum	:: fórum 
forward	:: arcátlan, buzgó, csatár, előre, előre haladó, elülső, haladó szellemű, koraérett, korai, pimasz, tovább 
forwarding	:: elküldés, előmozdítás, enyvezés és gömbölyítés, hajtatás, küldés, szállítmányozás, szállítás 
forwards	:: csatárok, csatársor 
fossil	:: kövület, maradi ember, őskori lelet 
fossilized	:: állandósult, megkövesedett 
foster-brother	:: fogadott fivér, tejtestvér 
foster-father	:: nevelőapa 
foster-home	:: nevelőotthon 
foster-mother	:: műanya, nevelőanya 
foster-nurse	:: szoptatós dajka 
foster-sister	:: fogadott nővér, tejtestvér 
fosterage	:: dajkaságba adás, dajkaság, dajkabér, nevelőszülőkhöz adás 
fosterer	:: előmozdító, nevelőszülő, támogató 
fosterling	:: dajkaságba vett gyermek, fogadott gyermek 
fostress	:: ápolónő, dajka, gondozónő 
foul	:: alávaló, aljas, koszos, ocsmány, piszkos, piszoktól eldugult, rossz szagú, szabálysértés, szabálytalanság, tiltott, tisztességtelen, undorító, visszataszító 
foul-mouthed	:: mocskos szájú 
foul-up	:: keveredés, meghibásodás, zavar 
fouling	:: eltömődés 
foully	:: aljasul, piszkosan 
foulmouthed	:: durva beszédű, goromba, illetlen szájú, mocskos szájú, mosdatlan szájú, szabadszájú, szitkozódó, trágár beszédű 
foulness	:: alávalóság, durvaság, ocsmányság, szennyezettség, tisztátalanság, trágárság 
foundation	:: alap 
foundational	:: alapvető 
foundations	:: alap 
founder	:: adományozó, alapító, mellkasgyulladás, olvasztár, olvasztómunkás, öntő-, öntőmunkás, patagyulladás 
foundling	:: lelenc, talált gyermek 
foundry	:: fémötöde, öntöde 
fount	:: betűkészlet, forrás, kút, kútfő, nyomdai betűkészlet 
fountain	:: forrás, ivókút, kút, szökőkút 
fountain-pen	:: töltőtoll 
four	:: négy 
fourscore	:: nyolcvan 
fourteen	:: tizennégy 
fowl	:: baromfi, szárnyas 
fox	:: csaló, ravasz ember, róka 
foxhole	:: fedezék, rókalyuk 
foxhound	:: kopó 
foxy	:: agyafúrt, csalafinta, csini, csinos, dögös, foltos, fortélyos, furfangos, korhadni kezdő, ravasz, revesedni kezdő, rozsdás, rőt, savanykás, téglaszínű, vörhenyes, vörös, vörösbarna 
foyer	:: előcsarnok, hall, társalgó 
fraction	:: frakció, hányad, párlat, rész, részleg, részpárlat, töredék, törés, tört, törtrész, törtszám 
fractional	:: szakaszos, töredékes, tört-, törtalakú, törtszerű 
fractionally	:: szakaszosan 
fractious	:: civakodó, csökönyös, durcás, ijedős, ingerlékeny, könnyen megbokrosodó, morcos, perlekedő, sértődős 
fractiousness	:: csökönyösség, durcásság, ingerlékenység, makacsság, morcosság, rossz kedv 
fracture	:: csonttörés, törés, vetődés 
fragile	:: beteges, gyenge, mulandó, törékeny 
fragility	:: gyengeség, törékenység 
fragment	:: töredék 
fragmentary	:: foszlányos, töredékes 
fragmentation	:: amitózis, lövedék robbanása, szilánkosodás, töredezés 
fragrance	:: kellemes illat, kellemes szag 
fragrant	:: illatos, illatú, szagú 
frail	:: esendő, fonott gyümölcskosár, gyarló, gyékénykosár, gyenge, törékeny 
frame	:: állványzat, alváz, bordázat, filmkocka, forma, gerendázat, képmező, keret, ráma, rendszer, szerkezet, szervezet, tartószerkezet, test, váz 
framed	:: bekeretezett, keretes 
framework	:: szerkezet, váz 
framing	:: alakítás, bekeretezés, formálás, kitalálás, koholás, megfogalmazás, szerkesztés 
franc	:: frank 
France	:: franciaország 
franchise	:: előjog, kárminimum, kihasználási engedély, kiváltság, koncesszió, menedék, menedékhely, mentesség, polgárjog, privilégium, szabadságjog, szabadság, választójog, választókerület 
franchised	:: bűntől mentes, felszabadított, szabad, tiszta 
frank	:: becsületes, bérmentesítő jelzés levélen, bérmentesített levél, bérmentesség ellenjegyzése, egyenes, költségektől mentes, kötelezettségektől mentes, megkötöttségektől mentes, nyílt, őszinte, portómentes levél, szabad 
frankfurter	:: virsli 
frankly	:: nyíltan 
frankness	:: becsületesség, egyenesség, nyíltság, őszinteség 
frantic	:: eszeveszett, frenetikus, őrjöngő, őrült, tomboló, viharos 
fraternal	:: felebaráti, testvéri 
fraternity	:: baráti társaság, diákszövetség, egyesülés, szövetség, testvériség, testvériesség, testvéri együttérzés 
fraternization	:: bratyizás, összebarátkozás 
fraud	:: becsapás, csalás, csaló, fondorlat, rászedés, svindli, szédelgő, szélhámos 
fraught	:: ellátott, felszerelt, gazdag, megrakott, megterhelt, rakomány, teli, telve, termékeny 
fray	:: csata, csatározás, csetepaté, harc, kavargás, kavarodás, kikopás, kirojtosodás, kopás, küzdelem, összetűzés, párbaj, párviadal, verekedés 
frayed	:: elkopott, felbomlott, kikopott, kirojtosodott, lehorzsolt, vedlett 
fraying	:: kikopás, kirojtosodás 
frayings	:: kifoszlott szegély, kirojtosodott szegély 
frazzle	:: kirojtosodás, kirongyosodás, rojtosodás, rongyosodás 
frazzled	:: elrongyolódott, kirojtosodott, rongyos 
freak	:: csíny, csodabogár, furcsa szerzet, furcsaság, -őrült, rajongó, tréfa 
freak-out	:: parti 
freaking	:: istentelen, rohadt 
freakish	:: furcsa, különc 
freaky	:: bolondos, furcsa, különös 
freckle	:: folt, petty, szeplő 
freckled	:: foltos, pettyes, szeplős 
free	:: akadálytalan, bőkezű, független, ingyenes, mentes, nem elfoglalt, nem foglalt, nyílt, szabad 
free-lance	:: független újságíró, független politikus, párton kívüli, szabad zsoldos, szabadúszó újságíró, szabadúszó politikus, szabadúszó színész 
free-speech	:: szólásszabadság 
free-spoken	:: őszinte, szókimondó 
free-thinker	:: szabadgondolkodó 
free-wheel	:: szabadonfutó kerék 
freeboard	:: gátkorona-magasság, hajóoldal-magasság 
freedom	:: mentesség 
freefall	:: szabadesés 
freehold	:: allodiális, hűbéradó alól mentes, örök szabad tulajdonban levő, örök tulajdonban levő földbirtok, szabad, szabad birtok, szabad tulajdon 
freeholder	:: adózástól megváltott jobbágytelek tulajdonosa, földbirtok tulajdonosa, örök tulajdonban levő földbirtok tulajdonosa 
freelance	:: szabadúszó 
freeloader	:: lejmoló, potyázó, tarháló 
freely	:: bőségesen, önként, spontán, szabadon, tartózkodás nélkül 
freemason	:: szabadkőműves 
freemasonry	:: szabadkőművesség 
freesia	:: frézia 
freestanding	:: szabadon álló 
freestone	:: mészkő 
freestyle	:: gyorsúszás, szabadfogás 
freethinker	:: szabadgondolkodó 
freeway	:: autópálya 
freewheel	:: szabadonfutó kerék 
freeze!	:: ne mozdulj! 
freezer	:: fagyasztó, mélyhűtő 
freight	:: rakomány, teheráru 
freighter	:: fuvarozó, teherhajó, teherszállító 
French	:: francia 
frenzied	:: dühöngő, őrjöngő 
frenzy	:: dühöngés, őrjöngés 
frequency	:: frekvencia, gyakoriság, rezgésszám 
frequent	:: gyakori, ismétlődő 
frequentative	:: gyakorító 
frequenter	:: gyakori látogató, törzsvendég 
frequently	:: gyakran, sűrűn 
fresh	:: friss 
fresh-water	:: folyóvízi 
fresher	:: elsőéves hallgató 
freshet	:: áradat, árvíz, tengerbe ömlő patak 
freshwater	:: édesvízi, tapasztalatlan, ügyetlen 
fret	:: érintő, ingerültség, izgatottság, nyugtalanság 
fretful	:: bosszús, ingerlékeny, mérges, nyűgös 
fretfully	:: bosszúsan, ingerlékenyen, mérgesen, nyűgösen 
fretsaw	:: lombfűrész 
fretwork	:: berakott díszítés, faragott díszítés, lombfűrészmunka 
friable	:: morzsolódó, omlós, porló 
friction	:: bedörzsölés, dörzsölődés, dörzsölés, súrlódás, széjjeldörzsölés 
fridge	:: frizsider, hűtő, hűtőszekrény, jégszekrény 
friend	:: barát, barátja vkinek, jóakaró, kvéker, pártfogó, pártolója vkinek 
friendless	:: elhagyatott, társtalan 
friendliness	:: jóakarat, nyájasság 
friendly	:: alkalmas, baráti, barátságos, jóindulatú, kedves, kedvező, nyájas 
friendship	:: barátság 
frieze	:: abaposztó, bolyhos gyapjúszövet, bolyhos posztó, csomós gyapjúszövet, csomós posztó, daróc, fríz, gerendamező, noppos gyapjúszövet, noppos posztó, párkánymező, szegélydísz, szegélyléc 
frigate	:: fregatt, fregattmadár, hajósmadár, nagy korvett 
fright	:: ijedelem, ijedség, ijedtség, madárijesztő, rémület, riadalom, rút alak 
frightening	:: rémisztő, rémítő, rémületes 
frightful	:: félelmetes, ijesztő 
frigid	:: fagyos, frigid, hideg, jeges, kimért, rideg 
frigidity	:: frigiditás, hidegség, közöny, ridegség 
frigidly	:: hidegen, kimérten, ridegen 
frill	:: flanc, fodor 
frills	:: affektálás, modorosság, póz 
frilly	:: affektálva, bodros, fodros, modorosan, pózolva 
fringe	:: bajusz, bojt, frufru, kacs, perem, rojt, rojtozott szegély, rojtozott paszomány, szegély, tapogató 
frisbee	:: repülőtányér 
frisky	:: játékos kedvű, vidám 
Fritz	:: fricc, német, német katona 
frivolity	:: felületesség, frivolság, haszontalan volta vminek, jelentéktelen volta vminek, komolytalanság, könnyelműség, semmitmondó volta vminek 
frivolous	:: frivol, komolytalan, könnyelmű, léha 
frizzle	:: bodorított haj, bodros haj, göndörített haj 
frizzy	:: bodros, göndör, kondor hajú 
frock	:: barátcsuha, munkaköpeny, női ruha 
frog	:: béka, francia ember, markolatszíj, mentezsinór, sujtás, szuronypapucs, vasúti sínkeresztezés 
froggie	:: békaevő, csigaevő, francia ember 
froggy	:: békácska, békaevő, békával teli, csigaevő, francia, francia ember, kicsi béka 
frolic	:: bolondozás, mókázás, pajkoskodás 
frolicking	:: csintalankodás, mulatás, szórakozás 
frolicsome	:: bolondos kedvű, mókás, pajkos 
frond	:: páfránylevél, pálmalevél 
front	:: arc, arcvonal, eleje, eleje vminek, előrész, első, első vonal, elülső, elülső rész, fedőnév, fedőszerv, front, harcvonal, homlok, homlokzat, időjárási front, kiállás, magatartás, mellső, mozgalom, parti sétány, viselkedés 
front-door	:: bejárati ajtó, főbejárat, kapu, külső kapu, utcai ajtó, utcai kapus 
frontage	:: előrész 
frontier	:: határ, határterület, országhatár 
frontlet	:: állat homloka, homlokszalag, homlokkötő, homlokszíj, imadoboz, imaszíj, oltárterítő 
frost	:: fagy, jégvirág, zúzmara 
frostbite	:: fagyás 
frostwork	:: jégvirág 
frosty	:: fagyos, hideg, hűvös, jeges, jégvirágos, zúzmarás 
froth	:: hab, tajték, üres fecsegés 
frothing	:: habzó, tajtékzó 
frothy	:: habos, habzó 
frown	:: rosszalló tekintet, szemöldökráncolás 
frowsty	:: áporodott, büdös, fülledt 
frowzy	:: ápolatlan, áporodott, elhanyagolt, fülledt, mosdatlan 
frozen	:: fagyasztott 
fructification	:: gyümölcsözés, gyümölcs, megtermékenyítés, megtermékenyülés, megtermékenyítő szerv 
frugal	:: beosztó, egyszerű, frugális, igénytelen, mértékletes, takarékos 
frugality	:: egyszerűség, frugalitás, igénytelenség, mérsékletesség, takarékosság 
frugally	:: egyszerűen, igénytelenül, mértékletesen, takarékosan 
fruit	:: gyümölcs 
fruit-fly	:: bormuslinca, drozofilia, gyümölcslégy, gyümölcsmoly 
fruit-picker	:: gyümölcsszedő 
fruit-tree	:: gyümölcsfa 
fruitcake	:: gyümölcskenyér 
fruiterer	:: zöldséges 
fruitful	:: eredményes, gyümölcsöző, termelékeny, termékeny 
fruition	:: megvalósulás, teljesülés 
frump	:: madárijesztő 
frumpish	:: civakodó, elhanyagolt külsejű, fanyar, házsártos, ízléstelenül felcicomázott, morcos, rendezetlenül öltözött, rosszul öltözött, savanyú, slampos, taráta, veszekedő 
frumpy	:: ocsmány, ronda 
frustrate	:: hasztalan, hiábavaló, hiú, meghiúsult 
frustrated	:: csalódott 
frustration	:: csalódottság, kielégítetlenség 
fry	:: apróhal, halivadék 
fuck!	:: bassza meg! 
fucker	:: balfácán 
fuckhead	:: buta ember, faszfej, ostoba ember, seggfej 
fucking	:: baszott , geci, , kibaszott, kurva, kurva , remek, szar, szaros 
fuckup	:: balfasz, bukta, elbaszás, faszkalap, fejetlenség, kudarc, tehetetlen ember, töketlenkedés, ügyetlen ember, zűrzavar 
fud	:: begyöpösödött pasas, begyöpösödött hapsi, kövület, kriptaszökevény, múzeumi példány, régimódi ember 
fuddy-duddy	:: begyöpösödött hapsi, begyöpösödött pasas, kövület, kriptaszökevény, múzeumi példány, régimódi ember 
fudge	:: lapzárta utáni hír, mesebeszéd, ostobaság, tejkaramella 
fuel	:: fűtőanyag, tüzelőanyag, üzemanyag 
fugacious	:: átmeneti, ingatag, múlékony, múló 
fugacity	:: elszivárgás, fugacitás, helyesbített gőznyomás, ideális gőznyomás, illékonyság, rendszer szabadságfokát jellemző szám 
fugitive	:: hontalan, katonaszökevény, menekülő, menekült, múlékony, múló, rövid életű, számkivetett 
fugue	:: fúga 
fulfillment	:: teljesítés, végrehajtás 
fulfilment	:: beteljesülés, megvalósulás, teljesítés 
full	:: bőséges, egészen, éppen, hiánytalan, kiadós, kövér, kövérkés, pont, pontosan, tele, teli, teljes, teljesen nagyon, teljesség, telt 
full-blood	:: bőséges, életerős, erőteljes, faj-, fajállat, fajtiszta állat, hiánytalan, kiadós, kimerítő, pirospozsgás, robusztus, szenvedélyes, telivér, teljes, tisztavérű, tisztafajú, tisztafajú ember, tisztavérű ember, vérbő, vérmes 
full-blooded	:: életerős, erőteljes, faj-, pirospozsgás, robusztus, szenvedélyes, telivér, tisztavérű, tisztafajú, vérbő, vérmes 
full-blown	:: kész, kifejlett, kinyílt, teljes, virágzó 
fullback	:: középfedezet 
fuller	:: kallós, nemezelő, ványoló 
fullness	:: bőség, telítettség, teljesség, teltség 
fully	:: kimerítően, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben, teljes terjedelemben, teljesen 
fulminate	:: fulminát 
fulmination	:: átkozódás, dörgés, durranás, egyházi átok kihirdetése, heves kifakadás, kiátkozás, mennydörgés, mennydörgés és villámlás, nyilvános kiátkozás, robbanás, szidalmazás 
fulminatory	:: kárhoztató, lesújtó 
fulminic	:: durranó- 
fulness	:: bőség, telítettség, teljesség, teltség 
fulsome	:: édeskés, émelyítő, mézes-mázos, túlzó 
fumbler	:: balfácán, balfasz, esetlen ember, impotens, kétbalkezes ember, kétbalkezes, lüke, mamlasz, ügyefogyott ember, ügyefogyott 
fumbling	:: esetlen, idétlen, kétbalkezes, nehézkes, összekeverés, tapogatódzás, turkálás, ügyetlen, ügyetlenkedés 
fume	:: dühroham, felindulás, füst, gőz, izgalom, pára 
fumigant	:: füstölőszer, gázalakú növényvédőszer 
fumigation	:: fertőtlenítés, füstölés, kifüstölés 
fumingly	:: bosszankodva, magában füstölögve 
fun	:: móka 
function	:: estély, feladat, funkció, függvény, gyűlés, hivatás, kötelesség, működés, összejövetel, rendeltetés, szerep, tevékenység, tisztség 
functional	:: formai, funkcionális, gyakorlati, hivatalos, működési, működéshez tartozó 
functionally	:: működését tekintve, vminek a működését tekintve 
functionary	:: funkcionárius, hivatalos személy, közhivatalnok, tisztviselő 
functioning	:: működés 
fund	:: alap, forrás, tőke 
fundamental	:: alap-, alaphang, alapvető, sarkalatos 
fundamentalist	:: fundamentalista 
fundamentally	:: alapjában, alapjában véve, alapvetően 
fundamentals	:: alapelemek, alapismeretek, alaptételek 
funeral	:: temetés 
funereal	:: gyászos, halottas, komor, síri, sötét, temetési 
funereally	:: gyászosan, komoran, síri hangon, sötéten 
fungicide	:: gombaölő 
fungous	:: gombaszerű, gombás, szivacsos 
fungus	:: gombaféle, tapló 
funk	:: beszari alak, félelem, rémület 
funnel	:: kémény, szellőztetőcső, szellőztetőkürtő, tölcsér 
funnily	:: furcsán, komikusan, különösen, tréfásan, viccesen 
funniness	:: bizarrság, furcsaság, mulatságosság 
funny	:: bizarr, furcsa, komikus, különös, mulatságos, nem mindennapi, tréfás, vicces 
funny-bone	:: villanyozó ín 
fur	:: bunda, kazánkő, lepedék, prém, seprő, szőr, szőrme, szőrzet, üledék, vízkő 
furbearing	:: prémes 
furious	:: ádáz, dühös, haragvó, mérges, tomboló 
furiously	:: ádázul, dühösen, mérgesen, őrjöngve, vadul 
furl	:: bevonás, göngyöleg, tekercs 
furlong	:: 201,16 méter 
furlough	:: szabadság, távozási engedély 
furnace	:: kazán, kemence, kohó, tűzhely 
furnishing	:: szolgáltatás 
furniture	:: berendezés, bútor 
furor	:: óriási izgalom, rajongó bámulat, túlzott lelkesedés 
furore	:: óriási izgalom, rajongó bámulat, túlzott lelkesedés 
furred	:: kazánköves, prémekbe öltözött, prémekbe burkolt, prémes, prémmel szegett, prémmel díszített, szőrmével szegett, szőrmével díszített 
furrow	:: árok, barázda, bemetszés, bevágás, csatorna, hajó nyoma, hajósodor, hornyolás, huzagolás, ránc, vájat, vápa 
furry	:: szőrös 
further	:: tovább, további 
furtherance	:: előmozdítás, elősegítés, megsegítés, segítés 
furthermore	:: azonkívül, ráadásul, továbbá 
furthersome	:: segítőkész 
furtive	:: lopott, lopva ejtett, titkos 
furtively	:: titokban 
fury	:: düh, dühöngés, fúria, őrjöngés, tombolás 
fuse	:: biztosíték, gyújtózsinór, gyutacs, kanóc, olvadóbiztosító 
fuse-box	:: biztosítékszekrény, biztosítékdoboz, védőszelence 
fuselage	:: törzs 
fusible	:: olvadékony, olvasztható 
fusil	:: hosszúkás ruta 
fusilier	:: lövész, puskás katona 
fusillade	:: puskatűz, sortűz, sortüzelés, tűzharc 
fusion	:: beolvadás, egyesülés, fuzionálás, fúzió, magfúzió, összeolvadás, szövetkezés 
fuss	:: faksznizás, fontoskodás, hűhó, lárma, zaj, zsivaj 
fuss-box	:: akadékoskodó személy, aprólékoskodó személy, fontoskodó személy, kicsinyeskedő személy 
fussiness	:: aprólékosság, kicsinyesség 
fusspot	:: akadékoskodó személy, aprólékoskodó személy, fontoskodó személy, kicsinyeskedő személy 
fussy	:: aggodalmas, aggodalmaskodó, cikornyás, csicsás, fontoskodó, kicsinyeskedő, nyűgös, túl díszes 
fustiness	:: áporodott szag, dohos szag, penészes szag, penészesség 
fusty	:: áporodott, dohos, idejétmúlt, penészes, régimódi 
futile	:: eredménytelen, felületes, haszontalan, hatástalan, hiábavaló, jelentéktelen 
futilely	:: eredménytelenül, felületesen, hatástalanul, hiábavalóan 
futility	:: dőreség, értelmetlenség, hiábavalóság, jelentéktelenség 
futon	:: japán matracágy 
future	:: jövendő, jövő, jövő idő, jövőbeli, leendő 
futures	:: határidőüzlet, határidőügylet 
futuristic	:: futurisztikus 
futurity	:: jövendő, jövő, jövőidejűség 
futurology	:: futurológia, jövőkutatás 
futz	:: baszás, közösülés, pina, vagina 
fuze	:: biztosíték, gyújtózsinór, gyutacs, kanóc, olvadóbiztosító 
fuzz	:: bolyh, jard, pehely, pihe, sűrű bodros haj, zsaruk 
fuzziness	:: bolyhosság, homályosság s, zavarosság 
fuzzy	:: bolyhos, borzas, életlen, göndör, homályos, pityókos, rojtos, spicces 
fylfot	:: horogkereszt, szvasztika 
g-clef	:: g-kulcs 
gab	:: fecsegés 
gabardine	:: gabardin 
gabble	:: fecsegés, locsogás 
gable	:: orom, oromfal, oromzat 
gabled	:: nyeregtetejű 
gadabout	:: csavargó, naplopó 
gadget	:: bigyó, szerkentyű 
gadolinium	:: gadolinium 
gaff	:: halászkampó, szigony 
gaffe	:: baklövés, ügyetlenség 
gaffer	:: apó, élmunkás, munkavezető, öreg, öregapó 
gag	:: bemondás, parlamenti klotűr, rögtönzés, szájpecek 
gaga	:: hülye, szenilis, vén hülye 
gage	:: idomszer, kaliber, mérce, méret, mérőeszköz, mérték, nyomtáv, sablon, űrtartalom 
gaggle	:: fecsegő lányok, fecsegő asszonyok, libafalka 
gaieties	:: mulatozás, vigalom 
gaiety	:: cifraság, derű, derűs hatás, dísz, élénkség, fiatalos hatás, jókedv, mulatság, mulatozás, pompa, színpompa, vidámság, vigalom, vígság 
gaily	:: boldogan, vidáman 
gain	:: csapfészek, csaplyuk, előny, erősítés, gyarapodás, haszon, nagyobbodás, növekedés, nyereség, sietés 
gainer	:: nyerő 
gainful	:: hasznos, jövedelmező 
gains	:: haszon, nyereség, profit 
gait	:: járásmód, testtartás 
gaiter	:: bokavédő, bőrharmonika, kamásli, lábszárvédő, porvédő harmonika 
gal	:: kislány, lány, leány 
gala	:: dísz-, díszünnepély, gála-, ünnepi 
galaxy	:: galaxis, tejútrendszer 
gale	:: erős szél 
gall	:: epe, gubacs, horzsolás, keserűség, malícia, rosszindulat, törés 
gallant	:: aranyifjú, bátor, elegáns úr, gáláns, gavallér, hősies, lovagias, pompás, udvarias, udvarló 
gallantly	:: bátran, hősiesen, pompásan 
gallantry	:: bátorság, hősiesség, lovagiasság, udvariasság 
galleon	:: gálya 
gallery	:: aknafolyosó, erkély, fedett folyosó, galéria, karzat, képtár, műcsarnok, tornác 
galley	:: gálya, hajókonyha 
galling	:: bosszantó, nyugtalanító, sértő 
gallon	:: 3,78 l us, 4,54 l gb 
gallonage	:: benzinfogyasztás gallonokban kifejezve, gallonmennyiség 
gallop	:: galopp, vágta 
gallows	:: akasztófa, bitó, bitófa, nyújtóállvány 
gallows-bird	:: akasztófavirág, akasztófáravaló 
gallows-bitts	:: vitorlarúd-támasz 
gallows-frame	:: aknatorony, feltámasztó gerendázat 
gallows-tree	:: akasztófa, bitó, bitófa 
gallowses	:: nadrágtartó 
gallstone	:: epekő 
galoot	:: édesvízi hajós, értéktelen holmi, lomha ember, nehézkes ember, ügyefogyott buta ember, vacak holmi, visszataszító ember 
galore	:: bőven 
galoshes	:: kalucsni, sárcipő 
galvanic	:: galvános 
galvanism	:: galvánosság 
galvanization	:: felélénkítés, felvillanyozás, galvanizálás 
galvanized	:: fémmel bevont, galvanizált 
galvanoscope	:: galvanoszkóp 
gambit	:: húzás, lépés 
gamble	:: fogadás, hazárdjáték 
gambler	:: játékos, kártyás 
gambling	:: hazárdjáték, szerencsejáték 
gambol	:: ugrándozás 
game	:: bátor, béna, csonka, határozott, hattyúraj, játék, játszma, kemény, mans, manserő, móka, mulatság, nyomorék, örömlány, prostituált, prostitúció, sánta, sport, szórakozás, társasjáték, tevékenység, tréfa, tréfálkozás, vad, vadállat, vadhús, vadpecsenye 
gammy	:: béna, csonka, nyomorék 
gander	:: gúnár 
gang	:: banda, bivalycsorda, brigád, csapat, csoport, csorda, érctelér meddő kőzete, gengszterbanda, járat, munkásbrigád, munkáscsapat, szerszámkészlet, szerszámsorozat, út 
gang-plank	:: hajóhíd, kiszállóhíd, pallóhíd 
gangland	:: alvilág, gengszterek lakónegyede, haramiafészek 
gangling	:: nyakigláb 
gangrene	:: gangréna, üszkösödés 
gangster	:: gengszter 
gangway	:: átjáró, fedélzeti járda, feljáró, hajóhíd, hajópalló, járópalló, kikötőhíd, középső folyosó, nyílás a hajófalon, pallóhíd, rakomány közötti út 
gangway!	:: el az útból!, helyet!, pálya! 
gannet	:: szula 
gantry	:: állványzat, hordóállvány, portáldaru felső része, szemafor 
gaol	:: börtön, fegyház 
gaol-bird	:: börtöntöltelék 
gaol-fever	:: tífusz 
gaoler	:: börtönőr 
gap	:: hézag, nyílás, rés, űr 
gape	:: ásítás, szájtátás 
gappy	:: foghíjas, hézagos, hiányos 
gapy	:: ásítozó, ásító, légcsőférges 
garage	:: garázs 
garb	:: öltözet, viselet 
garbage	:: hulladék, szemét 
garbler	:: elferdítő, megcsonkító, meghamisító, szitáló, válogató 
garblings	:: hulladékok, maradékok 
garden	:: kert 
garden-variety	:: közönséges, mezei 
gardener	:: kertész 
gardenia	:: gardénia 
gardening	:: kertészkedés 
gargantuan	:: óriási, rettentő nagy 
gargle	:: toroköblítő 
gargoyle	:: vízköpő 
garish	:: feltűnő, rikító 
garishness	:: feltűnőség, rikítóság 
garland	:: antológia, girland, versfüzér, virágfüzér 
garlic	:: fokhagyma 
garment	:: öltözet, ruha 
garner	:: csűr, hombár, tárház 
garnet	:: gránát, gránátkő 
garnish	:: köret, körítés, stílusbeli cifraság, szóvirág 
garotte	:: csavarófa, kivégzés nyakszorító vassal, megfojtás 
garret	:: padlásszoba 
garrett	:: manzárd, padlásszoba 
garrison	:: helyőrség, várőrség 
garrotte	:: csavarófa, kivégzés nyakszorító vassal, megfojtás 
garrotter	:: fojtogató, hóhér 
garrulity	:: bőbeszédűség, locsogás, szószátyárság 
garrulous	:: bőbeszédű 
garter	:: harisnyakötő 
gas	:: badarság, benzin, duma, gáz, halandzsa, süket duma, szórakoztató dolog, üzemanyag, vaker 
gas-fitter	:: gázszerelő 
gas-oven	:: gázsütő, gáztüzelésű kemence, gáztűzhely 
gash	:: mély vágás, seb 
gasification	:: elgázosítás, gázfejlődés, gázosítás 
gasket	:: tömítés, tömítő 
gasoline	:: benzin, gázbenzin, könnyűbenzin, motorbenzin 
gasometer	:: gázmérőtartály, gáztartály 
gasometry	:: gázmérés 
gasoscope	:: gázjelző 
gasp	:: zihálás 
gassing	:: elgázosítás, gázbuborék-fejlődés, gázfejlesztés, gázfejlődés, gázmérgezés, gázosodás, gázosítás, légtelenítés, perzselés, szellőztetés 
gassy	:: bányaléges, dumás, fecsegő, gyöngyöző, habzó, hencegő, kérkedő, locsogó, nagybeszédű, nagyzoló, sújtóléges, szénsavas, szószátyár, tartalmatlan, üres 
gastric	:: gyomor- 
gastritis	:: gasztritisz, gyomorhurut 
gastro-enteritis	:: gyomor- és bélhurut 
gastronomic	:: gasztronómiai, konyhaművészeti 
gastronomy	:: gasztronómia, konyhaművészet 
gate	:: bejárat, kapu 
gate-keeper	:: portás 
gatecrasher	:: betolakodó 
gatekeeper	:: kapus 
gateman	:: ellenőr, jegyszedő 
gates	:: sorompó 
gateway	:: aknafolyosó, kapualj, kapubejárat, kapuszín, szállítóvájat 
gathering	:: duzzasztás, gennyesedés, összejövetel 
gauche	:: esetlen, félszeg, tapintatlan 
gaucherie	:: esetlenség, félszegség, tapintatlanság 
gaucho	:: dél-amerikai tehénpásztor, tehénpásztor 
gaudily	:: cifrán, tarkán, ünnepiesen 
gaudiness	:: cifraság, díszesség 
gaudy	:: cifra, öregdiákok évi összejövetele, rikító, tarka 
gauge	:: idomszer, kaliber, mérce, méret, mérőeszköz, mérték, nyomtáv, sablon, űrtartalom 
gaunt	:: kísérteties, komor, ösztövér, sivár, sovány 
gauntlet	:: autóskesztyű, bőrmandzsetta, hosszú szárú kesztyű, páncélkesztyű, védőkesztyű 
gauze	:: fátyolszövet, füstfátyol, gőzfátyol 
gauze-lamp	:: Davy-lámpa 
gauzy	:: átlátszó, áttetsző, fátyolszerű, habkönnyű 
gavel	:: kalapács, marok 
gawd!	:: úristen! 
gawk	:: esetlen ember, ügyefogyott ember 
gawkiness	:: esetlenség, ügyefogyottság 
gawky	:: esetlen, ügyetlen 
gay	:: buzi, élénk, élvhajhászó, homokos, homoszexuális, jókedvű, rossz erkölcsű, tarka, vidám 
gayly	:: boldogan, vidáman 
gayness	:: jókedv, vidámság 
gaze	:: bámulás, nézés 
gazelle	:: gazella 
gazette	:: értesítő 
gazpacho	:: hideg spanyol zöldségleves 
gear	:: felszerelés, fogaskerék, holmi, készülék, működés, sebességfokozat, szerelés, szerkezet 
gears	:: fogaskerék-áttétel 
gearshift	:: sebességváltó 
gecko	:: gekko 
gee!	:: gyí!, ! 
gee-gee	:: paci 
geek	:: ellenszenves ember, ellenszenvesen igyekvő diák, gennyes alak, stréber 
geezer	:: öreg szivar 
gel	:: gél 
gelatin	:: állati enyv, csontenyv, zselatin 
gelatine	:: állati enyv, csontenyv, zselatin 
gelatineform	:: kocsonyaszerű 
gelatinform	:: kocsonyaszerű 
gelatino-bromide	:: brómzselatin 
gelatino-chloride	:: klórzselatin 
gelatinoid	:: kocsonyaszerű 
gelatinous	:: kocsonyás 
gelation	:: megdermedés, megfagyás 
gelignite	:: gelignit 
gem	:: drágakő, ékkő, gyöngyszem 
gender	:: nem 
gene	:: gén 
genealogical	:: leszármazási, nemzedékrendi 
genealogist	:: genealógus 
genealogy	:: buktató, genealógia, leszármazás, leszármazási rend, nemzedékrend, származástan 
general	:: általános, megszokott 
generalisation	:: általánosítás 
generality	:: általánosság, nagy többség, túlnyomó többség 
generalization	:: általánosítás 
generally	:: általában 
generation	:: generáció, generálás, nemzedék 
generative	:: alkotó, fejlesztő, létrehozó, nemző, teremtő 
generic	:: általános, generikus, genus-, nem-, nemi 
generosity	:: bőkezűség, nagylelkűség 
generous	:: bőkezű, nagylelkű 
geneticist	:: genetikus kutató 
genetics	:: ércgenetika, genetika 
genial	:: barátságos, derűs, enyhe, kellemes, közvetlen, mesterkéletlen, szívélyes, természetes 
geniality	:: barátságosság, enyheség, szívélyesség 
genially	:: barátságosan, derűsen, szívélyesen 
genie	:: dzsinn, tündér 
genious	:: képesség, őrszellem, szellem, tehetség, zseni 
genitals	:: külső nemi szervek 
genoa	:: genova, génua, nagy vitorla 
genocide	:: fajirtás 
genre	:: életkép, zsáner 
genre-painting	:: életkép, zsánerkép 
gent	:: férfi, pali, pasas, úriember 
genteel	:: előkelősködő, finom, finomkodó, úri 
gentile	:: idegen nép, nem zsidó 
gentilitial	:: nemzetiségi 
gentility	:: előkelőség, felső középosztály, finomság, középosztály, nemesi származás 
gentle	:: enyhe, finom, gyengéd, nemes, nyájas, szelíd, udvarias 
gentlefolk	:: előkelő emberek, úriemberek 
gentlefolks	:: előkelő emberek, úriemberek 
gentlemanlike	:: úri, úriemberhez méltó 
gentlemanly	:: úri, úriemberhez méltó 
gentleness	:: finomság, kedvesség 
gently	:: finoman, nyájasan, óvatosan, szelíden 
gentry	:: dzsentri, köznemesség, köznemesi osztály, nyájasság, szívélyesség 
genuine	:: eredeti, hiteles, nyílt, őszinte, valódi 
genuinely	:: hitelesen, nyíltan, őszintén 
genuineness	:: eredetiség, hitelesség, nyíltság, őszinteség, valódiság 
geographer	:: földrajztudós 
geography	:: földrajz 
geological	:: földtani 
geology	:: földtan 
geometric	:: geometriai, mértani 
geometrical	:: geometriai, mértani 
geometry	:: geometria, mértan 
geopolitical	:: geopolitikai 
geopolitician	:: geopolitikai szakértő 
geopolitics	:: geopolitika 
george	:: György-tallér, Sárkányölő Szent György rendjel 
geotectonics	:: szerkezeti földtan 
geranium	:: muskátli 
germ	:: baktérium, csíra 
German	:: német 
germane	:: vmihez tartozó, vminek megfelelő 
germinal	:: csíra-, csírájában levő, kezdeti 
germination	:: csírázás, kicsírázás 
gerontocracy	:: gerontokrácia, öregek uralma 
gerontocrat	:: gerontokrata 
gerontology	:: gerontológia 
gestation	:: terhesség, viselősség 
gesticulation	:: gesztikulálás, taglejtés 
gesture	:: gesztus 
get	:: egyhasi kölykök, hozadék, hülye hapsi, ivadék, jövedelem, kellemetlen ember, visszaütés 
get-out	:: kiszabadulás, kiút, kivezető út, szabadulás, szökés 
getaway	:: elmenekülés, menekülés 
Gethsemane	:: agónia, Getszemáné-kert, kínszenvedés 
getter	:: rendező, szerző 
getting	:: hozzájutás, kinyerés, megszerzés, szerzés 
geyser	:: autogejzír, gejzír, vízmelegítő 
geyserite	:: gejzerit, gejzirit 
ghastly	:: szörnyű 
ghat	:: folyami kikötőhöz vezető lépcső, hágó, hegylánc 
ghaut	:: folyami kikötőhöz vezető lépcső, hágó, hegylánc 
ghetto	:: gettó, külön városrész, zsidónegyed 
ghost	:: hamis színképvonal, hazajáró lélek, irodalmi néger, kísértet, lélek, szellem, többszörös fényvisszaverődés 
ghostly	:: kísérteties, lelki, papi 
ghoul	:: hullarabló szellem, vámpír 
ghoulish	:: hátborzongató 
giant	:: óriás, óriási 
gibberish	:: érthetetlen beszéd, összevissza beszéd 
gibbet	:: akasztás, akasztófa, felakasztás 
gibbon	:: gibbon, hosszú karú majom 
gibbose	:: domború, kidudorodó, púpos 
gibbosity	:: kidudorodás, púposság 
gibbous	:: domború, kidudorodó, púpos 
gibe	:: gúnyolódás 
giblets	:: szárnyasaprólék 
giddily	:: könnyelműen, szédítően 
giddiness	:: hebehurgyaság, könnyelműség, szédülés 
giddy	:: hebehurgya, kerge, könnyelmű, meggondolatlan, megszédült, szédítő, szédülő, szédületes, szeles, szeleburdi 
giddy-go-round	:: körhinta 
giddy-head	:: hűbelebalázs 
giddy-paced	:: rohanó iramú, sietős, támolygó, tántorgó 
giddy-pated	:: hebehurgya, szeles 
gift	:: adomány, ajándék, fehér folt, hajlam, képesség, kinevezés joga, rátermettség, tehetség 
gifted	:: tehetséges 
giftedness	:: tehetségesség 
gifts	:: ajándéktárgyak 
gig	:: evezős csónak fajta, kétkerekű lovas kocsi, meló, több ágú szigony 
gigantean	:: gigászi, hatalmas, kolosszális, óriási 
gigantesque	:: gigászi, hatalmas, kolosszális, óriási 
gigantic	:: gigászi, hatalmas, kolosszális, óriási 
gigantism	:: gigantizmus, óriásnövés 
gigantoblast	:: óriás vörös vérsejt 
gigantomachia	:: óriások harca 
giggle	:: kuncogás, vihogás 
gigolo	:: parkett-táncos, selyemfiú 
gilded	:: aranyozott, díszes 
gill	:: 0,118 l, 1/4 pint, arc alsó része, bőrlebernyeg, fás szakadék patakkal, fickó, hegyi patak, hűtőborda, kopoltyú, leány, legény, sugárlemez, szakáll, toka, felrakó 
gilt	:: aranyozott, aranyozás 
gimbal	:: vízszintes iránytűtok 
gimcrack	:: csiricsáré 
gimlet	:: csaplyukfúró, kézi fúró 
gimmick	:: átejtés, csel, készülék, masinéria, ötlet, propaganda, propagandafogás, ravasz trükk, szerkentyű 
gimp	:: apácafátyol, apáca fejkendő, béna hapsi, bicebóca, csipkeverő mintafonál, csipkemintázat, életerő, energia, fuser, kétballábas hapsi, lúdtalpas hapsi, pancser, paszomány, sánta ember, selyemből és drótból fonott horgászzsinór, szegélydísz, ügyetlen ember, zsinór 
gimpy	:: bicebóca, rossz, sánta, silány 
gin	:: bennszülött , bennszülött asszony, borókapálinka, csalfaság, csapda, csörlő, emelő, feltéve hogy, felvonóbak, gin, gyapotmagtalanító gép, ha, ismét, járgány, kelepce, néger prostituált, nőstény, ravasz trükk, újból, újra, vitla 
ginger	:: élénkség, gyömbér, lendület, vörösessárga, vörösesszőke 
ginger-ale	:: gyömbérsör 
ginger-beer	:: gyömbérsör 
ginger-haired	:: vöröshajú 
gingerbread	:: csiricsáré, gyömbérkenyér 
gingerish	:: vörösessárga, vörösesszőke 
gingerly	:: csínján, óvatosan 
ginseng	:: ginszeng 
gip	:: fájdalom 
gippo	:: cigány, egyiptomi arab, fájdalom, leves, mártás, pecsenyelé 
giraffe	:: zsiráf 
girder	:: mestergerenda 
girdle	:: csípőszorító, fűző, koszorú, öv, övezet, sütőlap 
girl	:: elárusítónő, kislány, lány, leány, szolgáló, szolgálólány 
girlfriend	:: barátnő 
girlhood	:: leánykor 
girlish	:: lányos, leányos 
girly	:: asszony, csaj, lány, 
girth	:: heveder, kerület, körméret, övgerenda 
gist	:: lényege vminek, magja vminek, veleje vminek 
git	:: hülye hapsi, kellemetlen ember 
give	:: holtjáték, mozgástér, rugalmas utánengedés, rugalmasság 
giveaway	:: áruló nyom, áruló jel, elárulás, kikottyantás, könnyű feladat, potya dolog, ráadás 
given	:: adott, hajlamos, kelt, kiadatott, megadott, vmilyen természetű 
giver	:: adakozó, adományozó, váltókibocsátó 
gizmo	:: bisz-basz, izé 
glacial	:: fagyos, glaciális, jeges, jégkori, megfagyott 
glaciation	:: eljegesedés 
glacier	:: gleccser 
glad	:: boldog, kellemes, örvendetes, örvendező, vidám 
glade	:: tisztás 
gladiate	:: kard alakú 
gladiator	:: bajvívó, gladiátor 
gladiatorial	:: gladiátori 
gladiolus	:: kardvirág 
gladly	:: örömmel, szívesen 
gladness	:: boldogság, öröm 
gladsome	:: örömteli, vidám 
glamor	:: bűbáj, varázslat, varázslatos szépség 
glamorous	:: elbűvölő 
glamour	:: bűbáj, varázslat, varázslatos szépség, varázslatos báj 
gland	:: mirigy, torokmandula 
glandular	:: mirigy-, mirigyes, mirigyszerű 
glare	:: átható pillantás, fixírozás, ragyogás, vakító fény 
glass	:: pohár 
glassblower	:: üvegfúvó 
glasses	:: szemüveg 
glassy	:: átlátszó, élettelen, kifejezéstelen, sima, tükörszerű, üveges, üvegszerű 
glaze	:: áttetsző festék, bevonat, fátyolos tekintet, fényezet, glazúr, glazúrfesték, máz, megfagyott ónos eső, sima fényes bevonat, üvegbevonat, üveges tekintet, üvegmáz, zománc 
glazed	:: beüvegezett, mázas, mázzal bevont, simított 
glazer	:: fényező 
glazier	:: üveges, üvegező 
glaziery	:: üvegesség, üveges mesterség, üveges ipar 
glazy	:: üveges 
gleam	:: csillanás, villanás 
glee	:: vidámság 
gleeful	:: jókedvű, vidám 
gleefully	:: jókedvűen, vidáman 
glen	:: hegyszoros, keskeny völgy, szurdok, völgy 
glib	:: akadálytalan, csúszós, folyékony beszédű, gördülékeny beszédű, könnyű, nagy beszédképességű, nagy dumájú, sekélyesen bőbeszédű, síkos, sima, sima beszédű 
glide	:: csúszás, csúszó lépés, siklás, surranás 
glider	:: vitorlázórepülő 
gliding	:: csúszás, siklás, siklórepülés, vitorlázó repülés 
glimmer	:: felcsillanás, fel-felvillanás, pislákoló fény, sugár 
glimpse	:: futó kép, futó pillantás 
glint	:: csillogás, csillogó fény, csillanás, felcsillanás, felvillanás, villanás, villogás, villódzás 
glisten	:: csillogás, ragyogás 
glistening	:: csillogó, fénylő, ragyogó 
glitch	:: hiba 
glitter	:: csillogó fény, csillogás, ragyogás, szikrázó fény 
glittering	:: csillogó, fénylő, ragyogó 
gloaming	:: alkonyi szürkület, alkonyat, esthajnal, esti homály 
gloat	:: kapzsi tekintet, kárörvendő tekintet, kéjsóvár tekintet, mohó tekintet, vágyakozó tekintet 
gloatingly	:: kárörvendően 
global	:: globális, teljes, világ- 
globalization	:: globalizálás 
globe	:: földgolyó, földgömb, glóbusz 
globule	:: csepp, cseppecske, golyócska, gömböcske, pirula, szemcse 
gloom	:: gyászos hangulat, homály, komor hangulat, lehangoltság, mélabú, sötétség, szomorúság 
gloominess	:: homály, komorság, lehangoltság, sötétség 
gloomy	:: borús, bús, homályos, komor, mélabús, nyomasztó, sötét 
glop	:: gusztustalan étel, hányadék, kotyvalék, moslék 
glorification	:: dicsőítés, felmagasztalás 
glorious	:: dicső, dicsőséges, fényes, pompás, ragyogó, remek, tündöklő 
glory	:: dicsfény, dicsőség, glória, ragyogás, tündöklés 
glory-hole	:: lomtár 
gloss	:: felületi fény, glossza, kommentár, látszat, magyarázat, máz, széljegyzet 
glossary	:: glosszárium, szójegyzék 
glossily	:: fényesen 
glossy	:: fényes, sima 
glottal	:: hangrés- 
glottis	:: hangrés 
glove	:: kesztyű 
glow	:: felhevülés, izzás, izzó fény, kihevülés, parázslás 
glowworm	:: szentjánosbogár 
glucinum	:: berillium 
glucose	:: glükóz, keményítőcukor, szőlőcukor 
glue	:: enyv, ragasztó, ragasztószer 
gluey	:: enyves, ragacsos 
glum	:: komor, rosszkedvű 
glumly	:: komoran, rosszkedvűen 
glumness	:: komorság 
glut	:: árubőség, bőség, jóllakottság 
gluteal	:: far-, fari, gluteális 
glutinosity	:: nyálkásság, nyúlósság, ragadósság 
glutinous	:: nyálkás, nyúlós, ragadós 
glutton	:: falánk ember, nagybélű ember, nagyevő ember, rozsomák 
gluttonous	:: falánk, nagybélű, torkos 
gluttony	:: falánkság, torkosság, zabálás 
glyph	:: rovátkoló díszítés 
glyptics	:: drágakővésés, féldrágakő-vésés, gliptika 
glyptodon	:: gliptodon, ősteknőc 
glyptography	:: gliptográfia, ókori faragott féldrágakövek tudománya 
gnarl	:: bütyök, csomó, görcs 
gnarled	:: bütykös, csomós, elformátlanodott 
gnat	:: szúnyog 
gnome	:: gnóm, manó, törpe 
gnu	:: gnú 
go	:: adag, alku, divat, élénkség, elevenség, energia, esemény, frisseség, járás, kezdeményezőkészség, kísérlet, körülmény, lendület, megegyezés, menés, mozgás, numera, próbálkozás, roham, siker, tetterő, ügy, üzlet, vizsga 
go-ahead	:: agilis, életrevaló, erélyes, erélyesség, mozgékony, rámenős, rámenősség, vállalkozó 
go-getter	:: akarnok, erőszakos ember, rámenős ember, törtető 
goad	:: ösztöke 
goal	:: cél, gól, kapu 
goalie	:: kapus 
goalkeeper	:: kapus 
goalpost	:: kapufa 
goat	:: bűnbak, élvhajhász, kecske, kecskebőr, kéjenc, mongol kecske prémje, szatír 
gob	:: adag, alvadt csomó, ételadag, falat, köpet, meddőtörmelék, nagy mennyiségű, nyál, pofa, ragadós csomó, sok, száj, szénmeddő, tengerész, tömedék 
gobbet	:: nagy darab, nagy falat 
gobble	:: hurukkolás 
gobbledygook	:: bürokrata nyelvezet, hivatalos nyelvezet, nagyképű halandzsa 
gobbler	:: falánk ember, fiatal pulykakakas, pulykakakas, zabálós ember 
goblet	:: talpas pohár 
goblin	:: gonosz szellem, kobold, manó 
god-awful	:: borzasztó, istenverte 
god-fearing	:: istenfélő 
goddam	:: átkozott, istenverte 
goddamn	:: átkozott, feneette, istenverte 
goddess	:: istennő 
godfather	:: keresztapa 
godforsaken	:: istenverte, isten háta mögötti, nyomorult 
godlike	:: istenhez hasonlatos, istenhez hasonló, isteni 
godly	:: ájtatos, istenes, istenfélő, jámbor, vallásos 
godmother	:: keresztanya 
godparent	:: keresztszülő 
goer	:: erélyes ember, gyalogjáró, járó, menő, rámenős ember 
gofer	:: alacsony beosztású személy, fullajtár, ostya, recés ostya 
goggle	:: kidülledt szem 
goggle-eyed	:: dülledt szemű, dülledt szemmel, kidülledt szemmel 
goggles	:: búvárszemüveg, motoros szemüveg, védőszemüveg 
going	:: fennálló, létező, menés, menő, távozás, teljesítmény, út 
goings-on	:: viselkedés 
goiter	:: golyva 
goitre	:: golyva 
gold	:: arany 
gold-fever	:: aranyláz 
golden	:: arany- 
goldfish	:: aranyhal 
goldilocks	:: aranyfürtös kisleány, aranyhajú kisleány, boglárka 
goldsmith	:: aranyműves 
golf	:: golf 
golf-club	:: golfklub, golfütő 
golf-course	:: golfpálya 
golf-house	:: golf-klubház 
golf-links	:: golfpálya 
golf-pavilion	:: golfpavilon 
golf-stick	:: golfütő 
golf-suit	:: golföltöny, golfruha 
golfer	:: golfjátékos, golfozó 
gondola	:: gondola 
gondolier	:: gondolás 
gone	:: előrehaladott, elveszett, halott, reménytelen 
goner	:: elveszett ember, halott, halott ember, leszerepelt ember, tönkrement ember 
gong	:: gong, harangrugó 
gonorrhea	:: gonorrea, tripper 
gonorrhoea	:: gonorrea, tripper 
goo	:: érzelgősség, ragacs, ragacsos anyag 
good	:: alkalmas, derék, előny, érvényes, haszon, , kedves, megfelelő, örvendetes, szép, tetszetős, vkinek a java 
good-looking	:: csinos, jóképű 
good-natured	:: engedékeny, természetű, jóindulatú, jólelkű, kedélyes, szeretetre méltó, szívélyes 
goodby	:: istenhozzád 
goodby!	:: isten veled!, isten veletek! 
goodbye	:: istenhozzád 
goodbye!	:: isten veled!, isten veletek! 
goodies	:: cukorka, cukorkák, édesség, nyalánkság 
goodness	:: minőség, jóság, szívjóság 
goods	:: áru, árucikkek, ingóságok, javak 
goodwill	:: jóakarat, jóindulat, jószív, kegy, klientéla, vásárlóközönség, vevők, vevőközönség 
goody	:: édesség, nyalánkság, szenteskedő 
goody-goody	:: szenteskedő 
gooey	:: csöpögős, cukros, érzelgős 
goof	:: baklövés, fajankó, tökfilkó 
goofy	:: bolond, fajankó, hülye, ostoba 
gook	:: koreai katona 
goon	:: bandita, buta ember, bűnöző, hülye, nehéz strici, ostoba alak, sztrájk letörésére felhasznált vagány, sztrájktörő, tökfilkó, visszataszító alak, zsivány 
goop	:: bugris, fajankó, falusi ember, hólyag, hülye pali, ostoba fajankó, ökör, paraszt, tökfilkó, vidéki ember 
goose	:: buta liba, liba, lúd, szabóvasaló 
goose-flesh	:: libabőr, libahús, lúdbőr, lúdbőrzés 
goose-note	:: gikszer, hamis hang, hangbicsaklás 
goose-step	:: díszlépés, helybenjárás 
gooseberry	:: egres 
gooseneck	:: bumtő, bumvilla, csőlíra, hattyúnyak, hattyúnyak alakú szellőzőcső, lépcsőkorlát, libanyak, mankó, rúgós fogó 
goosenecked	:: hajlított szárú, hattyúnyak alakú 
goosey	:: buta ember, gúnár, liba, libácska, oktondi ember, szamár 
goosey-gander	:: buta ember, gúnár, liba, libácska, ostoba ember, szamár 
goosey-goosey	:: gúnár, liba, libácska 
gore	:: alvadt vér, cvikli 
gorge	:: bástya bejárata, bevágás, bezabálás, bőséges étkezés, erőd bejárata, garat, gége, hasadék, hegyszoros, hegyszakadék, hegytorok, hornyolat, evés-ivás, lakmározás, nagy evészet, oszlopnyak beszűkülő része, szurdok, torok, vágány, vájat, vápa, völgytorok, zabálás 
gorged	:: bedugult, bezabált, eldugított, eltömődött, jóllakott, megtömött, teletömött 
gorgeous	:: bámulatos, elkápráztató, fényes, fényűző, káprázatos, kápráztató, nagyszerű, pazar, pompás, ragyogó, remek, tündöklő 
gorgeously	:: nagyszerűen, pompásan, ragyogóan 
gorgeousness	:: nagyszerűség 
gorgon	:: ronda 
gorilla	:: gorilla 
gorse	:: tövises rekettye 
gory	:: alvadt vérrel borított, véres 
gosh!	:: a kutyafáját!, a mindenit! 
gospel	:: evangélium 
gossamer	:: finom fátyolszövet, ökörnyál 
gossip	:: csevegés, kroki, pletykafészek, pletyka 
gossiping	:: anekdotázó, beszélgetés, bizalmas jellegű, bizalmas hangulatú, csevegő, csevegés, fecsegő, fecsegés, locsogás, mendemonda, pletykáló, pletykálkodó, pletykás, pletykálkodás, pletykaság, szóbeszéd, terefere 
gossipy	:: anekdotázó, bizalmas jellegű, bizalmas hangulatú, csevegő, pletykás, pletykáló, pletykálkodó 
gotcha!	:: elkaptalak!, megvagy! 
gothic	:: barbár, csúcsíves, gót, gót betű, gót nyelv, gót stílus, gótikus, gótikus stílus, gótikus betű, középkori, középkorias, mozarab, primitív ízlésű, vad 
gothicism	:: barbárság, gótikus stílus, primitívség, vadság 
gothish	:: barbár, gót, vandál 
gothism	:: barbár ízlés 
gouge	:: barázda, becsapás, csalás, csaló, csirkefogó, falc, homorulat, homorító véső, homorú csontvéső, homorú véső, hornyolat, kecskeláb-véső, kivájás, kupás véső, rovátka, szélhámosság, szélhámos, vájóvéső, völgyelő véső 
gouger	:: hóeke 
goulash	:: gulyás, holi 
gourd	:: flaska, hamis kocka, ivópalack, ivótök, kobak, kulacs, lopótök, örvény, szakadék, tök 
gourmand	:: ínyenc 
gout	:: búzaköszvény, csepp, folt, fröccsenés, köszvény, pecsét, vércsepp, vérrög 
governable	:: irányítható, kormányozható 
governance	:: irányítás, kormányzás, vezetés 
governess	:: nevelőnő 
governing	:: irányító, kormányzó, vezető 
government	:: kormányzat 
gown	:: talár 
grab	:: horgony, markolás, markoló, markológép, megragadás, szorítás, szorítófogó 
grabber	:: áruhalmozó, halmozó, haszonleső ember, pénzéhes ember 
grace	:: asztali ima, asztali áldás, báj, grácia, jóindulat, kecsesség, kegy, kegyelem, kellem, malaszt, megbocsátás, megkegyelmezés, szigorlatra bocsátás, vizsgára bocsátás, vizsgaengedély 
graceful	:: elegáns, kecses, könnyed, méltóságteljes 
gracefully	:: bájosan, elegánsan, kecsesen 
gracefulness	:: elegancia, kecsesség, kellem 
graceless	:: bájtalan, esetlen, udvariatlan 
gracelessly	:: esetlenül, udvariatlanul 
gracious	:: bájos, barátságos, elnéző, engedékeny, irgalmas, jóakaratú, jóindulatú, kecses, kedves, kegyes, kegyelmes, kellemes, könyörületes, leereszkedő, nyájas, szerencsés, szíves, szívélyes, tetszetős, udvarias 
gracious!	:: szent isten!, uram könyörülj!, uram bocsáss!, uram isten! 
graciously	:: irgalmasan, jóindulattal, jóindulatúan, kegyesen, könyörületesen, könyörülettel 
grackle	:: csiröge, csóka, kis beo, menjo 
grad	:: diplomás 
grade	:: emelkedő, fokozat, kategória, lejtő, minőség, osztály, osztályzat, rang 
grader	:: talajgyalu, útgyalu 
gradiation	:: árnyalat, fokozódás, rangsor 
gradient	:: dőlés, emelkedő, ereszke, esés, gradiens, gurító, lejtés, lejtősség, lejtősség szöge, meredekség, rézsűsödés, sikló, térerősség 
grading	:: osztályozás, talajegyengetés 
gradual	:: fokozatos 
gradually	:: fokozatosan 
graduate	:: diplomás, egyetemet végzett, végzős 
graduation	:: bizonyítványosztó ünnepség, diplomaosztó ünnepség, egyetemi avatás, érettségi, fokozatokra osztás 
graffiti	:: falfirka 
graft	:: átültetett szövet, átültetett testszövet, átültetés, korrupció, oltás, oltóág, oltvány, vesztegetés 
grain	:: 0,0648 g, egy szemernyi, erezet iránya, gabona, szem, szemcse, szemcsésség, szemer 
grained	:: erezett, flóderezett, fonálban festett, márványozott, szemcsés, szemcsés felületű 
grainy	:: sokmagú, sokszemű, szemcsés 
gram	:: gramm 
grammar	:: nyelvtan 
gramme	:: gramm 
grampus	:: horkoló, kardszárnyú delfin, kövér ember, lihegő ember 
granary	:: csűr, hombár, magtár 
grand	:: előkelő, ezer dollár, , hangversenyzongora, nagy, nagyszerű, nemes, remek 
grandchild	:: unoka 
granddad	:: nagypapi 
granddaughter	:: lányunoka 
grandeur	:: fény, kiválóság, lelki nagyság, nagyszerűség, nagyság, pompa, ragyogás 
grandfather	:: nagyapa 
grandfather-clock	:: padlón álló ingaóra 
grandfatherly	:: nagyapai 
grandiose	:: fenséges, grandiózus, hatalmas, lenyűgöző, nagyszerű, óriási, pompás 
grandiosity	:: fenséges jelleg, lenyűgöző hatás, nagyszerűség, pompás jelleg 
grandmother	:: nagyanya 
grandnephew	:: unokahúg fia, unokaöcs fia 
grandniece	:: unokahúg leánya, unokaöcs leánya 
grandparents	:: nagyszülők 
grandson	:: fiúunoka 
grandstand	:: lelátó, tribün 
granite	:: gránit 
grannie	:: nagyi, nagymama 
granny	:: nagyi, nagymama 
grant	:: adomány, adományozás, átruházás, átruházási okirat, elindul, engedményezési okirat, engedélyezés, megadás, segély, szubvenció 
granular	:: szemcsés 
granule	:: szemcse 
granulometry	:: szemcseszerkezet-mérés 
grape	:: szőlő 
grapefruit	:: grapefruit 
grapes	:: szőlő 
grapevine	:: szájról szájra terjedő hír, szőlőtőke 
graph	:: ábra, diagram, grafikon 
graphic	:: ábra, élénk, festői, grafika, grafikus, illusztráció, szemléletes 
graphically	:: élénken, grafikusan, szemléletesen 
graphics	:: grafika 
grapnel	:: csáklya, horgony, kapócsáklya, kutatóhorgony 
grapple	:: csipesz, fogó, horgony, horog, kihorgonyzás 
grappling-iron	:: csáklya, horgony, kapócsáklya, kutatóhorgony 
grasp	:: felfogóképesség, fogás, megragadás 
grass	:: 
grass-grown	:: füves 
grasshopper	:: szöcske 
grassland	:: füves terület, füves táj 
grassroots	:: fundamentum, gyökerek, széles néprétegek, választók 
grassy	:: füves, gyepes 
grate	:: ablakrács, rács, rostély, tűzrostély 
grateful	:: hálás 
gratefully	:: hálásan 
grater	:: reszelő 
gratification	:: elégtétel, jutalom, kedvtelés, kielégítés, kielégülés, öröm 
gratifying	:: örömteli 
grating	:: ablakrács, ajtórács, aknarács, alapozási rács, alaprács, bántó, csikorgó, csikorgás, diffrakciós rács, fapárkány, fapárkányos díszítés, fülhasogató, fülsértő, fülsértő hang, hajórács, járórács, kellemetlen, kínos, lécezet, nyikorgó, nyikorgás, rács, rácskerítés, rácsozat, rácssűrűség, reszelék, roszogó, súrlódás, szűrőlap 
gratings	:: reszelék 
gratis	:: díjtalan, díjtalanul, ellenszolgáltatás nélkül, ellenszolgáltatás nélküli, ingyen, ingyenes 
gratitude	:: hála 
gratuitous	:: alaptalan, díjtalan, fölösleges, indokolatlan, ingyenes 
gratuitously	:: indokolatlanul, ok nélkül 
gratuity	:: borravaló, pénzjutalom, prémium 
grave	:: komoly, megfontolt, nehéz, sír, súlyos, ünnepélyes 
grave-digger	:: sírásó 
gravedigger	:: sírásó 
gravel	:: föveny, kavics, sóder 
gravelly	:: homokos, kavicsos 
gravely	:: komolyan, ünnepélyesen 
graven	:: vésett 
graveside	:: sír mellett, sír melletti 
gravestone	:: sírkő 
graveyard	:: sírkert, temető 
gravid	:: terhes 
gravitation	:: gravitáció 
gravitational	:: gravitációs 
gravity	:: gravitáció, megfontoltság, nehézségi erő, súly, súlyosság 
gravure	:: metszet 
gravy	:: húslé, könnyű kereset, könnyű pénz, mártás, sáp, szaft, tiszta haszon, tisztességtelen mellékkereset, törvénytelen mellékkereset, vesztegetési összeg 
gravy-beef	:: keresztfartő 
gravy-boat	:: mártásoscsésze 
gray	:: borongós, gyászos, sötét, szürke 
graze	:: horzsolás 
grease	:: kenőanyag, zsír, zsiradék 
greaser	:: zsírozó munkás 
greasy	:: csúszós, kenetteljes, olajfoltos, pecsétes, síkos, zsíros, zsírpecsétes 
great	:: nagy 
great-coat	:: télikabát 
greatcoat	:: télikabát 
greatness	:: nagyság 
Grecian	:: görög, görögös, hellén, hellénista, hellénista tudós, ír ember, végzős évfolyambeli diák 
greed	:: kapzsiság, mohóság, pénzsóvárság, pénzvágy, sóvárgás, sóvárság 
greediness	:: kapzsiság, mohóság 
greedy	:: falánk, kapzsi, mohó, nagyétkű, pénzsóvár 
greedy-gut	:: falánk ember, mohó ember, nagyevő ember 
greedy-guts	:: falánk ember, mohó ember, nagyétkű ember 
green	:: együgyű, éretlen, erőteljes, friss, golfpálya, golfpálya lyuk körüli része, gyep, hiszékeny, hómentes, erőben levő, legelő, lomb, naiv, nyers, pázsit, pénz, rét, sápadt, sárgás, tapasztalatlan, üde, zöld, zöld-, zöldellő, zöldes, zöldfülű, zöldhasú, zsozsó, zsuga 
greenback	:: dollárbankjegy 
greenery	:: lomb, melegház, növényzet, üvegház 
greengage	:: ringló 
greengrocer	:: zöldséges 
greenhorn	:: zöldfülű 
greenhouse	:: melegház, üvegház 
greens	:: angyalbőr, egyenruha, katonai egyenruha, zöldfőzelék, zöldség 
greeting	:: köszönés, üdvözlés 
gregarious	:: nyájban élő, társaságot kedvelő 
gremlin	:: gonosz szellem, gonosz manó 
grenade	:: gránát 
grenadine	:: grenadin 
grey	:: borongós, gyászos, sötét, szürke 
greybeard	:: öreg ember 
greyhound	:: agár, gyors óceánjáró 
greyness	:: szürkeség 
gribble	:: fúró ászka 
grid	:: áramhálózat, hálózat, országos áramhálózat, rács, rácskerítés, rácsozat, rostély, sütőrostély, térképhálózat 
griddlecake	:: palacsinta 
gridiron	:: futballpálya, rögbipálya, sütőrostély 
grief	:: baj, bánat, fájdalom, nyomorúság, szerencsétlenség, szomorúság 
grievance	:: panasz, sérelem 
grievous	:: fájdalmas, súlyos, szomorú 
grievously	:: súlyosan 
griffin	:: griffmadár 
griffon	:: drótszőrű vadászkutya 
grill	:: grill, grillsütő, hűtőrács, rács, rostély, roston sült hús, roston sült étel, rostonsült 
grille	:: rostély, védőrács 
grim	:: ádáz, borzalmas, bősz, dühöngő, elkeseredett, eltökélt, félelmetes, fenyegető, gyászos, hajthatatlan, hátborzongató, ijesztő, kegyetlen, kíméletlen, marcona, mogorva, mord, nyomasztó, rémisztő, rendíthetetlen, rettenetes, sötét, szilárd, vad, zord, zordon 
grimace	:: fintor, grimasz 
grime	:: korom, mocsok, szenny 
grimly	:: mogorván, morcosan 
grimness	:: félelmesség, félelmetesség, marconaság 
grimy	:: koszos, maszatos 
grind	:: csikorgás, darálás, lélekölő munka, nehéz munka, őrlés 
grinder	:: daráló, köszörűs, őrlőfog, őrlőkészülék, zápfog 
grinding	:: aprítás, csikorgás, csikorgatás, csiszolás, daráló, darálás, elnyomás, emésztő, kínzó, köszörülés, nyomasztó, őrlés, őrlő, törés, zúzás 
grip	:: befogófej, befogópofa, csíptető, díszletező munkás, felfogóképesség, fogantyú, fogás, görcsös fájdalom, hatalom, influenza, kézitáska, kis árok, kulisszatologató, magával ragadó hatás, markolat, markolás, megfogás, megmarkolás, megragadás, náthaláz, nyél, szorítás, tapadás, tusanyak, utazótáska, vízlevezető folyóka 
gripe	:: zúgolódás 
gripes	:: hascsikarás, kólika 
griping	:: morgolódás, zúgolódás 
gripping	:: fogó, izgalmas, megkapó, szorító 
gripsack	:: kézitáska, utazótáska 
grisly	:: hátborzongató, rémes, szörnyű 
gristle	:: porcogó 
gristly	:: porcogós, porcos 
grit	:: föveny, határozottság, homokkő, jellemszilárdság, kőpor 
grittily	:: karakánul 
gritty	:: daraszerű, karakán, kavicsos 
grizzle	:: nyafogás 
grizzled	:: ősz, őszes, őszülő 
grizzly	:: szürkemedve 
groan	:: nyögés, sóhajtás 
groaty	:: ocsmány, pocsék, tré, unalmas, uncsi, undorító, utálatos 
grocer	:: fűszeres, szatócs 
groceries	:: fűszeráru 
grocery	:: bár, élelmiszerbolt, fűszerüzlet, italáru, kocsma, szatócsüzlet 
groggily	:: tántorogva 
grogginess	:: bizonytalanság, ingatagság 
groggy	:: becsípett, bizonytalan járású, ingatag járású, ittas, lábán bizonytalanul álló, részeg, támolygó, tántorgó 
groin	:: ágyék, keresztboltozatok metszésíve 
groom	:: fiú, inas, istállófiú, királyi kamarás, legényke, lovász, szénavilla, szolga, vőlegény 
groomed	:: ápolt, tisztán tartott 
groomer	:: géphajtású lókefe, lókefe 
grooming	:: ápolás, csutakolás, kefélés, rendbentartás, tisztántartás, vakarás 
groove	:: árok, barázda, élvezet, horony, mámor, öröm, rovátka, vájat 
groovy	:: barázdás, hornyos, megszokott, rovátkás, rutin, rutinos, sablonos 
groping	:: tapogatózás, tapogatózó 
gropingly	:: tapogatózva 
gross	:: bruttó, buja, burjánzó, durva, erős, goromba, hájas, kövér, makroszkopikus, nagy, nagy testű, ordenáré, otromba, sikamlós, szabad szemmel látható, teljes, trágár, vaskos, vastag, zsíros 
gross-bellied	:: nagy hasú, pocakos 
grossness	:: durvaság, gorombaság, kövérség, ordenáréság, vastagság 
grotesque	:: furcsa, furcsa dolog, furcsa tárgy, groteszk, groteszk dolog, groteszk tárgy 
grotesquely	:: furcsán, groteszk módon 
grotesqueness	:: furcsaság, groteszkség 
grotty	:: kellemetlen, ocsmány, pocsék, tré, unalmas, undorító, utálatos 
grouch	:: mogorva ember, mogorvaság, morgás, rosszkedv 
grouchy	:: mogorva, morgó, nyűgös, zsémbes, zsörtölődő 
ground	:: alap, alapozás, föld, földelés, indíték, ok, őrölt, talaj, tengerfenék, tér, terep, terület 
grounded	:: megalapozott 
grounder	:: alapozó munkás, földön guruló labda 
groundhog	:: amerikai mormota 
grounding	:: alap, alapozás, földbe ütés, földelés, kikötés, megalapozottság, megfeneklés, zátonyra futás 
groundnut	:: földimogyoró 
grounds	:: berek, kert, liget, sportpálya, üledék, zacc 
groundskeeper	:: pályafelügyelő 
groundwater	:: talajvíz 
groundwork	:: alap, alapozás 
group	:: csoport 
grouped	:: csoportos, csoportosított, csoportokba rendezett 
grouper	:: fűrészes sügér 
groupie	:: -buzi, -mániás, -őrült, rajongó 
grouping	:: csoportosítás, csoportozat 
groupwork	:: csapatmunka 
grouse	:: nyírfajd, zúgolódás 
grout	:: besajtolás, cementhabarcs, darált étel, hézagkiöntés, híg mészhabarcs, injektálás 
grove	:: berek, erdőcske, liget 
groveling	:: aljas, csúszó-mászó, hitvány, talpnyaló 
grovelling	:: aljas, csúszó-mászó, hitvány, talpnyaló 
grower	:: termelő, termesztő 
growing	:: erősödő 
growl	:: dörmögés, morgás 
growly	:: dörmögő, morgó 
grown	:: megnőtt, megnövekedett 
grown-up	:: felnőtt 
grownup	:: felnőtt 
growth	:: daganat, fejlemény, fejlődés, gyarapodás, hajtás, képződmény, kifejlődés, kinövés, növekedés, növekmény, növés, szaporulat, szerves képződmény, terjeszkedés, termelés, termés, tumor 
grub	:: hernyó, kaja, lárva 
grubbiness	:: piszkosság 
grubby	:: férges, kukacos, mosdatlan, piszkos 
grudge	:: ellenszenv, harag, irigység, neheztelés 
grudging	:: irigy, kelletlen, vonakodó 
grudgingly	:: irigykedve, kelletlenül, vonakodva 
gruel	:: zabkása, zabkásaleves 
grueling	:: döglesztő, fárasztó 
gruelling	:: döglesztő, fárasztó 
gruesome	:: borzalmas, borzasztó, hajmeresztő, hátborzongató, ijesztő, rémes, rémítő, szörnyű 
gruesomely	:: hátborzongatóan, rémisztően 
gruff	:: barátságtalan, házsártos, mély hangú, mogorva, nyers, rekedtes, zord, zsémbes, zsörtölődő 
gruffly	:: barátságtalanul, mogorván, nyersen, rekedtesen 
gruffness	:: mogorvaság, nyers modor, nyerseség 
gruffy	:: mogorván, nyersen 
grumble	:: morgás, zúgolódás 
grumbling	:: dörmögés, elégedetlenkedés, morgás, morgó, zsémbes, zsémbelés, zúgolódás 
grummet	:: fűzőkarika, hajósinas, kötélgyűrű, szorítógyűrű, szorítókarika, tömítőgyűrű 
grumpily	:: ingerlékenyen, rosszkedvűen, zsémbesen 
grumpy	:: ingerlékeny, rosszkedvű, zsémbes 
grunch	:: gané, piszok, trutyi, trutymó 
grunge	:: gané, piszok, trutyi, trutymó 
grungy	:: ganés, ragacsos, szutykos, trutyis 
grunt	:: bokorugró, gyalogos katona, morgás, morrantás, röfögés 
guarantee	:: garancia 
guarantor	:: biztosítékot nyújtó személy, biztosítékot adó személy, jótálló, kezes, kezességet nyújtó személy, szavatos, szavatosságot adó személy 
guard	:: betétszalag, biztosító berendezés, börtönőr, elővigyázat, elővigyázatosság, falcolás, fegyházőr, fegyőr, fogházőr, forgalmista, főkalauz, futár, gyógyszeríz-javító vivőanyag, hírnök, kandallórács, karfa, korlát, markolatkosár, óvókerítés, őr, őrség, számoló, védekező állás, védekezés, védekező testtartás, védőrács, védőszerkezet, vigyázat, vonatkísérő, vonatvezető 
guarded	:: megfontolt, óvatos, óvatos beszédű, tartózkodó 
guardedly	:: óvatosan, tartózkodóan 
guardian	:: gondnok, gyám, őr 
guardianship	:: gondnokság, gyámság 
guarding	:: őrzés 
guardroom	:: őrszoba, rendőrőrs, rendőrőrszoba 
guards	:: gárdaezred, gárdisták 
guava	:: guajáva, guajávafa 
guerilla	:: gerilla, gerillaharcos 
guerrilla	:: gerilla, gerillaharcos 
guess	:: becslés, feltételezés, találgatás 
guess-work	:: becslés, feltevés 
guessing	:: becslés, feltevés, kitalálás, találgatás 
guesswork	:: becslés, feltevés 
guest	:: vendég 
guff	:: badarság, halandzsa, hülyeség, üres duma 
guffaw	:: hahotázás, röhögés 
guidance	:: irányítás, tanácsadás, útmutatás, vezérlés, vezetés 
guide	:: idegenvezető, ismertető, kalauz, példamutatás, sín, útikönyv, útmutató, vezérfonal, vezető 
guide-dog	:: vakvezető kutya 
guide-lines	:: irányelvek, program, vezérfonal 
guide-post	:: útirányjelző tábla 
guidebook	:: útikalauz, útikönyv 
guided	:: vezetett 
guideline	:: irányelv, program, vezérfonal 
guiding	:: vezető 
guild	:: céh 
guilder	:: holland forint 
guillotine	:: guillotine, klotűr, mandulakacs, nyaktiló, papírvágó gép 
guillotine-shears	:: táblalemezolló 
guillotine-window	:: függőleges vezetékű tolóablak 
guillotining	:: kivégzés guillotine-nel, nyaktilózás 
guilt	:: bűn, bűncselekmény, bűnösség, bűntudat, vétkesség 
guiltily	:: bűnbánóan, bűntudatosan 
guiltless	:: ártatlan, bűntelen 
guilty	:: bűnbánó, bűnös, büntetendő, bűntudatos, vétkes 
guinea	:: 21 shilling 
guise	:: álöltözet, álruha, külső megjelenés, látszat, megjelenés 
guitar	:: gitár 
gulch	:: szakadék, szurdok 
gulf	:: öböl, örvény, szakadék 
gull	:: balek, pali, sirály 
gullet	:: garat, hegyszoros, keskeny csatorna, nyelőcső, száj, vezérárok, vízmosás 
gullibility	:: átejthetőség, együgyűség, hiszékenység, naivság, rászedhetőség 
gullible	:: átejthető, becsapható, hiszékeny, könnyen becsapható, könnyen hívő, naiv, rászedhető 
gullied	:: vízmosásos 
gully	:: vízmosás, víznyelő akna 
gulp	:: korty, nyelés, slukk 
gum	:: csipa, foghús, gumi, gumicukor, gumifa, íny, mézga, ragasztószer 
gum-boots	:: gumicsizma, hócsizma 
gum-drop	:: mézgalabdacs, mézgagolyó 
gumboil	:: fogínytályog 
gumby	:: négerdob 
gummed	:: enyvezett hátú, gumizott, ragasztószerrel bevont 
gummy	:: csipás, dagadt, mézgás, nyúlós, puffadt, ragadós 
gumption	:: életrevalóság, józan ész, leleményesség 
gums	:: gumicsizma, hócsizma 
gumshoe	:: detektív, hekus, titkosrendőr 
gumshoes	:: kalocsni, sárcipő 
gun	:: ágyú, ágyúlövés, fegyver, lőfegyver, löveg, pisztoly, puska, revolver, szórópisztoly, vadász 
gun-boat	:: ágyúnaszád 
gun-fight	:: lövöldözés, revolverharc 
gun-house	:: lövészállás 
gun-layer	:: beirányító, lövegirányzó, lövegirányzó gép, lövegirányzó katona 
gunfighter	:: revolverharc résztvevője 
gunfire	:: ágyúdörgés, ágyúmoraj, ágyúszó, ágyútűz, ágyúzás, ébresztő lövés, gyorstüzelés, takarodót jelző lövés 
gung-ho!	:: minden rendben!, minden kész! 
gunge	:: gány, ragacsos piszok, trutyi, trutymó 
gunite	:: lövellt beton 
guniting	:: habarcslövellés, torkretozás 
gunk	:: gané, piszok, trutyi, trutymó 
gunner	:: gépfegyverkezelő, géppuskás, hajótüzér, puskás, tüzér, vadász 
gunner-observer	:: gépfegyver-megfigyelő 
gunnery	:: ágyúzástan, ballisztika, lőgyakorlat, tüzérség 
gunplay	:: pisztolylövések, pisztolyharc, revolverlövések 
gunpowder	:: lőpor, puskapor 
gunship	:: nehézfegyverzetű helikopter 
gunsmith	:: fegyverkovács, puskaműves 
gurgle	:: bugyogás, csobogás 
gurkha	:: gurka 
gurney	:: kerekes hordágy 
guru	:: guru 
gush	:: áradat, áradozás, felbugyogás, kilövellés, ömlengés 
gusher	:: áradozó személy, gazdag kőolajforrás, ömlengő személy 
gushy	:: áradozós, ömlengős 
gust	:: aroma, élvezet, élvezés, gyönyör, hirtelen kitörés, illat, íz, kéj, kifakadás, kitörés, szélroham, zamat 
gustatory	:: ízlelő 
gusto	:: élvezet, gusztus, ízlés 
gusty	:: szeles, viharos 
gut	:: bél, bélhúr, folyószűkület, folyókanyar, sikátor, szűk utca, utcaszűkület 
gutless	:: pipogya 
guts	:: belek, energia, has, lényege vminek, mersz, rámenősség, veleje vminek, vminek a lényege, vminek a veleje, zsigerek 
gutstring	:: bélhúr 
gutted	:: kibelezett, kizsigerelt 
gutter	:: barázda, csatorna, csurgó, ereszcsatorna, esővíz-csatorna, horony, jasszvilág, kanális, kibelező munkás, kötésmargó, kültelki szegénynegyed, kültelki szegénység, szegélyárok, vájat, vízelvezető árok, zsigerlő 
guttering	:: csatornázás 
guttural	:: torok-, torokhang 
gutturally	:: torokhangon 
guv	:: fater, főnök, tata, tulaj 
guvnor	:: fater, főnök, tata, tulaj 
guy	:: faszi, hapsi, pacák, pasas 
guzzle-guts	:: haspárti, nagyevő 
guzzler	:: haspárti, iszákos, kajás, korhely, nagyevő 
gym	:: torna, tornacsarnok, tornaterem 
gymnast	:: tornász 
gymnastic	:: gimnasztikai, testedző, torna- 
gymnastics	:: torna 
gynaecologist	:: nőgyógyász 
gynecological	:: nőgyógyászati 
gynecologist	:: nőgyógyász 
gypsum	:: gipsz 
gypsy	:: cigány 
gyrate	:: felkunkorodó 
gyration	:: agytekervény-rendszer, forgás, keringés, körforgás, pörgés 
gyratory	:: forgó, pörgő 
gyroscope	:: giroszkóp, pörgettyű 
haberdasher	:: férfidivatárus, rőfös, rövidáru-kereskedő 
haberdashery	:: férfidivatáru, rövidáru 
habit	:: habitus, külső megjelenés, magatartás, ruha, szokás, testalkat, viselkedés 
habitable	:: lakható 
habitat	:: előfordulási hely 
habitation	:: állandó lakhely, lakás, lakóhely, tartózkodási hely, tartózkodás 
habitual	:: megrögzött, megszokott, szokásos 
habitually	:: szokásszerűen 
habitué	:: bennfentes látogató, törzsvendég 
hack	:: bérelhető hátasló, bérkocsi, bértollnok, csákány, kapa, kuli, száraz köhögés, vágott seb, zugíró 
hacker	:: bárd, csákány, csákányozó, csákányos 
hackie	:: taxisofőr 
hackle	:: gereben, nyaktoll 
hackney	:: bérkocsi, hajtóló, hátasló, kocsiló 
hackney-carriage	:: autótaxi, bérkocsi 
hackney-coach	:: bérkocsi 
hackneyed	:: agyoncsépelt, elcsépelt, elkoptatott, elnyűtt 
hacksaw	:: fémfűrész 
haddock	:: foltos tőkehal, tőkehal 
haemorrhage	:: vérzés 
haemorrhoids	:: aranyér 
haft	:: fogantyú, markolat, nyél, orsószár 
hag	:: boszorkány, közönséges nyálkás angolna, tőzegláp puha része, tőzegláp szilárd helye, vén banya, vén boszorka, vén boszorkány, vén csoroszlya, vén satrafa 
haggard	:: elgyötört, elkínzott, ösztövér, sovány, szikár, vad külsejű 
haggling	:: alkudozás 
haiku	:: japán versforma 
hail	:: jégeső, köszöntés, üdvözlés 
hailstone	:: jégesőszem, jégszem 
hair	:: amerikai bandita, bolyh, haj, hajszál, hajszáldrót, hajszálrugó, hajzat, olajpréselő zsák, sörte, szőr, szőrszál 
hair-do	:: frizura, frizuracsinálás, hajvágás, hajviselet 
hair-raising	:: hajmeresztő 
hair-trigger	:: érzékeny ravasz 
hairclip	:: hajcsipesz 
haircolor	:: hajfesték 
hairdo	:: frizura 
hairdresser	:: női fodrász 
hairgrip	:: díszcsat, hajcsipesz, hullámcsat 
hairless	:: kopasz, sima, szőrtelen 
hairline	:: hajszálvonal 
hairs	:: szőrök, szőrszálak, szőrzet 
hairstyle	:: frizura 
hairy	:: bolyhos, ciki, haj-, hajas, izgi, kockázatos, meredek, szőr-, szőrös, veszélyes 
hairy-assed	:: agresszívan férfias, belemenős, erőszakos, izgalmas, izgi, kekeckedő 
hairy-heeled	:: faragatlan, prosztó, szőröstalpú 
hake	:: tőkehal 
hale	:: egészséges, erőben levő, magát jól bíró, makkegészséges 
half	:: fél 
half-baked	:: nem átgondolt, nem kiforrott, sületlen 
half-breed	:: félvér, keresztezett fajta 
half-caste	:: félvér 
half-crazed	:: félőrült 
half-hearted	:: bátortalan, kishitű, lagymatag 
half-life	:: felezési idő 
half-truth	:: féligazság 
halfbrother	:: féltestvér, mostohatestvér 
halfsister	:: féltestvér, mostohatestvér 
halfway	:: félúton levő, félúton, középen 
halibut	:: óriási laposhal 
halide	:: halogenid 
hall	:: csarnok, diákszálló, előcsarnok, előszoba, hall, internátus, kabaré, kastély, kisebb egyetemi kollégium, kollégium, konviktus, közös ebédlő, közös étkezde, közös étkezés, kúria, mulató, nagy ebédlő, nagy terem, palota, székház, vidéki kastély, zenés kávéház 
halliard	:: felhúzó kötél 
hallmark	:: fémjelzés, finomsági próba 
Hallowe'en	:: mindenszentek előestéje 
hallowed	:: megszentelt 
Hallowmas	:: mindenszentek, mindenszentek napja 
hallucination	:: érzékcsalódás, hallucináció 
hallucinatory	:: hallucinációs 
hallucinogenic	:: hallucinogén 
hallway	:: előcsarnok, folyosó, hall 
halo	:: bimbóudvar, dicsfény, fényudvar, glória, gyulladásos körlet, holdudvar, napgyűrű, nimbusz 
halo-hydrocarbons	:: halogénezett szénhidrogének 
halogen	:: halogén 
halt	:: megállás, pihenő 
halter	:: akasztófakötél, felső rész, hám, hóhérkötél, hurok, kötőfék, melltartó, nyakpántos ruhaderék 
halting	:: béna, nehézkes, sánta, vontatott 
haltingly	:: nehézkesen, vontatottan 
halyard	:: felhúzó kötél 
ham	:: comb, rádióamatőr, ripacs, sonka 
ham-fisted	:: játékkocka, kétbalkezes, lapátkezű 
hamburger	:: hamburger 
hamlet	:: falucska 
hammer	:: kakas, kalapács, kalapácscsont, pöröly, ütő 
hammer-lock	:: karkulcs 
hammering	:: besulykolás, beverés, bunyó, érmeverés, kalapálás, kopogás, kopogás hangja, kotyogás, pörölyözés, püfölés, ütés, veretés 
hammock	:: függőágy 
hamper	:: piaci kosár, szennyestartó 
hampered	:: akadályozott, elromlott, elrontott, gátolt 
hams	:: alfél, fenék, tompor 
hamster	:: hörcsög 
hand	:: aláírás, hajóslegény, játékos, matróz, munkás, mutató, mutató kéz, napszámos, parti, segédmunkás, taps, útjelző, útjelző tábla, ütés 
hand-guard	:: kardmarkolat kosara 
hand-hold	:: fogódzó 
hand-me-down	:: elavult, használt, használt ruha, kész, készruha, konfekciós, konfekcióáru, konfekciós ruha, ócska, ócska ruha, poros, régi, uraságoktól levetett 
hand-picked	:: gondosan válogatott, gondosan kiválogatott 
hand-tool	:: kézi szerszám 
handbag	:: kézitáska, retikül 
handball	:: kézilabda 
handbrake	:: kézifék 
handcraft	:: kézművesség, kézműves ipar, kézügyesség, kisipar 
handcuff	:: bilincs 
handcuffs	:: bilincs 
handful	:: maréknyi, maroknyi, megátalkodott, nehezen fegyelmezhető, nehezen kezelhető 
handhold	:: fogódzó 
handicap	:: akadály, hátrány, megterhelés 
handicapped	:: fogyatékos, nyomorék 
handicraft	:: kézműves ipar, kézművesség, kézügyesség, kisipar 
handicrafts	:: iparművészet 
handiwork	:: kézzel végzett munka 
handkerchief	:: zsebkendő 
handle	:: alkalom, fogantyú, fogás, fogó, forgattyú, fül, kar, kilincs, nyél, rúd, tapintás, ürügy 
handleable	:: kezelhető 
handlebar	:: kerékpár kormánya 
handlebars	:: kerékpárkormány 
handler	:: edzőtárs, vmit kezelő, vmivel bánó 
handless	:: mutató nélküli 
handling	:: kezelés 
handout	:: alamizsna, ételadomány, kiosztott anyag, pénzadomány, röplap, tájékoztató 
handrail	:: kapaszkodó, korlát 
hands	:: kezezés 
hands-on	:: aktív részvétellel jellemezhető 
handset	:: kézibeszélő 
handshake	:: kézfogás, kézszorítás 
handshaking	:: kézfogás, kézrázás 
handsome	:: bőkezű, csinos, gavallér, jelentékeny, jóképű, jóvágású, tekintélyes 
handsomely	:: elegánsan, gavallérosan, nagyvonalúan, szépen 
handspring	:: kézen átfordulás 
handstand	:: kézenállás 
handwriting	:: kézírás 
handwritten	:: kézzel írott, kézzel írt 
handy	:: alkalmas, jártas, kényelmes, kéznél levő, könnyen kezelhető, ügyes 
hang	:: állás, átboltozás, dőlés, esés, fennakadás, hajlás, lassulás, lejtés, lelassulás, megtorpanás 
hang-dog	:: alattomos, bűnbánó, sunyi 
hang-up	:: bosszantó akadály, csalódás, csalódás érzése 
hangar	:: hangár 
hangee	:: akasztott 
hanger	:: fogas, vállfa 
hanging	:: akasztás 
hangings	:: drapéria, függöny 
hangman	:: hóhér 
hangout	:: búvóhely, odú 
hangover	:: katzenjammer, macskajaj, másnaposság 
hangus-girl	:: karénekesnő 
hankering	:: sóvárgás, vágyódás 
hanky	:: zsebkendő 
hanky-panky	:: csalafintaság, fortély, gyanús trükk, hókuszpókusz, szemfényvesztés 
hansom	:: könnyű egyfogatú kétkerekű kocsi magas bakkal 
hansom-cab	:: könnyű egyfogatú kétkerekű kocsi magas bakkal 
hap	:: vakeset, véletlen 
haphazard	:: esetleges, véletlen, véletlenül 
haphazardly	:: véletlenül 
hapless	:: boldogtalan, szerencsétlen 
happenstance	:: eshetőség, véletlenség, véletlen 
happily	:: boldogan, szerencsére, véletlenül 
happiness	:: boldogság, vidámság 
happy	:: boldog, vidám 
happy-go-lucky	:: felelőtlen, gondtalan, könnyelmű, nemtörődöm 
harakiri	:: harakiri 
harangue	:: beszéd, dagályos szónoklat, nagyhangú szónoklat, szóáradat, szónoklat 
harassed	:: bosszús, zaklatott 
harassment	:: bosszantás, zaklatás 
harbinger	:: előhírnök, előjel 
harbor	:: kikötő, menedék, szállás 
harborage	:: menedék, szállás 
harbour	:: kikötő, menedék, szállás 
harbourage	:: menedék, szállás 
hard	:: éles, erős, erősen, fáradságos, fáradhatatlan, fárasztó, gyorsan, kedvezőtlen, kegyetlen, kemény, keményen, keményre, kényszermunka, keserves, keservesen, kitartó, kitartóan, kőből kirakott gázló, nehezen, nehéz, préselt dohány, rideg, rossz, sólya, szigorú, szilárd, szívósan, zord 
hard-head	:: keményfejű ember, konok ember, szürke morgóhal, vándor fattyúhering, vasfejű ember 
hard-headed	:: gyakorlatias, józan, keményfejű, konok, üzleties gondolkozású 
hard-pressed	:: zaklatott 
hard-to-believe	:: nehezen hihető 
hard-working	:: dolgos, szorgalmas 
hardball	:: agresszív politika, agresszív üzletpolitika, baseball 
hardcore	:: makacs, megrögzött 
hardheaded	:: gyakorlatias, keményfejű, konok, nem érzelgős 
hardihood	:: ellenálló képesség 
hardiness	:: ellenálló képesség 
hardly	:: alig 
hardness	:: keménység, nehézség, szigorúság 
hardpressed	:: nehézségekkel szembekerülő, zaklatott 
hards	:: kemény széntörmelék, kóc, összegubancolódott fonalhulladék, reve 
hardship	:: baj, nehézség, nélkülözés, viszontagság 
hardtack	:: tengerészek kétszersültje, tengerészek keksze 
hardware	:: fémárú, vasárú 
hardwood	:: keményfa 
hardy	:: bátor, edzett, merész, szívós 
hare	:: mezei nyúl 
hare-brained	:: bolondos, esztelen, hígvelejű, kelekótya, kótyagos 
hare-lip	:: nyúlszáj 
hareball	:: harangvirág 
harebrained	:: bolondos, kelekótya 
harem	:: hárem 
haricot	:: birkagulyás babbal és répával, karóbab, paszuly 
harlequin	:: bohóc, harlekin, keleti nemesopál, paprikajancsi, pojáca, tarka dán dog, tréfacsináló 
harlequinade	:: bohóckodás, némajáték bohóc főszereplővel, színdarab bohóc főszereplővel 
harlequiness	:: bohócjelmezes 
harlot	:: kurva, ringyó, szajha 
harlotry	:: kurválkodás, szajhaság 
harm	:: ártalom, baj, bántalom, kár, rossz, sérelem 
harmful	:: ártalmas, káros 
harmless	:: ártalmatlan, ártatlan 
harmonica	:: szájharmonika 
harmonious	:: egyetértő, egyező, harmonikus, hangzású, kellemes hangzású, összehangzó, összhangzó 
harmonium	:: harmónium 
harmonizing	:: egyeztetés 
harness	:: hám, lószerszám 
harnessing	:: kihasználás 
harp	:: hárfa 
harpist	:: hárfajátékos, hárfás 
harpoon	:: szigony 
harpsichord	:: csembaló 
harrier	:: angol falkakopó, csillekísérő, dúló, fosztogató, pusztító, rabló, réti héja 
harriers	:: kutyafalka, mezei futók klubja 
harrow	:: borona 
harrowing	:: szívet tépő, szívfájdító, szívfacsaró, szívszaggató 
harsh	:: durva, éles, érdes, fanyar, kemény, kíméletlen, nyers, rikácsoló, szigorú 
harshness	:: keménység, kíméletlenség, szigorúság 
harvest	:: aratás, betakarítás 
hasbeen	:: divatjamúlt dolog, lecsúszott ember, levitézlett ember 
hash	:: fasírozott, felmelegített dolog, frekvenciazavar, hasé, hasis, papírhulladék, újra előszedett ósdi dolog, vagdalt hús, vagdalék, vagdalt hús és burgonya, vibrátorzörej, zagyvalék 
hashish	:: hasis 
hasp	:: csat, fonalorsó, gombolyító motolla, hevederpánt, kapocs, lakatretesz, motring, pászma, retesz 
haste	:: sietség 
hastily	:: elhamarkodottan, meggondolatlanul, sietősen, sürgősen 
hasting	:: koraérő 
hastings	:: korai borsó, primőrök 
hasty	:: elhamarkodott, futó, gyors, hirtelen, meggondolatlan, sietős 
hat	:: bíborosi kalap, fejfedő, kalap, sapka 
hat-band	:: kalapszalag 
hat-box	:: kalapskatulya 
hat-rack	:: kalapfogas, kalaptartó 
hatch	:: fedélzeti nyílás, felnyitható hátsó ajtó, felnyitható hátsó ajtó, költés 
hatchback	:: háromajtós kiskocsi 
hatchery	:: halkeltető, halkeltető hely 
hatchet	:: szekerce 
hatchment	:: címerpajzs gyászházon, címer, címerpajzs 
hatchway	:: falnyílás, fedélzeti nyílás, lejáró, nyílás 
hate	:: gyűlölet 
hateable	:: gyűlöletes 
hateful	:: förtelmes, gyűlöletes, utálatos 
hatefully	:: gyűlöletesen, utálatosan 
hatred	:: gyűlölet, utálat 
hatted	:: kalapos, kalapot viselő 
hatter	:: egyedül dolgozó bányász, kalapos, maga szakállára dolgozó bányász, magányos őserdőlakó 
haughtily	:: dölyfösen, gőgösen 
haughtiness	:: fennhéjázás, gőg 
haughty	:: dölyfös, fennhéjázó, gőgös 
haul	:: húzás, szállítás, vontatás, zsákmány 
haulage	:: húzás, szállítás, szállítmányozás, szállítási költségek, vontatás 
hauler	:: fuvaros, szállító 
haulier	:: fuvaros, szállító 
haunch	:: comb, csípő, hátsó rész, ívváll 
haunt	:: odú, tanya, tartózkodási hely, törzshely 
haunting	:: gyakran visszatérő, kísérő 
hauteur	:: büszkeség, felsőbbség, fennhéjazás, sznobéria 
havaria	:: tározó 
haven	:: kikötő, menedék, rév 
havenage	:: kikötődíj, kikötőilleték 
haver	:: akinek van vmije, birtokos, zab 
havers	:: butaságok, hülyeségek, ostobaságok, összevissza beszéd, zagyvaság 
haversack	:: oldalzsák, tarisznya 
havoc	:: pusztulás, pusztítás, rombolás 
Hawaii	:: Hawaii 
Hawaiian	:: hawaii 
hawk	:: beugrató, csaló, habarcssimító deszka, héja, karvaly, köhécselés, krákogás, ölyv, simítólap, sólyom, svindler, szélhámos, torokreszelés 
hawk-like	:: sólyomszerű 
hawker	:: utcai árus, vándorló utcai árus 
hawkish	:: sólyomszerű 
hawse	:: horgonyláncnyílás, horgony és hajó közötti tér 
hawse-block	:: horgonyláncnyílás zárólapja, horgonyláncnyílás fedőlapja 
hawse-flap	:: horgonyláncnyílás záró táblája 
hawse-hole	:: horgonyláncnyílás 
hawse-piece	:: hajópalánk, melybe a horgonylánc nyílása van vágva 
hawse-pipe	:: horgonyláncvezető cső 
hawse-plug	:: horgonyláncnyílás zárólapja, horgonyláncnyílás fedőlapja 
hawser	:: hajókötél, horgonykötél, horgonylánc, kábel, kikötőkötél, vontatókötél 
hawthorn	:: galagonya, galagonyabokor 
hay	:: gyenge minőségű marihuána, körtánc, széna 
hay-waggon	:: takarmányszállító kocsi 
hayloft	:: szénapajta 
hayseed	:: falusi, fűmag, mucsai, paraszt, szénapor, szénatörek 
haystack	:: szénakazal 
haywire	:: szénakötöző huzal, zavarosan összekuszált 
hazard	:: akadály, bérkocsi-állomás, eshetőség, kockajáték, kockázat, lehetőség, rizikó, sansz, vakeset, véletlen, veszély 
hazardous	:: kalandos, kockázatos, merész, veszélyes 
haze	:: homály, köd, pára, szellemi zűrzavar 
hazel	:: mogyoró, mogyoróbarna, mogyoróbokor 
hazelnut	:: mogyoró 
haziness	:: homályosság, ködösség 
hazing	:: lehúzás 
hazy	:: bizonytalan, homályos, ködös, párás 
head	:: állomány, cím, címszöveg, családfő, csúcspont, csúcs, darab, él, eleje vminek, előfok, előmenetel, előrehaladás, elővágat, ereszcsöpögő alatti tölcsér, értelem, ész, fej, fej, mákfej, orom, oszlopfő, rovat, rubrika, sebesség, szarvasagancs, személy, tárgykör, térnyerés, tetőpont, vájvég, vállalatvezető, vezető, vezető hely 
head-ache	:: fejfájás 
head-boy	:: főszolga 
head-hunter	:: fejvadász 
head-hunting	:: fejvadászat 
head-on	:: fejjel előre, fejjel neki 
head-race	:: nyomócsatorna 
headband	:: fejpánt 
headboard	:: fejtámla 
headcount	:: létszám, létszám megállapítása 
headdress	:: fejdísz, fejfedő, fityula, frizura, hajviselet 
header	:: csőfejelő gép, elosztó cső, elővájó réselőgép, fejcső, fejelőtégla, fejes, fejező gép, fejgerenda, fejzömítő gép, felső fúrólyuk, gyűjtő cső, kalászvágó, kamra, kazándob, kiváltógerenda, tároló, vágószerkezet, vízkamra, zsomp 
headfirst	:: elhamarkodottan, fejjel előre, hirtelen, meggondolatlanul, rámenősen, vakmerően 
headframe	:: aknatorony 
headgear	:: aknatorony, fejfedő, fejrevaló, fejszerszám, kalap 
heading	:: címsor, fejelés, fejszöveg, felzet, haladási irány, irány, könyvelési tétel, kötőtégla, labdafejelés, rovat, tétel 
headlamp	:: első lámpa 
headland	:: előhegység, hegyfok 
headlight	:: első lámpa 
headline	:: címfej, főcím 
headliner	:: címsor író, nagy szenzáció, nap eseménye, sztár 
headlock	:: fejfogás 
headlong	:: fejjel előre, gyorsan, hanyatt-homlok, heves, hirtelen, meggondolatlan 
headmaster	:: igazgató 
headphones	:: fejhallgató 
headpiece	:: értelem, ész, fej, fejezetdísz, fejléc, sisak 
headquarters	:: főhadiszállás, központ 
headrest	:: fejtámla 
heads	:: dústermék, gazdag koncentrátum 
headscarf	:: fejkendő 
headset	:: fejhallgató 
headstand	:: fejenállás 
headstone	:: fejfa 
headstrong	:: akaratos, konok, makacs, nyakas, önfejű 
headwater	:: felvíz 
heady	:: heves, mámorító, részegítő, szenvedélyes 
healer	:: gyógyító 
healing	:: gyógyulás, gyógyító, gyógyítás 
health-giving	:: gyógyhatású 
health-minded	:: egészségbuzi 
healthily	:: egészségesen 
healthy	:: egészséges 
heap	:: halom, rakás, tömeg 
heaping	:: egymásra hányó 
heard	:: hallott 
hearer	:: hallgató 
hearing	:: bírósági tárgyalás, hallás, hallótávolság, kihallgatás, meghallgatás, tárgyalás 
hearsay	:: hallomás, mendemonda, szóbeszéd 
hearse	:: halottaskocsi 
hearse-cloth	:: gyászlepel 
heart	:: bátorság, belső rész, ér, kőr, lelkiállapot, mag, szív 
heart-break	:: nagy szomorúság 
heart-breaking	:: szívet tépő, szívfacsaró 
heart-broken	:: megtört szívű 
heart-rending	:: szívbemarkoló, szívet tépő, szívfacsaró 
heart-strings	:: legmélyebb érzések 
heartache	:: bánat, szívfájdalom, szívpanasz, szívpanaszok 
heartburn	:: gyomorégés 
heartening	:: bátorító, buzdító 
heartfelt	:: őszinte, szívből jövő 
hearth	:: családi tűzhely, kandalló, lángkemence-fenék, medence, otthon, tűzhely 
hearthrug	:: kandallószőnyeg 
heartily	:: alaposan, bőségesen, étvággyal, szívélyesen 
heartiness	:: erőteljesség, melegség, szívélyesség 
heartless	:: szívtelen 
heartlessly	:: szívtelenül 
hearts	:: kőr, piros 
hearty	:: bátor ember, bőséges, derék ember, erős, erőteljes, erőben lévő, őszinte, szívből jövő, szívélyes, tápláló 
heat	:: búgás, verseny 
heated	:: forró, heves, tüzes 
heatedly	:: hevesen 
heater	:: fűtés, fűtőszál 
heath	:: csarab, hanga, pusztaság 
heathen	:: pogány 
heather	:: csarab, hanga 
heave	:: dagadás, dobás, emelés, emelkedés, felemelés, lökés 
heave!	:: hó-rukk! 
heave-ho!	:: hórukk! 
heaven	:: ég, menny, paradicsom 
heaven-sent	:: égből pottyant, gondviselés-küldötte 
heavenly	:: csodás, égi, mennyei, pompás 
heavens	:: égbolt 
heavens!	:: te ég! 
heavenward	:: ég felé 
heavenwards	:: ég felé 
heavies	:: jéger alsóruha, nagy teheráru-forgalmú vasúttársaság, nehéz dragonyosok, nehéz tüzérség, vastag gyapjú alsóruha 
heaving	:: csömör, dagadás, duzzadás, emelkedés, felemelkedés, fordulat, undor 
heaving-line	:: fogáskötél 
heavy	:: álmos, beborult, buta, erős, fáradt, heves, jelentős, kemény, kimerült, nagy, nehéz, sötét, súlyos, terhes, unalmas, viharos 
heavy-armed	:: nehéz fegyverzetű 
heavy-duty	:: nagy teherbírású, nagy teljesítményű, strapabíró 
heavy-handed	:: esetlen, ügyetlen, vaskezű, zsarnoki 
heavy-hearted	:: búslakodó, szomorú 
heavy-laden	:: gondterhes, megrakott, megterhelt 
heavyset	:: erős testalkatú 
heavyweight	:: nehézsúlyú, nehézsúly 
Hebrew	:: héber, héber nyelv, izraelita, zsidó, zsidó ember 
heck	:: fene 
heckler	:: gerebenező, gerebenező gép, heccelő 
hectare	:: hektár 
hectic	:: izgatott, lázas, mozgalmas, nyugtalan 
hectically	:: izgatottan, lázasan, nyugtalanul 
hectoring	:: hencegő, megfélemlítő, szájhősködő, terrorizáló 
hedge	:: élősövény, kordon, sorfal, sövény, sövénykerítés 
hedgehog	:: sündisznó 
hedgerow	:: élősövény, sövénykerítés 
hedonistic	:: hedonista 
heebi-jeebies	:: izgatott várakozás 
heebie-jeebies	:: izgatott várakozás 
heed	:: figyelem, óvatosság 
heedful	:: gondos, óvatos 
heedless	:: elővigyázatlan, figyelmetlen, meggondolatlan 
heedlessly	:: elővigyázatlanul, figyelmetlenül, meggondolatlanul 
heel	:: árboctalp, árbocrúd töve, falvastagítás lépcsője, fedélszék alsó része, fogás, griff, gyök, hajó dőlése, hajó labilis egyensúlya, ingyenélő, kenyérvég, pata, potyázó, rongyember, rongy alak, sajtvég, sarkantyú, sarok, sercli, szarufaék, szél, tányérnyaló, undok fráter, utolsó alak, vég 
heeling	:: dőlés, labda megkaparintása a csomóból, sarkalás, sarkozás, sarokfelszegezés 
heft	:: súly 
hefty	:: erős, izmos, meglehetősen nehéz, tagbaszakadt 
height	:: csúcspont, hegy, magaslat, magasság, tetőpont 
heightening	:: élénkség, emelet ráépítés, emelkedés, felemelés, növekedés, ráépítés, súlyosbodás 
heinie	:: fenék, popsi 
heinous	:: förtelmes, szörnyű 
heir	:: örökös 
heirloom	:: családi ékszer, családi bútor 
heist	:: betörés, lopás, lopott holmi, rablás, szajré, szajrézás, zsákmány 
helical	:: csavarvonalas, spirális 
helicopter	:: helikopter 
heliotrope	:: lilás rózsaszín, napraforgó 
heliport	:: helikopter-repülőtér, helikopter-leszállóhely 
helix	:: csavarvonal, csigavonal, spirálvonal 
hell	:: fene, játékbarlang, kártyabarlang, pokol 
hell-bent	:: elszánt, elszántan, gátlástalan, kíméletlen 
hell-hole	:: kellemetlen hely, kupleráj, lepratelep, piszkos hely, tömegnyomor, zsúfolt hely 
hell-raiser	:: balhés, garázda ember, nagytörvényű 
hellhole	:: nagyon kellemetlen hely 
hellish	:: ördögi, pokoli 
helluva	:: óriási, pokoli, remek 
helm	:: irányítás, kormányrúd, kormányzás, vezetés 
helmet	:: bukósisak, sisak 
help	:: bejárónő, háztartási alkalmazott, segédlet, segély, segítség, támogatás 
helper	:: pártfogó, segítő 
helpful	:: hasznos, segíteni kész, szolgálatkész 
helping	:: adag, ételadag 
helpless	:: gyám nélküli, gyámoltalan, haszontalan, támasz nélküli, tehetetlen, ügyefogyott 
helplessly	:: gyámoltalanul, haszontalanul, tehetetlenül, ügyefogyottan 
helplessness	:: gyámoltalanság, tehetetlenség, ügyefogyottság 
helpmate	:: hitvestárs, segítőtárs 
helpmeet	:: hitvestárs, segítőtárs 
helter-skelter	:: csúszka, összevissza, rendetlenül 
hem	:: felhajtás, korc, szegély, szegés 
hem!	:: hm! 
hematite	:: hematit, vörösvaskő, vörösvasérc 
hemisphere	:: félgömb 
hemming	:: hümmögés, szegés 
hemorrhage	:: vérzés 
hemorrhoid	:: aranyér- 
hemorrhoids	:: aranyér 
hemp	:: kender 
hen	:: tyúk 
hence	:: ennélfogva, ezentúl, ezért 
henceforth	:: ezentúl, mától fogva, továbbiakban 
henceforward	:: ezentúl, mától fogva, továbbiakban 
henhouse	:: tyúkól 
herald	:: előfutár, hírnök 
herb	:: , fűszer, fűszernövény, lágyszárú növény 
herbage	:: fűnövényzet, füvezet, legelő, legeltetési díj 
herbal	:: füvekből álló, füvekből készített, füvészkönyv 
herbalist	:: gyógyfűkereskedő, növénygyűjtő 
herbarium	:: növénygyűjtemény 
herbivore	:: növényevő állat 
herbivorous	:: növényevő 
herd	:: csorda, csordás, embertömeg, gulya, gulyás, nyáj, pásztor 
here	:: ide, itt 
hereby	:: ezáltal, ezennel 
hereditary	:: örökletes, öröklött, örökös 
heredity	:: örökség 
herein	:: ebben, itt 
hereinafter	:: alábbiakban, következőkben, lejjebb 
heresy	:: eretnekség 
heretic	:: eretnek 
heretical	:: eretnek 
heretofore	:: ezideig 
heritage	:: örökség 
hermaphrodism	:: hermafroditaság, kétneműség, kettős ivarúság 
hermaphrodite	:: gyengébb vitorlázatú és árbocú brig, hermafrodita, hímnős, kétivarú, kétnemű, kettős ivarú, pároséltű 
hermaphroditic	:: hermafrodita 
hermaphroditical	:: hermafrodita 
hermaphroditism	:: hermafroditaság, kétneműség, kettős ivarúság 
hermetically	:: hermetikusan, légmentesen 
hermit	:: remete 
hermitage	:: remetelak 
hernia	:: sérv 
hero	:: hős 
heroic	:: emberfeletti, hősi, hősies 
heroical	:: emberfeletti, hősi, hősies 
heroically	:: hősiesen 
heroics	:: hősi versek, hősködő viselkedés és beszéd, nagyhangú viselkedés és beszéd 
heroin	:: heroin 
heroine	:: hősnő 
heron	:: kócsag 
herring	:: hering 
hesitancy	:: habozás 
hesitant	:: habozó, tétovázó 
hesitantly	:: habozva, tétován 
hesitation	:: határozatlanság, tétovázás 
hessian	:: bérenc, durvaszövésű jutavászon, durvaszövésű kendervászon, felbérelhető ember, hesseni, hesszeni, megvásárolható ember, megvesztegethető ember, zsákvászon, zsoldos katona 
hessians	:: elöl felnyúló szárú ráncos csizma 
hewer	:: favágó, kőfaragó, vájár 
hex	:: boszorkány, bűbáj, bűvölet, igézet, rontás, varázslat 
hexagonal	:: hatoldalú, hatszögű, hatszögletű 
hexagram	:: Dávid-csillag, hat egymást metsző vonalból alkotott síkidom, hatágú csillag, zsidócsillag 
hey!	:: előre!, halló!, !, indulás!, tyuhaj! 
hey-day!	:: ejha!, sose halunk meg!, tyuhaj!, ugyan! 
hey?	:: mi az?, mit? 
heyday	:: aranykor, csúcspont, tetőfok, tetőpont, virágkor 
hi	:: szia 
hiatus	:: folytonossági hiány, hangrés, hangűr, hasadék, hiátus, megszakítás, nyílás, rés 
hibachi	:: faszenet égető japán grill 
hibiscus	:: hibiszkusz 
hiccough	:: csuklás 
hiccup	:: csuklás 
hick	:: fajankó, falusi, faragatlan ember, isten háta mögötti hely, mucsai, paraszt, vidéki 
hide	:: bőr, irha, leshely 
hide-and-seek	:: bújócska 
hide-away	:: búvóhely, rejtekhely 
hide-bound	:: konvenciókhoz ragaszkodó, maradi 
hide-out	:: búvóhely, rejtekhely 
hideaway	:: búvóhely, rejtekhely 
hidebound	:: konvenciókhoz ragaszkodó, maradi 
hideous	:: borzalmas, csúnya, förtelmes, irtózatos, ocsmány, rettenetes, rút, szörnyű, undok, undorító, utálatos, visszataszító 
hideously	:: csúnyán, förtelmesen, rettenetesen, visszataszítóan 
hideout	:: búvóhely, rejtekhely 
hiding	:: takarás 
hidrography	:: tagoltság 
hierarch	:: érsek, főpap 
hierarchal	:: hierarchikus 
hierarchic	:: előírásszerű, főpapi, hierarchikus, hivatali, hivatalos, rangsor szerinti 
hierarchical	:: előírásszerű, főpapi, hierarchikus, hivatali, hivatalos, rangsor szerinti 
hierarchically	:: hivatali úton, rangsor szerint, szolgálati úton 
hierarchy	:: hierarchia, papi