ه

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból

ه U+0647, ه
ARABIC LETTER HEH
ن
[U+0646]
Arabic و
[U+0648]
U+FEE9, ﻩ
ARABIC LETTER HEH ISOLATED FORM

[U+FEE8]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEEA]
U+FEEA, ﻪ
ARABIC LETTER HEH FINAL FORM

[U+FEE9]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEEB]
U+FEEB, ﻫ
ARABIC LETTER HEH INITIAL FORM

[U+FEEA]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEEC]
U+FEEC, ﻬ
ARABIC LETTER HEH MEDIAL FORM

[U+FEEB]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEED]

Arab

Betű

ه / هـ / ـهـ / ـه (hāʾ)

izolált szóvégi szó közepén szó elején
ه ـه ـهـ هـ
 1. Az arab ábécé 26. betűje (Zöngétlen glottális réshang/frikatíva)
  előző ن(n)
  következő و(w).

(Arabic script letters) ا(ā), ب(b), ت(t), ث(), ج(j), ح(), خ(), د(d), ذ(), ر(r), ز(z), س(s), ش(š), ص(), ض(), ط(), ظ(), ع(ʕ), غ(), ف(f), ق(q), ك(k), ل(l), م(m), ن(n), ه (h), و(w), ي(y)

További információk

 • ه - Google Translate (ar-hu)
 • ه - Яндекс Переводчик (ar-hu)
 • ه - DeepL Translator (ar-hu)
 • ه - Reverso Context (ar-en)
 • ه - BARS (ar-ru)
 • ه - almaany
 • ه - Arabic Lexicon
 • ه - PONS (ar-en)
 • ه - Langenscheidt (ar-de)
 • ه - Wikipédia (arab)

Perzsa

Betű

(Letters of the Persian Alphabet) ا‎, ب‎, پ‎, ت‎, ث‎, ج‎, چ‎, ح‎, خ‎, د‎, ذ‎, ر‎, ز‎, ژ‎, س‎, ش‎, ص‎, ض‎, ط‎, ظ‎, ع‎, غ‎, ف‎, ق‎, ک‎, گ‎, ل‎, م‎, ن‎, و‎, ه, ی

További információk

 • ه - New Persian–English dictionary
 • ه - Persidsko-russkij slovarʹ (fa-ru)
 • ه - Google Translate (fa-en)
 • ه - Яндекс Переводчик (fa-ru)
 • ه - PONS (fa-de)
 • ه - Langenscheidt (fa-de)
 • ه - Wikipédia (perzsa)