Függelék:Szószedet

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
(Appendix:Glossary szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Nyelvészeti kifejezések gyűjteménye[szerkesztés]

colloquial
bizalmas
inflection 
ragozás
inflected 
ragozott
initialism 
mozaikszó
instrumental case 
instrumentalis eset
instrumental 
instrumentalis
irregular 
rendhagyó
impersonal 
személytelen
inanimate 
élettelen
indefinite 
határozatlan
locative 
locativus
plurale tantum 
csak többes számú alak
pluralia tantum 
csak többes számú alakok
partitive 
partitivus
sentence 
mondat
singular 
egyes szám
pronoun 
névmás
partitive case 
partitivus
neologism 
neologizmus
preposition 
előljárószó
undeclinable 
nem ragozható
second person 
második személy
second-person 
második személyű
singulative 
szingulatív
reflexive 
visszaható
singular number 
egyes szám
syllable 
szótag
tense 
igeidő
transitive 
tárgyas
transitive verb 
tárgyas ige
case 
eset
antonym 
antonima
diminutive 
kicsinyítő
neuter 
semlegesnemű
feminine 
nőnemű
masculine 
hímnemű
apocopate 
rövidül
weak verb 
gyenge ige
strong verb 
erős ige
present tense 
jelen idő
present
jelen
passive 
passzív
past tense 
múltidő
future perfect 
befejezett jövő idő
future tense 
jövő idő
proverb 
közmondás
causative verb 
műveltető ige
causative 
műveltető
palindrome 
palindrom (fordítva ugyanaz)
declension 
főnévragozás, névszóragozás
transliteration 
latin betűs átirat
imperative mood 
felszólító mód
imperative 
felszólító mód
vocative 
vocativus, megszólító
onomatopoeia 
hangutánzó
onomatopoeic 
hangutánzó
obsolete 
elavult
auxiliary verb 
segédige
auxiliary 
segédige
conjugation 
igeragozás
collective noun 
kollektív főnév
compound 
összetett
subject 
alany
velar 
veláris
aspect 
igeaspektus, igeszemlélet
perfective 
befejezett
imperfective 
folyamatos
third person 
harmadik személy
third-person 
harmadik személy
plural only 
csak többes alakban
phrase 
frázis, kifejezés
accusative 
tárgyeset
lemma 
lemma, szótári alak
lexeme 
lexéma
slang 
szleng
phoneme 
fonéma
grammatical person 
nyelvtani személy
noun 
főnév
acronym 
betűszó , mozaikszó
voiced 
zöngés
stem 
szótő
romanisation 
romanizáció
romanization 
romanizáció
root 
gyök
dissimilation 
hasonulás
1st person 
első személy
2nd person
második személy
3rd person
harmadik személy
IPA 
nemzetközi fonetikai ábécé
POS (part of speech)
szófaj
SAMPA
Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet (latin IPA)
accusative case 
tárgyeset
comparable 
fokozható
comparative
középfok
dative case 
részes eset
dative 
részes eset
indeclinable 
nem ragozható
superlative 
felsőfok
uncountable 
megszámlálhatatlan
verb 
ige
verbs 
igék
vowel 
magánhangzó
vulgar 
vulgáris, közönséges
abbreviation
rövidítés
ablative case 
ablativus
ablative 
ablativus
adverb 
határozószó
adjective 
melléknév