חרש

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból

Flag of Israel.svg Héber

Gyök

חרש

ח־ר־שׁ א Perfectum Participium Imperfectum Imperativus Infinitivus
Qal חָרַשׁ חוֹרֵשׁ יַחֲרֹשׁ חֲרֹשׁ לַחֲרֹשׁ
Niph'al נֶחֱרַשׁ נֶחֱרָשׁ יֵחָרֵשׁ הֵחָרֵשׁ לְהֵחָרֵשׁ
Hiph'il הֶחֱרִישׁ מַחֲרִישׁ יַחֲרִישׁ הַחֲרֵשׁ לְהַחֲרִישׁ
Huph'al -אין- -אין- -אין- - -
Pi'el -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
Pu'al -אין- -אין- -אין- - -
Hithpa'el -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
ח־ר־שׁ ב Perfectum Participium Imperfectum Imperativus Infinitivus
Qal חָרַשׁ חוֹרֵשׁ יֶחֱרַשׁ חֲרֹשׁ לַחֲרֹשׁ
Niph'al נֶחְרַשׁ נֶחְרָשׁ יֵחָרֵשׁ הֵחָרֵשׁ לְהֵחָרֵש
Hiph'il הֶחְרִישׁ מַחְרִישׁ יַחְרִישׁ הַחְרֵשׁ להַחְרִישׁ
Huph'al הָחְרַשׁ מָחְרָשׁ יָחְרַשׁ - -
Pi'el -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
Pu'al -אין- -אין- -אין- - -
Hithpa'el הִתְחָרֵשׁ מִתְחָרֵשׁ יִתְחָרֵשׁ הִתְחָרֵשׁ לְהִתְחָרֵשׁ