kéz

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból

Magyar

Kiejtés

 • IPA: /ˈkeːz/

Főnév

kéz

 1. A karnak a csuklótól az ujjak hegyéig terjedő folytatása (néha karral együtt értve).

Etimológia

Ősi örökség a finnugor korból, vö. finn käsi, erza кедь, mari кид, komi ки, udmurt ки.

Fordítások

Ragozás

kéz ragozása
eset/szám egyes szám többes szám
alanyeset kéz kezek
tárgyeset kezet kezeket
részes eset kéznek kezeknek
-val/-vel kézzel kezekkel
-ért kézért kezekért
-vá/-vé kézzé kezekké
-ig kézig kezekig
-ként kézként kezekként
-ul/-ül - -
-ban/-ben kézben kezekben
-on/-en/-ön kézen kezeken
-nál/-nél kéznél kezeknél
-ba/-be kézbe kezekbe
-ra/-re kézre kezekre
-hoz/-hez/-höz kézhez kezekhez
-ból/-ből kézből kezekből
-ról/-ről kézről kezekről
-tól/-től kéztől kezektől
kéz birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én kezem kezeim
a te kezed kezeid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
keze kezei
a mi kezünk kezeink
a ti kezetek kezeitek
az ő kezük kezeik
 1. Jobb kéz.
 2. <Kifejezésekben:> ez mint az ütés, bántalmazás eszköze.
  Kezet emel valakire.
 3. <Kifejezésekben:> ez mint lelkiállapot kifejezője.
  Ökölbe szorult a keze.
 4. <Kifejezésekben:> az üdvözléskor, barátság, megegyezés stb. megpecsételésekor odanyújtott jobb kéz.
  Kezet fognak; kezet rá!
 5. (játékok) Kézből: Kártyajátékban a osztáskor (először) kapott lapokból <mond be valamit>.
  Kézből kontráz.
 6. <Kifejezésekben:> a munkát végző vagy általában cselekvő személy.
  Dolgos kezek.
  Kézben van valami. - Éppen használják, ill. csinálják.
  (tájszó) Kéztől ad valakinek valamit. - Maga ad(ja oda) neki, nem engedi, hogy az vegyen.
  (tájszó) Kéztől kap, vár valamit. - Megvárja, amíg odaadják neki.
 7. <Házasságkötésre vonatkozó kifejezésekben a nő személyének jelképeként.>
  Megkéri valakinek a kezét.
 8. Kéz a kézben: (átvitt értelemben) Kézen fogva, (baráti egyetértésben) összefogózva.
 9. <Kifejezésekben: a munka vagy a cselekvés, a tett jelképeként.>
  Meglátszik rajta valakinek a keze nyoma. - Felismerhető rajta valakinek a munkája, hatása befolyása.
  Szabad kezet kap valamiben. - Megengedik neki, hogy belátása szerint cselekedjen.
 10. <Kifejezésekben: a gondozás, nevelés ill. a fegyelmezés, büntetés jelképeként.>
  Anyai kéz nélkül nő fel. - Még kiskorában elveszítette az anyját.
  Erős kézzel fog valakit. - Erősen fegyelmezi.
 11. Valamilyen kézzel: valamilyen módon, eljárással.
  Erős kézzel cselekszik.
  Fukar kézzel mér, fizet. - Nem ad eleget.
  Két kézzel
  nagymértékben, teljes erővel
  Két kézzel szórja a pénzt.
  nagyon mohón (kap valamin)
  Két kézzel kap az ajánlaton.
  Kéz alatt - nem a hivatalos helyen, nem a szokásos módon, gyakran titkon, zugban, ill. (használtan és) olcsóbban.
  Kéz alatt vette.
 12. <A közelség, a hozzáférhetőség, lehetőség kifejezésében.>
  Keze alá ad valamit.
  Kéznél van.
  Kezére esik.
  <tárgy, eszköz> olyan helyzetben van, hogy jól tud vele bánni
  <valamely művelet> a tárgy állása, helyzete folytán könnyen végezhető számára
  <valaminek az elvégzése> a körülmények folytán könnyen, jól sikerülhet neki
  Kéz alá vagy valakinek a keze alá dolgozik - (valakinek) előkészítő munkát végez.
 13. <Kifejezésekben: az eredet, forrás megjelölésére.>
  Biztos kézből tudja
  Első kézből.
  közvetlenül a termelőtől
  közvetlenül a (hír)forrásból
 14. <A birtokbavétel, a birtoklás kifejezéseiben.>
  Kezébe, kezére jut, kerül valami.
  Kezén van valami.
  Kezére ad, juttat valakinek valamit.
  Kezére játszik valakinek valamit - Hozzásegíti. hogy megszerezzen valamit.
  Ráteszi a kezét valamire. - Lefoglalja magának.
  Kinyújtja a kezét valami után vagy valami felé vagy valakire, valamire. - Meg akarja szerezni magának.
 15. <Kifejezésekben: az eltulajdonítás, lopás jelképeként.>
  Ragadós a keze.
 16. <Kifejezésekben: a hatalom jelképeként.>
  Messze ér a keze valakinek. - Nagy a hatalma, bosszúja mindenütt utoléri az embert.
  Valakinek a keze közé kerül.
  hatalmába kerül
  foglya lesz
  (vallás) Isten keze
  Isten hatalma
  Isten büntetése
 17. <Kifejezésekben: a haszon, érdek jelképeként.>
  A maga kezére dolgozik.
  Kezére jár valakinek. - Az ő érdekét szolgálja.
 18. Némely állatnak fogásra alkalmas (mellső) lábfeje.
  A majom keze.

Szinonimák

Származékok

Szókapcsolatok

Szólások, közmondások

 • Itt a kezem, nem disznóláb! - Tréfás kifejezés, kézfogással egyeznek meg valamiben.
 • Amit az egyik kezével ad, a másikkal visszaveszi. - Amit az egyik tettével segített, azt a másikkal elrontotta.
 • Kéz kezet mos. - Latin eredetű közmondás, ami arra utal, hogy aki ugyanolyan ludas egy ügyben, az meg fogja védeni a másikat.
 • Mindent a szemnek, semmit a kéznek.
 • Amit a (két) szeme (meg)lát, a (két) keze ott nem hagyja. - Mindent ellop.

További információk

 • kéz - A magyar nyelv értelmező szótára
 • kéz - Új magyar etimológiai szótár
 • kéz - Szótár.net (hu-hu)
 • kéz - DeepL Translator (hu-de)
 • kéz - Яндекс Переводчик (hu-ru)
 • kéz - Google Translate (hu-en)
 • kéz - Akadémiai helyesírási szótár
 • kéz - Wikipédia (magyar)