Függelék:Nyelv- és szófajsablonok

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A-K[szerkesztés]

szófaj Ige Névszó Igenév Határozószó Viszonyszó Mondatszó Indulatszó Kifejezés Toldalék Prepozíció Prefixum Szuffixum Rövidítés Írásjel Szimbólum Közmondás Szólás
Főnév Melléknév Számnév Névmás Névelő Névutó Kötőszó Igekötő Segédige Módosítószó
tárgyas tárgyatlan tárgyas és tárgyatlan vonzatos visszaható igealak Köznév hímnem nőnem semlegesnem közös nem főnévi alak többes számú Tulajdonnév földrajzi név

többes számú

fokozott tőszámnév sorszámnév törtszámnév személyes birtokos visszaható kölcsönös mutató kérdő vonatkozó határozatlan általános főnévi melléknévi határozói határozott határozatlan hasonlat
nyelv általános ige fn prop
geo
mell szn nm szemnm birtnm mutnm kérdnm áltnm inév hat néve névu ksz igk msz isz kif prep pre suf röv sym pro idi
has
Magyar hun hunige/2
huntsi huntni huntsnihunigea
hunfn/2
hunp
hunprop/2 hungeo/2

hunpprop

hunmell/2
hunfmell
hunszn/2 hunord hunnm/2 hunszemnm
hunbirtnm
hunmutnm
huninév hunhat/2 hunnéve hunnévu hunksz hunksz hunigk/2 hunmsz/2 hunisz hunkif hunpre hunsuf hunröv hunpro hunidi
hunhas
Aari AFA afaige afafn
Abház abk abkige abkfn abkgeo abkmell abknm abkhat
Acehi ace aceige acefn acemell
Adangme ADA adafn
Adige ADY adyfn adygeo adymell
Afar aar aarfn aargeo
Afrikaans afr afrige afrfn
afrf
afrprop
afrgeo
afrmell afrszn afrnm
afrkérd
afrhat afrksz afrkif
Ajmara aym aymfn aymgeo aymmell aymszn aymnm
Akkan aka akafn akageo akamell
Albán alb albige albfn
albm
albf
albprop
albgeo
albmell albszn albnm albhat albksz albkif albprep albröv
Alsószász nds ndsige ndsfn ndsprop
ndsgeo
ndsmell ndsszn ndsnm
Alsószorb dsb dsbige dsbm
dsbf
dsbn
dsbgeo dsbmell dsbnm
Amhara amh amhige amhfn amhgeo amhmell amhszn amhnm
Angol eng engige/2
engtsi
engtni
engphige

engigea/2

engfn/2
engp
engprop
enggeo
engmell engszn engnm engbirtnm
engkérd
enghat engnéve engksz engkif engprep engröv engpro
Arab ara araige arafn
aram
araf
arap
araprop
arageo
aramell araszn aranm
arakérd
arahat araksz arakif araprep
Aragóniai arg argige argfn
argf
argprop
arggeo
argmell argszn argnm arghat argröv
Aromán rup rupige rupfn rupgeo rupmell rupnm ruphat
Arámi ARC arcfn arcmell arcszn arcnm arckif
Asszámi asm asmfn asmgeo asmszn asmnm
Asztúriai ast astige astfn
astm
astf
astprop
astgeo
astmell astszn astnm
astkérd
asthat
Avar ava avaige avafn avageo avamell avahat
Avesztai ave avefn avenm
Azeri aze azeige azefn azreprop
azegeo
azemell azeszn azenm azehat azekif
Bajor bar barige barfn bargeo barmell
Bambara bam bamfn bamgeo
Baskír bak bakige bakfn bakgeo bakmell baknm bakhat
Baszk eus eusige eusfn eusprop
eusgeo
eusmell eusszn eusnm eushat eusksz euskif
Belarusz bel belige belfn
belm
belf
beln
belp
belprop
belgeo
belmell belszn belnm belhat belksz belkif
Bengáli ben benige benfn bengeo benmell benszn bennm benhat
Bhodzspuri bho bhogeo
Bislama bis bisfn bisgeo bismell
Bolgár bul bulige bulfn
aram
bulf
buln
bulp
bulprop
bulgeo
bulmell bulszn bulnm bulhat bulksz bulkif
Bosnyák bos bosige bosfn
bosm
bosf
bosn
bosp
bosprop
bosgeo
bosmell bosszn bosnm
boskérd
boshat bosksz boskif
Breton bre breige brefn
brem
bref
brep
breprop/2
bregeo
bremell breszn brenm
brekérd
brehat breksz brekif breprep
Burját bua buafn buageo buamell
Burmai bur burige burfn burgeo burmell burhat
Cebuano CEB CEBfn cebgeo cebmell CEBszn cebkérd
Csamorro cha chafn
Cigány rom romige romfn
romp
romprop romgeo rommell romszn romnm romhat romksz rumkif
Cvána tsn tsnfn tsngeo tsnmell
Csecsen che cheige chefn chegeo chemell cheszn chenm chehat
Cseh cze czeige
czebefige
czefolyige
czefn
czem
czef
czen
czep
czeprop czegeo czemell czeszn czenm
czekérd
czehat czeksz czekif czeprep czepro
Cseroki chr chrige chrfn chrprop
chrgeo
chrmell chrszn chrhat
Csicseva nya nyafn nyamell
Csuvas chv chvige chvfn chvprop
chvgeo
chvmell chvszn chvnm
Dán dan danige danfn
dann
danu
danp
danprop dangeo danmell danszn dannm
dankérd
danhat danksz dankif danprep danröv
Dzongkha dzo dzofn dzogeo
Erza MYV myvige myvfn myvgeo myvmell myvszn myvnm
myvkérd
myvhat
Északi számi sme smeige smefn
smetobb
smeprop
smegeo
smemell smeszn
Eszkimó iku ikufn ikugeo ikumell
Eszperantó epo epoige epofn
epop
epoprop
epogeo
epomell eposzn eponm
epokérd
epohat epoksz epokif
Észt est estige estfn
estp
estprop
estgeo
estmell estszn estnm
estkérd
esthat estksz estkif
Ewe ewe eweige ewefn
ewep
eweprop
ewegeo
ewemell
Felsőszorb hsb hsbige hsbfn
hsbm
hsbf
hsbn
hsbgeo hsbmell hsbnm
Feröeri fao faoige/2 faofn
faom/2
faof/2
faon/2
faop
faoprop
faogeo
faomell faoszn faoord faonm faoszemnm faobirtnm faomutnm faokérdnm faoáltnm/2
faokérd
faohat/2 faonéve faoksz faokif faoprep faoröv
Fidzsi fij fijige fijfn fijgeo fijmell fijszn fijksz
Finn fin finaige finfn
finu
finp
finprop/2
fingeo
finmell finszn finnm
finkérd
finhat finksz finkif finprep finpro
Francia fra fraige frafn/2
fram
fraf
frap
fraprop frageo framell fraszn franm
frakérd
frahat franéve fraksz frakif fraprep fraröv
Friuli FUR FURige FURfn FURgeo FURmell
Fríz fry fryige fryfn
frym
fryf
fryn
fryc
fryprop
frygeo
frymell fryszn frynm
frykérd
fryhat frykif
Fulah ful fulfn fulgeo
Ga gaa gaafn
Galiciai glg glgige glgfn
glgm
glgf
glgprop
glggeo
glgmell glgszn glgnm glghat glgkif
Ganda lug lugfn luggeo
Gót got gotige gotfn gotgeo
Görög gre greige grefn
grem
gref
gren
gremf
grep</mall
greprop
gregeo
gremell greszn grenm
grekérd
grehat greksz grekif
Grönlandi kal kalige kalfn kalgeo kalmell kalszn kalhat
Grúz kat katige katfn katprop
katgeo
katmell katszn katnm kathat katkif
Guarani gua guaige guafn guageo guamell guaszn
Gudzsaráti guj gujige gujfn gujprop
gujgeo
gujmell gujszn gujkif
Haiti kreol htk htkige htkfn htkgeo htkmell htkszn
Hakasz kjh kjhfn kjhgeo kjhmell
Hausza hau haufn haugeo haumell
Hanti kca kcafn
Hawaii HAW hawige hawfn hawprop hawgeo hawmell hawszn hawkérd hawkif
Héber heb hebige/2 hebfn
hebm
hebf
hebmf
hebprop hebgeo hebmell hebszn hebnm
hebkérd
hebhat hebksz hebkif hebprep hebröv
Hindi hin hinige
hintni
hinfn
hinm
hinf
hinprop
hingeo
hinmell hinszn hinnm
hinkérd
hinhat hinksz hinkif hinprep
Holland hol holige holfn
holm
holf
holu
holp
holprop
holgeo
holmell holszn holnm
holkérd
holhat holksz holkif holpro
Horvát hrv hrvige hrvfn
hrvm
hrvf
hrvn
hrvprop
hrvgeo
hrvmell hrvszn hrvnm
hrvkérd
hrvhat hrvksz hrvkif hrvprep
Ido ido idoige idofn idoprop
idogeo
idomell idoszn idonm idohat idokif
Igbo ibo ibofn ibogeo
Ikung KHI khiige khifn khimell khinm
Indonéz ind indige indfn indprop
indgeo
indmell indszn indnm indhat indksz indkif
Interlingua ina inaige inafn inaprop
inageo
inamell inaszn inanm inahat inaksz
Inupiak ipk ipkfn ipkgeo
Ír gle gleige glefn
glem
glef
gleprop
glegeo
glemell gleszn glenm glehat gleksz glekif
Izlandi isl islige islfn
islm
islf
isln
islprop
islgeo
islmell/2 islszn islnm islhat islksz islkif islpro
Jakut sah sahfn sahgeo sahmell
Japán jap japige japfn
japp
japprop
japgeo
japmell japszn japnm japhat japkif japröv
Jávai jav javige javfn javgeo javmell
Jiddis yid yidige yidfn
yidm
yidf
yidn
yidmf
yidprop
yidgeo
yidmell yidszn yidhat
Joruba yor yorfn yorgeo yormell
Kabil kab kabgeo
Kalmük xal xalfn xalgeo xalmell
Kannada kan kanfn kangeo kanmell
Kanuri kau kaufn
Kapampangan pam pamfn pamgeo
Kapingamarangi kpg kpgfn kpgmell
Karakalpak kaa kaafn
Kasmíri kas kasfn kasgeo
Kasub csb csbfn

csbm
csbf
csbn
csbgeo
Katalán cat catige catfn
catm
catf
catn
catp
catmf
catprop
catgeo
catmell catszn catnm cathat catksz catkif
Kazah kaz kazige kazfn kazgeo kazmell kazszn kaznm kazhat
Kecsua que queige quefn queprop
quegeo
quemell queszn quehat
Khmer khm khmige khmfn khmprop
khmgeo
khmmell khmszn khmnm khmhat
Kikuju kik kikfn kikgeo
Kínai zho zhoige zhofn
zhop
zhoprop
zhogeo
zhomell zhoszn zhonm
zhokérd
zhohat zhoksz zhokif zhoprep zhoröv
Kirgiz kir kirige kirfn kirprop
kirgeo
kirmell kirszn kirhat
Kongo kon konfn kongeo konmell
Komi kom komige komfn komgeo kommell komszn komnm
Koreai kor korige korfn korprop
korgeo
kormell korszn kornm korhat korkif korröv
Korni cor corfn corgeo cormell corhat
Korzikai cos cosige cosfn cosprop
cosgeo
cosmell
Krí cre crefn
Krími tatár crh crhige crhfn crhprop
crhgeo
crhmell crhszn crhnm crhhat
Kumük kum kumfn kumgeo kummell
Kurd kur kurige kurfn
kurm
kurf
kurprop
kurgeo
kurmell kurszn kurhat kurprep

L-Z[szerkesztés]

szófaj Ige Névszó Igenév Határozószó Viszonyszó Mondatszó Indulatszó Kifejezés Toldalék Prepozíció Prefixum Szuffixum Rövidítés Írásjel Szimbólum Közmondás Szólás
Főnév Melléknév Számnév Névmás Névelő Névutó Kötőszó Igekötő Segédige Módosítószó
tárgyas tárgyatlan tárgyas és tárgyatlan vonzatos visszaható igealak Köznév hímnem nőnem semlegesnem közös nem főnévi alak többes számú Tulajdonnév földrajzi név

többes számú

fokozott tőszámnév sorszámnév törtszámnév személyes birtokos visszaható kölcsönös mutató kérdő vonatkozó határozatlan általános főnévi melléknévi határozói határozott határozatlan hasonlat
nyelv általános ige fn prop
geo
mell szn nm szemnm birtnm mutnm kérdnm áltnm inév hat néve névu ksz igk msz isz kif prep pre suf röv sym pro idi
has
Ladino lad ladfn ladgeo
Lao lao laoige laofn laoprop
laogeo
laomell laoszn laonm laohat laokif
Latin lat latige latfn
latm
latf
latn
latp
latprop
latgeo
latmell latszn latnm
latkérd
lathat latksz latkif latröv latpro
Lengyel pol polige polfn
polm
polf
poln
polp
polprop
polgeo
polmell polszn polnm
polkérd
polhat polksz polkif polprep polröv polpro
Lett let letige letfn
letm
letf
letp
letprop
letgeo
letmell letszn letnm lethat letksz letkif letprep
Ligur lij lijfn lijgeo
Limburg lim limige limfn
limm
limprop
limgeo
Lingala lin linfn lingeo linmell
Litván lit litige litfn
litm
litf
litp
litprop
litgeo
litmell litszn litnm lithat litksz litkif litröv
Lombard lmo lmofn lmogeo
Luxemburgi ltz ltzige ltzfn
ltzm
ltzf
ltzn
ltzprop
ltzgeo
ltzmell ltzszn ltzkif
Macedón mac macige macfn
macm
macf
macn
macprop
macgeo
macmell macszn macnm machat macksz mackif
Malajálam mal malige malfn malprop
malgeo
malmell malszn malhat
Maláj may mayige mayfn mayprop
maygeo
maymell mayszn mayhat maykif
Maldív div divfn divgeo
Malgasz mlg mlgfn mlggeo mlgmell mlgszn
Máltai mlt mltige mltfn
mltm
mltf
mltprop
mltgeo
mltmell mltszn mltnm mlthat mltkif
Manx glv glvige glvfn glvprop
glvgeo
glvmell glvszn glvhat
Maori mao maoige maofn maoprop
maogeo
maomell maoszn maohat maokif
Maráthi mar marige marfn
marf
marprop
margeo
marmell marszn
Mari chm chmige chmfn chmgeo chmmell chmszn chmnm
Moldáv mol molfn
Mongol mon monige monfn monprop
mongeo
monmell monszn monnm monhat
Náhuatl nah nahige nahfn nahprop
nahgeo
nahmell nahszn nahnm
nahkérd
nahhat
Nápolyi nap napige napfn napgeo napmell naphat
Naurui nau naufn naugeo naumell
Navahó nav navige navfn navgeo navmell navszn navhat
Német deu deuige deufn
deum
deuf
deun
deumf
deup
deuprop deugeo deumell deuszn deunm
deuszemnm
deukérd
deuhat deunéve deuksz deukif deuprep deuröv deupro
Nemzetközi trans transsym
Nepáli nep nepfn nepgeo nepmell
Niuei niu niufn
Norvég nor norige norfn
norm
norf
norn
noru
normf
norprop norgeo normell norszn nornm
norszemnm
norkérd
norhat norksz norkif norprep norpro
Novial NOV novfn novgeo novmell novszn novhat
Nukuoro nkr nkrfn nkrhat
Odzsibva oji ojifn ojiszn
Okszitán oci ociige ocifn
ocim
ocif
ociprop
ocigeo
ocimell ociszn ocihat
Olasz ita itaige itafn
itam
itaf
itamf
itap
itaprop
itageo
itamell itaszn itanm
itaszemnm
itakérd
itahat itaksz itakif itaprep itaröv itapro
Orijá ori oriige orifn origeo orimell oriszn
Oromó orm ormfn ormgeo ormmell
Orosz rus rusige rusfn
rusm
rusf
rusn
rusp
rusprop/2
rusgeo
rusmell russzn rusnm
ruskérd
rushat rusksz ruskif rusprep rusröv ruspro
Oszét oss ossige ossfn ossgeo ossmell ossszn
Óangol ang angige angfn angprop
anggeo
angmell angszn angnm anghat angkif
Óegyházi szláv chu chuige chufn chugeo chumell chunm
Ófelnémet goh gohfn
gohm
gohf
gohn
gohmell
Ógörög GRC GRCige GRCfn GRCprop
GRCgeo
GRCmell GRCszn GRCnm GRChat GRCksz
Örmény arm armige armfn armprop
armgeo
armmell armszn armnm armhat armksz armkif
Páli pli plifn pligeo
Pandzsábi pan panfn pangeo panmell panszn panhat
Pastu pus pusige pusfn pusgeo pusmell
Perzsa per perige perfn
perm
perf
perp
perprop
pergeo
permell perszn pernm perhat perkif perpro
Pípil ppl pplfn
Poláb pox poxfn
Portugál por porige porfn
porm
porf
pormf
porp
porprop
porgeo
pormell porszn pornm porhat porksz porkif porprep porröv porpro
Román rum rumige/2
rumvissz/2
rumfn
rumm
rumf
rumn
rummf
rump
rumprop
rumgeo
rummell rumszn rumnm/2
rumkérd
rumhat rumnéve rumksz rumkif rumprep rumröv
Romans roh rohige rohfn rohgeo rohmell rohhat
Ruandai kin kinfn kingeo
Rundi run rungeo
Ruszin rue ruefn ruegeo
Scots SCO scofn scogeo scomell sconm
scokérd
Skót gla glaige glafn
glam
glaf
glaprop
glageo
glamell glaszn glanm glahat glaksz glakif
Sona sna snafn snageo snamell
Sór cjs cjsige cjsfn cjsmell cjsszn cjsmell cjshat
Spanyol esp espige/2
esptsi/2
esptni
espfn/2
espm
espf
espmf
espp
espprop
espgeo
espmell espszn espnm
espkérd
esphat espksz espkif espprep espröv esppro
Svéd swe sweige swefn
swem
swef
swen
sweu
sweprop
swegeo
swemell sweszn swenm
swekérd
swehat sweksz swekif sweprep sweröv
Szamoai smo smofn smogeo smomell smoszn
Szanszkrit san sanige sanfn
sanm
sanf
sann
sanprop
sangeo
sanmell sanszn sannm sanhat sanksz sankif
Szárd srd srdige srdfn srdgeo srdmell srdhat
Szerb srp srpige srpfn
srpm
srpf
srpn
srpprop
srpgeo
srpmell srpszn srpnm srphat srpksz srpkif
Szicíliai SCN SCNige SCNfn
scnm
scnf
scnp
scnprop
scngeo
SCNmell SCNszn
Szindhi snd sndfn sndgeo sndmell sndszn
Szingaléz sin sinige sinfn singeo sinmell sinszn sinhat
Szlovák slk slkige slkfn
slkm
slkf
slkn
slkp
slkprop
slkgeo
slkmell slkszn slknm
slkkérd
slkhat slkksz slkkif
Szlovén slv slvige slvfn
slvm
slvf
slvn
slvprop
slvgeo
slvmell slvszn slvnm
slvkérd
slvhat slvksz slvkif slvprep
Szomáli som somfn somgeo sommell somszn
Szoto sot sotige sotfn sotgeo
Szuahéli swa swaige swafn swaprop
swageo
swamell swaszn swanm swahat swaksz swakif
Szundanéz sun sunfn sungeo sunmell
Szvázi ssw sswfn sswgeo sswmell
Tádzsik tgk tgkige tgkfn tgkprop
tgkgeo
tgkmell tgkszn tgkhat tgkksz tgkkif
Tagalog tgl tglige/2 tglfn tglprop
tglgeo
tglmell tglszn tglhat tglkif
Tahiti tah tahfn tahgeo tahmell
Tamil tam tamige tamfn tamprop
tamgeo
tammell tamszn tamhat tamkif
Tatár tat tatige tatfn tatprop
tatgeo
tatmell tatszn tathat
Telugu tel telige telfn telprop
telgeo
telmell telszn telhat telkif
Tetum tet tetfn tetgeo
Thai tha thaige thafn thaprop
thageo
thamell thaszn thanm thahat thaksz thakif thapro
Tibeti tib tibige tibfn tibgeo tibmell tibszn
Tigrinya tir tipfn
Tok piszin TPI tpifn tpigeo tpimell
Tongai ton tonige tonfn tonprop
tongeo
tonmell tonszn tonnm
Török tur turige turfn/2 turprop
turgeo
turmell turszn
turord
turnm turhat turksz turkif turprep turröv
Tszonga tso tsogeo
Tuvai tyv tyvfn tyvmell
Tuvalui tvl tvlige tvlfn tvlprop
tvlgeo
Türkmén tuk tukige tukfn tukprop
tukgeo
tukmell tukszn tukhat
Tvi twi twifn twiszn
Udmurt UDM UDMige UDMfn UDMprop
UDMgeo
UDMmell UDMszn UDMnm UDMhat UDMksz
Ujgur uig ujgfn ujggeo ujgmell ujgszn ujgkérd ujghat
Ukrán ukr ukrige ukrfn
ukrm
ukrf
ukrn
ukrp
ukrprop/2
ukrgeo
ukrmell ukrszn ukrnm ukrhat ukrksz ukrkif
Urdu urd urdige urdfn
urdm
urdf
urdprop
urdgeo
urdmell urdszn urdnm
urdkérd
urdhat urdksz
Üzbég uzb uzbige uzbfn uzbprop
uzbgeo
uzbmell uzbszn uzbnm
uzbkérd
uzbhat
Vallon wln wlnige wlnfn wlngeo wlnmell wlnnm wlnhat
Velencei vec vecige vecfn vecgeo vecmell vechat
Venda ven vengeo
Vietnámi vie vieige viefn vieprop
viegeo
viemell vieszn vienm viehat vieksz viekif
Volapük vol volige volfn volprop volgeo volmell volszn volnm volhat
Volof wol wolige wolfn wolgeo wolmell wolszn
Vőro vro vrofn vrogeo vromell
Walesi cym cymige cymfn
cymm
cymf
cymprop
cymgeo
cymmell cymszn cymhat cymksz cymkif
Xhosa xho xhofn xhogeo
Zazaki zza zzaige zzafn zzageo zzamell zzahat˛/2
Zulu zul zulige zulfn zulgeo zulmell zulnm zulhat
Zsuang zha zhageo

Szófajsablonok[szerkesztés]

 • {{fn}} – főnevek
  • {{prop}} – tulajdonnevek
   • {{Geo}} – földrajzi nevek és csillagászati objektumok
 • {{mell}} – melléknevek
 • {{ige}} – igék
  • {{tsi}} – tárgyas igék
  • {{tni}} – tárgyatlan igék
 • {{szn}} – számnevek
 • {{hat}} - határozószók
 • {{ksz}} – kötőszók
 • {{isz}} – indulatszók
 • {{msz}} – mondatszók
 • {{röv}} – rövidítések
 • {{Pro}} – közmondások
 • {{idi}} – szólások
  • {{has}} – hasonlatok
 • {{nm}} – névmások
  • {{birtnm}} – birtokos névmások
  • {{áltnm}} – általános névmások
  • {{mutnm}} – mutató névmások
  • {{szemnm}} – személyes névmások
  • {{kérdnm}} – kérdő névmások
 • {{pre}} – prefixumok
 • {{suf}} – szuffixumok
 • {{prep}} – elöljárószók