Vita:gráf

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
adjacency matrix, szomszédsági mátrix
arc, irányítot él
bipartite graph, páros gráf
breadth-first search, szélességi keresés
chromatic number, kromatikus szám
circuit, zárt vonal
circuit in digraph, directed circuit, irányított zárt vonal
closed walk, zárt séta
closed walk in digraph, irányított zárt séta
complement of a graph, komplementer gráf, kiegészítő gráf
complete graph, teljes gráf
component, komponens 
connected graph, összefüggő gráf
critical path, kritikus út
cycle, kör
cycle in digraph, directed cycle, irányított kör
degree, fok
depth-first search, mélységi keresés
digraph, directed graph, irányított gráf
directed circuit, circuit in digraph, irányított zárt vonal
directed cycle, cycle in digraph, irányított kör
directed graph, digraph, irányított gráf
directed path, path in digraph, irányított út
edge, él
flow, folyam
forest, liget
graph, egyszerű gráf
greedy algorithm, mohó algoritmus
incidence matrix, incidencia mátrix, illeszkedési mátrix
in-degree, be-fok
loop, hurok
matching, párosítás
multigraph, multigráf
network, közlekedési hálózat
node, vertex, csúcs, szögpont
order of graph, gráf rendje
out-degree, ki-fok
path, út
path in digraph, directed path, irányított út
planar garph, síkgráf
regular graph, reguláris gráf
sink, nyelő
size of graph, gráf nagysága
source , forrás
spanning tree, faváz, feszítőfa
subgraph, részgráf
trail, vonal
trail in digraph, irányított vonal
tree, fa
vertex, node, szögpont, csúcs
walk, séta
walk in digraph, irányított séta
algoritmus, algorithm
alternáló út, alternating path
befok, indegree
binomiális együttható, binomial coefficient
diszjunkt, idegen, disjoint
duális, dual
egészértékű, integral, integer
egyszerű, simple
él, edge
élidegen, éldiszjunkt, edge-disjoint
élkromatikus szám, chromatic index, edge-chromatic number
élösszehúzás, edge contraction
élsorozat, walk
elvágó él, bridge, cut edge, isthmus
elvágó pont, cut vertex
erdő, forest
erősen ősszefüggő, strongly connected
Euler-vonal, Eulerian walk
fa, tree
feszítőfa, spanning tree
fok, fokszám, degree, grade
folyam, flow
folyamérték, value of the flow
forrás, source
független, independent
gráf, graph
gyenge izomorfia, week isomorphism
hálózat, network
Hamilton-kör, Hamilton cycle
Hamilton-út, Hamilton path
hurokél, loop
illeszkedő, incident
incidenciamátrix, incidence matrix
irányítatlan, undirected
irányított, directed
ismétléses, with repetition
izomorf, isomorphic
k-reguláris, k-regular
k-színezhető, k-colourable
k-szorosan élösszefüggő, k-edge-connected
k-szorosan összefüggő, k-connected
kapacitás, capacity
kezdőpont, initial vertex, start
kifok, outdegree
klikkszám, clique number
kombináció, combination
komplementer, complement
komponens, component
kör, cycle, circuit
körmátrix, circuit matrix
körmentes, acyclic
kromatikus szám, chromatic number
levél, leaf
magányos pont, izolált pont, isolated vertex
mátrix, matrix
mélységi keresés, depth first search
mohó, greedy
n alatt a k, n choose k
n faktoriális, n factorial
nyelő, sink
oszlop, column
összefüggő, connected
párhuzamos él, multiple edge, parallel edge
páros, bipartite
párosítás, matching
perfekt, perfect
permutáció, permutation
pont, csúcs, vertex (pl vertices), node
reguláris, regular
rekurzió, recursion
részgráf, subgraph
síkbarajzolható, planar
sor, row
szélességi keresés, breadth first search
szomszédos, adjacent
szomszédossági mátrix, adjacenciamátrix, adjacency matrix
tartomány, face
teljes gráf, complete graph
topológiai rendezés, topological sort
topologikus részgráf, minor
turnament, tournament
út, path
utazó ügynök, travelling salesman
vágás, cut, cut set
vágásmátrix, cut set matrix
variáció, variation
végpont, end, terminal vertex
zárt élsorozat, closed walk