lenni

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból

Magyar

Kiejtés

 • IPA: [ ˈlɛnːi]

Igealak

lenni

 1. A magyar létige, éppen ezért elsődleges jelentése a létezésre utal. Bármi létezésére vonatkozhat, vagy tagadásban éppen valaminek a nemlétét fejezi ki.

Etimológia

Lásd lesz.

Fordítások

 1. Gondolkodom, tehát vagyok.
  Lenni vagy nem lenni...
  Volt, nincs. - Valami eltűnt, elmúlt.
  Egyszer volt, hol nem volt... - A magyar mesék jellemző kezdete.
  Vanni van éppen idehaza, de csak igen szűkösen! - Valamiből kevés van.
  Mit volt mit tenni, nekivágtunk a hosszú útnak. - Nem lehetett mást tenni, csak nekivágni az útnak.
 2. Valahol tartózkodik, található valahol.
  Itthon van.
  Hol van az órám?
 3. Utalhat arra, hogy valaki távol van, mert máshol valamilyen dolga akadt.
  Aratni van.
 4. Használhatjuk, amikor valamilyen jelenség, állapot vagy elvont dolog észlelhető vagy fennáll.
  Sötét van.
  Baj van.
 5. Kérdőnévmással kiegészülve kifejezheti, hogy valami rendelkezésre áll egy cselekvés elvégzéséhez.
  Van hol aludni!
  Van mit enned?
 6. Akkor is használjuk, ha ki akarjuk fejezni, hogy egy időszak még tart, vagy egyszerűen egy jelenbeli időpontra utalunk.
  Május van.
  Délután két óra van.
 7. Úgyanígy egy eseményre, történésre is utalhatunk, ha az éppen tart, vagy a jelenben játszódik.
  Ma van a verseny!
  Van az úgy, hogy nem jön össze. - Valami nem sikerül.
  Mi van vele? - Mi történt vele?

Állapotot kifejező ige

 1. Ezen esetekben leggyakrabban határozószóval áll, és valamilyen állapotot vagy körülményt ír le.
  Jól van. - Jól érzi magát, vagy ezzel fejezi ki a helyeslését.
  Készen van.
  Összefüggésben van vele.
  Soron van./Rajta van a sor. - Ő következik.
  Fenn van. - Még nem alszik.
  Mozgásban van. - Mozog.
  Tévedésben van. - Téved.
  Útban van hazafelé. - Már elindult, éppen utazik hazafelé.
  Benne van valamiben. - Szívesen részt vesz valamiben.
  Úgy van! - Helyes!, Igaz!
  Ha én neked lennék, elutaznék Indiába. - A te helyedben, vagy ha én dönthetnék helyetted, én elutaznék Indiába.
 2. Határozói igenévvel állva is állapotra utalhat.
  Nyitva van.
  Fel van öltözve.
 3. Kapcsolatot, viszonyt is kifejezhetünk a létigével.
  Én például jóban vagyok a főnökömmel. - Jó kapcsolatban vagyok a főnökömmel.
  Bizalommal van iránta. - Bízik benne.
  Azt hiszem ő csak a káromra van.
  Karácsony előtt mindig segítségemre van.
  Én is nagy hatással vagyok rá, de a férje igazi befolyással van rá.
  Azon van, hogy végre jogosítványt kapjon. - Törekszik rá, hogy jogosítványt kapjon.
  Rendben, rajta vagyok az ügyön. - Dolgozik, foglalkozik az üggyel.
  Azon a nézeten, állásponton vagy ha úgy tetszik véleményen vagyok, hogy most tévedsz. - Úgy vélem, hogy tévedsz.
 4. Valaminek az anyagát is állapotként jelölheti meg, utalhat arra, hogy egy tárgy miből készült.
  Ez a játék fából van. - Fából készült a játék.
 5. Bizalmasabb társalgásban kifejezheti, hogy egy dolog mennyibe került.
  Ez a nyaklánc azért sokban van most nekem. - A nyaklánc sokba került.
 6. Összehasonlításnál kifejezheti, hogy valami kevesebb vagy több a másiknál.
  Felül van az egy mázsán. - Többet nyom, mint egy mázsa.

Fordítások

Birtoklást kifejező ige

 1. A van valakije/valamije szerkezet a magyar nyelvben a birtoklást fejezi ki. Ez jelenthet hozzá tartozást, tulajdont vagy azt a képességet, hogy rendelkezzen felette.
  Két fia van.
  A háznak hatalmas kapuja volt.
  Na hallod, neked mindig vannak ötleteid.
  Lenne kedved hozzá? - Szeretnéd ezt csinálni?
  Mostanában sok időm van. / Mostanában nincs időm. - Ráérek vagy ennek tagadásában: nem érek rá.
  Hát igen, a pénznek biztos meg lesz a helye. - A pénzt tudjuk mire költeni.
  A fiúnak van jövője. - Tehetsége vagy más jó tulajdonsága miatt a fiú sikeres jövő előtt áll.
 2. Átvitt értelmezésben is használatos:
  És neked volt képed hozzá! - Meg merted tenni, ennyire szemtelen voltál!
  Legyen már szíve/lelke. - Könyörüljön meg, szánjon meg, segítsen meg!

Fordítások

Megvan

 1. A lenni igéhez szervesen csak a meg igekötő tartozhat hozzá. (Abban a kifejezésben, hogy például be van zárva a "be" nem a létige igekötője, hanem a bezár igéhez tartozik!)
 2. Kifejezhet mennyiséget, nagyságot.
  A lánya megvan már vagy húsz éves.
  Az a zsák megvan úgy fél mázsa is!
 3. Eltelt idő becslésére is használatos.
  Megvan már annak vagy hét éve, hogy nem láttalak!
 4. Összehasonlító szerkezetekben arra utalhat, hogy a két fél legalább ugyanolyan tulajdonságokkal bír.
  Megvan ő olyan erős, mint a bátyád!
  Ez a ház megvan akkora, mint a templom!

Állítmányi értelemben

 1. A lenni ige igei-névszói állítmány részeként gyakran előfordul. Ekkor nem a létezés, hanem a mondatban jelzett élőlény, tárgy, cselekvés vagy dolog jellemzője, a rá vonatkozó tény kerül középpontba.
  Tanár vagyok.
  Szép vagy.
  volt sétálni.
  Mária vagyok.
  Ennek a szövetnek száz forint volt métere.
  Csupa sár volt a ruhája.

Tagadó értelemben

 1. A tagadó nem szócskával állva a nincs és a sincs szavakat helyettesítheti.
  Nem volt ott.
  Én sem vagyok teljesen hülye!

A lenni ige ragozása

Igenévi alakok
Főnévi igenév
Infinitivus
Melléknévi igenév
Participium
Határozói igenév
Folyamatos Befejezett Beálló
lenni levő lett leendő lévén
Tárgyatlan ragozás
Személy egyes szám többes szám


első második harmadik első második harmadik
Kijelentő mód én te ő/Ön mi ti ők/Önök
Jelen vagyok vagy van/vagyon (ó) vagyunk vagytok vannak
Múlt voltam voltál volt/vala (ó) voltunk voltatok voltak
Jövő leszek leszel lesz/lészen (ó) leszünk lesztek lesznek
Feltételes mód én te ő/Ön mi ti ők/Önök
Jelen lennék/volnék lennél/volnál lenne/volna lennénk/volnánk lennétek/volnátok lennének/volnának
Múlt lettem volna lettél volna lett volna lettünk volna lettetek volna lettek volna
Felszólító mód én te ő/Ön mi ti ők/Önök
legyek légy/legyél legyen legyünk legyetek legyenek