Függelék:Amhara Swadesh lista

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

This is a Swadesh list of words in amhara, compared with that of angol.

Presentation[szerkesztés]

For further information, read the article: Swadesh list

The Swadesh word list, developed by the linguist Morris Swadesh, is used as a tool to study the evolution of languages. It contains a set of basic words which can be found in every language. Various versions have been created, in particular:

  • a complete 207 words version, in which some of the words are not found in every environment (it contains for instance snake and snow)
  • a reduced 100 words version.

This word list should not be considered as an elementary lexicon to communicate with speakers of a given language; for such a purpose, the numerous existing Wikivoyage lexicons are more useful. Its only objective is to give a rough idea of the language, by showing its lexical and, when possible, phonetics basis.

List[szerkesztés]

magyaramhara
አማርኛ
edit (207)
IPA
1énእኔ (ʾəne)
2teአንተ (ʾäntä), አንቺ (ʾänči), ርስዎ (rəswo) (formal)
3őእሱ (ʾəsu) (masculine), እሷ (ʾəsʷa) (feminine)
4miእኛ (ʾəña)
5tiእናንተ (ʾənantä)
6őkእነርሱ (ʾənärsu)
7ezይህ (yəh)
8az (ya)
9ittእዚህ (ʾəzih)
10ottእዚያ (ʾəziya)
11ki?ማን (man)
12mi?ምን (mən)
13hol?የት (yät)
14mikor?መቼ (mäče)
15hogy?, (hogyan?)እንዴት (ʾəndet)
16nem, ne!አይደለም (ʾäydäläm)
17mind, (minden)ሁሉም (hulum)
18sokብዙ (bəzu)
19néhányየተወሰነ (yätäwäsänä)
20kevésጥቂት (ṭəḳit)
21másሌላ (lela)
22egyአንድ (ʾänd)
23kettőሁለት (hulät)
24háromሶስት (sost)
25négyአራት (ʾärat)
26ötአምስት (ʾämst)
27nagyትልቅ (təlḳ)
28hosszúረዝም (räzm)
29szélesሰፊ (säfi)
30vastagደንዳና (dändana )
31nehézከባድ (käbad)
32kicsiትንሽ (tənš)
33rövidአጭር (ʾäč̣r)
34szűkጠባብ (ṭäbab)
35vékonyቀጭን (ḳäč̣n)
36ሴትዮ (setyo )
37férfiጎልማሳ (golmasa )
38emberሰዉ (säwu)
39gyerekህጻን (həṣan)
40feleségሚስት (mist)
41férjባል (bal)
42anyaእናት (ʾənat)
43apaአባት (ʾäbat)
44állatእንስሳ (ʾənssa)
45halአሳ (ʾäsa)
46madárወፍ (wäf)
47kutyaዉሻ (wuša)
48tetűቅማል (ḳəmal)
49kígyóእባብ (ʾəbab)
50féregትል (təl)
51faዛፍ (zaf)
52erdőደን (dän)
53botልምጭ (ləmč̣)
54gyümölcsፍራፍሬ (fərafre)
55magዘር (zär)
56levélቅጠል (ḳəṭäl)
57gyökérስር (sər)
58kéregቅርፊት (ḳərfit)
59virágአበባ (ʾäbäba)
60ሳር (sar)
61kötélገመድ (gämäd)
62bőrቆዳ (ḳoda)
63húsስጋ (səga)
64vérደም (däm)
65csontአጥንት (ʾäṭnt)
66zsírሥብ (śəb)
67tojásእንቁላል (ʾənḳulal)
68szarvቀንድ (ḳänd)
69farokጅራት (ǧərat)
70tollላባ (laba)
71hajጸጉር (ṣägur)
72fejጭንቅላት (č̣ənḳlat)
73fülጆሮ (ǧoro)
74szemአይን (ʾäyn)
75orrአፍንጫ (ʾäfnč̣a)
76szájአፍ (ʾäf)
77fogጥርስ (ṭərs)
78nyelvምላስ (məlas)
79körömጥፍር (ṭəfr)
80lábfejየእግር መዳፍ (yäʾgr mädaf)
81lábእግር (ʾəgr)
82térdጉልበት (gulbät)
83kézእጅ (ʾəǧ)
84szárnyክንፍ (kənf)
85hasሆድ (hod)
86bélጉሮሮ (guroro)
87nyakአንገት (ʾängät)
88hátጀርባ (ǧärba)
89mellጡት (ṭut)
90szívልብ (ləb)
91májጉበት (gubät)
92iszikመጠጣት (mäṭäṭat)
93eszikመብላት (mäblat)
94harapመንከስ (mänkäs)
95szopikመጥባት (mäṭbat)
96köpመትፋት (mätfat)
97hányማስታወክ (mastawäk)
98fújመንፈስ (mänfäs)
99lélegzikመተንፈስ (mätänfäs)
100nevetመሳቅ (mäsaḳ)
101látማየት (mayät)
102hallመስማት (mäsmat)
103tudማዎቅ (mawoḳ)
104gondolማሰብ (masäb)
105szagolማሽተት (maštät)
106fél (ige)መፍራት (mäfrat)
107alszikመተኛት (mätäñat)
108élመኖር (mänor)
109meghalመሞት (mämot)
110megölመግደል (mägdäl)
111harcolመታገል (mätagäl)
112vadászikማደን (madän)
113ütመምታት (mämtat)
114vágመቁረጥ (mäḳuräṭ)
115hasítመነጣጠል (mänäṭaṭäl)
116szúrመዉጋት (mäwugat)
117vakarመፋቅ (mäfaḳ)
118ásመቆፈር (mäḳofär)
119úszikመዋኘት (mäwañät)
120repülመብረር (mäbrär)
121megyመሄድ (mähed)
122jönመምጣት (mämṭat)
123fekszikመጋደም (mägadäm)
124ülመቀመጥ (mäḳämäṭ)
125áll (ige)መቆም (mäḳom)
126fordulመታጠፍ (mätaṭäf)
127esikመዉደቅ (mäwudäḳ)
128adመስጠት (mäsṭät)
129tartመያዝ (mäyaz)
130facsarመጫን (mäč̣an)
131dörzsölመቦረሽ (mäboräš)
132mosማጠብ (maṭäb)
133törölማሸት(መፈተግ) (mašät(mäfätäg))
134húzመጎተት (mägotät)
135tolመግፋት (mägfat)
136dob/hajítመወርወር (mäwärwär)
137kötማሰር (masär)
138varrሰስፋት (säsfat)
139számolመቁጠር (mäḳuṭär)
140mondመናገር (mänagär)
141énekelመዘመር (mäzämär)
142játszikመጫወት (mäč̣awät)
143lebegመንሳፈፍ (mänsafäf)
144folyikመዉረድ (mäwuräd)
145megfagyመቀዝቀዝ (mäḳäzḳäz)
146dagadማበጥ (mabäṭ)
147napጸሀይ (ṣähäy)
148holdጨረቃ (č̣äräḳa)
149csillagኮከብ (kokäb)
150vízዉሃ (wuha)
151esőዝናብ (zənab)
152folyóወንዝ (wänz)
153ሀይቅ (häyḳ)
154tengerባህር (bahr)
155ጨዉ (č̣äwu)
156ድንጋይ (dəngay)
157homokአሸዋ (ʾäšäwa)
158porአባራ (ʾäbara)
159földመሬት (märet)
160felhőደመና (dämäna)
161ködጭጋግ (č̣əgag)
162ég (főnév)ሰማይ (sämay)
163szélነፋስ (näfas)
164ብናኝ (bənañ)
165jégበረዶ (bärädo)
166füstጭስ (č̣əs)
167tűzእሳት (ʾəsat)
168hamuአመድ (ʾämäd)
169ég (ige)ማቃጠል (maḳaṭäl)
170útመንገድ (mängäd)
171hegyተራራ (tärara)
172piros/vörösቀይ (ḳäy)
173zöldአረንገዴ (ʾärängäde)
174sárgaቢጫ (bič̣a)
175fehérነጭ (näč̣)
176feketeጥቁር (ṭəḳur)
177éjሌሊት (lelit)
178napቀን (ḳän)
179évአመት (ʾämät)
180melegሙቅ (muḳ)
181hidegቀዝቃዛ (ḳäzḳaza)
182teliሙሉ (mulu)
183újአዲስ (ʾädis)
184régiአሮጌ (ʾäroge)
185ጥሩ (ṭəru)
186rosszመጥፎ (mäṭfo)
187rohadtየገማ (yägäma)
188piszkosቆሻሻ (ḳošaša)
189egyenesቀጥታ (ḳäṭta)
190kerekክብ (kəb)
191élesስለት (səlät)
192tompaየዶለዶመ (yädolädomä)
193simaለስላሳ (läslasa)
194nedvesርጥብ (rəṭb)
195szárazደረቅ (däräḳ)
196helyesትክክል (təkkl)
197közelቅርብ (ḳərb)
198távolሩቅ (ruḳ)
199jobbቀኝ (ḳäñ)
200balግራ (gəra)
201-nál, -nélላይ (lay)
202-ban, -benዉስጥ (wusṭ )
203-val, -velከ….ጋር (kä….gar)
204ésእና (ʾəna)
205haቢሆን (bihon)
206mertምክንያቱም (məknyatum)
207névስም (səm)

See also[szerkesztés]

External links[szerkesztés]

  • [Dictionary]
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English:  (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean, Jeju) – Kurdish – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic –