Függelék:Litván Swadesh lista

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Függelékek


This is a Swadesh list of words in litván, compared with that of angol.

Presentation[szerkesztés]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[szerkesztés]

No. English Lithuanian
lietuvių kalba
1 I
2 you (singular) tu, Jūs (formal)
3 he jis
4 we mes
5 you (plural) jūs
6 they jie
7 this šis, šitas
8 that tas (2 level), anas (3 level)
9 here čia, čionai, šičia
10 there ten, tenais
11 who kas (interrogative)
12 what kuris (interrogative)
13 where kur, kame (interrogative)
14 when kada (interrogative)
15 how kaip (interrogative)
16 not ne
17 all viskas, visi
18 many daug
19 some kažkiek, keli, keletas
20 few keletas, nedaug, truputis
21 other kitas, anas
22 one vienas
23 two du, dvi
24 three trys
25 four keturi
26 five penki
27 big didelis
28 long ilgas
29 wide platus
30 thick storas, tankus, tirštas
31 heavy sunkus
32 small mažas
33 short trumpas
34 narrow siauras, ankštas
35 thin plonas, liesas
36 woman moteris
37 man (adult male) vyras
38 man (human being) žmogus
39 child vaikas, kūdikis, jauniklis (animal), berniukas (male child)
40 wife žmona
41 husband vyras
42 mother motina
43 father tėvas
44 animal gyvulys, gyvūnas, žvėris
45 fish žuvis
46 bird paukštis
47 dog šuo, šuva, šunis
48 louse utėlė
49 snake gyvatė, angis, žaltys
50 worm kirminas, kirmėlė, sliekas
51 tree medis, kuoka (a thick piece of wood), drėvė (hollow tree)
52 forest miškas, giria
53 stick lazda, pagalys, žagaras, stabas, vėzdas
54 fruit vaisius
55 seed sėkla, sėmuo, pl. sėmenys
56 leaf lapas
57 root šaknis
58 bark (of a tree) žievė
59 flower gėlė, žiedas
60 grass žolė
61 rope virvė
62 skin oda, plėnė
63 meat mėsa
64 blood kraujas
65 bone kaulas
66 fat (noun) riebalai, taukai
67 egg kiaušinis, pautas
68 horn ragas
69 tail uodega
70 feather plunksna
71 hair plaukai
72 head galva
73 ear ausis
74 eye akis
75 nose nosis
76 mouth burna
77 tooth dantis
78 tongue (organ) liežuvis
79 fingernail nagas
80 foot pėda
81 leg koja
82 knee kelis, klupstis
83 hand ranka
84 wing sparnas
85 belly pilvas, viduriai
86 guts viduriai, žarnos
87 neck kaklas
88 back nugara
89 breast krūtis, papas (col.)
90 heart širdis
91 liver kepenys, jeknos
92 to drink gerti
93 to eat valgyti
94 to bite kąsti
95 to suck čiulpti, žįsti
96 to spit spjauti
97 to vomit vemti, riaugėti
98 to blow pūsti
99 to breathe kvėpuoti, alsuoti
100 to laugh juoktis
101 to see matyti, regėti, išvysti
102 to hear girdėti, klausytis
103 to know žinoti, išmanyti
104 to think galvoti, mąstyti
105 to smell uostyti, smirdėti, kvepėti
106 to fear bijoti, baidytis
107 to sleep miegoti, snausti
108 to live gyventi, gyvuoti
109 to die mirti, dvėsti, žūti
110 to kill žudyti, galabyti, užmušti
111 to fight kovoti, kautis, muštis
112 to hunt medžioti
113 to hit smogti, mūšti, duoti, trenkti, kirsti, plekštelėti, liuobti, kulti
114 to cut pjauti, kirpti, kirsti, riekti (bread)
115 to split skelti, dalinti
116 to stab durti, smeigti, besti
117 to scratch drėksti, brėžti, draskyti, brozdinti, zulinti, kasyti, krapštyti
118 to dig kasti, rausti, rakinėti
119 to swim plaukti
120 to fly skristi, lėkti, skrieti, skraidyti
121 to walk eiti, žengti, vaikščioti
122 to come ateiti, atvykti
123 to lie (as in a bed) gulti (action), gulėti (state)
124 to sit sėsti (action), sėdėti (state)
125 to stand stoti (action), stovėti (state)
126 to turn (intransitive) apsisukti, krypti, kreipti, gręžtis, verstis
127 to fall kristi, pulti, virsti, griūti
128 to give duoti, teikti
129 to hold laikyti, turėti
130 to squeeze spausti, gręžti, slėgti, mygti
131 to rub trinti
132 to wash plauti, skalbti, mazgoti
133 to wipe šluoti, valyti
134 to pull traukti, tempti, vilkti
135 to push stumti, grūsti
136 to throw mesti, sviesti
137 to tie rišti, sieti
138 to sew siūti
139 to count skaičiuoti, skaityti
140 to say sakyti, byloti, tarti, teikti
141 to sing dainuoti, giedoti
142 to play žaisti
143 to float plūduriuoti
144 to flow tekėti, bėgti, srūti, plūsti
145 to freeze šalti
146 to swell tinti, brinkti, pursti, tvinkti, pūstis
147 sun saulė
148 moon mėnulis, mėnuo, mėnesis
149 star žvaigždė
150 water vanduo
151 rain lietus
152 river upė
153 lake ežeras
154 sea jūra, marios
155 salt druska
156 stone akmuo, kūlis
157 sand smėlis, žvirgždas, smiltys
158 dust dulkės
159 earth žemė
160 cloud debesis
161 fog rūkas, migla, ūkas
162 sky dangus
163 wind vėjas, vėtra
164 snow sniegas
165 ice ledas
166 smoke dūmai
167 fire ugnis
168 ash pelenai
169 to burn degti
170 road kelias
171 mountain kalnas
172 red raudonas
173 green žalias
174 yellow geltonas
175 white baltas
176 black juodas
177 night naktis
178 day diena
179 year metai
180 warm šiltas
181 cold šaltas
182 full pilnas, kupinas
183 new naujas, jaunas
184 old senas
185 good geras, labas
186 bad blogas, prastas, varganas, nelabas, negeras
187 rotten supuvęs, sutrūnijęs
188 dirty nešvarus, purvinas, netyras
189 straight tiesiai
190 round apskritas, apvalus
191 sharp (as a knife) aštrus
192 dull (as a knife) bukas, atšipęs, neaštrus
193 smooth glotnus, nugludintas, švelnus, lygus, nešiurkštus
194 wet drėgnas, šlapias
195 dry sausas
196 correct teisingas, tikras
197 near arti, šalia
198 far tolimas, atokus, atstus
199 right dešinė
200 left kairė
201 at į, prie, pas, ties, ant
202 in į, in
203 with su, san-
204 and ir, bei
205 if jei, kad
206 because nes, kadangi, todėl
207 name vardas, pavadinimas

Bibliography[szerkesztés]

Further reading[szerkesztés]

Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English:  (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean, Jeju) – Kurdish – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic –