Függelék:Vietnámi Swadesh lista

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

This is a Swadesh list of words in vietnámi, compared with that of angol.

Presentation[szerkesztés]

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

List[szerkesztés]

magyarvietnámi
edit (207)
IPA
1éntôi
2te?
3őanh ấy, ông ấy
4michúng ta, chúng tôi
5ticác bạn, bây
6őkhọ
7eznày, đây
8azđó
9ittđây
10ottở đó, đấy
11ki?ai
12mi?, cái gì
13hol?ở đâu
14mikor?khi nào
15hogy?, (hogyan?)sao
16nem, ne!không, chẳng, chả
17mind, (minden)tất cả, mọi, hết
18soknhiều, lắm
19néhánymấy, vài
20kevésít
21máskhác
22egymột
23kettőhai
24háromba
25négybốn
26ötnăm
27nagylớn, to, bự
28hosszúdài
29szélesrộng
30vastagdày
31nehéznặng
32kicsinhỏ,
33rövidngắn
34szűkchật, hẹp
35vékonymỏng
36đàn bà, phụ nữ
37férfiđàn ông, trai
38emberngười
39gyerekcon
40feleségvợ
41férjchồng
42anyamẹ, , u, mạ, mệ
43apacha, bố, ba, tía, thầy
44állatthú
45hal
46madárchim
47kutyachó
48tetűrận, chấy
49kígyórắn
50féreggiun, trùn
51facây
52erdőrừng
53botgậy, cây
54gyümölcsquả, trái
55maghạt
56levél
57gyökérrễ
58kéregvỏ
59virághoa, bông
60cỏ
61kötéldây
62bőrda
63hústhịt
64vérmáu
65csontxương
66zsírmỡ
67tojástrứng
68szarvsừng
69farokđuôi
70tolllông vũ
71hajlông, tóc
72fejđầu
73fültai
74szemmắt
75orrmũi
76szájmiệng, mồm
77fogrăng
78nyelvlưỡi
79körömmóng
80lábfejbàn chân
81lábchân, giò, cẳng
82térdđầu gối, gối
83kézbàn tay
84szárnycánh
85hasbụng
86béllòng, ruột
87nyakcổ
88hátlưng
89mell, ngực
90szívtim
91májgan
92iszikuống
93eszikăn
94harapcắn
95szopikmút, hút,
96köpnhổ
97hánynôn, mửa, ói
98fújthổi
99lélegzikhô hấp, thở
100nevetcười
101látthấy, nhìn, trông
102hallnghe
103tudbiết
104gondolnghĩ
105szagolngửi
106fél (ige)sợ
107alszikngủ
108élsống
109meghalchết
110megölgiết
111harcolđánh, chiến đấu
112vadásziksăn
113ütđánh
114vágcắt
115hasítchẻ
116szúrđâm
117vakargãi, cạo, cào
118ásđào
119úszikbơi
120repülbay
121megyđi
122jönđến
123feksziknằm
124ülngồi
125áll (ige)đứng
126fordulquay, xoay
127esikngã, , rớt, rơi
128adcho, tặng
129tartcầm, nắm
130facsarvắt, siết
131dörzsölcọ, , chà, cạ
132mosgiặt, rửa
133töröllau, chùi
134húzkéo
135tolđẩy
136dob/hajítném, chọi, quăng, quẳng
137köttrói, buộc,
138varrkhâu, may
139számolđếm
140mondnói
141énekelhát
142játszikchơi
143lebegnổi
144folyikchảy
145megfagyđông lại, đóng băng
146dagadsưng, lên
147napmặt trời
148holdtrăng, mặt trăng
149csillagsao
150víznước
151esőmưa
152folyósông
153hồ
154tengerbiển
155muối
156đá
157homokcát
158porbụi
159földđất
160felhőmây
161ködsương mù
162ég (főnév)trời
163szélgió
164tuyết
165jégnước đá, băng
166füstkhói
167tűzlửa
168hamutro
169ég (ige)đốt
170útđường
171hegynúi
172piros/vörösđỏ
173zöldxanh
174sárgavàng
175fehértrắng
176feketeđen
177éjđêm
178napngày, hôm, bữa
179évnăm
180melegấm
181hideglạnh
182teliđầy
183újmới
184régicổ, , già
185tốt, ngon, hay, giỏi
186rosszxấu, tồi, dở, kém
187rohadtthối, ung, mục, mủn, ruỗng
188piszkosbẩn,
189egyenesthẳng
190kerektròn
191élessắc, bén
192tompamòn, cùn, cùi
193simamịn, trơn, nhẵn
194nedvesướt
195szárazkhô
196helyesđúng
197közelgần
198távolxa
199jobbphải
200baltrái
201-nál, -nél
202-ban, -bentrong
203-val, -velvới
204és, với
205hanếu
206mert, bởi vì, do, tại
207névtên
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English:  (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean, Jeju) – Kurdish – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic –