за

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból

Orosz

за (za)

Kiejtés

 • IPA: [zə]

Elöljárószó

за

I. (tárgyeset)

 1. (vk/vm) mögé
 2. (vmn) túlra; (vmn) kívülre
 3. [időben; mennyiségben] (vmn) túl; (vmn) felül
 4. -hoz, -hez, -höz [vmhez, vm mellé]
 5. -ért [fizetségként, ellenértékként]
 6. (vk/vm) miatt [okhatározó]
 7. -ért [célhatározó]
 8. (vk/vm) helyett
 9. (bizonyos idő) alatt
 10. -ra, -re [vmlyen távolságra]
 11. [idő] -val, -vel, (vm) előtt
 12. -ért [vk/vm mellett/védelmében]
 13. (vmnél) fogva; (vm) után [kap, nyúl]
  взяться v. принять(ся) за (что)vzjatʹsja v. prinjatʹ(sja) za (što)(vmhez) fog
  беспокоиться за (кого)bespokoitʹsja za (kovo)nyugtalankodik (vk) miatt; aggódik (vkért)
  благодарить за (что)blagodaritʹ za (što)köszönetet mond (vmért)
  вести за рукуvesti za rukukézen fogva vezet
  выбросить за бортvybrositʹ za borthajóból kidob
  выдавать себя за (кого)vydavatʹ sebja za (kovo)kiadja magát (vknek)
  выйти замуж за (кого)vyjti zamuž za (kovo)férjhez megy (vkhez)
  голосовать за предложениеgolosovatʹ za predloženijea javaslat mellett szavaz
  держаться за рукуderžatʹsja za rukukezébe kapaszkodik/fogó(d)zkodik
  ему за тридцатьjemu za tridcatʹelmúlt harminc éves
  за городza goroda városon kívülre; a város környékére
  за и противza i protivmellette és ellene
  за последние десять днейza poslednije desjatʹ dnejaz utóbbi tíz nap alatt
  за пять шаговza pjatʹ šagovöt lépésre
  за родину!za rodinu!a hazáért!
  за счёт (кого/чего)za sčót (kovo/čevo)(vknek/vmnek) a terhére/számlájára
  за три километра от городаza tri kilometra ot gorodaa várostól három kilométerre
  за час до отхода поездаza čas do otxoda pojezdaa vonat indulása előtt egy órával
  за что?za što?miért?
  заложить руки за спинуzaložitʹ ruki za spinuhátra teszi a kezét
  зарплата за месяцzarplata za mesjachavi kereset/fizetés/bér
  засесть за книгуzasestʹ za knigunekiül olvasni
  мороз за двадцать градусовmoroz za dvadcatʹ gradusovtöbb, mint húsz fok(os) hideg van
  ни за что (на свете)!ni za što (na svete)!semmiért a világon!
  он выполнил норму за пять часовon vypolnil normu za pjatʹ časovöt óra alatt teljesítette a normát
  отдохнуть за отпускotdoxnutʹ za otpuskszabadsága alatt kipiheni magát
  пить за (чьё-л.) здоровьеpitʹ za (čʹjó-l.) zdorovʹjeiszik (vk) egészségére
  принять за образецprinjatʹ za obrazecmintának vesz
  приняться за работуprinjatʹsja za rabotumunkához fog/lát
  работать за двоихrabotatʹ za dvoixkettő helyett dolgozik
  ручаться за (что)ručatʹsja za (što)kezességet vállal v. kezeskedik (vmért)
  сесть за столsestʹ za stolasztalhoz ül
  сколько ты заплатил за книгу?skolʹko ty zaplatil za knigu?mennyit fizettél a könyvért?
  стать за деревоstatʹ za derevoa fa mögé áll
  схватиться за головуsxvatitʹsja za golovufejéhez kap
  ты отвечаешь за негоty otvečaješʹ za nevofelelsz (ő)érte
  ценить за храбростьcenitʹ za xrabrostʹbátorságáért becsül
  я счастлив за тебяja sčastliv za tebjaboldogságodban osztozom

II. (eszk e)

 1. (vk/vm) mögött
 2. (vmn) túl
 3. [sorrendben, időrendben] (vk/vm) után
 4. -ért [megy, küld stb.]
 5. [vmely tevékenység] közben, alatt
 6. (vm) miatt
 7. [azt jelöli, amire a cselekvés irányul]
 8. [vknek vmlyen helyzetére mutat]
 9. [vmnek külső jelére mutat]
  бежать за (кем)bežatʹ za (kem)fut (vk) után
  день за днёмdenʹ za dnjómnap nap után
  за городомza gorodoma városon kívül; a város környékén
  за дверьюza dverʹjuaz ajtó mögött
  за домомza domoma ház mögött
  за заборомza zaboroma kerítésen túl
  за исключением (чего)za isključenijem (čevo)(vmnek) a kivételével
  за лесомza lesomaz erdőn túl
  за мной десять рублейza mnoj desjatʹ rublejtíz rubellel adós maradok
  за моей подписьюza mojej podpisʹjualáírásommal ellátott
  за недостатком времениza nedostatkom vremeniidőhiány miatt
  за нимza nimmögötte
  за обедомza obedomebédnél; ebéd közben
  за осенью наступает зимаza osenʹju nastupajet zimaaz ősz után beköszönt a tél
  за отсутствием (i) (кого)za otsutstvijem (i) (kovo)(vknek) a távolléte miatt; (ii) (чего) (vmnek) a hiányában
  за работой он забывает всёza rabotoj on zabyvajet vsjómunka közben mindenről megfeledkezik
  за рубежомza rubežoma határon túl; külföldön
  застать (кого) за чтениемzastatʹ (kovo) za čtenijem(éppen) olvasás közben talál (vkt)
  один за другимodin za drugimegymás után; egyik a másik után
  он всегда за книгойon vsegda za knigojmindig a könyveket bújja
  оставить далеко за собойostavitʹ daleko za sobojmessze maga mögött hagy
  оставить за (кем)ostavitʹ za (kem)fenntart v. félretesz (vknek)
  очередь за мнойočeredʹ za mnojrajtam a sor
  пойти за водойpojti za vodojvízért megy
  послать за докторомposlatʹ za doktoromorvosért küld
  посылать телеграмму за телеграммойposylatʹ telegrammu za telegrammojegyik táviratot a másik után küldi
  сидеть за столомsidetʹ za stolomaz asztalnál v. az asztal mellett ül
  следить за детьмиsleditʹ za detʹmivigyáz/felügyel a gyerekekre
  ухаживать за больнымиuxaživatʹ za bolʹnymiápolja a betegeket
  шаг за шагомšag za šagomlépésről lépésre

További információk

 • за - academic.ru (hu-ru)
 • за - academic.ru (ru-hu)
 • за - Szótár.net (ru-hu)
 • за - Dictzone (ru-hu)
 • за - LingvoLive
 • за - Большой толковый словарь
 • за - Яндекс Переводчик (ru-hu)
 • за - Wikipédia (orosz)