Ugrás a tartalomhoz

жизнь

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
eset e.sz. t.sz.
alanyeset жи́знь жи́зни
birtokos жи́зни жи́зней
részes жи́зни жи́зням
tárgyeset жи́знь жи́зни
eszközh. жи́знью жи́знями
elöljárós жи́зни жи́знях

жизнь (žiznʹ)

Kiejtés

 • IPA: [ʐɨzʲnʲ]

Főnév

жизнь (žiznʹnn élett (birtokos жи́зни, alanyeset tsz. жи́зни, birtokos tsz. жи́зней)

 1. (orvostudomány) élet
  органическая жизньorganičeskaja žiznʹszerves élet
  жизнь вселеннойžiznʹ vselennoja világegyetem élete
  жизнь растительного мираžiznʹ rastitelʹnovo miraa növényvilág élete
  жизнь в океанеžiznʹ v okeaneélet az óceánban
  жизнь на сушеžiznʹ na sušeélet a szárazföldön
  возникновение жизниvozniknovenije žizniaz élet keletkezése
  законы жизниzakony žizniaz élet törvényei
  жизнь появиласьžiznʹ pojavilasʹmegjelent az élet
  жизнь прекратиласьžiznʹ prekratilasʹmegszűnt az élet
  жизнь человекаžiznʹ čelovekaemberi élet
  долгая жизньdolgaja žiznʹhosszú élet
  долгая и счастливая жизньdolgaja i sčastlivaja žiznʹhosszú és boldog élet
  короткая жизньkorotkaja žiznʹrövid élet
  многострадальная жизньmnogostradalʹnaja žiznʹsok szenvedéssel járó élet
  полнокровная жизньpolnokrovnaja žiznʹviruló élet
  быть между жизнью и смертьюbytʹ meždu žiznʹju i smertʹjuélet és halál közt lebeg
  посягательство на чью-л. жизньposjagatelʹstvo na čʹju-l. žiznʹmerénylet vkinek az élete ellen
  его жизнь крутится на волоскеjevo žiznʹ krutitsja na voloskeélete forog kockán
  если тебе жизнь дорогаjesli tebe žiznʹ dorogaha kedves az életed
  его жизнь в опасностиjevo žiznʹ v opasnostiveszélyben van az élete
  жизнь или деньги !žiznʹ ili denʹgi !pénzt vagy életet !
  кипучая жизньkipučaja žiznʹpezsgő élet
  такова жизнь! уж такой свет!takova žiznʹ! už takoj svet!ilyen az élet !
  загробная жизньzagrobnaja žiznʹa halál utáni/síron túli/túlvilági élet
  верить в загровную жизньveritʹ v zagrovnuju žiznʹhisz a síron túli életben
  труженическая/трудовая жизньtruženičeskaja/trudovaja žiznʹdolgos/munkás élet
  тусклая/монотонная жизньtusklaja/monotonnaja žiznʹegyhangú/unalmas élet
  ночная жизньnočnaja žiznʹéjszakai élet
  непорядочная жизньneporjadočnaja žiznʹerkölcstelen élet
  сельская жизньselʹskaja žiznʹfalusi/vidéki élet
  раздольная жизньrazdolʹnaja žiznʹgondtalan élet
  распутная жизньrasputnaja žiznʹkicsapongó élet
  ровная жизньrovnaja žiznʹkiegyensúlyozott élet
  монастырская жизньmonastyrskaja žiznʹkolostori élet
  лёгкая жизньljóxkaja žiznʹkönnyű élet
  общественная жизньobščestvennaja žiznʹközösségi élet
  повседневная/обыденная жизньpovsednevnaja/obydennaja žiznʹmindennapi élet
  жизнь большого городаžiznʹ bolʹšovo gorodanagyvárosi élet
  светская жизньsvetskaja žiznʹnagyvilági élet
  ладная жизньladnaja žiznʹnyugodt/harmonikus élet
  райская жизньrajskaja žiznʹparadicsomi élet
  безнадёжная жизньbeznadjóžnaja žiznʹreménytelen élet
  неустроенная жизньneustrojennaja žiznʹrendezetlen élet
  привольная жизньprivolʹnaja žiznʹszabad és boldog élet
  созерцательная жизньsozercatelʹnaja žiznʹszemlélődő élet
  тоскливая жизньtosklivaja žiznʹszomorú élet
  серая жизньseraja žiznʹszürke élet
  шумная жизньšumnaja žiznʹzajos élet
  мятежная жизньmjatežnaja žiznʹzaklatott élet
  безмятежная/мирная жизньbezmjatežnaja/mirnaja žiznʹzavartalan élet
  какова жизнь, таков и конецkakova žiznʹ, takov i konecamilyen volt az élete, olyan a halála is
  вести разгульную жизньvesti razgulʹnuju žiznʹkicsapongó életet él
  жить самостоятельной жизньюžitʹ samostojatelʹnoj žiznʹjuönálló életet él
  зажить самостоятельной жизньюzažitʹ samostojatelʹnoj žiznʹjuönálló életet kezd
  жить хорошей жизньюžitʹ xorošej žiznʹjuszép életet él
  зажить по-новрму v. новой жизньюzažitʹ po-novrmu v. novoj žiznʹjuúj életet kezd
  семейная жизньsemejnaja žiznʹcsaládi élet
  нравственная/моральная жизньnravstvennaja/moralʹnaja žiznʹerkölcsi élet
  чувствительная жизньčuvstvitelʹnaja žiznʹérzelmi élet
  половая жизньpolovaja žiznʹnemi élet
  умственная жизньumstvennaja žiznʹszellemi élet
  хозяйственная жизнь страныxozjajstvennaja žiznʹ stranyaz ország gazdasági élete
  заводская жизньzavodskaja žiznʹgyári élet
  общественная жизньobščestvennaja žiznʹtársadalmi élet
  общественно-поли тическая жизньobščestvenno-poli tičeskaja žiznʹtársadalmi és politikai élet
  научная жизньnaučnaja žiznʹtudományos élet
  музыкальная жизньmuzykalʹnaja žiznʹzenei élet
  жизнь подорожалаžiznʹ podorožalaaz élet megdrágult
  жизнь стала дешевлеžiznʹ stala deševleaz élet olcsóbb lett
  жизнь очень дорога в столицеžiznʹ očenʹ doroga v stoliceaz élet nagyon drága a fővárosban
  он такой как жизньon takoj kak žiznʹolyan, mint az élet
  жизнь в нём бъёт ключомžiznʹ v njóm bʺjót ključomcsupa élet ez az ember
  пышащий жизньюpyšaščij žiznʹjuélettói duzzadó
  в нём жизнь бьёт ключомv njóm žiznʹ bʹjót ključomcsak úgy pezseg benne az élet
  жизнь мой!žiznʹ moj!életem!
  его жизнь учениеjevo žiznʹ učenijeélete a tanulás
  проводить/ провести в жизньprovoditʹ/ provesti v žiznʹéletbe léptet
  войти в жизньvojti v žiznʹkilép az életbe
  это стоит ему жизньeto stoit jemu žiznʹéletebe kerül vmi
  даровать жизнь кому-л.darovatʹ žiznʹ komu-l.életben hagy vkit
  борьба за жизньborʹba za žiznʹaz életért való küzdelem
  беспокоиться за чью-л. жизньbespokoitʹsja za čʹju-l. žiznʹvkinek az élet éért aggódik
  на его жизнь нет надеждыna jevo žiznʹ net nadeždyéletéhez nem fűznek sok reményt
  всю жизньvsju žiznʹaz egész életen át
  покончить свою жизньpokončitʹ svoju žiznʹvéget vet életének
  проводить/провести что-л. в жизньprovoditʹ/provesti što-l. v žiznʹéletre hív vmit
  претворение в жизньpretvorenije v žiznʹéletre hívás
  на всю жизньna vsju žiznʹegész életére
  на всю жизньna vsju žiznʹegész életére szóló
  посягать на чью-л. жизньposjagatʹ na čʹju-l. žiznʹvkinek életére tör
  положить жизнь за кого-л., за что-л.položitʹ žiznʹ za kogo-l., za što-l.életét adja/ áldozza vkiért, vmiért
  жертвовать жизньюžertvovatʹ žiznʹjuéletét áldozza (vmiért)
  устроить свою жизньustroitʹ svoju žiznʹelrendezi az életét
  наслаждаться жизньюnaslaždatʹsja žiznʹjuélvezi az életet
  дрожать за свою жизньdrožatʹ za svoju žiznʹfélti az életét
  рисковать жизньюriskovatʹ žiznʹjuéletét kockáztatja/ kockára teszi
  жизнь ему надоелаžiznʹ jemu nadojelamegunja az életét
  посвящать свою жизнь чему-л.; жить чём-л.posvjaščatʹ svoju žiznʹ čemu-l.; žitʹ čóm-l.vminek szenteli életét
  заплатить жизньюzaplatitʹ žiznʹjuéletével fizet
  играть своей жизньюigratʹ svojej žiznʹjuéletével játszik
  поплатиться жизньюpoplatitʹsja žiznʹjuéletével lakói


Lásd még