Szerkesztő:LinguisticMystic/ar/arhu/a

A Wikiszótárból, a nyitott szótárból
semmi más لا شيء آخر
szeretik egymást يحب أحدهما الآخر
egymás mellett الواحد قرب الآخر
utolsó, legutolsó آخر
az év utolsó hete آخر اسبوع في السنة
legújabb divat آخر أحدث زي
leghitványabb, legaljasabb آخر
legaljasabb ember آخر إنسان
túlvilágí elet آخرة
Ádám آدم
megkárosít, árt, kárt okoz آذى
megkárosította a آذى المشتري
vevőt
március آذار مارس
segít, támogat, gyámolít آزر
segített a bajban آزرفي المحن
vigasztal, megvigasztal, آسى
részvétét kifejezi vkinek
visszatér, visszajön, eljön آب
augusztus آب
vadállat آبدة ج أوابد وحوش
csapás, آبدة ج أوابد دواهي الأهر
szerencsétlenség, bukás, teljes
csőd, tönkremenés
tégla آجرة
késő, késleltetett, آجل
késedelmes, elhalasztott
előbb vagy utóbb عاجلاً أو آجلاً
előbb-utobb
tojásfehérje آح
pajtáskodik, fratemizál آخى
megbírál, kritizál, helytelenít, آخذ
kifogásol
más, másik آخر ج آخرون
elválasztott
senki más لا احد آخر
mechanikai
gépies munka عمل آلي
gépezet, mechanika آلية
parancsol, utasít آمر
parancsoló, utasító آمر
hisz, elhisz آمن
hisz az Istenben يؤمن آمن بالله
biztonságos آمن
biztonságos helyen في مكان آمن
van
ámen, úgy legyen آمين
megérkezik, megjön, eljön آن
eljön ez idő آن الأوان
emberek آنام، أنام
felvidít, szórakoztat آنس
kisasszony آنسة
jaj, sajnos آه
befogad, elszállásol, آوى
elhelyez, oltalmaz, véd
csoda, Biblia, Korán vers, آية
versszak, strófa
csodaszép آية في الجمال
koalíció, társulás, ossz-, إئتلاف
hang, harmónia, egyetértés
büdös, bűzös, romlott آسن
poshado víz, pangó víz ماء آسن
orvos آسي
Ázsia آسيا
kór, betegség, csapás, آفة ج آفات
járvány
elmenö, múló آفل
rákfene, üszők آكلة
család, népcsoport, törzs آل
délibáb آل سراب
tulajdonába kerül, sajátjává ٠آلى
válik
osztályrészül آلىفي القسنمة إلى
jut vkinek
esküszik, آلى إيلاء
megesküszik
gép, masina آلة
fényképezőgép آلة تصوير
számológép آلة حاسبة
írógép آلة كاتبة
daru gép آلة رافعة
rászokik, barátkozik آلف
kínoz, gyötör, bánt, árt آلم
gépies, Önműködő, آلي
alkot, teremt, feltalál, kitalál إبتدع
szobrot alkot يبتدع تمثالاً
kitalál egy hamis يبتدعخبراً كاذباً
hírt
csonka, csonkolt, أبتر مؤنث بتراء
megcsonkított
zsarol, kizsarol, kierőszakol إبتز
pénzt zsarol vkitöl يبتزه نقوداً
zsarolás إبتزاز
mosolygás إبتسامة
mosolyog إبتسم
eltávolodás إبتعاد
eltávolodik, eltér, elkerül إبتعد
eltávolodott إبتعدت الباخرة من الشاطىء
a hajó a parttól
kér, elkér, kíván, megkíván, إبتغى
óhajt, akar
óhaj, kívánság إبتغاء
feltalál, kitalál, kieszel, إبتكر
gyárt
megázik, megnedvesedik إبتل
kipróbál إبتلى
kiprobáltatás [[]] إبتلاء
betegség [[]] إبتلاء
összhangban van, إئتلف مع
egyezséget köt, koalíciót formál,
csoportosul, gyülekezik
bizakodás, bizalom, إئتمان
reménykedés, hit vkiben
bízik vmit vkire إئتمن
hiányzik neki أب أباً إليه
készül, félkészül, أب أبيبا
elkészül
apa أب
megtagad, visszautasít, elvet, أبى
nem fogad el
nem akarta megérteni أبى أن يفهم
megenged أباح
kinyilvánít أباح
engedély, engedélyezés, إباحة
engedelem
pornográf, szabados, إباحي
kicsapongó, féktelen,
feslett, züllött
pornográf festő رسام إباحي
kezd, kezdődik إبتداً
igyekszik, rohan, siet, tolong, إبتدر
idő előtt megtesz, elébe vág
nemjon
alkotóképesség, kreativitás, إبداع
újítás
alkotó, újító, teremtő, إبداعي
romantikus
költői ábrándozás, إبداعية
romanticizmus
kitűnik vmiben, alkot, újít, أبدع
feltalál
[[]] helyébe tesz, felvált, أبدل
helyébe lép, helyettesít
örökös, végtelen, állandó أبدي
örökkévalóság, végtelenség, أبدية
állandóság
megszúr, megcsíp أبر
tiszteletben tart, vigyáz vkire, أبر
vmire, véd, eltart
vigyáz a szüleire يبر بوالديه
meggyógyít, kígyógyít أبراً
megmutatás, bemutatás إبراز
megkötés, jóváhagyás, إبرام
ratifikálás
az egyezmény إبرام الإتفاقية
megkötése
lenyelés إبتلاع
lenyel إبتلع
eltűr, elvisel إبتلي
mulatság, vidámság إبتهاج
könyörgés, imádság إبتهال
örvend, örül, örvendez إبتهج
könyörög, kérve kér, esdekel إبتهل
alfabetikus, betűrendi أبجدي
rekedt أبح
elhajóz, hajóval utazik, kifut, أبحر
vitorlázik
gőz أبخرة
székel, lakik, tartózkodik أبد أقام
vhol
megvadul, vad lesz أبد توحش
megvadult a bika أبد توحش الثور
örökkévalóság, végeérhetetlen أبد
ido, folytonosság, állandóság,
örökkévalóság
örökkévalóságig يستمر إلى الأبد
tart, örökké tart
mutat أبدى
soha, nem أبداً
délelőtt soha أبدا لايحضر قبل الظهر
lapos, egyenletes, sima أبطح
érvénytelenít, hatástalanít, أبطل
megsemmisít
érvény- يبطلوا الإقتراع الإنتخاب
telenítik a szavazást
honalji إبطي
hónaljrügyek növ براعم إبطية
dimenzió, kiterjedés, méret أبعاد
eltávolítás, száműzés, إبعاد
száműzetés, deportálás, kizárás
eltávolít, odébb tesz, kitelepít, أبعد
deportál, száműz, kiutasít
távolabb, messzebb أبعد
gyűlöl, utál, ki nem állhat أبغض
utál vkit يبغض شخصا
tart, fenntart, megtart, أبقى
benntart, megőriz
megtartja baráti يبقي على أصدقائه
körét
fenntartja állítását يبقي على إدعائه
foltos أبقع مؤنث بقعاء
megsirat أبكى
korán kel أبكر
néma أبكم
 إبزة
tigris ابردجأبارد
hidegebb أبرد
felmutat, megmutat, kimutat,'ابرز
kiemel, előszed, elővesz
püspökség, plébánia أبرشية
leprás, أبرص مؤنث براصاء
bélpoklos
megtáviratoz أبرق
megköt, jóváhagy, ratifikál أبرم
megkötik a szerződést يبزموا عقداً
arany إبريز
fules kanna, kancso إبريق
április أبريل نيسان
kapocs, kampó إبزيم
összegyűjt ابش
lát, meglát, megnéz, ابصر
észrevesz
hónalj إبط
levél hónalja إنط الورقة
késés, késedelem إبطاء
érvénytelenítés, إبطال
hatálytalanítás
késik, késlekedik ابطا
fehér أبيض مؤنث بيضاء
jön, eljön أتى
enged, alkalmat ad أتاح
alkalmat ad neki يتيح له مناسبة
nőstény szamár أتان
eltéved, megtéved أتاه
eltéved útközben يتيه في لطريق
megtéveszt, tévútra vezet أتاه
adó أتاوة
lelassul, lekésik, إتاد تانى
hosszan elidőzik
utána küld اتبع
követ, utánamegy, kísér, إتبع
nyomában van
rendes úton haladt إتبع الطريق السليم
irány إتجاه
minden irányban في كل الإتجاهات
irány a híd! !في إتجاه الجسر
megy vmi felé, indul vmi إتجه
felé
egyesülés, unió إتحاد
egyesül, egybeolvad إتحد
vesz, felvesz, elővesz, إتخذ
magára vesz, elvállal
teve إبل ج آبال
kárt okoz, pusztít أبلى
ostoba, buta أبلد
értesít, informál, tudósit أبلغ
értesíti يبلغ مركز الإسنعاف عن الحادث
a mentőket a balesetről
együgyű, bárgyú أبله
ördög إبليس
halotti beszédet mond أبن
fiú إبن
sakál إبن آوى
leány إبتة
hüvelykujj إبهام
pompa, ragyogás ابهة
felvidít, szórakoztat أبهج
megszédít, elkápráztat أبهر
föér, föütöér أبهر
szfinksz أبو الهول
szülök أبوان
apaság ابوة
Abu Dhabi أبو ظبي
apai أبوي
büszke, gőgös, hetyke/ أبي
fehéredik/ إبيض
fáraszt, kimerít أتعب
szerencsetlenkedik أتعس
egyezés, egyetértés, إتفاق
megegyezés, összhang
elvi megegyezés إتفاق مبذئي
teljes يعيشون في إبفاق تام
egyetértésben élnek
egyezmény, paktum, إتفاقية
megállapodás
kereskedelmi إتفاقية تجارية
egyezmény
megegyezik, megállapodik إتفق
védekezik إتقى
védekezik a hideg يتقى شر لبرند
ellen
imádkozik إتقى
tökéletesség إتقان
a tökéletességet الإتقان لايبلغه أحد
senki nem éri el
meggyullad إتقد
tökéletesít, minőségét أتقن
kitűnővé tesz, vmit tökéletesen
végez
munkáját tökéletesen يتقن عمله
Omarrol vesz يتخذمنعمر مثالا
példát
kötelezet- يتخذ إلتزاماً يتحمل مسؤولية
tséget vállal
jobbra megy يتخذ جهة اليمين
töm, túltöm, etet أتخم
egyensúlyban tartás, إتزان
egyensúlyozás, meggondoltság
kiegyensúlyozottság
kiegyensúlyozottá válik إتزن
terjedelem, kiterjedés إتساع
piszkolódik, szennyeződik إتسخ
szélesedik, kitágul, elterjed, إتسع
elnyúlik
különbözik vmi által, إتسم
kitűnik, különcködik
ez az író هذا الكاتب يتسم بالوضوح
világosságával tűnik ki
érintkezés إتصال
érintkezik, kapcsolatba lép إتصل
vkivel, hozzáér
kiderül, érthetővé válik, إتضح
megvilágosodik, tisztázódik
megalázkodik, lealázkodik إتضع
haragot kelt يثير الغضب
izgatás, izgalom إثارة
bizonyíték, bizonyítás, إثبات
igazolás
bizonyít, bebizonyít, kimutat, أثبت
mutat
okmányok- يثبت عراقة نسبه بالوثائق
kai igazolja nemességét
bebútoroz, berendez أثث
meghat, hat, befolyásol أثر
nyom أثر
önző, egoista أثر
gazdagodik, meggazdagodik أثرى
önzés, egoizmus أثرة
régészét, régiségtanأثري ,
archeológia
megterhel, megrak أثقل
havazik أثلج
havazik Buda- تثلج في بودابست
pesten
örömet szerez vkinek أثلج
bűnt követ el أثم
bün, bűntett, bűncselekmény إثم
bűnbe esik يقع في الإثم
vegzi
ejól يتقن جيدا عملاً ما ذو مهارة في
ért valamihez
támaszkodik vmire إتكأ
fára támaszkodik يتكى على شجرة
számít vkire, bízik vkiben, إتكل
megbízik
pusztítás, rombolás إتلاف
lerombol, elpusztít, pusztít, أتلف
tönkretesz, tönkrever, irt
a hideg يتلف البرذ المخصول
tönkreteszi a termest
befejez, teljessé tesz, bevégez أتم
bevégzés, befejezés, إتمام
befejezettség
vád, vádemelés إتهام
lopás vádja إتهام سرقة
vádol, gyanúsít, okol إتهم
hanyagsággal vádol يتهم بالتقصير
nagy kemence أتون
megjutalmaz أثاب
bútor أثاث
izgat, felizgat, uszít, kelt أثار
felizgatták a tömeget أثاروا الجماهير
körte إجاص
kényszer, erőszak' إجبار
kényszerítés, kikényszerítés
kényszerítő, kötelező إجباري
kényszerít, kötelez أجبر
beutaz, bejár, keresztül- إجتاب
megy, átjár
megszáll, eláraszt, betör إجتاح
a víz إجتاحت المياه كل مناطق الريف
elárasztotta az egész vidéket
átmegy, átlép, átkel إجتاز
átlép a határon يجتاز الحدود
legyőz, leküzd إجتاز
leküzdi a يجتاز الصعوبات
nehézségeket
kitép, kikapar, irt, kiirt, إجتث
eltávolít
kitépi a fát يجتث شجرة
kiirtja a gyomot يجتث العشب
irtás إجتثاث
gyomirtás إجتثاث العشب
vonzás إجتذاب
vonz, von إجتذب
kérődzik إجتر
gyümölcsözik, gyümölcsöt أثمر
terem
dicsér, dicsőit, magasztal, أثنى
megdicsér
dicsér vkit vmi miatt يثني على شخص
alatt, folyamán أثناء
terhesség alatt أثتاء فترة الحمل
nyár folyamán أثتاء الصيق
tizenkettő إثنا عشر
tizenkét könyv إثتا عشر كتابا
tizenkét kocsi إثتتاً عشرة سيارة
kettő إثتان مؤنث إثتتان
bűnöző, bűnös أثيم
válaszol, felel أجاب
alkot, termel, terem, hoz, أجاد
teremt, jövedelmez
engedélyez أجاز
engedély, szabadság إجازة
egyheti szabadság إجازة اسبوع
vadászati engedély إجازة صيد
gépjármű- إجازة رخصة قيادة سيارة
vezetői igazolvány
fizetés nélküli إجازة بذون أجز
szabadság
igyekezet, iparkodás
ez هذا يختاج إلى إجتهاد جهد كبير
nagy szorgalmat kíván
törekszik, igyekszik, إجتهد
iparkodik
áímenés, átutazás, átkelés إجتياب
betörés, benyomulás, إجتياح
pusztítás, dúlás
átlépés, átkelés, túlhaladás إجتياز
meggyújt, felszít, szít, felkelt, أجج
lelkesít
szítja a háború يؤجج نار الحرب
tüzét
szítja a haragot يؤجج مشاعر الغضب
jogtalanság, jogsérelem, إجحاف
igazságtalanság, joghátrány,
kár, hátrány
kárt okoz vkinek, sérelmez أجحف
jobban, több értelme van أجدى
több haszna van
jobban teszi, ha أجدى به أن يغادر
elmegy
nincs értelme لايجدي الكلام معه
vele beszélni
kérödzés إجترار
merészel, mer إجتراً
nem لا يجترى لا يتجرء على فعله
meri megtenni
megnyír, nyír, megkopaszt إجتز
nyírás إجتزاز
juhnyírás إجتزاز الغنم
tapogat, megtapogat, إجتس
megtapint, kitapint, kipuhatol,
szimatol
víztelenítés إجتفاف
gyűlés, gyülekezet, إجتماع
értekezlet, ülés, összejövetel
írók gyűlésé إجتماع الكتاب
viharos ülés إجتماع صاخب
összegyülekezik, إجتمع
gyülekezik,, összeül, összejön
kerül vmit, kikerül, elkerül, إجتنب
kitér vmi elöl, megkímél
kerüli a veszekedést يجتنب المشاجرة
meg akarom أريذ أن يجتنب المتاعب
kímélni ettől a fáradtságtól
fáradozás, törekvés, إجتهاد
erőfeszítés, szorgalom,
kopasz, kopár أجرد
kopasz hegy جبل اجرد
bűnt követ el أجرم
ad, sokat ad أجزل
rekedt أجش
elhalaszt, későbbre tesz, أجل
halogat, elnapol
elhalasztja az utazást يؤجل السقر
más napra áttesz يؤجل إلى يوم آخر
tisztel, megtisztel, megbecsül اجل
tiszteli a يجل يخترم القديسين
szenteket
határidő, időpont, أجل
lejárat dátum
határidő nélküli أجل غير مسمى
igen أجل
kétségtelen [[]] أجل
ok, indok أجل
miattad من أجلك
száműz, kiűz, kiürít, أجلى
eltávolít, szállít
elszállítják a يجلوا الجرحى
sebesülteket
száműzés, kiürítés, إجلاء
fizet, jutalmaz, kárpótol أجر
bérbe ad, kiad أجر
kibérel, bérbe vesz, bérbe اجز
ad, lízingbe ad, lízingel
bér, fizetés, jutalom أجر
hetibér اجز اسنبوعي
fizetést folyósít ينفع أجراً
heti bért kap يتقاضى أجزاً أسبوعيا
fizetés nélküli إجازة بذون أجر
szabadság
jótett أجر
végrehajt, megtesz, elvégez, أجرى
készít, tart
megbeszélést اجرى حواراً مع الطلبة
tartott a diákokkal
eljárás, إجراء ج إجراآت
intézkedés, formaság
célravezető eljárás إجراء ملائم
biztonsági intézkedés إجزاء أمني
intézkedéseket tett إتخذ إجراآت
bűnözés, bűnösség إجرام
rühes اجرب
bér, bérleti díj, jutalom اخرة
havibér اجر'ه ثنهريه
túlterhel, megterhel, أجهد
agyonhajszol
túlterheli magát يخهذ نفسه
nyilvánosságra hoz أجهر
megöl أجهز
abortál, idő előtt szül أجهض
meghiúsít أجهض
jobb أجود
üreges أجوف
lángralobbanás, lángolás, أجيج
égés
hosszú nyakú أجيد
bérmunkás أجير
köhög أح
szomjúság أحاح
válaszol, felel, megválaszol أحار
körülvesz, körülkerít أحاط
gondoz أحاط
gondozza a يحيط المريض بعنايته
beteget
körülzár, bekerít أحاط
bekerítés, körülzárás إحاطة
átutal, áttesz, átváltoztat, أحال
átalakít, cserél, kicserél,
eltávolítás
a polgári إجلاء السكان المدنيين
lakosság eltávolítása
kímélés, tisztelet, hódolat إجلال
ültet, leültet أجلس
asztalhoz أجلس طفلاً عند الطاولة
ültetett egy gyermeket
összhang, egyhangúság, إجماع
egyetértés
egyhangúlag بالإجماع
egyhangú إجماعي
egyhangú إبفاق جماعى إجماعي
beleegyezés
összefoglalva, mindent إجمال
összeszámolva
bozót أجمة
egyhangúlag elhatároz أجمع
minden, egész أجمع
összefoglal أجمل
külföldi أجتبي
túlterhelés, túlfeszített إجهاد
munka, agyonhajszoltság
abortusz إجهاض
meghiúsulás [[]] إجهاض
elbújik, beborul
felhő takarta إختجبت الغيمة الشمس
el a napot
fokozódik, erősödik, إختد
felingerül, felhevül
felhevül إحتدم
cipőjét felhúzza إختذى
vkinek a példáját követi إحتذى
égés, felégés, gyulladás إحتراق
tisztelet, tekintetbevétel إحترام
vigyáz magára إخترز
vigyáz, óvakodik إخترس
foglalkozik hivatásszerűen إخترف
ég, elég, megég إحترق
tisztel, megtisztel, meg- إخترم
becsül
kortyonként iszik إحتسى
zabái, teletömi magát, إختشى
teleeszi magát
zabálás, mohó falás إحتشاء
tömörülés, koncentráció إحتشاد
szemérem, szeméremség, إحتشام
illemtudás
gyülekezik, összegyülekezik إحتشد
megváltoztat
átküldés, megküldés, إحالة
megváltoztatás
szeret, megszeret أحب
nagyon szereti a يحب وطنه كثيراً
hazáját
csüggetegség, kiábrándulás, إخباط
meghiúsítás
meghiúsít, megbuktat أحبط
szükségé van إختاج
szükségé van يحتاج إلى راحة
pihenésre
vigyáz, elövígyáz, óvakodik إختاط
csal, becsap إختال
bebörtönöz إحتبس
tiltakozik, óvást emel إختج
eltűnés, félrehúzódás, إحتجاب
félrevonulás
tiltakozás, hangoztatás, إختجاج
óvás
a وقعوا الآلاف على رسالة لإحتجاج
tiltakozást ezrek írták alá
visszatartás, fenntartás إحتجاز
rejtőzik, elrejtőzik, إحتجب
felhalmoz, felvásárol إحتكر
tanácsot kér إختكم
elfoglal, megszáll إختل
megszállás, elfoglalás, إحتلال
birtokba vevés
erőd megszállása إختلال حصن
menekül, menedéket keres إختمى
valószínűség احتمال
kitartás, tartósság إحتمال
eltűr, elvisel, kitart إحتمل
tartalmaz, befogad إختوى
szükség, nélkülözés, إحتياج
szükséglet, hiány
tartalék احتياط
óvatosság إختياط
csalás إحتيال
tartózkodás إحجام
tartózkodik أخجم
rejtvény, rejtély, talány اخجية
élesít, kihegyez, أحد سن
meghegyez
egy, valaki أحد مؤنث إخدى
egy sem لا أحد
egyik fia أحد أولاده
szemérmeskedik إحتشم
agónia, haldoklás إحتضار
ölelés, megolelés احتضان
kotlás, költés إختضان
agonizál, haldoklik إختضر
megölel, karjába zár إختضن
kotlik, költ إختضن
fogad szívesen إحتفى
megtartás, megóvás إحتفاظ
ceremónia, ünneplés, ünnep إحتفال
megőriz, megóv, megtart إختفظ
megünnepel, ünnepel إحتفل
lenézés, lekicsinylés, إحتقار
megvetés
túltelítettség, vérbőség إحتقان
megvet, lenéz, lebecsül إختقر
érintkezik, hozzádörzsolodik إختك
monopólium, egyedáruság, إحتكار
összevásárlás, felvásárlás,
áruhalmozás
kontaktus, érintkezés, إختكاك
dörzsölés, súrlódás
a dörzsölés hot الإحتكاك يولدحرارة
fejleszt
jótékonykodik أخسن
jobb أخسن
legjobb esetben في أخسن الحالات
megszámlál, összeszámlál, أحصى
megszámol, felsorol
megszámlálás, számlálás, إخصاء
elsorolás, statisztika
népszámlálás إخصاء السكان
statisztikai إخصائي
statisztikus إخصائي
felhozatal, benyújtás إخضار
elővezetés
elövezetö parancs أمز إخضار
elhoz, hoz, előkészít, أحضر
bevezet
pontosság, alaposság, إحكام
megerősítés, megszilárdítás,
elrendezés
megerősít أخكم
elrendez, megigazít, rendbe أخكم
hoz
engedélyez, megenged, أحل]
lehetővé tesz
helyettesít احل
egyik lánya إحدى بناته
tizenegy férfi احد عشر رجلاً
tizenegy leány إخدى عشرة بنتاً
vasárnap أحد يوم الاحد
létrehozás, létesítés, إخداث
előidézés, okozás
koordináta mat إخداثيات نقطة
púpos أخدب
létrehoz, előidéz, okoz أخدث
rossz hatást idéz يخدث تاثيرا سيئاً
elő
novella, újság, hír احدوثة
egszerzés, elnyerés إخراز
égetés, hamvasztás إحراق
nehéz helyzetbe hoz أحرج
megszerez, elér, elnyer أحرز
megéget, eléget أخرق
elszomorít, megszomorít أحزن
érzik, érez, megszagol أحس
érzés, érzet إخساس
az az لدي إخساس انهم سوف ياتون
érzésem, hogy jönni fognak
jótett, jócselekedet, إخسان
jótétemény, jótékonyság
választ, kiválaszt, إختار
megválogat
próba, kipróbálás, teszt إختبار
tapasztalati, kísérleti إختباري
elbújik, elrejtőzik إختباً
kipróbál, kísérletez إختبر
befejezés, bevégzés, إختتام
befejezettség, bevégzettség
befejez, lezár إختتم
az elnök يختتم رئيس الجلسة المناقشة
lezárja a vitát
felfedezés, feltalálás, إختراع
kitalálás, találmány
találmányi براءة إختراع
szabadalom
feltalál, kitalál, kieszel, إخترع
kiagyal, kohol
áthatol, behatol, átjár, إخترق
átfúr, kifúr, kilyukaszt
leegyszerűsít, gyorsírással إختزل
leír
raktároz, felhalmoz, إختزن
összegyűjt
specializálja magát vmire, إختص]
rendbe hozás, helyreállítás إخلال
a béke helyreállítása إخلال السلآم
helyettesítés إخلل
pirosodik, elpirul, إحمر
elvörösödik
piros, vörös أخمر
ostoba, buta, esztelen أحمق
meghajlít, meggörbít أحنى
felingerel, elkeserít, dühít أحنق
kancsal أحول
újra életre kelt, éleszt, أحيا
feléleszt, életet önt vmibe
újjáélesztés إخياء
vki, vmi emlékére إخياء ذكرى
biológus إخيائي
testvér, fivér, bátya, öcs أخ
bátya أخ أكبر
öcs أخ أصنغر
megejtő, elbűvölő,
megrémít, megijeszt أخاف
tájékoztatás إخبار
elmond, elmesél, tudatára أخبر
ad, informál
nőtestvér, nővér, húg اخت
eltűnés إختفاء
elveszti egyensúlyát, إختل
megzavarodik
visszavonul, kerüli a إختلى
nyilvánosságot, elszigetelődik,
elkülöníti magát
visszavonul [[a>]] يختلي في غرفته
szobájába
visszahúzódás, vissza- إختلاء
vonulás
erős szívdobogás احتلاج
reszketés, remegés, إختلاج
zavartság
sikkasztás إختلاس
keveredés إختلاط
eltérés, különbség إختلاف
vélemény- إختلان في الرأأي
különbség
összezavarás, zavar إختلال
megzavarás, összevisszaság,
aránytalanság, fejetlenség
remeg, reszket, hevesen إختلج
dobog szív
elsikkaszt, eltulajdonít إختلس
vmiben kiképzi magát vmire,
vmiben
illet vkit, vmit اشراً
vonatkozik
ami engem illet في ما يختص بي
ami ezt az في ما يختص بهذه القضية
ügyet illeti
összefoglalás, kivonat, إختصار
szakosítás, szakma, إخصاص
specializálódás, szaktudomány
illetékesség إختصاص
vkinek az من إختصاص فلان
illetékessége
specialista, szak-, إختصاصي
szakember
német szakos إختصاصي لغة المانية
szakorvos طبيب إختصاصي
összefoglal, megrövidít إختصر
veszekszik vkivel إختصم
megszöktet, elrabol, إختطف
elvisz, hatalmába kerít
eltűnik, megszűnik, elillan إختفى
a babona رويداً رويداً تختفي لخرافة
lassacskán megszűnik
barázda اخدود
elvisz, visz, vesz, kivesz, أخذ
halaszt, késleltet, halogat أخر
más, másik اخرى
ellenkező esetben من ناحية اخرى
kiürítés, kiszorítás إخراج
rendezés film إخراج
kihúz, kiemel, kivesz, أخرج
kihoz, kivon
rendez film أخرج
néma أخرس
ügyetlen, balkezes أخرق
lealáz, megszégyenít أخزى
megkeményedik, eldurvul'^^
megtermékenyít أخصب
zöldül, kizöldül, zoldell, أخضب
lombosodik
zöldül, zoldell إخضر
zöldül a fii يخضر العشب
zoldell a vidék يخضر الريف
zöld أخضر
növények, levelek zöld إخضرار
színe, zöldje
intés, megintés إخطار]
pénzt sikkaszt يختلس نقودا
összekeveredik, elkeveredik إختلط
[[]] különbözik, eltér اخلف
a vélemények تختلف الأراء
megoszlanak
mindenben يختلف عنه فى كل شىء
különbözik tőle
véleményeink آراؤنا تختلف كثيراً
nagyon különböznék
feltalál, fabrikál, kiagyal إختلق
erjedés إختمار
erjed إختمر
erjed a must يختمر العنب عصير العننب
fulladás, íüldoklás إختناق
elfullad, fulladozik, إختنق
megfullad
választás, választék, إختيار
válogatás, kiválasztás
vezetőség választása إختيار المسيرين
fakultatív, szabadon إختياري
választható
büszkeség, gőg, öntelt, إختيال
önérzeíesség
szégyenbe hoz vkit أخجل
laza erkölcs أخلاق منحلة
erkölcsi, lelki أخلاقي
erkölcs أخلاقية
erkölcstelenség لا أخلاقية
mulasztás, hiba, إخلال
fegyelmezetlenség,
megszegés, áthágás
kötelességszegés إخلال بالواحب
megörökít أخلد
hűségessé válik, őszintévé أخلص
válik
eloltás اضاد
tűzoltás إخماد النار
kiolt, elolt, elfojt أخمد
egy lázadást elfojt يخمذ عصنياناً
eloltja a tüzet يخمذ النار
talp أخمص
beszél orron át أخن
orron át beszélő, orrhangú أخن
testvériesség اخوة
testvéries أخوي
konfratemitás, testület, أخوية
vallásos társaság
utolsó أخير
előzetes értesítés إخطار
téved, hibáz, elhibáz أخطاً
polip أخطبوط
értesít előzetesen أخطر
könnyít أخف
elrejt, eldug, eltakar, eltitkol, أخفى
titkolodzik, rejteget
elbújtatás, rejtegetés, titkolás إخفاء
terhesség rejtegetése إخفاء الحمل
okkultizmus إخفائية يمان بالقوى الخفية
kudarc, balsiker, bukás إخفاق
megbukik, meghiúsul أخفق
meghiúsult a terve اخفقت خطته
megszeg, elmulaszt, áthág أخل
megszegi az esküjét يخل بقسمه
kiürít, eltávolít, elbocsát, اخلى
szabadon bocsát
kiüritteti a termet يخلي القاعة
kiürítés إخلاء
őszinteség, önfeláldozás إخلاص
keverés, keveredés اخلاط
erkölcs, etika, morál اخلاق
kifogástalan إنسان ذو أخلاق عالية
erkölcsű ember
 modor, أدب ج آداب
udvariasság, szívesség, illem
udvariasan يتصرف بادب
viselkedik
elmenekül, megszökik, أذبر
eltávolodik
irodalmi أدبي
erkölcsi أدبي
megcáfol أذحض
egy véleményt يذحض راياً
megcáfol
takarékosság, takarékoskodás إدخار
beillesztés, betelepítés, إذخال
beiktatás
tartalékol, takarékoskodik, إدخر
megtakarít
behelyez, bevisz, beilleszt, أدخل
beiktat, beletesz
tud, ismer أدرى
beiktatás, beírás, bejegyzés إذراج
észlelés, felfogás إذراك
beír, beiktat, bevezet, أذرج
bejegyez
észlel, felfog, ért, megért أذرك
végre أخيرا
tengeri sün áll أخينوس
megtesz, végez, befejez أدى
befejezi a szerepét يؤدي دوره
befejezi a feladatát يؤدي مهمته
eszköz, szerszám, أداة ج أدوات
készülék
forgat, fordít, terel, irányit, أدار
kormányoz
hivatal, kormányszerkezet, إدارة
adminisztráció, igazgatás, iroda
közigazgatási, إداري
államigazgatási
állandósít, állandóvá tesz أدام
tart, folyik أدام
kölcsönöz, kölcsön ad أدان
megítél, elítél [[]] دان
nevel, művel أدب
büntet [[]] أدب
irodalom, أدب ج آداب
szépirodalom, műveltség
irodalomtanár أستاذ مادة الادب
irodalom- باحث في تاريخ الأدب
történész
egybeolvaszt, egyesit, أذمج
összeolvaszt, összevon, betesz,
beilleszt
megszokik, rászokik أذمن
megszokta a أذمن التذخين
dohányzást
közelebb أدنى ج أذنون، أدان
Közel-Kelet الشرق الأذنى
a minimum الحد الأذنى
közelebb hoz, أدنى إذناء
közelebb visz
meglep, megdöbbent, أذهش
megrémít, elképeszt, megráz
ez nem lep meg هذا لا يذهشني
engem
író اديب ج ادباء
müveit أديب ج أدباء
felszín, felület أديم
a fold felszíne أديم الأرض
ellenben إذ٠
mert, ezért, már, amíg, إذ
ameddig, mindaddig
már hosszab-• إذ الأيام بدأت تطول
bodnak a napok
állít, igény tart, igényel, إدعى
felhoz, okokat hoz fel
azt állítja hogy, يدعي انه مريض
beteg
állítás, követelőzés, igény, إدعاء
követelés, igénylés, ürügy
összevonás إذغام
két fejezet إذغامفصلين من كتاب
összevonása
közzétesz اذغم
felmelegít, megmelegít, befut اذفاً
feketés اذكن
mutat, megmutat ادل
megmutatja يذل إنساناً على طريقه
az útját vkinek
nyilatkozik أدلى
bejelent, kijelent, előhoz, ادلى
állít
véleményét nyilvánítja يدلى برايه
nyilatkozik نذلى بتصزيح لصحفيين
az újságíróknak
vérez, vérzik اذمى
szenvedély, szokás إذمان
iszákosság إذمان على المسكرات
behóáolás, szófogadás إذعان
engedelmesség
megrémít, elborzaszt, أذعر
megijeszt
aláveti magát, szófogad أذعن
engedelmeskedik
szít, éleszt, felszít, feléleszt أذكى
megaláz, lealáz, megbánt أذل]
megtöri vkinek gőgjét, أذل
hatalmát
megaláztatás [[]] إذلل
megalázkodás, megalázás إذلال
gyotrés, kínos érzés
imára hív أذن
engedélyez, megenged, أذن
felhatalmaz
fül اذن ج آذان
csupa fül vagyok كلي آذان صاغية
akkor, tehát, eszerint, إذن، إذا
következésképpen, ennélfogva
lélegzik, tehát él يتنفس، إذن هوحى
engedély, felhatalmazás إذن
engedélyt kér يطلب إذنا
bűnbe esik, bűnt követ el أذنب
kár, károsodás, veszteség أذى
ha, habár, hacsak, ha ugyan, إذا
már
ellenben إذا
akkor, tehát, eszerint, إذا، إذن
következésképpen, ennélfogva
felolvaszt أذاب
olvasztás, fémöntés إذابة
hirdet, kihirdet, elhíresztel أذاع
elhíresztelték, hogy اذاعوا أنه كاذب
hazug
hangszórón يذيع عبر مكبر الصوت
kihirdet
elterjeszt, közvetít, sugároz أذاع
adás, kisugárzás, إذاعة
közvetítés, rádióközvetítés
közvetlen نقل مباشر حى من الإذاعة
adás, helyszíni közvetítés
kihirdetés إذاغة
adóállomás [[]] إذاعة محطة إرنال
megkóstol, megízlel, أذاق
belekóstol
fenyítést szab ki vkire يذيق عقاباً
imára hívás أذان
negyven, negyvenedik أربعون
negyvenedik emelet الطابق أربعون
bizonytalanságot okoz, أربك
meghökkent, megzavar
kételkedik, gyanúsít إرتاب
pihen, nyugszik إرتاح
jár, gyakran ellátogat إرتاد
megijed, megrémül, إرتاع
elborzad
vélekedik, véleményt alkot, إرتأى
azon a véleményen van
összekötés, összeköttetés, إرتباط
viszony, kapcsolat
zűrzavar, zavar, إرتباك
megzavarodás
leszerződik إرتبط
belemegy, kötelezi magát إرتبط
vmire
megzavarodik, zavarba jön, إرتبك
összekeveredik
rezeg, remeg إرتج
remél, reménykedik, számít إرتجى
jót vár tőle يرتحي منه خيزاً
rezgés, rengés إرتجاج
elképeszt, elkábít, meglep أذهل
fulecske اذين
mutat, megmutat أرى
gyanúsít, sejt أراب
[[]] pihentet, megnyugtat, أراح
könnyít pihen, nyugszik
akar أراد
ahogy akarod كما تريذ
mit akar még? ماذا يريد أيضا؟
akár akar, akár سواء أراد أم لم يرد
nem
akarat, akaraterő إرادة
akaratom ellenére رغم إرادتي
elborzaszt, megrémít أراع
ont, kiönt, önt أراق
vért ont يريق الدم
könnyet ont يريق الذمع
kiöntés, kiömlés إراقة
cél أرب
rész, darab إرب
növel, emel, , emelkedik أربى
megzavar, meghökkent أربى
négy اربع مذكر أربعة
szerda أربعاء
nyomódik egymáshoz إرتص
megelégszik, megelégedik إرتضى
megelégszik a يرتضي بنصيبه
sorsával
összeütközés, összeütödés, إرتطام
ütödés
beleütközik إرتطم
remegés, reszketés إرتعاد
reszketés, remegés, إرتعاش
összerezzenés
oromrepesés إرتعاش الفرح
megijed, megriad, إرتعب
megrémül, elborzad
borzong, reszket, remeg, إرتعد
elborzad
reszket a يرتعذ من الخوق
félelemtől
remeg, reszket إرتعش
repes az örömtől يرتعش من الفرح
magasság, emelés إرتفاع
emelkedik, felemelkedik, إرتفع
növekszik
végigmegy a ranglétrán إرتقى
emelkedik, felemelkedik, fellép
rögtönzés إرتجال
tréfás rögtönzés إرتجال هزبي
rögtönzött إرتجالي
rögtönzött vers شغر إراتجالي
megremeg, összerezzen, إرتجف
felriad, reszket, vacog
rögtönöz إرتجل
eltávozik, elhagy, otthagy, إرتحل
elmegy, kivándorol
meglazul, felenged, kienged إرتخى
lazulás إرتخاء
visszalök, visszarúg إرتد
a dolog إرتد الكيد على صاحبه
visszafelé sült el
elhagyja hitét إرتد
öltözködik, felöltözik إرتدى
visszaverődés إرتداد
hitehagyás إرتداد
erkölcsileg romlik إرتشى
megvesztegetés, erkölcsi إرتشاء
romlás, romlottság, korrupció
szivárog, beszivárog إزتشح
szürcsol, kortyol, إرتشف
kortyolgat
öröklés, örökség, hagyaték إرث
áraszt kellemes illatokat أرج
illatos أرج
halasztás, elhalasztás, إرجاء
elnapolás
visszaküldés, viszonzás إرجاع
elhalaszt, elnapol أرجاً
túlsúly, valószínűség أرجحية
visszaküld, visszaad, megad, أرجع
visszahoz, visszavisz
bíbor ارجوان
hinta ارجوحة
keltez أرخ
meglazít, leereszt, lecsavar أرخى
lazulás, elernyedés إرخاء
petyhüdés, kiszabadítás,
ereszkedés
szigetcsoport, szigetvilág أرخبيل
lesújt, földre sújt, földhöz أردى
vág
folytat, hozzátesz أردف
követ, utána megy أردف
hattyú cygnus أردف طائر
madár
emelkedés, felemelkedés, إرتقاء
haladás
várakozás, remény, kilátás, إرتقاب
előrelátás
várakozik, reménykedik, إرتقب
les vkit, leselkedik vkire, kiles
lesi az alkalmat,،يرتقب الفرصة كي
hogy
elkövetés bűntetté إرتكاب
bűnelkövetés إرتكاب جريمة
támaszkodás إرتكاز
elkövet إرتكب
hibát követ el يرتكب خطئا
támaszkodik, alapszik إرتكز
esik, leesik, hull, hullik إرتمى
szomját oltja, szomját إرتوى
csillapítja, kielégül
gyanú, kétség, kétely, إرتياب
kételkedés
elégedettség, megelégedés, إرتياح
önelégülés
felfedezés, feltárás إرتياد
felderítés
koptat أرث
irányit, kalauzol أرسن
szán, fordít, rendel, kiutal أرصد
talaj, fold أرض
kielégít, eleget tesz أرضى
megelégedés إرضاء
szoptatás إرضاع
szoptat أرضع
földi, fold- أرضي
hortenzia növ أرطنسية نبات
bolondos, szeleburdi أرعن
tajtékzik, habzik, kiáltozik أرغى
kényszerítés, eröszakolás إرغام
kényszerít, erőszakol, أرغم
erőltet, kötelez
eloszlik, szétszéled, إرفض
szétszóródik
álmatlanságot okoz أرق
álmatlanság أرق
álmatlanságban szenvedő أرق
altat, elaltat أرقد
tarka, tarkabarka أرقش
megtáncoltat أرقص
térdel, térdeltet أركع
vki előtt térdel يركع أمام
megalázottság إرذال
megaláz, lealacsonyít أرذل
rizs أرز
cédrusfa növ أرزة ج أرز نبات
libanoni cédrusfa ارزة لبنان نبات
növ
lenyom, elnyom, leroskaszt, أرزح
túlterhel
lehorgonyoz, horgonyt vet, أرسى
megerősít, rögzít
horgonyvetés إرساء
elküldés, elszállítás إرسال
kisugárzás, adás إرسال
küldetés, kiküldés, misszió إرسالية
rögzít, helyhez köt, أرسخ
megalapoz, megszilárdít
küld, elküld, felad أرسل
utasítás, útbaigazítás, إرشاد
irányítás
a إرشادات الإستعمال المرفقة مع الجهاز
készülékhez tartozó használati
utasítás
tájolás, tájékozódás ! ساد
informál, ajánl, tanácsol أرشد
elmozdít, kimozdít, eltol أزاح
felhúzza a függönyt يزيح الستار
eltávolítás, szétválasztás, إزاحة
elmozdulás
kendő, fátyol إزار
eltüntet, eltávolít, eltöröl, أزل
kihagy
eltávolítás, kiküszöbölés, إزالة
selejtezés, kihúzás, törlés
habzik, tajtékzik أزبد
no, növekszik, gyarapszik, إزداد
fejlődik
zsúfoltság, tolongás إزدحام
tolong, szorong, إزدحم
összezsúfolódik
tömeg جماهير تزادحم في الساحة
tolong a téren
megvet, lebecsül, lenéz إزدرى
lenézés, lekicsinylés إزدراء
virágzás, fellendülés, إزدهار
kivirágzás, kifejlődés
gazdasági virágzás إزدهار إقتصادي
virágzik, virul إزدهر
kettozodés, kettéoszlás إزدواج
bízik vkiben أركن
özvegy أرمل
nyúl أرنب
terror إرهاب
terrorista إرهابي
túlterhelés, túlterheltség, إرهاق
kimerültség
terrorizál, megrémít أرهب
elnyom, lenyom, túlterhel, أرهق
leroskaszt
megöntöz, öntöz, olt أراوى
szomjúság
öntözés, megitatás إرواء
rönk, törzs أرومة، ارومة]
tőszó, alapszó أرومة، ارومة
illat أريج
nemesi származású, أريحي
bőkezű
bőkezűség, nagylelkűség, أريحية
szolgálatkészség
szék, ülőhely أريكة
sistereg أز
előtt, elől, szemben, إزاء
hasonlítva, viszonyítva
eldönt, elhatároz, határoz, أزمع
meghatároz
tart, eltart, fennmarad, أزمن
időzik
büszkélkedik, felderül أزهى
virágzás, felvirágzás إزاهار
virágzik أزهر
megsemmisít, elpusztít, أزهق
lesújt
sistergés أزيز
alap, alapzat, alapanyag [[[اس]]
hatvány mat اش
ápol, kezel egy beteget أسا
gyógyít أسى
sért, bánt, bántalmaz, árt, أساء
kárt okoz, megsért
gyógyszer إساء ج آسية
sértés, megbántás إساءة
az arc szépségé أسارير الوجه
alapzat, alap, megalapozás أساس
nincs semmi alapja ليس له أي أساس
valaminek alapján على أساس
alapvető, alap-, , fontos, أساسي
életbevágó, lényeges
tudathasadás إزادواج الشخصية
két részre oszlik, megkét- إزدوج
szerezödik, megduplázódik
növekedés, gyarapodás, إزدياد
szaporodás, nagyobbodás
kékül, megkékül إززق
kék أزرق مؤنث زرقاء
zaklatás, zavar, össze- إزعاج
zavarás, megzavarás,
kellemetlenkedés
zaklat, zavar, háborgat, أزعج
összezavar, alkalmatlankodik
lelkesít, megelevenít, أزكى
támogat
hibázik, vétkezik أزل
örökkévalóság أزل
örök, örökkévaló, örökös, أزلي
végtelen
határozat, döntés, إزماع
elszántság
válság, krízis أزمة
lelki válság أزمة نفسية
politikai válság أزمة سياسية
gazdasági válság أزمة إقتصادية
kiirtás, levágás, kivágás, إستئصال
amputálás, lemetszés, kimetszés,
eltávolítás
kiirt, levág, kivág, amputál, إستاصل
lemetsz, kimetsz, eltávolít
megszokottság, meg- إستثناس
szokás
fellebbezés إستثناف دعوة
újra kezdés إستثناف
megszokik vmit, إستانس
hozzászokik
újra kezd, újra kezdődik استأنف
بعد خمسة أيام من الإنقطاع يستانف عمله
öt nap megszakítás után من جديد
újra folytatja a munkáját
fellebbez استأنف
érdemel, megérdemel, إستاهل
kiérdemel
bitorol إستباح
bitorolja a nevemet يستبيح إسمي
bitorlás إستباحة
a hatalom bitorlása إستباحة لسلطة
kiderít, tisztáz إستبان
zsarnokoskodik, elnyom إستبد
alapbér راتب أساسي
elfogyaszt ételt, italt, fal, أساغ
szeretne mindent felfalni
folyik, önt أسال
untat, undorít, kifáraszt أسأم
kalászosodik أسبل
kalászba szokik يسبل الزرنغ
hét اسبوع
egy hét múlva بعد مضي اسبوع
heti اسبوعي
végbélnyílás إست
megsértődik إستاء
tanár سنان
tanárság, professzorság استاذية
összeharácsol, megkaparint, إستأثر
illetéktelenül követel
összeharácsolás, إستنثار
megkaparintás
kibérlés, bérbevétel افجار
bérbe vesz, kibérel إستاجر
kibérelt egy házat إستاجر منزلاً
engedélykérés إستثذان
engedélyt kér إستأذن
bátorkodik, merészel إستاسد
megtart, őriz, fenntart, إستبقى
tart, megőriz
elbújas, eltitkolás, tettetés إستتار
állandósul, szilárdul إستتب
megszilárdul a يستتب الإنضباط
fegyelem
változatlanság, إستتباب
állandóság, szilárdság
a rend állandósága إستتباب النظام
elrejtőzik, elbújik إستتر
buzdít, uszít إستثار
haragot kelt يستثير غضبا
befektetés, beruházás إستثمار
befektet, beruház إستثمر
kivételez, kiemel, kizár إستثنى
senkivel nem tesz لا يستثني أحداً
kivételt
kivétel, kizárás, mentesség إستثناء
kivételes, rendkívüli إستثنائي
meghallgat, engedélyez, إسبتجاب
kiszolgáltat
beleegyezés إستجابة
védelmet kér إستجار
megújul, kiújul إستجد
kegyetlenül
zsarnokoskodik a تستبد زوجها
férjén
zsarnokság, elnyomás, إستبداد
önkényuralom
önkényes, zsarnoki إستبداد ي
kicserélés, csere, إستبدال
helyettesítés
cserél, kicserél, vált, إستبدل
behelyettesít
mindhalálig إستبسال
bátorság, vitézség إستبسال
kihív, dacol a halállal, إستبسل
szembeszáll a halállal
örül, örvend إستبشر
megcsúnyul, csúnyul إستبشع
lassúság, késlekedés إستبطاء
eltávolítás, kiküszöbölés إستبعاد
eltávolít, kiküszöböl, إستبعد
félretesz
prostituált إستبغى
megelőz إستبق
idő előtt tesz, előbbre إستبق
tesz
értékéi, megbecsül, إستحب
felbecsül, szeret, kedvel
ösztökél, ösztönöz, rávesz إستحث
ösztönzés إستحثاث
létrehozás إستحداث
teremt, létrehoz, alkot إستخدث
modernizál إستخدث
helyeslés, beleegyezés, إستخسان
hozzájárulás
helyesel, jóváhagy, jónak إستخسن
talál
megszerez, elnyer, elér إستخصل
készítés, előállítás إستخضار
hivatás إستخضار
hivat vkit إستخضر
elkészít, előállít إستخضر
egy tanút megidéz يستخضر شاهداً
[[]] megérdemel, kiérdemel, إستحق
esedékessé válik
megvetés, lenézés إستخقار
megvetően bánik يعامل بإستحقار
vkivel
esedékesség, határnap إستخقاق
megvet, lebecsül, lenéz إستحقر
kiújul a fájdalom يستجد يرجع الألم
kéreget, koldul إستجدى
érthetővé tesz, megvilágít إستجلى
felvilágosítás, magyarázat إستجلاء
behozatal, import إستجلاب
vonzás, vonzóerő إستجلاب
behoz, importál إستجلب
bevisz, vonz إستنجباً
üdül, pihen, kipihen إستجم
Balatonon üdül يستجم في البلطون
pihenés, nyugalom, إستجمام
üdülés
összeszed, szed, إستخمع
összegyűjt, gyűjt
összeszedi ez erejét يستجمع قوام
kihallgatás, vallatás إستجواب
vallat, kikérdez, kihallgat إستجوب
szégyell, szégyenkezik إستحى
lehetetlenné válik إستحال
átalakul, átváltozik, إستحال
megváltozik, vmivé válik
lehetetlenség, إستحالة!
képtelenség
átváltozás, átalakulás إستحالة
kihúz, kihoz, felhoz, إستخرج
kibányász, kiás
köbányá- يستخرج الحجارة من المقلع
ból követ bányász
cukrot يستخرج السكرمن الشمندر
kivon a répából
megvetés, lenézés, إستخفاف
lekicsinylés
közmegvetés إستخفاف بالجماهير
megvet, lebecsül, lenéz إستخف
következtetés, össze- إستخلاص
foglalás, zárószó
következtet, összegez, إستخلص
kihúz
fölözi a tejet يستخلص قشدة الحليب
fordul, forog, kering إستدار
kikerekedik, إستدار
gömbölyödík
fordulás إستدارة
kerekség, gömbölyüség إستدارة
kölcsönvesz إستدان
kolcsonvétel إستدانة
helyesbítés, helyreigazítás إستذراك
rendbehozás, kiigazítás, javítás
semmibe vesz
megerősítés, erődépítés إستخكام
megerősödik, megszilárdul إستخكم
jogtalanul eltulajdonít, إستحل
megenged magának vmit
tetszik, szíveskedik إستحلى
kér esedezve إستحلف
fürdik إستحم
fürdés إستخمام
hatalmába kerít, meghódít, إستخوذ
megkaparint
szégyell, szégyenkezik, إستخيا
szemérmesen viselkedik
szégyen, gyalázat إستحياء
felvilágosítás, értesülés, إستخبار
tudakozódás
tudakozódik, إستخبر
kérdezősködik
használat, felhasználás, إستخدام
hasznosítás
alkalmaz, használ, إستخدم
felhasznál, felfogad
kihúzás, kivevés, إستخراج
kivonás, bányászás
visszaszerzes, visszanyeres
visszavesz, újra felvesz, إسترجع
visszaszerez, visszanyer
kegyelem, kegyelmesség إسترحام
kegyelmet könyörög إسترحم
kikapcsol, kipiheni magát, إسترخى
üdül
kikapcsolás, kipihenés إسترخاء
visszaszerez, visszavesz, إسترد
visszakap
visszaszerezte a jogait إسترد حقوقه
visszaszerezte a إسترد مؤيديه
híveit
visszanyeri a يسترذ مزاجه المرح
kedvét
visszaszerzés, إسترداد
visszanyerés
hosszadalmasság, إسترسال
terjengösség
megszakítás بذون إسترنسال إنقطاع
nélkül
bővebben kitér vmire إسترنسل
bővebben kitér يسترنسل فى موضوع
egy tárgyra
odavezet, odahoz, elhoz إستذرج
csalogat إستذرج
visszavonja állításait, إستذرك
visszavonja szavát, kijavítja
magát
jóváteszí hibáját يستذرك خطئه
beidéz, megidéz, összehív, إستدعى
szólít
felhívás, felszólítás, إستدعاء
beídézés, megídézés
melegszik, melegedik إستذفاً
vékonyul, vékonyodik, إستدق
keskeny
a rúd vékonyodik يستدق طرف العصا
tudakozódik, tájékozódik إستدل
következtetés, felderítés, إستذلال
megtalálás
emlékezetbe vésés إستذكار
emlékezetébe vés إستذكر
stratégiai, hadászati إستراتيجى
stratégia, hadászat إستراتيجية
pihen, megnyugszik, üdül إستراح
pihenő, szünet إستراحة
visszavétel, visszahívás, إسترجاع
megadja magát, beadja a derekát
könnyűnek talál إستسنهل
tanácsot kér, tanácskozik إستشار
konzultáció, tanácskérés إستشارة
tanácskozó, tanácsadó إستشار ي
tanácsadó bizottság مجلس إستشاري
súlyosbodik إستشرى
foglalkozás a keleti إستشراق
népek: arab, török, perzsa
nyelvével, történelmével
foglalkozik a keleti إستشرق
népek: arab, török, perzsa
nyelvével, történelmével
előre megérez, megsejt إستشعر
előre lát, sejt, kitalál إستشف
megjövendöl, megjósol, eltalál
átmásol, átpauzál, إستشف
leképez
meggyógyul, begyógyul إستشفى
meggyógyulás إستشفاء
másolás, átpauzálás, إستشفاف
kopírozás
átpauzált másolat ورق إستشفاف
vértanúság, vértanúhalál إستشهاد
tanácskozás, konzultálás, إسترشاد
konzultáció
tanácskozik, tanácsot kér إسترشد
bocsánatot kér, megpuhít إسترضى
vkit, kibékít
békéltetés, megbékélés, إسترضاء
kiegyeztetés, bocsánat kérés
felkelt, felébreszt, magára إسترعى
٧
magára vonja a يسترنعي الإنتباه
figyelmet
ellop, meglop إسترق
elnyom, leigáz, meg- إسترق
hódoltat
rabság, rabszolgaság إسترقاق
ízlel, megízlel إستساغ
örül إستسر
vadházasság إستسرار
vízkór, vizenyösség إستسنقاء
kapituláció, feladás, إستسنلام
megadás
feltétel nélküli إستسنلآم بدون شرط
megadás
kapitulál, behódol, إستسلم
folytat إستطرد
megízlel, kóstol إستطعم
átkutatás, feltárás إستطلاع
tudakozódik, kikutat, إستطلع
kitapogat, kifürkész,
felvilágosítást kér
magolás, memorizálva إستظهار
tanulás
győzedelmeskedik إستظهر
memorizálva tanul, vés إستظهر
emlékezetbe
legyőz إستظهر على
támogatására számít يستظهر به
visszavesz, újra vesz, újra إستعاد
elfog, visszafoglal
visszaszerzés, visszanyerés إستعادة
kölcsönvesz, átvesz إستعار
kölcsönvéíel إستعار ة
képes beszéd, metafora إستغارة
igénybe vesz, folyamodik إستعان
vkihez, vmihez
fordulás, folyamodás, إستعانة
igénybe vétel
leigázás, leigázottság إستعباد
megídézés, idézet إستشهاد
idéz, megidéz tanúként إستشهد
mártírként hal meg إستشنهد
elkísér إستصحب
segítségért kiabál إستصزخ
nehezére esik إستصنعب
lenéz, lebecsül, إستصنغر
lealacsonyít
gyárt, fabrikál إستصتع
beleegyezés, hozzá- إستصواب
járulás, jóváhagyás, helyeslés
hozzájárul, jóváhagy, إستصوب
helyesel
megvilágít, kivilágít, إستضاء
fénylik, világit
megvilágítás, kivilágítás إستضاءة
vendégül lát, meghív إستضاف
vendéglátás إستضافة
tud, bír, tehet إستطاع
képesség, tehetség, erő إستطاعة
megnyúlik, elnyúlik إستطال
meghosszabbodás, إستطالة
megnyúlás
folytatás, hosszabbítás إستطراد
nehezedik, nehézkessé إستغصى
válik, lehetetlenné válik
nehézség إستغصاء
koldul, alamizsnát kér إستغطى
koldulás إستغطاء
könyörgés, esdeklés, إستغطاف
kérés
esdeklő, könyörgő إستغطافي
könyörög, esdekel إستغطف
nagynak tartja إستغظم
büszkélkedik, dicsekszik إستغظم
lemond, leköszön állásról إستغفى
lemondás, leköszönés إستغقاء
poffeszkedik, ágaskodik, إستعلى
felmagasodik
fölény, felsőség, إستغلاء
poffeszkedés, emelkedés
felvilágosítás, értesülés إستغلام
tudakozódik, értésül إستعلم
adatokat szerez
gyarmatosítás, betelepítés إستغمار
gyarmati, kolonialista إستغماري
gyarmati politika سياسة إستغمارية
gyarmati hadsereg جيش إستغماري
elnyom, leigáz, legyőz إستغبد
meghódít
bámulat, csodálkozás, إستغجاب
megdöbbenés
igyekezet, sietés, siettetés إستغجال
elcsodálkozik, elámul, إستغجب
megdöbben, elbámul
siet, siettet, igyekszik إستغجل
készül, félkészül, elkészül, إستعد
kikészíti magát, készülődik
félkészül az utazásra يستعد للسقر
harcra készülődik يستعد للقتال
előkészület, készület, إستغداد
készülés, készülődés, készültség
fellángol, nagy lánggal إستعر
ég, meggyullad
díszszemle, parádé إستغراض
szemle
felveszi az arab nyelvet, إستغرب
felveszi az arab szokást
szemlét tart إستغرض
szemlét tart يستغرض فوجاً من الجنود
egy ezred fölött
fellázad, felkel إستغنى!
kiaknáz, felhasznál, إستغل
hasznosít, gazdálkodik,
kitermel
kiaknázza a يستغل الإمكانيات
lehetőségeket
kihasználja az يستغل الفرصة
alkalmat
olvasásra يستغل الوقت فى المطالعة
használja az idejét
kiaknázás, hasznosítás, إستغلال
kitermelés, művelés, felhasználás
meggazdagszik, إستغنى
gazdagodik
nélkülöz إستغنى
ezt könnyen أستغنيعنه بسهولة
nélkülözöm
csábít, elcsábít, elragad, إستغوى
meghódít
csábítás, elcsábítás, إستغواء
vonzóerő, vonzerő
nyer, hasznot hoz, إستفاد
felhasznál
nyereség, haszon إستفادة
felébred, feleszmél, إستفاق
felhasználás, használat إستغمال
használati utasítás كيقية الإستغمال
gyarmatosít إستغمر
használ, felhasznál, إستغمل
alkalmaz, él vmivel
sok يستعمل كثيرا مترادفات غريبة
idegen szót használ
a rendőr إستعمل الشرطي سلاحة
fegyverét használta
segítségért kiált, segítségül إستغاث
hív
segítségért kiáltás إستغاثة
csodálkozás, bámulat, إستغراب
megdöbbenés
megdob- إستغراب ظهر على وجهه
benés látszott az arcán
csodálkozik, megdöbben, إستغرب
elcsodálkozik
tart, eltart, megmarad, إستغرق
fennmarad
mélyen alszik يستغرق في نوم عميق
bocsánatot kér إستغفر
bocsánatot kér a يستغفر لذنبه
bűnéért
kérdő, kérdező إستفهامي
tudakozódik, érdeklődik, إستفهم
kérdezősködik
merít vmibol, hozzájut إستقى
vmihez
az eredeti يستقي من المصادر الأساسية
forrásokból merít
lemond, leköszön إستقال
lemondás, leköszönés إستقالة
rendbejön إستقام
kiegyenesedik, feláll, إستقام
felegyenesedik, felemelkedik
becsületesség, tisztesség إسنتقامة
kiegyenesítés, إستقامة
kiegyenesedés, egyenesség
fogadás, fogadtatás إستقبال
fogad, vkit elfogad إستقبل
hivat vkit beidéz إستقدم
stabilizálódik, állandósul, إستقر
megszilárdul
letelepedik, letelepszik, إستقر
megveti a lábát
következtetés, felderítés, إستقراء
feltárás, áttanulmányozás,
megelevenedik
felébredés, kijózanodás إستفاقة
tanácsot kér إستفتى
népszavazás إستفتاء
népszavazási إستفتائي
súlyosbodás, kiélesedés إستفحال
súlyosodik إستفحل
hányás, okádás إستفراغ
elszigetelődik, elkülöníti إستفرد
magát
elkülönít, elszigetel إستفرد
kihány, okád إستفرغ
kihív, bujtogat, lázit إستفز
kihívás, bujtogatás, إستفزاز
uszítás, ingerlés
kihívás كان صوتة ينم على إستفزاز
volt a hangjában
érdeklődés, tudakozódás, إستفسار
kédzősködés
tudakozódik, érdeklődik, إستفسر
kérdezősködik
kikérdezés, kérdés, إستفهام
tudakozódás
kérdőjel علامة إستفهام
felszabadulás, إستقلال
függetlenség, önállóság
erősödik إستقوى
megnyugszik, إستكان
lealacsonyítja magát
büszkélkedik إستكبر
soknak talál إستكثر
bérbe vesz, kibérel إستكرى
felfedezés, átkutatás, إستكشاف
feltárás tudományos
átkutat, átfürkész, إستكشف
átböngész
teljesít, bevégez, befejez, إستكمل
kiegészít, teljessé tesz
befejezte a إستكمل دراستة
tanulmányait
húz, kihúz, kiránt إستل سل
lopás, rablás إستلاب
vétel, átvétel إستلام
egy levél يعترف بإستلام رسالة
vételét elismeri
ellop, meglop, kirabol, إستلب
kifoszt
ízlel استلذ
kutatás
stabilizálódás, szilárdság, إستقرار
változatlanság, mozdulatlanság
kolcsonvétel, kölcsönzés إستقراض
következtet, átkutat, إستقرا
kifürkész, átböngész, átfürkész
kölcsönt kér إستقرض
kérdezősködik إستقصى
kérdezősködik [[]] يستقصي عن
vki után
nyomozás, kinyomozás, إستقصاء
felkutatás, vizsgálat
vonzás, sarkitás, إستقطاب
polarizáció
lepárolás, desztillálás, إستقطار
kicsepegtetés
vonz, sarkit, polarizál إستقطب
magára vonja يستقطب إنتباه
vkinek a figyelmét
kicsepegtet a nedvességet إستقطر
vmibol, lepárol, csepegtet
felszabadul إستقل
beszáll autóba, felszáll إستقل
repülővel
hallgatózik
eltulajdonítás, kisajátítás, إستملاك
megragadás
eltulajdonít, kisajátít, إستملك
megragad, birtokba vesz
huz-halaszt, időt kér, إستنهل
haladékot kér, halasztást kér
feltalál, kieszel, kiagyal, إستنبط
kigondol, kitalál
következtetés, levonás إستنتاج
következtet, levon إستنتج
folyamodás vkihez, إستنجاد
fordulás vkihez
fordul vkihez, إستنجد
folyamodik vkihez
támaszkodik, hivatkozik إستند
a fához يستنذ على الشجرة
támaszkodik
adatokra يستنذ على دلاتل
támaszkodik
kimerít, kifáraszt, إستنزف
elgyöngít, vérzik, vérez
másolás, lemásolás إستنساخ
klónozás élőlény إستنساخ
megkövetel, követel إستلزم
kedvel إستلطف
lefekszik, leheveredik إستلقى
megkap, elfogad, átvesz, إستلم
fogad
nyugta يستلمه مقابل إيصال
ellenében átveszi
szembeszáll a halállal إستمات
űrlap إستمارة
hallgatás, kihallgatás, إستماع
meghallgatás, vétel
élvezet, élvezés إستمتاع
élvez, örvend إسنتمتع
megízlel, dőzsöl إسنتمتع
merít إستمد
erőt merít يستمد قوة
bátorságot merít يستمد شجاعة
folytatódik, eltart, إستمر
fennmarad, fennáll, eláll
a beszélgetés يستمر الحديث كثيراً
sokáig tart
folytatás, folytonosság, إستمرار
tartósság, kitartás
hallgat, meghallgat, figyel, إستمع
figyelmetlenség
lenéz, megvet إستهتر
helytelenítés, rosszallás إستهجان
helytelenít, rosszall إستهجن
nevetség, gúny, إستهزاء
kigúnyolás
kigúnyol, gúnyol, csúfol إستهزاً
bevezet, kezd, első ízben إستهل
lép fel
fogyasztás إستهلك
fogyasztási cikk مادة إستهلاكية
bevezetés, előszó إستهلال
fogyaszt, felemészt, إستهلك
kimerít
sok tejet يستهلك الحليب كثيراً
fogyaszt
csábít, elcsábít, meghódít, إستهوى
elbűvöl, rajong vkiért
kiegyenesedik, laposodik إستوى!
megérlel, megérik إستوى
kiegyenesedés, إستواء!
helyrehozás, egyenletesség
egyenlítő إستواء خط
egyenlítői, ekvatoriális إستوائي
másol, lemásol إستنسخ
klónoz élőlény إستنسخ
egy juhot klónoztak إستنسخوا نغجة
belélegzés, felszívás إستنشاق
felszív, felszippant, إستنشق
beszív, kilehel, fellélegzik
segítséget kér إستنصر
vallatás, kihallgatás إستنطاق
kikérdez, kihallgat, vallat إستنطق
mozgósítás إستنفار
általános mozgósítás إستنفار عام
közvélemény إستنفار الرأي العام
mozgósítása
mozgósít إستنفر
egy hadtestet يستنفر فيلقا عسنكريا
mozgósít
elítélés إستنكار
elítél, helytelenít, elvet إستتكر
elítéli a يستنكر الخشونة الجلافة
durvaságot
felébreszt, felkelt, إستنهض
ösztönöz
lebecsül, alábecsül, lenéz إستهان
gondatlanság, إستهتار
nyújt, ad, juttat, szolgáltat أسدى
leereszt, húz, leenged أسدل
leereszti a függönyt يسدل الستار
leereszti a haját يسدل شغرة
foglyul ejt, elfog, megfog, أسر
zsákmányol
felvidít, szórakoztat, أسر
mulattat
a társaságot يسر رفقتة
szórakoztatja
bizalmasan közöl أسر
egy titkot közöl vkivel يسرالى
fogság, rabság أسر
fogságba ejt يرنمي في لأسر
gyorsulás, ütem fokozás إسراع
pazarlás إسنراف
család اسرة
meggyorsul, siet, igyekszik أسرع
pazarol, pocsékol أسرف
hazugság اسنروجة
alapoz, megalapoz, épít, أسس
megszervez, megszilárdít
istálló إسطبل
lemez, tárcsa, henger اسنطوانة
elraktároz إستودع
rábíz vkire إستوذع
műterem إستوديو
importál, behoz إستوزد
magyarázatot kér إستوضح
letelepszik إستوطن
befogad, felfog, átlát, إستوعب
tartalmaz, magában foglal
visszanyer, behajt, beszed إستوفى
megállít إستوقف
birtokol, birtokába vesz إستولى
elégedetlenség, harag إستياء
behozatal, import إستيراد
bevándorlás إستيطان
belátás, megértés, إستيعاب
felfogás, hasonulás
ébredés إستيقاظ
felébred, feleszmél إستيقظ
elfoglalás, lefoglalás, إستيلاء
hatalomba vétel
hallucináció, إستيهام هوس
érzékcsalódás
bosszant, haragít أسخط
oroszlán أسد
ék, vasék إسنفين
ledobás, leejtés إسفاط!
abortusz إسفاط
állványzat إسقالة
ledob, leejt أسقط
megdönt, megbuktat, أسقط
felborít, ledönt
megdöntötték أسقطوا سلطة الطاغية
a zsarnok hatalmát
püspök أسقف
püspökség, püspöki اسقفية
palota
megbetegít أسقم
makrahal إسقمري
cipész, varga إسكافي
lakás إسكان
elhallgattat, elnémít أسكت
megrészegít أسكر
beszállásol, telepit, elhelyez أسكن
eszkimó أسنكيمو
lándzsa, dzsida أسل
szórakoztat, mulattat, أسلى
vigasztal
Iszlám إسلام
legenda, rege, monda, اسطورة
mese
az csak mese هذه اسطورة
mesebeli, meseszerű, اسطوري
mítoszi, mitológiai, mondai
mesebeli herceg أمير أسطوري
flotta اسنطول
segítés, támogatás, إسعاف
megsegítés
mentőautó, سيارة إسنعاف
betegszállító kocsi
boldoggá tesz أسعد
éleszt, szít أسعر
megsegít, segít, támogat, أسنعف
asszisztál
sajnálkozik, megbán, أسف
bánkódik
sajnálkozás, megbánás, أسف
bánat
fenék, alj, vminek a mélye, أسفل
alsó, alulso
szivacs إسقنج
szivacsos إسقنجي
szivacsfélék إسفنجيات
kiosztás إسناد
megtámaszt, rátámaszt أسند
támogat أسند
kioszt [[]] اسفاً
 kifejtés, bőbeszédűség إسنهاب
hasmenés إسهال
részvétéi, részesség إسنهام
részletesen beszél, fecseg أسهب
részt vesz, közreműködik أسهم
karkötő أسنوار
rosszabb, károsabb أسوأ
a legrosszabb في أسوء الحالات
esetben
példa, példaképp, minta, اسوة
mintaképp
megfeketedik إسود
megfeketedett a foga إسود سنه
fekete أسود
acetilén أسيتيلين
fogoly, rab أسير
fogoly tiszt ضابط أسير
hadifogoly أسير حرب
dicsőit, rajong, lelkesedik, أشاد
fellelkesít, dicsér, magasztal
kölcsönöz, kölcsönad, nyújt, أسلف
ad
megtér, hitet változtat أسلم
muzulmán lesz
lemond أسلم
átad, kiad, kézhez juttat أسلم
sziszegő أسلي حروف أسلية ز، س، ص
hang
név إسنم
nevez, megnevez اسمى
felemel, magasít أسمى
bamul إسمر
barna أسمر
hallat أسمع
hallat magáról يسمع عن حاله
cement آسمنت
név szerinti, szó szerinti, إسمي
név-, nominális
poshad, elromlik, أسن الماء
megromlik
poshadás أسن
romlott, elrontott, أسن الماء
büdös, bűzös
poshado víz, pangó víz ماء آسن
gyanú, kétség, kétely إشتباه
egymásba fonódik إشتبك
gyanúsít, sejt إشتبه
fokozódik, erősödik, إشتد
súlyosbodik, rosszabbodik
fokozódás, erősödés, إشتداد
rosszabbodás
megvásárol, szerez, إشترى
megvesz
kikötés إشتراط
törvényhozás, törvények, إشتراع
jogszabályozás összesség
részvétéi, részesedés, إشتراك
előfizetés, együttmííködés
szocialista إشتراكي
szocializmus إشتراكية
feltételt szab, kiköt إشترط
részt vesz, része van إشترك
meggyullad, ég, lángol, إشتعل
világit, megég
működés إشتغال
működik, jár, dolgozik, إشتغل
munkálkodik, megmunkál
megbosszul إشتفى
felépít, felállít, emel أشاد
emelés, felállítás, felépítés إسادة
dicsőítés إسادة
kimutat, jelez أشار
tanácsol, tanácsot ad أشار
jel jelzés, kijelölés إشارة
kihirdet, közzétesz, أشاع
elhíresztel, elterjeszt
elterjesztett egy اشاع خبراً كاذباً
hamis hírt
híresztelés, propaganda, إشاعة
mendemonda
célzatos híresztelés إشاعة مغرضة
a fáma azt regéli الإشاعة تخكي هذا
kielégítés, jollaktatás, إشباع
telítettség
jóllaktat, kielégít, telit, أشبع
teletöm
hasonlít أشبه
vágyakozik vki után إشتاق
sóvárog
összecsapás, összetűzés, إشتباك
osszegabalyodás,
összekuszálóűás
megjelöl, jellel ellát, célba أشر
vesz, céloz
felügyelet, ellenőrzés إشراف
rendőri felügyelet إشراف الشرطة
ragyogás, fényesség, إشراق
kisugárzás, kivilágítás
itat أشرب
felügyel أشرف
[[]] felülről néz, néz أشرف
[[]] nyílik
ragyog, sugárzik, fénylik, أشرق
kisugárzik, csillog, tündököl
társul vesz, összekapcsol, أشرك
társít
kisugárzik أشع
értesítés, hirdetmény إشعار
sugárzás, kisugárzás إشعاع
atomsugárzás إشعاع ذري
begyújtás, gyújtás إشنعال
sugár أشعة
ibolyántúli أشعة فوق بنفسجية
sugarak
előzetesen értesít أشعر
meggyújt, lángra lobbant أشعل
meg- إشتفى أشفى غليله من أغدائه
bosszulja magát ellenségein
származtat إشتق
szavak származtatása, إشتقاق
szóképzés
szófejtés, szó علم الإشتقاق
származása, etimológia
panaszkodik, panaszt emel, إشتكى
feljelentést tesz
panasz, panaszkodás إشتكاء
szagol, megszagol, szaglász, إشتم
kiszimatol, érez
tartalmaz, befogad, magába إشتمل
foglal
mit tartal- علىماذا تشتمل الرسالة؟
maz a levél?
kíván, óhajt إشتهى
mit kívánsz? ماذا تشتهي؟
إشتهاء
vágyakozás, megkívánás
híressé válik إشتهر
vágy, sóvárgás إشتياق
megszomorít أشجا
megszomorít أشجن
elhíresztel
eltalál, beletalál أصاب
baleset, csapás إصابة
nemesség, eredetiség أصالة
vmivé válik, vmivé lesz أصبح
életbe lép يصنبح ساري المفعول
reggel van أصبح
ujj إصبع
hüvelykujj إصبع الإبهام
középső ujj الإصنبع الوسنطى
kiadás, kiadvány,  إصدار
megjelenítés,  kibocsátás
kiad, megjelenít, kinyomat, أصدر
kibocsát
kitart vmi mellett, أصر
makacskodik
fenntart, igényel, követel أصر
makacsság, önfejűség, إصرار
kitartás
vadászik إصطاد
nyaral إصطاف
Tuniszban nyaral يصنطاف في تونس
türelem إصنطبار
türelemmel van, tűr, eltűr, إصطبر
elfoglalás, foglalkozás إشغال
közmunkák, munkálatok أشغال
női munkák اشغال نسائية
foglalkozik, elfoglal أشغل
vmivel
alkalmaz, foglalkoztat أشغل
sajnál vkit أشفق
megszökül, sárgul إشقر
szőke أشقر
kétértelműség, homály, إشكال
sötétség, ismeretlenség
megbénít أشل
felfuval- اشم مؤنث شماء، ج شم
kodott, gőgös, büszke
elfuvalkodott győztes منتصر أشم
megundorodik إشماز
undor, ellenszenv إشمنزاز
undorodás
undort érez يشعر بالإشمئزاز
napos lesz أشمس
beragyog اشراً
hirdetés, propaganda إشهار
tanúként beidéz أشنهد
kihirdet, közzétesz, أشهر
[[]] mesterséges hold قمر إصنطناعي
műhold
gyárt, előállít, készít إصنطنع
nyaralás إصطياف
meghallgat, figyel أصغى
hallgat a  يصنغي إلىصوت العقل
észre, hallgat a  szóra
megsárgul, sárgává válik إصقر
sárgaság, sápadtság, إصقرار
halványság
sárga أصفر
eredet, származás أصل
reform, megjavítás, إصنلاح
rendbehozás, helyreállítás
mezőgazdasági إصنلاح زراعي
reform
reformista إصنلاحي
óriáskígyó, tigriskígyó, أصلة
helyreállít, kijavít, megjavít, أصلح
helyrehoz
kopasz أصلع
eredeti, valódi أصلى
eredeti példány نسخة أصلية
az eredeti szöveg النص الأصلى
elvisel
kíséret, kísérés إصطحاب
elkísér, kísér إصطحب
elkísért إصنطحبني الى دمشق
Damaszkuszba
összeütközés, összetűzés إصطدام
beleütközik, nekiütődik إصطدم
vmibe, vkibe, megbotlik
sorakozik, igazodik, إصطف
felsorakozik
csattog, üt إصنطك
vacog a foga تصنطك أسنانه
csattanás, pattintás إصطكاك
fogvacogás إصطكاك الأستان
melegszik, melegedik إصطلى
melegszik a tűznél يصطلي ناراً
szakkifejezés, szakszó, إصطلاح
fogalom
tudományos إصنطلاح علمي
szakkifejezés
kibékül vkivel, egyetért, إصنطلح
megállapodik
gyártás, előállítás إصنطناع
mesterséges, mű- إصطناعي
észrevételeket يضيف ملاحظات
fűz valamihez
elszállásol, szállást ad أضاف
vendégeskedik [[]] أضاف
kiegészítő rész, kiegészítés, إضافة
toldás, betoldás, Csatolás
kiegészítő, kisegítő, إضافي
melléklet, pótlék, hozzáadott
keskenyít, megszükít, أضاق
osszeszükít, összébb húz,
szorosabbra köt, összeszorít
összeszűkülés, إضاقة
keskenyedés, megszűkítés
dália növ أضاليا نبات
irattartó, dosszié إضبارة
untat, bosszant, fáraszt, أضجر
gyötör
lefektet, fektet أضجع
lefekszik, fekszik, elalszik إضجع
válik, vmivé lesz أضحى
áldozat إضنحاة ج أضاحي ضحية
nevettet أضنحك
tréfa, vicc, móka اضنحوكة
nagyobb, testesebb أضخم
megsüketít, tompít أصم
süket أصم مؤنث صماء، ج صم
megsüketítés, letompítás, إصمام
elnémítás
elhallgattat, elnémít أصمت
pirosas, vöröses, أصهب
vörosbama
alapelvek, alapelemek, أصول
szabályzat
nemes származású, أصيل
elokelo
hiteles irat عقد أصيل
telivér [[]] جواد أصيل
szürkület, alkonyat أصيل
világit, megvilágít, kivilágít, أضاء
fénylik
megvilágítás, kivilágítás إضاءة
elveszt, elveszít, veszít, أضاع
elveszteget, elhagy
elvesztegeti az ifjúságát يضيع شبابه
elveszti az eszméletét يضيع صوابه
elvesztés, veszteség إضاعة
hozzátesz, hozzáad, أضاف
hozzácsatol
háborog, nyugtalankodik, إضطرب
remeg, megzavarodik
lenyomás, leigázás, إضطهاد
üldözés
üldöz, elnyom, leigáz إضطهد
gyengítés, csökkenés, إضنعاف
fogyás
elgyengít, csökkent أضعف
adományoz, engedélyez, أضفى
ad, odaad
megtéveszt, bűnre csábít, أضل
tévedésbe ejt, félrevezet
eltűnik, meghal, أضنحل
megsemmisül
eltűnés, elhalálozás, إضمخلل
megsemmisülés
burkol, hozzágondol, elrejt, أضمر
eltitkol
eltitkolja szándékát يضنمر غايته
legyengít, kimerít, kifáraszt, أضنى
lesoványít
legyengítette a أضنناه المرض
betegség
elgyengítés, elvékonyííás إضناء
árt, kárt okoz, megsebez أضر
se nem árt, se nem لايضره ولا ينفع
használ
ajég elverte أضر البرد المزروعات
a vetést
sztrájk, munkabeszüntetés إضراب
éhségsztrájk إضزاب عن الطعام
károsítás, megkárosítás, إضرار
megsértés
sztrájkol, tartózkodik أضرب
vmitol, nem vesz részt vmiben,
lemond vmirol
meggyújt, feltüzel أضرم
kényszerül vmire, إضطر
erőlködik, hajszolja magát
kényszerítette vmire, إضطره إلى
kötelezte vmire
zavar, zűrzavar, إضطراب
nyugtalanság, háborgás
kényszerítés, kényszer, إضطرار
erőlködés, szorult helyzet
kényszerittet, erőszakolt, إضطراري
kényszer-
kényszerleszállás هبوط إضطرا ري
dicséret, magasztalás إطراء
vidámság, öröm, varázslás, إطراب
varázslat
élvezetet, örömöt okoz أطرب
süket أطرش
lehajlít, meghajlít, lehajt أطرق
lehajtja a fejét يطرق يحني رأسه
tézis اطروحة
nyomtatott értekezés, اطروحة
vitatétel
etet, táplál أطعم
oltás, eloltás [[]] إطفاء
a tűzoltása ادنفان اذر
kihalás, megszüntetés إظفاء
kiolt, elolt, fúj, belefuj, أطفاً
szüntet
tűzoltó إطفائي
tűzoltóság إطفائية
néz, nyílik, mutatkozik, أطل
megjelenik
megismerés, ismeret, إطلآع
tudomás
tudomása van لديه إطلاععلى
vmiol
ledönt, megdönt, megbuktat, أطاح
leejt
megbuktatták a أطاحوا بالحكومة
kormányt
feldöntés إطاحة
keret, foglalat, váz إطار
köztisztviselői állomány, إطار
káder
műszaki káder إطار فني
 káder إطار ممتاز
engedelmeskedik أطاع
engedelmeskedett a أطاع الأمر
felszólításnak
engedelmesség إطاعة
vak engedelmesség إطاعة عمياء
körül forog, kering أطاف
kibír أطاق
kibírhatatlan لا يطاق
meghosszabbít, kinyújt أطال
hosszabbítás, kinyúlás إطالة
ostrom, roham إطباق
becsuk, bezár, megszorít, أطبق
körülvesz, körülkerít
dicsér, magasztal, dicsőit أطرى
szószáíyárság, إطناب
bőbeszédűség
túlzásba visz, túloz أطنب
beárnyékol, kiterjeszti az أظل
árnyékát
elsotétedés, elhomályosulás إظلام
elsötétedik, elhomályosul, أظلم
beborul, elsötétül
elsötétít, elhomályosít أظلم
megszomjazik أظما
nyilvánítás, feltárás إظهار
megmutat, kimutat, tanúsít, أظهر
kinyilvánít, demonstrál
kinyil- أظهر عبر عن رغبته الأخيرة
vánította a végakaratát
visszaküld, visszaad, megad, أعاد
visszavisz
megismétlés إعادة
kölcsönöz, kölcsön ad أعار
kölcsönzés إعارة
élelmez, ellát élelmiszerrel أعاش
élelmezés, élelmiszerellátás إعاشة
kiegyenlít, kipótol, kárpótol أعاض
kártalanít
tudomásom szerint حسب إطلاعي
felszabadítás إطلاق
lövés, tüzelés, lövészét إطلاق
hallott سمع صوت إطلاق إطلاق نار
egy lövést
rászabadítás, kírepítés إطلاق
térképíüzet, atlasz أطلس
értesít, hírt ad, informál, أطلع
tudósit
értésül, tudakozódik, إطلع
adatokat szerez vkiröl, vmiröl
tudomást szerez egy يطلع على ملف
ügyről
értésül a يطلع على الاخداث
történtekről
, kilo, lövell, tüzel أطلق]
levegőbe  يطلق النار في الهواء
megszabadít, felszabadít, أطلق
szabadon bocsát
felszabadítja a يطلقسراح الأسرى
foglyokat
megnyugszik, számít vkire, إطمان
bízik vkiben
nyugalom, békesség إطمئنان
meggondol, tekintetbe vesz,
becsül, megbecsül, felbecsül
levon إغتبر
büszkélkedik إغتد بنفسه
támad, megtámad, إغتدى
merényletet követ el
merénylet, agresszió, إغتداء
bűncselekmény
támadó, agresszív إغتدائي
hiúság, hivalkodás إغتداد
mérséklet, önuralom, إغتدال
mérséklés, enyhülés
mérséklődik, enyhül إغتدل
enyhül a hideg يغتدل البرنذ
mentség, bocsánatkérés إغتذار
elfogad egy mentséget يقبل إعتذارا
bocsánatot kér, elnézést kér, إغتذر
mentegetőzik, szabadkozik
ellenvetés, kifogás إغتراض
vallomás, felismerés, إعتراف
megismerés
tiltakozik, óvást emel إعترض
tiltakozik az يعترض على العنف
erőszak ellen
akadályoz, gátol أعاق
akadályozza a يعيق التتمية النمو
fejlődést
akadályoztatás إعاقة
fenntart, gondoskodik, eltart, أعال
ellát
családot lát el يعيل اسزة
fenntartás, gondoskodás إعالة
eltartási szerződés عقذ إعالة
segít, támogat, megsegít أعان
segítség, támogatás, إعانة
segélyezés
segítségnyújtás تقديم إعانة
megszokik, hozzászokik إغتاد
megszokta إغتاد على النهوض باكراً
a korai felkelést
megszabadítás, إغتاق
felszabadítás
rabszolgaság إغتاقية
megszüntetésének politikai
hitvallása
önkényes إغتباطي
önkényes intézkedés إجراء إعتباطي
figyelembe vesz, إغتبر
zárkózik, visszavonul,
visszahúzódik
betegeskedik إعتل
emelkedik, felemelkedik, إغتلى
felmászik, megmászik
gyengélkedés, kisebb إعتلال
rosszullét, hiba, fogyatékosság
felderítés, felfedezés إغتلام
felkutat, felfedez vkinek إغتلم
hollétét
elsötétít, elhomályosít اغتم
bizalom إغتماد
nem lehet لا يمكن الإعتماد على كلامه
a szavára építeni
[[]] hitel jóváhagyás إعتماد
egy szerződés إغتمائ إبفاقية
jóváhagyása
hitellevél رسالة إعتماد
számít vkire, bízik vkiben إعتمد
eleve számítottam إعتمذت عليه سلفا

hitelt szerez vkinek إغتمد
követet يعتمذ سفيراً في دولة ما
megbízólevéllel ellát
szembehelyezkedik, [[]] إعترض
szembeáll
elzár, eltorlaszol [[]] إغترض
elismer, megvall, bevall إغترف
beismeri a bűnét يغترف بذنبه
büszkélkedik إعتز
távozás, visszavonulás, إغتزال
elszántság, eltökéltség, إغتزام
meghatározás
elhagy, eltávozik, إغتزل
visszavonul, önként lemond,
összehúzódík
elhatároz, eldönt إغتزم
kiprésel, kisajtol إغتصر
felszabadít, mentesít أعتق
hiedelem, hit, bizalom إعتقاد
letartóztatás, bebörtönzés, إغتقال
internálás
letartóztatásban van رهن الإعتقال
elhisz, hisz إغتقد
letartóztat, bebörtönöz إغتقل
visszavonulás, إغتكاف
visszahúzódás
bezárkózik, magába إغتكف
siettet, előmozdít, elsiet, أغجل
meggyorsít, sürget
magánhangzósít أغجم
néma أغجم ج أعاجم، أغجمون
külföldi nem arab أغجمي
származású
csoda أغجوبة ج عجائب
csoda okos إنسان اعغجوبة في الذكاء
ember
a világ hét عجائب الدنيا السنع
csodája
készít, elkészít, előállít, أعد
előkészít
előállít valamilyen يعد بغض السلع
árut
fertőz أغدى
előkészítés, kikészítés إغداد
halál-, halálbüntetés إغدام
kiegyenesít, helyreigazít, أغدل
kijavít
kivégez أغدم
megfoszt vkit vmitol أغدم
megbocsát, kiment أعغذر
levetkőztet, أغرى يغري
megtámaszt, rátámaszt [[]] إغتمد
befedi fejét إغتمر
ápol, gondoskodik, törődik إغتنى
ápolás, gondoskodás, إغتناء
törődés
felvevés, befogadás إغتناق
vallás felvevése إغتناق دين
hisz vmilyen vallásban إعتنق
megölel, körülvesz, إغتنق
körülfog
megszokottság, szokás إغتياد
szokásos, megszokott إغتيادي
megbotlik, felbukik أعتر
tetszés, csodálkozás, إغجاب
bámulat, elragadtatás
ékesszólás إغجاز
tetszik, megtetszik أغجب
tetszik a színe يغجبنى لوته
megcsodál, megbámul, اغجب ب
megcsodál egy أغحب بصورة
képet
megbénít, képtelenné tesz أغجز
sovány, أغجف عجف ج عجاف
vékonyka
balkezes أغسر
durva, nehezebb أعسر
vakít, elvakít, megvakít اعشى
a napfény vakít ضوء الشمس يغشي
vak, أغشى مؤنث عشواء
világtalan
fuvet vet, füvesít إعشوشب
orkán, szélvész, ciklon, إغصار
vihar
gyógyíthatatlanság إغضال
ad, nyújt, odaad أغطى
odaadás إغطاء
felment, mentesít أغفى
felmentés, mentesség, إغقاء
mentesítés vmitol
váltakozás, egymásra إغقاب
következés, hosszú sor
a nap- إعقاب النهر الليالي ذمر ج نفر
palok és éjjelek váltakozása
vég, befejezés, أغقاب الأمور
végződés
felvált, következik, követ أعقب
a felel- الخوق يعقبه الغضب الحقد
met harag követi
meztelenre vetkoztet,
lemeztelenít, lefoszt
ruhát lehúz vkíről يغري شخصاً
ragozás إغراب
elemzés, kifejezés إغراب
ragoz أغرب
kifejezésre juttat, أغرب
megszövegez
kifejezésre أغرب عن رغبته
juttatja akaratát
sántít, sántíkál, biceg أغرج
sánta أغرج
elfordul vkitöl, nem أعغرض
említ
meggyökerezik, gyökeret أعرق
ereszt, gyökeret ver
sok gyökerű, أغرق نبات
begyökerezett növ
szeret gyöngédén, أعز
megbecsül, tisztel, megtisztel
nőtlen, agglegény, hajadon أعزب
fegyver nélkül أعزل مؤنث عزلآء
szegénység, ínségesség, إغسار
fizetésképtelenség
megvakít, elvakít أغتى
[[]] építés, építkezés إغمار
benépesítés
[[]] megépít, felépít أغمر
?benépesít
hosszú nyakú أغنق مؤنث عنقاء
szegénység, ínség إغواز
jajveszékelés, jajgatás, إغوال
panaszkodás
meghajlik, elgörbül, أغوج
meghajol, eltorzul
ferde, görbe أغوج مؤنث عوجة
gorbeség, ferdeség إغوجاج
félszemü أغور مؤنث عوراء
nélkülöz أعوز
panaszkodik, jajveszékel, أعول
jajgat
elerötlenít, fáraszt, kifáraszt أغيا
fáradtság, kimerültség, إغياء
kimerülés
megment, megsegít, أغاث
támogat, gyámoht
mentés, segítség إغاثة
emberek megmentése إغاثة البشر
hajlott, ív alakú, اغقف مؤنث عقفاء
görbe, hajlított
magasít, felemel أعلى
magasabb, felsőbb أعلى
fentebb említett, المذكور أعلاه
fentemhtett
felemelés, elemelkedettseg إغلاء
tájékoztatás إغلام
Íájékoztatásügyí وزير الإعلام
miniszter
hirdetés, kihirdetés, إعلان
hirdetmény, nyilatkozat
közöl, értesít, bejelent, أعلم
megmond, informál
értesíti يعلم الإسعاف عن مكان الحادث
a mentőket a balesetről
jobban tud اعلم
ö ezt jobban tudja هو أعلم مني بذلك
bejelent, hirdet, kihirdet, اعلن
közhírré tesz
törvényt kihirdet يعلن عن قانون
árverést يعلن عن بيع بالمزاد العلني
hirdet
vak, elvakult أغمى
kivándorol, emigrál إغترب
melyen behatol إغترز
merít vmiból إغترف
mosakodás, fürdés, إغتسال
fürdőzés, tisztálkodás
megmosdik, mosakodik إغتسل
megfürdik
erőszakosság, bitorlás, إغتصاب
megbecstelenítés
erőszakol, erőszakos- إغتصب
kodik, erőszakot követ el, bitorol
bujaság, buja természet, إغتلام
fajtalan cselekedet
meggazdagszik, gazdagodik إغتنى
meggazdagodás إغتناء
felhasznál, megragad, إغتنم
megfog
megragadja az يغتنم الفرنصة
alkalmat
szapulás, megrágalmazás إغتياب
gyilkosság إغتيال
elhalmoz vkit jóságával, أغدق
kielégít
elhalmozzák يغدقوا عليه هدايا
behatol, beront, betör اعار
feltekenykedik أغار
betörés, behatolás, إغارة
támadás, roham
féltékenység [[]] إغارة
bosszant, haragít, megharagít أغاظ
bosszantás, elkeseredés, إغاظة
zaklatás
[[]] poros أغبر مؤنث غبراء
[[]] fakó, hamuszürke
örömet szerez, elbűvöl أغبط
szapul vkit vagy vmit, إغتاب
rosszat mond vkíröl, rágalmaz
megharagszik إغتاظ
megöl, meggyilkol إغتال
vidámság, mulatság, إغتباط
ujjongás
ujjong örömében, örvend, إغتبط
örül, örvendez
táplálkozik إغتذى
hiteget magát vmivel, إغتر
téved
kivándorlás, emigráció إغتراب
merítés إغتراف
felingerel
elmulasztás, mellőzés, إغفال
hanyagság
elhanyagol, elmulaszt, أغفل
elszalaszt, kihagy
termel, terem, hoz, أغل
jövedelmez
megdrágít أغلى
drágítás, megdrágítás إغلاء
bezárás, lezárás إغلاق
legtöbb أغلب
legtöbbször أغلب الأخيان
többség, szótöbbség أغلبية
viszonylagos szótöbb- أغلبية نسبية
ség
többségi párt حزنب أغلبية
becsuk, bezár, elzár أغلق
bosszant, bánt, szomorít, أغم
gyötör, sújt
elájulás, ájulás, ájultság إغماء
visszatesz a kard hüvelyébe أغمد
lehunyja szemét, أغمض عيتيه
becsukja szemét
elájul أغمى عليه
ajándékkal
elhalmoz vkit يغدق عليه نغمته
jóságával
elcsábít أغرى
elbolondította اغراه بالذهاب إلى القرية
a faluba
elcsábítás, csábítás إغراء
elárasztás, elsüllyesztés, إغراق
vízbefojtás
mélyen bever, belehelyez, أغرز
belevés, beilleszt
szeget ver يغرز مسنماراً في لحائط
a falba
ültet, beültet أغرس
fullaszt vízben, eláraszt, أغرق
elont
madárcsicsergés اغرود
augusztus اغسنطس آب
elsötétít, elhomályosít, اغشى
elfátyoloz
elfullad, torkán akad a أغص
lélegzet, fulladozik
szemet huny vmire أغض
bosszant, megharagít, dühít, أغضب
felavat١ bevezet
hódít, elhódít إفتتح
rajong إفتتن
dicsekedes, dicsekvés, إفتخار
kérkedés, gog, büszkeség
dicsőit, magasztal, إفتخر
eldicsekszik
feláldozza magát إفتدى
kiváltás, megváltás إفتداء
mosolyog إفتر إيتسم
rágalmaz إفترى
rágalmazás, rágalom, إفتراء
hamis vád, hazug állítás
rágalmazó إفترائي
mosoly, mosolygás إفترار
támadás, széttépés, إفتراس
pusztítás
feltételezés, találgatás, إفتراض
feltevés, sejtés
ez csak feltevés هذا فقط إفتراض
feltéve, hogy إفتراضاً أن
tegyünk fel لنفترض
elválás, elkülönülés إفتراق
megtámad إفترس
meggazdagít, gyarapít أغنى
helyettesít أغنى
ének, dal, nóta أغنية
megtéveszt, csábít, tévútra أغوى
vezet
csábítás, csáb إغواء
panaszkodik, mormog أف
[[]] nyer, hasznot húz, hasznot أفاد
hoz ?felhasznál
[[]] kiárad, kiönt, kicsordul أفاض
áraszt
kiárad a patak يقيض الجذول النهير
felébred, feléled, felélénkül, أفاق
magához tér
hazudós أفاك
engedélyeket ad ki أفتى
a mufti döntésé إفتاء الإفتاء
megnyitás, kinyitás, إفتتاح
felavatás
hódítás إفتتاح
megnyitó, felavató إفتتاحي
megnyitó ülés جلسة إفتتاحية
vezércikk, vezetöcikk مقالة إفتتاحية
nyit kinyit, felnyit, [[]] إفتتح
elcsábít, elvarázsol
já- أفتن الجمهور بدوره على المسرح
tékává! elragadtatta a közönségét
szerencsétlenséget hoz أفجع
megsérti az erkölcsi أفحش
szabályokat
meghökkent, megzavar افحم
felmentés, felszabadítás, إفراج
szabadon bocsátás
feltételes szabadság إفراج مؤقت
kiköltés tojásból إفراخ
egyénítés, إفراد إنفراد
individualizálás, elvonultság,
elszigetelődés, magányosság
kiválasztás, váladék إفراز
válogatás, osztályozás إفراز?
többlet, felesleg szélsőség إفراط
kiürítés إفراغ
megszabadít, tehermentesít, أفرج
elbocsát, szabadon bocsát
felvidít, mulattat أفرح
kikel, kikölt, kibújik a أفرخ
tojásból, kinyílik virág
elszigetel, elkülönít أفرد
felfal, megesz إفترس
nőn erőszakot követ el يفترس إمرأة
kiterít, szétterít, إفترش
kihajtogat, széthajtogat
ágyaz إفترش
feltételez, feltesz, sejt, إفترض
gyanít
elválik, feloszlik, elágazik إفترق
becstelenség, gyalázat, إفتضاح
nagy szégyen
elárulja magát, lelepleződik إفتضح
a titok végül is أخيراً إفتضح لسر
kiderült
kitervel, kieszel, kiagyal, إفتعل
fabrikál
elvesztés, veszteség, إفتقاد
elvesztegetés
elszegényedés, hiány, إفتقار
nélkülözés, szükséglet, szükség
elveszít, elveszt إفتقد
elszegényedik إفتقر
emlékszik, gondol, إفتكر
gondolkozik
elragadtat, elbűvöl, elbájol, أفتن
hónapjában
reggelizik, ebédel أفطر]
megtöri a böjtölést أفطر
tömpe orrú, pisze أفطس الأنف
orrú
elválaszt szopós gyermeket, افطم
állatot
kígyó, vipera أفعى
helytelenít, mormog, أفف
káromkodik, sopánkodik
morgás, mormogás, أفف
dörmögés
látóhatár, horizont أفق
elveszít, elveszt, veszít أفقد]
megfoszt أفقد
vízszintes افقي
vízszintes vonal حط أفقي
hazudik أفك
hazugság إفك
eltűnik, láthatatlanná válik أفل
letűnik a csillaga يافل نجمه
csőd إفلاس
csődöt mond يعلن الإفلاس
lopva elhagy, lehagy أفلت
kiválaszt, kiválogat, أفرز
elválaszt, elkülönít
túloz, túlzásba visz, أفرط
túlteljesít
kiürít, kirak أفرغ
szegély إفريز
megrémít, megijeszt أفزع
elrontás, megrontás, إفساد
lezüllesztés
erkölcsi rontás إفسان الأخلاق
lehetőséget ad أفسح
lehetőséget أفسح له المجال حتى يتعلم
ad neki, hogy tanuljon
megront, megkárosít, elront أفسد
leleplez, elhíresztel, أفشى
nyilvánosságra hoz
elhíresztelés, híresztelés, إفشاء
nyilvánosságra hozatal
kifejezi magát, nyilatkozik افصح
különb, legjobb, legjava أفضل
elsőbbség, előny آفضلية
előnyben részesít يغطي الأفضلية
áthaladási elsőbbség أفضلية المرور
٠* vacsora a böjt إفطار
közeledik, elöremegy, elorejon
táplálkozik إفتات
vezet, kísér, kikísér, elkísér, إقتاد
hajt
állatot يقتاذ مواش إلى المرعى
behajt a legelőre
kézen vezeti a fiát يقتاد إبنه بيده
idézet, jövevényszó إفتباس
átvesz, idéz, kiemel إفتبس
egy szerzőtől يقتبس جملة من المؤلف
idéz egy mondatot
verekedik, verekszik, harcol إفتتل
betörés, berontás إفتحام
betör, beront, megtámad, إقتحم
megrohan
követ, utána megy إقتدى
követi ősei يقتدي بمثل أسنلافه
példáját
követés, utánzás, utánzat إفتداء
képesség, kapacitás إفتدار
tud, képes tenni إقتدر
közeledés إفتراب
javaslat, ajánlat, indítvány إفتراح
az eredeti javaslat الإفتراح الأولي
megszokik, kiszabadul
sikert arat آفلح
csődbe jut, megbukik أفلس
megsemmisít, elpusztít, أفنى
lesújt
megsemmisítés, kiirtás إفناء
kis ág növ افنون نبات
megértet آفهم
ópium أفيون
táplál, élelmez, etet أقات
elbocsát, elküld أقال
elbocsátás munkából إقالة
[[]] rendez, megszervez أقام
?kiegyenesít, felállít, felemel
letelepedik أقام
letelepszik Aleppoban يقيم فيحلب
felállítás, emelés, إقامة
létesítés, megszervezés, rendezés
letelepedés, állandó إقاطة?
tartózkodás
megjelenés, részvétéi, sietés, إقبال
szolgálatkészség
csúnyább أقبح
eljön, megjön, megérkezik, أقبل
közgazdász
gazdasági, gazdaságos, إفتصادي
takarékos
megtorlás, megtorló إفتصاص
intézkedés
megtakarít إفتصد
szorítkozik, korlátozódik إفتصر
igényel, megkíván إفتضى
szükség, követelmény إفتضاء
rövidség, tömörség إفتضاب
lerövidít, megrövidít إفتضب
levonás, visszatartás إفتطاع
leszed, letép, levon, levesz, إقتطع
levág, visszatart
szed, leszakít إفتطف
leül, beül, beférközik إفتعد
leültet إفتعد
leülteti a vendéget يقتعذ الضيق
követ, keres, üldöz [[]] إفتفى
üldözés, keresés إفتفاء
kítépés, kiszakítás, إفتلآع
eltávolítás
kitép, kitépdes, kiszakít, إقتلع
kihúz
kölcsön, kölcsonvetel إقتراض
szavazás إفتراع
titkos szavazás إقتراع سري
szavazási mód طريقة الإقتراع
elkövetés إفتراف
bűntett elkövetése إفتراف جريمة
házasság, esküvő إفتران
közeledik, közeled إفترب
javasol, ajánl, felajánl, إفترح
indítványoz, előterjeszt
kölcsönöz, kölcsönvesz إفترض
szavaz, megszavaz إفترع
elkövet إفترف
bűnt követ el يقترف جريمة
házasodik إفترن
felosztás, osztozás إفتسام
földosztás إقتسام الأراضي
megoszlik, feloszlik, إفتسم
szétválik
oszt, feloszt, eloszt إقتسم
megbosszul إفتص
gazdaság, gazdasági إفتصاد
rendszer, gazdálkodás
közgazdaság-tudós, [[]] إفتصادي
elfogad
elismeri a bűnét يقر بذنبه
vallomás, bevallás, إفرار
felismerés, megismerés
olvastat أقرأ
közelebb أقرب
a lehető في أقرب وقت ممكن
legkorábban
a szülők, a rokonok الأقربون
kölcsön ad, kölcsönöz أقرض
kopasz أقرع
felszarvazott, اقرن مؤنث قرناء
szarvas
bakkecske تيس أقرن
szarvas vipera أفعى قرتا ء
esküszik, esküdik اقسم
borzong, reszket, remeg إقشعر
eltávolít, odább اقصى إقصاء
tesz
messzi, messze, افصى ج اقاص
távol
Távol-Kelet الشرق الأقصى
eltávolítás إقصاء
mese, rege أقصوصة
megszerez, megvásárol, tart إقتنى
megszerzés, vétel, vásárlás, إفتناء
megtartás
meggyőződés, hit إفتناع
vadászik إفتنص
a macska egérre يقتنص القط فاراً
vadászik
meggyőződik إفتنع
meggyőződött اقتنع ان الخبر صحيح
arról, hogy a hír igaz
elszárad, kiszárad أقحط
kiszárad a talaj تقحط لتربة
leveti magát, rohan اقحم قحم
százszorszép أقحوان قخوان نبات
növ
bátorság, merészség, إفدام
elszántság, vakmerőség
kikezd, belekezd اقدم
belekezd egy يقدم على كتابة كتاب
könyv megírásába
kikezd vkivel [[]] يقدم على مغازلة
régiség, szolgálati idő, أفدمية
rangidősség
bevall, elismer, meggyón, أقر
abbahagyni
csökkentés, kisebbítés, إفلل
kevesbítés
felszáll, felemelkedik أقلع]
a repülőgép felszáll تقلع الطائرة
lemond vmirol افلع
nyugtalanít, háborgat, zavar أقلق
szoktat, meghonosít, betelepít أقلم
egy növényt meghonosít يؤقلم نباتاً
szoktatás, meghonosítás أفلمة
kisebbség أقلية
elenyésző kisebbség أقلية ضئيلة
kisebbségben maradt حكومة أقلية
kormány
régió, tartomány, vidék إفليم
regionális, tartományi, إفليمي
vidéki
regionalizmus, kerületi إفليمية
önállóság elve
meggyőzés, meggyőző إفتاع
képesség, rábeszélés
elbátortalanít, elkedvetlenít أقتط
meggyőz, rábeszél أقنع
földműves, földművelő أكار
hübérrendszer, hűbériség إقطاع
hűbérbirtok, kizárólagos إقطاعة
birtok
hűbéri, hűbér- إقطاعي
hűbérrendszer, hűbériség إقطاعية
hűbérbe ad أقطع
egy birtokot hűbérbe ad يقطع أرنضاً
félkezű اقطع مؤنث قطعاء
leültet أقعد
elnéptelenítés, elnéptelenedés إففار
bezárás, lezárás إففال
elnéptelenít, elnéptelenedik أقفر
bezár, becsuk, elzár أقفل
elszállít [[[أقل]]
csökkent, kisebbít, kevesbít أقل
kevesebb, kisebb, csekélyebb أقل
egyre kevesebbet من القليل إلى الأقل
felszállás, felemelkedés, إفلاع
indulás
megpróbálja a يحاول القلاع
felszállást
elhagyás, lemondás, إفلآع
feladás
a dohányzást إقلاع عن التذخين
szerez, megnyer
elpusztít, eldúl, megrohan إكتسح
felfedezés, megtalálás, إكتشاف
felderítés
a Délí-sark إكتشاف القطب الجنوبي
felfedezése
felfedez, megtalál, felderít, إكتشف
kiderít
felfedezte Amerikát إكلسف ازيكا
megtelik, zsúfolódik إكتظ
megelégszik, megelégedik إكتفى
megelégedés, elégedettség إكتفاء
beteljesülés, beteljesedés, إكتمال
bevégzés, befejezés
teljesül, megvalósul, إكتمل
beteljesedik, véget ér
melléknevet kap إكتنى
készpénzfelhalmozás إكتناز المال
felhalmoz, halomra gyűjt إكتنز
érett korig jut, öregszik إكتهل
ég, elég, megégeti magát, إكتوى
kiég
szaporítás, gyarapítás, إكثار
növelés
telhetetlen, falánk أكال
átadja magát vminek, ráadja أكب
magát vmire, vminek él
át kell يجب ان ننكب على العمل
adnunk magunkat a munkának
tisztelet, dicsőítés إكبار
[[]] igen tisztel, nagyra becsül, أكبر
dicsőit emel, felemel
nagyobb أكبر
depresszió, nyomottság إكتئاب
szomorkodik إكتاب
jegyzés إكتتاب
titkol, titokban tart, elrejt, إكتتم
rejteget
kibérel, bérbe vesz إكترى
gondoskodás, ápolás, إكتراث
vigyázat, figyelem, figyelmesség
törődik, foglalatoskodik إكترث
vmivel, érdeklődik
felöltözik, öltözködik إكتسى
megszerzés, nyerés إكتساب
pusztítás, dúlás, rombolás, إكتساح
invázió, megrohanás
nyer, elnyer, megkeres, إكتسب
kényszerítő إكراهي
nagyhasú, pocakos, hasas أكرش
tisztel, megbecsül, megtisztel أكرم
kényszerít vmire أكره
felruház, felöltöztet, felölt أكسى
[[]] elnyer, megnyer nyerít أكسب
béna, nyomorék, rokkant أكسح
oxidál أكسد
oxidáció أكسدة
oxigén أكسيجين
oxid أكسيد
elixír إكسير
élet elixír إكسير الحياة
hitetlenkedik, hűtlenné válik أكفر
elsötétedik, elhomályosodik أكفهر
elsötétedik ez ég تكفهر السماء
elsotétedés, elhomályosulás إكفهرار
eszik, megeszik أكل
fáraszt, terhel أكل
étel, ennivaló أكل
étkezés أكلة
sötétedik أكلح
sötét أكلح
klérus, papság إكليروس
szaporít, gyarapít, növel أكثر
több أكثر
többről többre أكثر فاكثر
ma többen جاءوا اليونم أكتر من البارحة
jöttek, mint tegnap
többség أكثرية
parlamenti أكثرية أصوات البرلمان
többség
fekete أكحل
fekete szemű أكحل العينين
bizonyít, erősít أكد
aláhúzta az أكد على أهمية الموضوع
ügy fontosságát
meghazudtol أكذب
hazugság أكذوبة
bérbe ad أكرى
házat bérbe ad يكري بيتاً
bérbeadás إكراء
tisztelet adás, megbecsülés إكرام
pénzjutalom, prémium إكرامية
kényszerítés, erőszak, إكراه
kényszer
kényszerből tesz بإكراه يقوم بعمل ما
valamit
feltűnik, felbukkan, fénylik, ألاح
mutatkozik, pirkad, hajnalodik
reménysugár يلوح بصيص الأمل
csillan fel
szemrehányást tesz, kifogásol, ألام
megbírál
puhít, megpuhít, lágyít, ألان
meglágyít
istennő, imádott  إلاهة
a szerelem istennője إلآهة الحب
isteni إلاهي، إلهي
buzdít, uszít, vkit vki ellen الب
izgat
öltöztet, beborít ألبس
egyesülés [[]] إلتثام
beforradás, osszeforrás إلتنام
összegyűlik, gyülekezik, إلتام
összegyülekezik
összeforr إلتام
kétértelműség, إلتباس
'összekeveredés
összekeveredik, zavarba jön إلتبس
folyamodás, menedék إلتجاء
folyamodik, fordul, menekül إلتجاً
papnövendék إكليريكي
koszorú, fejék إكليل
szájkosár أكمة
domb, kis hegy أكمة
elszomorít أكمد
homályos, színtelen, fakó, أكمد
feketés
teljesít, teljessé tesz, befejez أكمل
tökéletesebb أكمل
rejt, elrejt, dug, elrejtőzik أكمن
lesbe áll, bujkál 'اخن
vakon született أكمه مؤنث كمهاء
rejt, elrejt, titkol, megtart, أكن
fenntart
biztos أكيد
biztos siker فوز أكيد
a, az, ez ال التعريف
vajon, e? ألا
jössz- e holnap? ألا تحضر غدا؟
elhanyagol, الا يالو الوا، الوا
elmulaszt, nem törődik vmivel
nem kíméli az erejét لم يال جهداً
most ألآن
avonat most mentei الآنذهب لقطار
vmire, rácsavarodik,
becsavarodik
csavarosság, csavarodás, إلتفاف
tekerges
megfordul, visszafordul إلتفت
találkozik إلتقى
találkozás إلتقاء
osszeszedés, összegyűjtés إنفاط
vétel, átvétel, hangvétel إنفاط
összeszed, összegyűjt, إلتقط
felvesz, felfog, felemel
bekap, nyel, lenyel إلتقم
összegyülekezik, összegyűlik, إلتم
összejön
kérés, könyörgés, kérelem, إلتماس
kérvény
ragyogás, szikrázás إلتماع
futólag megpillant إلتمح
kérelmez, kérve kér إلتمس
fényük, ragyog, villan, إلتمع
villog, világit
mulat, elszórakozik إلتهى
meggyulladás, gyulladás إلتهاب
elnyelés إلتهام
szakállt növeszt إلتحى
csatlakozás إلتحاق
hegesztés, forrasztás إلتحام
betakarja magát, إلتحف
beburkolja magát
csatlakozik, utolér, társul إلتحق
összeforr, osszeforrad, إلتحم
beforr, heged, beheged
ízlel, élvezettel eszi, issza, إلتذ
gyönyörködik
kötelezettség, tartozás, إلتزام
kötelesség, vállalkozás, ígéret
odatapad, odaragad, إلتزق
összeragad
kötelezi magát, szerződik, إلتزم
leszerződik, igyekszik, törekszik,
köt magához
összetapadás, odatapadás إلتصاق
hozzátapad, tapad, إلتصق
hozzásimul, odaragad, odatapad
összeütközik إلتطم
meggyullad, ég, lángra, إلتظى
lobban
osszetekeredik, rátekeredik إلتف
elkeseredett
ádáz ellensége ألد أغدائه
finomabb, kellemesebb ألذ
kötelezettség, tartozás إلزام
kötelező, elengedhetetlen إلزامي
ragaszt, összeragaszt, ألزق ألصق
kiragaszt, felragaszt, rátapaszt,
enyvez
kötelez, leköt, kényszerít الزم
elkötelezi magát يلزم نفسة
ékesen szóló, ékesszóló السن
ragasztás, felragasztás, إلصاق
kiragasztás, kifüggesztés
ragaszt, összeragaszt, الصق ألزق
kiragaszt, felragaszt, rátapaszt,
enyvez
felragaszt يلصق إغلاناً على الحائط
egy hirdetést a falra
játszik ألعب
játék, játékszer ألعوبة
megszüntet, eltöröl, ألغى
megsemmisít, érvénytelenít
eltörlés, megszüntetés, إلغاء
visszavonás, megsemmisítés
meggyullad إلتهب
elnyel, felfal, megemészt إلتهم
a كريات الأم البيضاء تلتهم البكتيريا
fehérvérsejtek felfalják a
baktériumokat
meghajlik, meggörbül إلتوى
görbülés, csavarodás إلتواء
raccsol الثغ
megvéd, védelmez الجاً
Algír الجزائر العاصمة
felkantároz, megbéklyóz ألجم
megfékez, féken tart
lovat kantároz يلجم حصاناً
eroskodik, sürget, siettet ألح
sürgetés, nógatás إلحاح
istentagadás إلحاد
beosztás, hozzácsatolás, إلحاق
mellékelés, hozzákapcsolás
temet ألحد
betakar, takar الحف
hozzácsatol, mellékel, ألحق
csatol
odaköt, összekötöz, beoszt ألحق
ádáz, bősz, الد مؤنث لداء
hála azHstennek الحمد لله
Isten tudja الله يعلم
kegyes بسمالله الرحمان لرحيم
kegyelmes Isten nevében
megbánt, megsebez الم
ért vmihez, megért, ألم
tájékozódik
mindent megért يلم بكل شيء
szenved, bántja hogy, ألم
elszenved
fájdalom, fájás ألم
gyémánt ألماس
tájékozódás, megértés إلمام
célzást tesz ألمح
lát, előrelát futólag, ألمح
félszemmel
értelmes, eszes, okos ألمع
éleslátású المع
éleslátás, éleseszííség, ألمعية
eszesség, értelem
Al Manámah ألمنامة
imád, bálványoz, szeret أله
istenit, dicsőit, istenként أله
tisztel
a jobbágyság إلغاء نظام الرق
eltörlése
alkot, szerkeszt, ír, megír, ألف
szerez, komponál
megszokik, hozzászokik, ألف
szokik
ezer ألف
meghitt, bizalmas, intim إلف
bizalmasság, bensöség, ألفة
bizalmas viszony
ezres, ezeréves, millenniumi ألفي
ragyog, csillog, tündököl ألق
kidob, kihajít, eldob, vet, القى
elhajít
kidobta a ألقى الكرة الى الشارع
labdát az utcára
előad, szaval, szónokol, ألقى
tart
előadást tart يلقي محاضرة
szavalás, szavalat, szónokol إنقاء
elektron إلكترون
elektronikai إلكتروني
dadogó, hebegő الكن
Isten الله
keserűség, kínos érzés
ingerlő, izgató, bujtogato أمار
jel, nyom, index szám أمارة
hercegség, fejedelemség إمارة
Arab الإمارات العربية المتحذة
Emírségek
leleplez أماط
megolvaszt, cseppfolyósít, أماع
elolvaszt, felolvaszt
olvadás, olvasztás fém, إماعة
cseppfolyosítás
[[]] hajlik ?meghajol أمال
előtt, elé, elől أمام
szeme يظهر أمام ناظره، على مرآه
elé kerül
imám a vallás legmagasabb إمام
embere
az imám szónoklása إمامة
elülső, elorész, előtti أمامي
biztonság, biztonságérzet أمان
hűség, becsületség, أمانة
megbízhatóság
titkárság, titkári hivatal اطافة?
császár أمبراطور
szórakoztat, mulattat ألهى
ihlet, ötlet إلهام
meggyujt, feltüzel الهب
lelkesít الهب
megihlet, kelt, sugalmaz ألهم
időtöltés, szórakozás الهوة
isteni إلهي، إلاهي
meghajt, lehajt, meggörbít, ألوى
meghajlít
családi, hazai, otthoni, الوف
bizalmas
alumínium ألومينيوم
istenség الوهية
családi, bizalmas ember, أليف
megszelídített állat
fájdalmas, fájó, kínos أليم
megpuhít, meglágyít, الين
csillapít, mérsékel
irányul vmi felé, megy, أم
indul vmi felé
anya ام ج أمهات
anyák napja عيذ الأم
megöl, sanyargat, gyötör امات
gyotrés, sanyargatás, إماتة
vegyülés
elvegyül, összevegyül, إمتزج
elkeveredik, összekeveredik
fésülködík إمتشط
felszív, beszív, leköt, إمتص
kiszív, kiszipolyoz
a fold felszívja تمتص التربة ماء لمطر
az esővizet
felszívás إمتصاص
felül, felnyergel إمتطى
felül a lóra, lovagol يمتطي جواداً
gyönyörködtet, szórakoztat أمتع
harag, méreg, bosszúság إمتعاض
felingerül, haragszik, إمتعض
mérges lesz
elsápad, elhalványodik إمتقع
teltség, telítettség إمتلاء
a gyomor teltsége إمتلاء المعدة
megtelik إمتلأ
benépesedik a falu تمتلى القرية سكانا
a terem megtelt إمتلأت القاعة
megtelik a pohár يمتلى الكاس
birtoklás, tulajdonjog, إمتلاك
megszerzés
ampere أمنير
rabszolganö أمة
nemzet امة ج امم
az Egyesült Nemzetek ألأمم المتحدة
kitűnik, kiválik إمتاز
engedelmesség إمتثال
engedelmeskedik, aláveti إمتثل
magát
eltörlődik, elmosódik إمتحى
vizsga, kipróbálás إمتحان
felvételi vizsga إمتحان قبول
megvizsgál, kipróbál إمتحن
kifújja az orrát إمتخط
elterjed, elterül, kiterjed, إمتد
elnyúlik, megnyúlik, elhúzódik,
meghosszabbodik
az utca يمتد الشارعحتى لنهر
elnyúlik a folyoig
átnyúlika [[]] يمتدحتى القرن
századba
meghosszabbítás, إمتداد
kinyújtás, terjeszkedés
dicsér, magasztal, dicsőit إمتدح
keverés, keveredés, إمتزاج
megsemmisül, elpusztul إمحق
száraz lesz أمحل
támogat, segít, megad أمد
meghosszabbít أمد
idő, határ, vég أمد
hosszú idő óta لم رذمنذأمدطويل
nem láttam
segítség, támogatás, إمداد
megsegítés, erősítés
dicsőítő vers, panegirikus أمدوحة
vers, hízelgés
megparancsol أمر
parancs أمر
parancsoló صيغة الأمز في لنخو
mód
személy, ember أمزؤ
 إمزأة ج نساء، نسوة
egzaltált  إمراة شاذة
férjhez megy تتزوج إمزأة
szakállatlan أمرد
megbetegít أمرض
szortelen, sima, csupasz أمرط
szortelen arc وجة أمرط
a múlt idő أمس
birtokol, hatalmában tart, إمتلك
megszerez, megnyer
hálát erez إمتن
tartózkodás إمتناع
hála, felismerés, إمتنان
megismerés
hálát érez vki يشعر بإمتنان نخو'٠
iránt
tartózkodik, nem indul إمتنع
megalázás, lenézés, إمتهان
megvetés, lekicsinyelés
megvet, megtör, lebecsül, إمتهن
lenéz
mesterséget folytat إمتهن
kiválóság, előkelőség, إمتياز
legjobb, példás, mintaszerű أمثل
példa, példakép, mintakép امثولة
dicsőség, dicsekvés, أمجاد
tündöklés, ragyogás
dicsőség nemzete امة الأمجاد
dicsőit, magasztal أمجد
dicsőséges, dicsekvő, gőgös امجد
kitörlődik إمحى
kitörlés إمحاء
esik az eső أمطر
figyelmesen لغان
szorgalom, iparkodás, إمعان
gondosság
megvizsgál, átvizsgál, أمعن
szemügyre vesz figyelmesen,
kutat vmiben
bélgörcsöt okoz, hasgörcsöt أمغص
okoz, hascsikarást okoz
lehetőség, eshetőség, إمكان
képesség
tud, képes أمكن
remél أمل
reményt kelt, reményt ad أمل
vkinek
untat, bosszant, fáraszt أمل
remény, reménység أمل ج آمال
ez az egyedüli هذا أمله الوحيذ
reménye
csalódás, kiábrándulás خيبة أمل
diktál, tollba mond أملى
tollbamondás, díktálás إملاء
szegénység, ínség, nyomor, إملاق
nélkülözés
tegnap أمس
nélkülözhetetlen, elenged- أمس
hetetlen, szükséges, sürgős
esteledik أمسى
válik, vmivé lesz أمسى
székrekedés, szorulás إمساك
tartózkodás, lemondás, إضناك?
visszatartás
a szórakozások إمساك عن اللهو
kerülése
fog, tart, megfog, elfog, أمسك
elkap
estély, esti összejövetel امسية
táncestély امسية راقصة
lép, jár, megy, halad, أمشى
menetel
kínoz, szenvedést okoz أمض
aláír أمضى
egy szerződést aláír يمضي عقداً
tolt idő أمضى
Balatonnál يمضي الصيف في البلطون
tölti a nyarat
élesebb أمضى
aláírás إمضاء
haladékot ad, halaszt, enged أمهل
anyaság أمومة
anyai أمومي
az Omajjádok Arab الأمويين
kalifátus - -ig
írástudatlan, tudatlan, امي
analfabéta
ími-olvasni nem tudás, امية
analfabetizmus
herceg أمير
tengernagy, admirális أميرال
hercegnő أميرة
!hercegi ?államkincstári أميري
kismama اميمة
, becsülés, megbízható, أمين
derék
jajgat, sopánkodik, nyög, أن
nyafog
hogy, ha أن
szeretném, hogy أحب أن نتقابل غداً
holnap találkozzunk
ha, hogyha, feltéve hogy إن
ha jössz, إن تحضر أنا أيضاً ساخضر
én is jövök
birtok, tulajdon, أملك
köztulajdon, közbirtok أملاك عامة
unalom, életuntság إملال
sóz, megsóz أملح
sima, egyenletes, csiszolt أملس
sima felület سطح أملس
csupasz, szörtelen أملط
elszegényedik أملق
államosít أمم
biztosit أمن
tűzkár يؤمنعلى المنزل منخطر لحريق
ellen biztosítja a házat
megnyugszik vmi felöl, أمن
biztonságban van
biztonság, elővigyázatosság أمن
biztonsági öv حزام أمن
kívánság, óhaj, vágy امتية
mi a kívánságod? ماهي امنيتك؟
haladék, halasztás إمهال
engedélyezés, határidő
fizetési halasztás إمهال دفع
egy hónap haladék إمهال لمدة شهر
hozománnyal lát el أمهر
albínó امهق
megszerez, elér أنال
diplomát szerez ينال شهادة
alszik, elaltat أنام
emberek أنام، آنام
sopánkodó أنان
ananász növ أناناس نبات
önző, egoista أناني
önzés, egoizmus أنانية
eltávolít, odább tesz أناى
szid, int, megint, megró, أنب
megdorgál
csírázás إنبات
csűr, hombár, gabona أنبار ج أنابر
magtár
elkel إنباع
tudat, informál, értesít, tudósit أنباً
csírázik, kicsírázik, , استاً
növekszik
csíráztat [[]] أنبت
eldől, elintéződik إنبت
szétterjed إنبث
szétterjedés, szétszóródás إنبثاث
fakadás, felbuggyanás إنبثاق
felszökik, feltör, fakad إنبتق
én أنا
idő, időtartam انى ج آناء
honnan, hogy van, hogyan, أنى؟
miképp, mikor?
mikor jöttél? أنى متى جنت؟
az hogy van? انى كيق يكون ذلك؟
lenyom, leroskaszt, nehézzé أناء
tesz, kifáraszt
edény إناء
helyettesít, pótol, felvált, أناب
küld, megbíz, delegál
megbízás, felhatalmazás, إنابة
helyettesítés, ideiglenes ellátás
türelem, várakozás, nyugalom أناة
türelmes عنده أناة صبر
letérdeltet أناخ
megvilágít, meggyújt lámpa, أنار
felvilágosít
világítás, megvilágítás إنارة
[[]] felakaszt, megakaszt, أناط
attól teszi függővé
felülmúl, kiáll, kiemelkedik, أناف
magasabbra nyúlik
elegancia,  öltözet أناقة
épülés إنبناء
felébreszt, felkelt, figyelmet انبه
kelt
káprázaí, kábulat إنبهار
elkábul, káprázaí fogja el, إنبهر
liheg
csö أنبوب
cső alakú أنبوبي
lombik إنبيق
sohajtozás أنة
te hímnemü أنت
te nőnemű أنت
megtámad, megrohan, إنتاب
meghódít
kétségem támad ينتابني الشك
termelés, termény إنتاج
figyelem, éberség, vigyázat, إنتباه
ébredés
felhívja a يوجه الإنتبام الى
figyelmet valamire
vigyáz, figyel إنتبه
szétszóródás, szétszórás, إنتشار
elterjedés
szétszóródik, elterjed إنتشر
szeméből könny ينبثق دمع من عينيه
fakad
fakadás, felbuggyanás إنبجاس
felszökik, feltör, fakad إنبجس
ugat, csahol انبح
bereked إنبح
szembeszáll, kihív إنبرى
csavarodás, csavarás, إنبرام
tekerges
osszetekeredik, kígyózik إنبرم
öröm, vidámság, إتبساط
mulatozás
széthajtogatás, szetnyitás إنبساط
örül, örvend, mulat, vígan إنبسط
van, örvendez
szétnyílik, kibontakozik, إنبسط
kiterjed
földre borulás إنبطاح
elterül a földön إنبطح
feltámadás, újraszületés إفبعاث
feltámad, feléled, kiszabadul إنبعث
lyukassá válik, kilyukad إنبعج
fénylik, villan, villog إنبلج
épül إنبنى
panaszkodik
öngyilkosságot követ el, إنتحر
megöli magát
plagizál, bitorol إنتحل
választás, válogatás إنتخاب
országgyűlési إنتخابات برلمانية
választások
választási إنتخابي
megválaszt, kiválaszt, إنتخب
válogat, választ
megbízottak küldésé, إنتداب
követek küldésé, mandátum,
küldöttí megbízatás
meghatalmazott, megbízott إنتدابي
megbíz, hatalmat átruház إنتدب
vkire
kiszakítás, elvitel, elfoglalás إنتزاع
elvisz, elhord, elfoglal إنتزع
elfoglal egy ينتزغموقع مراقبة
örállást
belépés, felvétel, إنتساب
csatlakozás, beállás vmibe
belép, beáll, csatlakozik, إنتسب
hozzátartozik
a tüz gyorsan تنتشر النار بسرعة
terjed
termelés, termény, hozam إنتاج
túltermelés فيض الإنتاج
 termés إنتاج غزير
termelési eszközök وسائل الإنتاج
termő, hozó, termelő, إنتاجي
termelhető, termelékeny
termelőerők قوة إنتاحية
termelőképesség, إنتاجية
termelékenység
fokozza a يرفع الإنتاجية
termelékenységet
terem, hoz, termel انتج
juhnyáj vándorlása إنتجاع
hegyi vagy sík vidékre
hegyi legelőre hajt nyáj, إنتجع
hegyi legelőre megy nyáj
félreáll, félrevonul إنتحى
siránkozás, jajgatás, إنتحاب
panaszkodás
öngyilkosság إنتحار
plagizálás, bitorlás إنتحال
sir, sopánkodik, إنتحب
kihúz a hüvelyéből kardot إنتضى
várás, várakozás, remény إنتظار
rendezés, szervezés إنتظام
vár, remél إنتظر
rendbe jön, megalakul إنتظم
virágzás, fellendülés